Gašo Knežević

 

Rođen je 15. septembra 1953. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završio je u istom gradu. Pravni fakultet (Beograd) upisao je 1972. godine, a završio ga 1976. godine sa prosečnom ocenom 9,56. Magistarski kurs upisao je 1977, a okončao ga 1984. Doktorirao je 1987. godine s tezom Merodavno pravo za trgovački ugovor o međunarodnoj prodaji robe, takođe na Pravnom fakultetu u Beogradu. U dva navrata boravio na specijalizaciji u Hagu (Holandija).

U periodu od 1978. godine do 1980. godine radio je u Okružnom privrednom sudu u Beogradu. Položio pravosudni ispit.

Od 1980. godine zaposlen na Pravnom fakultetu beogradskog Univerziteta. Na Fakultetu je započeo karijeru kao asistent-pripravnik i prošao je kroz sva zvanja do zvanja redovnog profesora, u kome je i danas. Uža specijalnost – Međunarodno privatno pravo, uz učešće u raznim oblicima nastave i ispita u porodici građanskog i građanskog procesnog prava. Bio je Prodekan za finansije u periodu od 1991. do 1993. godine.

Arbitar je u Spoljnotrgovinskoj arbitraži pri Privrednoj komori.

Držao kurseve, u periodu od 4 godine, iz oblasti međunarodnog trgovačkog i međunarodnog građanskog procesnog prava na Constitutional and Legislative Policy Institute (COLPI – Budimpešta) i bio profesor po pozivu na Central European University.

Rukovodio je i Kursom o Evropskom sudu pravde u okviru Akademske alternativne obrazovne mreže. Održao je veliki broj predavanja u okviru kurseva ljudskih prava organizovanih od strane Beogradskog centra za ljudska prava.

Početkom 2000. godine dao je otkaz na Pravnom fakultetu u znak protesta protiv kadrovske politike Fakulteta. Od tada pa do kraja oktobra iste godine bio je advokat. Odlukama Nastavno-naučnog veća Pravnog fakulteta pozvan je da se vrati na fakultet, što je i prihvatio.

Od oktobra 2000, pa do kraja januara 2001. bio je Ministar za visoko i više obrazovanje u Prelaznoj vladi Republike Srbije, a od 25. januara 2001, pa do marta 2004. g. Ministar prosvete i sporta u Vladi Republike Srbije.

Osnivač je i član Saveta Beogradskog centra za ljudska prava.

Kao autor, ili koautor objavio je sedam knjiga. Autor je i velikog broja članaka i učesnik brojnih savetovanja održanih u zemlji i inostranstvu.

Oženjen je, supruga mu je diplomirani pravnik i otac je dvoje dece. Govori engleski jezik.