Ana Želčević,

 

Rođena je 30. juna 1963. godine u Beogradu,  gde je završila osnovnu, srednju školu i Pravni fakultet.  Diplomirala je juna 1985. sa prosečnom ocenom 9,70, kao najbolji student svoje generacije. U toku studija, 1984, dobila I nagradu Univerziteta za temat povodom 29. novembra za rad Uloga Vatikana u međunarodnim odnosima. U školskoj 1985/86. uspešno završila studije pri Evropskom univerzitetskom centru u Nansiju (Francuska)  i stekla Diplomu visokih studija Centra.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu izabrana je 1988. u zvanje asistenta-pripravnika na Katedri za građansko pravo na predmetu Nasledno pravo. Rukovodi vežbama iz Naslednog i Obligacionog prava, a bila je sekretar Katedre za građansko pravo.

Napisala je nekoliko radova: Tezaurus za oblast Naslednog prava (U okviru podsistema Š8 NVEK pravosudnog informacionog sistema Jugoslavije), Beograd, 1989; ZdravkoPstrović, Naknada nematerijalne  štete zbog  povrsde fizičkog integriteta ličnosti (Prikaz), „Anali PFB", 4/90,533-535; Naučno savetovanje Promepa Ustava SR Srbije, deo II - društveno-ekonomski odnosi (beleška), sa Draganom Pavićem, „Anali PFB" 6/88, 749-753; Seminar 'Evropska zajednica u devedesetim godinama' (Beleška), „Anali PFB" 4/90, 528-530.