Nastava edukacije
 


PRAVNI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU

organizuje nastavu za pripremanje

 PRAVOSUDNOG ISPITA

 

Seminar počinje 1. oktobra 2010 godine.

Trajanje seminara – 3 meseca

Fond časova – 190

Cena – 50.000 dinara

(U cenu je uključen komplet od 14 priručnika za polaganje pravosudnog ispita, čiji su autori istaknute sudije, profesori Pravnog fakulteta i stručnjaci iz prakse).

Nastava će biti organizovana petkom od 16.00 časova i subotom od 9.00 časova u slušaonici VIII Pravnog fakulteta (Sudnica).

Predavači

Sudije i stručnjaci iz prakse: Novica Peković, Ljubodrag Pljakić, Nikola Milošević, Predrag Trifunović, Ljubica Milutinović, Snežana Andrejević, Janko Lazarević, Milan Vlatković, Radomir Lazarević, Mladen Nikolić, Gordana Ajnšpiler-Popović

Profesori Pravnog fakulteta: Miodrag Orlić, Zoran Stojanović, Oliver Antić, Zoran Tomić, Dragor Hiber, Marko Đurđević, Slobodan Panov, Milan Škulić, Ranko Keča, Vladimir Pavić, Vladan Petrov, Vuk Radović, Tatjana Jevremović Petrović.

Upravnik kursa: prof. dr Zoran Stojanović.

Uplata naknade za pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita vrši se u korist žiro računa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, broj 840-1439666-55 sa pozivom na broj 74.

Prijava i dokaz o uplati podnose se Centru za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta.

Za sve informacije zainteresovani kandidati se mogu javiti na telefone Centra za izdavaštvo i informisanje: 3027-725 ili 3027-776, ili na e-mail adresu: centar@ius.bg.ac.rs  


 

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299