PROJEKAT:

KONSTITUISANJE SRBIJE KAO PRAVNE DRŽAVE

 

Rukovodilac projekta: prof.dr Slobodan Perović

Finansira: Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije

 

1. Vlajko Brajić i saradnici, Zapošljavanje i socijalni problemi, 1996          

2. Goran Svilanović, Predlog za ponavljanje parničnog postupka, 1996

3. Snežana Petrović, Evrokomunizam i partijski pluralizam, 1996

4. Jugoslav Stanković, Osnovi opšte sociologije prava, I deo, ISBN 86-80763-31-4

5. Dragoljub Popovoć, Prapočetak srpskog parlamentarizma, ISBN 86-80763-28-4

6. Slobodan Perović, Prirodno pravo i sud, 1996

6a. Slobodan Perović, Le droit naturel et le juge, 1997

7. Živojin Aleksić, Veštačenje falsifikata dokumenata, rukopisa i novca, 1996,

            ISBN 86-81839-08-X

8. Dragan M. Mitrović, Načelo zakonitosti, pojam, sadržina, oblici, 1996, ISBN 86-80763-32-2

9. Grupa autora, Prilozi projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države,

     Srbija u tranziciji i medjunarodna zajednica, 1996ISBN 86-80763-33-0

10. Svetislav Taboroši, Pravo privrednog sistema, ISBN 86-80763-34-9

11. Grupa autora, Prilozi projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države,

      Problemi privrede i prava u tranziciji, 1996,  ISBN 86-80763-35-7

12. Vladimir Milić, Sociologija –nauka društvene krize. Glavni tokovi i pravci razvoja, 1997, 

             ISBN 86-80763-39-x

13. Grupa autora, Prilozi projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države

       Država i pravo, politika i nauka, 1997,  ISBN 86-80763-38-1

14. Vladimir Stojiljković, Ugovor o konzorcijumu, 1997, ISBN 86-80763-40-3

15. Živojin Aleksić, Kriminalistika u Srbiji 1793-1914, 1997

16. Miroslav Pečujlić, Svetislav Taboroši, Četvrti talas: Tranzicija, 1997,

            ISBN 86-80763-47-0

17. Branko M. Rakić, Harmonizacija Jugoslovenskog prava sa pravom  Evropske unije, 1997,         ISBN 86-80763-41-1

18. Grupa autora, Medjunarodno krivičnopravna pitanja i Haški tribunal , 1997,

            ISBN 86-80763-50-0

19. Grupa autora, Teorija, filozofija i sociologija prava

     Prilozi sa naučnog skupa, 1997, ISBN 96-80763-49-7

20. Aleksandra Jovanović, Uvod u ekonomsku analizu prava, 1998, ISBN 86-80763-56-x

21. Grupa autora, Srbija – hvatanje koraka

      Prilozi projekta Konstituisanje Srbije kao pravne države, 1997,  ISBN  86-80763-49-7 

22. Vesna Rakić-Vodinelić, Gašo Knežević, Gradjansko procesno pravo Evropske Unije, 1998,       ISBN 86-80763-59-4              

23. Rajko Jelić, Posebni oblici prava svojine u SR Jugoslaviji, 1998,ISBN 86-80763-57-8

24. Dragor Hiber, Svojina u tranziciji, 1998, ISBN 86-80763-58-6

25. Vojislav Stanimirović, Ustanova miraza u našoj tradicijskoj kulturi, 1998, ISBN 86-80763-64-0

26. Sima Avramović i drugi autori, Pravna država u antici, Pro et contra, 1998,

            ISBN 86-80763-61-6

27. Milan Škulić, Uvidjaj i kriminalističke verzije, 1998, ISBN 86-80763-69-1

28. Stevan Lilić, Posebno upravno pravo, 1998, ISBN 86-80763-60-8

29. Slobodan Panov, Pravo na roditeljstvo, 1998, ISBN 86-80763-72-1

30. Slobodan Perović, Ljudska prava i sudijska nezavisnost, 1998, ISBN 86-80762-65-9

31. Grupa autora, Teorija, filozofija i socilogija prava u svetu, 1998,

             ISBN 86-80763-74-8

32. Vladimir Milić, Tranzicija savremenog društva, 1998, ISBN 86-80763-67-5

33. Grupa autora, Rani radovi, ponovo, 1998,  ISBN 86-80763-77-2

34. Jugoslav  Stanković, Osnovi opšte sociologije prava II deo. 1998,

             ISBN 86-80763-66-7

35. Emilija Vukadin, Ekonomska politika, teorija i primena, 1999,

            ISBN 86-80763-82-9

36. Branko Lubarda, Rešavanje kolektivnih radnih sporova, 1999,

            ISBN 86-80763-73-X

37. LJiljana Radulović,  Kriminalna politika, politika suzbijanja kriminaliteta, 1999,

            ISBN 86-80763-87-X

38. Grupa autora, Pravo u tranziciji, Srbija – Slovačka, 1999, ISBN 86-80763-73-X

39. Stevan Lilić, Dejan Milenković, Javne službe u Jugoslovenskom pravu, 1999,

             ISBN 86-80763-88-8

40. Zoran R. Tomić, Pravno nepostojeći upravni akti, 1999, ISBN 86-80763-80-2

41. Gašo Knežević, Medjunarodna trgovačka arbitraža, 1999, ISBN 86-80763-81-0       

42. Gordana Ilić Popov, Ekološki porezi, 2000, ISBN 86-80763-89-6