УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА

4/2013 с именским и предметним регистром

ISSN 2217-5571

 

Уредница ИВАНА ПАЈИЋ,

дипломирани библиотекар саветник

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

 

1       III 168053
        АКРЕДИТАЦИЈА у високом образовању / [приредили Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Национални савет за високо образовање]. - 2. допуњено измењено изд. - Београд : Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2010 (Београд : Технолошко-металуршки факултет, Развојно истраживачки центар графичког инжењерства). - IV, 220 стр. : граф. прикази ; 30 cm

ISBN 978-86-7452-039-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 179889932

2       II 57996
ANTONIĆ, Slobodan, 1959-
        Ђаво, историја и феминизам : социолошке пустоловине / Слободан Антонић. - Крагујевац : Центар слободарских делатности, 2012 (Крагујевац : Центар слободарских делатности). - 195 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Картагина)

ISBN 978-86-87863-32-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 195151372

3       II 57963
AVRAMOVIĆ, Sima, 1950-
        Упоредна правна традиција / Сима Аврамовић, Војислав Станимировић. - 9. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 340 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-452-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 200765708

4       II 57929
BAČIĆ, Franjo
        Krivično pravo : posebni dio / Franjo Bačić, Zvonimir Šeparović. - 5, izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Informator, 1997. - XII, 411 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Informatora)

ISBN 953-170-037-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 1024168361

5       II 58001
BASTA, Danilo N., 1945-
        Михаило Ђурић : (1925-2011) : [некролог] / Данило Н. Баста. - [Београд : Српска академија наука и уметности, 2012]. - Стр. 695-699

COBISS.SR-ID 512985009

6       II 57964
BEGOVIĆ, Boris, 1956-
        Економија за правнике / Борис Беговић, Мирољуб Лабус, Александра Јовановић. - 4. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 597 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета ,Београд])

ISBN 978-86-7630-381-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 199578380

7       I 121040
BELOV, Martin
        Гражданското участие в политическия процес : конституционноправни основи / Мартин Белов. - София : Сиби, 2010 ([София] : Скайпринт). - 191 стр. ; 20 cm

ISBN 978-954-730-670-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 1232317412

8       II 57990
BELOV, Martin
        Пряка демокрация : национални и сравнителноправни аспекти / Мартин Белов. - София : Сиби, 2009 ([София] : Симолини). - 527 стр. ; 22 cm

ISBN 978-954-730-593-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 1231082724

9       II 57992
        БИБЛИОГРАФИЈА Савјетовања "Октобарски правнички дани", Бања Лука : 2004-2013. / [главни и одговорни уредник Рајко Кузмановић]. - Бања Лука : Удружење правника Републике Српске, 2013 (Бања Лука : Комесграфика). - 114 стр. ; 22 cm

ISBN 978-99938-785-5-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 3924504

10
BLAGOJEVIĆ, Borislav T., 1911-1985
        Посебни део Облигационог права : уговори, једнострани правни послови, грађанско-правни деликти / Борислав Т. Благојевић. - Београд : Г. Кон, 1939 (Београд : Привредник). - [IV], 323 стр. ; 25 cm

D.F. 1142 12382    

COBISS.SR-ID 127954951

11     II 57971
BLAGOJEVIĆ, Borislav T., 1911-1985
        Уговори по пристанку : формуларни уговори / Борислав Т. Благојевић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 160 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Библиотека Научна баштина Правног факултета Универзитета у Београду)

ISBN 978-86-7630-450-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 201279500

12     II 58014
BOGIĆEVIĆ, Čedomir
        Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator ; Njegoševa filozofija pravde : [200 godina od rođenja crnogorskog pjesnika, mislioca i državnika Petra II Petrovića Njegoša] / Čedomir Bogićević. - Podgorica : Vrhovni sud Crne Gore, 2013 (Podgorica : Štamparija "Ostojić"). - 62 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Crnogorska pravna baština)

ISBN 978-86-85871-12-4
COBISS.SR-ID 23239184

13     II 57977
        BORBA protiv korupcije : iskustva i poređenja / priredio Jovan Ćirić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2013 (Beograd : Goragraf). - 154 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-80059-88-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 199354124

14     II 57976
BUBREŠKO, Petar D.
        Задушно слово / Петар Д. Бубрешко ; [преводи Лепосава Радановић Бубрешко]. - Крагујевац : Погледи, 2003 (Ужице : Рујно). - 331 стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Библиотека "Равна Гора" ; књ. 19)
Садржи и ауторов рад: American-Serbian Literature.

ISBN 86-82235-36-6 (картон)
COBISS.SR-ID 108462348

15     III 168037
BUJUKLIĆ, Žika, 1952-
        On Magdelain's concept of 'lex' in Roman law / Žika Bujuklić. - [Milano] : Giuffrè editore, 2000-2001. - Str. [173]-183 ; 29 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512955569

16     II 57926
CONFÉRENCE internationale du Travail (31 ; 1948 ; San-Francisco)
        L' orientation professionnelle : cinquième question à l'ordre du jour / Conférence internationale du travail, 31e session, San-Francisco, 1948. - Genève : Bureau international du Travail, 1947-1948. - 251 str. ; 24 cm. - (Rapport ; 5 (1))

COBISS.SR-ID 512952241

17     II 57960
        CONTEMPORARY Legal and Economic Issues IV / editors Ivana Barković Bojanić and Mira Lulić. - Osijek : Faculty of Law, 2013. - 333 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-6072-72-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 512974769

18     II 54244
ČAVOŠKI, Aleksandra, 1975-
        Evropski sud pravde / Aleksandra Čavoški, Ana Knežević Bojović, Dušan Popović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2006 (Beograd : Čigoja štampa). - 230 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 158) (EU / Institut za uporedno pravo ; 12)

ISBN 978-86-80059-44-0
COBISS.SR-ID 136705548

19     II 58015
ČAVOŠKI, Kosta, 1941-
        Анатомија једне чистке : изгон са Правног факултета у Београду 1973-1975 / Коста Чавошки. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 397 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција Отпори и забране)

ISBN 978-86-519-1741-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 198343948

20     II 57995
ČAVOŠKI, Kosta, 1941-
        Злоупотреба историје у Хагу / Коста Чавошки. - Београд : Catena mundi, 2013 (Београд : Dinex). - 195, 191 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Српско становиште ; коло 1, књ. 3)

ISBN 978-86-6343-008-2
COBISS.SR-ID 201718028

21     II 57931
DAVINIĆ, Marko, 1972-
        Европски омбудсман и лоша управа (maladministration) / Марко Давинић. - Београд : Заштитник грађана, 2013 (Београд : Гласник). - 427 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Едиција Монографије / Заштитник грађана ; књ. 3)

ISBN 978-86-87945-20-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 200331276

22     I 121042
DEMOSTHENES, 384-322 pre n.e.
        Dra Augusta Musića Izabrani govori Demostenovi / priredio Nikola Majnarić. - [2. dopunjeno izd.]. - [Zagreb : Nakladni odjel Hrvatske državne tiskare, 1941]. - XXXIV, 103 str. ; 19 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 32487943

23     II 58011
DRAGAŠ, Branko
        Trgovanje devizama i devizni kurs / Branko Dragaš, Đorđije Nicović. - 1. izd. - Zagreb : Jugoart, 1986 (Kragujevac : "Nikola Nikolić"). - 382 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 2-417-1014-5 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 27904775

24     II 57986
        ДРЖАВОТВОРНА идеја тројице српских великана: грофа Ђорђа Бранковића, Доситеја Обрадовића и Саве Текелије : зборник радова са међународнога научног скупа, Темишвар, 11-12. новембра 2011 / приредили Стеван Бугарски, Љубомир Степанов. - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2012 ([б. м. : б. и.]). - 200 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Савез Срба у Румунији. Научна литература)

ISBN 978-606-8079-21-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 273981191

25     I 121041
DUPEYROUX, Jean-Jacques
        Droit de la Sécurité sociale / Jean-Jacques Dupeyroux. - 7e éd. - Paris : Dalloz, 1977. - XIV, 1190 str. : graf. prikazi, tabele ; 18 cm. - (Précis Dalloz)

ISBN 2-247-02092-5 (broš.)
ISBN 978-2-247-02092-8
COBISS.SR-ID 512984753

26     II 57924
DUQUESNE, François, 1964-
        Droit du travail / François Duquesne. - Paris : Gualino éditeur, cop. 2004. - 933 str. - (Manuels)

ISBN 2-84200-601-1 (broš.)
ISBN 978-2-84200-601-3
COBISS.SR-ID 512950193

27     II 57067/3
ДВАДЕСЕТ први век
        XXI век - век услуга и услужног права. Књ. 3 / уредник Миодраг Мићовић. - Крагујевац : Правни факултет Универзитета, Институт за правне и друштвене науке, 2012 (Краљево : Кварк). - VI, 443 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7623-042-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 195213068

28     III 168040
FICHTE, Johann Gottlieb
        Werke. Bd. 4, 1797-1798 / Johann Gottlieb Fichte ; herausgegeben von Reinhard Lauth, Hans Gliwitzky ; unter Mitwirkung von Richard Schottky. - Stuttgart-Bad Cannstatt : F. Frommann (G. Holzboog), 1970. - 517 str., [1] portret autora ; 27 cm. - (J. G. Fichte Gesamtausgabe / der Bayerischen Akademie der Wissenschaften ; herausgegeben von R. Lauth, H. Jacob)

COBISS.SR-ID 53065735

29     II 57915
FORMATION et préparation Viète (Paris)
        Le droit du travail en France : principes et approche pratique du droit du travail / [conçu par Formation et préparation Viète] ; [réd. par Denis Gatumel]. - 15e éd., à jour au 1er septembre 2004. - Levallois-Perret : F. Lefebvre, 2004. - 550 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 2-85115-595-4 (broš.)
ISBN 978-2-85115-595-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 512947377

30     II 57940
FROMM, Erich, 1900-1980
        Anatomija ljudske destruktivnosti. Knj. 2 / Erich Fromm ; preveli Gvozden Flego, Vesna Marčec-Beli. - Zagreb : Naprijed [etc.], 1986, cop. 1973. - 349 str. ; 20 cm. - (Djela / Erich Fromm. u 12 svezaka)

ISBN 86-349-0037-1 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 512253345

31     II 57938
FROMM, Erich, 1900-1980
        Dogma o Kristu ; Bit ćete kao Bog : [radikalna interpretacija Starog zavjeta i njegove predaje] ; Psihoanaliza i religija / Erich Fromm ; [preveli Simo Vulinović-Zlatan (prvo djelo), Vlasta Vizek-Vidović (drugo djelo), Uroš i Dunja Desnica (treće djelo)]. - Zagreb : Naprijed ; Beograd : Nolit, 1986. - 369 str. ; 21 cm. - (Djela : u 12 svezaka / Erich Fromm ; 5)

ISBN 86-349-0033-9 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 1345303

32     II 57941
FROMM, Erich, 1900-1980
        Kriza psihoanalize : analitička socijalna psihologija i društvena teorija / Erich Fromm ; preveli Stanislav Tuksar, Lidija Lisicki-Kolman, Branko Petrović. - Zagreb : Naprijed : "August Cesarec" ; Beograd : Nolit, 1984. - 223 str. ; 21 cm. - (Djela ; 8)

COBISS.SR-ID 25786631

33     II 57942
FROMM, Erich, 1900-1980
        Veličina i granice Freudove misli / Erich Fromm ; prevela Vlasta Vizek-Vidović. - Zagreb : Naprijed : "August Cesarec" ; Beograd : Nolit, 1984. - 149 str. ; 23 cm. - (Djela / Erich Fromm ; 12)

COBISS.SR-ID 79510540

34     II 54770
FURLAN, Boris
        Problem realnosti prava / Boris Furlan. - Ljubljana : Slovenija, 1932. - Str. 1-44 ; 23 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 90394624

35     II 57939
GRABOVAC, Ivo, 1934-
        Hrvatsko pomorsko pravo / Ivo Grabovac. - Split : Književni krug, 1995. - 479 str. ; 24 cm. - (Biblioteka znanstvenih djela / Književni krug, Split ; 77)
Sadrži i: York-Antverpenska pravila 1974.
ISBN 953-163-027-5  COBISS.SR-ID 512971697

36     II 57946
HART, Herbert Lionel Adolphus, 1907-1992
        Појам права / Херберт Л. А. Харт ; с предговором [трећем изд.] Леслија Грина ; превели Душан Врањанац и Горан Дајовић. - 1. изд. - Београд : Службени гласник : Правни факултет, 2013 (Београд : Гласник). - 403 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Светска правна баштина) (Правна библиотека. Едиција Владавина права)

ISBN 978-86-519-1760-1 (СГ)  ISBN 978-86-7630-446-2 (ПФ)
COBISS.SR-ID 201648140

37     II 57967
        HRESTOMATIJA za uporednu pravnu tradiciju / [priredio] Vojislav Stanimirović. - 3. izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Planeta print). - 356 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-451-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 200765452

38     I 121037
        IDEJA univerziteta / Immanuel Kant, Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, Friedrich Nietzsche ; izabrao, preveo i predgovor napisao Branko Despot. - Zagreb : Globus, 1991. - 329 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Episteme)
Sadrži i: Spor fakulteta ; O metodi akademijskoga studija ; O budućnosti naših obrazovnih ustanova.

ISBN 86-343-0369-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 2461955

39     II 57957
        IDENTITY, political and human rights culture as prerequisites of constitutional democracy / Miodrag Jovanović and Dragica Vujadinović (eds.). - The Hague : Eleven international publishing, [2013]. - VII, 182 str. : tabele ; 24 cm. - (Democracy and the rule of law ; 2)

ISBN 978-94-6236-077-8
ISBN 978-94-6094-822-0 (e-book)
COBISS.SR-ID 512973489

40     II 57970
IGNJATOVIĆ, Đorđe, 1952-
        Komparacija kriminaliteta i kaznene reakcije : Srbija - Evropa / Đorđe Ignjatović ; recenzenti Ljupčo Arnaudovski, Zoran Stojanović, Gorazd Meško. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Dosije studio). - X, 200 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 24)

ISBN 978-86-7630-438-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 198878220

41     II 57920
INTERNATIONAL Labour Office
        International survey of legal decisions on labour law 1935-36 : (eleventh year) / [prepared by] International Labour Office. - Geneva : International Labour Office, 1937. - LI, 443 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512948401

42     II 58007
INTERNATIONAL Scholarly Meeting held at the Serbian Academy of Sciences and Arts (2006 ; Belgrade)
        Kosovo and Metohija : past, present, future : papers presented at the International Scholarly Meeting held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, March 16-18, 2006 / [editor Kosta Mihailović]. - Belgrade : SANU, 2006 (Belgrade : Janus). - XII, 532 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-7025-429-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 137292556

43     II 57951
JAŠAREVIĆ, Senad, 1963-
        Социјално право / Сенад Јашаревић. - 2. изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Futura). - VIII, 373 стр. ; 23 cm

ISBN 978-86-7774-113-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 279183623

44     II 57917
JEVTIĆ, Miroljub, 1955-
        Џихад у Босни и време глобализације / Мирољуб Јевтић. - Београд : Центар за проучавање религије и верску толеранцију, 2013 (Београд : Apollo Graphic production). - 239 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Српска политикологија религије)

ISBN 978-86-87243-11-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 200028940

45
        JOURNÉES juridiques franco-polonaises : le jeu des influences croisées du droit français, du droit européen et du droit des autres pays européens / ed. Krzysztof Wojtyczek. - Paris : Editions Mare & Martin, cop. 2013. - 682 str. ; 21 cm. - (Droit public)

 

BIBLIOTEKA NE POSEDUJE PRIMERAK OVE PUBLIKACIJE.

ISBN 978-2-84934-110-0 (broš.)  ISBN 2-84934-110-X (broš.)
COBISS.SR-ID 512961713

46
JOVANOVIĆ, Miodrag A., 1971-
        Колективна права у мултикултурним заједницама / Миодраг А. Јовановић. - Београд : Службени гласник, 2004 (Београд : Гласник). - 333 стр. ; 24 cm

ISBN 86-7549-377-0 (брош.)
D.F. 1146 52958
COBISS.SR-ID 117340172

47     II 57985
JOVANOVIĆ, Miodrag A., 1971-
        Legal validity and human dignity : on Radbruch's formula. - [S. l. : s. n., 2013]. - Str. [145]-167

(Broš.)  COBISS.SR-ID 512983985

48     I 121036
JOVANOVIĆ, Života
        Krivično pravo Federativne Narodne Republike Jugoslavije : opšti deo / sastavili Života Jovanović [i] Miroslav Đorđević. - Beograd : Škola za unutrašnju upravu, 1955. - 288 str. ; 20 cm
(Karton)   COBISS.SR-ID 512964017

49     II 58009
JOVANOVIĆ-Zattila, Milena, 1967-
        Право потрошача / Милена Јовановић Zattila. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Службени гласник). - 215 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-168-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 198511628

50     II 58008
JOVANOVIĆ-Zattila, Milena, 1967-
        Стечајно право / Милена Јовановић Zattila, Владимир Чоловић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Гласник). - 306 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-169-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 198512140

51     II 57921
JOVIČIĆ, Miodrag , 1925-1999
        Savremeni politički sistemi : autorizovana predavanja / Miodrag Jovičić. - Novi Sad : Institut društvenih i pravnih nauka Pravnog fakulteta, 1979 (Novi Sad : FTN). - 394 str. ; 24 cm

(Broš.)  COBISS.SR-ID 39298055

52     I 121044
JOVIČIĆ, Miodrag, 1925-1999
        L'Etat régional / Miodrag Jovičić ; traduction Diana Ivošević. - Belgrade : Centre de promotion d'études juridiques ; Fribourg : Institut du fédéralisme, 2003 (Belgrade : Čigoja). - 212 str. ; 20 cm. - (Bibliothèque Confrontations ; 11)

ISBN 86-7546-010-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 107571468

53     II 57974
JOVIĆ, Vojislav, 1959-
        Organizovani kriminalitet i njegovo suzbijanje / Vojislav Jović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2013 (Beograd : Goragraf). - 283 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-80059-87-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 197851404

54     Z I 2945
JUGOSLAVIIJA. Zakoni
        La loi sur le travail associé ; [traduit par Narcis Dembskij, Viktor Jesenik]. - Beograd : Le secrétariat à l'information de l'Assemblée Fédérale, 1978 (Ljubljana : Delo). - 432 str. ; 17 cm. - (Bibliothèque de l'Assemblée de la RSFY)

(Broš.)   

COBISS.SR-ID 7524615

55     II 57969
KARANIKIĆ-Mirić, Marija, 1976-
        Objektivna odgovornost za štetu / Marija Karanikić-Mirić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 246 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-453-0 (broš.)
ISBN 978-86-7623-453-0 !
COBISS.SR-ID 512982449

56     III 168045
KARAPANDŽIĆ, Borivoje M.
        Духовно стваралаштво српске емиграције : прилози за историју савремене српске књижевности (заграничне). Књ. 1 / Боривоје М. Карапанџић. - Мелбурн : Српска мисао, 1978 ([б. м. : б. и.]). - 179 стр. : фотогр. ; 30 cm. - (Српска мисао. Год. 23 ; књ. 60)

COBISS.SR-ID 179312903

57     II 56690/3
        KAZNENA reakcija u Srbiji : tematska monografija. Deo 3 / urednik Đorđe Ignjatović ; recenzenti Ljupčo Arnaudovski, Gorazd Meško, Jovan Ćirić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Dosije studio). - IX, 310 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 25)

ISBN 978-86-7630-454-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 201315852

58     II 57961
        KLIMATSKE promene : pravni i ekonomski izazovi : zbornik radova / urednik Stevan Lilić. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011 (Beograd : Dosije studio). - 204 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / [Pravni fakultet, Beograd])

ISBN 978-86-7630-338-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 187240972

59     II 57981
KOLAREVIĆ, Dag, 1969-
        Психологија криминала / Даг Коларевић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - 189 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-218-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 193202444

60     II 57994
        КОНВЕНЦИЈА о елиминисању свих облика дискриминације жена / [уредница Јасна Вујачић]. - Београд : Министарство рада и социјалне политике Републике Србије, Управа за родну равноправност, 2008 (Београд : Службени гласник). - 272 стр. ; 24 cm
Садржи и: Конвенција о елиминисању свих облика дискриминације жена ; Опциони протокол уз Конвенцију о елиминисању свих облика дискриминације жена ; Иницијални извештај о спровођењу Конвенције о елиминисању свих облика дискриминације жена за период од 1992. до 2003. године.

ISBN 978-86-7704-051-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 153699340

61     II 57980
        КОРУПЦИЈА у јавној управи : тематски зборник радова / [уредници Ђорђе Ђорђевић, Горан Милошевић, Биљана Симеуновић-Патић]. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2011 (Београд : Scanner studio). - VIII, 238 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-206-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 188518156

62     II 57958
KOSTIĆ-Mandić, Maja
        Opšta klauzula odstupanja od mjerodavnog prava : u savremenom međunarodnom privatnom pravu / Maja Kostić-Mandić. - Podgorica : Pravni fakultet, 2012 (Cetinje : IVPE). - IV, 272 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-509-0076-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 20044560

63     III 168036
KOVAČEVIĆ, Ile
        Пословно банкарство у Србији = Banking in Serbia : 1921-2011. / Иле Ковачевић = Ile Kovačević ; [превод Урош Васиљевић, Милутин Довијанић = translated by Uroš Vasiljević, Milutin Dovijanić]. - Београд : Удружење банака Србије : Југословенски преглед = Association of Serbian Banks : Yugoslav Survey, 2011 (Београд : Чугура принт). - 189 стр. : илустр. ; 28 cm

ISBN 978-86-7149-066-5 (ЈП; картон са омотом)
COBISS.SR-ID 187664652

64     III 168056
KULIĆ, Živko
        Радни спор : магистарски рад / Живко Кулић. - Крагујевац : [Ж. Кулић], 1995. - IV, 189 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 517188245

65     III 168043
KURTOVIĆ, Šefko
        Studije i članci iz Opće povijesti prava i države : 1969.-2002. (Knj. I-III) / Šefko Kurtović. - Zagreb : [Š. Kurtović], 2002 ([s. l. : s. n.]). - Knj. <1-3> ; 25 cm
Sadrži: Knj. 1: 378 str.,[1] presavijeni list s tablom. - Bibliografija: str. 283-289 ; Knj. 2: 381 str. - Tekst na hrv. i engl. jeziku. - Bibliografija: str. 260-265 ; Knj. 3: 404 str. - Bibliografija: str. 364-366.

ISBN 953-97992-2-8 (Knj. 1)
ISBN 953-97992-3-6 (Knj. 2)
ISBN 953-97992-4-4 (Knj. 3)
COBISS.SR-ID 512483788

66     I 121033
        ЛАТИНСКЕ изреке и узречице које се употребљавају у науци, беседништву и разговору / прикупио и средио Бранислав Гојковић. - Београд : Свесловенска књижарница "М. Ј. Стефановић и друг", 1927 ([б. м. : б. и.]). - 56 стр. ; 20 cm. - (Помоћни уџбеници ; 6)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 15323399

67
        ЛИСАБОНСКИЈАТ договор - една (не)довЪршена реформа : Международна конференција Софија, 3-6 јули 2008 / СЪстав., ред. Атанас Семов. Le traite de Lisbonne - une reforme (in)achevee : Coolloque international Sofia, 3-6 juillet 2008 / Sous la direction de M. Atanas Semov. - [Софија] : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2008. - 222, 352 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Студии по европейско право)

 

BIBLIOTEKA NE POSEDUJE PRIMERAK OVE PUBLIKACIJE.

ISBN 978-954-07-2944-2 (подв.)
COBISS.SR-ID 1231880676

68     II 57965
LUBARDA, Branko A., 1955-
        Увод у радно право : са елементима социјалног права / Бранко А. Лубарда. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - XX, 553 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-460-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 202019084

69     II 57925
LYON-Caen, Gérard, 1919-2004
        Les Grands arrêts de droit du travail / [réunis et présentés par] Gérard Lyon-Caen, Jean Pélissier. - 2e éd. - Paris : Sirey, 1980. - XVIII, 403 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit du travail et de la sécurité sociale ; T. V)

ISBN 2-248-00337-4 (broš.)
ISBN 978-2-248-00337-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 512951217

70     II 57979
MARINKOVIĆ, Darko, 1973-
        Криминалистичка методика / Дарко Маринковић, Оливер Лајић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - 303 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-226-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 194882060

71     II 57968
MARKOVIĆ, Božidar S., 1903-2002
        О праведном праву / Божидар С. Марковић ; [приредила Гордана Вукадиновић]. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 392 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Библиотека Научна баштина Правног факултета Универзитета у Београду)

ISBN 978-86-7630-448-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 200706316

72     II 57945
MARKOVIĆ, Slobodan M., 1956-
        Право интелектуалне својине / Слободан М. Марковић, Душан В. Поповић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 365 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-458-5 (брош.)
ISBN 978-86-7623-458-5 !
COBISS.SR-ID 201435916

73     II 57922
MARKOVIĆ, Zlatibor, 1964-
        Устави Кнежевине и Краљевине Србије : каталог изложбе, Београд, 15. фебруар 2012., Народна скупштина Републике Србије = The Constitutions of the Principality and the Kingdom of Serbia : Exhibition Catalogue, Belgrade, February 15, 2012, Republic of Serbia National Assembly / [аутори изложбе, authors of the exhibition Златибор Марковић, Александар Марковић, Петар Росић ; фотографија, photos Ненад Петровић ; превод, translation Бојана Чучковић]. - Београд : Архив Србије = Belgrade : Archives of Serbia, 2012 (Београд : Цицеро принт). - 35 стр. : илустр. ; 22 x 23 cm

ISBN 978-86-81511-58-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 189727500

74     II 57993
MARKOVIĆ-Bajalović, Dijana
        Tržišna moć preduzeća i antimonopolsko pravo / Dijana Marković-Bajalović. - Beograd : Službeni list SRJ, 2000 (Kraljevo : Slovo). - 330 str. ; 25 cm

ISBN 86-355-0482-8
COBISS.SR-ID 167331079

75     III 168038
        MATERIJAL za predmet Pisanje pravnih akata (i istraživanje) : [skripta] / autori James E. Moliterno, Radmila Vasić, Zorana Kostić, Radmila Dragićević Dičić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Pravni fakultet Univerziteta). - više pagin. : obrasci ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512963761

76     II 58010
MATIJAŠEVIĆ, Jelena
        Krivičnopravna regulativa računarskog kriminaliteta : monografija / Jelena Matijašević. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2013 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - [12], 262 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-035-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 278117895

77     I 121039
MILANOV, Kajica
        Обрачун : начела и разлози / Кајица Миланов. - Мелбурн : Српска мисао, 1969 (Мелбурн : Уједињење). - 141 стр. ; 20 cm. - (Српска мисао. Год. 14 ; књ. 32)

COBISS.SR-ID 200978951

78     III 168049
MILIN, Andrej
        Срби у Румунији за време комунизма : звучни архив и приручник о страдању / Андреј Милин, Миодраг Милин, Цветко Михајлов = Sârbii din România în vremea comunismului : arhiv
ǎ sonorǎ şi manualul pǎtimirii / Andrei Milin, Miodrag Milin, Ţvetco Mihailov. - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2011 (Timişoara : Tempus). - 552 стр. : илустр. ; 30 cm. - (Посебна издања / Савез Срба у Румунији. Књижевност ; књ. 64)

ISBN 978-606-8079-08-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 268433671

79     II 57987
MILIN, Andrej
        ССКДУР или Срби из Румуније на барикадама хладног рата / Андреј Милин, Миодраг Милин ; српски текст, напомене, поговор и прилози Стеван Бугарски = UACDSR sau sârbii din România pe baricadele r
ǎzboiului rece / Андреи Милин, Миодраг Милин ; textul în limba sârbă, note, postfaţǎ şi anexe Stevan Bugarski. - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2009 ([б. м.] : Tempus). - 311 стр. ; 24 cm. - (Посебна издања / Савез Срба у Румунији. Монографије ; Књ. 55)

ISBN 978-973-8402-80-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 242200583

80     II 57932
        MILITANTNA demokratija - nekada i sada / uredila Violeta Beširević. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 293 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1566-9 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 198689548

81     II 57868
MILKOV, Dragan
        Управно право. [Књ.] 1, Уводна и организациона питања / Драган Милков. - (8. измењено и допуњено изд.). - Нови Сад : Правни факултет, 2013 (Петроварадин : Футура). - 204 стр. ; 24 cm. - (Едиција Уџбеници / Правни факултет, Нови Сад)

ISBN 978-86-7774-124-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 281138439

82     II 57933
        НАЦИОНАЛНИ механизам за превенцију тортуре : извештај за 2012. годину / [приредио Милош Јанковић]. - Бепград : Заштитник грађана, 2013 ([Б. м.] : Фидуциа 011). - 90 стр. : табеле ; 23 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512963505

83     II 57918
NAUČNI skup Društveno-politička i naučna misao i delatnost Sime Markovića (2012 ; Beograd)
        Друштвено-политичка и научна мисао и делатност Симе Марковића : зборник радова са научног скупа одржаног 28. марта 2012. године / уредник Александар Костић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 2013 (Београд : Досије студио). - 257 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Научни скупови ; том 140. Одељење друштвених наука ; књ. 34)

ISBN 978-86-7025-609-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 199473676

84     II 57948
NAUČNI skup Razvoj porodičnog prava - od nacionalnog do evropskog (2012 ; Mostar)
        Zbornik radova / Naučni skup Razvoj porodičnog prava - od nacionalnog do evropskog, Mostar, 21.12.2012. - Mostar : Pravni fakultet Univerziteta "Džemal Bijedić", 2013. - 326 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-604-73-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 20551174

85
NAUČNI skup "Ustavne promene" (2003 ; Beograd)
        Уставне промене / Научни скуп одржан 21. и 22. априла 2003. на Правном факултету у Београду ; [главни и одговорни уредници Оливера Вучић, Коста Чавошки]. - Београд : Правни факултет, 2003 (Београд : Космос). - 428 стр. ; 24 cm

(Брош.)
D.F. 1143 52523
COBISS.SR-ID 107163148

86     II 58013
        НЕЧАСНИ мук Уставног суда поводом Косова и Метохије / [уредник Борис Милосављевић]. - Београд : Фонд "Слободан Јовановић", 2013 (Ниш : Nais print dizajn). - 204 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-914191-5-8
COBISS.SR-ID 202040588

87     II 57988
NICEVIĆ, Muamer, 1961-
        Привредни криминалитет / Муамер Ницевић, Александар Р. Ивановић. - Нови Пазар : Универзитет, 2013 (Београд : Радунић). - 327 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-84389-30-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 197882124

88
NIKETIĆ, Gojko, 1881-1944
        Одлуке Опште седнице Касационог суда. Књ. 1, Начелне одлуке Опште седнице Касационог суда : 1868-1908 год. / средио Гојко Никетић. - Београд : Геца Кон, 1908 (Београд : Штампарија "Доситије Обрадовић"). - 283 стр. ; 24 cm

R II 12910
COBISS.SR-ID 512421029

89
NIKOLIĆ, Pavle, 1928-
        Од распада до безнађа и наде : сведочанство о једном времену / Павле Николић. - Београд : "Филип Вишњић", 1997 (Београд : "Филип Вишњић"). - 307 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Посебна издања / "Филип Вишњић")

ISBN 86-7363-181-5 (брош.)
D.F. 1145 119198
COBISS.SR-ID 117829127

90     II 58006
NIŠIĆ, Stanko
        Globalna sila i bezbednost Balkana / Stanko Nišić. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 467 str. : geogr. karte ; 24 cm
ISBN 86-335-0110-4  COBISS.SR-ID 180029703

91     Z II 1152
        NOTARIELLES berufsrecht im Bereich der Rheinischen Notarkammer : stand: 1. April 2006 / hrsg. von der Rheinischen Notarkammer in Köln. - Köln : Rheinischen Notarkammer, 2006. - 600 str. : tabele, obrasci ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512955313

92     I 121045
        НОВИНЕ у прописима о раду : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. - Београд : Глосаријум, 2006 (Београд : Глосаријум). - 435 стр. ; 20 cm

ISBN 86-81839-56-X (брош.)
ISBN 978-86-81839-56-0
COBISS.SR-ID 130150924

93     II 58003
OKRUGLI sto Uloga i značaj Ustavnog suda u očuvanju vladavine prava (2013 ; Beograd)
        Зборник радова / Округли сто Улога и значај Уставног суда у очувању владавине права 1963-2013., Београд, 2013. године ; [организатори] Уставни суд Србије, [Правни факултет Универзитета, Српско удружење за уставно право ; приредила Боса М. Ненадић]. - Београд : Уставни суд, 2013 (Београд : Глосаријум). - 311 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6297-006-0 (картон)
COBISS.SR-ID 201352204

94     II 57952
ORLOVIĆ, Slobodan P.
        Владавина устава или уставног судства / Слободан П. Орловић. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Futura). - 180 стр. ; 23 cm

ISBN 978-86-7774-112-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 279184391

95     II 57962
PANOV, Slobodan I., 1964-
        Породично право / Слободан И. Панов. - 4. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - XIV, 408 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-447-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 200646156

96     II 57928
PAOVIĆ-Jeknić, Gordana
        Budžetska kontrola : jugoslovensko i italijansko pravo / Gordana Paović-Jeknić. - Podgorica : Univerzitet Crne Gore ; Cetinje : Štamparija Obod, 2000 (Cetinje : Obod). - 297 str. ; 24 cm

ISBN 86-81039-81-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 174802183

97     III 168048
PARIS, Edmond, 1912-1996
        Convert --- or die! : catolic persecution in Yugoslavia during World War II / by Edmond Paris ; translated form the French by Lois Perkins. - Chino : Chick Publications, [1990]. - 320 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 0-937958-35-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 517739669

98     III 168047
PARIS, Edmond, 1912-1996
        Tajna istorija Jezuita / Edmund Paris ; [prevod Miloš Ćapin, Nebojša Vujasinović]. - 1. izd. - Beograd : Metaphysica, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 244 str. ; 27 cm

ISBN 978-86-7884-133-0
COBISS.SR-ID 182261772

99     Z II 189
        PARNIČNI postupak / [tekstove odabrala, priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Cicero). - 256 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator / [Intermex] ; oktobar 2013)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o parničnom postupku sa objašnjenjima i odlukama Ustavnog suda ; Nova sudska procedura - osnovni instituti ; Sudska praksa Vrhovnog kasacionog suda ; Pitanja i odgovori privrednih sudova ; Uporedni pregled prethodnog i novog zakona ; ABC Indeks.

COBISS.SR-ID 512963249

100   II 57927
PAUL, Thomas
        Das deutsche Investmentrecht : eine Einführung in das Gesetz über Kapitalanlagegesellschaften und das Auslandinvestment-Gesetz nebst Gesetzestexten und Materialien in deutscher und englischer Sprache = German investment law : an introduction to the Investment companies act and the Foreign investment act inculding acts and materialis in the German and English languages / Thomas Paul, Rüdiger H. Päsler. - 2. rev. ed. - Frankfurt am Main : Fritz Knapp Verlag, 2003. - XI, 535 str. : graf. prikazi ; 22 cm

ISBN 3-8314-2951-0 (karton)
COBISS.SR-ID 512642992

101   II 57998
PAVLOVIĆ, Dušan, 1969-
        Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine / Dušan Pavlović i Slobodan Antonić. - Beograd : Službeni glasnik, 2007 (Beograd : Glasnik). - 308 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Edicija Stav / Službeni glasnik, Beograd ; knj. 9)

ISBN 978-86-7549-708-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 144110348

102   II 57997
PAVLOVIĆ, Marko, 1956-
        Развитак права / Марко Павловић. - 6. изд. Правне историје света. - Крагујевац : Н. Павловић, 2013 (Нови Сад : Артпринт). - 235 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-83313-07-5
COBISS.SR-ID 200868108

103
PEČUJLIĆ, Miroslav, 1929-2006
        Demokratija i autoritarizam : politička kultura jugoslovenskog višestranačkog društva / Miroslav Pečujlić i Vladimir Milić. - [1. izd.]. - Beograd : Srempublik : Pravni fakultet : Institut za političke studije, 1994 (Beograd : "Radunić"). - 212 str. ; 24 cm

ISBN 86-89978-018-4 !
D.F. 1141 50248
COBISS.SR-ID 180399623

104   I 121034
PEŠIĆ, Vladimir
        Evropska unija i osobe sa invaliditetom / Vladimir Pešić. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung : Narodna kancelarija predsednika Republike, 2006 (Beograd : Libra). - 219 str. ; 20 cm

ISBN 86-83767-13-2 (broš.)
ISBN 978-86-83767-13-7
COBISS.SR-ID 131163404

105   II 57984
        ПОЛИЦИЈА у функцији заштите људских права : тематски зборник радова / [уредник Жељко Никач]. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2011 (Београд : Scanner studio). - 280 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-178-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 186534412

106   II 57947
POPOVIĆ, Dejan, 1950-
        Poresko pravo / Dejan Popović. - 10., izmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Planeta print). - XXIV, 554 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-457-8
COBISS.SR-ID 201473292

107
POPOVIĆ, Dušan, 1978-
        Le droit communautaire de la concurrence et les communications électroniques / Dušan Popović ; préface de Emmanuelle Claudel. - Paris : L.G.D.J., Lextenso éditions : D. Popović, 2009. - XV, 335 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit international et communautaire ; T. 122)

ISBN 978-2-275-03429-4
D.F. 1048 II 55401
COBISS.SR-ID 514269116

108   III 168042
POPOVIĆ, Dušan, 1978-
        L' harmonisation du droit privé des pays des Balkans occidentaux avec le droit communautaire / par Dusan Popovic. - [S. l. : s. n., 2010]. - Str. 170-178

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512972465

109
POPOVIĆ, Dušan, 1978-
        Imena internet domena i pravo intelektualne svojine / Dušan Popović. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2005 (Beograd : Čigoja štampa). - 85, 90 str. ; 24 cm. - (Monografija / Institut za uporedno pravo ; 155)

ISBN 86-80059-38-2 (broš.)
II 53126
COBISS.SR-ID 123971596

110   II 57943
POPOVIĆ, Dušan, 1978-
        Merger remedies and regulatory measures in the EU electronic communications sector : a critical assessment / Dušan Popović. - [S. l. : s. n., 2009]. - Str. 575-594

(Broš.)

doi: 10.1017/S1566752909005758
COBISS.SR-ID 512972209

111   III 168054
POPOVIĆ, Jovan Sterija
        Природно право Јована Стерије Поповића / језички редактор текста Љиљана Суботић. - Нови Сад : Матица српска : Адвокатска комора Војводине ; [Београд] : Српска академија наука и уметности, 1995 (Сремска Каменица : Графо-офсет). - 188 стр. ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 92065799

112   II 57949
POPOVIĆ, Silvana, 1961-
        FCE CAE CPE Writing Class / Silvana Popović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Planeta print). - 114 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-437-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 198382348

113   II 57930
        PRIMENA medijacije u Srbiji : dostignuća i izazovi / [urednici Blažo Nedić, Ana Toskić]. - Beograd : Partneri za demokratske promene Srbija, 2013 (Beograd : Manuarta). - 66, 66 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-915901-2-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 197635340

114   II 57950
        ПРИРУЧНИК за припрему пријемног испита : за школску 2014/2015. / [приручник припремили Жика Бујуклић ... и др.]. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 233 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Varia / [Правни факултет])

ISBN 978-86-7630-459-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 201926156

115   II 53125
        ПРИСТУПАЊЕ Државне заједнице Србија и Црна Гора Европској унији : искуства десет новопримљених држава / Александра Чавошки ... [и др.]. - Београд : Институт за упоредно право, 2005 (Београд : Čigoja štampa). - 142 стр. ; 24 cm
ISBN 86-80059-40-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 123928844

116   II 57934
        PROMOTING prosecutorial accountability, independence and effectiveness : comparative research. - Sofia : Open Society Institute, 2008. - 439 str. : tabele, graf. prikazi ; 23 cm. - (Justice)

ISBN 978-954-9828-55-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 512420555

117
RAJOVIĆ, Veroljub, 1933-
        Судски извршни поступак : са текстом Закона о извршном поступку из 2000. године / Верољуб Рајовић. - 2. изд. - Београд : В. Рајовић, 2000 (Пријепоље : Графокартон). - 154 стр. ; 24 cm

D.F. 1148 52013
COBISS.SR-ID 22287119

118   II 57983
RANĐELOVIĆ, Dragan, 1953-
        Високотехнолошки криминал / Драган Ранђеловић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Гласник). - 339 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије / [Криминалистичко-полицијска академија, Београд] ; књ. 12)

ISBN 978-86-7020-242-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 198673164

119   II 57972
        РАЗВОЈ правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ : прилози Пројекту 2012 : колективна монографија / приредиле Радмила Васић, Ивана Крстић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Планета принт). - 558 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници ; [Правни факултет Универзитета, Београд])

ISBN 978-86-7630-449-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 200817164

120   II 58004
        РЕЛИГИЈА у јавном, политичком и друштвеном сектору / приредила Јелена Јабланов Максимовић. - Београд : Фондација Конрад Аденауер, 2013 (Београд : Финеграф). - 309 стр., [7] стр. с таблама ; 24 cm

ISBN 978-86-86661-67-8
COBISS.SR-ID 202548748

121   II 57923
SAD. Bureau of Employment Security
        Services nationaux de l'emploi : États-Unis / [Bureau de la sécurité de l'emploi du Ministère du Travail des Etats-Unis]. - Genève : Bureau International du Travail, 1955. - X, 187 str., [4] presav. lista s tablama : ilustr.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512949425

122   II 57935
SAVETOVANJE pravnika Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva (2006 ; Budva)
        Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika, 22-26. jun 2006., Budva [u okviru manifestacije] Dvanaesti budvanski pravnički dani / [glavni i odgovorni urednik Slobodan Perović]. - Beograd : [Savez Udruženja pravnika Srbije i Udruženja pravnika Crne Gore], 2006 (Petrovaradin : Futura). - 343 str. ; 24 cm
Sadržaj s nasl. str.: Upravno zakonodavstvo ; Harmonizacija zakonodavstva sa pravom Evropske unije ; Stečaj - privatizacija.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 217941255

123   II 58012
SIMIĆ, Željko
        Антрополошка епистемологија епохе : Лакан и Дерида: напуштање рациоцентризма и обнова криптичне традиције / Жељко Симић. - Подгорица : Универзитет "Медитеран", 2009 (Београд : Драслар партнер). - 662 стр. ; 21 cm

(Картон са омотом)
COBISS.SR-ID 13508112

124   III 168041
SIMMEL, Georg, 1858-1918
        Kant : sechzehn Vorlesungen gehalten an der Berliner Universitat. - 3., erweiterte Aufl. - Munchen : Duncker & Humblot, 1913. - 199 str. ; 30 cm

COBISS.SR-ID 512971441

125   I 121035
        SLOBODAN pristup informacijama = [Free Acces to Information] / priredili Stevan Lilić, Dejan Milenković. - Beograd : Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), Referencijalni centar (HRRC) = Belgrade : Lawyers Committee for Human Rights (YUCOM), Reference Centre (HRRC), 2003 (Beograd : Dosije). - 284 str. ; 20 cm

ISBN 86-83209-07-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 108826124

126   II 58000
SOKOLOVIĆ, Ranko
        Полиција и кривични поступак : (супротстављање организованом криминалу) / Ранко Соколовић. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2003 (Београд : Гласник). - 397 стр. : обрасци ; 24 cm

ISBN 86-7549-327-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 108330252

127   II 57944
SOMBART, Werner, 1863-1941
        Der proletarische Sozialismus : ("Marxismus") / Werner Sombart. - Zehnte neugearbeitete Auflage. - Jena : G. Fischer, 1924. - 2 knj. ; 24 cm

Sadržaj:
Bd. 1: Die Lehre. - 1924. - 488 str.
Bd. 2: Die Bewegung. - 1924. - 523 str.

(Karton)
COBISS.SR-ID 7422323

128   III 168055
SPASIĆ, Živomir
        Престоница Крагујевац : прилози историји Кнежевине Србије : 1818-1841. / Живомир Спасић. - Крагујевац : Призма, 1998 (Крагујевац : Призма). - 296 стр. : илустр. ; 30 cm

ISBN 86-7084-023-5
COBISS.SR-ID 134551047

129   Z I 2943
SRBIJA i Crna Gora. Zakoni
        Устав Савезне Републике Југославије ; Уставни закон за спровођење Устава Савезне Републике Југославије. - Београд : Службени лист СРЈ, 1996 (Београд : М. В. Графика). - 76 стр. ; 17 cm. - (Савезни прописи / [Службени лист СРЈ])

ISBN 86-355-0304-X (брош.)
COBISS.SR-ID 512955057

130   Z II 1934
SRBIJA. Zakoni
        Krivični postupak : novi Zakonik / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Cicero). - 320 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; septembar 2013 / Intermex, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Uvodna razmatranja uz novi Zakonik o krivičnom postupku ; Zakonik o krivičnom postupku ; Uporedni pregled odredaba prethodnog i novog Zakonika ; ABC Indeks.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512973745

131   Z II 187
SRBIJA. Zakoni (1866-1900)
        Рударски законик за Краљевину Србију од 15. априла 1866. године : с изменама и допунама од 21. јула 1877., 6. фебруара 1896. и 27. јануара 1900. године. - Београд, 1913 (Београд : Штампано у Државној штампарији Краљевине Србије). - 188 стр. ; 16 cm

Садржи и:
Правила за вршење одредаба рударског закона.

(Брош.)
COBISS.SR-ID 1024815265

132   Z I 2944
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o prekršajima / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Cicero). - 216 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; novembar 2013 / Intermex, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Razlozi donošenja i očekivani efekti Zakona ; Zakon o prekršajima ; Uporedni pregled Prethodnog i Novog zakona ; ABC Indeks.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512983729

133   Z II 188
SRBIJA. Zakoni
        Закон о прекршајима Републике Србије / [приредила Наташа Мрвић-Петровић]. - Београд : Службени лист СЦГ, 2006 (Београд : Графекс АГ). - 144 стр. ; 20 cm

ISBN 86-355-0716-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 128090892

134   III 168050
        СРПСКА енциклопедија. Том 2, В-Вшетечка / [главни уредници Чедомир Попов, Драган Станић]. - Нови Сад : Матица српска ; Београд : Српска академија наука и уметности : Завод за уџбенике, 2013 (Београд : Службени гласник). - 978 стр. : илустр. ; 31 cm

ISBN 978-86-7946-121-6 (картон)
COBISS.SR-ID 281167623

135   III 168046
        СРПСКА мисао : 1956-1966 / [уредник Урош Станковић]. - Мелбурн : Српска мисао, 1966. - 111 стр., [8] листова с таблама : илустр. ; 30cm. - (Српска мисао. Год. 11 ; књ. 20)

COBISS.SR-ID 163738631

136   II 57973
        СРПСКИ приповедачи у слободном свету / [уредник Урош Станковић]. - Мелбурн : Српска мисао, 1967. - 184 стр. ; 21 cm. - (Српска мисао ; Год. 12, књ. 22)

COBISS.SR-ID 53992460

137
STANOJEVIĆ, Obrad, 1934-2011
        Gaius noster : prilog istoriji rimske pravne nauke / Obrad Stanojević. - Beograd : Institut za pravnu istoriju : Pravni fakultet, Centar za dokumentaciju i publikacije, 1976 (Beograd : Servis Saveza udruženja pravnika Jugoslavije). - 188 str. ; 24 cm

(Broš.)
D.F. 1149 43053
COBISS.SR-ID 512078245

138   I 121038
STEPANOV, Ljubomir
        Статистички подаци о Србима у Румунији / Љубомир Степанов. - Темишвар : Савез Срба у Румунији, 2005 (Timişoara : Mirton). - 62 стр. : граф. прикази, табеле ; 14 x 20 cm. - (Посебна издања / Савез Срба у Румунији. Монографије ; књ. 39)

ISBN 973-8402-79-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 206228999

139   II 57982
STEVANOVIĆ, Obrad, 1953-
        Руковођење у полицији / Обрад Стевановић. - 2., измењено и допуњено изд., репринт. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - XИИ, 343 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-084-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 192387596

140   I 121032
STOJANOVIĆ, Božo J.
        Tržišta rada i problemi zaposlenosti u Evropskoj uniji / Božo J. Stojanović. - Beograd : Institut za evropske studije, 1997 (Beograd : Stručna knjiga). - 251 str. : tabele ; 20 cm. - (Edicija Analize ; sv. 8)

ISBN 86-82057-14-X (broš.)
COBISS.SR-ID 140744711

141   II 58005
STOJANOVIĆ, Dragan M.
        Osnovna prava čoveka : ljudska prava i slobode u ustavima evropskih država / Dragan M. Stojanović. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1989 (Bor : Bakar). - 222 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 6832642

142   III 168044
STOJŠIĆ, Ljiljana
        Инспекцијски на
дзор у области рада : докторска дисертација / Љиљана Стојшић. – Нови Сад : [Љ. Стојшић], 2013. - [32], 482 стр. : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512974001

143   II 57955
        SUDSKA stomatologija : pravni i medicinski aspekti / Srećko Selaković ... [et al.] ; urednik Srećko Selaković. - Beograd : Službeni glasnik ; Novi Sad : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Glasnik). - 395 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Posebna izdanja / [Službeni glasnik, Beograd]) (Monografska izdanja / Pravni fakultet, Novi Sad)

ISBN 978-86-519-1617-8 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 198536460

144   II 57956
SZŰCS, Magdolna, 1954-
        Praktikum iz rimskog privatnog prava : život i pravo u rimskoj imperiji / Magdolna Sič. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 277 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-117-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 280771079

145   II 57966
ŠARKIĆ, Srđan, 1948-
        Историја државе и права. 1, Основи светске правне историје / Срђан Шаркић. - 2. изд. - Нови Сад : Правни факултет Универзитета, 2013 (Петроварадин : Футура). - VIII, 151 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-166-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 512977329

146   II 57916
ŠIMIĆ, Goran
        Suđenja za ratne zločine u Bosni i Hercegovini / Goran Šimić. - Sarajevo : G. Šimić, 2013 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 256 str. ; 22 cm

ISBN 978-9958-534-41-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 20570886

147   II 57919
ŠUNDERIĆ, Borivoje, 1950-
        Основи радног права : за II и III разред правне и биротехничке школе / Боривоје Шундерић. - 4., прерађено изд. - Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997 (Лесковац : Напредак). - 235 стр. : обрасци ; 24 cm

ISBN 86-17-05373-9 (брош.)
ISBN 978-86-17226-76-1
COBISS.SR-ID 512948145

148   II 57991
TANČEV, Evgeni Petrov
        Сравнително конституционно право / Евгени Танчев, Мартин Белов. - София : Сиби, 2009. - 647 стр. ; 22 cm

ISBN 978-954-730-615-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 1231366884

149   III 168051
THIEFFRY, Patrick
        Droit européen de l'environnement / Patrick Thieffry. - Paris : Dalloz, 1998. - VI, 275 str. ; 26 cm

ISBN 2-247-03082-3
COBISS.SR-ID 512805151

150   III 168035
        TIPOLOGIJE pranja novca u Republici Srbiji / [Radojko Srbljanović ... et al.]. - Beograd : Misija OEBS u Srbiji : Ministarstvo finansija, Uprava za sprečavanje pranja novca, [2011?] (Beograd : Original). - 104 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 978-86-85207-77-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 190529036

151   III 168052
        УДРУЖЕЊЕ правника Републике Српске : 1996-2013. / [главни и одговорни уредник Рајко Кузмановић]. - Бања Лука : Удружење правника Републике Српске, 2013 (Бања Лука : Комесграфика). - 209 стр. : илустр. ; 28 cm

ISBN 978-99938-785-4-4 (картон)
COBISS.SR-ID 3924248

152   II 57975
        USKLAĐIVANJE prava Republike Srbije sa pravnim tekovinama EU : prioriteti, problemi, perspektive / urednice Aleksandra Rabrenović, Jelena Ćeranić. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 323 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80059-85-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 195722508

153   II 57999
UTLEY, Bob
        Prva poslanica Korinćanima / Bob Utley ; [prevod Žarko Đorđević]. - Novi Sad : MBM-plas, 2007 (Novi Sad : MBM-plas). - 362 str. ; 24 cm. - (Biblia hermenautica. Novozavetni komentari)

ISBN 978-86-84999-14-8 (broš.)
ISBN 86-84999-14-2
COBISS.SR-ID 220870407

154
VODINELIĆ, Vladimir V., 1948-
        Такозвана злоупотреба права / Владимир В. Водинелић. - Београд : Номос, 1997 (Београд : "Филип Вишњић"). - V, 240 стр. ; 25 cm

(Брош.)
D.F. 1147 51125
COBISS.SR-ID 54910210

155   II 57959
VRABEC, Samir
        Consul Possibilis: Predsjednička sukcesija u SAD : ustavnopravno uređenje i studije slučajeva / Samir Vrabec. - Osijek : Pravni fakultet, 2013. - 421 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-6072-73-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 512974257

156
VRANJANAC, Dušan, 1952-
        Osnovi pravnog sistema sa metodologijom prava / Dušan Vranjanac, Goran Dajović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2006 (Beograd : Glasnik). - 209 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd] ; 13)

ISBN 86-7549-464-5 (SG; broš.)
D.F. 1140 53632
COBISS.SR-ID 129046540

157   II 57953
VUKADINOVIĆ, Gordana, 1949-
        Теорија државе и права. Књ. 1 / Гордана Вукадиновић. - 4. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 118 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-122-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 280487175

158   II 57954
VUKADINOVIĆ, Gordana, 1949-
        Теорија државе и права. Књ. 2 / Гордана Вукадиновић. - 4. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 238 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-123-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 280486919

159   II 57978
VUKAŠINOVIĆ-Radojičić, Zorica, 1971-
        Европски службенички системи / Зорица Вукашиновић-Радојичић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Гласник). - XII, 275 стр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије / [Криминалистичко-полицијска академија, Београд] ; књ. 14)

ISBN 978-86-7020-253-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 200619276

160   Z II 109/A
        ЗБИРКА прописа којима се уређује стечај. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Агенција за лиценцирање стечајних управника, 2012 (Београд : Графолик). - 283 стр. : табеле ; 21 cm
Из садржаја: Закон о стечају.

ISBN 978-86-85885-05-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 191475724

161   II 57937
        ЗБОРНИК Правног факултета у Источном Сарајеву. Бр. 3 / [главни уредник Владимир Чоловић]. - 3. изд. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2007 (Пале : Магента). - 297 стр. ; 24 cm

ISBN 978-99938-57-10-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 592664

162   II 57936
        ЗБОРНИК Правног факултета у Српском Сарајеву. [Бр.] 1 : школска година 1998/1999. / [главни уредник Богдан Лоза]. - Српско Сарајево-Пале : Правни факултет у Српском Сарајеву, 1999 (Пале : Српска штампа). - 200 стр. ; 21 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 89678348

163   III 168039
        ЗБОРНИК Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Бр. 4 / [главни уредник Младенка Говедарица]. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2008 (Пале : Магента). - 353 стр. ; 25 cm

ISBN 978-99938-57-13-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 874776

164   III 167161
        ЗБОРНИК радова Правног факултета у Источном Сарајеву. бр. 5 / [главни уредник Оливер Антић]. - Источно Сарајево : Правни факултет, 2009 (Пале : Штампарија ДИС). - 358 стр. : табеле ; 30 cm

ISBN 978-99938-57-17-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 512465328

165   I 121043
ЖЕБЕЛЕВ, Сергей Александрович
        Demosten : najveći govornik stare Grčke / S. A. Žebeljev ; [preveo s ruskog Petar Mitropan]. - Beograd : Rad, 1954 (Beograd : Rad). - 124 str. : Demostenov crtež ; 20 cm

(Karton s omotom)
COBISS.SR-ID 54997767

 


 

 

Издавач

Правни факултет Универзитета у Београду,

Библиотека

Булевар краља Александра 67

 

Уредник

Ивана Пајић

 

Лектура и коректура

Ивана Пајић

 

 

 

 

 

 

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

   БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет

у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана

Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља

Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду,

Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Dostupno i na:                              

http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/bilten2011

-1.htm. - Тромесечно. – Текст ћир. и лат. - 

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига

Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига 

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849