УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

БИЛТЕН ПРИНОВА БИБЛИОТЕКЕ

 

ISSN 2217-5571

 

                      1/2009

 

   

 

Сачинила ИВАНА ПАЈИЋ, виши библиотекар

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166482

 

ACOVIĆ, Dragomir M.

 

    Heraldika i Srbi / Dragomir M. Acović. - Beograd : Zavod za

udžbenike, 2008. - VII, 797 str. : ilustr.; 30cm. - ISBN

86-17-15093-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 685-727.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54991

 

AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG

ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

 

    Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne

prakse : šesto međunarodno savjetovanje : zbornik radova : Neum,

20., 21. i 22. lipnja 2008. godine / [autori priloga Slobodan

Perović, Marko Đurđević, Dragan Pavić ... et al.]. - Mostar :

Pravni fakultet, 2008. - 640 str.; 24cm

 

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Mostaru, Sveučilište u Splitu. -

Tekst lat. i ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54945

 

AKTUELNA PITANJA GRAĐANSKE KODIFIKACIJE

    Aktuelna pitanja građanske kodifikacije : zbornik radova =

Current Issues of Civil Codification : collection of papers / [

urednici Radmila Kovačević - Kuštrimović, Miroslav Lazić, redakcioni

odbor Miloš Živković ... [et al.], autori priloga, Miloš Živković ...

et al.]. - Niš : Pravni fakultet, 2008. - 280 str.; 24cm. - ISBN

86-7148-086-4

 

Radovi na srp., nem. i rus. jeziku. - Tekst ćir. i lat. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55025

 

AMSTUTZ, Mark R.

 

    Međunarodna etika : globalna politika : pojmovi, teorije i

slučajevi / Mark R. Amstutz; s engleskog preveo Rastko Jovanović. -

Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 448 str.; 24cm. - (Biblioteka

Društvena misao. Edicija Primenjena etika). - ISBN 86-7549-884-1

 

Prevod dela: International ethics. - Beleška o autoru: str. [449]. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54982

 

ANDERSON, James H. - BERNSTEIN, David S. - GRAY, Cheryl W.

 

    Judicial Systems in Transition Economics : assessing the past,

looking to the future / James H. Anderson, David S. Bernstein, Cheryl

W. Gray. - Washington : The World Bank, 2005. - 110 str. : graf.

prikazi; 24cm. - ISBN 0-8213-6189-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

101-105.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120284

 

ANTIĆ, Čedomir

 

    Kratka istorija Srbije : 1804-2004. / Čedomir Antić. - Beograd :

Stubovi kulture, 2004. - 219 str.; 17cm. - (Biblioteka Minut : knj.

99). - ISBN 86-7979-100-8

 

Slika autora. - Ćir. - Beleška o autoru: str. 219. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166488

 

ANTIĆ, Čedomir

 

    Velika Britanija, Srbija i Krimski rat (1853-1856) : neutralnost

kao nezavisnost / Čedomir Antić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 2004. - 193 str., [8] str. s tablama;

25cm. - (Biblioteka Jazon ; knj. 8). - ISBN 86-17-12139-4

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 187. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Summary: Serbia, Graet Britain and the Crimean

War. - Bibliografija: str. 183-185.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55013

 

ANTONIĆ, Slobodan

 

    Kulturni rat u Srbiji / Slobodan Antonić. - 1. izd. - Beograd :

Zavod za udžbenike, 2008. - 266 str.; 21cm. - (Kulturni obrazac ; 2).

- ISBN 86-17-15850-5

 

Beleška o piscu: str. 266. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120312

 

ANTONIĆ, Slobodan

 

    Vajmarska Srbija / Slobodan Antonić. - Beograd : Čigoja, 2008. -

201 str.; 20cm. - ISBN 86-7558-592-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166524

 

ARANITOVIĆ, Dobrilo

 

    Milovan Đilas : bibliografija sa hronologijom života / Dobrilo

Aranitović. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 384 str., [16] str.

s tablama; 25cm. - (Bibliotela Lexis. Edicija Bibliografije). - ISBN

86-7549-969-5

 

Ćir. - Reč bibliografa: str. 8-10. - O autoru: str. [385].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120357

 

ARISTOTELES

 

    O pesničkoj umetnosti / Aristoteles; prevod s originala,

predgovor i objašnjenja Miloš N. Đurić. - 2. Deretino izd. - Beograd

: Dereta, 2008. - 238 str.; 21cm. - (Mala filozofska biblioteka). -

ISBN 86-7346-647-7

 

Prevod dela: Peri poietikes. - Predgovor: str. 9-53. - Registar imena

s objašnjenjima i napomenama: str. 113-238. - Prevodiočeva napomena:

str. 238. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166458

 

ARSENIJEVIĆ, Lazar Batalaka

 

    Život i priključenija Karađorđa : o rođenju, životu,

svojstvima duševnim i tjelesnim i priključenijama Đorđa Petrovića,

Crnog Đorđa (Kara Đorđa) / Lazar Arsenijević Batalaka; priredio

Radomir J. Popović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, 2004. - 163 str., [6] tabli; 25cm. - (Dva stoleća

; knj. 5). - ISBN 86-17-12115-7

 

Manje poznate reči: str. 134-146. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120359

 

AURELIUS ANTONINUS, Marcus

 

    Samom sebi / Marcus Aurelius Antoninus; prevod sa grčkog Albin

Vilhar, predgovor Miloš N. Đurić. - 2. Deretino izd. - Beograd :

Dereta, 2008. - 209 str.; 21cm. - (Mala filozofska biblioteka). -

ISBN 86-7346-641-5

 

Prevod dela: Eis eayton. - Stoička škola i Marko Aurelije: str. 7-36.

- Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55001

 

BABIĆ, Danilo P.

 

    Založno pravo na nepokretnim stvarima i pravima i evidencija

zaloge i tražbine / Danilo P. Babić. - Beograd : Službeni glasnik,

2008. - 458 str.; 24cm. - (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska

praksa. Biblioteka Pravna čitanka ; knj. 3). - ISBN 86-7549-918-3

 

Ćir. - Bibliografija: str. 456-457.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166486

 

BABIĆ, Ilija

 

    Leksikon obligacionog prava / Ilija Babić. - 3. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 439 str.; 25cm.

- (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Rečnici i

enciklopedije ; knj. 2). - ISBN 86-7549-691-5

 

Test štampan dvostubačno.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120328

 

BABIĆ, Ilija

 

    Uvod u građansko ; Stvarno pravo / Ilija Babić. - Beograd :

Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2008. - 235 str.; 20cm. - (

Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnih

ispita ; knj. 2). - ISBN 86-519-0038-2

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120308

 

BADIOU, Alain

 

    Pregled metapolitike / Alain Badiou; sa francuskog preveo Radoman

Kordić. - Beograd : Institut za društvenu istoriju : ''Filip

Višnjić'', 2008. - 110 str.; 20cm. - (Biblioteka Fronesis). - ISBN

86-7363-579-8

 

Prevod dela: Abrege de matapolitique. - Objavljeni tekstovi koji su

služili kao građa pri sastavljanju ove knjige: str. 110. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54923

 

BECIĆ, Ivan M.

 

    Finansijska politika Kraljevine SHS : 1918-1923. / Ivan M. Becić.

- Beograd : Stubovi kulture, 2003. - 235 str. : tabele; 24cm. - ISBN

86-7979-078-8

 

Beleška o autoru: str. 235. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 229-233.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54997

 

BEJATOVIĆ, Stanko

 

    Krivično procesno pravo / Stanko Bejatović. - 1. izd. - Beograd :

Službeni glasnik, 2008. - 563 str.; 24cm. - (Biblioteka Pravo,

zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Udžbenici i priručnici ; knj.

13). - ISBN 86-7549-815-5

 

[O autoru:] na zadnjoj korici. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 559-563.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55007

 

BERĐAEV, Nikolai

 

    Filozofija slobodnog duha : problematika i apologija hrišćanstva

 / Nikolai Berđaev; prevod s ruskog Miroslav Ivanović. - Beograd :

Dereta, 2007. - 372 str.; 21cm. - (Biblioteka Filozofija). - ISBN

86-7346-630-9

 

Prevod dela: Filosofija svobodnogo duha. - Str. 7-21: Filozofija

slobode / Miroslav Ivanović. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166431

 

BERRIDGE, Geoff R.

 

    Diplomatija : teorija i praksa / Geoff R. Berridge; preveo sa

engleskog jezika Oliver Potežica. - Beograd : ''Filip Višnjić'' :

Akademija za diplomatiju i bezbednost, 2008. - 334 str.; 25cm. - (

Biblioteka Diplomatske sveske / ''Filip Višnjić'', Beograd). - ISBN

86-7363-595-8

 

Prevod dela: Diplomacy - theory and practice. - Str. 11-15: Uvodne

napomene urednika izdanja / Oliver Potežica. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 307-323 i uz

svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z II 85

 

BEZBEDNOST, ZDRAVLJE I ZAŠTITA NA RADU

 

    Bezbednost, zdravlje i zaštita na radu : podzakonski akti -

pravilnici / [priredio] Rusidor Bogdanović. - Beograd : Nomos, 2007.

- 80 str.; 21cm. - (Biblioteka Propisi Republike Srbije). - ISBN 86-81781-68-5

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54912

 

BIBLIOTEČKE USLUGE

 

    Bibliotečke usluge / [autori priloga Željko Vučković ... i dr.]

. - Beograd : Zajednica matičnih biblioteka Srbije [itd.], 2008. -

213 str.; 24cm. - ISBN 86-7035-181-3

 

Na vrhu nasl. str.: Biblionet: Dani matičnih biblioteka Srbije. -

Bibliografija uz svaki rad. - Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120360

 

BINDER, Julius

 

    Prilog učenju o pojmu prava / Julius Binder; preveo Danilo N.

Basta. - Beograd : Dosije, 2008. - 57 str.; 20cm. - (Biblioteka

Parerga ; 17). - ISBN 86-7738-091-5

 

Prevod dela: Zur Lehre vom Rechtsbegriff. - Str. 55-56: Beleška o

autoru / D. B. [Danilo Basta]. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120310

 

BOJANIĆ, Petar

 

    Nasilje, figure suverenosti / Petar Bojanić. - Beograd : Institut

za filozofiju i društvenu teoriju : ''Filip Višnjić'', 2007. - 240

str.; 20cm. - (Biblioteka Fronesis). - ISBN 86-82417-17-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166476

 

BOJIĆ, Dušica

 

    Srpske izbeglice u Prvom svetskom ratu : (1914-1918) / Dušica

Bojić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007. - XVII, 710

str., [34] str. s tablama; 25cm. - (Biblioteka Jazon ; knj. 17). -

ISBN 86-17-14791-2

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 675-676. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 666-673.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54968

 

BORBA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA U SRBIJI

 

    Borba protiv organizovanog kriminala u Srbiji : od postojećeg

zakonodavstva do sveobuhvatnog predloga reforme / [autori Robert

Sepi ... et al.]. - Turin : Firenca : Beograd : UNICRI :

Univerzitet, Odsek za uporedno i krivično pravo : Institut za

uporedno pravo, 2008. - 414 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-80059-50-1

 

Str. 15: Uvodna reč / Sandro Calvani. - Str. 25-28: Uvodna reč /

Michele Papa. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120305

 

BOŽOVIĆ, Rade

 

    Lav je riknuo : pogled u englesku kulturu i istoriju / Rade

Božović. - Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. - 379 str.; 20cm. - (

Posebna izdanja / ''Filip Višnjić''). - ISBN 86-7363-571-2

 

Ćir. - Bibliografija: str. 377-379.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166441

 

BOŽOVIĆ, Srđa

 

    Specifičnosti radnog odnosa državnih službenika / Srđa Božović.

- Beograd : Zagorac, 2008. - XII, 221 str.; 25cm. - ISBN

86-86833-10-5

 

''Ova knjiga predstavlja za štampanje i objavljivanje priređeni

tekst doktorske disertacije, koju sam pod istim naslovom sačinio i

odbranio na Megatrend univerzitetu u Beogradu.''--> Umjesto

predgovora. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 212-221.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120302

 

BRENKMAN, John

 

    Kulturne kontradikcije demokratije : politička misao posle 11.

septembra / John Brenkman; sa engleskog preveo Slobodan Damjanović. -

Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. - 227 str.; 20cm. - (Biblioteka

Libertas). - ISBN 86-7363-583-5

 

Prevod dela: The Cultural Contradictions of Democracy. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166527

 

BUDIMIR, Milan - FLAŠAR, Miron

 

    Pregled rimske književnosti : de auctoribus romanis / Milan

Budimir, Miron Flašar. - Beograd : Univerzitet, 1996. - XI, 687 str.;

25cm. - (Univerzitetski udžbenici ; 43). - ISBN 86-81019-34-1

 

Ćir. - Važniji pregledi i priručnici: str. 5-6. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54957

 

BULAJIĆ, Milan

 

    Alternative Yugoslavia Tribunal / Milan Bulajić. - Beograd :

Stručna knjiga, 1995. - 210 str. : ilustr., faksim.; 24cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54981

 

DAS BUNDESKRIMINALAMT STELLT SICH

 SEINER GESCHICHTE

 

    Das Bundeskriminalamt stellt sich seiner Geschichte :

Dokumentatio einer Kolloquienreiche / Bundeskriminalamt. - Koeln :

''Wolters Kluwer'', 2008. - X, 280 str.; 24cm. - ISBN 3-472-07465-6

 

Die Autoren mit Foto: str. 277-280. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54989

 

BUSARAC, Radomir - KASTRATOVIĆ, Miloš - MRDAK, Gordana

 

    Korporativno upravljanje : praktikum : aktuelna pitanja

uređivanja i ostvarivanja od nastanka do prestanka privrednih

društava : pravni i finansijski aspekt / Radomir Busarac, Miloš

Kastratović, Gordana Mrdak. - 1. izd. - Beograd : Institut za

poslovna istraživanja, 2008. - IV, 123 str.; 24cm. - ISBN

86-85287-02-2

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120398

 

CODE DA LA CONSOMMATION

 

    Code da la consommation : [commente] / commentaires et

annotations jurisprudentielles et bibliographiques rediges par Yves

Picod. - 13e ed. - Paris : Dalloz, 2008. - XXV, 1853 str.; 20cm. -

ISBN 2-247-07818-9

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55077

 

COLLART - DUTILLEUL, Francois - DELEBECQUE, Philippe

 

    Contrats civils et commerciaux / Francois Collart - Dutilleul,

Philippe Delebecque. - 8e ed. - Paris : Dalloz, 2007. - VIII, 996

str.; 21cm. - ISBN 2-247-07490-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54975

 

COMPUTER LAW

 

    Computer Law : the law and regulation of information technology /

edited by Chris Reed, John Angel, [contributors Mark Lewis ... et

al.]. - 6th ed. - Oxford : University Press, 2007. - LXIII, 610 str.

; 24cm. - ISBN 0-19-920596-7

 

Contributors: str. XI-XIV. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166530

 

LE CONTRACT ELECTRONIQUE

 

    Le contract electronique : Travaux de l'Association Henri

Capitant des amis de la culture juridique francaise : journees

nationales, t. 5 / Toulouse - 2000 / [autori Thierry Ravet ... et

al.]. - Paris : L.G.D.J., 2002. - 152 str.; 25cm. - ISBN

2-913397-31-X

 

Na vrhu nasl. str.: Universite Pantheon-Assas (Paris II). - Napomene

i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166426

 

COOPER, Jean Campbell

 

    Ilustrovana enciklopedija tradicionalnih simbola / Jean Campbell

Cooper; preveo Slobodan Đorđević. - Beograd : Prosveta : Nolit,

1986. - 214 str. : ilustr.; 24cm

 

Prevod dela: An illustrated encyclopaedia of traditional symbols. -

Bibliografija: str. 209-214.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166418

 

CSAPO, Eric

 

    Teorije mitologije / Eric Csapo; prevela sa engleskog Danijela

Stefanović. - Beograd : Clio, 2005. - 398 str. : ilustr.; 25cm. - (

Polis / Clio). - ISBN 86-7102-317-7

 

Prevod dela: Theories of Mythology. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 376-386.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55009

 

CVETKOVIĆ, Vladimir N.

 

    Volja za novo : o genealogiji modernosti / Vladimir N. Cvetković.

- Beograd : Dereta, 2007. - 291 str. : ilustr.; 21cm. - (Biblioteka

Nova filozofska misao). - ISBN 86-7346-599-9

 

Beleška o autoru ; Biography ; Vermerk: str. 293-295. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Summary ; Zusammenfassung.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166437

 

ČEJOVIĆ, Bora

 

    Međunarodno krivično pravo : opšti i posebni deo / Bora Čejović.

- Beograd : Dosije, 2006. - 299 str.; 25cm. - ISBN 86-7738-049-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

295-299.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54927

 

ČIČKARIĆ, Lilijana

 

    Društvene promene i generacijska politika / Lilijana Čičkarić. -

Beograd : Rad, 2006. - 207 str.; 23cm. - (Biblioteka Posebna izdanja

/ Rad). - ISBN 86-09-02946-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

195-207.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55004

 

D'AMICO, Robert

 

    Savremena kontinentalna filozofija / Robert D'Amico; preveo

Miroslav Ivanović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2006. - 392

str.; 21cm. - (Biblioteka Nova filozofska misao). - ISBN

86-7346-571-0

 

Prevod dela: Contemporary continental philosophy. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166474

 

DAMJANOVIĆ, Mijat

 

    Menadžerska revolucija : stanje i perspektiva teorije

organizacije i teorije upravljanja / Mijat Damjanović. - 1. izd. -

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1990. - 334 str. :

graf. prikazi; 25cm. - ISBN 86-17-01525-X

 

Bibliografija i napomene uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55075

 

DAVIES, Gareth

 

    EU Internal Market Law / Gareth Davies. - 1st ed. - London :

Cavendish, 2002. - XXI, 213 str.; 24cm. - ISBN 1-85941-688-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

205-207.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55000

 

DELIBAŠIĆ, Tomica

 

    Praktična primena Zakona o prekršajima : pravna shvatanja

kaznenog prava sa komentarom / Tomica Delibašić. - 1. izd. - Beograd

: Službeni glasnik, 2008. - 470 str.; 24cm. - (Biblioteka Pravo,

zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Pravna čitanka ; knj. 1). -

ISBN 86-7549-677-9

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166536

 

DEROUSSIN, David

 

    Histoire du droit des obligations / David Deroussin. - Paris :

Economica, 2007. - 916 str.; 25cm. - ISBN 2-7178-5450-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie: str.

861-881.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54965

 

DIGITAL DEMOCRACY

 

    Digital Democracy : discourse and decison making in the

information age / edited by Barry N. Hague, Brian D. Loader, [

contributors G. Scott Aikens ... et al.]. - 1st ed. - London :

Routledge, 1999. - XVI, 277 str. : graf. prikazi; 22cm. - ISBN

0-415-19738-4

 

Contributors: str. IX-XIII.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120365

 

DIMITRIJEVIĆ, Bojan

 

    Zoran Đinđić : biografija / Bojan Dimitrijević. - 1. izd. -

Beograd : Zavod za udžbenike, 2007. - 319 str.; 20cm. - (Biblioteka

Biografije / Zavod za udžbenike ; 6). - ISBN 86-17-14811-7

 

Ćir. - Bibliografija: str. 309-310.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166481

 

DIMITRIJEVIĆ, Sergije

 

    Srednjovekovni srpski novac = Medieval Serbian Coins / Sergije

Dimitrijević. - Beograd : Srpska akademija nauka i umetnosti : Zavod

za udžbenike i nastavna sredstva, 1997. - 145 str. : ilustr., [1]

list geog. karta; 31cm. - ISBN 86-17-06068-9

 

Upor. srpski tekst i engl. prevod. - Tekst ćir. i lat. - Str. 10-11:

Sergije Dimitrijević, osobena ličnost našeg vremena / Vasilije Đ.

Krestić.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166492

 

DIPLOMATIJA 1834-2005.

 

    Diplomatija 1834-2005. : bibliografija / priredio Đorđe Lopičić

. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006.

- 347 str.; 25cm. - ISBN 86-17-13042-3

 

Str. 5-7: Predgovor / Đorđe Lopičić.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54943

 

DIREKTORIJUM ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA

ZAINTERESOVANIH ZA BEZBEDNOSNE TEME

 

    Direktorijum organizacija i institucija zainteresovanih za

bezbednosne teme / [direktorka projekta Sonja Stojanović,

istraživači Đordje Popović ... et al.]. - Beograd : Centar za

civilno-vojne odnose, 2008. - 181 str.; 24cm. - ISBN 86-83543-52-6

 

Korisni linkovi: str. 152-154.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55010

 

DNEVNIK TASE MILENKOVIĆA 1850-1918

 

    Dnevnik Tase Milenkovića 1850-1918. - Beograd : Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva. - 02 knj.; 24cm

 

prvog srpskog učenog policajca. 1 / priredio Živojin Aleksić. - 1.

izd. - 2000. - 369 str. : fotogr.

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55010

 

DNEVNIK TASE MILENKOVIĆA 1850-1918

 

    Dnevnik Tase Milenkovića 1850-1918. - Beograd : Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva. - 02 knj.; 24cm

 

prvog srpskog učenog policajca. 2 / priredio Živojin Aleksić. - 1.

izd. - 2000. - 327 str. : fotogr.

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54914

 

DRANE, John

 

    Uvođenje u Stari zavet / John Drane; prevela s engleskog Bogdana

Đukić. - Beograd : Clio, 2003. - 470 str. : ilustr.; 22cm. - ISBN

86-7102-089-4

 

Prevod dela: Introducing the Old Testament. - Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120321

 

DUTHEIL DE LA ROCHERE, Jacqueline

 

    Droit materiel de l'Union europeenne / Jacqueline Dutheil de la

Rochere. - 3e ed. - Paris : Hachette Superieur, 2006. - 159 str.;

20cm. - (Les fondamentaux). - ISBN 2-01-14-5788-2

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54959

 

DVE GODIŠNJICE DESIMIRA TOŠIĆA

 

    Dve godišnjice Desimira Tošića / [urednici Vladimir Miličić,

Dušan Puvačić, Vida Ognjenović, Borka Božović, Slavka Živanov, autori

priloga Stevan Lilić ... i dr.]. - Beograd : Gutenbergova galaksija

: Centar za demokratiju, 2000. - 233 str. : fotogr.; 24cm. - (Posebna

izdanja / Gutenbergova galaksija). - ISBN 86-7058-134-5

 

Radovi i na engl. jeziku. - Tekst ćir. i lat. - Saradnici i urednici

knjige ''Dve godišnjice Desimira Tošića'': str. 231-233. -

Bibliografija uz jedan rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54974

 

ĐALOVIĆ, Milija M.

 

    Komentar Zakona o planiranju i izgradnji / Milija M. Đalović. -

2. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 380 str.;

24cm. - (Edicija Komentari zakona / Službeni glasnik, Beograd ; knj.

14). - ISBN 86-7549-705-9

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120324

 

ĐOKIĆ, Radoslav

 

    Istorija estetike. T. 1. - Beograd : Službeni glasnik. - 02 knj.;

20cm. - (Filozofska biblioteka)

 

 / Radoslav Đokić. - 2008. - 486 str. : ilustr.. - ISBN

86-7549-739-4

 

Bibliografija: str. 483-486.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120324

 

ĐOKIĆ, Radoslav

 

    Istorija estetike. T. 2. - Beograd : Službeni glasnik. - 02 knj.;

20cm. - (Filozofska biblioteka)

 

 / Radoslav Đokić. - 2008. - 420 str. : ilustr.. - ISBN

86-7549-966-4

 

Bibliografija: str. 417-420.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54936

 

ĐORĐEVIĆ, Dragoljub B.

 

    Uzornici i prijani : skice za portret YU sociologa religije /

Dragoljub B. Đorđević. - Beograd : Čigoja, 2008. - 149 str. :

fotogr.; 22cm. - ISBN 86-7558-562-6

 

Autorova slika. - Beleška o autoru: str. 149-150. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 125-137. -

Summary.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54987

 

ĐURĐIĆ, Vojislav - JOVAŠEVIĆ, Dragan

 

    Praktikum za krivično pravo : opšti deo / Vojislav Đurđić,

Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : BeoSing

, 2008. - 438 str.; 24cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN

86-7686-123-1

 

Ćir. - Izvori: str. 438.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54988

 

ĐURĐIĆ, Vojislav - JOVAŠEVIĆ, Dragan

 

    Praktikum za krivično pravo : posebni deo / Vojislav Đurđić,

Dragan Jovašević. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : BeoSing

, 2008. - 435 str.; 24cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN

86-7686-126-2

 

Ćir. - Izvori: str. 435.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

4938

 

ĐURIĆ, Dragiša M.

 

    Problem subjekta i objekta : naturfilosofska razmišljanja :

prilog teoriji kvaliteta, teoriji fenomenalističkog korelativizma i

teoriji funkcionalne gnoseološke reprezentacije / Dragiša M. Đurić.

- Beograd : Štampar. ''Sv. Sava'', 1912. - XXVI, 526 str.; 24cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54939

 

ĐURIŠIĆ, Mitar

 

    Srbija u ratu 1914. / Mitar Đurišić. - Beograd : Čigoja, 2008. -

226 str. : fotogr.; 22cm. - ISBN 86-7558-597-8

 

Autorova slika. - Beleška o autoru: str. 223. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55003

 

EARLE, William James

 

    Uvod u filozofiju / William James Earle; prevela Miroslava

Anđelković. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2005. - 379 str.;

21cm. - (Biblioteka Nova filozofska misao). - ISBN 86-7346-508-7

 

Prevod dela: Introduction to philosophy. - Rečnik: str. 319-367. -

Bibliografija uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166499

 

EKONOMIJA KORUPCIJE

 

    Ekonomija korupcije : međunarodni priručnik / urednik Susan Rose

- Ackerman, preveli s engleskog Aleksandar Stevanović, Sandra

Savanović, redakcija prevoda Miroslav Prokopijević. - Beograd :

Službeni glasnik, 2008. - 646 str.; 25cm. - (Biblioteka Društvena

misao. Edicija Protiv korupcije: transparentnost, odgovornost i javni

integritet ; knj. 2). - ISBN 86-7549-680-9

 

Prevod dela: International handbook on the economics of coruption. -

Saradnici: str. 641-646. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166480

 

ENCIKLOPEDIJA SRPSKOG NARODA

 

    Enciklopedija srpskog naroda / [glavni i odgovorni urednik Radoš

Ljušić, autori Zoran Avramović ... i dr.]. - 1. izd. - Beograd :

Zavod za udžbenike, 2008. - [10], 1278 str. : ilustr.; 28cm. - ISBN

86-17-15732-4

 

Ćir. - Str. [7]: Predgovor / Radoš Ljušić. - Članovi redakcije: str.

[1280-1281].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55078

 

FABRE - MAGNAN, Muriel

 

    Droit des obligations. T. 1, Contrat et engagement unilateral. -

Paris : Presses Universitaires de France. - 02 knj.; 21cm

 

 / Muriel Fabre - Magnan. - 2008. - XXVI, 707 str.. - ISBN

2-13-057146-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55078

 

FABRE - MAGNAN, Muriel

 

    Droit des obligations. T. 2, Responsabilité civile et

quasi-contrats. - Paris : Presses Universitaires de France. - 02

knj.; 21cm

 

 / Muriel Fabre - Magnan. - 2007. - XVI, 437 str.. - ISBN

2-13-056372-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54954

 

FACIAL RECONSTRUCTION

 

    Facial Reconstruction : forensic, medical and archeological

methods of the reconstruction of soft facial parts / eds. Thorsten M.

Buzug, Karl - Michael Sigl, Jens Bongartz, Klaus Pruefer. - Muenchen

: Luchterhand [etc.], 2007. - XVIII, 659 str. : fotogr.; 23cm. - (

Polizei und Forschung ; Bd. 35). - ISBN 3-472-06884-6

 

Upor. nasl. na nem. jeziku. - Tekst na engl. i nem. jeziku. -

References uz pojedine radove.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54921

 

FAIRBANKS, Michael - LINDSAY, Stace

 

    Oranje mora : podsticanje skrivenih izvora rasta u zemljama u

razvoju / Michael Fairbanks, Stace Lindsay; preveo s engleskog Ivan

Radosavljević. - Beograd : Stubovi kulture, 2003. - 251 str. : graf.

prikazi, tabele; 24cm. - ISBN 86-7979-076-1

 

Prevod dela: Plowing the sea. - Beleška o autorima: str. 249-250. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166471

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Knez Lazar i despot Stefan / Željko Fajfrić. - 1. izd. - Sremska

Mitrovica : Tabernakl, 2006. - 207 str. : geneal. table, geogr. karte

; 25cm. - (Biblioteka Srpske vladarske porodice). - ISBN

86-85269-08-3

 

Ćir. - Biografija autora: str. 205-206.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166472

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Loza Brankovića / Željko Fajfrić. - 1. izd. - Sremska Mitrovica :

Tabernakl, 2006. - 181 str. : geneal. table; 25cm. - (Biblioteka

Srpske vladarske porodice). - ISBN 86-85269-09-1

 

Ćir. - Biografija autora: str. 179-180.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166495

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Srpske kraljice i princeze / Željko Fajfrić. - 1. izd. - Sremska

Mitrovica : Tabernakl, 2007. - 154 str.; 25cm. - ISBN 86-85269-14-1

 

Bibliografija autora: str. 152-153.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166470

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Sveta loza Stefana Nemanje / Željko Fajfrić. - 1. izd. - Sremska

Mitrovica : Tabernakl, 2006. - 486 str. : geneal. table, geogr. karte

; 25cm. - (Biblioteka Srpske vladarske porodice). - ISBN

86-85269-06-7

 

Ćir. - Biografija autora: str. 483-484.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166496

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Turski sultani / Željko Fajfrić. - Sremska Mitrovica : Tabernakl,

2008. - 351 str. : ilustr.; 25cm. - ISBN 86-85269-28-8

 

Bibliografija autora: str. [352].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166497

 

FAJFRIĆ, Željko

 

    Vizantijski carevi / Željko Fajfrić. - 1. izd. - Sremska

Mitrovica : Tabernakl, 2008. - 306 str.; 25cm. - ISBN 86-85269-18-9

 

Bibliografija autora: str. [307].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55076

 

FALLON, Marc

 

    Droit materiel general de l'Union europeenne / Marc Fallon. - 2e

ed. – Bruxelles : Bruylant, 2002. - 902 str.; 25cm. - ISBN 2-8027-1677-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie uz svako

poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 19

 

FINANSIJSKI ZAKON ZA 1928/29. GODINU

 

    Finansijski zakon za 1928/29. godinu : sa potrebnim objašnjenjima

 / priredio Ran. V. Todorović. - Beograd : Štampa graf. institut

Narodna misao, 1928. - 127 str.; 31cm

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 20

 

FINANSIJSKI ZAKON ZA 1938/39 GODINU

 

    Finansijski zakon za 1938/39 godinu. - Beograd : Štampa Državne

štamparije Kraljevine Jugoslavije, 1938. - 90 str., [1] presavijen

list; 31cm

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120344

 

FUNKCIONISANJE PRAVNE SLUŽBE U

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

    Funkcionisanje pravne službe u privrednim društvima : zbornik

radova / urednik Zdravko Petrović, [autori priloga Paraskeva

Mihajlović ... et al.]. - Beograd : Intermex, 2008. - 367 str.; 20cm

. - ISBN 86-83437-78-8

 

Na vrhu nasl. str.: Privredna komora Beograda. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120343

 

GLAMOČLIJA, Bojan

 

    Imovinski kriminalitet : u teoriji i praksi / Bojan Glamočlija. -

Beograd : BeoSing, 2008. - 301 str. : tabele; 20cm. - (Edicija Zločin

i kazna). - ISBN 86-7686-128-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 295-301.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120345

 

GLAMOČLIJA, Bojan

 

    Krivični postupak u praksi / Bojan Glamočlija. - Beograd :

BeoSing, 2008. - 247 str.; 20cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN

86-7686-119-4

 

Ćir. - Izvori sudske prakse: str. 246.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166475

 

GLIGORIJEVIĆ, Branislav

 

    Kralj Petar II Karađorđević u vrtlogu britanske politike ili

Kako je ukinuta monarhija u Jugoslaviji / Branislav Gligorijević. -

2. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2005. -

XII, 261 str., [20] str. s tablama; 25cm. - (Biblioteka Jazon ; knj.

1). - ISBN 86-17-12895-X

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. [263]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166433

 

GLOVER, John

 

    Equity, Restitution and Fraud / John Glover. - Chatswood :

LexisNexis, 2004. - XLVI, 491 str.; 25cm. - ISBN 0-409-32158-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54964

 

GORČIĆ, Jovan

 

    Priručnik za upravljenje rizicima banke prema Zakonu o bankama :

sistem, organi, standardi i procedure / Jovan Gorčić. - Beograd :

Proinkom, 2006. - 230 str.; 24cm. - ISBN 86-82401-12-6

 

Glosar: str. 219-228. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Bibliografija: str. 229-230.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166452

 

GREENHOUSE, Steven

 

    The Big Squeeze : tough times for the American worker / Steven

Greenhouse. - New York : ''Alfred A. Knopf'', 2008. - XIII, 365 str.;

25cm. - ISBN 1-4000-4489-4

 

Napomene i bibliografske reference na kraju teksta.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54946

 

GUDOVIĆ, Zoran

 

    Selo i seljaštvo : prilog sociologiji sela / Zoran Gudović. -

Beograd : Zavod za proučavanje sela, 2008. - 149 str. : ilustr.; 24cm

. - ISBN 86-87067-03-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55023

 

HAYEK, Friedrich A.

 

    Cene i proizvodnja / Friedrich A. Hayek; preveo s engleskog Ivan

Janković. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 109 str. : graf.

prikazi; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Velikani

ekonomske misli ; knj. 2). - ISBN 86-7549-900-8

 

Prevod dela: Prices and production. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120295

 

HEBREJSKO-SRPSKI REČNIK

 

    Hebrejsko-srpski rečnik / priredio Željko Stanojević. - Beograd :

Rad : Alfa i omega, 2001. - 365 str.; 17cm. - ISBN 86-09-00754-5

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55015

 

HEYWOOD, Andrew

 

    Političke ideologije : uvod / Andrew Heywood; prevela s engleskog

Milanka Radić. - 3. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, 2005. - 404 str.; 22cm. - (Biblioteka Societas ; 26). –

ISBN 86-17-12841-0

 

 

Glosarijum: str. 343-356. - Bibliografija: str. 357-369.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54956

 

HUMAN RIGHTS IN A CHANGING EAST-WEST PERSPECTIVE

 

    Human Rights in a Changing East-West Perspective / edited by

Allan Rosas, Jan Helgesen, with the collaboration of Donna Gomien, [

contributors Vojin Dimitrijević ... et al.]. - 1st ed. - London :

Pinter, 1990. - [X], 375 str. : graf. prikazi; 24cm. - ISBN

0-86187-131-6

 

‘’Papers from a workshop held in Turku/Abo, Dec. 1987 and organized by

the Tampere Peace Research Institute.’’--> Acknowledgments. -

Contributors: str. VII-VIII. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliography uz svaki rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54777

 

HUME, David

 

    Politički eseji / David Hume; priredio Knud Haakonssen, prevela s

engleskog Ljiljana Nikolić. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 442

str.; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Načela politike ;

knj. 14). - ISBN 86-7549-762-2

 

Prevod dela: Political Essays. - Hronologija: str. 33-34. - Beleška o

tekstu i izdanju: str. 41-43. - Biografske beleške: str. 45-59. -

Bibliografske napomene: str. 35-39. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 61-73.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166450

 

ICC MODEL DISTRIBUTORSHIP CONTRACT

 

    ICC Model Distributorship Contract : sole importer - distributor.

- 2nd ed. - Paris : International Chambre of Commerce, 2007. - 65

str. + 1 CD rom; 30cm. - ISBN 92-842-1315-3

 

Sa nasl. str.: The World Business Organization.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166449

 

ICC MODEL SELECTIVE DISTRIBUTORSHIP CONTRACT

 

    ICC Model Selective Distributorship Contract. - Paris :

International Chambre of Commerce, 2004. - 72 str. + 1 CD rom; 30cm.

- ISBN 92-842-1338-X

 

Sa nasl. str.: The world business organization.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54947

 

ILIĆ - GASMI, Gordana

 

    Pravo i institucije Evropske unije / Gordana Ilić - Gasmi; [

recenzenti Dragan M. Mitrović, Milan Paunović]. - 3. izd. - Beograd

: Univerzitet Singidunum, Fakultet za turistički i hotelijerski

menadžment, 2008. - 327 str.; 24cm. - ISBN 86-7912-087-8

 

Beleška o autoru: str. 325-327. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 309-323.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166529

 

L'INDEMNISATION

 

    L'Indemnisation : Travaux de l'Association Henri Capitant des

amis de la culture juridique francaise : journees Quebecioses. T. 54,

2004 / [autori Patrice Jourdain ... et al.]. - Paris : Societe de

legislation compare, 2007. - XXIII, 842 str.; 25cm. - ISBN

2-908199-60-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z II 89

 

INSTRUMENTI SAVETA EVROPE

 

    Instrumenti Saveta Evrope : ljudska prava / [urednik Vesna

Petrović]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2005. -

251 str.; 24cm. - (Biblioteka Dokumenti / Beogradski centar za

ljudska prava ; 11). - ISBN 86-7202-076-6

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166419

 

ISTORIČARI

 

    Istoričari / priredila Veronique Sales, [autori Dominique

Barthelemy ... i dr.], prevela sa francuskog Ljiljana Mirković. -

Beograd : Clio, 2003. - 380 str.; 25cm. - (Polis / Clio). - ISBN

86-7102-318-4

 

Prevod dela: Les Historiens. - Autori: str. 7-10. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166421

 

ISTORIJA BUGARSKE

 

    Istorija Bugarske / priredio Srđan Pirivatrić, [autori Dimitar

Petrov Popov ... i dr.], prevela s bugarskog Marija Joana

Stojadinović. - Beograd : Clio, 2008. - 434 str., [10] tabli :

ilustr.; 25cm. - (Polis / Clio). - ISBN 86-7102-305-4

 

Str. 11-16: Predgovor / Srđan Pirivatrić. - Beleška o autorima: str.

417-419. - Ćir. - Bibliografija: str. 403-416.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166428

 

ISTORIJA SRPSKE KULTURE

 

    Istorija srpske kulture / [predsednik redakcionog odbora Pavle

Ivić,  autori Sima Ćirković ... i dr.]. - Gornji Milanovac : Beograd

: Dečje novine : Udruženje izdavača i knjižara Jugoslavije, 1994. -

403 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-367-0726-9

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120319

 

IVOVIĆ, Milorad - MILOVIĆ, Rajko - PRLJA, Dragan

 

    Zakon o javnim nabavkama : sa komentarom / Milorad Ivović, Rajko

Milović, Dragan Prlja. - Podgorica : Službeni list RCG [etc.], 2001.

- 286, 135 str.; 20cm. - (Edicija Imovinsko pravo ; knj. 4)

 

Nasl. prištampanog prevoda: Public procurement law. - Oba rada

štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Str. 9-14: Zakon o javnim

nabavkama / Gaetan Gobeil. - Str. 17-26: Uvodni komentar / Rajko

Milović. - Str. 27-41: Modernizacija i harmonizacija crnogorskog

prava u oblasti javnih nabavki / Milorad Ivović, Dragan Prlja.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z II 87

 

IZVORI MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

 

    Izvori međunarodnog humanitarnog prava / [uređivački odbor

Vesna Knežević - Predić, Saša Avram, Željko Ležaja]. - 2., dopunjeno

i prerađeno izd : Crveni krst Srbije [etc.], 2007. - 706 str.; 24cm.

- ISBN 86-84251-22-2

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120318

 

JANJIĆ, Dušan

 

    Rečnik ''nacionaliste'' / Dušan Janjić. - Beograd :

Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije, 1986. - 157 str.; 20cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54972

 

JAVNI TUŽIOCI I NJIHOVA ULOGA U

USPOSTAVLJANJU VLADAVINE PRAVA

 

    Javni tužioci i njihova uloga u uspostavljanju vladavine prava /

[autori] Jovan Ćirić, Ana Knežević - Bojović, Robert Sepi, Mario

Reljanović, [recenzenti Đorđe Ignjatović, Đorđe Đorđević]. -

Beograd : Centar za mir i demokratiju, 2006. - 219 str. : tabele;

21cm. - ISBN 86-82297-84-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

215-219.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54924

 

JAZIĆ, Viktorija

 

    Rizici u bankarskom poslovanju : konceptualni pristup upravljanju

bankarskim rizicima / Viktorija Jazić. - Beograd : Stubovi kulture,

2008. - 216 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-7979-246-4

 

Slika autora. - Beleška o autoru: str. 211. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 207-210.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166422

 

JEVREMOVIĆ - PETROVIĆ, Tatjana

 

    Prekogranična spajanja društava u pravu EU i uporednom pravu :

doktorska disertacija / Tatjana Jevremović - Petrović. - Beograd :

[T. Jevremović Petrović], 2008. - 430 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 393-430. - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. -

Umnoženo za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166177/A

 

JONES, Alison - SUFRIN, Brenda

 

    EC Competition Law : texts, cases, and materials / Alison Jones,

Brenda Sufrin. - 3rd ed. - Oxford : University Press, 2008. - CV,

1418 str.; 25cm. - ISBN 0-19-929904-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Further reading na

kraju svakog odeljka.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54986

 

JOVANČEVIĆ, Nedeljko

 

    Podstrekavanje : oblik saučesništva / Nedeljko Jovančević. -

Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 404 str.; 24cm. - (Biblioteka

Nauka. Edicija Studije ; knj. 5). - ISBN 86-7549-859-9

 

Slika autora. - Ćir. - Str. 13-15: Predgovor / Zoran Stojanović. -

Biografija: str. [405]. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 395-404. - Zusamenfassung.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55014

 

JOVANOVIĆ, Bojan

 

    Prkos i inat : etnopsihološke studije / Bojan Jovanović. - 1. izd

. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2008. - 302 str.; 21cm. - (

Kulturini obrazac). - ISBN 86-17-15878-9

 

O autoru: str. 301. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 290-300.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120285

 

JOVANOVIĆ, Slobodan

 

    Kulturni obrazac / Slobodan Jovanović; priredio Gojko Božović. -

Beograd : Stubovi kulture, 2005. - 157 str.; 17cm. - (Biblioteka

Minut ; knj. 103). - ISBN 86-7979-115-6

 

Slika autora. - Str. 149-152: Napomena / Gojko Božović. - Ćir. -

Beleška o autoru: str. 155-156.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120348

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - GAJIĆ - GLAMOČLIJA, Marina

 

    Hartije od vrednosti : pojam i zloupotreba / Dragan Jovašević,

Marina Gajić - Glamočlija. - Beograd : BeoSing, 2008. - 364 str.;

20cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN 86-7686-127-9

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 355-364.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120349

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - GAJIĆ - GLAMOČLIJA, Marina

 

    Krivično delo pranja novca / Dragan Jovašević, Marina Gajić -

Glamočlija. - Beograd : BeoSing, 2008. - 354 str.; 20cm. - (Edicija

Zločin i kazna). - ISBN 86-7686-125-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 345-354.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120347

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - GAJIĆ - GLAMOČLIJA, Marina

 

    Poreska utaja : oblici ispoljavanja i mere suzbijanja / Dragan

Jovašević, Marina Gajić - Glamočlija. - Beograd : BeoSing, 2008. -

368 str. : tabele; 20cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN

86-7686-124-8

 

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 353-366.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120346

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - GAJIĆ - GLAMOČLIJA, Marina

 

    Problem korupcije u svetlu zaštite ljudskih prava / Dragan

Jovašević, Marina Gajić - Glamočlija. - Beograd : BeoSing, 2008. -

428 str.; 20cm. - (Edicija Zločin i kazna). - ISBN 86-7686-122-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 415-428.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54998

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan - STEVANOVIĆ, Zoran

 

    Komentar Zakona o izvršenju krivičnih sankcija / Dragan Jovašević

, Zoran Stevanović. - 1. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. -

308 str.; 24cm. - (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa.

Edicija Komentari zakona ; knj. 17). - ISBN 86-7549-728-8

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166446

 

JOVIĆ, Ratomir

 

    Javni prihodi od igara na sreću u Republici Srbiji : mogućnosti

uvećanja : magistarski rad / Ratomir Jović. - Beograd : [R. Jović],

2008. - 123 lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

list 123. - Univerzitet Union u Beogradu, Pravni fakultet. - Umnoženo

za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54952

 

KA REGIONALNOJ DRŽAVI

 

    Ka regionalnoj državi : prilog izmeni unitarnog državnog

uređenja / priređivač Jovan Živković, [autori priloga Pavle

Nikolić, Miodrag Jovičić ... i dr.]. - Niš : Filozofski fakultet,

2007. - 230 str. : graf. prikazi, tabele; 24cm. - ISBN 86-7379-125-8

 

Tekst ćir. i lat. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz pojedine radove. - Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166420

 

KAPLAN, Michel

 

    Vizantija / Michel Kaplan; preveo s francuskog Branko Rakić. -

Beograd : Clio, 2007. - 349 str., [16] tabli : ilustr.; 25cm. - (

Polis / Clio). - ISBN 86-7102-319-1

 

Prevod dela: Byzance. - Hronologija: str. 47-67. - Biografske

odrednice: str. 311-323. - Ćir. - Napomene uz tekst. - Bibliografija:

str. 325-329.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

53580/A

 

KARALAZIĆ, Katerina

 

    Osnovna znanja o ustavnom uređenju, radnim odnosima, propisima o

zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenom osiguranju i penzijskom i

invalidskom osiguranju / Katerina Karalazić. - 11. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog

društva, 2007. - 270 str.; 24cm. - ISBN 86-85313-65-3

 

Ćir. - Bibliografija: str. 267-270.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120306

 

KARAULAC, Miroslav

 

    Andrić u diplomatiji / Miroslav Karaulac. - Beograd : ''Filip

Višnjić'', 2008. - 83 str. : fotogr.; 20cm. - (Posebna izdanja /

''Filip Višnjić''). - ISBN 86-7363-551-4

 

Beleška o autoru: str. 83. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54951

 

KIJANOVIĆ, Momo

 

    Poreski postupak i poreska administracija : dodatak uz priručnik

''Računovodstvena praksa'' / Momo Kijanović. - Beograd :

Računovodstvo, 2007. - 511 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-7690-036-7

 

Na vrhu nasl. str.: Savez računovođa i revizora Srbije.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120292

 

KING, Karen L.

 

    Jevanđelje po Mariji iz Magdale : Isus i prva žena apostol /

Karen L. King; s engleskog preveo Milan Miletić. - Beograd : Rad,

2005. - 259 str.; 20cm. - (Kolekcija Pečat / Rad). - ISBN

86-09-00896-7

 

Prevod dela: The Gospel of Mary of Magdala. - Str. 257-259: Ka

istinskom Hristu / M.[Milan] M.[Miletić]. - Napomene: str. 225-255.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120293

 

KING, Karen L.

 

    Šta je gnosticizam? / Karen L. King; s engleskog preveo Milan

Miletić. - Beograd : Rad, 2006. - 313 str.; 20cm. - (Kolekcija Pečat

/ Rad). - ISBN 86-09-00923-8

 

Prevod dela: What is Gnosticism? - Str. 311-313: O autorki i delu /

Milan Miletić. - Napomene: str. 263-310.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54993

 

KOLARIĆ, Dragana

 

    Krivično delo ubistva / Dragana Kolarić. - Beograd : Službeni

glasnik, 2008. - 391 str. : tabele; 24cm. - (Biblioteka Pravo,

zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Studije i monografije ; knj.

6). - ISBN 86-7549-899-5

 

Slika autorke. - Ćir. - Biografija: str. [393]. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 385-391.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54913

 

KOLEKCIJE U BIBLIOTEKAMA

 

    Kolekcije u bibliotekama : formiranje, zaštita, bogaćenje,

održavanje, revizija i korišćenje / [autori priloga Irena Sešek ...

i dr.]. - Beograd : Zajednica matičnih biblioteka Srbije [itd.],

2008. - 317 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-7035-180-6

 

 

 

Na vrhu nasl. str.: Biblionet: Dani matičnih biblioteka Srbije. -

Bibliografija uz većinu radova. - Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166500

 

KOLJEVIĆ, Nikola

 

    Stvaranje Republike Srpske. - Beograd : Službeni glasnik [itd.]

. - 02 knj.; 25cm. - (Biblioteka Društvena misao)

 

dnevnik : 1993-1995. Knj. 1 / Nikola Koljević; priredila Milica

Koljević, prevod dokumenata Oliver Potežica. - 2008. - 744 str., [12]

str. s tablama. - ISBN 86-7549-914-5

 

Ćir. - Str. 7-40: O ''Stvaranju Republike Srpske'' i njenom piscu /

Dobrica Ćosić. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166500

 

KOLJEVIĆ, Nikola

 

    Stvaranje Republike Srpske. - Beograd : Službeni glasnik. - 02

knj.; 25cm. - (Biblioteka Društvena misao)

 

dnevnik : 1993-1995. Knj. 2 / Nikola Koljević; priredila Milica

Koljević, prevod dokumenata Oliver Potežica. - 2008. - 465 str., [11]

str. s tablama. - ISBN 86-7549-942-8

 

Ćir. - Biografija: str. 461-465.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166438

 

KOSOVO DOSSIER

 

    Kosovo Dossier : through terrorism to independence / [authors

and editorial staff Tomislav Kresović ... [et al.], author of

contributions and expert consultant Dragan Simeunović, translation

Marija Rosić]. - Beograd [etc.] : BINA [etc.], 1998. - 95 str. :

fotogr.; 30cm

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54931

 

KOŠTUNICA, Vojislav

 

    Odbrana Kosova / Vojislav Koštunica. - Beograd : ''Filip

Višnjić'', 2008. - 257 str.; 21cm. - (Posebna izdanja / ''Filip

Višnjić''). - ISBN 86-7363-585-9

 

Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54920

 

KOTLER, Philip - ROBERTO, Ned - LEE, Nancy

 

    Socijalni marketing : kako poboljšati kvalitet života / Philip

Kotler, Ned Roberto, Nancy Lee; preveo sa engleskog Goran Erdei. -

Beograd : Clio, 2008. - 599 str. : ilustr., tabele; 22cm. - (

Marketing / Clio). - ISBN 86-7102-331-3

 

Prevod dela: Social Marketing. - O piscima: str. 571-575. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 577-580.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54910

 

KRANJC, Janez

 

    Rimsko pravo / Janez Kranjc. - 1. natis. - Ljubljana : Založba,

2008. - 1148 str.; 21cm. - (Zbirka Pravna obzorja ; 36). - ISBN

961-247-070-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

31-42.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z I 2775/A

 

KRIVIČNI ZAKONIK

 

    Krivični zakonik / predgovor Zoran Stojanović. - 2. izd. -

Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 261 str.; 20cm. - (Edicija Zakoni

i propisi / Službeni glasnik ; knj. 32). - ISBN 86-7549-619-9

 

Ćir. - Predgovor: str. 7-28.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166453

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 7)

 

privatni i javni život. 1, 31. decembar 1859. - 31. decembar 1862. /

Nikola Krstić; priredili Aleksandra Vuletić, Miloš Jagodić. - 2005. -

369 str., [6] tabli. - ISBN 86-17-12852-6

 

Str. 5-18: Predgovor / Aleksandra Vuletić i Miloš Jagodić. - Ćir. -

Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166453

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 8)

 

privatni i javni život. 2, 6. januar 1863. - 8. april 1864. / Nikola

Krstić; priredila Aleksandra Vuletić, Miloš Jagodić. - 2005. - 275

str., [6] tabli. - ISBN 86-17-13029-6

 

Str. 5: Predgovor / Aleksandra Vuletić i Miloš Jagodić. - Ćir. -

Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166454

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 10)

 

privatni život. 1, 9. april 1864. - 31. decembar 1866. / Nikola Krstić

; priredila Aleksandra Vuletić, [registar Slavica Merenik]. - 2006.

- 381 str., [5] tabli. - ISBN 86-17-13502-6

 

Str. 5-6: Predgovor / Aleksandra Vuletić. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166454

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 15)

 

privatni život. 2, 3. januar 1867. - 6. decembar 1874. / Nikola Krstić

; priredila Aleksandra Vuletić. - 2007. - 524 str., [3] table.

- ISBN 86-17-14659-5

 

Str. 5-6: Predgovor / Aleksandra Vuletić. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166455

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 04

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 9)

 

javni život. 1, 9. april 1864. - 18. decembar 1867. / Nikola Krstić;

priredio Miloš Jagodić. - 2005. - 365 str., [4] table. - ISBN

86-17-13060-1

 

Str. 5-6: Predgovor / Miloš Jagodić. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166455

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 04

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 11)

 

javni život. 2, 1. januar 1868. - 31. decembar 1876. / Nikola Krstić;

priredio Miloš Jagodić. - 2006. - 442 str., [6] tabli. - ISBN

86-17-13768-1

 

Str. 5-6: Predgovor / Miloš Jagodić. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166455

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 04

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 12)

 

javni život. 3, 2. januar 1877. - 21. decembar 1887. / Nikola Krstić;

priredio Miloš Jagodić. - 2007. - 353 str., [4] table. - ISBN

86-17-14626-7

 

Str. 5-6: Predgovor / Miloš Jagodić. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166455

 

KRSTIĆ, Nikola

 

    Dnevnik. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 04

knj.; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 14)

 

javni život. 4, 14. januar 1888. - 20. avgust 1896. / Nikola Krstić;

priredio Miloš Jagodić. - 2007. - 318 str., [8] tabli. - ISBN

86-17-14400-3

 

Str. 5-7: Predgovor / Miloš Jagodić. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120350

 

KRSTIĆ, Zoran

 

    Politička uloga i moć parlamenta u parlamentarnim sistemima /

Zoran Krstić. - Beograd : Institut za političke studije, 2008. - 183

str. : tabele; 20cm. - ISBN 86-7419-163-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

178-183.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54976

 

KUVIZIĆ, Željko

 

    Džepni pravni rečnik : englesko-srpski / Željko Kuvizić. -

Beograd : Građevinska knjiga, 2008. - 338 str.; 20cm. - (Biblioteka

Stručni rečnici / Građevinska knjiga). - ISBN 86-395-0548-6

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120323

 

LAKIĆEVIĆ, Dragan D. - STOJANOVIĆ, Božo - VUJAČIĆ, Ilija

 

    Teoretičari liberalizma / Dragan D. Lakićević, Božo Stojanović,

Ilija Vujačić. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 295

str.; 20cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Političke

familije, ideologije i stranke ; knj. 1). - ISBN 86-7549-922-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55017

 

LALLEMENT, Michel

 

    Istorija socioloških ideja. T. 1, Od početaka do Vebera. -

Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02 knj.; 23cm. -

(Biblioteka Societas ; 21)

 

 / Michel Lallement; preveo s francuskog Stefan Lukačević, stručna

redakcija Aljoša Mimica. - 1. izd. - 2004. - 220 str.. - ISBN

86-17-11654-4

 

Prevod dela: Histoire des idees sociologiques. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55017

 

LALLEMENT, Michel

 

    Istorija socioloških ideja. T. 2, Od Parsonsa do savremenih

sociologa. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. - 02

knj.; 23cm. - (Biblioteka Societas ; 22)

 

 / Michel Lallement; prevela s francuskog Milica Pajević, stručna

redakcija Aljoša Mimica. - 1. izd. - 2004. - 224 str.. - ISBN

86-17-11674-9

 

Prevod dela: Histoire des idees sociologiques. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 533

 

LAW AND CRIMINAL PROCEDURE

 

    Law and Criminal Procedure / [editor-in-chief Vladimir Jovanović

, translated from serb-croat by Bosiljka Grbić]. - Beograd :

Institute of comparative law, 1980. - 251 str.; 29cm. - (Collection

of yougoslave laws ; vol. 21)

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166473

 

LE TOURNEAU, Philippe

 

    Contrats informatiques et electroniques / Philippe Le Tourneau. -

5e ed. - Paris : Dalloz, 2008. - XII, 362 str.; 25cm. - (Dalloz

Reference). - ISBN 2-247-07967-4

 

Bibliographie na početku svakog poglavlja.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166531

 

LECOURT, Arnaud

 

    Fiches de droit des obligations : rappels de cours et exercices

corriges / Arnaud Lecourt. - Paris : Ellipses, 2008. - 372 str.; 25cm

. - ISBN 2-7298-3786-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie uz svako

poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166479

 

LEKO, Milan

 

    Beogradske ulice i trgovi : 1872-2006 / Milan Leko. - 2.

dopunjeno izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2006. - 518 str., [3]

presav. lista : ilustr.; 28cm. - ISBN 86-17-12858-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 517.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166440

 

LOPIČIĆ, Đorđe N. - MEMEDOVIĆ, Nikola

 

    Bibliografija krivičnog prava : 1976-2005 / Đorđe N. Lopičić,

Nikola Memedović; [recenzenti Obrad Perić, Zoran Stojanović]. -

Beograd : Đ. Lopičić : N. Memedović, 2008. - 581 str.; 25cm. - ISBN

86-7558-602-9

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54930

 

LUŠKOV, Jurii

 

    Buđenje Rusije / Jurii Luškov; sa ruskog preveli Milica Dobrić,

Miloš Dobrić. - Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. - 278 str.; 21cm.

- (Posebna izdanja / ''Filip Višnjić'', Beograd). - ISBN

86-7363-559-0

 

Slika autora. - Ćir. - Str. 271-274: Pogovor za srpsko izdanje /

Srećko Đukić, Pero Simić. - Luškov Jurij Mihajlovič: gradonačelnik

Moskve: str. 277-278.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55026

 

MAASE, Kaspar

 

    Bezgranična zabava : uspon masovne kulture : 1850-1970 / Kaspar

Maase; s nemačkog prevela Nina Petrović. - Beograd : Službeni glasnik

, 2008. - 223 str. : ilustr.; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao.

Edicija Evropa<- ->Balkan). - ISBN 86-7549-673-1

 

Prevod dela: Grenzenloses Vergnuegen. - Hronologija: str. 210-212. -

Napomene na kraju teksta. - Bibliografija: str. 208-210.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166532

 

MALINVAUD, Philippe

 

    Droit des obligations / Philippe Malinvaud. - 10e ed. - Paris :

Litec, 2007. - XI, 649 str.; 25cm. - ISBN 2-7110-0921-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie: str.

IX-X.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120298

 

MARICKI - GAĐANSKI, Ksenija

 

    Još je rano na ovom svetu : antičke i moderne teme / Ksenija

Maricki - Gađanski. - Beograd : Rad, 2007. - 196 str.; 20cm. - (

Kolekcija Pečat / Rad). - ISBN 86-09-00964-8

 

Napomene i bibliografske reference na kraju teksta.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120299

 

MARICKI - GAĐANSKI, Ksenija

 

    Logos makrobios : antičke i moderne teme. 5 / Ksenija Maricki -

Gađanski. - Beograd : Rad, 2008. - 171 str.; 20cm. - (Kolekcija

Pečat / Rad). - ISBN 86-09-00987-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference na kraju teksta.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54916

 

MARKOVIĆ, Marina

 

    Poslovna komunikacija : sa poslovnim bontonom / Marina Marković.

- 3. izd. - Beograd : Clio, 2008. - 251 str. : ilustr.; 21cm. - (

Marketing / Clio). - ISBN 86-7102-276-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

241-242. - Summary.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120341

 

MARKOVIĆ, Mileta M.

 

    Ništavost u građanskom procesnom pravu / Mileta M. Marković; [

predgovor Arsen Janevski]. - Beograd : M. Marković, 2008. - 203 str.

; 20cm. - ISBN 86-911429-1-9

 

Ćir. - ''Ova monografija je doktorska disertacija, koju je autor...

pod istim naslovom... odbranio na Pravnom fakultetu u Beogradu...

1965. godine.''--> Predgovor. - Predgovor: str. 7-9. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: 193-196.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z II 88

 

MEĐUNARODNI INSTRUMENTI O PRAVIMA

OSOBA SA INVALIDITETOM

 

    Međunarodni instrumenti o pravima osoba sa invaliditetom / [

urednik Marko Karadžić]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska

prava, 2007. - 81 str.; 23cm. - (Biblioteka Dokumenti / Beogradski

centar za ljudska prava ; 14). - ISBN 86-7202-096-0

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55024

 

MENGER, Carl

 

    Istraživanja o metodi društvenih nauka : s posebnim osvrtom na

političku ekonomiju / Carl Menger; prevela s nemačkog Aleksandra

Kostić. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 220 str.; 24cm. - (

Biblioteka Društvena misao. Edicija Velikani ekonomske misli ; knj.

1). - ISBN 86-7549-729-5

 

Prevod dela: Gesammelte Werke, Bd. 2. - Str. 5-27: Uvod: Karl Menger

i austrijska škola / Božo Stojanović. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55002

 

DES MENSCHEN WUERDE - ENTDECKT UND ERFUNDEN IM

HUMANISMUS DER ITALIENISCHEN RENAISSANCE

 

    Des Menschen Wuerde - entdeckt und erfunden im Humanismus der

italienischen Renaissance / hrsg. von Rolf Groeschner, Stephan Kirste

, Oliver W. Lembcke, [autoren Manfred Walther ... et al.]. -

Tuebingen : Mohr Siebeck, 2008. - XIII, 260 str.; 24cm. - (Politika ;

1). - ISBN 3-16-149696-7

 

Autorenverzeichnis: str. 251-253. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Literatur uz svaki rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166491

 

MERENIK, Slavica

 

    Bibliografija radova o Srpskoj revoluciji / Slavica Merenik. - 1.

izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. - 314

str.; 25cm. - ISBN 86-17-12198-X

 

Ćir. - Str. 5-7: Predgovor / [Slavica Merenik].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54969

 

MESTO I ULOGA POLICIJE U PREVENCIJI KRIMINALITETA

 

    Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta : stanje,

mogućnosti i perspektive : naučno-stručno savetovanje sa

međunarodnim učešćem : zbornik radova / [urednik Ljubomir Stajić,

autori priloga Živojin Aleksić, Đorđe Ignjatović ... [et al.],

prevodioci Irena Pavlović, Dragoslava Mićović]. - Beograd :

Policijska akademija, 2002. - 562 str. : graf. prikazi; 24cm. - ISBN

86-7020-078-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

većinu radova. - Abstracts.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55020

 

MIJATOVIĆ, Boško - VUJAČIĆ, Ilija - MARINKOVIĆ, Tanasije

 

    Pojmovnik liberalne demokratije / Boško Mijatović, Ilija Vujačić,

Tanasije Marinković. - Beograd : Službeni glasnik : CLDS, 2008. - 217

str.; 24cm. - (Biblioteka Rečnici i leksikoni / Službeni glasnik). -

ISBN 86-7549-856-8

 

Ćir.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120309

 

MILADINOVIĆ, Ivan

 

    1968 : poslednji veliki san / Ivan Miladinović. - Beograd :

''Filip Višnjić'', 2008. - 215 str. : fotogr.; 20cm. - (Biblioteka

Chronogram). - ISBN 86-7363-570-5

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120364

 

MILANOVIĆ, Jasmina

 

    Aćim Čumić : 1836-1901 / Jasmina Milanović. - 1. izd. - Beograd :

Zavod za udžbenike, 2007. - 259 str.; 20cm. - (Biblioteka Biografije

/ Zavod za udžbenike ; 5). - ISBN 86-17-14505-5

 

''Ova biografija je mag. teza odbranjena na Filozofskom fakultetu u

Beogradu, jula 2006. godine...''--> Predgovor. - Ćir. –

Bibliografija: str. 243-249.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54948

 

MILETIĆ, Slavica

 

    Hipotekarni krediti i hipotekarne hartije u razvijenim zemljama i

zemljama u tranziciji / Slavica Miletić. - Beograd : S. Miletić,

2004. - 191 str. : graf. prikazi, tabele; 24cm. - ISBN 86-903383-1-7

 

Biografija: str. 191. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Bibliografija: str. 137-141.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166487

 

MILETIĆ, Svetozar

 

    Sabrani spisi.. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva. - 03 knj.; 25cm

 

[Deo] 1 / Svetozar Miletić; [priređivači Čedomir Popov, Dejan Mikavica].

- 1. izd. - 1999. - 605 str.. - ISBN 86-17-07455-8

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166487

 

MILETIĆ, Svetozar

 

    Sabrani spisi. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

. - 03 knj.; 25cm

 

[Deo] 2. [T.] 1 / Svetozar Miletić, [priređivači Čedomir Popov, Dejan Mikavica]. -

1. izd. - 1999. - 636 str.. - ISBN 86-17-08518-5

 

Slike autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166487

 

MILETIĆ, Svetozar

 

    Sabrani spisi. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

. - 03 knj.; 25cm

 

[Deo] 2. [T.] 2 / Svetozar Miletić, [priređivači Čedomir Popov, Dejan Mikavica]. -

1. izd. - 2001. - 665 str. : fotogr.. - ISBN 86-17-09378-1

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166487

 

MILETIĆ, Svetozar

 

    Sabrani spisi. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

. - 03 knj.; 25cm

 

[Deo] 2. [T.] 3 / Svetozar Miletić, [priređivači Čedomir Popov, Dejan Mikavica]. -

1. izd. - 2001. - 830 str. : fotogr.. - ISBN 86-17-09314-5

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166487

 

MILETIĆ, Svetozar

 

    Sabrani spisi. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

. - 03 knj.; 25cm

 

[Deo] 3 / Svetozar Miletić, [priređivači Čedomir Popov, Dejan Mikavica]. - 1. izd. -

2002. - 880 str. : fotogr.. - ISBN 86-17-09843-0

 

Slika autora. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54937

 

MILIĆ, Anđelka

 

    Sociologija porodice : kritika i izazovi / Anđelka Milić. - 2.

izd. - Beograd : Čigoja, 2007. - 355 str. : graf. prikazi; 24cm. -

ISBN 86-7558-541-1

 

Bibliografija: str. 337-355.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120353

 

MILL, John Stuart

 

    Potčinjenost žena / John Stuart Mill; prevela Ivana Milivojević.

- Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 192 str.; 18cm. - (1001 knjiga

; 13). - ISBN 86-7549-801-8

 

Prevod dela: The subjection of women. - Str. 185-192: O slobodi /

Ivana Milivojević.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54966

 

MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub

 

    Upravno pravo / Bogoljub Milosavljević. - 3. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Projuris, 2006. - 142 str.; 21cm. - (

Priručnik za polaganje pravosudnog ispita / Projuris, Beograd ; 8). -

ISBN 86-86105-12-2

 

Bibliografija: str. 141-142.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55016

 

MIMICA, Aljoša

 

    Emil Dirkem i radikalska sociologija / Aljoša Mimica. - 2.

dopunjeno izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva,

2004. - 308 str.; 22cm. - (Biblioteka Societas ; 19). - ISBN

86-17-11105-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografska

napomena: str. 308.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54753

 

MIŠKOVIĆ, Vojislav V.

 

    Branislav Petronijević : biografski i bibliografski podaci /

Vojislav V. Mišković. - [Beograd : b. i., 1957]. - Str. 3-10, 105-115

; 24cm

 

P. o.: Posebna izdanja Srpske akademije nauka, Knj. 286, Spomenica,

Knj. 13. - Ćir. - Beleške uz tekst. - Pregled objavljenih radova

Branislava Petronijevića: str. 105-115.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120288

 

MITROVIĆ, Andrej

 

    Strane banke u Srbiji : 1878-1914. : politika, progres, evropski

okviri / Andrej Mitrović. - Beograd : Stubovi kulture, 2004. - 248

str.; 20cm. - ISBN 86-7979-083-4

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 245. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Summary ; Resime ; Resume ; Rezjume.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54963

 

MITROVIĆ, Dragan M.

 

    Osnovi prava / Dragan M. Mitrović. - 5. izd. - Beograd :

Univerzitet Singidunum, 2008. - 310 str.; 24cm. - ISBN 86-7912-072-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

307-308.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54961

 

MLADENOVIĆ, Srđan

 

    Preduzetnički vodič kroz pravo / Srđan Mladenović. - Kragujevac

: Bussiness Start-up centre, 2008. - 112 str. : graf. prikazi, tabele

; 24cm. - ISBN 86-87567-01-6

 

Beleška o autoru: str. 112.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120300

 

MONTAIGNE, Michel de

 

    Ogledi / Michel de Montaigne; [izbor Vuk Milatović, prevod Mila

Đorđević]. - Beograd : Rad, 1999. - 177 str.; 18cm. - (Reč i

misao. Jubilarno kolo ; knj. 310). - ISBN 86-09-00639-5

 

Prevod dela: Essais. - Str. 167-175: Montenj i savremenost / Vuk

Milatović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166439

 

MORAL I EKONOMIJA

 

    Moral i ekonomija / [uređivački odbor Veselin Vukotić ... [et

al.], autori priloga Ljubomir  Madžar ... et al.]. - Beograd :

Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 2008. -

375 str.; 25cm. - ISBN 86-7093-125-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki

rad. - Abstracts.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54911

 

MOŠIN, Vladimir Aleksejevič

 

    Pod teretom : autobiografija / Vladimir Aleksejevič Mošin; prevod

i komentari Nesiba Palibrk - Sukić. - Beograd : Narodna biblioteka

Srbije : Gradska biblioteka Pančevo, 2008. - 283 str. : fotogr.; 22cm

. - ISBN 86-7035-192-9

 

Autorova slika. - ''Izdanje o dvadesetogodišnjici smrti V. A. Mošina

(1894-1987)''--> prelim. str. - Str. 7-12: Sećanja protojereja

akademika V. A. Mošina / Andrej Tarasjev. - Str. 13-16: Uvodne

napomene / Nesiba Palibrk-Sukić. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija radova V. A. Mošina: str. 265-283.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54953

 

NAČELA EVROPSKOG UGOVORNOG PRAVA

 

    Načela evropskog ugovornog prava / [redaktori Jelena Vilus,

Sofija Aranđelović, prevodilac Vera Gligorijević]. - Beograd :

Evropski centar za mir i razvoj, 2003. - VII, 97 str.; 24cm. - ISBN

86-7236-027-3

 

Str. II-VII: Uvod / Jelena Vilus.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54949

 

NAJVAŽNIJI SLUČAJEVI PRED KOMITETOM

ZA LJUDSKA PRAVA

 

    Najvažniji slučajevi pred Komitetom za ljudska prava / priredili

Raija Hanski, Martin Scheinin, prevela Duška Tomanović. - Beograd :

Beogradski centar za ljudska prava, 2007. - 469 str.; 24cm. - (

Biblioteka Dokumenti / Beogradski centar za ljudska prava ; 15). -

ISBN 86-7202-099-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

455-456.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166457

 

NEDELJKOVIĆ, Milan Piroćanac

 

    Beleške / Milan Nedeljković Piroćanac; priredila Suzana Rajić. -

1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2004. -

XVI, 538 str., [8] tabli; 25cm. - (Dva stoleća ; knj. 3). - ISBN

86-17-11312-X

 

Str. V-XVI: Predgovor / Suzana Rajić. - Ćir. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166448

 

NENEZIĆ, Zoran D.

 

    Masoni u Jugoslaviji. - Beograd : Z. Nenezić. - 02 knj.; 25cm. -

(Posebno izdanje)

 

1764 - 1999 : pregled istorije slobodnog zidarstva u Jugoslaviji :

prilozi i građa : [Knj. 1] / Zoran D. Nenezić. - 1999. - 526 str.. -

ISBN 86-902067-1-X

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166448

 

NENEZIĆ, Zoran D.

 

    Masoni u Jugoslaviji. - Beograd : Z. Nenezić. - 02 knj.; 25cm. -

(Posebno izdanje)

 

1764 - 1999 : pregled istorije slobodnog zidarstva u Jugoslaviji :

prilozi i građa : Knj. 2 / Zoran D. Nenezić. - 1999. - 525 str.. -

ISBN 86-902067-2-8

 

Summary: Masonry in Jugoslavia (1764-1999). - Bibliografija: str.

443-473.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120301

 

NIETZSCHE, Friedrich

 

    Pisma majci : izbor iz perioda 1850-1888 / Friedrich Nietzsche;

sa nemačkog prevela Jasmina Burojević. - Beograd : ''Filip Višnjić'',

2008. - 107 str.; 17cm. - (Biblioteka Talas / ''Filip Višnjić'',

Beograd). - ISBN 86-7363-573-6

 

Prevod dela: Briefe an die Mutter. - Str. 99-107: Pogovor / Ludger

Litkehaus. - Napomena: str. [108]. - Napomene uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54922

 

NIKOLIĆ, Goran

 

    Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije : 1918-41.

 

 / Goran Nikolić. - Beograd : Stubovi kulture, 2003. - 245 str. :

tabele; 24cm. - ISBN 86-7979-080-X

 

Autorova slika. - Beleška o autoru: str. 245. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 239-243.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166490

 

NIKOLIĆ, Kosta

 

    Strah i nada u Srbiji 1941-1944. godine : svakodnevni život pod

okupacijom / Kosta Nikolić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike

i nastavna sredstva, 2002. - 303 str., [24] str. s tablama; 25cm. - (

Biblioteka Jazon ; knj. 4). - ISBN 86-17-10278-0

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. [305]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 299-303.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166436

 

NOVAKOVIĆ, Sekula

 

    Radni odnosi u državnim organima i kod drugih poslodavaca : sa

praktičnom primenom / Sekula Novaković. - Beograd : Zavod za

unapređenje poslovanja, 2007. - 706 str. : obrasci; 25cm. - ISBN

86-82063-14-8

 

Prilozi: str. 501-706. - Bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166464

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Balkanska pitanja / Stojan Novaković; priredio Mihailo Vojvodić.

- 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. -

XXIV, 451 str.; 24cm. - (Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 6).

- ISBN 86-17-08581-9

 

Slika autora. - Str. IX-XV: Svedočanstvo velikog znalca Balkana /

Mihailo Vojvodić. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166459

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Narod i zemlja u staroj srpskoj državi / Stojan Novaković;

priredio Sima Ćirković. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, 2002. - XXI, 425 str.; 24cm. - (Izabrana dela /

Stojan Novaković ; knj. 1). - ISBN 86-17-10034-6

 

Slika autora. - Str. IX-XXII: Nedovršeno životno delo Stojana

Novakovića / Sima M. Ćirković. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166469

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Pravni spisi / Stojan Novaković; priredio Dušan Ilijin. - 1. izd.

- Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. - XXXII,

368 str.; 24cm. - (Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 17). -

ISBN 86-17-13582-4

 

Slika autora. - Str. IX-XXXII: Predgovor / Dušan Ilijin. - Zakoni i

uredbe Stojana Novakovića: str. 341-345. - Popis zakonskih dokumenata

sa potpisom Stojana Novakovića: str. 346-351. - Beleška o ranijim

izdanjima: str. 365-368. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166467

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Primeri književnosti i jezika : staroga i srpsko-slovenskoga /

Stojan Novaković; priredio Tomislav Jovanović. - 1. izd. - Beograd :

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. - 705 str.; 24cm. - (

Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 14). - ISBN 86-17-08679-3

 

Fototipsko izd. iz 1904. - Slika autora. - Str. 699-705: Primeri

književnosti i jezika Stojana Novakovića / Tomislav Jovanović. - Ćir.

- Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166466

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Prvi osnovi slovenske književnosti / Stojan Novaković; priredio

Tomislav Jovanović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, 2002. - XV, 299 str.; 24cm. - (Izabrana dela /

Stojan Novaković ; knj. 11). - ISBN 86-17-09784-1

 

Slika autora. - Str. IX-XV: Novakovićevi Prvi osnovi slovenske

književnosti među balkanskim Slovenima. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166465

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Radovi memoarskog karaktera / Stojan Novaković; priredio Mihailo

Vojvodić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, 2007. - XVI, 500 str.; 24cm. - (Izabrana dela / Stojan

Novaković ; knj. 7). - ISBN 86-17-14750-9

 

Slika autora. - Str. IX-XVI: O radovima memoarskog karaktera /

Mihailo Vojvodić. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166460

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Spisi iz istorijske geografije / Stojan Novaković; priredio Sima

M. Ćirković. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, 300. - XVI, 476 str.; 24cm. - (Izabrana dela / Stojan

Novaković ; knj. 2). - ISBN 86-17-11317-0

 

Str. IX-XVI: Istorijska geografija / Sima Ćirković. - Slika autora. -

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166461

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Srbi i Turci XIV i XV veka / Stojan Novaković; priredio Sima M.

Ćirković. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, 2001. - XXII, 474 str., [1] presav. list s map.; 24cm. - (

Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 3). - ISBN 86-17-09110-X

 

Slika autora. - Str. IX-XXII: Srpsko-turski odnosi u delu Stojana

Novakovića / Sima M. Ćirković. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166468

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Srpska bibliografija / Stojan Novaković; priredio Dragan Barać. -

1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001. -

789 str.; 24cm. - (Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 16). -

ISBN 86-17-08586-X

 

Fototipsko izd. - Slika autora. - Str. 723-749: Pogovor / Dragan

Barać. - Str. 751-752: O Bibliografiji posebnih izdanja radova

Stojana Novakovića / Priređivač[Dragan Barać]. - Str. 753-789:

Bibliografija posebnih izdanja radova Stojana Novakovića / [Miodrag

Živanov, dopunio i proširio Ljubomir Nikić]. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166462

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Tursko carstvo pred Srpski ustanak : 1780-1804 / Stojan Novaković

; priredio Milovan Vitezović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za

udžbenike i nastavna sredstva, 2001. - XXXII, 265 str.; 24cm. - (

Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 4). - ISBN 86-17-09065-0

 

Slika autora. - Str. IX-XXV: Istorijski rad Stojana Novakovića /

Stanoje Stanojević. - Str. 241-265: Stojan Novaković, lične uspomene

/ Slobodan Jovanović. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166463

 

NOVAKOVIĆ, Stojan

 

    Vaskrs države srpske / Stojan Novaković; priredio Milovan

Vitezović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna

sredstva, 2000. - LXII, 559 str., [1] presav. list s kart; 24cm. - (

Izabrana dela / Stojan Novaković ; knj. 5). - ISBN 86-17-08604-1

 

Slika autora. - Str. IX-LXII: Stojan Novaković - utemeljitelj

savremene srpske istoriografije / Radovan Samardžić. - Str. [561]:

Beleška o izdanju / Milovan Vitezović. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 17

 

OBRAZLOŽENJE PROJEKTA ZAKONA O SUDSKOM

VANPARNIČNOM POSTUPKU

 

    Obrazloženje Projekta Zakona o sudskom vanparničnom postupku. -

[Beograd] : [b. i.], 19??. - 24 str.; 31cm

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120286

 

OLSON, Mancur

 

    Moć i razvoj : komunističke i kapitalističke diktature u razvoju

 / Mancur Olson; predgovor Charles Cadwell, prevod sa engleskog Ana

Ješić. - Beograd : Stubovi kulture, 2006. - 249 str.; 20cm. - (

Biblioteka Klepsidra ; knj. 6). - ISBN 86-7979-182-2

 

Prevod dela: Power and prosperity. - Predgovor: str. 5-21. - Beleška

o autoru: str. 243. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 229-235.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54925

 

ONFRAY, Michel

 

    Ateološka rasprava : fizika metafizike / Michel Onfray; s

francuskog preveo Dana Milošević. - Beograd : Rad, 2006. - 292 str.;

21cm. - (XXI vek ; knj. 1). - ISBN 86-09-00902-5

 

Prevod dela: Traite d'atheologie. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54984

 

DIE OPERATIVE FALLANALYSE IN DER

HAUPTVERHANDLUNG

 

    Die Operative Fallanalyse in der Hauptverhandlung : Ergebnisse

eines BKA-Kolloquiums / Bundeskriminalamt. - Koeln : ''Wolters

Kluwer'', 2009. - VIII, 237 str. : fotogr.; 23cm. - (Polizei und

Forschung ; Bd. 38). - ISBN 3-472-07478-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz svaki

rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54917

 

OSNOVI EKOLOGIJE

 

    Osnovi ekologije : ekološki principi i problemi zaštite životne

sredine / priredili Alan Beeby, Anne - Maria Brennan, prevod sa

engleskog Obrad Polić, Ivana Čorbić. - Beograd : Clio, 2008. - 684

str. : ilustr., graf. prikazi; 21cm. - (Opstanak / Clio). - ISBN

86-7102-258-3

 

Prevod dela: First ecology. - Rečnik stručnih izraza: str. 597-614. -

Ćir. - Napomene: str. 643-649. - Bibliografija: str. 615-642 i uz

svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120294

 

PAGELS, Elaine

 

    Jovanovo jevanđelje u gnostičkom tumačenju : Herakleonov

komentar na Jovana / Elaine Pagels; s engleskog preveo Milan Miletić.

- Beograd : Rad, 2006. - 164 str.; 20cm. - (Kolekcija Pečat / Rad). -

ISBN 86-09-00911-4

 

Prevod dela: The Johannine Gospel in Gnostic Exegesis. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Str. 161-164: Telo, duša, duh /

M.[Milan] M.[Miletić].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120291

 

PAGELS, Elaine

 

    S one strane vere : tajno Jevanđelje po Tomi / Elaine Pagels; s

engleskog preveo Milan Miletić. - Beograd : Rad, 2005. - 236 str.;

20cm. - (Kolekcija Pečat / Rad). - ISBN 86-09-00872-X

 

Prevod dela: Beyond Belief. - Str. 235-236: O delu i piscu /

M.[Milan] M.[Miletić]. - Napomene: str. 183-217.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120297

 

PAGELS, Elaine - KING, Karen L.

 

    Čitanje Jude : jevanđelje po Judi i oblikovanje hrišćanstva /

Elaine Pagels, Karen L. King; s engleskog preveo Milan Miletić. -

Beograd : Rad, 2007. - 238 str.; 20cm. - (Kolekcija Pečat / Rad). -

ISBN 86-09-00953-2

 

Prevod dela: Reading Judas. - Napomene: str. 227-238.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54785

 

PAVKOVIĆ, Aleksandar - RADAN, Petar

 

    Stvaranje novih država : teorija i praksa otcepljenja /

Aleksandar Pavković, Petar Radan; preveli s engleskog Vanja Jovanović

, Miodrag Jovanović, autorizacija prevoda Aleksandar Pavković. -

Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 419 str. : ilustr.; 24cm. - (

Biblioteka Društvena misao. Edicija Načela politike ; knj. 13). -

ISBN 86-7549-752-3

 

Prevod dela: Creating New States. - Beleška o autorima i knjizi: str.

[421]. - Dodatak: Otcepljenja i secesionistički pokreti u XX i XXI

veku: str. 385-388. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 389-402.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166477

 

PEJČIĆ, Predrag

 

    Srpska vojska u Bizerti : (1916-1918) / Predrag Pejčić. - 1. izd.

- Beograd : Zavod za udžbenike, 2008. - 196 str., [16] str. s tablama

; 25cm. - (Biblioteka Jazon ; knj. 18). - ISBN 86-17-15333-3

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 185-186. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54754

 

PETRONIJEVIĆ, Branislav

 

    Eduar Hartman : život i filozofija / Branislav Petronijević. -

Beograd : ''Geca Kon'', 1907. - 43 str.; 24cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166427

 

PETRONIJEVIĆ, Branislav

 

    Istorija novije filozofije. Deo 1, Od Renesansa do Kanta. -

Beograd : Izdavačka knjižara Napredak. -    knj.; 25cm

 

 / Branislav Petronijević. - 2., popravljeno izd. - 1922. - 389 str.

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166494

 

PITAMIC, Leonidas

 

    A Treatise on the State / Leonidas Pitamic. - Reprint of the

first ed. - Ljubljana : Ministry of Justice, 2008. - VII, 301 str.;

25cm. - (Selected Works / Leonidas Pitamic ; Vol. 1). - ISBN

961-90329-8-5

 

Slika autora. - Str. [VII-XI]: Professor Leonid Pitamic (1885-1971) /

Lovro Šturm, Blaž Ivanc. - Bibliography: str. 295-296.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120289

 

PLATO

 

    Pisma / Plato; [preveli Ksenija Maricki - Gađanski, Ivan

Gađanski]. - Beograd : Rad, 2001. - 93 str.; 18cm. - (Biblioteka

Sklad). - ISBN 86-09-00753-7

 

Ćir. - Str. 7-12: Platonov politički bukvar / Ivan Gađanski. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166429

 

PLUTARCH

 

    Usporedni životopisi. 1. - Zagreb : ''August Cesarec''. - 03

knj.; 25cm. - (Biblioteka Fontes)

 

 / Plutarch; prijevod i bilješke Zdeslav Dukat. - 1988. - 514 str.. -

ISBN 86-393-0102-6

 

Prevod dela: Vitae parallelae / Plutarchus. - Str. 6-36: Predgovor /

Zlatko Pleše. - Napomene uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166429

 

PLUTARCH

 

    Usporedni životopisi. 2. - Zagreb : ''August Cesarec''. - 03

knj.; 25cm. - (Biblioteka Fontes)

 

 / Plutarch; prijevod i bilješke Zdeslav Dukat. - 1988. - 406 str.. -

ISBN 86-393-0103-4

 

Prevod dela: Vitae parallelae / Plutarchus. - Napomene uz svako

poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166429

 

PLUTARCH

 

    Usporedni životopisi. 3. - Zagreb : ''August Cesarec''. - 03

knj.; 25cm. - (Biblioteka Fontes)

 

 / Plutarch; prijevod i bilješke Zdeslav Dukat. - 1988. - 579 str.. -

ISBN 86-393-0104-2

 

Prevod dela: Vitae parallelae / Plutarchus. - Napomene uz svako

poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120342

 

POLOŽAJ JAVNOG TUŽILAŠTVA U REPUBLICI SRBIJI

I UPOREDNO PRAVNA ANALIZA

 

    Položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji i uporedno pravna

analiza / [autori Goran Ilić ... [i dr.], recenzija Milan Škulić].

- Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca

Srbije, 2007. - 216 str.; 20cm. - ISBN 87258-00-3

 

Ćir. - Recenzija: str. 5-9. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: 211-216.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166425

 

POPOVIĆ, Nenad

 

    Otvoreno o ekonomiji Kosova i Metohije / Nenad Popović. - Beograd

: ABS fond, 2008. - 493 str. : ilustr., fotogr.; 26cm. - ISBN

86-911539-0-8

 

Autorova slika. - Dr Nenad Popović: str. [497-498]. - Ćir. - Napomene

uz tekst. - Bibliografija: str. 480-493.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120314

 

POPOVIĆ, Radomir V.

 

    Hrišćanstvo na tlu istočnog Ilirika pre doseljenja Slovena /

Radomir V. Popović. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : R. Popović, 2004.

- 382 str.; 20cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 336-337 i 365-382.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120316

 

POPOVIĆ, Radomir [V.]

 

    Istorijske knjige Starog zaveta / Radomir Popović. - Beograd :

Akademija Srpske pravoslavne Crkve za umetnost i konservaciju, 2007.

- 119 str., [5] str. s mapama; 20cm. - ISBN 86-86805-04-1

 

Ćir. - Bibliografija: str. 118.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54942

 

POPOVIĆ, Radomir V.

 

    Izvori za crkvenu istoriju / Radomir V. Popović. - 2. dopunjeno

izd. - Beograd : Centar za Hrišćanske studije, 2006. - 604 str.; 24cm

. - ISBN 86-83673-01-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

11-12, 599-604.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120317

 

POPOVIĆ, Radomir V.

 

    Pojmovnik crkvene istorije / Radomir V. Popović. - Beograd : R.

Popović, 2007. - 316 str.; 20cm

 

Ćir. - Bibliografija: str. 13-14 i uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120315

 

POPOVIĆ, Radomir V.

 

    Srpska crkva u istoriji : (zbornik studija iz istorije Srpske

Crkve) / Radomir V. Popović. - Beograd : Akademija Srpske pravoslavne

Crkve za umetnost i konservaciju, 2007. - 366 str.; 20cm. - (

Bogoslovsko-istorijske studije ; knj. br. 3). - ISBN 86-86805-03-4

 

Ćir. - Srpska crkva istoriji: Gde su i kada radovi objavljeni: str.

363-364. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z II 86

 

PORODIČNI ZAKON

 

    Porodični zakon : sa registrom pojmova. - Beograd : Poslovni biro

, 2007. - 128 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-284-4

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166435

 

POSEBNI PROTOKOL

 

    Posebni protokol : o postupanju policijskih službenika u zaštiti

maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja / [priređivači

Olivera Zečević ... i dr.]. - Beograd : Ministarstvo unutrašnjih

poslova, 2007. - 21 str. : graf. prikazi; 28cm. - ISBN 86-7020-119-4

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54958

 

PRAKTIČNO OBRAZOVANJE STUDENATA

NA PRAVNIM KLINIKAMA

 

    Praktično obrazovanje studenata na pravnim klinikama / [glavni i

odgovorni urednik Emilija Karajović]. - Kragujevac : Pravni

fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2003. - 168 str.;

24cm. - ISBN 86-80765-40-6

 

Biografija autora: str. 155-165.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 24

 

PREDLOG ZAKONA O KONVENCIJI IZMEĐU

KRALJEVINE SRBA, HRVATA I SLOVENACA

I POLJSKE REPUBLIKE O PRAVNIM ODNOSIMA

NJIHOVIH DRŽAVLJANA

 

    Predlog Zakona o Konvenciji između Kraljevine Srba, Hrvata i

Slovenaca i Poljske Republike o pravnim odnosima njihovih državljana.

- Beograd : [b. i.], 1927. - 35 str.; 31cm

 

Tekst uporedo na srp. i franc. jeziku. - Tekst ćir. i lat.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 22

 

PREDLOG ZAKONA O KONVENCIJI O NASTANJIVANJU

I O KONSULARNOJ SLUŽBI IZMEĐU KRALJEVINE SRBA,

HRVATA I SLOVENACA I KRALJEVINE ITALIJE

 

    Predlog Zakona o Konvenciji o nastanjivanju i o konsularnoj

službi između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevine

Italije. - Beograd : [b. i.], 1926. - 33 str.; 31cm

 

Tekst uporedo na srp. i franc. jeziku. - Tekst ćir. i lat.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

52722

 

PREDLOZI ZA NOVI USTAV SRBIJE. 2

 

    Predlozi za novi ustav Srbije II / [priredio Zoran Lutovac]. -

Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2005. - 110 str.; 24cm. - ISBN

86-83767-06-X

 

Ćir. - Reč priređivača: str. 7.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54978

 

PRIMENA TRANZICIONIH ZAKONA U SRBIJI 2007

 

    Primena tranzicionih zakona u Srbiji 2007 / [autor izveštaja

Dragan Popović]. - Beograd : Inicijativa mladih za ljudska prava,

2008. - 75, 83 str.; 23cm. - ISBN 86-85381-14-0

 

Naslov prištam. prevoda: Implementation of Transitional Laws in

Serbia 2007. - Oba rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

67-73.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166534

 

PRINCIPES CONTRACTUELS COMMUNS

 

    Principes contractuels communs : projet de cadre commun de

reference / avant-propos de Benedicte Fauvarque - Cosson, Denis

Mazeaud. - Paris : Societe de legislation comparee, 2008. - 853 str.;

25cm. - ISBN 2-908199-62-8

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120351

 

PRIRUČNIK ZA ISTRAGU KRIVIČNIH DELA U

OBLASTI VISOKOTEHNOLOŠKOG KRIMINALA

 

    Priručnik za istragu krivičnih dela u oblasti visokotehnološkog

kriminala / [saradnici Marko Grecke ... et al.]. - Beograd : Savet

Evrope, 2008. - 238 str. : tabele, obrasci; 20cm

 

 

Na vrhu nasl. str.: PACO Serbia - Projekat za borbu protiv ekonomskog

kriminala u Republici Srbiji. - Objašnjenje termina: str. 167-182. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

233-238.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54971

 

PRIVREDNI PRESTUPI

 

    Privredni prestupi : [Zakon o privrednim prestupima sa sudskom

praksom] / priredio Vladimir Kozar. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. -

Beograd : Poslovni biro, 2007. - 304 str.; 21cm. - ISBN 86-7889-389-9

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54967

 

PROJEKAT JAVNO ZAGOVARANJE DONOŠENJA

ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

 

    Projekat Javno zagovaranje donošenja Zakona o ravnopravnosti

polova : konferencija U susret Zakonu o ravnopravnosti polova :

evropska budućnost Srbije / [učesnici Miloš Đajić ... et al.]. -

Beograd : Centar modernih veština, 2006. - 133 str.; 24cm. - ISBN

86-908513-0-5

 

Str. 5-6: Predgovor / Miloš Đajić. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Sadrži i: Nacrt Zakona o ravnopravnosti polova.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166423

 

PROŠIĆ - DVORNIĆ, Mirjana

 

    Odevanje u Beogradu : u XIX i početkom XX veka / Mirjana Prošić -

Dvornić. - Beograd : Stubovi kulture, 2006. - 575 str. : fotogr.;

25cm. - ISBN 86-7979-194-6

 

Beleška o autorki: str. 575. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija: str. 552-574.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120363

 

RADIĆ, Radivoj

 

    Jovan V Paleolog : vizantijski car : (1341-1391) / Radivoj Radić.

- 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2008. - 303 str.; 20cm. - (

Biblioteka Biografije / Zavod za udžbenike ; 8). - ISBN 86-17-15518-4

 

Ćir. - Bibliografija: str. 284-288.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166501

 

RADOVANOVIĆ, Milovan

 

    Kosovo i Metohija : antropogeografske, istorijskogeografske,

demografske i geopolitičke osnove / Milovan Radovanović. - Beograd :

Službeni glasnik, 2008. - XVI, 608 str. : geog. karte; 25cm. - (

Biblioteka Društvena misao). - ISBN 86-7549-780-6

 

Ćir. - Str. V-XVI: Predgovor / Mirko Grčić. - Str. 551-553: Beleška o

autoru / Milan Bursać. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

- Spisak radova Milovana Radovanovića o Kosovu i Metohiji: str.

555-559.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166442

 

RADOVIĆ, Nenad

 

    Trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminaliteta :

doktorska disertacija / Nenad Radović. - Beograd : [N. Radović],

2008. - 220 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 208-220. - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. -

Umnoženo za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120362

 

RAJIĆ, Suzana

 

    Vladan Đorđević : biografija pouzdanog obrenovićevca / Suzana

Rajić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2007. - 381 str.;

 

20cm. - (Biblioteka Biografije / Zavod za udžbenike ; 7). - ISBN

86-17-14799-8

 

Ćir. - Bibliografija: str. 351-365.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 276

 

THE RAOUL WALLENBERG INSTITUTE

COMPILATION OF HUMAN RIGHTS INSTRUMENTS

 

    The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights

Instruments / edited by Goran Melander, Gudmundur Alfredsson. - The

Hague [etc.] : ''Martinus Nijhoff'', 1997. - XI, 609 str.; 25cm. -

ISBN 0-7923-3647-X

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166444

 

RATKOVIĆ, Vesna

 

    Kazna zatvora i njene alternative : doktorska disertacija / Vesna

Ratković. - Beograd : [V. Ratković], 2008. - 223, 8 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 1-8. - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. - Umnoženo za

odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120320

 

REFORMA PRAVOSUĐA I GRAĐANSKO DRUŠTVO

NA PUTU KA VLADAVINI PRAVA

 

    Reforma pravosuđa i građansko društvo na putu ka vladavini

prava / [urednik Milorad Bjeletić, autori Marina Matić ... i dr.].

- 2. izd. - Prokuplje : Toplički centar za demokratiju i ljudska

prava, 2007. - 99 str. : tabele; 20cm. - ISBN 86-910513-1-0

 

Ćir. - O autorima: str. 96-97. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 535

 

REFORMSKI UGOVOR EVROPSKE UNIJE IZ LISABONA

 

    Reformski ugovor Evropske unije iz Lisabona / preveo s francuskog

i priredio Milutin Janjević. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. -

389 str.; 25cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Evropska unija

; knj. 3). - ISBN 86-7549-858-2

 

Srt. 9: Uvodna napomena / Milutin Janjević.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

55006

 

RELIGIJA I EPISTEMOLOGIJA

 

    Religija i epistemologija / [autori Radomir Đorđević ... et

al.]. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2007. - 357 str.; 21cm.

- (Biblioteka Nova filozofska misao). - ISBN 86-7346-607-1

 

O autorima: str. [359-360]. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166430

 

ROMANO, Sergio

 

    Evropa : istorija jedne ideje : od carstva do unije / Sergio

Romano; sa italijanskog prevela Mima Aleksandrić. - Beograd : ''Filip

Višnjić'' : Službeni glasnik, 2008. - 187 str., [16] str. s tablama;

25cm. - (Biblioteka Evropa / ''Filip Višnjić'', Beograd). - ISBN

86-7363-594-1

 

Prevod dela: Europa. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 169-170.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166434

 

RUDIĆ, Vujadin B.

 

    Razvoj nastave geografije u Srbiji / Vujadin B. Rudić. - Beograd

: Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, 2007. - 518 str.

: tabele; 25cm. - ISBN 86-7722-282-6

 

Hronološka tablica: str. 497-506. - Beleška o autoru: str. 511-513. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

485-495. - Summary.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54983

 

SAMARDŽIĆ, Nikola

 

    Drugi dvadeseti vek / Nikola Samardžić. - Beograd : Službeni

glasnik, 2008. - 406 str.; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao). -

ISBN 86-7549-760-8

 

Hronologija: str. 325-368. - Bibliografija: str. 369-376.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54932

 

SAMARDŽIĆ, Slobodan

 

    Gradnja i razgradnja države : Srbija u suočenju sa Evropom od

oktobra 2000. / Slobodan Samardžić. - Beograd : ''Filip Višnjić'',

2008. - 542 str.; 21cm. - (Posebna izdanja / ''Filip Višnjić''). -

ISBN 86-7363-592-7

 

Ćir. - Podaci o tekstovima: str. 539-542.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120352

 

SCHWARTZ, Peter - RANDALL, Doug

 

    Tajni izveštaj Pentagona o klimi : scenario nagle klimatske

promene i njene implikacije po bezbednost Zemlje / Peter Schwartz,

Doug Randall; preveo Milan Miletić. - Beograd : Službeni glasnik,

2008. - 83 str. : graf. prikazi, tabele; 18cm. - (1001 knjiga ; 7). -

ISBN 86-7549-870-4

 

Ćir. - Str. 67-83: Samo činjenice, molim, i pitanja / [priredio

Jovica J. Aćin].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54996

 

SEPI, Robert

 

    Zabrana reformatio in peius u krivično procesnom pravu / Robert

Sepi. - Beograd : Službeni glasnik, 2007. - 244 str.; 24cm. - (

Biblioteka Nauka. Edicija Studije ; knj. 4). - ISBN 86-7549-594-9

 

Ćir. - Biografija: str. [249]. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 237-[247].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54928

 

SHAPIRO, Ian

 

    Moralni temelji politike / Ian Shapiro; sa engleskog preveo

Slobodan Damjanović. - Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. - 253 str.

: graf. prikazi; 21cm. - (Biblioteka Eunomija). - ISBN 86-7363-596-5

 

Prevod dela: The Moral Foundations of Politics. - Napomene i

bibliografske reference: str. 215-245.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120303

 

SIMIĆ, Mihailo

 

    Istoriju (ne) pišu pobednici : (kazivanja iz rata) / Mihailo

Simić. - Beograd : ''Filip Višnjić'', 2007. - 365 str.; 20cm. - (

Posebna izdanja / ''Filip Višnjić''). - ISBN 86-7363-55-2

 

Beleška o piscu: str. 365.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54980

 

SMART, Ursula

 

    Law for Criminologists : a practical guide / Ursula Smart. - 1st

ed. - London : Sage, 2009. - XV, 224 str.; 24cm. - ISBN 1-4129-4570-7

 

Glossary of criminological and legal terms: str. 188-205. - Useful

websites and internet sources: str. 206-208. - Bibliography: str.

209-217.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166523

 

SOCIJALDEMOKRATSKO NASLEĐE U SRBIJI - DIMITRIJE CENIĆ

 

    Socijaldemokratsko nasleđe u Srbiji - Dimitrije Cenić : zbornik

radova sa naučnog skupa u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti,

Beograd, 8. i 9. aprila 1993. godine / [redakcioni odbor Radomir

Lukić ... [i dr.], uvodna reč Ivan Maksimović, autori Đorđe

Ignjatović ... i dr.]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i

nastavna sredstva, 1995. - 289 str.; 24cm. - ISBN 86-17-04001-7

 

Uvodna reč: str. 7-8. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54246/A

 

SREDOVIĆ, Jakov

 

    Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji : sa

komentarom i podzakonskim aktima / Jakov Sredović. - 3. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Poslovni biro, 2007. - 308 str. : tabele;

21cm. - ISBN 86-7889-274-5

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54985

 

SRPSKI EKONOMISTI DO 1914. GODINE

 

    Srpski ekonomisti do 1914. godine : zbornik tekstova / priredio

Boško Mijatović, [autori radova Milovan Janković, Vladimir Jovanović

, Kosta Jovanović, Kosta Cukić, Čedomilj Mijatović, Mihailo Vujić,

Vukašin Petrović, Vojislav Marinković, Momčilo Ninčić, Milorad

Nedeljković, Velimir Bajkić, Milan Todorović]. - Beograd : Službeni

glasnik, 2008. - 317 str. : slike autora; 24cm. - (Biblioteka

Društvena misao. Edicija Baština ; knj. 1). - ISBN 86-7549-694-6

 

Ćir. - Str. 7-20: Uvod / Boško Mijatović. - [Autori-profesori Liceja,

Velike škole i Pravnog fakulteta: Milovan Janković, Vladimir

Jovanović, Kosta Jovanović, Kosta Cukić, Čedomilj Mijatović, Mihailo

Vijuć, Momčilo Ninčić, Milorad Nedeljković, Milan Todorović i Velimir

Bajkić.] - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54177/A

 

STANIVUKOVIć, Maja - ŽIVKOVIć, Mirko

 

    Međunarodno privatno pravo : opšti deo / Maja Stanivuković,

Mirko Živković. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni

glasnik, 2008. - 515 str.; 24cm. - (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i

sudska praksa. Edicija Udžbenici i priručnici ; knj. 12). - ISBN

86-7549-940-4

 

Slike autora. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 491-493. - Sadrži i: Spisak zakona koji sadrže

norme međunarodnog privatnog prava u Srbiji ; Spisak dvostranih

ugovora koji sadrže norme međunarodnog privatnog prava ; Spisak

višestranih međunarodnih ugovora koji sadrže norme međunarodnog

privatnog prava u Srbiji.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120296

 

STANKOVIĆ, Đorđe

 

    Sto govora Nikole Pašića. - Beograd : Rad. - 02 knj.; 20cm

 

veština govorništva državnika. Knj. 1 / Đorđe Stanković. - 2007. -

366 str.. - ISBN 86-09-00952-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120296

 

STANKOVIĆ, Đorđe

 

    Sto govora Nikole Pašića. - Beograd : Rad. - 02 knj.; 20cm

 

veština govorništva državnika. Knj. 2 / Đorđe Stanković. - 2007. -

397 str.. - ISBN 86-09-00951-8

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

52732/A

 

STANKOVIĆ, Obren - VODINELIĆ, Vladimir V.

 

    Uvod u građansko pravo / Obren Stanković, Vladimir V. Vodinelić.

- 5. neizmenjeno izd. - Beograd : Nomos, 2007. - 289 str.; 24cm. -

ISBN 86-81781-67-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120366

 

STANKOVIĆ, Vlada

 

    Manojlo Komnin : vizantijski car : (1143-1180) / Vlada Stanković.

- 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2008. - 307 str.; 20cm. - (

Biblioteka Biografije / Zavod za udžbenike ; 9). - ISBN 86-17-15837-6

 

Ćir. - Bibliografija: str. 293-296.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54935

 

STEFANOVIĆ - ŠTAMBUK, Jelica

 

    Diplomatija u međunarodnim odnosima / Jelica Stefanović -

Štambuk. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja, 2008. -

XXXIII, 398 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-7558-590-9

 

Korišćena i preporučena literatura uz svako poglavlje. -

Bibliografija: str. 373-398.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54995

 

STEFANOVIĆ, Zlatko

 

    Pravo Evropske unije / Zlatko Stefanović. - 3. izd. - Beograd :

Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2008. - 380

str.; 24cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta

Union [i] Službeni glasnik ; 11). - ISBN 86-7549-798-1

 

Zlatko Stefanović: spoljna korica. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 365-370.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166432

 

STEFANOVSKI, Mirjana

 

    Ideja hrvatskog državnog prava i stvaranje Jugoslavije / Mirjana

Stefanovski; [recenzenti Mirko Mirković, Radoš Ljušić]. - 2. izd. -

Beograd : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2008. - 490 str.; 25cm.

- (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet, Beograd ; 25). - ISBN

86-7630-125-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

473-490.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

165788/A

 

STEINER, Henry J. - ALSTON, Philip - GOODMAN, Ryan

 

    International Human Rights in Context : law, politics, morals /

Henry J. Steiner, Philip Alston, Ryan Goodman. - 3rd ed. - Oxford :

University Press, 2008. - XXXIX, 1492 str. : tabele; 25cm. - ISBN

0-19-927942-5

 

Documents supplement: str. 1463-1464. - Annex on citations to human

rights instruments: str. 1465-1472. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Additional reading uz svako poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166445

 

STEVANOVIĆ, Ivana

 

    Krivičnopravna zaštita maloletnih lica : doktorska disertacija /

Ivana Stevanović. - Beograd : [I. Stevanović], 2008. - 371 list; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 351-371. - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. -

Umnoženo za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120311

 

STOJADINOVIĆ, Dragoljub

 

    Značenja i tumačenja : jedan pogled na delo Nikole Miloševića /

Dragoljub Stojadinović. - Beograd : Čigoja, 2008. - 207 str.; 20cm. -

ISBN 86-7558-594-7

 

Ćir. - Reč o autoru: str. 205-206. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120340

 

STOJANOVIĆ, Zoran

 

    Krivično pravo / Zoran Stojanović. - Beograd : Pravni fakultet :

Službeni glasnik, 2008. - 394 str.; 20cm. - (Edicija Udžbenici i

priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnih ispita ; knj. 3). -

ISBN 86-519-0017-7

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55005

 

STROLL, Avrum

 

    Analitička filozofija u dvadesetom veku / Avrum Stroll; prevod

Rastko Jovanović. - 1. Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2005. - 391

str.; 21cm. - (Biblioteka Nova filozofska misao). - ISBN

86-7346-491-9

 

Prevod dela: Twentieth-century analytic philosophy. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 351-364.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54940

 

SVETA ZEMLJA U SRPSKOJ KNJIŽEVNOSTI

 

    Sveta zemlja u srpskoj književnosti : od XIII do kraja XVIII veka

 / priredio i na savremen srpski preneo Tomislav Jovanović. - Beograd

: Čigoja, 2007. - 295 str. : ilustr., fotogr.; 22cm. - ISBN

86-7558-561-9

 

 

Ćir. - Rečnik imena, geografskih pojmova, starih i manje poznatih

reči: str. 255-272. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 249-254.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166447

 

SVILANOVIĆ, Goran

 

    Materijalnopravna dejstva građanskih sudskih odluka : doktorska

disertacija / Goran Svilanović. - Beograd : [G. Svilanović], 2008. -

339 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

329-339. - Univerzitet Union u Beogradu, Pravni fakultet. - Umnoženo

za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54919

 

SWIFT, Adam

 

    Politička filozofija : vodič za studente i političare / Adam

Swift; preveo sa engleskog Đorđe Trajković. - Beograd : Clio, 2008.

- 280 str.; 21cm. - (Agora). - ISBN 86-7102-301-6

 

Prevod dela: Political philosophy. - Bibliografija uz svako

poglavlje.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54977

 

ŠAHOVIĆ, Milan

 

    Međunarodno pravo u međunarodnim odnosima : druga polovina 20.

veka : izabrani tekstovi / Milan Šahović. - Beograd : Službeni

glasnik : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2008. - 385

str.; 24cm. - (Biblioteka Nauka. Edicija Studije ; knj. 10). - ISBN

86-7549-947-3

 

Beleške uz većinu poglavlja. - Kratka biografija autora i

bibliografija: str. 383-385.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54994

 

ŠARAC, Mirela

 

    Zastupanje u pravnim poslovima u rimskom pravu / Mirela Šarac. -

Split : Pravni fakultet, 2008. - 237 str.; 24cm. - ISBN 953-6102-80-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

217-233.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54990

 

ŠARKIĆ, Nebojša - NIKOLIĆ, Mladen

 

    Komentar Zakona o izvršnom postupku : sa sudskom praksom i

obrascima / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. - 2. izmenjeno i

dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 717 str.; 24cm.

- (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska praksa. Edicija Komentari

zakona ; knj. 18). - ISBN 86-7549-824-7

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 711-717.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120326

 

ŠKULIĆ, Milan

 

    Krivično procesno pravo / Milan Škulić. - Beograd : Pravni

fakultet : Službeni glasnik, 2008. - 267 str.; 20cm. - (Edicija

Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnih ispita ;

knj. 4). - ISBN 86-519-0050-4

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54938

 

ŠUŠNJIĆ, Đuro

 

    Nedovršen razgovor : ogledi iz teorije istorije / Đuro Šušnjić.

- Beograd : Čigoja, 2008. - 279 str.; 23cm. - ISBN 86-7558-613-5

 

Beleška o piscu: str. 273. - Str. 275-276: Nema prošlosti bez sećanja

/ Ratko Božović. - Str. 277-278: Značaj i značenje istorijske nauke /

Čedomir Čupić. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 265-271.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54999

 

TATIĆ, Damjan

 

    Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom / Damjan Tatić. -

Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 230 str.; 24cm. - (Biblioteka

Nauka. Edicija Studije ; knj. 7). - ISBN 86-7549-974-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

223-230.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54826

 

TEOKAREVIĆ, Jovan

 

    Tranzicija i integracija / Jovan Teokarević. - Beograd : Službeni

glasnik, 2008. - 220 str.; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao.

Edicija Stav ; knj. 10). - ISBN 86-7549-765-3

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166533

 

TERMINOLOGIE CONTRACTUELLE COMMUNE

 

    Terminologie contractuelle commune : projet de cadre commune de

reference / avant-propos de Benedicte Fauvarque - Cosson, Denis

Mazeaud. - Paris : Societe de legislation comparee, 2008. - 532 str.;

25cm. - ISBN 2-908199-61-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

53642/A

 

TODOROVIĆ, Vladimir

 

    Pravosudni praktikum : krivični postupak, parnični postupak,

vanparnični postupak, izvršni postupak, stečajni postupak, prekršajni

postupak, upravni postupak i spor, pravosudni zadaci i vežbe,

obligacioni i trgovinski ugovori, postupak pred sudom u Strazburu...

 / Vladimir Todorović. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Projuris,

2007. - XXIV, 580 str.; 21cm. - ISBN 86-86105-24-0

 

Glosar procesnih pojmova: str. 529-549. - Krivična dela predviđena u

okviru kaznenih odredaba posebnih zakona: str. 551-563. - Lista

značajnih međunarodnih konvencija u oblasti pravosuđa: str.

564-574. - Pravosudni i drugi aktuelni zakoni u Srbiji: str. 575-580.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54929

 

TOMIĆ, Jovan N.

 

    Srbi u velikoj seobi : (deset godina iz istorije srpskog naroda i

crkve pod Turcima) : (1683-1693) / Jovan N. Tomić; [pogovor Nikola

Samardžić]. - Beograd : Prosveta, 1990. - 268 str.; 24cm. - (

Biblioteka Baština / Prosveta ; 35). - ISBN 86-07-00533-2

 

Rečnik: str. 229-231. - Srpski istoričar Jovan N. Tomić: str.

235-262. - Napomena urednika: str. 263. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120327

 

TOMIĆ, Zoran R.

 

    Upravno pravo / Zoran R. Tomić. - Beograd : Pravni fakultet :

Službeni glasnik, 2008. - 275 str.; 20cm. - (Edicija Udžbenici i

priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnih ispita ; knj. 9). -

ISBN 86-519-0038-9

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120313

 

TOMIĆ, Zorica

 

    News age / Zorica Tomić. - Beograd : Službeni glasnik : Čigoja,

2008. - 270 str. : fotogr.; 20cm. - (Biblioteka Književne nauke,

umetnost, kultura. Kolekcija Novi svet). - ISBN 86-7549-903-9

 

Slika autora. - Beleška o autoru: str. 267. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 261-266.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166535

 

TOURNEAU, Philippe le

 

    Droit de la responsabilite et des contrats / Philippe le Tourneau

. - 7e ed. - Paris : Dalloz, 2008. - XXVIII, 1778 str.; 25cm. - ISBN

2-247-07785-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

51255/B

 

TRAJKOVIĆ, Miodrag

 

    Pomorsko pravo / Miodrag Trajković. - 7. izd. - Beograd :

Akademska misao, 2004. - 331 str.; 24cm. - ISBN 86-7466-132-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

303-325.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54918

 

TRANSKULTURNA EVROPA

 

    Transkulturna Evropa : kulturna politika u Evropi koja se menja /

priredile Ulrike Hanna Meinhof, Anna Triandafyllidou, [autori Milena

Dragićević - Šešić ... et al.], preveli sa engleskog Ljubica Brajer,

Đorđe Krivokapić. - Beograd : Clio, 2008. - 433 str. : graf.

prikazi; 21cm. - (Agora). - ISBN 86-7102-302-3

 

Prevod dela: Transcultural Europe. - Beleške o autorima: str.

386-390. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz svaki rad.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166424

 

TREBJEŠANIN, Žarko

 

    Rečnik psihologije / Žarko Trebješanin. - 4. izd. - Beograd :

Stubovi kulture, 2008. - 551 str.; 25cm. - ISBN 86-7979-226-6

 

Tekst štampan dvostubačno. - Beleška o autoru: str. 553.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55074

 

UNIVERZITET U BEOGRADU

 

    Univerzitet u Beogradu : 1808-2008 : 200 godina Univerziteta u

Beogradu i visokog obrazovanja u Srbiji / [priredili Ivan Obradović,

Aleksandar Milojević, Vanja Radulović, uređivački odbor Dejan

Popović ... [i dr.], recenzenti Sima Avramović, Zoran Kadelburg]. -

Beograd : Univerzitet, 2008. - 231 str. : ilustr.; 23cm. - ISBN

86-7522-031-2

 

Ćir. - Reč rektora prof. dr Branka Kovačevića: str. 11.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54944

 

USTAVNE I MEĐUNARODNOPRAVNE

GARANCIJE LJUDSKIH PRAVA

 

    Ustavne i međunarodnopravne garancije ljudskih prava : zbornik

radova sa međunarodne naučne konferencije održane 28. maja 2008.

godine na Pravnom fakultetu u Nišu / [urednik Zoran Radivojević,

autori priloga Vojin Dimitrijević, Ivana Krstić, Vladan Petrov ...et

al.]. - Niš : Pravni fakultet, 2008. - 348 str.; 24cm. - ISBN

86-7148-085-7

 

Tekst delim. na engl. jeziku. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Summaries.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54915

 

VASILENKO, A. B.

 

    PR velikih ruskih korporacija / A. B. Vasilenko; prevela s ruskog

Ljiljana Zoraja. - Beograd : Clio, 2008. - 189 str. : tabele; 21cm. -

(Marketing / Clio). - ISBN 86-7102-303-0

 

Prevod dela: PIAR krupnih rossiiskih korporacii.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120329

 

VASILJEVIĆ, Mirko

 

    Kompanijsko i trgovinsko pravo / Mirko Vasiljević. - Beograd :

Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2008. - 398 str.; 20cm. - (

Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnih

ispita ; knj. 8). - ISBN 86-519-0046-7

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120307

 

VECA, Maria Lina

 

    Zatvor nad otvorenim nebom / Maria Lina Veca; predgovor i prevod s

italijanskog Milisav Savić. - Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. -

110 str., [14] str. s tablama; 17cm. - ISBN 86-7363-562-0

 

Prevod dela: Kosovo e Metohija, il ritorno imppossibile. - Ćir. -

Beleška o piscu: str. [111].

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54934

 

VESELINOV, Dragan

 

    Politička ekonomija / Dragan Veselinov. - Beograd : Fakultet

političkih nauka : Čigoja, 2007. - 194 str. : graf. prikazi; 24cm. -

ISBN 86-7558-515-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120287

 

VIZANTIJSKA FILOZOFIJA U SREDNJEVEKOVNOJ SRBIJI

 

    Vizantijska filozofija u srednjevekovnoj Srbiji / priredio Boris

Milosavljević, preveli Atanasije Jevtić, Dimitrije Bogdanović,

Artemije Radosavljević, S. Jakšić. - Beograd : Stubovi kulture, 2002.

- 501 str.; 20cm. - ISBN 86-7979-019-2

 

Str. 5-36: Predgovor / Boris Milosavljević. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Summary ; Zusamenfassung ; Resume

; Rezjume.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120325

 

VUJADINOVIĆ, Dragan

 

    Obrnuta ekonomija : 2007-2008 / Dragan Vujadinović. - Beograd :

Službeni glasnik, 2008. - 233 str.; 20cm. - (Edicija Publikus ; knj.

13). - ISBN 86-7549-968-8

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120361

 

VUJKOV, Stevan - UROŠEVIĆ, Zoran

 

    Korektura teksta / Stevan Vujkov, Zoran Urošević. - 2. dopunjeno

izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. - 77

str.; 20cm. - ISBN 86-17-08197-X

 

Ćir.

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

54941

 

VUKOMANOVIĆ, Milan

 

    Homo viator : religija i novo doba / Milan Vukomanović. - Beograd

: Čigoja, 2008. - 201 str.; 23cm. - ISBN 86-7558-611-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

189-201.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54926

 

VUKOVIĆ, Slobodan

 

    Tranzicija i korupcija / Slobodan Vuković. - Beograd : Rad, 2007.

- 121 str.; 23cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Rad). - ISBN

86-7093-124-4

 

O autoru: str. 121. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 109-119.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166456

 

VULETIĆ, Aleksandra

 

    Brak u Kneževini Srbiji / Aleksandra Vuletić. - 1. iz. - Beograd

: Zavod za udžbenike, 2008. - XIV, 323 str., [8] tabli; 25cm. - (

Biblioteka Jazon ; knj. 20). - ISBN 86-17-15839-0

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 292-302.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54962

 

VULETIĆ, Vladimir

 

    Između nacionalne prošlosti i evropske budućnosti / Vladimir

Vuletić. - Beograd : Službeni glasnik, 2008. - 178 str. : graf.

prikazi, tabele; 24cm. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Stav ;

knj. 12). - ISBN 86-7549-855-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

176-178.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166528

 

WOODS, Lorna

 

    Free Movement of Goods and Services within the European Community

 / Lorna Woods. - Aldershot : Ashgate, 2004. - XLVI, 307 str.; 25cm.

- (European business law library). - ISBN 1-85521-568-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

301-304.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120290

 

YOURCENAR, Marguerite

 

    Vatre / Marguerite Yourcenar; [s francuskog preveo Jovica Aćin]

. - Beograd : Rad, 2001. - 90 str.; 18cm. - (Reč i misao ; knj. 521).

- ISBN 86-09-00741-3

 

Prevod dela: Feux. - Str. 89-90: O piscu i delu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 18

 

ZAKON O BUDŽETSKIM DVANAESTINAMA

 

    Zakon o budžetskim dvanaestinama : za mesece april, maj, juni i

juli 1925. godine. - Beograd : [b. i.], 1925. - 35 str.; 31cm

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 23

 

ZAKON O ODOBRENJU MEĐUNARODNOG

STABILIZACIONOG ZAJMA U ZLATU, 7, OD 1931. GODINE

 

    Zakon o odobrenju međunarodnog stabilizacionog zajma u zlatu, 7,

od 1931. godine : (obnarodovan u ''Službenim novinama'' br. 107 -

XXXII - od 14. maja 1931. godine). - Beograd : Držav. štamparija

Kraljevine Jugoslavije, 1931. - 18 str.; 31cm

 

Tekst uporedo na srp. i franc. jeziku. - Tekst ćir. i lat. - Tekst

štampan dvostubačno.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z I 2812/A

 

ZAKON O OSNOVAMA BEZBEDNOSTI

SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA

 

    Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima : sa

komentarom i propisima za njegovo sprovođenje / [priredili Marko

Kravarušić, Dobrivoje Simić, Vibor Stupar]. - 26., izmenjeno izd. -

Beograd : Službeni list SCG, 2005. - 422 str. : obrasci, graf.

prikazi; 20cm. - ISBN 86-355-0685-5

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z I 2846

 

ZAKON O PREKRŠAJIMA

 

    Zakon o prekršajima. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik,

2008. - 178 str.; 20cm. - (Biblioteka Pravo, zakonodavstvo i sudska

praksa. Edicija Izvorni zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd

; knj. 30). - ISBN 86-7549-924-4

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z I 2847

 

ZAKON O RADIODIFUZIJI

 

    Zakon o radiodifuziji. - Beograd : Službeni glasnik, 2002. - 71

str.; 20cm. - ISBN 86-7549-250-2

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

54970

 

ZAKON O SPREČAVANJU SUKOBA INTERESA

PRI VRŠENJU JAVNIH FUNKCIJA

 

    Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija :

u praksi / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Beljanski,

redakcijski odbor Branko Lubarda, Vojislav Stanovčić ... [i dr.],

saradnici Tatjana Babić ... i dr.]. - Beograd : Republički odbor za

rešavanje o sukobu interesa, 2007. - 135 str.; 22cm. - ISBN

86-86183-01-9

 

Ćir. - Str. 6-9: Iskustva Republičkog odbora - etički i pravni

aspekti sukoba interesa / Slobodan Beljanski. - Str. 11-19: Zabrana

sukoba interesa kao ustavna kategorija / Vojislav Stanovčić.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 534

 

ZBORNIK ZAKONA I UREDBI O UNIVERZITETU U BEOGRADU

 

    Zbornik zakona i uredbi o Univerzitetu u Beogradu. - Beograd :

Univerzitet. - 03 knj.; 25cm

 

(1945-2000). 1, Univerzitet / [sakupila i priredila] Branislava Grbić

. - 2008. - XVIII, 897 str.. - ISBN 86-7522-028-2

 

Ćir. - Str. XV-XVIII: Predgovor / Branislava Grbić.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 534

 

ZBORNIK ZAKONA I UREDBI O UNIVERZITETU U BEOGRADU

 

    Zbornik zakona i uredbi o Univerzitetu u Beogradu. - Beograd :

Univerzitet. - 03 knj.; 25cm

 

(1945-2000). 2, Univerzitet / [sakupila i priredila] Branislava Grbić

. - 2008. - VII, 689 str. : obrasci. - ISBN 86-7522-029-9

 

Ćir.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Z III 534

 

ZBORNIK ZAKONA I UREDBI O UNIVERZITETU U BEOGRADU

 

    Zbornik zakona i uredbi o Univerzitetu u Beogradu. - Beograd :

Univerzitet. - 03 knj.; 25cm

 

(1945-2000). 3, Fakulteti, instituti, zavodi, studentske ustanove,

zaštita studenata i fondovi / [sakupila i priredila] Branislava Grbić

. - 2008. - XVI, 729 str.. - ISBN 86-7522-030-5

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 729.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166443

 

ZDRAVKOVIĆ, Miloš

 

    Odnos prirodnog i pozitivnog prava u teoriji Džona Finisa :

magistarski rad / Miloš Zdravković. - Beograd : [M. Zdravković],

2008. - 135 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 130-135. - Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet. -

Umnoženo za odbranu.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

120304

 

ZEKOVIĆ, Radosav

 

    Prećutani pakao : prije i poslije Golog otoka / Radosav Zeković.

- Beograd : ''Filip Višnjić'', 2008. - 217 str.; 20cm. - (Posebna

izdanja / ''Filip Višnjić''). - ISBN 86-7363-564-4

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 217.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

55008

 

ZUROVAC, Mirko

 

    Metodičko zasnivanje estetike / Mirko Zurovac. - Beograd : Dereta

, 2008. - 186 str.; 21cm. - (Biblioteka Nova filozofska misao). -

ISBN 86-7346-664-4

 

Beleška o autoru: str. [187]. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166489

 

ŽIVKOVIĆ, Tibor

 

    Portreti srpskih vladara : (IX-XII vek) / Tibor Živković. - 1.

izd. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2006. - 196

str., [8] str. s tablama; 25cm. - (Biblioteka Jazon ; knj. 14). -

ISBN 86-17-13754-1

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 181. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 175-180.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

166478

 

ŽIVOJINOVIĆ, Dragoljub R.

 

    Nevoljni ratnici : velike sile i Solunski front : 1914-1918. /

Dragoljub R. Živojinović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike,

2008. - 349 str., [16] str. s tablama; 25cm. - (Biblioteka Jazon ;

knj. 19). - ISBN 86-17-15737-9

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 331-332. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849