Projekat Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja

 

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine završilo je evaluaciju naučnoistrazivačkih projekata iz programa OSNOVNIH ISTRAŽIVANJA za period 01.01.2006 - 31.12.2010. godine. Projekat Stanje kriminaliteta u Srbiji i pravna sredstva reagovanja (rukovodilac: profesor Pravnog fakulteta u Beogradu dr Djordje Ignjatović, sekretar: asistent pripravnik Pravnog fakulteta u Beogradu Jelena Jovičić) u kome je angazovano 19 istrazivača rangiran u prvu kategoriju sa 92 istrazivačka meseca sto znači da će ministarstvo potpuno pokrivati troškove projekta.

 

Istrazivači koji su angažovani na projektu su: prof. dr Djordje Ignjatovic (rukovodilac Projekta), prof. dr Zoran Stojanovic, prof. dr Djordje Lazin, prof. dr Svetislav Taboroši, prof. dr Milan Škulic, prof. dr Marinka Cetinic, prof. dr Boris Begovic, prof. dr Dragor Hiber, prof. dr Djordje Djordjević, prof. dr Milovan Mitrović, prof. dr Dragan Simeunovic, doc. dr Natasa Delić, doc. dr Goran Ilic, doc. dr Vladimir Pavić, prof. dr Milan Žarković, mr Igor Vuković, mr Miodrag Majic, asis. prip. Ivan Djokic i asis. prip. Jelena Jovičić (sekretar Projekta).


         Kao rezultat rada na Projektu do sada su objavljene sledeće knjige:

 


Sadržaj


Sadržaj