Petogodišnji projekat Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije koji finansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine

Grupa nastavnika i saradnika Pravnog fakulteta u Beogradu je na konkursu Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine dobila projekat Pravni kapacitet Srbije za evropske integracie. Na projektu su angažovani: prof. dr Stevan Lilić (rukovodilac projekta), prof. dr Marija Draškić, prof. dr Gašo Knežević, prof. dr Vesna Besarović, prof. dr Dragica Vujadinović-Milinković, doc. dr Olga Popović-Obradović, doc. dr Milena Polojac, Mr Marija Karanikić, Mr Dušan Rakitić i Nikola Bodiroga (sekretar projekta). Projekat traje od 01.01. 2006 do 31.12. 2010 i finansiran je sredstvima Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

Na kraju svake godine realizacije biće štampan jedan dvojezični zbornik radova svih saradnika na projektu. U okviru projekta biće održano 10 seminara koji će se baviti kompatibilnošću zakonodavstva Srbije sa zakonodavstvom EU.

Sve aktuelne informacije vezane za rad na projektu biće dostupne na sajtu Pravnog fakulteta.

__________

Kao rezultat projekta Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije u drugoj godini realizacije nastao je Zbornik radova "Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije- II deo", koji sadrži tekstove (na srpskom i engleskom jeziku) svih nastavnika i saradnika angažovanih na projektu. Zbornik je objavljen krajem 2007. godine, a izdavač je "Dosije" .

__________

         Kao rezultat projekta Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije u prvoj godini realizacije nastao je Zbornik radova "Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije- I deo", koji sadrzi tekstove svih nastavnika i saradnika angazovanih na projektu. Zbornik je objavljen krajem 2006. godine, a izdavac je "Dosije" .

__________

          U okviru realizacije projekta „Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije“ u četvrtak 23.11.2006, sa početkom u 10 časova u amfiteatru III Pravnog fakulteta u Beogradu, održaće se seminar sa uvodnim predavanjem Kristijana Zajlera „Dostojanstvo životinja i ljudski zakoni“.

          Biografija predavača: Advokat i filozof Kristijan Zajler (Christian Sailer) rođen je 1935. g, studirao je pravne nauke i filozofiju. U Minhenu je 30 godina radio kao advokat. Široj javnosti je postao poznat zahvaljujući procesima zbog velikih državnih planiranja u kojima je zastupao veilika udruženja za zaštitu životne sredine kao i građane i opštine. Dugogodišnji član pokrajinskog saveta za zaštitu prirode u Bavarskoj, objavio je veliki broj radova u pravnim i stručnim časopisima i drugim publikacijama vezanim za pitanja zaštite prirode i životne sredine i zaštitu životinja. Iz ovih tematskih oblasti je držao predavanja, npr. na godišnjem zasedanju Međunarodnog društva za dubinsku psihologiju sa temom „Greh protiv prirode i nada u jednu novu Zemlju“- 1986.g. Od 1994.g. živi u Južnom Šapsartu u Bavarskoj i nastavlja svoju advokatsku delatnost; objavljuje svoje naučne radove o odnosu države i crkve i o pitanjima zaštite životinja; izdaje manje i veće publikacije o filozofskim i religijskim temama,između ostalih i knjigu  "Božje proroštvo u vremenskoj prekretnici“ (1998) i nastavlja sa predavanjima pre svega na temu zaštite životinje. Tokom proteklih godina nastupao je više puta kao glavni tužilac na međunarodnim tirbunalima za zaštitu životinja, Švajcarske  zadužbine za zaštitu okoline Fondation Weber u Ženevi. Poznati procesi su bili protiv ministara poljoprivrede i odgovornih Evropske Unije zbog masovnog spaljivanja goveda u toku BSE krize, a poslednji put 2005 na ovom tribunalu protiv lova na foke.Kao advokat zastupa trenutno i protivnike lova u principijelnim procesima oko državne saglasnosti za ukidanje lova, brani religijske manjine u Nemačkoj od javne diskriminacije. Južnonemačke novine su o njemu pisale :“Advokat Kristijan Zajler kod svojih kolega i kod suda već godinama uživa ugled odličnog stručnjaka za upravno pravo". U raspravama o atomskom postrojenju za preradu atomskog otpada u Vakersdorfu (Wackersdorf) zastupao je između ostalih i organizaciju za zaštitu prirode Green-Peace, a kod planiranja aerodroma Minhen II nekoliko time pogođenih opština. 

__________

U okviru projekta Pravni kapacitet Srbije za evropske integracije na Pravnom fakultetu je 04. maja 2006. održan seminar pod nazivom Evropski socijalni model. Uvodno predavanje je održao prof. dr Marc Rigaux, a izlaganja su imali i prof. dr Branko Lubarda, prof. dr Stevan Lilić, prof. dr Marija Draškić i prof. dr Dragica Vujadinović- Milinković.