Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду


      
University of Belgrade & University of Rome Tor Vergata

  

 

 

Правни факултет Универзитета у Београду је 2017. године добио акредитацију за извођење новог студијског програма мастер академских студија на енглеском језику, и то из области менаџмента јавних набавки.

Реч је о заједничком, мултидисциплинарном, студијском програму под називом: Master in Public Procurement Management (Менаџмент јавних набавки – MPPM), који се реализује на основу споразума о сарадњи између Правног факултета Универзитета у Београду и Департмана за економију и финансије „Тор Вергата“ Универзитета у Риму, а по угледу на међународни мастер програм из Рима (International Master in Public Procurement Management www.masterprocurement.eu). Ове студије су регионалног карактера јер су намењене првенствено полазницима из земаља „Западног Балкана“ и реализују се уз подршку Европске банке за обнову и развој (ЕБРД).

Сврха MPPM програма је да пружи интердисциплинарну обуку о различитим аспектима јавних набавки, као одговор на националне и међународне потребе да се студенти и професионалци обучавају за решавање савремених изазова у области јавних набавки. Ти аспекти обухватају правне оквире и економске принципе за ефикасне јавне набавке, организацију и стратегију јавних набавки, стратешке инструменте за поступак јавне набавке, економску анализу тржишта и анализу трошкова. Осим тога, омогућена је обука о принципима јавних набавки и најбољој међународној пракси водећих међународних финансијских институција.

Главни циљ је да се обезбеди теоријска и практична обука дипломцима и стручњацима за јавне набавке, који желе да стекну напредни ниво вештина и знања у области јавних набавки. Такође, програм омогућава савладавање научне и стручне методологије која је неопходна за стицање и примену знања, научних и техничких достигнућа у области јавних набавки.

Услови за упис на овај студијски програм су завршене основне студије у четворогодишњем трајању (240 ЕСПБ) или студије у трајању од пет година, односно одговарајући степен образовања који је неопходан услов за упис на други степен студија у Србији и Италији, при чему се предност даје кандидатима који имају најмање пет година радног искуства у области јавних набавки.

Успешним завршетком студијског програма, који траје једну школску годину, студент стиче 60 ЕСПБ и заједничку мастер диплому Универзитета у Београду и Универзитета „Тор Вергата“ у Риму, са академским називом Мастер јавних набавки.

Структура студијског програма

Предмети

Плакат-pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.