УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

 

БИЛТЕН ПРИНОВА БИБЛИОТЕКЕ

 

ISSN 2217-5571

 

 

5/2009

 

 

 

Сачинила ИВАНА ПАЈИЋ,

виши библиотекар

 

 

 

Mas. 102

 

ABCI - TADIĆ, Monika

 

    Naplata novčanog potraživanja prodajom nepokretnosti : master rad

iz Sudskog izvršnog postupka / Monika Abci - Tadić. - Beograd : [M.

Abci-Tadić], 2009. - 48 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

47-48. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55412

 

AKTUALNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG

ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE

 

    Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne

prakse : sedmo međunarodno savjetovanje : zbornik radova : Neum,

12., 13. i 14. lipnja 2009. godine / [glavna urednica Silvija Petrić

, autori priloga Slobodan Perović ... et al.]. - Mostar : Split :

Pravni fakultet, 2009. - 416 str.; 24cm

 

Na vrhu nasl. str.: Sveučilište u Mostaru, Sveučilište u Splitu. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

pojedine radove. - Summaries.

 

***********************

55409

 

AKTUELNA PITANJA SAVREMENOG ZAKONODAVSTVA

 

    Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornika radova :

savetovanje pravnika, 31. maj - 4. jun 2004., Budva / [glavni i

odgovorni urednik Slobodan Perović, autori priloga Slobodan Perović,

Đorđe Lazin, Dragoljub Kavran, Predrag Šulejić, Branko Lubarda ...

et al.]. - Beograd : Savez Udruženja pravnika Srbije i Udruženja

pravnika Crne Gore, 2004. - 639 str.; 24cm. - (X Budvanski pravnički

dani)

 

Sadržaj s nasl. str.: Svojinski, privredni i ugovorni odnosi ;

Reforma države i njene uprave ; Pravo EU i domaće zakonodavstvo ; Rad

i radni odnosi. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166788

 

ANĐELKOVIĆ, Zoran - ŠĆEPANOVIĆ, Sonja - PRLINČEVIĆ, Guljšen

 

    Dani terora : (u prisustvu međunarodnih snaga) / [autori i

urednici Zoran Anđelković, Sonja Šćepanović, Guljšen Prlinčević]. -

Beograd : Centar za mir i toleranciju, 2000. - 339 str., [68] str. s

tablama : tabele; 28cm

 

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Dokumenta: str. 323-333.

 

***********************

55330

 

ANTIEAU, Chaster James

 

    The Higher Laws : origins of the modern constitutional law : Part

1, Divine law ; Part 2, Natural law / Chaster James Antieau. -

Buffalo : ''William S. Hein & Co.'', 1994. - VII, 208 str.; 24cm. -

ISBN 0-89941-862-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166765

 

AVIS, W. S. - GREGG, R. J. - SCARGILL, M. H.

 

    Dictionary of Canadian English : the intermediate dictionary / W.

S. Avis, R. J. Gregg, M. H. Scargill. - Toronto : ''W. J. Gage'', 1961. -

XXXII, 1036 str. : ilustr.; 25cm

 

***********************

166829

 

AZIJA

 

    Azija / [sa španskog prevela Vesna Stamenković]. - Beograd :

Mono i Manjana, 2009. - 384 str. : ilustr.; 30cm. - (Istorija

čovečanstva / Mono i Manjana ; 7). - ISBN 86-7804-158-7

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad.

 

***********************

55309

 

BABAC, Dušan

 

    Specijalne jedinice jugoslovenske vojske u Aprilskom ratu / Dušan

Babac; ilustrovao Čedomir Vasić. - Beograd : Evoluta, 2006. - 47 str.

: ilustr., fotogr.; 24cm. - ISBN 86-85957-12-5

 

Bibliografija: str. 47. - Summary.

 

***********************

120473

 

BABIĆ, Goran

 

    Zgrušavanje : novije polemike i politički spisi / Goran Babić. -

Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija : Dosije, 2008. -

127 str.; 20cm. - (Biblioteka Hereticus ; 4). - ISBN 86-7546-032-9

 

Podaci o tekstovima u knjizi: str. 123-124.

 

***********************

166768

 

BALLENTINE, James A.

 

    Ballentine's Law Dictionary : with pronunciations / James A.

Ballentine; edited by William S. Anderson. - 3rd ed. - New York :

Lawyers Coooperative Publishing, 1969. - IX, 1429 str.; 25cm

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

166842

 

BARBIĆ, Jakša

 

    Pravo društava. Knj. 3, Društvo osoba. - Zagreb : Organizator. -

   knj.; 25cm

 

 / Jakša Barbić. - 2002. - XX, 883 str.. - ISBN 953-6007-67-3

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166842/A

 

BARBIĆ, Jakša

 

    Pravo društava. Knj. 2, Društva kapitala. - Zagreb : Organizator

. -    knj.; 25cm

 

 / Jakša Barbić. - 4. izd. - 2007. - XXXVIII, 1639 str.. - ISBN

953-6007-80-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55272

 

BAYER, Vladimir

 

    Kazneno postupovno pravo. Knj. 1, Poviestni razvoj / Vladimir

Bayer. - Zagreb : Knjižara ''Zlatko Streitenberger'', 1943. - 415

str.; 24cm

 

Tumač kratica često citiranih djela: str. 397-399. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

Mas. 114

 

BELIĆ, Jelena

 

    Konstitucionalizacija Evrope : Sjedinjene države Evrope vs.

Evropa otadžbina : master rad iz Prava Evropske unije / Jelena Belić.

- Beograd : [J. Belić], 2009. - 65 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

64-65. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

Mas. 106

 

BELIĆ, Mirjana

 

    Elektronska uprava : master rad / Mirjana Belić. - Beograd : [M.

Belić], 2009. - 41 list; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

[42-43]. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

120472

 

BENHABIB, Seyla

 

    Another Cosmopolitanism / Seyla Benhabib. - Oxford : University

Press, 2006. - XII, 206 str.; 20cm. - ISBN 0-19-536987-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

187-196.

 

***********************

166778

 

BEOGRAD

 

    Beograd / priredili Borivoje N. Gavrilović, Sima Pandurović,

Ratko Parežanin, [saradnici Aleksandar Belić ... i dr.]. - 2.

Deretino izd. - Beograd : Dereta, 2004. - 326 str. : ilustr.; 25cm. -

(Biblioteka Baština / Dereta). - ISBN 86-7346-400-5

 

Str. 5-22: Zlehuda sudbina jedne knjige / Slobodan Kljakić. -

Napomena: str. 313. - Bibliografija: str. 315-316.

 

***********************

55269

 

BERENYI, John

 

    The Modern American Business Dictionary : including an appendix

of business slang / John Berenyi. - New York : ''Wiliam Morrow'' and

Company, 1982. - 288 str.; 24cm. - ISBN 0-688-00986-7

 

Bibliography: str. 287-288.

 

***********************

120517

 

BILBIJA, Sventon S.

 

    The Mummy of Zagreb and other Estruscan, Lydian, Lycian written

monuments / Sventon S. Bilbija. - 1st English ed. - Chicago : The

Institute of Etruscan Studies, 1989. - [18], 317 str.; 18cm

 

***********************

120495

 

BOŠKOVIĆ, Mićo

 

    Oblici organizovanog kriminala i metodi suprotstavljanja / Mićo

Bošković. - Beograd : QuatroPress, 1994. - 146 str.; 20cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 145-146.

 

***********************

55266

 

BOYLE, Alan - CHINKIN, Christine

 

    The Making of International Law / Alan Boyle, Christine Chinkin.

- 1st ed. - Oxford : University Press, 2007. - XXX, 338 str.; 24cm. -

(Foundations of Public International Law). - ISBN 0-19-921379-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Further readings uz

svako poglavlje. - Bibliography: str. 313-329.

 

***********************

55369

 

BRANKOVIĆ, Đorđe

 

    Hronike slavenosrpske / Đorđe Branković; priredila Ana Krečmer.

- Beograd : SANU, 2008. - 431 str., [1] presav. list; 24cm. - (

Kritička izdanja srpskih pisaca / SANU, Odeljenje jezika i

književnosti ; 7). - ISBN 86-7025-460-2

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 389-390. - Rezjume. - Sumamry. - Zusammenfassung.

 

***********************

55341

 

BRGULJAN, Vladimir

 

    Spomeničko pravo / Vladimir Brguljan. - Beograd : Republički

zavod za zaštitu spomenika kulture, 2006. - 164 str. : ilustr.; 24cm.

- ISBN 86-80879-50-9

 

Slika autora. - O autoru: str. 161-162. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 163-164.

 

***********************

Mas. 107

 

BRKIĆ, Željko

 

    Vanprocesna zaštita svedoka : master rad iz Krivično procesnog

prava / Željko Brkić. - Beograd : [Ž. Brkić], 2009. - 51 list : graf.

prikazi; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

list 50. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55360

 

BUISSON, Jean - Christophe

 

    Heroj koga su izdali saveznici : general Mihailović : 1893-1946 /

Jean - Christophe Buisson; sa francuskog prevela Ileana Ćosić. -

Beograd : Gambit [itd.], 2006. - 321 str. : fotogr.; 24cm. - ISBN

86-7624-031-0

 

Prevod dela: Heros trahi par les allies. - Ćir. - Bibliografija: str.

293-302.

 

***********************

Mas. 112

 

BURSAĆ, Slobodanka

 

    Pravo naroda na samoopredeljenje : master rad iz Međunarodnog

javnog prava / Slobodanka Bursać. - Beograd : [S. Bursać], 2009. - 44

lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 41-43. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166776

 

BUSQUET, Jacques

 

    Les Fonctionnaires et la Lutte pour le Droit : la question de

Statut : [ouvrage comprenant en annexes la publication complete de

tous les documents importants sur le Statut des Fonctionnaires, en

France  et a l'Etranger] / Jacques Busquet. - Paris : ''Arthur

Rousseau'', 1910. - 291 str.; 25cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie: str.

285-288.

***********************

55286

 

THE CASE LAW OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

 

    The Case Law of Central and Eastern Europe. - Berlin [etc.] :

European University Press. - 02 knj.; 22cm. - (Series European

Economics and Law ; vol. 3)

 

Enforcement of Contracts. [Vol. 1] / eds. Stefan Messmann, Tibor

Tajti, [contributors Slobodan Doklestić ... et al.]. - 1st ed. -

2009. - 531 str.. - ISBN 3-89966-285-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography uz svaki

rad.

 

***********************

166805

 

CERMANOVIĆ - KUZMANOVIĆ, Aleksandrina - SREJOVIĆ, Dragoslav

 

    Leksikon religija i mitova drevne Evrope / Aleksandrina

Cermanović - Kuzmanović, Dragoslav Srejović. - 1. izd. - Beograd :

Savremena administracija, 1992. - XXXV, 605 str. : ilustr.; 25cm. -

ISBN 86-387-0274-4

 

Str. VII-XXXV: O bogovima, mitovima i verovanjima stare Evrope /

Miron Flašar. - Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

55463

 

CHAPMAN, Matthew

 

    Fraudulent Claims : deceit, insurance and practice / Matthew

Chapman. - St. Albans : XLP, 2007. - XXIX, 266 str.; 24cm. - ISBN

1-85811-377-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

257-258.

 

***********************

120493

 

CLARKE, John L.

 

    Uloge i misije evropskih vojnih i bezbednosnih snaga u 21. veku /

John L. Clarke; preveli sa engleskog Milica Krković, Milan Tepšić. -

1. izd. - Beograd : Udruženje diplomaca Centra Džordž K. Maršal,

2006. - 47 str.; 20cm. - (Edicija Rasprave Centra Džordž K. Maršal ;

br. 7). - ISBN 86-85595-06-1

 

Prevod dela: What Roles and Missions for Europe's Military and

Security Forces in the 21st Century. - Ćir. - Napomene: str. 44-45.

 

***********************

120469

 

COLLIN, P. H.

 

    English Business Dictionary / P. H. Collin. - 3rd ed. -

Teddington : ''Peter Collin'', 1990. - 334 str. : ilustr.; 20cm. -

ISBN 0-948549-00-9

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

54659/A

 

CORPORATE GOVERNANCE

 

    Corporate Governance : manual / [the text was adapted by Vuk

Radović, Lidija Šeškar, foreword Mirko Vasiljević]. - 2nd ed. -

Belgrade : International Finance Corporation : Belgrade Stock

Exchange, 2008. - XXIX, 459 str. : graf. prikazi; 24cm

 

Foreword: str. IX. - Napomene i bibliografske reference na kraju

svakog poglavlja.

 

***********************

166766

 

CORTLEY, Robert N. - SHEDD, Peter J.

 

    Fundamentals of Business Law / Robert N. Cortley, Peter J. Shedd.

- 5th ed. - New Jersey : Prentice Hall, 1990. - XXII, 1018 str.; 25cm

. - ISBN 0-13-334335-9

 

Glossary: str. 980-1006. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

***********************

Mas. 105

 

CUCIĆ, Vuk

 

    Pravila i standardi Saveta Evrope u domaćem upravnom sporu :

master rad iz Upravnog prava / Vuk Cucić. - Beograd : [V. Cucić],

2009. - 61 list; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 59-61. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

120470

 

CUTTS, Martin

 

    Making Sense of English in the Law / Martin Cutts. - Edinburg :

Chambers, 1992. - VIII, 247 str.; 20cm. - (English in Use Series). -

ISBN 0-550-18038-9

 

***********************

120474

 

CUVILLIER, Armand

 

    Manuel de sociologie : avec notices bibliographiques. T. 2 /

Armand Cuvillier. - Paris : Presse universitaires de France, 1956. -

387-720 str.; 20cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliographie uz svako

poglavlje.

 

***********************

166771

 

ČETRDESET PET GODINA PRAVNOG FAKULTETA U SPLITU

 

    Četrdeset pet godina Pravnog fakulteta u Splitu : Split, travanj

2006. : [fotomonografija] / [glavni i odgovorni urednik Dragan

Bolanča]. - Split : Pravni fakultet, 2006. - 411 str. : fotogr.; 29cm

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166803

 

DECENNIUM MOZTANICENSE

 

    Decennium Moztanicense : deset godina Zavoda za kaznene znanosti

Mošćenice Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci : zbornik radova /

urednik Berislav Pavišić, [autori priloga Lujo Margetić ... et al.]

. - Rijeka : Pravni fakultet, 2008. - 448 str.; 25cm. - (Biblioteka

Zavoda za kaznene znanosti Mošćenice). - ISBN 953-6597-67-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

Mas. 101

 

DEDOVIĆ, Vlado

 

    Načela naslednog prava : sa posebnim osvrtom na pravo Crne Gore :

master rad / Vlado Dedović. - Beograd : [V. Dedović], 2009. - 54

lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 51-53. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55275

 

DELANTY, Gerard - O'MAHONY, Patrick

 

    Nationalism and Social Theory : modernity and the recalcitrance

of the nation / Gerard Delanty, Patrick O'Mahony. - 1st ed. - London

: Sage, 2002. - XVII, 207 str.; 23cm. - (New Horizons in Sociology).

- ISBN 0-7619-5451-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

188-200.

 

***********************

55345

 

DEMOKRATIJA MILANA GROLA

 

    Demokratija Milana Grola / predgovor Desimir Tošić. - Haro : Naša

reč, 1990. - 47, CCVII str.; 21cm

 

U borbi za pluralizam: str. 7-47. - Ćir.

 

***********************

55353

 

DENIĆ, Živojin D.

 

    Kritičko promišljanje ideoloških shvatanja o eksploatatorskom

karakteru kapitalističkog načina proizvodnje i društva : kao i

shvatanja o socijalističkom i komunističkom preuređenju istorije

čovečanstva / Živojin D. Denić. - Beograd : Ž. Denić, 2007. - 195

str.; 24cm. - ISBN 86-909897-0-6

 

***********************

166831

 

DEVETNAESTI VEK

 

    Devetnaesti vek / [sa španskog prevela Nataša Gačić]. - Beograd

: Mono i Manjana, 2009. - 384 str. : ilustr.; 30cm. - (Istorija

čovečanstva / Mono i Manjana ; 9). - ISBN 86-7804-216-4

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad, El siglo XIX.

 

***********************

Z I 2862

 

DISKRIMINACIJA

 

    Diskriminacija : osnov i zaštita : ustavne odredbe, konvencije,

zakoni / [tekstove priredila i glavni i odgovorni urednik Ljiljana

Milanković - Vasović]. - Beograd : Intermex, 2009. - 160 str.; 20cm.

- (Biblioteka Pravni informator / Intermex ; maj 2009)

 

***********************

55466

 

DIXIT, Avinash K.

 

    Lawlessness and Economics : alternative modes of governance /

Avinash K. Dixit. - 2nd ed. - Woodstock : Princeton University Press,

2007. - X, 167 str.; 24cm. - ISBN 0-691-13034-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References: str.

155-161.

 

***********************

Z III 545

 

DOMAĆI PROPISI ZA CARINJENJE ROBE

I SPOLJNU TRGOVINU

 

    Domaći propisi za carinjenje robe i spoljnu trgovinu : režimi

izvoza i uvoza, carinske dažbine, PDV, akcize, prelevmani, sezonske

stope, sertifikati / [odabrala, integrisala, priredila i tekstove

sastavila Ljiljana Milanković - Vasović]. - Beograd : Intermex,

2009. - 1107 str. : tabele; 30cm. - (Domaći propisi / Intermex ; knj.

3). - ISBN 86-83437-84-9

 

***********************

166819

 

DOMAZET, Siniša

 

    Zloupotreba dominantnog položaja u pravu konkurencije Republike

Srbije i pravu konkurencije Evropske unije : magistarski rad / Siniša

Domazet. - Beograd : [S. Domazet], 2008[2009]. - 149 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 145-146. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u

Beogradu.

 

***********************

120509

 

DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič

 

    Misli Dostojevskog / Fedor Mihajlovič Dostoevskij; izabrao i

uredio Dragan Lakićević. - Beograd : Partenon, 2009. - 151 str.; 20cm

. - ISBN 86-7157-460-0

 

Str. 141-144: A Dostojevski kaže / D. L.[Dragan Lakićević].

 

***********************

120500

 

DOŽIVOTNO IZDRŽAVANJE PO

ZAKONU O NASLEĐIVANJU

 

    Doživotno izdržavanje po Zakonu o nasleđivanju / priredili

Nevenka Petrović, Ostoja Milisavljević. - 1. izd. - Beograd :

Poslovni biro, 2009. - 148 str. : obrasci; 20cm. - ISBN 86-7889-324-7

 

Bibliografija: str. 148.

 

***********************

166834

 

DREVNI EGIPAT

 

    Drevni Egipat / priredio Alessandro Bongioanni, sa italijanskog

prevele Anđela Arsić - Milivojević, Jelena Todorović. - Beograd :

Mono i Manjana, 2008. - 215 str. : ilustr.; 30cm. - ISBN

86-7804-120-4

 

Prevod dela: L'Atlante dell'Antico Egitto.

 

***********************

55355

 

DRUŠTVENA I POLITIČKA MISAO VUKA KARADŽIĆA

 

    Društvena i politička misao Vuka Karadžića : zbornik radova :

naučni skup : SANU, 16. i 17. novembar 2005. godine / [urednik

Mihailo Marković, autori priloga Danilo Basta ... i dr.]. - 1. izd.

- Beograd : Zavod za udžbenike, 2008. - 413 str.; 24cm. - ISBN

86-17-15756-0

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija

uz pojedine radove.

 

***********************

55279

 

DWORKIN, Ronald

 

    Is Democracy Possible Here? : principles for a new political

debate / Ronald Dworkin. - Princeton : Oxford : Princeton University

Press, 2006. - XII, 177 str.; 24cm. - ISBN 0-691-13872-5

 

Notes: str. 165-169.

 

***********************

52794/B

 

ĐORĐEVIĆ, Miroslav - ĐORĐEVIĆ, Đorđe

 

    Krivično pravo : sa osnovama privrednoprestupnog i prekršajnog

prava / Miroslav Đorđević, Đorđe Đorđević. - 5. dopunjeno izd.

- Beograd : Projuris, 2009. - 326 str.; 21cm. - (Priručnik za

polaganje pravosudnog ispita ; knj. 2). - ISBN 86-86105-32-5

 

Značajniji međunarodni ugovori u oblasti krivičnog prava: str.

324-326.

 

***********************

166780

 

ĐURĐEVIĆ, Dejan

 

    Osnovi porodičnog prava Crne Gore / Dejan Đurđević; [recenzent

Aleksandar Jakšić]. - Podgorica : CID, 2008. - XV, 326 str.; 25cm. -

(Biblioteka Universitas / CID). - ISBN 86-495-0381-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

XIII-XIV.

 

***********************

120483

 

ĐURĐEVIĆ, Nenad

 

    Ostvarivanje slobode veroispovesti i pravni položaj crkava i

verskih zajednica u Republici Srbiji / Nenad Đurđević. - Beograd :

Službeni glasnik, 2009. - 586 str.; 20cm. - (Biblioteka Pravna.

Edicija Zaštitnik građana : Monografije ; knj. 1). - ISBN

86-519-0201-0

 

Ćir. - O autoru: str. 585-586. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 577-583.

 

***********************

120490

 

ĐURIĆ, Aleksandar

 

    Porušenja norm gumanitarnogo prava / Aleksandar Đurić. - Kiev :

Akademija, 2009. - 39 str.; 20cm. - ISBN 966-580-284-6

 

Slika autora. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

Z I 2865

 

ELEKTRONSKI DOKUMENT, POTPIS, TRGOVINA

 

    Elektronski dokument, potpis, trgovina : platni promet, poreska

prijava, ponuda, licitacija : Zakon o elektronskom dokumentu ; Zakon

o elektronskoj trgovini ; Zakon o elektronskom potpisu : pravilnici,

odluke / [autor i glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković -

Vasović]. - Beograd : Intermex, 2009. - 167 str.; 20cm. - (

Biblioteka Pravni informator / Intermex ; jul-avgust 2009)

 

***********************

55468

 

THE ELGAR COMPANION TO THE ECONOMICS OF PROPERTY RIGHTS

 

    The Elgar Companion to the Economics of Property Rights / edited

by Enrico Colombato, [contributors Svetozar Pejović ... et al.]. -

Cheltenham : ''Edward Elgar'', 2004. - XXX, 536 str.; 24cm. - ISBN

1-84720-041-9

 

Str. XI-XII: Foreword / Steve Pejovich. - List of contributors: str.

VIII-X. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References

uz svaki rad.

 

***********************

120504

 

ELIADE, Mircea

 

    Slike i simboli : ogledi o magijsko-religijskoj simbolici /

Mircea Eliade; preveo s francuskog Dušan Janić. - Sremski Karlovci :

Novi Sad : ''Z. Stojanović'', 1999. - 210 str.; 18cm. - (Biblioteka

Elementi / ''Z. Stojanović'' ; 42)

 

Prevod dela: Images et symboles, Essais sur le symbolisme

magico-religieux. - Ćir.

 

***********************

55423

 

ELIADE, Mircea

 

    Šamanizam i arhajske tehnike ekstaze / Mircea Eliade; preveo s

francuskog Zoran Stojanović. - Sremski Karlovci [etc.] : ''Z.

Stojanović'', 1990. - 365 str.; 24cm. - (Bilioteka Theoria). - ISBN

86-7543-010-8

 

Prevod dela: Le chamanisme. - Napomene i bibliografske refence uz

tekst.

 

***********************

166812

 

ELIAS, Stephen - LEVINKIND, Susan

 

    Legal Research : how to find and understand the law / Stephen

Elias, Susan Levinkind; edited by Richard Stim. - 10th ed. - [s. l.]

: Nolo, 2002. - 1 knj. različ. paginac. : ilustr.; 30cm. - ISBN

0-87337-835-0

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

166798

 

EMBERLAND, Marius

 

    The Human Rights of Companies : exploring the structure of ECHR

protection / Marius Emberland. - Oxford : University Press, 2008. -

XXVIII, 239 str.; 25cm. - ISBN 0-19-928983-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

209-228.

 

***********************

120506

 

EMERSON, Ralph Waldo

 

    Upravljanje životom / Ralph Waldo Emerson; s engleskog prevela i

pogovor napisala Isidora Sekulić. - Beograd : Partenon, 2008. - 251

str.; 20cm. - (Biblioteka Život i misao). - ISBN 86-7157-448-8

 

Prevod dela: Conduct of Life. - Ćir. - Ralf Valdo Emerson: str.

241-249.

 

***********************

55315

 

ENGELMANN, Stephen G.

 

    Imagining Interest in Political Thought : origins of economic

rationality / Stephen G. Engelmann. - Durham : London : Duke

University Press, 2003. - X, 194 str.; 23cm. - ISBN 0-8223-3122-5

 

Notes: str. 151-184.

 

***********************

166762

 

EPPA, Valerie

 

    International Law / Valerie Eppa. - 2nd ed. - Durham : Carolina

Academic Press, 2001. - XXI, 491 str.; 25cm. - ISBN 0-39089-750-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Suggested further

readings na kraju svakog odeljka.

 

***********************

55375

 

EUROPA

 

    Europa : el debate sobre defensa y seguridad : Il Coloquio

organizado por Departament de Dret Constitucional i Ciencia Politica

de la Universitat de Barcelona... : 24 y 25 de noviembre de 2000 / [

autores Miguel Alonso Baquer ... et al.]. - Barcelona : Universitat,

2001. - 111 str.; 24cm. - ISBN 84-475-2596-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55457

 

EUROPSKO PRIVATNO PRAVO

 

    Europsko privatno pravo / Nikola Gavela ... [et al.]. - Zagreb :

Pravni fakultet, 2002. - XIV, 342 str.; 24cm. - ISBN 953-6714-39-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166804

 

EVROPA I ISTOČNO PITANJE

 

    Evropa i istočno pitanje : (1878-1923) : političke i

civilizacijske promene : Međunarodni naučni skup : Beograd, 9-11.

decembra 1998. / odgovorni urednik Slavenko Terzić, [autori priloga

Budimir Košutić ... i dr.]. - Beograd : Istorijski institut SANU,

2001. - 653 str. : ilustr.; 25cm. - (Zbornik radova / Istorijski

institut SANU ; knj.18). - ISBN 86-7743-023-7

 

Na spor. nasl. str: Europe and the Eastern Question . - Tekst na više

jezika. - Tekst ćir. i lat. - Spisak autora: str. 651-653. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine

radove. - Summaries.

 

***********************

55331

 

FARBER, Daniel A. - FRICKEY, Philip P.

 

    Law and Public Choice : a critical introduction / Daniel A.

Farber, Philip P. Frickey. - Chicago : The University of Chicago

Press, 1991. - VIII, 159 str.; 23cm. - ISBN 0-226-23803-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55346

 

FILIPOVIĆ, Danica - MARKOVIĆ, Nikola

 

    Dva veka od Prvog srpskog ustanka i stvaranja moderne države :

katalog izložbe / [autori izložbe i kataloga] Danica Filipović,

Nikola Marković. - Beograd : Univerzitetska biblioteka ''Svetozar

Marković'', 2004. - 38 str.; 24cm. - ISBN 86-7301-014-4

 

Ćir.

 

***********************

55358

 

FILIPOVIĆ, Danica - STOJILJKOVIĆ, Dejan

 

    U susret duhu Evrope : evropski gradovi sa starih slika : katalog

izložbe / [autori izložbe i kataloga Danica Filipović, Dejan

Stojiljković]. - Beograd : Univerzitetska biblioteka ''Svetozar

Marković'', 2006. - 60 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-7301-028-4

 

Str. 2-5: Evropa je postala njihov dom / Ljubinka Trgovčević. - Ćir.

 

***********************

Mas. 103

 

FILIPOVIĆ, Zoran J.

 

    Ugovor o odricanju od nasleđa koje nije otvoreno i pitanje

njegove održivosti u savremenom pravu : master rad / Zoran J.

Filipović. - Beograd : [Z. Filipović], 2009. - 52 lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 51-52. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166845

 

FINANCIJSKO PRAVO I FINANCIJSKA ZNANOST

 

    Financijsko pravo i financijska znanost / Božidar Jelčić ... [et

al.]. - Zagreb : Narodne novine, 2008. - XXV, 785 str. : tabele,

graf. prikazi; 25cm. - (Pravna biblioteka. Udžbenici / Narodne novine

; 207). - ISBN 953-234-107-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

769-785.

 

***********************

55317

 

FINKEL, Norman J.

 

    Commonsense Justice : juror's notions of the law / Norman J.

Finkel. - 1st pbk. ed. - Cambridge, Massachusetts : Harvard

University Press, 2001. - VIII, 390 str. : tabele; 23cm. - ISBN

0-374-00556-2

 

Notes: str. 339-381.

 

***********************

55276

 

FORST, Rainer

 

    Contexts of Justice : political philosophy beyond liberalism and

communitarism / Rainer Forst. - Berkeley : University of California

Press, 2002. - XII, 346 str.; 23cm. - ISBN 0-520-23225-9

 

Notes: str. 293-307. - Bibliography: str. 309-334.

 

***********************

120487

 

GAILLARD, Emmanuel

 

    Aspects philosophiques du droit de l'arbitrage international /

Emmanuel Gaillard. - Leiden [etc.] : ''Martinus Nijhoff'', 2008. -

240 str.; 18cm. - (Les livres de poche / Academie de droit

international de la Haye). - ISBN 90-04-17148-0

 

A propos de l'auteur: str. 210-218. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 219-232.

 

***********************

53385/A

 

GARNER, Bryan A.

 

    A Dictionary of Modern Legal Usage / Bryan A. Garner. - Oxford :

University Press, 1987. - XX, 587 str.; 24cm. - (Oxford Paperbacks).

- ISBN 0-19-506578-6

 

Tekst štampan dvostubačno. - Bibliography: str. 585-587.

 

***********************

55398

 

GAVRILOVIĆ, Slavko

 

    Ličnosti i događaji iz doba Prvog srpskog ustanka / Slavko

Gavrilović. - Novi Sad : Matica srpska, 1996. - 354 str. : ilustr.;

24cm. - (Biblioteka Zapisi). - ISBN 86-363-0343-5

 

Ćir. - Spisak ilustracija: str. 352. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 321-322.

 

***********************

55455

 

GRAĐANSKO PRAVO I PRIPADNOST HRVATSKOG

PRAVNOG PORETKA U

KONTINENTALNOEUROPSKOM PRAVNOM KRUGU

 

    Građansko pravo i pripadnost hrvatskog pravnog poretka u

kontinentalnoeuropskom pravnom krugu : terijske osnove građanskog

prava / Nikola Gavela ... [et al.]. - Zagreb : Pravni fakultet, 2005.

- VI, 333 str.; 24cm. - (Udžbenici Pravnog fakulteta u Zagrebu =

Manualia Facultatis iuridicae Zagrabiensis). - ISBN 953-6714-79-5

 

Str. V-VI: Predgovor / Nikola Gavela. - Autori: str. 327. - Napomene

i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166779

 

GRAFENAUER, Božo - BREZNIK, Janez

 

    Upravno pravo : procesni del : upravni postopek in upravni spor /

Božo Grafenauer, Janez Breznik. - 1. izd. - Ljubljana : Založba,

2009. - 759 str. : graf. prikazi; 25cm. - ISBN 961-247-098-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

727-759.

 

***********************

55332

 

GRANA, Sheryl J. - OLLENBURGER, Jane C. - NICHOLAS, Mark

 

    The Social Context of Law / Sheryl J. Grana, Jane C. Ollenburger,

Mark Nicholas. - 2nd ed. - Upper Saddle River : Prentice Hall, 2002.

- X, 214 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 0-13-041374-7

 

Notes uz svako poglavlje. - References: str. 207-210.

 

***********************

55285

 

GRAY, John

 

    Two Faces of Liberalism / John Gray. - New York : The New Press,

2000. - VIII, 161 str.; 22cm. - ISBN 1-56584-589-7

 

Notes: str. 140-154.

 

***********************

55415

 

HABERLER, Gottfried von

 

    Prosperite et depression : etude theorique des cycles economiques

 / Gottfied von Haberler. - Geneve : Societe de Nations, 1937. - XVI,

401 str.; 24cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166271/A

 

HELD, David

 

    Models of Democracy / David Held. - 3rd ed. - Cambridge : Polity,

2008. - XII, 338 str. : graf. prikazi; 25cm. - ISBN 07456-3147-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

313-327.

 

***********************

166811

 

HEMMENS, Craig - BELBOT, Barbara - BENNETT, Katherine

 

    Significant Cases in Corrections / Craig Hemmens, Barbara Belbot,

Katherine Bennett. - Los Angeles : Roxbury, 2004. - XXII, 197 str.;

30cm. - (Criminal Justice Case Briefs). - ISBN 1-931719-39-X

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

55408

 

L'HOMME DANS LE MILIEU EUROPEEN

 

    L'Homme dans le milieu europeen : programme de travail

intergouvernemental du Conseil de l'Europe : 1969-1970 : adopte par

le Comite de Ministres le 5 mai 1969. - Strasbourg : Direction de

l'Information du Conseil de l'Europe, 1970. - 100 str., [2] presav.

lista; 23cm

 

***********************

52874/A

 

HONNOLD, John O.

 

    Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations

Convention / John O. Honnold; edited and updated by Harry M.

Flechtner. - 4th ed. - Alphen aan den Rijn : ''Wolters Kluwer'',

2009. - XLIV, 713 str.; 24cm. - ISBN 90-411-2753-2

 

About the author: str. XV. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Research resources, bibliographic notes and abbreviations:

str. XXIX-XLIV.

 

***********************

S. R. 45

 

ILIĆ, Milorad

 

    Religiozno fundiran terorizam : vahabizam -salafizam :

specijalistički rad / Milorad Ilić. - Beograd : [M. Ilić], 2009. - 50

listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

49-50. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

Mas. 110

 

ILIĆ, Nikola

 

    Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti u krivičnom pravu Republike

Srbije : master rad iz Krivičnog prava / Nikola Ilić. - Beograd : [N.

Ilić], 2009. - 61 list; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

60-61. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55366

 

IMAGES OF THE RELIGIOUS OTHER

 

    Images of the Religious Other : discourse and distance in the

Western Balkans / edited by Christian Moe, [contributors Milan

Vukomanović ... et al.]. - Novi Sad : The Center for Empirical

Researches of Religion : Kotor Network, 2008. - 240 str. : tabele,

graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-84111-10-6

 

Contributors: str. 233-234 - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliografija uz svaki rad.

 

***********************

166789

 

IMAMOVIĆ, Mustafa

 

    Knjige i zbivanja / Mustafa Imamović. - Sarajevo : Magistrat,

2008. - XV, 745 str.; 24cm. - (Edicija Mustafa Imamović bira za vas ;

knj. 1). - ISBN 9958-635-53-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55386

 

INTERNAL MARKET FOR SERVICES

 

    Internal Market for Services : International Jean Monnet

Conference : [colletion of papers : Maribor, 2009] / edited by Rajko

Knez, [contributors Radovan D. Vukadinović ... et al.]. - Maribor :

Faculty of Law, 2009. - 151 str. : ilustr., tabele, graf. prikaz;

22cm. - ISBN 961-6399-57-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References uz većinu

radova.

 

***********************

166767

 

INTERNATIONAL LEGAL ISSUES ARISING

UNDER THE UNITED NATIONS DECADE OF

INTERNATIONAL LAW

 

    International Legal Issues Arising under the United Nations

Decade of International Law : [proceedings of the Qatar International

Law Conference '94] / edited by Najeeb Al-Nauimi, Richard Meese. -

The Hague : ''Martinus Nijhoff'', 1995. - XXXI, 1338 str.; 25cm. -

ISBN 90-411-0107-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55329

 

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

 

    International Public Law : between desires and reality /

coordinator Vasile Popa, [contributors Slobodan Blagojević,

Aleksandar Fira, Đorđe Lazin ... et al.]. - Timisoara : Helicon,

1999. - 242 str.; 21cm. - ISBN 973-547-590-9

 

Na vrhu nasl. str.: Central European Academy of Science and

Art=Academie centrale europpenne de science et art. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55323

 

INTERNATIONAL TERRORISM

 

    International Terrorism : the future unchained? / editors Steven

W. Becker, Davor Derenčinović, [autori priloga Jean - Paul Laborde

... et al.]. - Zagreb : Faculty of Law, 2008. - XV, 220 str.; 24cm.

- ISBN 953-270-028-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References uz tri rada.

 

***********************

166786

 

INTRODUCTION TO CIVIL LITIGATION

 

    Introduction to Civil Litigation / volume editor Steven T. Stern.

- St. Paul : West Publishings, 1977. - XXII, 462 str.; 25cm. - ISBN

0-314-33316-9

 

Glossary: str. 434-454.

 

***********************

166785

 

INTRODUCTION TO CORPORATE LAW

 

    Introduction to Corporate Law / volume editor Michael J. Kline. -

St. Paul : West Publishings, 1978. - XXVI, 498 str.; 25cm. - ISBN

0-314-33932-9

 

***********************

166787

 

INTRODUCTION TO ESTATE AND TRUSTS

 

    Introduction to Estate and Trusts / volume editor Steven T. Stern

. - St. Paul : West Publishings, 1979. - XXX, 697 str.; 25cm. - ISBN

0-8299-2025-0

 

***********************

166784

 

INTRODUCTION TO REAL ESTATE LAW

 

    Introduction to Real Estate Law / volume editor Russell C.

Bellavance. - St. Paul : West Publishings, 1978. - XXXVIII, 466 str.;

25cm. - ISBN 0-8299-2006-4

 

Glossary: str. 445-453.

 

***********************

120496

 

IVANOVIĆ, Miroslav

 

    Ideologija u doba velike prekretnice / Miroslav Ivanović. -

Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008. -

113 str.; 20cm. - ISBN 86-83287-19-2

 

Korični podatak o autoru. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference

uz tekst. - Bibliografija: str. 111-112.

 

***********************

120497

 

IVANOVIĆ, Miroslav

 

    Religioznost i kriminalitet / Miroslav Ivanović. - Beograd :

Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2008. - 95 str.;

20cm. - ISBN 86-83287-18-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 92-93.

 

***********************

Z II 94

 

IZVORI SPOMENIČKOG PRAVA U JUGOSLAVIJI

 

    Izvori spomeničkog prava u Jugoslaviji / [priredio] Vladimir

Brguljan. - Beograd : Službeni glasnik, 2000. - 585 str.; 24cm. -

ISBN 86-7549-131-X

 

Ćir.

 

***********************

166793

 

JAKŠIĆ, Aleksandar

 

    Međunarodno privatno pravo / Aleksandar Jakšić; [recenzent

Slobodan Perović]. - Beograd : DJB Diagonale, 2008. - 501 str.; 25cm

. - ISBN 86-86445-02-5

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

499-501.

 

***********************

120480

 

JELIĆ, Rajko

 

    Eksproprijacija : pojam, elementi, teorija i praksa : Zakon o

eksproprijaciji / Rajko Jelić. - Beograd : Intermex, 2009. - 167 str.

; 20cm. - (Biblioteka Pravni informator ; mart 2009)

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

120502

 

JEVTIĆ, Miroljub

 

    Religion and Power : essays on politology of religion / Miroljub

Jevtić. - Belgrade : Dioceze of Ras-Prizren and Kosovo-Metohija

[etc.], 2008. - 301 str.; 20cm. - ISBN 86-82323-29-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55456

 

JOSIPOVIĆ, Tatjana

 

    Načela europskog prava u presudama Suda Europske zajednice /

Tatjana Josipović. - Zagreb : Narodne novine, 2005. - XVIII, 313 str.

; 24cm. - (Pravna biblioteka. Europsko pravo / Narodne novine ; 1). -

ISBN 953-234-045-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

299-308.

 

***********************

166818

 

JOVANIĆ, Tatjana

 

    Ciljevi i oblici regulisanja poslovanja banaka u uporednim

privrednim sistemima : doktorska disertacija / Tatjana Jovanić. -

Beograd : [T. Jovanić], 2009. - IV, 601 str. : tabele; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

561-601. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166806

 

JOVANOVIĆ, Slobodan A.

 

    Savremeni srpskohrvatsko-francuski rečnik / izradio Slobodan A.

Jovanović; u saradnji sa Jovankom Čemerikić, Dafinom Damnjanović. -

Beograd : Prosveta, 1991. - 502 str.; 25cm. - ISBN 86-07-00513-8

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

55132

 

JOVAŠEVIĆ, Dragan

 

    Krivičnopravna zaštita isprava / Dragan Jovašević. - Niš : Pravni

fakultet, Centar za publikacije, 2009. - 239 str.; 24cm. - ISBN

86-7148-092-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 237-239.

 

***********************

120485

 

JOVIČIĆ, Katarina

 

    Preispitivanje odluka međunarodnih trgovinskih arbitraža u

postupku poništenja / Katarina Jovičić. - Beograd : Institut za

uporedno pravo, 2009. - 144 str.; 20cm. - (Monografija / Institut za

uporedno pravo ; 162). - ISBN 86-80059-57-0

 

Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - Str. 9-10: Predgovor / Jovan

Ćirić. - Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija: str. 141-144.

 

***********************

55357

 

JURIN, Smiljan

 

    Osnovi političke ekonomije / Smiljan Jurin. - Beograd :

Tehnološko-metalurški fakultet, 1968. - 429 str. : graf. prikazi;

24cm

 

***********************

55376

 

JUVENILE DELINQUENCY

 

    Juvenile Delinquency : historical, theoretical, and societal

reactions to youth / editors Paul M. Sharp, Barry W. Hancock, [

contributors Anthony Platt ... et al.]. - 2nd ed. - Upper Saddle

River : Prentice Hall, 1998. - XIII, 436 str.; 24cm. - ISBN

0-13-237272-X

 

Tekst štampan dvostubačno. - Notes [i] References uz svako poglavlje.

 

***********************

166781

 

KAČAKI, Jovan

 

    Ruske izbeglice u Kraljevini SHS/Jugoslaviji : bibliografija

radova : 1920-1944 : pokušaj rekonstrukcije / Jovan Kačaki. - 2.

dopunjeno i prerađeno izd. - Beograd : Knjižara Žagor :

Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'', 2003. - 449 str. :

ilustr.; 25cm. - ISBN 86-902373-8-0

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55352

 

KAKO DO BOLJEG IZBORNOG SISTEMA

 

    Kako do boljeg izbornog sistema / ur. Srećko Mihailović, [autori]

Stevan Lilić ... [et al.]. - Beograd : Socijaldemokratski klub :

CeSID, 2006. - 182 str. : tabele. graf. prikazi; 24cm. - ISBN

86-83491-38-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

većinu radova. - Summaries.

 

***********************

166800

 

KEANE, John

 

    The Life and Death of Democracy / John Keane. - Oxford : CBS,

2009. - XXXIII, 958 str. : ilustr.; 25cm. - ISBN 0-74323-192-3

 

Notes: str. 888-929.

 

***********************

55327

 

KEEBLE, N. H.

 

    The Restoration : England in the 1660s / N. H. Keeble. - 1st ed.

- Oxford : Blackwell, 2002. - XVI, 270 str.; 23cm. - ISBN

0-631-19574-2

 

Notes: str. 208-253.

 

***********************

166841

 

KLARIĆ, Petar - VEDRIŠ, Martin

 

    Građansko pravo : opći dio, stvarno pravo, obvezno i nasljedno

pravo / Petar Klarić, Martin Vedriš. - 12. neizmijenjeno izd. -

Zagreb : Narodne novine, 2009. - XXXVII, 801 str. : šeme; 25cm. - (

Pravna biblioteka. Udžbenici / Narodne novine ; 215). - ISBN

953-234-133-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55295

 

KLITGAARD, Robert - MACLEAN, Ronald - PARRIS, Lindsey

 

    Korumpirani gradovi : praktičan vodič za suzbijanje i sprečavanje

korupcije / Robert Klitgaard, Ronald MacLean, Lindsey Parris; [

prevod Anfelina Mišina]. - Beograd : Development Consulting Group,

2007. - 148 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-86833-08-2

 

Prevod dela: Corrupt cities. - Ćir. - Beleška o autorima: str. 147. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

Mas. 113

 

KOKANOVIĆ, Dejan

 

    Procesi spajanja na bankarskom tržištu Srbije : sa posebnim

osvrtom na Banca Intesa : master rad iz Ekonomskog prava / Dejan

Kokanović. - Beograd : [D. Kokanović], 2009. - 46 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 45-46. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166833

 

KONTI, Flavio

 

    Stari Rim / Flavio Konti; [sa italijanskog prevela Tijana

Maksimović]. - Beograd : Mono i Manjana, 2007. - 216 str. : ilustr.;

30cm. - ISBN 86-7804-096-2

 

Prevod dela: Atlante dell'antica Roma. - Reči starog Rima: str.

210-214.

 

***********************

54778

 

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE. DEO 2

 

    Korporativno upravljanje. Deo 2. - Beograd : Pravni fakultet. -  

 knj.; 24cm

 

zbornik radova / urednici Mirko Vasiljević, Vuk Radović, [autori

priloga Mirko Vasiljević, Nebojša Jovanović, Gašo Knežević, Vuk

Radović, Svetislav Taboroši, Dragor Hiber ... i dr.]. - 2009. - 435

str.. - ISBN 86-7630-179-9

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55441

 

KOZAR, Vladimir

 

    Zakon o parničnom postupku u praktičnoj primeni / Vladimir Kozar.

- 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2008. - 496 str.; 24cm. - ISBN

86-7889-294-3

 

***********************

55282

 

KRAUS, Peter A.

 

    A Union of Diversity : language, identity and polity-building in

Europe / Peter A. Kraus. - 1st ed. - Cambridge : University Press,

2008. - XIV, 229 str.; 23cm. - (Themes in European Governance). -

ISBN 0-521-67672-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

199-216.

 

***********************

120482

 

KRIJUMČARENJE LJUDI

 

    Krijumčarenje ljudi : krijumčarenje žena i dece / [prevodioci

Meri Petrov, Monica Bunu]. - Beograd : Bukurest : Centar za

unapređivanje pravnih studija : Centar za pravna pitanja, 2001. -

222 str. : tabele, graf. prikazi; 20cm

 

Direktorijum kontakata: Rumunske institucije i nevladine organizacije

[i] Jugoslovenske institucije i nevladine organizacije: str. 201-222.

 

***********************

166775

 

KUKLIN, Bailey - STEMPEL, Jeffrey W.

 

    Foundations of the Law : an interdisciplinary and jurisprudential

primer / Bailey Kuklin, Jeffrey W. Stempel. - St. Paul : West

Publishing, 1994. - 210 str.; 25cm. - ISBN 0-314-03720-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

195-200.

 

***********************

166828

 

KULTURE STARIH AMERIČKIH NARODA

 

    Kulture starih američkih naroda / [sa španskog prevela Bojana

Veselinović]. - Beograd : Mono i Manjana, 2009. - 396 str. : ilustr.

; 30cm. - (Istorija čovečanstva / Mono i Manjana ; 6). - ISBN

86-7804-165-5

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad.

 

***********************

55394

 

KUTLEŠIĆ, Vladan

 

    Les constitutions postcommunistes europeennes : etude de droit

compare de neuf etats / Vladan Kutlešić; preface Slobodan Milačić,

traduction francaise Pascal Donjon. - Bruxelles : Bruylant, 2009. -

XVIII, 202 str.; 24cm. - ISBN 2-8027-2725-5

 

Preface: str. VII-XVI. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55267

 

LANGUAGE

 

    Language : a right and a resource : approaching linguistic human

rights / edited by Tibor Varadi ... [et al.], [contributors Bart

Driessen ... et al.]. - Budapest : Central European University Press

, 1999. - XIII, 346 str.; 24cm. - ISBN 963-9116-64-5

 

Contributors: str. IX-XI. - Notes na kraju svakog poglavlja. -

References na kraju svakog poglavlja.

 

***********************

55467

 

LAW AND ECONOMICS IN CIVIL LAW COUNTRIES

 

    Law and Economics in Civil Law Countries / edited by Bruno

Deffains, Thiery Kirat, [contributors Benito Arrunada ... et al.].

- 1st ed. - London : Routledge, 2001. - XI, 248 str.; 24cm. - ISBN

0-7623-0712-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References uz svaki

rad.

 

***********************

Mas. 104

 

LEKIĆ, Bogdan

 

    Upravni okruzi : master rad / Bogdan Lekić. - Beograd : [B. Lekić

], 2009. - 44 lista; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

43-44. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55311

 

LEWIS, Bernard

 

    Muslimansko otkriće Evrope / Bernard Lewis; [prevela Vineta

Marinović]. - Beograd : Avangarda, 2004. - 476 str.; 21cm. - ISBN

86-85117-01-1

 

Prevod dela: The Muslim Discovery of Europe. - Beleška o autoru: str.

475-476. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55277

 

LIJPHART, Arend

 

    Patterns of Democracy : government forms and performance in

thirty-six countries / Arend Lijphart. - New Haven : Yale University

Press, 1999. - XIV, 351 str. : tabele; 21cm. - ISBN 0-300-07893-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

317-340.

 

***********************

55462

 

LUKIĆ, Đorđe

 

    Srpsko-engleski diplomatski račnik / Đorđe Lukić; [pogovor

Oliver Potežica]. - 3., prošireno izd. - Beograd : Albatros plus,

2009. - 208, 212 str. : autorova slika; 24cm. - (Edicija Diplomatske

sveske / Albatros plus). - ISBN 86-6081-014-6

 

Nasl. prištampanog teksta: English-Serb Diplomatic Dictionary. - Oba

rada štampana u međusobno obrnutim smerovima. - Pogovor: str. 207. -

O autoru: str. 208.

 

***********************

55339

 

LJUDSKA PRAVA U SRBIJI

 

    Ljudska prava u Srbiji : 2008 : pravo, praksa i međunarodni

standardi ljudskih prava / [izveštaj su izradili Nevena Dičić ... et

al.]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2009. - 345

str.; 24cm. - (Biblioteka Izveštaji / Beogradski centar za ljudska

prava ; 12). - ISBN 86-7202-109-7

 

Najvažniji ugovori o ljudskim pravima koji obavezuju Srbiju: str.

335-339. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55350

 

LJUDSKA PRAVA U SRBIJI I CRNOJ GORI

 

    Ljudska prava u Srbiji i Crnoj Gori : 2005 : pravo, praksa i

svest građana u Srbiji i Crnoj Gori i međunarodni standardi

ljudskih prava / [izveštaj su izradili Igor Bandović ... et al.]. -

Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2006. - 496 str. :

graf. prikazi; 24cm. - (Biblioteka Izveštaji / Beogradski centar za

ljudska prava ; 9). - ISBN 86-7202-081-2

 

Najvažniji ugovori o ljudskim pravima koji obavezuju SCG: str.

481-485. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166799

 

MAKING COMMERCIAL LAW

 

    Making Commercial Law : essays in honour of Roy Goode / edited by

Ross Cranston, [contributors Peter Birks ... et al.]. - Oxford :

Clarendon Press, 1997. - XXIII, 592 str.; 25cm. - ISBN 0-19-82608-4

 

Slika Roja Guda. - List of contributors: str. XXI-XXIII. - Roy Goode:

Publications 1962-1996: str. 571-575. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

***********************

111541/A

 

MAKSIMOVIĆ, Ivan

 

    O socijalističkom društvenom sistemu / Ivan Maksimović. - 3.,

redigovano izd. - Beograd : Rad, 1961. - 45 str.; 17cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55388

 

MALENICA, Antun

 

    The History of Roman Law / Antun Malenica. - Novi Sad : Faculty

of Law, 2008. - 182 str.; 24cm. - ISBN 86-7774-043-6

 

Foreword to the English edition: str. 9.

 

***********************

166844

 

MARCIANO, Alain - JOSSELIN, Jean - Michel

 

    From Economic to Legal Competition : new perspectives on law and

institutions in Europe / Alain Marciano, Jean - Michel Josselin. -

Cheltenham : ''Edward Elgar'', 2003. - IX, 212 str. : graf. prikazi;

24cm. - (New Horizons in Law and Economics). - ISBN 1-84376-006-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References na kraju

svakog poglavlja.

 

***********************

166820

 

MARIĆ, Tanja

 

    Ugovori Svetske banke sa državama : magistarski rad / Tanja Marić

. - Beograd : [T. Marić], 2008[2009]. - 132 lista; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

129-132. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166817

 

MARKOVIĆ, Goran

 

    Federalizam u ustavnom sistemu Bosne i Hercegovine : doktorska

disertacija / Goran Marković. - Beograd : [G. Marković], 2009. -

VIII, 476 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 469-476. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u

Beogradu.

 

***********************

120489

 

MARKOVIĆ, Mileta M.

 

    Izabrane teme / Mileta M. Marković. - Jagodina : M. Marković,

2008. - 301 str.; 20cm. - ISBN 86-911429-0-2

 

Beleška o autoru: str. [303]. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

***********************

120477

 

MARKOVIĆ, Milić

 

    Prava potrošača i kako ih ostvariti : projekat ''Upoznaj svoja

potrošačka prava'' / Milić Marković. - Beograd : Nacionalna

organizacija potrošača Srbije, 2009. - 60 str.; 20cm. - ISBN

86-87485-01-3

 

Podatak o autoru preuzet sa preliminarije. - Ćir.

 

***********************

S. R. 47

 

MARKOVIĆ, Nemanja

 

    Samoubilački terorizam : specijalistički rad / Nemanja Marković.

- Beograd : [N. Marković], 2009. - 37 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: list

37. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

120484

 

MARX, Karl

 

    Kraći rani spisi / Karl Marx; izabrao i priredio Danilo N. Basta,

[prevodioci Branimir Živojinović, Stanko Bošnjak, Danilo N. Basta].

- Beograd : Dosije, 2009. - 119 str.; 20cm. - (Biblioteka Parerga ;

19). - ISBN 86-6047-006-7

 

Slika Karla Marksa. - Beleška o autoru: str. 116-117. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55384

 

MASTNAK, Tomaž

 

    Evropa : istorija političkog pojma / Tomaž Mastnak; prevod Milan

Đorđević, Dušan Đorđević Mileusnić. - Beograd : Časopis

Beogradski krug [etc.], 700. - 150 str.; 23cm. - (Biblioteka Na

granicama Evrope). - ISBN 86-82299-76-9

 

Prevod dela: Evropa: med evolucijo in evtanazijo. - Str. 6-7: Evropa

koja će doći / Obrad Savić. - Napomene i bibliografske reference uz

svako poglavlje. - Bibliography: str. 117-143. - Tomaž Mastnak:

bibliografija: str. 145-150.

 

***********************

55471

 

MATTEI, Ugo

 

    Comparative Law and Economics / Ugo Mattei. - 4th ed. - [s. l.] :

The University of Michigan Press, 2000. - XVII, 266 str.; 23cm. -

ISBN 0-472-09649-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

120520

 

MAYRHOFER, Manfred

 

    Sanskritska gramatika : sa poredbenim oblašnjenjima / Manfred

Mayrhofer; preveo s nemačkog Aleksandar Loma. - Sremski Karlovci

[etc.] : ''Z. Stojanović'', 2002. - 116 str.; 18cm

 

Prevod dela: Sanskrit-Grammatik. - Bibliografija: str. 112-114.

 

***********************

Z III 544

 

MEĐUNARODNI SPORAZUMI

 

    Međunarodni sporazumi : Prelazni sporazum sa EU, CEFTA, Ruska

federacija, Konvencija o uprošćavanju carinskog postupka / [

odabrala, integrisala, priredila i tekstove sastavila Ljiljana

Milanković - Vasović]. - Beograd : Intermex, 2009. - 747 str. :

tabele; 30cm. - (Međunarodni propisi / Intermex ; knj. 2). - ISBN

86-83437-83-2

 

***********************

55460

 

MEĐUNARODNO PRAVO LJUDSKIH PRAVA

 

    Međunarodno pravo ljudskih prava / [autori] Vojin Dimitrijević,

Dragoljub Popović ... [et al.]. - 2. izd. - Beograd : Beogradski

centar za ljudska prava [etc.], 2007. - 435 str.; 23cm. - (Biblioteka

Udžbenici / Beogradski centar za ljudska prava ; 4). - ISBN

86-7202-094-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija opštih

dela: str. 31. - Bibliografija uz svako poglavlje.

 

***********************

55291

 

MEĐUNARODNO PRIVATNO PRAVO I

ZAŠTITA STRANIH INVESTITORA

 

    Međunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora / [

autori priloga Vesna Lazić ... et al.]. - Podgorica : Pravni

fakultet [etc.], 2008. - 283 str.; 24cm. - ISBN 86-509-0047-5

 

''Zbornik radova je rezultat V konferencije o međunarodnom privatnom

pravu ... koja je održana  18-20. oktobra 2007. godine u

Bečićima''--> impresum. - Tekst i na engl. jeziku. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz pojedine radove.

 

***********************

55435

 

MEGA ZBIRKE SUDSKE PRAKSE IZ OBLIGACIONOG PRAVA. 1

 

    Mega zbirke sudske prakse iz obligacionog prava. 1. - Beograd :

Intermex. - 02 knj.; 24cm

 

 / [priredili] Zdravko Petrović, Vladimir Kozar. - 2009. - 759 str..

- ISBN 86-83437-80-1

 

Str. 3-4: Predgovor / Vladimir Kozar.

 

***********************

55435

 

MEGA ZBIRKE SUDSKE PRAKSE IZ OBLIGACIONOG PRAVA. 2

 

    Mega zbirke sudske prakse iz obligacionog prava. 2. - Beograd :

Intermex. - 02 knj.; 24cm

 

 / [priredili] Zdravko Petrović, Vladimir Kozar. - 2009. - Str.

761-1463. - ISBN 86-83437-80-1

 

***********************

55368

 

MEIGS, James A.

 

    Money Matters : economics, markets, politics / James A. Meigs. -

1st ed. - New York : ''Harper and Row'', 1972. - XIX, 410 str. :

tabele, graf. prikazi; 22cm

 

Notes: str. 369-400.

 

***********************

55348

 

MELCER, Bojana

 

    Srpski manastiri u Svetskoj kulturnoj baštini UNESCO-a : katalog

izložbe / Bojana Melcer. - Beograd : Univerzitetska biblioteka

''Svetozar Marković'', 2004. - [56] str., table; 23cm. - ISBN

86-7301-016-0

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tekst ćir. i lat.

 

***********************

120486

 

MENGER, Anton

 

    Nova etika : prevod s nemačkog / Anton Menger. - Pančevo :

Izdavačka knjižara Napredak, 1920. - 107 str.; 20cm

 

Nema podatka o naslovu originala. - Ćir. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

***********************

166832

 

MENGHI, Martino

 

    Antička Grčka / Martino Menghi; [sa italijanskog prevele

Svetlana Đurić, Milena Marjanović]. - Beograd : Mono i Manjana,

2007. - 216 str : ilustr.; 30cm. - ISBN 86-7804-081-8

 

Prevod dela: Atlante dell'antica Grecia. - Rečnik: str. 208-211.

 

***********************

55289

 

MESTO I ULOGA POLICIJE U PREVENCIJI KRIMINALITETA

 

    Mesto i uloga policije u prevenciji kriminaliteta : aktuelno

stanje i mogućnosti unapređenja / [urednici Vladimir Krivokapić,

Stanko Bejatović, priredio Darko Marinković, autori delova studije

Andrej Savić ... i dr.]. - Beograd : Kriminalističko-policijska

akademija, 2007. - 389 str. : graf. prikazi, tabele; 24cm. - ISBN

86-7020-129-3

 

Ćir. - Str. 13-17: Predgovor / Vladimir Krivokapić, Stanko Bejatović.

- Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

383-389.

 

***********************

166792

 

MIHAJLOVIĆ, Vladan

 

    Ustavno pravo / Vladan Mihajlović. - Kraljevo : V. Mihajlović,

2009. - 634 str.; 25cm. - ISBN 86-909139-1-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 619-633.

 

***********************

S. R. 41

 

MILEŠEVIĆ, Goran

 

    Vahabije i salafije na teritoriji Bosne i Hercegovine :

specijalistički rad / Goran Milešević. - Beograd : [G. Milešević],

2009. - 35 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

33-35. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55296

 

MILIĆEVIĆ - PROROKOVIĆ, Jelena

 

    Liberalni institucionalizam u međunarodnim odnosima / Jelena

Milićević - Proroković. - Beograd : Udruženje za političke nauke

Srbije : Čigoja štampa, 2008. - 135 str.; 24cm. - (Edicija Prva

studija). - ISBN 86-7558-629-6

 

Ćir. - Beleška o autorki: str. [137]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 129-132.

 

***********************

Mas. 115

 

MILOSAVLJEVIĆ, Aleksandar

 

    Poreski aspekt ugovora o građenju : master rad iz Poreskog

prava, Pravno ekonomski modul / Aleksandar Milosavljević. - Beograd :

[A. Milosavljević], 2009. - 49 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 47-49. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

54823/A

 

MILOSAVLJEVIĆ, Bogoljub

 

    Ustavno pravo i organizacija pravosuđa / Bogoljub Milosavljević.

- Beograd : Projuris, 2009. - 164 str.; 21cm. - (Priručnik za

polaganje pravosudnog ispita / Projuris, Beograd ; 1). - ISBN

86-86105-33-2

 

Bibliografija: str. 163-164.

 

***********************

Mas. 116

 

MILOŠEVIĆ, Tatjana

 

    Novine pravnog regulisanja poslovanja otvorenih investicionih

fondova : master rad iz Berzanskog prava / Tatjana Milošević. -

Beograd : [T. Milošević], 2009. - 42 lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 40-41. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55372

 

MINIĆ, Jelica - KRONJA, Jasminka

 

    Regionalna saradnja za razvoj i evropsku integraciju / Jelica

Minić, Jasminka Kronja. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2007. -

58 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-82391-27-2

 

Tekst štampan dvostubačno. -  Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

***********************

S. R. 42

 

MINIĆ, Marko

 

    Etno-separatistički terorizam : -Baskija- : specijalistički rad /

Marko Minić. - Beograd : [M. Minić], 2009. - 51 list : tabele; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: list

51. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

120510

 

MISLI IZ SVETOG PISMA

 

    Misli iz Svetog pisma / izabrao i uredio Dragan Lakićević. -

Beograd : Partenon, 2009. - 192 str.; 20cm. - ISBN 86-7157-459-4

 

Str. 181-184: U pismu stoji / D. L.[Dragan Lakićević].

 

***********************

55284

 

MIŠČEVIĆ, Nenad

 

    Nationalism and Beyond : introducing moral debate about values /

Nenad Miščević. - Budapest : Central European University Press, 2001.

- XIII, 313 str.; 24cm. - ISBN 963-9241-12-1

 

The Beginner's Guide to the Literature: str. 301-303. - Notes na

kraju svakog poglavlja. - Bibliography: str. 304-310.

 

***********************

S. R. 46

 

MITREVSKI, Goran

 

    Političko nasilje - psihofizičko zlostavljanje : specijalistički

rad / Goran Mitrevski. - Beograd : [G. Mitrevski], 2009. - 39 listova

; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: list

39. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

166764

 

MOWBRAY, Alastair

 

    Cases and Materials on the European Convention on Human Rights /

Alastair Mowbray. - Oxford : University Press, 2007. - XXXVIII, 1058

str.; 25cm. - ISBN 0-19-920674-2

 

***********************

55281

 

MULTICULTURALISM AND POLITICAL THEORY

 

    Multiculturalism and Political Theory / edited by Anthony Simon

Laden, David Owen, [contributors Danielle Allen ... et al.]. - 1st

ed. - Cambridge : University Press, 2007. - XII, 419 str.; 23cm. -

ISBN 0-521-67090-6

 

Notes on contributors: str. VII-X. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

***********************

55283

 

MULTINATIONAL DEMOCRACIES

 

    Multinational Democracies / edited by Alain-G. Gagnon, James

Tully, [contributors Dominique Arel ... et al.]. - 1st ed. -

Cambridge : University Press, 2001. - XVI, 411 str.; 23cm. - ISBN

0-521-80473-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

366-397.

 

***********************

166770

 

NACIONALNA I SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA U ZAGREBU

 

    Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu : 1607. - 2007. : u

povodu 400. obljetnice / [autori Josip Stipanov ... et al.]. -

Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 2007. - 155 str. :

fotogr.; 28cm. - ISBN 953-500-057-0

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

120492

 

NACIONALNE MANJINE

 

    Nacionalne manjine : u međunarodnom i jugoslovenskom pravnom

poretku / [priredili institucionalno-informativni deo i pregled

rešenja Branko Milinković, Sanja Milinković, predgovor Ranko Petković

]. - 2. prošireno izd. - Beograd : Pravni fakultet [etc.], 1997. -

390 str. : tabele; 20cm

 

Predgovor: str. 3-8. - Naslovi prištampanih radova: Str. 327-350:

Sudar civilizacija / Semjuel Hantington ; Str. 351-365: Prava manjina

ili ljudska prava / Helmut Ritstig ; Str. 367-380: Južni Tirol -

model za rešavanje konflikata manjina? / Mihael Fajler ; Str-

381-386: Izbeći još jedan balkanski rat: strategija sprečavanja

sukoba na Kosovu / Thanos Veremis. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija uz jedan prištampani rad.

 

***********************

55440

 

NAKNADA ŠTETE KROZ SUDSKU PRAKSU

 

    Naknada štete kroz sudsku praksu / priredila Gordana Stanojčić. -

1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2006. - 280 str.; 24cm. - ISBN

86-7889-235-8

 

***********************

55292

 

NAUČNA TRIBINA

 

    Naučna tribina : zbornik radova : promocije i popularizacije

nauke / [urednik Ksenija Maricki - Gađanski, autori priloga Sima

Avramović, Zoran Mirković, Vojislav Stanimirović ... i dr.]. -

Beograd : Društvo za antičke studije : Forum romanum, 2009. - 77 str.

: ilustr.; 24cm. - ISBN 86-910129-2-2

 

Ćir. - Str. 5-6: Reč unapred / Ksenija Maricki Gađanski, Sima

Avramović. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliografija uz pojedine radove.

 

***********************

166815

 

NEILSON, William A. W.

 

    Uporedna rešenja zakonodavne prakse u parlamentima : radionice na

temu ''Zakon, zakonodavstvo i zakonodavna politika'', Pravni

fakultet, Univerzitet u Beogradu, 16. - 26. oktobar, 2007 / William

A. W. Neilson. - Beograd : Pravni fakultet, 2007. - 30 listova; 30cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Umnoženo.

 

***********************

166816

 

NEILSON, William A. W.

 

    Comparative Parliamentary Legislative Practices : ''Law,

Legislation and Policy'' Workshops, University of Belgrade, Faculty

of Law, 16 - 26 October, 2007 / William A. W. Neilson. - Beograd :

Pravni fakultet, 2007. - 28 listova; 30cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Umnoženo.

 

***********************

55411

 

NEIMANN, Andreas

 

    Sprachensterben in Europa : Rechtliche Massnahmen zur Erhaltung

von Minderheitensprachen / Andreas Neimann. - Wien : ''Wilhelm

Braumueller'', 2009. - X, 244 str.; 22cm. - (Ethnos ; bd. 69). - ISBN

3-7003-1693-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literaturverzeichnis:

str. 231-241.

 

***********************

120508

 

NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm

 

    Ecce homo : (Evo čoveka) : kako postaješ, šta si / Friedrich

Wilhelm Nietzsche; s nemačkog preveo Vladimir Ćorović. - Beograd :

Partenon, 2009. - 135 str.; 20cm. - (Biblioteka Život i misao). -

ISBN 86-7157-458-7

 

Prevod dela: Ecce homo. - Str. 5-12: Ecce homo / V. Ć.[Vladimir

Ćorović]. - Prema izd. I. Đ. Đurđevića iz 1918. u Sarajevu.

 

***********************

Mas. 117

 

NIKOLOV, Nataša

 

    Međunarodnopravni okvir u oblasti zaštite životne sredine :

master rad iz Međunarodnog javnog prava / Nataša Nikolov. - Beograd

: [N. Nikolov], 2009. - 44 lista; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 43-44. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55410

 

NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI ZAŠTITE POTROŠAČA

 

    Nova zakonska rešenja u oblasti zaštite potrošača : Kragujevac,

mart 2009. godine / [urednici Zoran Nikolić, Momčilo Đorđević,

autori priloga Novica Ranđelović ... et al.]. - Kragujevac :

Nacionalna organizacija potrošača Srbije : Ekonomski fakultet, 2009.

- 246 str.; 24cm

 

Sadržaj s naslovne str.: Sadržaj i pretpostavke primene novog Zakona

o zaštiti potrošača, Paket potrošačkih zakona i propisa (sadržaj,

suština, primena), Iskustva u primeni zaštite prava potrošača. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

većinu radova. - Summaries.

 

***********************

55439

 

NOVAKOVIĆ, Sekula - ALBANEZE, Željko

 

    Modeli opštih i pojedinačnih akata : prema Zakonu o radu i Opštem

kolektivnom ugovoru : sa prilogom: Zakon o radu, Zakon o bezbednosti

i zdravlju na radu i Komentar Opšteg kolektivnog ugovora / Sekula

Novaković, Željko Albaneze. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro,

2008. - 440 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-309-4

 

***********************

55370

 

OBJAVLJENIJA BIBLIOTEKE MATICE SRPSKE

 

    Objavljenija Biblioteke Matice srpske : 1791-1866 / [redaktor

Jasna Kartalović]. - Novi Sad : Biblioteka Matice srpske, 2008. -

XI, 92 str., [24] str. s tablama; 24cm. - (Katalog starih i retkih

knjiga Biblioteke Matice srpske ; knj. 6). - ISBN 86-80061-07-8

 

Str. V-XI: Uvod u Katalog / redaktor. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166807

 

OBLIGACIONI ODNOSI

 

    Obligacioni odnosi : kroz pravne stavove, zaključke i sudsku

praksu najviših sudova / priredio Dragoslav Veljković. - 1. izd. -

Beograd : D. Veljković, 2009. - 991 str.; 26cm. - ISBN 86-902959-3-7

 

***********************

55273

 

OD KRIZE DO OBNOVE PRAVA

 

    Od krize do obnove prava : Centar za unapređivanje pravnih

studija : prvih deset godina : [1998-2008] / priredio Jovica Trkulja,

uvod Vladimir V. Vodinelić, autori priloga Dragoljub Popović, Jovica

Trkulja, Vojin Dimitrijević ... et al.]. - Beograd : Centar za

unapređivanje pravnih studija : Dosije, 2009. - 143 str. : fotogr.;

24cm. - (Biblioteka Varia / CUPS ; 3). - ISBN 86-7546-043-5

 

Str. 129-133: U odbrani demokratije: Sećanje na Slobodanku Nedović /

Jovica Trkulja. - Str. 134-139: Znanjem protiv zloupotrebe istorije:

Sećanje na Olgu Popović-Obradović (1954-2007) / Anonim.

 

***********************

Z II 98

 

ODGOVORNOST PRAVNIH LICA ZA KRIVIČNA DELA,

PRIVREDNE PRESTUPE I PREKRŠAJE

 

    Odgovornost pravnih lica za krivična dela, privredne prestupe i

prekršaje / priredila Gordana Stanojčić. - 1. izd. - Beograd :

Poslovni biro, 2008. - 264 ; 11 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-314-8

 

Ćir. - Publikacija ima dodatak.

 

***********************

Z II 95

 

ODUZIMANJE IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA

 

    Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela / priredila

Gordana Stanojčić. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2008. - 252

str.; 21cm. - ISBN 86-7889-316-2

 

Ćir.

 

***********************

55304

 

OESTERREICH IM EUROPAEISCHEN HOCHSCHULRAM

 

    Oesterreich im Europaeischen Hochschulram / hrsg. Rudolf Feik,

Roland Winkler. - Wien : LexisNexis, 2009. - X, 104 str.; 22cm. - (

RechtPlus ; bd. 6). - ISBN 3-7007-4201-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55271

 

OGORELICA, Nikola

 

    Kazneno procesualno pravo : s osobitim osvrtom na judikaturu

Kralj. stola sedmorice i Kasacionoga suda bečkoga / sistematski

obradio Nikola Ogorelica. - Zagreb : Kralj. Hrvat.-Slavon.-Dalmat.

zemaljska vlada, 1899. - XXVI, 866 str.; 24cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55270

 

OLSON, James S.

 

    Historical Dictionary of the 1920s : from World War I to the New

Deal : 1919-1933 / James S. Olson. - 1st ed. - New York : Greenwood

Press, 1988. - X, 420 str.; 24cm. - ISBN 0-313-25683-7

 

Chronology: str. 357-368. - Bibliography: str. 369-403.

 

***********************

120505

 

ORLIĆ, Ranko

 

    Društvena organizacija i politička vlast / Ranko Orlić. - Beograd

: C-print, 2000. - 290 str.; 20cm

 

[Rad je doktorska disertacija odbranjena 1991. godine na Pravnom

fakultetu Univerziteta u Beogradu.]. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

***********************

55338

 

OSNOVI MEĐUNARODNOG JAVNOG PRAVA

 

    Osnovi međunarodnog javnog prava / Vojin Dimitrijević ... [et

al.]. - 2. izd. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2007.

- 364 str.; 24cm. - (Biblioteka Udžbenici / Beogradski centar za

ljudska prava ; 5). - ISBN 86-7202-102-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija na

početku svakog poglavlja. - Bibliografija: str. 347-348.

 

***********************

Z I 2864

 

OSNOVNI DOKUMENTI O LJUDSKIM PRAVIMA

 

    Osnovni dokumenti o ljudskim pravima / [priredio Vladimir Đerić

]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998. - 68 str.;

20cm. - (Biblioteka Dokumenti / Beogradski centar za ljudska prava ;

5)

 

***********************

166763

 

THE OXFORD HANDBOOK OF POLITICAL THEORY

 

    The Oxford Handbook of Political Theory / edited by John S.

Dryzek ... [et al.]. - 1st pbk. ed. - Oxford : University Press,

2008. - XV, 883 str.; 25cm. - ISBN 0-19-954843-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References na kraju

svakog odeljka.

 

***********************

Mas. 108

 

PANJKOVIĆ, Sanja

 

    Primena klauzule najpovlašćenije nacije na mehanizam rešavanja

sporova u bilateralnim investicionim sporazumima : master rad / Sanja

Panjković. - Beograd : [S. Panjković], 2009. - 39 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

34-39. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55419

 

PARSONS, Talcott

 

    Društveni sistem : i drugi ogledi / Talcott Parsons; preveo s

engleskog i predgovor napisao Milan Brdar. - Sremski Karlovci [etc.]

: ''Z. Stojanović'', 2009. - 907 str.; 24cm. - (Biblioteka Levijatan)

. - ISBN 86-7543-182-4

 

Prevod dela: The Social System. - Predgovor: str. 5-45. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55268

 

PARTRIDGE, Eric

 

    Usage and Abusage : a guide to good english / Eric Partridge. -

new ed. - London : ''Hamish Hamilton'', 1963. - 392 str.; 23cm. -

ISBN 241-90678-4

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

55312

 

PAVLOVIĆ, Marko

 

    Pravna evropeizacija Srbije : 1804-1914 / Marko Pavlović; [

recenzenti Dragoljub Popović, Radovan Vukadinović]. - Kragujevac :

Pravni fakultet [itd.], 2008. - IX, 493 str.; 24cm. - ISBN

86-80765-93-8

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 485-493. - Summary.

 

***********************

55298

 

PEROVIĆ, Slobodan

 

    Besede sa Kopaonika / Slobodan Perović. - 7. dopunjeno izd. -

Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2005. - 529 str.; 24cm. -

ISBN 86-903009-3-7

 

***********************

55436

 

PETROVIĆ, Nevenka - MILISAVLJEVIĆ, Ostoja

 

    Zabrana diskriminacije : kroz komentar Zakona o zabrani

diskriminacije : sa prilozima / Nevenka Petrović, Ostoja

Milisavljević. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2009. - 168 str.;

21cm. - ISBN 86-7889-331-5

 

Ćir.

 

***********************

120481

 

PETROVIĆ, Zdravko - KOZAR, Vladimir

 

    Stvarnopravna sredstva obezbeđenja potraživanja iz ugovora u

privredi : Zakon o založnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u

registar ; Zakon o hipoteci / [autori tekstova Zdravko Petrović,

Vladimir Kozar]. - Beograd : Intermex, 2009. - 160 str.; 20cm. - (

Biblioteka Pravni informator / Intermex ; jun 2009)

 

***********************

55306

 

PLATO

 

    Five Dialogues : Euthyphro, Apology, Crito, Meno, Phaedo / Plato;

translated by G. M. A. Grube, revised by John M. Cooper. - 2nd ed. -

Indianapolis : Hackett, 2002. - X, 156 str.; 22cm. - ISBN

0-87220-633-5

 

Suggestions for further reading: str. 155-156.

 

***********************

55307

 

PLATO

 

    Protagoras / Plato; translated with notes by Stanley Lombardo,

introduced by Michael Frede. - Indianapolis : Hackett, 1992. - XXXVI,

59 str.; 22cm. - ISBN 0-87220-094-9

 

Introduction: str. VII-XXXVI. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Bibliography: str. XXXIII-XXXIV.

 

***********************

55302

 

POHL, Lorenz

 

    IT-Outsoucing : Lizenzierung von Fremdsoftware / Lorenz Pohl. -

Wien : LexisNexis, 2009. - XI, 129 str.; 22cm. - (RechtPlus ; bd. 5).

- ISBN 3-7007-4154-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literaturverzeichnis:

str. 117-126.

 

***********************

120503

 

POPOVIĆ - TEKELIJA, Sava

 

    Dissertatio iuridica de causa, et fine civitatis = Pravna

disertacija o uzroku i cilju postojanja države / Sava Popović -

Tekelija; sa latinskog preveo Vladislav M. Todorović, [recenzenti

Sima Avramović ... i dr.]. - Novi Sad : Matica srpska, 2009. - 189

str. : ilustr.; 20cm. - ISBN 86-7946-030-1

 

Uporedo lat. tekst i srp. prevod a deo teksta uporedo na srp. i engl.

jeziku. - Tekst ćir. i lat. - Str. 105-119: Sava Popović-Tekelija /

Dragan Tubić. - Str. 121-130: Tekelijin doprinos razvoju nauke i

obrazovanja / Dušan Nikolić. - Str. 131-140: Shvatanja Save Tekelije

o uzroku i cilju postojanja države / Gordana Vukadinović. - Reč

prevodioca: str. 141-142. - Napomene prevodioca: str. 101-103. - Str.

187-189: Chronologies: Sava Popović Tekelija / Božidar Kovaček,

translated by Predrag Novakov.

 

***********************

55401

 

POPOVIĆ, Dušan

 

    Le droit communautaire de la concurence et les communications

electroniques / Dušan Popović; preface de Emmanuelle Claudel. - Paris

: L. G. D. J., 2009. - XV, 335 str.; 24cm. - (Bibliotheque de droit

international et communautaire ; t. 122). - ISBN 2-275-03429-4

 

Preface: str. V-VII. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. -

Bibliographie: str. 287-318.

 

***********************

55349

 

POVRATAK U ŠEZDESET OSMU

 

    Povratak u šezdeset osmu : 40 godina od protesta : eseji i

intervjui sa protagonistima 1968. / priredila Nora Farik. - Beograd :

Fondacija ''Heinrich Boell'', Regionalni ured za Jugoistočnu Evropu,

2008. - 111 str. : ilustr.; 24cm. - ISBN 86-86793-05-8

 

Beleške o autorima uz tekst.

 

***********************

166802

 

PRAVNI FAKULTET

 

    Pravni fakultet : 35 godina : 1972-2007 : (na sigurnom putu) / [

redakcija Zoran P. Rašović ... et al.]. - Podgorica : Pravni

fakultet, 2007. - 249 str. : ilustr., fotogr.; 33cm. - ISBN

86-509-0042-0

 

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet Crne Gore.

 

***********************

166772

 

PRAVNI FAKULTET U NOVOM SADU

 

    Pravni fakultet u Novom Sadu = Novi Sad Faculty of Law /

[priredio] Dušan Nikolić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad

: Centar za izdavačku delatnost Pravnog fakulteta, 2005. - 304 str. :

ilustr.; 30cm. - ISBN 86-80769-93-2

 

Uporedo srp. tekst i engl. prevod. - Tekst ćir. i lat. - Sadrži

biobibliografske beleške o nastavnicima Fakulteta sa njihovim

slikama.

 

***********************

55293

 

PREGLED ZAKONODAVSTVA SISTEMA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

 

    Pregled zakonodavstva sistema odbrane Republike Srbije = Overview

of Defence Legislation in Serbia / [urednici Vladimir Cvijan, Mario

Reljanović, uvodna reč Vesna Besarović, autori priloga Vojin

Dimitrijević ... i dr.]. - Beograd : Institut za uporedno pravo,

2007. - 474 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. - ISBN 86-80059-45-7

 

Ćir. - Uvodna reč: str. 9-10. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst. - Summaries.

 

***********************

166826

 

PREISTORIJA

 

    Preistorija / [sa španskog prevela Nataša Gačić]. - Beograd :

Mono i Manjana, 2009. - 302 str. : ilustr.; 30cm. - (Istorija

čovečanstva / Mono i Manjana ; 1). - ISBN 86-7804-152-5

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad, La Prehistoria.

 

***********************

120499

 

PREPORUKE ZA IZMENU IZBORNOG ZAKONODAVSTVA U SRBIJI

 

    Preporuke za izmenu izbornog zakonodavstva u Srbiji / Zoran Lučić

... [et al.]. - Beograd : CeSID, 2008. - 67 str.; 20cm. - ISBN

86-85207-29-7

 

***********************

120501

 

PRIRUČNIK ZA PRAĆENJE RADA LOKALNE SAMOUPRAVE

 

    Priručnik za praćenje rada lokalne samouprave / [autori Marijana

Simić ... et al.]. - 1. izd. - Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2008.

- 112 str. : tabele; 20cm. - ISBN 86-85207-28-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Korisne Internet

adrese: str. 111.

 

***********************

120479

 

PROMENE U PRAVNOM SISTEMU

 

    Promene u pravnom sistemu : javna svojina, intelektualna svojina,

pravosudni zakoni : Zlatiborski dani prava : Zlatibor, 16-19. mart

2009. / [autori priloga Snežana Šarboh ... et al.]. - Novi Sad :

Privredna akademija [etc.], 2009. - 344 str. : tabele; 20cm. - ISBN

86-83437-81-8

 

Neispravan primerak, nedostaje 5 str. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Summaries.

 

***********************

55303

 

QUICK, Rouven

 

    Die relevanz sozialer Standards im Welthandelsrecht / Rouven

Quick. - Wien : LexisNexis, 2008. - XIV, 317 str.; 22cm. - (RechtPlus

; bd. 4). - ISBN 3-7007-4016-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literatur- und

Dokumenttenverzeichnis: str. 281-307.

 

***********************

Mas. 111

 

RADOJIČIĆ, Dejan

 

    Poreska konkurencija : master rad iz Poreskog prava / Dejan

Radojičić. - Beograd : [D. Radojičić], 2009. - 30 listova : graf.

prikazi; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

list 29. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

120498

 

RAKITIĆ, Dušan - ĐAKOVAC, Aleksandar - MILOVANOVIĆ, Vojislav

 

    Politika strategije Demokratske stranke u oblasti vera / Dušan

Rakitić, Aleksandar Đakovac, Vojislav Milovanović. - Beograd :

Demokratska stranka, 2007. - 31 str.; 20cm. - ISBN 86-7856-054-5

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 29-31. - Abstract.

 

***********************

55378

 

ROSE, Lance

 

    Net Law : your rights in the online world / Lance Rose. -

Berkeley : Osborne McGraw-Hill, 1995. - 372 str. : ilustr.; 24cm. -

ISBN 0-07-882077-4

 

Bibliography: str. 351-357.

 

***********************

55421

 

ROUSSEAU, Jean - Jacque

 

    Ispovesti ; Sanjarije usamljenog šetača / Jean - Jacque Rousseau;

preveli s francuskog Radmilo Stojanović, Borivoj Glišić, [drugo delo]

prevela s francuskog Mira Vuković. - Sremski Karlovci [etc.] : ''Z.

Stojanović'', 2000. - 673 str.; 24cm

 

Prevod dela: Les Confessions ; Les Reveries du promeneur solitaire. -

Ćir. - Hronologija Rusoovog života i rada: str. 669-670. - Izdanja

Rusoovih dela na srpskom jeziku: str. 671-672. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

120514

 

ROUX, Jean - Paul

 

    Religija Turaka i Mongola / Jean - Paul Roux; prevela s

francuskog Mirjana Perić - Marjanov. - Sremski Karlovci : Novi Sad :

''Z. Stojanović'', 2002. - 379 str.; 20cm. - (Istorijska biblioteka).

- ISBN 86-7543-050-7

 

Prevod dela: La religion des Turcs et des Mongols. - Bibliografija:

str. 345-375.

 

***********************

55305

 

RUMMEL, Erika

 

    Erasmus / Erika Rummel. - 1st ed. - London : Continuum, 2004. -

XIV, 145 str.; 22cm. - (Outstanding Christian Thinkers). - ISBN

0-8264-6814-4

 

Notes: str. 111-125. - Bibliography: str. 127-140.

 

***********************

55385

 

SAGGI DI STORIA ECONOMICA

 

    Saggi di storia economica : studi in onore di Amelio Tagliaferri

 / a cura di Tommaso Fanfani, [autori Tito Antoni ... et al.]. -

[s. l.] : Pacini, 1998. - 410 str. : tabele, graf. prikazi; 24cm. -

ISBN 88-7781-213-3

 

Slika Amelia Taljiaferija. - Bibliografia di Amelio Tagliaferri: str.

17-30. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

120478

 

SAVREMENA DRŽAVA

 

    Savremena država / priredili Vukašin Pavlović, Zoran Stojiljković

, autori priloga Miodrag A. Jovanović ... [et al.]. - Beograd : Konrad

Adenauer Stiftung : Fakultet političkih nauka, Centar za demokratiju,

2008. - 250 str.; 20cm. - ISBN 86-84031-33-6

 

Str. 7-8: Predgovor / V.[Vukašin] Pavlović, Z.[Zoran] Stojiljković. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz

većinu radova. - Abstracts.

 

***********************

55193

 

SAVREMENI POLITIČKI POREDAK I IDEJA PRAVDE

 

    Savremeni politički poredak i ideja pravde / [urednik Radivoje

Kerović, autori priloga Jovan Aranđelović ... i dr.]. - Banja Luka

: Filozofsko društvo Republike Srpske, 2007. - 191 str.; 24cm. - (

Biblioteka Vidici. Edicija Naučni skupovi). - ISBN 99938-866-1-7

 

Str. 7-8: Uvodna riječ / Radivoje Kerović. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Summaries.

 

***********************

55420

 

SCHILLER, Friedrich

 

    Pozniji filozofsko-estetički spisi / Friedrich Schiller; prevela

s nemačkog Olga Kostrešević, [komentari Mirko Krivokapić]. -

Sremski Karlovci [etc.] : ''Z. Stojanović'', 2008. - 455 str.; 24cm.

- (Biblioteka Levijatan). - ISBN 86-7543-166-4

 

Prevod dela: Spaetere philosophisch-aesthetische Schriften. - Ćir. -

Str. 5-23: Moralista i igra / Hans Majer. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 453-454.

 

***********************

120507

 

SCHOPENHAUER, Arthur

 

    Metafizika lepog / Arthur Schopenhauer; preveo Milan Vijaklija. -

Beograd : Partenon, 2008. - 117 str.; 20cm. - (Biblioteka Život i

misao). - ISBN 86-7157-449-5

 

Nema podatka o naslovu originala. - Ćir. - Zapis o Šopenhaueru: str.

117.

 

***********************

166847

 

SCHWALBE, Ulrich - ZIMMER, Daniel

 

    Law and Economics in European Merger Control / Ulrich Schwalbe,

Daniel Zimmer. - 1st ed. - Oxford : University Press, 2009. - XXV,

449 str.; 25cm. - ISBN 0-19-957181-9

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - References: str.

407-438.

 

***********************

120471

 

SEN, Amartya

 

    Identity and Violence : the illusion of destiny / Amartya Sen. -

2nd ed. - London : Penguin Books, 2007. - XX, 215 str.; 20cm. - ISBN

0-141-02780-7

 

Notes: str. 187-197.

 

***********************

55300

 

SIKORA, Elisabeth

 

    Der strafrechtliche Schutz des bargeldlosen Zahlungsverkehrs /

Elisabeth Sikora. - Wien : LexisNexis, 2008. - XVI, 190 str.; 22cm. -

(RechtPlus ; bd. 1). - ISBN 3-7007-4008-7

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literaturverzeichnis:

str. 177-186.

 

***********************

S. R. 43

 

SIMEUNOVIĆ, Stefan

 

    Korupcija u Srbiji krajem 20. i početkom 21. veka :

specijalistički rad / Stefan Simeunović. - Beograd : [S. Simeunović],

2009. - 38 listova; 29cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: listovi

34-38. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

Mas. 109

 

SIMIć, Dalibor

 

    Strategija savremenog terorizma : kriminalistički aspekt : master

rad iz Kriminalistike / Dalibor Simić. - Beograd : [D. Simić], 2009.

- 50 listova : tabele; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

listovi 49-50. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55310

 

SMEDEREVSKE BIBLIOTEKE

 

    Smederevske biblioteke : knjige i biblioteke u smederevskom kraju

: od 1430. godine do danas / Leontije Pavlović ... [i dr.]. -

Smederevo : Narodna biblioteka Smederevo, 1986. - 175 str.; 24cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55278

 

SMITH, Anthony D.

 

    Nations and Nationalism in a Global Era / Anthony D. Smith. - 5th

ed. - Cambridge : Polity Press, 2005. - IX, 211 str.; 22cm. - ISBN

0-7456-1019-6

 

Notes: str. 161-183. - Bibliography: str. 184-204.

 

***********************

55274

 

SPINNER - HALEV, Jeff

 

    Surviving Diversity : religion and democratic citizenship / Jeff

Spinner - Halev. - Baltimore : London : The Johns Hopkins University

Press, 2000. - X, 246 str.; 24cm. - ISBN 0-8018-5346-5

 

Notes: str. 221-240.

 

***********************

166827

 

SREDNJI VEK

 

    Srednji vek / [sa španskog prevela Gordana Marjanović]. -

Beograd : Mono i Manjana, 2009. - 384 str. : ilustr.; 30cm. - (

Istorija čovečanstva / Mono i Manjana ; 5). - ISBN 86-7804-174-7

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad, La edad media.

 

***********************

55374

 

SRPSKA BIBLIOGRAFIJA DANAS

 

    Srpska bibliografija danas : zbornik radova / [glavni i

odgovorni urednik Aleksandra Vraneš, autori priloga Dobrilo

Aranitović ... i dr.]. - Novi Sad : Matica srpska, 2008. - 275 str.;

24cm. - ISBN 86-7946-005-9

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija

uz pojedine radove. - Sažeci. - Summaries.

 

***********************

S. R. 44

 

STAMENKOVIĆ, Nenad

 

    Separatistički terorizam u Republici Srbiji i zaštita od

terorističkog delovanja : specijalistički rad / Nenad Stamenković. -

Beograd : [N. Stamenković], 2009. - 35 listova; 29cm

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

list 35. - Umnoženo. - Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu.

 

***********************

55333

 

STARK, Rodney - ROBERTS, Lynne

 

    Contemporary Social Research Methods / Rodney Stark, Lynne

Roberts. - Bellevue : Micro Case, 1998. - IX, 292 str. : graf.

prikazi; 24cm

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

276-286.

 

***********************

166843

 

STEIN, Peter

 

    Rimsko pravo i Europa : povijest jedne pravne kulture / Peter

Stein; preveo Nikola Petrak, stručna redakcija Marko Petrak. - Zagreb

: Golden marketing - Tehnička knjiga, 2007. - 183 str. : ilustr.;

25cm. - (Biblioteka Dialogica europea). - ISBN 953-212-212-1

 

Str. 169-182: Rimska pravna tradicija i hrvatska pravna kultura /

Marko Petrak. - Bilješka o autoru: str. 183. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 145-152.

 

***********************

166370/A

 

STOJANOVIĆ, Dragan M.

 

    Ustavno pravo. Knj. 2 / Dragan M. Stojanović. - 4. dopunjeno izd.

- Niš : Sven, 2009. - [12], 445 str.; 25cm. - ISBN 86-7746-097-6

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 439-445.

 

***********************

55343

 

STOJANOVIĆ, Petar

 

    Ogledi iz crnogorske istorije prava / Petar Stojanović; priredio

Mijat Šuković. - Podgorica : CID : Pravni fakultet, 2009. - 652 str.;

24cm. - (Izabrana djela / Stojanović Petar ; T. 1). - ISBN

86-495-0388-5

 

Slika autora. - Str. 5-19: Petar Đ. Stojanović / Dragan Vukčević. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

649-650. - Sadrži i: Zakonik vladike Petra I ; Danilov zakonik ;

Nastajanje savremenog prava u Crnoj Gori (1850-1900).

 

***********************

55344

 

STOJANOVIĆ, Petar

 

    Studije i članci / Petar Stojanović; priredio Mijat Šuković. -

Podgorica : CID : Pravni fakultet, 2009. - 635 str.; 24cm. - (

Izabrana djela / Stojanović Petar ; T. 2). - ISBN 86-495-0388-2

 

Slika autora. - Biobibliografija Petra Stojanovića: str. 621-635. -

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55417

 

STOJIČIĆ, Slobodanka

 

    Ustavni razvitak Srbije : 1869-1888. / Slobodanka Stojičić; [

recenzenti Dragoslav Janković, Miroslav Đorđević]. - Leskovac :

Narodni muzej, 1980. - 262 str.; 24cm

 

[Rad predstavlja doktorsku disertaciju odbranjenu na Pravnom

fakultetu Univerziteta u Beogradu.]. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 261-262.

 

***********************

166794

 

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE

 

    Strategija razvoja trgovine Republike Srbije / redaktor Stipe

Lovreta. - Beograd : Ekonomski fakultet [etc.], 2009. - [12], 612

str. : graf. prikazi, tabele; 25cm. - ISBN 86-403-0966-0

 

Str. 1-7: Uvodne napomene / Stipe Lovreta. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst. - Bibliografija: str. 603-612.

 

***********************

166790

 

STUDIJA O USLOVIMA POSLOVANJA SLOBODNE ZONE ''BEOGRAD''

 

    Studija o uslovima poslovanja slobodne zone ''Beograd'' / [

koordinacioni i redakcijski odbor Dragutin Šoškić, Božidar Pavićević,

Svetislav Taboroši, Mirko Vasiljević, Ljiljana Milosavljević,

saradnici Dragor Hiber, Dušan Kitić, Predrag Šulejić, Dejan Popović,

Vesna Besarović, Vlajko Brajić, Živojin Aleksić ... et al.]. -

Beograd : Pravni fakultet, 1991. - 427, 18 str.; 25cm

 

Neispravan primerak. - Umnoženo.

 

***********************

55371

 

SUSSKIND, Richard

 

    Transforming the Law : essays on technology, justice and the

legal marketplace / Richard Susskind. - 1st ed. - Oxford : University

Press, 2000. - XII, 301 str. : graf. prkazi; 24cm. - ISBN

0-19-829922-2

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55359

 

SVETLOST SVETA

 

    Svetlost sveta : monografija o Svetoj zemlji u slavu Gospoda i

spasa našeg Isusa Hrisa / priredili Stefan Franović, Tihomir S.

Ilijić. - Beograd : Svetlost sveta, 2009. - VI, 302 str. : ilustr.;

23cm. - ISBN 86-909349-3-5

 

Upor. srp. tekst i engl. i rus. prevod. - Tekst ćir. i lat. -

Bibliografija: str. 301.

 

***********************

120516

 

SVETO PISMO STAROGA I NOVOGA ZAVJETA

 

    Sveto pismo Staroga i Novoga zavjeta : Biblija. - 2. izd. -

Beograd : Sveti arhijerejski Sinod Srpske pravoslavne crkve, 2007. -

1495 str. : geogr. karte; 20cm. - ISBN 86-7295-001-1

 

[Stari zavjet prevod Đure Daničića sa latinskog jezika : Novi zavjet

prevod Komisije Svetog arhijerejskog Sinoda SPC sa grčkog i

crkvenoslovenskog jezika]. - Tekst štampan dvostubačno. - Str.

1494-1495: Sveto Pismo - reči života / patrijarh srpski Pavle.

 

***********************

120494

 

ŠARKIĆ, Srđan - POPOVIĆ, Dragoljub - NIKOLIĆ, Dragan

 

    Istorija srpskog pravosuđa : (XII - XX vek). Knj. 1 / Srđan

Šarkić, Dragoljub Popović, Dragan Nikolić; [priredio Nebojša Šarkić

]. - Beograd : Ministarstvo pravde Republike Srbije, 1997. - 112 str.

; 20cm

 

***********************

55458

 

ŠEĆKOVIĆ, Damjan

 

    Berzansko pravo : (finansijsko tržište, berze i berzansko pravo)

 / Damjan Šećković. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore, 2001. - 185

str. : ilustr., tabele; 24cm. - ISBN 86-81039-54-7

 

Pojmovnik: str. 127-133. - Prilozi: str. 139-182. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 135-137.

 

***********************

120476

 

ŠUTOVIĆ, Milojica

 

    Kosovo između poretka i anomije / Milojica Šutović. - Beograd :

Kosovska Mitrovica : Čigoja štampa : Filozofski fakultet,

2008. - 350 str.; 20cm. - ISBN 86-7558-626-5

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 349. - Bibliografija uz svako

poglavlje.

 

***********************

120475

 

ŠUTOVIĆ, Milojica

 

    Vrednosti i nasilje / Milojica Šutović; [recenzenti Mirjana

Todorović ... i dr.]. - Beograd : Kosovska Mitrovica : Čigoja štampa

: Filozofski fakultet, 2009. - 127 str.; 20cm. - ISBN 86-7558-643-2

 

Ćir. - Beleška o autoru: str. 127. - Bibliografija uz svako

poglavlje. - Summary.

 

***********************

55351

 

TALAC DRUŠTVENE REGRESIJE

 

    Talac društvene regresije : ljudska prava : godišnji izveštaj,

Srbija 2006 / Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. - Beograd :

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2007. - 515 str. : graf.

prikazi, tabele; 24cm. - ISBN 86-7208-137-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55314

 

TAPSCOTT, Don - WILLIAMS, Anthony D.

 

    Wikinomics : how mass collaboration changes everything / Don

Tapscott, Anthony D. Williams. - expanded ed. - New York : Portfolio,

2008. - XIII, 351 str.; 24cm. - ISBN 1-59184-193-7

 

Slike autora. - Notes: str. 321-340.

 

***********************

55469

 

THEORETICAL FOUNDATIONS OF LAW AND ECONOMICS

 

    Theoretical Foundations of Law and Economics / edited by Mark D.

White, [contributors Matthew D. Adler ... et al.]. - 1st ed. -

Cambridge : University Press, 2009. - XX, 282 str.; 24cm. - ISBN

0-521-88955-1

 

Notes on contributors: str. XVII-XX. - Napomene i bibliografske

reference uz tekst.

 

***********************

166791

 

TIHOMIROV, Lev

 

    Monarhija / Lev Tihomirov; preveli s ruskog Antonina Pantelić,

Miroljub Avdalović. - Beograd : Ukronija : Logos, 2008. - 614 str.;

25cm. - ISBN 86-84807-38-2

 

Prevod dela: Monarhičeskaja gosudarstvennost. - Ćir. - Beleška o

piscu: str. 609-610. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55422

 

TIŠMA, Aleksandar

 

    Dnevnik : 1942-2001 / Aleksandar Tišma. - Sremski Karlovci [etc.]

: ''Z. Stojanović'', 2001. - 1181 str.; 24cm

 

***********************

120515

 

TIŠMA, Aleksandar

 

    Sečaj se večkrat na vali / Aleksandar Tišma. - Sremski Karlovci :

Novi Sad : ''Z. Stojanović'', 2000. - 238 str.; 20cm

 

***********************

166773

 

TOMIĆ, Ivo M.

 

    Pravno-logičke i etičke studije / Ivo M. Tomić. - Sarajevo :

Pravni fakultet, 2009. - 230 str.; 25cm. - (Biblioteka Studije). -

ISBN 9958-627-79-8

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str.

227-230.

 

***********************

55347

 

TOŠIĆ, Anđa - FILIPOVIĆ, Danica - MARKOVIĆ, Nikola

 

    Britanski putopisci u našim krajevima / [autori izložbe i

kataloga] Anđa Tošić, Danica Filipović, Nikola Marković. - Beograd :

Univerzitetska biblioteka ''Svetozar Marković'' : Britanski savet,

1996. - [36] str. : ilustr.; 23cm. - ISBN 86-7301-004-7

 

Upor. naslov i tekst na srp. i engl. jeziku. - Tekst ćir. i lat.

 

***********************

55461

 

TRKULJA, Jovica - LJUBOJA, Branko

 

    Osnovi zakonodavstva u obrazovanju : priručnik / Jovica Trkulja,

Branko Ljuboja; [recenzenti Budimir Košutić, Danijela Kostadinović]

. - Beograd : Dosije, 2007. - 223 str. : tabele; 24cm. - ISBN

86-7738-075-5

 

Ćir. - Prilozi: str. 135-223. - Bibliografija: str. 222-223.

 

***********************

55438

 

UGOVORI GRAĐANSKOG PRAVA

 

    Ugovori građanskog prava : objašnjenja, obrasci, sudska praksa,

propisi iz stvarnog, porodičnog, naslednog i autorskog prava /

priredio Milan R. Obradović. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro,

2008. - 680 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-302-5

 

***********************

55301

 

UNSCHULD, Anne - Kathrin

 

    Die Vererbing von Geschaeftsanteilen in der GmbH / Anne - Kathrin

Unschuld. - Wien : LexisNexis, 2008. - XIII, 121 str.; 22cm. - (

RechtPlus ; bd. 3). - ISBN 3-7007-4010-0

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literaturverzeichnis:

str. 109-117.

 

***********************

120511

 

USAMA IBN MUNQID

 

    Knjiga pouke : sećanje arapskog viteza na bojeve sa krstašima i

lavovima / Usama ibn Munqid; prevod, predgovor i objašnjenja Darko

Tanasković. - Beograd : Partenon, 2008. - LXV, 300 str., [12] str. s

tablama; 20cm. - (Posebna izdanja / Srpska književna zadruga). - ISBN

86-7157-445-7

 

Prevod dela: Kitab al-Ictibar. - Usama ibn Munkiz - čovek svog

vremena: str. VII-LXV. - Ćir. - Napomene i objašnjenja: str. 259-279.

 

***********************

54124/A

 

VAGO, Steven

 

    Law and Society / Steven Vago. - 9th ed. - Upper Saddle River :

Pearson, 2009. - XV, 494 str. : tabele; 24cm. - ISBN 0-13-231885-3

 

Tekst delimično štampan dvostubačno. - Suggested further readings uz

svako poglavlje. - References uz svako poglavlje.

 

***********************

55280

 

VALADEZ, Jorge M.

 

    Deliberative Democracy, Political Legitimacy, and

Self-Determination in Multicultural Societies / Jorge M. Valadez. -

Boulder : Westview, 2001. - XIV, 386 str.; 23cm. - ISBN 0-8133-9114-8

 

Bibliography: str. 367-374.

 

***********************

166825

 

VELIKE ZAGONETKE ČOVEČANSTVA

 

    Velike zagonetke čovečanstva / [sa španskog preveli Vuk

Šećerović, Nela Đokić - Tanasković]. - Beograd : Mono i Manjana,

2009. - 396 str. : ilustr.; 30cm. - ISBN 86-7804-160-0

 

Prevod dela: Grandes enigmas de la humanidad.

 

***********************

55418

 

VERFASSUNGSRECHT UND GESELLSCHAFTLICHE REALITAET

 

    Verfassungsrecht und gesellschaftliche Realitaet : dokumentation

: Kongress ''60 Jahre Grundgesetz: Fundamente der Freiheit staerken''

der Bundestagsfraktion Buendnis 90/Die Gruenen am 13/14 Maerz 2009,

Berlin /  Kritische Justiz, [autoren Renate Kuenast ... et al.]. -

Baden-Baden : Nomos, 2009. - 266 str.; 23cm. - ISBN 3-8329-4912-9

 

Autorenverzeichnis: str. 266. - Napomene i bibliografske reference uz

tekst.

 

***********************

Z I 2863

 

VISOKOTEHNOLOŠKI KRIMINAL

 

    Visokotehnološki kriminal : konvencija, protokol, zakoni / [

tekstove priredila i glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković -

Vasović]. - Beograd : Intermex, 2009. - 148 str.; 20cm. - (

Biblioteka Pravni informator / Intermex ; april 2009)

 

***********************

55354

 

VODIČ KROZ HAŠKI TIBUNAL

 

    Vodič kroz Haški tibunal : propisi i praksa / [autori Goran P.

Ilić ... [et al.], predgovor Vojin Dimitrijević]. - Beograd : Misija

OEBS u Srbiji, 2007. - XV, 287 str.; 24cm. - ISBN 86-86931-05-4

 

Predgovor: str. XIII-XV. - Biografije autora: str. 287. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. 248-251.

 

***********************

166801

 

VODIČ KROZ PRAVO EVROPSKE UNIJE

 

    Vodič kroz pravo Evropske unije / urednik Blagoje S. Babić, [

autori priloga Nebojša Jovanović, Miodrag Trajković, Mirko Vasiljević

, Predrag Šulejić ... i dr.]. - Beograd : Institut za međunarodnu

politiku i privredu : Pravni fakultet : Službeni glasnik, 2009. - 766

str. : tabele; 25cm. - (Biblioteka Pravna. Edicija Međunarodni

propisi i evropsko pravo ; knj. 4). - ISBN 86-519-0225-6

 

Str. 13-15: Predgovor / Blagoje S. Babić. - Prilog: Centar za

evropsku dokumentaciju: str. 765-766. - Ćir. - Napomene i

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija uz većinu radova.

 

***********************

55297

 

VUKOVIĆ, Svetislav R.

 

    Komentar Zakona o nasleđivanju : sa sudskom praksom, obrascima,

registrom pojmova i prilogom / Svetislav R. Vuković. - 4. izd. -

Beograd : Poslovni biro, 2007. - 504 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-277-6

 

Prilog: str. 413-503.

 

***********************

55313

 

VUKOVIĆ, Svetislav R.

 

    Komentar Zakona o vanparničnom postupku : sa sudskom praksom,

obrascima i registrom pojmova / Svetislav R. Vuković. - 2. dopunjeno

izd. - Beograd : Poslovni biro, 2007. - 232 str.; 24cm. - ISBN

86-7889-282-0

 

Ćir.

 

***********************

166774

 

WALKER, David M.

 

    The Oxford Companion to Law / David M. Walker. - Oxford :

Clarendon Press, 1980. - IX, 1366 str.; 25cm. - ISBN 0-19-866110-X

 

Tekst štampan dvostubačno.

 

***********************

166783

 

WAR CRIMES IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

 

    War Crimes in Bosnia and Herzegovina : final and binding criminal

verdicts in Bosnia and Herzegovina : 1992-2006. - [s. l.] : American

Bar Association, [s. a.]. - 508 str.; 25cm

 

Sadržaj s korica: Indictments, Appeals, Decisions.

 

***********************

55308

 

WARNER, Philip

 

    The Crimean War : a reappraisal / Philip Warner. - Ware :

Wordsworth Editions, 2001. - 216 str., [16] str. s tablama : mape;

22cm. - (Wordsworth Military Library). - ISBN 1-84022-247-6

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliography: str.

209-210.

 

***********************

55299

 

WEISMANN, Christian

 

    Uebertragungs- beschraenkungen bei GmbH- Geschaeftsanteilen /

Christian Weismann. - Wien : LexisNexis, 2008. - XVI, 361 str.; 22cm.

- (RechtPlus ; bd. 2). - ISBN 3-7007-4009-4

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Literaturverzeichnis:

str. 343-356.

 

***********************

166836

 

WEST, Rebecca

 

    Crno jagnje i sivi soko : putovanje kroz Jugoslaviju / Rebecca

West; s engleskog prevela Ana Selić. - 2. izd. - Beograd : Mono i

Manjana, 2008. - 918 str. : fotogr.; 25cm. - (Biblioteka Blago). -

ISBN 86-7804-139-6

 

Prevod dela: Black Lamb and Grey Falcon. - Pravo ime autora: Cicely

Isabel Fairfield. - Autorove slike. - Str. 873-884: Hronologija

života i stvaralaštva Rebeke Vest / Ana Selić. - Napomene: str.

887-918. - Bibliografija: 865-870.

 

***********************

55377

 

WOLFER, Loreen

 

    Real Research : conducting and evaluating research in the social

sciences / Loreen Wolfer. - Boston : Pearson, 2007. - XII, 643 str. :

tabele; 24cm. - ISBN 0-205-41662-2

 

Glossary: str. 619-626. - Bibliography: str. 627-636.

 

***********************

55336

 

LA YOUGOSLAVIE ECONOMIQUE

 

    La Yougoslavie economique. - Belgrade : L'Office du commerce

exterieur, 1935. - 143 str., [20] tabli, [1] presav. list; 24cm

 

***********************

166782

 

ZA ŽIVOT BEZ STRAHA

 

    Za život bez straha : priručnik 2005/06 / [uredile Tanja

Ignjatović, Bobana Macanović]. - Beograd : Autonomni ženski centar,

Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, 2006. -

98 str. : graf. prikazi; 27cm. - ISBN 86-902567-6-1

 

Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

166830

 

ZAČECI MODERNOG SVETA

 

    Začeci modernog sveta / [sa španskog prevela Nataša Gačić]. -

Beograd : Mono i Manjana, 2009. - 384 str. : ilustr.; 30cm. - (

Istorija čovečanstva / Mono i Manjana ; 8). - ISBN 86-7804-193-8

 

Prevod dela: Historia de la Humanidad, La edad moderna.

 

***********************

Z II 97

 

ZAKON O OBLIGACIONIM ODNOSIMA

 

    Zakon o obligacionim odnosima : sa registrom pojmova / priredio

Nikola Ožegović. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2008. - 304

str.; 24cm. - ISBN 86-7889-310-0

 

***********************

Z I 2866

 

ZAKON O OBVEZNIM ODNOSIMA

 

    Zakon o obveznim odnosima / [priredio] Petar Klarić. - 2.

izmijenjeno i dopinjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 2009. -

XXXII, 423 str.; 20cm. - (Pravna Biblioteka. Zbirke propisa / Narodne

novine ; 472). - ISBN 953-234-130-0

 

Str. XIX-XXXII: Predgovor / Petar Klarić.

 

***********************

Z I 2860

 

ZAKON O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

 

    Zakon o privrednim društvima / [glavni i odgovorni urednik

Ljiljana Milanković - Vasović]. - Beograd : Intermex, 2006. - 272

str.; 20cm. - (Biblioteka Pravni informator / Intermex ; decembar

2006)

 

***********************

55459

 

ZAŠTITA POTROŠAČA I ULAGATELJA U EUROPSKOM

I HRVATSKOM PRAVU

 

    Zaštita potrošača i ulagatelja u europskom i hrvatskom pravu :

izazovi međunarodnog tržišta roba i kapitala / uredile Vesna

Tomljenović, Edita Čulinović - Herc, [autori Dragutin Ledić ... et

al.]. - Rijeka : Pravni fakultet, 2005. - XXIII, 515 str.; 24cm. -

ISBN 953-6597-54-3

 

Prema predgovoru, zbornik radova međunarodnog naučnog skupa održanog

5. i 6. februara 2005. u Opatiji. - Bibliografija uz pojedine radove.

 

***********************

Z II 96

 

ZBIRKA PROPISA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH SNAKCIJA

 

    Zbirka propisa o izvršenju krivičnih snakcija : sa registrom

pojmova, prilogom i podzakonskim aktima / priredila Gordana Stanojčić

. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2009. - 248 str.; 21cm. - ISBN

86-7889-348-3

 

***********************

55437

 

ZBORNIK OBRAZACA ZA PRAKTIČNU PRIMENU

 

    Zbornik obrazaca za praktičnu primenu : Zakona o parničnom

postupku, Ugovora o poklonu, Zakona o vanparničnom postupku, Zakonika

o krivičnom postupku, Zakona o izvršnom postupku, Zakona o upravnim

sporovima, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o nasleđivanju /

priredile Snežana Knežević, Živana Đukanović. - 1. izd. - Beograd :

Poslovni biro, 2005. - 490 str.; 24cm. - ISBN 86-7889-202-1

 

***********************

55356

 

ZBORNIK SUDSKE PRAKSE

 

    Zbornik sudske prakse : 1975-1985 / [glavni i odgovorni urednik

Zoran Ivošević]. - Beograd : Sud udruženog rada Srbije, 1985. - 520

str.; 24cm

 

Str. 3-5: Predgovor / Ljubisav Stojanović.

 

***********************

55294

 

ZEČEVIĆ, Slobodan

 

    Poslovno pravo Evropske unije. 1, Sloboda kretanja robe, ljudi i

kapitala / Slobodan Zečević. - Beograd : Centar za Evropsku uniju,

2008. - VI, 153 str.; 22cm. - ISBN 86-906275-2-3

 

Beleška o autoru na zadnjem koričnom listu. - Napomene i 

bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija: str. [155-157].

 

***********************

55373

 

ŽIVADINOVIĆ, Bojan

 

    Priručnik o Taeksu / Bojan Živadinović. - Beograd : Vlada

Republike Srbije, Kancelarija za pridruživanje Evropskoj uniji, 2006.

- 48 str. : tabele; 24cm. - ISBN 86-84979-21-4

 

Tekst ćir. i lat. - Napomene i bibliografske reference uz tekst.

 

***********************

55340

 

ŽIVOJINOVIĆ, Dragica

 

    Pravni položaj nerođenog deteta / Dragica Živojinović. -

Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke,

2009. - IV, 179 str.; 24cm. - ISBN 86-80765-98-3

 

Ćir. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Bibliografija:

str. 169-176.

 

***********************

55342

 

ŽIVOT I DELO SVETOZARA MARKOVIĆA

 

    Život i delo Svetozara Markovića : naučni skup : Srpska akademija

nauka i umetnosti : Beograd, 16. i 17. oktobar ; Zaječar, 18. oktobar

: zbornik radova / [redaktori Mihailo Marković, Ivan Maksimović,

Dragan Simeunović, autori priloga Ivan Maksimović, Đorđe Ignjatović

... i dr.]. - 1. izd. - Beograd : SANU, 1997. - 599 str.; 24cm. -

ISBN 86-17-05626-6

 

Radovi na srp. i rus. jeziku. - Napomene uz tekst. - Rezimea na engl.

i rus. jeziku.

 

***********************

54755

 

ŽIVOT I DELO SVETOZARA MARKOVIĆA

 

    Život i delo Svetozara Markovića : rezimei referata za naučni

skup / [autori referata Ivan Maksimović ... i dr.]. - Beograd :

SANU, Odeljenje društvenih nauka, 1996. - [72] str.; 24cm

 

P. o.: Život i delo Svetozara Markovića, SANU, 1996. - Ćir.

 

***********************

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849