КОНКУРС
ЗА ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ

ЈЕРЕМИЋ ЈАНКОВИЋ

 

Европско удружење студената права (ELSA) из Београда организује конкурс за приправника/цу за дипломиране правнике Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији Јеремић Јанковић”.


Број приправника: 1 (један)

 

Трајање: две године. Приправнички стаж у адвокатској канцеларији ће започети  непосредно након одабира кандидата/киња (најраније 17. октобра 2016. године).


Радно време: у складу са договором.


Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије, Хаџи Проданова 21, у Београду.


Опис послова: Приправнички стаж ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одлазак на суђења, као и обављање различитих послова из области права којима се адвокатска канцеларија бави.

 
Приправнички стаж је плаћен.


Услови за учешће на конкурсу:

статус дипломираног правника (Правног факултета Универзитета у Београду)

познавање енглеског језика

познавање рада на рачунару

озбиљност и мотивисаност у раду


Критеријуми избора: Избор кандидата/киња вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.


 

 

Начин пријављивања:

Попуњен апликациони формулар са назнакомПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ“, послати на elsastepbeograd@gmail.com до недеље, 9. октобра 2016. године у 20.00h.


Информације:

Миша Секулић

elsastepbeograd@gmail.com

(00) 381 63 85 59 444

 

За више информација о адвокатској канцеларији „Јеремић Јанковић“ погледати на:

http://www.jeremic-jankovic.com/