Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

                       
      

 

University of Belgrade & University of Rome Tor Vergata

 

 

 

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА


Након припремног модула (2 ЕСПБ) који се реализује учењем на даљину, студенти су у обавези да похађају наставу из 12 предмета (модула). Уз шест обавезних (5 ЕСПБ), бирају и шест од понуђених десет изборних (3 ЕСПБ) предмета. Присуство настави, која се одржава у Београду, је обавезно. По завршетку наставе из последњег модула, студенти морају да учествују у завршном модулу (2 ЕСПБ) учења на даљину у трајању од два месеца, као и да прођу период обуке (2 ЕСПБ) унутар њихове или неке друге организације, током које припремају пројекат завршног рада. Завршни рад (6 ЕСПБ) треба да буде студија случаја, која се односи на набавке у њиховим организацијама, у одређеној земљи или на изазове јавних набавки.

Р. бр. Назив предмета Семестар Статус ЕСПБ
1. Учење на даљину – припремни модул први О 2
Модули/предмети
2. Правни оквир први О 5
3. Економска анализа тржишта први О 5
4. Организација и стратегија први О 5
5. Право и економија јавно-приватног партнерства први О 5
6. Интегритет и антикорупција у јавним набавкама први О 5
7. Правна средства и спорови у вези са уговором први О 5
8. Преговарање и формирање тима други И 3
9. Економија набавки други И 3
10. Управљање квалитетом и зелене набавке други И 3
11. Стратешке набавке други И 3
12. Процедуре набавки међународних финансијских институција други И 3
13. Е-набавке други И 3
14. Управљање трошковима и јавне набавке други И 3
15. Одрживост и иновација други И 3
16. Логистика други И 3
17. Нове тенденције у области набавки други И 3
18. Учење на даљину – завршни модул други О 2
19. Обука други О 2
20. Завршни рад други О 6

Управници MPPM програма су професор др Добросав Миловановић (Универзитет у Београду – Правни факултет) и професор др Густаво Пига (Универзитет „Тор Вергата“, Департман за економију и финансије. О административним активностима стара се секретаријат MPPM програма.
Контакти:

Професор др Добросав Миловановић, управник
MPPM програма e-mail

Љиљана Марић, шеф Одсека за мастер и докторске студије e-mail

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.