Dva projekta za Privrednu komoru Srbije

 

Pravni fakultet, koga zastupa prof. dr Mirko Vasiljević, dekan Fakulteta i Privredna komora Srbije, sa sedištem u Beogradu, koju zastupa dr Slobodan Milosavljević, predsednik Komore, 29. marta 2005.godine zaključili su ugovore o izradi:

 

Zbornika pravila o upravljanju kompanijama /Kodeksa korporativnog upravljanja

Zbornik pravila o upravljanju kompanijama sadrži: opšte odredbe, načela upravljanja kompanijama, upravni odbor i izvršni odbor, skupštinu akcionara i prava akcionara, internu (unutrašnju) i eksternu (spoljnu) kontrolu, transparentnost korporativnog upravljanja, objavljivanje informacija i finansijski izveštaj i njihovo objavljivanje.

Članovi stručne grupe za izradu zbornika/kodeksa: prof.dr Mirko Vasiljević, prof.dr Dejan Popović, prof. dr Jovan Todorović, prof.dr Aleksandra Jovanović, prof. dr Nebojša Jovanović, asist. mr Vuk Radović, asist.pripravnik Mirjana Marković, Radivoje Jeftić, generalni sekretar Privredne komore Srbije, i Miljko Valjarević, sekretar Pravnog fakulteta u Beogradu.

  

Zbornika o poslovnom moralu / Kodeksa poslovnog morala

Zbornik o poslovnom moralu sastoji se iz: uvoda, osnovnih načela, odnosa prema potrošačima, zaposlenima, vlasnicima (članovima i akcionarima), investitorima (ulagačima), konkurentima, dobavljačima, životnoj sredini, državi i državnim organima, društvu u celini i posebna pravila poslovnog morala za pojedine privredne grupe.

Članovi stručne grupe za izradu zbornika/kodeksa: prof.dr Mirko Vasiljević, prof.dr Sima Avramović, prof.dr Svetislav Taboroši, prof.dr Emilija Vukadin, prof.dr Radmila Vasič, doc.dr Gordana Pavićević, asist. mr Milena Milutinović, asist.pripravnik Nataša Petrović, Radivoje Jeftić, generalni sekretar Privredne komore Srbije, i Miljko Valjarević, sekretar Pravnog fakulteta u Beogradu.

 

Prema potpisanim ugovorima Fakultet se obavezuje da izradi zbornike/kodekse, tako da budu usklađeni sa vežećim propisima i da odgovaraju potrebama i interesima kompanija, njihovih vlasnika i malih akcionara, privrednih subjekata i privrede uopšte. Fakultet izrađuje zbornike preko članova stručne grupe, koju će samostalno obrazovati od nastavnika i saradnika, a ako je potrebno i od stručnjaka van Fakulteta.