JELENA PEJIĆ

Rođena je 1959. u Beogradu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1982. Magistrirala je 1989. godine na Kolumbija univerzitetu u Njujorku, SAD. Do prelaska na Pravni fakultet radila je kao novinar u unutrašnjopolitičkoj, a zatim i u spoljnopolitičkoj redakciji Tanjuga.

Honorarno je radila i za druge medije, pored ostalog za međunarodnu novinsku agenciju Inter press Service (IPS).

Primljena je za asistenta na predmetu Međunarodno javno pravo i Međunarodne odnose oktobra 1991. godine.