Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Пројекат Идентитетски преображај Србије 2020. година

1. Теме - Пројекат 2020.

2. Годишњи извештај - Активности по пројекту за 2020. годину


 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.