ISSN  2217-5571

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 1/2014

с именским и предметним регистром

 

Уредница Ивана Пајић,

дипломирани библиотекар саветник

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

 

 

B II 58168
ACEMOGLU, Daron
        Ekonomsko poreklo diktature i demokratije / Daron Ačemoglu, Džejms A. Robinson ; [prevodioci Milica Jakšić, Miomir Jakšić]. - 1 izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2013 (Beograd : Skener studio Lazić). - 803 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-86-17-18083-4 (karton)
COBISS.SR-ID 195700748

III 168053
        АКРЕДИТАЦИЈА у високом образовању / [приредили Комисија за акредитацију и проверу квалитета, Национални савет за високо образовање]. - 2. допуњено измењено изд. - Београд : Министарство просвете и спорта Републике Србије, 2010 (Београд : Технолошко-металуршки факултет, Развојно истраживачки центар графичког инжењерства). - IV, 220 стр. : граф. прикази ; 30 cm

ISBN 978-86-7452-039-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 179889932

Mas. 880/+CD
ANDREJIĆ, Uroš
        Насиље на спортским приредбама : кривичноправни аспект : мастер рад / Урош Андрејић. - Београд : [У. Андрејић], 2013. - 54 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513020337

Poz.br. 755
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Наследно право / Оливер Антић. - 12. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Планета принт). - 471 стр. : граф. прикази ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-304-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 513091761

B I 121047
ANTONIĆ, Slobodan, 1959-
        На бриселским шинама : политичке анализе / Слободан Антонић. - Београд : Чигоја штампа, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 189 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-7558-978-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 198062092

B I 121049
ANTONIĆ, Slobodan, 1959-
        Срби и "Евро-Срби" : расправе о нацији и политици : наставак "Гутања жаба" (са новим и старим жабама) / Слободан Антонић. - Београд : Чигоја штампа, 2007 (Београд : Чигоја штампа). - 155 стр. ; 21 cm

(Брош.)
ISBN 978-86-7558-497-1 !
COBISS.SR-ID 140603660

B II 58101
ARSIĆ Ivkov, Marinko
        Krivična estetika : rečnik s primerima iz prakse : [progon intelektualaca u komunističkoj Srbiji] / Marinko Arsić Ivkov. - Novi Sad : Aurora ; Beograd : Centar za unapređenje pravnih studija : Astimbo-knjiga, 2003 (Novi Sad : FB print). - 509 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Hereticus ; 1)

ISBN 86-84355-01-6 (broš.)
ISBN 86-7538-02-8 !
COBISS.SR-ID 185511943

B II 58073
ARSIĆ, Zoran
        Право привредних друштава / Зоран Арсић, Владимир Марјански. - Нови Сад : Правни факултет, 2013 (Петроварадин : Футура). - XVI, 319 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-127-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 281515527

B II 58044
        AUSSENPOLITIK der Bundesrepublik Deutschland : dokumente von 1949 bis 1994 / Herausgegeben aus Anlaß des 125. Jubiläums des Auswärtigen Amts. - Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1995. - 1160 str., XXIV str. s tablama, [4] presavijena lista : ilustr. ; 24 cm

ISBN 3-8046-8822-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 60151308

10  B III 168087
BABIĆ, Ilija, 1951-
        Коментар Закона о наслеђивању : са одабраном судском праксом и прилозима / Илија Бабић. - 4. измењено и допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 821 стр. : граф. прикази ; 25 cm. - (Правна библиотека. Едиција Коментари закона)
Из садржаја: Закон о ванпарничном поступку.

ISBN 978-86-519-1610-9 (картон)
COBISS.SR-ID 197187340

11  B II 58156
BASKERVILLE, Stephen, 1957-
        Родна равноправност и проблем људских права / Стивен Баскервил ; превод Хаџи Слободан Стојичевић. - Београд : Catena mundi : Центар за заштиту породице, 2013 (Београд : Dinex). - 61 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Прећутано слово ; коло 2, књ. 2)

ISBN 978-86-6343-013-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 202129932

12  B II 58055
BASTA, Danilo N., 1945-
        Либерални патриота Владимир Јовановић : једна глоса уз његов животопис = Vladimir Jovanović - The liberal patriot / Данило Н. Баста. - [Београд : б. и., 2011]. - Стр. [47]-55 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 1024516769

13  II 58001
BASTA, Danilo N., 1945-
        Михаило Ђурић : (1925-2011) : [некролог] / Данило Н. Баста. - [Београд : Српска академија наука и уметности, 2012]. - Стр. 695-699

COBISS.SR-ID 512985009

14  Mas. 877/+CD
BEKTAŠEVIĆ, Dino
        Капара : мастер рад / Дино Бекташевић. - Београд : [Д. Бекташевић], 2013. - 58 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513019569

15  B II 58040
        Die BERLINER Universität im Kontext der deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910 : [Kolloquium zum Thema "Die Berliner Universität im Kontext der Deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910" vom 29. bis 31. März 2007 im Historischen Kolleg] / hrsg. von Rüdiger vom Bruch. Unter Mitarb. von Elisabeth Müller-Luckner. - München : Oldenbourg, 2010. - XVI, 259 str. : tabele, graf. prikazi ; 235 mm x 154 mm. - (Schriften des Historischen Kollegs. Kolloquien ; 76)

ISBN 978-3-486-59710-3 (GB.)
ISBN 3-486-59710-8 (GB.)
COBISS.SR-ID 513078193

16  II 58031
BEVANDA, Marko
        Obveznopravno uređenje u Bosni i Hercegovini / Marko Bevanda. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. - 257 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-16-003-5 (karton)
COBISS.SR-ID 20709382

17  Mas. 876/+CD
BIBEROVIĆ, Dragana
        Bilateralna diplomatija u okviru pravnog poretka Evropske unije : master rad iz predmeta Međunarodno javno pravo / Dragana Biberović. - Beograd : [D. Biberović], 2013. - 42 lista ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513019313

18  Mas. 846/+CD
BIKOVIĆ, Nemanja
        Претресање као доказна радња : мастер рад из Кривичног процесног права / Немања Биковић. - Београд : [Н. Биковић], 2013. - 71 лист : обрасци ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513012401

19  II 58014
BOGIĆEVIĆ, Čedomir
        Petar II Petrović Njegoš kao državnik i državni reformator ; Njegoševa filozofija pravde : [200 godina od rođenja crnogorskog pjesnika, mislioca i državnika Petra II Petrovića Njegoša] / Čedomir Bogićević. - Podgorica : Vrhovni sud Crne Gore, 2013 (Podgorica : Štamparija "Ostojić"). - 62 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Crnogorska pravna baština)

ISBN 978-86-85871-12-4
COBISS.SR-ID 23239184

20  Mas. 875/+CD
BOGOJEVIĆ, Anđela
        Изрицање мера безбедности медицинског карактера неурачунљивим лицима : мастер рад / Анђела Богојевић. - Београд : [А. Богојевић], 2013. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513019057

21  B II 58163
BOGUNOVIĆ, Nebojša, 1932-
        Вишевековно руско-српско пријатељство : улога Русије у обнови српске државности / Небојша Богуновић. - Београд : Службени Гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 337 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања)

ISBN 978-86-519-1695-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 197190924

22  Mas. 844/+CD
BOJIĆ, Vladan S.
        Судска реализација хипотеке : мастер рад / Владан С. Бојић. - Београд : [В. С. Бојић], 2013. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513011889

23  B III 168088
BOLČIĆ, Silvano, 1942-
        Razaranje i rekonstitucija društva : Srbija na prelazu u XXI vek / Silvano Bolčić. - Beograd : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 331 str. : tabele ; 25 cm. - (Biblioteka Nauka i društvo. Edicija Sinteze)

ISBN 978-86-519-1745-8 (karton)
COBISS.SR-ID 201797132

24  Mas. 878/+CD
BOROVAC, Ana
        Дипломатски односи током Другог светског рата : мастер рад / Ана Боровац. - Београд : [А. Боровац], 2013. - 52 листа : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513019825

25  Mas. 834/+CD
BOROVIĆ, Boris
        Одговорност продавца за физичке мане и одговорност трговца за несаобразност робе : мастер рад из предмета Уговорне одговорности за штету / Борис Боровић. - Београд : [Б. Боровић], 2013. - 75 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513008305

26  Mas. 836/+CD
BOŠKOVIĆ, Tija
        Бракоразводни узрок : мастер рад / Тија Бошковић. - Београд : [Т. Бошковић], 2013. - 38 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512977585

27  Poz.br. 758
BOVAN, Saša, 1961-
        Osnovi sociologije prava / Saša Bovan. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 214 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-483-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 204295436

28  B II 58071
BRKIĆ, Snežana, 1961-
        Кривично процесно право II / Снежана Бркић. - 2. изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2013 (Петроварадин : Футура). - XX, 410 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-111-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 277820679

29  Mas. 906/+CD
BRKOVIĆ, Milica
        Развој правила о имунитету државе кроз праксу Комисије за међународно право : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Милица Брковић. - Београд : [М. Брковић], 2013. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513026993

30  B II 58082
BUGARSKI, Tatjana, 1975-
        Доказне радње у кривичном поступку / Татјана Бугарски ; [рецензенти Милан Шкулић ... и др.]. - 2. измењено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Петроварадин : Футура). - 125 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-131-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 282717959

31  Mas. 874/+CD
BUJUKLIĆ, Jasna
        Медијација као услов за ефикасно правосуђе у Републици Србији : мастер рад / Јасна Бујуклић. - Београд : [Ј. Бујуклић], 2013. - 63 листа : граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513018801

32  B II 58104
BULGAKOV, Sergeî Nikolaevič, 1871-1944
        Јагње Божије : (први део трилогије О Богочовечанству) / Сергеј Булгаков ; с руског превела Антонина Пантелић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања : Логос, 2011 (Београд : Гласник). - 459 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-7405-088-0 (ИТИ; картон)
ISBN 978-86-88409-01-8 (Логос)
COBISS.SR-ID 183566604

33  Mas. 902/+CD
BULOVIĆ, Sonja
        Условни отпуст у кривичном праву Србије : мастер рад из Кривичног права / Соња Буловић. - Београд : [С. Буловић], 2013. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513025969

34  B III 168077
BUSSTRA, Martine J.
        The implications of the Racial Equality Directive for Minority Protection within the European Union / by M. J. Busstra. - Utrecht : Eleven Internat., 2011. - XVI, 424 str. ; 25 cm

ISBN 978-90-77596-96-8 (karton)
ISBN 90-77596-96-8
COBISS.SR-ID 513136561

35  B II 58149
CARIĆ, Slavoljub, 1962-
        Komentar Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda / Slavoljub Carić. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 452 str. : ilustr. ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu)

ISBN 978-86-915793-3-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 192940300

36  B II 58145
CENTRAL and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists (4 ; 2012 ; Celje, Slovenia)
        The rule of law and the challenges to jurisprudence : selected papers presented at the Fourth Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists, Celje, 23-24 March 2012 / Péter Cserne, Miklós Könczöl, Marta Soniewicka (eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - 148 str. ; 21 cm. - (Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory Yearbook ; V. 3)

ISBN 978-3-631-64381-5 (broš.)
ISBN 3-631-64381-0
COBISS.SR-ID 513138609

37  B II 58103
CHATTERJEE, Santosh Kumar
        National sovereignty and world order : recent developments / by Santosh Kumar Chatterjee. - 1st ed. - Calcutta : Bengal Publ., 1963. - [VI], 336, III str. ; 23 cm
Sadrži i: The nuclear test ban treaty.

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513099441

38  B III 168076
CHRISTENSEN, Ralph, 1953-
        Freiheitsrechte und soziale emanzipation : Ernst Blochs kritik der marxistisch-leninistischen rechtstheorie : genehmigte dissertation : doktorska disertacija / Ralph Christensen. - Hannover : [R. Christensen], 1985. - 285 listova ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512210865

39  B II 58139
CINELLI, Maurizio
        Diritto della previdenza sociale / Maurizio Cinelli. - 5. ed. interamente riveduta e corretta. - Torino : G. Giappichelli, 2003. - XXIII, 581 str. ; 24 cm

ISBN 88-348-3208-6 (broš.)
ISBN 978-88-348-3208-0
COBISS.SR-ID 513137073

40  B II 58117
CLAYTON, Gina
        Textbook on immigration and asylum law / Gina Clayton. - 5th ed. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2012. - XLVI, 635 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-969943-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 515657815

41  B II 58093
CONGRÈS international de droit comparé (15 ; ; 1998 ; ; Bristol)
        La fiducie face au trust dans les rapports d'affaires = Trust vs fiducie in a business context / XVe Congrès international de droit comparé ; tenu sous les auspices de l'Académie internationale de droit comparé à la faculté de droit University College, Bristol, Angleterre, juillet 1998 ; sous la dir. de Madeleine Cantin Cumyn. - Bruxelles : Bruylant, 1999. - 362 str. ; 24 cm

ISBN 2-8027-1309-4 (broš.)
ISBN 978-2-8027-1309-8
COBISS.SR-ID 513097393

42  B III 168072
COOK, C. J.
        E. C. merger control / C. J. Cook and C. S. Kerse. - [2nd ed.]. - London ; Dublin ; Hong Kong : Sweet & Maxwell, 1996. - LXI, 343 str. : tabele, graf. prikazi ; 26 cm. - (Competition law in practice)

ISBN 0-421-56160-2 (karton)
COBISS.SR-ID 4577

43  B I 121051
        CORRUPTION and Social Development / editors Ana Birešev, Rada Drezgić i Srđan Prodanović. - Belgrade : Institute for Philosophy and Social Theory, 2013 (Belgrade : Colorgrafx). - 297 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-82417-38-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 201246988

44  B Z II 1936
CRNA Gora. Zakoni
        Zakon o državnim službenicima i namještenicima = Law on Civil Servants and State Employees / [urednik, editor Svetlana Vuković ; prevodilac, translator Ana Simanić]. - Podgorica : Uprava za kadrove, 2011 (Podgorica : DPC). - 158 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-85819-32-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 19263760

45  B II 58155
CVETKOVIĆ, Branislav
        Primena novog Zakona o javnim nabavkama i pratećih propisa / Branislav Cvetković, Zoran Kilibarda. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 202 str. ; 24 cm. - (Budžetski instruktor : časopis za budžetsko pravo i računovodstvo)
Iz sadržaja: Zakon o javnim nabavkama.

ISBN 978-86-89527-02-5 (PC; broš.)
COBISS.SR-ID 198537740

46  Mas. 864/+CD
CVETKOVIĆ, Ivana
        Историјски развој и перспективе сложене државе : питање суверенитета : мастер рад / Ивана Цветковић. - Београд : [И. Цветковић], 2013. - 90 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513016241

47  Mas. 863/+CD
CVETKOVIĆ, Miloš
        Међународни акти у борби против организованог криминала : са посебним освртом на правну регулативу Републике Србије : мастер рад / Милош Цветковић. - Београд : [М. Цветковић], 2013. - 72 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон
)
COBISS.SR-ID 513015985

48  II 58015
ČAVOŠKI, Kosta, 1941-
        Анатомија једне чистке : изгон са Правног факултета у Београду 1973-1975 / Коста Чавошки. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 397 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Уметност и култура. Колекција Отпори и забране)

ISBN 978-86-519-1741-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 198343948

49  B III 168086
ČULE, Živko M.
        Srpsko-engleski leksikon prava = Serbian-English Law Lexicon / Živko M. Čule. - Beograd : Jasen, 2013 (Bački Petrovac : Kultura). - 1110 str. ; 26 cm. - (Biblioteka Rečnik ; [Jasen, Beograd])

ISBN 978-86-6293-015-6 (karton)
COBISS.SR-ID 201548300

50  II 58027
ĆIRIĆ, Aleksandar Lj., 1952-
        Право спољне трговине / Александар Љ. Ћирић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Службени гласник). - 273 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-172-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 199853324

51  B II 58138
ĆIRIĆ, Zoran, 1960-
        Судска психијатрија / Зоран Ћирић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Гласник). - 382 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-174-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 202155276

52  Mas. 860/+CD
ĆOSIĆ, Dejana
        Развод брака : српско и упоредно право : мастер рад / Дејана Ћосић. - Београд : [Д. Ћосић], 2013. - 55 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513015217

53  Mas. 861/+CD
ĆOSIĆ, Ivana
        Утврђивање и оспоравање очинства и материнства : мастер рад / Ивана Ћосић. - Београд : [И. Ћосић], 2013. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513015473

54  B III 168093
DAVIDOV, Dinko, 1930-
        Тотални геноцид : Независна држава Хрватска 1941-1945 / Динко Давидов. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2013 (Београд : Планета принт). - 215 стр. : илустр. ; 27 cm

ISBN 978-86-17-18058-2 (картон)
COBISS.SR-ID 198374924

55  Mas. 835/+CD
DEJANOVIĆ, Mia
        Повреда права на нужни део путем завештања : мастер рад / Миа Дејановић. - Београд : [М. Дејановић], 2013. - 79 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513008561

56  Mas. 889/+CD
DELIĆ, Tamara
        Правила која регулишу употребу оружја које може мењати човекову околину : мастер рад из Међународног хуманитарног права / Тамара Делић. - Београд : [Т. Делић], 2013. - 46 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513022641

57  B II 58186
        DEMOKRATIJA u eri globalizacije i medijatizacije / Hanspeter Kriesi ... [et al.] ; prevela s engleskog Ljiljana Nikolić. - Beograd : Albatros plus, 2013 (Kovin : Press x Press). - 308 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm. - (Biblioteka Libertas / [Albatros plus])

ISBN 978-86-6081-124-2 (karton)
COBISS.SR-ID 200137484

58  B III 168084
DENICOLO, Marie-Anne
        Acquisitions and group structures / Marie-Anne Denicolo. - 2002/03 ed. - Bristol : Jordans, 2003. - XIX, 198 str. : tabele ; 30 cm. - (LPC resource books, ISSN 1353-355X)

ISBN 0-85308-826-8 (broš.)
ISBN 978-0-85308-826-4
COBISS.SR-ID 513138353

59  B II 58176
DENTON, William, 1815-1888
        Србија и Срби / Вилијем Дентон ; приредио Љубодраг П. Ристић ; превела Мирјана Николајевић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 237 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Историја / Службени гласник)

ISBN 978-86-519-1688-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 202457356

60  B II 58132
DERENČINOVIĆ, Davor
        Komentar Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije / Davor Derenčinović. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2005 ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - [VIII], 192 str. ; 24 cm
Sadrži i: United Nations convention against corruption.

ISBN 953-6714-77-9
COBISS.SR-ID 512462284

61  B II 58131
DERENČINOVIĆ, Davor
        Ogledi o terorizmu i antiterorizmu = Essays on terrorism and antiterrorism / Davor Derenčinović. - Zagreb : Pravni fakultet, 2005. - IX, 446 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 953-6714-86-8
COBISS.SR-ID 1043278

62  Mas. 841/+CD
DIMITRIJEVIĆ, Ana
        Кривично дело давања лажног исказа (чл. 335 КЗ) : мастер рад / Ана Димитријевић. - Београд : [А. Димитријевић], 2013. - 133 листа : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513009841

63  B II 58092
DIMITRIJEVIĆ, Vojin, 1932-2012
        The insecurity of human rights after communism : "factors and difficulties" affecting the implementation of international human rights standards in times of transition / Vojin Dimitrijevic. - Oslo : Norwegian Institute of Human Rights, 1993. - [IV], 64 str. ; 24 cm. - (Publication / Norwegian Institute of Human Rights ; no. 11)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513097137

64  B II 58085
DIMITRIJEVIĆ, Vojin, 1932-2012
        The monitoring of human rights and the prevention of human rights violations through reporting procedures / by Vojin Dimitrijević. - [The Haag : s. n., 1993]. - Str. 1-24 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513093041

65  Mas. 907/+CD
DOBROSAVLJEVIĆ, Irena
        Извршење казне затвора за кривична дела организованог криминалитета : мастер рад / Ирена Добросављевић. - Београд : [И. Добросављевић], 2013. - 95 листова : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513027249

66  II 58011
DRAGAŠ, Branko
        Trgovanje devizama i devizni kurs / Branko Dragaš, Đorđije Nicović. - 1. izd. - Zagreb : Jugoart, 1986 (Kragujevac : "Nikola Nikolić"). - 382 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 2-417-1014-5 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 27904775

67  Mas. 883/+CD
DRLJAČA, Sanja
        Одговорност за повреду жига интернет оглашавањем уз употребу кључних речи : завршни [мастер] рад из предмета Право интелектуалне својине / Сања Дрљача. - Београд : [С. Дрљача], 2013. - 33 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513021105

68  Mas. 839/+CD
DROBNJAK, Tanja
        ЕУРОПОЛ : мастер рад / Тања Дробњак. - Београд : [Т. Дробњак], 2013. - 54 листа : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513009329

69  B I 121057
        DRŽAVNA imovina : entitetsko ili državno vlasništvo? / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2012. - 260 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-1960-5-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 20222470

70  II 58023
DUKIĆ-Mijatović, Marijana, 1975-
        Vodič kroz stečajni postupak : osvrt na stečajno zakonodavstvo bivših jugoslovenskih republika / Marijana Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Ined-grafomedia, 2009 (Novi Sad : Ined-grafomedia). - 281 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-86287-13-7 (karton)
COBISS.SR-ID 239586311

71  B II 58045
DUŠANIĆ, Jovan B., 1950-
        У загрљају неолибералне хоботнице : колумне и коментари (2010-2012) / Јован Б. Душанић. - Београд : Институт за економско-правне експертизе, 2013 (Београд : Наука и друштво). - 451 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-89113-02-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 201322764

72  B II 58161
DŽUVEROVIĆ, Nemanja, 1981-
        Ekonomski faktori oružanih sukoba : povećanje ekonomskih nejednakosti kao uzrok sukoba unutar država / Nemanja Džuverović. - Beograd : Službeni glasnik : Jugoistok XXI, 2013 (Beograd : Glasnik). - 219 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

ISBN 978-86-519-1720-5 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 198445324

73  Mas. 905/+CD
ĐEKIĆ, Maja
        Тешка дела против безбедности јавног саобраћаја : мастер рад из Кривичног права / Маја Ђекић. - Београд : [М. Ђекић], 2013. - 78 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513026737

74  II 58028
ĐORĐEVIĆ, Branislav, 1959-
        Организација Северноатлантског уговора (NATO) / Бранислав Ђорђевић, Мирослав Глишић. - Београд : Институт за међународну политику и привреду, 2013 (Нови Сад : Мала књига). - 162 стр. : илустр. ; 24 cm
Садржи и: Вашингтонски споразум.

ISBN 978-86-7067-191-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 200345868

75  D 922
ĐORĐEVIĆ, Dragan
        Pravni odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva : doktorska disertacija / Dragan Đorđević. - Novi Sad : [D. Đorđević], 2013. - IV+II, 236 listova ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 513005745

76  Sem. 3567
ĐORĐEVIĆ, Miroslav
        Мера безбедности обавезно лечење наркомана и мера безбедности обавезно лечење алкохоличара у Кривичном законику Републике Србије : семинарски рад из Кривичног права - докторске студије / Мирослав Ђорђевић. - Београд : [М. Ђорђевић], 2013. - 61 лист ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513056177

77  B III 168067
ĐORĐEVIĆ, Stevan, 1927-
        Oproštena ratna šteta učinjena Jugoslaviji od strane Bugarske u Drugom svetskom ratu i deobni bilans : saopštenje (jedan predlog) / Stevan Đorđević. - [Beograd : b. i., 2013]. - Str. 616-619 ; 30 cm

 

COBISS.SR-ID 513058737

78  B I 121064
ĐORĐEVIĆ-Crnobrnja, Jadranka, 1971-
        Наслеђивање између обичаја и закона : [са посебним освртом на област Врања] / Јадранка Ђорђевић Црнобрња. - Београд : Етнографски институт САНУ, 2011 (Београд : Академска издања). - 333 стр. ; 20 cm. - (Посебна издања / [Српска академија наука и уметности, Етнографски институт] ; књ. 75)

ISBN 978-86-7587-065-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 187394828

79  Mas. 904/+CD
ĐUKIĆ, Dejan
        Поступак решавања спорова у вези са називима интернет домена са посебним освртом на српско право : мастер рад из предмета Алтернативно решавање трговинских спорова (Трговински АДР) / Дејан Ђукић. - Београд : [Д. Ђукић], 2013. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513026481

80  Mas. 881/+CD
ĐURĐEVIĆ, Aleksandra
        Трговински уговори у англо-америчком праву : мастер рад из Трговинског права / Александра Ђурђевић. - Београд : [А. Ђурђевић], 2013. - 97 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513020593

81  II 58034
EL Beheiri, Nadja
        Das regimen morum der Zensoren : die konstruktion des römischen gemeinwesens / von Nadja El Beheiri. - Berlin : Duncker & Humblot, 2012. - 172 str. : tabele ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; H. 159)

ISBN 978-3-428-13789-3
COBISS.SR-ID 513007281

82  B II 58112
ELLIS, Evelyn, 1948-
        EU anti-discrimination law / Evelyn Ellis and Philippa Watson. - 2nd ed. - Oxford, UK : Oxford University Press, 2012. - l, 519 str. ; 24 cm. - (Oxford EU law library)

ISBN 978-0-19-969846-2 (karton sa omotom)
ISBN 0-19-969846-5
COBISS.SR-ID 513134001

83  B II 58127
        A EUROPE of rights : the impact of the ECHR on national legal systems / edited by Helen Keller and Alec Stone Sweet. - Reprinted 2012. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2012. - XL, 852 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-953526-2 (karton)
COBISS.SR-ID 790753

84  B III 168078
        The EUROPEAN Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms in Central and Eastern Europe / edited by Leonard Hammer and Frank Emmert. - Hague : Eleven International Publishing, 2012. - 669 str. ; 25 cm

ISBN 978-94-90947-06-4 (karton)
COBISS.SR-ID 514701399

85  Sem. 3568
FERENC, Jagica
        Dešavanja u Mađarskoj 1956-e u svetlu delatnosti svetske organizacije : seminarski rad / Jagica Ferenc. - Beograd : [J. Ferenc], 2013. - 21 list ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513056433

86  B II 58046
        ФИХТЕОВ идеализам слободе : зборник радова поводом двестагодишњице смрти Јохана Готлиба Фихтеа (1814-2014) / приредио Данило Н. Баста. - Београд : Досије студио, 2014 (Београд : Досије студио). - 276 стр., [2] листа табли : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-128-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 204461580

87  B I 121066
FILIPOVIĆ, Jovan, 1819-1876
        Философија права Јована Филиповића из 1839. године / приредили за штампу и сачинили предговор Мирољуб Симић и Драган-Петар Николић. - Ниш : Просвета, 1994 (Ниш : Просвета). - 145 стр. ; 20 cm

ISBN 86-7455-167-X
COBISS.SR-ID 87872775

88  B II 58159
FISH, Jörg, 1947-
        Pravo naroda na samoopredeljenje : obuzdavanje jedne iluzije / Jerg Fiš ; sa nemačkog preveo Slobodan Damnjanović. - Beograd : Albatros plus, 2013 (Kovin : Press X Press). - 332 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Biblioteka Evropa / [Albatros plus])

ISBN 978-86-6081-132-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 201924108

89  B III 168081
        ФОНДАЦИЈА "Миодраг Јовичић" : првих дванаест година : (2000-2012) / приредио Јовица Тркуља. - Београд : Досије студио : Фондација "Миодраг Јовичић", 2013 (Београд : Досије студио). - 271 стр. : фотогр. ; 25 cm + [2] DVD-ROM-a
Садржи и: Сећање на професора Стевана К. Врачара (1926-2007) / Будимир Кошутић ; Статут Фондације "Миодраг Јовичић".

ISBN 978-86-6047-124-8 (ДС; картон)
COBISS.SR-ID 203260172

90  B II 58121
FREDMAN, Sandra
        Discrimination law / Sandra Fredman. - 2. ed., Reprint. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XXXIV, 348 str. ; 22 cm. - (Clarendon law series)

ISBN 978-0-19-958442-0 (karton)
ISBN 978-0-19-958443-7 (broš.)
ISBN 0-19-958443-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513135281

91  Mas. 896/+CD
GABRIĆ, Branko
        Законски и статутарни заступници друштава капитала : мастер рад из Компанијског права / Бранко Габрић. - Београд : [Б. Габрић], 2013. - 77 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513024433

92  B II 58169
        ГЕНЕТСКИ модификовани поредак : опасност од ГМО / приредио Бранимир Нешић. - Београд : Catena mundi, 2013 (Београд : Dinex). - 158 стр. : илустр. ; 21 cm. - (Библиотека Прећутано слово ; коло 3, књ. 1)

ISBN 978-86-6343-002-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 197503500

93  B III 168068/1
        GESCHICHTE der Universität Unter den Linden 1810-2010 : Biographie einer Institution. Band 1, Gründung und Blütezeit der Universität zu Berlin 1810-1918 / von Heinz-Elmar Tenorth und Charles E. McClelland ; in Zusammenarbeit mit Torsten Lüdtke, Hannah Lotte und Werner Treß ; hrsg. von Heinz-Elmar Tenorth. - Berlin : Akademie Verlag, cop. 2012. - 1 vol. (XLIII, 674 str.) : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-05-004622-8 (rel)
ISBN 978-3-05-006376-8 (eISBN)
COBISS.SR-ID 513078449

94  Sem. 3561
GLIGIĆ, Sanja, 1976-
        Кажњавање жена у српском праву у првој половини XIX века : семинарски рад на докторским студијама / Сања Глигић. - Београд : [С. Глигић], 2013. - 33 листа ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513054385

95  B II 58114
        GLOBAL basic rights / edited by Charles R. Beitz and Robert E. Goodin. - 1st pbk. ed. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - IX, 256 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-960438-8 (broš.)
ISBN 0-19-960438-X (broš.)
COBISS.SR-ID 513134513

96  Mas. 908/+CD
GODŽIROV-Savičić, Mihaela
        Primena i domen čl. 14. Evropske konvencije o osnovnim ljudskim pravima i slobodama u domicilnom zakonodavstvu Bosne i Hercegovine : sa osvrtom na praksu Evropskog suda za ljudska prava : master rad / Mihaela Godžirov Savičić. - Beograd : [M. Godžirov Savičić], 2013. - 93 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 513027505

97  II 58036
GÖHLERT, Torsten
        Der Erwerb unterschlagener bzw. gestohlener Sachen vom Nichtberechtigten : untersuchungen zum römischen recht, den volksrechten der Westgoten, Franken und Bayern sowie der entstehungsgeschichte von $ 935 BGB / von Torsten Göhlert. - Berlin : Duncker & Humblot, 2007. - 289 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; H. 134)

ISBN 978-3-428-12354-4
COBISS.SR-ID 513007793

98  B III 168070
GOLIĆ, Darko
        Међуопштинска сарадња као облик децентрализованог вршења јавних послова : докторска дисертација / Дарко Голић. - Ниш : [Д. Голић], 2013. - 395 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 1025318049

99  P.D. 19
GORDANIĆ, Jelica
        Humanitarna intervencija : preddoktorski rad / Jelica Gordanić. - Beograd : [J. Gordanić], 2013. - 72 lista ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513137329

100  Mas. 890/+CD
GRBIĆ, Ivana
        Сузбијање прекограничног криминала : мастер рад из предмета Криминалистика / Ивана Грбић. - Београд : [И. Грбић], 2013. - 119 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513022897

101  B I 121067
        GUIDE to the study of public international law ; [prepared by] The Popular Book Depot. - Revised ed. - Bombay : The Popular Book Depot, 19??. - 224 str. ; 18 cm. - (Popular Law Series : First Series ; No. 8)
Sadržaj s nasl. str.: Part 1: Peace ; Part 2: War.

(Karton)
COBISS.SR-ID 513126321

102  B II 58174
GUSʹKOVA, Elena, 1949-
        Балкански путеви и сумануто беспуће : мишљење руског историчара / Јелена Гускова. - Београд : Catena mundi, 2013 (Београд : Dinex). - 544 стр. : фотогр. ; 21 cm. - (Библиотека Руско становиште ; коло 1, књ. 1.)

ISBN 978-86-6343-010-5 (картон)
COBISS.SR-ID 201973772

103  Mas. 859/+CD
GUSKOVIĆ, Ana
        Заједничка пољопривредна политика Европске уније : мастер рад из Права европских интеграција / Ана Гусковић. - Београд : [А. Гусковић], 2013. - 53 листа : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513014961

104  II 58035
HARKE, Jan Dirk
        Argumenta Iuventiana - Argumenta Salviana : entscheidungsbegründungen bei Celsus und Julian / von Jan Dirk Harke. - Berlin : Duncker & Humblot, 2012. - 355 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; H. 157)

ISBN 978-3-428-13778-7
COBISS.SR-ID 513007537

105  II 58037
HARKE, Jan Dirk
        Der Eid im klassischen römischen Privat- und Zivilprozessrecht / von Jan Dirk Harke. - Berlin : Duncker & Humblot, 2013. - 234 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; Bd. 164)

ISBN 978-3-428-14172-2
COBISS.SR-ID 513008049

106  II 58029
        ХАРМОНИЗАЦИЈА српског и мађарског права са правом Европске уније : тематски зборник = A szerb és a magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet = Harmonisation of Serbian and Hungarian Law with the European Union Law : thematic collection of papers / [главни и одговорни уредник Ранко Кеча]. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - XВИ, 681 стр. ; 24 cm : илустр.

ISBN 978-86-7774-114-3 (картон)
COBISS.SR-ID 279443719

107  II 58033
HEINEMEYER, Susanne
        Der Freikauf des Sklaven mit eigenem Geld : redemptio suis nummis / von Susanne Heinemeyer. - Berlin : Duncker & Humblot, 2013. - 381 str. ; 24 cm. - (Schriften zur Rechtsgeschichte ; H. 161)

ISBN 978-3-428-13994-1
COBISS.SR-ID 513007025

108  B II 58123
        HUMAN rights at the crossroads / edited by Mark Goodale. - Oxford [UK] ; New York : Oxford University Press, cop. 2013. - XIII, 236 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-537184-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513135537

109  B II 58102
        HUMAN Rights in Serbia and Montenegro 2005 : legal provisions, practice and awareness in the State Union of Serbia and Montenegro compared to international human rights standards / [editor Vesna M. Petrović]. - Belgrade : The Belgrade Centre for Human Rights, 2006 (Belgrade : Dosije). - 500 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Series Reports / [The Belgrade Centre for Human Rights] ; 9)

ISBN 86-7202-082-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 129164300

110  II 58018
        HUMAN Rights Reflect Institutional Impotence : annual report : Serbia in 2010 / [prepared by] Helsinki Committee for Human Rights in Serbia ; [translators Dragan Novaković ... et al.]. - Belgrade : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2011 (Beograd : Zagorac). - 672 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-7208-180-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 184136972

111  B II 58178
HUTCHINS, Chris
        Путин / Крис Хачинс у сарадњи са Александром Коробком ; превод са руског Милан Тешић. - Београд : Досије студио, 2013 (Београд : Досије студио). - 298 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-103-3 (картон)
COBISS.SR-ID 195801612

112  B II 58065
IGNJATOVIĆ, Đorđe, 1952-
        Metodologija istraživanja kriminaliteta : sa metodikom izrade naučnog rada / [Đorđe Ignjatović]. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Dosije studio). - XII, 269 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 6)
Sadrži i: Primeri kriminološkog istraživanja ; Etički kodeks kriminologa Srbije ; Primer primene kliničkog metoda ; Metodi proučavanja straha od zločina ; Kriminološka literatura ; Vrednovanje naučnog rada.

ISBN 978-86-7630-473-8 (broš.)
ISBN 978-86-7630-344-1 !
COBISS.SR-ID 203876876

113     I 121046
IGNJATOVIĆ, Tanja
        Posledice koje ima nasilje prema ženama u partnerskom odnosu na decu i odgovor javnih službi na ovaj problem / Tanja Ignjatović ; [prevod Nataša Grba Singh]. - Beograd : Autonomni ženski centar, 2013 (Beograd : Radunić). - 174 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-86-87505-10-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 198575884

114  Mas. 867/+CD
ILIĆ, Nevena
        Оружје за масовно уништење : са посебним освртом на нуклеарно оружје : мастер рад / Невена Илић. - Београд : [Н. Илић], 2013. - 54 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513017009

115  B II 58077
ILKIĆ, Olivera
        Жене са инвалидитетом : невидљиве жртве насиља : студије случајева / Оливера Илкић, Лепојка Чаревић Митановски. - Београд : Из круга - организација за заштиту права и подршку женама са инвалидитетом Србије, 2008 (Београд : Стојановић). - 65 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-910349-2-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 153411084

116  B II 58087
INTERNATIONAL conference on human rights (12 ; 2012 ; Bratislava)
        Communication as a measure of protection and limitation of human rights : information in relation to human rights : collection of papers from 12th International conference on human rights held on june 1-2, 2012 in Bratislava / editors Lenka Dufalová ... [et al.]. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulteta, 2013. - 660 str. ; 25 cm

ISBN 978-80-7160-345-0

B II 58087
COBISS.SR-ID 512942256

117  II 58007
INTERNATIONAL Scholarly Meeting held at the Serbian Academy of Sciences and Arts (2006 ; Belgrade)
        Kosovo and Metohija : past, present, future : papers presented at the International Scholarly Meeting held at the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, March 16-18, 2006 / [editor Kosta Mihailović]. - Belgrade : SANU, 2006 (Belgrade : Janus). - XII, 532 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-7025-429-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 137292556

118  II 58026
IVOŠEVIĆ, Zoran, 1936-
        Радно право / Зоран Ивошевић. - 4. допуњено и измењено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета Унион : Службени гласник, 2009 (Београд : Гласник). - 375 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет Универзитета Унион [и] Службени гласник, Београд ; 9)

ISBN 978-86-519-0311-6 (СГ; брош.)
COBISS.SR-ID 168760844

119  B I 121060
JAUFFRET, Alfred
        Droit commercial = manuel / Alfred Jauffret ; 23e ed. par Jacques Mestre. - 23e ed. - Paris : L.G.D.J., 1997. - XIII, 813 str. ; 20 cm. - (Manuels)

ISBN 2-275-01576-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513080241

120  Poz.br. 754
JEVTIĆ, Dragoš, 1932-2008
        Народна правна историја / Драгош Јевтић, Драгољуб Поповић. - 5. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Планета принт). - 308 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници)

ISBN 978-86-7630-351-9 (Брош.)
COBISS.SR-ID 513090993

121  Sem. 3566
JOKSOVIĆ-Ivačković, Zorica
        The European Union and international law : [seminar paper : seminarski rad] / Zorica Joksovic-Ivackovic. - Belgrade [tj] Beograd : [Z. Joksović-Ivačković], 2013. - 11 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513055153

122  II 58020
JOLDŽIĆ, Vladan, 1954-
        Еколошки привредни преступи : (специфичност правног система Републике Србије) / Јолџић Владан & Јовашевић Драган. - Београд : Институт за криминолошка и социолошка истраживања, 2013 (Београд : Скрипта интернационал). - 331 стр. ; 24 cm. - (Едиција Еколошко право и законодавство ; књ. 4)

ISBN 978-86-83287-69-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 201768716

123  B II 58187
JOVANOV, Rastko, 1977-
        Hegelovo pravo naroda : istoričnost duha i granice prava / Rastko Jovanov. - Beograd : Albatros plus : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2013 (Beograd : Draslar partner). - 213 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fronesis)

ISBN 978-86-6081-131-0 (AP; broš.)
COBISS.SR-ID 201641228

124  B I 121055
JOVANOVIĆ, Aleksandra, 1957-
        Stanje ekonomskih i socijalnih prava u SR Jugoslaviji : izveštaj o dosadašnjem sprovođenju Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima u SR Jugoslaviji u pogledu ekonomskih i socijalnih prava / Aleksandra Jovanović, Slobodanka Nedović. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1998 (Beograd : Dosije). - 153 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka Izveštaji ; 1)

ISBN 86-7202-020-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 149106951

125  II 58009
JOVANOVIĆ-Zattila, Milena, 1967-
        Право потрошача / Милена Јовановић Zattila. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Службени гласник). - 215 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-168-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 198511628

126  II 58008
JOVANOVIĆ-Zattila, Milena, 1967-
        Стечајно право / Милена Јовановић Zattila, Владимир Чоловић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2013 (Београд : Гласник). - 306 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-169-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 198512140

127  B II 58091
JOVIČIĆ, Miodrag, akademik, 1925-1999
        Putevi i stranputice jugoslovenske ustavnosti / Miodrag Jovičić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1989 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 309 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-05081-9 (broš.)
ISBN 86-23-06015-6 !
COBISS.SR-ID 96012

128     I 121044
JOVIČIĆ, Miodrag, 1925-1999
        L'Etat régional / Miodrag Jovičić ; traduction Diana Ivošević. - Belgrade : Centre de promotion d'études juridiques ; Fribourg : Institut du fédéralisme, 2003 (Belgrade : Čigoja). - 212 str. ; 20 cm. - (Bibliothèque Confrontations ; 11)

ISBN 86-7546-010-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 107571468

129  Sem. 3569
JOVIĆ, Robert
        Остваривање права, дужности и одговорности из радног односа државних службеника у управном поступку у Републици Српској : семинарски рад / Роберт Јовић. - Београд : [Р. Јовић], 2013. - 24 листа ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513078705

130  B Z I 2947
KANADA. Zakoni
        Pocket criminal code, 2003 : with forms of charges from the Police officers manual by Gary P. Rodrigues, incorporating R.S.C. 1985 and subsequent amendments. - [Toronto] : Carswell, cop. 2002. - CVIII, 1306, 116 str. ; 18 cm

ISBN 0-459-26211-4 (broš.)
ISBN 978-0-459-26211-2
COBISS.SR-ID 513079729

131  B Z II 190
        KANON Leke Dukađinija / sa albanskog preveo Agron M. Camaj. - Podgorica : CID, 2011 (Beograd : Birograf Comp). - 237, VIII, 136 str. : slika L. Dukađinija ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / [CID, Podgorica])
Sadrži i: Kanuni i Lekë Dukagjinit.

ISBN 978-86-495-0424-0 (karton)
COBISS.SR-ID 18762000

132  B II 58113
KETTEMANN, Matthias C.
        The future of individuals in international law : lessons from international Internet Law / Matthias C. Kettemann. - The Hague, The Netherlands : Eleven International Pub., cop. 2013. - XV, 201 str. ; 25 cm

ISBN 978-94-90947-87-3 (karton)
ISBN 94-90947-87-3 (karton)
COBISS.SR-ID 513134257

133  B III 168083
KNEŽEVIĆ, Aleksandar
        Leksikon okoline/okoliša/životne sredine. T. 1, Opći termini = Environmental lexicon. Vol. 1, General terms / A. Knežević, J. Čomić. - Sarajevo : CETEOR : Službeni list BiH, 2001 (Sarajevo : DES). - 340 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 9958-769-11-5
COBISS.SR-ID 9628678

134  D 916
KNEŽEVIĆ, Biljana
        Наративна функција права : докторска дисертација / Биљана Кнежевић. - Београд : [Б. Кнежевић], 2013. - 203 листа ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513036465

135  B II 58106
KNEŽEVIĆ, Ivana, 1974-
        Теолошки дискурс енглеског и српског језика : лексичко-семантички и стилистички проблеми превођења / Ивана Кнежевић. - Београд : Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, 2010 (Београд : Службени гласник). - 125 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-7405-063-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 176662540

136  Mas. 886/+CD
KOJADINOVIĆ, Ivana
        Мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи : мастер рад / Ивана Којадиновић. - Београд : [И. Којадиновић], 2013. - 58 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513021873

137  B III 168089
        КОМЕНТАР Закона о јавним набавкама / Бојан Терзић ... [и др.]. - Београд : Службени гласник : Public Aktiv, 2013 (Београд : Гласник). - 545 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-519-1719-9 (СГ;картон)
ISBN 978-86-912199-2-5 (ПА)
COBISS.SR-ID 198455820

138  III 168061
        КОМЕНТАР Законика о кривичном поступку / Горан П. Илић ... [и др.]. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 1128 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Правна библиотека. Едиција Коментари закона / [Службени гласник, Београд] ; књ. 29)
Садржи и: Законик о кривичном поступку.

ISBN 978-86-519-1484-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 195824140

139  B II 58183
KONFERENCIJA Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (2014 ; Kopaonik)
        Реформа кривичног права : зборник радова [са конференције] / [приређивач] Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије. - Београд : Intermex, 2014 (Београд : Dis public). - 414 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-83437-99-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 206169612

140  B I 121048
KOŠTUNICA, Vojislav, 1944-
        Политичка неутралност или Европска унија / Војислав Коштуница. - Београд : Фонд Слободан Јовановић, 2013 (Београд : Birograf comp). - 105 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-914191-6-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 203150860

141  B II 58089
KOVAČEK-Stanić, Gordana, 1958-
        Pravni izraz roditeljstva / Gordana Kovaček Stanić. - Novi Sad : Pravni fakultet, 1994 (Novi Sad : Futura). - 130 str. ; 24 cm

ISBN 86-80769-21-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 79416839

142  D 917
KOVAČEVIĆ, Milica D.
        Међународни стандарди у области кривичних санкција и мера за малолетнике : докторска дисертација / Милица Д. Ковачевић. - Београд : [М. Д. Ковачевић], 2013. - 408 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513006257

143  Poz.br. 759
KREĆA, Milenko, 1947-
        Међународно јавно право / Миленко Крећа. - 7. изд. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Планета принт). - 822 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-475-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 204240396

144  B III 168074
KRESTIĆ, Vasilije, 1932-
        Аутобиографија Димитрија Матића / Василије Крестић. - [Београд : САНУ, 1981 (Б. м. : б. и.]). - Стр. 193-214 ; 32 cm

COBISS.SR-ID 97158156

145  B II 58180
        KRIZA Evropske unije : šta donosi Ugovor o stabilnosti, koordinaciji u upravljanju ekonomskom i monetarnom unijom / priredili Slobodan Samardžić i Ivana Radić Milosavljević. - Beograd : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 179 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-519-1730-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 199120908

146  Poz.br. 752
KRKLJUŠ, Ljubomirka, 1940-
        Правна историја српског народа / Љубомирка Кркљуш. - 6. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Планета принт). - 341 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници)

ISBN 978-86-7630-352-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 513091249

147  II 58016
KRSTIĆ, Ivana, 1975-
        Право на азил : међународни и домаћи стандарди / Ивана Крстић, Марко Давинић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Досије студио). - 376 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-466-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 202951692

148  Mas. 853/+CD
KRSTIĆ, Marko
        Тероризам као облик политичког криминалитета : мастер рад / Марко Крстић. - Београд : [М. Крстић], 2013. - 85 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513013937

149  Mas. 842/+CD
KRSTOVIĆ, Slobodan
        Дозвољени облици државне помоћи у праву конкуренције Србије и Европске уније : мастер рад / Слободан Крстовић. - Београд : [С. Крстовић], 2013. - 41 лист : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513011377

150  Mas. 849/+CD
KRUPNIKOVIĆ, Nadežda
        Evropska odbrambena i bezbednosna politika : master rad iz predmeta Pravo evropskih integracija / Nadežda Krupniković. - Beograd : [N. Krupniković], 2013. - 86 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513013169

151  III 168056
KULIĆ, Živko
        Радни спор : магистарски рад / Живко Кулић. - Крагујевац : [Ж. Кулић], 1995. - IV, 189 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 517188245

152  II 58032
LASIĆ, Mile
        Arbitražno pravo / Mile Lasić. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. - 446 str. ; 24 cm
Sadrži i: Newyorška konvencija o priznanju i ovrsi stranih arbitražnih odluka iz 1958. ; Europska konvencija o međunarodnoj trgovačkoj arbitraži iz 1961. ; Washingtonska konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država iz 1965. ; Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike Austrije o promicanju i zaštiti investicija iz 2002. ; Ugovor između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o poticanju i uzajamnoj zaštiti ulaganja iz 1996. ; Sporazum između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o unapređenju i recipročnoj zaštiti investicija iz 2004. ; Zakon o postupku medijacije.

ISBN 978-9958-16-004-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 20718342

153  B II 58097
        LEGAL and moral aspects of slavery : selected essays. - New York : Negro Universities Press, [1969]. - 1 sv. (razl. pagin.) ; 23 cm
Sadržaj: A letter to the Hon. Harrison Gray Otis, Peleg Sprague, and Richard Fletcher, Esq., by G. Bradford ; An anti-slavery sermon, delivered at Norwich, July 4, 1834, by J. T. Dickinson ; Educational laws of Virginia; the personal narrative of Mrs. Margaret Douglass, a Southern woman, who was imprisoned for one month in the common jail of Norfolk, under the laws of Virginia, for the crime of teaching free colored children to read ; A brief sketch of the trial of William Lloyd Garrison, for an alleged libel on Francis Todd ; Things for Northern men to do; a discourse delivered Lord's day evening, July 17, 1836, in the Presbyterian Church, Whitesboro, N.Y., by B. Green ; A discourse on slavery in the United States, delivered in Brooklyn, July 3, 1831, by S. J. May ; Speech to the Convention of Citizens of Onondaga County, in Syracuse, on the 14th of October, 1851, called "To consider the principles of the American Government, and the extent to which they are trampled under foot by the Fugitive Slave Law," occasioned by an attempt to enslave an inhabitant of Syracuse, by S. J. May ; An extract from a speech delivered in the House of Representatives of the United States in 1829, on the subject of slavery, and the slave trade, in the District of Columbia, by C. Miner.

ISBN 08371-2082-9 (karton)
ISBN 978-08371-2082-9
COBISS.SR-ID 513099697

154  B II 58125
        The LEGITIMACY of international human rights regimes : legal, political and philosophical perspectives / edited by, Andreas Føllesdal, Johan Karlsson Schaffer, Geir Ulfstein. - New York : Cambridge University Press, 2014. - XII, 309 pages ; 24 cm. - (Studies on human rights conventions)

ISBN 978-1-107-03460-0 (karton)
ISBN 1-107-03460-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513136305

155  B II 58126
LETSAS, George
        A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights / George Letsas. - Oxford : Oxford University Press, 2010. - XXX, 145 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-956388-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 514584508

156  Poz.br. 757
LILIĆ, Stevan, 1948-
        Ekološko pravo / Stevan Lilić, Mirjana Drenovak-Ivanović. - 2., ažurirano izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Planeta print). - 271 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-470-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 203762956

157  B II 58039
LILIĆ, Stevan, 1948-
        Res administrativa : (управна ствар) / Стеван Лилић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2011 (Београд : Досије студио). - 133 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет, Београд)

ISBN 978-86-7630-354-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 189047564

158  Mas. 847/+CD
LUBARDA, Tijana
        Доприноси за обавезно пензијско и инвалидско осигурање : мастер рад / Тијана Лубарда. - Београд : [Т. Лубарда], 2013. - 55 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513012657

159  B III 168069
LUKIĆ, Slađana R.
        Die deutsche Grammatik / Sladjana R. Lukić. - Beograd : Gea, 2001 (Beograd : Gea). - 191 str. ; 29 cm

COBISS.SR-ID 170419463

160  S.R. 87
LUŽANIN, Tihomir
        Примена хемијског оружја у терористичким активностима : специјалистички рад / Тихомир Лужанин. - Београд : [Т. Лужанин], 2013. - 32 листа : табеле ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513053361

161  Mas. 901/+CD
LJUJIĆ, Filip
        Службе за запошљавање - јавне и приватне : мастер рад из Радног права / Филип Љујић. - Београд : [Ф. Љујић], 2013. - 72 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513025713

162  B II 58096
MAHESHWARI, S. K.
        Concepts and problems in mercantile law / S. K. Maheshwari. - New Delhi [etc.] : Allied Publ. Private Ltd., 1984. - VIII 368 S. ; 21 cm

COBISS.SR-ID 513098929

163  B I 121073
MAKSIMOVIĆ, Ljubomir, 1938-
        Огледи о политичкој моћи у Византији : чиниоци и ослонци / Љубомир Максимовић ; предговор Бојана Крсмановић. - Београд : Српска књижевна задруга, 2013 (Нови Сад : Будућност). - XXVIII, 504 стр. : илустр. ; 19 cm. - (Српска књижевна задруга ; коло 105, књ. 706)

ISBN 978-86-379-1244-6 (картон)
COBISS.SR-ID 201800972

164  Mas. 913/+CD
MALIDŽAN, Radoje
        Злочини против мира - агресија : мастер рад / Радоје Малиџан. - Београд : [Р. Малиџан], 2013. - 60 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513058481

165  Mas. 833/+CD
MANOJLOVIĆ, Olivera
        Брачни уговори : српско и упоредно право : мастер рад / Оливера Манојловић. - Београд : [О. Манојловић], 2013. - 45 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512978865

166  Mas. 858/+CD
MAODUŠ, Jelena
        Проблеми у примени Међународног рачуноводственог стандарда 19 - Примања запослених : мастер рад / Јелена Маодуш. - Београд : [Ј. Маодуш], 2013. - 31 лист : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513014705

167  Mas. 854/+CD
MARIČIĆ, Strahinja
        Правне последице отварања стечајног поступка на уговор о закупу : мастер рад из Стечајног права / Страхиња Маричић. - Београд : [С. Маричић], 2013. - 113 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512978097

168  B II 58166
MARIJAN, Vlado St., 1960-
        Повратак грофа од Такова : прилог историји парламентаризма у Србији / Владо Ст. Маријан. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 460 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Саборник)

ISBN 978-86-519-1764-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 201792012

169  Mas. 855/+CD
MARILOVIĆ, Đorđe
        Накнаде у Србији : мастер рад из Јавних финансија и пореског права / Ђорђе Мариловић. - Београд : [Ђ. Мариловић], 2013. - 70 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512977841

170  B II 58068
MARJANOVIĆ, Miloš, 1949-
        Социологија права / Милош Марјановић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 183 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-129-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 282060551

171  Mas. 872/+CD
MARJANOVIĆ, Saša-Željko
        Европски омбудсман и Европска комисија : мастер рад / Саша-Жељко Марјановић. - Београд : [С.-Ж. Марјановић], 2013. - 41 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513018289

172  Mas. 845/+CD
MARKOVIĆ, Ana
        Турска стратешка визија за Западни Балкан : мастер рад / Ана Марковић. - Београд : [А. Марковић], 2013. - 44 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513012145

173  S.R. 86
MARKOVIĆ, Dragan
        Савремене антитерористичке мере : специјалистички рад / Драган Марковић. - Београд : [Д. Марковић], 2013. - 70 листова ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513053617

174  Mas. 897/+CD
MARKOVIĆ, Đorđe
        Слободни мандат народних посланика у Републици Србији : правна и фактичка ограничења : мастер рад из Уставног права / Ђорђе Марковић. - Београд : [Ђ. Марковић], 2013. - 84 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513024689

175  Poz.br. 753
MARKOVIĆ, Ratko, 1944-
        Уставно право / Ратко Марковић. - 19. прегледано и поправљено изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Гласник). - 586 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет, Београд ; 29)

ISBN 978-86-7630-482-0 (картон)
COBISS.SR-ID 204283916

176  B I 121062
MARKOVIĆ, Ratko, 1944-
        Уставно право / Ратко Марковић. - 4. осавремењено изд. - Београд : Правни факултет : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 236 стр. ; 20 cm. - (Едиција Уџбеници и приручници. Приручници за полагање правосудног испита ; књ. 1)

ISBN 978-86-519-1803-5 (СГ; брош.)
COBISS.SR-ID 203329036

177  II 58010
MATIJAŠEVIĆ, Jelena
        Krivičnopravna regulativa računarskog kriminaliteta : monografija / Jelena Matijašević. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2013 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - [12], 262 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-035-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 278117895

178  B II 58094
MEĐUNARODNI naučni skup "Integracija i tradicija" (2003 ; Beograd)
        Integracija i tradicija / [zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, Beograd, 13-14. decembra 2003. godine] = Integration and Tradition =[proceedings of the Interanational Conference, Belgrade, 13-14. December 2003] =priredio ; edited by Mile Savić. - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju = Institute for Philosophy and Social Theory, 2003 (Beograd : Filip Višnjić). - 370 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Disput)

ISBN 86-82417-07-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 106969612

179  B II 58130
        MEETING democracy : power and deliberation in global justice movements / edited by Donatella Della Porta and Dieter Rucht. - Repr. 2nd ed. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, cop. 2013. - XIII, 270 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-107-02830-2 (karton)
COBISS.SR-ID 2048199187

180  Mas. 840/+CD
MIHAILOVIĆ, Andrijana B.
        Историјски развој хипотеке у континентално европском правном кругу : мастер рад / Андријана Б. Михаиловић. - Београд : [А. Б. Михаиловић], 2013. - 45 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513009585

181  P.D. 18
MILADINOVIĆ, Ana
        Обвезнице локалне власти : преддокторски рад из Берзанског права / Ана Миладиновић. - Београд : [А. Миладиновић], 2013. - 74 листа ; 30 cm

COBISS.SR-ID 513056689

182  Mas. 912/+CD
MILENKOVIĆ, Ana
        Међународна регулатива заштите животне средине у хуманитарном праву : мастер рад из Међународног права / Ана Миленковић. - Београд : [А. Миленковић], 2013. - 48 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513057201

183  Mas. 843/+CD
MILETIĆ, Petar
        Дипломатски односи СФРЈ и Сједињених Америчких Држава током Хладног рата : мастер рад / Петар Милетић. - Београд : [П. Милетић], 2013. - 96 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513011633

184  B I 121065
MILETIĆ, Slobodan
        Појмовник полицијског права : значење 717 појмова из области унутрашњих послова / Слободан Милетић. - 2. допуњено и измењено изд. - Београд : Службени гласник, 2004 (Београд : Гласник). - 151 стр. ; 20 cm

ISBN 86-7549-350-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 114014732

185  B II 58162
MILOSAVLJEVIĆ, Milosav, 1941-
        Socijalna istraživanja / Milosav Milosavljević. - Beograd : Službeni glasnik : Fondacija Solidarnost Srbije, 2013 (Beograd : Glasnik). - 298 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Biblioteka Društvo i nauka)

ISBN 978-86-519-1625-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 198401804

186  Mas. 915/+CD
MILOSAVLJEVIĆ, Mirna
        Кризни периоди у развоју европске интеграције : мастер рад / Мирна Милосављевић. - Београд : [М. Милосављевић], 2013. - 47 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513057457

187  B II 58177
MILOSAVLJEVIĆ, Slavomir
        Основи методологије политичких наука / Славомир Милосављевић, Иван Радосављевић : [рецензенти Мирослав Печујлић ... и др.]. - 5. изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 694 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука / [Службени гласник, Београд])

ISBN 978-86-7549-802-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 197105420

188  B II 58078
MILOŠEVIĆ, Goran, 1967-
        Теорија и пракса финансијског права / Горан Милошевић. - Репринт изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - IX, 359 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Едиција Монографије / [Криминалистичко-полицијска академија, Београд] ; књ. 2)

ISBN 978-86-7020-196-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 202796556

189  Mas. 903/+CD
MILOŠEVIĆ, Luka
        Европска одбрамбена агенција : мастер рад / Лука Милошевић. - Београд : [Л. Милошевић], 2013. - 27 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)  
COBISS.SR-ID 513026225

190  B II 58100
MILOŠEVIĆ, Nenad, 1961-
        У Духу и истини : литургичко-канонске теме / Ненад Милошевић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2011 (Београд : Гласник). - 148 стр. ; 22 cm

ISBN 978-86-7405-097-2 (картон)
COBISS.SR-ID 185083148

191  B II 58083
MIRIĆ, Ognjen, 1979-
        Regionalna politika Evropske unije kao motor ekonomskog razvoja / Ognjen Mirić. - Beograd : Evropski pokret, 2009 (Loznica : Mladost grup). - 118 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-82391-46-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 171704332

192  B III 168082
        МИРКО М. Косић : личност и дело / приредио Јовица Тркуља. - Кикинда : Народна библиотека "Јован Поповић" ; Београд : Правни факултет Универзитета ; Београд : Српско социолошко друштво, 2013 (Београд : Досије студио). - 531 стр. : илустр. ; 25 cm
Садржи и: Библиографија објављених радова Мирка М. Косића / Жарко Војновић, Марија Богдановић.

ISBN 978-86-7378-043-6
ISBN 978-86-7630-462-2 (ПФ)
COBISS.SR-ID 200936460

193  B II 58038
MITROVIĆ, Dragan M., 1953-
        Теорија државе и права / Драган М. Митровић. - Београд : Досије студио, 2010 (Београд : Досије студио). - 593 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-026-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 174808332

194  Mas. 857/+CD
MLADENOVIĆ, Nikola
        Мере реорганизације у стечају : мастер рад из Стечајног права / Никола Младеновић. - Београд : [Н. Младеновић], 2013. - 77 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513014449

195  Mas. 871/+CD
MLINAR, Darko
        Развој хуманитарних правила у позном средњем веку : мастер рад / Дарко Млинар. - Београд : [Д. Млинар], 2013. - 71 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513018033

196  Mas. 884/+CD
MUHOTIĆ, Amra
        Заштита здравља и безбедности на раду ratione personae : [мастер рад] / Амра Мухотић. - Београд : [А. Мухотић], 2013. - 129 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513021361

197  B II 55281
        MULTICULTURALISM and Political Theory / edited by Anthony Simon Laden and David Owen. - Cambridge : Cambridge University Press, 2007. - 419 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-67090-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 512584023

198  B III 168085
        НАРОДНА банка : 1884-2004 / аутори Верољуб Дугалић ... [и др.]. - 1. изд. - Београд : Југословенски преглед, 2004 (Београд : Завод за израду новчаница и кованог новца). - 295 стр. : илустр. ; 32 cm

ISBN 86-7149-017-3 (картон)
COBISS.SR-ID 112308236

199  B II 58143
NASTIĆ, Maja, 1978-
        Примена Европске конвенције за заштиту људских права и основних слобода у поступку пред националним уставним судовима / Маја Настић. - Ниш : Центар за публикације Правног факултета, 2014 (Ниш : Атлантис). - 295 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-179-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 204654092

200  B II 58181
        НАШ поглед на Европу : српски интелектуалци о европским проблемима између два светска рата / приредио Маринко М. Вучинић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 188 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Студије)

ISBN 978-86-519-0900-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 198835980

201  II 58013
        НЕЧАСНИ мук Уставног суда поводом Косова и Метохије / [уредник Борис Милосављевић]. - Београд : Фонд "Слободан Јовановић", 2013 (Ниш : Nais print dizajn). - 204 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-914191-5-8
COBISS.SR-ID 202040588

202  B III 168091
        NESENTIMENTALNI idealisti : Desimir Tošić, Božidar Vlajić i uvodnici časopisa Naša reč, (Pariz-London, 1948-1990) / priredio Dejan Đokić. - Beograd : Otkrovenje : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 631 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Biblioteka Svedoci epohe / [Službeni glasnik])

ISBN 978-86-519-1726-7 (SG; karton)
COBISS.SR-ID 197603596

203  II 58022
NIKAČ, Željko, 1959-
        Право приватне безбедности / Жељко Никач, Гојко Павловић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - XI, 157 стр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије / [Криминалистичко-полицијска академија, Београд] ; књ. 8)

ISBN 978-86-7020-225-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 194657292

204  B II 58072
NIKOLIĆ, Dušan, 1962-
        Увод у систем грађанског права / Душан Николић. - 11. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - 377 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-130-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 282163207

205  S.R. 88
NIKOLIĆ, Milan
        Пиратство као облик организованог криминалитета у водама око рога Африке : [специјалистички рад] / Милан Николић. - Београд : [М Николић], 2013. - 46 листова ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513065649

206  II 58006
NIŠIĆ, Stanko
        Globalna sila i bezbednost Balkana / Stanko Nišić. - Beograd : Vojnoizdavački zavod, 2002 (Beograd : Vojna štamparija). - 467 str. : geogr. karte ; 24 cm

ISBN 86-335-0110-4
COBISS.SR-ID 180029703

207  B II 58079
NOVIČIĆ, Žaklina, 1970-
        Prvenstvo prava Evropske unije i nacionalna kontrola prekoračenja nadležnosti EU - slučaj Nemačke : praksa Suda pravde EU i nemačkog Saveznog ustavnog suda : (predmeti Lisabon, Mangold, Kučukdeveči) / Žaklina Novičić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2013 (Novi sad : Mala knjiga). - 146 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7067-185-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 199884044

208     I 121045
        НОВИНЕ у прописима о раду : зборник радова / [уредник Катица Бобар]. - Београд : Глосаријум, 2006 (Београд : Глосаријум). - 435 стр. ; 20 cm

ISBN 86-81839-56-X (брош.)
ISBN 978-86-81839-56-0
COBISS.SR-ID 130150924

209  B II 58175
OCIĆ, Časlav
        Структурна анализа југословенске привреде : 1952-1962-1968. / Часлав Оцић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 195 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања)

ISBN 978-86-519-1675-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 196917004

210  B II 58179
OCIĆ, Časlav, 1945-
        Помаци, учешћа, учинци : привреде Југославије, република и покрајина 1952-1990. / Часлав Оцић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Службени гласник). - 485 стр. : табеле ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања)

ISBN 978-86-519-1759-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 199388428

211  B II 58108
        ODGOVORNOST pravnih lica za krivična djela ; Povraćaj dobara : izlaganja učesnika Seminara o odgovornosti pravnih lica za krivična djela i praćenju, oduzimanju i povraćaju dobara, Kolašin, 21-24. oktobar 2009. godine / [autori Stojanka Radović ... et al.]. - Podgorica : Uprava za antikorupcijsku inicijativu, 2010 (Podgorica : DesignBox). - 65, 65 str. ; 21 cm

ISBN 978-9940-9278-0-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 15699216

212  B I 121054
        OSTVARIVANJE ekonomskih i socijalnih prava : zbornik radova / [urednici Milica Delević-Đilas, Aleksandra Jovanović, Slobodanka Nedović]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 1999 (Beograd : Dosije). - 446 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka Ljudska prava ; 9)

ISBN 86-7202-026-X (broš.)
COBISS.SR-ID 68515586

213  Mas. 891/+CD
OTAŠEVIĆ, Dragoslav
        "Порески рај" као облик пореске евазије : мастер рад / Драгослав Оташевић. - Београд : [Д. Оташевић], 2013. - 43 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513023153

214  Mas. 893/+CD
OTAŠEVIĆ, Stefan
        Складишница : мастер рад / Стефан Оташевић. - Београд : [С. Оташевић], 2013. - 51 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513023665

215  B II 58124
O'NIONS, Helen, 1971-
        Minority rights protection in international law : the Roma of Europe / Helen O'Nions. - Aldershot ; Burlington : Ashgate, cop. 2007. - 331 str. ; 24 cm. - (Research in migration and ethnic relations series)

ISBN 978-0-7546-0921-6 (karton)
ISBN 0-7546-0921-9
COBISS.SR-ID 2897253

216  B II 58118
PAREKH, Bhikhu
        Rethinking multiculturalism : cultural diversity and political theory / Bhikhu Parekh. - 2nd ed. - New York : Palgrave Macmillan, 2006. - XII, 409 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-4039-4453-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 512485719

217  B I 121074
PARMENIDÊS Eleates, 6vpne-5vpne
        O prirodi / Parmenid ; prevela Aleksandra Zdravković Zistakis. - Beograd : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 110 str. ; 18 cm. - (Biblioteka Umetnost i kultura. Kolekcija 1001 knjiga ; 59)

ISBN 978-86-519-1708-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 197522956

218  Sem. 3563
PÁSZTOR, Bálint
        Покретање поступка за оцену уставности и законитости на примерима решења Србије, Хрватске и Мађарске : семинарски рад на докторским академским студијама из Уставног права / Bálint Pásztor. - Београд : [Б. Пастор], 2013. - 48 листова ; 30 cm

(Пласт.)  
COBISS.SR-ID 513055409

219  Mas. 837/+CD
PAVLOVIĆ, Jovana
        Princip poverljivosti poreskih informacija : master rad / Jovana Pavlović. - Beograd : [J. Pavlović], 2013. - 40 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513008817

220  Mas. 866/+CD
PAVLOVIĆ, Tatjana
        Људска права из Универзалне декларације о људским правима : реализам или идеализам : мастер рад из Међународног јавног права / Татјана Павловић. - Београд : [Т. Павловић], 2013. - 70 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.
)
COBISS.SR-ID 513016753

221  B II 58167
PÉAN, Pierre, 1938-
        Косово : "праведни рат" за стварање мафијашке државе / Пјер Пеан ; превео с француског Милан Комненић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 343 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Саборник)

ISBN 978-86-519-1781-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 201830924

222  B I 121061
PEČUJLIĆ, Miroslav, 1929-2006
        Marksistička teorija klasa / Miroslav Pečujlić, Vladimir Štambuk. - Beograd : Delta-pres, 1975 (Beograd : Novi dani). - 19 str. ; 20 cm. - (Mala marksistička biblioteka. kolo 2 ; 9)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 116234503

223  B II 58133
PENNINGTON, Robert R.
        Commercial banking law / R. R. Pennington, A. H. Hudson, J. E. Mann. - 1st published. - Estover, Plymouth : Macdonald and Evans, 1978. - XXXIV, 392 str. ; 22 cm. - (Legal topics series)

ISBN 0-7121-0372-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 514549397

224  II 58017
PEPELJUGOSKA, Ana
        Заштита на правата од интелектуална сопственост на социјалните мрежи / Ана Пепељугоска. - Скопје : Центар за европско применето право и економија - ЦЕППЕ, 2013. - 126 + 118 стр. ; 24 cm

ISBN 978-9989-2983-3-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 94474250

225  B II 58105
PEROVIĆ, David, 1953-
        Пројаве хришћанског етоса у Домостроју спасења, кроз личност, и у богословљу : стослови о христоитхији као о нарави по Христу, и о нарави антихристовској / Давид Перовић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета, Институт за теолошка истраживања, 2011 (Београд : Гласник). - 237 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-7405-096-5 (картон)
COBISS.SR-ID 185002764

226  B I 121052
PEROVIĆ, Latinka, 1933-
        Зоран Ђинђић и српско друштво / Латинка Перовић. - Београд : Политика новине и магазини, 2013 (Београд : Политика). - 101 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-84991-19-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 197120524

227  B II 58054
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Imovinska odgovornost sportskih organizacija / Marko Perović. - [Beograd : b. i., 2009]. - Str. 263-284 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513083825

228  B II 58048
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Исплата недугованог као извор облигација / Марко Перовић. - [Бања Лука : б. и., 2011]. - Стр. 225-235 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513085617

229  B II 58052
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Prava i obaveze sportista / Marko Perović. - [Beograd : b. i., 2010]. - Str. 499-515 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513084593

230  B II 58051
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Pravne posledice zelenaškog ugovora / Marko Perović. - [Beograd : b. i., 2013]. - Str. 709-729 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513084849

231  B II 58050
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Prestanak obligacija putem kompenzacije / Marko Perović. - [Beograd : b. i., 2012]. - Str. 501-514 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513085105

232  B II 58053
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Sportska arbitraža / Marko Perović. - [Beograd : b. i., 2011]. - Str. 705-724 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513084337

233  B II 58049
PEROVIĆ, Marko, 1986-
        Устав за Краљевину Србију од 1903. / Марко Перовић. - [Београд : б. и., 2009]. - Стр. 83-102 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513085361

234  B I 121070
PERRY, F. E.
        The elements of banking / F. E. Perry. - 2nd ed. - London : Methuen [for] the Institute of Bankers, 1978. - VIII, 408 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 0-416-85880-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513138097

235  B II 57671/3
        PERSPEKTIVE implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : zbornik radova. Knj. 3 / priredio Stevan Lilić. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 361 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici)

ISBN 978-86-7630-431-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 203584268

236  Mas. 865/+CD
PETKOVIĆ, Vladan
        Основи искључења одговорности у међународном кривичном праву : мастер рад из Међународног јавног права / Владан Петковић. - Београд : [В. Петковић], 2013. - 51 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513016497

237  Mas. 910
PETRIĆ, Neda
        Имунитет неповредивости посланика у парламентарном праву Републике Србије и БиХ : мастер рад из предмета Парламентарно право / Неда Петрић. - Београд : [Н. Петрић], 2013. - 43 листа ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513058225

238  Mas. 850/+CD
PETRONIJEVIĆ, Igor
        Заједничка имовина супружника : мастер рад из Породичног права / Игор Петронијевић. - Београд : [И. Петронијевић], 2013. - 50 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513013425

239  B I 121063
PETROVIĆ, Miodrag
        Крмчија Светога Саве : о заштити обесправљених и социјално угрожених / Миодраг Петровић. - Београд : Д. Антонић, 1990 (Београд : Штампарија Српске патријаршије). - [XIV], 96 стр. : факс. ; 20 cm. - (Библиотека Репринт. коло 1 ; књ. 2)

ISBN 86-81455-02-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 14790663

240  B II 58067
PETROVIĆ, Tihomir, 1949-
        Реторика / Тихомир Петровић. - Сомбор : Учитељски факултет : Златна грана, 2006 (Ниш : Sven). - 321 стр. ; 21 cm. - (Библиотека Уџбеници и приручници / Учитељски факултет, Сомбор)
Садржи и: Одабране беседе.

ISBN 86-83097-41-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 208815367

241  B II 58120
PHILLIPS, Anne
        Multiculturalism without culture / Anne Phillips. - 3rd printing, 1st paperback printing. - Princeton ; Oxford [i. e.] Woodstock : Princeton University Press, 2009. - 202 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-691-14115-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 34664493

242  B II 58115
        PHILOSOPHICAL foundations of discrimination law / edited by Deborah Hellman and Sophia Moreau. - 1st ed. - Oxford, UK : Oxford University Press, 2013. - VI, 283 str. ; 24 cm. - (Philosophical Foundations of Law)

ISBN 978-0-19-966431-3 (karton sa omotom)
ISBN 0-19-966431-5 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513133489

243  B I 121059
PIEDELIÈVRE, Stéphane
        Les sûretés / Stéphane Piedelièvre. - 3e éd. - Paris : A. Colin, cop. 2001. - 355 str. ; 19 cm. - (Collection Compact. Droit)

ISBN 2-247-04298-8 (broš.)
ISBN 978-2-247-04298-2
COBISS.SR-ID 513079985

244  Mas. 885/+CD
POGAČNIK, Andrea
        Стечај повезаних друштава : мастер рад из Стечајног права / Андреа Погачник. - Београд : [А. Погачник], 2013. - 98 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513021617

245  Sem. 3562
POLIAK-Grujić, Tetiana
        Marbury v Madison Case (1803) : main arguments for establishinig constitutional review and possibility of the same decision in a civil law country : [seminar paper : seminarski rad] / Tetiana Poliak-Grujić. - Belgrade [tj.] Beograd : [T. Poliak-Grujić], 2013. - 15 str. ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513054897

246  B II 58137
        POLITIČKA misao Džona Plamenca : radovi sa naučnog skupa, Podgorica, 14. maj 2009. / redakcioni odbor Dragan K. Vukčević ... [et al.] ; urednik Dragan K. Vukčević. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012 (Cetinje : Obod). - 234 str. ; 24 cm. - (Naučni skupovi / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 113. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 40)

ISBN 978-86-7215-294-4 (CANU, broš.)
COBISS.SR-ID 20399120

247  Mas. 838/+CD
POLUGA, Milica
        Кривичноправна заштита од неовлашћеног прислушкивања, снимања и фотографисања : мастер рад из Кривичног права / Милица Полуга. - Београд : [М. Полуга], 2013. - 58 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513009073

248  III 168054
POPOVIĆ, Jovan Sterija
        Природно право Јована Стерије Поповића / језички редактор текста Љиљана Суботић. - Нови Сад : Матица српска : Адвокатска комора Војводине ; [Београд] : Српска академија наука и уметности, 1995 (Сремска Каменица : Графо-офсет). - 188 стр. ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 92065799

249  B III 168075
POPOVIĆ, Pavle, 1868-1939
        Университет и његов материални развитак / светосавски говор Павла Поповића : (држан 27 јануара 1925). - Београд : [б. и.], 1925 (Београд : Задруга штампарских радника "Родољуб"). - 11 стр. ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 233735943

250  II 58025
        PORODICA u lavirintu porodičnog nasilja / priredili Miomira Kostić, Darko Dimovski. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta : Centar za socijalni rad "Sveti Sava", 2013 (Niš : Medivest). - 209 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-173-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 202145548

251  B I 121071
        (POST)SEKULARNI obrt : religijske, moralne i društveno-političke vrednosti studenata u Srbiji / priredili Mirko Blagojević, Jelena Jablanov Maksimović, Tijana Bajović. - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Fondacija Konrad Adenauer : Centar za evropske studije, 2013 (Beograd : Colorgrafx). - 280 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

ISBN 978-86-82417-60-6 (IFDC; broš.)
COBISS.SR-ID 203087628

252  B II 58043
        ПОСТУПАЊЕ са малолетницима у прекршајном поступку / [аутори Љиљана Милић ... и др.]. - Београд : Правосудна академија [итд.], 2013 ([Б. м. : б. и.]). - 191 стр. : табеле ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513079217

253  B I 121069
POTONNIER, Georges Ed.
        Dictionnaire de l'economie. T. 1, Allemand-Français / Georges Ed. Potonnier, Brigitte Potonnier ; préface de Gerhard Fürst. - Wiesbaden : Brandstetter editeurs, cop. 1964. - XVI, 1144 str. ; 20 cm

ISBN 3-87097-030-8 (karton)
COBISS.SR-ID 63982081

254  II 58024
        PRAVNA klinika za zaštitu prava žena : norme i praksa : zbornik radova / urednica Slobodanka Konstantinović Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar ; Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013 (Beograd : DMD). - 277 str. ; 24 cm
Sadrži i: Etički kodeks.

ISBN 978-86-87505-12-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 201539340

255  Poz.br. 756
        ПРАВО и правда : хрестоматија / приредио Бојан Спајић. - Београд : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Београд : Планета принт). - 296 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-485-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 204449548

256  B II 58064
        ПРАВО и правда 2013 : зборник / приредила Јасминка Хасанбеговић. - Београд : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Београд : Досије студио). - 221 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Зборници / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-484-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 204347404

257  B I 121058
        PRAVOSUĐE u medijima : medijska manipulacija ili javna kontrola pravosuđa - slučaj Bosne i Hercegovine / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2012. - 146 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-1960-3-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 19993350

258  B II 58066
        ПРИМЕЊЕНА реторика : 20 година такмичења у беседништву / [приређивачи Сима Аврамовић, Дејан А. Милић]. - Београд : Правни факултет, 2014 (Београд : Досије студио). - 188 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-481-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 204385548

259  III 168058/+CD
        ПРИРУЧНИК за наставу о патентима / [група аутора ; уредник Даниела Златић-Шутић]. - Београд : Завод за интелектуалну својину, 2012 (Београд : АТЦ). - 1 књ. (разл. паг.) : илустр. ; 32 cm + 1 електронски оптички диск (ЦД-РОМ)

ISBN 978-86-7811-043-6
COBISS.SR-ID 190722060

260  II 58021
        ПРИРУЧНИК за примену Закона о привредним друштвима : усклађивање и регистрација привредних субјеката / [Славољуб Станић ... и др.]. - Београд : Привредни саветник, 2011 (Београд : Графипроф). - 720 стр. ; 24 cm : граф. прикази, табеле
Садржи и: Закон о привредним друштвима ; Предлог Закона о изменама и допунама Закона о привредним друштвима.

ISBN 978-86-7323-067-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 188228108

261  Mas. 895/+CD
RADAKOVIĆ, Bojana
        Људска права у хуманитарним интервенцијама : мастер рад из Међународног хуманитарног права / Бојана Радаковић. - Београд : [Б. Радаковић], 2013. - 64 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513024177

262  Mas. 868/+CD
RADAKOVIĆ, Marko
        Еуропол и борба против криминалитета : мастер рад / Марко Радаковић. - Београд : [М. Радаковић], 2013. - 32 листа : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513017265

263  B II 58188
RADINKOVIĆ, Željko, 1969-
        Narativna modifikacija Hajdegerove fenomenologije / Željko Radinković. - Beograd : Albatros plus : Institut za filozofiju i društvenu teoriju, 2013 (Kovin : Press x Press). - 269 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fronesis)

ISBN 978-86-6081-133-4 (AP; broš.)
COBISS.SR-ID 202083596

264  Mas. 909/+CD
RADOJČIĆ, Boris
        Vrste presuda u upravnom sporu : uz osvrt na uporedno pravo : master rad iz Upravnog procesnog prava / Boris Radojčić. - Beograd : [B. Radojčić], 2013. - 37 listova ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 513027761

265  B II 58140
RADOJEVIĆ, Mira, 1959-
        Србија у Великом рату 1914-1918 : кратка историја / Мира Радојевић, Љубодраг Димић. - Београд : СКЗ : Београдски форум за свет равноправних, 2014 (Београд : Графипроф). - 398 стр. ; 23 cm. - (Посебна издања / [Српска књижевна задруга])

ISBN 978-86-379-1257-6 (СКЗ)
COBISS.SR-ID 204338700

266  B I 121075
RADOJIČIĆ, Mirjana, 1962-
        Интереси и морал у међународној политици : случај распада/разбијања СФР Југославије / Мирјана Радојичић. - Београд : Просвета, 2013 (Београд : Невен). - 325 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-07-02010-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 197469196

267  S.R. 85
RADOVANOVIĆ, Sanja
        Превентивне антитерористичке мере : специјалистички рад / Сања Радовановић. - Београд : [С. Радовановић], 2013. - 45 листова ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513053873

268  Mas. 894/+CD
RANĐELOVIĆ, Milan
        Издржавање детета : дилеме у судској пракси : мастер рад из Породичног права / Милан Ранђеловић. - Београд : [М. Ранђеловић], 2013. - 36 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513023921

269  Mas. 882/+CD
RANKOVIĆ, Jelena
        Избор и разрешење стечајног управника : мастер рад / Јелена Ранковић. - Београд : [Ј. Ранковић], 2013. - 74 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513020849

270  B II 58098
RAWLS, John, 1921-2002
        A Theory of Justice / John Rawls. - Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press, 1999. - XXII, 538 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-674-00078-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 110696204

271  B II 58144
        РАЗВОЈ правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ : прилози Пројекту 2010. : колективна монографија / приредио Светислав Табороши. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2011 (Београд : Досије студио). - 291 стр. : граф. прикази ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-303-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 183334668

272  B II 58116
        RECONCEPTUALIZING children's rights in international development : living rights, social justice, translations / edited by Karl Hanson, Olga Nieuwenhuys. - New York : Cambridge University Press, cop. 2013. - XIII, 302 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-107-03151-7 (karton)
COBISS.SR-ID 1312737

273  B II 58128
REILLY, Niamh
        Women's human rights : seeking gender justice in a globalizing age / Niamh Reilly. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press, 2009. - XII, 203 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-7456-3699-3 (karton)
ISBN 978-0-7456-3700-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 513136817

274  Mas. 869/+CD
REPAC, Vedran
        Сузбијање прања новца : мастер рад из Криминалистике / Ведран Репац. - Београд : [В. Репац], 2013. - 68 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513017521

275  B II 58129
RISIMOVIĆ, Radosav, 1972-
        Општи основи који искључују постојање кривичног дела у упоредном праву / Радосав Рисимовић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - VIII, 173 стр. : табеле ; 24 cm. - (Едиција Монографије / [Криминалистичко-полицијска академија, Београд] ; књ. 16)

ISBN 978-86-7020-265-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 203360524

276  B III 168073
ROSS, Hugh Laurence
        Perspectives on the social order : readings in sociology / H. Laurence Ross [ed.]. - New York : McGraw-Hill, [1963]. - 467 str. : ilustr. ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513098417

277  B II 58086
SAURON, Jean-Luc
        Droit et pratique du contentieux communautaire / Jean-Luc Sauron. - Nouv. ed. mise á jour 1998. - Paris : La documentation Française, 1998. - 187 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm. - (Réflexe Europe, ISSN 1264-2789)

ISBN 2-11-004081-5 (broš.)
ISBN 978-2-11-00408-17
COBISS.SR-ID 513093809

278  B II 58184
SAVETOVANJE Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta (2011 ; Brčko)
        Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta : [savetovanje] / organizacioni odbor Savetovanja Dragan Pajić ... [et al.]. - Brčko : Brčko distrikt Bosne i Hercegovine ; Banja Luka : Ministarstvo pravde Republike Srpske ; Beograd : Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 2011. - 577 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-85993-33-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 182976524

279  B II 58185
SAVETOVANJE Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja k riminaliteta (2010 ; Bijeljina)
        Савремене тенденције кривичне репресије као инструмент сузбијања криминалитета : [савјетовање] / [главни и одговорни уредник Станко Бејатовић]. - Бања Лука : Министарство правде Републике Српске ; Београд : Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу ; Брчко : Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, 2010 (Београд : Култура принт). - 450 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-85993-31-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 174567948

280  B II 58080
        SAVREMENE tendencije krivičnog procesnog prava u Srbiji i regionalna krivičnoprocesna zakonodavstva : (normativni i praktični aspekti) / urednici Ana Petrović i Ivan Jovanović. - Beograd : Misija OEBS u Srbiji, 2012 (Beograd : Original). - 280 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-85207-87-7 (broš.)
ISBN 978-86-85207-78-7 !
COBISS.SR-ID 193252876

281  B II 58095
SCHNAPPER, Dominique, 1934-
        La démocratie providentielle : essai sur l'égalité contemporaine / Dominique Schnapper. - [Paris] : Gallimard, cop. 2002. - 325 str. ; 21 cm. - (NRF essais)

ISBN 2-07-076502-4 (broš.)
ISBN 978-2-07076502-7
COBISS.SR-ID 513098673

282  B II 58142
SCHROEDER, Richard C.
        An outline of American government / [original ed. by Richard C. Schroeder ; revised and updated in 1989 by Nathan Glick, who also wrote Part II]. - [Washington, D.C.] : United States Information Agency, 1990. - 124 str., [46] str. s tablama : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SR-ID 6339599

283  B I 121053
SCHULZ, Walter, 1912-2000
        Јохан Готлиб Фихте - Ум и слобода / Валтер Шулц ; превео Данило Н. Баста. - Београд : Досије студио, 2014 (Београд : Досије студио). - 29 стр. : ауторова слика ; 20 cm. - (Библиотека Парерга ; 27)

ISBN 978-86-6047-126-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 202817036

284  Mas. 848/+CD
SELAKOVIĆ, Sunčica
        Повреда интегритета личности у породичном праву : мастер рад из Породичног права / Сунчица Селаковић. - Београд : [С. Селаковић], 2013. - 56 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513012913

285  B II 58081
SIMEUNOVIĆ-Patić, Biljana, 1970-
        Žene žrtve ubistva u partnerskom odnosu / Biljana Simeunović-Patić, Slađana Jovanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013 (Beograd : Zuhra). - 187 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-86-83287-65-9
COBISS.SR-ID 197247756

286  II 58012
SIMIĆ, Željko
        Антрополошка епистемологија епохе : Лакан и Дерида: напуштање рациоцентризма и обнова криптичне традиције / Жељко Симић. - Подгорица : Универзитет "Медитеран", 2009 (Београд : Драслар партнер). - 662 стр. ; 21 cm

(Картон са омотом)
COBISS.SR-ID 13508112

287  B II 58047
SIMMEL, Georg
        Kontrapunkti kulture / Georg Simmel ; [prijevod Kiril Miladinov] ; [urednik izdanja Vjeran Katunarić]. - Zagreb : Naklada Jasenski i Turk : Hrvatsko sociološko društvo, 2001. - 311 str. ; 21 cm. - (Sociološka biblioteka)

ISBN 933-222-019-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 512799895

288  B III 168080
SLAVKOVIĆ, Vukan
        Покушај у кривичном праву : докторска дисертација / Вукан Славковић. - Ниш : [В. Славковић], 2013. - IV, 381 стр. : илустр. ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 1025418657

289  D 924
SPAIĆ, Bojan D., 1983-
        Тумачење права у оквиру Бетијеве херменеутике као универзалне методе духовних наука : докторска дисертација / Бојан Д. Спаић. - Београд : [Б. Спаић], 2013. - 456 листова ; 30 цм + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512994224

290  III 168055
SPASIĆ, Živomir
        Престоница Крагујевац : прилози историји Кнежевине Србије : 1818-1841. / Живомир Спасић. - Крагујевац : Призма, 1998 (Крагујевац : Призма). - 296 стр. : илустр. ; 30 cm

ISBN 86-7084-023-5
COBISS.SR-ID 134551047

291  Mas. 899/+CD
SPASOJEVIĆ, Ivana
        Злочин геноцида кроз Други светски рат : мастер рад из Међународног јавног права / Ивана Спасојевић. - Београд : [И. Спасојевић], 2013. - 59 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513025201

292  B Z I 2948
SRBIJA. Zakoni
        Кривични законик / предговор Зоран Стојановић. - 5. измењено изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 311 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд])

ISBN 978-86-519-1678-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 196055820

293  B Z I 2955
SRBIJA. Zakoni
        Krivični zakonik : sa komentarom najnovijih izmena i dopuna iz decembra 2012. godine. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 179 str. ; 20 cm + 8 str. s dopunama. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu)
Sadrži dodatak: Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika.

ISBN 978-86-89527-00-1 (PC; broš.)
COBISS.SR-ID 197017100

294     Z I 2946
SRBIJA. Zakoni
        Pravosudni zakoni / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Cicero). - 199 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; decembar 2013 / Intermex, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava ; Zakon o uređenju sudova ; Zakon o sudijama ; Sedišta i nadležnosti sudova - Tabele.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513005489

295  B Z I 2952
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o izvršenju i obezbeđenju : ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011 i 99/2011 - dr. zakon). - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 120 str. ; 20 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu)

ISBN 978-86-915793-1-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 191786252

296  B Z I 2953
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o parničnom postupku : ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011) / [glavni i odgovorni urednik Dušan Pavlović]. - Novi Sad : Paragraf Lex ; Beograd : Paragraf Co, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 114 str. ; 20 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-87083-05-9 (PL)
COBISS.SR-ID 189832460

297  B Z I 2949
SRBIJA. Zakoni
        Закон о парничном поступку : према стању законодавства од 21. августа 2013. године / предговор Гордана Станковић. - 4. измењено и допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 300 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Закони и прописи / Службени гласник, Београд)

ISBN 978-86-519-1791-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 202410252

298  B Z II 191
SRBIJA. Zakoni
        Закон о помиловању : са коментаром, обрасцима за практичну примену и прилозима / [приредили] Милић Петровић, Андрија Јовановић. - 1. изд. - Београд : Пословни биро, 2013 (Београд : Бирографика). - 80 стр. ; 21 cm
Садржи и: Закон о помиловању ; Упутство о поступању судова и завода за извршење казни затвора у поступку помиловања ; Закон о рехабилитацији ; Закон о амнестији.

ISBN 978-86-7889-508-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 199471884

299  B Z I 2951
SRBIJA. Zakoni
        Закон о прекршајима / [приредила] Наташа Мрвић Петровић ; предговор Наташа Мрвић Петровић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 163 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-519-1768-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 200688396

300  B Z I 2954
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o privrednim društvima : ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011) / [glavni i odgovorni urednik Dušan Pavlović]. - Novi Sad : Paragraf Lex ; Beograd : Paragraf Co, 2012/2013 (Nova Pazova : Beograf). - 218 str. ; 20 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-87083-04-2 (PL; broš.)
COBISS.SR-ID 189609996

301  B Z I 2950
SRBIJA. Zakoni
        Законик о кривичном поступку / предговор Слободан Бељански, Горан П. Илић, Миодраг Мајић. - 4. измењено и допуњено изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 322 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Закони и прописи / Службени гласник, Београд)

ISBN 978-86-519-1787-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 201850892

302  B Z II 192
SRBIJA. Zakoni
        Збирка закона из кривично-материјалног права / приредила Гордана Станојчић. - 1. изд. - Београд : Пословни биро, 2013 (Београд : Бирографика). - 308 стр. ; 24 cm
Садржај: Кривични законик ; Закон о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима ; Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица ; Закон о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ; Закон о одговорности правних лица за кривична дела.

ISBN 978-86-7889-500-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 197967372

303  B Z III 563
SRBIJA (1815-1878). Ustav
        Уставъ Княжества Сербіе. : изданъ и заклетвомъ потврђенъ о Сретенской скупштини 1835 год. - Репринт. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 12 стр. ; 36 cm

ISBN 978-86-519-1773-1 (картон)
COBISS.SR-ID 200528140

304  B II 58172
SREDOJEVIĆ, Slađana G., 1974-
        Javno-privatno partnerstvo = (Public Private Partnerships - PPP) / Slađana G. Sredojević. - Beograd : Arhipelag : Institut ekonomskih nauka, 2010 (Novi Sad : Artprint). - 210 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Biblioteka Summa)

ISBN 978-86-86933-85-0 (karton)
COBISS.SR-ID 180533260

305  B II 58182
SRPSKO udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu. Redovno godišnje savetovanje (50 ; 2013 ; Zlatibor, Beograd)
        Нова решења у казненом законодавству Србије и њихова практична примена / педесето редовно годишње саветовање Удружења, [Златибор], септембар 2013 ; [организатор] Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу. - Београд : Српско удружење за кривичноправну теорију и праксу : Intermex, 2013 (Београд : Dis publik). - 543 стр. : табеле ; 21 cm

ISBN 978-86-83437-98-6 (Intermex)
COBISS.SR-ID 512917936

306  B II 58070
STAJIĆ, Ljubomir
        Безбедносна култура / Љубомир Стајић, Саша Мијалковић, Светлана Станаревић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, 2013 (Петроварадин : Футура). - 225 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-128-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 281514503

307  B II 58069
STAJIĆ, Ljubomir, 1960-
        Основи система безбедности : са основама истраживања безбедносних појава / Љубомир Стајић. - 5. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2013 (Петроварадин : Футура). - X, 418 стр. : илустр. ; 24 cm
Садржи и: Стратегија националне безбедности Републике Србије.

ISBN 978-86-7774-126-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 281512455

308  B II 58088
STAKIĆ, Budimir
        Međunarodne finansije / Budimir Stakić, Slobodan Barać. - 4. izd. - Beograd : Univerzitet Singidunum, 2008 (Beograd : Čugura print). - XVI, 387 стр. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7912-089-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 149884940

309  B II 58154
STAMENKOVIĆ, Jasmina
        Priručnik za praktičnu primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju : (sa primerima modela) / Jasmina Stamenković, Ivana Pavlović, Mirjana Dimitrijević. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 438 str. ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu)

ISBN 978-86-915793-0-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 191787276

310  Mas. 832/+CD
STANIŠIĆ, Irena
        Саветодавни поступци пред Међународним судом правде : мастер рад из Међународног јавног права / Ирена Станишић. - Београд : [И. Станишић], 2013. - 63 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512978609

311  B II 58158
STANIVUKOVIĆ, Maja, 1959-
        Међународна арбитража : са одабраним прилозима / Маја Станивуковић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 542 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Владавина права)
Садржи и: Закон о арбитражи ; Модел-закон UNCITRAL-а о међународној трговинској арбитражи ; Закон о ратификацији Њујоршке конвенције о признању и извршењу страних арбитражних одлука ; Уредба о ратификацији Европске конвенције о међународној трговинској арбитражи са завршним актом специјалног састанка пуномоћника ; Закон о ратификацији Конвенције о решавању инвестиционих спорова између држава и држављана других држава ; Арбитражна правила Uncitral-а ; Арбитражна правила Међународне трговинске коморе ; Швајцарска правила међународне арбитраже ( Швајцарска правила) ; Правила Међународног удружења адвоката (IBA) о извођењу доказа у међународној арбитражи ; Правила поступања у арбитражном поступку ( Арбитражна правила)( IKSID).

ISBN 978-86-519-1762-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 202203660

312  B II 58160
STANIVUKOVIĆ, Maja, 1963-
        Међународно приватно право : општи део / Маја Станивуковић, Мирко Живковић. - 5. изд. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 523 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Правна библиотека. Едиција Уџбеници и приручници ; књ. 12)

ISBN 978-86-519-0422-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 198167052

313  Mas. 892/+CD
STANOJČIĆ, Darko
        Тешка крађа у кривичном законодавству и судској пракси Републике Србије : мастер рад из Кривичног материјалног права / Дарко Станојчић. - Београд : [Д. Станојчић], 2013. - 61 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513023409

314  Mas. 888/+CD
STANOJEVIĆ, Davor
        Право на старосну пензију у Републици Србији и другим државама Југоисточне Европе : мастер рад из Радног и социјалног права / Давор Станојевић. - Београд : [Д. Станојевић], 2013. - 133 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513022385

315  Mas. 856/+CD
STEFANOVIĆ, Mirko
        Осигурање од професионалне одговорности : мастер рад / Мирко Стефановић. - Београд : [М. Стефановић], 2013. - 100 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513014193

316  B II 58150
STEFANOVIĆ, Zlatko, 1958-
        Komentar Zakona o privrednim društvima / Zlatko Stefanović, Bojan Stanivuk. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 670 str. ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-915793-6-4 (PC)
COBISS.SR-ID 195336972

317  B II 58152
STEFANOVIĆ, Zlatko, 1958-
        Priručnik za primenu Zakona o javnim preduzećima : ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012) / Zlatko Stefanović, Milan Stefanović, Mila Pejčić Jovanović. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 374 str. : obrasci ; 24 x 22 cm. - (Budžetski instruktor : časopis za budžetsko pravo i računovodstvo)
Iz sadržaja: Zakon o javnim preduzećima.

ISBN 978-86-915793-7-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 196533004

318  B II 58099
STERN, Jessica
        Ekstremni teroristi / Džesika Stern ; s engleskog preveo Aleksandar B. Nedeljković. - 1. izd. - Beograd : Alexandria Press, 2004 (Beograd : VMD). - 288 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Savremene hronike / [Alexandria Press] ; knj. 1)

ISBN 86-83275-26-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 114613772

319  Mas. 900/+CD
STEVANOVIĆ, Ana
        Postupak pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Ana Stevanović. - Beograd : [A. Stevanović], 2013. - 102 lista ; 30 cm + [1] CD ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 513025457

320  II 58019
STEVANOVIĆ, Zoran, 1949-
        Socijalne devijacije i društvena reakcija / Zoran Stevanović. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2013 (Beograd : Kum). - 187 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-83287-68-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 200954380

321  II 58005
STOJANOVIĆ, Dragan M.
        Osnovna prava čoveka : ljudska prava i slobode u ustavima evropskih država / Dragan M. Stojanović. - Niš : Institut za pravna i društvena istraživanja Pravnog fakulteta, 1989 (Bor : Bakar). - 222 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 6832642

322  B II 58111
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Die auslegung der strafrechtswissenschaft in der praktischen rechtsanwendung / Zoran Stojanović. - [Heildelberg : s. n., 2012]. - Str. 103-113 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513130929

323  D.F. 1201
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Jugoslawien / Zoran Stojanović ; [nachwort Ewa Weigend]. - [Freiburg im Breisgau : s. n., 1995]. - Str. 89-157 ; 24 cm. - (Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg ; Bd. S 47. Arbeiten zum Umweltrecht ; 11)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513130417

324  B II 58041
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Krivično pravo : materijalno, procesno i izvršno / Zoran Stojanović, Milan Škulić, Milenko Radoman. - Beograd : Udruženje pravnika Srbije, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 567 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-7542-143-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 279946759

325  B II 58109
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Кривично право : општи део / Зоран Стојановић. - 2. изд. - Београд : Службени гласник, 2000 (Београд : Гласник). - 374 стр. ; 24 цм

ISBN 86-7549-194-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 174730759

326  Poz.br. 751
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Krivično pravo : opšti deo / Zoran Stojanović. - 20. izmenjeno i dopunjeno izd. [i. e. 1. izd. u izdanju Pravne knjige i Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu]. - Beograd : Pravna knjiga : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Kraljevo : Graficolor). - XV, 423 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-86223-17-3 (PK)
ISBN 978-86-7630-455-4 (PF)
COBISS.SR-ID 201327372

327  B II 58110
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Das präventiv orientierte Strafrecht : möglichkeiten und grenzen / Zoran Stojanović. - [München : s. n., 2014]. - Str. [473]-487 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513131185

328  B II 58107
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Reformtendenzen im wirtschaftsstrafrecht Serbiens und der Föderativen Republik Jugoslawien / Zoran Stojanović. - [Freiburg im Breisgau : s. n., 1992]. - Str. 449-460 ; 24 cm. - (Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg ; Bd. S 42)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513130673

329  Mas. 870/+CD
STOJILJKOVIĆ, Miloš
        Накнаде директора : мастер рад из Компанијског права / Милош Стојиљковић. - Београд : [М. Стојиљковић], 2013. - 59 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513017777

330  B II 58164
STOJILJKOVIĆ, Zoran, 1953-
        Država i korupcija / Zoran Stojiljković. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja štampa, 2013 (Beograd : Čigoja štampa). - 394 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-7558-968-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 198239500

331  D 921
STOJŠIĆ, Ljiljana
        Инспекцијски на
дзор у области рада : докторска дисертација / Љиљана Стојшић. - Нови Сад : [Љ. Стојшић], 2013. - [32], 482 стр. : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 512974001

332  B II 58075
STUPARICH, Giani, 1891-1961
        Un porto tra mille e mille : scritti politici e civili di Giani Stuparich nel secondo dopoguerra / a cura di Patrick Karlsen. - 140 pages : slike autora ; 24 cm

ISBN 978-88-8303-471-8 (broš.)
ISBN 88-8303-471-6
COBISS.SR-ID 513092273

333  B I 121068
        SUDIJE u pravnom sistemu : izbor sudija u Srbiji i zemljama regiona / uredili Edin Šarčević, Vladan Petrov. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2013. - 145 str. ; 20 cm

ISBN 978-9958-1960-8-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 1024345769

334  B II 58090
SURČULIJA, Jelena, 1976-
        Европски правни оквир за електронске комуникације : основ за изградњу информационог друштва у Србији / Јелена Сурчулија. - Београд : Центар за развој Интернета, 2004 (Београд : Axis Studio). - 90 стр. ; 21 cm

ISBN 86-905769-0-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 116545804

335  B II 58147
SUSRETI bibliografa '06 (15 ; 2006 ; Inđija)
        Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : (зборник радова са научног састанка одржаног 17. новембра 2006. године). - Инђија : Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић", 2007 (Београд : Белпак). - 270 стр. : портрети ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 1024202129

336  B II 58146
SUSRETI bibliografa '12 (18 ; 2012 ; Inđija)
        Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : (зборник радова са научног састанка одржаног 9. новембра 2012. године). - Инђија : Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић", 2013 (Нови Сад : Offset print). - 306 стр. : табеле ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513138865

337  D 918
ŠANTRIĆ, Jelena J.
        Добровољно здравствено осигурање у Републици Србији : стање и финансијска перспектива : докторска дисертација / Јелена Ј. Шантрић. - Београд : [Ј. Шантрић], 2013. - 299 листова : табеле, граф. прикази ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513053105

338  Mas. 898/+CD
ŠARIĆ, Danilo
        Одузимање имовине проистекле из кривичног дела : мастер рад из предмета Кривично право / Данило Шарић. - Београд : [Д. Шарић], 2013. - 55 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513024945

339  B II 58153
ŠARKIĆ, Nebojša, 1952-
        Komentar Zakona o izvršenju i obezbeđenju / Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 384 str. ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-89527-04-9 (PC)
COBISS.SR-ID 199155468

340  Mas. 911/+CD
ŠĆEKIĆ, Srđa
        Алтернативни методи решавања радних спорова : мастер рад из Радног и социјалног права / Срђа Шћекић. - Београд : [С. Шћекић], 2013. - 94 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513057713

341  Mas. 852/+CD
ŠEKARIĆ, Kristina
        Споразум о признању кривичног дела : мастер рад / Кристина Шекарић. - Београд : [К. Шекарић], 2013. - 68 листова : табеле, обрасци ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513013681

342  Mas. 873/+CD
ŠILJIĆ, Miloš
        Заштићене зоне (зоне под специјалном заштитом) : мастер рад / Милош Шиљић. - Београд : [М. Шиљић], 2013. - 46 листова : мапа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513018545

343  B II 58042
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
        Privredni kriminalitet / Milan Škulić. - Bar : Fakultet za poslovni menadžment, 2013. - 203 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513079473

344  Mas. 862/+CD
ŠUJICA, Milenko
        Primena Međunarodnog računovodstvenog standarda 2 - Zalihe : master rad / Milenko Šujica. - Beograd : [M. Šujica], 2013. - 34 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] CD ROM

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513015729

345  B II 58157
TATIĆ, Damjan, 1968-
        Zaštita ljudskih prava osoba sa invaliditetom / Damjan Tatić. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 245 str. ; 24 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Studije / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1577-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 195675148

346  B II 58119
TEITEL, Ruti G.
        Humanity's law / Ruti Teitel. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XII, 304 str. ; 24 cm

ISBN 0-19-997546-9
ISBN 978-0-19-997546-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513135025

347  Sem. 3565
TEŠOVIĆ, Olga
        Кривично дело злоупотреба службеног положаја : семинарски рад / Олга Тешовић. - Београд : [О. Тешовић], 2013. - 37 листова ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513055921

348  B II 58134
        TIHA većina : životne priče političarki iz Srbije / [razgovore vodila i priredila] Dijana Subotički. - Novo Miloševo : Banatski kulturni centar ; Kikinda : UG "Postpesimisti Kikinde", 2013 (Beograd : Glasnik). - 352 str. : portreti, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6029-158-7 (BKC)
COBISS.SR-ID 282128391

349  D 923
TOMIĆ, Željko
        Pravni aspekti stranih ulaganja u finansijske organizacije u našem i uporednom pravu : doktorska disertacija / Željko Tomić. - Novi Sad : [Ž. Tomić], 2013. - 408 str. : tabele ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 513006001

350  B II 58151
TRGOVČEVIĆ-Prokić, Milena, 1956-
        Priručnik sa komentarom Zakona o javnom beležništvu, prilozima i obrascima / Milena Trgovčević Prokić, Nebojša Šarkić. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 372 str. : obrasci ; 24 x 22 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)

ISBN 978-86-89527-03-2 (PC; broš.)
COBISS.SR-ID 198750732

351  B II 58170
TRIČKOVIĆ, Radmila, 1939-2011
        Београдски пашалук 1687-1739. / Радмила Тричковић ; приредио Небојша Шулетић. - Београд : Службени Гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 530 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Саборник)

ISBN 978-86-519-1782-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 202084108

352  B II 58084
UJEDINJENI narodi. Centar za međunarodnu prevenciju kriminala
        Standardi i norme Ujedinjenih naroda iz područja krivičnog pravosuđa / [priređivač] Ujedinjeni narodi, Centar za međunarodnu prevenciju kriminala. - [S. l.] : Ujedinjeni narodi, Centar za međunarodnu prevenciju kriminala, 1998. - 141 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513093297

353  M 837
UNIJAT, Jelena
        Примена специјалних доказних техника : магистарски рад / Јелена Унијат. - Београд : [Ј. Унијат], 2013. - 216 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513006769

354  B I 121056
        UPRAVNI spor i organizacija upravnih sudova / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2013. - 161 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-1960-6-5
COBISS.SR-ID 20644614

355  II 58030
        УСКЛАЂИВАЊЕ пословног права Србије са правом Европске уније : 2013 / уредник Вук Радовић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2013 (Београд : Досије студио). - 439 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-465-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 202676492

356  B II 58074/1
        УСКЛАЂИВАЊЕ правног система Србије са стандардима Европске уније. [Књ. 1] / уредник Божин Влашковић. - Крагујевац : Правни факултет, Институт за правне и друштвене науке, 2013 (Крагујевац : Интерагент). - VIII, 602 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7623-047-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 203958028

357  Mas. 879/+CD
VASIĆ, Gorica
        Основни типови модела поступка према малолетницима : мастер рад из Малолетничког кривичног права / Горица Васић. - Београд : [Г. Васић], 2013. - 75 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513020081

358  Mas. 851/+CD
VESELINOVIĆ, Bojana
        Приписивост као услов одговорности државе у међународном праву : мастер рад из Међународног јавног права / Бојана Веселиновић. - Београд : [Б. Веселиновић], 2013. - 100 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 512978353

359  B II 58173
VLAJKI, Emil, 1942-
        Demonizacija Srba : zapadni imperijalizam, njegovi zločini, sluge i medijske laži : (1991-2013) / Emil Vlajki. - 4., prošireno izd. - Beograd : Filip Višnjić ; Gacko : Prosvjeta, 2013 (Zemun : Neven). - 573 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

ISBN 978-86-6309-017-0 (broš.
)
COBISS.SR-ID 199198988

360  B II 58141
        ВОЈСКА Југославије у одбрани од агресије НАТО : сведочанства. Књ. 1 / [главни и одговорни уредник Радован Томановић]. - 2. изд. - Београд : Клуб генерала и адмирала Војске Србије : Беокњига, 2009 (Београд : Беокњига). - 270 стр., [16] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7694-259-6 (Беокњига ; брош.)
COBISS.SR-ID 171494412

361  B II 58141
        ВОЈСКА Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999. : сведочанства. Књ. 2 / [главни и одговорни уредник Милош Ђошан]. - Београд : Клуб генерала и адмирала Војске Србије : Беокњига, 2009 (Београд : Беокњига). - 366 стр., [28] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7694-260-2 (Беокњига ; брош.)
COBISS.SR-ID 171496716

362  B II 58141
        ВОЈСКА Југославије у одбрани од агресије НАТО 1999. : сведочанства. Књ. 3 / [главни и одговорни уредник Милош Ђошан]. - Београд : Клуб генерала и адмирала Војске Србије : Беокњига, 2009 (Београд : Беокњига). - 224 стр., [36] стр. с таблама : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7694-261-9 (Беокњига ; брош.)
COBISS.SR-ID 171498252

363  B Z III 562
VUČIĆ, Zoran Ž.
        Водич кроз прописе о здравственој заштити, лековима и медицинским средствима / Зоран Ж. Вучић, Мајда Грубач-Вучић. - Врњачка Бања : Интерклима-графика, 2012 (Врњачка Бања : Интерклима-графика). - 486 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-82685-30-2 (картон)
COBISS.SR-ID 188711180

364  D 920
VUČKOVIĆ, Jelena P.
        Положај јавних агенција у систему поделе власти : докторска дисертација / Јелена П. Вучковић. - Београд : [Ј. Вучковић], 2013. - 228 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513052593

365  Mas. 914/+CD
VUČKOVIĆ, Jovana
        Јавна продаја имовине стечајног дужника : мастер рад из Стечајног права / Јована Вучковић. - Београд : [Ј. Вучковић], 2013. - 54 листа ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513057969

366  D 919
VUKČEVIĆ, Ilija V.
        Утицај судске праксе Суда правде Европске уније на област опорезивања : усклађеност система директног опорезивања Црне Горе са основним слободама : докторска дисертација / Илија В. Вукчевић. - Београд : [И. Вукчевић], 2013. - [ИИ], 378, [В] листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513052081

367  Sem. 3564
VUKOTIĆ, Miloš
        Критички осврт на правни режим општих услова пословања у српском праву : семинарски рад из Трговинског права / Милош Вукотић. - Београд : [М. Вукотић], 2013. - 18 листова ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513055665

368  B III 168092
VULETIĆ, Aleksandra
        Између посела и балова : живот у Србији у 19. веку / Александра Вулетић, Јасна Мијаиловић. - 2. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2013 (Београд : Планета принт). - 142 стр. : илустр. ; 29 cm

ISBN 978-86-17-18273-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 197084428

369  B II 58165
VULETIĆ, Vladimir, 1965-
        Politička elita Srbije i EU / Vladimir Vuletić. - 1. izd. - Beograd : Klett, 2013 (Beograd : Colorgrafx). - 190 str. : graf. prikazi, tabele ; 21 cm

ISBN 978-86-7762-460-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 201979916

370  B II 58122
WHEATLEY, Steven
        Democracy, minorities and international law / Steven Wheatley. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2005. - XXII, 201 str. ; 24 cm. - (Cambridge studies in international and comparative law)

ISBN 0-521-84898-9 (ISBN-10)
ISBN 978-0-521-84898-5 (ISBN-13)
COBISS.SR-ID 8282705

371  B I 121050
WOLF, Erik, 1902-1977
        Проблем учења о природном праву : покушај оријентисања / Ерик Волф ; [превео с њемачког Алекса Буха]. - Бања Лука : Филозофски факултет, 2013 (Бања Лука : Комесграфика). - 177 стр. ; 20 цм

ISBN 978-99955-59-38-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 3976728

372  B Z II 193
        ZAKON o porezu na dodatu vrednost : ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007 i 93/2012) : zbirka propisa : sa podzakonskim aktima i komentarom : oporezivanje potrošnje porezom na dodatu vrednost u Republici Srbiji, posle izvršene velike novele propisa u 2012. godini. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 224 str. : obrasci ; 24 cm. - (Poresko-računovodstveni instruktor : časopis za poreze, računovodstvo, zarade, finansijsko i radno pravo)

ISBN 978-86-89527-01-8 (PC; broš.)
COBISS.SR-ID 198200332

373  B II 58148
        ЗАТИРАЊЕ Срба у Хрватској / приредио Богдан Златар. - Београд : "Никола Пашић", 2008 (Београд : Драслар партнер). - 364 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7987-076-6 (картон)
COBISS.SR-ID 150884108

374  B I 121072
        ЗБИРКА судских одлука из кривичноправне материје : 300 одлука. Књ. 9 / [приредио] Александар Трешњев. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 335 стр. ; 20 cm. - (Правна библиотека. Едиција Примена прописа - судска пракса)

ISBN 978-86-519-1705-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 197434892

375  B II 58135
        ЗЛОЧИН над мишљењем : осуда, изгон и рехабилитација Михаила Ђурића / [приредио] Јовица Тркуља. - 2., допуњено изд. - Београд : Центар за унапређивање правних студија : Досије студио, 2013 (Београд : Гласник). - 367 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Досије)

ISBN 978-86-7546-084-8 (ЦУПС)
ISBN 978-86-6047-047-0 (ДС; брош.)
COBISS.SR-ID 185609740

376  B II 58136
ŽARKOVIĆ, Milan, 1958-
        Криминалистичка тактика / Милан Жарковић, Звонимир Ивановић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2014 (Београд : Службени гласник). - 366 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-264-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 204130572

377  B II 58076
        ЖЕНЕ у сектору безбедности - регионална перспектива : тематски зборник радова / [уредник Јована Шарановић ; превод на српски Биљана Ракић]. - Београд : Институт за стратегијска истраживања, 2012 (Београд : Војна штампарија). - 203 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 cm

ISBN 978-86-81121-10-8 (картон)
COBISS.SR-ID 189297676

378  B Z II 1935
        ŽENEVSKE konvencije o zaštiti žrtava rata : od 12. avgusta 1949. godine / [priredio Državni sekretarijat za inostrane poslove ; redakciona komisija Milan Bartoš ... et al. ; redakciju prevoda izvršio je Miloš Radojković uz pomoć Dobrivoja Krstića]. - Službeno izdanje. - Beograd : Državni sekretarijat za inostrane poslove, 1962 (Beograd : Beogradski grafički zavod). - 337 str. : tabele ; 24 cm
Sadrži i: Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu, od 12. avgusta 1949. godine ; Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika, bolesnika i brodolomnika oružanih snaga na moru, od 12. avgusta 1949. godine ; Ženevska konvencija o postupanju sa ratnim zarobljenicima, od 12. avgusta 1949. godine ; Ženevska konvencija o zaštiti građanskih lica za vreme rata, od 12. avgusta 1949. godine.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513092529

379  S.R. 84
ŽIVADINOVIĆ, Nađa
        Посебан режим извршења казне затвора за осуђене због дела организованог криминалитета : специјалистички рад / Нађа Живадиновић. - Београд : [Н. Живадиновић], 2013. - 46 листова ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513054129

380  Mas. 887/+CD
ŽIVKOVIĆ, Vera
        Услови живота затвореника у пеналном систему Републике Србије : мастер рад / Вера Живковић. - Београд : [В. Живковић], 2013. - 66 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513022129

381  B III 168090
ŽIVOJINOVIĆ, Dragoljub R., 1934-
        У потрази за империјом : Италија и Балкан почетком XX века : студије и расправе / Драгољуб Р. Живојиновић. - Београд : Албатрос Плус : Драслар Партнер, 2013 (Београд : Драслар Партнер). - 354 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Библиотека Дипломатске свеске / Албтарос Плус)

ISBN 978-86-6081-123-5 (АП; картон)
COBISS.SR-ID 200119820

382  B II 58171/1
ŽUNJIĆ, Slobodan, 1949-
        Прирок и суштаство : историја појмовне логике код Срба. Део 1, Српске логике у средњем веку / Слободан Жуњић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 347 стр., [16] стр. с таблама : табеле ; 21 цм. - (Библиотека Друштво и наука. Филозофија)

ISBN 978-86-519-1318-4 (картон)
ISBN 978-86-519-1711-3 (за издавачку целину)
COBISS.SR-ID 197179660

383  B II 58171/2
ŽUNJIĆ, Slobodan, 1949-
        Прирок и суштаство : историја појмовне логике код Срба. Део 2, Српске логике у раној модерни / Слободан Жуњић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 277 стр., [16] стр. с таблама : табеле ; 21 цм. - (Библиотека Друштво и наука. Филозофија)

ISBN 978-86-519-1441-9 (картон)
ISBN 978-86-519-1711-3 (за издавачку целину)
COBISS.SR-ID 197180172

384  B II 58171/3
ŽUNJIĆ, Slobodan, 1949-
        Прирок и суштаство : историја појмовне логике код Срба. Део 3, Српске логике у позној модерни / Слободан Жуњић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 396 стр., [16] стр. с таблама : табеле ; 21 цм. - (Библиотека Друштво и наука. Филозофија)

ISBN 978-86-519-1442-6 (картон)
ISBN 978-86-519-1711-3 (за издавачку целину)
COBISS.SR-ID 197181196

385  B II 58171/4
ŽUNJIĆ, Slobodan, 1949-
        Прирок и суштаство : историја појмовне логике код Срба. Део 4, Суштаство у српској филозофији / Слободан Жуњић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 245 стр., [16] стр. с таблама : табеле ; 21 цм. - (Библиотека Друштво и наука. Филозофија)

ISBN 978-86-519-1443-3 (картон)
ISBN 978-86-519-1711-3 (за издавачку целину)
COBISS.SR-ID 197181708


IMENSKI REGISTAR

 

·         Académie de droit international de La Haye 41

·         Acemoglu, Daron 1

·         Ачемоглу, Дарон vidi Acemoglu, Daron

·         Aleksić, Živojin (1931-2012, recenzent) 343

·         Andrejić, Uroš 3

·         Antić, Ivan (autor) 260

·         Antić, Oliver (1950-, mentor) 55

·         Antić, Oliver (1950-) 4

·         Antonić, Dragomir (izdavač) 239

·         Antonić, Slobodan (1959-) 5, 6

·         Aranitović, Dobrilo (autor dodatnog teksta) 86

·         Arnaudovski, Ljupčo (recenzent) 112

·         Arsić Ivkov, Marinko 7

·         Arsić, Zoran 8

·         Arsović, Zoran (recenzent) 371

·         Avramović, Sima (1950-, urednik) 258

 

·         Babić, Ilija (1951-) 10

·         Bajović, Tijana (1984-, priređivač, sakupljač) 251

·         Banović, Božidar (1960-, recenzent) 138

·         Barać, Slobodan (autor) 308

·         Bartoš, Milan (1901-1974, član uredničkog odbora) 378

·         Баскервил, Стивен (1957-) vidi Baskerville, Stephen (1957-)

·         Baskerville, Stephen (1957-) 11

·         Basta, Danilo (1945-, mentor) 289

·         Basta, Danilo (1945-, prevodilac) 256

·         Basta, Danilo (1945-, recenzent) 192, 382, 383, 384, 385

·         Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 86, 283

·         Basta, Danilo N. (1945-, prevodilac) 283

·         Basta, Danilo N. (1945-, priređivač, sakupljač) 86

·         Basta, Danilo N. (1945-, recenzent) 371, 375

·         Basta, Danilo N. (1945-, urednik) 283

·         Basta, Danilo N. (1945-) 12, 13

·         Beitz, Charles R. (urednik) 95

·         Bejatović, Stanko (recenzent) 278

·         Bejatović, Stanko (urednik) 278

·         Bejatović, Stanko (1952-, glavni i odgovorni urednik) 279

·         Bektašević, Dino 14

·         Belenzada, Đorđe (autor) 137

·         Beljanski, Slobodan (autor dodatnog teksta) 301

·         Beljanski, Slobodan (autor) 138

·         Bevanda, Marko 16

·         Biberović, Dragana 17

·         Biković, Nemanja 18

·         Билман, Марк vidi Bühlmann, Marc

·         Birešev, Ana (priređivač, sakupljač) 43

·         Bjelajac, Željko (recenzent) 177

·         Blagojević, Mirko (1962-, priređivač, sakupljač) 251

·         Bobar, Katica (urednik) 208

·         Bochsler, Daniel (autor) 57

·         Богдановић, Марија (autor) 192

·         Bogićević, Čedomir 19

·         Bogojević, Anđela 20

·         Bogunović, Nebojša (1932-) 21

·         Бохслер, Данијел vidi Bochsler, Daniel

·         Bojić, Vladan S. 22

·         Bolčić, Silvano (1942-) 23

·         Borovac, Ana 24

·         Borović, Boris 25

·         Bošković, Tija 26

·         Bovan, Saša (1961-, mentor) 380

·         Bovan, Saša (1961-) 27

·         Bradford, Gamaliel (1795-1839, urednik) 153

·         Brkić, Slovenko (autor) 260

·         Brkić, Snežana (1961-) 28

·         Brković, Milica 29

·         Bugarski, Tatjana (1975-) 30

·         Buha, Aleksa (prevodilac, autor dodatnog teksta) 371

·         Bühlmann, Marc (autor) 57

·         Bujuklić, Jasna 31

·         Bulgakov, Sergei Nikolaevich (1871-1944) vidi Bulgakov, Sergeî Nikolaevič (1871-1944)

·         Bulgakov, Sergeî Nikolaevič (1871-1944) 32

·         Булгаков, Сергеј Николајевич (1871-1944) vidi Bulgakov, Sergeî Nikolaevič (1871-1944)

·         Bulgakov, Sergius (1871-1944) vidi Bulgakov, Sergeî Nikolaevič (1871-1944)

·         Bulović, Sonja 33

·         Busstra, Martine J. 34

 

·         Camaj, Agron M. (priređivač, sakupljač, prevodilac, autor dodatnog teksta) 131

·         Cantin-Cumyn, Madeleine (urednik) 41

·         Carić, Slavoljub (1962-) 35

·         Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theorists (4 ; 2012 ; Celje, Slovenia) 36

·         Chatterjee, Santosh Kumar 37

·         Christensen, Ralph (1953-) 38

·         Cinelli, Maurizio 39

·         Clayton, Gina 40

·         College of Law (London, England) 58

·         Congrès international de droit comparé (15 ; ; 1998 ; ; Bristol) 41

·         Cook, C. J. 42

·         Crna Gora 44

·         Crnobrnja, Jadranka Đorđević- (1971-) vidi Đorđević-Crnobrnja, Jadranka (1971-)

·         Cserne, Péter (urednik) 36

·         Cumyn, Madeleine Cantin- vidi Cantin-Cumyn, Madeleine

·         Cvetković, Branislav (autor) 137

·         Cvetković, Branislav 45

·         Cvetković, Ivana 46

·         Cvetković, Miloš 47

 

·         Čarević-Mitanovski, Lepojka (1963-, autor) 115

·         Čavoški, Kosta (1941-) 48

·         Čičkánová, Daniela (urednik) 116

·         Čolović, Vladimir (1966-, autor) 126

·         Čomić, Jasmina (autor) 133

·         Čubrić, Filip (autor) 260

·         Čule, Živko M. 49

·         Čupić, Čedomir (recenzent) 330

 

·         Ćirić, Aleksandar Lj. (1952-) 50

·         Ćirić, Jovan (1960-, recenzent) 285

·         Ćirić, Zoran (1960-) 51

·         Ćosić, Dejana 52

·         Ćosić, Ivana 53

 

·         Dalmas, Louis (autor dodatnog teksta) 359

·         Далмас, Луи vidi Dalmas, Louis

·         Damnjanović, Slobodan (prevodilac) 88

·         Darmanović, Srđan (član uredničkog odbora) 246

·         David (kruševački episkop 1953-) vidi Perović, David (1953-)

·         David (vladika 1953-) vidi Perović, David (1953-)

·         Davidov, Dinko (1930-) 54

·         Davinić, Marko (1972-, autor) 147

·         Davinić, Marko (1972-, mentor) 171

·         Dejanović, Mia 55

·         Delević-Đilas, Milica (autor) 212

·         Delić, Nataša (1965-, mentor) 20, 338

·         Delić, Tamara 56

·         Della Porta, Donatella (1956-, urednik) 179

·         Denicolo, Marie-Anne 58

·         Дентон, Вилијем (1815-1888) vidi Denton, William (1815-1888)

·         Denton, William (1815-1888) 59

·         Derenčinović, Davor 60, 61

·         Deutschland. Auswärtiges Amt, Referat Öffentlichkeitsarbeit 9

·         Dimić, Ljubodrag (1956-, autor) 265

·         Dimić, Ljubodrag D. (1956-) vidi Dimić, Ljubodrag (1956-)

·         Dimitrijević, Ana 62

·         Dimitrijević, Mirjana (autor) 309

·         Dimitrijević, Predrag (1959-, mentor) 98

·         Dimitrijević, Vojin (1932-2012) 63, 64

·         Dimovski, Darko (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 250

·         Divljak, Drago (1962-, mentor) 75

·         Dmičić, Mile (član komisije za odbranu) 364

·         Dobrosavljević, Irena 65

·         Dragaš, Branko 66

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, autor) 156

·         Drezgić, Rada (priređivač, sakupljač) 43

·         Drljača, Sanja 67

·         Drobnjak, Tanja 68

·         Dufalová, Lenka (urednik) 116

·         Dugalić, Veroljub (autor) 198

·         Duka, Goran (urednik) 278

·         Dukić-Mijatović, Marijana (1975-) 70

·         Dušanić, Jovan B. (1950-) 71

 

·         Džuverović, Nemanja (1981-) 72

 

·         Đekić, Maja 73

·         Đilas, Milica Delević- vidi Delević-Đilas, Milica

·         Đokić, Dejan (1971-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 202

·         Đorđević, Branislav (1959-) 74

·         Đorđević, Dragan (izdavač) 75

·         Đorđević, Dragan 75

·         Đorđević, Đorđe (recenzent) 275, 285

·         Đorđević, Milena (1977-, mentor) 31

·         Đorđević, Miroslav (1926-, recenzent) 324

·         Đorđević, Miroslav 76

·         Đorđević, Stevan (1927-) 77

·         Đorđević, Vera (prevodilac) 335

·         Đorđević-Crnobrnja, Jadranka (1971-) 78

·         Đošan, Miloš (glavni i odgovorni urednik) 361, 362

·         Đukanović, Dragan (recenzent) 177

·         Đukić, Dejan 79

·         Đurđev, Dušanka (član komisije za odbranu) 75

·         Đurđev, Dušanka (mentor) 349

·         Đurđević, Aleksandra 80

·         Đurđević, Marko (1961-, mentor) 14, 25

·         Đurić, Mihailo (1925-2011, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 13

 

·         El Beheiri, Nadja 81

·         Ellis, Evelyn (1948-) 82

·         Emmert, Frank (urednik) 84

·         Есер, Франк vidi Esser, Frank

·         Esser, Frank (autor) 57

 

·         Fatić, Mina Zirojević- vidi Zirojević-Fatić, Mina

·         Ferenc, Jagica 85

·         Filipić, Goran (urednik) 278

·         Filipović, Jovan (1819-1876) 87

·         Fish, Jörg (1947-) 88

·         Фиш, Јерг (1947-) vidi Fish, Jörg (1947-)

·         Флајнер, Томас vidi Fleiner, Thomas (1938-)

·         Fleiner, Thomas (1938-, mentor) 245

·         Føllesdal, Andreas (urednik) 154

·         Forti, Fabio (autor dodatnog teksta) 332

·         Fredman, Sandra 90

·         Fürst, Gerhard (autor dodatnog teksta) 253

 

·         Gabrić, Branko 91

·         Galičić, Drino (autor) 211

·         Gavrilović, Slobodan (recenzent) 49

·         Glick, Nathan (autor) 282

·         Gligić, Sanja (1976-, izdavač) 94

·         Gligić, Sanja (1976-) 94

·         Gligorijević, Mira (prevodilac) 110

·         Gligorijević, Vera (prevodilac) 110

·         Glišić, Miroslav (1973-, autor) 74

·         Gnjatović, Dragana (autor) 198

·         Godžirov-Savičić, Mihaela 96

·         Göhlert, Torsten 97

·         Golić, Darko 98

·         Goodale, Mark (autor) 108

·         Goodin, Robert E. (urednik) 95

·         Gordanić, Jelica 99

·         Gordić, Aleksandar (recenzent) 375

·         Grba-Singh, Nataša (prevodilac) 113

·         Grbić, Ivana 100

·         Grebo, Zdravko (1947-, recenzent) 256

·         Grubač-Vučić, Majda (autor) 363

·         Grujičić, Spomenka (prevodilac) 110

·         Gusʹkova, Elena (1949-) 102

·         Гускова, Јелена (1949-) vidi Gusʹkova, Elena (1949-)

·         Gusković, Ana 103

 

·         Хачинс, Крис vidi Hutchins, Chris

·         Hammer, Leonard (urednik) 84

·         Hanson, Karl (urednik) 272

·         Harke, Jan Dirk 104, 105

·         Hasanbegović, Jasminka (1956-, autor dodatnog teksta) 255, 256

·         Hasanbegović, Jasminka (1956-, mentor) 289

·         Hasanbegović, Jasminka (1956-, urednik) 256

·         Heinemeyer, Susanne 107

·         Hellman, Deborah (1963-, urednik) 242

·         Helsinki Committee for Human Rights in Serbia (Beograd) vidi Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd)

·         Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji (Beograd) (urednik) 110

·         Hofman, Gordana (autor) 198

·         Hudson, A. H. (autor) 223

·         Hutchins, Chris 111

 

·         Ignjatović, Đorđe (1952-, mentor) 65, 148, 205, 379

·         Ignjatović, Đorđe (1952-) 112

·         Ignjatović, Tanja 113

·         Ilić, Goran P. (1965-, autor dodatnog teksta) 301

·         Ilić, Goran P. (1965-, autor) 138

·         Ilić, Goran P. (1965-, mentor) 18

·         Ilić, Goran P. (1965-, recenzent) 374

·         Ilić, Nevena 114

·         Ilić-Popov, Gordana (1964-, član komisije za odbranu) 366

·         Ilić-Popov, Gordana (1964-, mentor) 158, 166, 169, 213, 219, 344

·         Ilkić, Olivera 115

·         Institutio oratoria Правног факултета Универзитета (Beograd) 258

·         International Conference "Integration and Tradition" (2003 ; Belgrade) vidi Međunarodni naučni skup "Integracija i tradicija" (2003 ; Beograd)

·         International conference on human rights (12 ; 2012 ; Bratislava) 116

·         International Scholarly Meeting held at the Serbian Academy of Sciences and Arts (2006 ; Belgrade) 117

·         International Scientific Conference "Corruption and Social Development" (2012 ; Belgrade) 43

·         Ivačković, Zorica Joksović- vidi Joksović-Ivačković, Zorica

·         Ivanović, Mirjana Drenovak- vidi Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-)

·         Ivanović, Zvonimir (1976-, autor) 376

·         Ivošević, Diana (prevodilac) 128

·         Ivošević, Zoran (1936-) 118

 

·         Jablanov-Maksimović, Jelena (1973-, priređivač, sakupljač) 251

·         Jakšić, Milica (prevodilac) 1

·         Jakšić, Miomir (prevodilac, autor dodatnog teksta) 1

·         Janečková, Miriam (urednik) 116

·         Jauffret, Alfred 119

·         Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-, mentor) 329

·         Jevtić, Dragoš (1932-2008) 120

·         Joksović-Ivačković, Zorica 121

·         Joldžić, Vladan (1954-) 122

·         Jončić, Vladan (1950-, mentor) 56, 195, 261, 342

·         Jovanov, Rastko (1977-) 123

·         Jovanović, Aleksandra (1957-, autor) 212

·         Jovanović, Aleksandra (1957-) 124

·         Jovanović, Andrija (priređivač, sakupljač) 298

·         Jovanović, Ivan (urednik) 280

·         Jovanović, Mila Pejčić- vidi Pejčić-Jovanović, Mila

·         Jovanović, Miodrag (1971-, recenzent) 256

·         Jovanović, Nebojša (1962-, mentor) 80, 181, 214

·         Jovanović, Predrag (1951-, mentor) 331

·         Jovanović, Slađana (1971-, autor) 285

·         Jovanović-Zattila, Milena (1967-) 125, 126

·         Jovašević, Dragan (1958-, autor) 122

·         Jovašević, Dragan (1958-, mentor) 288

·         Jovičić, Miodrag (akademik 1925-1999) 127

·         Jovičić, Miodrag (1925-1999, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 89

·         Jovičić, Miodrag (1925-1999) 128

·         Jović, Robert 129

 

·         Kanada 130

·         Karlsen, Patrick (urednik, autor dodatnog teksta) 332

·         Katunarić, Vjeran (autor dodatnog teksta) 287

·         Kavran, Dragoljub (1933-, recenzent) 147, 271

·         Keča, Ranko (1950-, glavni i odgovorni urednik) 106

·         Keller, Helen (urednik) 83

·         Kerse, C. S. (autor) 42

·         Kettemann, Matthias C. 132

·         Kilibarda, Zoran (autor) 45

·         Kinđić, Zoran (recenzent) 225

·         Klajn, Ivan (recenzent) 49

·         Knežević, Aleksandar 133

·         Knežević, Biljana 134

·         Knežević, Ivana (1974-) 135

·         Knežić, Branislava (recenzent) 285

·         Kojadinović, Ivana 136

·         Kolarić, Aleksandra (autor dodatnog teksta) 7

·         Kolarić, Dragana (autor dodatnog teksta) 293

·         Kolarić, Dragana (recenzent) 275

·         Kolloquium zum Thema Die Berliner Universität im Kontext der Deutschen Universitätslandschaft nach 1800, um 1860 und um 1910 (2007 ; München) 15

·         Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta (urednik) 2

·         Komnenić, Milan (prevodilac, autor dodatnog teksta) 221

·         Könczöl, Miklós (urednik) 36

·         Konferencija Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije (2014 ; Kopaonik) 139

·         Konstantinović-Vilić, Slobodanka (1948-, urednik, autor dodatnog teksta) 254

·         Коробко, Александр vidi Korobko, Alexander

·         Korobko, Alexander (autor, autor dodatnog teksta) 111

·         Kostić, Miomira (član komisije za odbranu) 288

·         Kostić, Miomira (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 250

·         Koštunica, Vojislav (1944-) 140

·         Košutić, Budimir (1941-, recenzent) 175

·         Кошутић, Будимир (1941-) 89

·         Kovaček-Stanić, Gordana (1958-) 141

·         Kovačević, Ile (autor) 198

·         Kovačević, Ljubinka (1977-, mentor) 314

·         Kovačević, Milica D. (izdavač) 142

·         Kovačević, Milica D. 142

·         Kreća, Milenko (1947-, mentor) 85, 236

·         Kreća, Milenko (1947-, recenzent) 147

·         Kreća, Milenko (1947-) 143

·         Kremenjak, Slobodan (recenzent) 334

·         Krestić, Vasilije (1932-) 144

·         Kriesi, Hanspeter (autor) 57

·         Кристенсен, Ралф vidi Christensen, Ralph (1953-)

·         Krkljuš, Ljubomirka (1940-) 146

·         Krsmanović, Bojana (1968-, autor dodatnog teksta) 163

·         Krstić, Dobrivoje (redaktor prevoda) 378

·         Krstić, Ivana (1975-) 147

·         Krstić, Marko 148

·         Krstović, Slobodan 149

·         Krupniković, Nadežda 150

·         Kučinar, Zdravko (recenzent) 382, 383, 384, 385

·         Kulić, Živko 151

 

·         Laden, Anthony Simon (urednik) 197

·         Larson, Erik (autor) 211

·         Lasić, Mile 152

·         Лавенекс, Сандра vidi Lavenex, Sandra

·         Lavenex, Sandra (autor) 57

·         Lenhartovaá, Katarína (urednik) 116

·         Letsas, George 155

·         Lilić, Stevan (1948-, autor dodatnog teksta) 235

·         Lilić, Stevan (1948-, mentor) 129, 364

·         Lilić, Stevan (1948-, urednik) 235

·         Lilić, Stevan (1948-) 156, 157

·         Lolić, Anica (autor dodatnog teksta) 351

·         Lončar, Zoran (član komisije) 98

·         Lubarda, Branko (1955-, član komisije za odbranu) 337

·         Lubarda, Branko (1955-, komentor) 337

·         Lubarda, Branko (1955-, mentor) 161, 196, 340

·         Lubarda, Tijana 158

·         Lukić, Radomir D. (1914-1999, autor predgovora) 248

·         Lukić, Slađana R. 159

·         Lužanin, Tihomir 160

 

·         Ljujić, Filip 161

 

·         Maheshwari, S. K. 162

·         Majić, Miodrag (autor dodatnog teksta) 301

·         Majić, Miodrag (recenzent) 374

·         Majić, Miodrag (1969-, autor) 138

·         Maksimović, Jelena Jablanov- (1973-) vidi Jablanov-Maksimović, Jelena (1973-)

·         Maksimović, Ljubomir (1938-) 163

·         Maletić, Milica (autor) 137

·         Malidžan, Radoje 164

·         Mann, J. E. (autor) 223

·         Manojlović, Olivera 165

·         Maoduš, Jelena 166

·         Maričić, Strahinja 167

·         Marić, Ilija (recenzent) 382, 383, 385

·         Marić, Ilija (1953-, recenzent) 384

·         Marijan, Vlado St. (1960-) 168

·         Marilović, Đorđe 169

·         Marinković, Nikola (autor dodatnog teksta) 11

·         Marjanović, Miloš (1949-) 170

·         Marjanović, Saša-Željko 171

·         Marjanski, Vladimir (autor) 8

·         Marković, Ana 172

·         Marković, Dragan 173

·         Marković, Đorđe 174

·         Marković, Ratko (1944-, recenzent) 89, 127, 184

·         Marković, Ratko (1944-) 175, 176

·         Marković, Slobodan (1956-, mentor) 67

·         Marković, Slobodan (1956-, recenzent) 334, 356

·         Матес, Јерг vidi Matthes, Jörg

·         Matijašević, Jelena 177

·         Matthes, Jörg (autor) 57

·         McClelland, Charles E. (urednik) 93

·         Međunarodni naučni skup "Integracija i tradicija" (2003 ; Beograd) 178

·         Merenik, Slavica (1965-, autor dodatnog teksta) 351

·         Mestre, Jacques (autor) 119

·         Meško, Gorazd (recenzent) 112

·         Mičátek, Vladislav (urednik) 116

·         Mihailović, Andrijana B. 180

·         Mihailović, Kosta (urednik, autor dodatnog teksta, autor) 117

·         Mijailović, Jasna (autor) 368

·         Mijalković, Saša (autor) 306

·         Mijatović, Marijana Dukić- vidi Dukić-Mijatović, Marijana (1975-)

·         Miladinov, Kiril (prevodilac) 287

·         Miladinović, Ana 181

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (glavni i odgovorni urednik) 294

·         Milenković, Ana 182

·         Miletić, Petar 183

·         Miletić, Slobodan 184

·         Milić, Dejan A. (1972-, urednik) 258

·         Milić, Ljiljana (autor) 252

·         Milisavljević, Bojan (1975-, mentor) 17, 24, 29, 46, 47, 96, 114, 172, 182, 183, 220, 291, 310, 319, 358

·         Milojević, Momir (1933-, recenzent) 89

·         Milosavljević, Boris (urednik) 201

·         Milosavljević, Ivana Radić vidi Radić Milosavljević, Ivana (1979-)

·         Milosavljević, Milosav (1941-) 185

·         Milosavljević, Mirna 186

·         Milosavljević, Slavomir 187

·         Milošević, Goran (1967-) 188

·         Milošević, Luka 189

·         Milošević, Nenad (1961-) 190

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, član komisije za odbranu) 364

·         Minić, Jelica (1946-, autor dodatnog teksta) 191

·         Mirić, Ognjen (1979-) 191

·         Mitanovski, Lepojka Čarević- (1963-) vidi Čarević-Mitanovski, Lepojka (1963-)

·         Mitrović, Andrej (autor) 198

·         Mitrović, Dragan (autor dodatnog teksta) 87

·         Mitrović, Dragan M. (1953-, mentor) 134

·         Mitrović, Dragan M. (1953-) 193

·         Mitrović, Ljubinko (urednik) 278

·         Mitrović, Milovan (1948-, recenzent) 170

·         Mladenović, Marko (1928-, recenzent) 141

·         Mladenović, Nikola 194

·         Mlinar, Darko 195

·         Moreau, Sophia (urednik) 242

·         Mrkšić, Dragan (član komisije za odbranu) 75, 349

·         Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, recenzent) 285

·         Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, urednik, autor dodatnog teksta) 299

·         Muhotić, Amra 196

·         Müller-Luckner, Elisabeth (urednik) 15

 

·         Nastić, Maja (1978-) 199

·         Nedeljković, Aleksandar B. (1950-, prevodilac) 318

·         Nedović, Slobodanka (autor) 124, 212

·         Negovanović, Milan (autor) 260

·         Nešić, Branimir (priređivač, sakupljač) 92

·         Nicović, Đorđije (autor) 66

·         Nieuwenhuys, Olga (urednik) 272

·         Nikač, Željko (1959-) 203

·         Nikolajević, Mirjana (prevodilac) 59

·         Nikolić, Dragan-Petar (priređivač, autor predgovora) 87

·         Nikolić, Dušan (1962-) 204

·         Nikolić, Ljiljana (prevodilac) 57

·         Nikolić, Milan 205

·         Nikolić, Mladen (1959-, autor) 339

·         Nišić, Stanko 206

·         Novaković, Dragan (prevodilac) 110

·         Novičić, Žaklina (1970-) 207

 

·         Ocić, Časlav (1945-) 210

·         Ocić, Časlav 209

·         O'Nions, Helen (1971-) 215

·         Otašević, Dragoslav 213

·         Otašević, Stefan 214

·         Owen, David (urednik) 197

 

·         Pajić, Dragan (urednik) 278

·         Pajvančić, Marijana (recenzent) 199

·         Panov, Slobodan (1964-, mentor) 26, 165

·         Panov, Slobodan I. (1964-, mentor) 52, 53, 238, 268, 284

·         Pantelić, Antonina (prevodilac) 32

·         Parekh, Bhikhu 216

·         Парменид (6впне-5впне) vidi Parmenidjes Eleates (6vpne-5vpne)

·         Parmenid iz Eleje (6vpne-5vpne) vidi Parmenidjes Eleates (6vpne-5vpne)

·         Parmenidjes Eleates (6vpne-5vpne) 217

·         Пастор, Балинт vidi Pásztor, Bálint

·         Pásztor, Bálint 218

·         Patić, Biljana Simeunović- vidi Simeunović-Patić, Biljana (1970-)

·         Pavić, Vladimir (1971-, mentor) 79

·         Pavlović, Dušan (glavni i odgovorni urednik) 296, 300

·         Pavlović, Gojko (1983-, autor) 203

·         Pavlović, Ivana (autor) 309

·         Pavlović, Jovana 219

·         Pavlović, Milenko (autor) 260

·         Pavlović, Tatjana 220

·         Pavlović, Vukašin (recenzent) 330

·         Péan, Pierre (1938-) 221

·         Пеан, Пјер (1938-) vidi Péan, Pierre (1938-)

·         Pečujlić, Miroslav (1929-2006, recenzent) 187

·         Pečujlić, Miroslav (1929-2006) 222

·         Pejčić-Jovanović, Mila (autor) 317

·         Pejić, Irena (recenzent) 199

·         Pennington, Robert R. 223

·         Pepeljugoska, Ana 224

·         Pereira, Pedro (autor) 211

·         Peroni, Francesco (autor dodatnog teksta) 332

·         Perović, David (1953-) 225

·         Perović, Latinka (1933-) 226

·         Perović, Marko (1986-) 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233

·         Perović, Slobodan (1930-, recenzent) 204

·         Perry, F. E. 234

·         Petković, Vladan 236

·         Petrić, Neda 237

·         Petronijević, Igor 238

·         Petrov, Vladan (1975-, autor dodatnog teksta) 333

·         Petrov, Vladan (1975-, mentor) 174, 237

·         Petrov, Vladan (1975-, urednik) 333

·         Petrović, Ana (urednik) 280

·         Petrović, Borislav (član komisije za odbranu) 288

·         Petrović, Milić (priređivač, sakupljač) 298

·         Petrović, Miodrag 239

·         Petrović, Nataša Mrvić- (1961-) vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961-)

·         Petrović, Tatjana Jevremović- vidi Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-)

·         Petrović, Tihomir (1949-) 240

·         Petrović, Vesna M. (1955-, urednik) 109

·         Phillips, Anne 241

·         Piedelièvre, Stéphane 243

·         Plamenac, Džon (1912-1975, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 246

·         Plamenatz, John (1912-1975) vidi Plamenac, Džon (1912-1975)

·         Pogačnik, Andrea 244

·         Poliak-Grujić, Tetiana 245

·         Poluga, Milica 247

·         Popov, Gordana Ilić- vidi Ilić-Popov, Gordana (1964-)

·         Popović, Dejan (1950-, član komisije za odbranu) 337

·         Popović, Dejan (1950-, mentor) 337, 366

·         Popović, Dejan (1950-, recenzent) 355

·         Popović, Dragoljub (1951-, autor) 120

·         Popović, Dragoljub (1951-, recenzent) 87

·         Popović, Dragoljub M. (1951-, autor dodatnog teksta) 128

·         Popović, Dušan (1978-, mentor) 149

·         Popović, Dušan (1978-, recenzent) 356

·         Popović, Jovan Sterija 248

·         Popović, Pavle (1868-1939) 249

·         Popović, Zorica (član komisije za odbranu) 142

·         The Popular Book Depot (urednik) 101

·         Potonnier, Brigitte (autor) 253

·         Potonnier, Georges Ed. 253

·         Pravni fakultet Univerziteta (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 252, 324, 343

·         Prodanović, Srđan (priređivač, sakupljač) 43

·         Prokić, Milena Trgovčević- vidi Trgovčević-Prokić, Milena (1956-)

·         Pupovci, Surja (autor dodatnog teksta) 131

 

·         Radaković, Bojana 261

·         Radaković, Marko 262

·         Radić Milosavljević, Ivana (1979-, urednik) 145

·         Radinković, Željko (1969-) 263

·         Radojčić, Boris 264

·         Radojević, Mira (1959-) 265

·         Radojević, Mira Ž. (1959-) vidi Radojević, Mira (1959-)

·         Radojičić, Mirjana (1962-) 266

·         Radojković, Miloš (1902-1993, član uredničkog odbora) 378

·         Radojković, Miloš (1902-1993, redaktor prevoda) 378

·         Radoman, Milenko (autor) 324

·         Radosavljević, Ivan (autor) 187

·         Radovanović, Sanja 267

·         Radović, Stojanka (autor) 211

·         Radović, Vuk (1976-, mentor) 91, 167, 194, 244, 269, 365, 367

·         Radović, Vuk (1976-, urednik) 355

·         Radulović, Drago (recenzent) 138

·         Radulović, Ljiljana (1950-, mentor) 73, 142

·         Raičević, Božidar (1941-, član komisije za odbranu) 337

·         Rakić, Biljana (prevodilac) 377

·         Rakić, Branko (1961-, mentor) 68, 99, 103, 121, 150, 189, 262

·         Rakić, Branko R. (1961-, mentor) 186

·         Ranđelović, Milan 268

·         Ranković, Jelena 269

·         Rawls, John (1921-2002) 270

·         Reilly, Niamh 273

·         Repac, Vedran 274

·         Risimović, Radosav (1972-) 275

·         Ristić, Ljubodrag P. (autor dodatnog teksta) 59

·         Robinson, Džejms A. vidi Robinson, James A.

·         Robinson, James A. (autor) 1

·         Rodrigues, Gary P. (1946-, autor) 130

·         Ross, Hugh Laurence 276

·         Роулс, Џон vidi Rawls, John (1921-2002)

·         Rucht, Dieter (urednik) 179

 

·         Samardžić, Slobodan (1953-, urednik, autor dodatnog teksta) 145

·         Sauron, Jean-Luc 277

·         Savetovanje Krivično zakonodavstvo i prevencija kriminaliteta (2011 ; Brčko) 278

·         Savetovanje Savremene tendencije krivične represije kao instrument suzbijanja k riminaliteta (2010 ; Bijeljina) 279

·         Savičić, Mihaela Godžirov- vidi Godžirov-Savičić, Mihaela

·         Savić, Mile (urednik, autor dodatnog teksta) 178

·         Schaffer, Johan Karlsson (1976-, urednik) 154

·         Schnapper, Dominique (1934-) 281

·         Schroeder, Richard C. 282

·         Schulz, Walter (1912-2000) 283

·         Selaković, Sunčica 284

·         Simanić, Ana (prevodilac) 44

·         Simeunović, Dragan (1953-, mentor) 160, 173, 267

·         Simeunović-Patić, Biljana (1970-) 285

·         Simić, Miroljub (prerađivač, autor dodatnog teksta) 87

·         Simić, Željko 286

·         Simmel, Georg 287

·         Simović, Miodrag (recenzent) 138

·         Simović, Miodrag (urednik) 278

·         Singh, Nataša Grba- vidi Grba-Singh, Nataša

·         Slavković, Vukan 288

·         Société Carswell 130

·         Soković, Snežana (1959-, recenzent) 356

·         Sombati, Ján (urednik) 116

·         Soniewicka, Marta (urednik) 36

·         Spaić, Bojan (1983-, autor dodatnog teksta) 255

·         Spaić, Bojan (1983-, urednik) 255

·         Spaić, Bojan D. (1983-, izdavač) 289

·         Spaić, Bojan D. (1983-) 289

·         Spasić, Slobodan (recenzent) 70

·         Spasić, Živomir 290

·         Spasojević, Ivana 291

·         Srbija (1815-1878) 303

·         Србија 10, 137, 138, 302

·         Srbija 45, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 316, 317, 339, 350

·         Srdić, Marija (recenzent) 348

·         Srećkov, Daliborka (autor) 137

·         Sredojević, Slađana G. (1974-) 304

·         Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu. Redovno godišnje savetovanje (50 ; 2013 ; Zlatibor ; Beograd) 305

·         Stajić, Ljubomir (1960-) 307

·         Stajić, Ljubomir 306

·         Stakić, Budimir 308

·         Stamenković, Jasmina 309

·         Stanarević, Svetlana (autor) 306

·         Stanić, Gordana Kovaček- vidi Kovaček-Stanić, Gordana (1958-)

·         Stanić, Slavoljub (autor) 260

·         Stanišić, Irena 310

·         Stanivuk, Bojan (1980-, autor) 316

·         Stanivuković, Maja (1959-) 311

·         Stanivuković, Maja (1963-) 312

·         Stanković, Gordana (autor dodatnog teksta) 297

·         Stanojčić, Darko 313

·         Stanojčić, Gordana (urednik) 302

·         Stanojević, Davor 314

·         Stanovčić, Vojislav (1930-, autor dodatnog teksta) 89

·         Stefanović, Milan (autor) 317

·         Stefanović, Mirko 315

·         Stefanović, Zlatko (1958-) 316, 317

·         Stefanovski, Mirjana (1956-, mentor) 94

·         Stepanović, Vesna (odgovorni urednik) 335, 336

·         Стерн, Џесика vidi Stern, Jessica

·         Stern, Jessica 318

·         Stevanović, Ana 319

·         Stevanović, Zoran (1949-) 320

·         Stišović, Milinko (autor dodatnog teksta) 206

·         Stojanović, Dragan (recenzent) 199

·         Stojanović, Dragan (1945-, član komisije za odbranu) 289

·         Stojanović, Dragan M. 321

·         Stojanović, Predrag (1958-, recenzent) 356

·         Stojanović, Zoran (1947-, autor dodatnog teksta) 292

·         Stojanović, Zoran (1947-, autor) 211

·         Stojanović, Zoran (1947-, mentor) 164, 313, 347

·         Stojanović, Zoran (1947-, recenzent) 112, 275

·         Stojanović, Zoran (1947-) 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328

·         Stojičević, Hadži Slobodan (prevodilac) 11

·         Stojiljković, Miloš 329

·         Stojiljković, Zoran (1953-) 330

·         Stojšić, Ljiljana 331

·         Stone Sweet, Alec (urednik) 83

·         Stuparich, Giani (1891-1961) 332

·         Subotički, Dijana (osoba koja intervjuiše, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta, pisac izjave o poklonu) 348

·         Subotić, Ljiljana (1948-, urednik) 248

·         Surčulija, Jelena (1976-) 334

·         Susreti bibliografa '06 (15 ; 2006 ; Inđija) 335

·         Susreti bibliografa '12 (18 ; 2012 ; Inđija) 336

 

·         Šantrić, Jelena J. 337

·         Šaranović, Jovanka (urednik, autor dodatnog teksta) 377

·         Šarčević, Edin (autor dodatnog teksta) 333

·         Šarčević, Edin (urednik) 69, 257, 333, 354

·         Šarić, Danilo 338

·         Šarkić, Nebojša (1952-, autor) 350

·         Šarkić, Nebojša (1952-) 339

·         Šćekić, Srđa 340

·         Šekarić, Kristina 341

·         Šiljić, Miloš 342

·         Škulić, Milan (1968-, autor posvete) 324, 343

·         Škulić, Milan (1968-, autor) 211, 324

·         Škulić, Milan (1968-, član komisije za odbranu) 142

·         Škulić, Milan (1968-, mentor) 100, 274, 341, 353, 357

·         Škulić, Milan (1968-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 252

·         Škulić, Milan (1968-, recenzent) 30

·         Škulić, Milan (1968-) 343

·         Šogorov, Stevan (1946-, član komisije za odbranu) 349

·         Štambuk, Vladimir (autor) 222

·         Šujica, Milenko 344

·         Šuković, Mijat (član uredničkog odbora) 246

·         Шулц, Валтер (1912-2000) vidi Schulz, Walter (1912-2000)

·         Šulejić, Predrag (1934-, recenzent) 271

·         Šuletić, Nebojša S. (1976-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 351

·         Šuput, Jelena (prevodilac) 112

·         Šutić, Daniela Zlatić- vidi Zlatić-Šutić, Daniela

 

·         Taboroši, Svetislav (1946-, autor dodatnog teksta) 271

·         Taboroši, Svetislav (1946-, urednik) 271

·         Tatić, Damjan (1968-) 345

·         Teitel, Ruti G. 346

·         Tenorth, Heinz-Elmar (1944-, urednik) 93

·         Terzić, Bojan (autor) 137

·         Terzić, Slavenko (autor dodatnog teksta) 21

·         Tešić, Milan (prevodilac) 111

·         Tešović, Olga 347

·         Tomanović, Radovan (glavni i odgovorni urednik) 360

·         Tomić, Zoran R. (1956-, mentor) 264

·         Tomić, Željko (izdavač) 349

·         Tomić, Željko 349

·         Trešnjev, Aleksandar (autor) 138

·         Trešnjev, Aleksandar (priređivač, sakupljač) 374

·         Trgovčević-Prokić, Milena (1956-) 350

·         Tričković, Radmila (1939-2011) 351

·         Trkulja, Jovica (1952-, autor dodatnog teksta) 89, 192, 375

·         Trkulja, Jovica (1952-, priređivač, sakupljač) 89

·         Trkulja, Jovica (1952-, recenzent) 348

·         Trkulja, Jovica (1952-, urednik) 192, 375

 

·         Ujedinjene nacije. Centar za međunarodnu prevenciju kriminala vidi Ujedinjeni narodi. Centar za međunarodnu prevenciju kriminala

·         Ujedinjeni narodi. Centar za međunarodnu prevenciju kriminala 352

·         Ulfstein, Geir (1951-, urednik) 154

·         Unijat, Jelena 353

·         Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 348

 

·         Varinac, Saša (autor) 137

·         Vasić, Gorica 357

·         Vasić, Radmila (1950-, član komisije za odbranu) 134

·         Vasić, Radmila (1950-, recenzent) 330

·         Vasiljević, Mirko (1949-, mentor) 315

·         Vasović, Ljiljana Milanković- vidi Milanković-Vasović, Ljiljana

·         Vasović, Vučina (član uredničkog odbora) 246

·         Veselinović, Bojana 358

·         Vilić, Slobodanka Konstantinović- (1948-) vidi Konstantinović-Vilić, Slobodanka (1948-)

·         Vilus, Jelena (1930-2013, recenzent) 271

·         Vlajki, Emil (1942-) 359

·         Vlašković, Božin (1954-, urednik) 356

·         Vodinelić, Vladimir (1948-, recenzent) 204

·         Војновић, Жарко 192

·         Волф, Ерик vidi Wolf, Erik (1902-1977)

·         Vom Bruch, Rüdiger (urednik) 15

·         Vraneš, Aleksandra (1960-, glavni urednik) 335

·         Vranješ, Mile (1949-, član komisije za odbranu) 366

·         Vučetić, Dejan (član komisije) 98

·         Vučić, Majda Grubač- vidi Grubač-Vučić, Majda

·         Vučić, Olivera (1953-, mentor) 218

·         Vučić, Olivera (1953-, recenzent) 199, 256

·         Vučić, Zoran Ž. 363

·         Vučinić, Marinko V. (1953-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 200

·         Vučković, Jelena P. 364

·         Vučković, Jovana 365

·         Vučković, Željko (recenzent) 225

·         Vujadinović, Dragica (1954-, autor) 147

·         Vukadinović, Gordana (1949-, član komisije za odbranu) 134

·         Vukadinović, Gordana (1949-, recenzent) 170

·         Vukčević, Dragan K. (član uredničkog odbora, urednik) 246

·         Vukčević, Ilija V. 366

·         Vukotić, Miloš 367

·         Vuković, Igor (1973-, mentor) 3, 33, 62, 76, 136, 247

·         Vuković, Slobodan (recenzent) 192

·         Vuković, Svetlana (urednik) 44

·         Vuletić, Aleksandra 368

·         Vuletić, Vladimir (1965-) 369

 

·         Watson, Philippa (autor) 82

·         Weigend, Ewa (autor dodatnog teksta) 323

·         Wheatley, Steven 370

·         Wolf, Erik (1902-1977) 371

 

·         Zattila, Milena Jovanović- (1967-) vidi Jovanović-Zattila, Milena (1967-)

·         Zdravković Zistakis, Aleksandra (prevodilac, autor dodatnog teksta) 217

·         Зимел, Георг vidi Simmel, Georg

·         Zirojević-Fatić, Mina (recenzent) 177

·         Zistakis, Aleksandra Zdravković vidi Zdravković Zistakis, Aleksandra

·         Zlatar, Bogdan (urednik, autor dodatnog teksta) 373

·         Zlatić-Šutić, Daniela (urednik) 259

 

·         Žarković, Milan (1958-) 376

·         Živadinović, Nađa 379

·         Živkov, Mara (prevodilac) 110

·         Živković, Miloš (1972-, mentor) 22, 180

·         Živković, Mirko (1955-, autor) 312

·         Živković, Vera 380

·         Živojinović, Dragan (1975-, recenzent) 72

·         Živojinović, Dragoljub R. (1934-, recenzent) 59

·         Živojinović, Dragoljub R. (1934-) 381

·         Žunjić, Slobodan (1949-) 382, 383, 384, 385


PREDMETNI REGISTAR

 

·         Agresija 164

·         - Kosovo - NATO 221

·         Anali Pravnog fakulteta u Beogradu (časopis) - Zabrana - 1971. 375

·         Antimonopolsko pravo 42

·         Antiterorističke mere 173

·         - Preventivne 267

·         Antiterorizam 61

·         Antropologija 286

·         Arbitražno pravo 152

·         Azil 40, 147

 

·         Bankarsko pravo 223, 234

·         Bankarstvo 223, 234

·         - Harmonizacija prava - Srbija - Evropska unija 308

·         Beogradski pašaluk - 1687-1739 351

·         Beogradski univerzitet vidi Univerzitet u Beogradu

·         Besedništvo vidi Retorika

·         Besedništvo - Zbornici 258

·         Bezbednosna politika - Evropa 150

·         Bezbednosni sektor 306

·         - Žene - Uloga - Zbornici 377

·         Bezbednost na radu 196

·         Bezbednost 307

·         - Balkan 206

·         - Evropska unija 150, 189

·         - Francuska 243

·         - Privatna - Zaštita 203

·         Bezbedonosna kultura 306

·         Bibliografije - Zbornici 335, 336

·         Bibliografi - Seminari 335

·         Bibliotekari - Sastanci - Zbornici 336

·         Bloch, Ernst - Teorija prava 38

·         Bračni drugovi vidi Supružnici

·         Bračni ugovori 165

 

·         Crkveno pravo 190

 

·         Čovečanstvo - Zaštita 346

 

·         Deca - Prava 142

·         - Zbornici 272

·         - Zakonsko izdržavanje 268

·         Demokratija 1, 281, 370

·         - Srbija 6

·         - Zbornici 57, 179

·         Devijantno ponašanje 320

·         Devize - Trgovina 66

·         Devizni kurs 66

·         Diplomatija - Drugi svetski rat 24

·         Diplomatski odnosi - 1945-1991 - SFRJ - SAD 183

·         Direktori - Naknade 329

·         Diskriminacija - Sprečavanje

·         - Evropska unija 82

·         - Međunarodno pravo 90

·         - Suzbijanje - Zbornici 242

·         - Vrste 90

·         - Zabrana 96

·         Dokazne radnje

·         - Krivični postupak 30

·         - Pretresanje 18

·         Društva kapitala - Zastupnici

·         - Statutarni 91

·         - Zakonski 91

·         Društvena kriza - Srbija 23

·         Društvene klase 222

·         Društveni pokreti - Zbornici 179

·         Država 123

·         - Imunitet - Međunarodno pravo 29

·         - Međunarodna odgovornost 358

·         - Suverenitet 99

·         - Tranzicija 330

·         Državna imovina

·         - BiH vidi Državna imovina

·         - Bosna i Hercegovina 69

·         Državni službenici

·         - Crna Gora - Zakoni 44

·         - Republika Srpska 129

·         Državnost - Srbija - Rusija 21

 

·         Đinđić, Zoran 226

·         Đurić, Mihailo - Biografije 375

 

·         Ekologija - Leksikoni 133

·         Ekološko pravo - Srbija 122

·         - Udžbenici 156

·         Ekonomija

·         - Politika 1

·         - Rečnici - Nemačko-francuski 253

·         Ekonomska kriza - Zbornici 145

·         Ekonomska nejednakost - Latinska Amerika 72

·         Ekonomska politika - Evropska unija - Zbornici 145

·         Ekonomska prava - Jugoslavija 124

·         Elektronske komunikacije - Srbija 334

·         Engleski jezik - Prevođenje 135

·         EUROPOL 68, 262

·         Evropska integracija

·         - Istorija 186

·         - Srbija - Zbornici 235

·         Evropska komisija 171

·         Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda

·         - Komentari 35

·         - Primena - Nacionalno sudstvo 199

·         Evropska odbarmbena agencija 189

·         Evropske integracije

·         - Sociološki aspekt - Srbija - Zbornici 178

·         - Srbija 369

·         Evropski ombudsman 171

·         Evropski sud za ljudska prava - Sudska praksa 35

 

·         Federalizam - Jugoslavija 127

·         Fihte, Johan Gotlib - Zbornici 86

·         Fihte, Johan Gotlib 283

·         Filozofija prava 87, 123, 289

·         Filozofija 263, 283

·         - Srbija 385

·         - Srednji vek 382

·         - Zbornici 86

·         Finansijske organizacije 349

·         Finansijski izveštaji - Privredna društva - Zalihe 344

·         Finansijsko pravo - Srbija 188

·         Fondacija "Miodrag Jovičić" - 2001-2012 89

·         Fondacije - Srbija 89

 

·         Genetski modifikovana hrana - Suzbijanje - Zbornici 92

·         Genetski modifikovani organizmi - Zbornici 92

·         Genocid

·         - Drugi svetski rat 291

·         - Hrvatska - Zbornici 373

·         - Srbi - Nezavisna država Hrvatska - 1941-1945 54

·         - Zbornici 108

·         Globalizacija - Zbornici 57, 179

·         Globalizam - Srpsko pitanje 206

·         GMO vidi Genetski modifikovani organizmi

·         Građansko pravo - Srbija - Udžbenici 204

 

·         Harmonizacija prava

·         - Mađarska - Evropska unija - Zbornici 106

·         - Srbija - Evropska unija - Zbornici 106, 235, 271, 356

·         Helsinški odbor za ljudska prava - Srbija - 2010 - Izveštaji 110

·         Hemijsko oružje - Terorizam 160

·         Hermeneutika 263, 289

·         Hipoteka

·         - Kontinentalno pravo 180

·         - Sudska realizacija 22

·         Hladni rat 74, 183

·         Hrišćanstvo 225

·         Humanitarna intervencija 99

·         Humanitarne intervncije - Ljudska prava 261

·         Humanitarno pravo

·         - Međunarodna pravila - Istorija 195

·         - Srednji vek 195

·         - Životna sredina - Zaštita 182

 

·         Imigranti - Ilegalni 40

·         Informacione tehnologije - Evropska unija 334

·         Infrastruktura - Finansiranje - Jugoistočna Evropa 304

·         Intelektualna svojina

·         - Povreda žiga 67

·         - Priručnici 259

·         - Socijalne mreže - Zaštita 224

·         Internet domeni - Sporovi 79

·         Internet - Pravo 132

·         Istorija prava - Srbija 146

·         Istorija

·         - Kneževina Srbija - 1818-1841 290

·         - Srbija 144, 351

·         - 20.vek 102

·         Italija - Politička istorija 381

·         Izvršenje i obezbeđenje - Srbija - Zakoni - Komentari 339

·         Izvršenje vidi Izvršni postupak

·         Izvršni postupak - Srbija - Zakoni 295

 

·         Javna preduzeća - Srbija - Zakoni - Priručnici 317

·         Javne agencije - Položaj 364

·         Javne nabavke - Srbija - Zakoni

·         - Komentari 137

·         - Priručnici 45

·         Javni poslovi 98

·         Javno beležništvo - Srbija

·         - Komentari - Priručnici 350

·         - Zakoni - Komentari 350

·         Javnobeležničke isprave - Modeli 350

·         Javno-privatno partnerstvo 304

·         Jednakost 281

·         Jovanović, Vladimir 12

·         Jovičić, Miodrag 89

·         Jugoslavija - Raspad

·         - Etički aspekt 266

·         - 1991-1995 102

 

·         Kanon Leke Dukađinija 131

·         Kapara 14

·         Kazna zatvora - Izvršenje 379

·         Kazne zatvora - Izvršenje 65

·         Komunitarno pravo 277

·         - Sudska kontrola - Nemačka 207

·         Konkurencija

·         - Državna pomoć - Srbija 149

·         - Evropska unija 42, 149

·         Konvencija protiv korupcije - Ujedinjene nacije - Komentari 60

·         Korupcija

·         - Međunarodne konvencije - Komentari 60

·         - Suzbijanje 330

·         - Zbornici 43

·         Kosić, Mirko M. - Bibliografije 192

·         Kosić, Mirko M. - Zbornici 192

·         Kosovsko pitanje

·         - Međunarodna zajednica 6

·         - 1993 221

·         Kragujevac - Istorija 290

·         Krajnja nužda - Uporedno pravo 275

·         Kriminalistička taktika 376

·         Kriminalitet

·         - Metodologija istraživanja 112

·         - Prevencija 327

·         - Ujedinjene nacije - Dokumenti 352

·         - Zbornici 278

·         - Suzbijanje

·         - Dražava 330

·         - Zbornici 279

·         Kriminologija - Naučni radovi - Metodologija izrade 112

·         Krivična dela ubistva - Žene - Žrtve 285

·         Krivična dela

·         - Davanje lažnog iskaza 62

·         - Isključenje 275

·         - Politička 148

·         - Protiv bezbednosti saobraćaja 73

·         Krivične sankcije

·         - Međunarodni standardi 142

·         - Srbija 324

·         - Zbornici 279

·         Krivični postupak

·         - Dokazne tehnike 353

·         - Srbija 324

·         - Zakoni 301

·         - Zbornici 280

·         - Zakoni - Srbija - Komentari 138

·         Krivični zakonik - Srbija 292, 302

·         - Zakoni 293

·         Krivično delo teške krađe vidi Teška krađa

·         Krivično delo zloupotrebe službenog položaja 347

·         Krivično delo - Zločin protiv mira 164

·         Krivično pravo 327

·         - Jugoslavija 323

·         - Kanada - Zakoni 130

·         - Opšti deo - Srbija - Udžbenici 326

·         - Reforma - Srbija - Zbornici 139, 278, 305

·         - Srbija 324

·         - Udžbenici 325

·         - Sudska praksa 374

·         - Sudske odluke 374

·         - Tumačenje prava 322

·         Krivično procesno pravo - Srbija 324

·         - Udžbenici 28

·         - Zbornici 280

·         Krivično zakonodavstvo - Srbija - Zbornici 278, 305

·         Kultura 287

·         Kulturna istorija - Srbija 368

·         Kulturna različitost 216

 

·         Lekovi - Srbija - Zakoni 363

·         Lična prava - Nepovredivost čovekove ličnosti 284

·         Logika

·         - Istorijski razvoj - Srbija 383, 384, 385

·         - Srbija - Srednji vek 382

·         Lokalna uprava - Decentralizacija 98

·         Lokalna vlast - Obveznice 181

 

·         Ljudska prava 64, 281, 346, 370

·         - Bezbednost - Zbornici 95

·         - Diskriminacija - Zbornici 242

·         - Invalidi 345

·         - Međunarodna zaštita - Srbija 35

·         - Ograničavanje - Zbornici 116

·         - Primena - Konvencije - Zbornici 83

·         - Ravnopravnost polova 273

·         - Srbija 110

·         - Srbija i Crna Gora 109

·         - Sudska zaštita - Srbija 199

·         - Tumačenje - Evropska unija - Konvencije 155

·         - Zaštita 63, 82, 96, 215

·         - Evropa - Ustavi 321

·         - Istočna Evropa - Zbornici 84

·         - Zbornici 116, 154

·         - Zbornici 108

 

·         Makroekonomija 1

·         Maloletnici

·         - Krivične sankcije 142

·         - Krivični postupak 357

·         - Krivičnopravna zaštita - Srbija - Zakoni 302

·         Maloletnička delinkvencija 142

·         - Zbornici - Suzbijanje 252

·         Maloletnički kriminalitet - Srbija - Zakoni 302

·         Maloletničko pravosuđe - Ujedinjene nacije - Dokumenti 352

·         Manjine

·         - Evropska unija 34

·         - Prava

·         - Međunarodno pravo 215, 370

·         - Zbornici 197

·         Marksizam 38, 222

·         Materinstvo

·         - Osporavanje 53

·         - Utvrđivanje 53

·         Matić, Dimitrije - Autobiografije 144

·         Medicinska sredstva - Srbija - Zakoni 363

·         Medijacija 31

·         Međunarodna arbitraža 152, 311

·         Međunarodna odgovornost države - Pripisivost 358

·         Međunarodna politika 9, 266

·         Međunarodna trgovina - Instrumenti plaćanja - Doktorske disertacije 75

·         Međunarodna zajednica - Mediji - Zloupotreba 359

·         Međunarodne finansije 308

·         Međunarodne finansijske organizacije 308

·         Međunarodni dokumentarni akreditiv - Doktorske disertacije 75

·         Međunarodni krivični tribunal. SFRJ(bivša) - Postupak - Hag 319

·         Međunarodni odnosi

·         - Balkan 206

·         - Jugoslavija 266

·         - Sovjetski savez - Mađarska - 1956 85

·         - Srbija

·         - Evropska unija 140

·         - Rusija 21

·         Međunarodni sud pravde. Savetodavni postupci 310

·         Međunarodno humanitarno pravo 261

·         - Zaštićene zone 342

·         Međunarodno javno pravo 101

·         - Srbija - Udžbenici 143

·         Međunarodno krivično pravo - Isključenje odgovornosti 236

·