SPISAK AUTORA I RADOVA U OKVIRU PROJEKTA “РАZVOJ PRAVNOG SISTEMA SRBIJE I HARMONIZACIJA SA PRAVOM EU

( PRAVNI, EKONOMSKI IU SOCIOLOŠKI ASPEKTI)” U 2007.

 

 

R E D O V N I  P R O F E S O R I

 

 

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

 

BUDIMIR KOŠUTIĆ

1

Budimir Košutić

Sudski precedent u pravu EU

Članak

Anali pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

69-84

ISSN

0003-2565

 

RATKO MARKOVIĆ

 

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

1.       

Ratko Marković

Sećanje na Ružicu Guzinu/povodom petnaestogodšnjice smrti/

Članak

Anali pravng fakulteta u Beogradu

Beograd

2007

206-210

ISSN

0003-2565

2.       

Ratko Marković

Gašo Mijanović

Članak

Anali pravng fakulteta u Beogradu br.2

Beograd

2007

 

ISSN

0003-2565

3.       

Ratko Marković

Ustavni sud u Ustavu republike srbije od 2006. godine

Članak

Anali pravng fakulteta u Beogradu br. 2

Beograd

2007

 

ISSN

00032665

4.       

Ratko Marković

Mišljenje Venecijanske komisije o Ustavu Repiblike Srbije od 2006- o odredbama o sistemu vlasti

Članak

Nova srpska politička misao

Beograd

2007

 

 

5.       

Ratko Marković

Lice I maske u Ahtisarijevom  “ Rešenju “ za Kosovo,

Članak

Kosovo I Metohija –od Srbije zavisi

Beograd

2007

15-26

 

 

KOSTA ČAVOŠKI

1

Kosta Čavoški

Povodi i odjeci. Ogledi u Srpskoj reči-juli 1991-dec.1993

Monografija

Srpska liberalna stranka

Beograd

2007

355

 

2

Kosta Čavoški

Čemu Dekokratska stranka

Monografija

Srpska liberalna stranka

Beograd

2007

135

 

3

Kosta Čavoški

Tekstot e izbor od Kosta Čavoški, u Filozofija na pravoto. Izbor na tekstovi

Članak

Univerzitet sv, Kiril i metodij, Pravni fakultet Justinijan Prvi

Skopje

2007

197-254

 

4

Kosta Čavočki,

Radmila Vasić

Uvod u pravo, drugo jedinstveno izdanje

udžbenik

Pravni fakultet univerziteta u Bweogradu, Službeni glasnik

Beograd

2007

535

 

5

Kosta Čavoški

Haški Minotaur, knjiga prva, Hag protiv pravde, knjiga druga Hag protiv istine

Monografija

Euroquatro, Beoknjiga, Srpska liberalna stranka

Beograd

2007

I- 244

II-253

 

6

Kosta Čavoški

Senima Nikole Miloševića

Članak

Politika. Kultuta, umetnost i nauka, br.45

Beograd

2007

3-5

 

7

Kosta Čavoški

Ustavni genocid nad Srbima , u zborniku Srpski narod u novom Ustavu Crne Gore

Članak

Srpsko narodno vijeće Crne Gore

Podgorica

2007

24-32

 

8

Kosta Čavoški

Neuki i neodgovorni tvorci novog ustava, u Ustav Srbije, kritička analiza

Članak

Beogradki forum za svet ravnopravnih

Beograd

2007

57-69

 

9

Kosta Čavoški

Konačno rešenje statusa Kosova i Metohije, u Kosovo i Metohija . Prošlost, sadašnjost, budućnost

Članak

Srpska akademija nauka i umetnosti

Beograd

2007

431-438

 

10

Kosta Čavoški

Prijatelji naših neprijatelja, u Kosovo i Metohija

Članak

Beogradski forum za svet ravnopravnih

Beograd

2007

7-10

 

11

Kosta Čavoški

Politika  kao sudbina. Predgovor knjizi Nikole Miloševića, Zapisi o lažnim demokratama

Članak

Srpska liberalna stranka

Beograd

2007

5-9

 

12

Kosta Čavoški

Tamnija strana ljudske duše

Članak

Nova Zora

2007

301-304

 

13

Kosta Čavoški

Senima Stevana Vračara

1926-2007

Članak

Anali Pravnog faklteta u Beogradu

Beograd

 2007

200-202

 

14

Kosta Čavoški

Hag protiv istine

Članak

Hrišćanska misao

Beograd

2007

47-48

 

15

Kosta Čavoški

Činjenička istina i politika, predgovot knjizi Mlivoja Ivaniševića, Srebrenica jul 1995., u traganju za istinom

Članak

Hrišćanska misao

Beorad

2007

9-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILENKO KREĆA

1

Milenko Kreća

Međunarodno javno pravo I

Udžbenik

 

Beograd

2007

565

ISBN

2

Milenko Kreća

Separate opinion of Judge Kreća, Case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punisment of the Crime of Genocide( Bosnia and Herzegovina v. Serbia)

Članak

International Court of Justice Reports

The Hague

2007

92

 

3

Milenko Kreća

Opinion of Judge Kreća, Judgment of the European Court of Human Rights, Lepojić V. Serbia case

Članak

Court of Human Rights

Strasbourg

2007

17

 

 

VESNA BESAROVIĆ

1

Vesna Besarović

Tekuća  I buduća pitanja koje nam pravo intelektualne svojine postavljaju,  u Zborniku radova u čast prof. Dobrosava Mitrovića

Članak

 

Beograd

2007

17

ISBN

978-86-7549-742-4

2

Vesna Besarović

Pravno regulisanje državne pomoći u Evropskoj iji I Svetskoj trgovinskoj organizaciji, u Zbornik Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, ur. S. Lilić

Članak

Predat za objevljivanje

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

18

 

3

Vesna Besarović

Preuzimanje otvorenih akcionarskih društava po propisima Republike Srbije

Članak predat za objavljivanje u Analima

Pravni fakultet Univerzitea u Beogradu

Beograd

 

 

 

MIRKO VASILJEVIĆ

1

Mirko Vasiljević

Korporativno upravljanje: Pravni aspekti (Corporate Governance :Legal Aspects)

Monografija

 

Beograd

2007

350

ISBN

978-86-7630-079-2

2

Mirko Vasiljević

Kompanijsko pravo: pravo privrednih društva srbije i EU, treće izdanje

Monografija

Službeni glasnik

Beograd

2007

698

ISBN

978-86-7630-069-3

3

Mirko Vasiljević

Kompanijsko pravo: pravo privrednih društva srbije i EU, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Monografija

Službeni glasnik

Beograd 2007

698

ISBN

978-86-7549-719-6

4

Mirko Vasiljević

Privredna dručtva I sistem registracije privrednih subjekata u Srbiji, koautorski rad

Članak

Predato za izdanvanje

 

19

 

5

Mirko Vasiljević

Pravo privrednih dru[tava, Pravne osnove poreskog savetovanja

Članak

 

Beograd

2007

453-533

ISBN

978-86-7630-069-3

6

Mirko Vasljević

Francuski trgovački zakonik (1807) kao model-uзor Српског трговачког законика (1860)

Članak

Pravo I privreda,9-12

Beograd

2007

27-34

ISSN

0354-3501

7

Mirko Vasiljević

Od obligacionog zakona do Građanskog zakonika ( o regulativi ugovora u privredi, bankarskih poslovai hartija od vredosti )

Čanak

Pravna reč, br 10

Banja Luka 2007

397-411

ISSN

1840-0272

8

Mirko Vasiljević

Pravo I zaštita investitora

Članak

Pravo I privreda, br. 5-8

Beograd

2007

3-10

ISSN

0354-3501

9

Mirko Vasiljević

Le code commerce francais (1807) en tant que modele-exemple du code de commerce serbe( 1860)

Članak

Pravo i privreda, br.1-4

Beograd

2007

3-10

ISSN

0354-3501

10

Mirko Vasiljević

Le code commerce francais (1807) en tant que modele-exemple du code de commerce serbe( 1860)

Članak

To be published in the Acts of the Intern.Symposium on the Bicentennial of the French Code of Commerce of 1807

 

 

 

 

MIROLJUB LABUS

1

Miroljub Labus

The Corporate Sector in Serbia: Popular Capitalism or Takeover by Tycoons, Liber Amicorum Dobrosav Mitrović

Članak

Spoljnotrgovinska arbitraža, Pravni fakultet Union, Službeni glasnik

Beograd

2007

381-396

 

2

Miroljub Labus

Osnovi ekonomije

Udžbenik

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

492

 

3

Miroljub Labus

Monitoring and Evaluation: Design of the Two-Pillar System

 

Legicon

Bucarest

2007

 

 

4

Miroljub Labus

Review of the current status in monitoring and evaluation practices

 

Legicon

Bucarest

2007

 

 

 

DEJAN POPOVIĆ

 

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

 

1.              

Dejan Popović i Gordana Ilić

Taxes and Investmants in Central and East Europe: Serbia, first edition, in :Volume V in the IFBD series

Monografija

International Bureau of Fiscal Documentation

Amsterdam

2007

1-82

Online publicationswww.ibfd.org/online,

 

2.              

Dejan Popović

Pojam dohodka i sistem poreza na dohodak fizičkih lica, red. Gordana Ilić Popov

Rad u zborniku

Pravni fakultet Beograd

Beograd

2007

127140-

ISBN

978-86-7630-069

 

3.              

Dejan Popšović

Sistem poreza na dohodak pravnih lica u: Pravne osnove poreskog savetovanja, red. Gordana Ilić Popov

Rad u zborniku

Pravni fakultet Beograd

Beograd

2007

193-208

ISBN

978-86-7630-069-3

 

4.              

Dejan Popović

Poreski tretman statusnih promena privrdnih društava u: Pravne osnove poreskog savetovanja, red. Gordana Ilić Popov

Rad u zborniku

Pravni fakultet Beograd

Beograd

2007

237-256

SBN

978-86-7630-I069-3

 

5.              

Dejan Popović

Međunarodno poresko planiranje, u: Pravne osnove poreskog savetovanja, red. Gordana Ilić Popov

Rad u zborniku

Pravni fakultet Beograd

Beograd

2007

378-400

SBN

978-86-7630-I069-3

 

6

Dejan Popović

Predstojeće poreske reforme u državama pred ulaskom u Evropsku uniju: slučajevi Hrvatske I Srbije 

članak

Ekonomija/ Economics

Zagreb

2007

177-198

ISSN

1330-0636

 

 

`

ZORAN STOJANOVIĆ

1

Zoran Stojanović

Ustav Republike Srije I materijalno krivično zakonodavstvo, u zborniku: Ustav Republike Srbije , krivično zakonodavstvo i organizacija pravosuđa

Članak

 

Beograd/ Zlatibor

2007

11-21

ISBN

978-86-83437-75-7

2

Zoran Stojanović, O. Perić

Krivično pravo, posebni deo, XII izmenjeno izdanje

Udžbenik

 

Beograd

2007

362

ISBN

978-86-86223-05-0

3

Zoran Stojanović. R. Shine

Komentar Zkona o odgovornosti pravnih lica za krivična djele

Komentar

 

Podgorica

198

ISBN

978-86-85551-05-5

4

Zoran Stojanović

Komentar krivičnog zakonika, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Komentar

 

Beograd

2007

879

ISBN

978-86-7549-601-4

5

Zoran stojanović

Ustav republike srbije i materijalno krivično zakonodavstvo

Članak

Revija za kriminologiju i krivičo pravo

Beograd

2007

3-12

ISSN

1820-2969

6

Zoran Stojanović

Krivično pravo, opšti deo, XIV izmenjeno izdanje

Udžbenik

 

Beograd

2007

 

ISN

978-86-86223-06-7

7

Zoran Stojanović

Pravno zznačenje krivice, u zborniku: Čovek između tuge I krivice

Članak u štampi

 

 

 

 

 

SVETISLAV TABOROŠI Rad pod br. 8 predat za zbornik PF 2007

1

Svetislav Taboroši

Nove institucije u politici zaštite potrošača ; Ekonomske teme

Članak

Ekonomski fakultet Niš

N

2007

1-13

 

2

Svetislav Taboroši

Upravljanje rizikom-bankarske garancije , u zborniku: Korporativno upravljanje

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

2 a/t

 

3

Svetislav Taboroši

Pravna priroda prava potrošača, u godičnjaku Fakulteta za 2007

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

14

ISBN

978-86-7630-060-0

4

Svetislav Taboroši

Neolberalizam, krivično pravo i tranzicija, u zborniku :Stanje kriminaliteta u Srbiji

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd 2007

133-149

ISBn

978-86-7630-071-6

5

Svetislav Taboroši

Da li je pravo (opet) u krizi  identiteta

Članak

Pravni život, br. 14, tom VI

Beograd

2007

363-381

ISSN

0350-0500

6

S. Taboroši

T. Jovanić

Uloga standarda u regulisanju privrede I njkihova pravna priroda

Članak

Pravni život, br.11

Beograd

2007

317-335

ISSN

0350-0500

7

Svetislav Taboroši

Pogovor knjige Jasmina Živković, Okrug pižarevački u privredi srpske buržoaske države

Članak

 

Požarevac

2007

 

ISBN

978-86-84969-18-9

8

Svetislav Taboroši

Pravna priroda prava potrošača

Članak

 

 

 

 

 

DANILO BASTA

 

 

 

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

1.

Danillo Basta

Samopoštovanje i puzavost. Tekstovi s povodom

(2002-2007)

Monografija

Centar za publikacije PF i Autorska izdavačka zadruga Dosije

Beograd

2007

306

ISBN

978-86-7630-074-7

ISBN

978-86-7738-074-8

2.

Danilo Basta

Jovan Sterija Popović kao učitejl I privrženik prirodnog prava u  zborniku Jovan Sterija Popović 1806-1856-2006

Rad u zborniku

SANU

Književni list

 

549-555

 

3.

Danilo Basta

Filozofskopravni triptihon Ljubomira Tadića

Članak

Književni list

Br.54

Beograd

2007

12

 

4.

Danilo Basta

Nezaobilazan zbornik o Kosovu I Metohiji

Članak

Književni list

 

Beograd

2007

5

 

5.

Danilo Basta

Slobodan Jovanović-naučnik u vremenu keize

članak

Arhiv za pravne I društvene nauke

Beograd

2007

37-46

 

 

 

SIMA AVRAMOVIĆ

1

Sima Avramović

Antičk0o poreklo savremenih principa u pravosuđu

Članak

Bilten Vrhovog suda srbije, 3/2006

Beograd

2006

127-132

 

 

2

Sima Avramović

Anglosaksonizacija  antičkog grčkog prava u: Zborniku radova Antika i savremeni svet

Članak

 

Beograd

2007

11-20

ISBN

3

Sima Avramović

Michael Gagarin-David Cohen, The Cambridge Companion to Ancient Greek Law u: Zeitschrift der Savigny-Stifung

Članak

Cambridge University Press

Cambridge 2005, XIII+480 s

2007/124

426-443

 

 

 

4

Sima Avramović

Prilozi  nastanku državno-crkvenog prava u Srbiji(State – Church Law in serbia)

Monograija

Pravni fakultet-

Bogoslovsi fakultet

Univerziteta u Beogradu-JP službeni glasnik

 

Beograd

2007

250

 

5

Sima Avramović

Gerhard Tir, Ugovor o iskorišćavanju rudnika iz atinskog prava(IG II2 411), prevod i komentari

Članak

Anali pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, br.1

Beograd

2007

034-43

ISSN

0003-2565

6

Sima Avramović

Osnovi retorike I besedništva, koautor sa O. Stanojević

Udžbenik

Zavod za udžbenike I nastavna sredstva

Beograd

2007

182

ISBN

 

 

STEVAN LILIĆ

1

Stevan lilić

Poslovi državne uprave u zakonodavstvu I novom ustavu Srbije, u zborniku Razvoj pravnog sistema Srbije I harmonizacija sa pravom EU, ur. S. Taboroši

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

40-50

ISBN

978-86-7630-060-0

 

2

Stevan Lilić

Arhuska konvencija i pristup ekooškoj pravdi u Evropskoj uniji i Srbiji

Članak

Liber Amicorum

Beograd

2007

397-410

ISBN

978-86-7549-742-4

 

3

Stevan Lilić

The Aarhus Convention and Access to Justice in the European Union and Serbia, in European integration studies, Research and Topicalities No 1

Članak

Institute of Europe, Kaunas Universitz of Technology

Kaunas

Lithuania

2007

7-15

ISSN

1822-8402

 

4

Stevan Lilić

Ekološka inspekcija u zakonodavstvu Srbije I Evropske unije, u zborniku 50 godina Evropske unije, ur. J.Čirić

Članak

Instzitut za uporedno pravo

Beograd

2007

277-287

ISBN

978-86-80059-48-8

 

5

Stevan lilić,

M. Marković,

 P. Dimitrijević

Upravno pravo, treće, izmenjeno i dopunjeno izdanje

Udžbenik

Savremena administracija

Beograd

2007

493

ISBN

978-86-387-0775-7

 

6

Stevan lilić

Serbia Under Milošević-Constitutional and Political Issues in Light of the Dayton Peace Accords,in Francesco Guida,ed. Dayton dieci anni dopo, guerra e pace nella ex Jugoslavia

Članak

Carroci editore

Roma

2007

103-108

ISBN

978-88-430-4468-9

 

7

Stevan Lilić

Ombudsman u Srbiji- ustavni i zakonski okviri u Lokalni Ombudsman-uporedna iskustva Srbija, Bosna i Hercegovina, Švajcarska

Članak

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju, MSP

Kraljevo

2007

23-31

ISBN

978-86-85057-18-3

 

8

Stevan Lilić,

M. Marković

Pravo : Od instrumenata vladanja do sistema za socijalnu regulaciju, u Milan Marković. Savremena javna uprava, Studije i ogledi

Članak

 

Podgorica

2007

113-125

ISBN

978-86-509-0039-0

 

OLIVER ANTIĆ

1

Oliver Antić

Obligaciono prao

Udžbenik

 

Beograd 2007

 

536

ISBN

978-86-7549-650-2

2

Oliver Antić

Pravno –teorijske osnove različitih shvatanja kauze

Članak

Arhiv za pravne I društvene nauke

Beograd 2007

 

1141-1166

ISSN

3

Oliver Antić

Obligacija: Pravna priroda,sadržina i zakon korelacije

Članak

Anali PF u Beogradu

Beograd 2007

 

8-33

ISSN

0003-2665

4

Oliver Antić

Pravna priroda ugovora u korist trećeg lica

Članak

Pravni život

Beograd 2007

 

743-756

ISSN

 

 

JOVICA TRKULJA

1

Jovica Trkulja, Branko Ljuboja

Osnovi zakonodavstva u obrazovanju

Monografija

AIZ Dosije

Beograd 2007

223

ISBN

978-86-7738-075-5

2

Jovica Trkulja

Izgon nastavnika Pravnog fakulteta u Beogradu 1998-2000

Članak

Hereticus

Beograd

2007

183-355

ISSN

1451-1582

3

Jovica Trkulja

Govor mržnje

Članak

Hretikus, Vol.V, br.2

Beograd

2007

138-141

ISSN

1451-1582

4

Jovica Trkulja

Alternativna rešenja statusa Kosova I Metohije

Članak

Heretikus, Vol. V, br. 3-4

Beograd

2007

9-17

ISSN

1451-1582

5

Jovica Trkulja

Dragoljub Jovanović kao narodni tribun, političar I večiti disident

Članak

Heretikus, Vol. V, br. 3-4

Beograd

2007

235-242

SSN

1451-1582

 

MARINA JANJIĆ KOMAR

1

Marina Janjić Komar

Otvorena pitanja u vezisa Porodičnim zakonom, u knjizi Rad na izradi Građanskog zakonika Republike Srbije

Članak

Pravni život, br.11

Beograd

2007

95-103

ISSN

2

Marina Janjić Komar

Principi porodičnog prava

Udžbenik u pripremi

 

 

 

 

 

ĐORĐE IGNJATOVIĆ

1

Đorđe Ignjatović

Kriminologija

Udžbenik

Dosije

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-7738-064-9

2

Đorđe Ignjatović

Ubistva zbog zaštite časti porodice

Članak

Pravni život, tom I, br.9

Beograd

2007

3-112

ISSN

0350-0500

3

Đorđe Ignjatović

Stanje kriminaliteta u Srbij-analiza statisičkih podataka u zbortnik: Stanje kriminaliteta u Srbiji I pavna sredstva reagovanja, ur. Đ. Ignjatović

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

82-103

ISBN

978-86-7630-071-6

3

Đorđe Igjatovć

Kriminološki značaj tranzicije, u zborniku: Kriminalitet u tranziciji-fenomenologijs, prevencija i državna reakcija, ur. Kron L.

Članak

 

Beograd

2007

11-26

ISNB

978-86-83287-21-5

4

Đorđe Ignjatović

Ustav Republike Srbije i zakonodavstvo o izvršenju krivičnih sankcija, u zborniku: Ustav Republike Srbije , krivično zakonodavstvo i organizacija pravosuđa, ur. Bejatović

Članak

 

Beograd

2007

 

COBISS.SR.-ID

142920460

5

Đorđe Ignjatović

Kriminologia u državama ranije Jugslavije-slučaj Srbije, referat za Nacionalnu kriminoločku konferenciju Kriminaliteta in Varnost v postmederni družbu

Članak

Internet izdanje

www,fvv.uni-mb.si

Ljubljana

2007

 

 

6

Đorđe Ignjatović

12 odrednica za Sociološki rečnik, Mimica A.,, Bogdanović M

 

 

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-17-14515-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGAN MITROVIĆ

1

Dragan Mitrović

Autonomno pravo

udžbenik

Pravni Fakultet u Beogradu I JP Službeni list

Beograd

2007

186

ISBN

2

Dragan Mitrović

Pravna teorija

Monograija

Pravni Fakultet u Beogradu I JP Službeni list

Beograd

2007

235

ISBN

3.

Dragan Mitrović

Osnovi prava

udžbenik

Univerzitet Singidunim

Beograd

2007

310

ISBN

 

 

ZORAN TOMIĆ

Zoran Tomić

Uprava u uetavu Srbije u: Budvanski pravnički dani

Rad u zborniku

 

Budva /

Beograd 2007

379-384

 

Zoran Tomić

Sukcesivnost uprave i upravno-sudske zaštite

Članak

Pravni život10-2007,tom III

Beograd

2007

535-546

ISSN

0350-0500

 

EMILIJA VUKADIN Rad pod br.2 predat za štampanje u PF 2007

1

Emilija Vukadin

Ekonomska Politika, treće izmenjeno izdanje

Udžbenik

Dosije

Beograd

2007

298

ISBN

978-86-7738-056-4

2

Emilija Vukadin

Promene institucionalne infrastructure I efikasnost ekonomske politike

 

Članak

 

 

13

 

 

SLOBODAN MARKOVIĆ

 

BORIVOJE ŠUNDERIĆ Rad predat za objavljivanje u PF 2007

1

Borivoje Šunderić

Fleksibilni oblici zapošljavanja

 

 

 

 

 

 

GAŠO KNEŽEVIĆ

1

Gašo Kmežević

Evropske tendencije u rešavanju trgovačkih sporova: MEDIO TUTISSIMUS IBIS, u Zborniku Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, ur. S. Lilić

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

 

 

2

Gašo Knežević

ADR in Business: Outcomes of Negotiations by Serbian Law

Članak

Amicorum/

Sl. glasnik

Beograd

2007

339352

 

 

MARIJA DRAŠKIČ

1

Marija Draškić

Orodično pravo i prava deteta

udžbenik

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Službeni glasnik

Beograd

2007

445

ISBN

978-86-7549-753-0

2.

Marija Draškić

Pravno uređenje bio-medicinski asistiranog začeća u domaćem pravnom sistemu i u evropskoj perspektivi

Rad u okviru projekta

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj

Novi Sad

2007

 

 

3

Marija Draškić

Zastupanje duševnih bolesnika u knjizi Medicina in Pravo-sodobne dileme

Članak

 

Maribor

2007

115-123

ISBN

978-961-6399-30-2

4

Marija Draškić

Lekarska greška: teškoće definisanja u knjizi Medicina in pravo-sodobne dileme

Članak

 

Maribor

2007

245-250

ISBN

978-961-6399-30-2

 

5.

Marija Draškić

On Religious Instruction in Public Schools: A second time

Članak

Annals of the Faculty of Law in Belgrade

Belgrade

2007

164-180

ISSN

0003-2565

6.

Marija Draškić

Osporavanje I utvrđivanje očinstva presudom na osnovu priznanja

Članak

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

Beograd

2007

120-135

ISSN

0003-2565

7.

Marija Draškić

Familly Mediation u: Familly Law: Balancing Interests and Pursuing Priorities

Članak

Lynn D. Wardle

Buffalo, New York

2007

533-541

ISBN

978-0-8377-3834-5

8.

Marija Dračkić Vuk Stambolović

Alternativna medicina u Srbiji, referat na 17.  savetovanju “Medicina in pravo”

Članak

 

Maribor

23-24 mart

2007

10

 

9.

Marija Draškić

Građansko Pravni aspekti psihijatrijskog veštačenja ,referat na 36. međun. Seminaru Instituta za psihijatriju KBC

članak

 

Beograd

15 i 16 novembar

2007

15

 

10

Marija Dračkić

Etički i pravni  aspekti asistirane reprodukcije, referat na 2. simpozijumu-Novosti u humanoj reprodukciji

Članak

 

Beograd

30 nov.-1 dec.

2007

 

 

 

 

MILOVAN MITROVIĆ

 

MILAN PAUNOVIĆ

1.

Milan Paunović,

B. Krivokapić,

I. Krstić

Osnovi međunarodnih ljudskih prava

Udžbenik

Megatrend univerzitet

Beograd 2007

347

ISBN

978-86-7747-259-7

2.

Milan Paunović, S. Carić

Evropski sud za ljudska prava-nadležnost I postupak, drugo izmenjeno I dopunjeno izdanje

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd 2007

183

ISBN

978-86-7630-0

3.

Milan Paunović

Neki problemi u vezi sa inkorporiranjem evropske konvencije o ljudskim pravima u pravni sistem srbije U : zborniku Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd 2007

 

 

 

GORDANA ILIĆ POPOV Rad pod red. Br.6 predat za zbornik PF 2007

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

 

1.

Gordana Ilić Popov

Pravne osnove poreskog savetovanja, urednik

Priručnik

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

650

ISBN

978-86-7630-069-3

2.

Gordana Ilić Popov, Dejan Popović

Taxes and Investmants in Central and East Europe: Serbia, first edition, in :Volume V in the IFBD series

Monografija

nternational Bureau of Fiscal Documentatio

Amsterdam

2007

1-82

Online publicationswww.ibfd.org/online,

3.

Gordana Ilić Popov, Grupa autora

Pravne osnove poreskog oporezivaja

Članak u priručniku

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

7-53

ISBN

978-86-7630-069-3

4.

Gordana Ilić Popov

Imlementacija ekoloških poreza u zemlji u tranziciji

Članak

Industrija br.3/2007

Beograd

2007

75-82

ISSN

0350-0373

5.

Gordana Ilić Popov

Ekološko oporezivanje:izazov ili potreba

Članak

Pravni život, Tom III, br 11

Gordana Ilić Popov

977-987

ISSN

0350-0500

6.

Gordana Ilić Popov,

Dejan Popović

Oporezivanje kapitanih dobitaka u srpskom poreskom pravu: Tri razloga za zabrinutost popreskih pravnika

Članak

 

 

 

 

                             

 

BRANKO LUBARDA

 

 

 

AUTOR/I

NASLOV

KATEGORIJA

IZDAVAČ

MESTO I GODINA

STRANA

ISBN/ISSN

1.

Branko Lubarda

Pravo na sindikalno organizovanje, u: Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva

Rad u zborniku

 

Beograd

2007

385-394

ISBN

2.

Branko lubarda

Sloboda udruživanja poslodavaca

Članak

Pravo I privreda

Beograd

2007

979-992

ISSN

3.

Branko Lubarda

Upravljanje akcionarskim društima i radni odnos u: Akcionarska društva berze i akcije, red. M. Vasiljević

Rad u zborniku

Pravni fakultet Univerzitrta u Beogradu

Beograd

2007

369-388

ISBN

86-7630-037-2

4.

Branko Lubarda

Fleksigurnost-eufemizam za neoliberalizam ili fenomen inherentan globalizaciji I starenju stanovništva

Red u zborniku, Pravni kapaciteti Srbije za evropske integraije

Pravni fakultet

Univerzitrta u Beogradu

Beograd

2007

 

 

5.

Branko Lubarda

Socijalni dijalog i radno zakonodavstvo

Članak

Radno I socijalno pravo

Beograd

2007

29-43

ISSN

1450-5800

 

RADMILA VASIĆ

1

Radmila Vasić

Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije i planovi integriteta u : Korupcija –osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-7630-070-9

2

Radmila Vasić

Uzorni putevi u teoriji prava Radomira Lukića

 

U priprmi za štampu

 

 

 

3

Radmila Vasić

Tumačenje zakona

 

U priprmi za štampu

 

 

 

 

NEBOJŠA JOVANOVIĆ

1

Nebojša

Jovanović

Povlašćenost države kao akcionara u delimično privatizovanim privrednim društvima

Članak

Pravo I privreda br.5-8

 Beograd

2007

65-75

ISSN

0354-3501

2

Nebojša

Jovanović

Pure Legal Understanding of Stock Exchange

Članak

European Business Law Organization Review

Hamburrg

2007

 

 

 

ĐORĐE LAZIN

1

Đorđe Lazin

Zaštitaa ljudskih sloboda I prava prema novom zakonu o krivičnom postupku Srbije , u zborniku : Primena novog Zakona o krivičnom postupku Srbije

Članak

 

Beograd 2007

29-49

ISBN

978-86-86861-00-9

2

Đorđe Lazin

Protiv ustavne odredbe u novom Zakonu o krivičnom postupku iz 2006. god.

Članak

Branič, br.1-2

Beogard

2007

75-94

 

3

Đorđe Lazin

The Inernational Standards for Discretionary Criminal Proceeding and Legislation on criminal Procedure in Serbia, u zborniku 33 . European Law and Natural Criminal Legislation

Članak

Universitas Carolina Facultas Juridica

Praha

2007

360-374

ISBN

978-80-85889-88-8

4

Đorđe Lazin

Koji Zakonik o krivičnom postupku treba USAGLASITI SA Ustavom srije iz 2006. godine

Članak

Pravni život

 

 

 

 

DRAGICA VUJADINOVIĆ rad pod br. 2. je deo projekta PF 2007

1

D. Vujadinović,

V. Goati

Nacionalni I državni interes moderne Srbije

Monografija

 

Beorad

2007

 

 

2

D. Vujadinović

Ciceronovo shvatanje političkih vrlina

Članak

Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

10-120

ISSN

0032565

3

Dragica Vujadinović

Civilno društvo i politička kultura, u zborniku: 16. dani Frane Petrića-Čovjek i kultura

Članak

Hrvatsko filozofsko društvo

Zagreb

2007

 

ISBN

978-953-164-112-9

4

Dragica Vujadinović

Familly Structures and Civil Society Perspectives in Nowdaus Serbia, u knjizi Ton Nijhaus and Juergen Nautz eds., The golden Chain: Family, Civil Society and the Stade

Članak u štampi

Berghahn Publishers

Oxford and New York

1 a/t

 

5

Dragica Vujadinović

Category of Equality in roland Dworkins Political Philosophy, u knjizi Heinz Petzold ed. Contempoprary Political Philosophy and Practice

Članak predat za štampanje

 

Amsterdam/ New York

2 a/t

 

 

JASMINKA HASANBEGOVIĆ

1

Jasminka Hasanbegović

Misconceptions about the Legal Norm – Logical Structure of the Legal Norm

 

U pripremi za štampu

 

 

 

2

Jasminka Hasanbegović

Teorijski okvir kao metodološki pristup Olge Popović – Obradović pri istrazivanju parlamentarizma u Srbiji 1903-1914

 

U pripremi za štampu

 

 

 

3

Jasminka Hasanbegović

Razlikovanje činjeničnih I pravnih pitanja u antičkoj retorici

 

U pripremi za štampu

 

 

 

4

Jasminka Hasanbegović

Međunarodno pravo I Pravda – povodom Presude Međunarodnog suda pravde u slučaju BIH vs. SRJ/SCG/

 

U pripremi za štampu

 

 

 

5

Jasminka Hasanbegović

O filozofiji Radomira D. Lukića

 

U pripremi za štampu

 

 

 

 

V A N R E D N I  P R O F E S O R I

 

ALEKSANDRA JOVANOVIĆ

1

Aleksandra Jovanović

Kororativno upravljanje kao problem informacione asimetrije, u Zborniku Korporativno uptavljanje

Članak

 

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-7630-088-4

 

DRAGOR HIBER

1

Dragor Hiber,

B.Begović,

B, Mijatović

Privatizacija državnog zemljišta u Srbiji

Monografija

Vlada Republike Srbije, CLDS

Beograd

2007

101

 

2

D. Hiber,

V. Pavić

Arbitration and criminal matters u : Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja, ur Đ Ignjatović

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

267-278

ISBN

978-86-7630-083-9

3

Dragor Hiber

Aktuelne dileme u vezi privatizacije i denacionalizacije građevinskog zemljišta u Republici srbiji

Članak

 

Zagreb

2007

 

 

4

Dragor Hiber,

V. Pavić

Arbitration facing criminal matters

Članak

 

Zagreb

2007

17

 

 

SNEŽANA PETROVIĆ

 

MIRJANA STEFANOVSKI

 

LJILJANA RADULOVIĆ Rad predat za objavljivanje u zborniku PF 2007

1

Ljiljana Radulovi'

Novo maloletničko  krivično zakonodavstvo Republike Srbije-kriminalnopolitički aspekt

Članak

 

 

 

 

 

BORIS BEGOVIĆ

1

Boris Begović

Ekonomska analiza korupcije

Monografija

Centar za liberalno-demokratske studije

Beograd

2007

532

ISBN

978-86-83557-41-7

2

Boris Begović,,M.Vasović, S.Vuković, J.Jovanović, B. Mijatović, M. Paunović

Korupcija u Srbiji: Pet godina kasnije

Monografija

Centar za liberalno-demokratske studije

Beograd

2007

219

ISBN

978-86-83557-42-4

3

B. Begović, B. Mijatović, D. Hiber

Privatizacija državnog zemljišta u Srbiji

Monografija

Centar za liberalno-demokratske studije

Beograd

2007

101

Internet izdanje

4

Boris Begović

Ekonomska nejednakost I criminal, u zborniku: Stanje kriminaliteta u Srbiji. Ur. Đ. Ignjatović

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

121-132

 

5

Boris Begović,

 B. Mijatović,

D. Hiber

Privatizacija gradskog zemljišta, u:Cerović, ur. Kako završiti privatizaciju u Srbiji: rezultati i perspektive

Članak

Naučno društvo ekonomista/Akademija ekonomskih nauka/Ekonomski fakultet

Beograd

2007

59-84

ISBN

978-86-403-0839-7

6

Boris Begović

Ekonomska teorija nezavisnog praosuđa

Članak

Arhiv za pravne i društvene nauke, br.3-4

Beograd

2007

1167-1180

ISSN

0004-1270

 

MARINKA CETINIĆ Predat rukopis za obj. U Projektu PF 2007

1

Marinka Cetinić

Mišljenje povodom jedne presude za nasilje u porodici I kako tumačiti radnju “sa obljubom i sa njom izjednačen čin krivičnog dela silovanja

 

 

 

 

 

 

SLOBODAN PANOV Rad predate za objavljivanje u Zborniku PF 2007

1

Slobodan Panov

Pravne posledice prestanka braka

 

 

 

 

 

 

MILAN ŠKULIĆ

1

Milan Škulić

Krivično procesno pravo – opšti deo, treće izdanje

Udžbenik

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Službeni glasnik

Beograd

2007

 

 

2

Milan Škulić,

V. Bajović

Novine i izmene Zakonika o krivičnom postupku iz 2006. u poređenju sa Zakonikom o krivičnom postupku iz 2001.

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Službeni glasnik

Beograd

2007

89

ISBN

978-86-7549-656-4

3

Milan Škulić,

Ž. Aleksić

Kriminalistika

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,

Službeni glasnik

Beograd

2007

414

ISBN

978-86-7549-623-6

4

Milan Škulić

Komentar Zakonika o krivičnom postupku

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

1482

ISBN

978-86-7549-524-6

5

Milan Škulić

Planirane novele u novom Zakoniku o krivičnom postupku, u zborniku, Primena novog Zakonika o krivičnom postupku Srbije

Članak

Udriženje za krivično pravo Srbije

Beograd

2007

215-236

ISBN

978-86-86861-00-9

6

Milan Škulić

Funkcija odbrane i položaj okrivljenog u krivičnom postupku Srbije, i zborniku, The Rights of suspects and defendants in Criminal Proceedings in South East Europe

Clanak

Konard Adenauer Stiftung

Bucharest

2007

205-237

ISBN

978-973-0-04981-7

7

Milan Škulić

Uloga posebnih dokaznih radnji u suzbijanju organizovanog kriminaliteta, u zborniku, Primena međunarodnog krivičnog prava-organizovani kriminal

Članak

Intermeks

Tara

2007

35-48

ISBN

978-86-83437-73-3

8

Milan Škulić

Alternative Sanctions. Some other Measures and Probation in the Criminal Law System of Republic of Serbia, u zborniku, Stanje kriminaliteta u Srbiji I pravna sredstva reagovaja, ur. Đ. Ignjatović

Članak

Pravni fakuzltet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

198-212

ISBN

978-86-7630-071-6

9

Milan Škulić

Zabrana napuštanjaboravišta i druga ograničenja lične slobodekao efikasni supsitut pritvora u krivičnom postupku

Članak

Pravni Život, br. 9, tom I

Beograd

2007

587-609

ISSN

0350-0500

10

Milan Škulić

Basic Characteristics of the New Criminal Procedure Code of the Republic of Serbia, u zborniku, Македонска ревија за казнено право и криминологија

Чланак

Здруженије за кривично право и криминологија на Македонија

Охрид

2007

 

ИССН

1409-5327

11

Мilan Škulić

Posebne dokazne radnje u novom Zakonu o krivičnom postupku

Članak

Revija za bezbednost

Beograd

2008

19-24

ISSN

1452-9335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALEKSANDAR JAKŠIĆ

1

Aleksandar Jakšić

Građansko procesno pravo, 2. dopunjeno izdanje

Udžbenik

 

Beograd

2007

 

 

2

Aleksandar Jakšić

NATO Intervention in the former Yugoslavia: Individual Damage Compensation Claims: Jurisdiction  and Applicable Law

 

Predato za štampanje

 

193

 

 

VLADAN JONČIĆ

    1

Vladan Jončić

Humana dimenzija ljudskih prava I pravo nainformisanje u zborniku Zakonodavstvo u praksi

Članak

 

Zlatibor

2007

14

 

2

Vladan Jončić

Stepen usaglašenosti pravnih normi R. srbije o zaštiti zdravlja na random mestu sa pravom EU-korak dalje u unapređenj ljudskih prava, u zborniku: Procena rizika u radnoj sredini

Članak

Privredan komora Srbije

Beograd

2007

9

ISBN

978-87-84129-12-7

3

Vladan Jončić

Međunarodnopravni aspekti angažovanja JNA u oružanim sukobima na prostoru SFRJ 1991-1992

Članak

Institut za strategijska istraživannja Vojne akademije RS

Beograd

2007

20

 

4

Vladan Jončić

Ustav republikie Srbije iz 2006- neki elementi novog političkog sistema

Udžbenik

 

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-84029-12-8

 

SAŠA BOVAN

1

Saša Bovan

Osnovi sociologije I sociologija prava

Udžbenik

Pravni fakultet Univerziteta u Beigradu i Službeni glasnik

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-7549-9

 

OLIVERA VUČIĆ

1

Olivera Vučić

On participation of the process of adopting a constitution by way of a constituent referendum

Članak

International Association of Constitutional Law

Athens

2007

 

www.enelszn.gr/en/workshops/workshop 1(en).htm

2

Olivera Vučić

Novi Ustav republike Srbije i Ustavni Sud –Učinjene izmene-neka otvorena pitanja

Članak

Pravna riječ

Banja luka

131-145

 

3

Olivera Vučić

Ustav Republike Srbije i mišljenje Venecijanske komisije- O sudstvu

Članak

Nova srpska poitička misao

 

16

 

4

Olivera Vučić,

D. Simović

Ustavna čitanka, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

 

 

5

Olivera Vučić

 

 

 

 

 

 

 

MIROSLAV MILOŠEVIĆ

1

Miroslav Milošević

Neki problemi agrarnog zakona iz 111. godine pre Hrista

Članak

Anali Pravnog fakulteta u Beogradu

Beograd

2007

116-128

ISSN

 

ŽIKA BUJUKLIĆ Rad pod br. 2 predat za objavljivanje u zborniku PF 2007

1

Žika Bujuklić

Recepcija rimskih pravnih koncepata I uključenje Srbije u evropske integracije u zborniku Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, ur. S.Lilić

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

217-234

ISBN

978-86-7630-083-9

2

Žika Bujukliđ

Forum Romanum kao izazov za moderna istraživanja

Članak

 

 

 

 

 

GORDANA PAVIĆEVIĆ –VUKAŠINOVIĆ Rad predat za objavljivanje u zborniku PF 2007

1

Gordana Pavićević Vukašinović

Dva različita liberalizma

 

 

 

 

 

 

D O C E N T I

 

RAJKO JELIĆ Rad predat za štampanje u zborniku PF 2007

1

Rajko Jelić

Prednosti I mane tradicionalnog I ugovornog prenosa prava svojine

Članak predat za štampanj u zborniku

 

 

 

 

 

MILENA POLOJAC

1

Milena Polojac

Praktikum za Rimsko pravo- Tekstovi I slučajevi rimskih pravnika iz obligaconog prava

Praktikum

 

Beograd

2007

258

ISBN

978-86-7549-737-4

2

Milena Polojac

Klasifikacje ugovora o ortakluku-nove podele I rimsko pravo, u zborniku: Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, ur. S. Lilić

Članak

Pravni fakultet Univerziteta I Beogradu

Beograd

2007

11

 

 

BRANKO RAKIĆ rad predat za štampanje u  zborniku PF 2007

1

Branko Rakić

Ostvarenje mira preko međunarodnog organizovanja I  integrisanja sžava

 

 

 

 

 

 

NATAŠA DELIĆ

1

Nataša Delić

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava I delomalog značaja

Članak

Bilten Okružnog suda u Beogradu

Beorad

2007

9-24

ISSN

0351-0247

2

Nataša Delić

Neke dileme u vezi utvrđivanja neuračunljivosi I bitno smanjene uračnljivosti, u zborniku: Staje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovaja, ur. Đ. Ignjatović 

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd 2007

149-172

ISBN

978-86-7630-071-6

3

Nataša Delić

Neposredno izvršilaštvo, posredno izvršilaštvo i saizvršilaštvo-vlast nad delom, u zborniku: Zborniku radova Pravnog fakulteta u Fagrebu posvečen prog. Franji Bačiću

Članak

Pravni fakulte u Zagebu I Pravni fakultet Justinijan prvi Skopje

Zagreb/

Skopje

2007

457-472

ISBN

978-9989-194-00-9

4

Nataša Delić

Krivičnopravna zaštita autorskih I srodnih prava Članak

Članak

Arhiv za pravne I društvene nauke , br.3-4

Beograd

2007

365-387

ISSN

0004-1270

 

DOBROSAV MILOVANOVIĆ

1

Dobrosav Milovanović

Otvorena pitanja regulacije domaćeg finansijskog tržišta

Članak

Pravo i privreda, 5-8

Beograd

2007

939-950

ISSN

0354-3501

 

MARKO ĐURĐEVIĆ

1

Marko Đurđević

Ugovori u potrošnji

Članak

Pravo I privreda br. 5-8/2007

Beograd

2007

669-679

ISSN

0354-3501

2

Marko Đurđević

Građanskopravna odgovornost novinara, odgovornog urednika I osnivača javnog glasila,  u: zborniku Aktuelnosti građanskog I trgovačkog zakonodavstva 

Članak

Peto Međunarodno savetovanje pravnika

Neum

23-24 juna 2007

571-581

 

 

MIODRAG JOVANOVIĆ  n.b. Rad pod br. 4 je u okviru Projekta PF 2007

1

Miodrag Jovanović

Constitutionalising Secession in Federalized States: A Procedural Approach

Monografija

Eleven

Utrecht

2007

IXX+203

ISBN

978-90-77596-27-2

2

Miodrag Jovanović & Slobodan Samardžić

Transition and Federalism- East European record ( eds.), Federalism and Decentralisation in Eastern Europe: Between Transiton and Secession, PIFF Etudes et Colloques no. 48

Monografija

Institut du Federalisme, Fribourg/LIT Verlag, Zurich and Vienna

Fribourg

Zurich

Vienna

2007

167

ISBN

978-3-8258-0934-8

3

Miodrag Jovanović

Demokratska konsolidacija I politička korupcija – slučaj srbije U: Korupcija – Osnovni pojmovi I mehaniymi za borbu, ur. Goran Ilić

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

29-44

ISBN

978-86-7630-070-9

4

Miodrag Jovanović

Manjine I ustavna definicija Srbije, u: Bojislav Stanovčić, ur. Položaj nacionalnih manjina u Srbiji

Članak

SANU

Beograd

2007

283-298

ISNB

978-86-7025-

 

GORAN ILIĆ

1

Goran Ilić

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju-odlike postupka i merezaštite žrtava i svedoka, u B.Ivanišević, G.P.Ilić, T.Višnjić, V.Janjić, Vodič kroz Haški tribunal-propisi i praksa

Monografija

Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju Misija u Srbiji

Beograd

2007

287

ISBN

978-86-86931-05-4

2

Goran Ilić

Marginalije uz nove odredbe o pravnim lekovima u krivičnom postupku, u Prinena novog Zakonika o krivičnom postupku Srbije, ur. Đ.Lazin

Članak

Udruženje za krivično pravo Srbije Beograd

2007

Beograd

2007

169-187

ISBN

978-86-86861-00-9

 

 

3

Goran Ilić

Međunarodni standardi oduzimanja imovine stečene kriminalom, u Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja

Članak

Biblioteka Crimen 2, Pravni fakultet Uniuverzitea u Beogradu

Beograd

2007

255-266

ISBN

978-86-7630-071-6

4

Goran Ilić

Krivičnoprocesni aspekti korupcije, u Korupcija-osnovni pojmovi i mehanizmi za borbu, ur. G. Ilić

Članak

Biblioteka Crimen 2, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

221-229

ISBN

987-86-7630-070-9

5

Goran Ilić

Odgovornost pravnih lica kao predmet /posebnog/ krivičnog zakonodavstva, u Ustav Republike Srbije, krivično zakonodavstvo i orgabizacija pravosuđa, ur. S. Bejatović

Članak

Srpsko udruženje za krivično pravnu teoriju i praksu

Beograd

2007

205-214

ISBN

978-86-83437-75-7

 

ZORAN MIRKOVIĆ

1

Zoran Mirković

Karađorđev zakonik-krivično, porodičnoi državno pravo ustaničke Srbije

Monografija

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

215

 

 

VLADIMIR PAVIĆ

1

Vladimir Pavić, T. Varadi, B. Bordaš, G.Knežević

Međunarodno privatno pravo, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje

Udžbenik

Službeni glasnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

207

 

 

2

Vladimir Pavić, T. Varadi, B. Bordaš, G.Knežević

Međunarodno privatno pravo,deveto neizmenjeno izdanje

Udžbenik

Službeni glasnik, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

2007

 

 

3

Vladimir Pavić, D. Hiber

Arbitration and Criminal Maters u: zborniku Stanje kriminaliteta u Srbiji I pravna sredstva reagovaja, ur. Đ Ignjatović

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogadu

Beograd

2007

269279

 

4

Vladimir pavić

Prikaz knjige Tibor Varady, Language and Translation in International Commercial Arbitration-From the Constitution of the Arbitral Tribunal trough Recognition and Enforcement Proceedings

 

T.M.C. , Asser Press 2006, Anali pravnog fakulteta, 1/2007

Beograd

2007

169-172

ISSN

 

DEJAN ĐURĐEVIĆ rad predate za objavljivanje u Zborniku  PF 2007

1

Dejan Đurđeić 

Uticaj delimičnog lišeja poslovne sposobnosti na zaveštajnu sposobnost

Članak

 

 

11

 

 

VOJISLAV STANIMIROVIĆ

1

Vojislav Stanimirović

Islamska kultura kao most između evropske antike I renesanse u zborniku: Antika i savremeni svet, ur. Ksenija Maricki Gaćanski

Članak

Društvo za antičke studije

Beograd

2007

 

ISBN

978-86-910129-08

 

VLADAN PETROV Rad pod br.5 predat za objavljivanje  u Zborniku PF 2007

1

Vladan Petrov

Instituti parlamentarnog prava u novom ustavu Republike Srbije

Članak

Pravna riječ br. 10/2007

 

163-173-

ISSN

1840-0271

2

Vladan Petrov

What is New in the New Constitution of Serbia

Rad u zborniku koji je u pripremi

Fakultet za javnu upravu

Košice

Slovakia 2007

 

 

3

Vladan Petrov

Novi ustavni sud Republike Srbije

Članak

Na sajtu, htp/www.nspm.org.yu/in _ustavi.htm

 

 

 

4

Vladan Petrov

Constitution, Political parties and Electotal Systems

Članak

VII kongres Međunarodnog udruženja za ustavno pravo

 

 

 

5

Vladan Petrov

Ustav, Političke partije I izborni sistem

Članak

 

 

9

 

 

MONIKA MILOŠEVIĆ

Rad je u okviru fakultetskog projekta

1

Monika Milšević

Odgovornost za ekološku štetu

Članak

Pravni život br. 9/2007

Beograd

2007

445-454

ISSN

0350-0500

 

P R E D A V A Č I

 

JADRANKA MEŠIĆ

 

DANKA STOJAKOVIĆ

1

Danka Stojaković

Dehn, Juergen: Jačaje krivičnopravnog stražnog postupka kao evropski proces

Prevod izlaganja u okviru Kopaoničke škole prirodnog prava namenjen objavljivanju

 

 

 

 

2

Danka Stojaković

Usmeno prevođenje za potrebe Nemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju u okviru Kopaoničke škole

 

 

 

 

 

3

Danka Stojaković

Usmeno prevođenje za potrebe specijalističkih studija na Pravnom fakultetu Univeriteta u Beogradu

 

 

 

 

 

 

NADA VARNIČIĆ-DONŽON

1

Nada Varničić-Donžon

Dodatni arrgumenti za usvajanje Predloga konvencije o zaštiti starih I tradiconalnih zanata- Prevod na francuski jezik

Prevod na francuslki jezik

Parlamentarna skupština Saveta Evrope

Brisel

2007

22

 

SILVANA POPOVIĆ

1

Silvana Popovuić

Šifarnik srednjik škola u srbiji

 

 

 

14

 

2

Silvana Popović

Dokumenta za konkurisanje za projekat Evropske agencije za rekonstrukciju

 

 

 

7

 

 

A S I S T E N T I

 

DRAGAN PAVIĆ

1.

Dragan Pavić

Privatna kazna kao savremena građanskopravna sankcija, u Zborniku, Aktualnosti građanskog I trgovačkog zakonodavstva I pravne prakse

Članak

Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru

Neum

2007

655-669

ISSN

1029-4031

2

Dragan Pavić

Javni poredak začtite , u Zborniku Pravo I zaštita investitora

Članak

Pravo i privreda br.5-8

Beograd

2007

819-829

ISSN

O354-3501

 

SVETISLAVA BULAJIĆ Rad predat za objavljivanje u PF 2007 

1

Svetislava Bulajić

Value Jrisprudence in Contemporary Constitutional Review- A shallenge before Serbia

 

 

 

 

 

 

GORAN DAJOVĆ

1

Goran Dajović

Pravni pozitivizam u krizi srednjih godina

Članak

Strani Pravni život, br. 1-2

Beograd

2007

25-38

ISSN

0039 2138

2

Goran Dajović

Jusnaturalizam I Pravni pozitivizam-u čemu je razlika

Članak

Pravni život, br.14, tom VI

Beorad

491-506

ISSN

0350-0500

3

Goran Dajović,

Dušan Vranjanac

Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava

Članak

 

Beograd

2007

239

ISBN

978-86-7549-725-7

 

BRANKO RADULOVIĆ Rad predate za objavljivanje u Zborniku  PF 2007

1

Branko Radulović

Analiza sistema nagrade I naknade troškova stečajnih upravnika

Članak

 

 

 

 

 

TANASIJE MARINKOVIĆ

 

MILOŠ ŽIVKOVIĆ Rad pod br. 2 je deo fakultetskog projekta PF 2007

1

Miloš Živković

The Boundries of Property Rights

Članak

Yugoslaw Law

Beograd

2007

 

ISSN

0350-2252

2

Miloš Živković,

Dragor Hiber

Osnovi imovinskog prava , u G. Ilić-Popov ur. Pravne osnove poreskog savetovanja

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd 2007

577-602

ISBN

978-86-7630-069-3

3

Miloš Živković

Country Report Serbia,u O. Stoker red., Flexibilitat der Grundpfandrechte in Europa, Band II

Deo Monografije

Verband Deutscher Pfandbreifbanken

Berlin

2007

131-1

91

ISBN

978-3-9811816-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IGOR VUKOVIĆ

1

Igor Vuković

Krivično delo zločinačkog udriživanja I njegova obeležja(član 346 Krivičnog zakonika), u: Primena međunarodnog krivičnog prava- organizovani kriminal

Članak

Udruženje za međunarodni criminal-Intermex

Beograd

2007

179-193

ISBN

978-86-83437-73-3

2

Igor Vuković

Applaying the Equivalence Theory in Criminal Law-Some Issues of Interest

Članak

 The Faculty of Law in belgrade

Belgrade

2007

151-163

ISSN

1452-6557

 

MILENA ĐORĐEVIĆ

1

Milena Đorđević

Mere zaštite oid prekomernog uvoza

Članak

Pravo I privreda, br. 5-8

Beograd

2007

 

ISSN

2

Milena Đorđević

An Evaluation of Legal Education,s Promise and Impact on Transition Countries from the Serbian Perspective

Članak

Čeka na objavljivanje

 

 

 

 

VUK RADOVIĆ  /Rd pod br. 1 je u okviru fakultetskog projekta PF 2007

1

Vuk Radović

Uticaj agencijskih problema na pravo akcionarskih društava I korporativno upravljanje, u:zborniku  Korporativno upravljaje

Članak

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu

Beograd

Januar 2008

 

 

2

Vuk Radović

Izmene druge directive EU I mogući pravci budućeg razvoja

Članak

Pravo I privreda, br.5-8

Beograd 2007

181-204

 

3

Vuk Radović, Mirko Vasiljević

Privredna društva I system registraija privrednih subjekata u Srbiji

Člaanak

 

Beograd

Januar 2008

19

 

4

Vuk Radović

Pružanje finansijske podrške za sticanje sopstvenih akcija

Članak

Pravni život, br. 11

Beograd

2007

183-212

ISSN

5

Vuk Radović

Mere odbrane akcionarskog društva od preuzimanja kontrole

Doktorska disertacija

 

 

 

 

 

MARKO DAVINIĆ

 

1

Marko Davinić

Globaliyation and Governance: New Challenges for American Leadership, Occasional Paper Series

separat

The George Washington Center for the study of Globalization

Washington, DC

2007

 

 

2

Marko Davinić

Zna;aj institucije ombudsmana za Pravni sistem

Članak

Pravni život, br.10, tomII

Beograd

2007

717-727

ISSN

0350-0500

 

IVANA KRSTIĆ

 

1

Ivana Krstić, Milan Paunović B. Krivokapić

Osnovi međunarodnih ljuskih prava

Udžbenik

Megatrend Univerzitet

Beograd

2007

347

ISBN

978-86-7747-259-7

2

Ivana Krstić

Izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska pravakao vid harmonizacije domaćeg sistema sa evropskim standardima u oblasti zaštite ljudskih prava, u; Pravni kapaciteti Srbije za evropske integracije, ur. S. Lilić