Dr Dragoljub Kavran,

redovni profesor za predmete

UPRAVNO PRAVO, NAUKA O UPRAVLJANJU I PRAVNA INFORMATIKA

 

Rođen je 25. juna 1933. godine u Beogradu. Treću mušku gimnaziju i Pravni fakultet završio je u Beogradu sa odličnim uspehom. Bavio se vrhunskim sportom. Doktorirao je sa temom Rukovođenje u državnoj upravi. Izabran je za asistenta septembra 1959, a za redovnog profesora 1981. Predavao je na pravnim fakultetima u Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Banja Luci, Zagrebu i Ljubljani i na fakultetima organizacionih nauka u Beogradu i Kranju.

 

Školske 1969/70. kao gostujući profesor predavao je na Western Michigan University a školske 1970/71. na Univerzitetu Mičigena u En Arboru, SAD. Osim toga, predavao i na univerzitetima Columbia, Missouri, Fordham, Univerzitetu Arizone, North Texas State Universitet, Univerzitetu Nebraske - Omaha u SAD i na Carleton Univerzitetu u Kanadi. Predavao i na Bocconi Univerzitetu u Milanu -Italija, Univerzitetu u Mančesteru, Velika Britanija, na Koimbra Univerzitetu i na Univerzitetu Lisabona u Portugaliji, na Kraljevskom institutu za javnu upravu Švedske u Stokholmu itd.

 

Učestvovao je na više od 100 naučnih savetovanja i simpozijuma sa podnetim referatima u oblasti javne uprave, Upravnog prava, Nauke o upravljanju i Pravne informatike u mnogim zemljama Evrope, Amerike, Azije i Afrike.

 

Bio je potpredsednik Personalnog komiteta Svetskog udruženja za upravne nauke, član Društva za javnu upravu SAD, Američke akademije za rukovođenje i Akademije za rukovođenje Velike Britanije. Bio je predsednik Udruženja kadrovskih stručnjaka J ugo-slavije, predsednik Savezne komisije za reorganizaciju uprave i direktor Instituta za visoko obrazovanje. Potpredsednik je Saveznog saveta za upravu.

 

Od septembra 1981. do septembra 1986. boravio je u Njujorku, u sedištu Organizacije Ujedinjenih nacija kao Specijalni tehnički savetnik za javnu upravu Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Stalni je ekspert Ujedinjenih nacija. Kao predsednik Komisije ili vođa Stručnog tima pripremio je projekte reorganizacije državne uprave na Bahreinu, Indoneziji i Jemenu, Kataru, HP Kini, Mongoliji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Zimbabveu, a sarađivao je na izradi i izvođenju projekata reorganizacije uprave u više od 40 zemalja sveta. Na jubilarnom simpozijumu „Budućnost programa za razvoj Ujedinjenih nacija" u Arrowwood - SAD predstavio je projekat: „Reorganizacija uprave u Mongoliji", koji je izabran kao jedan od najuspešnijih modela razvoja organizovanih u okviru tehničke pomoći Sistema UN u dekadi 1980-90. Nagrađen je za rad kao vođa projekta reorganizacije uprave HP Kine, 1991. Radio je i na projektima svetske banke kao ekspert za upravu.

 

Objavio 16 knjiga, udžbenika i monografija među kojima i Management in an international Context y izdanju „Harper and Row" - dva izdanja (koautor): Nauka o upravljanju (tri izdanja), Rukovođenje i međuljudski odnosi, Organizacija i metodi (tri izdanja), Sistem praćenja i

razvoja kadrova (koautor), Planiranje kadrova (koautor), Rukovođenje, organizacija i kadrovi, Upravno pravo (koautor), Dinamika kadrovskih struktura itd. Objavio je i oko 260 studija, članaka i saopštenja u časopisima i naučnim publikacijama u zemlji i inostranstvu.

 

Bio je glavni i odgovorni urednik i član redakcija više stručnih časopisa. U periodu od 1968-1977. bio je generalni sekretar „Anala Pravnog fakulteta". Šef je Katedre za pravno--političke nauke.