УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 3/2013 с именским и предметним регистром     

ISSN 2217-5571

 

Уредница ИВАНА ПАЈИЋ, библиотекар саветник

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

САДРЖАЈ: Монографске публикације ; Докторски радови, мастер радови, семинарски радови.

 

МОНОГРАФСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ

 

1          I 121021
ARENDT, Hannah, 1906-1975
        Šta je filozofija egzistencije? / Hana Arent ; preveo Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije studio, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 43 str. : autorkina slika ; 20 cm. - (Biblioteka Parerga ; 26)

ISBN 978-86-6047-106-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 198179340

2          II 57889
ATELJEVIĆ, Vladimir, 1978-
        Trgovina / [Vladimir Ateljević, Vladimir Međak, Zoran Sretić]. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2011 (Loznica : Mladost grup). - 203 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Vodiči kroz EU politike)

ISBN 978-86-82391-66-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 181512716

3          II 57883
        AUSTRALIAN administrative law : fundamentals, principles and doctrines / [edited by] Matthew Groves. - 1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - LI, 470 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-69790-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 512831409

4          II 57900
BASTA, Danilo N., 1945-
        Младим правословима савети и поруке : филозофскоправне кристализације / Данило Н. Баста. - Београд : Драслар партнер, 2013 (Београд : Драслар партнер). - 58 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Завет)

ISBN 978-86-7614-240-8 (картон)
COBISS.SR-ID 199840268

5          III 168026
BERTRAMS, Roeland F.
        Bank guarantees in international trade : the law and practice of independent (first demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdiction / Roeland F. Bertrams. - 4th ed. - The Hague : Kluwer, 2013. - XXXIII, 612 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-92-842-0185-3 (karton)
COBISS.SR-ID 512864945

6          CD 14
        The BEST of [Електронски извор] : 2001-2004 / уредник издања Светлана Гавриловић ; текстове приредила Весна Јовановић ; текстове читао Михаило Мијушковић ; дизајн Марко Митровић. - Београд : Народна библиотека Србије, 2005 ([б. м. : б. и.]). - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : слика, звук, видео, текст ; 12 cm

ISBN 86-7035-115-3
COBISS.SR-ID 120772108

7          II 57908
BJELOŠ, Maja, 1984-
        Uvek žena, nikad koleginica : kvalitativna studija prepreka sa kojima se suočavaju žene zaposlene u policiji i vojsci Srbije / [autorke Maja Bjeloš, Gorana Odanović i Sonja Stojanović Gajić]. - Beograd : Beogradski centar za bezbednosnu politiku, 2012 (Beograd : Original). - 68 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6237-031-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 195864588

8          II 57830
BLIEDTNER, Nadine
        Cardillac - Künstler und Verbrecher : Künstlertum als Befreiung vom Verdacht der Täterschaft sowie als Motiv für die Verbrechen / Nadine Bliedtner. - 1. Aufl. - [München] : Grin, 2003. - [23] str. ; 21 cm. - (Studienarbeit)

ISBN 978-3-638-86439-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 512789937

9          II 57840
BOAZ, David
        Libertarijanizam : osnove / Dejvid Boaz ; [prevod Lazar Antonić]. - Beograd : Centar za liberalno-demokratske studije, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). - XXI, 274 str. ; 21 cm

ISBN 86-83557-18-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 109227788

10        II 57902
BOVAN, Saša B., 1961-
        Slučaj tumačenja kao utemeljenje hermeneutičkog postupka : osnovi pragmatičke teorije tumačenja / Saša B. Bovan. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Planeta print). - 162 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / [Pravni fakultet Univerziteta])

ISBN 978-86-7630-440-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 199525644

11        II 57904
BUJUKLIĆ, Žika, 1952-
        Римско приватно право / Жика Бујуклић. - 3. измењено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - XIII, 432 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-442-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 199611660

12        III 168020
CALIC, Marie-Janine, 1962-
        Историја Југославије у 20. веку / Мари-Жанин Чалић ; превели с немачког Ранка Гашић и Владимир Бабић. - Београд : Клио, 2013 (Суботица : Ротографика). - 490 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Polis / Clio)

ISBN 978-86-7102-433-4 (картон са омотом)
COBISS.SR-ID 198265612

13        II 57856
DAMNJANOVIĆ, Katarina Lj., 1966-
        Intelektualna svojina / Katarina Damnjanović, Vladimir Marić. - 4., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 363 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; 21)

ISBN 978-86-519-1328-3 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 190050828

14        II 57874
DEBELJAČKI, Nada N., 1950-
        Супсидијарност као начин јавног управљања у условима децентрализације / Нада Н. Дебељачки. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2011 (Београд : Apollo Graphic Production). - 128 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / [Задужбина Андрејевић], ISSN 1450-801X ; 272)

ISBN 978-86-7244-942-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 183706892

15        II 57860
DIMITRIJEVIĆ, Predrag, 1959-
        Систем локалне самоуправе / Предраг Димитријевић, Дејан Вучетић. - Ниш : Правни факултет Универзитета ; Београд : Службени гласник, 2011 (Београд : Гласник). - 294 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Уџбеници и приручници ; књ. 21)

ISBN 978-86-519-0947-7 (ПФ; брош.)
COBISS.SR-ID 187795212

16        II 57849
        DISKRIMINACIJA žena na tržištu rada u Srbiji / Vesna Nikolić-Ristanović ... [et al.]. - Beograd : Viktimološko društvo Srbije : Prometej, 2012 (Beograd : Prometej). - 177 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-87971-35-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 193217036

17        III 168022
        DOCTORAL and Specialist study Programs : [University of Belgrade] / [editorial board Neda Bokan, Pavle Ivetić, Branka Vukelić]. - Beograd : University of Belgrade, 2011 (Beograd : Službeni glasnik). - 155 str. : ilustr. ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 186903564

18        II 57877
DRAŠKOVIĆ, Slavka L., 1955-
        Ključ uspeha : put ka ličnom napredovanju i uspehu / Slavka L. Drašković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2011 (Beograd : Apollo graphic production). - 96 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja, ISSN 1450-801X / [Zadužbina Andrejević] ; 290)

ISBN 978-86-7244-992-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 187527692

19        II 57867
ДВАДЕСЕТ седми март
        27. март 1941. : седамдесет година касније : зборник радова са међународне научне конференције / [уредници Момчило Павловић, Ивана Пантелић]. - 1. изд. - Београд : Институт за савремену историју : Фонд Краљевски двор, 2012 (Трстеник : М-граф). - 236 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници радова / Институт за савремену историју)
Садржи и: Дневник ађутанта Краља Петра II Карађорђевића / Миодраг К. Ракић.

ISBN 978-86-7403-168-1 (картон)
COBISS.SR-ID 189805068

20        II 57838/+DVD
        DVIJE škole pod jednim krovom : studija o segregaciji u obrazovanju / [autorski prilozi Asim Mujkić ...
[et al.] ; uredili Saša Madacki, Mia Karamehić]. - Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta : Asocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije, ACIPS, 2012 ([s. l. : s. n.]). - XXVIII, 234, 15 str. : faks. ; 21 cm + [1] DVD-ROM
Sadrži i: Integralni tekst prvostepene presude Općinskog suda u Mostaru.

ISBN 978-9958-541-10-0 (Centar za ljudska prava Univerziteta)
COBISS.SR-ID 20192262

21        II 57848
ĐORĐEVIĆ, Đorđe M., 1958-
        Прекршајно право : са основама привреднопреступног права / Ђорђе М. Ђорђевић. - 4., измењено и допуњено изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - XII, 338 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-239-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 197431308

22        II 57859
ĐORĐEVIĆ, Srđan, 1967-
        Догматске глосе о косовском уставу / Срђан Ђорђевић, Јуриј Топлак. - Крагујевац : Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2012 (Краљево : Кварк). - 287 стр. ; 24 cm
Садржи: Устав Републике Косово.

ISBN 978-86-7623-031-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 189199884         

23        III 168016
        `ЕНЦИКЛОПЕДИЯ пенитенциарного права = The encyclopedia of penitentiary law / под обш'ц. ре. Р. А. Ромашова. - Самара : Самарск^и юридически^и институт ФСИН России, 2013. - 692 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-5-91612-057-8 (картон)
COBISS.SR-ID 512826289

24        III 168015
        ENCYCLOPAEDIA Britannica book of the year : 2013 : [events of 2012] / [editor Karen Jacobs Sparks]. - Chicago [etc.] : Encyclopaedia Britannica, 2013. - 880 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 978-1-62513-037-2 (karton)
COBISS.SR-ID 278917127

25        II 57884
GERNET, Louis, 1882-1962
        Recherches sur le développement de la pensée juridique et morale en Grèce : étude sémantique / Louis Gernet ; [préface d'Eva Cantarella]. - Paris : A. Michel, 2001. - XXI, 467 str. ; 23 cm. - (Collection L'Évolution de l'Humanité)

ISBN 2-226-12584-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 512831665

26        II 57886
GLENNON, Jerome, 1944-
        The iconoclast as reformer : Jerome Frank's impact on American law / Robert Jerome Glennon. - Ithaca and London : Cornell University Press, 1985. - 252 str. ; 24 cm

ISBN 0-8014-1565-9 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 512832177

27        I 121028
        ГРАЂАНСКИ надзор јавних набавки : изазови демократије. - Прокупље : Топлички центар за демократију и људска права, 2010 (Београд : Досије студио). - 65 стр. : табеле ; 20 cm
Садржај: Систем јавних набавки у Републици Србији / Данило Пејовић. Грађански надзор јавних набавки: изазови демократије / Драган Добрашиновић. Мониторинг јавних набавки / Милан Аксентијевић.

ISBN 978-86-910513-5-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 176033292

28        II 57887
HAUSMANINGER, Herbert, 1936-
        Casebook zum römischen Sachenrecht / von Herbert Hausmaninger. - 5. durchges. und erg. Aufl. - Wien : Manz, 1986. - 264 str. ; 24 cm. - (Manzsche Studienbücher)

ISBN 3-214-14880-X (broš.)
COBISS.SR-ID 1024327841

29        II 57843
HAUSMANINGER, Herbert, 1936-
        Casebook zum römischen Vertragsrecht / von Herbert Hausmaninger. - 3. erw. Aufl. - Wien : Manz, 1987. - 352 str. ; 24 cm. - (Manzsche Studienbücher)

ISBN 3-214-04873-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 1024327585

30        II 57857
HERMAN, Vilim
        Osnove radnog prava / Vilim Herman, Milorad Ćupurdija. - Vukovar : Veleučilište Lavoslav Ružička, 2011 (Osijek : Grafika). - 414 str. ; 24 cm
Sadrži i: Zakon o radu: (Nar. nov. br. 149/09.) ; Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti: (Nar. nov. br. 80/08.).

ISBN 978-953-7734-01-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 512953548

31        II 57881
IGNJATOVIĆ, Marija
        Starateljstvo nad maloletnicima - nekad i sad / Marija Ignjatović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2007 (Beograd : Todra plus). - 95 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Academia / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-653X ; 179)

ISBN 978-86-7244-613-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 144166156

32        II 57842
        ISSUES of estoppel and res judicata in Anglo-American and Greek Law / editors Kalliopi Makridou, Georgios Diamantopoulos. - Athens : Nomiki bibliothiki, 2013. - XX, 212 str. ; 24 cm

ISBN 978-960-562-095-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 512798897

33        II 57839
IZMIRLIJA, Midhat
        Ka pravnoj sigurnosti : analiza odabranih krivičnih djela entitetskih krivičnih zakona i sudske prakse za zagovaračke potrebe organizacija civilnog društva u BiH u sektoru pravde / Midhat Izmirlija, Adnan Kadribašić. - Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, 2013. - 72 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512435659

34        II 57909
        IZVEŠTAJ o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2011.. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2012 (Beograd : Publikum). - 124 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7932-046-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 190369804

35        II 57847
        IZVEŠTAJ o suđenjima za ratne zločine u Srbiji u 2012. godini. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 2013 (Beograd : Publikum). - 87 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7932-050-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 196019212

36        II 57844
JAGODIĆ, Miloš, 1975-
        Уређење ослобођених области Србије : 1912-1914 : правни оквир / Милош Јагодић ; уредник Тибор Живковић. - Београд : Историјски институт, 2010 (Београд : Чигоја штампа). - 121 стр. ; 21 cm. - (Едиција Студије / Историјски институт ; књ. 4)

ISBN 978-86-7743-085-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 179867660

37        II 57836
JEVTIĆ, Miroljub, 1955-
        Исламска визија света код Иве Андрића / Мирољуб Јевтић. - Београд : Центар за проучавање религије и верску толеранцију, 2013 (Београд : Apollo Graphic production). - 207 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Српска политикологија религије)

ISBN 978-86-87243-10-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 198320652

38        II 57896
        KA boljoj zaštiti žrtava nasilja u porodici : odgovor pravosuđa : metodologija za senzibilizaciju žrtava nasilja u porodici / Milan Žarković ... [et al.] - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2012 (Beograd : ATC). - 313 str. ; 24 cm
Sadrži i: Predmet Maresti protiv Hrvatske - presuda Evropskog suda za ljudska prava.

ISBN 978-86-87259-33-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 195831820

39        I 121031
KECMANOVIĆ, Nenad, 1947-
        Elementi vladavine : studije iz političke teorije / Nenad Kecmanović. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja štampa, 2011 (Beograd : Čigoja štampa). - 380 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Politeia)

ISBN 978-86-7558-810-8
COBISS.SR-ID 183598348

40        III 168023
KOMAR, Goran Ž.
        Ћирилична документа дубровачког архива : прилози историји свакодневног живота на тромеђи Дубровника, Требиња и Новог : 1395-1795 / Горан Ж. Комар ; [фотографије Горан Ж. Комар]. - 3. допуњено и измјењено изд. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2012 (Игало : Биро Конто). - 885 стр. : илустр. ; 25
cm. - (Библиотека Посебна издања / Друштво за архиве и повјесницу херцегновску ; књ. 43)

ISBN 978-9940-564-11-7
COBISS.SR-ID 20976656

41        II 57865
KORHEC, Tamaš
        Upravno pravo : uvodna pitanja : organizacija, delatnost i kontrola uprave / Tamaš Korhec. - Novi Sad : Fakultet za pravne i poslovne studije "Dr Lazar Vrkatić", 2012 (Novi Sad : Tampograf). - 439 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7910-051-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 273958407

42        I 121020
KOVAČEVIĆ, Irina
        Ekološko pravo i ekološka politika / Irina Kovačević. - Banja Luka : Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja, 2012 (Banja Luka : Markos). - 80 str. ; 20 cm

ISBN 978-99955-22-40-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 3142680

43        II 57870
KOZAR, Vladimir, 1964-
        Komentar Zakona o javnim nabavkama / Vladimir Kozar. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2009 (Beograd : Birografika). - 172 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-7889-327-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 156964876

44        II 57864
        KRIMINAL, državna reakcija i harmonizacija sa evropskim standardima / priredili Leposava Kron, Aleksandar Jugović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013 (Beograd : Z. Simić). - 422 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-83287-67-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 198666508

45        II 57894
        КРОЗ прозорско окно превођења : сакупљени преводи (1974-2013) / [превео и приредио] Данило Н. Баста. - Београд : Досије студио, 2013 (Београд : Досије студио). - 588 стр. : ауторова слика ; 24 cm
ISBN 978-86-6047-116-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 200156172

46        II 57888
LAZAREVIĆ, Gordana, 1948-
        Prekogranična saradnja / autori Gordana Lazarević, Ivan Knežević, Relja Božić. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2011 (Loznica : Mladost grup). - 170 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-82391-64-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 184433420

47        II 57831
        LEGES regiae / a cura di Gennaro Franciosi. - Napoli : Jovene, 2003. - XIX, 224 str. ; 22 cm

ISBN 88-243-1467-8 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 512790193

48        II 57876
LEŽAJA, Željko J., 1965-
        Zaštita kulturnih dobara u oružanom sukobu / Željko J. Ležaja. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2011 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 116 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-801X ; 283)

ISBN 978-86-7244-967-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 185732620

49        II 54769
LILIĆ, Stevan, 1948-
        Strategy of administrative reform in Serbia in the context of European integration / Stevan Lilić. - [Zagreb : s. n., 2011]. - Str. [1107]-1122

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512832433

50        II 57834
LIMBACH, Jutta
        Savezni ustavni sud Njemačke / Jutta Limbach ; [prijevod s njemačkog jezika Ivana Stojić i Saša Gavrić]. - Sarajevo : University Press, 2012. - 80 str. ; 24 cm. - (Edicija Njemačko pravo ; knj. 2)

ISBN 978-9958-673-12-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 19688198

51        II 57906
LINDGREN, Magnus, 1974-
        Žrtve kriminaliteta : međunarodni kontekst i situacija u Srbiji / [Magnus Lindgren i Vesna Nikolić-Ristanović ; prevod Sanja Ćopić]. - 1. izd. - Beograd : Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, Odeljenje za sprovođenje zakona, 2011 (Beograd : Original). - 168 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-85207-74-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 187671052

52        II 57895
LOPANDIĆ, Duško, 1957-
        Regional initiatives and multilateral cooperation in the Balkans / Duško Lopandić, Jasminka Kronja ; [translation Mary Thompson Popović]. - 2nd revised ed. - Belgrade : European movement in Serbia, 2011 (Belgrade : Draslar partner). - 327 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-82391-70-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 187931916

53        II 57899
LOPIČIĆ, Đorđe N., 1938-
        Konzularni odnosi i konzularno pravo / Đorđe N. Lopičić, Jelena Đ. Lopičić Jančić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013 (Beograd : Altera). - 323 str. ; 25 cm
Sadrži i: Bečka konvencija o konzularnim odnosima ; Evropska konvencija o konzularnim funkcijama.

ISBN 978-86-7067-184-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 199310604

54        III 168014
MACAULAY, Stewart
        Law in action : a socio-legal reader / by Stewart Macaulay, Lawrence M. Friedman, Elizabeth Mertz. - New York : Fondation Press, 2007. - LV, 1042 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-1-59941-080-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 512816561

55        II 57866
MARINKOVIĆ, Darko, 1948-
        Svet rada : stari izazovi u novom dobu / Darko Marinković. - Beograd : Visoka strukovna škola za preduzetništvo, 2012 (Beograd : Kosmosprint). - 406 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-86707-54-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 194181132

56        II 57875
MARINKOVIĆ, Vladimir, 1976-
        Ljudski resursi pred izazovima globalizacije / Vladimir Marinković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2009 (Beograd : Todra plus). - 120 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Dissertatio / Zadužbina Andrejević, ISSN 0354-7671 ; 253)

ISBN 978-86-7244-760-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 157107468

57        II 57897
MATIĆ, Marina, 1977-
        Водич за борбу против корупције у области јавних финансија / Марина Матић, Верица Трнинић. - Београд : Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије, 2013 (Београд : АТЦ). - 112 стр. : обрасци ; 24 cm

ISBN 978-86-87259-34-8
COBISS.SR-ID 196387852

58        III 168027
MEDIGOVIĆ-Stefanović, Mila, 1948-
        Урамљена љетовања : прилог туристичкој историји Паштровића / Мила Медиговић-Стефановић. - Београд : Удружење Паштровића и пријатеља Паштровића у Београду "Дробни Пијесак", 2013 (Ваљево : Топаловић). - 287 стр. : илустр. ; 25 x 22 cm

ISBN 978-86-908535-3-3 (картон)
COBISS.SR-ID 199667212

59        II 57854
MEĐUNARODNI naučni skup Antika i savremeni svet: naučnici, istraživači i tumači (7 ; 2012 ; Beograd, Sremska Mitrovica)
        Антика и савремени свет : научници, истраживачи и тумачи : зборник радова / [организатор скупа] Друштво за античке студије Србије ; [главни уредник Ксенија Марицки Гађански]. - Београд : Друштво за античке студије Србије, 2013 (Нови Сад : Фељтон). - 492 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Едиција Антика и савремени свет ; том 7 = Series Antiquity and Modern World. vol. 7)

ISBN 978-86-89367-01-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 198286092

60        III 168021
MEĐUNARODNI naučni skup Harmonizacija građanskog prava u regionu (2012 ; Pale)
        Зборник радова / Међународни научни скуп "Хармонизација грађанског права у региону" одржаног 26. октобра 2012. на Палама ; [главни уредник Дијана Марковић-Бајаловић]. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2013 (Лакташи : Графомарк). - 509 стр. ; 25 цм

ISBN 978-99938-57-28-0 (картон)
COBISS.SR-ID 3748888

61        II 57833
MEĐUNARODNO savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (11 ; 2013 ; Neum)
        Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova / Jedanaesto međunarodno savjetovanje, Neum, 21., 22. i 23. lipnja 2013. godine ; [organizatori Pravni fakultet u Mostaru i Pravni fakultet u Splitu] ; [glavna urednica Silvija Petrić]. - Mostar : Pravni fakultet ; Split : Pravni fakultet, 2013. - 479 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 1025207201

62        III 168019
MEŠKIĆ, Zlatan
        Pravo Evropske unije. 1 / Zlatan Meškić, Darko Samardžić. - Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma, 2012. - 468 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-9958-553-02-8 (karton)
COBISS.SR-ID 20208646

63
MILAŠINOVIĆ, Srđan, 1965-
        Политика, медији, безбедност / Срђан Милашиновић, Зоран Јевтовић, Љубиша Деспотовић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner Studio). - VIII, 324 стр. : табеле ; 24 cm. - (Едиција Монографије ; књ. 3)

ISBN 978-86-7020-207-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 188604428

64        I 121026
MILENKOVIĆ, Dejan, 1970-
        Коментар Закона о младима / Дејан Миленковић. - Београд : Београдска отворена школа : Влада Републике Србије, Министарство омладине и спорта, 2012 (Београд : Досије студио). - 82 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-83411-58-0 (БОШ)
COBISS.SR-ID 191065868

65        II 57873
MILENOVIĆ, Živorad, 1966-
        Rad i prevaspitanje osuđenih lica / Živorad Milenović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2010 (Beograd : Apollo Graphic Production). - 108 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [Zadužbina Andrejević], ISSN 1450-801X ; 240)

ISBN 978-86-7244-862-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 175071756

66        II 57868/2
MILKOV, Dragan
        Управно право. [Књ.] 2, Управна делатност / Драган Милков. - (7. неизмењено изд.). - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 331 стр. ; 23 cm. - (Едиција Уџбеници / Правни факултет, Нови Сад)

ISBN 978-86-7774-120-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 276291847

67        II 57868/3
MILKOV, Dragan
        Управно право. [Књ.] 3, Контрола управе / Драган Милков. - (7. неизмењено изд.). - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 146 стр. ; 23 cm. - (Едиција Уџбеници / Правни факултет, Нови Сад)

ISBN 978-86-7774-121-1
COBISS.SR-ID 276291079

68        II 57882
MITRIĆ, Dragana, 1987-
        Надлежност Међународног центра за решавање инвестиционих спорова / Драгана Митрић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2012 (Београд : Apollo graphic production). - 82 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Initium / [Задужбина Андрејевић], ISSN 1821-2484 ; 27)

ISBN 978-86-525-0036-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 190666764

69        II 57846
MITROVIĆ, Dobrosav
        Osnovi međunarodnog privatnog prava / Dobrosav Mitrović, Ana Kumpan. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2007 (Beograd : Glasnik). - 294 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta Union i Službeni glasnik, Beograd ; 23)
Sadrži i: Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja.

ISBN 978-86-7549-744-8 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 144241420

70        I 121023
        MODEL Zakona o priznavanju pravnih posledica promene pola i utvrđivanja transeksualizma : prava trans osoba - od nepostojanja do stvaranja zakonskog okvira / [urednik izdanja Saša Gajin]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 138 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Suočavanja ; 42)
Sadrži i: Od nevidljivog do vidljivog T / Milan Đurić ; Istraživanje problema transeksualnih osoba... / Jelena Zulević ; Analiza pravnog položaja transrodnih i transeksualnih osoba u Republici Srbiji / Slavoljupka Pavlović.

ISBN 978-86-7546-066-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 190374156

71        I 121024
        MODEL zakona o registrovanim istopolnim zajednicama / [urednik Saša Gajin]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 85 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Suočavanja ; 41)
Sadrži i: Istopolne zajednice u uporednom i međunarodnom pravu.

ISBN 978-86-7546-068-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 190295052

72        III 168025
        MONISM & Dualism : Basic Concepts of Public International Law / editor Marko Novaković ; editorial board Milenko Kreća ... [et al.]. - Belgrade : Faculty of Law : Institute of Comparative Law : Institute of International Politics and Economics, 2013 (Belgrade : Glasnik). - 1046 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-7067-181-2 (IIPE; karton)
COBISS.SR-ID 198074380

73        II 57855
MURDOCH, Jim, 1928-2004
        Postupanje prema zatvorenicima : evropski standardi / Džim Murdok. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2010 (Beograd : Dosije studio). - 369 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84437-41-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 175981836

74        II 57841
MUTAVDŽIĆ, Radenko, 1956-
        Партнерство у безбедности : програм Партнерство за мир и замисао сарадње у безбедности / Раденко Мутавџић. - Београд : Медија центар Одбрана, 2010 (Београд : Војна штампарија). - 207 стр. : табеле ; 21 cm

ISBN 978-86-335-0300-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 178603020

75        II 57892
        NADLEŽNOST i kapaciteti lokalne samouprave i organizacija civilnog društva za primenu evropskih standarda u oblasti životne sredine / [stručni tim Dragoljub Todić, Mladenka Ignjatić, Miloš Katić, Prvoslav Plavšić]. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2012 (Loznica : Mladost grup). - 536 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-82391-86-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 194986764

76        III 168018
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem Međunarodno humanitarno pravo (2013 ; Kosovska Mitrovica)
        Међународно хуманитарно право : [тематски зборник радова] / Научни скуп са међународним учешћем, Косовска Митровица, 2013. ; [главни и одговорни уредник Мијал Стојановић]. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2013 (Краљево : Graficolor). - 463 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-027-4 (картон)
COBISS.SR-ID 199074316

77        II 57879
        НАУЧНИЦИ Србије. 1905-2006. / [приредили Даница Ђуричић, Драгана Гец, Весна Јашовић Шурлан]. - Београд : Задужбина Андрејевић : Републички завод за статистику Србије : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 2008 (Београд : Тодра плус). - 101 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Научници Србије, ISSN 1450-8028 ; св. 10)

ISBN 978-86-7244-700-2 (ЗА; брош.)
COBISS.SR-ID 146138892

78        II 57878
        НАУЧНИЦИ Србије. 1996-2005 : квалитативни показатељи / [материјал приредили Даница Ђуричић, Драгана Гец, Весна Јашовић Шурлан]. - Београд : Задужбина Андрејевић : Републички завод за статистику Србије : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 2007 (Београд : Тодра плус). - 156 стр. ; 24 cm. - (Едиција Научници Србије ; св. 9, ISSN 1450-8028)

ISBN 978-86-7244-649-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 141634828

79        II 57850
NIKOLIĆ, Dragan, 1955-
        Историја права : стари и средњи век / Драган Николић. - 3., поновљено изд. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2011 (Ниш : Свен). - 410 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-7148-134-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 185529100

80        I 121029
        PETOGODIŠNJICA usvajanja Zakona o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom : zbornik radova / Saša Gajin ... [et al.]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija, 2011 (Beograd : Dosije studio). - 128 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Suočavanja ; 39)
Iz sadržaja: Zakon o sprečavanju diskriminacije osoba sa invaliditetom.

ISBN 978-86-7546-065-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 187635468

81        I 121030
PETROVIĆ, Branko
        Јован Ристић : биографске и мемоарске белешке / од Бранка Петровића. - Београд : Књижар издавач Геца Кон, 1912 (Београд : Штампарија "Доситије Обрадовић"). - [4], 189 стр. ; 20 cm
Садржи и: Аутобиографија Ристићева.

COBISS.SR-ID 16635655

82        II 57912
        ПОЛА века Економског факултета у Крагујевцу : 1960-2010. / [уредник Властимир Лековић]. - Крагујевац : Економски факултет, 2010 (Крагујевац : Интерпринт). - 430 стр. : илустр. ; 23 cm

ISBN 978-86-6091-013-6 (картон са омотом)
COBISS.SR-ID 180317708

83        II 57913
POVERENIK za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije (2010)
        Редован годишњи извештај Повереника за заштиту равноправности : за 2010. годину / [уредница Невена Петрушић]. - Београд : Повереник за заштиту равноправности, 2011 (Београд : Оригинал). - 92 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512942769

84        II 57858
        ПРАВО и јавно здравство / Борче Давитковски ... [и др.]. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први", 2009. - 256 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-9989-194-37-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 1024143009

85        II 57852
        ПРИРУЧНИК за борбу против дискриминације на раду : (међународни стандарди, национално законодавство, судска пракса) / С[енад] Јашаревић, Г[оран] Обрадовић, Л. Ђукић, С. Перић. - Београд : Повереник за заштиту равноправности, 2012 (Београд : Беопринт). - 151 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-88851-07-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 195899660

86        II 57837
        PRISTUP pravdi u Bosni i Hercegovini : zbirka analiza javnih politika iz oblasti pravosuđa / [autori Azra Šehić ... et al.]. - Sarajevo : Mreža pravde u Bosni i Hercegovini, 2011 (Sarajevo : "Fojnica" DD). - 161 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 500010

87        III 168024
        The PSYCHOLOGY of judicial decision making / edited by David Klein, Gregory Mitchell. - New York : Oxford University Press, 2010. - XV, 338 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (American Psychology-Law Society series)

ISBN 978-0-19-536758-4 (karton)
ISBN 0-19-536758-8 (karton)
COBISS.SR-ID 1454670

88        II 57861
        РЕФОРМЕ : политичка воља и административни капацитет / уредница Ана С. Трбовић. - Београд : Факултет за економију, финансије и администрацију, Универзитет Сингидунум, 2011 (Београд : МСТ Гајић). - 217 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-86281-14-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 186780172

89        II 57910
SARAFINOVIĆ, Živorad, 1950-
        Правно уређење и заштита својинских односа у Браничеву / Живорад Сарафиновић, Нада Љушић. - Пожаревац : Историјски архив, 2011 (Пожаревац : Компромис дизајн). - 43 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Изложбени каталози / Историјски архив Пожаревац. Каталог ; 18)

ISBN 978-86-84969-39-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 185982988

90        II 57872
        SLOBODA vjeroispovijesti i međureligijski odnosi : predmetna registraciono-indikativna selektivna bibliografija / [glavna urednica i voditeljica bibliografskog tima Maja Kaljanac ; bibliografi Saša Madacki ... et a.]. - Sarajevo : Centar za ljudska prava Univerziteta, 2012. - 461 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-9958-541-11-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 20192774

91        Z I 2941
SRBIJA. Zakoni
        Закон о извршењу кривичних санкција / [приређивач Драган Јовашевић]. - Београд : Службени лист СЦГ, 2006 (Београд : Графекс АГ). - 179 стр. ; 20 cm

ISBN 86-355-0721-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 128572684

92        Z I 2942
SRBIJA. Zakoni
        Закон о привредним друштвима / [приредио] Илија Бабић. - Београд : Службени лист СЦГ, 2006 (Београд : Графекс АГ). - 322 стр. ; 20 cm

ISBN 86-355-0724-X (брош.)
COBISS.SR-ID 129450508

93        Z I 2940
SRBIJA. Zakoni
        Закони о влади и државној управи Републике Србије / [уредник и приређивач Богољуб Милосављевић]. - Београд : Службени лист СЦГ, 2005 (Београд : Воленте део). - 163 стр. ; 20 cm

Садржај: Закон о влади
; Закон о државној управи ; Закон о министарствима ; Закон о државним службеницима.

ISBN 86-355-0701-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 126272012

94        I 121022
SRBIJA. Zakoni
        Законик о кривичном поступку : са кратким објашњењима и посебним законима / [приредио] Момчило Грубач. - 4. изд. - Београд : Службени лист СЦГ, 2005 (Београд : Графекс АГ). - 442 стр. ; 20 cm

ISBN 86-355-0707-X (брош.)
COBISS.SR-ID 126868492

95        Z II 186
SRBIJA. Zakoni
        Zaštita životne sredine / [autor Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Cicero). - 240 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; jul-avgust 2013, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o zaštiti životne sredine ; Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ; Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ; Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512862897

96        Z II 182
SRBIJA. Zakoni
        Збирка прописа о банкама и банкарском пословању / приређивач Никола Цицмил. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 767 стр. : обрасци, табеле ; 25 cm. - (Едиција Збирке закона и прописа ; књ. 11)

ISBN 86-7549-566-8 (брош.)
ISBN 978-86-7549-566-6
COBISS.SR-ID 134930188

97        Z II 183
SRBIJA. Zakoni
        Zdravstvena zaštita i prava pacijenata / [autor Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013. - 159 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator, ISSN 1450-7137 ; jun 2013)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o javnom zdravlju ; Zakon o zdravstvenoj zaštiti [izvodi] ; Zakon o pravima pacijenata ; Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama ; Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ; Odluka Komiteta za ljudska prava UN - povodom povrede prava na život.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 516113084

98        Z II 185
SRBIJA. Zakoni
        Здравствени закони / приређивачи и аутори приказа закона Јован Ћирић, Роберт Сепи, Дејан Шупут. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2006 (Београд : Гласник). - 317 стр. ; 24 cm. - (Едиција Збирке закона и прописа ; књ. 2)
Из садржаја: Закон о здравственој заштити ; Закон о здравственом осигурању ; Закон о коморама здравствених радника.

ISBN 86-7549-486-6 (брош.) ; ISBN 978-86-7549-486-7
COBISS.SR-ID
130854924

99        II 57835
        STANJE i kretanje kriminaliteta u Bosni i Hercegovini za punoljetne osobe u periodu od 2003. do 2012. godine / Hajrija Sijerčić-Čolić ... [et al.]. - Sarajevo : Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, 2013 (Sarajevo : Blicdruk). - 122 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-9958-046-00-1 (broš.)
COBISS.SR-ID
20530950

100     II 57907
STUPAR, Milorad, 1954-
        Filozofija politike : antičko i moderno shvatanje političke zajednice / Milorad Stupar. - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : "Filip Višnjić", 2010 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 293 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fronesis)

ISBN 978-86-82417-28-6 (IFDT; broš.)
ISBN 978-86-7363-649-8 (FV)
COBISS.SR-ID
180763916

101     II 57863
        SUVREMENI pravni izazovi : EU - Mađarska - Hrvatska / [autori Antal Visegrády ... et al.] ; Mirela Župan, Mario Vinković (ur.). - Pečuh : Pravni fakultet Sveučilišta ; Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, 2012. - 698 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-963-642-473-2
COBISS.SR-ID
12940113

102     I 121025
SZALMA, József, 1948-
        Uzročnost i građanskopravna odgovornost / Jožef Salma = Causation and liability for damages / Szalma József. - Novi Sad : Vojvođanska akademija nauka i umetnosti = Academy of Sciences and Arts of Vojvodina, 2012 (Novi Sad : Stojkov). - 205 str. : autorova slika ; 20 cm. - (Akademske besede = Inaugural speech ; knj. 6)

ISBN 978-86-85889-46-2 (broš.)
COBISS.SR-ID
277716743

103     II 57845
ŠARKIĆ, Srđan, 1948-
        Osnovi pravne istorije / Srđan Šarkić. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Fakultet za poslovno pravo, 2007 (Beograd : Alfa tim print). - 150 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Fakultet za poslovno pravo, Beograd ; 4)

ISBN 978-86-7952-001-2 (broš.)
COBISS.SR-ID
142511628

104     II 57901
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
       
Кривично процесно право / Милан Шкулић. - 6. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, 2013 (Београд : Планета принт). - XXXIII, 559 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-443-1 (
брош.)
COBISS.SR-ID
200505868

105     II 57903
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
       
Основне новине у кривичном процесном праву Србије : нови Законик о кривичном поступку из 2011. године / Милан Шкулић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - XIV, 199 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Приручници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-444-8 (
брош.)
COBISS.SR-ID
200504588

106     II 57893
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
        Vodič za primenu novog Zakonika o krivičnom postupku / Milan Škulić, Goran Ilić. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 286 str. : obrasci ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-89527-05-6 (PC; broš.)
COBISS.SR-ID
199664908

107     III 168017
ŠUKOVIĆ, Mijat
        Ustavno pravo : univerzalna ustavna tematika i ustavno pravo Crne Gore / Mijat Šuković. - Podgorica : CID, 2009 (Zemun : Birograf). - XVII, 467 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Universitas)
Sadrži i: Ustav Crne Gore.

ISBN 978-86-495-0393-9 (karton)
COBISS.SR-ID 13704208

108     II 57853
        TALLIN manual on the international law applicable to cyber warfare / prepared by the International group of experts at the invitation of the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence ; general editor Michael N. Schmitt. - Cambridge : Cambridge University Press, 2013. - XIX, 282 str.

ISBN 978-1-107-61377-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 512823729

109     I 121027
TARAS’EV, Andreî
        4 духовника / Андрей Тарасьев. - Београд : Православный Богословский факультет Университета в Белграде : Сербское оделение Международного обшчественого Фонда единства православних народов, 2013 (Београд : Финеграф). - 298 стр. : илустр. ; 20 cm

ISBN 978-86-915959-2-0
COBISS.SR-ID 198936332

110     II 57832/1
TERRA, Ben
        A guide to the European VAT directives. Vol. 1, Introduction to European VAT / Ben Terra, Julie Kajus. - [Amsterdam] : International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2013. - XX, 1454 str. ; 21 cm

ISBN 978-90-8722-176-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 512791473

111     II 57832/2
TERRA, Ben
        A guide to the European VAT directives. Vol. 2, Integrated text of the VAT directive : (updated inclusive Regulation (EU) No. 282/2011) / Ben Terra, Julie Kajus. - [Amsterdam] : International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 2013. - LXXII, 276 str. + [dodatak] LXIV, 160 str. : tabele ; 21 cm
Sadrži i: Integrated text of the Sixth VAT Directive (as applicable until 1 january 2007).

ISBN 978-90-8722-177-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 512791729

112     II 57914
TEŠIĆ, Nenad S., 1977-
        Продаја и пренос потраживања / Ненад С. Тешић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 395 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет Универзитета, Београд)

ISBN 978-86-7630-395-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 194404108

113     II 57891
TODIĆ, Dragoljub, 1958-
        Životna sredina / [Dragoljub Todić ; autori priloga Iskustvo Slovačke Katarina Butkovska, Kamil Vilinovič]. - 2. izd. - Beograd : Evropski pokret u Srbiji, 2012 (Loznica : Mladost grup). - 416 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Vodiči kroz EU politike)

ISBN 978-86-82391-61-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 194448140

114     II 57880
TOMIĆ-Petrović, Nataša M., 1972-
        Право и заштита од јонизујућег зрачења / Наташа М. Томић Петровић. - Београд : Задужбина Андрејевић, 2011 (Београд : Apollo Graphic Production). - 110 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Educatio / [Задужбина Андрејевић], ISSN 1452-242X ; 26)

ISBN 978-86-7244-935-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 183589900

115     II 57905
TOŠIĆ, Nadežda D., 1963-
        Буџетска контрола / Надежда Д. Тошић. - Београд : Правни факултет, 2013 (Београд : Планета принт). - 350 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Монографије)

ISBN 978-86-7630-441-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 199429132

116     II 57890
UNKOVIĆ, Milorad, 1945-2013
        Spoljna trgovina uživo / Milorad Unković ; [autor priloga Gordana Dobrijević]. - Beograd : HESPERIAedu, 2013 (Loznica : Mladost grup). - 439 str. : slika autora; graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edicija Best practices)
Sadrži i: Međunarodno poslovno pregovaranje.

ISBN 978-86-7956-057-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 198774284

117     III 168013
UPRAVA za izvršenje zavodskih sankcija (Beograd) (2010)
        Извештај о раду управе за 2010. годину = 2010 Annual Report on Prison Administration Operations / [Управа за извршење заводских санкција ; уредник Дамир Јока]. - [Београд] : Министарство правде Републике Србије, Управа за извршење заводских санкција, 2011. - 92 стр. : илустр. ; 26 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512803249

118     II 57871
        UPUTSTVO za usklađivanje propisa sa međunarodnim standardima u oblasti ljudskih prava i vladavine prava / [priredili Nuala Quinn ... [et al.] ; prevod Ljiljana Madžarević]. - Beograd : Komitet pravnika za ljudska prava - YUCOM, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 16, 16 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-83209-35-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 189950988

119     II 57885
VAGO, Steven
        Law and society / Steven Vago. - 10th ed. - Boston [etc.] : Prentice Hall, 2012. - XI, 460 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-0-205-10196-2
COBISS.SR-ID 512831921

120     D.F. 1120
VASILJEVIĆ, Mirko S., 1949-
        Изабране беседе / Мирко С. Васиљевић. - 2. изд. - Београд : Удружење правника у привреди Републике Србије : Интеркомерц, 2013 (Београд : Флеш). - 439 стр. : слике аутора ; 25 cm

ISBN 978-86-901703-5-7 (картон)
COBISS.SR-ID 196210444

121     II 57898
        ZABRANA diskriminacije : odabrane presude Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde / [Ana Knežević Bojović ... et al.]. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2013 (Beograd : ATC). - 141 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-87259-35-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 198726412

122     II 57869
        ZAŠTITNIK građana : preporuke u praksi / [Milan Antonijević ... et al.]. - Beograd : YUCOM Komitet pravnika za ljudska prava : Beogradski centar za ljudska prava, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 77 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-83209-44-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 196851212

123     Z II 184
        ЗБИРКА прописа из области социјалног и здравственог осигурања / приређивачи Весна Стојановић, Вукашин Вукићевић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 744 стр. : обрасци, табеле ; 24 cm. - (Едиција Збирке закона и прописа / Службени гласник, Београд ; књ. 14)
Садржи: Закон о пензијском и инвалидском осигурању ; Закон о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима ; Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ; Закон о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника - запослених ; Закон о здравственом осигурању.

ISBN 978-86-7549-522-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 138487564

124     II 57851
        ЗБОРНИК мишљења, препорука и упозорења Повереника за заштиту равноправности : 1. јул 2010 - 30. новембар 2011. / [уредница Невена Петрушић]. - Београд : Повереник за заштиту равноправности, 2011 (Београд : Оригинал). - 331 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-88851-01-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 188564236

125     II 57862
        ŽIVOT i istraživanja : spomenica Dejanu Janči / [urednik Tanja Miščević]. - Beograd : Službeni glasnik, 2011 (Beograd : Glasnik). - 291 str. : slika Dejana Janče ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

ISBN 978-86-519-0979-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 186031372


ИМЕНСКИ РЕГИСТАР

 

·         Acović, Dragomir (autor dodatnog teksta) 19

·         Аксентијевић, Милан (1978-) 27

·         Alađuz, Dženana (autor) 20

·         Aleksić, Živojin (1931-2012, recenzent) 104

·         Andrejević, Kosta (autor dodatnog teksta) 78

·         Antić, Čedomir (autor dodatnog teksta) 19

·         Antić, Oliver (1950-, predsednik uredničkog saveta) 60

·         Antić, Oliver (1950-, recenzent) 112

·         Antonić, Lazar (prevodilac) 9

·         Antonijević, Milan (urednik) 118

·         Antonijević, Milan (1975-, autor) 122

·         Arendt, Hannah (1906-1975) 1

·         Ateljević, Vladimir (1978-) 2

·         Avramov, Smilja (1918-, recenzent) 53

·         Avramović, Sima (1950-, recenzent) 10, 72, 79

·         Babić, Ilija (urednik, autor dodatnog teksta) 92

·         Babić, Vladimir (prevodilac) 12

·         Bargiacchi, Paolo (recenzent) 72

·         Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 1, 45

·         Basta, Danilo N. (1945-, pisac izjave o poklonu) 1, 4, 45

·         Basta, Danilo N. (1945-, prevodilac) 1, 45

·         Basta, Danilo N. (1945-, priređivač, sakupljač) 45

·         Basta, Danilo N. (1945-) 4

·         Beker, Kosana (1972-, autor) 121

·         Benedetti, Ezio (recenzent) 72

·         Bertrams, Roeland F. 5

·         Bjeloš, Maja (1984-) 7

·         Bliedtner, Nadine 8

·         Boaz, David 9

·         Bokan, Nada (urednik) 17

·         Bovan, Saša B. (1961-) 10

·         Božić, Relja (1985-, autor) 46

·         Branković, Tomislav (recenzent) 37

·         Breneselović, Luka (urednik) 72

·         Bujuklić, Žika (1952-) 11

·         Butkovska, Katarina (autor) 113

·         Calic, Marie-Janine (1962-) 12

·         Cantarella, Eva (autor dodatnog teksta) 25

·         Cicmil, Nikola (urednik) 96

·         Crna Gora 107

·         Čakar, Zdravko (autor) 84

·         Čengić, Nejra Nuna (autor) 20

·         Ćirić, Jovan (urednik, autor dodatnog teksta) 98

·         Ćirić, Jovan (urednik) 72

·         Ćopić, Sanja (1973-, autor) 16

·         Kosevska, Elena (autor) 84

·         Ćupurdija, Milorad (autor) 30

·         Damnjanović, Katarina Lj. (1966-) 13

·         Davitkovski, Borče (autor) 84

·         Deanoska-Trendafilova, Aleksandra (autor) 84

·         Debeljački, Nada N. (1950-) 14

·         Denković, Dragaš (1910-1999, recenzent) 66

·         Despotović, Ljubiša (1962-, autor) 63

·         Diamantopoulos, Georgios (urednik, autor dodatnog teksta) 32

·         Dimitrijević, Duško (urednik) 72

·         Dimitrijević, Predrag (1959-) 15

·         Добрашиновић, Драган (1969-) 27

·         Dobrijević, Gordana (autor dodatnog teksta) 116

·         Drašković, Slavka L. (1955-) 18

·         Đorđević, Đorđe M. (1958-) 21

·         Đorđević, Srđan (1967-) 22

·         Đukanović, Dragan (recenzent) 74

·         Đukić, L. (autor) 85

·         Đurđević, Nenad (recenzent) 22

·         Đurđić, Vojislav (recenzent) 44

·         Đuričić, Danica (urednik) 77, 78

·         Đurić, Milan 70

·         Etinski, Rodoljub (1952-, recenzent) 53

·         Findrik, Nikola (autor) 99

·         Franciosi, Gennario (urednik, autor dodatnog teksta) 47

·         Friedman, Lawrence M. (autor) 54

·         Gajin, Saša (1965-, autor) 80

·         Gajin, Saša (1965-, urednik, autor dodatnog teksta) 70, 71

·         Gašić, Ranka P. (1965-, autor dodatnog teksta, prevodilac) 12

·         Gavrić, Saša (prevodilac) 50

·         Gavrilović, Svetlana (urednik) 6

·         Gec, Dragana (urednik) 77, 78

·         Gernet, Louis (1882-1962) 25

·         Glennon, Jerome (1944-) 26

·         Golubović, Katarina (autor) 122

·         Groves, Matthew (urednik) 3

·         Grubač, Momčilo (1940-, urednik) 94

·         Grujić, Nikola (autor) 122

·         Gurda, Vedad (autor) 99

·         Hajro, Aida (autor) 90

·         Hausmaninger, Herbert (1936-) 28, 29

·         Herbert, Ulrich (1951-, autor dodatnog teksta) 12

·         Herman, Vilim 30

·         Hiber, Dragor (1952-, recenzent) 112

·         Hrvat, Ana (autor) 121

·         Hrvatska. Zakoni 30

·         Ignjatić, Mladenka (autor) 75

·         Ignjatović, Marija 31

·         Ilić, Goran (autor dodatnog teksta) 121

·         Ilić, Goran (1965-, autor) 106

·         Ivetić, Pavle (urednik) 17

·         Izmirlija, Midhat 33

·         Jagodić, Miloš (1975-) 36

·         Jansen, Stef (autor dodatnog teksta) 20

·         Jašarević, Senad (autor) 85

·         Jašović-Šurlan, Vesna (urednik) 77, 78

·         Jerinić, Jelena (1978-, recenzent) 41

·         Jevtić, Miroljub (1955-) 37

·         Jevtović, Zoran (recenzent) 37

·         Jevtović, Zoran (1959-, autor) 63

·         Joka, Damir (urednik) 117

·         Josimović, Slobodan (autor) 38

·         Jovanović, Ivanka (autor) 80

·         Jovanović, Vesna (urednik) 6

·         Jovašević, Dragan (urednik, autor dodatnog teksta) 91

·         Jugoslavija 69

·         Jugović, Aleksandar (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 44

·         Kadribašić, Adnan (autor) 33

·         Kajus, Julie (autor) 110, 111

·         Kalaš, Dženana (autor) 20

·         Kaljanac, Maja (glavni urednik) 90

·         Karać, Nina (autor) 90

·         Karadžinska-Bislimovska, Jovanka (autor) 84

·         Karađorđević, Aleksandar (srpski prestolonaslednik II 1945-, autor dodatnog teksta) 19

·         Karamehić, Mia (urednik) 20

·         Katić, Miloš (autor) 75

·         Kecmanović, Nenad (1947-) 39

·         Kiurski, Jasmina (autor) 38

·         Klein, David E. (1970-, urednik, autor dodatnog teksta) 87

·         Knežević, Ivan (1976-, autor) 46

·         Knežević-Bojović, Ana (autor) 121

·         Komar, Goran Ž. 40

·         Korhec, Tamaš 41

·         Kotević, Jelena (autor) 80

·         Kovačević, Irina 42

·         Kovačević, Ivana (autor dodatnog teksta) 64

·         Kozar, Vladimir (1964-) 43

·         Kreća, Milenko (1947-, urednik) 72

·         Kron, Leposava (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 44

·         Kronja, Jasminka (1950-, autor) 52

·         Krstić, Ivana (1975-, autor dodatnog teksta) 83

·         Kršljanin, Nina (1988-, autor posvete) 23

·         Kumpan, Ana (autor) 69

·         Kvin, Nuala (urednik) 118

·         Lazarević, Gordana (1948-) 46

·         Leković, Vlastimir (1955-, urednik) 82

·         Lepir, Milijana (autor) 99

·         Ležaja, Željko J. (1965-) 48

·         Lilić, Stevan (1948-, autor dodatnog teksta) 115

·         Lilić, Stevan (1948-, recenzent) 15, 41, 115

·         Lilić, Stevan (1948-) 49

·         Limbach, Jutta 50

·         Lindgren, Magnus (1974-) 51

·         Lopandić, Duško (1957-) 52

·         Lopičić, Đorđe N. (1938-) 53

·         Lopičić-Jančić, Jelena Đ. (autor) 53

·         Ljušić, Nada (1963-, autor) 89

·         Macaulay, Stewart 54

·         Madacki, Saša (autor) 90

·         Madacki, Saša (urednik) 20

·         Madžarević, Ljiljana (urednik) 118

·         Mahmutović, Dževad (autor) 99

·         Makridou, Kalliopi (urednik, autor dodatnog teksta) 32

·         Maricki Gađanski, Ksenija (glavni urednik) 59

·         Marić, Vladimir (1972-, autor) 13

·         Marinković, Darko (1948-) 55

·         Marinković, Vladimir (1976-) 56

·         Marković, Ratko (1944-, recenzent) 66, 67

·         Marković-Bajalović, Dijana (glavni urednik) 60

·         Martinović, Ana (autor) 80

·         Matić, Marina (autor) 38

·         Matić, Marina (1977-, autor) 121

·         Matić, Marina (1977-) 57

·         Medigović-Stefanović, Mila (1948-) 58

·         Medin, Dušan (urednik, autor dodatnog teksta) 58

·         Međak, Vladimir (1976-, autor) 2

·         Međunarodni naučni skup Antika i savremeni svet: naučnici, istraživači i tumači (7 ; 2012 ; Beograd ; Sremska Mitrovica) 59

·         Međunarodni naučni skup Harmonizacija građanskog prava u regionu (2012 ; Pale) 60

·         Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (11 ; 2013 ; Neum) 61

·         Mertz, Elizabeth (autor) 54

·         Meškić, Zlatan 62

·         Mijušković, Mihailo (drugo) 6

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (priređivač, sakupljač) 97

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (urednik, autor dodatnog teksta) 95

·         Milašinović, Srđan (1965-) 63

·         Milenković, Dejan (1970-) 64

·         Milenković, Marko (autor) 122

·         Milenković, Marko (urednik) 118

·         Milenović, Živorad (1966-) 65

·         Milić, Vladimir (1938-, recenzent) 55

·         Milkov, Dragan 66, 67

·         Milosavljević, Bogoljub J. (1953-, urednik) 93

·         Milošević, Nikola (recenzent) 104

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, recenzent) 115

·         Minić, Jelica (autor dodatnog teksta) 52

·         Miščević, Tanja (1966-, urednik, autor dodatnog teksta) 125

·         Mitchell, Gregory (urednik) 87

·         Mitrić, Dragana (1987-) 68

·         Mitrović, Dobrosav 69

·         Mitrović, Dragan M. (1953-, recenzent) 10

·         Mitrović, Marko (tehnički urednik) 6

·         Molnar, Aleksandar (recenzent) 22

·         Mujkić, Adnan (autor) 20

·         Mujkić, Asim (autor) 20

·         Murdoch, Jim (1928-2004) 73

·         Mutavdžić, Radenko (1956-) 74

·         Naučni skup sa međunarodnim učešćem Međunarodno humanitarno pravo (2013 ; Kosovska Mitrovica) 76

·         Nekljudov, Vladislav (autor dodatnog teksta) 109

·         Nemanjić, Miloš (recenzent) 44

·         Nikolić, Dragan (1955-) 79

·         Nikolić, Jasmina (1961-, autor) 16

·         Nikolić, Nevena (autor) 122

·         Nikolić-Ristanović, Vesna (1955-, autor) 16, 51

·         Novaković, Dragan (recenzent) 37

·         Novaković, Marko (urednik) 72

·         Numanović, Amar (autor) 20, 90

·         Obradović, Goran (autor) 85

·         Odanović, Gordana (1981-, autor) 7

·         Pajić, Denis (autor) 99

·         Pantelić, Ivana (urednik) 19

·         Pavlović, Momčilo (urednik, autor dodatnog teksta) 19

·         Pavlović, Slavoljupka 70

·         Pavlovska-Daneva, Ana (autor) 84

·         Пејовић, Данило (1965-) 27

·         Perić, S. (autor) 85

·         Perović, Slobodan (1930-, recenzent) 112

·         Pešić, Vladimir (autor) 80

·         Petrić, Silvija (urednik) 61

·         Petrović, Branko 81

·         Petrović, Milan (recenzent) 15

·         Petrušić, Nevena (autor dodatnog teksta) 121

·         Petrušić, Nevena (urednik, autor dodatnog teksta) 83, 124

·         Pivić, Nezir (autor) 99

·         Plavšić, Prvoslav (autor) 75

·         Poverenik za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije (2010) 83

·         Radulović, Ljiljana (1950-, recenzent) 44

·         Rakić, Branko (1961-, urednik) 72

·         Ракић, Миодраг К. 19

·         Romašov, R. A. (predsednik uredničkog saveta) 23

·         Rožajac Zulčić, Mirela (autor) 90

·         Sadiković, Melina (autor) 20

·         Samardžić, Darko (autor) 62

·         Sarafinović, Živorad (1950-) 89

·         Schmitt, Michael N. (glavni urednik) 108

·         Sepi, Robert (urednik, autor dodatnog teksta) 98

·         Sijerčić-Čolić, Hajrija (autor) 99

·         Simić, Dragan R. (1961-, recenzent) 74

·         Sparks, Karen Jacobs (urednik, autor dodatnog teksta) 24

·         Spasovski, Mome (autor) 84

·         Србија 64, 93, 123

·         Srbija 43, 80, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 106

·         Sretić, Zoran (1979-, autor) 2

·         Stanković, Jugoslav (recenzent) 10

·         Stipanović, Ivana (autor) 99

·         Stjelja, Ivana (urednik) 118

·         Stojanović, Mijal (glavni i odgovorni urednik) 76

·         Stojanović, Vesna (urednik) 123

·         Stojanović, Zoran (1947-, recenzent) 104

·         Stojanović-Gajić, Sonja (1978-, autor) 7

·         Stojić, Ivana (prevodilac) 50

·         Stupar, Milorad (1954-) 100

·         Szalma, József (1948-) 102

·         Šaćiri, Bejan (autor) 16

·         Šarkić, Srđan (1948-, recenzent) 79

·         Šarkić, Srđan (1948-) 103

·         Šehić, Azra (autor) 86

·         Škulić, Milan (1968-) 104, 105, 106

·         Šuković, Mijat 107

·         Šuput, Dejan (urednik, autor dodatnog teksta) 98

·         Šurlan, Tamara (autor) 38

·         Tarasʹev, Andreî 109

·         Tatić, Damjan (autor) 80

·         Teofilović, Petar (recenzent) 41

·         Teronić, Ivana (autor) 90

·         Terra, Ben 110, 111

·         Tešić, Nenad S. (1977-) 112

·         Thompson-Popović, Mary (prevodilac) 52

·         Todić, Dragoljub (autor) 75

·         Todić, Dragoljub (1958-) 113

·         Tomić-Petrović, Nataša M. (1972-) 114

·         Toplak, Jurij (autor) 22

·         Tošić, Nadežda D. (1963-) 115

·         Trbović, Ana S. (urednik, autor dodatnog teksta) 88

·         Trninić, Verica (1975-, autor) 57

·         Tupančevski, Nikola (autor) 84

·         Unković, Milorad (1945-2013, pisac izjave o poklonu) 116

·         Unković, Milorad (1945-2013) 116

·         Uprava za izvršenje zavodskih sankcija (Beograd) (2010) 117

·         Vago, Steven 119

·         Vagts, Detlev (recenzent) 72

·         Vasiljević, Mirko S. (1949-, pisac izjave o poklonu) 120

·         Vasiljević, Mirko S. (1949-) 120

·         Vilinovič, Kamil (autor) 113

·         Vinković, Mario (urednik) 101

·         Visegrády, Antal (autor) 101

·         Vranj, Vildana (autor) 99

·         Vučetić, Dejan (1974-, autor) 15

·         Vučinić, Zoran (1953-, recenzent) 53

·         Vujačić, Ilija (autor dodatnog teksta) 9

·         Vukelić, Branka (urednik) 17

·         Vukićević, Vukašin (urednik) 123

·         Zulević, Jelena 70

·         Žarković, Milan (autor) 38

·         Živković, Tibor (urednik) 36

·         Župan, Mirela (urednik) 101


ПРЕДМЕТНИ РЕГИСТАР

 

·         administrativno pravo vidi Upravno pravo

·         adolescenti vidi Mladi

·         Andrić, Ivo - Islam 37

·         Arhivistika - Ćirilični spomenici - Dubrovnik - 1395-1795 40

·         Atlantski pakt vidi Severnoatlanski pakt. Partnerstvo za mir

·         Bankarske garancije - Međunarodna trgovina 5

·         Bankarsko poslovanje - Srbija - Zakonski propisi 96

·         Bezbednost (politika) 74

·         cyberterrorism vidi Sajber terorizam

·         Diskriminacija invalidnih osoba vidi Diskriminacija osoba sa invaliditetom

·         Diskriminacija osoba sa invaliditetom - Sprečavanje - Srbija - Zbornici 80

·         Diskriminacija žena - Srbija 16

·         Diskriminacija - Sprečavanje

·         - Međunarodnopravni aspekt 121

·         - Srbija - 2010-2011 124

·         Doktori nauka - Srbija

·         - 1905-2006 - Statistika 77

·         - 1996-2005 - Statistika 78

·         Doprinosi - Srbija - Zakonski propisi 123

·         Društveni procesi 55

·         država i pravo vidi Teorija države i prava

·         Državna uprava

·         - Reforma - Srbija - Zbornici 88

·         - Srbija - Zakonski propisi 93

·         Državni službenici - Srbija - Zakonski propisi 93

·         Dvadeset sedmi mart 1941 - Zbornici 19

·         Đurić, Miloš N. - Zbornici 59

·         Egzistencijalizam 1

·         ekološko pravo vidi Pravo zaštite okoline

·         ekološko pravo vidi Pravo životne sredine

·         Emigracija, ruska - Srbija - 20v 109

·         EU vidi Evropska unija

·         EU - proces stabilizacije i pridruživanja vidi Evropska unija

·         Evropska unija. Ekološka politika 113

·         Evropska unija 14

·         - Pridruživanje - Srbija 113

·         - Regionalna politika 52

·         - Trgovinska politika 2

·         Evropske integracije 46

·         - Javna uprava - Reforma - Strategija - Srbija 49

 

·         Filozofija prava 4

·         Filozofija 45

·         Finansijski lizing - Srbija - Zakonski propisi 96

·         Frank, Jerome 26

·         Френк, Џером vidi Frank, Jerome

·         Globalizacija 56

·         Godišnjaci - 2013 24

·         Građansko pravo

·         - Harmonizacija - Zapadni Balkan - Zbornici 60

·         - Odgovornost 102

·         - Zbornici 61

·         Građansko zakonodavstvo - Zbornici 61

·         Helenizam - Zbornici 59

·         HRM vidi Menadžment ljudskih resursa

·         Human Resources Management vidi Menadžment ljudskih resursa

·         Individualizam - Filozofija politike 9

·         individualizam - politička filozofija vidi Individualizam

·         Industrijska sociologija 55

·         Informaciono ratovanje - Međunarodno pravo - Priručnici 108

·         Intelektualna svojina 13

·         Invalidsko osiguranje - Srbija - Zakonski propisi 123

·         Islam - Društvo

·         - BiH vidi Islam

·         - Bosna i Hercegovina - 15v-20v 37

·         Istopolne zajednice - Zakonodavstvo - Srbija - Modeli 71

·         Janča, Dejan 125

·         Javna uprava - Decentralizacija - Srbija 14

·         Javne nabavke

·         - Civilna kontrola - Srbija 27

·         - Srbija - Zakonski propisi 43

·         Javno zdravstvo - Pravni aspekti - Makedonija 84

·         Jugoslavija

·         - Istorija - 20v 12

·         - Političke prilike

·         - 1941 - Zbornici 19

·         - 20v 12

 

·         Kazna zatvora - Izvršenje 73

·         Konzularno pravo 53

·         Korupcija - Suzbijanje - Srbija - Vodiči 57

·         Kriminalitet

·         - Odrasli - Bosna i Hercegovina - 2003-2012 99

·         - Suzbijanje - Srbija - Zbornici 44

·         Krivične sankcije - Izvršenje - Srbija - Zakonski propisi 91

·         Krivični postupak - Srbija

·         - Priručnici 106

·         - Zakonski propisi 94, 106

·         Krivično pravo - Zakonodavstvo - Sudska praksa - Bosna i Hercegovina 33

·         Krivično procesno pravo - Srbija - Udžbenici 104

·         Krivično zakonodavstvo

·         - Harmonizacija - Evropska unija - Srbija - Zbornici 44

·         - usklađivanje - EU vidi Krivično zakonodavstvo

·         Kultura - Antički uticaji

·         - Srbija - Zbornici 59

·         - Zbornici 59

·         Kulturna dobra - Međunarodna zaštita 48

·         Liberalizam 9

·         Libertarijanizam 9

·         Liderstvo 18

·         Lokalna samouprava - Srbija 75

·         Loklna samouprava - Srbija - 1921-2006 15

·         ljudska prava vidi Prava čoveka

·         Ljudska prava

·         - Bosna i Hercegovina - Zbornici 20

·         - Međunarodna zaštita - Priručnici 118

·         - Pravni postupak - Bosna i Hercegovina - Zbornici 86

 

·         Magistri nauka - Srbija

·         - 1905-2006 - Statistika 77

·         - 1996-2005 - Statistika 78

·         Medicinska etika - Makedonija 84

·         Medicinsko pravo - Makedonija 84

·         međunarodna politika vidi Međunarodni odnosi

·         Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova 68

·         Međunarodni odnosi

·         - Jugoistočna Evropa - 19v-20v 12

·         - Jugoslavija - 1941 - Zbornici 19

·         Međunarodno humanitarno pravo - Zbornici 76

·         Međunarodno javno pravo - Zbornici 72

·         Međunarodno privatno pravo - Udžbenici 69

·         Menadžment ljudskih resursa 56

·         Ministarstva - Srbija - Zakonski propisi 93

·         Mladi - Zaštita - Srbija - Zakonski propisi 64

·         Narodna banka Srbije - Zakonski propisi 96

·         Narodna biblioteka Srbije - 2001-2004 - Multimediji 6

·         NATO vidi Severnoatlanski pakt. Partnerstvo za mir

·         Ombudsman - Srbija 122

·         Osuđenici

·         - Resocijalizacija 65

·         - Vaspitanje 65

 

·         Paštrovići (oblast) - Turizam - 20v 58

·         Pekršaji 21

·         Penzijsko osiguranje - Srbija - Zakonski propisi 123

·         Petrovac na Moru - Turizam - 20v 58

·         Polni identitet - Pravni aspekt - Srbija 70

·         Porez na dodatu vrednost - Evropa - Priručnici 110, 111

·         porodica - nasilje vidi Porodično nasilje

·         Porodično nasilje - Suzbijanje - Srbija 38

·         poslovni pregovori vidi Poslovno pregovaranje

·         Poslovno pregovaranje 116

·         Prava čoveka - Zaštita - Srbija - 2010-2011 124

·         pravna sredstva vidi Pravni lekovi

·         Pravni lekovi - Upravni postupak - Australija - Zbornici 3

·         Pravo na obrazovanje - Diskriminacija - Bosna i Hercegovina - Zbornici 20

·         Pravo zaštite okoline 42

·         Pravo životne sredine 42

·         Pravo

·         - Društveni aspekt - SAD 54

·         - Evropska unija 62

·         - Harmonizacija - Evropska unija - Srbija 14, 113

·         - Istorija - Udžbenici 79, 103

·         - SAD 26

·         - usklađivanje - EU vidi Pravo

·         Prekogranična saradnja - Evropa 46

·         Prekršajni postupak 21

·         Prekršajno pravo 21

·         Presude - Psihološki aspekt - SAD 87

·         Privredna društva - Srbija - Zakonski propisi 92

·         Privredni prestupi 21

·         Punoletna lica - Kriminalitet - Bosna i Hercegovina - 2003-2012 99

·         Radno pravo - Hrvatska - Udžbenik 30

·         Rad 55, 56

·         Ratni zločini - Sudski procesi - Srbija - 2012 35

·         Regionalizam - Jugoistočna Evropa 52

·         Regionalna saradnja

·         - Balkan vidi Regionalna saradnja

·         - Balkanske države 52

·         - Balkanske zemlje vidi Regionalna saradnja

·         - Evropa 46

·         rimsko imovinsko pravo vidi Rimsko pravo

·         Rimsko pravo

·         - Izvori 47

·         - Stvarno pravo - Priručnici 28

·         - Udžbenici 11

·         rimsko privatno pravo vidi Rimsko pravo

·         Rimsko privatno pravo 11

·         Ristić, Jovan - Biografije 81

·         ruska emigracija vidi Emigracija, ruska

·         Ruska pravoslavna crkva - Sveštenstvo - Srbija - 20v 109

·         Sajber terorizam 108

·         Salma, Jožef - Bibliografije 102

·         Savezni ustavni sud Nemačke 50

·         Severnoatlanski pakt. Partnerstvo za mir 74

·         sloboda vere vidi Sloboda veroispovesti

·         Sloboda veroispovesti - Bibliografije 90

·         Sociologija prava 119

·         Specijalisti - Srbija

·         - 1905-2006 - Statistika 77

·         - 1996-2005 - Statistika 78

·         Spoljna trgovina 116

·         Srbija. Vlada - Zakonski propisi 93

·         Srbija

·         - Ekološka politika 113

·         - Istorija - 1912-1914 - Istorijski izvori 36

·         starateljstvo nad maloletnim licima vidi Starateljstvo

·         Starateljstvo - Maloletna lica 31

·         Sudije - SAD - Biografije 26

·         Sudska praksa

·         - Court of Justice of the European Communities vidi Sudska praksa

·         - Evropski sud pravde vidi Sudska praksa

·         - Evropski sud vidi Sudska praksa

·         - Evropski sud za ljudska prava 121

·         - Sud pravde Evropskih zajednica 121

·         Sudski proces - Psihološki aspekt - SAD 87

·         Sukob zakona - Jugoslavija - Zakonski propisi 69

·         Teorija države i prava 103

·         transseksualizam vidi Transseksualnost

·         Transseksualnost - Pravni aspekt - Srbija 70

·         trgovačka društva vidi Privredna društva

·         Trgovačko pravo - Zbornici 61

·         Trgovačko zakonodavstvo - Zbornici 61

·         trgovinska društva vidi Privredna društva

·         Tržište rada - Srbija 16

·         Ugovori - Rimsko pravo 29

·         Univerzitet

·         - Poslediplomske studije 17

·         - postdiplomske studije vidi Univerzitet

·         Uporedno pravo - Mađarska - Hrvatska - Evropska unija - Zbornici 101

·         Uprava za izvršenje zavodskih sankcija - 2010 - Izveštaji 117

·         Upravno pravo 41

·         - Australija - Zbornici 3

·         - Udžbenici 66, 67

·         Uspeh 18

·         Ustavni sud - Nemačka 50

·         Ustavno pravo - Crna Gora 107

·         Ustavnost - Kosovo 22

·         Ustav

·         - Crna Gora 107

·         - Kosovo - 2008 22

 

·         Vasiljević, Mirko S. - Govori 120

·         verska sloboda vidi Sloboda veroispovesti

·         Zaposleni - Diskriminacija - Sprečavanje - Srbija 85

·         Zaštita od jonizujućeg zračenja - Pravni aspekt 114

·         zaštitnik građana vidi Ombudsman

·         Zatvorenici - Međunarodna zaštita 73

·         Zatvori - Organizacija 73

·         Zdravstvena zaštita - Srbija - Zakoni 98

·         Zdravstveno osiguranje - Srbija - Zakonski propisi 98, 123

·         Životna sredina 42

·         - Zaštita - Srbija 75

·         - Zakonski propisi 95

·         - Zakonodavstvo - Srbija 95

·         Žrtve nasilja - Pravna zaštita - Srbija 38

 

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ, МАСТЕР РАДОВИ, СЕМИНАРСКИ РАДОВИ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАДОВИ

 

1          Sem. 3555
ABOKARSH, Fatma J.
        European Union and fundamental rights / human rights : [seminarski rad] / Fatma J. Abokarsh. - Belgrade [tj.] Beograd : [F. Abokarsh], 2012. - 18 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512935345

2          Mas. 778/+CD
AJDARPAŠIĆ, Almir A.
        Кривично дело силовања у кривичном праву Републике Србије : (кривичноправни аспект) : мастер рад / Алмир А. Ајдарпашић. - Београд : [А. А. Ајдарпашић], 2013. - 56 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512909745

3          Sem. 3559
ALAKER, Adel
        Registered community design contra unregistered community design in the fashion industry : seminar paper : [seminarski rad] / Adel Alaker. - Belgrade [tj.] Beograd : [A. Alaker], 2013. - 17 listova : ilustr. ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512938417

4          Mas. 828/+CD
ANDROVIĆ, Jasmina
        Привилегије на броду : мастер рад / Јасмина Андровић. - Београд : [Ј. Андровић], 2013. - 63 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512929201

5          Mas. 779/+CD
ANĐELKOVIĆ, Igor
        Уговор о превозу пртљага : мастер рад из Трговинскоправних послова / Игор Анђелковић. - Београд : [И. Анђелковић], 2013. - 57 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512910001

6          Sem. 3551
ANĐELKOVIĆ, Nevena
        United Nations and European Union cooperation on crisis management : seminar paper : [seminarski rad] / Nevena Anđelković. - Belgrade [tj.] Beograd : [N. Anđelković], 2013. - 16 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512928689

7          Mas. 777/+CD
BABIĆ, Marina
        Регионална политика Европске уније : мастер рад из Права европских интеграција / Марина Бабић. - Београд : [М. Бабић], 2013. - 32 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512909489

8          Mas. 791/+CD
BOGAR, Viktorija
        Упоредна анализа Европског Омбудсмана и Омбудсмана Србије : мастер рад из Права европских интеграција / Викторија Богар. - Београд : [В. Богар], 2013. - 43 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512915889

9          Mas. 789/+CD
BOJOVIĆ, Bojana
        Правни аспекти слободних зона у Србији : мастер рад / Бојана Бојовић. - Београд : [Б. Бојовић], 2013. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD ROM
(Картон)
COBISS.SR-ID 512915377

10        Mas. 787/+CD
BRAJER, Aleksandra
        Депозит у римском праву : мастер рад / Александра Брајер. - Београд : [А. Брајер], 2013. - 41 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512914865

11        III 168028
BRITVIĆ-Vetma, Bosiljka
        Upravni spor pune jurisdikcije : doktorska disertacija / Bosiljka Britvić Vetma. - Split : [B. Britvić Vetma], 2011. - 348 str. ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512919217

12        Sem. 3552
CETINIĆ, Marin
        Development of environmental policy and law : seminar paper : [seminarski rad] / Marin Cetinić. - Belgrade [tj.] Beograd : [M. Cetinić], 2013. - 18 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512928945

13        Mas. 797/+CD
ČOLOVIĆ, Marija
        Деволуција у Уједињеном Краљевству на почетку 21. века : мастер рад из Уставног права / Марија Чоловић. - Београд : [М. Чоловић], 2013. - 44 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512917425

14        Mas. 814/+CD
DAMNJANOVIĆ, Zorica
        Холдинг као облик повезивања привредних друштава : мастер рад из Компанијског права / Зорица Дамњановић. - Београд : [З. Дамњановић], 2013. - 70 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512923057

15        Mas. 815/+CD
DAŠIĆ, Lana
        Обавезно осигурање од одговорности за штете причињене моторним возилима у Европској унији : с посебним освртом на Босну и Херцеговину : мастер рад / Лана Дашић. - Београд : [Л. Дашић], 2013. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512923569

16        III 168033
DELIBAŠIĆ, Veljko M.
        Сузбијање злоупотреба опојних дрога са становишта кривичног права : докторска дисертација / Вељко М. Делибашић. - Београд : [В. Делибашић], 2013. - 359 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512924081

17        Sem. 3545
DIMITRIJEVIĆ, Marko
        Funkcije poreskih podsticaja u sistemu poreza na dobit pravnih lica, poreza na imovinu i poreza na zarade u poreskom sistemu Srbije : seminarski rad iz Poreske politike / Marko Dimitrijević. - Beograd : [M. Dimitrijević], 2012. - 42 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512905137

18        Mas. 774/+CD
DRAGIĆ, Nada
        Достављање у управном поступку : мастер рад из Управног права / Нада Драгић. - Београд : [Н. Драгић], 2013. - 63 листова : обрасци, факсимили ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512908209

19        Mas. 823/+CD
DRMANOVIĆ, Goran
        Управне одлуке у еколошким стварима : мастер рад / Горан Дрмановић. - Београд : [Г. Дрмановић], 2013. - 51 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512926897

20        Mas. 794/+CD
ĐAKONOVIĆ, Milan
        Заједнички злочиначки план и командна одговорност у пракси ad hoc Трибунала : мастер рад из Међународног јавног права / Милан Ђаконовић. - Београд : [М. Ђаконовић], 2013. - 49 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512916657

21        Mas. 764/+CD
ĐORĐEVIĆ, Dunja
        Модификације уговора о поклону : мастер рад / Дуња Ђорђевић. - Београд : [Д. Ђорђевић], 2013. - 51 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512903089

22        Mas. 829/+CD
ĐORĐEVIĆ, Jelena
        Посебан правни режим стечајног поступка банака : мастер рад из Стечајног права / Јелена Ђорђевић. - Београд : [Ј. Ђорђевић], 2013. - 53 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512929713

23        Sem. 3550
FEICHTINGER, Stefanie
        European financial stability facility (EFSF) : [seminar paper : seminarski rad] / Stefanie Feichtinger. - Belgrade [tj.] Beograd : [S. Feichtinger], 2012. - 25 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512928177

24        Mas. 830/+CD
GALIĆ, Borjan
        Припремне радње у кривичном праву : мастер рад из предмета Кривично право / Борјан Галић. - Београд : [Б. Галић], 2013. - 55 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512929969

25        Mas. 786/+CD
GAVRIĆ, Aleksandar
        Кривичноправно сузбијање корупције у Републици Србији : мастер рад из предмета Кривично право / Александар Гаврић. - Београд : [А. Гаврић], 2013. - 85 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512914609

26        Mas. 771/+CD
GAVRIĆ, Nataša
        Ексклузиони облици злоупотребе доминантног положаја у праву конкуренције Србије и Европске уније : мастер рад из Права конкуренције / Наташа Гаврић. - Београд : [Н. Гаврић], 2013. - 49 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512906673

27        Mas. 820/+CD
GAVRILOVIĆ, Saša
        Основни капитал и друга директива Европске уније : мастер рад из Компанијског права / Саша Гавриловић. - Београд : [С. Гавриловић], 2013. - 64 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512926129

28        Sem. 3549
GROZDIĆ, Valerija
        The United Nations framework Convention on climate change : seminar paper : [seminarski rad] / Valerija Grozdić. - Belgrade [tj.] Beograd : [V. Grozdić], 2013. - 21 list ; 30 cm  
COBISS.SR-ID 512927409

29        Mas. 810/+CD
GRŠIĆ, Nenad
        Шпанија: регионална или федерална држава? : мастер рад из предмета Теорија федерализма / Ненад Гршић. - Београд : [Н. Гршић], 2013. - 67 стр. : [1] лист с мапом ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512921521

30        Mas. 807/+CD
ILIĆ, Dušan
        Nacionalna ekonomska politika u uslovima globalizacije : master rad iz Ekonomske politike / Dušan Ilić. - Beograd : [D. Ilić], 2013. - 36 listova : tabele ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 512920497

31        Mas. 806/+CD
ILIĆ, Marija
        Правила сукцесије у односу на државну имовину : мастер рад из области Међународног јавног права / Марија Илић. - Београд : [М. Илић], 2013. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512920241

32        Mas. 763/+CD
JANIĆIJEVIĆ, Milica
        Diskriminacija starih ljudi na radu i aktivno starenje : master rad / Milica Janićijević. - Beograd : [M. Janićijević], 2013. - 59 listova : tabele, graf. prikazi ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 512902833

33        Mas. 824/+CD
JEREMIĆ, Katarina
        Осигурање од одговорности адвоката : мастер рад / Катарина Јеремић. - Београд : [К. Јеремић], 2013. - 100 листова ; 30 cm + [1] CD ROM
(Брош.)
COBISS.SR-ID 512927153

34        Sem. 3557
JONČIĆ, Miloš
        Савет Уједињених нација за људска права : [семинарски рад] / Милош Јончић. - Београд : [М. Јончић], 2012. - 34 листа ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 512935857

35        Mas. 808/+CD
JONEV, Katarina
        Sajber bezbednost u međunarodnim odnosima : master rad iz predmeta Međunarodno javno pravo / Katarina Jonev. - Beograd : [K. Jonev], 2013. - 55 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 512920753

36        Mas. 809/+CD
JOVANČIĆ, Jadranka
        Право на имовину у јуриспруденцији Европског суда за људска права : мастер рад / Јадранка Јованчић. - Београд : [Ј. Јованчић], 2013. - 55 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512921265

37        Mas. 785/+CD
JOVANOVIĆ, Mina
        Појам и врсте контроле управе : мастер рад из Управног права / Мина Јовановић. - Београд : [М. Јовановић], 2013. - 46 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512914353

38        Sem. 3560
KARADŽIĆ, Natalija
        European neighbourhood policy : seminar paper : [seminarski rad] / Natalija Karadžić. - Belgrade [tj.] Beograd : [N. Karadžić], 2013. - 19 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512938673

39        D 913
KATANČEVIĆ, Andreja B., 1984-
        Bona fides као услов узукапије у класичном римском праву : докторска дисертација / Андреја Б. Катанчевић. - Београд : [А. Катанчевић], 2012. - 326 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512922801

40        Mas. 761/+CD
KIĆANOVIĆ, Marko
        Поједини додатни споразуми уз римску условну продају : мастер рад из Римског права / Марко Кићановић. - Београд : [М. Кићановић], 2013. - 37 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512901041

41        Mas. 765/+CD
KOVAČEVIĆ, Pavle
        Уставни стандарди заштите животне средине у Србији : мастер рад из Уставног права / Павле Ковачевић. - Београд : [П. Ковачевић], 2013. - 44 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512903601

42        Mas. 812/+CD
KRIVOKAPIĆ, Dragan
        Текући рачун : мастер рад / Драган Кривокапић. - Београд : [Д. Кривокапић], 2013. - 44 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512922033

43        III 168031
KRSTIĆ, Vladimir
        Превод Старог завета Ђуре Даничића : историјат и анализа : магистарски рад / Владимир Крстић. - Београд : [В. Крстић], 2001. - 157 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 43292175

44        Mas. 803/+CD
LAZAREVIĆ, Aleksandra
        Алтернативне кривичне санкције у светлу казнене политике судова у Србији : мастер рад из Кривичног права / Александра Лазаревић. - Београд : [А. Лазаревић], 2013. - 57 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512918961

45        Mas. 783/+CD
LAZIĆ, Jelena
        Порез на наслеђе у Републици Србији : мастер рад из Пореског права / Јелена Лазић. - Београд : [Ј. Лазић], 2013. - 53 листа : табеле, обрасци ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512912049

46        Mas. 760/+CD
LEČIĆ, Višnja
        Стечајне препреке : мастер рад из Стечајног права / Вишња Лечић. - Београд : [В. Лечић], 2013. - 70 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

( Брош.)
COBISS.SR-ID 512900785

47        Mas. 827/+CD
LIKIĆ, Milica
        Транспортно осигурање као инструмент спољнотрговинског пословања : мастер рад / Милица Ликић. - Београд : [М. Ликић], 2013. - 126 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512928433

48        D 914
LUKIĆ, Maja D., 1977-
        Аутономија права Европске уније у светлу новије праксе европских судова : докторска дисертација / Маја Д. Лукић. - Београд : [М. Лукић], 2013. - XVIII, 336 листова ; 30 cm  
COBISS.SR-ID 512925617

49        Mas. 802/+CD
MARICKI, Ana
        Закључење и развод брака : поређење Породичног закона Србије и шеријатског права : мастер рад из Породичног права / Ана Марицки. - Београд : [А. Марицки], 2013. - 36 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512918705

50        Mas. 788/+CD
MARKOVIĆ, Milorad
        Право на браниоца у свијетлу Законика о кривичном поступку : мастер рад / Милорад Марковић. - Београд : [М. Марковић], 2013. - 101 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512915121

51        III 168030
MATKOVIĆ, Velimir
        Политичка мисао Живојина Перића : магистарски рад / Велимир Матковић. - Београд : [В. Матковић], 2013. - 294 стр. ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512921009

52        Mas. 773/+CD
MIĆIĆ, Anja
        Улога и значај Савета безбедности у међународној заједници : мастер рад из Међународног јавног права / Ања Мићић. - Београд : [А. Мићић], 2013. - 72 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512907697

53        Mas. 770/+CD
MIJUŠKOVIĆ, Ognjen
        Vaučerska privatizacija u Crnoj Gori : master rad / Ognjen Mijušković. - Beograd : [O. Mijušković], 2013. - 55 listova : tabele ; 30 cm + [1] CD ROM 
COBISS.SR-ID 512906161

54        Mas. 769/+CD
MILADINOVIĆ, Živanka
        Дисциплинска одговорност државних службеника : завршни мастер рад из Радног и социјалног права / Живанка Миладиновић. - Београд : [Ж. Миладиновић], 2013. - 147 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512905393

55        Mas. 772/+CD
MILIĆEVIĆ, Aleksandra
        Улога управног суда у контроли управе : мастер рад / Александра Милићевић. - Београд : [А. Милићевић], 2013. - 65 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512907185

56        S.R. 81
MILOJEVIĆ, Tatjana
        Савремени аспекти деловања организованог криминала у Русији : специјалистички рад / Татјана Милојевић. - Београд : [Т. Милојевић], 2012. - 47 листова : илустр. ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512907441

57        Mas. 782/+CD
MILOVANOVIĆ, Jasmina
        Медијација у брачном спору : мастер рад / Јасмина Миловановић. - Београд : [Ј. Миловановић], 2013. - 56 листова ; 30 cm + [1] CD ROM
Садржи и: Одлука Европског суда за људска права у предмету Бењоцки и други против Србије ; Одлука Европског суда за људска права у предмету Ђуро Рајковић против Србије ; Одлука Европског суда за људска права у предмету Лука Ђурић против Србије.

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512911537

58        Mas. 817/+CD
MILJKOVIĆ, Branislav
        Европски омбудсман и судови Европске уније : мастер рад / Бранислав Миљковић. - Београд : [Б. Миљковић], 2013. - 63 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512924593

59        Mas. 811/+CD
MINIĆ, Elida
        Општа правна начела као извор комунитарног права : мастер рад из Права европских интеграција / Елида Минић. - Београд : [Е. Минић], 2013. - 73 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512921777

60        Mas. 766/+CD
NIKAČ, Đuro
        Evropski standardi u selekciji državnih službenika : master rad / Đuro Nikač. - Beograd : [Đ. Nikač], 2013. - 69 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512903857

61        Mas. 762/+CD
NIKOLIĆ, Mihail
        Етички кодекси државних службеника у Републици Србији : мастер рад / Михаил Николић. - Београд : [М. Николић], 2013. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512902321

62        Mas. 796/+CD
NIŠAVIĆ, Ivana
        Evropski standardi u zakonodavstvu Republike Srbije u oblasti upravljanja otpadom : master rad / Ivana Nišavić. - Beograd : [I. Nišavić], 2013. - 54 lista : graf.prikazi ; 30 cm + [1] CD ROM
(Broš.)
COBISS.SR-ID 512917169

63        Sem. 3547
NOVAKOVIĆ, Marko
        Међународноправни статус Гибралтара, Холанских Антила и Северне Ирске : семинарски рад / Марко Новаковић. - Београд : [М. Новаковић], 2013. - 18 листова : табеле ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 512905905

64        Mas. 826/+CD
PARAVINJA, Aleksandra
        Законска суброгација у осигурању : мастер рад / Александра Паравиња. - Београд : [А. Паравиња], 2013. - 59 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512927921

65        Sem. 3554
PAVIĆEVIĆ, Vanja
        The United Nations and the European Union Partnership ; The EU treaty-making capacity : seminar paper : [seminarski rad] / Vanja Pavićević. - Belgrade [tj.] Beograd : [V. Pavićević], 2013. - 17 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512930225

66        Sem. 3553
PAVLOVIĆ, Katarina
        The Kyoto Protocol : [seminar paper : seminarski rad] / Katarina Pavlović. - Belgrade [tj.] Beograd : [K. Pavlović], 2013. - [16] listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512929457

67        Sem. 3544
PAVLOVIĆ, Petar
        Common foreign and security policy before and after the Lisbon Treaty : seminar paper : [seminarski rad] / Petar Pavlović. - Belgrade [tj.] Beograd : [P. Pavlović], 2012. - 18 listova ; 30 cm  
COBISS.SR-ID 512904113

68        Mas. 813/+CD
PEROVIĆ, Nikola
        Правне, политичке и друштвене димензије екологије : мастер рад / Никола Перовић. - Београд : [Н. Перовић], 2013. - 109 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512922545

69        Mas. 781/+CD
PETKOVIĆ, Jelena
        Модернизација управе применом информационо-комуникационих технологија : мастер рад из предмета Управно право / Јелена Петковић. - Београд : [Ј. Петковић], 2013. - 59 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512911025

70        Mas. 798/+CD
PETROVIĆ, Miljan
        Откривање и разјашњавање разбојништва : мастер рад из Криминалистике / Миљан Петровић. - Београд : [М. Петровић], 2013. - 65 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512917681

71        Mas. 819/+CD
PLEĆEVIĆ, Dušica
        Институционални оквир за подстицање енергетске ефикасности : мастер рад из предмета Економско право / Душица Плећевић. - Београд : [Д. Плећевић], 2013. - 57 листова : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512925873

72        Mas. 822/+CD
RAČIĆ, Jelena
        Princip zabrane sukoba interesa u javnoj upravi : master rad iz Upravnog prava / Jelena Račić. - Beograd : [J. Račić], 2013. - 49 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512926641

73        S.R. 80
RADISAVLJEVIĆ, Novak
        Противтерористичке јединице у Републици Србији : [специјалистички рад] / Новак Радисављевић. - [Београд : Н. Радисављевић, 2013]. - 31 лист : граф. прикази, табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512906929

74        III 168029
RADOVIĆ, Aleksandar
        Екстрадиција као установа међународне кривичноправне помоћи у правном систему Црне Горе : магистарски рад / Александар Радовић. - Београд : [А. Радовић], 2013. - 132 листа : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512919985

75        Sem. 3556
RAJIĆ, Nataša
        Кодекс понашања народних посланика у Републици Србији - оправданост потребе за доношењем : семинарски рад / Наташа Рајић. - Београд : [Н. Рајић], 2013. - 23 листа ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 512935601

76        Mas. 821/+CD
RAKOVIĆ, Nataša
        Директива Европске уније о самосталним трговинским заступницима и њена имплементација широм Европе : мастер рад из Трговинско-правних послова / Наташа Раковић. - Београд : [Н. Раковић], 2013. - 68 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512926385

77        Mas. 801/+CD
RODIĆ, Danilo
        Суочавање друштва са последицама кршења људских права : механизми транзиционе правде : мастер рад из предмета Људска права / Данило Родић. - Београд : [Д. Родић], 2013. - 78 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512918449

78        Mas. 804/+CD
STANIMIROVIĆ, Vladimir
        Фактори раста бруто домаћег производа : компаративна анализа : мастер рад из Економске политике / Владимир Станимировић. - Добој [тј. Београд] : [В. Станимировић], 2013. - 62 стр. : табеле, граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512919473

79        Mas. 825/+CD
STANKOVIĆ, Aleksandar D.
       
Положај заложног повериоца у стечају дужника : мастер рад / Александар Д. Станковић. - Београд : [А. Д. Станковић], 2013. - 43 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512927665

80        S.R. 82
STEVANČEVIĆ-Savić, Jelena
       
Исламистички тероризам на Балкану : специјалистички рад / Јелена Стеванчевић-Савић. - Београд : [Ј. Стеванчевић-Савић], 2013. - 47 листова ; 30 cm

(
Картон)
COBISS.SR-ID
512907953

81        Mas. 816/+CD
STJELJA, Ivana
        Ekološka inspekcija : master rad iz Upravnog prava / Ivana Stjelja. - Beograd : [I. Stjelja], 2013. - 42 lista ; 30 cm + [1] CD ROM  
COBISS.SR-ID
512923825

82        Mas. 767/+CD
ŠIBALIĆ, Ivana
       
Улога јавног бележника у састављању и солемнизацији исправе о уговору : мастер рад из Јавнобележничког права / Ивана Шибалић. - Београд : [И. Шибалић], 2013. - 44 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512904369

83        Mas. 818/+CD
TASEV, Jelisaveta
       
Правци развоја законодавства у области енергетике у Републици Србији у светлу европских интеграција : мастер рад из Трговинског права / Јелисавета Тасев. - Београд : [Ј. Тасев], 2013. - 88 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID 512925105

84        Sem. 3558
TODOROVIĆ, Bojana
        The EU emission trading scheme (ETS) : EU environmental policy and law - the human rights aspect : seminar paper : [seminarski rad] / Bojana Todorović. - Belgrade [tj.] Beograd : [B. Todorović], 2013. - 35 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512937905

85        Sem. 3546
TODOROVSKA, Milka
        Greatest challenges to EU security and possible solutions : International relations seminar paper : [seminarski rad] / Milka Todorovska. - Belgrade [tj.] Beograd : [M. Todorovska], 2012. - 17 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512905649

86        Mas. 784/+CD
TOLIĆ, Jelena
        Улога Мисије ОЕБС у реформи полиције у Републици Србији : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Јелена Толић. - Београд : [Ј. Толић], 2013. - 102 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512914097

87        Mas. 790/+CD
TRAJKOVIĆ, Jovana
        Међународни кривични суд : надлежност, поступак и десетогодишњи резултати рада : мастер рад / Јована Трајковић. - Београд : [Ј. Трајковић], 2013. - 72 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512915633

88        Sem. 3543
TUBIĆ, Nikolina
        The ECtHR's finding of race discrimination in Nachova and others v. Bulgaria : seminar paper : [seminarski rad] / Nikolina Tubić. - Belgrade [tj.] Beograd : [N. Tubić], 2013. - 14 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512902577

89        Mas. 795/+CD
TURKOVIĆ, Marija
        Правни аспекти инвестирања у изградњу постројења и производњу електричне енергије у малим хидроелектранама : мастер рад из Трговинскоправних послова / Марија Турковић. - Београд : [М. Турковић], 2013. - 48 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512916913

90        S.R. 83
VELJKOVIĆ, Vladimir
        Проширено одузимање имовине проистекле из кривичног дела : специјалистички рад из предмета Казненоправно реаговање на тешке облике криминалитета / Владимир Вељковић. - Београд : [В. Вељковић], 2012. - 49 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512908465

91        Mas. 800/+CD
VIDOVIĆ, Dijana
        Дискриминација по основу година живота : мастер рад / Дијана Видовић. - Београд : [Д. Видовић], 2013. - 62 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512918193

92        Mas. 799/+CD
VRANEŠ, Filip
       
Улога и значај Међународног кривичног суда : мастер рад / Филип Вранеш. - Београд : [Ф. Вранеш], 2013. - 59 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512917937

93        Mas. 780/+CD
VUČELIĆ, Nataša
       
Посебни управни поступци у оквиру управљања радиофреквенцијским спектром у Србији : мастер рад из предмета Управно право / Наташа Вучелић. - Београд : [Н. Вучелић], 2013. - 56 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512910257

94        Sem. 3548
VUČIĆ, Mihajlo
       
Правне активности Републике Србије у УН у погледу статуса Косова и Метохије : семинарски рад / Михајло Вучић. - Београд : [М. Вучић], 2013. - 20 листова ; 30 cm

(
Пласт.)
COBISS.SR-ID
512906417

95        Mas. 776/+CD
VUJAKOVIĆ, Nikola
        "
Покајнички програм" : правне последице пријаве учешћа у рестриктивном споразуму : мастер рад из Права конкуренције / Никола Вујаковић. - Београд : [Н. Вујаковић], 2013. - 54 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512909233

96        Mas. 792/+CD
VUJIĆ, Kristina
       
Промена структуре и надлежности Европског парламента и демократизација Европске заједнице/уније : мастер рад из Права европских интеграција / Кристина Вујић. - Београд : [К. Вујић], 2013. - 56 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512916145

97        Mas. 793/+CD
VUKOVIĆ, Ivana
       
Заштита жртава трговине људима као сведока у кривичном поступку : мастер рад из Кривичног процесног права / Ивана Вуковић. - Београд : [И. Вуковић], 2013. - 77 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512916401

98        Mas. 775/+CD
ZAJOVIĆ, Bojana
       
Условно одобравање концентрација : мастер рад из Права конкуренције / Бојана Зајовић. - Београд : [Б. Зајовић], 2013. - 56 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Брош.)
COBISS.SR-ID
512908721

99        Mas. 805/+CD
ZARIĆ, Milenko
       
Тајни аудио и видео надзор : мастер рад из Кривично-процесног права / Миленко Зарић. - Београд : [М. Зарић], 2013. - 66 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Картон)
COBISS.SR-ID
512919729

100     Mas. 768/+CD
ŽIGIĆ, Uroš
       
Улога кривичног права у спречавању злоупотреба опојних дрога : транснационални и национални аспекти : мастер рад из Међународног кривичног права / Урош Жигић. - Београд : [У. Жигић], 2013. - 76 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(
Картон)
COBISS.SR-ID
512904881

101     Sem. 3542
ŽIVOTIĆ, Jelena
        Energy security in the EU : seminar paper : [seminarski rad] / Jelena Životić. - Belgrade [tj.]
Beograd : [J. Životić], 2012. - 21 list ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 512902065


 

 

Издавач

Правни факултет Универзитета у Београду,

Библиотека

Булевар краља Александра 67

 

Уредник

Ивана Пајић

 

Лектура и коректура

Ивана Пајић

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

   БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Dostupno i na:                              

http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/bilten2011

-1.htm. - Тромесечно. – Текст ћир. и лат. - 

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига

Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига 

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849