УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 1/2013

ISSN 2217-5571

с именским и предметним регистром

Уредница ИВАНА ПАЈИЋ, библиотекар саветник

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига су уписане поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима врши се одабиром жељене јединице (аутора или предметну одредницу), кликом на редни број, што директно пребацује на ту јединицу.

 

 

1          II 57598
ABOU El Fadl, Khaled, 1963-
        Rebellion and violence in Islamic law / Khaled Abou El Fadl. - Digit. print. - Cambridge : Cambridge University Press, 2006. - XII, 391 str. ; 23 cm

ISBN 0-521-03057-9 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512641457

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

2          III 167954
ADEMOVIĆ, Nedim
        Ustavno pravo Bosne i Hecegovine : [udžbenik-priručnik] / Nedim Ademović, Joseph Marko, Goran Marković ; koordinator Sabina Wölkner. - Sarajevo : Fondacija "Konrad Adenauer", Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 488 str. ; 25 cm
Sadrži i: Ustav Bosne i Hercegovine.

ISBN 978-9958-9963-4-4 (broš.)            

COBISS.SR-ID 19857414
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

3          III 167933
AKHTAR, Salman
        Comprehensive dictionary of psychoanalysis / Salman Akhtar. - London : Karnac, 2009. - XIII, 404 str. ; 27 cm

ISBN 978-1-85575-860-5 (broš.)
ISBN 978-1-85575-471-3                           

COBISS.SR-ID 41465442
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

4          II 57595
AKHTAR, Shabbir, 1960-
        Islam as political religion : the future of an imperial faith / Shabbir Akhtar. - 1st ed. - London : Routledge, c. 2011. - VII, 301 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-415-78147-3 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512640689

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

5          I 120991
        AKTUELNI problemi prekršajnog ponašanja u Jugoslaviji : (referati za savetovanje u Cavtatu od 15. do 17. XI 1979 godine) / [urednik Milan Milutinović]. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1979. - 318 str. ; 20 cm

(Broš.)                                                

COBISS.SR-ID 512502181

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

6          II 57593
ALI, Kecia
        Islam : the key concepts / Kecia Ali and Oliver Leaman. - London ; New York : Routledge, 2008. - XV, 182 str. ; 22 cm. - (Routledge key guides)

ISBN 978-0-415-39639-4 (broš.)            

COBISS.SR-ID 4204890
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

7          II 57538
ANDRIĆ, Aleksandar, 1967-
        Историја Срба / Александар Андрић. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2012 (Београд : АТЦ). - 774 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6289-007-8                 

COBISS.SR-ID 194079500
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

8          Sem. 3518
ANTIĆ, Marina
        BRICS countries : [seminarski rad] / Marina Antić. - Belgrade [i. e. Beograd] : [M. Antić], 2012. - [20] listova ; 30 cm

(Plast.)                                               

COBISS.SR-ID 512608945

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

9          II 56426/A
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Наследно право / Оливер Антић. - 12. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за информисање и издаваштво, 2013 (Београд : Планета принт). - 471 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])
                       

COBISS.SR-ID 512659377

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

10        I 120941
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Облигационо право / Оливер Антић. - 4. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 450 стр. ; 20 cm. - (Едиција Уџбеници и приручници. Приручници за полагање правосудног испита ; књ. 6)

ISBN 978-86-519-0826-5 (СГ; брош.)   

COBISS.SR-ID 194883340
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

11        II 57478
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Облигационо право / Оливер Антић. - 7. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 595 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-309-0 (брош.)           

COBISS.SR-ID 195246604

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

12        I 120947
APULEIUS
        Сократов демон & Одбрана, или Беседа о магији / Апулеј ; [превела Милица Стојковић]. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 221 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција 1001 књига ; 53)

ISBN 978-86-519-1032-9 (брош.)           

COBISS.SR-ID 189613836

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

13        II 57507
ARISTOTELES, 384-322pne
        Metafizika / Aristotel ; prevod, komentari i napomene Slobodan U. Blagojević. - Beograd : Paideia, 2007 (Valjevo : Topalović). - 699 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Paideia)

ISBN 978-86-7448-326-8 (karton)           

COBISS.SR-ID 143914252
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

14        II 57509
ARISTOTELES, 384pne-322pne
        Analitika 1-2 ; Kategorije ; O izrazu / Aristotel ; prevod, komentari i napomene Slobodan U. Blagojević. - 1. izd. - Beograd : Paideia, 2008 (Valjevo : Topalović). - 567 str. ; 21 cm. - (Izabrana dela / Aristotel ; kolo 1, tom. 1) (Biblioteka Paideia)

ISBN 978-86-7448-334-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 154290188
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

15        II 57508
ARISTOTELES, 384-322pne
        Topika ; Sofistička opovrgavanja / Aristotel ; prevod, komentari i napomene Slobodan U. Blagojević. - Beograd : Paideia, 2008 (Valjevo : Topalović). - 389 str. ; 21 cm. - (Izabrana dela / Aristotel ; kolo 1, tom 2) (Biblioteka Paideia)

ISBN 978-86-7448-333-6 (karton)           

COBISS.SR-ID 147875340
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

16        II 57609
ARMSTRONG, David
        International law and international relations / David Armstrong, Theo Farrell and Hélène Lambert. - Reprinted 1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2009. - IX, 308 str. ; 23 cm. - (Themes in International Relations)

ISBN 978-0-521-60518-2 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512642737
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

17        II 57665
ATLAGIĆ, Siniša, 1976-
        Нацистичка пропаганда : од тоталне до тоталитарне пропаганде / Синиша Атлагић. - Београд : Факултет политичких наука : Чигоја штампа, 2012 (Београд : Чигоја штампа). - 238 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7558-876-4 (брош.)           

COBISS.SR-ID 188689164
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

18        I 120943
AUBERT, Jean-Luc, 1939-2008
        Le contrat : droit des obligations / Jean-Luc Aubert ; François Collart Dutilleul. - 4e éd. - Paris : Dalloz, 2010. - 141 str. ; 17 cm. - (Connaissance du droit)

ISBN 978-2-247-08918-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512623281
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

19        II 57635
        AUTORSKA prava za bibliotekare : priručnik / prevela i prilagodila Stela Filipi-Matutinović. - Beograd : Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković" = Belgrade : University Library "Svetozar Marković", 2013 (Beograd : Bigraf). - 191 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7301-059-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 196295180
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

20        II 57494
BACACHE-Gibeili, Mireille
        La relativité des conventions et les groupes de contrats / Mireille Bacache-Gibeili ; préface de Yves Lequette. - Paris : L.G.D.J., 1996. - XIX, 360 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé ; T. 268)

ISBN 2-275-00129-8 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512622513
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

21        II 57612
BARRY, Norman, 1933-
        Uvod u modernu političku teoriju / Norman Beri ; preveo s engleskog Branimir Gligorić. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 399 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Načela politike / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-7549-465-2 (broš.)            

COBISS.SR-ID 190992140
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

22        II 57563
BEATSON, Jack
        The use and abuse of unjust enrichment : essays on the law of restitution / J. Beatson. - Repr. 2002. - Oxford : Clarendon Press, 2002. - 263 str. ; 24 cm

ISBN 0-19-825425-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 512633521
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

23        II 57536
BEGOVIĆ, Boris, 1956-
        Увод у право конкуренције / Борис Беговић, Владимир Павић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 170 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд)
Садржи и: Закон о заштити конкуренције.

ISBN 978-86-7630-407-3 (брош.)           

COBISS.SR-ID 195250956
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

24        II 57583
BEJATOVIĆ, Stanko, 1952-
        Основи кривичног процесног права / Станко Бејатовић. - Београд : Култура, 2002 (Београд : Но Качи). - 175 стр. ; 24 cm

(Брош.)                                              

COBISS.SR-ID 1024146089
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

25        II 57655
BEREND, Ivan T., 1930-
        Ekonomska istorija Evrope u XX veku : ekonomski modeli od laissez-faire do globalizacije / Ivan T. Berend ; prevod sa engleskog Ana Ješić. - Beograd : Arhipelag, 2009 (Novi sad : Art print). - 397 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Biblioteka Summa / Arhipelag)

ISBN 978-86-86933-55-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 169835788
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


26        II 57661
BEREND, Ivan T., 1930-
        Evropa posle 1980. / Ivan T. Berend ; prevod sa engleskog Aleksandra Dragosavljević. - Beograd : Arhipelag : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 332 str. : tabele ; 22 cm. - (Biblioteka Vreme i priča / Arhipelag)

ISBN 978-86-523-0029-7 (Arhipelag; karton)
ISBN 978-86-519-1382-5 (SG)   

COBISS.SR-ID 189432076
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

27        II 57554
BERLIN, Isaiah
        Koreni romantizma : Melonova predavanja u Nacionalnoj umetničkoj galeriji, 1965. Vašington, DS / Isaija Berlin ; preveo s engleskog Branimir Gligorić ; stihove prevela Nataša Tučev. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 183 str. ; 23 cm. - (Edicija Načela politike ; knj. 7)

ISBN 978-86-7549-506-2 (broš.)
ISBN 978-86-7549-506-4 !              

COBISS.SR-ID 191432460
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

28        II 57555
BOAROV, Dimitrije, 1946-
        Великани српске штампе / Димитрије Боаров, Владимир Баровић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 294 стр. : портрети ; 25 cm. - (Библиотека Сведоци епохе)

ISBN 978-86-519-0905-7 (картон)         

COBISS.SR-ID 186890764
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

29        II 57681
BOLČIĆ, Silvano
        Marksistička misao i savremeno društvo / Silvano Bolčić. - Beograd : Prosveta, 1980 (Beograd : Srbija). - 286 str. ; 22 cm : tabele. - (Biblioteka Marksizam)

(Broš.)                                                

COBISS.SR-ID 23857420
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

30        III 167947
BRANKOVIĆ, Goran
        Sudska praksa i upravni spor : doktorska disertacija / Goran Branković. - Banja Luka [tj. Niš] : [G. Branković], 2012. - 251 list ; 30 cm

COBISS.SR-ID 1025023649

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

31        II 57557
BRUNKHORST, Hauke, 1945-
        Solidarity : from civic friendship to a global legal community / Hauke Brunkhorst ; translated by Jeffrey Flynn. - Cambridge [etc.] : MIT Press, 2005. - XXV, 262 str. ; 24 cm. - (Studies in Contemporary German Social Thought)

ISBN 0-262-02582-5 (karton sa omotom)

COBISS.SR-ID 548717
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

32        I 120946
BRUNKHORST, Hauke, 1945-
        Solidarität : von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft / Hauke Brunkhorst. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2002. - 246 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft ; 1560)

ISBN 3-518-29160-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 609491
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

33        II 57625
BUCKOVSKI, Vlado
        Industrial design : (collection of papers published within the Tempus Project 144582) / Vlado Buckovski, Jadranka Dabovik Anastasovska ; [editor-in-chief Goce Naumovski]. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus law faculty, 2012. - 64 str. : tabele ; 24 sm

ISBN 978-608-4655-17-6 (broš.)            

COBISS.SR-ID 91594506
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

34        II 57475
BUJUKLIĆ, Žika, 1952-
        Forum Romanum : rimska država, pravo, religija i mitovi / Žika Bujuklić. - 6. izmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2012 (Beograd : Planeta print). - 850 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-396-0 (broš.)            

COBISS.SR-ID 193988364
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

35        II 57549
BUNG, Jochen
        Wissen und Wollen im Strafrecht : zur Theorie und Dogmatik des subjektiven Tatbestands / Jochen Bung. - Frankfurt am Main : V. Klostermann, cop. 2009. - IX, 299 str. ; 24 cm. - (Juristische Abhandlungen, ISSN 0449-4342 ; Bd. 52)

ISBN 978-3-465-03599-2 (broš.)            

COBISS.SR-ID 9647185
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

36        II 57485
CAPITANT, Henri, 1865-1937
        De la cause des obligations : contrats, engagements unilatéraux, legs / par Henri Capitant ; [avant-propos de Denis Mazeaud ; publié par Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française]. - [Reprint]. - Paris : Éd. de la Mémoire du droit, 2012. - IV, 506 str. ; 24 cm. - (Collection de la Faculté Jean Monnet)

ISBN 978-2-84539-030-0 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512619953
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

37        I 120954
CERUTTI-Guldberg, Horacio, 1950-
       
Филозофија у Латинској Америци : двеста година филозофске мисли 'Наше Америке' / Орасио Черути-Гулдберг ; превод Сања Савкић ; предговор Дејан Михаиловић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 169 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Друштво и наука) (Филозофско-теолошка едиција)

ISBN 978-86-519-1230-9 (
брош.)           

COBISS.SR-ID 192512012
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

38        II 57483
CHANTEPIE, Gaël, 1976-
        La lésion / Gaël Chantepie ; préface de Geneviève Viney. - Paris : L.G.D.J., 2006. - XIV, 579 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé, ISSN 0520-0261 ; T. 467)

ISBN 2-275-03062-X (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512619441
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

39        I 120989
CHATZENIKOLAU, Nikolaos, mitropolit
       
Човјек, биће на границама свијетова : (од недоумица које остају без одговора до стаза које воде ка "другачијој логици") / Никола Хаџиниколау ; [превод Маја Рашовић]. - Београд ; Требиње : Епархија захумско-херцеговачка и приморска : Видослов, 2006 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 110 стр. ; 19 cm

ISBN 978-86-86959-00-3 (
брош.)           

COBISS.SR-ID 140514060
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

40        II 57491
CHEVREAU, Emmanuelle
        Histoire du droit des obligations / Emmanuelle Chevreau, Yves Mausen, Claire Bouglé. - 2e éd. - Paris : LexisNexis, 2011. - XIII, 310 str. ; 24 cm. - (Objectif droit.
Cours : licence)

ISBN 978-2-7110-1171-2 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512621745
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

41        II 57596
CHOUDHURY, Masudul Alam, 1948-
        The Islamic world-system : a study in polity-market interaction / Masudul Alam Choudhury. - London : Routledge, 2004. - XXVIII, 243 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (RoutledgeCurzon Advances in Middle Eastern and Islamic Studies)

ISBN 978-0-415-61315-6 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512640945
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

42        I 120962
COHN-Sherbok, Dan, 1945-
        Кратка историја јудаизма / Лавинија и Дан Кон-Шербок ; [превео Радмило Кошутић]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2012 (Београд : Зухра). - 172 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-6289-004-7                 

COBISS.SR-ID 193886988
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

43        II 57488
COLLOQUE organisé par le Centre René-Demogue de l'Université de Lille II (Lille ; 2001)
        La nouvelle crise du contrat : actes du colloque, [Lille], 14 mai 2001 / organisé par le Centre René-Demogue de l'Université de Lille II ; sous la dir. de Christophe Jamin, Denis Mazeaud. - Paris : Dalloz, 2003. - VI, 260 str. ; 24 cm. - (Thèmes et commentaires actes)

ISBN 978-2-247-05070-3 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512620721
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

44        III 167944
        A COMPANION to the Roman republic / edited by Nathan Rosenstein and Robert Morstein-Marx. - Paperback ed. - Malden (USA) ; Oxford ; Chichester (UK) : Wiley-Blackwell, 2010. - XXX, 737 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Blackwell companions to the ancient world)

ISBN 978-1-4051-0217-9 (karton)
ISBN 978-1-4443-3413-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 5167194
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

45        III 167942
        COMPARATIVE constitutionalism : cases and materials / Norman Dorsen ... [et.al.]. - 2nd ed. - St. Paul, MN : Thomson/West, c2010. - LXXIII, 1609 str. ; 26 cm. - (American casebook series)

ISBN 978-0-314-17946-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 1024137129
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

46        II 57558
        COMPUTER law / edited by Chris Reed. - 7th ed. - New York : Oxford University Press, 2011. - LVIII, 741 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-19-969646-8 (broš.)            

COBISS.SR-ID 4009134
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

47        II 57566
        CONFLICT of interest in global, public and corporate governance / edited by Anne Peters and Lukas Handschin. - 1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2012. - XVIII, 470 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-1-107-02932-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 512634289
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

48        II 57574
        COPYRIGHT and related rights : (collection of papers published within the Tempus Project 144582) / Jadranka Dabovik Anastasovska ... [et al.] ; [editor-in-chief Mirjana Polenak Akimovska]. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus law faculty, 2012. - 206 str. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-18-3
ISBN 978-608-6655-18-3 !                

COBISS.SR-ID 91594250
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

49        III 167928
COX, Noel, 1965-
        Constitutional paradigms and the stability of states / Noel Cox. - Farnham : Ashgate, cop. 2012. - XII, 295 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-7546-7920-2 (karton)           

COBISS.SR-ID 512629681
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

50        II 57510
ČANADANOVIĆ, Mirko, 1936-
        Одговори : политичке сукобице / Мирко Чанадановић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 124 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Сведоци епохе)

ISBN 978-86-519-1082-4 (картон)         

COBISS.SR-ID 186340108
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

51        II 57572
        ЧУВАР достојанства филозофије : споменица о годишњици смрти академика Михаила Ђурића : (1925-2011) / приредио Данило Н. Баста. - Београд : Досије студио, 2012 (Београд : Досије студио). - 305 стр., [6] стр. са сликама М. Ђурића ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-087-6 (брош.)           

COBISS.SR-ID 194827788
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

52        II 57614
        ЧУВАРИ традиције : разговори с истраживачима и тумачима прошлости / [разговоре водио] Милош Јевтић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 800 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Библиотека Сведоци епохе / [Службени гласник])

ISBN 978-86-519-0736-7 (брош.)           

COBISS.SR-ID 183363596
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

53        II 57669
DAMNJANOVIĆ, Katarina, 1966-
        Unutrašnje tržište : osnovi poslovnog prava EU / Katarina Damnjanović, Ana Knežević, Dušan Popović. - Beograd : Institut za ekonomska i socijalna istraživanja - ESPI, 2006 (Beograd : UDB Print). - 149 str. ; 23 cm

ISBN 86-7642-034-3 (broš.)              

COBISS.SR-ID 134951948
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

54        D.F. 1055
        ДАНИЛО Н. Баста дописни члан : (допуна биографије и библиографије објављене у Годишњаку CX за 2003, 2004, стр. 569-598) / [приредила Марина Нинић]. - [Београд : б. и., 2012] ([Б. м. : б. и.]). - Стр. 613-644 ; 24 cm

(Брош.)                                              

COBISS.SR-ID 512613553
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

55        III 167940
DAVIES, Pamela, 1962-
        Gender, crime and victimisation / Pamela Davies. - London : Sage, 2011. - 221 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-84787-028-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 1468750
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


56        II 57482
DEGRYSE, Christophe
        Dictionaire de l'Union européenne / Christophe Degryse. - 4e éd. - Bruxelles : Groupe De Boeck, Éditions Larcier, 2011. - 1149 str. : tabele ; 24 cm. - (Dictionaires juridiques)

ISBN 978-2-8044-4151-7               

COBISS.SR-ID 512618929
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

57        II 57493
DELEBECQUE, Philippe
        Droit des obligations : régime général / Philippe Delebecque ; Frédéric-Jérôme Pansier. - 6e éd. - Paris : LexisNexis, 2012. - X, 395 str. ; 24 cm. - (Objectif droit. Cours)

ISBN 978-2-7110-1701-0 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512622257
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

58        II 57498
DELEBECQUE, Philippe
        Droit des obligations. 1, Contrat et quasi-contrat / Philippe Delebecque ; Frédéric-Jérôme Pansier. - 5e éd. - Paris : Litec, 2010. - XI, 331 str. ; 24 cm. - (Objectif droit. Cours : licence, master)
Sadrži i: Les principes du droit européen des contrats version complète et révisée 1998.

ISBN 978-2-7110-1177-3 (broš. sa omotom)        

COBISS.SR-ID 512623793
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

59        III 167957
DIMOVSKI, Darko
       
Криминолошко одређење убиства : докторска дисертација / Дарко Димовски. - Ниш : [Д. Димовски], 2012. - 395 листова : граф. прикази ; 30 cm

(
Картон)                                             

COBISS.SR-ID 1025117857
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

60        III 167932
        Le DODICI Tavole : dai decemviri agli umanisti / a cura di Michel Humbert. - Pavia : IUSS Press, 2005. - X, 582 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Pubblicazioni del CEDANT ; 1)

ISBN 88-7358-022-X (karton sa omotom)               

COBISS.SR-ID 512631473
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

61        II 57529
DRAETTA, Ugo
        Behind the scenes in international arbitration / Ugo Draetta. - New York : Juris, cop. 2011. - VII, 117 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-1-933833-80-4 (karton)           

COBISS.SR-ID 512627889
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

62        Sem. 3523
DRAGIĆ, Ivana
        Појединац и међународно правосуђе : семинарски рад / Ивана Драгић. - Београд : [И. Драгић], 2012. - 21 лист ; 30 cm

(Пласт.)                                             

COBISS.SR-ID 512610225
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

63        II 57553
ĐORĐEVIĆ, Dimitrije, 1861-1941
        Кроз стари Београд / Димитрије Ђорђевић ; приредио Милорад Јовановић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Службени гласник). - 314 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја)

ISBN 978-86-519-1149-4 (брош.)           

COBISS.SR-ID 188447500
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

64        II 57565
ĐORĐEVIĆ, Miodrag, 1953-
        Istraživanje politike : bihejvioralni pristup / Miodrag Đorđević. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 171 str. ; 24 cm : tabele. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Studije)

ISBN 978-86-519-1486-0 (broš.)            

COBISS.SR-ID 193214988
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

65        II 57571
ĐURĐEVIĆ, Dejan B., 1974-
        Институције наследног права / Дејан Б. Ђурђевић. - 4. изд. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 352 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Уџбеници и приручници ; књ. 17)

ISBN 978-86-519-0936-1 (брош.)           

COBISS.SR-ID 189471756
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

66        I 120994
ĐURĐEVIĆ, Ratibor M.
        Тајни рушитељи јеврејства и хришћанства : атеистичко-нихилистичка кампања против Мојсеја, Христа, Бога и Светог писма / Ратибор-Рајко М. Ђурђевић ; [превод Љиљана Јовановић]. - [3. изд.]. - Београд : Ихтус, 2000 (Београд : БИГ штампа). - 195 стр. ; 20 cm. - (Савремени ликови сатане : тетралогија ; књ. А)

(Брош.)                                              

COBISS.SR-ID 177778695
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

67        II 57634
        EKOLOGIJA i pravo / [urednice Aleksandra Čavoški, Ana Knežević Bojović]. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta Union, 2012 (Beograd : Goragraf). - 278 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-80059-81-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 193378828
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

68        III 167920
ELLIOTT, Catherine
        Criminal law / Catherine Elliott and Frances Quinn. - 9th ed. - Harlow ... [etc.] : Pearson, 2012. - XXXVI, 455 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Always learning / Pearson)

ISBN 978-1-4082-8067-6 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512625073
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

69        II 57560
ENGLE, Eric
        The Company Law of the United States of America / Eric Engle. - [S. l. : CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012]. - 294 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-47761-766-3 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512633009
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

70        II 57535
        EU environmental law / editor Ludwig Krämer. - 7th ed. - London : Sweet & Maxwell, cop. 2012. - LXXXIV, 465 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-0-414-02331-4 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512629937
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

71        Z II 169
        EUROPARECHT = European Law = Droit Européen / [editor] Jörg Philipp Terhechte. - [S. l.] : Bruylant, 2012. - 541 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-8027-3678-3 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512618417
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

72        I 120942
FAGES, Bertrand
        Droit des obligations / Bertrand Fages. - 3e éd. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., 2011. - 628 str. ; 20 cm. - (Manuel)
Sadrži i: Principes du droit européen du contrat = Principles of european contract law (PECL).

ISBN 978-2-275-03647-2 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512621489
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

73        II 57658
        FAŠIZAM u savremenosti / [urednik Nebojša Dragosavac]. - Beograd : Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka : Savez antifašista Srbije, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 238 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-38-1 (FPN; broš.)   

COBISS.SR-ID 171413772
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

74        I 120982
FEOFAN Zatvrnik, sveti, 1815-1894
       
Православље и наука : зборник мисли и поука / свети Теофан Затворник ; саставио Теофан (Крјуков) ; превод братство манастира Подмаине. - Будва : Манастир Подмаине, 2008 ([б. м.] : Штампарија манастира Градац). - 92 стр. : ауторова слика ; 17 cm. - (Православна едиција Ријеч ; књ. 7)

(
Брош.)                                              

COBISS.SR-ID 266397703
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

75        III 167925
        FESTSCHRIFT für Hans Achenbach / hrsg. von Uwe Hellmann und Christian Schröder. - Heidelberg [etc.] : Müller, 2011. - XV, 610 str. : slika H. Ahenbaha ; 25 cm

ISBN 978-3-8114-5428-6 (karton)           

COBISS.SR-ID 512627121
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

76        II 57548
FISCHER, Thomas
        Strafgesetzbuch und Nebengesetze / erl. von Thomas Fischer. - 60. Aufl. des von Otto Schwarz begr., in der 23. bis 37. Aufl. von Eduard Dreher und in der 38. bis 49. Aufl. von Herbert Tröndle bearb. Werks. - München : Beck, 2013. - LXI, 2641 str. ; 21 cm. - (Beck'sche Kurz-Kommentare ; Bd. 10)

ISBN 978-3-406-63675-2 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 512631729

 

77        II 57613
FLYVBJERG, Bent
        Šta mogu društvene nauke : razlozi neuspeha i strategija za budućnost / Bent Flivbjerg ; preveo s engleskog jezika Miloš Vukčević. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 235 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1490-7 (broš.)            

COBISS.SR-ID 192626700
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

78        II 57653
FORSTER, Greg, 1973-
        John Locke's Politics of Moral Consensus / Greg Forster. - 1st pbk. ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2011. - XI, 317 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-18118-1 (broš.)            

COBISS.SR-ID 184619532
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

79        I 120988
FRANK, Semen Ljudvigovič
        Рушење идола ; Фридрих Ниче и етика "Љубави према даљњему" / Семјон Франк ; превео Зоран Буљугић. - Београд : Логос, 1996 (Београд : Чигоја штампа). - 129 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Руски боготражитељи)

(Брош.)                                              

COBISS.SR-ID 102266631
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

80        II 57600
FRIEDMAN, Milton, 1912-2006
        Капитализам и слобода / Милтон Фридман ; превели Зое Павлески и Мирослав Прокопијевић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 233 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Великани економске мисли)

ISBN 978-86-519-1267-5 (брош.)           

COBISS.SR-ID 192760844
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

81        II 57530
GAUS, Gerald F.
        О филозофији, политици и економији / Џералд Гаус ; превела са енглеског Јелена Рашковић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 239 стр. : граф. прикази, табеле ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Економска
едиција)

ISBN 978-86-519-1356-6 (
брош.)           

COBISS.SR-ID 192529164
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

82        II 57487
GENICON, Thomas, 1977-
        La résolution du contrat pour inexécution / Thomas Genicon ; préface de Laurent Leveneur. - Paris : L.G.D.J., 2007. - XII, 826 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé ; T. 484)

ISBN 978-2-275-03013-5 (broš.)            

COBISS.SR-ID 512620465
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

83        II 57592
GILLESPIE, Alisdair A.
        Child pornography : law and policy / Alisdair A. Gillespie. - 1st ed. - Abingdon : Routledge, 2011. - IX, 377 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-0-415-66741-8 (broš.)
ISBN 978-0-203-81810-7 (ebk)   

COBISS.SR-ID 512640177
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

84        II 57677
        ГЛОБАЛНО управљање светом / [приредили Јован Бабић, Петар Бојанић]. - 1. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета : Досије студио, 2012 (Београд : Досије студио). - 423 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Светска правна баштина ; 21)

ISBN 978-86-7630-379-3 (ПФ; брош.)
ISBN 978-86-6047-082-1 (ДС)   

COBISS.SR-ID 193769228
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

85        I 120969
        GLOSSARY of terms : intelectual property law = Речник на термини : право на интелектуална сопственост = Glossaire des termes : droit de la propriété intellectuelle = Fjalor terminesh : e drejta e pronësisë intelektuale = Rečnik termina : pravo intelektualne svojine / Mirjana Polenak Akimovska ...[et al.]. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2010. - 384 str. ; 16x24 cm

ISBN 978-9989-194-49-8 (broš.)            

COBISS.SR-ID 85133322
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

86        II 57512
GOLUBOVIĆ, Zoran S., 1962-
        Komuniciranje u ekonomskoj diplomatiji / Zoran S. Golubović. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 188 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-519-1235-4 (broš.)            

COBISS.SR-ID 189362700
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

87        II 57570
GOODE, Royston Miles
        Goode on commercial law / edited and fully revised by Ewan McKendrick. - 4th ed. - London ; New York : LexisNexis : Penguin, 2010. - CLXIV, 1433 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-141-03022-7 (broš.)            

COBISS.SR-ID 19171046
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

88        II 57631
        GOVERNANCE in a global economy : political authority in transition / edited by Miles Kahler and David A. Lake. - Princeton : Princeton University Press, cop. 2003. - XIII, 498 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-691-11402-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 42311695
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

89        II 57506
GRUBAČ, Momčilo, 1940-
        Krivično procesno pravo / Momčilo Grubač. - 7. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 545 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; 12)

ISBN 978-86-519-0863-0 (SG)   

COBISS.SR-ID 182557964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

90        II 57517
GVOZDEN, Vladimir, 1972-
        Српска путописна култура 1914-1940. : студија о хронотопичности сусрета / Владимир Гвозден. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 339 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Књижевне науке, уметност, култура. Колекција Повесница)

ISBN 978-86-519-0991-0 (брош.)           

COBISS.SR-ID 186588172
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

91        II 57545
HAGENMEYER, Moritz, 1965-
        Food information regulation : commentary on regulation (EU) No. 1169/2011 on the provision of food information to consumers / Moritz Hagenmeyer. - Berlin : Lexxion, The Legal Publ., 2012. - XXVIII, 419 str. : tabele ; 22 cm

ISBN 978-3-86965-206-1 (karton)           

COBISS.SR-ID 512630961
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

92        III 167918
        HANDBUCH Wirtschaftsstrafrecht / hrsg. und bearb. von Hans Achenbach ; Andreas Ransiek. - 3., neu bearb. und erw. Aufl. - Heidelberg [etc.] : Müller, 2012. - XXII, 1762 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-8114-3721-0 (karton)           

COBISS.SR-ID 512624305
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

93        II 57601
HAZLITT, Henry
        Економија у једној лекцији / Хенри Хазлит ; превела Јулка Гајић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 193 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Економска едиција)

ISBN 978-86-519-1131-9 (брош.)           

COBISS.SR-ID 188410124
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

94        III 167943
HERRING, Jonathan
        Family law / Jonathan Herring. - 5th ed. - Harlow [etc.] : Pearson / Longman, 2011. - LXXV, 822 str. ; 25 cm. - (Longman law series)

ISBN 978-1-4082-5552-0 (karton)           

COBISS.SR-ID 4257579
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

95        III 167937
HOEKS, Marian, 1975-
        Multimodal transport law : the law applicable to the multimodal contract for the carriage of goods / Marian Hoeks. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2010. - XXVIII, 530 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Aviation law and policy series ; Vol. 6)

ISBN 978-90-411-3246-8 (karton)           

COBISS.SR-ID 512634801
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

96        I 120999
HOFFMANN, Ernst Theodor Wilhelm, 1776-1822
        Späte prosa / E.T.A. Hoffmann ; hrsg. von Gerhard Allroggen ... [et al.]. - Frankfurt am Main : Deutscher klassiker, 2004. - 1623 str, [40] str. s tablama ; 19 cm. - (E.T.A. Hoffmann sämtliche werke in sechs bänden ; Bd. 6)
Iz sadržaja: Briefe 1814-1822 ; Tagebücher 1814-1815 ; Aufzeichnungen 1819-1822 ; Werke 1822 ; Nach Hoffmanns Tod publizierte Werke ; Juristische Schriften 1815-1822.

ISBN 3-618-60900-0 (platno)
ISBN 3-618-60905-1 (koža)             

COBISS.SR-ID 512660401
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

97        I 120952
HUME, David, 1711-1776
        О самоубиству и бесмртности душе / Дејвид Хјум ; превео Милан Милетић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 105 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Уметност и култура / [Службени гласник]. Колекција 1001 књига ; 56)
Садржи и: Писма о самоубиству / Жан-Жак Русо.

ISBN 978-86-519-1182-1 (брош.)           

COBISS.SR-ID 191435020
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

98        II 57649
        ИНФОРМАЦИОНА писменост и доживотно учење / уредници Александра Вранеш, Љиљана Марковић, Гвен Александер. - Београд : Филолошки факултет Универзитета : Библиотекарско друштво Србије ; [Вичита] : Емпориа универзитет, 2008 (Београд : Белпак). - 494 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-86419-50-7 (брош.)           

COBISS.SR-ID 151607564
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

99        II 57533
        INTEGRATION through law : the making of the European polity / edited by Daniel Augenstein. - Farnham : Ashgate, cop. 2012. - IX, 208 str. ; 24 cm. - (Edinburgh/Glasgow law and society series)

ISBN 978-1-4094-2355-3 (karton)           

COBISS.SR-ID 69306113
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

100      Z II 175
        INTELLECTUAL property law : international legal sources / [glaven i odgovoren urednik Mirjana Polenak-Akimovska]. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus faculty of law, 2012. - 668 str. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-20-6 (broš.)            

COBISS.SR-ID 91646474
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

101      II 57576
        INTRODUCTION to intellectual property law : (collection of papers published within the Tempus Project 144582) / Jadranka Dabovik Anastasovska ...[et al.] ; [editor-in-chief Goce Naumovski]. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus law faculty, 2012. - 122 str. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-19-0 (broš.)            

COBISS.SR-ID 91594762
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

102      II 57597
        ISLAM and other religions : pathways to dialogue : essays in honour of Mahmoud Mustafa Ayoub / edited by Irfan A. Omar. - London : Routledge, 2006. - XII, 210 str. : slika Mahmuda Ajuba ; 24 cm

ISBN 0-415-46384-X (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512641201
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

103      II 57690
        ИСТИНА о случају мр Зорана Чворовића / [приредили] Коста Чавошки, Владимир Димитријевић. - Београд : Фонд истине, 2011 (Младеновац : Граф). - 401 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Братољубље / [Фонд истине] ; књ. 4)

ISBN 978-86-85153-10-5 (брош.)           

COBISS.SR-ID 186875916
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

104      III 167804/2
        ИСТОРИЈА српске филозофије : прилози истраживању. 2 / Ирина Деретић (приређивач). - 1. изд. - Београд : Евро-Ђунти, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 718 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-505-2280-6 (картон)                     

COBISS.SR-ID 193701132
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

105      III 167945
        IZGUBLJENI gradovi : tragom drevnih civilizacija / [autori Marko Čereza ... [et al.] ; autori fotografija Laura Accomazzo ... et al.] ; urednici M. T. Gvajtoli, S. Rambaldi ; [prevod s engleskog Goran Kapetanović]. - Beograd : Mladinska knjiga, 2012 (Singapur). - 312 str. : ilustr. ; 35 cm

ISBN 978-86-7928-367-2 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 191968268
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

106      II 57511
JAKŠIĆ, Božidar, 1937-
        Praxis - mišljenje kao diverzija / Božidar Jakšić. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 498 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1177-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 193373196
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

107      II 57607
JAMES, Simon, 1957-
        Rome of the sword : how warriors and weapons shaped Roman history / Simon James. - First published in the UK. - London : Thames & Hudson, 2011. - 328 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-500-25182-9 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 521990295
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

108      II 57648
JANEV, Igor, 1964-
        Međunarodno pravo i međunarodni odnosi / Igor Janev. - Beograd : Institut za političke studije, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 383 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7419-244-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 189426188
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

109      III 167927
JANY, János
        Judging in the Islamic, Jewish and Zoroastrian legal traditions : a comparison of theory and practice / Janos Jany. - Farnham : Ashgate, cop. 2012. - [X], 231 str. : tabele ; 25 cm. - (Cultural diversity and law)

ISBN 978-1-4094-3716-1 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512629425
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

110      II 57659
JASPERS, Karl, 1883-1969
        Filozofija / Karl Jaspers ; prevela Olga Kostrešević. - Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 1989 (Novi Sad : Dobra vest). - 685 str. ; 23 cm.

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 2500359
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

111      Z II 172
        JAVNA preduzeća, javne agencije i javne službe : poveravanje i vršenje javnih ovlašćenja / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013. - 102 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator, ISSN 1450-7137 ; januar 2013)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o javnim preduzećima ; Zakon o javnim agencijama ; Zakon o javnim službama.

                                                                       

COBISS.SR-ID 515667644

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

112      Z II 171
        JAVNE nabavke / [autor Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : "Cicero"). - 208 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator, ISSN 1450-7137 ; februar 2013)
Sadržaj s nasl. str.: Obrazloženja i objašnjenja uz Zakon o javnim nabavkama ; Zakon o javnim nabavkama ; ABC Indeks.

                                                                       

COBISS.SR-ID 515691964

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

113      I 120972
JERINIĆ, Jelena, 1978-
        Sudska kontrola uprave / Jelena Jerinić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 403 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Edicija Monografije / Pravni fakultet univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; knj. 17)

ISBN 978-86-519-1569-0 (SG; broš.)     

COBISS.SR-ID 194014476
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

114      III 167939
JEWKES, Yvonne
        Media & crime / Yvonne Jewkes. - 2nd ed. - London : Sage, 2011. - IX, 317 str. : graf. prikazi ; 25 cm. - (Key approaches to criminology / [Sage])

ISBN 978-1-84860-703-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512639409
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

115      III 167938/2
JONES, Leonard A., 1832-1909
        A treatise on the law of liens : common law, statutory, equitable, and maritime. Vol. 2 of 2 / by Leonard A. Jones. - Reproduction. - [Boston : Harvard Law School Library, s. a.]. - VI, 769 str. ; 25 cm. - (Making of the Modern Law Print Editions. Legal Treatises, 1800-1926)

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512635313
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

116      III 167938/1
JONES, Leonard A., 1832-1909
        A treatise on the law of liens : common law, statutory, equitable, and maritime. Vol. 1 of 2 / by Leonard A. Jones. - Reproduction. - [Boston : Harvard Law School Library, s. a.]. - 727 str. ; 25 cm. - (Making of the Modern Law Print Editions. Legal Treatises, 1800-1926)

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512635057

 

117      Sem. 3519
JOVANOVIĆ, Aleksandra
        The problem of migrant workers concerning employment and the principle of equal treatme[n]t : seminar paper : [seminarski rad] / Aleksandra Jovanović. - Belgrade [i. e. Beograd] : [A. Jovanović], 2012. - 18 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512609201
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

118      I 120956
JOVANOVIĆ, Nebojša, 1963-
        Господар Јеврем и његов штап : биографија Јеврема Обреновића (1790-1856) / Небојша Јовановић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 157 стр., [18] стр. с таблама ; 20 cm : портрети. - (Библиотека Друштво и наука)

ISBN 978-86-519-1355-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 190886924
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

119      I 120976
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Друга влада Милоша и Михаила / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - XXI, 502 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 6)

ISBN 86-07-01636-9 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127238156
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

120      I 120979/1
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Држава. Књ. 1, Појам државе ; Државне функције / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - X, 446 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 13)

ISBN 86-07-01642-3 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127424524
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

121      I 120979/2
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Држава. Књ. 2, Државна организација ; Поратна држава / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - VIII, 536 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 14)

ISBN 86-07-01646-6 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127484940
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

122      I 120980/1
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Из историје политичких доктрина. Књ. 1 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 400 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 15)

ISBN 86-07-01643-1 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127445260
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

123      I 120980/2
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Из историје политичких доктрина. Књ.2 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 466 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 16)

ISBN 86-07-01631-X (платно)
ISBN 86-07-01630-X !                               

COBISS.SR-ID 127036684
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

124      I 120974/1
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Политичке и правне расправе. Књ. 1 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 413 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; [Књ.] 2)

ISBN 86-07-01633-4 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127121932
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

125      I 120974/2
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Политичке и правне расправе. Књ. 2 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 430 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; [Књ.] 3)

ISBN 86-07-01632-6 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127122444
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

126      I 120974/3
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Политичке и правне расправе. Књ. 3 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 446 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; [Књ.] 4)

ISBN 86-07-01634-2 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127165708
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

127      I 120981
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Примери политичке социологије : Енглеска, Француска, Немачка : 1815-1914 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 519 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 17)

ISBN 86-07-01644-X (платно)                     

COBISS.SR-ID 127446284
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

128      I 120975
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Уставобранитељи и њихова влада : (1838-1858) / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 478, XXII стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 5)

ISBN 86-07-01635-0 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127165964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

129      I 120978/1
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Александра Обреновића. Књ. 1 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - XVIII, 436 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 10)

ISBN 86-07-01638-5 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127278092
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

130      I 120978/2
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Александра Обреновића. Књ. 2 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - IX, 524 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 11)

ISBN 86-07-01640-7 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127361548
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

131      I 120978/3
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Александра Обреновића. Књ. 3 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - IX, 467 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 12)

ISBN 86-07-01645-8 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127484428
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

132      I 120977/1
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Милана Обреновића. Књ. 1 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - XVIII, 526 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 7)

ISBN 86-07-01637-7 (платно)
ISBN 86-07-01638-5 !                                

COBISS.SR-ID 127258636
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

133      I 120977/2
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Милана Обреновића. Књ. 2 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - X, 453 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 8)

ISBN 86-07-01639-3 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127277836
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

134      I 120977/3
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Влада Милана Обреновића. Књ. 3 / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - XIII, 579 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; 9)

ISBN 86-07-01641-5 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127391244
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

135      I 120973
JOVANOVIĆ, Slobodan, 1869-1958
        Вођи француске револуције / Слободан Јовановић. - Фототипско изд. из 1935. / "Геца Кон". - Београд : Просвета, 2005 (Суботица : Бирографика). - 422 стр. ; 20 cm. - (Сабрана дела Слободана Јовановића ; [Књ.] 1)

ISBN 86-07-01631-8 (платно)                     

COBISS.SR-ID 127070476
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

136      II 57567
JOVANOVIĆ, Vladimir, 1833-1922
        Изабрани списи / Владимир Јовановић ; приредио Бошко Мијатовић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 560 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Изабрана дела / Службени гласник)

ISBN 978-86-519-0869-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186622988
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

137      III 167949
JOVAŠEVIĆ, Dragan, 1958-
        Leksikon krivičnog prava / Dragan Jovašević. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 781 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

ISBN 978-86-519-0879-1 (karton)                       

COBISS.SR-ID 184504076
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

138      II 57615
        JUGOSLAVIJA i evropski patentni sistem / Vesna Besarović, Džemal Hatibović, Bojan Pretnar, Božin Vlašković, Vid Vukasović ; predgovor Oskar Kovač. - [1. izd.]. - Beograd : Savezni zavod za patente, 1992 ([s.l. : s.n.]). - 132 str. ; 24 cm : tabele. - (Publikacije SZP ; 1)

ISBN 86-7811-001-5                                      

COBISS.SR-ID 2321932
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

139      III 167958                       
        ЈУГОСЛОВЕНСКО-совјетски односи 1945-1956 : зборник докумената / [приређивачи Љубодраг Димић ... [и др.] ; превод са руског Софија Мришук, Мира Тохољ, превод са српског И. В. Бухаркин, В. А. Сољански]. - Београд : Министарство спољних послова, 2010 (Београд : Планета принт). - 1006 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-906715-2-6 (картон)                     

COBISS.SR-ID 174526988
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

140      Sem. 3527
KALMIĆ, Irena
        Aarhus convention : significance for human rights and the environment : seminar paper : [seminarski rad] / Irena Kalmić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [I. Kalmić], 2012. - 15 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512611249
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

141      I 120967
KALUĐEROVIĆ, Željko
        Presokratsko razumevanje pravde / Željko Kaluđerović. - Sremski Karlovci : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2013 (Novi Sad : Sajnos). - 319 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Elementi ; 110)

ISBN 978-86-7543-261-6 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 276595719
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

142      II 56690/2
        KAZNENA reakcija u Srbiji : tematska monografija. Deo 2 / urednik Đorđe Ignjatović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2012 (Beograd : Dosije studio). - X, 334 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 23)

ISBN 978-86-7630-397-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 194163980
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

143      II 57568
KEAY, Andrew
        The enlightened shareholder value principle and corporate governance / Andrew Keay. - 1st ed. - London : Routledge, 2013. - VIII, 303 str. ; 24 cm. - (Routledge research in corporate law)

ISBN 978-0-415-68434-7 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512634545
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

144      I 120996
KLAJN Tatić, Vesna, 1949-
        Etički i pravni položaj ljudi kao subjekata biomedicinskih istraživanja i kliničkih ogleda / Vesna Klajn Tatić. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2012 (Beograd : DC Grafički centar). - 400 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-7093-142-8 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 194787852
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

145      I 120997
KLAJN, Vesna Tatić -
        Docnja prodavca sa predajom stvari / Vesna Klajn - Tatić. - Beograd : Institut društvenih nauka : Centar za pravna i politikološka istraživanja, 1983. - 223 str. ; 21 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 24802311
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

146      I 120998
KLAJN-Tatić, Vesna
        Lekareva pomoć neizlečivo bolesnom pacijentu - etički i pravni problemi / Vesna Klajn-Tatić. - Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za pravna istaživanja, 2002 (Beograd : AB Taš). - XI, 265 str. ; 21 cm

ISBN 86-7093-102-8 (broš.)                          

COBISS.SR-ID 104445452
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

147      Z III 561
        KODEKS ustavnog prava Bosne i Hercegovine / urednik Nedim Ademović. - Sarajevo : Fondacija "Konrad Adenauer", Predstavništvo u Bosni i Hercegovini, 2012 (Laktaši : Grafomark). - 232 str. ; 30 cm

ISBN 978-9958-9963-3-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 19273734
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

148      I 120966
KODER, Johannes, 1942-
        Византијски свет : увод у историјску географију источног Медитерана током византијске епохе / Јоханес Кодер ; превод Влада Станковић ; [поговор Радивој Радић]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2011 (Сопот : Зухра). - 303 стр. : геогр. карте ; 20 cm

ISBN 978-86-85129-82-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 1024265873
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

149      III 167935
        KONZERN- und Umwandlungsrecht : Handbuch - Mustertexte - Kommentar / hrsg. von Wilhelm Happ. - Köln : Heymann, 2012. - LIX, 2486 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-452-26510-4 (karton sa zaštit. kutijom)  

COBISS.SR-ID 512632497
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

150      III 167921 ; III 167921/S
        КОСОВО и Метохија : век важних догађаја : 1912-2012 / Момчило Павловић... [и др.]. - 1. изд. - Београд : Институт за савремену историју ; Нови Сад : Центар за истраживање и публиковање, 2012 (Нови Сад : Будућност). - 732 стр. : илустр. ; 36 cm + [1] CD ROM : текст, слика
Садржај CD ROM-а: Kosovo and Metohija life of important events 1912-2012 ; Резюме ; Summary ; Zusamenfassung

ISBN 978-86-7403-174-2 (ИСИ)                        

COBISS.SR-ID 193314828
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

151      II 57608
KOSTAL, Rande W.
        A jurisprudence of power : Victorian Empire and the rule of law / R. W. Kostal. - 1st paperbck. ed. - Oxford : Oxford University Press, 2008. - XV, 529 str. ; 24 cm. - (Oxford Studies in Modern Legal History)

ISBN 978-0-19-955194-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512642481
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

152      II 57603
KOSTIĆ, Mita
        Културно-историјска раскрсница Срба у 18. веку : одабране студије / Мита Костић ; изабрао и приредио Властимир Ђокић. - Загреб : Српско културно друштво "Просвјета", 2010 (Нови Сад : Будућност). - 435 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изабрана дела Мите Костића ; т. 1)

ISBN 978-953-7611-24-8 (картон)                     

COBISS.SR-ID 512182453
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

153      II 57604
KOSTIĆ, Mita, 1886-1981
        Гроф Колер ; Српска насеља у Русији ; Српске привилегије / Мита Костић ; приредио Властимир Ђокић. - Загреб : Српско културно друштво "Просвјета", 2011 (Нови Сад : Будућност). - 498 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Изабрана дела Мите Костића / [Српско културно друштво "Просвјета", Загреб] ; књ. 2)

ISBN 978-953-7611-29-3 (картон)                     

COBISS.SR-ID 512531293
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

154      II 46809/B
KOŠTUNICA, Vojislav, 1944-
        Страначки плурализам или монизам : обнова и затирање послератне опозиције / Војислав Коштуница, Коста Чавошки. - 3. изд. - Београд : Службени гласник : Досије студио, 2011 (Београд : Гласник). - 442 стр. ; 19 cm. - (Библиотека Политика и друштво ; 78)

ISBN 978-86-519-1022-0 (СГ; брош.)
ISBN 978-86-6047-058-6 (ДС)               

COBISS.SR-ID 188361740
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

155      II 57135/A
KOŠUTIĆ, Budimir P., 1941-
        Увод у право европских интеграција / Будимир Кошутић, Бранко Ракић, Бојан Милисављевић. - 2. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 283 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд)

ISBN 978-86-7630-425-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196535820
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

156      II 57521
KOVAČEVIĆ, Duško M., 1956-
        Русија у међународним односима 1856-1894. : од Кримског рата до савеза са Француском / Душко М. Ковачевић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 219 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја / Службени гласник)

ISBN 978-86-519-1398-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 192073484
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

157      Sem. 3532
KOVAČEVIĆ, Marija
        Ethics in the European Union : seminar paper : [seminarski rad] / Marija Kovačević. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Kovačević], 2012. - IV, 23 lista ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512612529
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

158      II 57541
KREĆA, Milenko, 1947-
        Међународно јавно право / Миленко Крећа. - 6. изд. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 823 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд)

ISBN 978-86-7630-413-4 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195360780
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

159      II 57136/A
KREĆA, Milenko, 1947-
        Међународно право представљања : (дипломатско и конзуларно право) / Миленко Крећа. - 2. изд. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 326 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])
Садржи и: Бечка конвенција о дипломатским односима, 18. април 1961. ; Конвенција о специјалним мисијама ; Бечка конвенција о представљању држава у њиховим односима са међународним организацијама универзалног карактера, 14. март 1975. ; Конвенција о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. године.

ISBN 978-86-7630-415-8 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195467276
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

160      II 57620
KRIVOKAPIĆ, Boris, 1958-
        Aktuelni problemi međunarodnog prava / Boris Krivokapić. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 753 str. ; 24 cm. - (Edicija Studije)

ISBN 978-86-519-0977-4 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 185308684
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

161      II 57662
        KRIZA je grupno putovanje : free the word: književnost i odbrana od stvarnosti / priredio Gojko Božović. - Beograd : Arhipelag ; Novi Sad : Kulturni centar, 2012 (Novi Sad : Artprint media). - 170 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Znakovi)

ISBN 978-86-523-0053-2 (KC; karton)
ISBN 978-86-86933-53-2 (Arhipelag)      

COBISS.SR-ID 193390860
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

162      II 56968/A
KRKLJUŠ, Ljubomirka, 1940-
        Правна историја српског народа / Љубомирка Кркљуш. - 6. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 341 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

                                                                       

COBISS.SR-ID 512659121

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

163      I 120985/1
KRSMANOVIĆ, Momir, 1933-
        Триптих о голготи Срба : страдање Срба у источној Босни и Херцеговини : 1992-1995. Књ. 1 / Момир Крсмановић. - 1. изд. - Београд : Нова Европа, 2010 (Бијељина : Младост). - 446 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Историјски роман / [Нова Европа])

ISBN 978-86-7653-048-9 (картон)
ISBN 978-86-7653-051-9 (издав. целина)          

COBISS.SR-ID 175683340
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

164      I 120985/2
KRSMANOVIĆ, Momir, 1933-
        Триптих о голготи Срба : страдање Срба у источној Босни и Херцеговини : 1992-1995. Књ. 2 / Момир Крсмановић. - 1. изд. - Београд : Нова књига, 2010 (Бијељина : Младост). - 497 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Историјски роман / [Нова књига])

ISBN 978-86-7653-049-6 (картон)
ISBN 978-86-7653-051-9 (издав. целина)          

COBISS.SR-ID 177677836
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

165      I 120985/A3
KRSMANOVIĆ, Momir, 1933-
        Триптих о голготи Срба : страдање Срба у источној Босни и Херцеговини : 1992-1995. Књ. 3 / Момир Крсмановић. - 2. изд. - Београд : Нова књига, 2011 (Бијељина : Младост). - 616 стр., [72] стр. с таблама : ауторова слика, факсим. ; 20 cm. - (Библиотека Историјски роман / [Нова Европа])

ISBN 978-86-7653-050-2 (картон)
ISBN 978-86-7653-051-9 (за издавачку целину)          

COBISS.SR-ID 182416396
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

166      II 57663
KUBURIĆ, Zorica, 1954-
        Vera i sloboda : verske zajednice u Jugoslaviji / Zorica Kuburić. - 2. izd. - Novi Sad : Centar za empirijsko istraživanje religije, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 127 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Religija i društvo)

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512228196
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

167      II 57684
KULIĆ, Mirko
        Пореско право / Мирко Кулић. - Нови Сад : Правни факултет за привреду и правосуђе, 2012 (Нови Сад : Алфа-граф НС). - XVI, 483 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-029-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 275968263
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

168      II 57582
LAJIĆ, Oliver, 1974-
        Финансијске истраге : кривично-правни и криминалистички поглед на истраживање имовине стечене криминалом и привремене мере обезбеђења / Оливер Лајић. - Београд : Пословни биро, 2012 (Београд : Бирографика). - 228 стр. ; 24 cm
Садржи и: Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела.

ISBN 978-86-7889-487-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195809804
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

169      Sem. 3513
LAKIĆ, Aleksandra
        Key aspects of the stabilization and association process : g[e]opolitical perspectives and consequences of the EU enlargement : seminar paper : [seminarski rad] / Aleksandra Lakić. - Belgrade [i. e. Beograd] : [A. Lakić], 2012. - 24 lista : tabele ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512607665
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

170      I 120959
LAMARTINE, Alphonse de
        Списи о Србима : изводи из Ламартинових дела / Алфонс де Ламартин ; приредила, превела и предговор написала Јелена Новаковић ; поговор Дејан Ристић. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2006 (Сопот : Слава). - 281 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Баштина ратника ; књ. 2)

ISBN 86-85129-34-6                                         

COBISS.SR-ID 134161932
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

171      II 57484
LAPOYADE-Deschamps, Christian
        Droit des obligations / Christian Lapoyade-Deschamps ; Laurent Bloch ; Stéphanie Moracchini-Zeidenberg. - 2e éd. - Paris : Ellipses, 2008. - 320 str. ; 24 cm. - (Universités. Droit : Manuel)

ISBN 978-2-7298-4015-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512619697
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

172      II 57673
        LAVIRINTI tranzicije / [urednik Zoran Stojiljković]. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Fakultet političkih nauka, Centar za demokratiju, 2012 (Valjevo : Topalović). - 255 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 978-86-83767-34-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 191489036
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

173      II 57590
        The LAW and economics of marriage and divorce / edited by Anthony Dnes and Robert Rowthorn. - Cambridge (U.K.) [etc.] : Cambridge University Press, 2002. - IX, 232 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 0-521-00632-5 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 13582054
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

174      II 57534
        LAW, religious freedoms and education in Europe / edited by Myriam Hunter-Henin. - Farnham : Ashgate, cop. 2011. - XXVI, 383 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (Cultural diversity and law)

ISBN 978-1-4094-2730-8 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512629169
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

175      Sem. 3522
LAZOVIĆ, Dragana
        Implication of EU acceding to Convention for the Protection of Human Rights : [seminarski rad] / Dragana Lazović. - [Beograd] : [D. Lazović], 2012. - [8] listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512609969
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

176      II 57500
LE Rider, Jacques
        Modernity and crises of identity : culture and society in Fin-de-Siècle Vienna / Jacques Le Rider ; translated by Rosemary Morris. - [Reprint. 1993. ed.]. - Oxford : Polity Press, 2007. - 380 str. ; 23 cm

ISBN 0-7456-0970-8 (karton)                       

COBISS.SR-ID 6401325
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

177      II 57497
        LEÇONS de droit civil. Tome 2. Vol. 1, Obligations : théorie générale / Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas. - 9 éd. / par François Chabas. - Paris : Montchrestien, 1998. - 1353 str. ; 24 cm

ISBN 2-7076-0620-0 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 512623537
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

178      III 167931
        LEGES publicae : la legge nell'esperienza giuridica romana / a cura di Jean-Louis Ferrary. - Pavia : IUSS Press, 2012. - IX, 805 str. ; 25 cm. - (Pubblicazioni del Cedant)

ISBN 978-88-6198-067-9 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 512631217
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

179      III 167926
        LEGITIMACY, legal development and change : law and modernization reconsidered / edited by David K. Linnan. - Farnham : Ashgate, cop. 2012. - XVII, 456 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm

ISBN 978-0-7546-7728-4 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512628913
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

180      II 57552
        ЛЕКСИКОН божјих људи / приредили Славољуб Марковић, Васа Павковић ; иницијали Драган Пешић. - Београд : Службени гласник, 2010 (Београд : Гласник). - 180 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција Србија и коментари ; књ. 1)

ISBN 978-86-519-0594-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 178050060
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

181      II 57591
LEVICK, Barbara
        Augustus : image and substance / Barbara Levick. - 1st ed. - Harlow [etc.] : Longman, cop. 2010. - XXIV, 351 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-582-89421-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 33196077
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

182      II 57039/A
LILIĆ, Stevan, 1948-
        Управно право и управно процесно право / Стеван Лилић. - 7. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 631 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-411-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196048396
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

183      II 57589
LIU, Goodwin
        Keeping faith with the constitution / Goodwin Liu ; Pamela S. Karlan ; Christopher H. Schroeder. - Oxford : Oxford University Press, c. 2010. - XXI, 248 str. ; 22 cm. - (Inalienable Rights Series)
Sadrži i: The Constitution of the United States ; Amendments to the Constitution of the United States of America.

ISBN 978-0-19-973877-9 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 512639921
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

184      II 57616
LIVI, Tit, 59pne-17
        Istorija Rima od osnivanja grada / Tit Livije ; prevod, predgovor i objašnjenja Miroslava Mirković. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 650 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-519-1312-2 (karton)                       

COBISS.SR-ID 192152332
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

185      III 167930
LUBARDA, Branko A., 1955-
        Радно право : расправа о достојанству на раду и социјалном дијалогу / Бранко А. Лубарда. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - XII, 1123 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет Универзитета, Београд)

ISBN 978-86-7630-412-7 (картон)
ISBN 978-86-763-374-8 !                            

COBISS.SR-ID 194956300
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

186      Sem. 3526
LUKAČ, Nebojša
        The right to a healthy environment as a fundamental human right : seminar paper : [seminarski rad] / Nebojša Lukač. - Belgrade [i. e.] Beograd : [N. Lukač], 2012. - 15 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512610993
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

187      II 57569
LUTTER, Marcus
        Europäisches Unternehmens- und Kapitalmarktrecht : Grundlagen, Stand und Entwicklung nebst Texten und Materialien / von Marcus Lutter, Walter Bayer, Jessica Schmidt. - 5., völlig neu bearbeitete und erweiterte Aufl. - Berlin ; Boston : De Gruyter, cop. 2012. - LV, 1779 str. ; 24 cm. - (Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht. Sonderheft ; 1/1)

ISBN 978-3-89949-056-5 (karton)
ISBN 978-3-11-026936-9 (e-ISBN)                     

COBISS.SR-ID 11861329
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

188      II 57602
        LJUBOMIR Tadić : mislilac slobode : [zbornik radova] / priredili: Jagoš Đuretić, Ilija Vujačić. - Beograd : Albatros plus : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 207 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Albatros plus [i] Službeni glasnik])

ISBN 978-86-6081-086-3 (AP)
ISBN 978-86-5191-323-8 (SG; karton)   

COBISS.SR-ID 189970700
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

189      II 57564
        LJUDSKA prava : preispitivanje ideje / priredio Đorđe Pavićević. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 302 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija ILECS ; br. 9)

ISBN 978-86-519-1148-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 188485132
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

190      II 57503
MACCORMICK, Neil
        Grundlagen des Institutionalistischen Rechtspositivismus / von Donald Neil MacCormick und Ota Weinberger. - Berlin : Duncker & Humblot, 1985. - 274 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtstheorie ; Hft. 113)

ISBN 3-428-05717-1 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 4536657
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

191      III 167923
MANN, Thomas, 1918-1933
        O Nemačkoj republici : politički spisi i govori u Nemačkoj / Tomas Man ; pogovor Hano Helbling ; sa nemačkog prevela Aleksandra Kostić. - Beograd : Albatros plus : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 324 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Evropa / [Albatros plus [i] Službeni glasnik])

ISBN 978-86-6081-085-6 (AP; karton)
ISBN 978-86-519-1273-6 (SG)               

COBISS.SR-ID 189346572
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

192      I 120950
MARIĆ, Sreten, 1903-1992
        О херменеутици / Сретен Марић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 73 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека Раскршћа / [Службени гласник] ; 19)

ISBN 978-86-519-1059-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 192453132
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

193      I 120949
MARIĆ, Sreten, 1903-1992
        О Монтењу / Сретен Марић. - Београд : Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 120 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека Раскршћа ; 6)

ISBN 978-86-7549-991-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 154914572
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

194      I 120948
MARIĆ, Sreten, 1903-1992
        О Шопенхауеру / Сретен Марић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 127 стр. : ауторова слика ; 18 cm. - (Библиотека Раскршћа / [Службени гласник] ; 16)

ISBN 978-86-519-1057-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 189871884
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

195      D 907
MARINKOVIĆ, Tanasije, 1976-
        Устав као конвенција : еволуција Пете француске републике : докторска дисертација / Танасије Маринковић. - Београд : [Т. Маринковић], 2008. - 444 стр. ; 30 cm

(Картон)                                                         

COBISS.SR-ID 512628145
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

196      II 57623
MARKOVIĆ, Goran, 1978-
        Bosanskohercegovački federalizam / Goran Marković. - Beograd : Službeni glasnik ; Sarajevo : University Press, 2012 ([s. l. : s. n.]). - 470 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Posebna izdanja / Službeni glasnik) (Editio Iuristica ; knj. 32 / University Press)

ISBN 978-86-519-0923-1 (Beograd)
ISBN 978-9958-673-07-8 (Sarajevo)      

COBISS.SR-ID 19308038
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

197      II 57685
MARKOVIĆ, Ivanka
        Osnovi kriminologije / Ivanka Marković. - 2. izd. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2010 (Banja Luka : Grafid). - 243 str. ; 24 cm

ISBN 978-99938-50-45-8 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 1657368
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

198      II 57666
MARKOVIĆ, Ljubisav
        Kapital, ekonomija i socijalizacija / Ljubisav Marković. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2004 (Beograd : Čigoja štampa). - 349 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Jubileji)

ISBN 86-84031-13-X (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 113705996
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

199      II 57656
MARKOVIĆ, Predrag J., 1965-
        Lišće i prašina : istoriografski eseji / Predrag J. Marković. - Beograd : Arhipelag : Institut za savremenu istoriju, 2012 (Novi Sad : Artprint Media). - 263 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Znakovi / Arhipelag)

ISBN 978-86-523-0067-9 (Institut za savremenu istoriju; karton)
ISBN 978-86-86933-67-9 (Arhipelag)      

COBISS.SR-ID 194076940
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

200      III 167955
MARKOVIĆ, Ratko, 1944-
        Уставно право / Ратко Марковић. - 17. осавремењено и исправљено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Гласник). - 584 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд ; 29)

ISBN 978-86-7630-422-6 (картон)                     

COBISS.SR-ID 196165900
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

201      Sem. 3531
MARTINOVIĆ, Ana
        D. H. and others v. the Czech Republic : challenges in implementation of hte judgement : seminar paper : [seminarski rad] / Ana Martinović. - [Beograd] : [A. Martinović], 2012. - 13 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512612273
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

202      II 57641
MEĐUNARODNA naučna konferencija (2011 ; Ohrid)
        Зборник на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје : објавени излагања од Меѓународната научна конференција "Развојни тенденции во управното законодавство" 24-26 јуни 2011, Охрид / [уредник Борче Давитковски] : published papers from the International Scientific Conference "Contemorary administrative law : trends, innovations, reforms" / [editor Borce Davitkovski]. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први" ; =Skopje : Iustinianus Primus Faculty of Law, 2011 (Скопје : Академски печат ; =Skopje : Akademski pecat). - 217 стр. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-03-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 89614602
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

203      III 167948
MEĐUNARODNI naučni skup Načela i vrijednosti pravnog sistema - norma i praksa (2011 ; Pale)
        Зборник радова / Међународни научни скуп Начела и вриједности правног система - норма и пракса, 29. октобар 2011, Пале ; [организатор Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву ; приредио Горан Марковић]. - 1. изд. - Пале : Правни факултет, 2012 (Источно Сарајево : Дис Цомпаны). - 820 стр. ; 25 cm

ISBN 978-99938-57-24-2 (картон)                     

COBISS.SR-ID 2920472
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

204      II 57651
MEĐUNARODNI naučni skup Osiguranje, naknada štete i novi zakon o parničnom postupku (15 ; 2012 ; Zlatibor)
        Osiguranje, naknada štete i novi Zakon o parničnom postupku / XV Međunarodni naučni skup, Zlatibor, 2012. ; [organizator] Udruženje za odštetno pravo, Beograd ; urednici Zdravko Petrović i Nataša Mrvić-Petrović. - Beograd : Intermex, 2012 (Beograd : Dis public). - 518 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

ISBN 978-86-83437-97-9 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 192718860
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

205      II 57689
MEĐUNARODNO naučno savjetovanje Savremene tendencije u razvoju pravne nauke i pravnog obrazovanja (2011 ; Sarajevo)
        Savremene tendencije u razvoju pravne nauke i pravnog obrazovanja : zbornik radova / Međunarodno naučno savjetovanje u povodu 65 godina Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo, 6.4.2011. godine ; [prijevod Đermana Šeta, Leila Kadribašić]. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2012 (Fojnica : Štamparija Fojnica). - 293 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-627-97-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 20203782
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

206      II 57559
MEHRA, Raman
        Information technology and cyber laws / Raman Mehra. - New Delhi : Global India Publ., 2010. - [VI], 303 str. ; 22 cm

ISBN 978-93-80228-65-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512632241
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

207      II 57686
MELJANAC, Miloš, 1955-
        Фантомски доказ исмејава правду / Милош Мељанац. - Београд : М. Мељанац, 2013 (Велика Плана : Мозаик). - 140 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-915587-1-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 197046028
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

208      III 167950
MIĆOVIĆ, Stojan
        Das Vereinsverbot als Ausdruck der streitbaren Demokratie : magisterarbeit : magistarski rad / Stojan Micovic. - Heidelberg : [S. Mićović], 2011. - XX, 148 listova ; 30 cm
Sadrži i: Ustav Republike Srbije ; Verfassung der Republik Serbien

                                                                       

COBISS.SR-ID 512648369

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

209      II 57532
MIHAJLOVIĆ, Verica, 1959-
        Две деценије вишестраначја у Републици Србији : устави, избори и носиоци власти 1990-2010 / Верица Михајловић, Зоран Радоњић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 398 стр. : табеле ; 23 cm. - (Правна библиотека. Посебна издања / [Службени гласник])

ISBN 978-86-519-0567-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186785292
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

210      II 57542
MILIĆ, Dejan A., 1972-
        Српски политички говор модерног доба / Дејан А. Милић. - 2. допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 771 стр. ; 24 cm. - (Едиција Реторика)

ISBN 978-86-519-1045-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186866700
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

211      Sem. 3521
MILIĆ, Jelena
        EU gender equality in employment and case law : seminar paper : [seminarski rad] / Jelena Milic. - Belgrade [i. e.] Beograd : [J. Milić], 2012. - 21 list ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512609713
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

212      II 57531
MILIĆEVIĆ, Milić
        Официрска задруга и систем осигурања живота у Србији и Југославији (до 1941. године) / Милић Милићевић, Здравко Петровић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Службени гласник). - 146 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Студије)

ISBN 978-86-519-1027-5 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186571532
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

213      II 57691/2
MILIN, Lazar
        Научно оправдање религије : апологетика. Књ. 2, Историја религије / Лазар Милин. - Београд : Православље, 1977 (Београд : "Сава Михић"). - 355 стр., [1] пресавијен лист с геогр. картом : илустр. ; 23 cm

(Брош.)                                                          

COBISS.SR-ID 30830607
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

214      II 57537
MILISAVLJEVIĆ, Bojan, 1975-
        Дипломатска заштита / Бојан Милисављевић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 179 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет Универзитета, Београд)
Садржи и: Нацрт правила о дипломатској заштити Комисије за међународно право Уједињених нација ; Draft articles on Diplomatic Protection.

ISBN 978-86-7630-414-1 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195230732
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

215      II 57639
MILUTINOVIĆ, Ljubica
        Медијабилност предмета : препознавање предмета погодних за медијацију : практикум за судије / Љубица Милутиновић. - Београд : International Finance Corporation : Министарство правде Републике Србије, 2007 (Београд : Структура 9). - 106 стр. : илустр. ; 23 cm
Из садржаја: Закон о посредовању - медијацији.

ISBN 978-86-909925-1-5 (IFC)               

COBISS.SR-ID 145078284
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

216      II 57629
MIŠIĆ, Vesna
        Sudska praksa u izvršnom postupku / Vesna Mišić. - [S. l. : CILC, 2011] (Amos Graf). - 232 str. ; 23 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512207565
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

217      II 57546
        МИТОВИ и легенде средњег века : неисцрпан, митски, разнолик универзум насељен божанствима, вилама, сиренама, витезовима и херојима између чаробних острва, фонтана младости, фантастичних и наѕемаљских путовања / [приредио] Ерберто Петоја ; [превела Катарина Митровић]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2005 (Београд : АБ Таш). - 299 стр., [16] стр. с таблама ; 21 cm

ISBN 86-85129-10-9 (картон)                     

COBISS.SR-ID 120154124
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

218      II 57683  +  II 57683/S
MITROVIĆ, Milovan M., 1948-
        Основи социологије права / Милован М. Митровић, Саша Б. Бован. - 1. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 323 стр. ; 24 cm + додатак. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд)

ISBN 978-86-7630-423-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196536332
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

219      II 57479
MOISSINAC Massénat, Véronique
        Les conflits de procédures et de décisions en droit international privé / Véronique Moissinac Massénat ; préface de Horatia Muir Watt. - Paris : L.G.D.J., cop. 2007. - X, 336 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé, ISSN 0520-0261 ; tome 481)

ISBN 978-2-275-03219-1 (broš.)
ISBN 2-275-03219-3                                              

COBISS.SR-ID 9060177
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

220      II 57522/1
MOLNAR, Aleksandar, 1963-
        Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 1, Igra svetlosti u razumu 18. veka / Aleksandar Molnar. - Beograd : Službeni glasnik : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2011 (Beograd : Glasnik). - 170 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Načela politike ; knj. 29)

ISBN 978-86-519-1127-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 187250188
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

221      II 57522/2
MOLNAR, Aleksandar, 1963-
        Rasprava o prosvetiteljstvu, liberalizmu i nacionalizmu u Prusiji. Knj. 2, Aporije prosvećenog apsolutizma Fridriha II / Aleksandar Molnar. - Beograd : Službeni glasnik : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2011 (Beograd : Glasnik). - 149 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Načela politike ; knj. 30)

ISBN 978-86-519-1132-6 (broš.)
ISBN 978-86-519-1132-4 !                          

COBISS.SR-ID 187250444
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

222      II 57490
MONTANIER, Jean-Claude, 1947-
        Le contrat / Jean-Claude Montanier. - 4e éd. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, cop. 2005. - 231 str. ; 21 cm. - (Le droit en plus)

ISBN 2-7061-1299-9 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 512621233
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

223      I 120963
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat
       
Персијска писма / Монтескје ; [превод с француског и објашњења Марко Видојковић]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2004 (Сопот : Слава). - 294 стр. ; 20 cm

ISBN 86-85129-02-8 (
брош.)                       

COBISS.SR-ID 114805516
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

224      I 120960
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat
        Razmatranja o uzrocima veličine Rimljana i njihove propasti / Monteskje ; [prevod s francuskog Srđan Pavlović]. - Beograd : Utopija, 2004 (Sopot : Slava). - 194 str. ; 17 cm
Sadrži i: Rasprava o politici Rimljana u verskim pitanjima ; Razgovor Sule i Eukrata ; Lizimah.

ISBN 86-85129-03-6 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 115896844
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

225      II 57668
        NACIONALNI izvještaji o notarskoj službi u zemljama Jugoistočne Evrope = Country reports on notary service in Southeast European countries / [predgovor = preface Enes Bikić]. - Sarajevo : GTZ : Deutscher Notarverein, 2009. - 370 str. ; 24 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 513729212
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

226      II 57528
NAPPERT, Sophie
        Commentary on the UNCITRAL arbitration rules 2010 : a practicioner's guide / Sophie Nappert. - New York : Juris, cop. 2012. - VII, 214 str.
Sadrži i: UNCITRAL model law on international commercial arbitration.

ISBN 978-1-933833-85-9 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512627633
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

227      II 57654
        NAPUKLI monolit : Jugoslavija i svet : 1942-1948. / [priredili] Ljubodrag Dimić, Aleksandar Životić. - Beograd : Arhipelag : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 714 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Vreme i priča / [Arhipelag])

ISBN 978-86-86933-90-4 (Arhipelag; karton)            

COBISS.SR-ID 191178508
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

228      III 167952/1
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru" (2012 ; Kosovska Mitrovica)
        Зборник радова. Св. 1 / Научни скуп са међународним учешћем "Правне норме у времену и простору", Косовска Митровица, 2012. ; [организатор] Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици ; [главни и одговорни уредник Марија Крвавац]. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2012 (Жича : Кварк). - 554 стр. : граф. прикази ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-021-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194921996
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

229      III 167952/2
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem "Pravne norme u vremenu i prostoru" (2012 ; Kosovska Mitrovica)
        Зборник радова. Св. 2 / Научни скуп са међународним учешћем "Правне норме у времену и простору", Косовска Митровица, 2012. ; [организатор] Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици ; [главни и одговорни уредник Марија Крвавац]. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2012 (Жича : Кварк). - 447 стр. : граф. прикази ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-022-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194922508
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

230      II 57588
NAUMOVSKI, Goce, 1977-
        Information technology law / Goce Naumovski, Dušan Popović. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus Law Faculty, 2012. - 99 str. : grafikoni ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-12-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 90408202
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

231      II 57489
NEMAČKA (2009). Zakoni
        Code civil allemand : traduction en français du texte en vigueur du 31 octobre 2009 : [traduction commentée] / par Gwendoline Lardeux ... [et al.]. - Paris : Dalloz ; Chasseneuil : Juriscope, 2010. - 700 str. ; 22 cm. - (La lettre des lois)

ISBN 978-2-247-09003-7 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512620977
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

232      Sem. 3515
NEŠEVIĆ, Jovana
        The rights of persons with disabilities : seminar paper : [seminarski rad] / Jovana Nešević. - Belgrade [i. e. Beograd] : [J. Nešević], 2012. - 15 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512608177

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


233      I 120957
NIETZSCHE, Friedrich, 1844-1900
        Ecce homo : kako postajemo ono što jesmo / Fridrih Niče ; preveo Jovica Aćin. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 142 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Književne nauke, umetnost i kultura. Kolekcija 1001 knjiga ; 35)

ISBN 978-86-519-0998-9 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 184908812
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

234      I 120984
NIHILISMUS als Phänomen
        Der Nihilismus als Phänomen der Geisgeschichte in der wissenschaftlichen Diskussion unserer Jahrhunderts / Herausgegeben von Dieter Arendt. - Darmustadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1974. - VI,365 str. ; 20 cm. - (Wege der Forschung ; Bd. 360)

ISBN 3-534-05988-3 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 18713868
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

235      I 120958
NIKOLIĆ, Andra, 1853-1918
        Економско стање Србије у XIV веку / Андра Николић. Актуелност Николићевих политекономских идеја / Часлав Оцић. - Београд : Друштво за привредну историју, 2012 (Земун : Greenfield). - 85 стр. ; 16 cm

ISBN 978-86-89355-00-0                             

COBISS.SR-ID 193470732
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

236      Sem. 3525
NONKOVIĆ, Ivan
        Anti-dumping measures within the EU and its impact to business : seminar paper : [seminarski rad] / Ivan Nonković. - [Beograd] : [I. Nonković], 2012. - 15 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512610737
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

237      I 120955
NOVAKOVIĆ, Borislav, 1964-
        Sociologija religije Slobodana Jovanovića / Borislav Novaković. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 155 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

ISBN 978-86-519-1084-8 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 186363148
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

238      II 57638
NOVAKOVIĆ, Sekula, 1941-
        Коментар Закона о јавним предузећима / Секула Новаковић. - 1. изд. - Београд : Пословни биро, 2013 (Београд : Бирографика). - 176 стр. ; 21 cm
Из садржаја: Закон о штрајку.

ISBN 978-86-7889-488-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195794188
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

239      II 57514
NUŠIĆ, Branislav, 1864-1938
        Реторика / Бранислав Ђ. Нушић. - Београд : Чигоја штампа : Службени гласник, 2011 (Београд : Чигоја штампа). - 443 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Реторика ; књ. 4)
Садржи и примере из беседништва.

ISBN 978-86-519-1019-0 (СГ; брош.)    

COBISS.SR-ID 186790668
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

240      II 57664
NYE, Joseph S., 1937-
        Budućnost moći / Džozef S. Naj ; prevod sa engleskog Anika Krstić. - Beograd : Arhipelag, 2012 (Novi Sad : Artprint Media). - 283 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Kapital)

ISBN 978-86-86933-62-4 (karton)
ISBN 978-86-523-0062-4 !                          

COBISS.SR-ID 193983756
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

241      I 120968
        O podunavskim Švabama = Über die Donauschwaben = About the Danube Swabians / [prevod, übersetzung, translation Manfred Prokop, Erika Banski]. - Zrenjanin : Mandragora film, 2012 (Beograd : 4print). - 277 str. ; 19 cm + [1] DVD

ISBN 978-86-916193-0-5 (karton)                       

COBISS.SR-ID 275480327
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

242      II 57577
OBRADOVIĆ, Dragan
        Uviđaj kod saobraćajnih nezgoda i naknada štete / Dragan Obradović. - Beograd : Intermex, 2012 (Beograd : Cicero). - 135 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator / [Informator] ; novembar 2012, ISSN 1450-7137)

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512635825
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

243      II 57579
        ОД Нирнберга до Хага : поуке историје / [уредник Јелена Ђ. Лопичић-Јанчић]. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2012 (Београд : Хадар). - 260 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-83965-37-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 193994252
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

244      Z II 176
        OSNOVNI zakon Savezne Republike Nemačke : [od 23. maja 1949. god. (BGBI.s.1), poslednje izmene 08.10.2008 (BGBI.I.s 1926, sa budućim dejstvom]. - [Beograd : Ambasada Savezne Republike Nemačke [etc.], 2009]. - 102, 113 str. ; 21 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 513446588
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

245      III 167919
        ОТАЏБИНА врлине : о селима Пресвете Богородице и небеским грађанима = Родина добродетели : о селах Пресвятой Богородицы и гражданах неба = The Homeland of Virtue : on the villages of the Holy Mother of God and haevenly citizens / приредио Тихомир С. Илијић ; [превод на енглески Новица Петровић, Марија Ивакновић, превод на руски Милан Радовановић ; фотографије Хаџи Драган Миладиновић ... [и др.]]. - Београд : Светлост света : Завод за уџбенике, 2010 (Београд : Публикум). - 512 стр. : илустр. ; 30 cm

ISBN 978-86-909349-4-2 (СС; картон са омотом у заштитној кутији)

COBISS.SR-ID 179160332

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

246      II 57679
PANOV, Slobodan I., 1964-
        Духовни и световни брак у Србији / Слободан И. Панов. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 359 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет Универзитета, Београд)

ISBN 978-86-7630-420-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196607244
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

247      I 120940
PANOV, Slobodan I., 1964-
        Породично право / Слободан И. Панов. - 4. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 147 стр. ; 20 cm. - (Едиција Уџбеници и приручници. Приручници за полагање правосудног испита ; књ. 14)

ISBN 978-86-519-0779-4 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194035724
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

248      II 57672
        PARTIJE i izbori u Srbiji : 20 godina / priredio Slaviša Orlović. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Centar za demokratiju : Friedrich Ebert Stiftung, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 396 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-49-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 182789900
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

249      I 120951
PASCAL, Blaise, 1623-1662
        Списи о милости ; за чим следи Расправа о љубавним страстима / Блез Паскал ; превео Бојан Савић Остојић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 177 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција 1001 књига ; 52)

ISBN 978-86-519-0934-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 189610764
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

250      II 57626
        PATENT law : (collection of papers published within the Tempus Project 144582) / [authors Valentin Pepeljugoski ... et al.]. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus law faculty, 2012. - 221 str. : tabele ; 24 sm

ISBN 978-608-4655-16-9 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 91557898
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

251      II 56470/A
PAUNOVIĆ, Milan, 1956-2009
        Međunarodna ljudska prava / Milan Paunović, Boris Krivokapić, Ivana Krstić. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Planeta print). - 365 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-421-9 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 196414732
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

252      Sem. 3516
PAVIĆEVIĆ, Marija
        Islam and the European Union : seminar paper : [seminarski rad] / Marija Pavicevic. - Belgrade [i. e. Beograd] : [M. Pavićević], 2012. - 20 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512608433
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

253      II 57594
PAVLICH, George
        Law and society redefinded / George Pavlich. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - IX, 227 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-19-542980-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512640433
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

254      II 57693
PAVLOVIĆ, Marko, 1956-
        Српско право од VII до XX века / Марко Павловић. - Крагујевац : Н. Павловић : Погледи, 2013 (Нови Сад : Артпринт). - II, 267 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-83313-06-8 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 197120780
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

255      II 57495
PÉDAMON, Michael
        Le contrat en droit allemand / Michel Pédamon. - 2e éd. - Paris : L.G.D.J., 2004. - X, 283 str. ; 22 cm. - (Droit des affaires)

ISBN 2-275-02463-8 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 512622769
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

256      II 57671/1
        PERSPEKTIVE implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : zbornik radova. Knj. 1 / priredio Stevan Lilić. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011 (Beograd : Dosije studio). - 302 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / [Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu])

ISBN 978-86-7630-341-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 188354572
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

257      II 57637
PETROVIĆ, Nevenka, 1966-
       
Коментар Закона о планирању и изградњи : са поѕаконским актима, примерима уговора и захтева и прилогом / Невенка Петровић. - 3. измењено и допуњено изд. - Београд : Пословни биро, 2011 (Београд : Бирографика). - 472 стр. : обрасци уговора ; 24 cm

ISBN 978-86-7889-421-3 (
брош.)                       

COBISS.SR-ID 183230476
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

258      I 120939
PETROVIĆ-Škero, Vida
       
Практикум за припрему правосудног испита. [Део 1], Грађанско право / Вида Петровић-Шкеро ; Љубица Милутиновић. [Део 2], Кривично право / Новица Пековић. - 4., измењено и допуњено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 301 стр. ; 20 cm. - (Едиција Уџбеници и приручници. Приручници за полагање правосудног испита ; књ. 12)

ISBN 978-86-519-1573-7 (
СГ; брош.)    

COBISS.SR-ID 194015756
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

259      II 57513
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958-
       
Коментар Закона о парничном поступку / Невена Петрушић, Драгољуб Симоновић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 909 стр. ; 25 cm. - (Правна библиотека. Едиција Коментари закона / Службени гласник, Београд ; књ. 28)

ISBN 978-86-519-0982-8 (
картон)                     

COBISS.SR-ID 188350988
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

260      II 57524
PIRSH, Otto Dubislav von, 1799-1832
       
Путовање по Србији у години 1829. / Ото Дубислав пл. Пирх ; превео Драгиша Т. Мијушковић. - Београд : Службени Гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 217 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја)

ISBN 978-86-519-1269-9 (
брош.)                       

COBISS.SR-ID 190337292
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

261      II 57621
       
ПОДНЕБЉЕ духа : разговори са мислиоцима / [разговор водио] Милош Јевтић. - Београд : Службени гласник, 2010 (Београд : Гласник). - 718 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Изабрани разговори : у 12 књига / Милош Јевтић ; књ. 2) (Библиотека Сведоци епохе / [Службени гласник])

ISBN 978-86-519-0671-1 (
брош.)                       

COBISS.SR-ID 178546956
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

262      II 57687
        POLA veka Udruženja za pravo osiguranja Srbije : (1961-2012) = Half Century of the Insurance Law Association of Serbia : (1961-2012) / [izbor tekstova, recenziju, redaktorstvo i uređenje knjige izvršio je Jovan Slavnić = selection, review and editorship of the articles and book by Jovan Slavnic]. - Beograd : Udruženje za pravo osiguranja Srbije = Association for Insurance Law of Serbia, 2013 (Beograd : Planeta print). - 233, [13] str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-903105-5-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 197048588
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

263      I 120965
        Aristotelova POLITIKA / priredio Otfrid Hefe ; [prevod Smiljana Simeunović Frick, Katarina Ristić]. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2009 (Sopot : Slava). - 212 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-85129-39-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 158364684
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

264      II 57477
POPOVIĆ, Dejan, 1950-
        Poresko pravo / Dejan Popović. - 8., izmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2012 (Beograd : Planeta print). - XXV, 528 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-394-6 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 193914124
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

265      II 57599
POPOVIĆ, Dragana, 1948-
        Žene u nauci : od Arhimeda do Ajnštajna ... : osvajanje osvojenog / Dragana Popović. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 178 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

ISBN 978-86-519-1234-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 190103820
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

266      II 57547
POPOVIĆ, Dragoljub M., 1951-
        Европско право људских права / Драгољуб Поповић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 499 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Међународни прописи и европско право)
Из садржаја: Конвенција за заштиту људских права и основних слобода са изменама предвиђеним протоколима 11 и 14 с протоколима 1,4,6,7, 12 и 13.

ISBN 978-86-519-1393-1                             

COBISS.SR-ID 192084236
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

267      III 161809
POPOVIĆ, Dragoljub, 1951-
        Pravne posledice brodoloma u antičkom pravu : sa posebnim osvrtom na Rimsko pravo : magistarski rad / Dragoljub Popović. - Beograd : [D. Popović], 1978. - 150 listova ; 30 cm

                                                                       

COBISS.SR-ID 512655537

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

268      Sem. 3533
POPOVIĆ, Jelena
        Nesavjesno pružanje ljekarske pomoći u Krivičnom zakoniku Crne Gore : seminarski rad / Jelena Popović. - Beograd : [J. Popović], 2012. - 40 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512612785
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

269      II 57543
        POSLOVNA etika : ponašanje i upravljanje : kodeksi / [priredila: Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2012 (Beograd : Cicero). - 151 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; decembar 2012, ISSN 1450-7137)
Sadržaj sa nasl. str.: Kodeks korporativnog upravljanja ; Kodeks poslovne etike ; Kodeks ponašanja državnih službenika ; Kodeks policijske etike ; Etički kodeks za državne revizore ; Kodeks etike za stečajne upravnike.

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512630705
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

270      II 57606
POSNER, Richard A.
        Antitrust law / Richard A. Posner. - 2nd ed. - Chicago : The University of Chicago Press, 2001. - XI, 316 str. ; 23 cm

ISBN 0-226-67576-9 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 1024209569
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

271      II 57492
POTHIER, Robert-Joseph
        Traité des obligations / Robert-Joseph Pothier ; préface de Jean-Louis Halpérin. - [Reprint]. - Paris : Dalloz, 2011. - [XIII], 468 str. ; 24 cm

ISBN 978-2-247-10894-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512622001
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

272      II 57586
        PRIMENA antidiskriminacionog zakonodavstva i krivičnopravna zaštita : studija slučaja, praksa i preporuke / Nevena Petrušić ... [et al.]. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012 (Beograd : ATC). - 176 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Iz sadržaja: Zakon o zabrani diskriminacije ; Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

ISBN 978-86-87259-30-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 191097868
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

273      II 57694/1
        PRIRUČNIK o reparacijama. 1 / priredio Pablo de Grejf ; [prevodilac Mirka Janković]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2011 (Beograd : Publikum). - XXXI, 662 str. : tabele ; 24 cm. - (Edicija Dokumenta / [Fond za humanitarno pravo])

ISBN 978-86-7932-040-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 186004492
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

274      II 57694/2
        PRIRUČNIK o reparacijama. 2 / priredio Pablo de Grejf ; [prevodilac Stefan Stojanović]. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2011 (Beograd : Publikum). - 359 str. ; 24 cm. - (Edicija Dokumenti / [Fond za humanitarno pravo])
Sadrži i: Zakon 9,140 od 4. decembra 1995. godine kojim se proglašavaju preminulim osobe koje su nestale ... ; Ustav Republike Malavi.

ISBN 978-86-7932-042-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 186524684
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

275      III 167951
        ПРИРУЧНИК за обуку посредника / Љубица Милутиновић ... [и др.]. - Београд : International Finance Corporation : Министарство правде Републике Србије, 2007 (Београд : Структура 9). - 203 стр. : илустр. ; 30 cm

ISBN 978-86-909925-0-8 (IFC)               

COBISS.SR-ID 138585612
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

276      II 57473
        ПРИРУЧНИК за припрему пријемног испита : за школску 2013/2014. / [Жика Бујуклић ... и др.]. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 247 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Varia / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-336-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195246860
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

277      I 120995
        PROBLEMI filozofije marksizma / [urednik Ljubinka Krešić]. - Beograd : Rad, 1967 (Beograd : Prosveta). - 412 str. ; 20 cm. - (Politička škola)

(Karton)                                                          

COBISS.SR-ID 100831495
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

278      II 57617
        ПРОТИВ забрана : разговор "Социјализам и култура" Филозофско друштво Србије 1969 / приредио Здравко Кучинар. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 265 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Сведоци епохе)

ISBN 978-86-519-0903-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186133004
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

279      II 57605
QUINN, Frances
        Law for journalists / Frances Quinn. - 3rd ed. - Harlow : Pearson Education Ltd., 2011. - XXVI, 483 str. ; 24 cm. - (Longman Practical Journalism Series)

ISBN 978-1-4082-5414-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512642225
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

280      II 57680
RADOVANOVIĆ, Sanja, 1976-
        Уговор о лиценци софтвера / Сања Радовановић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 317 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-406-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194285324
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

281      II 57551
RAINER, Johannes Michael, 1956-
        Das Römische Recht in Europa : von Justinian zum BGB / von Michael Rainer. - Wien : Manz, 2012. - XVII, 403 str. ; 23 cm. - (Manz Kurzlehrbuch)

ISBN 978-3-214-00785-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512631985
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

282      Sem. 3529
RAKIĆ, Dušan
        Public participation in environmental law : seminar paper : [seminarski rad] / Dušan Rakić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [D. Rakić], 2012. - 22 lista ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512611761
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

283      I 120970
RAKIĆ-Vodinelić, Vesna, 1950-
        Judicial reform in Serbia : 2008-2012 / Vesna Rakić-Vodinelić, Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović ; [translated by Ana Knežević Bojović]. - Beograd : Center for Advanced Legal Studies, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 228 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-7546-076-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 195604748
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

284      I 120971
RAKIĆ-Vodinelić, Vesna, 1950-
        Reforma pravosuđa u Srbiji : 2008-2012 / Vesna Rakić-Vodinelić, Ana Knežević Bojović, Mario Reljanović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 382 str. ; 20 cm. - (Edicija Monografije / Pravni fakultet univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; knj. 17)

ISBN 978-86-519-1585-0 (SG; broš.)     

COBISS.SR-ID 194846476
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

285      Sem. 3534
RANKOV, Milovan
        The costs and benefits of the European Monetary Union : seminar paper : [seminarski rad] / Milovan Rankov. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Rankov], 2012. - 17 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512613041
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

286      I 120987
RANKOVIĆ, Ljubomir, protođakon
        Живот српске цркве / протођакон Љубомир Ранковић. - Ваљево : Глас Цркве, 1989 (Шабац : "Драган Срнић"). - 191 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека "Глас Цркве". Посебна издања ; књ. 16)

(Брош.)                                                          

COBISS.SR-ID 150540
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

287      II 57519
RANKOVIĆ, Zoran
        Инвентар рукописа Библиотеке Српске патријаршије / [аутори Зоран Ранковић, Владимир Вукашиновић, Радоман Станковић] ; уредник Зоран Недељковић ; [фотографије Мирослав Лазић]. - Београд : Библиотека Српске патријаршије, 2012 (Београд : Службени гласник). - 125 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Рукописи Библиотеке Српске патријаршије / Библиотека Српске патријаршије ; књ. 1)

ISBN 978-86-88885-01-0 (картон)                     

COBISS.SR-ID 188963852
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

288      II 57526
RATHGEBER, Christian, 1982-
        Criminal compliance : kriminalpräventive Organisations- und Aufsichtspflichten am Beispiel der Wirtschaftskorruption / Christian Rathgeber. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 413 str. ; 23 cm. - (Schriften zu Compliance ; Bd. 4)

ISBN 978-3-8329-7579-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512626865
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

289      I 120953
RAVAISSON, Félix, 1813-1900
        Филозофски тестамент / Феликс Равесон ; превео Зоран Миндеровић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 79 стр. ; 18 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција 1001 књига ; 55)

ISBN 978-86-519-1319-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 191443212

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

290      II 57575
REBOUL, Yves
        Introduction to trademarks and geographical indications / Yves Reboul, Mirjana Polenak-Akimovska, Goce Naumovski. - Skopje : SS. Cyril and Methodius University, Iustinianus Primus Law Faculty ; Štip : 2-ri Avgust S, 2010. - 200 str. ; 23 cm
Sadrži i: Madrid agreement concerning the international registration of marks ; Protocol relating to the Madrid agreement concerning the international registration of marks ; Singapore treaty on the law of trademarks ; Regulations under the Singapore treaty on the law of trademarks ; Resolution by the diplomatic conference supplementary to the Singapore treaty on the law of trademarks and the regulations thereunder.

ISBN 978-9989-194-47-4 (Law Facul)
ISBN 978-9989-909-79-5 (2-ri Avg.)       

COBISS.SR-ID 85520650
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

291      I 120945
        RECHT auf Menschenrechte : Menschenrechte, Demokratie und internationale Politik / hrsg. von Hauke Brunkhorst ... [et al.]. - 1. Aufl. - Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1999. - 345 str. ; 18 cm. - (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft ; 1441)

ISBN 3-518-29041-X (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 512626353
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

292      II 57670
REGIONALNE konferencije o notarijatu (2010 ; Beograd, Tirana)
        Zbornik radova sa regionalnih konferencija o notarijatu : Beograd, 15./16. april 2010. Tirana, 4./5. novembar 2010 = Collection of Reports from the Regional Conference on Notaries : Belgrade, April 15./16. 2010. Tirana, November 4./5. 2010. - [S. l.] : Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), [2011?] ([s. l.] : Amos Graf). - 259 str. ; 24 cm

                                                                       

COBISS.SR-ID 514583484

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

293      II 57544
REINACH, Salomon
        Orfej : opšta istorija religija / Salomon Renak ; [preveli Milica Grabovac, Muharem Borić]. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2005 (Sopot : Slava). - 387 str. ; 21 cm

ISBN 86-85129-14-1 (karton)                       

COBISS.SR-ID 123524876
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

294      III 167936
        RESEARCH handbook on the economics of corporate law / edited by Claire A. Hill [and] Brett H. McDonnell. - Cheltenham, UK ; Northampton, USA : E. Elgar, 2012. - IX, 486 str. ; 26 cm. - (Research handbooks in law and economics)

ISBN 978-1-84844-958-9 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512632753
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

295      II 57561
        RESTITUTION : past, present and future : essays in honour of Gareth Jones / edited by W.R. Cornish ... [et al.]. - Repr. in hardback 2000. - Oxford : Hart, 2000. - XXIII, 347 str. ; 24 cm

ISBN 1-901362-42-6 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512633265
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

296      II 57515
RIBIČIČ, Ciril, 1947-
        Људска права и уставна демократија : уставни судија између негативног и позитивног активизма / Цирил Рибичич ; превод Нада Трајковић ; редактура превода Боса М. Ненадовић [тј.] Ненадић. - Београд : Службени гласник : Уставни суд Републике Србије, 2012 (Београд : Гласник). - 480 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Устав и уставни концепти)

ISBN 978-86-519-1067-1 (СГ; брош.)    

COBISS.SR-ID 189505548
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

297      II 57674
RICARDO, David
        О принципима политичке економије и опорезивања / Дејвид Рикардо ; превела с енглеског Невена Мрђеновић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Службени гласник). - 376 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција
Великани економске мисли)

ISBN 978-86-519-1370-2 (
картон)                     

COBISS.SR-ID 192498444
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

298      II 57480
RICARD-Nihoul, Gaëtane
        Pour une fédération européenne : d'États-nations : la vision de Jacques Delors revisitée / Gaëtane Ricard-Nihoul ; préface de Jacques Delors. - Bruxelles : Groupe De Boeck, Éditions Larcier, 2012. - 203 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-8044-5170-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512618161
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

299      II 57578
RISIMOVIĆ, Radosav, 1972-
       
Нужна одбрана у кривичном праву / Радосав Рисимовић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - VIII, 247 стр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије ; Књ. 9)

ISBN 978-86-7020-229-0 (
брош.)                       

COBISS.SR-ID 195325964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

300      II 57611
RITZER, George, 1940-
        Savremena sociološka teorija i njeni klasični koreni / Džordž Ricer ; preveli s engleskog jezika Smiljana Skiba i Dušan Pavlović. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 463 str. ; 23 cm : ilustr. - (Biblioteka Društvena misao. Edicija Načela politike)

ISBN 978-86-519-0210-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 189352716
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

301      II 57550
ROXIN, Claus, 1931-
        Täterschaft und Tatherrschaft / von Claus Roxin. - 8.
Aufl. - Berlin : De Gruyter, cop. 2006. - XXI, 820 str. ; 21 cm

ISBN 3-89949-194-7
ISBN 978-3-89949-194-4 (karton)                       

COBISS.SR-ID 8720465
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

302      II 57630
SAMPSON, Robert J.
        Crime in the making : pathways and turning points through life / Robert J. Sampson and John H. Laub. - Cambridge, Mass. [etc.] : Harvard University Press, 1993. - IX, 309 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 0-674-17605-7 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 42284559
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

303      III 167934
SAVA Inok, 16v
        Први српски буквар Инока Саве : Венеција 1597 / приредио Михаило Блечић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник : Завод за уџбенике, 2009 (Београд : Гласник). - 109 стр. : илустр. ; 28 cm. - (Библиотека Lexis. Едиција Слово / [Службени гласник]) (Едиција Посебна издања / [Завод за уџбенике])

ISBN 978-86-519-0250-8 (СГ)
ISBN 978-86-17-16557-2 (ЗУ; картон)  

COBISS.SR-ID 170248716
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

304      II 57640
SAVETOVANJE Kako završiti privatizaciju u Srbiji (2007 ; Beograd)
        Savetovanje Kako završiti privatizaciju u Srbiji : rezultati i perspektive / [organizatori] Naučno društvo ekonomista sa Akademijom ekonomskih nauka i Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu. - Beograd : Ekonomski fakultet, 2007 (Beograd : Čugura print). - 461 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-403-0839-7 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 142185484
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

305      II 57695
SAVETOVANJE Novo jugoslovensko krivično zakonodavstvo (1996 ; Zlatibor)
        Novo jugoslovensko krivično zakonodavstvo / Savetovanje, Zlatibor, 26-28. septembra 1996. ; Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije. - Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, 1996 ([S. l. : Slavija Press : Grafo Press]). - 170 str. ; 21 cm
Sadrži i: Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku, sa obrazloženjem.

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512660657
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

306      I 120992
SAVETOVANJE "Organizacija i funkcionisanje krivičnog pravosuđa na teritoriji SR Srbije" (1987 ; Vrnjačka Banja)
        Organizacija i funkcionisanje krivičnog pravosuđa na teritoriji SR Srbije : (savetovanje) : Vrnjačka Banja, 11, 12. i 13. juni 1987. god. / [organizator] Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije. - Vrnjačka Banja [tj.] Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije, 1987 ([b. m. : b. i.]). - 137 str. ; 20 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512656561
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

307      I 120993
SAVETOVANJE Saveza udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije (24 ; 1986 ; Bled)
        XXIV savetovanje : Bled, 23.-25.X 1986. / [organizator] Savez udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije. - [B. m.] : Savez udruženja za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, 1986. - 235 str. : tabele ; 20 cm
Sadržaj s nasl. str.: Krivično i prekršajno reagiranje na ponašanja koja opravdavaju kažnjivost ; Procjena uspješnosti suzbijanja privrednog kriminaliteta ; Problematika društvene uloge pravosudnih institucija i njihove međusobne interakcije u pravosudnoj praksi.

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512656817
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

308      II 57676
SAVETOVANJE Udruženja za krivično pravo i kriminologiju SR. Srbije (9 ; 1986 ; Zlatibor)
        Efikasnost krivičnog postupka ; Krivično delo izazivanja opšte opasnosti požara : deveto savetovanje, Zlatibor, 1986 / [organizator] Udruženje za krivično pravo i kriminologiju SR. Srbije. - Zlatibor [tj.] Beograd : Udruženje za krivično pravo i kriminologiju SR Srbije, 1986 (Šabac : RO Dragan Srnić). - 182 str. ; 24 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 27782919
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

309      III 167953
SAVIĆ, Velibor
        Синови Војводе Мишића / Велибор Берко Савић. - Ваљево : аутор, 2001 (Ваљево : Ваљевопринт). - 333 стр. : фотогр. ; 25 cm

(Картон)                                                         

COBISS.SR-ID 175041031
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

310      II 57525
SCHAUT, Andreas B.
        Europäische Strafrechtsprinzipien : ein Beitrag zur systematischen Fortentwicklung übergreifender Grundlagen / Andreas B. Schaut. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos ; Bern : Stämpfli, 2012. - 344 str. ; 22 cm. - (Schriften zum internationalen und europäischen Strafrecht ; Bd. 2)

ISBN 978-3-8329-7968-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512626609
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

311      II 57520
SCHINDLER, John R., 1957-
        Босански рат и терор : Босна, Ал Каида и успон глобалног џихада / Џон Р. Шиндлер ; превео Растко Јовановић. - 2. изд. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 307 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Студије безбедности)

ISBN 978-86-519-1101-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186616332
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

312      III 167941/1
SCHLEIERMACHER, Friedrich, 1768-1934
        Hermeneutika i kritika s primjenom na Novi zavjet. Sv. 1, [Hermeneutika] / Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ; priredio i preveo Željko Pavić. - Zagreb : Demetra, Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, 2002. - XXIV, 354 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Demetra : Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; 64 a)

ISBN 953-6093-53-7 (celina)                       

ISBN 953-6093-06-5 (Sv. 1, karton sa omotom)

COBISS.SR-ID 47202817
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

313      III 167942/2
SCHLEIERMACHER, Friedrich, 1768-1934
        Hermeneutika i kritika s primjenom na Novi zavjet. Sv. 2, [Kritika] / Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher ; priredio i preveo Željko Pavić. - Zagreb : Demetra, Filosofska biblioteka Dimitrija Savića, 2002. - VIII, 359-756 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Demetra : Filosofska biblioteka Dimitrija Savića ; 64 b)

Sadržaj:
Sv. 2. - [Kritika] : Pogovor ; Bibliografija ; Registri za oba sveska. - VIII, str. 359-756.

ISBN 953-6093-53-7 (celina)                       

ISBN 953-6093-08-1 (Sv. 2, karton sa omotom)

COBISS.SR-ID 513444964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

314      II 57516
SIBINOVIĆ, Đorđe D., 1964-
        Професија адвокат / Ђорђе Д. Сибиновић. - 2., допуњено и измењено изд. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 195 стр. : табеле ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Студије / [Службени гласник, Београд])

ISBN 978-86-519-1338-2 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 190982924
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

315      II 57556
SIMIĆ, Pero, 1946-
        Тито - строго поверљиво : архивски документи / Перо Симић, Звонимир Деспот. - 2. изд. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 624 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Сведоци епохе)

ISBN 978-86-519-1106-7 (картон)                     

COBISS.SR-ID 186673932
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

316      III 167956
SIMOVIĆ, Slobodan, 1956-
        Индустријска шпијунажа и заштита пословне тајне / Слободан Симовић. - Крагујевац : Симеон, 2012 (Крагујевац : Графостил). - X, 313 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm

ISBN 978-86-915251-0-1 (картон)                     

COBISS.SR-ID 188590604
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

317      II 57540
SPENGLER, Oswald, 1880-1936
        Пропаст Запада : I-II / Освалд Шпенглер ; [превео Владимир Вујић]. - 2. изд. - Београд : Утопија, 2010 (Ужице : Графичар). - 799 стр. ; 25 cm + 3 пресавијена листа

ISBN 978-86-85129-77-3 (картон)                     

COBISS.SR-ID 177953292
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

318      Sem. 3517
SPIRIĆ, Miloš
        Liability of internet service providers for copyright infringemets : seminar paper : [seminarski rad] / Miloš Spirić. - [Beograd] : [M. Spirić], 2012. - 20 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512608689
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

319      II 57581
        СРБИЈА : изградња капацитета система безбедности / приредио Радослав Гаћиновић. - Београд : Институт за политичке студије, 2011 (Београд : Eseloge). - 236 стр. : илустр. ; 23 cm

ISBN 978-86-7419-239-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 186718732
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

320      Z II 174
SRBIJA. Zakoni
        Кривични законик : са регистром појмова / приредила Гордана Станојчић. - 3. измењено и допуњено изд. - Београд : Пословни биро, 2013 (Београд : Бирографика). - 280 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7889-490-9 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195915276
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

321      Z I 2933
SRBIJA. Zakoni
        Закон о црквама и верским заједницама / [уредник Миодраг Радојевић ; поговор Милан Радуловић]. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - XXII, 63 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи. Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд] ; књ. 27)

ISBN 86-7549-494-7 (брош.)
ISBN 978-86-7549-494-2                             

COBISS.SR-ID 131901964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

322      Z I 2924
SRBIJA. Zakoni
        Закон о пензијском и инвалидском осигурању / предговор Весна Стојановић. - Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 165 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Правна библиотека. Едиција Изворни закони и прописи / Службени гласник, Београд ; књ. 44)

ISBN 978-86-519-0566-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 182873868
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

323      Z I 2929
SRBIJA. Zakoni
        Закон о полицији / предговор Слободан Милетић. - 2. изд. - Београд : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 150 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи. Изворни закони и прописи / Службени гласник, Београд ; књ. 15)

ISBN 978-86-7549-667-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 141080332
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

324      Z I 2930
SRBIJA. Zakoni
        Закон о приватизацији / предговор Јелисавета Василић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2005 (Београд : Гласник). - 78 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи / [Службени гласник, Београд])

ISBN 86-7549-432-7 (брош.)                        

COBISS.SR-ID 126285836
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

325      Z I 2935
SRBIJA. Zakoni
        Закон о спољнотрговинском пословању / предговор Милан С. Париводић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 73 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи. Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд] ; књ. 19)

ISBN 86-7549-455-6 (брош.)                        

COBISS.SR-ID 128212492
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

326      Z I 2934
СРБИЈА. Закони
        Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената / [уредник Миодраг Радојевић]. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 177 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи / [Службени гласник, Београд] ; књ. 26)

ISBN 86-7549-495-5 (брош.)
ISBN 978-86-7549-495-9                             

COBISS.SR-ID 131759884
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

327      Z I 2928
SRBIJA. Zakoni
        Закон о туризму / предговор Бојан Димитријевић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2005 (Београд : Гласник). - 86 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи. Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд])

ISBN 86-7549-436-X (брош.)
ISBN 978-86-7549-436-2                             

COBISS.SR-ID 127463692
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

328      Z I 2927
СРБИЈА. Закони
        Закон о заштити потрошача / предговор Бојан Димитријевић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 68 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи. Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд] ; књ. 18)

ISBN 86-7549-456-4 (брош.)                        

COBISS.SR-ID 128212236
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

329      Z I 2931
SRBIJA. Zakoni
        Закон о здравственој заштити. - Београд : Службени гласник, 2010 (Београд : Гласник). - 166 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Правна библиотека. Едиција Изворни закони и прописи ; књ. 43 / [уредник Јовица Тркуља])

ISBN 978-86-519-0712-1 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 180272140
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

330      Z I 2932
SRBIJA. Zakoni
        Закон о здравственом осигурању / [уредник Миодраг Радојевић]. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 197 стр. ; 20 cm. - (Едиција Закони и прописи ; књ. 23)

ISBN 86-7549-477-7 (брош.)
ISBN 978-86-7549-477-5                             

COBISS.SR-ID 129629964
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

331      Z I 2925
SRBIJA. Zakoni
        Законик о кривичном поступку / предговор Слободан Бељански, Горан П. Илић, Миодраг Мајић. - 3. изд. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 407 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Изворни закони и прописи / Службени гласник, Београд ; књ. 48)

ISBN 978-86-519-1296-5 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 190876940
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

332      II 57627
SRDIĆ, Milutin, 1936-
        Својинскоправни односи у Републици Србији / Милутин Срдић, Мирјана Прентовић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 447 стр. : обрасци ; 24 cm. - (Библиотека Правна библиотека. Едиција Правна читанка / [Службени гласник, Београд])
Садржи и: Закон о јавној својини ; Закон о промету непокретности ; Закон о државном премеру и катастру.

ISBN 978-86-519-1205-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 189900812
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

333      Sem. 3524
SREĆKOVIĆ, Sonja
        The evolution of the common commercial policy : EU trade policy and the world : [seminarski rad] / Sonja Srećković. - Belgrade [i. e.] Beograd : [S. Srećković], 2012. - IV, 15 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512610481
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

334      II 57523
STANAREVIĆ, Nikola, 1882-1976
        Двадесет година Либералне (Националне) странке : (1902-1922) / Никола Станаревић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 168 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја)

ISBN 978-86-519-1314-6                             

COBISS.SR-ID 191251468
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

335      II 57573
STANČETIĆ, Veran, 1981-
        Reforma upravljanja u savremenoj državi : razvojni i demokratski potencijali decentralizovane države / Veran Stančetić. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 268 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Evropska unija / [Službeni glasnik, Beograd] ; knj. 18)

ISBN 978-86-519-1239-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 189957388
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

336      II 57585
STEFANOVIĆ, Mila, 1948-
        Јагодинско библиотекарство : (1851-2011) / Мила Стефановић. - Јагодина : Народна библиотека "Радислав Никчевић", 2011 (Јагодина : Папир комерц). - 409 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-84987-56-5 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 184318476
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

337      II 57628
STEINER, Rudolf, 1861-1925
        Svest posvećenih : [istine i zablude u duhovnom istraživanju : [jedanaest predavanja održanih od 11 do 22. avgusta 1924. u Torquai-u (Engleska)] / Rudolf Štajner ; [prevod Mile Galović]. - Beograd : Antroposofski kulturni centar, 2011 (Batajnica : Grafex). - 217 str. ; 21 cm. - (Antroposofska biblioteka)

ISBN 978-86-85339-24-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 181157388
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

338      Sem. 3514
STOJANOVIĆ, Milica
        Central European Free Trade Agreement - CEFTA 2006 : seminar paper : [seminarski rad] / Milica Stojanović. - Belgrade [i. e. Beograd] : [M. Stojanović], 2012. - 13 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512607921
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

339      III 167922
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Коментар Кривичног законика / Зоран Стојановић. - 4. измењено и допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 1099 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Коментари закона / Службени гласник, Београд)

ISBN 978-86-519-1483-9 (картон)                     

COBISS.SR-ID 193301260
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

340      II 57499
STRENG, Franz
        Strafrechtliche Sanktionen : die Strafzumessung und ihre Grundlagen / von Franz Streng. - 3., überarb. Aufl. - Stuttgart : Kohlhammer, 2012. - XXIII, 530 str. ; 24 cm. - (Rechtswissenschaften und Verwaltung : Studienbücher)

ISBN 978-3-17-022365-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512624049
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

341      Sem. 3530
STRUNIĆ, Svetlana
        The federal design Bosnia and Herzegovina : from the scope of constituent nations and their mutual relations in the frame of the Constitution : (certain aspects) : [seminarski rad] / Svetlana Strunic. - [Beograd] : [S. Strunić], 2012. - 13 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512612017
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

342      III 167924
SZLEZÁK, Thomas Alexander, 1940-
        Šta Evropa duguje Grcima : o osnovama naše kulture u grčkoj antici / Tomas Aleksander Slezak ; prevod s nemačkog Irina Deretić. - Beograd : Albatros plus : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Službeni glasnik). - 290 str. ; 25 cm : ilustr. - (Biblioteka Evropa / [Albatros plus [i] Službeni glasnik])

ISBN 978-86-6081-084-9 (AP; karton)
ISBN 978-86-519-1322-1 (SG)               

COBISS.SR-ID 189912076
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

343      I 120986
ŠAKOTA, Mirjana
        Манастир Студеница / Мирјана Шакота. - Београд : Туристичка штампа, 1976 (Београд : Култура). - 30 стр. : илустр. ; 17 cm

(Брош.)                                                          

COBISS.SR-ID 121373703
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

344      II 57647
ŠIJAKOVIĆ, Bogoljub, 1955-
        Историја - Насиље - Теорија : изабрани "историософски" есеји / Богољуб Шијаковић. - Београд : Архипелаг, 2012 (Нови Сад : Артпринт медиа). - 134 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Знакови / [Архипелаг])

ISBN 978-86-523-0039-6 (картон)                     

COBISS.SR-ID 192369420
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

345      II 57587
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
        Novi Zakonik o krivičnom postupku Srbije : kako je propala reforma : šta da se radi? / Milan Škulić, Goran Ilić. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012 (Beograd : ATC). - 185 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-87259-32-4 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 194614284
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

346      II 57633
ŠUPUT, Dejan
        Sankcionisanje dopinga u sportu / Dejan Šuput. - Beograd : Orion-art, 2007 (Bor : Tercija). - 167 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-83305-35-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 143076364
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

347      II 57682
TADIĆ, Nevenka, 1926-
        Osećajno i saznajno / Nevenka Tadić. - 2. izd. - Beograd : Naučna KMD, 2007 (Beograd : Naučna KMD). - 187 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 86-84153-69-3 (karton)                       

COBISS.SR-ID 131922444
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

348      II 57692/1
TADIĆ, Nevenka, 1926-
        Osećajno i saznajno u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Knj. 1 / Nevenka Tadić. - Beograd : Naučna KMD, 2011 (Beograd : Naučna KMD). - 237 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-6021-040-3 (karton)                       

COBISS.SR-ID 186171660
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

349      II 57692/2
TADIĆ, Nevenka, 1926-
        Osećajno i saznajno u psihoanalitičkoj psihoterapiji. Knj. 2 / Nevenka Tadić. - Beograd : Naučna KMD, 2012 (Beograd : Naučna KMD). - 239 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-6021-055-7 (karton)                       

COBISS.SR-ID 192325900
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

350      II 57518
TASIĆ, Dmitar, 1973-
        Рат после рата : Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији и у Македонији 1918-1920 / Дмитар Тасић. - 2. допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 446 стр. : фотогр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја)

ISBN 978-86-519-1306-1 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 190943244
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

351      II 57622
TAYLOR, Charles, 1931-
        Doba sekularizacije / Čarls Tejlor ; sa engleskog preveli Slobodan Damnjanović, Slobodan Divjak. - Beograd : Albatros plus : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Službeni glasnik). - 869 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Albatros plus [i] Službeni glasnik])

ISBN 978-86-6081-081-8 (Albatros plus)
ISBN 978-86-5191-108-1 (SG; karton)   

COBISS.SR-ID 186755596
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

352      II 57650
        ТЕМЕЉИ модерне демократије : избор декларација и повеља о људским правима (1215-1989) приређивача Душана Мрђеновића, ИРО Нова књига, Београд 1989 / обрада Катарина Рашић Михајловић. - Београд : К. Рашић Михајловић, 2013 (Лазаревац : Елвод принт). - 52 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-84063-07-8 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196598796
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊


353      II 57675
        TEORIJSKI i praktični problemi jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva / [urednik Jovan Ćirić]. - Beograd : Institut za kriminološka istraživanja, 1996 (Beograd : Profigraf). - 268 str. ; 24 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 55165452
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

354      II 57527
        THE proposed common European sales law - the lawyers' view / Ed. by Guido Alpa ... [et al.]. - Munich : Sellier European Law Publ., 2013. - X, 251 str. ; 23 cm
Sadrži i: Common European Sales Law.

ISBN 978-3-86653-249-6 (broš.)
ISBN 978-3-86653-985-3 (eBook)                      

COBISS.SR-ID 512627377
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

355      II 57646
TODOSIJEVIĆ, Jelena
        Mobing / Jelena Todosijević. - Beograd : Arhipelag, 2012 (Novi Sad : Artprint). - 129 str. : graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Iskustva)

ISBN 978-86-523-0049-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 193565196
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

356      II 57539
TOMIĆ, Zoran R., 1956-
        Опште управно право : организационо, материјално, процесно / Зоран Р. Томић. - 7., измењено и побољшано изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 403 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет Универзитета у Београду)

ISBN 978-86-7630-410-3 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194804236
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

357      I 120660/A
TOMIĆ, Zoran, 1956-
        Управно право / Зоран Р. Томић. - 4., пречишћено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 293 стр. ; 20 cm. - (Едиција Уџбеници и приручници. Приручници за полагање правосудног испита ; књ. 9)

ISBN 978-86-519-1135-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 187455756
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

358      II 57486
        TRAITÉ de droit civil ; Les principaux contrats spéciaux / sous la dir. de Jacques Ghestin. - 3e éd. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., 2012. - 1684 str. ; 23 cm

ISBN 978-2-275-03785-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512620209
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

359      Sem. 3528
TRBOJEVIĆ, Ana
        European citizenship, fundamental rights and the right to a family reunification : Zambrano and McCarthy cases : seminar paper : [seminarski rad] / Ana Trbojević. - Belgrade [i. e.] Beograd : [A. Trbojević], 2012. - 25 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512611505
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

360      II 57618
TRGOVČEVIĆ-Prokić, Milena, 1956-
        Ovlašćenja javnog beležnika / Milena Trgovčević-Prokić. - 3., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 438 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Studije / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1126-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 189472524
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

361      II 57619
        УСКЛАЂИВАЊЕ пословног права Србије са правом Европске уније : 2012 / уредник Вук Радовић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Досије студио). - 441 стр. : граф. прикази ; 24 цм. - (Библиотека Зборници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-409-7 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194746892
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

362      Z II 173
        УСТАВ Републике Српске : важећи текст Устава Републике Српске измењен и допуњен закључно са Амандманом 123 од 27. априла 2011. године / приредио Младен Тишма. - Београд : [б. и.], 2011. - X, 54 стр. ; 21 cm

                                                                       

COBISS.SR-ID 512646577

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

363      I 120964
VAN Tienhoven, Arius
        Страхоте рата у Србији : дневник ратног хирурга : 1915 / Аријус ван Тинховен ; [превод Јелица Новаковић-Лопушина]. - 1. изд. - Београд : Утопија, 2005 (Сопот : Слава). - 102 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Библиотека Баштина ратника ; књ. 1)

ISBN 86-85129-16-8 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 124413708
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

364      III 166191/B1
VASOVIĆ, Vučina
        Savremene demokratije. Tom 1 / Vučina Vasović. - 3. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 710 str. : tabele ; 25 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Sinteze / [Službeni glasnik])

ISBN 978-86-7549-950-3 (karton)                       

COBISS.SR-ID 191351564
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

365      III 166191/A2
VASOVIĆ, Vučina
        Savremene demokratije. Tom 2 / Vučina Vasović. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 333 str. : tabele ; 25 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Sinteze / [Službeni glasnik])

ISBN 978-86-7549-573-4 (karton)                       

COBISS.SR-ID 191352844
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

366      I 120990
VELIMIROVIĆ, Nikolaj, episkop, 1881-1956
        Живот св. Саве / епископ Николај. - Шабац : Глас цркве, 1986. - 123 стр. : илустр. ; 20 цм. - (Библиотека Глас цркве ; 3)

(Брош.)                                                          

COBISS.SR-ID 24903175
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

367      II 57562
VIRGO, Graham
        The principles of the law of restitution / Graham Virgo. - 2nd ed. - Oxford [UK] ; New York : Oxford University Press, 2006. - LXI, 785 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-929850-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 8264273
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

368      I 120983
VLADIKA Nikolaj, Sveti, 1881-1956
        Молитве на језеру : на Охридском језеру : 1921 - 1922 године / Владика Николај. - [Б. м.] : Манастир Лелић, 2005 ([б. м. : Манастир Лелић]). - 147 стр. ; 20 cm. - (Духовно наслеђе / Манастир Лелић)

(Брош.)                                                          

COBISS.SR-ID 512655793
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

369 III 166139
VLADIKA Nikolaj, Sveti, 1881-1956
        Охридски пролог / свети владика Николај. - [Лелић] : Манастир Лелић ; Шабац : Глас цркве, 2009 ([б. м.] : Александрија). - 1100 стр. ; 25 cm

(Кожа)                                                            

COBISS.SR-ID 517922709
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

370      II 57660
VOKIĆ, Zdravko
        Cenzurisani Isus / Zdravko Vokić. - Sarajevo : Centar za empirijska istraživanja religije, CEIR, 2012 (Banja Luka : Point). - 159 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-1981-1-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 19686918
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

371      I 120961
VOLTAIRE
        Rasprava o toleranciji : povodom smrti Žana Kalasa / Volter ; [prevod s francuskog Srđan Pavlović]. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2005 (Sopot : Slava). - 140 str. ; 17 cm

ISBN 86-85129-13-3 (broš.)                                    

COBISS.SR-ID 121750028
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

372      I 120944
VUČINIĆ, Marinko M.
        Druga Srbija : na mrtvoj straži političke korektnosti / Marinko M. Vučinić. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 406 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija Novi svet)

ISBN 978-86-519-1439-6 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 192329484
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

373      II 57476
VUKADIN, Emilija, 1949-
        Економска политика за правнике / Емилија Вукадин, Мирољуб Лабус. - 1. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 371 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-408-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 194543884
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

374      II 57667
VUKOVIĆ, Drenka, 1953-
        Socijalna politika Evropske unije / Drenka Vuković. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 383 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-48-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 182380556
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

375      II 57678
VUKOVIĆ, Igor, 1973-
        Кривична дела неправог нечињења / Игор Вуковић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 451 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет Универзитета, Београд)

ISBN 978-86-7630-424-0 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 196481292
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

376      II 57636
VUKOVIĆ, Svetislav, 1931-2012
        Коментар Кривичног законика : са судском праксом, регистром појмова и табеларним приказом свих кривичних дела / Светислав Р. Вуковић, Гордана Станојчић. - Београд : Пословни биро, 2013 (Београд : Бирографика). - 496 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7889-491-6 (брош.)                       

COBISS.SR-ID 195916556
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

377      II 57580
VUKOVIĆ-Ćalasan, Danijela, 1981-
        Nacionalni identitet i globalizacija / Danijela Vuković-Ćalasan. - Beograd : Udruženje za političke nauke Srbije : Čigoja štampa, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 143 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7558-807-8 (ČŠ; broš.)     

COBISS.SR-ID 184040972
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

378      II 57481
WATHELET, Melchior
        Contentieux européen / Melchior Wathelet ; avec la collaboration de Jonathan Wildemeersch. - Bruxelles : Gropue De Boeck, Éditions Larcier, 2010. - 786 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Collection de la Faculté de droit de l'Université de Liège)

ISBN 978-2-8044-4140-1                           

COBISS.SR-ID 512618673
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

379      II 57505
WEINBERGER, Ota
        Aus intellektuellem Gewissen : Aufsätze von Ota Weinberger über Grundlagenprobleme der Rechtswissenschaft und Demokratietheorie / eine Auswahl herausgegeben zum achtzigsten Geburtstag des Autors von Michael Fischer, Peter Koller, Werner Krawietz. - Berlin : Duncker & Humblot, 2000. - 468 str. : slika Ota Vajnbergera ; 24 cm

ISBN 3-428-10037-9 (karton)                       

COBISS.SR-ID 3116113
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

380      II 57504
WEINBERGER, Ota
        Recht, Institution und Rechtspolitik : Grundprobleme der Rechtstheorie und Sozialphilosophie / Ota Weinberger. - Stuttgart : F. Steiner, 1987. - 275 str. ; 23 cm

ISBN 3-515-04922-3 (broš.)
ISBN 978-3-515-04922-1                           

COBISS.SR-ID 8543313
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

381      II 57502
WEINBERGER, Ota
        Rechtslogik / Ota Weinberger. - 2., umgearb. u. wesentl. erw. Aufl. - Berlin : Duncker und Humblot, 1989. - 413 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 3-428-06534-4 (karton)                       

COBISS.SR-ID 512624817
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

382      II 57501
WEINBERGER, Ota
        Wahrer Glaube, Agnostizismus und Logik der theologischen Argumentation / von Ota Weinberger. - Berlin : Duncker und Humblot, 2004. - 117 str. ; 21 cm. - (Wissenschaftliche Abhandlungen und Reden zur Philosophie, Politik und Geistesgeschichte ; Bd. 34)

ISBN 3-428-11536-8 (broš.)

COBISS.SR-ID 512624561
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

383      II 57496
WEISSER, Bettina
        Täterschaft in Europa : ein Diskussionsvorschlag für ein europäisches Tätermodell auf der Basis einer rechtsvergleichenden Untersuchung der Beteiligungssysteme Deutschlands, Englands, Frankreichs, Italiens und Österreichs / Bettina Weißer. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2011. - XXVII, 600 str. ; 24 cm

ISBN 978-3-16-15702-1 (karton sa omotom)        

COBISS.SR-ID 512623025
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

384     III 167929
WINTGENS, Luc J.
        Legisprudence : practical reason in legislation / Luc J. Wintgens. - Farnham : Ashgate, cop. 2012. - [VII], 341 str. ; 25 cm. - (Applied legal philosophy)

ISBN 978-1-4094-1981-5 (karton sa omotom)
ISBN 978-1-4094-1982-2 (ebk)   

COBISS.SR-ID 512630193
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

385      II 57474
WOLFGANG, Marvin E.
        Potkultura nasilja : ka jednoj integrisanoj kriminološkoj teoriji / Marvin Volfgang i Franko Ferakuti ; sa engleskog prevela Dragica Ljubičić. - Beograd : Pravni fakultet, 2012 (Beograd : Dosije studio). - XVII, 176 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen ; 21)

ISBN 978-86-7630-344-1 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 188692748
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

386      II 57632
WOLLMANN, William T., 1959-
        Centralna Evropa / Vilijem T. Volman ; prevod sa engleskog Ana Ješić. - Beograd : Arhipelag, 2008 (Novi Sad : Artprint). - 739 str. ; 22 cm. - (Biblioteka Zlatno runo / [Arhipelag])

ISBN 978-86-86933-29-4 (karton)           

COBISS.SR-ID 152123404
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

387     
WOOD, Gordon S.
        Empire of liberty : a history of the early Republic, 1789-1815 / Gordon S. Wood. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - XIX, 778 str., [32] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - (The Oxford history of the United States)

ISBN 978-0-19-983246-0 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512642993
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

388      Z II 170
        ZAŠTITA potrošača i korisnika finansijskih usluga / [tekstove priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2012 (Beograd : Cicero). - 152 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator / [Intermex] ; oktobar 2012, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o zaštiti potrošača ; Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga ; ABC Indeks.

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 512636081
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

389      II 57584
        ZATVORI u Srbiji : 2010 : praćenje reforme zatvorskog sistema / [autori Marija Jelić ... et al.]. - Beograd : Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, 2011 (Beograd : Zagorac). - 144 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Helsinške sveske ; knj. br. 30)

ISBN 978-86-7208-173-2 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 183560460
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

390      Z I 2926
        ЗБИРКА прописа о изборном поступку / приредила Тамара Стојчевић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 182 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Збирке закона и прописа ; књ. 21)
Из садржаја: Закон о избору народних посланика ; Закон о избору председника Републике ; Закон о локалним изборима ; Закон о јединственом бирачком списку ; Закон о управним споровима.

ISBN 978-86-519-1295-8 (брош.)           

COBISS.SR-ID 189476876
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

391      II 57688
        ZBIRKA radova suradnika na projektu Europske značajke i dvojbe hrvatskog sustava izvršenja kazne oduzimanja slobode / urednici Goran Tomašević, Marija Pleić. - Split : Pravni fakultet, Zavod za kaznenopravna i kriminološka istraživanja "Ivan Vučetić", 2012. - 220 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-953-6102-94-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 512812464
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

392      II 57642
        ЗБОРНИК на Правниот факултет "Јустинијан први " во Скопје, во чест на проф. др Никола Матовски = Proceedings in honour of professor Nikola Matovski / [уредник Гордан Калајџиев]. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први", 2011. - XXИВ, 1124 стр. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-07-7 (брош.)           

COBISS.SR-ID 89965578
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

393      II 57645
        ЗБОРНИК на Правниот факултет "Јустинијан први " во Скопје, во чест на проф. д-р. Георги Ганзовски = Proceedings in honour of professor Georgi Ganzovski / [главен и одговорен уредник Томислав Гроздановски]. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први", 2011. - ИX, 478 стр. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-02-2                               

COBISS.SR-ID 89646090
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

394      II 57643
        ЗБОРНИК на Правниот факултет "Јустинијан први " во Скопје, во чест на проф. д-р. Горѓи Марјановиќ / [уредник Љупчо Арнаудовски] = Proceedings in honour of professor Gjorgji Marjanovic. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први", 2011 (Скопје : Академски печат). - XИВ, 989 стр. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-08-4 (брош.)           

COBISS.SR-ID 89965834
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

395      II 57652
        ZBORNIK radova sa regionalne konferencije o notarijatu : Skopje, 06.-09. decembar 2009. = Collection of Papers Presented at the Regional Conference on Notaries : Skopje, 06.-09. of December 2009. - [S. l.] : GTZ, [2009?] ([s. l.] : Amos Graf). - 183 str. ; 24 cm

(Broš.)                                                            

COBISS.SR-ID 514277820
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

396      II 57624
ZORIĆ, Neđeljko L., 1922-
        Zapisi jugoslovenskog diplomate : 1948-1983 / Neđeljko L. Zorić. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 560 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

ISBN 978-86-519-1006-0 (karton)           

COBISS.SR-ID 188049420
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

397      Z II 177
        ŽIG : znak razlikovanja robe i usluga : zaštita / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013. - 216 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator, ISSN 1450-7137 ; mart 2013)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o žigovima ; Uredba o sadržini Registra žigova, zahteva i prijava ; Madridski aranžman ; Ugovor o žigovnom pravu ; Međunarodna klasifikacija figurativnih elemenata žigova ; Singapurski ugovor ; ABC indeks Zakona o žigovima i Uredbe.

                                                                       

COBISS.SR-ID 515735996

ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

398      II 57657
ŽIVANOV, Sava
        Rusija u vreme Jeljcina : društveni procesi i političko organizovanje : (1990-1999) / Sava Živanov. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2002 (Beograd : Čigoja štampa). - 285 str. ; 24 cm

ISBN 86-84031-00-8 (FPN; broš.)   

COBISS.SR-ID 183447815
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

399      II 57644/1
ŽIVANOV, Sava, 1929-
        Crveni oktobar.
Tom 1, Oktobarska revolucija / Sava Živanov. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 680 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Istorija / Službeni glasnik)

ISBN 978-86-519-1399-3 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 191815692
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

400      II 57644/2
ŽIVANOV, Sava, 1929-
        Crveni oktobar.
Tom 2, Sovjeti ili ustavotvorna skupština / Sava Živanov. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 797 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka. Edicija Istorija / Službeni glasnik)

ISBN 978-86-519-1423-5 (broš.)                        

COBISS.SR-ID 191816972
ٯ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

 

401      Sem. 3520
ŽIVKOVIĆ, Uroš

        Private enforcement of EU competition law : use of arbitration within the context of EU merger regulation : seminar paper in EU Competition Law : [seminarski rad] / Uroš Živković. - Belgrade [i. e. Beograd] : [U. Živković], 2012. - 19 listova ; 30 cm

(Plast.)                                                           

COBISS.SR-ID 512609457

 


 IMENSKI REGISTAR 

·                     Abou El Fadl, Khaled (1963-) 1

·                     Accomazzo, Laura (fotograf) 105

·                     Achenbach, Hans (urednik) 92

·                     Achenbach, Hans (1941-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis)

·                     posvećena) 75

·                     Aćimovska, Mirjana Polenak vidi Polenak Aćimovska, Mirjana

·                     Akimovska, Mirjana Polenak vidi Polenak Aćimovska, Mirjana

·                     Aćin, Jovica (prevodilac, autor dodatnog teksta) 233

·                     Ademović, Nedim (urednik) 147

·                     Ademović, Nedim 2

·                     Ајншпилер-Поповић, Гордана vidi Popović, Gordana Ajnšpiler-

·                     Akhtar, Salman 3

·                     Akhtar, Shabbir (1960-) 4

·                     Akimovska, Mirjana Polenak vidi Polenak Akimovska, Mirjana

·                     Akimovska, Mirjana Polenak- vidi Polenak Akimovska, Mirjana

·                     Akimovska, Mirjana Polenak- vidi Polenak-Akimovska, Mirjana

·                     Акомацо, Лаура vidi Accomazzo, Laura

·                     Александер, Гвен vidi Alexander, Gwen

·                     Alexander, Gwen (urednik) 98

·                     Ali, Kecia 6

·                     Allroggen, Gerhard (urednik) 96

·                     Alpa, Guido (urednik) 354

·                     Anastasovska, Jadranka Dabovik vidi Dabovik Anastasovska, Jadranka

·                     Anastasovska, Jadranka Dabovik- vidi Dabovik-Anastasovska,

·                     Jadranka

·                     Andrić, Aleksandar (1967-) 7

·                     Antić, Marina 8

·                     Antić, Oliver (1950-, član uredničkog odbora) 203

·                     Antić, Oliver (1950-) 9, 10, 11

·                     Antonić, Goran (autor) 150

·                     Antonović, Miloš (1959-, autor dodatnog teksta) 217

·                     Apuleius (2v) 12

·                     Apuleius Lucius (2v) vidi Apuleius (2v)

·                     Апулеј (2в) vidi Apuleius (2v)

·                     Arendt, Dieter (priređivač, autor predgovora) 234

·                     Аристотел (384пне-322пне) vidi Aristoteles (384pne-322pne)

·                     Аристотел (384-322пне) vidi Aristoteles (384-322pne)

·                     Аристотел vidi Aristoteles

·                     Aristoteles (384pne-322pne) 14

·                     Aristoteles (384-322pne) 15

·                     Aristoteles 13

·                     Armstrong, David 16

·                     Arnaudovski, Ljupčo (recenzent) 142

·                     Arnaudovski, Ljupčo (urednik) 394

·                     Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française 36

·                     Atlagić, Siniša (1976-) 17

·                     Aubert, Jean-Luc (1939-2008) 18

·                     Augenstein, Daniel (urednik) 99

·                     Avramov, Smilja (1918-, autor dodatnog teksta) 163

·                     Avramov, Smilja (1918-, recenzent) 163, 164, 165

·                     Avramović, Sima (1950-, recenzent) 210

 

·                     Babić, Jovan (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 84

·                     Bacache-Gibeili, Mireille 20

·                     Bačić, Arsen (recenzent) 2

·                     Baer, Susanne (autor) 45

·                     Banski, Erika (prevodilac) 241

·                     Barović, Vladimir (1978-, autor) 28

·                     Barry, Norman (1933-) 21

·                     Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 51

·                     Basta, Danilo N. (1945-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis)

·                     posvećena) 54

·                     Basta, Danilo N. (1945-, urednik) 51

·                     Basta-Fleiner, Lidija (1948-, mentor) 341

·                     Bayer, Walter (autor) 187

·                     Beatson, Jack 22

·                     Begović, Boris (1956-) 23

·                     Bejatović, Stanko (1952-) 24

·                     Beker, Kosana (1972-, autor) 272

·                     Beljanski, Slobodan (autor dodatnog teksta) 331

·                     Berend, Ivan T. (1930-) 25, 26

·                     Бери, Норман (1933-) vidi Barry, Norman (1933-)

·                     Berlin, Isaiah 27

·                     Берлин, Исаија (1909-1997) vidi Berlin, Isaiah

·                     Besarović, Vesna (1946-, autor) 138

·                     Besarović, Vesna (1946-, recenzent) 23

·                     Bikić, Enes (autor dodatnog teksta) 225

·                     Blagojević, Slobodan U. (prevodilac, autor dodatnog teksta) 13, 14, 15

·                     Blečić, Mihailo (urednik, autor dodatnog teksta) 303

·                     Bloch, Laurent (1973-, autor) 171

·                     Boarov, Dimitrije (1946-) 28

·                     Bojanić, Petar (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 84

·                     Bojović, Ana Knežević (1977-) vidi Knežević Bojović, Ana (1977-)

·                     Bojović, Ana Knežević vidi Knežević Bojović, Ana

·                     Bolčić, Silvano 29

·                     Bondžić, Dragomir (autor) 150

·                     Borić, Muharem (prevodilac) 293

·                     Borozan, Đorđe (urednik) 139

·                     Bosna i Hercegovina 2

·                     Bošković, Đurđe (intervjuisana osoba) 52

·                     Bouglé, Claire (autor) 40

·                     Boutillion, Isabelle (autor) 250

·                     Bovan, Saša B. (1961-, autor) 218

·                     Božović, Gojko (priređivač, sakupljač) 161

·                     Branković, Goran 30

·                     Branković, Srbobran (recenzent) 314

·                     Brunkhorst, Hauke (1945-, urednik) 291

·                     Brunkhorst, Hauke (1945-) 32

·                     Brunkhorst, Hauke 31

·                     Buckovski, Vlado 33

·                     Buharkin, I. V. (urednik, prevodilac) 139

·                     Bujuklić, Žika (1952-, autor) 276

·                     Bujuklić, Žika (1952-) 34

·                     Buljugić, Zoran (prevodilac, autor dodatnog teksta) 79

·                     Bung, Jochen 35

 

·                     Capitant, Henri (1865-1937) 36

·                     Цеки, Марко vidi Zecchi, Marco

·                     Cereza, Marco (autor) 105

·                     Cerović, Božidar (1947-, autor dodatnog teksta, recenzent) 304

·                     Cerutti-Guldberg, Horacio (1950-) 37

·                     Chabas, François (1940-, autor) 177

·                     Chabas, François (1940-, glavni i odgovorni urednik) 177

·                     Chantepie, Gaël (1976-) 38

·                     Chatzenikolau, Nikolaos (mitropolit) 39

·                     Chevreau, Emmanuelle 40

·                     Choudhury, Masudul Alam (1948-) 41

·                     Cohn-Sherbok, Dan (1945-) 42

·                     Cohn-Sherbok, Lavinia (1952-, autor) 42

·                     Collart Dutilleul, François (autor) 18

·                     Colloque organisé par le Centre René-Demogue de l'Université de Lille

·                     II (2001 ; Lille) 43

·                     Condon, Philip J. (autor dodatnog teksta) 215

·                     Coralini, Antonella (autor) 105

·                     Cornish, William Rodolph (1937-, urednik) 295

·                     Cox, Noel (1965-) 49

 

·                     Čanadanović, Mirko (1936-) 50

·                     Čanak Medić, Milka (intervjuisana osoba) 52

·                     Čavoški, Aleksandra (1975-, urednik) 67

·                     Čavoški, Kosta (1941-, autor dodatnog teksta) 103

·                     Čavoški, Kosta (1941-, autor) 154

·                     Čavoški, Kosta (1941-, recenzent) 251

·                     Čavoški, Kosta (1941-, urednik) 103

·                     Čelebonović, Aleksa (intervjuisana osoba) 52

·                     Череза, Марко vidi Cereza, Marco

·                     Черути-Гулдберг, Орасио (1950-) vidi Cerutti-Guldberg, Horacio

·                     (1950-)

·                     Čupić, Čedomir (1947-, recenzent) 210

 

·                     Ćalasan, Danijela Vuković- (1981-) vidi Vuković-Ćalasan, Danijela

·                     (1981-)

·                     Ćirić, Jovan (recenzent) 142

·                     Ćirić, Jovan (urednik) 353

·                     Ćirić, Jovan (1960-, autor) 272

·                     Ćirić, Jovan (1960-, recenzent) 67

·                     Ćirić, Zoran (član komisije) 59

·                     Ćirković, Sima (intervjuisana osoba) 261

 

·                     Dabovik Anastasovska, Jadranka (autor) 33, 48, 85

·                     Dabovik-Anastasovska, Jadranka (autor) 101

·                     Damnjanović, Katarina (1966-) 53

·                     Damnjanović, Slobodan (prevodilac) 351

·                     Danilović, Jelena (1921-2006, recenzent) 34

·                     Davies, Pamela (1962-) 55

·                     Davitkovski, Borce vidi Davitkovski, Borče

·                     Davitkovski, Borče (urednik) 202

·                     De Greiff, Pablo (priređivač, sakupljač) 273, 274

·                     Де Грејф, Пабло vidi De Greiff, Pablo

·                     Degryse, Christophe 56

·                     Delebecque, Philippe 57, 58

·                     Delors, Jacques (autor dodatnog teksta) 298

·                     Deretić, Irina (prevodilac, autor dodatnog teksta) 342

·                     Deretić, Irina (urednik, autor dodatnog teksta) 104

·                     Deschamps, Christian Lapoyade- vidi Lapoyade-Deschamps, Christian

·                     Despot, Zvonimir (1970-, autor) 315

·                     Dika, Mihajlo (1943-, recenzent) 283, 284

·                     Dimić, Ljubodrag (1956-, urednik) 139, 227

·                     Dimitrijević, Bojan (autor dodatnog teksta) 327, 328

·                     Dimitrijević, Predrag (mentor) 30

·                     Dimitrijević, Predrag (1959-, član uredničkog saveta) 48, 230

·                     Dimitrijević, Vladimir (1969-, urednik, autor dodatnog teksta) 103

·                     Dimovski, Darko 59

·                     Divjak, Slobodan (prevodilac) 351

·                     Dmičić, Mile (recenzent) 196

·                     Dnes, Antony W. (urednik) 173

·                     Domenici, Davide (autor) 105

·                     Доменичи, Давиде vidi Domenici, Davide

·                     Dorsen, Norman (autor) 45

·                     Draetta, Ugo 61

·                     Dragić, Ivana 62

·                     Dragosavac, Nebojša (urednik) 73

·                     Dragosavljević, Aleksandra (prevodilac) 26

·                     Dutilleul, François Collart vidi Collart Dutilleul, François

 

·                     Džejms, Sajmon vidi James, Simon (1957-)

 

·                     Đokić, Vlastimir (urednik) 152, 153

·                     Đorđević, Dimitrije (1861-1941) 63

·                     Đorđević, Miodrag (1953-) 64

·                     Đorđević, Miroslav (1926-, član uredničkog odbora) 353

·                     Đorđević, Živomir (1922-1994, recenzent) 145

·                     Đurđević, Dejan B. (1974-) 65

·                     Đurđević, Ratibor M. 66

·                     Đuretić, Jagoš (urednik) 188

·                     Đurić, Mihailo (1925-2011, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis)

·                     posvećena) 51

·                     Đurić, Vojislav J. (intervjuisana osoba) 52

 

·                     Ekmečić, Milorad (intervjuisana osoba) 52

·                     Ekonomski fakultet (Beograd) 304

·                     Elliott, Catherine 68

·                     Engle, Eric 69

·                     Erstling, Jay (autor) 250

·                     Etinski, Rodoljub (1952-, recenzent) 160, 251

 

·                     Fages, Bertrand 72

·                     Farrell, Theo (autor) 16

·                     Feofan Zatvrnik (sveti 1815-1894) 74

·                     Феракути, Франко vidi Ferracuti, Franko

·                     Ferracuti, Franko (autor) 385

·                     Ferrary, Jean-Louis (urednik) 178

·                     Filimonović, Slobodan (autor dodatnog teksta) 163

·                     Filipi-Matutinović, Stela (1951-, prevodilac, prerađivač) 19

·                     Fischer, Michael (1945-, urednik) 379

·                     Fischer, Thomas 76

·                     Флајнер, Лидија Баста- vidi Basta-Fleiner, Lidija (1948-)

·                     Флајнер, Томас vidi Fleiner, Thomas

·                     Fleiner, Lidija Basta- vidi Basta-Fleiner, Lidija (1948-)

·                     Fleiner, Thomas (mentor) 341

·                     Фливбјерг, Бент vidi Flyvbjerg, Bent

·                     Flynn, Jeffrey (prevodilac) 31

·                     Flyvbjerg, Bent 77

·                     Forster, Greg (1973-) 78

·                     Фостер, Грег vidi Forster, Greg (1973-)

·                     Frank, Semen Ljudvigovič 79

·                     Франк, Семјон Лудвигович vidi Frank, Semen Ljudvigovič

·                     Frick, Smiljana Simeunović vidi Simeunović Frick, Smiljana

·                     Фридман, Милтон (1912-2006) vidi Friedman, Milton (1912-2006)

·                     Friedman, Milton (1912-2006) 80

·                     Frik, Smiljana Simeunović vidi Simeunović Frick, Smiljana

 

·                     Gaćinović, Radoslav (1955-, urednik) 319

·                     Гајгер, Кристоф vidi Geiger, Chrisophe

·                     Гајгер, Кристоф vidi Geiger, Christophe

·                     Gajić, Julka (prevodilac) 93

·                     Galović, Mile (prevodilac) 337

·                     Garašanin, Milutin (intervjuisana osoba) 52

·                     Gatalović, Miomir (autor) 150

·                     Гаус, Џералд vidi Gaus, Gerald F.

·                     Gaus, Gerald F. 81

·                     Gavrilovik, Nenad (autor) 48, 85

·                     Geiger, Chrisophe (autor) 48

·                     Geiger, Christophe (autor) 101

·                     Genicon, Thomas (1977-) 82

·                     Ghestin, Jacques (1931-, glavni i odgovorni urednik) 358

·                     Gibeili, Mireille Bacache- vidi Bacache-Gibeili, Mireille

·                     Gillespie, Alisdair A. 83

·                     Gligorić, Branimir (prevodilac) 21, 27

·                     Golubović, Zoran S. (1962-) 86

·                     Goode, Royston Miles 87

·                     Grabovac, Milica (prevodilac) 293

·                     Grozdanovski, Tomislav (urednik) 393

·                     Grubač, Momčilo (1940-, recenzent) 283, 284

·                     Grubač, Momčilo (1940-) 89

·                     Guaitoli, Maria Teresa (autor, urednik) 105

·                     Guldberg, Horacio Cerutti- (1950-) vidi Cerutti-Guldberg, Horacio

·                     (1950-)

·                     Guldberg, Orasio Čeruti- (1950-) vidi Cerutti-Guldberg, Horacio (1950-)

·                     Гвајтоли, Марија Тереза vidi Guaitoli, Maria Teresa

·                     Gvozden, Vladimir (1972-) 90

 

·                     Хаџиниколау, Никола vidi Chatzenikolau, Nikolaos (mitropolit)

·                     Hadžinikolau, Nikola vidi Chatzenikolau, Nikolaos (mitropolit)

·                     Hagenmeyer, Moritz (1965-) 91

·                     Halpérin, Jean-Louis (autor dodatnog teksta) 271

·                     Handschin, Lukas (urednik) 47

·                     Happ, Wilhelm (urednik) 149

·                     Hatibović, Džemal (autor) 138

·                     Хазлит, Хенри (1894-1993) vidi Hazlitt, Henry

·                     Hazlitt, Henry 93

·                     Хефе, Отфрид vidi Höffe, Otfried

·                     Helbling, Hano (autor dodatnog teksta) 191

·                     Hellmann, Uwe (urednik) 75

·                     Henin, Myriam Hunter- vidi Hunter-Henin, Myriam

·                     Herring, Jonathan 94

·                     Hill, Claire A. (urednik) 294

·                     Хјум, Дејвид (1711-1776) vidi Hume, David (1711-1776)

·                     Hoeks, Marian (1975-) 95

·                     Höffe, Otfried (urednik) 263

·                     Hoffmann, Ernst Theodor Amadeus (1776-1822) vidi Hoffmann, Ernst

·                     Theodor Wilhelm (1776-1822)

·                     Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm (1776-1822) 96

·                     Hoffmann, E.T.A. (1776-1822) vidi Hoffmann, Ernst Theodor Wilhelm

·                     (1776-1822)

·                     Humbert, Michel (1939-, urednik) 60

·                     Hume, David (1711-1776) 97

·                     Hunter-Henin, Myriam (urednik) 174

 

·                     Ignjatović, Aleksandar (recenzent) 314

·                     Ignjatović, Đorđe (1952-, autor dodatnog teksta) 142, 385

·                     Ignjatović, Đorđe (1952-, urednik) 142

·                     Ignjatović, Marija (član uredničkog odbora) 33

·                     Ignjatović, Marija (član uredničkog saveta) 48, 101, 230

·                     Ilić, Goran (zamenik republičkog javnog tužioca, autor) 272

·                     Ilić, Goran (zamenik republičkog javnog tužioca 1963-, autor) 345

·                     Ilić, Goran P. (1965-, autor dodatnog teksta) 331

·                     Ilić, Goran P. (1965-, član uredničkog odbora) 392, 394

·                     Ilijić, Tihomir (1966-, urednik) 245

·                     International Scientific Conference (2011 ; Ohrid) vidi Međunarodna

·                     naučna konferencija (2011 ; Ohrid)

·                     Ivanković, Marija (prevodilac) 245

·                     Ivošević, Zoran (1936-, recenzent) 283, 284

 

·                     Jakšić, Aleksandar (1959-, recenzent) 65

·                     Jakšić, Božidar (1937-) 106

·                     James, Simon (1957-) 107

·                     Jamin, Christophe (urednik) 43

·                     Jančić, Jelena Đ. Lopičić- vidi Lopičić-Jančić, Jelena Đ.

·                     Janev, Igor (1964-) 108

·                     Janković, Mirka (prevodilac) 273

·                     Jany, János 109

·                     Janjić-Komar, Marina (1950-, recenzent) 246

·                     Jaspers, Karl (1883-1969) 110

·                     Јасперс, Карл vidi Jaspers, Karl (1883-1969)

·                     Jelić, Marija (autor) 389

·                     Jelić, Vojislav (1952-, autor dodatnog teksta, prerađivač) 239

·                     Jeremić, Vuk (autor dodatnog teksta) 139

·                     Jerinić, Jelena (1978-) 113

·                     Jerotić, Vladeta (intervjuisana osoba) 261

·                     Ješić, Ana (prevodilac) 25, 386

·                     Jevtić, Miloš (1936-, osoba koja intervjuiše, urednik) 52, 261

·                     Jewkes, Yvonne 114

·                     Јирген, Ден vidi Jürgen, Dehn

·                     Jones, Gareth (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis)

·                     posvećena) 295

·                     Jones, Leonard A. (1832-1909) 115, 116

·                     Jovanović, Aleksandra (1957-, recenzent) 373

·                     Jovanović, Aleksandra 117

·                     Jovanović, Ljiljana (prevodilac) 66

·                     Jovanović, Milan (autor dodatnog teksta) 209

·                     Jovanović, Milorad (urednik, autor dodatnog teksta) 63

·                     Jovanović, Miodrag (intervjuisana osoba) 52

·                     Jovanović, Nebojša (1963-) 118

·                     Jovanović, Predrag (1951-, recenzent) 185

·                     Jovanović, Rastko (prevodilac) 311

·                     Jovanović, Slađana (1971-, recenzent) 67

·                     Jovanović, Slobodan (1869-

·                     1958) 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131,

·                      132, 133, 134, 135

·                     Jovanović, Vladimir (1833-1922) 136

·                     Jovanović, Živadin (autor dodatnog teksta) 243

·                     Jovašević, Dragan (1958-) 137

·                     Југославија (СР) 238

·                     Jürgen, Dehn (autor dodatnog teksta) 345

·                     Justin (arhimandrit 1894-1979) vidi Popović, Justin (1894-1979)

·                     Justin Ćelijski (sveti 1894-1979) vidi Popović, Justin (1894-1979)

·                     Justin Novi (sveti 1894-1979) vidi Popović, Justin (1894-1979)

·                     Justin Popović (sveti 1894-1979) vidi Popović, Justin (1894-1979)

 

·                     Kadribašić, Leila (prevodilac) 205

·                     Kahler, Miles (urednik) 88

·                     Kalajdžiev, Gordan (urednik) 392

·                     Kalmić, Irena 140

·                     Kaluđerović, Željko 141

·                     Kapetanović, Goran (prevodilac) 105

·                     Karlan, Pamela S. (autor) 183

·                     Kašanin, Milan (intervjuisana osoba) 52

·                     Keay, Andrew 143

·                     Kićović, Miraš (autor dodatnog teksta) 303

·                     Kiš, Danilo (1935-1989, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis)

·                     posvećena) 386

·                     Klajn Tatić, Vesna (1949-) 144

·                     Klajn, Vesna Tatić - 145

·                     Klajn-Tatić, Vesna 146

·                     Кларић-Живковић, Марина vidi Živković, Marina Klarić-