ISSN  2217-5571

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 2/2014

с именским и предметним регистром

 

Уредница Ивана Пајић,

дипломирани библиотекар саветник

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

 

1      Mas. 983/+CD
ABOKARSH, Fatma J.
        Protection of human rights in the European Union : master thesis : [master rad] / Fatma J. Abokarsh. - Belgrade : [F. Abokarsh], 2013. - 54 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513287089

2      B III 168121
ABOU-Nigm, Verónica Ruiz
        The arrest of ships in private international law / Verónica Ruiz Abou-Nigm. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXVI, 278 str. ; 25 cm. - (Oxford private international law series)

ISBN 978-0-19-958135-1 (karton)
COBISS.SR-ID 513231281

3      B II 58273
AKMAN, Pinar
        The concept of abuse in EU competition law : law and economic approaches / Pinar Akman. - Oxford ; Portland : Hart, cop. 2012. - XXI, 354 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-1-84946-109-2 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 513233073

4      Mas. 982/+CD
ALAKER, Adel
        Adequacy of design protection in fashion industry : master thesis : [master rad] / Adel Alaker. - Belgrade : [A. Alaker], 2013. - 44 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513286833

5      B III 168165
ALIŠIĆ, Vladimir
        Повреда споразума о унапређењу и заштити улагања у пракси држава у транзицији : магистарски рад / Владимир Алишић. - Нови Сад : [В. Алишић], 2012. - 158 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 279464199

6      B I 121081
ALTMEPPEN, Holger
        Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung : (GmbHG) ; Kommentar, [mit MoMiG, FGG-ReformG, BilMoG und ARUG] / von Holger Altmeppen ; Günter H. Roth. - 7., neubearb. Aufl. - München : Beck, 2012. - XXVII, 1359 str. ; 20 cm. - ([Gelbe Erläuterungsbücher])

ISBN 978-3-406-62749-1 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513232817

7      B I 121094
        ANALIZA glavnih prepreka i problema u pristupu Roma pravu na adekvatno stanovanje. - 1. izd. - Beograd : Praxis, 2013 (Beograd : Avantguarde design). - 104, 106 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-86-87549-17-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 198658828

8      Mas. 981/+CD
ANĐELKOVIĆ, Nevena
        The EU as a global player : master thesis : [master rad] / Nevena Anđelković. - Belgrade : [N. Anđelković], 2013. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513286577

9      Mas. 939/+CD
ANĐELKOVIĆ, Nikola
        Споразум о стабилизацији и придруживању Републике Србије и Европске уније : мастер рад из Међународног јавног права / Никола Анђелковић. - Београд : [Н. Анђелковић], 2014. - 89 листова : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513188273

10    B II 58325
ANKUM, Hans, 1930-
        D. 40.4.29 Scaevola L. 23 digestorum : un drame matrimonial romain ayant des conséquences juridiques complexes / Hans Ankum. - [Warsaw : s. n., 2005]. - Str. [1]-5 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513249201

11    B II 58323
ANKUM, Hans, 1930-
        Rescripts of roman emperors promulgated until the end of the reign of Diocletian in 305 A.D. / Hans Ankum. - [Novi Sad : s. n., 2006]. - Str. 9-18 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513249713

12    B II 58326
ANKUM, Hans, 1930-
        Das verhältnis zwischen Latinus Largus und Iulius Paulus i D 44.2.30.1 / Hans Ankum. - [Wien : s. n., 2006]. - Str. [1]-13 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513248689

13    B II 58322
ANKUM, Hans, 1930-
        Wilhelm Simhäuser : (1930-2004) : [in memoriam] / Hans Ankum. - [Trnava : s. n., 2005]. - Str. 271-278 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513250225

14    B II 58324
ANKUM, Hans, 1930-
        L'expression favor libertatis dans les travaux des juriste classiques romains / Hans Ankum. - [Barselona : s. n., 2006]. - Str. 45-78 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513249457

15    B II 58272
        ANTITRUST law and economics / edited by Keith N. Hylton. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2010. - XII, 298 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Encyclopedia of law and economics, second edition ; 4)

ISBN 978-1-84720-731-9 (karton)
COBISS.SR-ID 11002705

16    B II 58284
        APPRAISING strict liability / edited by A.P. Simester. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2005. - XII, 286 str. ; 24 cm

ISBN 0-19-927851-2
COBISS.SR-ID 513235889

17    B III 168112
        ARBITRATION under international investment agreements : a guide to the key issues / edited by Katia Yannaca-Small. - New York ; Oxford : Oxford University Press, cop. 2010. - XXII, 767 str. ; 26 cm

ISBN 978-0-19-534069-3 (karton)
COBISS.SR-ID 513226161

18    B III 168103/2
AVRAMOV, Smilja, 1918-
        Геноцид у Југославији : 1941-1945, 1991 ---. Књ. 2 / Смиља Аврамов. - 1. изд. - Београд : Академија за дипломатију и безбедност : ИГАМ, 2008 (Ужице : Лапчевић). - 342 стр. ; 25 cm : фотогр. - (Библиотека Посебна издања / [ИГАМ, Београд])

ISBN 978-86-83927-37-1 (картон)
COBISS.SR-ID 152091148

19    Mas. 1004
AVRAMOVIĆ, Ana
        Right to a healthy environment as a fundamental human right : master in European Integration : [master rad] / Ana Avramović. - Beograd : [A. Avramović], 2013. - 19 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513302449

20    B II 58384
BABOVIĆ, Budimir
        Interpol : mit i stvarnost / Budimir Babović. - Zagreb : Globus, 1986 (Ljubljana : Delo). - 253 str. : ilustr., [12] listova s fotogr. ; 21 cm. - (Biblioteka Globus)
Sadrži i: Statut Međunarodne komisije kriminalističke policije, 1923 ; Statut međunarodne organizacije kriminalističke policije - INTERPOL.

ISBN 86-343-0217-2 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 31903751

21    B II 58377
BAČIĆ, Franjo
        Kazneno pravo / Bačić Franjo. - 5. prerađeno i prošireno izd. - Zagreb : Informator, 1998 (Zagreb : Tisak August Šenoa). - 526 str. ; 24 cm

ISBN 953-170-064-8 (karton)
COBISS.SR-ID 512041415

22    B II 58445
BAJAGIĆ, Mladen, 1962-
        Методика обавештајног рада / Младен Бајагић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2010 (Београд : Inpress). - XII, 221 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-175-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 179246092

23    Mas. 923/+CD
BAJIĆ, Sanja
        Оправданост патентноправне заштите проналазака лекова : мастер рад / Сања Бајић. - Београд : [С. Бајић], 2014. - 47 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513186225

24    D 929
BAJOVIĆ, Vanja, 1978-
        Процесноправни значај општепознатих чињеница и чињеница утврђених у правоснажним судским одлукама : докторска дисертација / Вања Бајовић. - Београд : [В. Бајовић], 2014. - XII, 374 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)  
COBISS.SR-ID 513284529

25    B III 168119
BALDWIN, Richard E.
        The economics of European integration / Richard Baldwin and Charles Wyplosz. - 4th ed. - London : McGraw-Hill Higher Education ; New York : McGraw-Hill [distributor], cop. 2012. - [XXIII], 560 str. : ilustr., mape ; 25 cm

ISBN 978-0-0771-3172-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513230001

26    B III 168167
BAROŠ, Nenad
        Pravni aspekti nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj : doktorska disertacija / Nenad Baroš. - Novi Sad : [N. Baroš], 2012. - 275 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 279462919

27    B III 168166
BAROŠ, Predrag
        Uloga notara u pravu privrednih društava : doktorska disertacija / Predrag Baroš. - Novi Sad : [P. Baroš], 2012. - 335 listova ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 279463431

28    B III 168136
BARTOL, Curt R., 1940-
        Criminal behavior : a psychosocial approach / Curt R. Bartol, Anne M. Bartol. - Pearson new intern. ed. - Harlow : Pearson Education, cop. 2014. - II, 598 str. : ilustr. ; 28 cm

ISBN 1-29202-295-7
COBISS.SR-ID 513239985

29    B II 58360
BASTA, Danilo N., 1945-
        Ђорђе Тасић и проблем (апсолутног) природног права / Данило Н. Баста. - [Београд : б. и., 1994]. - Стр. 49-61 ; 24 cm

(Брош.)  
COBISS.SR-ID 513244849

30    B II 58311
BASTA, Danilo N., 1945-
        Леџбеница душе и царство речи : уз једну нову књигу о библиотекама / Данило Н. Баста. - [Б. м. : б. и., 2013]. - Стр. 18-19 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513243825

31    B II 58331
BASTA, Danilo N., 1945-
        Schwächen der Demokratie / Danilo N. Basta. - [Berlin : s. n., 2006]. - Str. [537]-546 ; 24 cm

(Broš.)  
COBISS.SR-ID 513248433

32    Mas. 944/+CD
BAŠA, Petar
        Стечајни судија : улога и значај у стечајном поступку : мастер рад из Стечајног права / Петар Баша. - Београд : [П. Баша], 2013. - 152 листа ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513193905

33    B II 58436
BELLOMO, Manlio
        The common legal past of Europe : 1000-1800 / Manlio Bellomo ; translated by Lydia G. Cochrane. - Washington, D.C. : The Catholic University of America Press, cop. 1995. - XIX, 252 str. ; 22 cm. - (Studies in medieval and early modern canon law ; Vol. 4)

ISBN 0-8132-0813-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 4668497

34    B II 58434
        BENEFICIAL ownership : recent trends / editors: Michael Lang ... [et al.]. - Amsterdam : IBFD, cop. 2013. - XVI, 350 str. : graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 978-90-8722-200-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513299633

35    B II 58444
BESAROVIĆ, Ines, 1953-
        Poslovno pravo / Ines M. Besarović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Intermex, 2010 (Beograd : Radunić). - 456 str. ; 24 cm
Sadržaj s nasl. str.: Kompanijsko pravo ; Trgovinsko pravo ; Međunarodno trgovinsko pravo.

ISBN 978-86-83437-86-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 174208524

36    Mas. 945/+CD
BEŠEVIĆ, Jelena
        Положај шефа државе у систему Сједињених Америчких Држава : мастер рад / Јелена Бешевић. - Београд : [Ј. Бешевић], 2013. - 60 листова : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513194417

37    B III 168111
BISHOP, R. Doak
        Annulment under the ICSID convention / R. Doak Bishop and Silvia M. Marchili. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XXIV, 305 str. ; 26 cm. - (Oxford international arbitration series)

ISBN 978-0-19-965374-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513225905

38    B II 58381
BJELAJAC, Mile, 1955-
        Дипломатија и војска : Србија и Југославија 1901-1999 / Миле Бјелајац. - Београд : Медија центар "Одбрана" : Академија за дипломатију и безбедност, 2010 (Београд : Војна штампарија). - 314, [2] стр. с таблама : илустр. ; 21 cm

ISBN 978-86-335-0301-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 179037964

39    B I 121093
BLAGOJEVIĆ, Milan
        Исламски конституционализам на ирански начин : (кратка анализа основа уставног уређења Ирана) / Милан Благојевић ; [превод на енглески Лидија Дангубић]. - Бања Лука : Службени гласник Републике Српске : Универзитет за пословни инжењериниг и менаџмент, 2012 (Бања Лука : Службени гласник Републике Српске). - 175, 178 стр. ; 20 cm
Садржи и: Устав Исламске Републике Иран.

ISBN 978-99938-22-33-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 2747928

40    B II 58263
        BOARDS and shareholders in European listed companies : facts, context and post-crisis reforms / edited by Massimo Belcredi and Guido Ferrarini. - Reprinted 1st ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2014. - XIV, 437 str. : tabele, graf. prikazi ; 24 cm. - (International corporate law and financial market regulation)

ISBN 978-1-107-04056-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513230257

41    B III 168117
        BOARDS of directors in European companies : reshaping and harmonising their organisation and duties / edited by Hanne S. Birkmose, Mette Neville, Karsten Engsig Sørensen. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2013. - XXI, 399 str. : ilustr. ; 25 cm. - (European company law series ; volume 10)

ISBN 978-90-411-4141-5 (karton)
COBISS.SR-ID 513230513

42    Sem. 3570
BODROŽIĆ, Ivana
        Оправданост кривичноправне заштите животне средине : семинарски рад / Ивана Бодрожић. - Београд : [И. Бодрожић], 2014. - 31 лист ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513200817

43    B II 58366
BOJANIĆ, Bojan, 1972-
        Регионализација и регионална држава : уставноправни аспекти / Бојан Бојанић. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2013 (Краљево : Graficolor). - 243 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије ; Правни факултет, Приштина [тј.] Косовска Митровица)

ISBN 978-86-6083-023-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 197901324

44    B I 121091
BOJANIN, Svetomir, 1932-
        Волети, али како : основе савремене психотерапије / Светомир Бојанин. - Београд : Конрас, 2013 (Нови Сад : Артпринт медија). - 694 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Вид ; књ. 5)

ISBN 978-86-7552-060-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 193129740

45    B II 58267
BONNARD, Jérôme
        Droit des assurances / Jéröme Bonnard. - 4e éd. - Paris : LexisNexis, impr. 2012. - XIII, 430 str. ; 24 cm. - (Objectif droit, Cours : licence-master)

ISBN 978-2-7110-1698-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513229489

46    Mas. 950/+CD
BOŠKOVIĆ, Vladimir
        Развој норми ius cogens и њихов значај у модерном међународном праву : мастер рад из Међународног јавног права / Владимир Бошковић. - Београд : [В. Бошковић], 2013. - 73 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513194161

47    B III 168123
BOWTLE, Graeme
        The law of ship mortgages / by Graeme Bowtle, Kevin Patrick McGuinness. - London : LLP, 2001. - XLVI, 399 str. ; 25 cm. - (Lloyd's shipping law library)

ISBN 1-85978-9978 (karton)
COBISS.SR-ID 513231537

48    B III 168097/2
BRACANOVIĆ, Slobodan N., 1956-
        Стратегије привредног и друштвеног развоја. Књ. 2 / Слободан Н. Брацановић. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Економски факултет, 2011 (Жича : Кварк). - 1435 стр. : табеле ; 25 cm

ISBN 978-86-80127-56-9 (картон)
COBISS.SR-ID 189120012

49    B I 121087
BRADSHAW, David, 1960-
        Аристотел на Истоку и Западу : метафизика и подељеност хришћанства / Дејвид Бредшоу ; [превод са енглеског Ирина Радосављевић]. - Београд : Мартириа ; Карловац : Епархија горњокарловачка. - 449 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремено богословље ; 6)

ISBN 978-86-87909-12-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 191853068

50    B III 168140
BRIDGE, F. H. S.
        The Council of Europe French-English legal dictionary / F.H.S. Bridge. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1994. - 312 str. ; 30 cm

ISBN 92-871-2496-5
COBISS.SR-ID 21229405

51    B II 58223
BROYLES, D. Scott
        Criminal law in the USA / D. Scott Broyles. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2011. - 165 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-90-411-3620-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 513217201

52    B III 168133
BRUNNER, Heinrich
        The sources of English law : [reprinted from select essays in Anglo-American legal history, volume two] / by Heinrich Brunner = [transl. by Ernst Freund, comp. and ed. by a committee of the Association of American law schools]. - [Reprint]. - Boston : Little & Brown, 1908. - 52 str. ; 25 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513236145

53    Mas. 943/+CD
BUČIĆ, Vladimir
        Незахвалност поклонопримца као разлог за опозив уговора о поклону : мастер рад / Владимир Бучић. - Београд : [В. Бучић], 2013. - 61 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513189553

54    Mas. 917/+CD
BUĐIĆ, Sanda
        Принцип територијалности у праву жига и коришћење жигом заштићене ознаке на интернету : мастер рад из предмета Право интелектуалне својине / Санда Буђић. - Београд : [С. Буђић], 2013. - 41 лист ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513187761

55    Mas. 970/+CD
BULATOVIĆ, Ivana
        Дејство међународних уговора у односу на треће државе : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Ивана Булатовић. - Београд : [И. Булатовић], 2014. - 48 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513265585

56    B II 58294
        BYZANTINES, Latin, and Turks in the Eastern Mediterranean World after 1150 / edited by Jonathan Harris, Catherine Holmes, and Eugenia Russell. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, 2012. - XI, 378 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Oxford studies in Byzantium)

ISBN 978-0-19-964188-8 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513238961

57    B II 58283
CAENEGEM, R. C. van
        The birth of the English common law / R.C. van Caenegem. - 2nd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988. - XVII, 160 str. ; 22 cm. - (Cambridge paperback library)

ISBN 0-521-35682-2 (broš.)  
;   COBISS.SR-ID 513235377

58    B II 58428
CALABRÒ, Andrea
        Governance structures and mechanisms in public service organizations : theories, evidence and future directions / Andrea Calabrò. - Heidelberg ; New York : Physica-Verlag (Springer), cop. 2011. - XVII, 131 str. : tabele ; 24 cm. - (Contributions to Management Science, ISSN 1431-1941)
ISBN 978-3-7908-2839-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513299377

59    B Z I 2956/+CD
CANS, Chantal
        Code de l'environnement : [commenté] / Chantal Cans et Jessica Makowiak. - 17e éd. - Paris : Dalloz, édition 2014. - XLVI, 3439, 6 str. ; 20 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

ISBN 978-2-247-13229-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513219761

60    B II 58306
CARBONNIER, Jean, 1908-2003
        Flexible droit : pour une sociologie du droit sans rigueur / Jean Carbonnier. - 10e édition. - Paris : L.G.D.J, DL 2014, cop. 2014. - 493 str. ; 24 cm. - (Anthologie du droit)

ISBN 978-2-275-04201-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513240497

61    B II 58242
CASTETS-Renard, Céline
        Droit de l'Internet : droit franţcais et européen / Céline Castets-Renard. - 2e éd. - Paris : Montchrestien-Lextenso éd., DL 2012. - VIII, 490 str. ; 24 cm. - (Cours : LMD, ISSN 1954-0450)

ISBN 978-2-7076-1817-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513222833

62    Mas. 984/+CD
CETINIĆ, Marin
        General principles and legal basis of EU environmental policy and law : master thesis : [master rad] / Marin Cetinic. - Belgrade : [M. Cetinić], 2013. - 76 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513287345

63    B II 58424
CHADWICK, Anthony
        The English legal system / Anthony Chadwick. - 2nd ed. - Brighton : Emerald Publishing, cop. 2011. - 140 str. : tabele ; 21 cm. - (Emerald home lawyer series)

ISBN 978-1-847161-95-6 (broš. sa omotom)
COBISS.SR-ID 513298865

64    B II 58320
CHARITOS, Panayotis
        The status of Kosovo and Metohija according to international law / Panayotis G. Charitos. - [Belgrade : s. n., 2006]. - Str. [381]-422 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513253041

65    B II 58253
        CISG vs. regional sales law unification : with a focus on the new common European sales law / edited by Ulrich Magnus. - Munich : SELP, 2012. - IX, 237 str. ; 23 cm : tabele

ISBN 978-3-86653-230-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 1024985249

66    B III 168115
COLLINS, Hugh, 1953-
        Justice in dismissal : the law of termination of employment / Hugh Collins. - Reprint. ed. - Oxford : Clarendon Press ; New York : Oxford University Press, 2011. - XXIV, 277 str. ; 25 cm. - (Oxford monographs on labour law)

ISBN 0-19-825435-0
COBISS.SR-ID 513227441

67    B III 168116
        COMPARATIVE company law : a case-based approach / edited by Mathias Siems and David Cabrelli. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2013. - XI, 399 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-1-84113-891-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 13168209

68    B III 168139
        CONSTITUTIONAL values and European contract law / [edited by] Stefan Grundmann. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International ; Austin [etc.] : Wolters Kluwer, Law & Business, cop. 2008. - XVI, 265 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Private law in European context series, ISSN 1571-5140 ; vol. 13)

ISBN 978-90-411-2765-5 (karton)
COBISS.SR-ID 9987409

69    B II 58437
        CONSTITUTIONALISM in Asia in the early twenty-first century / edited by Albert H. Y. Chen. - 1st ed. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2014. - XV, 435 str. ; 24 cm. - (Comparative constitutional law and policy)

ISBN 978-1-107-04341-1 (karton)
COBISS.SR-ID 513300401

70    B I 121085/1      B I 121085/2
CONTE, Giuseppe
        Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache = Dizionario giuridico ed economico. Teil 1, 2 / begründet von Giuseppe Conte = fondato da Giuseppe Conte ; fortgeführt von Hans Boss = a cura di Hans Boss. - 5., neubearbeitete und erw. Aufl. - München : C.H. Beck ; Basel : Helbing & Lichtenhahn ; Mailand : Giuffrè, 2001. - 2 knj. (530 ; 680 str.) ; 20 cm. - (Beck'sche Rechts- und Wirtschaftswörterbücher)

Dosadašnji sadržaj: t. 1. Italienisch-Deutsch  ; t. 2. Deutsch-Italienisch.

ISBN 3-406-47774-7 (v. 1, Beck : karton)
ISBN 3-406-48059-4 (v. 2, Beck : karton)
COBISS.SR-ID 513242289

71    B II 58258
        COPYRIGHT and creativity in the digital economy : balancing policy, protection, and innovation / Matthew Newman and Noel Oliver edts. - New York : Nova Science, 2013 [tj.] 2014. - IX, 180 str. ; 24 cm. - (Internet policies and issues)
Sadrži i: Intellectual property rights violations.

ISBN 1-62948-189-0
COBISS.SR-ID 513226417

72    CD 15
COUNCIL of Europe, Office in Belgrade
        Criminal asset recovery : European court of human rights : selected judments and decisions / [prepared by] Council of Europe, Office in Belgrade. - Belgrade : Council of Europe, Office in Belgrade, 2013. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm
Sadrži i: Oduzimanje imovine proistekle iz krivičnog dela : Evropski sud za ljudska prava : odabrane presude i odluke.

ISBN 978-86-84437-56-5
COBISS.SR-ID 513284017

73    CD 16
COUNCIL of Europe, Office in Belgrade
        Mutual legal assistance manual [Elektronski izvor] / [prepared by] Council of Europe, Office in Belgrade. - Belgrade : Council of Europe, Office in Belgrade, 2013. - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) : tekst ; 12 cm
Sadrži i: Uzajamna pravna pomoć ; Bilateralni ugovori ; Multilateralni ugovori Saveta Evrope ; Multilateralni ugovori Ujedinjenih nacija.

ISBN 978-86-84437-57-2
COBISS.SR-ID 513281713

74    B III 168101
        COURTS, interpretation, the rule of law / Miodrag Jovanović and Kenneth Eianr Himma (eds.) ; with the introduction by A. Marmor. - The Hague : Eleven International, 2014. - IX, 219 str. ; 25 cm. - (Democracy and the rule of law ; 3)

ISBN 978-94-6236-096-9 (karton)
COBISS.SR-ID 206649612

75    B III 168141
        CRIMINAL law / by Richard J. Bonnie ... [et al.]. - 3rd ed. - New York : Thomson Reuters : Foundation Press, cop. 2010. - XLIII, 1225 str. ; 26 cm
Sadrži i: The Model Penal Code ; Selected Penal Statutes.

ISBN 978-1-59941-359-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513299889

76    B II 58208
CRNIĆ, Ivica
        Otkaz ugovora o radu : s iscrpnom sudskom praksom, prilozima i abecednim kazalom pojmova / Ivica Crnić. - Zagreb : Organizator, 2013. - XXI, 331 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Pravo ; Knj. 79)

ISBN 978-953-7585-42-6
COBISS.SR-ID 513212337

77    B II 58285
CRUZ, Peter de
        Comparative law in a changing world / Peter de Cruz. - 3rd ed. - London ; New York : Routledge-Cavendish, 2007 [i. e.] 2008. - XI, 532 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-85941-936-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 2346967

78    B III 168110
        CURRENT issues in the CISG and arbitration / Ingeborg Schwenzer, Yeşim M. Atamer, and Petra Butler (eds.). - Hague : Eleven international publishing, cop. 2014. - X, 299 str. ; 25 cm. - (International commerce and arbitration ; vol. 15)

ISBN 978-94-6236-097-6 (karton)
COBISS.SR-ID 513224369

79    B III 168150/2
ČARNIĆ, Dorotea
        Процес КП 5/03 : убиство Зорана Ђинђића. Књ. 2 / Доротеа Чарнић, Александра Петровић. - 1. изд. - Београд : Дин седма сила : Мултинационални фонд културе, 2008 (Београд : Драслар партнер). - 387 стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Библиотека Велики судски процеси)

ISBN 978-86-87555-01-3 (картон)
COBISS.SR-ID 151768076

80    B II 58406
ČEJOVIĆ, Bora, 1941-
        Кривично право / Бора Чејовић, Мирко Кулић. - Нови Сад : Универзитет Привредна академија, Правни факултет, 2014 (Нови Сад : Фељтон). - 592 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-040-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 284833287

81    Mas. 978
ČOLAK, Andrea I.
        Harmonization of Serbian patent law with European Union law and international treaties : master thesis : [master rad] / Andrea I. Čolak. - Belgrade : [A. Čolak], 2013. - 69 listova ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513285809

82    Mas. 951/+CD
ČOLOVIĆ, Igor
        Увиђај : (кривичнопроцесни и криминалистички аспекти) : мастер рад из Криминалистике / Игор Чоловић. - Београд : [И. Чоловић], 2013. - 61 лист : граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513192625

83    Mas. 942/+CD
ČOLOVIĆ, Inja
        Криминалистичке верзије : мастер рад из Криминалистике / Иња Чоловић. - Београд : [И. Чоловић], 2013. - 70 листова : илустр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513189297

84    D 927
ĆORIĆ-Erić, Vesna B.
        Однос Европског суда правде и Европског суда за људска права : докторска дисертација / Весна Б. Ћорић Ерић. - Београд : [В. Ћорић Ерић], 2013. - XXII, 200, LXXXIII листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513264561

85    B II 58301
DANNEMANN, Gerhard
        The German law of unjustified enrichment and restitution : a comparative introduction / Gerhard Dannemann. - New York : Oxford University Press, cop. 2009. - XIX, 327 str. ; 22 cm

ISBN 978-0-19-953311-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513237425

86    B II 58207
DEGAN, Vladimir-Đuro
        Međunarodno pravo / Vladimir-Đuro Degan. - Zagreb : Školska knjiga, 2011 (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). - XII, 923 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta = Manualia Universitatis studiorum)

ISBN 978-953-0-30417-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 512273384

87    B I 121084
DEMOGUE, René, 1872-1938
        Des modifications aux contrats par volonté unilatérale / René Demogue ; [présentation par] Christophe Jamin. - [Paris] : Dalloz, 2013. - 90 ; 59 str. ; 21 cm. - (Tiré à part ; volume 6)

ISBN 978-2-247-12654-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513240753

88    B II 58213
DI Amato, Astolfo
        Criminal law in Italy / Astolfo Di Amato ; [contributing authors: Suzanne E. Tomkies, Federica Fucito, Mariangela Aparo]. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2013. - 238 str. : portreti, tabele ; 24 cm

ISBN 978-90-411-5170-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513215153

89    Mas. 953/+CD
DIMITRIJEVIĆ, Miloš
        Председник републике по уставима Србије од 1990. и 2006. године : мастер рад из Уставног права / Милош Димитријевић. - Београд : [М. Димитријевић], 2013. - 64 стр. ; 30 cm + [1] CD ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513190065

90    B II 58252
        DISPUTE settlement at the WTO : the developing country experience / edited by Gregory C. Shaffer and Ricardo Meléndez-Ortiz. - New York : Cambridge University Press, cop. 2010. - XVI, 355 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-0-521-76967-9 (karton)
COBISS.SR-ID 513225393

91    Mas. 968/+CD
DOBROSAVLJEVIĆ, Ivana
        Понављање управног поступка : услови и могућности : мастер рад / Ивана Добросављевић. - Београд : [И. Добросављевић], 2014. - 50 листова : факсим. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513269425

92    B II 58274
DOLFSMA, Wilfred
        Government failure : society, markets and rules / Wilfred Dolfsma. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2013. - [VIII], 158 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm

ISBN 978-1-78254-606-1 (karton)
COBISS.SR-ID 513231793

93    D 932
DOLOVIĆ, Katarina G., 1984-
        Правне последице изјаве воље усмерене на раскид уговора због неизвршења : докторска дисертација / Катарина Г. Доловић. - Београд : [К. Доловић], 2014. - XXI, 373, II листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513302961

94    B II 58279
DOUGLAS, Zachary
        The international law of investment claims / Zachary Douglas. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2009. - LXVII, 616 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-107-41136-4 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 1024347041

95    B II 58206
DRAGOVIĆ, Radovan V., 1878-1905
        Избор чланака / Радован Драговић ; [припремио за штампу и предговор написао Сергије Димитријевић]. - Београд : Просвета, 1954 (Београд : Просвета). - 375 стр. : портрети ; 22 cm. - (Прилози историји Радничког покрета у Србији)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 32623623

96    B II 58363
DRAŠKIĆ, Mladen
        Уговорно право међународне трговине / Младен Драшкић, Маја Станивуковић. - Београд : Службени лист СЦГ, 2005 (Ужице : Графичар). - 528 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 86-355-0708-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 127346956

97    B II 58414
DRENOVAK-Ivanović, Mirjana, 1982-
        Приступ правди у еколошким управним стварима / Мирјана Дреновак-Ивановић. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Досије студио). - 286 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / [Правни факултет, Београд])

ISBN 978-86-7630-468-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 204497420

98    Mas. 949/+CD
DRINIĆ, Aleksandra
        Однос јавног тужиоца и полиције у предистражном поступку : мастер рад из Кривично процесног права / Александра Дринић. - Београд : [А. Дринић], 2013. - 69 листова : обрасци, факсим. ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513194673

99    B II 58287
        Le DROIT commun européen de la vente : examen de la proposition de règlement du 11 octobre 2011 / sous la direction de Olivier Deshayes. - Paris : Société de législation comparée, DL 2012. - 449 str. ; 24 cm. - (Collection Trans Europe experts, ISSN 2110-0489 ; volume 6)

ISBN 978-2-36517-013-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513234609

100  B II 58244
        DROIT de la consommation = : Konsumentenrecht = Consumer Law : Liber amicorum Bernd Stauder / [Faculté de droit de Genève]. Sous la direction de Luc Thévenoz et Norbert Reich. - Genève [etc.] : Schulthess [etc.], 2006. - 622 str. ; 23 cm. - (Collection genevoise)

ISBN 3-7255-5204-5 (Schulthess)
COBISS.SR-ID 513223089

101  B III 168156
        DROIT des médias, 2002 / sous la direction de Charles Debbasch ; Xavier Agostinelli ... [et al.]. - Paris : Dalloz, 2002. - X, 1184 str. ; 26 cm. - (Dalloz référence)

ISBN 2-247-04683-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513270449

102  B Z III 564
        DUSCHAN'S Gesetzbuch : (1349-1354) : verfassungsurkunde des Serbischen Kaiserreiches im Mittelalter / deutsche übersetzung mit anmerkungen von Jewrem Gerassimowitsch. - Selbstverlag. - Bonn a. Rhein. : [s. n.], 1913. - 50 str. ; 27 cm

COBISS.SR-ID 518244245

103  Mas. 922/+CD
DŽIBRAKOVIĆ, Marijana
        Религија и права животиња : мастер рад / Маријана Џибраковић. - Београд : [М. Џибраковић], 2014. - 30 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513186481

104  B II 58385
ĐORĐEVIĆ, Miroslav
        Преглед развитка политичких и правних установа Србије : од краја XVIII до почетка XX века / Мирослав Ђорђевић. - 3. изд. - Ниш : Градина, 1984 (Ниш : Просвета). - 151 стр. ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 37346055

105  Mas. 937/+CD
ĐORĐEVIĆ, Vanja
        Еволуција породице - правни аспекти : мастер рад из Грађанско-правног модула, подмодул Права детета / Вања Ђорђевић. - Београд : [В. Ђорђевић], 2013. - 63 листа ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513192369

106  Sem. 3574
ĐUKIĆ, Dalibor
        Однос државе према верским вођама у пракси Европског суда за људска права : семинарски рад из Историје државно-црквеног права / Далибор Ђукић. - Београд : [Д. Ђукић], 2013. - 22 листа ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513302705

107  B III 168127
        The ECONOMICS of judicial behaviour / edited by Lee Epstein. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2013. - 2 knj. (XX, 916 ; XI, 916) : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Economic approaches to law ; 38)

ISBN 978-1-78100-721-1 (karton)
COBISS.SR-ID 513232049

108  B III 168120/1
EHRENBERG, Victor, 1851-1929
        Versicherungsrecht. Volume 1 / Victor Ehrenberg. - [Charleston, S.C. : Nabu Press, 2010]. - XII, 536 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-1424-4610-9 (broš.)  ;   COBISS.SR-ID 513228977

109  B II 58421
        EINZELVERANTWORTUNG und Mitverantwortung im Strafrecht : Europäisches Kolloquium auf Schloß Ringberg am Tegernsee vom 1.-3. Juli 1996 = Individual, participatory and collective responsability in criminal law / hrsg. von Albin Eser, Barbara Huber, Karin Cornils. - Freiburg im Breisgau : Edition iuscrim : Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, 1998. - XV, 441 str. ; 21 cm. - (Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht ; Bd. S 71)

ISBN 3-86113-951-0 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 52961

110  B II 58249
        ÉTUDES à la mémoire du professeur Bruno Oppetit. - [Paris] : LexisNexis Litec, cop. 2009. - XX, 740 str. : slika B. Opetita ; 23 cm

ISBN 978-2-7110-1346-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513225649

111  B II 58237
        ÉTUDES offertes au doyen Philippe Simler. - Paris : Dalloz : Litec, impr. 2006. - XXV, 930 str. ; 24 cm

ISBN 978-2-7110-0803-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513222065

112  B II 58241
        ÉTUDES offertes au professeur Philippe Malinvaud. - Paris : Litec, impr. 2007. - XX, 750 str. ; 24 cm

ISBN 978-2-7110-0573-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513221809

113  B III 168128
        EUROPEAN capital markets law / edited by Rüdiger Veil ; translated by Rebecca Ahmling. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - XLIV, 512 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-84946-440-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 1451233

114  B III 168099
        EUROPEAN competition law review / [editor Julian Maitland-Walker ; country correpondents Dusan Popovic ... et al.]. - Andover : Thomson Reuters, 2014. - Str. 99-149 ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513201073

115  B II 58309
        FEDERALISM and democracy in Latin America / edited by Edward L. Gibson. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, cop. 2004. - X, 377 str. : ilustr. ; 23 cm

ISBN 0-8018-7423-8 (karton)
COBISS.SR-ID 513241777

116  B II 58418
        FEDERALISMOS latinoamericanos : México, Brasil, Argentina / coordinador Marcello Carmagnani. - 1. ed. - México : El Colegio de México : Fideicomiso Historia de las Américas : Fondo de Cultura Económica, 1993. - 416 str. : geogr. karta ; 23 cm. - (Serie Estudios. Fideicomiso Historia de las Américas)

ISBN 978-968-16-4216-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513294513

117  Mas. 995/+CD
FEICHTINGER, Stefanie
        GMO : a European framework tries to approach a challenge : master in European Integration : [master rad] / Stefanie Feichtinger. - Belgrade : [S. Feichtinger], 2013. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513291441

118  B II 58405
FEJEŠ, Ištvan
        Криминалистичка методика / Иштван Фејеш, Оливер Лајић. - Нови Сад : Правни факултет, 2014 (Петроварадин : Футура). - 275 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-133-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 284658439

119  B II 58220
FERRARI, Franco
        Forum shopping in the international commercial arbitration context / edited by Franco Ferrari. - Munich : Sellier European Law Publishers GmbH, cop. 2013. - X, 458 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-3-86653-263-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513216689

120  B II 58292
        FESTSCHRIFT für Volker Krey zum 70. Geburtstag am 9. Juli 2010 / hrsg. von Knut Amelung ... [et al.]. - Stuttgart : Kohlhammer, 2010. - XIII, 530 str. ; 24 cm

ISBN 978-3-17-021511-5 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513238705

121  B II 58189
FICHTE, Johann Gottlieb, 1762-1814
        O Makijaveliju ; Patriotizam i njegova suprotnost / Johan Gotlib Fihte ; preveo Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije, 2011 (Beograd : Dosije). - 79 str. : autorova slika ; 21 cm. - (Biblioteka Parerga ; 23)

ISBN 978-86-6047-045-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 184882956

122  B II 58266
FINNERN, Christian
        Der Vertragsabschluss im Versicherungsrecht : die besonderheiten des geltenden rechtes, die vorgaben des Europa ischen gesetygebers und die reform des deutschen versicherungsvertragsrechtes / Christian Finnern. - Saarbrücken : Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften, cop. 2009. - 290 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-86194-005-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513229233

123  B II 58380
FIRSCHING, Karl
        Einführung in das internationale Privatrecht : einschlieąlich der Grundzüge des internationalen Verfahrensrechts / von Karl Firsching. - 3., völlig neubearb. Aufl. - München : Beck, 1987. - XX, 329 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe der juristischen Schulung ; H. 18)

ISBN 3-406-31659-X (broš.)
COBISS.SR-ID 513272497

124  B III 168107
FISHER, Elizabeth
        Environmental law : text, cases, and materials / Elizabeth Fisher, Bettina Lange and Eloise Scotford. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. - LXXII, 1087 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 978-0-19-927088-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513219505

125  B II 58224/1
FLETCHER, George P.
        The grammar of criminal law : American, comparative, and international. Vol. 1, Foundations / George P. Fletcher. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2007. - XXV, 366 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-510310-6 (karton)
COBISS.SR-ID 513217457

126  B II 58225/3
FLOUR, Jacques
        Les obligations. 3, Le rapport d'obligation / Jacques Flour, Jean-Luc Aubert, Éric Savaux. - 8e éd. - Paris : Sirey, 2013. - X, 497 str. ; 24 cm. - (Droit civil)
Sadržaj sa nasl. str.: La preuve ; Les effets de l'obligation ; La responsabilité contractuelle ; Transmission ; Transformation ; Extinction des obligations.

ISBN 978-2-247-13046-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513217713

127  B II 58432
FLUME, Werner
        Studien zur Lehre von der ungerechtfertigten Bereicherung / Werner Flume ; herausgegeben von Wolfgang Ernst. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2003. - X, 262 str. ; 24 cm

ISBN 3-16-147930-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 5625169

128  B III 168138
        The FOUNDATIONS of european private law / edited by Roger Brownsword ... [et al.]. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2011. - XXXVII, 609 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 978-1-84946-065-1 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 11816273

129  B II 58289
FRAKES, Robert M.
        Compiling the Collatio legum Mosaicarum et Romanarum in late antiquity / Robert M. Frakes. - Oxford : Oxford University Press, 2011. - XIV, 368 str. : graf. prikazi ; 22 cm. - (Oxford studies in Roman society and law)

ISBN 978-0-19-958940-1 (karton)
COBISS.SR-ID 513237169

130  B II 58260
FROMONT, Michel, 1933-
        Justice constitutionnelle comparée / Michel Fromont. - Paris : Dalloz, cop. 2013. - 509 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-247-13086-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513227953

131  B II 58425
        FUNDAMENTALS of international tax planning / edited by Raffaele Russo. - Amsterdam : IBFD, cop. 2007. - XIV, 252 str. : graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 978-90-8722-016-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 11300380

132  B II 58392
GAJIN, Saša, 1965-
        Ljudska prava : pravno-sistemski okvir / Saša Gajin. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Centar za unapređivanje pravnih studija : Institut za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 343 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84871-24-6 (PFUU)
COBISS.SR-ID 193729292

133  B II 58261
GARGARELLA, Roberto
        Latin American constitutionalism, 1810-2010 : the engine room of the constitution / Roberto Gargarella. - Oxford ; New York : Oxford University Press, cop. 2013. - XI, 283 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-993796-7 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 13693009

134  B II 58255
GARNETT, Richard
        Substance and procedure in private international law / Richard Garnett. - 1st ed. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2012. - LXVI, 384 str. ; 24 cm. - (Oxford private international law series)

ISBN 978-0-19-953279-7 (karton)
COBISS.SR-ID 1247969

135  B II 58243
GAUDEMET, Eugène
        Théorie générale des obligations / Eugène Gaudemet ; publiée par H. Desbois et J. Gaudemet ; présentation de Denis Mazeaud. - Paris : Dalloz, cop. 2004. - 508 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque Dalloz)

ISBN 978-2-247-05782-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 10412625

136  B II 58430
GERCKE, Marco
        Praxishandbuch Internetstrafrecht / von Marco Gercke und Phillip W. Brunst. - Stuttgart : Kohlhammer, 2009. - XV, 392 str. ; 24 cm. - (Rechtswissenschaften und Verwaltung. Handbücher)

ISBN 9783170191389 (broš.)
COBISS.SR-ID 513300913

137  B II 58415
GERŠIĆ, Gligorije, 1842-1918
        Енциклопедија права / Глигорије Гершић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2011 (Београд : Планета принт). - 260 стр. : ауторова слика ; 24 cm. - (Библиотека Научна баштина Правног факултета Универзитета у Београду)

ISBN 978-86-7630-314-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 184135180

138  B II 58239
GHESTIN, Jacques
        Cause de l'engagement et validité du contrat / Jacques Ghestin. - Paris : L.G.D.J., cop. 2006. - X, 944 str. ; 23 cm

ISBN 2-275-03069-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513222321

139  B II 58235/1
GHESTIN, Jacques
        La formation du contrat. T. 1, Le contrat. Le consentement / Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet. - 4e éd. - Paris : LGDJ, cop. 2013. - XXII, 1526 str. ; 23 cm. - (Traité de droit civil / Jacques Ghestin)

ISBN 978-2-275-03955-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 513220017

140  B II 58235/2
GHESTIN, Jacques
        La formation du contrat. T. 2, L' objet et la cause. Les nullités / Jacques Ghestin, Grégoire Loiseau, Yves-Marie Serinet. - 4e éd. - Paris : LGDJ, cop. 2013. - VIII, 1667 str. ; 23 cm. - (Traité de droit civil / Jacques Ghestin)

ISBN 978-2-275-03956-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513220273

141  B I 121076
GLIGORIJEVIĆ, Vera
        Englesko-srpskohrvatski i srpskohrvatsko-engleski ekonomski rečnik = English-serbocroatian and serbocroatian-english economic dictionary / Vera Gligorijević. - Beograd : Savremena administracija, 1986 (Beograd : "Branko Đonović"). - 549 str. ; 17 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 11488263

142  B II 58214
GLYNN, Timothy P.
        Social security law in the United States / Timothy P. Glynn. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2012. - 150 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-90-411-4012-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 513214897

143  B II 58247
GOLA, Romain V., 1974-
        Droit du commerce électronique : guide électronique [i. e. pratique] du e-commerce / Romain V. Gola. - Paris : Gualino Lextenso, 2013. - 623 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-2-297-02478-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513224881

144  B II 58303
GOLDBERG, Victor P.
        Framing contract law : an economic perspective / Victor Goldberg. - 1st Harvard University Press Paperback. ed. - Cambridge, Mass. ; London : Harvard University Press, 2012. - XII, 411 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-674-06392-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 513241265

145  B II 58277
        The GOLDEN chain : family, civil society and the state / edited by Jürgen Nautz, Paul Ginsborg, Ton Nijhuis. - New York ; Oxford : Berghahn Books, 2013. - XII, 292 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Studies on civil society ; vol. 6)

ISBN 978-0-85745-470-6 (karton)
COBISS.SR-ID 513234865

146  B I 121089
GOLUBOVIĆ, Zagorka, 1930-
        Moji horizonti : mislim, delam, postojim / Zagorka Golubović. - dopunjeno izd. - Beograd : Žene u crnom : Centar za ženske studije i istraživanje roda, 2012 (Novi Sad : Art print). - 280 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-85451-45-4 (ŽUC; broš.)
COBISS.SR-ID 192628748

147  B II 58217
GORBACHEVA, Zhanna Anatolyevna
        Labour law in Russia / Zhanna Anatolyevna Gorbacheva. - 2nd ed. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2013. - 194 str. ; 24 cm

ISBN 978-90-411-4873-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513215921

148  B II 58390
        GRAĐANSKOPRAVNO oduzimanje (konfiskacija in rem) : pojašnjenje i studija o uticaju / [urednik Silvija Panović-Đurić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 97 str. ; 24 cm. - (Projekat Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom u Srbiji (CAR))

ISBN 978-86-84437-60-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 202375436

149  B II 58383
GRAHOVAC, Slavica, 1959-
        Српска драма : политичка и морална раскршћа / Славица Граховац. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Admiral books, 2012 (Београд : Admiral books). - 427 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-88617-30-7 (картон)
COBISS.SR-ID 192556300

150  B II 58211
GROZDANIĆ, Velinka
        Uvod u kazneno pravo : opći dio / Velinka Grozdanić, Marissabell Škorić. - Zagreb : Organizator, 2009. - XIV, 244 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-953-7585-15-0
COBISS.SR-ID 512246475

151  B III 168161
GRUNDMANN, Stefan
        European company law : organization, finance and capital markets / Stefan Grundmann with contributions by Falko Glasow. - 2nd ed. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2012. - LVI, 984 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Ius communitatis ; vol. 1)

ISBN 978-1-78068-019-4 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513295537

152  B II 58271
        HANDBOOK on European competition law : enforcement and procedure / edited by Ioannis Lianos, Damien Geradin. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, 2013. - XIX, 624 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-1-78254-609-2 (karton)
COBISS.SR-ID 513232561

153  B II 58391
HANDSCHIN, Lukas
        Die neue GmbH / von Lukas Handschin und Christof Truniger. - 2., vollst. neu bearb. Aufl. - Zürich ; Basel ; Genf : Schulthess, 2006. - LIV, 436 str. ; 23 cm

ISBN 978-3-7255-4835-4 (karton)
COBISS.SR-ID 513269681

154  B II 58254
HARTLEY, Trevor C.
        Choice-of-court agreements under the European and international instruments : the revised Brussels I regulation, the Lugano convention, and the Hague convention / Trevor C. Hartley. - 1st impression. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2013. - XLIX, 495 str. ; 24 cm. - (Oxford private international law series)

ISBN 978-0-19-921802-8 (karton)
COBISS.SR-ID 13394257

155  B II 58232
        HEALTH Systems Governance in Europe : the role of European Union law and policy / edited by Elias Mossialos ... [et al.]. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 2010. - XXI, 762 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-0-521-74756-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 512135993

156  B II 58439
HELFGOTT, Jacqueline B.
        Criminal behavior : theories, typologies, and criminal justice / Jacqueline B. Helfgott. - Los Angeles : SAGE Publications, cop. 2008. - XV, 605 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-4129-0487-2 (karton)
COBISS.SR-ID 513301169

157  B II 58426
HELMINEN, Marjaana
        EU tax law : direct taxation / Marjaana Helminen. - 3rd ed. - Amsterdam : IBFD, cop. 2013. - XXII, 474 str. : graf. prikazi ; 23 cm

ISBN 978-90-8722-208-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 4258990

158  B II 58394
HOFMANN, Paul, 1934-
        Handelsrecht / von Paul Hofmann. - 8. überarbeitete Aufl. - Neuwied : Luchterhand, cop. 1993. - XVIII, 204 str. ; 23 cm. - (Juristische Lernbücher ; 11) (Alfred Metzner Studienliteratur)

ISBN 3-472-01559-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513276337

159  B II 58210
HORVATIĆ, Željko
        Kazneno pravo : opći dio I / Željko Horvatić. - Zagreb : Pravni fakultet, 2003 ([Zagreb] : Sveučilišna tiskara). - VIII, 273 str. : tabele ; 24 cm. - (Udžbenici Pravnog fakulteta u Zagrebu = Manualia Facultatis iuridicae Zagrabiensis)

ISBN 953-6714-58-2
COBISS.SR-ID 512468940

160  Mas. 1000/+CD
HUDOLIN, Steffen
        Safeguarding european Union's financial interests in acceding countries through professional ethics : master in European Integration : [master rad] / Steffen Hudolin. - Belgrade : [S. Hudolin], 2013. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Folija)
COBISS.SR-ID 513292721

161  B II 58423
        HUMAN rights and taxation in Europe and the world / editors: Georg Kofler, Miguel Poiares Maduro, Pasquale Pistone. - Amsterdam : IBFD, 2011. - XXIV, 555 str. ; 23 cm

ISBN 978-90-8722-111-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513298609

162  B III 168114
        The IDEA of labour law / editors Guy Davidov & Brian Langille. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2013. - XII, 441 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-969361-0 (karton)
COBISS.SR-ID 12285009

163  B II 58368
        ИНОВИРАЊЕ форензичких метода и њихова примена / [уредници Стево Јаћимовски, Јован Шетрајчић]. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - XVII, 291 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије / Криминалистичко-полицијска академија ; књ. 13)

ISBN 978-86-7020-245-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 198285324

164  B III 168129
        INTERNATIONAL handbook of cooperative law / Dante Cracogna, Antonio Fici, Hagen Henrřy editors. - Heildelberg : Springer, 2013. - XVI, 823 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-642-30128-5 (karton)
COBISS.SR-ID 513233841

165  B III 168106
        INTERNATIONAL standard-setting and innovations in social security / edited by Ulrich Becker, Frans Pennings, Tineke Dijkhoff. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2013. - XXXVI, 514 str. : tabele ; 25 cm. - (Studies in Employment and Social Policy ; Vol. 41)

ISBN 978-90-411-3728-9 (karton)
COBISS.SR-ID 513220529

166  B II 58370
ISRAEL Supreme Court
        Judgments of the Israel Supreme Court : fighting terrorism within the law. Vol. [1]-2 / Israel Supreme Court. - [Jerusalem : s. n., 2006]. - 2 knj. (210 ; 227 str.) ; 23 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513263537

167  Mas. 924/+CD
IVANOVIĆ, Marija
        Радноправни аспекти положаја директора у правним лицима : мастер рад предмет Радно и социјално право / Марија Ивановић. - Београд : [М. Ивановић], 2013. - 54 листа ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513189809

168  B I 121079
        IZBOR materijala za javnu debatu o ustavnim amandmanima / materijal pripremio Branko Šuman. - Beograd : Tanjug, 1971 (Beograd : Tehnika Tanjuga). - 164 str. ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 13318156

169  B Z II 195
        JAVNI red i mir ; Okupljanje građana ; Sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja / [tekstove odabrala, priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 136 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; april 2014, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakoni ; Konvencija ; Odluka Ustavnog suda ; Strategija.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513257905

170  B III 168109
JENKINS, Jane
        International construction arbitration law / Jane Jenkins. - 2. revised ed. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2014. - XVIII, 414 str. : tabele ; 25 cm. - (Arbitration in Context Series ; Vol. 3)

ISBN 978-90-411-4985-5 (karton)
COBISS.SR-ID 513223857

171  Mas. 936/+CD
JEVĐIĆ, Branka
        Делимична ништавост : мастер рад / Бранка Јевђић. - Београд : [Б. Јевђић], 2013. - 96 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513191857

172  Mas. 925/+CD
JEVTIĆ, Đurđica
        Права бораца у праву Републике Србије : мастер рад из Радног и социјалног права / Ђурђица Јевтић. - Београд : [Ђ. Јевтић], 2014. - 81 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513185713

173  B II 58449
JEVTOVIĆ, Miroslav
        Увод у полицијску етику / Мирослав Јевтовић. - Београд : Полицијска академија, 2005 (Београд : Лола предузетништво). - X, 378 стр. ; 25 cm

ISBN 86-7020-102-X (брош.)
COBISS.SR-ID 119510028

174  B II 58447
JEVTOVIĆ, Miroslav, 1949-
        Социјалнопатолошке појаве / Мирослав Јевтовић, Срђан Милашиновић. - 3. изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - VI, 159 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-164-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 202796044

175  Mas. 979/+CD
JOKSOVIĆ-Ivačković, Zorica
        Restitution in Serbia as a condition for accession to the European Union : master thesis : [master rad] / Zorica Joksovic-Ivackovic. - Belgrade : [Z. Joksović-Ivačković], 2014. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)  ;  COBISS.SR-ID 513286065

176  B II 58376
JONES, Pip
        Introducing social theory / Pip Jones, Liz Bradbury, and Shaun Le Boutillier. - 2nd ed. - Cambridge, UK ; Malden, MA : Polity Press., 2011. - IX, 269 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-7456-3523-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 513260721

177        Poz.br. 761
JOVANIĆ, Tatjana, 1978-
        Proces regulacije / Tatjana Jovanić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 428 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-495-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 206549260

178  Mas. 973/+CD
JOVANOVIĆ, Andrijana
        Упис права и начело поуздања у катастар непокретности : мастер рад / Андријана Јовановић. - Београд : [А. Јовановић], 2014. - 62 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513267121

179  B II 58194
JOVAŠEVIĆ, Dragan, 1958-
        Практикум за кривично право : општи део / Драган Јовашевић. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2013 (Београд : Службени гласник). - 250 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-175-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 202960396

180  B II 58395
        JUDGING : a book for student clerks / [edited] by Louis J. Sirico, Jr. - Newark, N.J. : LexisNexis Matthew Bender, 2002. - XII, 228 str. ; 24 cm

ISBN 0-8205-5538-X (broš.)
COBISS.SR-ID 513276593

181  Mas. 980/+CD
KARADŽIĆ, Natalija
        The EU - Russia relations : master thesis : [master rad] / Natalija Karadžić. - Belgrade : [N. Karadžić], 2013. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513286321

182  B III 168145
KASER, Max, 1906-
        Römisches recht als gemeinschaftsordnung / von Max Kaser. - Tübingen, : J.C.B. Mohr (P. Siebeck), 1939. - 42 str. ; 30 cm. - (Recht und staat in geschichte und gegenwart ... ; 126)

COBISS.SR-ID 513243057

183  B III 168144
KASER, Max, 1906-
        Zur Methodologie der römischen Rechtsquellenforschung : [vorgelegt in der Sitzung am 28. Januar 1972] / Max Kaser. - Wien, Köln, Graz, : Böhlau, 1972. - 117 str. ; 30 cm. - (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-Historische Klasse. Sitzungsberichte ; Bd. 277, Abh. 5)

ISBN 3-205-03671-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513242801

184  B III 168096
KAŠIĆ, Smiljka
        Rano hrišćanstvo na tlu Jugoslavije : magistarski rad / Smiljka Kašić. - [Beograd : S. Kašić, 19??]. - 287 listova : ilustr. ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 513202353

185  B II 58288
KELLY, Benjamin
        Petitions, litigation, and social control in Roman Egypt / Benjamin Kelly. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2011. - XVII, 427 str. : mape, tabele ; 22 cm. - (Oxford studies in ancient documents)

ISBN 978-0-19-959961-5 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513237681

186  B II 58280
        KELSEN revisited : new essays on the pure theory of law / edited by Luis Duarte d'Almeida, John Gardner and Leslie Green. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - VIII, 288 str. ; 24 cm

ISBN 1-84946-456-1
ISBN 978-1-84946-456-7 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 13587281

187  B II 58268
KHOURY, Hichem, 1979-
        L'information et le conseil dus au preneur d'assurance / Hichem Khoury ; préface Roger Bout. - Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2011. - 396 str. ; 24 cm. - (Collection de l'Institut de droit des affaires)

ISBN 978-2-7314-0798-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513228721

188  B II 58218
KLATT, Matthias
        Making the law explicit : the normativity of legal argumentation / Matthias Klatt ; [translation by Jörg Rampacher and Neil Mussett]. - Oxford ; Portland : Hart, 2008. - XVI, 303 str. ; 24 cm. - (European Academy of Legal Theory monograph series ; vol. 7)

ISBN 978-1-84113-491-8 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 11604817

189  Mas. 938/+CD
KLEPIĆ, Marina
        EU music industry : music copyright and related rights on the internet : master thesis = [master rad] / Marina Klepić. - Beograd : [M. Klepić], 2013. - 68 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 513188017

190  B III 168142
KLINKHAMMER, Frank
        Der Besitz als Gegenstand des Bereicherungsanspruchs / von Frank Klinkhammer. - Berlin : Duncker und Humblot, 1997. - 112 str. ; 30 cm. - (Schriften zum bürgerlichen Recht ; Bd. 190)

ISBN 3-428-08703-8
COBISS.SR-ID 512120485

191  Mas. 916/+CD
KLJAJIĆ, Nenad
        Кривично-правна заштита малолетних лица : (кривична дела против полне слободе) : мастер рад / Ненад Кљајић. - Београд : [Н. Кљајић], 2014. - 77 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513184177

192  Mas. 956/+CD
KNEŽEVIĆ, Rade
        Посебна накнада у ауторском праву Србије : мастер рад / Раде Кнежевић. - Београд : [Р. Кнежевић], 2014. - 50 листова ; 30 cm + [1] CD- ROM

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513196721

193  B II 58270
KODEK, Georg, 1963-
        Zivilprozessrecht / Georg E. Kodek ; Peter G. Mayr. - 2., überarb. Auflage. - Wien : Facultas, 2013. - 455 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-3-7089-1049-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513232305

194  Mas. 954/+CD
KOKOTOVIĆ, Srđan
        Црквени и грађански брак : мастер рад / Срђан Кокотовић. - Београд : [С. Кокотовић], 2014. - 56 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513197233

195  B III 168158
        KOLEKTIVNI ugovori kod poslodavaca u Republici Srbiji / Sanja Paunović ... [et al.]. - Beograd : Savez samostalnih sindikata Srbije, 2013. - 91 str. : ilustr. ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 44032527

196  B II 58330
KOŠUTIĆ, Budimir, 1941-
        Непосредно дејство, супрематија и природа права Европске уније / Будимир Кошутић. - [Подгорица : б. и., 2008]. - Стр. [153]-170 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513252529

197  Sem. 3572
KOVAČ-Orlandić, Milica
        Радноправни положај запослених са породичним одговорностима : семинарски рад / Милица Ковач-Орландић. - Београд : [М. Ковач-Орландић], 2014. - 31 лист ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513280433

198  B II 58393
KOZAR, Vladimir
        Коментар Закона о стечајном поступку : са прилозима / Владимир Козар. - 1. изд. - Београд : Пословни биро, 2004 (Београд : Бирографика). - 272 стр. ; 24 cm
Садржи и: Закон о агенцији за лиценцирање стечајних управника ; Закон о санацији, стечају и ликвидацији банака ; Закон о агенцији за осигурање депозита, санацију, стечај и ликвидацију банака.

ISBN 86-7889-174-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 116154380

199        Poz.br. 762
KREĆA, Milenko, 1947-
        Међународно право представљања : (дипломатско и конзуларно право) / Миленко Крећа. - 3. изд. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Планета принт). - 328 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет Универзитета, Београд)
Садржи и: Бечка конвенција о дипломатским односима, 18. април 1961. ; Конвенција о специјалним мисијама ; Бечка конвенција о представљању држава у њиховим односима са међународним организацијама универзалног карактера, 14. март 1975. ; Конвенција о привилегијама и имунитетима Уједињених нација од 13. фебруара 1946. године.

ISBN 978-86-7630-493-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 205640460

200  B II 58282
KRISCH, Nico
        Beyond constitutionalism : the pluralist structure of postnational law / Nico Krisch. - Reprinted ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XXIV, 358 str. ; 24 cm. - (Oxford constitutional theory)

ISBN 978-0-19-965996-8 (broš.)  ; 
COBISS.SR-ID 513234097

201  B II 58202
        KRIVIČNA djela počinjena iz mržnje : izazovi reguliranja i procesuiranja u BiH / urednici Edin Hodžić, Amra Mehmedić. - Sarajevo : Centar za društvena istraživanja Analitika, 2014. - 177 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-9958-1922-4-1
COBISS.SR-ID 20879110

202  B II 58408
KRSTIĆ, Nikola
        Правна питања : разумевање и тумачење законских прописа / пише Никола Крстић. - У Београду : Државна штампарија, 1875. - 42 стр. ; 22 cm.

COBISS.SR-ID 154954503

203  D 930
KRŠLJANIN, Nina V., 1988-
        Српске средњовековне повеље као извор Душановог законика : докторска дисертација / Нина В. Кршљанин. - Београд : [Н. Кршљанин], 2013. - 458 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)  
COBISS.SR-ID 513302193

204  B II 58318
KUBINJEC, Janko
        Апстрактни грађанин и политички субјективитет / Јанко Кубињец. - [Нови Сад : Матица српска, 1990] ([б. м. : б. и.]). - Стр. 79-88 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 49933063

205  B II 58317
KUBINJEC, Janko
        Рад и право / Јанко Кубињец. - [Б. м. : б. и., 1988]. - Стр. 123-133 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513246129

206  B II 58316
KUBINJEC, Janko
        Структура и модалитет правног феномена / Јанко Кубињец. - [Београд : б. и., 1990]. - Стр. 177-196 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513246385

207  B I 121083
KÜHL, Kristian
        Strafgesetzbuch : kommentar / bearb. von Kristian Kühl. - 27., neu bearb. Aufl. des von Eduard Dreher und Hermann Maassen begr. und von Karl Lackner, seit der 21. Aufl. neben ihm von Kristian Kühl, seit der 25. Aufl. von diesem allein fortgef. Werkes. - München : Beck, 2011. - LXIX, 1660 str. ; 20 cm

ISBN 978-3-406-60993-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513239729

208  B III 168134
LAFAVE, Wayne R.
        Criminal law / by Wayne R. LaFave and Austin W. Scott, Jr. - [2nd ed.]. - St. Paul, Minn. : West, 1986. - XLI, 918 str. ; 27 cm. - (Hornbook series : student edition)

ISBN 0-314-26045-5 (karton)
COBISS.SR-ID 114219

209  B II 58192
LANE, Alexander
        Internationales Formularbuch : Urkundenmuster, Formeln und Redewendungen für die Rechts-, Wirtschafts- und Verwaltungspraxis : deutsch-französisch, französisch-deutsch = Formulaire international : modèles d'actes, formules et locutions pour la pratique juridique, administrative et commerciale / von Alexander Lane und Roger Catrice. - München : Hueber, 1969. - XXVII, 696 str. ; 23 cm. - (Sprachen der Welt)

COBISS.SR-ID 513202609

210  Mas. 963/+CD
LATKOVIĆ, Boško
        Билатерални споразуми о социјалном осигурањ
у : с посебним освртом на заштиту миграната за случај незапослености : мастер рад из Радног и социјалног права / Бошко Латковић. - Београд : [Б. Латковић], 2014. - [VII], 167 listova ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513267889

211  B III 168118
        LAW and economics in Europe : foundations and applications / Klaus Mathis editor. - Dordrecht : Springer, 2014. - XXIV, 396 str. ; 25 cm. - (Economic analysis of law in European legal scholarship ; v. 1)

ISBN 978-94-007-7109-3 (karton)
COBISS.SR-ID 513230769

212  B II 58264
        The LAW and economics of class actions in Europe : lessons from America / edited by Jürgen G. Backhaus, Alberto Cassone, Giovanni B. Ramello. - Cheltenham ; Northampton : E. Elgar, cop. 2012. - XVI, 384 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (New horizons in law and economics)

ISBN 1-84720-803-7
COBISS.SR-ID 11471441

213  B II 58251
        The LAW, economics and politics of retaliation in WTO dispute settlement / edited by Chad P. Bown, Joost Pauwelyn. - New York ; Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2013. - XIV, 677 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (International Trade and Economic Law)

ISBN 978-1-107-65535-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513224625

214  B II 58300
        The LAW of unjust enrichment / Goff & Jones ; edited by Charles Mitchell and Paul Mitchell and Stephen Watterson. - 8th ed. - London : Sweet & Maxwell : Thomson Reuters, 2011. - CXXXV, 901 str. ; 24 cm. - (The common law library)

ISBN 978-1-847-03910-1 (karton)
COBISS.SR-ID 12183377

215  B II 58298
        LAW, rights and discourse : the legal philosophy of Robert Alexy / edited by George Pavlakos. - Oxford ; Portland : Hart, 2007. - X, 378 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-1-84113-676-9 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 8792401

216  B II 58257
LEITH, Phillip
        Software and patents in Europe / Philip Leith. - Cambridge : Cambridge University Press, 2011. - VIII, 203 str. ; 23 cm. - (Cambridge intellectual propety rights and information law)

ISBN 0-521-32962-0
COBISS.SR-ID 513226673

217  B II 58286
LENAERTS, Koen
        European Union Law / by Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel ; editors Robert Bray, Nathan Cambien. - 3rd ed. - London : Sweet & Maxwell : Thomson Reuters, 2011. - CCXLIX, 1083 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-414-04816-4 (karton)
COBISS.SR-ID 4216619

218  B II 58203
LEPOSAVIĆ, Vladimir, 1984-
        Сецесија - пред вратима међународног права / Владимир Лепосавић. - Подгорица : Матица српска - Друштво чланова у Црној Гори, Одјељење за друштвене науке, 2013 (Подгорица : АП Принт). - 211 стр. ; 21 cm

ISBN 978-9940-580-25-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 23206928

219  B II 58205
LILIĆ, Borislava
        Из прошлости југоисточне Србије / Борислава Лилић. - Пирот : Хемикалс, 1997 (Пирот : Пиком). - 267 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Хемикалс)

COBISS.SR-ID 116408583

220  Mas. 975
LLUKAJ, Fatmira
        The path and challenges of Western Balkans toward European Union : master thesis : [master rad] / Fatmira Llukaj. - Belgrade : [F. Llukaj], 2013. - 52 lista ; 30 cm

(Karton)  ;  COBISS.SR-ID 513285041

221  B II 58382
LOUTH, Andrew
        Извори хришћанског мистичког предања : од Платона до псеудо-Дионисија Ареопагита / Ендрју Лаут ; са енглеског превели Мирјана и Срећко Петровић. - Београд ; Карловац : Мартириа, 2009 (Београд : ФинеГраф). - 399 стр. ; 21 cm. - (Едиција Савремено богословље ; 1)

ISBN 978-86-87909-00-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 167685388

222  B I 121086
LOUTH, Andrew, 1944-
        Свети Јован Дамаскин : традиција и оргиналност у византијској теологији / Ендрју Лаут ; [превод са енглеског и канона са црквенословенског Ирина Радосављевић]. - Београд ; Карловац : Мартириа, 2010 (Београд : Финеграф). - 442 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремено богословље ; 2)

ISBN 978-86-87909-03-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 175026444

223  B II 58364
LOVČEVIĆ, Jovan, 1894-1984
        Institucije javnih finansija / Jovan Lovčević ; [predgovor 2. i 3. izd. M[Miroslav] Petrović. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni list SFRJ, 1979 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 276 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 47919879

224  B I 121088
LOYDOBIKOS, Nikolaos, 1959-
        Евхаристијска онтологија : евхаристијски темељи бића, као настајање у заједници, у есхатолошкој онтологији светог Максима Исповедника / Никола Лудовикос ; [превод са грчког Михаела Јагер]. - Београд ; Карловац : Мартириа, 2011 (Београд : ФинеГраф). - 298 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремено богословље ; 5)

ISBN 978-86-87909-09-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 186370060

225  B II 58365/1
LOZA, Bogdan
        Облигационо право. [Књ. 1], Општи дио / Лоза Богдан. - 4. допуњено и измијењено изд. - Београд : Службени гласник, 2000 (Београд : Гласник). - 289 стр. ; 24 cm

ISBN 86-7549-140-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 159665415

226  Mas. 958/+CD
LOZANOVIĆ, Marija
        Откривање и доказивање силовања : мастер рад из Криминалистике / Марија Лозановић. - Београд : [М. Лозановић], 2014. - 63 листа : табеле ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513195953

227  Mas. 947
LUKIĆ, Ivana
        Подела привредног друштва и заштита поверилаца код поделе привредног друштва : мастер рад / Ивана Лукић. - Београд : [И. Лукић], 2013. - 37 листова ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 513189041

228  P.D. 20/+CD
LUKIĆ, Natalija
        Сузбијање организованог криминалитета : компаративни приступ : преддокторски рад / Наталија Лукић. - Београд : [Н. Лукић], 2014. - 186 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513201585

229  B II 58412
LUKIĆ, Natalija, 1985-
        Сузбијање организованог криминалитета : компаративни приступ / Наталија Лукић. - Београд : Правни факултет Универзитета, 2014 (Београд : Досије студио). - 172 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Crimen / Правни факултет, Београд ; 27)

ISBN 978-86-7630-478-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 207334412

230  Mas. 941/+CD
LJUBENOV, Ina
        Локаут - право послодавца на искључење са рада : мастер рад / Ина Љубенов. - Београд : [И. Љубенов], 2013. - 70 листова : табеле ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513188785

231  B III 168131
MACMILLAN, Catharine
        Mistakes in contract law / Catharine MacMillan. - Oxford ; Portland : Hart, 2010. - XXV, 322 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-84113-507-6 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 10288209

232  B II 58387
MAHMUTEFENDIC, Tahir
        The impact of transition and global economic changes on South-East European countries : (2001-2010) / Tahir Mahmutefendic. - Ljubljana : Tiskarna Kalipso, 2012 ([Ljubljana] : Kalipso). - 111 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-961-269-680-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 261564160

233  Mas. 988/+CD
MAKIĆ, Tatjana
        Брачна медијација у судској пракси : мастер рад из Породичног права / Татјана Макић. - Београд : [Т. Макић], 2014. - 57 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Фолија)
COBISS.SR-ID 513288369

234  B II 58321
MAKSIMOVIĆ, Ivan, 1924-2007
        Осврт на савремене проблеме тржишно-планске привреде. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. [61]-74 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513251249

235  B II 58450
MAKSIMOVIĆ, Ivan, 1924-2007
        Прилог проучавању проблематике критерија код одређивања субјеката друштвене својине / Иван Максимовић. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. [63]-76 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513252017

236  B II 58342
MAKSIMOVIĆ, Ivan, 1924-2007
        Прилог систематизацији проблема у вези са истраживањем субјекта друштвене својине / Иван Максимовић. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. [19]-29 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513251505

237  B II 58222
MALAURIE, Philippe
        Les obligations / Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck. - 6e éd. - Paris : LGDJ : Lextenso, 2013. - XII, 848 str. ; 24 cm. - (Droit civil)

ISBN 978-2-275-04079-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513216945

238  B II 58245
MALAURIE, Philippe, 1925-
        Introduction au droit / Philippe Malaurie, Patrick Morvan. - 4e éd. à jour au 14 juillet 2012. - Paris : Defrénois-Lextenso éd., impr. 2012. - X, 400 str. ; 24 cm. - (Droit civil)

ISBN 978-2-85623-197-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513224113

239  B II 58404
MALENICA, Antun
        Ствари божанског права у римском претхришћанском периоду / Антун Маленица. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Петроварадин : Футура). - 96 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-132-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 284253191

240  B II 58246
MANARA, Cédric
        Droit du commerce électronique / Cédric Manara. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2013, cop. 2013. - 179 str. ; 21 cm. - (Systèmes. Droit)

ISBN 978-2-275-03786-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 513223345

241  Mas. 969/+CD
MANDIĆ, Ivana
        Неопходност адекватне анализе финансијских извештаја предузећа : мастер рад / Ивана Мандић. - Београд : [И. Мандић], 2014. - 43 листа : табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513265329

242  B II 58435
MARCHAND, Sylvain
        Droit de la consommation : le droit suisse à l'épreuve du droit européen / Sylvain Marchand. - Genève : Schulthess, cop. 2012. - XVII, 339 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Collection Genevoise. Droit civil, ISSN 1661-8963)

ISBN 978-3-7255-6645-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513300145

243  B II 58400
MARINKOVIĆ, Tanasije, 1976-
        Granice slobode političkog udruživanja : uporednoteorijska studija / Tanasije Marinković. - Beograd : Dosije studio : Poverenik za zaštitu ravnopravnosti : Pravosudna akademija, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 165 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6047-132-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 206930700

244  D.F. 1217 8147
MARKOVIĆ, Božidar V., 1874-1946
        Уџбеник српског кривичног поступка : с обзиром на пројекат кривичног поступка за Краљевину С. Х. С. / од Божидара Марковића. - Београд : Штампарија "Уједињење", 1926. - 540 стр. ; 23 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 135065095

245  B III 168159
MARKOVIĆ, Svetozar, 1846-1875
        Der Kommunismus in Jugoslavien / S. Markovic. - Hamburg : Kommunistischen Internationale, 1922. - 87 str. ; 30 cm

(Broš.)  ;  COBISS.SR-ID 198948876

246  B II 58367
MARTINOVIĆ, Slobodan, 1965-
        Примена радноправних прописа и општих аката у установи за образовање и васпитање, кроз судску праксу, мишљења министарстава и одговоре на питања из праксе / Слободан Мартиновић. - Београд : Либер, 2012 (Београд : Етностил). - 235 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7732-063-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 193235212

247  B III 168100
MATIJA Vlastar, 1290-1360
        Синтагма / Матија Властар ; са српскословенског језика превела Т.[Татјана] Суботин-Голубовић ; уредник Коста Чавошки. - Београд : САНУ, 2013 (Београд : Службени гласник). - XXV, 435 стр. : табеле ; 25 cm. - (Извори српског права / Српска академија наука и уметности, Одељење друштвених наука ; 18)
ISBN 978-86-7025-617-0 (картон)
COBISS.SR-ID 203493644

248  Sem. 3571
MATOVIĆ, Tamara
        Намерни побачај и чедоморство у византијском кривичном праву : семинарски рад / Тамара Матовић. - Београд : [Т. Матовић], 2013. - 18 листова ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513200561

249  B II 58314
MAUS, Ingeborg
        Државна сувереност као народна сувереност / Ингеборг Маус ; [превео Данило Н. Баста]. - [Београд : б. и., 1997]. - Стр. 507-533 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513247409

250  B II 58295
MCGUCKIN, John A.
        The ascent of Christian law : Patristic and Byzantine formulations of a new civilization / John A. McGuckin. - Yonkers, New York : St. Vladimir's seminary press, 2012. - 279 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-88141-403-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513239473

251  B II 58361
MEĐUNARODNA naučna konferencija Politika: Nauka i profesija (2013 ; Beograd)
        Politika: nauka i profesija : zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije "Politika: nauka i profesija", (Beograd, 31. maj - 02. jun 2013) / uredili Milan Podunavac, Žarko Paunović. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Udruženje za političke nauke Srbije, 2013 (Beograd : Čigoja štampa). - 280 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-63-3 (FPN; broš.)
COBISS.SR-ID 203720972

252  B II 56523/2
MEĐUNARODNI naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa" (2012 ; Beograd)
        Tematski zbornik radova međunarodnog značaja. T. 2 / Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa", Beograd, 1-2. mart 2012. ; [organizator Kriminalističko-policijska akademija ; glavni i odgovorni urednik Goran Milošević] = Thematic conference proceedings of international significance. Vol. 2 / International Scientific Conference "Archibald Reiss days", Belgrade, 1-2 March 2012 ; [organized by Academy of Criminalistic and Police Studies ; editor in chief Goran Milošević]. - Beograd : Policijsko-kriminalistička akademija = Belgrade : Academy of Criminalistic and Police Studies, 2012 (Beograd = Belgrade : Scanner studio). - Str. XIV, 481-1067 : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-220-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 192447500

253  B II 58190
        МЕЂУНАРОДНИ положај и спољна политика Србије / уредио Станислав Стојановић. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2010 (Београд : Фото Футура). - 203 стр. ; 22 cm

ISBN 978-86-83965-34-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 173950476

254  B II 58238
        MÉLANGES en l'honneur de Philippe Malaurie : liber amicorum / comitè scientifique André Decocq ... [et al.]. - Paris : Defrénois, 2005. - XXII, 422 str. ; 24 cm

ISBN 2-85623-055-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513221553

255  B II 58248
        MÉLANGES en l'honneur du professeur Jean Hauser / [textes réunis par Philippe Delmas Saint-Hilaire, Adeline Gouttenoire, Marie Lamarche ... et al.]. - Paris : LexisNexis : Dalloz, impr. 2012. - XXXVI-1060 str. : slika J. Hausera ; 24 cm

ISBN 978-2-7110-1661-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513225137

256  B II 58315
MERTENS, Thomas
        Habermas et Searle : remarques critiques sur la théorie de l'action communicative / Thomas Mertens. - [Firenze : s. n., 1988]. - Str. [312]-338 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513246897

257  Mas. 921/+CD
MIHAJLOVIĆ, Nevena
        Лично-правни односи родитеља и детета : мастер рад / Невена Михајловић. - Београд : [Н. Михајловић], 2014. - 36 листова ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513186737

258  D 925
MILADINOVIĆ-Stefanović, Dušica, 1975-
        Редовно одмеравање казне у кривичном праву : докторска дисертација / Душица Миладиновић-Стефановић. - Ниш [тј.] Београд : [Д. Миладиновић-Стефановић], 2012. - [VI], 641, XXVI листова ; 30 cm

(Картон)   ;  COBISS.SR-ID 45067535

259  B II 58196
MILAŠINOVIĆ, Srđan, 1965-
        Методологија истраживања конфликата и кризно комуницирање у савременом друштву / Срђан Милашиновић, Зоран Јевтовић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Гласник). - X, 250 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Едиција Asphaleia ; књ. 6)

ISBN 978-86-7020-271-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 203822092

260  D 931
MILENKOVIĆ, Marko P.
        Јавне агенције и заштита животне средине у праву Европске уније и у праву Србије : докторска дисертација / Марко П. Миленковић. - Београд : [М. Миленковић], 2014. - 293, 2 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513303473

261  Mas. 991/+CD
MILIĆ, Jelena
        Gender equality in employment : international, European and Serbian law : master thesis : [master rad] / Jelena Milić. - Belgrade : [J. Milić], 2013. - 89 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513290417

262  B II 58401
MILISAVLJEVIĆ, Bojan, 1975-
        Дипломатска заштита у међународном праву и Уједињене нације / Бојан Милисављевић. - Нови Сад : [
б. и.], 2013. - Стр. 667-681 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 1025489313

263  B II 58420
MILLER, Lucinda
        The emergence of EU contract law : exploring Europeanization / Lucinda Miller. - 1st. ed. - New York ; Oxford : Oxford University Press, 2011. - XXII, 255 str. ; 24 cm. - (Oxford Studies in European Law)

ISBN 978-0-19-960662-7 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513295025

264  B II 58378
MILOJEVIĆ, Momir, 1933-
        Svijet mira i saradnje : (povodom 30-godišnjice OUN) / Momir Milojević. - [Sarajevo : s. n., 1976]. - Str. 103-177 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513262001

265  Mas. 976
MILOŠEVIĆ, Dušan
        European Court of Justice and common foreign and security policy : master thesis : [master rad] / Dušan Milošević. - Belgrade : [D. Milošević], 2013. - 85 listova ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513285297

266  Mas. 964/+CD
MILOŠEVIĆ, Maja
        Политички и правни услови за стицање статуса ратних заробљеника : мастер рад / Маја Милошевић. - Београд : [М. Милошевић], 2014. - 45 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513268145

267  Mas. 989/+CD
MILOŠEVIĆ, Mina
        Уговор о откупу електричне енергије од повлашћених произвођача : мастер рад из Трговинског права / Мина Милошевић. - Београд : [М. Милошевић], 2014. - 49 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513288625

268  Mas. 948/+CD
MINIĆ, Marko
        Alternativne krivične sankcije : master rad iz predmeta Kriminologija sa pravom izvršenja krivičnih sankcija / Marko Minić. - Beograd : [M. Minić], 2013. - 49 listova ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Karton)
COBISS.SR-ID 513192881

269  Mas. 966/+CD
MINIĆ, Radmila
        Pravni rizik i rizik usklađenosti poslovanja u bankarskom sektoru : master rad / Radmila Minić. - Beograd : [R. Minić], 2014. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513268913

270  B II 58417
MIRČOV, Svetlana V., 1951-
        Библиотека целина Милана Ракића / Светлана Мирчов. - [Пале : б. и., 2013]. - Стр. [123]-134 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513297329

271  B III 168164
MITROVIĆ, Gordana
        Специфичности аналитичке јуриспруденције у енглеској, немачкој и италијанској правној мисли : докторска дисертација / Гордана Митровић. - Нови Сад : [Г. Митровић], 2012. - 264 листа : граф. прикази ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 278735367

272  Mas. 971/+CD
MLADENOVIĆ, Milica
        Улога и значај уговорних тела у оквиру Уједињених нација за заштиту људских права : мастер рад / Милица Младеновић. - Београд : [М. Младеновић], 2014. - 30 листова : илустр. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513266097

273  Mas. 955/+CD
MLADENOVIĆ, Slađana
        Европска јединица за правосудну сарадњу : мастер рад из предмета Право европских интеграција / Слађана Младеновић. - Београд : [С. Младеновић], 2014. - 71 лист : табеле ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513196977

274  B III 168104
        МОБИЛНА правна клиника : од институције ка жртви / приређивачи Миомира Костић, Дарко Димовски, Иван Илић. - Ниш : Правни факултет у Нишу, Центар за публикације, 2014 (Ниш : Атлантис). - 334 стр. : граф. прикази, табеле, обрасци ; 25 cm

ISBN 978-86-7148-181-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 205124364

275  B II 58198
MOJAŠEVIĆ, Aleksandar, 1978-
        Економска анализа медијације : теоријско-емпиријска студија / Александар Мојашевић. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2014 (Ниш : Атлантис). - 277 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-182-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 205426188

276  B I 121090
MPASIOYDES, Georgios, 1971-
        Снага богослужења : допринос оца Александра Шмемана литургичком богословљу / Георгије Басиудис ; [превод са грчког Михаела Јагер]. - Београд ; Карловац : Мартириа, 2011 (Београд : ФинеГраф). - 491 стр. ; 20 cm. - (Едиција Савремено богословље ; 4)

ISBN 978-86-87909-05-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 185176588

277  Mas. 935/+CD
MRDOVIĆ, Višnja
        Конвалидација уговора : мастер рад / Вишња Мрдовић. - Београд : [В. Мрдовић], 2013. - 104 листа ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513191345

278  Mas. 990/+CD
MRVALJEVIĆ, Nikica
        Претпоставке за раскид или измену уговора због промењених околности : мастер рад из Облигационог права - Уговорна одговорност за штету / Никица Мрваљевић. - Београд : [Н. Мрваљевић], 2014. - 41 лист ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513289137

279  Mas. 967/+CD
MUJEVIĆ, Emina
        Kolektivno ostvarivanje autorskog prava i srodnih prava u Evropskoj uniji : master rad / Emina Mujević. - Beograd : [E. Mujević], 2014. - 67 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513269169

280  B III 168124
        MÜNCHENER Handbuch des Gesellschaftsrechts . Bd. 3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung / hrsg. von Hans-Joachim Priester, Dieter Mayer, Hartmut Wicke ; bearb. von Nicolas Böhm ... [et al.]. - 4. neubearb. Aufl. - München : Beck, 2012. - LXXIII, 1862 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-406-63743-8 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513233329

281  B II 58422/1
        NATIONALES Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung : Allgemeiner Teil. Bd. 1, Grundlagen / herausgegeben von Ulrich Sieber, Karin Cornils. - Freiburg : Max-Planck-Institut ; Berlin : Duncker & Humblot, 2009. - XVIII, 790 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte ; Band S 114.1, ISSN 1860-0093)

ISBN 978-3-86113-849-5 (Max-Planck-Institut)
COBISS.SR-ID 512269515

282  B II 58422/2
        NATIONALES Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung : Allgemeiner Teil. Bd. 2, Gesetzlichkeitsprinzip. Internationaler Geltungsbereich des Strafrechts. Begriff und Systematisierung des Straftat / herausgegeben von Ulrich Sieber, Karin Cornils. - Freiburg : Max-Planck-Institut ; Berlin, 2008. - XVIII, 470 str. : tabele ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte ; Bd. S 114.2, ISSN 1860-0093)

ISBN 3-86113-860-0 (Max-Planck-Institut)
COBISS.SR-ID 512153291

283  B II 58422/3
        NATIONALES Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung : Allgemeiner Teil. Bd. 3, Objektive Tatseite. Subjektive Tatseite. Strafbares Verhalten im Vorfeld der Tatvollendung / herausgegeben von Ulrich Sieber, Karin Cornils. - Freiburg : Max-Planck-Institut ; Berlin : Duncker & Humblot, 2008. - XVIII, 960 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte ; Bd. S 114.3, ISSN 1860-0093)

ISBN 3-86113-859-4 (Max-Planck-Institut)
COBISS.SR-ID 512211915

284  B II 58422/4
        NATIONALES Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung : Allgemeiner Teil. Bd. 4, Tatbeteiligung. Straftaten in Unternehmen, Verbänden und anderen Kollektiven / herausgegeben von Ulrich Sieber, Karin Cornils. - Freiburg : Max-Planck-Institut ; Berlin : Duncker & Humblot, 2010. - XVIII, 527 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte ; Bd. S 114.4, ISSN 1860-0093)

ISBN 3-86113-842-6 (Max-Planck-Institut)
COBISS.SR-ID 513298097

285  B II 58422/5
        NATIONALES Strafrecht in rechtsvergleichender Darstellung : Allgemeiner Teil. Bd. 5, Gründe für den Ausschluss der Strafbarkeit. Aufhebung der Strafbarkeit. Verjährung / herausgegeben von Ulrich Sieber, Karin Cornils. - Freiburg : Max-Planck-Institut ; Berlin : Duncker & Humblot, 2010. - XVIII, 718 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht. Strafrechtliche Forschungsberichte ; Bd. S 114.5, ISSN 1860-0093)

ISBN 3-86113-841-9 (Max-Planck-Institut)
COBISS.SR-ID 512331723

286  B II 58416
NAUČNI skup Nauka i globalizacija (2013 ; Pale)
        Наука и глобализација : филозофске науке : зборник радова са научног скупа (Пале, 17-19. мај 2013.) / [главни уредник Владимир Милисављевић]. - Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2014. - 677 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Посебна издања Научни скупови. Филозофске науке ; Књ. 8. том 2/1)

ISBN 978-99938-47-57-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 513296817

287  CD 17
NAUČNI skup Nauka i sloboda (2014 ; Pale)
        Наука и слобода [Електронски извор] : научни скуп поводом стогодишњице Сарајевског атентата и двадесетогодишњице рада Филозофског факултета на Палама : 16-18. мај 2014. : књига резимеа. - Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, 2014. - 1 електронски оптички диск (CD-ROM) : текст ; 12 cm

COBISS.SR-ID 513297073

288  Mas. 960/+CD
NEDELJKOVIĆ, Olja
        Добровољни одустанак у кривичном праву : мастер рад из предмета Кривично право (материјално и процесно) / Оља Недељковић. - Београд : [О. Недељковић], 2014. - 62 листа ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513195441

289  Mas. 992/+CD
NEŠEVIĆ, Jovana
        The concept of employment for persons with disabilities in International and European law : master thesis : [master rad] / Jovana Nešević. - Beograd : [J. Nešević], 2013. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513290673

290  Mas. 919/+CD
NIĆIFOROVIĆ, Tijana
        Појединац и право Европске уније : мастер рад из Права европских интеграција / Тијана Нићифоровић. - Београд : [Т. Нићифоровић], 2014. - 52 листа ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)   ;  COBISS.SR-ID 513187249

291  B II 58362
NIKAČ, Željko, 1959-
        Концепт полиције у заједници и почетна искуства у Србији / Жељко Никач. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2012 (Београд : Scanner studio). - XV, 204 стр. ; 24 cm. - (Едиција Монографије ; књ.4)

ISBN 978-86-7020-209-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 189010188

292  B II 58379
NIKOLIĆ, Zlatko, 1946-
        Totalne ustanove i deprivacije : knjiga o čoveku u nevolji / Zlatko Nikolić, Leposava Kron. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2011 (Beograd : Z. Simić). - 183 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-83287-55-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 187075084

293  B II 58310
        NON-contractual liability arising out of damage caused to another (PEL Liab. Dam.) / prepared by Christian v. Bar,... ; translation [by] Stephen Swann, Pádraic McCannon and Susan Singleton. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - LVII, 1384 str. ; 24 cm. - (Principles of European law, ISSN 1860-0905)
Sadržaj: Fundamental provisions ; Legally relevant damage ; Accountability ; Causation ; Defences ; Remedies ; Ancillary rules.
ISBN 978-0-19-922941-3 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513242033

294  B II 58308
        NON-discrimination in European private law / edited by Reiner Schulze. - Tübingen [Germany] : Mohr Siebeck, ã2011. - X, 268 pages ; 24 cm

ISBN 978-3-16-150999-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513241521

295        Poz.br. 760
        NOTARSKO pravo / Enes Bikić ... [et al.]. - Sarajevo : TDP : Deutsche Gesellshaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH : Otvoreni Regionalni Fond za jugoistočnu Evropu - Pravna reforma, 2013 (Sarajevo : TDP). - XXVI, 718 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-553-13-4 (karton)  
COBISS.SR-ID 20824582

296  B II 58212
NOVOSELEC, Petar
        Opći dio kaznenog prava / Petar Novoselec, Igor Bojanić. - 4., izmijenjeno izd. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2013. - XX, 550 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-270-071-8
COBISS.SR-ID 13255505

297  B II 58297
        OBJECTIVITY in law and legal reasoning / edited by Jaakko Husa and Mark van Hoecke. - Oxford ; Portland (Oregon) : Hart, 2013. - VIII, 268 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (European Academy of Legal Theory monograph series ; vol. 10)

ISBN 1-84946-441-3
COBISS.SR-ID 13166929

298  B II 58374
        ODLUKE i presude Evropskog suda za ljudska prava : u predmetima protiv Srbije / [tekstove odabrala, priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 207 str. : tabele ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; maj 2014, ISSN 1450-7137)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513257393

299  B II 58410
        ODUZIMANJE imovine proistekle iz krivičnog dela : Evropski sud za ljudska prava : odabrane presude / [urednik Silvija Panović-Đurić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 331 str. ; 24 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

ISBN 978-86-84437-55-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 200835084

300  B II 58442/1
OGOREK, Regina
        Aufklärung über Justiz. Hlbd. 1, Abhandlungen und Rezensionen / Regina Ogorek ; red. Elena Barnert. - Frankfurt am Main : Klostermann, 2008. - XIV, 583 str. ; 24 cm. - (Rechtsprechung ; Bd. 28.1)

ISBN 978-3-465-04051-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513301681

301  B II 58442/2
OGOREK, Regina
        Aufklärung über Justiz. Hlbd. 2, Richterkönig oder Subsumtionsautomat? : zur Justiztheorie im 19. Jahrhundert / Regina Ogorek. - 2. unveränd. Aufl. - Frankfurt am Main : Klostermann, 2008. - XVI, 423 str. ; 24 cm. - (Rechtsprechung ; Bd. 28.2)

ISBN 978-3-465-04051-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513301937

302  B III 168152
OSTOJIĆ, Stevo
        Javni dnevnik : zagrebački kulturni i društveni horizonti : 1952-1980 / Stevo Ostojić. - Zagreb : Globus, 1981 (Ljubljana : Delo). - 517 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja / Globus, Zagreb)

(Karton s omotom)
COBISS.SR-ID 41097991

303  B II 58448
PAJVANČIĆ, Marijana, 1946-
        Уставно право / Маријана Пајванчић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Петроварадин : Футура). - XII, 344 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-139-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 284093959

304  Mas. 962/+CD
PANTIĆ, Jelena
        Дужност обавештавања сауговорника и правне последице повреде те дужности : мастер рад / Јелена Пантић. - Београд : [Ј. Пантић], 2014. - 45 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513194929

305  B II 58219
PAPAIOANNOU, Stratis
        Michael Psellos : rhetoric and authorship in Byzantium / Stratis Papaioannou. - Camridge : Cambridge University Press, cop. 2013. - XV, 347 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-107-02622-3 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 513216177

306  B II 58290
PATZAK, Jörn
        Betäubungsmittelrecht / von Jörn Patzak und Wolfgang Bohnen. - 2. Aufl. [Nachdr.]. - München : Beck, 2011. - 151 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-3-406-61397-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513238193

307  Mas. 985/+CD
PAVIĆEVIĆ, Nikola
        Ekonomska analiza legalizacije prostitucije : master rad iz Ekonomske analize prava / Nikola Pavićević. - Beograd : [N. Pavićević], 2014. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513287601

308  B II 58201
PAVKOVIĆ, Nikola F., 1931-
        Студије и огледи из правне етнологије / Никола Ф. Павковић. - Београд : Српски генеалошки центар, 2014 (Београд : СГЦ). - 398 стр. ; 24 cm. - (Етнолошка библиотека. Посебна издања ; књ. 7)

ISBN 978-86-83679-94-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 203679500

309  B II 58299
PAVLAKOS, George
        Our knowledge of the law : objectivity and practice in legal theory / George Pavlakos. - Oxford ; Portland : Hart, 2007. - X, 267 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-84113-503-8 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 8416849

310  Mas. 998/+CD
PAVLOVIĆ, Katarina
        Strategy of sustainable development in Serbia : master thesis : [master rad] / Katarina Pavlović. - Belgrade : [K. Pavlović], 2013. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513292209

311  Mas. 996/+CD
PENĐER, Sara
        Direct effect and supremacy of the European Union law : master thesis : [master rad] / Sara Penđer. - Belgrade : [S. Penđer], 2013. - 52 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513291697

312  B II 58233
PENIN, Olivier, 1981-
        La distinction de la formation et de l'exécution du contrat : contribution à l'étude du contrat acte de prévision / Olivier Penin ; préface de Yves Lequette. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2012. - XVI, 474 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé, ISSN 0520-0261 ; tome 535)

ISBN 978-2-275-03817-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513221041

313  B II 58369
PERIŠIĆ, Miroslav, 1959-
        Од Стаљина ка Сартру : формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима : 1945-1958. / Мирослав Перишић. - 1. изд. - Београд : Завод за уџбенике, 2012 (Нови Сад : Сајнос). - 481 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-17-17808-4 (картон)
COBISS.SR-ID 194070540

314  Mas. 932/+CD
PEROVIĆ, Sanda
        Усвојење : материјалноправни и формалноправни услови : мастер рад / Санда Перовић. - Београд : [С. Перовић], 2013. - 30 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513184945

315  B II 58399
PEROVIĆ, Slobodan, 1930-
        Besede sa Kopaonika : [1990-2012] / Slobodan Perović. - 15. dopunjeno izd. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 930 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-7542-134-4 (karton)
COBISS.SR-ID 277820935

316  B II 58397
PEROVIĆ, Slobodan, 1930-
        Prirodno pravo i dostojanstvo / Slobodan Perović. - [Beograd : s. n., 2013]. - Str. 7-147 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513281969

317  B II 58398
PEROVIĆ, Slobodan, 1930-
        Prirodno pravo i moral / Slobodan Perović. - [Beograd : s. n., 2012]. - Str. 7-173 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513282225

318  B II 58221
        PERSONALITY rights in European tort law / edited by Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi and Patrick O'Callaghan. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2010. - XXVIII, 591 str. ; 24 cm. - (The Common Core of Europen Private Law)

ISBN 978-0-521-19491-4 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 892385

319  B III 168150/1
PETROVIĆ, Aleksandra
        Процес КП 5/03 : убиство Зорана Ђинђића. Књ. 1 / Александра Петровић, Доротеа Чарнић. - 1. изд. - Београд : Дин седма сила : Мултинационални фонд културе, 2008 (Београд : Драслар партнер). - 375 стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Библиотека Велики судски процеси)

ISBN 978-86-87555-00-6 (картон)
COBISS.SR-ID 150350348

320  B III 168150/3
PETROVIĆ, Aleksandra
        Процес КП 5/03 : убиство Зорана Ђинђића. Књ. 3 / Александра Петровић, Доротеа Чарнић. - 1. изд. - Београд : Дин седма сила : Мултинационални фонд културе, 2008 (Београд : Драслар партнер). - 539 стр. : фотогр. ; 25 cm. - (Библиотека Велики судски процеси)

ISBN 978-86-87555-02-0 (картон)
COBISS.SR-ID 152101132

321  Mas. 926/+CD
PETROVIĆ, Mila
        Кључни правни инструменти за заштиту старијих лица : са посебним освртом на старосну пензију : мастер рад из Радног и социјалног права / Мила Петровић. - Београд : [М. Петровић], 2014. - 135 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)  ;  COBISS.SR-ID 513185969

322  B I 121092
PEYREFITTE, Alain, 1925-
        Décentraliser les responsabilités : pourquoi? Comment? / présentés par Alain Peyrefitte ; Rapports d'enquétes / de Michel Crozier ... [et al.]. - Paris : Documentation française, 1976. - 221 str. : tabele ; 17 cm

ISBN 2-253-02101-6 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 512850007

323 
PFEIFER, Guido Christian
        Ius regale montanorum : ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Rezeptionsgeschichte des römischen Rechts in Mitteleuropa / Guido Christian Pfeifer. - Ebelsbach am Main : Aktiv Druck & Verlag, cop. 2002. - XVII, 277 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Abhandlungen zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung ; Bd. 88)
ISBN 3-932653-12-2 (karton)
COBISS.SR-ID 513296049

324  B II 58302
        PHILOSOPHICAL foundations of the law of unjust enrichment / edited by Robert Chambers, Charles Mitchell, and James Penner. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009. - XX, 446 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-19-956775-1 (karton)
COBISS.SR-ID 10192465

325  B II 58228
PIEDELIÈVRE, Stéphane
        Droit de la consommation / Stéphane Piedelièvre. - Paris : Economica, cop. 2008. - 665 str. ; 24 cm. - (Corpus : Droit privé)

ISBN 978-2-7178-5546-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 10026833

326  B I 121078
        ПОЧЕТАК рата у Босни и Херцеговини : узроци и последице : зборник излагања са научног скупа одржаног 16. и 17. новембра 2000. у Удружењу Срба из БиХ у Србији / [уредник Гојко Ђого]. - Београд : Удружење Срба из БиХ у Србији, 2001 (Београд : Чигоја штампа). - 262 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Документи / [Удружење Срба из БиХ у Србији])

ISBN 86-902511-1-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 175030791

327  B II 58396
PODGORAC, Todor I.
        Огледи о уставном праву / Тодор И. Подгорац. - Крагујевац : Правни факултет, 2002 (Крагујевац : Сквер). - 273 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 86-80765-29-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 182614023

328  B II 58304
POPINEAU-Dehaullon, Catherine, 1978-
        Les remèdes de justice privée à l'inexécution du contrat : étude comparative / Catherine Popineau-Dehaullon ; préface de Marie Goré. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2008. - XIII, 689 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé ; tome 498)
ISBN 978-2-275-03337-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513239217

329  Mas. 1003/+CD
POPOVA, Kateryna
        The impact of the EU environmental regulations on market : master thesis in the EU Environmental Policy and Law : aspects of human rights : [master rad] / Kateryna Popova. - Belgrade : [K. Popova], 2013. - 71 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513293489

330  B II 58329
POPOVIĆ, Dejan, 1950-
        Економске функције СР Србије / Дејан Поповић. - [Београд : б. и., 1988]. - Стр. 121-128 ; 24 cm

(Брош.)   ;  COBISS.SR-ID 513250737

331  Mas. 957/+CD
POPOVIĆ, Minja
        Најбољи интерес детета у породичном праву : мастер рад из Грађанско-правног модула под-модул Права детета / Миња Поповић. - Београд : [М. Поповић], 2014. - 50 листова : граф. прикази ; 30 cm + [1] CD ROM

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513196209

332  B II 58402
POPOVIĆ-Obradović, Olga, 1953-2008
        The Parliamentary System in Serbia : 1903-1914 / Olga Popović-Obradović ; translated by Branka Magaš. - Belgrade : Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, 2013 (Belgrade : Zagorac). - 632 str. ; 23 cm
Sadrži i: Governments in the Kingdom of Serbia 1903-1914 ; Parliamentary sessions in the Kingdom of Serbia 1903-14.

ISBN 978-86-7208-193-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 199989260

333  B II 58209
        POSEBNI dio kaznenog prava / Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Maja Munivrana Vajda, Ksenija Turković ; urednik Davor Derenčinović. - 1. izd. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013. - VIII, 277 str. ; 24 cm

ISBN 978-953-270-073-2
COBISS.SR-ID 13255761

334  B III 168113
        PRACTISING self-government : a comparative study of autonomous regions / edited by Yash Ghai and Sophia Woodman. - XIV, 501 str. ; 26 cm. - (The law in context series)

ISBN 978-1-107-01858-7 (karton)
COBISS.SR-ID 513228209

335  B II 58307
        PRECONTRACTUAL liability in European private law / edited by John Cartwright and Martijn Hesselink. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - XXVI, 509 str. ; 23 cm. - (The common core of European private law)

ISBN 978-0-521-18394-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513241009

336  B II 58204
        PREMA razumijevanju savremene američke pravne teorije / [autori priloga] Zdravko Grebo ... [et al.] ; [prevodioci Majo Topolovac ... et al.]. - Sarajevo : Radio Sarajevo, III program, 1989 (Sarajevo : Oslobođenje). - Str. 267-399 ; 24 cm

COBISS.SR-ID 1115398

337  B II 58386
        PRIMENA specijalnih istražnih sredstava / [urednik Silvija Panović-Đurić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 93 str. ; 24 cm. - (Projekat Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom u Srbiji (CAR))

ISBN 978-86-84437-62-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 202370828

338  B II 58305
PROST, Mario
        The concept of unity in public international law / Mario Prost. - Oxford ; Portland : Hart, 2012. - VII, 218 str. ; 24 cm. - (Hart monographs in transnational and international law ; vol. 7)

ISBN 978-1-84946-043-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 13592401

339  B II 58333
PRŽIĆ, Ilija A., 1899-1944
        Оснивање Правног факултета у Србији : поводом стогодишњице / Илија А. Пржић. - Репринт. - [Б. м. : б. и., 200? ]. - 19 стр. ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 157575180

340  Mas. 928/+CD
PUZOVIĆ, Mirjana
        Откривање и разјашњавање трговине људима и кривичних дела повезаних са трговином људима : мастер рад из Криминалистике / Мирјана Пузовић. - Београд : [М. Пузовић], 2013. - 73 листа ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513191089

341  B II 58358
RADBRUCH, Gustav
        Природа ствари као облик правног мишљења / Густав Радбрух ; [превела Душица Гутеша]. - [Београд : б. и., 1990]. - Стр. 217-237 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513245617

342  B II 58312
        РАДОВИ Филозофског факултета : филолошке науке. бр. 15. књ. 1 / [главни и одговорни уредник Милош Ковачевић]. - Пале : Филозофски факултет Пале, 2013. - 578 стр. ; 24 cm. - (Филолошке науке, ISSN 1512-5858)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513244081

343  Mas. 927/+CD
RAPAJIĆ, Milan M., 1978-
        Кривично право и правна држава : мастер рад / Милан Рапајић. - Београд : [М. Рапајић], 2013. - 120 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 512966832

344  B II 58229
RAYMOND, Guy
        Droit de la consommation / Guy Raymond. - 2e éd. - Paris : LexisNexis : Litec, cop. 2011. - XII, 518 str. : tabele ; 24 cm. - (Litec professionnels. Droit commercial)

ISBN 978-2-7110-1396-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 513218481

345  B II 58281
        READING HLA Hart's The concept of law / edited by Luís Duarte d'Almeida, James Edwards and Andrea Dolcetti. - Oxford ; Portland : Hart, 2013. - VI, 309 str. ; 24 cm

ISBN 1-84946-324-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 13587025

346  B II 58275
        REGULATING the Closed Corporation / Gregor Bachmann ... [et al.]. - Berlin : De Gruyter, 2014. - X, 265 S. ; 24 cm. - (European Company And Financial Law Review/Special Volume ; 4)

ISBN 3-11-028643-2
COBISS.SR-ID 513233585

347  B III 168162
RIESENHUBER, Karl
        European employment law : a systematic exposition / Karl Riesenhuber. - Cambridge ; Antwerp ; Portland : Intersentia, cop. 2012. - LX, 803 str. : tabele ; 25 cm. - (Ius communitatis ; vol. 4)

ISBN 978-1-78068-080-4 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513295793

348  B III 168163
        The RIGHT to social security / editor Jef Van Langendonck. - Antwerpen ; Oxford : Intersentia, 2007. - XXII, 450 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm. - (Social Europe series ; Vol. 12)

ISBN 90-5095-634-3 (karton)
COBISS.SR-ID 8408145

349  Mas. 987/+CD
ROKVIĆ, Borislava
        Уговор о трговинском заступању : мастер рад из Трговинског права / Борислава Роквић. - Београд : [Б. Роквић], 2014. - 54 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD
-ROM)

(Картон)  ;  COBISS.SR-ID 513288113

350  B III 168105
ROTH, Günter H.
        The spirit of corporate law : core principles of corporate law in continental Europe / Günter H. Roth, Peter Kindler. - München : C.H. Beck, cop. 2013. - XXXI, 190 str. ; 25 cm
Sadržaj: Minimum capital and capital protection ; The structure of the corporation ; Protection of minority interests ; The external control of corporations ; The future of European company law.

ISBN 978-3-406-65511-1 (Beck)
COBISS.SR-ID 1466849

351  B III 168126
ROUSSEVA, Ekaterina
        Rethinking exclusionary abuses in EU competition law / Ekaterina Rousseva. - Oxford ; Portland : Hart, 2010. - XXIX, 547 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-84113-926-5 (karton s omotom)
COBISS.SR-ID 10868561

352  B II 58296
RUNDLE, Kristen
        Forms liberate : reclaiming the jurisprudence of Lon L Fuller / Kristen Rundle. - Reprinted in paperback. - Oxford ; Portland : Hart Publishing, 2013. - XI, 209 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-84946-104-7
COBISS.SR-ID 13731665

353  B II 58230
RZEPECKI, Nathalie
        Droit de la consommation et théorie générale du contrat / Nathalie Rzepecki ; préface Georges Wiederkehr. - Aix-en-Provence : Presses universitaires d'Aix-Marseille, 2002. - 635 str. ; 24 cm

ISBN 2-7314-0301-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513218737

354  B II 58200
SANDEFUR, Timothy
        The Conscience of the constitution : the Declaration of independence and the right to liberty / Timothy Sandefur. - Washington, D.C. : Cato Institute, 2014. - IX, 202 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-939709-03-5 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 512240994

355  B III 168108
SANDS, Philippe
        Principles of international environmental law / Philippe Sands, Jacqueline Peel with Adriana Fabra, Ruth MacKenzie. - 3rd ed. - Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2012. - LXVI, 926 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-521-76959-4 (karton)  ;  COBISS.SR-ID 13590097

356  B Z III 1937
        САРАЈЕВСКИ препис Законоправила Светог Саве из XIV вијека = Сараевская копия Законоправила Святого Саввы = Sarajevo Rudder Zakonopravilo of St. Sava from the 14th century / [приређивачи Станка Стјепановић, Јеромонах Серафим (Глигић)]. - Фототипско изд. - [Добрун] : "Дабар" Издавачка кућа Митрополије дабробосанске, 2013 (Лакташи : Графомарк). - XVIII, [734], XIX-XXXIV str. ; 33 cm

ISBN 978-99938-51-16-5 (картон)  
COBISS.SR-ID 4031000

357  B II 58234
SAUPHANOR-Brouillaud, Natacha
        Les contrats de consommation : règles communes / Natacha Sauphanor-Brouillaud ; avec le concours de Élise Poillot, Carole Aubert de Vincelles, Geoffray Brunaux. - À jour au 31 décembre 2011. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2013. - XV, 1126 str. ; 23 cm. - (Traité de droit civil)

ISBN 978-2-275-03109-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513220785

358  B III 168146/4
SAVIGNY, Friedrich Carl von
        System des heutigen Römischen Rechts. Bd. 4 / von Friedrich Carl von Savigny. - Berlin : Bei Veit und Comp., 1841 ([Berlin] : Gedruckt bei den Gebr. Unger). - VI, 616 str. ; 30 cm

COBISS.SR-ID 61183751

359  B III 168146/5
SAVIGNY, Friedrich Carl von
        System des heutigen Römischen Rechts. Bd. 5 / von Friedrich Carl von Savigny. - Berlin : Bei Veit und Comp., 1841 ([Berlin] : Gedruckt bei den Gebr. Unger). - VI, [2], 646, [2] str. ; 30 cm

COBISS.SR-ID 22395399

360  Mas. 918/+CD
SAVULJESKU, Bojana
        Престанак радног односа полицијских службеника : мастер рад из Службеничког права / Бојана Савуљеску. - Београд : [Б. Савуљеску], 2014. - 76 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513187505

361  B III 168137
SCHÄFER, Hans-Bernd
        The economic analysis of civil law / Hans-Berned Schäfer, Claus Ott ; translated from the German by Matthew Braham. - Cheltenham [etc.] : E. Elgar, cop. 2004. - XIV, 473 str. : graf. prikazi, tabele ; 25 cm

ISBN 1-84376-277-3
COBISS.SR-ID 7119697

362  B II 58265
SCHÄFER, Hans-Bernd
        Lehrbuch der ökonomischen analyse des zivilrechts / Hans-Bernd Schäfer, Claus Ott. - 2. Aufl. - Berlin [etc.] : Springer, 2012. - XLVI, 761 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer-Lehrbuch)

ISBN 978-3-642-29121-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513229745

363  B III 168132
SCHEB, John Malcolm, 1926-
        Criminal law / John M. Scheb, John M. Scheb II. - 6th ed. - Belmont, CA : Wadsworth, cop. 2012. - XXI, 506 str. : ilustr. ; 26 cm

ISBN 1-111-35645-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513236657

364  B II 58236
SCHILL, Stephan W.
        The multilateralization of international investment law / Stephan W. Schill. - Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2009. - XXXVII, 451 str. ; 23 cm

ISBN 978-0-521-76236-6
COBISS.SR-ID 1024346785

365  B II 58433/1
SCHLECHTRIEM, Peter
        Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine rechtsvergleichende Darstellung. Bd. 1 / Peter Schlechtriem. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2000. - XL, 899 str. ; 24 cm

ISBN 3-16-147296-9 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513112764

366  B II 58433/2
SCHLECHTRIEM, Peter
        Restitution und Bereicherungsausgleich in Europa : eine rechtsvergleichende Darstellung. Bd. 2 / Peter Schlechtriem. - Tübingen : Mohr Siebeck, cop. 2001. - XXIV, 492 str. ; 24 cm

ISBN 3-16-147542-9 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513113020

367  B II 58199
SCHWARZ, Hans-Peter, 1934-
        The meaning of Adenauer / Hans-Peter Schwarz ; transl. by Giles W. Bennett. - Freiburg, Br. ; Basel ; Wien : Herder, 2011. - 200 str. : ilustr. ; 22 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 513203633

368  B III 168122
SEALY, L. S.
        Commercial law : text, cases and materials / L. S. Sealy, R. J. A. Hooley. - 4th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2009. - LXXXVII, 1325 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-929903-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 6492979

369  B II 58240
SEFTON-Green, Ruth
        La notion d'obligation fondamentale : comparaison franco-anglaise / Ruth Sefton-Green ; préf. de Jacques Ghestin. - Paris : LGDJ, 2000. - XVII, 391 str. ; 24 cm. - (Bibliothèque de droit privé, ISSN 0520-0261 ; 336)

ISBN 2-275-01756-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513222577

370  B II 58216
SERVAIS, Jean-Michel
        International labour law / Jean-Michel Servais. - 3rd, revised ed. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2011. - 372 str. ; 24 cm

ISBN 978-90-411-3805-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 513215665

371  B II 58215
SERVAIS, Jean-Michel
        International social security / Jean-Michel Servais. - Alphen aan den Rijn : W. Kluwer, cop. 2013. - 162 str. ; 24 cm

ISBN 978-90-411-4867-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513215409

372  B II 58407
SIMIĆ, Miroljub D.
        Из историје српске правне мисли / Мирољуб Д. Симић. - [1. изд.]. - Ниш : Градина, 1997 (Ниш : "Гутенберг"). - 197 стр. ; 22 cm. - (Библиотека Јупитер. Велика едиција)

ISBN 86-7129-180-4
COBISS.SR-ID 121899527

373  Mas. 934/+CD
SIMIĆ, Siniša
        Правне последице стицања сопствених акција : мастер рад из Компанијског права / Синиша Симић. - Београд : [С. Симић], 2013. - 58 листова ; 30 cm + [1] CD
-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513185457

374  B II 58195
SJENIČIĆ, Marta Ž., 1969-
        Pacijent kao oštećeni u građanskom pravu i njegova sukrivica / Marta Ž. Sjeničić. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2013 (Beograd : Čigoja štampa). - 227 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7093-145-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 202195468

375  Mas. 1001/+CD
SLADAKOVIĆ, Mateja
        EU and NATO relations : current and future perspectives : master thesis : [master rad] / Mateja Sladaković. - Belgrade : [M. Sladaković], 2013. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD
-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513292977

376  B III 168148
SLANKAMENAC, Prvoš
        Osnivanje i karakter beogradskog Liceja / Prvoš Slankamenac. - [S. l. :
s. n., 1952]. - Str. 9-22 ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513243569

377  B II 58276
        SOCIAL movements in a globalizing world / edited by Donatella della Porta, Hanspeter Kriesi and Dieter Rucht. - Hampshire ; New York : Palgrave Macmillan, 2009. - XV, 256 str. : graf. prikazi, tabele ; 22 cm

ISBN 978-0-230-23531-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 513234353

378  B III 168102
        SOCIALISM : institutional, philosophical and economic issues / edited by Svetozar Pejovich. - Dordrecht ; Boston : Kluwer Academic Publishers, 1987. - X, 322 str. : ilustr. ; 25 cm. - (International studies in economics and econometrics ; v. 14)

ISBN 90-247-3487-8 (karton)
COBISS.SR-ID 513203377

379  B II 58375
SPAIĆ, Vojislav
        Théorie du droit d'auteur et le droit d'auteur en R.S.F.Y. / Vojislav Spaić ; traduit du serbo-croate par Ružica Gavrilović. - [Paris] : Unesco ; [Beograd] : L'Agence Yougoslavie d'auteurs, 1987. - 397 str. ; 24 cm

ISBN 86-81163-01-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 26114

380  B Z I 2957
SRBIJA. Zakoni
        Збирка нових прописа о порезима Републике Србије / приредио Мирослав Трифуновић. - 1. изд. - Београд : Пословни биро, 1992 (Шабац : "Драган Срнић"). - 198 стр. ; 20 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 4190988

381  B Z II 194
SRBIJA. Zakoni
        Збирка закона из области правосуђа. - Београд : Службени гласник, 2001 (Београд : Гласник). - X, 96 стр. ; 24 cm. - (Републички прописи)
Садржи и: Закон о уређењу судова ; Закон о судијама ; Закон о Високом савету правосуђа ; Закон о јавном тужилаштву ; Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава.

ISBN 86-7549-223-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 178100231

382  Mas. 994/+CD
SRETENOVIĆ, Irena
        Italian environmental law and policy : master thesis : [master rad] / Irena Sretenović. - Belgrade : [I. Sretenović], 2013. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)  ;  COBISS.SR-ID 513291185

383  Sem. 3573
STANIĆ, Miloš
        Одлучивање о уставним изменама на примеру неких савремених федералних држава : семинарски рад / Милош Станић. - Београд : [М. Станић], 2014. - 16 листова ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513293745

384  Mas. 993/+CD
STANIŠIĆ, Sonja
        Some aspects of Turkish accession to the European Union : master thesis : [master rad] / Sonja Stanisic. - Belgrade : [S. Stanišić], 2013. - 42 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513290929

385  Mas. 952/+CD
STEFANOVIĆ, Maja
        Скупштина акционара преференцијалних акција : мастер рад / Маја Стефановић. - Београд : [М. Стефановић], 2013. - 40 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513192113

386  B III 168149
STOJANOVIĆ, Milutin G., 1931-
        Potreban čovek / Milutin G. Stojanović. - Beograd : Beosing, 2011 (Beograd : Beosing). - 701 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-7686-155-2 (karton)
COBISS.SR-ID 186947852

387  Mas. 931/+CD
STOJILJKOVIĆ, Tijana
        Сурогат материнство - правне и етичке дилеме : мастер рад / Тијана Стојиљковић. - Београд : [Т. Стојиљковић], 2014. - 37 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513184689

388  B III 168157
STOKIĆ, Simo S., 1959-
        Конверзија норме у правну норму и право / Симо С. Стокић. - измењено и допуњено изд. - Чачак : С. С. Стокић, 2013 (Чачак : Ofis servis). - 121 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-913319-8-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 197564428

389  B II 58256
STORZ, Ulrich, 1969-
        Biopatent law : European vs. US patent law / Ulrich Storz, Martin Quodbach, Scott D. Marty, Derek E. Constantine, Matthew Parker. - Heidelberg : Springer, 2014. - VIII, 69 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Springer Briefs in biotech patents, ISSN 2192-9904)
Sadržaj: Patentability requirements of biotech patents ; Law enforcement of biotech patents ; Particular aspects of US patent law in biotechnologies.

ISBN 978-3-642-41292-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 513226929

390  B II 58193
        СТРУКТУРА и функционисање полицијске организације : традиција, стање и перспективе : тематски зборник радова. 2 / [уредници Бобан Милојковић, Ненад Милић, Далибор Кекић]. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - VIII, 279 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-263-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 203350284

391  Mas. 997/+CD
STRUNIĆ, Svetlana
        Film author and producer in the light of harmonisation of copyright and related rights law in the European Union : master thesis [in] European Union Intellectual Property Law : [master rad] / Svetlana Strunić. - Belgrade : [S. Strunić], 2013. - X, 30 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513291953

392  B II 58197
        SUPROTSTAVLJANJE savremenom organizovanom kriminalu i terorizmu. 4. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2013 (Beograd : Službeni glasnik). - 454 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Edicija Asphaleia ; knj. 5)

ISBN 978-86-7020-267-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 203874060

393  B II 58373
SUSRETI bibliografa '04 (14 ; 2004 ; Inđija)
        Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : зборник радова са научног састанка одржаног 5. новембра 2004. године. - Инђија : Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић", 2004 (Београд : "МСТ Гајић"). - 296 стр. ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 1024100241

394  B II 58388
SUSRETI bibliografa '10 (17 ; 2010 ; Inđija)
        Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића : (зборник радова са научног састанка одржаног 12. новембра 2010. године). - Инђија : Народна библиотека "Др Ђорђе Натошевић", 2012 (Нови Сад : Offset print). - 419 стр. ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513060008

395  B II 58403
ŠARKIĆ, Srđan, 1948-
        Велики правни системи и кодификације / Срђан Шаркић, Драгољуб Поповић. - 2. изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Петроварадин : Футура). - VII, 201 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-138-9 (брош.)  ;  COBISS.SR-ID 283763719

396  B III 168147
ŠEROGLIĆ, Pavle
        Реплика на одговорЪ Господина Милоша Светића у Утуку III Єзыкословноме или ПрегледЪ II Законника грађанскогЪ за Сербію / одЪ Павла Шероглића. - У НовомЪ Саду : Печатано писменыма І. Каулицій, 1847. - 105, [1] стр. ; 30 cm

COBISS.SR-ID 34785799

397  B I 121077/1
ŠKARIK, Svetomir
        Уставно право. Кн. 1 / Светомир Шкариќ. - Скопје : Union-Trade, 1994 (Тетово : Напредок). - 428 стр. : табеле ; 20 cm
Садржи и: Декларација за сувереност на СРМ ; Одлука за самостојност на Република Македонија ; Декларација за меѓународно признавање на Република Македонија ; Устав на Република Македонија ; Уставен закон за спроведување на Уставот на Република Македонија.
(Брош.)
COBISS.SR-ID 5212170

398  B I 121077/2
ŠKARIK, Svetomir
        Уставно право. Кн. 2 / Светомир Шкариќ. - Скопје : Union-Trade, 1995 (Тетово : Напредок). - 480 стр. ; 20 cm

ISBN 9989-689-04-0
COBISS.SR-ID 513202865

399  B II 58372
ŠTRBAC, Čedomir
        Svedočanstva o 1948 : fragmenti za istoriju / Čedomir Štrbac. - [1. izd.]. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1989 (Beograd : Prosveta). - 173 str. : ilustr. ; 24 cm.

ISBN 86-17-01075-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 7683330

400  Mas. 929/+CD
TASOVAC, Stevan
        Најбољи интерес детета : мастер рад / Стеван Тасовац. - Београд : [С. Тасовац], 2013. - 48 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513190321

401  B II 58427
        TAXATION of companies on capital gains on shares under domestic law, EU law and tax treaties / edited by Guglielmo Maisto. - Amsterdam : IBFD, cop. 2013. - LXIV, 1276 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (EC and International Tax Law Series ; Vol. 10, ISSN 1574-969X)

ISBN 978-90-8722-212-3 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513299121

402  P.D. 21/+CD
TEPAVČEVIĆ, Sanja
        Регионални системи заштите људских права : преддокторски рад / Сања Тепавчевић. - Београд : [С. Тепавчевић], 2013. - 87 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513201329

403  B II 58429
TERCIER, Pierre
        La recherche et la rédaction juridiques / Pierre Tercier, Christian Roten. - 6e édition, revue et complétée. - Genève : Schulthess, cop. 2011. - IX, 616 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-3-7255-6397-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513296561

404  B II 58226
TERRÉ, François
        Droit civil : les obligations / François Terré, Philippe Simler, Yves Lequette. - 11e éd. - Paris : Dalloz, cop. 2013. - XI, 1594 str. ; 21 cm. - (Précis Dalloz : Série Droit privé)

ISBN 978-2-247-13012-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 513217969

405  B II 58227
TERRÉ, François
        Introduction générale au droit / François Terré. - 9e éd. - Paris : Dalloz, 2012. - XI, 652 str. ; 21 cm. - (Précis Dalloz)

ISBN 978-2-247-12060-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513218225

406  Mas. 961/+CD
TEŠIĆ, Marija
        Правна природа Европске уније : мастер рад из Права европских интеграција / Марија Тешић. - Београд : [М. Тешић], 2014. - 50 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513195185

407  B II 58291
TIEDEMANN, Klaus, 1938-
        Wirtschaftsstrafrecht : Einführung und Allgemeiner Teil mit wichtigen Rechtstexten / von Klaus Tiedemann. - 4., aktualisierte u. erw. Aufl. - München : Vahlen, 2014. - XXVI, 280 str. ; 24 cm. - (Academia Iuris : Schwerpunktstudium)

ISBN 978-3-8006-4717-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513238449

408  Mas. 999/+CD
TODOROVIĆ, Bojana
        Turkey's EU integration path : (non)compliance with the Copenhagen political criteria : master thesis : [master rad] / Bojana Todorović. - Belgrade : [B. Todorović], 2014. - 57 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513292465

409  B II 58313
TODOROVIĆ, Mirjana, 1940-
        Политика и интелигенција - стаљинизам и маоизам / Мирјана Тодоровић. - [Београд : б. и., 1985]. - Стр. 717-725 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513247921

410  Mas. 977
TODOROVSKA, Milka
        European Union's motives, capacities and obstacles concerning Western Balkans integration process : master thesis in Geopolitical perspectives and consequences of the EU enlargement : [master rad] / Milka Todorovska. - Belgrade : [M. Todorovska], 2012. - 66 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513285553

411  Mas. 946/+CD
UGARKOVIĆ, Aleksandra
        Заштита запосленог узбуњивача : мастер рад / Александра Угарковић. - Београд : [А. Угарковић], 2013. - 68 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513193393

412  B II 58293
ULLMANN, Walter
        Law and jurisdiction in the Middle Ages / Walter Ullmann ; edited by George Garnett. - Transfered to digital printing. - Farnham ; Burlington : Ashgate/Variorum, 2009, cop. 1988. - 1 sv. (razl. pag.) : portret autora ; 23 cm. - (Variorum collected studies series ; CS283)

ISBN 978-0-86078-231-5 (karton)
COBISS.SR-ID 9967185

413  B II 58409
UNESCO. Conférence de Révision de la Convention Universelle sur le Droit d'Auteur (1971 ; Paris)
        Actes de la conférence de révision de la Convention universelle sur le droit d'auteur : maison de l'Unesco, Paris, 5-24 juillet 1971. - Paris : Presses de l'Unesco, 1973. - 324 str. ; 24 cm
Sadrži i: Convention universelle sur le droit d'auteur révisée à Paris le 24 juillet 1971.

ISBN 92-3-201047-X (izd. na fra.)
COBISS.SR-ID 513282737

414  B II 58269
UNITED States. Congress. House. Merchant Marine and Fisheries
        Recording of mortgages on vessles and subordinating maritime liens upon vessels for necessaries to liens of mortgages, : hearing before the Committee on the merchant marine and fisheries, House of representatives, Sixty-sixth Congress, first [-second] session : on H.R. 8422, 8873, 9419 Aug. 27, 1919-Feb. 6, 1920. Part 1-5. - Reprint. - [S. l.] : Kessinger Publ., [s. a.]. - 5 vol. ; 23 cm
Sadrži: Part 1: 63 str. - 1920 ; Part 2: Str. 63-230. - 1919 ; Part 3: 110 str. - 1919 ; Part 4: 44 str. - 1919 ; Part 5: 61 str. - 1920.

ISBN 978-1-43714-538-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513231025

415  M 838
UROŠEVIĆ, Zorica
        Комунална полиција у Србији - правни аспекти : магистарски рад / Зорица Урошевић. - Београд : [З. Урошевић], 2013. - III, 197 листова : табеле ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513264049

416  B II 58411
        UZAJAMNA pravna pomoć : priručnik / [urednik Silvija Panović-Đurić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 170 str. ; 24 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM). - (Projekat Oduzimanje imovinske koristi stečene krivičnim delom u Srbiji (CAR))

ISBN 978-86-84437-58-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 202373388

417  B II 58262
VANNES, Viviane
        La rupture abusive du contrat de travail : théorie et applications / Viviane Vannes et Laurent Dear. - Bruxelles : Bruylant, cop. 2011. - XII, 695 str. ; 24 cm. - (Collection Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles)

ISBN 978-2-8027-2828-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513227185

418  B I 121080
VAROUFAKIS, Yanis
        The global minotaur : America, Europe and the future of the global economy / Yanis Varoufakis. - [2nd ed.]. - London ; New York : Zed Books, cop. 2013. - XVI, 280 str. : graf. prikazi ; 20 cm. - (Economic controversies)

ISBN 978-1-78032-450-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513219249

419  Mas. 940/+CD
VASKOVIĆ, Ljubinka
        Облици и врсте грађанске одговорности државе у међународном праву : мастер рад из Међународног јавног права / Љубинка Васковић. - Београд : [Љ. Васковић], 2014. - 92 листа ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513188529

420  B II 58371
        VEŠTINA upravljanja = The Business of Management : sa leksikonom menadžmenta : [američka TV serija veština upravljanja] / [prevod Rade Milijanović, Ljiljana Šobajić ; priredio Vladimir Jelenković]. - [2. izmenjeno i dopunjeno izd.]. - Beograd : SGI - Scientific Group International : Fakultet organizacionih nauka, 1995 (Beograd : Politop-P). - XIII, 391 str. : ilustr. ; 22 cm
Sadržaj s omot. lista: Svet upravljanja ; Stilovi rukovođenja ; Uticaj, moć i autoritet ; Dilema produktivnosti ; Efikasno planiranje.

(Broš.)   ;  COBISS.SR-ID 37397004

421  B II 58259
VILLIERS, Michel de
        Dictionnaire du droit constitutionnel / Michel de Villiers, Armel Le Divellec. - 9e éd. - Paris : Sirey, cop. 2013. - VIII, 399 str. ; 21 cm

ISBN 978-2-247-12977-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513227697

422  Mas. 965/+CD
VORKAPIĆ, Stefan
        Борци за слободу : мастер рад из Међународног хуманитарног права / Стефан Воркапић. - Београд : [С. Воркапић], 2014. - 46 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513268657

423  B II 58334
VRAČAR, Stevan
        О филозофији права / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1983]. - Стр. 1022-1053 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513255089

424  B II 58344
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Ауторитет државно-правног поретка / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1985]. - Стр. 548-557 ; 24 cm

(Брош.)  
COBISS.SR-ID 513252273

425  B II 58347
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Dostojnici dragocene naučne baštine / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1992]. - Str. 241-254 ; 24 cm

(Broš.)  ;  COBISS.SR-ID 513250481

426  B II 58335
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Државно-правне тековине Француске револуције / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. 660-670 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513254833

427  B II 58343
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Epohalni izazovi međuzavisnosti države i samoupravljanja / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1987]. - Str. 399-414 ; 24 cm
(Broš.)
COBISS.SR-ID 513252785

428  B II 58340
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Есеј о "Есејима из теорије права" Норберта Бобија / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1990]. - Стр. 301-313 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513253553

429  B II 58345
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Историчност државно-правног поретка / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1991]. - Стр. 76-86 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513251761

430  B II 58337
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Људско достојанство и државно-правни поредак / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1983]. - Стр. 163-180 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513254321

431  B II 58352
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Методолошки значај поставке о органском јединству државе и права / Стеван К. Врачар. - [Београд : б. и., 1962]. - Стр. 66-84 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513248177

432  B II 58348
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Правци развитка емпиријских истраживања у нашој правној науци / Стеван К. Врачар. - [Београд : б. и., 1965]. - Стр. 47-60 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513249969

433  B II 58339
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Pravno oblikovanje politike / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1985]. - Str. 3-25 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513253809

434  B II 58346
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Pravo kao komponenta politike / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1984]. - Str. 3-30 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513250993

435  B II 58349
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Релативно остваривање прокламованог принципа законитости у Совјетском Савезу / Стеван К. Врачар. - [Београд : б. и., 1967]. - Стр. 75-117 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 272959751

436  B II 58351
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Револуција и дисконтинуитет државноправног поретка / Стеван К. Врачар. - [Београд : б. и., 1961]. - Стр. 425-430 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513248945

437  B II 58319
VRAČAR, Stevan K., 1926-2007
        Смисао правнофилозофског синтетизма Томе Живановића / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1987]. - Стр. 139-160 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 33891079

438  B II 58353
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Аксел Хегерстрем, оснивач скандинавског правног реализма / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1987]. - Стр. 227-236 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 33673991

439  B II 58357
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Апсурдан положај СР Србије у обесмишљеној Југославији / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. 1-41 ; 24 cm
(Брош.)
COBISS.SR-ID 513245873

440  D.F. 206 II 52247
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Criteria of the historic world importance of socialist law = Criterios de la importancia histórica planetaria del Derecho socialista / Stevan Vračar. - [Madrid : b. i., 1969]. - Str. 387-400 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513244593

441  B II 58359
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Демократизам уставних промена / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1988]. - Стр. 224-237 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513245361

442  B II 58356
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Filozofskopravni pogled na "delikt mišljenja" ; Neosnovanost inkriminacije kritičkog mišljenja / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1989]. - Str. 152-158 ; 159-170 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513246641

443  B II 58354
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        La méthode intégrale de la science étatico-juridique : résumé / Stevan Vračar. - [Beograd : b. i., 1985]. - Str. 101-104 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513247665

444  B II 58338
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Основи разликовања "јавног и "приватног" права / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1982]. - Стр. 747-817 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513254065

445  B II 58355
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Покушај сагледавања научног стваралаштва Слободана Јовановића / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1991]. - Стр. 367-370 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513247153

446  B II 58350
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Рад групе за теорију права при Одељењу друштвених наука Српске академије наука и уметности током 1979-85. г. / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1987]. - Стр. 423-428 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 33595911

447  B II 58327
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Радбрухово схватање о "природи ствари" / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1990]. - Стр. 197-215 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513245105

448  B II 58336
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Сучељавање јуснатурализма и марксизма / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1987]. - Стр. 159-185 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513254577

449  B II 58328
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Трајна вредност Радбруховог "Увода у правну науку" / Стеван Врачар. - [Београд : б. и., 1974]. - Стр. 461-470 ; 24 cm

(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513244337

450  B II 58341
VRAČAR, Stevan, 1926-2007
        Uloga državno-pravne nauke u prevazilaženju krize jugoslovenskog društva / Stevan Vračar. - [Beograd : s. n., 1987]. - Str. 23-37 ; 24 cm
(Broš.)
COBISS.SR-ID 513253297

451  Mas. 972/+CD
VUJKOVAC, Ivona
        Пилот-пресуде Европског суда за људска права : мастер рад / Ивона Вујковац. - Београд : [И. Вујковац], 2014. - 62 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513266609

452  Mas. 920/+CD
VUJOVIĆ, Dušanka
        Правни положај радника миграната : мастер рад из Радног и социјалног права / Душанка Вујовић. - Београд : [Д. Вујовић], 2014. - 93 листа ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513186993

453  D 926
VUJOVIĆ, Ognjen B.
        Римски деликт furtum у старом и класичном праву : докторска дисертација / Огњен Б. Вујовић. - Београд : [О. Вујовић], 2013. - [XIII], 373 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513183921

454  Mas. 933/+CD
VUJOVIĆ, Srđan
        Овлашћења полиције у предистражном поступку : мастер рад из Кривичног права (Кривично процесно право) / Срђан Вујовић. - Београд : [С. Вујовић], 2013. - 79 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513185201

455  Mas. 974/+CD
VUKOIČIĆ, Aleksandra
        Ustavna žalba kao oblik kontrole uprave : master rad / Aleksandra Vukoičić. - Beograd : [A. Vukoičić], 2014. - 41 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513267377

456  Mas. 959/+CD
VUKOVIĆ, Draško S.
        Извод из пословних књига за пружене телекомуникационе услуге као веродостојна исправа : мастер рад из Грађанског права / Драшко С. Вуковић. - Београд : [Д. Вуковић], 2014. - 69 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513195697

457  B II 58446
VUKOVIĆ, Slaviša, 1977-
        Превенција криминала / Славиша Вуковић. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2014 (Београд : Службени гласник). - VIII, 288 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-270-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 204284428

458  Mas. 930/+CD
VUKSANOVIĆ, Andrijana
        Стручно усавршавање запослених : са нарочитим освртом на посебне режиме радних односа : мастер рад / Андријана Вуксановић. - Београд : [А. Вуксановић], 2013. - 111 листова ; 30 cm + [1] CD-ROM

(Картон)
COBISS.SR-ID 513184433

459  Mas. 986/+CD
VULIĆ, Ivan
        Уговори о снабдевању електричном енергијом : мастер рад из Трговинског права / Иван Вулић. - Београд : [И. Вулић], 2014. - 52 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513287857

460  B I 121082
WEBER, Klaus
        Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz : Kommentar / von Klaus Weber. - 4., neu bearb. und erw. Aufl. - München : Beck, 2013. - XXXIII, 2076 str. ; 20 cm. - (Gelbe Erläuterungsbücher)

ISBN 978-3-406-64671-3 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513237937

461  B II 58389
WEBER, Rolf H.
        Das Recht der personenbezogenen Information / Rolf H. Weber, Markus Sommerhalder. - Zürich ; Basel ; Genf : Nomos, 2007. - XXXII, 232 str. ; 23 cm. - (Publikationen aus dem Zentrum für Informations- und Kommunikationsrecht der Universität Zürich ; 35)

ISBN 978-3-8329-2760-8 (Nomos; broš.)
COBISS.SR-ID 513541308

462  B III 168098
        WEBSTER'S new universal dictionary of the English language. - Unabridged. - New York : Webster's Universal Press, 1977 [cop. 1976]. - XIV, 2129, BT-64, DB-96, MC-31, US-32, [16] str. : ilustr., 16 tabli s mapama ; 29 cm

ISBN 0-8326-0039-3 (Karton)
COBISS.SR-ID 513202097

463  B II 58438
WELFENS, Paul J. J.
        Energy policies in the European Union : Germany's ecological tax reform / Paul J. J. Welfens ... [et al.]. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2001. - VIII, 142 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-3-642-07497-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513300657

464  B II 58278
        WORK inequalities in the crisis : evidence from Europe / edited by Daniel Vaughan-Whitehead. - Cheltenham : E. Elgar ; Geneva : International Labour Office, 2011. - XVII, 594 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-0-85793-750-6 (karton)
COBISS.SR-ID 268601607

465  B II 58250
        WTO law and developing countries / edited by George A. Bermann, Petros C. Mavroidis. - New York : Cambridge University Press, cop. 2011. - VIII, 372 cm : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-1-107-40309-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513223601

466  B II 58191
        ZBORNIK radova 1700 godina Milanskog edikta / [urednici Dragan Nikolić, Aleksandar Đorđević, Miljana Todorović]. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Niš : Sven). - 996 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-176-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 203576332

467  D 928
ZDRAVKOVIĆ, Miloš I., 1978-
        Дворкинова критика Хартове верзије позитивизма : докторска дисертација / Милош Здравковић И. - Београд : [М. Здравковић], 2013. - 228 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)  ;  COBISS.SR-ID 513263793

468  B II 58231
ZENATI-Castaing, Frédéric
        Cours de droit civil : obligations : régime / Frédéric Zenati-Castaing, Thierry Revet. - 1re éd. - Paris : Presses universitaires, cop. 2013. - 303 str. ; 22 cm. - (Droit fondamental : Manuels)

ISBN 978-2-13-060754-0 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 513218993

469
ZLATIĆ-Ivković, Zorica, 1949-
        Стефан Немања : 900 година од рођења : 1113-2013 / Зорица Златић Ивковић ; [превод на руски језик Марина Владимировна Окс, превод на енглески језик Љубомир Васојевић]. - Београд : Графопринт, 2014 (Београд : Графопринт). - 323 стр. : илустр. ; 29 cm + [1] икона Св. Симеона

ISBN 978-86-7432-071-6 (картон са омотом и заштитна кутија)
COBISS.SR-ID 204111884

470  B III 168125
ZÖLLER, Richard, 1905-1961
        Zivilprozessordnung : mit FamFG ([Paragraphen] 1-185, 200-270, 433-484) und gerichtsverfassungsgesetz, den einführungsgesetzen, mit internationalem zivilprozessrecht, EG-verordnungen, kostenanmerkungen : kommentar / begründet von Richard Zöller ; bearbeitet von Reinhold Geimer ... [et al.]. - 30., neubearbeitete Aufl. - Köln : O. Schmidt, 2014. - XL, 3511 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-504-47019-7 (karton sa omotom u zaštitnoj kutiji)
COBISS.SR-ID 1477089

471  Mas. 1002/+CD
ZORIĆ, Jovana
        Risk of ill-treatment in the event of refoulement pursuant to the Dublin Regulation : master paper : [master rad] / Jovana Zorić. - Beograd : [J. Zorić], 2013. - 66 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513293233

472  B II 58419
ZÜGER, Mario
        Arbitration under tax treaties : improving legal protection in international tax law / Mario Züger ; [translated by Martina Pasqualin]. - Amsterdam : IBFD, 2001. - XII, 276 str. ; 24 cm. - (Doctoral Series ; vol. 5)

ISBN 90-76078-52-1 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513294769

473  B II 58443
ŽARKOVIĆ, Nebojša, 1958-
        Животна осигурања / Небојша Жарковић. - Нови Сад : Сконто, 2011 (Шид : Илијанум). - V, 188 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 268125447


IMENSKI REGISTAR

 

·         Abokarsh, Fatma J. 1

·         Abou-Nigm, Verónica Ruiz 2

·         Academy of Criminalistic and Police Studies (Belgrade) vidi Kriminalističko-policijska akademija (Beograd)

·         Agostinelli, Xavier (autor) 101

·         Ahmling, Rebecca (prevodilac) 113

·         Akman, Pinar 3

·         Alaker, Adel 4

·         Ališić, Vladimir 5

·         Altmeppen, Holger 6

·         Amelung, Knut (urednik) 120

·         André, Maria Helena (autor dodatnog teksta) 464

·         Anđelković, Nevena 8

·         Anđelković, Nikola 9

·         Ankum, Hans (1930-) 10, 11, 12, 13, 14

·         Antić, Oliver (1950-, član komisije za odbranu) 93

·         Aparo, Mariangela (autor) 88

·         Arsić, Zoran (1952-, član komisije za odbranu) 26, 27

·         Atamer, Yeşim M. (urednik) 78

·         Aubert, Jean-Luc (autor) 126

·         Avramov, Smilja (1918-) 18

·         Avramović, Ana 19

·         Avramović, Dragutin (član komisije za odbranu) 271

·         Avramović, Sima (1950-, mentor) 106

·         Avramović, Sima (1950-, recenzent) 395

·         Aynès, Laurent (autor) 237

 

·         Babović, Budimir 20

·         Bachmann, Gregor (1966-, autor) 346

·         Backhaus, Jürgen G. (1950-, urednik) 212

·         Bačić, Franjo 21

·         Bajagić, Mladen (1962-) 22

·         Bajić, Sanja 23

·         Bajović, Vanja (1978-, izdavač) 24

·         Bajović, Vanja (1978-) 24

·         Bakić, Nada (pisac izjave o poklonu) 153, 461

·         Baldwin, Richard E. 25

·         Bar, Christian von (1952-, urednik) 293

·         Barnert, Elena (urednik) 300

·         Baroš, Nenad 26

·         Baroš, Predrag 27

·         Bartol, Anne M. (1943-, autor) 28

·         Bartol, Curt R. (1940-) 28

·         Басиудис, Георгије (1971-) vidi Mpasioydes, Georgios (1971-)

·         Basta, Danilo (1945-, prevodilac) 249

·         Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 121

·         Basta, Danilo N. (1945-, prevodilac) 121

·         Basta, Danilo N. (1945-) 29, 30, 31

·         Баста-Флајнер, Лидија Р. vidi Basta-Fleiner, Lidija R.

·         Basta-Fleiner, Lidija R. (recenzent) 243

·         Baša, Petar 32

·         Becker, Ulrich (urednik) 165

·         Belcredi, Massimo (urednik) 40

·         Bellomo, Manlio 33

·         Benelux-Scandinavian Symposium on Legal Theory (6 ; 2011 ; Rovaniemi) 297

·         Bermann, George A. (urednik) 465

·         Besarović, Ines (1953-) 35

·         Bešević, Jelena 36

·         Bikić, Enes (autor) 295

·         Birkmose, Hanne Søndergaard (urednik) 41

·         Bishop, R. Doak 37

·         Bjelajac, Mile (1955-) 38

·         Blagojević, Milan 39

·         Blondiou, Pierre (autor dodatnog teksta) 417

·         Bodiroga, Nikola (1978-, mentor) 456

·         Bodrožić, Ivana 42

·         Böhm, Nicolas (prerađivač) 280

·         Bohnen, Wolfgang (autor) 306

·         Boillat, Philippe (autor dodatnog teksta) 299

·         Bojanić, Bojan (1972-) 43

·         Bojanić, Igor (autor) 296

·         Bojanin, Svetomir (1932-) 44

·         Bonnard, Jérôme 45

·         Bonnie, Richard J. (urednik) 75

·         Boss, Hans (prerađivač) 70

·         Bošković, Vladimir 46

·         Bout, Roger (autor dodatnog teksta) 187

·         Bown, Chad P. (urednik) 213

·         Bowtle, Graeme 47

·         Bracanović, Slobodan N. (1956-) 48

·         Bradbury, Liz (autor) 176

·         Bradshaw, David (1960-) 49

·         Braham, Matthew (prevodilac) 361

·         Bray, Robert (urednik) 217

·         Бреам, Метју vidi Braham, Matthew

·         Бредшоу, Дејвид (1960-) vidi Bradshaw, David (1960-)

·         Bridge, Frank vidi Bridge, F. H. S.

·         Bridge, F. H. S. 50

·         Brouillaud, Natacha Sauphanor- vidi Sauphanor-Brouillaud, Natacha

·         Broyles, D. Scott 51

·         Brownsword, Roger (urednik) 128

·         Brüggemeier, Gert (urednik) 318

·         Brunaux, Geoffray (1980-..., drugo) 357

·         Brunner, Heinrich 52

·         Brunst, Phillip W. (autor) 136

·         Bučić, Vladimir 53

·         Buđić, Sanda 54

·         Bujuklić, Žika (1952-, član komisije za odbranu) 203, 453

·         Bujuklić, Žika (1952-, recenzent) 239

·         Bulatović, Ivana 55

·         Butler, Petra (urednik) 78

 

·         Cabrelli, David A. (urednik) 67

·         Caenegem, R. C. van 57

·         Calabrò, Andrea 58

·         Cambien, Nathan (urednik) 217

·         Cans, Chantal 59

·         Carbonnier, Jean (1908-2003) 60

·         Carmagnani, Marcello (urednik) 116

·         Cartwright, John (1957-, urednik) 335

·         Cassone, Alberto (urednik) 212

·         Castaing, Frédéric Zenati- vidi Zenati-Castaing, Frédéric

·         Castets-Renard, Céline 61

·         Catrice, Roger (autor) 209

·         Cetinić, Marin 62

·         Chadwick, Anthony 63

·         Chambers, Robert (1957-, urednik) 324

·         Charitos, Panayotis 64

·         Chen, Albert H. Y. (urednik) 69

·         Ciacchi, Aurelia Colombi vidi Colombi Ciacchi, Aurelia

·         Cochrane, Lydia G. (prevodilac) 33

·         Collins, Hugh (1953-) 66

·         Colombi Ciacchi, Aurelia (urednik) 318

·         Conte, Giuseppe 70

·         Cornils, Karin (urednik) 109, 281, 282, 283, 284, 285

·         Council of Europe, Office in Belgrade 72, 73

·         Council of Europe 50

·         Cracogna, Dante (urednik) 164

·         Criminal Asset Recovery Project in Serbia (CAR Serbia) (urednik) 72, 73

·         Crnić, Ivica 76

·         Cruz, Peter de 77

·         Cvitanović, Leo (autor) 333

 

·         Čarnić, Dorotea (autor) 319, 320

·         Čarnić, Dorotea 79

·         Čavoški, Kosta (1941-, urednik) 247

·         Čejović, Bora (1941-) 80

·         Čolak, Andrea I. 81

·         Čolović, Igor 82

·         Čolović, Inja 83

 

·         Ćorić-Erić, Vesna B. 84

 

·         Dajović, Goran (1967-, član komisije za odbranu) 467

·         Дангубић, Лидија (prevodilac) 39

·         Dannemann, Gerhard 85

·         Давидов, Гај vidi Davidov, Guy (1970-)

·         Davidov, Guy (1970-, urednik) 162

·         Davinić, Marko (1972-, mentor) 220, 408

·         De Cruz, Peter vidi Cruz, Peter de

·         Dear, Laurent (autor) 417

·         Debbasch, Charles (urednik) 101

·         Decocq, André (predsednik uredničkog saveta) 254

·         Degan, Vladimir-Đuro 86

·         Delić, Nataša (1965-, član komisije za odbranu) 258

·         Della Porta, Donatella vidi Porta, Donatella della

·         Demogue, René (1872-1938) 87

·         Derenčinović, Davor (autor) 333

·         Derenčinović, Davor (urednik) 333

·         Desbois, Henri (urednik) 135

·         Deshayes, Olivier (1977-, urednik) 99

·         Di Amato, Astolfo 88

·         Dijkhoff, Tineke (urednik) 165

·         Dimitrijević, Miloš 89

·         Dimitrijević, Predrag (1959-, recenzent) 97

·         Dimitrijević, Predrag M. (1959-, član komisije za odbranu) 260

·         Dimitrijević, Sergije (autor dodatnog teksta, priređivač, sakupljač) 95

·         Dimovski, Darko (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 274

·         Dobrosavljević, Ivana 91

·         Dolcetti, Andrea (urednik) 345

·         Dolfsma, Wilfred 92

·         Dolović, Katarina G. (1984-, izdavač) 93

·         Dolović, Katarina G. (1984-) 93

·         Douglas, Zachary 94

·         Dragović, Radovan V. (1878-1905) 95

·         Drakić, Dragiša (1975-, recenzent) 229

·         Draškić, Mladen 96

·         Dreher, Eduard (Begr., autor) 207

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, član komisije za odbranu) 260

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, komentor) 19

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, mentor) 117

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-) 97

·         Drinić, Aleksandra 98

·         Duarte d'Almeida, Luís (urednik) 186, 345

 

·         Džibraković, Marijana 103

 

·         Đogo, Gojko (urednik) 326

·         Đorđević, Aleksandar (1975-, urednik) 466

·         Đorđević, Miroslav 104

·         Đorđević, Vanja 105

·         Đukić, Dalibor (izdavač) 106

·         Đukić, Dalibor 106

·         Đurđević, Marko (1961-, član komisije za odbranu) 93

·         Đurđević, Marko (1961-, mentor) 53, 278

·         Đurđić, Vojislav (član komisije za odbranu) 24

·         Đurić, Silvija Panović- vidi Panović-Đurić, Silvija

·         Ђурић, Владимир (recenzent) 39

 

·         Edwards, James (1984-, urednik) 345

·         Ehrenberg, Victor (1851-1929) 108

·         Epstein, Lee (urednik) 107

·         Erić, Vesna B. Ćorić- vidi Ćorić-Erić, Vesna B.

·         Ернст, Волфганг vidi Ernst, Wolfgang (1956-)

·         Ernst, Wolfgang (1956-, urednik) 127

·         Eser, Albin (urednik) 109

·         Etinski, Rodoljub (1952-, član komisije za odbranu) 84

 

·         Fabra, Adriana (autor dodatnog teksta) 355

·         Feichtinger, Stefanie 117

·         Feješ, Ištvan 118

·         Ferrari, Franco 119

·         Ferrarini, Guido (urednik) 40

·         Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814) 121

·         Fici, Antonio (urednik) 164

·         Фихте, Јохан Готлиб (1762-1814) vidi Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)

·         Finnern, Christian 122

·         Firsching, Karl 123

·         Fisher, Elizabeth 124

·         Flajner, Lidija R. Basta- vidi Basta-Fleiner, Lidija R.

·         Fleiner, Lidija R. Basta- vidi Basta-Fleiner, Lidija R.

·         Fletcher, George P. 125

·         Flour, Jacques 126

·         Флуме, Вернер vidi Flume, Werner

·         Flume, Werner 127

·         Frakes, Robert M. 129

·         Freund, Ernst (prevodilac) 52

·         Fromont, Michel (1933-) 130

·         Fucito, Federica (autor) 88

 

·         Gajin, Saša (1965-) 132

·         Gardner, John (1965-, urednik) 186

·         Gargarella, Roberto 133

·         Garnett, George (urednik) 412

·         Garnett, Richard 134

·         Gaudemet, Eugène 135

·         Gaudemet, Jean (urednik) 135

·         Gavrilović, Ružica (prevodilac) 379

·         Geimer, Reinhold (prerađivač) 470

·         Geradin, Damien (urednik) 152

·         Gerasimović, Jevrem (prevodilac, prerađivač) 102

·         Герассимоwитсцх, Јеwрем vidi Gerasimović, Jevrem

·         Gercke, Marco 136

·         Geršić, Gligorije (1842-1918) 137

·         Ghai, Yash P. (1938-, urednik) 334

·         Ghestin, Jacques (autor dodatnog teksta) 369

·         Ghestin, Jacques 138, 139, 140

·         Gibson, Edward L. (urednik) 115

·         Ginsborg, Paul (urednik) 145

·         Glasow, Falko (autor) 151

·         Глигић, Серафим vidi Serafim (jeromonah)

·         Gligorijević, Vera 141

·         Glynn, Timothy P. 142

·         Goff of Chieveley, Robert Goff (Baron 1926-, bibliografski prethodnik) 214

·         Gola, Romain V. (1974-) 143

·         Goldberg, Victor P. 144

·         Golubović, Tatjana Subotin- (1957-) vidi Subotin-Golubović, Tatjana (1957-)

·         Golubović, Zagorka (1930-) 146

·         Gorbacheva, Zhanna Anatolyevna 147

·         Goré, Marie (autor dodatnog teksta) 328

·         Grahovac, Slavica (1959-) 149

·         Grebo, Zdravko (autor) 336

·         Green, Leslie (urednik) 186

·         Green, Ruth Sefton- vidi Sefton-Green, Ruth

·         Grozdanić, Velinka 150

·         Grundmann, Stefan (1958-, urednik) 68

·         Grundmann, Stefan 151

·         Guteša, Dušica (prevodilac) 341

 

·         Handschin, Lukas 153

·         Harris, Jonathan (urednik) 56

·         Hartley, Trevor C. 154

·         Hauser, Jean (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 255

·         Helfgott, Jacqueline B. 156

·         Helminen, Marjaana 157

·         Henrřy, Hagen (urednik) 164

·         Hesselink, Martijn Willem (1968-, urednik) 335

·         Hiber, Dragor (1952-, mentor) 93

·         Himma, Kenneth Einar (urednik) 74

·         Hodžić, Edin (urednik) 201

·         Hofmann, Paul (1934-) 158

·         Holmes, Catherine (urednik) 56

·         Hooley, Richard (autor) 368

·         Horvatić, Željko 159

·         Huber, Barbara (urednik) 109

·         Hudolin, Steffen 160

·         Husa, Jaakko (urednik) 297

·         Hylton, Keith N. (urednik) 15

 

·         Ignjatović, Đorđe (1952-, autor dodatnog teksta) 229

·         Ignjatović, Đorđe (1952-, mentor) 228, 268

·         Ilić, Goran P. (1965-, član komisije za odbranu) 24

·         Ilić, Goran P. (1965-, mentor) 98, 454

·         Ilić, Ivan (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 274

·         Ilić-Popov, Gordana (1964-, mentor) 241

·         International Scientific Conference "Archibald Reiss Days" (2012 ; Belgrade) vidi Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa" (2012 ; Beograd)

·         Israel Supreme Court 166

·         Ivačković, Zorica Joksović- vidi Joksović-Ivačković, Zorica

·         Ivanović, Marija 167

·         Ivanović, Mirjana Drenovak- (1982-) vidi Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-)

·         Ivanović, Mirjana Drenovak- vidi Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-)

·         Ivković, Zorica Zlatić- (1949-) vidi Zlatić-Ivković, Zorica (1949-)

 

·         Jaćimovski, Stevo (1955-, urednik) 163

·         Jager, Mihaela (prevodilac) 224, 276

·         Jamin, Christophe (recenzent) 87

·         Jelenković, Vladimir (priređivač) 420

·         Jenkins, Jane 170

·         Jevđić, Branka 171

·         Jevtić, Đurđica 172

·         Jevtović, Miroslav (1949-) 174

·         Jevtović, Miroslav 173

·         Jevtović, Zoran (1959-, autor) 259

·         Joksović-Ivačković, Zorica 175

·         Jončić, Vladan (1950-, mentor) 266, 422

·         Jones, Gareth H. (bibliografski prethodnik) 214

·         Jones, Pip 176

·         Jovanić, Tatjana (1978-, mentor) 269

·         Jovanić, Tatjana (1978-) 177

·         Jovanović, Andrijana 178

·         Jovanović, Mila (član komisije za odbranu) 453

·         Jovanović, Miodrag A. (1971-, pisac izjave o poklonu) 74

·         Jovanović, Miodrag A. (1971-, urednik) 74

·         Jovanović, Nebojša (1962-, mentor) 267, 349, 459

·         Jovašević, Dragan (1958-) 179

 

·         Karadžić, Natalija 181

·         Karanikić-Mirić, Marija (1976-, mentor) 171, 277, 304

·         Карбоније, Жан vidi Carbonnier, Jean (1908-2003)

·         Kaser, Max (1906-) 182, 183

·         Kašić, Smiljka 184

·         Kekić, Dalibor (1974-, urednik) 390

·         Kelly, Benjamin 185

·         Kesić, Zoran (1977-, urednik) 392

·         Khoury, Hichem (1979-) 187

·         Kindler, Peter (autor) 350

·         Klatt, Matthias 188

·         Klepić, Marina 189

·         Klinkhammer, Frank 190

·         Kljajić, Nenad 191

·         Knežević, Rade 192

·         Kodek, Georg (1963-) 193

·         Kofler, Georg (urednik) 161

·         Kokotović, Srđan 194

·         Kostić, Miomira (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 274

·         Košutić, Budimir (1941-) 196

·         Kovačević, Ljubinka (1977-, mentor) 210, 321, 360

·         Kovačević, Miloš (glavni i odgovorni urednik) 342

·         Kovač-Orlandić, Milica 197

·         Kozar, Vladimir 198

·         Kreća, Milenko (1947-, član uredničkog odbora) 252

·         Kreća, Milenko (1947-, mentor) 55, 402

·         Kreća, Milenko (1947-) 199

·         Krey, Volker (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 120

·         Kriesi, Hanspeter (urednik) 377

·         Kriminalističko-policijska akademija (Beograd) 252

·         Krisch, Nico 200

·         Kron, Leposava (1958-, autor) 292

·         Krstić, Ivana (1975-, mentor) 272, 451, 471

·         Krstić, Ivana (1978-, član komisije za odbranu) 84

·         Krstić, Ivana (1978-, mentor) 84

·         Krstić, Nikola 202

·         Kršljanin, Nina V. (1988-, izdavač) 203

·         Kršljanin, Nina V. (1988-) 203

·         Kubinjec, Janko 204, 205, 206

·         Kühl, Kristian 207

·         Kulić, Mirko (1957-, autor) 80

 

·         Lackner, Karl (autor) 207

·         LaFave, Wayne R. 208

·         Lajić, Oliver (autor) 118

·         Lajić, Oliver (1974-, urednik) 392

·         Lane, Alexander 209

·         Lang, Michael (urednik) 34

·         Lange, Bettina (autor) 124

·         Langendonck, Jef Van (urednik) 348

·         Langille, Brian (urednik) 162

·         Latković, Boško 210

·         Лаут, Ендрју (1944-) vidi Louth, Andrew (1944-)

·         Лаут, Ендрју vidi Louth, Andrew

·         Lazarević, Ljubiša (1931-, recenzent) 80

·         Le Boutillier, Shaun (autor) 176

·         Le Divellec, Armel (autor) 421

·         Leith, Phillip 216

·         Lenaerts, Koen (autor dodatnog teksta) 155

·         Lenaerts, Koen 217

·         Ленгил, Брајан vidi Langille, Brian

·         Leposavić, Vladimir (1984-) 218

·         Lequette, Yves (autor dodatnog teksta) 312

·         Lequette, Yves (autor) 404

·         Lianos, Ioannis (urednik) 152

·         Lilić, Borislava 219

·         Lilić, Stevan (1948-, mentor) 19, 62, 91, 260, 310, 329, 382, 455

·         Lilić, Stevan (1948-, recenzent) 97

·         Llukaj, Fatmira 220

·         Loiseau, Grégoire (autor) 139, 140

·         Louth, Andrew (1944-) 222

·         Louth, Andrew 221

·         Lovčević, Jovan (1894-1984) 223

·         Loydobikos, Nikolaos (1959-) 224

·         Loza, Bogdan 225

·         Lozanović, Marija 226

·         Lubarda, Branko (1955-, mentor) 160, 167, 172, 197, 230, 261, 289, 411, 452, 458

·         Лудовикос, Никола (1959-) vidi Loydobikos, Nikolaos (1959-)

·         Lukić, Ivana 227

·         Lukić, Maja (1977-, mentor) 410

·         Lukić, Natalija (izdavač) 228

·         Lukić, Natalija (1985-) 229

·         Lukić, Natalija 228

 

·         Ljubenov, Ina 230

 

·         MacKenzie, Ruth (autor dodatnog teksta) 355

·         MacMillan, Catharine 231

·         Maduro, Miguel Poiares vidi Poiares Maduro, Miguel

·         Magaš, Branka (prevodilac) 332

·         Magnus, Ulrich (urednik) 65

·         Магнус, Улрих vidi Magnus, Ulrich

·         Mahmutefendic, Tahir 232

·         Maisto, Guglielmo (urednik) 401

·         Maitland-Walker, Julian (urednik) 114

·         Makić, Tatjana 233

·         Makowiak, Jessica (autor) 59

·         Maksimović, Ivan (1924-2007) 234, 235, 236

·         Malaurie, Philippe (1925-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 254

·         Malaurie, Philippe (1925-) 238

·         Malaurie, Philippe 237

·         Malenica, Antun 239

·         Malinvaud, Philippe (1934-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 112

·         Manara, Cédric 240

·         Mandić, Ivana 241

·         Marchand, Sylvain 242

·         Marchili, Silvia M. (autor) 37

·         Marinković, Tanasije (1976-) 243

·         Marković, Božidar V. (1874-1946) 244

·         Марковић, Горан (recenzent) 39

·         Marković, Ratko (1944-, recenzent) 243

·         Marković, Slobodan (1956-, mentor) 54, 81, 189

·         Marković, Svetozar (1846-1875) 245

·         Marmor, Andrei (autor dodatnog teksta) 74

·         Martinović, Slobodan (1965-) 246

·         Mathis, Klaus (urednik) 211

·         Matija Vlastar (1290-1360) 247

·         Matović, Tamara 248

·         Maus, Ingeborg 249

·         Mavroidis, Petros C. (urednik) 465

·         Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (Frankfurt, Main) 301

·         Mayer, Dieter (urednik) 280

·         Mayr, Peter G. (1956-, autor) 193

·         Mazeaud, Denis (autor dodatnog teksta) 135

·         McCannon, Pádraic (urednik) 293

·         McGuckin, John A. 250

·         McGuinness, Kevin Patrick (autor) 47

·         Međunarodna naučna konferencija Politika: Nauka i profesija (2013 ; Beograd) 251

·         Međunarodni naučni skup "Dani Arčibalda Rajsa" (2012 ; Beograd) 252

·         Mehmedić, Amra (urednik) 201

·         Meléndez-Ortiz, Ricardo (urednik) 90

·         Mertens, Thomas 256

·         Mihajlović, Nevena 257

·         Mijalković, Saša (1978-, urednik, autor dodatnog teksta) 392

·         Miladinović-Stefanović, Dušica (1975-) 258

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (priređivač, sakupljač, urednik) 169, 298

·         Milašinović, Srđan (1965-, autor) 174

·         Milašinović, Srđan (1965-) 259

·         Milenković, Marko P. 260

·         Milić, Jelena 261

·         Milić, Nenad (1977-, urednik) 390

·         Milijanović, Rade (prevodilac) 420

·         Milisavljević, Bojan (1975-, mentor) 9, 36, 46, 181, 375, 419

·         Milisavljević, Bojan (1975-) 262

·         Milisavljević, Vladimir (glavni urednik) 286

·         Miller, Lucinda 263

·         Milojević, Momir (1933-) 264

·         Milojković, Boban (1964-, urednik) 390

·         Milošević, Dušan 265

·         Milošević, Goran (1967-, urednik) 252

·         Milošević, Maja 266

·         Milošević, Mina 267

·         Milošević, Miroslav (1948-, mentor) 453

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, mentor) 415

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, recenzent) 97

·         Minić, Marko 268

·         Minić, Radmila 269

·         Mirčov, Svetlana V. (1951-) 270

·         Mirić, Marija Karanikić- vidi Karanikić-Mirić, Marija (1976-)

·         Mirković, Zoran (1965-, mentor) 203

·         Mitchell, Charles (urednik) 214, 324

·         Mitchell, Paul (1972-, urednik) 214

·         Mitrović, Dragan (1953-, član komisije za odbranu) 271

·         Mitrović, Dragan (1953-, mentor) 467

·         Mitrović, Dragan M. (1953-, autor dodatnog teksta) 137

·         Mitrović, Gordana 271

·         Mladenović, Milica 272

·         Mladenović, Slađana 273

·         Mojašević, Aleksandar (1978-) 275

·         Mojović, Nikola (recenzent) 239

·         Morvan, Patrick (1969-, autor) 238

·         Mossialos, Elias (urednik) 155

·         Mpasioydes, Georgios (1971-) 276

·         Mrdović, Višnja 277

·         Mrkšić, Dragan (član komisije za odbranu) 26

·         Mrvaljević, Nikica 278

·         Mujević, Emina 279

·         Munivrana-Vajda, Maja (autor) 333

·         Mussett, Neil (prevodilac) 188

 

·         Narodna biblioteka "Dr Đorđe Natošević" (17 ; 2010 ; Inđija) 394

·         Naučni skup Nauka i globalizacija (2013 ; Pale) 286

·         Naučni skup Nauka i sloboda (2014 ; Pale) 287

·         Naumović, Slobodan (1962-, osoba koja intervjuiše) 308

·         Nautz, Jürgen (urednik) 145

·         Nedeljković, Olja 288

·         Nešević, Jovana 289

·         Neville, Mette (urednik) 41

·         Newman, Matthew (urednik) 71

·         Nićiforović, Tijana 290

·         Nijhuis, Ton (urednik) 145

·         Nikač, Željko (1959-) 291

·         Nikolić, Dragan (recenzent) 395

·         Nikolić, Dragan (1955-, urednik) 466

·         Nikolić, Zlatko (1946-) 292

·         Novinska agencija Tanjug (Beograd) 168

·         Novoselec, Petar 296

·         Нурић, Шабан (recenzent) 39

 

·         Обрадовић, Олга Поповић- (1953-2008) vidi Popović-Obradović, Olga (1953-2008)

·         O'Callaghan, Patrick (urednik) 318

·         Ogorek, Regina 300, 301

·         Oks, Marina Vladimirovna (prevodilac) 469

·         Oliver, Noel (urednik) 71

·         Oppetit, Bruno (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 110

·         Ostojić, Stevo 302

·         От, Клаус vidi Ott, Claus

·         Ott, Claus (autor) 361, 362

·         Ouerdane-Aubert de Vincelles, Carole (drugo) 357

 

·         Pajvančić, Marijana (1946-) 303

·         Panov, Slobodan (1964-, mentor) 105, 194, 233, 257, 314, 331, 387, 400

·         Panović-Đurić, Silvija (urednik) 148, 299, 337, 416

·         Pantić, Jelena 304

·         Papaioannou, Stratis 305

·         Pasqualin, Martina (prevodilac) 472

·         Patzak, Jörn 306

·         Paunović, Žarko (1966-, urednik) 251

·         Pauwelyn, Joost (urednik) 213

·         Pavićević, Nikola 307

·         Pavković, Nikola F. (1931-) 308

·         Pavlakos, George (urednik) 215

·         Pavlakos, George 309

·         Pavlović, Katarina 310

·         Pearson Education (izdavač) 28

·         Peel, Jacqueline (autor) 355

·         Pejovich, Svetozar vidi Pejović, Svetozar (1931-)

·         Pejović, Svetozar (1931-, autor dodatnog teksta) 378

·         Pejović, Svetozar (1931-, urednik) 378

·         Penđer, Sara 311

·         Penin, Olivier (1981-) 312

·         Penner, James E. (urednik) 324

·         Pennings, Frans (urednik) 165

·         Pennington, Kenneth (autor dodatnog teksta) 33

·         Perišić, Miroslav (1959-) 313

·         Perović, Latinka (1933-, autor dodatnog teksta) 332

·         Perović, Sanda 314

·         Perović, Slobodan (1930-) 315, 316, 317

·         Petronijević, Goran (autor dodatnog teksta) 149

·         Petrov, Vladan (1975-, mentor) 89, 383

·         Petrović, Aleksandra (autor) 79

·         Petrović, Aleksandra 319, 320

·         Petrović, Mila 321

·         Petrović, Mirjana (prevodilac) 221

·         Petrović, Miroslav (1935-1997, autor dodatnog teksta) 223

·         Petrović, Srećko (prevodilac) 221

·         Peyrefitte, Alain (1925-) 322

·         Pfeifer, Guido Christian 323

·         Piedelièvre, Stéphane 325

·         Pistone, Pasquale (urednik) 161

·         Plavšić, Marinko (autor) 295

·         Podgorac, Todor I. 327

·         Podunavac, Milan (1947-, urednik, autor dodatnog teksta) 251

·         Poiares Maduro, Miguel (urednik) 161

·         Poillot, Élise (1972-..., drugo) 357

·         Polojac, Milena (1961-, član komisije za odbranu) 453

·         Popineau-Dehaullon, Catherine (1978-) 328

·         Popov, Gordana Ilić- vidi Ilić-Popov, Gordana (1964-)

·         Popova, Kateryna 329

·         Popović, Dejan (1950-) 330

·         Popović, Dragoljub (1951-, autor) 395

·         Popović, Dragoljub (1951-, recenzent) 243

·         Popović, Dragoljub M. (1951-) vidi Popović, Dragoljub (1951-)

·         Popović, Dušan (1978-, mentor) 4, 23, 192, 279

·         Popović, Dušan (1978-, urednik za određenu oblast) 114

·         Popović, Dušan V. (1978-, mentor) 391

·         Popović, Marija (1987-, urednik) 392

·         Popović, Minja 331

·         Popović-Obradović, Olga (1953-2008) 332

·         Porta, Donatella della (urednik) 377

·         Povlakić, Meliha (autor) 295

·         Pravni fakultet Univerziteta (Beograd) (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 218

·         Priester, Hans-Joachim (urednik) 280

·         Prost, Mario 338

·         Pržić, Ilija A. (1899-1944) 339

·         Puzović, Mirjana 340

 

·         Radbruch, Gustav 341

·         Радбрух, Густав vidi Radbruch, Gustav

·         Radosavljević, Irina (prevodilac) 49, 222

·         Radović, Vuk (1976-, mentor) 32, 373

·         Radulović, Branko (1972-, mentor) 307

·         Rakić, Branko (1961-, član komisije za odbranu) 84

·         Rakić, Branko (1961-, mentor) 1, 8, 84, 103, 175, 181, 265, 273, 289, 290, 311, 375, 384, 406, 410

·         Ramello, Giovanni B. (urednik) 212

·         Rampacher, Jörg (prevodilac) 188

·         Rapajić, Milan M. (1978-) 343

·         Raymond, Guy 344

·         Reich, Norbert (urednik) 100

·         Renard, Céline Castets- vidi Castets-Renard, Céline

·         Revet, Thierry (autor) 468

·         Riesenhuber, Karl 347

·         Ristivojević, Branislav (član komisije za odbranu) 258

·         Rokvić, Borislava 349

·         Roten, Christian (autor) 403

·         Roth, Günter H. (autor) 6

·         Roth, Günter H. 350

·         Rousseva, Ekaterina 351

·         Rucht, Dieter (urednik) 377

·         Rundle, Kristen 352

·         Russell, Eugenia (urednik) 56

·         Russo, Raffaele (urednik) 131

·         Ryder, Guy (autor dodatnog teksta) 464

·         Rzepecki, Nathalie 353

 

·         Salma, Jožef (1948-, član komisije za odbranu) 93

·         Sandefur, Timothy 354

·         Сандефур, Тимоти vidi Sandefur, Timothy

·         Sands, Philippe 355

·         Sauphanor-Brouillaud, Natacha 357

·         Savaux, Éric (autor) 126

·         Savigny, Friedrich Carl von 358, 359

·         Савињи, Фридрих Карл фон vidi Savigny, Friedrich Carl von

·         Savuljesku, Bojana 360

·         Schäfer, Hans-Bernd 361, 362

·         Scheb, John Malcolm (1926-) 363

·         Scheb, John M. (II 1955-, autor) 363

·         Schill, Stephan W. 364

·         Schlechtriem, Peter 365, 366

·         Schmit, Nicolas (autor dodatnog teksta) 464

·         Schulze, Reiner (urednik) 294

·         Schwarz, Hans-Peter (1934-) 367

·         Schwenzer, Ingeborg (urednik) 78

·         Scotford, Eloise (autor) 124

·         Scott, Austin W. (Jr., autor) 208

·         Sealy, L. S. 368

·         Sefton-Green, Ruth 369

·         Serafim (jeromonah, urednik) 356

·         Serinet, Yves-Marie (autor) 139, 140

·         Servais, Jean-Michel 370, 371

·         Shaffer, Gregory C. (urednik) 90

·         Sieber, Ulrich (urednik) 281, 282, 283, 284, 285

·         Siems, Mathias M. (1974-, urednik) 67

·         Simester, A. P. (urednik) 16

·         Simić, Miroljub D. 372

·         Simić, Siniša 373

·         Simler, Philippe (autor) 404

·         Simler, Philippe (1940-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 111

·         Singleton, Susan (urednik) 293

·         Sirico, Louis J. (Jr. 1945-, urednik) 180

·         Sjeničić, Marta Ž. (1969-) 374

·         Sladaković, Mateja 375

·         Slankamenac, Prvoš 376

·         Small, Katia Yannaca- vidi Yannaca-Small, Katia

·         Soković, Snežana (1959-, recenzent) 229

·         Sommerhalder, Markus (autor) 461

·         Sørensen, Karsten Engsig (urednik) 41

·         Spaić, Vojislav 379

·         Србија 198

·         Srbija 380, 381

·         Sretenović, Irena 382

·         Stanić, Miloš 383

·         Stanimirović, Vojislav (1964-, mentor) 248

·         Stanišić, Sonja 384

·         Stanivuković, Maja (1963-, autor) 96

·         Stanivuković, Maja (1963-, mentor) 5

·         Stauder, Bernd (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 100

·         Stefanović, Dušica Miladinović- vidi Miladinović-Stefanović, Dušica (1975-)

·         Stefanović, Maja 385

·         Stefanovski, Mirjana (1956-, mentor) 203

·         Stepanović, Vesna (odgovorni urednik) 394

·         Stjepanović, Stanka (1954-, urednik) 356

·         Stoffel-Munck, Philippe (autor) 237

·         Stojanović, Milutin G. (1931-) 386

·         Stojanović, Stanislav (urednik) 253

·         Stojanović, Zoran (mentor) 191

·         Stojanović, Zoran (1947-, član komisije za odbranu) 258

·         Stojanović, Zoran (1947-, mentor) 42, 258, 288, 343

·         Stojanović, Zoran (1947-, recenzent) 229

·         Stojiljković, Tijana 387

·         Stokić, Simo S. (1959-) 388

·         Storz, Ulrich (1969-) 389

·         Strunić, Svetlana 391

·         Subotić, Vojislav (recenzent) 386

·         Subotin-Golubović, Tatjana (1957-, prevodilac, autor dodatnog teksta, priređivač, sakupljač) 247

·         Suljević, Sefedin (autor) 295

·         Susreti bibliografa '04 (14 ; 2004 ; Inđija) 393

·         Susreti bibliografa '10 (17 ; 2010 ; Inđija) 394

·         Swann, Stephen (prevodilac) 293

 

·         Šarkić, Srđan (1948-, član komisije za odbranu) 203

·         Šarkić, Srđan (1948-, recenzent) 239

·         Šarkić, Srđan (1948-) 395

·         Шефер, Ханс-Бернд01 vidi Schäfer, Hans-Bernd

·         Šeroglić, Pavle 396

·         Šetrajčić, Jovan (1951-, urednik) 163

·         Шил, Стефан В. vidi Schill, Stephan W.

·         Škarik, Svetomir 397, 398

·         Škorić, Marissabell (autor) 150

·         Škulić, Milan (1968-, mentor) 24, 82, 83, 226, 340

·         Škulić, Milan (1968-, recenzent) 79, 118, 319

·         Šobajić, Ljiljana (prevodilac) 420

·         Šogorov, Stevan (1946-, mentor) 26, 27

·         Štrbac, Čedomir 399

·         Šuman, Branko (urednik) 168

·         Šuvar, Stipe (autor dodatnog teksta) 302

 

·         Taboroši, Svetislav (1946-, recenzent) 177

·         Tasovac, Stevan 400

·         Tepavčević, Sanja 402

·         Tercier, Pierre 403

·         Terré, François 404, 405

·         Tešić, Marija 406

·         Thévenoz, Luc (urednik) 100

·         Tiedemann, Klaus (1938-) 407

·         Todorović, Bojana 408

·         Todorović, Milijana (1983-, urednik) 466

·         Todorović, Mirjana (1940-) 409

·         Todorovska, Milka 410

·         Tomkies, Suzanne E. (autor) 88

·         Topolovac, Majo (prevodilac) 336

·         Trifunović, Miroslav (priređivač) 380

·         Truniger, Christof (autor) 153

·         Turković, Ksenija (autor) 333

 

·         Ugarković, Aleksandra 411

·         Ullmann, Walter 412

·         Unesco. Conférence de Révision de la Convention Universelle sur le Droit d'Auteur (1971 ; Paris) 413

·         United States. Congress. House. Merchant Marine and Fisheries 414

·         Universität Münster. Centrum für Europäisches Privatrecht 294

·         Urošević, Zorica 415

 

·         Vajda, Maja Munivrana- vidi Munivrana-Vajda, Maja

·         Van Hoecke, Mark (urednik) 297

·         Van Nuffel, Piet (autor) 217

·         Vannes, Viviane 417

·         Varoufakis, Yanis 418

·         Vasiljević, Mirko (1949-, mentor) 227, 385

·         Vasković, Ljubinka 419

·         Vasojević, Ljubomir (prevodilac) 469

·         Vasović, Ljiljana Milanković- vidi Milanković-Vasović, Ljiljana

·         Vaughan-Whitehead, Daniel (urednik) 464

·         Veil, Rüdiger (urednik) 113

·         Villiers, Michel de 421

·         Vitez, Miroslav (član komisije za odbranu) 27

·         Vlahović, Dragan (autor dodatnog teksta) 320

·         Властар, Матија (1290-1360) vidi Matija Vlastar (1290-1360)

·         Vorkapić, Stefan 422

·         Vračar, Stevan (1926-2007) 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450

·         Vračar, Stevan K. (1926-2007) 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437

·         Vračar, Stevan 423

·         Vraneš, Aleksandra (1960-, glavni urednik) 393, 394

·         Vučković, Branko (recenzent) 80

·         Vujkovac, Ivona 451

·         Vujović, Dušanka 452

·         Vujović, Ognjen B. 453

·         Vujović, Srđan 454

·         Vukadinović, Gordana (1946-, mentor) 271

·         Vukadinović, Gordana (1949-, član komisije za odbranu) 467

·         Vukoičić, Aleksandra 455

·         Vuković, Draško S. 456

·         Vuković, Slaviša (1977-, urednik) 392

·         Vuković, Slaviša (1977-) 457

·         Vuksanović, Andrijana 458

·         Vulić, Ivan 459

 

·         Yannaca-Small, Katia (urednik) 17

·         Yeh, Brian T. (autor) 71

·         Yeh, Brian T. 71

 

·         Watterson, Stephen (1975-, urednik) 214

·         Weber, Klaus 460

·         Weber, Rolf H. 461

·         Welfens, Paul J. J. 463

·         Whitehead, Daniel Vaughan- vidi Vaughan-Whitehead, Daniel

·         Wicke, Hartmut (urednik) 280

·         Wiederkehr, Georges (autor dodatnog teksta) 353

·         Woodman, Sophia (urednik) 334

·         Wyplosz, Charles (autor) 25

 

·         Zdravković, Miloš I. (1978-, izdavač) 467

·         Zdravković, Miloš I. (1978-) 467

·         Zenati-Castaing, Frédéric 468

·         Златић Ивковић, Зорица (1949-) 469

·         Zlatić-Ivković, Zorica (1949-) 469

·         Zöller, Richard (1905-1961) 470

·         Zorić, Jovana 471

·         Züger, Mario 472

 

·         Žarković, Milan (recenzent) 118

·         Žarković, Nebojša (1958-) 473

·         Žikić, Slobodan (recenzent) 386

·         Živković, Miloš (1972-, član komisije za odbranu) 93

·         Živković, Miloš (1972-, mentor) 178


PREDMETNI REGISTAR

 

·         Adverzijalni postupak - Činjenice 24

·         Akcionari

·      - Zaštita 350

·      - Zbornici 346

·         Akcionarska društva - Oporezivanje - Evropska unija 401

·         Analitička jurisprudencija 271

·         Antimonopolsko pravo - Zbornici 15

·         Antropologija - Pravo 308

·         Autonomija - Ustavno pravo - Zbornici 334

·         Autorska prava

·      - Kolektivno ostvarivanje - Evropska unija 279

·      - Konvencije 413

·         Autorsko pravo

·      - Jugoslavija 379

·      - Posebna naknada - Srbija 192

 

·         Bankarsko poslovanje 269

·         Bankarstvo - Rizici 269

·         Banke - Likvidacija - Srbija - Zakoni 198

·         Bezbednost - Internet 259

·         Bezbedonosna politika - Evropska unija 265

·         Bibliografije - Zbornici 393, 394

·         Bibliotekari - Seminari 393, 394

·         Biće krivičnog dela 281

·         Borci - Prava - Srbija 172

·         Bord direktora 41

·         Božansko pravo - Rim 239

 

·         Carinska regulativa - Međunarodna - Zbornici 465

·         Common law 52, 57

·         Crkva - Država - Zbornici 466

·         Crkveni brak 194

 

·         Čedomorstvo - Vizantija 248

·         Članstvo - Evropska unija 9, 410

·         - Zapadni Balkan 220

·      - Turska - Evropska unija 384

·      - Uslovi - Evropska Unija - Srbija 175

 

·         Deca

·      - Pravna zaštita 331, 400

·      - Roditelji 257

·         Demokratija 31

·      - Jugoslavija 441

·      - Latinska Amerika - Zbornici 115

·         Diplomatija - Jugoslavija 38

·         Diplomatsko pravo 199

·         Direktno oporezivanje 157

·         Direktori - Radnopravni status 167

·         Diskriminacija - Zabrana - Zbornici 294

·         Dizajn - Zaštita - Modna industrija 4

·         Dobrovoljni odustanak - Krivično pravo 288

·         DOO vidi Društvo sa ograničenom odgovornošću

·         Društva sa ograničenom odgovornošću 153

·         Društvena svojina 235

·         Društvo sa ograničenom odgovornošću - Nemačka 280

·         - Komentari - Zakoni 6

·         Države

·      - Suverenost 249

·      - Teritorijalni integritet 218

·         Državna uprava - Ustavna kontrola 455

·         Dušanov zakonik 203

·         Dvorkin, Ronald 467

 

·         Đinđić, Zoran - Atentat - Suđenje 79, 320

·         Đinđić, Zoran - Atentat 319

 

·         Ekološko pravo 62, 97, 329

·      - Evropska unija 260, 463

·      - Italija 382

·      - Srbija 260

·         Ekonomija

·      - Englesko-srpski - Rečnici 141

·      - Evropska unija 25

·      - Globalizacija 418

·      - Jugoistočna Evropa 232

·         Ekonomska kriza

·      - Grčka 418

·      - 2008 418

·         Ekonomski razvoj - Jugoslavija 48

·         Ekonomsko pravo 92, 107

·      - Evropska unija - Zbornici 212

·      - Nemačka 362

·      - Srbija 330

·      - Zbornici 211

·         Električna energija

·      - Otkup - Ugovori 267

·      - Snabdevanje - Ugovori 459

·         Elektronska trgovina 240

·         Elektronski mediji 101

·