Kosta Čavoški

 

Rođen je 26. oktobra 1941. u Banatskom Novom Selu. Pravni fakultet u Beogradu završio je 29. juna 1964. godine s prosečnom ocenom 9,85, magistrirao na istom fakultetu 1969, a doktorirao 1973. Početkom 1970. izabran za asistenta na predmetu Uvod u pravo. Marta 1973. osuđen na pet meseci zatvora, uslovno na dve godine, zbog tzv. širenja lažnih vesti. Potom je 31. decembra 1975. jednoglasnom odlukom Nastavno-naučnog veća izbačen na ulicu zbog tzv. moralno-političke nepodobnosti. Na Pravni fakultet je vraćen tek 1. januara 1991. u svojstvu redovnog profesora.

 

Pored većeg broja članaka objavio je sledeće knjige:

-      Filozofija otvorenog društva. Politički liberalizam Karla Popera (1975);

-      Mogućnosti slobode u demokratiji (1981);

-      Ustavnost i federalizam. Sudska kontrola ustavnosti u anglo-saksonskim federacijama (1982);

-      Stranački pluralizam ili monizam (1983), koautor Vojislav Koštunica;

-      O neprijatelju (1989);

-      Revolucionarni makijavelizam (1989);

-      Tito – tehnologija vlasti (1991);

-      Slobodan protiv slobode (1991);

-      Pravo kao umeće slobode. Ogled o vladavini prava (1994);

-      Uvod u pravo I. Osnovni pojmovi i državni oblici (1994);

-      Na rubovima srpstva (1995);

-      Ustav kao jemstvo slobode (1996);

-      Uvod u pravo II (1996), koautor Radmila Vasić;

-      Zatiranje srpstva (1996);

-      Lutka u tuđim rukama (1998);

-      Hag protiv pravde (1998);

-      Od protektorata do okupacije (1998);

-      Od slova do duha Dejtona (1999);

-      Brčko: podela Republike Srpske (2000);

-      Apsolutna i ublažena pravda u Eshilovoj Orestiji (2001), koautor Mirjana Stefanovski;

-      Presuđivanje istoriji u Hagu (2002);

-      Saga o Dosmanlijama (2002);

-      Zgaženi ustav (2003).

 

Krajem 2003. godine izabran je za dopisnog člana SANU.