Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu ima čast da objavi početak registracije za učešće na međunarodnoj konferenciju o unifikovanom pravu medjunarodne prodaje ‘Uniform Sales Law’ koja će se održati na Pravnom fakultetu u periodu od 12-13. novembra 2010. godine. Konferencija će razmatrati najvažnija pitanja primene Konvencije UN o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe iz 1980. godine (Bečka konvencija), zaključenja ugovora o međunarodnoj prodaji robe, pravima i obavezama ugovornih strana, pravnim sredstvima zaštite za slučaj povrede ugovora, kao i odnosa Bečke konvencije i drugih instrumenata međunarodnog privrednog prava (Incoterms, UNIDROIT Načela, i dr.).

Više od 20 uvaženih profesora iz zemlje i inostranstva učestvovaće u radu Konferencije, uključujući i članove Savetodavnog veća za primenu Bečke konvencije, koja se organizuje povodom tridesetogodišnjice od donošenja Konvencije i u čast nedavno preminulog profesora Ala Kricera, koji je kao dugogodišnji sekretar Instituta za medjunarodno privredno pravo Pejs univeziteta u SAD dao neprocenjiv doprinos jednoobraznom tumačenju i primeni Konvencije.

Konferencija je organizovana u saradnji sa GTZ otvorenim regionalnim fondom, Spoljnotrgovinskom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije,  Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvom trgovine i usluga, gradskim Sekretarijatom za privredu i Turističkom organizacijom Beograda.

Program konferencije >> 

Za više informacija kontaktirajte mr Milenu Đorđević putem e-maila >>
 

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299