Dr DRAGOLJUB M. POPOVIĆ,

 

Rođen je u Zemunu 25. jula 1951. godine. Školovao se u Beogradu, gde je 1970. godine maturirao u Osmoj beogradskoj gimnaziji. Na Pravni fakultet u Beogradu upisao se 1970. godine, a diplomirao je septembra 1974. s prosečnom ocenom 9,81 kao najbolji student svoje generacije.

Na poslediplomske studije na Pravnom fakultetu u Beogradu upisao se 1974. godine, na grupu za pravnu istoriju. Magistarski  rad odbranio je oktobra 1978. godine. Doktorsku disertaciju odbranio je takođe na Pravnom fakultetu u Beogradu aprila 1984. godine.

 

Pored ovih naučnih naslova prof. Popović je nosilac i diplome o položenom pravosudnom ispitu, od novembra 1979. godine, kao i diplome III stepena uporednoga prava, stečene u Briselu, septembra 1985. godine, na Međunarodnome fakultetu za uporedno pravo.

 

Prof. Popović je nekoliko godina po završetku studija radio u privredi kao diplomirani pravnik, a univerzitetsku karijeru započeo 1. februara 1980. godine, kad je stupio na dužnost asistenta za predmet Opšta istorija države i prava. Za docenta na istome predmetu izabran je 11. februara 1985. godine, da bi 29. septembra 1990. postao vanredni profesor Opšte istorije države i prava.

 

Prof. Popović je član Evropskoga kulturnog društva (Societe Europeenne de culture), čije je sedište u Veneciji; član je Izvršnog odbora društva za širenje italijanske kulture „Dante Aligijeri" u Beogradu; član rukovodstva i jedan od osnivača Sekcije za japansko pravo koju na Pravnome fakultetu organizuju profesori te kuće u zajednici s društvom „ Jugoslavija--Japan".

 

Među najvažnije radove prof. Dragoljuba Popovića spadaju monografska dela:

Pravne posledice brodoloma u antičkom pravu s posebnim osvrtom na rimsko pravo, Beograd, 1978 (magistarski rad, daktilografisano); Odstupanje od krivice kao osnova vanugovorne odgovornosti za štetu u francuskome i nemačkome pravu (1838-1943),  Beograd, 1984 (doktorska disertacija, daktilografisano); Ogled o odgovornoj vladi na primeru njenog nastanka u Francuskoj,  Beograd, 1989; Istorija država prava jugoslovenskih naroda ,Beograd, 1990 (koautorski rad s prof. D. Jevtićem).

 

Važniji članci su:

Sretenjski ustav i ograničena monarhija, 150 godina od donošenja Sretenjskog ustava, (zbornik radova),  Kragujevac, 1985, 169-83; Odgovornost za opasnu delatnost u jugoslovenskome pravu, „Anali PFB"", 5/1986, 505-12; Uporedni pogled na srpske ustave, Ustavni razvitak Srbije u XIX i početkom XX veka, (zbornik radova),  Beograd, 1990, 39-47;  Predstavnička vlada u Americi pre 1787. godine,  Dva veka savremene ustavnosti,  (zbornik radova),  Beograd, 1990, 45-57;  Izborni rad u Kraljevini Srbiji pod parlamentarnim sisgemom, Izbori u uslovima višestranačkog sistema (zbornik radova),  Beograd, 1990,37-51; Uporedni pregled izbornih sistema u pojedinim evropskim državama,  Izbori u uslovima višestranačkog sistema,  Beograd, 1990,147-157; Dva oprečna shvatanja o vladavini prava u obnovljenoj Srbiji,  Pravna država (zbornik radova),  Beograd, 1991, 29-37; Garašaninov ustavni nacrt iz 1858. godine, Ilija Ga-rašanin (1812-1874) međunarodni naučni skup (zbornik radova),  Beograd,  1991, 167-181.