ISSN  2217-5571

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 3/2014

с именским и предметним регистром

 

Уредница Ивана Пајић,

дипломирани библиотекар саветник

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

 

 

 

1          Sem. 3577
ALAZAWI, Omar
        International relation of the EU and fight against terrorism : seminar paper / Omar Alazawi. - Beograd : [O. Alazawi], 2013. - [13] listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513328049

 

2          Mas. 1019/+CD
ALEKSIĆ, Aleksandar
        Откривање и доказивање кривичних дела злоупотребе опојних дрога : мастер рад из Криминалистике / Александар Алексић. - Београд : [А. Алексић], 2013. - 87 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513332657

 

3          B II 58570
ALEKSIĆ, Nikola, 1981-
        Закон о парничном поступку : са најновијим изменама и допунама, коментарима и судском праксом : пречишћени текст Закона закључно са изменама и допунама објављеним у "Сл. гласнику РС, бр. 55/2014", коментарима измена и допуна и актуелном судском праксом / Никола Алексић, Ненад Јевтић. - 1. изд. - Смедерево : Profi Sistem Com, 2014 (Смедерево : Newpress). - XVI, 240 стр. ; 21 cm
Садржи: Закон о парничном поступку.

ISBN 978-86-89321-08-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 208029196

 

4          B III 168165
ALIŠIĆ, Vladimir
        Повреда споразума о унапређењу и заштити улагања у пракси држава у транзицији : магистарски рад / Владимир Алишић. - Нови Сад : [В. Алишић], 2012. - 158 листова : табеле ; 30 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 279464199

 

5          B I 121101
        ALTERNATIVE zatvorskim kaznama / [uredila Jadranka Jelinčić]. - Beograd : Fond za otvoreno društvo, 2005 (Beograd : Dosije). - 205 str. : tabele ; 20 cm

ISBN 86-82303-14-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 121722892

 

6          Mas. 1008/+CD
Alazawi, Omar
        International cooperation in counter-terrorism : master thesis / Omar Alazawi. - Beograd : [O. Alazawi], 2014. - 35 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513329841

 

7          Mas. 1026/+CD
ANIČIĆ, Nikola
        Право акционара на информисање : мастер рад из Компанијског права / Никола Аничић. - Београд : [Н. Аничић], 2014. - 33 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513334449

 

8          B I 121118
        АНТИ-фашистички покрет у Србији / [уредили Миодраг Зечевић, Драгомир Вучићевић]. - Београд : Београдски форум за свет равноправних : Савез бораца народно-ослободилачког рата Србије : Клуб генерала и адмирала Војске Србије, 2010 (Београд : Фото футура). - 86 стр. ; 20 cm
Садржај: Антифашистички покрет у Србији (1941-1945) / Михаило Марковић ; Садашњи тренутак борбе за одбрану антифашистичке прошлости Србије / Миодраг Зечевић ; Зауставити ревизију историје / Живадин Јовановић ; Антифашизам и анти-антифашизам у Србији / Станислав Стојановић ; Терор четника над сопственим народом / Јован Радовановић ; Одговор на смишљену и организовану кампању против Народно-ослободилачког покрета / Слободан Ристановић ; Не може се славити победа над Трећим Рајхом, без Срба у првим редовима / Пјер-Мари Галоа ; Изводи из Извештаја и наредби Комесарске управе и Недићеве владе ; Извештај о четничком одреду војводе Анђелка ; Отимање историје савременој и будућој генерацији / Миодраг Зечевић ; Рехабилитација Драгише Цветковића / Миодраг Зечевић.

ISBN 978-86-83965-32-8 (БФЗСР; брош.)
COBISS.SR-ID 172850188

 

9          B II 58586
ANTONIĆ, Slobodan, 1959-
        Моћ и сексуалност : социологија геј покрета / Слободан Антонић. - Пале : Социолошко друштво Републике Српске, 2014 (Пале : Дис цомпаны). - 266 стр. ; 24 cm. - (Социолошка библиотека)

ISBN 978-99938-886-1-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 524226455

 

10          B II 58507
ANTONIĆ, Slobodan, 1959-
        Nacija u strujama prošlosti : ogledi o održivosti demokratije u Srbiji / Slobodan Antonić. - Beograd : Čigoja štampa, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). - 349 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 86-7558-181-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 109553932

 

11          Mas. 1028/+CD
ARSENOVIĆ, Suzana
        Контролна улога Агенције за лиценцирање стечајних управника у стечајном поступку у Републици Србији : мастер рад из Стечајног права / Сузана Арсеновић. - Београд : [С. Арсеновић], 2014. - 65 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513334961

 

12          Mas. 1004
AVRAMOVIĆ, Ana
        Right to a healthy environment as a fundamental human right : master in European Integration : [master rad] / Ana Avramović. - Beograd : [A. Avramović], 2013. - 19 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513302449

13          B II 58591
BABIĆ, Ilija
        Коментар закона о браку и породичним односима / Илија Бабић. - 2. проширено изд. - Београд : Службени лист СРЈ, 2002 (Београд : Драслар партнер). - 541 стр. ; 24 cm

ISBN 86-355-0572-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 184513287

 

14          B III 168204
BABIĆ, Ilija, 1951-
        Коментар Породичног закона : према стању законодавства од 1. фебруара 2012. године / Илија Бабић. - Београд : Службени гласник, 2014 (Београд : Гласник). - 879 стр. ; 25 cm. - (Правна библиотека. Едиција Коментари / Службени гласник, Београд)

ISBN 978-86-519-1284-2 (картон)
COBISS.SR-ID 206829068

 

15          B II 58601
BABIĆ, Jovan, 1951-
        Moral i naše vreme / Jovan Babić. - 2. neizmenjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2005 (Beograd : Glasnik). - 323 str. ; 21 cm. - (Filozofska biblioteka)

ISBN 86-7549-393-2 (karton)
COBISS.SR-ID 122519308

 

16          B II 58445
BAJAGIĆ, Mladen, 1962-
        Методика обавештајног рада / Младен Бајагић. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2010 (Београд : Inpress). - XII, 221 стр. : илустр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-175-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 179246092

 

17          B II 58561
BALEVIĆ, Vukosav
        Alibi u kriminalistici i krivičnom pravu / Vukosav Balević. - Beograd : Ralex, 1999 (Beograd : AB Dorada). - 282 str. : ilustr. ; 24 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 72761612

 

18          B II 58451
BANDŽOVIĆ, Safet
        Bošnjaci i deosmanizacija Balkana : muhadžirski pokreti i pribježišta "sultanovih musafira" (1683.-1875.) / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2013 (Sarajevo : Amos graf). - 406 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-534-02-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 20211462

 

19          B II 58453
BANDŽOVIĆ, Safet
        Bošnjaci i Turska : deosmanizacija Balkana i muhadžirski pokreti u XX stoljeću / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2014 (Sarajevo : Amos graf). - 674 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-534-21-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 20968198

 

20          B II 58452
BANDŽOVIĆ, Safet
        Deosmanizacija Balkana i Bošnjaci : ratovi i muhadžirska pribježišta (1876.-1923.) / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2013 (Sarajevo : Amos graf). - 503 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-534-21-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 20430086

 

21          B III 168167
BAROŠ, Nenad
        Pravni aspekti nadzora nad učesnicima na tržištu kapitala u Republici Srpskoj : doktorska disertacija / Nenad Baroš. - Novi Sad : [N. Baroš], 2012. - 275 listova : graf. prikazi ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 279462919

 

22          B III 168166
BAROŠ, Predrag
        Uloga notara u pravu privrednih društava : doktorska disertacija / Predrag Baroš. - Novi Sad : [P. Baroš], 2012. - 335 listova ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 279463431

 

23          B II 58530
BARR, Nicholas
        Економија државе благостања / Николас Бар ; [превод Слађана Илић, Ивана Милошевић]. - 5. изд. изворника. - Београд : Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитета Сингидунум, 2013 (Београд : Школски сервис Гајић). - XXII, 535 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-86281-18-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 202617356

 

24          Mas. 1010/+CD
BASSNEY, Kevin
        Past and future of the EU-US trade relationship : [master thesis] / Kevin Bassney. - Beograd : [K. Bassney], 2014. - 50 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513330353

 

25          B II 58564
BAZZANI, Claudio
        Vertragliche Schadloshaltung weisungsgebundener Verwaltungsratsmitglieder / Claudio Bazzani. - Zürich ; Basel ; Genf : Schulthess, 2007. - XLV, 196 str. ; 23 cm. - (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft ; Bd. 15)

ISBN 978-3-7255-5403-4 (broš.)
ISBN 3-7255-5403-X
COBISS.SR-ID 513388209

 

26          B I 121119
BEOGRADSKI forum za svet ravnopravnih (Beograd)
        Београдски форум за свет равноправних : [деценија рада] / [уредили Драгомир Вучићевић, Голуб Лазовић]. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2009 (Београд : Фото Футура). - 89 стр. ; 20 cm
Садржи и: Декларација Београдског форума ; Косметом се не сме трговати ; Саопштење поводом једностраног проглашења независности Косова и Метохије ; Саопштење Светског савета за мир о српској провинцији Косово ; Декларација у вези са настојањима да се наруши територијални интегритет Републике Србије ; Порука Међународној конференцији о милитаризацији Европе - Кијев ; Отворено писмо Франца Вебера председнику САД Билу Клинтону ; Статут Београдског форума за свет равноправних.

ISBN 978-86-83965-29-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 155726348

 

27          B II 58444
BESAROVIĆ, Ines, 1953-
        Poslovno pravo / Ines M. Besarović. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Intermex, 2010 (Beograd : Radunić). - 456 str. ; 24 cm
Sadržaj s nasl. str.: Kompanijsko pravo ; Trgovinsko pravo ; Međunarodno trgovinsko pravo.

ISBN 978-86-83437-86-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 174208524

 

28          B Z I 2969
        BEZBEDNOST saobraćaja na putevima / [tekstove odabrala, priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 336 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka pravni informator ; mart 2014, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima ; Prekoračenje brzine - kazne ; Prekršajni nalog ; Kazne od 3.000 do 5.000 dinara.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513390001

 

29          B III 168211
        БИЛТЕН : 50 година објављивања : правна схватања и сентенце Врховног касационог суда и Врховног суда Србије (1964-2014) / [главни и одговорни уредник Снежана Андрејевић]. - Београд : Intermex, 2014 (Београд : Cicero). - 652 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-6411-004-4 (картон)
COBISS.SR-ID 209314828

 

30          Mas. 1006/+CD
BLAGOJEVIĆ, Srđan
        Наследноправни положај супружника : мастер рад из Наследног права / Срђан Благојевић. - Београд : [С. Благојевић], 2014. - 54 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513329329

 

31          Mas. 1020/+CD
BOJANIĆ, Jelena
        Добровољно пензијско осигурање у Србији : мастер рад / Јелена Бојанић. - Београд : [Ј. Бојанић], 2014. - 74 листа : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513332913

 

32          B I 121120
BOLKOVAC, Kathryn
        Potkazivač : trgovina ljudima, privatna vojska i borba jedne žene za pravdu / Ketrin Bolkovac i Kari Lin ; s engleskog prevela Ivana Maksimović Tomić. - 1. izd. - Beograd : Evro-Giunti, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 222 str. ; 20 cm. - (Edicija Savremena svetska proza / [Evro-Giunti] ; knj. br. 140)

ISBN 978-86-505-1872-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 184589324

 

33          Mas. 1027/+CD
BOSILJČIĆ, Kristina
        Уговор о дистрибуцији : појам и правна природа : мастер рад из Облигационог права / Кристина Босиљчић. - Београд : [К. Босиљчић], 2014. - 56 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)
(Брош.)  ;  COBISS.SR-ID 513334705

34          B II 58525
BOŽANIĆ, Dragan, 1968-
        Хоризонтални правни оквир у области инфраструктуре квалитета у Републици Србији / [Драган Божанић, Јелена Поповић]. - Београд : Министарство финансија и привреде Републике Србије, 2012 (Београд : Радунић). - 135, 131 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm
Садржи и: Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености ; Закон о акредитацији ; Закон о метрологији.

ISBN 978-86-88295-12-3 (брош.) ; COBISS.SR-ID 193656588

 

35          B II 58541
BOŽOVIĆ, Branislav
        Београд између два светска рата : Управа града Београда 1918-1941. / Бранислав Божовић. - [1. изд.]. - Београд : Историјски архив Београда, 1995 (Београд : Астро Десигн). - 409 стр. : илустр. ; 24 cm. - (Библиотека Посебна издања / Историјски архив Београда)
Садржи и: Уредба о устројству Одељења јавне безбедности и опште полиције при Управи Града Београда (1920) ; Уредба о преносу на Управника Града Београда послова за које је по Закону о радњама надлежан бан (1934) ; Уредба о изменама и допунама Уредбе о устројству и делокругу Управе Града Београда (1934) ; Уредба о изменама у Уредби о устројству и делокругу Управе Града Београда (1935) ; Наредба Управника Града Београда о јавном саобраћају; личној и имовинској безбедности грађанства; чувању народног здравља и одржавању чистоће; реду на железничким и пароброд
. станицама, у јавним купатилима, трговима и осталим јав. местима; о старинар. радњама; о држању паса и других животиња; о пријављивању грађанства, о реду на забавама, представама и другим приредбама; о чувању јавног морала; о хотелској и домаћој послузи и надзорницима кућа; о радничким књигама; о рекламама; о дрварским радњама и др.

 

COBISS.SR-ID 41282828

 

36          B III 168194/1
BREITENMOSER, Stephan
        Europarecht. Bd. 1, Institutionnelle Grundlagen von EU und EG / Stephan Breitenmoser, André Husheer. - 2e, überarb. und erw. Aufl. - Zürich : Schulthess, 2002. - 433 str. : ilustr. ; 30 cm

ISBN 3-7255-4395-X (broš.)
COBISS.SR-ID 513368753

 

37          B III 168194/2
BREITENMOSER, Stephan
        Europarecht. Bd. 2, Binnenmarkt- und Aussenwirtschaftsrecht der EG, Europäischer Grundrechtsschutz (EU, Europarat, OSZE). / Stephan Breitenmoser; André Husheer. - 2., überarb. u. erw. Aufl. - Zürich : Schulthess, Polygraph. Verl., 2002. - 17 str., str. 420-989 : graf. prikazi ; 30 cm

ISBN 3-7255-4401-8 (broš.)
ISBN 978-3-7255-4401-1
COBISS.SR-ID 513369009

 

38          B III 168207
BREITENMOSER, Stephan
        Praxis des Europarechts / Stephan Breitenmoser unter Mitarbeit von Stefan P. Bühler. - Zurich : Schulthess Polygraphischer Verlag ; Wien : Verlag Österreich, 1996. - [LXVI], 860 str. ; 25 cm

ISBN 3-7255-3527-2 (Schulthess polygraphischer Verlag)
ISBN 3-7046-1030-5
COBISS.SR-ID 512992888

 

39          B II 58575
BUCHANAN, James M.
        Freedom in constitutional contract : perspectives of a political economist / by James M. Buchanan. - College Station [etc.] : Texas A & M University Press, 1977. - XII, 311 str. ; 23 cm. - (Texas A & M University economics series ; no. 2)

ISBN 0-89096-038-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 30556431

 

40          Mas. 1029/+CD
CABO, Jovo
        Одрживи развој у националним стратегијама Републике Србије : мастер рад / Јово Цабо. - Београд : [Ј. Цабо], 2014. - 60 листова : граф. прикази, табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513335217

 

41          B I 121104
CARSS-Frisk, Monica
        Pravo na imovinu : vodič za primenu člana 1 Protokola br. 1 Evropske konvencije o ljudskim pravima : priručnik o ljudskim pravima br. 4 / Monica Carss-Frisk. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2004 (Beograd : Dosije). - 101 str. ; 20 cm

ISBN 86-84437-13-6 (broš.) ; COBISS.SR-ID 114547212

 

42          B II 58579
CENTRAL and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory (5th ; 2013 ; Greifswald, Germany)
        Law, politics, and the constitution : new perspectives from legal and political theory / Antonia Geisler, Michael Hein, Siri Hummel (eds.). - Frankfurt am Main : P. Lang, 2014. - 217 str. ; 22 cm. - (Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook, ISSN 2191-8317 ; volume 4)
Sadržaj: Constitutional courts and their power of interpretation / André Brodocz ; What is politicisation of constitutional courts? towards a decision-oriented concept / Michael Hein and Stefan Ewert ; Separation of powers reconsidered : a proposal for a new theoretical model at the beginning of the 21st century / Martin Belov ; Access to constitutional justice in the new Hungarian constitutional framework : Life after the Actio Popularis? / Katalin Kelemen ; 'War of Courts' as a clash of legal cultures : rethinking the conflict between the Polish constitutional tribunal and the Supreme Court over 'interpretive judgments' / Rafal Mańko ; Paul Ricoeur's thought as the basis for a political theory of the European Union / Marcin Pieniazek ; Vertical division of powers from the perspective of the member states ; police power in the context of European Union constitutionalism? / Balázs Fekete ; 'Solange, chapter 5?' The law of the European Union and the sovereignty in rulings of the constitutional courts in Central Europe / Mariusz Jerzy Golecki ; The balancing role of national parliaments in transforming the European Union. Towards a parliamentary polity? / Karolina Ristova-Asterud ; The common good and individual rights / Szilárd Tattay ; Towards a 'soft' concept of the state neutrality principle / Wojciech Ciszewski ; Another brick in the wall? A libertarian outlook on constitutional rights, individual obligations, and the boundaries of legal consistency / Axelle Reiter ; Ethnic representation in national legislatures - normative foundations and chal lenges / Konstantin Sachariew.

ISBN 978-3-631-65464-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513386161

 

43          B II 58496
CLARK, Christopher
        The Sleepwalkers : how Europe went to war in 1914 / Christopher Clark. - New York : Harper, 2013. - XXXI, 697 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-0-06-114665-7 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 201374220

 

44          B II 58490
        CONFERINŢA internaţional
ǎ bienalǎ : Timişoara, 23-25 octombrie 2008. - Bucureşti : Wolters Kluwer România, 2010. - 982 str. ; 24 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 11111761

 

45          Mas. 1018/+CD
CONIĆ, Emilija
        Међународни инструменти за заштиту права на слободу изражавања : мастер рад [из предмета] Људска права / Емилија Цонић. - Београд : [Е. Цонић], 2014. - 54 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513332401

 

46          B I 101488
CRISPUS, Gaius Sallustius, 86 B.C.-34 B.C
        C. Sallusti Crispi Catilina, Jugurtha, ex historiis orationes et epistulae. / C. Sallusti Crispi ; In usum scholarum edidit Adam Eussner. - Editio stereotypa. - Lipsiae, 1897 : In aedibus B. G. Teubneri. - XXII, 146 str. ; 8°

COBISS.SR-ID 513366705

 

47          B I 121133
CVEJIĆ-Jančić, Olga
        Razvod braka u našem i stranom pravu / Olga Cvejić-Jančić. - Novi Sad : Dnevnik, 1987 (Novi Sad : Talija). - 178 str. ; 20 cm. - (Posebna izdanja / Dnevnik ; 8)

ISBN 86-7011-006-7 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 23359495

48          B II 58542
ČEKERINAC, Bora
        Лазар Војновић / Бора Чекеринац. - Шабац : Народни музеј, 2004 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 95-103 : илустр. ; 22 cm

COBISS.SR-ID 201109255

 

49          B I 121098
ĆIRIĆ, Jovan
        Ljudska prava u senci organizovanog kriminala : priručnik za praćenje i nadgledanje suđenja za krivična dela u vezi sa organizovanim kriminalom / Jovan Ćirić. - Beograd : Fond za otvoreno društvo, 2004 (Beograd : Dosije). - 118 str. ; 20 cm

ISBN 86-82303-11-6 (broš.)  ;  COBISS.SR-ID 111659020

 

50          Mas. 1011/+CD
ĆULIBRK, Vanja
        Понуда и прихват понуде за закључење уговора путем интернета : мастер рад из предмета Облигационо право (Пуноважност уговора) / Вања Ћулибрк. - Београд : [В. Ћулибрк], 2014. - 43 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)


COBISS.SR-ID 513330609

 

51          D 937
ĆUPIĆ, Danilo B.
        Оцјена уставности аката и радњи судске власти : докторска дисертација / Данило Б. Ћупић. - Београд : [Д. Б. Ћупић], 2014. - [16], 386 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513385905

 

52          Mas. 1042/+CD
DAMNJANOVIĆ, Maja
        Нужни део у праву Србије и у правима некадашње Југославије : мастер рад из Наследног права / Маја Дамњановић. - Београд : [М. Дамњановић], 2014. - 57 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513338545

 

53          B II 58557
DELIBAŠIĆ, Veljko, 1967-
        Сузбијање злоупотреба опојних дрога са становишта кривичног права / Вељко Делибашић. - Београд : Службени гласник, 2014 (Београд : Гласник). - 272 стр. ; 24 cm. - (Правна библиотека. Едиција Владавина права)

ISBN 978-86-519-1817-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 204462860

 

54          B I 121102
DIKLIĆ, Momčilo, 1954-
        Uništavanje srpske kulture : pretpostavka razbijanja Jugoslavije : neki segmenti o uništavanju srpske kulture / Momčilo Diklić. - Beograd : Institut za evropske studije : Udruženje Srba iz Hrvatske, 2014 (Beograd : Naučna KMD). - 253 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-82057-51-2 (IES)
COBISS.SR-ID 207383564

 

55          B II 58460
DILIGENSKI, Andrej, 1984-
        Fejsbuk i pravo / Andrej Diligenski, Dragan Prlja. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2014 (Beograd : Kum). - 129 str. : slike autora ; 24 cm

ISBN 978-86-80059-93-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 205629708

 

56          B II 45537/2/Dod. 1
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 2, додатак 1, Организација Српска одбрана 1903-1905. године : из фондова Архива Србије / приредила Љиљана Алексић-Пејковић ; уредник Василије Ђ. Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2008 (Београд : Полиграф). - 772 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-480-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 154398732

 

 

57          B II 45537/2/Dod. 2
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 2, додатак 2, Организација Српска одбрана 1906.године : из фондова Архива Србије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Живота Анић ; уредник Василије Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2007 (Београд : Полиграф). - 746 стр. : табеле, факс. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-437-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 140781836

 

58          B II 45537/2/Dod. 3
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 2, додатак 3, Организација Српска одбрана 1907. године : из фондова Архива Србије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Живота Анић ; уредник Василије Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2008 (Београд : Полиграф). - 630 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-459-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 149835020

 

59          B II 45537/4/1.1
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 4, св. 1/1, 1/14. јануар - 30. април / 13. мај 1910. године : из фондова Архива Србије и Архива Југославије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Климент Џамбазовски ; уредник Василије Ђ. Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2012 (Београд : Полиграф). - 818 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-593-7 (брош.)  ;  COBISS.SR-ID 193803532

 

60          B II 45537/4/1.2
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 4, св. 1/2, 1/14. мај - 30. јуни / 13. јули 1910. године : из фондова Архива Србије и Архива Југославије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Климент Џамбазовски ; уредник Василије Ђ. Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2012 (Београд : Полиграф). - стр. 819-1428 : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-594-4 (брош.)  ;  COBISS.SR-ID 193806604

 

61          B II 45537/4/3.1
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 4, св. 3/1, 1/14. јануар - 31. март / 13. април 1911. године : из фондова Архива Србије и Архива Југославије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Климент Џамбазовски ; уредник Василије Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2009 (Београд : Полиграф). - 727 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-486-2 (брош.)  ;  COBISS.SR-ID 158174220

 

62          B II 45537/4/3.2
        ДОКУМЕНТИ о спољној политици Краљевине Србије : 1903-1914. Књ. 4, св. 3/2, 1/14. април - 30. јуни / 13. јули 1911. године : из фондова Архива Србије и Архива Југославије / приредили Љиљана Алексић-Пејковић, Климент Џамбазовски ; уредник Василије Крестић. - Београд : САНУ, Одељење историјских наука, 2009 (Београд : Полиграф). - Стр. [729]-1565 ; 24 cm

ISBN 978-86-7025-486-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 167518220

 

63          D 932
DOLOVIĆ, Katarina G., 1984-
        Правне последице изјаве воље усмерене на раскид уговора због неизвршења : докторска дисертација / Катарина Г. Доловић. - Београд : [К. Доловић], 2014. - XXI, 373, II листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон) 
COBISS.SR-ID 513302961

 

64          Mas. 1054/+CD
DRAČA, Jelena
        Права мањинских акционара у вези са скупштином акционарског друштва : мастер рад из Компанијског права / Јелена Драча. - Београд : [Ј. Драча], 2014. - 37 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513341617

 

65          Mas. 1070/+CD
DRAMIĆANIN, Lana
        Правна заштита животиња у региону : мастер рад [из предмета] Правна заштита животиња / Лана Драмићанин. - Београд : [Л. Драмићанин], 2014. - 59 листова : фотогр. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513345713

 

66          B III 168185/1
        ДРУГИ светски рат. Књ. 1 / [аутори Б. Алинк... [и др.] ; преводиоци Јелица Новаковић... [и др.]. - [2. изд.]. - Београд : Народна књига, 1981 (Љубљана : Младинска књига). - 400 стр. : илустр. ; 29 cm

(Картон са заштитном кутијом) ; COBISS.SR-ID 49848583

 

67          B III 168185/2
        ДРУГИ светски рат. Књ. 2 / [аутори Б. Алинк... [и др.] ; преводиоци Јелица Новаковић... [и др.]. - [2. изд.]. - Београд : Народна књига, 1981 (Љубљана : Младинска књига). - 400 стр. : илустр. ; 29 cm

(Картон са заштитном кутијом)
COBISS.SR-ID 171953671

 

68          B III 168185/3
        ДРУГИ светски рат. Књ. 3 / [аутори Б. Алинк... [и др.] ; преводиоци Јелица Новаковић... [и др.]. - [2. изд.]. - Београд : Народна књига, 1981 (Љубљана : Младинска књига). - 400 стр. : илустр. ; 29 cm

(Картон са заштитном кутијом)
COBISS.SR-ID 171954695

 

69          B II 58457
        DRUŠTVENI aspekti organizovanog kriminala / urednici Aleksandar Fatić, Božidar Banović. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2011 (Beograd : Želnid). - 471 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7067-151-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 182273548

 

70          Mas. 1056/+CD
DŽINIĆ, Dragan
        Значај и улога Инвестиционо-развојне банке Републике Српске : мастер рад из Компанијског права / Драган Џинић. - Београд : [Д. Џинић], 2014. - 63 листа : граф. прикази ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513342129

 

71          Mas. 1025/+CD
ĐELIĆ, Vladimir
        Правни положај запослених у случају промене послодавца : мастер рад из предмета Радно и социјално право / Владимир Ђелић. - Београд : [В. Ђелић], 2014. - 58 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513334193

 

72          Mas. 1067/+CD
ĐOKIĆ, Marko
        Функције Европске централне банке у монетарној политици Европске уније : мастер рад / Марко Ђокић. - Београд : [М. Ђокић], 2014. - 65 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513344945

 

73          B II 58487
ĐORĐEVIĆ, Ljubica
        Библиографија Српског књижевног гласника / Љубица Ђорђевић. - Београд : Народна библиотека Србије, 1982 (Београд : Народна библиотека Србије). - 1092 стр., [12] стр. с таблама (фотогр.) ; 21 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 79760135

 

74          Mas. 1071/+CD
ĐORĐEVIĆ, Miloš
        Ефекти промена девизних курсева на пословање правних лица : примена Међународног рачуноводственог стандарда 21 : мастер рад / Милош Ђорђевић. - Београд : [М. Ђорђевић], 2014. - 40 листова : табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513345969

 

75          Sem. 3574
ĐUKIĆ, Dalibor
        Однос државе према верским вођама у пракси Европског суда за људска права : семинарски рад из Историје државно-црквеног права / Далибор Ђукић. - Београд : [Д. Ђукић], 2013. - 22 листа ; 30 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513302705

 

76          B II 58499
ĐURIĆ, Jelena
        Globalni procesi i preobražaj identiteta : antropološki aspekti / Jelena Đurić. - Beograd : Institut za filozofiju i društvenu teoriju : Albatros plus, 2012 (Kovin : Press x press). - 428 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Fronesis)

ISBN 978-86-6081-108-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 195655436

 

77          Mas. 1005/+CD
ĐURIĆ, Natalija
        Право на слободу у пракси Европског суда за људска права и Уставног суда Босне и Херцеговине : мастер рад / Наталија Ђурић. - Београд : [Н. Ђурић], 2013. - 45 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513329073

 

78          B II 58526
        L'ESPACE pénal européen: à la croisée des chemins? / sous la direction scientifique de Djoheur Zerouki-Cottin. - Bruxelles : La Charte ; Paris : Centre de recherches critiques sur le droit ; Saint-Étienne : Université Jean Monnet Saint-Étienne, 2013. - IX, 108 str. ; 24 cm. - (Les dossiers de la Revue de droit pénal et de criminologie ; 20)

ISBN 978-2-87403-331-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 513321137

 

79          B II 58529
        EUROPEAN child health services and systems : lessons without borders / edited by Ingrid Wolfe and Martin McKee. - Berkshire : Open University Press, 2013. - 295 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

ISBN 978-0-33-526466-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 206273804

 

80          B II 58578
        EUROPEAN company laws : a comparative approach / edited by Robert R. Drury and Peter G. Xuereb. - Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., USA : Dartmouth, 1991. - X, 283 str. ; 23 cm
Sadržaj: Introduction / Robert Drury, Peter Xuereb ; The nature of the company / Jean Paillusseau ; The typology of companies / Angel Rojo ; The effects of the regulation of securities markets on company law within the EEC / Eddy Wymeersch ; The allocation of power and the public company in Europe / Francesco Galgano ; Aspects of the regulation of groups of companies in European laws / Frank Wooldridge ; Shareholder rights, the interests of the enterprise and "reasonable necessity" : a comparative review of French, Italian and English law / Peter Xuereb ; An "enterprise theory" of company law and judicial control over the exercise of general meeting power : a comparative review / Peter Xuereb ; The financing of current transactions by companies under English, French and German law / Robert Pennington ; Nullity of companies / Robert Drury.

ISBN 1-85521-172-6 (karton sa omotom)
ISBN 978-1-85521-172-8
COBISS.SR-ID 513386417

 

81          B II 58492/+CD
        EVROPSKE crkve i ljudska prava : aktuelni izazovi i materijali za obuku : Komisija za crkvu i društvo Konferencije evropskih crkva / priredila Elizabeta Kitanović ; [urednica [prevoda na srpskom jeziku] Jelena Jablanov Maksimović ; prevod sa engleskog Nenad Tomović]. - Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, 2013 (Beograd : Finegraf). - 280 str. ; 21 cm + 1 elektronski optički disk (CD-ROM)

ISBN 978-86-86661-66-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 199390220

 

82          B II 58544
        FAMILY life and the law : under one roof / edited by Rebecca Probert. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2007. - VIII, 285 str. ; 24 cm

ISBN 978-0-7546-4760-7 (karton)
COBISS.SR-ID 513381809

 

83          B III 168188
FATIĆ, Branislav
        Mikrofilm kao dokazno sredstvo po Zakonu o opštem upravnom postupku = Microfilm as a proof according to the Law on general administrative procedure / Branislav Fatić. - [s. l. : b. n., 1987]. - Str. 49-52 ; 27 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513319857

 

84          Mas. 1016/+CD
FILIPOVIĆ, Nikola
        Посредници осигурања према праву Европске уније : мастер рад из предмета Право осигурања / Никола Филиповић. - Београд : [Н. Филиповић], 2014. - 100 листова : табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513331889

 

85          B I 121112
FLACELIÈRE, Robert
        Grčka u doba Perikla / Robert Flacelière ; [prevela s francuskoga Vita Klaić]. - Zagreb : Naprijed, 1979. - 309 str., [8] tabli fotografija : ilustr. ; 20 cm. - (Biblioteka Svakodnevni život)

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 17434368

 

86          B III 168182
FLEINER, Thomas, 1938-
        Constitutional democracy in a multicultural and globalized world / Thomas Fleiner, Lidija R. Basta Fleiner ; English translation from the German 3rd revised edition "Allgemeine Staatslehre" by Katy Le Roy. - Berlin ; Heidelberg : Springer, cop. 2009. - XXVI, 670 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-3-540-76411-3 (karton)
ISBN 978-3-540-76412-0 (e-ISBN)
COBISS.SR-ID 10427217

 

87          B III 168174/2
        FORUM za građansko pravo za jugoistočnu Evropu : izbor radova i analiza. Vol. 2 / Druga regionalna konferencija, Skoplje, 2012 ; [uređivački odbor Ardian Nuni ... et al.]. - Skoplje : Centar SEELS-a, 2012. - 510 str. : tabele ; 26 cm

ISBN 978-608-4697-04-6 (karton)
COBISS.SR-ID 92734474

 

88          Mas. 1060/+CD
GAČEVIĆ, Ana
        Кривично-процесни механизми сузбијања тероризма : мастер рад / Ана Гачевић. - Београд : [А. Гачевић], 2014. - 89 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513343153

 

89          B III 168197
GALLO, Paolo
        Arricchimento senza causa e quasi contratti / Paolo Gallo. - 2. ed. - Milanofiori Assago (Milano) : UTET giuridica, cop. 2008. - X, 304 str. ; 25 cm. - (Trattato di diritto civile.) (Le fonti delle obbligazioni ; 2)

ISBN 978-88-598-0344-7 (karton)
COBISS.SR-ID 513381297

 

90          B I 121103
GAVRILOVIĆ, Milan, 1882-1976
        Лондонски дневник / Милан Гавриловић ; приредили Алекса Гавриловић и Косара Гавриловић. - Београд : Жагор, 2013 (Београд : Зухра). - 370 стр. : фотогр. ; 20 cm

ISBN 978-86-85323-35-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 199765004

 

91          B II 58571
GEIß, Karlmann
        Arzthaftpflichtrecht / begründet von Karlmann Geiß ; fortgeführt von Hans-Peter Greiner. - 5., überarbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 2006. - XIII, 338 str. ; 23 cm. - (Aktuelles Recht für die Praxis)

ISBN 978-3-406-54959-5
COBISS.SR-ID 8678737

 

92          D 935
GLODIĆ, Duško Z.
        Међународноправни субјективитет Европске уније : докторска дисертација / Душко З. Глoдић. - Београд : [Д. З. Глодић], 2013. - 613 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513139633

 

93          Sem. 3575
GORDANIĆ, Jelica
        Побољшање положаја невладиних организација у Србији : семинарски рад / Јелица Горданић. - Београд : [Ј. Горданић], 2014. - 23 листа ; 30 cm

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513327537

 

94          B III 168209
GORKIĆ, Savo
        Medicinska kriminalistika : udžbenik za kriminalističko-medicinsku obradu nasilne i sumnjive smrti / Savo Gorkič [i. e. Gorkić]. - Beograd : Privredna štampa, 1981 (Čačak : Litopapir). - 287 str. : ilustr. ; 25 cm

COBISS.SR-ID 40656647

 

95          B I 121114
        ГРАЂАНСКА контрола јавних набавки / [уредник Милорад Бјелетић]. - Прокупље : Топлички центар за демократију и људска права ; Београд : Институт за упоредно право, 2013 (Београд : Досије студио). - 115 стр. ; 20 cm

ISBN 978-86-89227-05-5 (ТЦДЉП; брош.)
COBISS.SR-ID 201321740

 

96          B II 58516
GRIZO, Naum
        Јавна администрација / Наум Гризо, Борче Давитковски, Ана Павловска-Данева. - Скопје : Правен факултет "Јустинијан Први", 2008. - 444 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

ISBN 978-9989-194-22-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 1025147809

 

97          Mas. 1009/+CD
GROZDIĆ, Valerija B.
        Harmonizing Serbian environmental legislation with the European Acquis : [master thesis
: master rad] / Valerija B. Grozdić. - Beograd : [V. Grozdić], 2014. - 84 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513330097

 

98          B II 58547/2
GUGGENHEIM, Daniel
        Le droit suisse des contrats : principes généraux. T. 2, Les effets des contrats / Daniel Guggenheim. - Genève : Georg, 1995. - XXX, 385 str. ; 23 cm

ISBN 2-8257-0525-X (broš.)
COBISS.SR-ID 513381041

 

99          Mas. 1017/+CD
GUJANIČIĆ, Nataša
        Uslovi funkcionisanja bankarske i fiskalne unije u okviru ekonomske i monetarne unije : master rad [iz predmeta] Ekonomska politika / Nataša Gujaničić. - Beograd : [N. Gujaničić], 2014. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513332145

 

100          B II 58546
GÜNTHER, Andreas M., 1974-
        Täterschaft und Teilnahme im südafrikanischen Recht : eine rechtsvergleichende Studie unter besonderer Berücksichtigung der common purpose rule / von Andreas M. Günther. - Freiburg im Breisgau : Edition Iuscrim, 2003. - XXV, 292 str. ; 21 cm. - (Beiträge und Materialien aus dem Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht Freiburg i. Br. ; Bd. S 98)

ISBN 3-86113-892-1 (broš.)
ISBN 978-3-86113-892-1
COBISS.SR-ID 513381553

 

101          Mas. 1013/+CD
GVERO, Sanda
        Колективно отпуштање запослених : домаће, међународно и упоредно право : мастер рад из Радног и социјалног права / Санда Гверо. - Београд : [С. Гверо], 2014. - 70 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513331121

 

102          B II 58572
HANAU, Peter, 1935-
        Arbeitsrecht / von Peter Hanau und Klaus Adomeit. - 11., neubearb. Aufl. - Berlin : Luchterhand, 1994. - XXIV, 288 str. ; 23 cm. - (Juristische Lernbücher, ISSN 0340-5974 ; Bd. 1)

ISBN 3-472-01968-9 (broš.)
ISBN 978-3-472-01968-8
COBISS.SR-ID 513387953

 

103          B III 168193
        HATÁROZATOK végrehajtása határokon átívelto polgári és kereskedelmi ügyekben az Európai Unióban = : Executarea silitâ transfrontalierœa a hotœarœarilor judecœatoreţsti pronunţtate în marerie civilœa ţsi comercialœa în Uniunea Europeanœa = Enforcement of judgments in civil and commercial matters in cross-border cases in the European Union / szerk. = coordin. = editors Mátyás Kapa, Emtod Veress. - [Budapest?] : [s.n.], 2009. - 750 str. ; 25 cm

ISBN 978-963-9808-17-1 (karton)
ISBN 963-9808-17-2
COBISS.SR-ID 513367729

 

104          B II 58573
HEDIGER, Christian
        Die Haftungsbestimmungen des Gentechnikgesetzes (Art. 30-34 GTG) : Beurteilung und Vergleich mit der Haftungsregelung des deutschen Gentechnikgesetzes / Christian Hediger. - Zürich [etc.] : Schulthess, 2009. - XXXIX, 289 str. ; 23 cm. - (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft ; Bd. 43)

ISBN 978-3-7255-5849-0 (broš.)
ISBN 3-7255-5849-3
COBISS.SR-ID 513387697

 

105          Sem. 3576
IKONIĆ, Irena
        The origins of common foreign and security policy : seminar paper / Irena Ikonić. - Beograd : [I. Ikonić], 2014. - 22 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513327793

 

106          B III 168199
        INTERNATIONAL sales law : a global challenge / edited by Larry A. DiMatteo. - New York, NY : Cambridge University Press, 2014. - LV, 747 str. : ilustr. ; 27 cm
Sadržaj: Global challenge of international sales law / Larry A. DiMatteo ; History of the CISG, and its present status / Vikki Rogers and Kaon Lai ; CISG : divergences between success-scarcity and theory-practice / Olaf Meyer ; CISG sources and researching the CISG / Marie Stefanini Newman ; Reducing legal babelism : CISG translation issues / Claire M. Germain ; The CISG in national courts / Camilla Andersen ; Interpretive methodologies in the interpretation of the CISG / Larry DiMatteo and André Janssen ; Divergent interpretations : reasons and solutions / Ingeborg Schwenzer ; Good faith principle : vexata quaestio / Francesco G. Mazzotta ; The CISG and international arbitration / André Janssen and Matthias Spilker ; The CISG as soft law and choice of law : Gőojőu Ryőu? / Lisa Spagnolo ; Contract formation under the CISG : the need for a reform / Morton M. Fogt ; The CISG and the battle of the forms / Bruno Zeller ; Conformity of goods : inspection and notice / Harry M. Flechtner ; Interpreting fundamental breach / Aneta Spaic ; Remedies : damages, price reduction, avoidance, mitigation, and preservation / Ulrich Magnus ; Litigation costs as reimbursable damages / Burghard Piltz ; Excuse of impediment and its usefulness / Martin Davies ; The CISG in Austria / Wolfgang Faber ; Baltic states, Belarus, and Ukraine / Tadas Klimas ; French perspective of the CISG / Sylvaine Poillot-Peruzzetto ; Germany country analysis : good faith, formation, and conformity of goods / Stefan Kröll ; Germany country analysis : Part II / Sörren Kiene ; Italy / Edoardo Ferrante ; The Nordic countries / Jan Ramberg ; The CISG in Southeastern Europe / Milena Djordjevic and Vladimir Pavic ; Spain / Pilar Perales Viscasillas and Javier Solana Álvarez ; Switzerland / Corinne Widmer Lüchinger ; The Netherlands / Sonja A. Kruisinga ; The CISG in Islamic countries : the case of Egypt / Hossam A. El-Saghir ; Israel / Yehuda Adar ; New Zealand / Petra Butler ; Peoples' Republic of China / Li Wei ; The United States and Canada / Robert W. Emerson and Ann M. Olazábal ; Central and South America / Virginia G. Maurer ; The CISG across national legal systems / Larry A. DiMatteo ; Problems of uniform laws / Jan M. Smits ; The CISG as bridge between common and civil law / Sieg Eiselen ; Precontractual liability and preliminary agreements / Marco Torsello ; Empirical evidence of courts' and counsels' approach to the CISG (with some remarks on professional liability) / Ulrich Schroeter ; The CISG and English sales law : an unfair competition / Qi Zhou ; The CISG in context of complementary texts / Luca g. Castellani ; Soft laws as models for the improvement of the CISG / Ole Lando ; Using the CISG proactively / Helena Haapio ; Future challenges of international sales law / Larry A. DiMatteo.

ISBN 978-1-107-02038-2 (karton)
ISBN 1-107-02038-7 (karton)
COBISS.SR-ID 513379505

 

107          B I 121116
        ИЗБЕГЛИЦЕ, нестали, расељени / [уредник Мишо Цимирот]. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2004 (Београд : Bodex). - 95 стр. ; 20 cm. - (Едиција Свеске / Београдски форум за свет равноправних ; св. бр. 6)
Садржај: Проблем српских избеглица на почетку 21. века / Михаило Марковић ; Терористи и злочинци оптужују невине / Симо Спасић ; Бити Србин - највећи грех у Хрватској / Саво Штрбац ; Несигуран повратак на многа огњишта / Богдан Јамеџија ; УНХЦР у служби оправдања агресије НАТО / Бранко Бранковић ; Проблем избеглица и расељених лица као и отетих, несталих Срба на Косову и Метохији / Владислав Јовановић ; Захтевати надокнаду за изгубљену имовину и радна места / Коста Михајловић ; Стратешки приступ проблему избеглица / Живадин Јовановић ; Зауставити манипулације бројем Срба у Хрватској / Милан Тепавац ; Сеобе, колонизације и избеглиштва : историјска судбина српског народа / Владимир Јанковић ; Национални програм за избеглице / Марко Атлагић ; Лажни аргументи за нове српске деобе / Радош Смиљковић.

ISBN 86-83965-04-X (брош.) ; COBISS.SR-ID 111889420

 

108          B II 58506
        IZBOR tekstova iz teorije prava / [priredila] Gordana Vukadinović. - 3, dopunjeno izd. - Priština : Novi svet, 1996 (Priština : "Gračanica"). - 335 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Nauka. Edicija Pravo)

ISBN 86-7967-068-5 (broš.) ; COBISS.SR-ID 51850242

 

109          B I 121125
JAKŠIĆ, Vladimir
        Постанак и развиће штампе у Србији / од Владимира Јакшића. - У Београду : Државна штампарија, 1873. - 31 стр. ; 20 cm

COBISS.SR-ID 175631367

 

110          B II 58495
JANJEVIĆ, Milutin
        "Treći stub" Evropske unije : (saradnja u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova) / Milutin Janjević. - Beograd : Službeni list SCG, 2003 (Beograd : Draslar partner). - 341 str. ; 24 cm

ISBN 86-355-0594-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 106590476

 

111          M 839
JELIČIĆ, Mladen
        Функција ванрасправног већа у кривичном поступку : магистарски рад / Младен Јеличић. - Београд : [М. Јеличић], 2013. - 358 листова ; 30 cm

COBISS.SR-ID 513385137

 

112          Mas. 1064/+CD
JERKOVIĆ, Ranko
        Заштита колективних интереса потрошача : мастер рад из Економског права / Ранко Јерковић. - Београд : [Р. Јерковић], 2014. - 76 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513344177

 

113          B II 58551
JEVREMOVIĆ-Petrović, Tatjana, 1974-
        Групе привредних друштава / Татјана Јевремовић Петровић. - Београд : Правни факултет, Центар за издаваштво и информисање, 2014 (Београд : Досије студио). - 522 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-509-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 209304588

 

114          Mas. 1069/+CD
JEVTOVIĆ, Aleksandra
        Рад на специфичном месту рада : рад (к)од од куће и рад у домаћинству послодавца : мастер рад из Радног и социјалног права / Александра Јевтовић. - Београд : [А. Јевтовић], 2014. - 74 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513345457

 

115          B II 58449
JEVTOVIĆ, Miroslav
        Увод у полицијску етику / Мирослав Јевтовић. - Београд : Полицијска академија, 2005 (Београд : Лола предузетништво). - X, 378 стр. ; 25 cm

ISBN 86-7020-102-X (брош.)
COBISS.SR-ID 119510028

 

116          B II 58447
JEVTOVIĆ, Miroslav, 1949-
        Социјалнопатолошке појаве / Мирослав Јевтовић, Срђан Милашиновић. - 3. изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - VI, 159 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-164-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 202796044

 

117          D 933
JOVANOVIĆ, Marko Z., 1983-
        Одговорност државе за заштиту страних директних улагања : докторска дисертација / Марко З. Јовановић. - Београд : [М. Јовановић], 2014. - XVI, 364, LXXIII листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513306033

 

118          B I 121096
JOVANOVIĆ, Olga
        Нострификација и еквиваленција диплома : полазне основе и могућа решења / Олга Јовановић, Драгана Стојиљковић-Петровић. - Београд : Алтернативна академска образовна мрежа, 2003 (Београд : Досије). - 87 стр. ; 20 cm

ISBN 86-84151-04-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 108983564

 

119          B I 121113
JOVAŠEVIĆ, Dragan
        Заштита животне средине : збирка прописа / Драган Јовашевић. - Београд : Службени лист СЦГ, 2005 (Београд : Графекс АГ). - 508 стр. ; 20 cm
Из садржаја: Закон о заштити животне средине ; Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ; Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ; Закон о процени утицаја на животну средину ; Закон о водама.

ISBN 86-355-0676-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 121767436

 

120          B Z I 2964
JUGOSLAVIJA. Zakoni
        Fundamental law pertaining to the bases of the social and political organization of the Federal People's Republic of Yugoslavia and of the federal organs of state authority / introduction by Edvard Kardelj. - Beograd : Union of Jurists' Associations of Yugoslavia, 1953. - 99 str. ; 17 cm.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 83311367

 

121          B III 168206
        КАКО унапредити законодавни процес у Србији и Босни и Херцеговини : на путу од предлога закона до његовог усвајања у парламенту / уредник Славица Пенев. - Београд : Investment Compact for South East Europe : Економски институт, 2006 (Београд : DIS Public). - 167 стр. : граф. прикази ; 25 cm

ISBN 86-7329-060-0 (ЕИ; брош.)
COBISS.SR-ID 129390604

 

122          B III 168184
        KEY developments in constitutionalism and constitutional law / Lidija R. Basta Fleiner and Tanasije Marinković (eds.). - The Hague : Eleven International Publishing, cop. 2014. - XII, 278 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Democracy and the rule of law ; 4)

ISBN 978-94-6236-396-0 (karton)
ISBN 978-94-6274-014-3 (e-knjiga)
COBISS.SR-ID 13825105

 

123          B II 58528
KEYNES, John Maynard, 1883-1946
        Општа теорија запослености, камате и новца / Џон Мајнард Кејнз ; превео Ратољуб Додић. - Београд : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 408 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Великани економске мисли)

ISBN 978-86-519-1579-9 (картон)
COBISS.SR-ID 199137548

 

124          B II 58534
KNEŽEVIĆ, Radule
        Politička kultura / Radule Knežević ; urednik Dragan K. Vukčević. - Podgorica : Crnogorska akademija nauka i umjetnosti, 2012 (Cetinje : Obod). - 446 str. : tabele ; 24 cm. - (Posebna izdanja (monografije i studije) / Crnogorska akademija nauka i umjetnosti ; knj. 93. Odjeljenje društvenih nauka ; knj. 25)

ISBN 978-86-7215-298-2 (karton)
COBISS.SR-ID 20525840

 

125          Mas. 1023/+CD
KOJIĆ, Jovan
        Кривично дело учествовања у тучи (члан 123 КЗ) : мастер рад из Кривичног права / Јован Којић. - Београд : [Ј. Којић], 2014. - 57 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513333681

 

126          B II 58503
KOMAR, Goran Ž.
        Херцеговина у Боки : Владиславићи, Магазиновићи, Јовановићи, Војновићи : (темељи модерног Херцег-Новог) / Горан Ж. Комар. - Херцег-Нови : Друштво за архиве и повјесницу херцегновску, 2007 (Херцег Нови : Дистих). - 274 стр. ; 23 cm. - (Библиотека Посебна издања / Друштво за архиве и повјесницу херцегновску ; књ. 8)

ISBN 978-86-908201-3-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 12121616

 

127          B II 58481
KOPAONIČKA škola prirodnog prava. Susret (23 ; 2010)
        Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke / Kopaonička škola prirodnog prava, Dvadeset treći susret, Kopaonik, 13-17. decembra 2010. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2011 (Petrovaradin : Futura). - 148 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7542-090-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 263101447

 

128          B II 58482
KOPAONIČKA škola prirodnog prava. Susret (25 ; 2012)
        Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke / Kopaonička škola prirodnog prava, Dvadeset peti susret, Kopaonik, 13-17. decembra 2012. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2013 (Petrovaradin : Futura). - 117 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7542-136-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 278654983

 

129          B II 58483
KOPAONIČKA škola prirodnog prava. Susret (26 ; 2013)
        Završni dokument : opšte konstatacije, uvodna reč, poruke / Kopaonička škola prirodnog prava, Dvadeset šesti susret, Kopaonik, 13-17. decembra 2013. - Beograd : Kopaonička škola prirodnog prava, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 103 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7542-151-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 286000135

 

130          B Z I 2965
KOSANOVIĆ, Rajko
        Конвенције и препоруке Међународне организације рада / Рајко Косановић. - Београд : Радничка штампа, 2007 (Београд : Борба). - 94 стр. ; 20 cm. - (Часопис "Синдикални повереник")

ISBN 978-86-7073-116-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 145173772

 

131          B III 168195
KOSIĆ, Mirko
        Одабрани текстови / Мирко Косић. - [Б. м. : б. и., б. г.]. - [53] стр. ; 30 cm
Садржи и: Је ли 27. март 1941 плаћен? ; "Мисли" Адама Прибићевића ; Политички интерес Британије и Југославије ; Официрски пуч или народни устанак? ; Трагедија српског народа ; Адаму Прибићевићу ad personam ; Гробари Југославије ; Шта је владало у југославији?

COBISS.SR-ID 513371313

 

132          B I 121117
        КОСОВО и Метохија : ни мање, ни више од аутономије / [уредио Драгомир Вучићевић]. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2005 (Београд : Фото Футура). - 58 стр. ; 20 cm
Садржај: Косово и Метохија пред решавање статуса / Владислав Јовановић ; Косово и Метохија - шта претходи статусу / Живадин Јовановић ; Победа над фашизмом - блистав тренутак светске и српске историје / Михаило Марковић ; Пет година Београдског форума за свет равноправних / Живадин Јовановић.

ISBN 86-83965-16-3 (брош.)
COBISS.SR-ID 122474764

 

133          B III 168203
KOŠUTIĆ, Budimir P., 1941-
        Osnovi prava Evropske unije / Budimir P. Košutić. - Podgorica : CID, 2014 (Podgorica : Grafo Bale). - 420 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Universitas)

ISBN 978-86-495-0457-8 (karton)
COBISS.SR-ID 25410320

 

134          B II 58511
KOVAČEVIĆ, Filip
        Onfre u Podgorici : ciklus predavanja / Filip Kovačević. - Podgorica : Centar za građansko obrazovanje, 2013 (Podgorica : Studio Mouse). - 45 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Aktivno građanstvo)

ISBN 978-86-85591-22-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 21743376

 

135          B II 58554
        KRIMINAL i državna reakcija : fenomenologija, mogućnosti, perspektive / priredile Leposava Kron, Branislava Knežić. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2011 (Beograd : Zuhra Simić). - 432 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-83287-51-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 184219148

 

136          Mas. 1034/+CD
KRSMANOVIĆ, Marija
        Доприноси за здравствено осигурање у Србији : мастер рад из Јавних финансија и пореског права / Марија Крсмановић. - Београд : [М. Крсмановић], 2014. - 55 листова : табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513336497

 

137          Mas. 1022/+CD
KRSTIĆ, Aleksandar
        Pravne vrednosti u filozofiji prava Đorđa Tasića : master rad iz Osnovnih problema filozofije prava / Aleksandar Krstić. - Beograd : [A. Krstić], 2014. - III, 48, IV-VIII listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513333425

 

138          Mas. 1057/+CD
KRSTIĆ, Helena
        Огранак у праву привредних друштава и у пореском праву Србије : мастер рад / Хелена Крстић. - Београд : [Х. Крстић], 2014. - 34 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513342385

 

139          B II 58500
KULIĆ, Mirko
        Пореска утаја и кријумчарење / Мирко Кулић. - Београд : БМГ, 1999 (Београд : БМГ). - 349 стр. ; 24 cm

ISBN 86-7330-073-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 157894663

 

140          B II 58577
KURTOVIĆ-Mišić, Anita
        Kazneno pravo : (temeljni pojmovi i instituti) / Anita Kurtović Mišić, Antonija Krstulović Dragičević. - Split : Pravni fakultet Sveučilišta, 2014. - 264 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Splitu = Manualia Universitatis studiorum Spalatensis)

ISBN 978-953-6102-05-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 513386673

 

141          Mas. 1021/+CD
LAINOVIĆ, Bojana
        Откривање и доказивање пореских кривичних дела : мастер рад / Бојана Лаиновић. - Београд : [Б. Лаиновић], 2014. - 72 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513333169

 

142          B II 58488
        LAW - regions - development / Tímea Drinoczí, Mirela Župan (eds.). - Pécs : Faculty of Law ; Osijek : Faculty of Law, cop. 2013. - 702 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-953-6072-76-7 (karton)
ISBN 978-953-6072-77-4 (online)
COBISS.SR-ID 4654891

 

143          Mas. 1024/+CD
LEKIĆ, Miloš
        Пореска ослобођења у систему ПДВ-а : мастер рад / Милош Лекић. - Београд : [М. Лекић], 2014. - 54 листа : табеле ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513333937

 

144          D 936
LEPETIĆ, Jelena D., 1983-
        Компанијскоправни режим сукоба интереса : докторска дисертација / Јелена Д. Лепетић. - Београд : [Ј. Д. Лепетић], 2014. - VIII, 357, II listova ; 30 cm + 1 електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон) 
COBISS.SR-ID 513383601

 

145          Mas. 1058/+CD
LUKAČ, Radomir
        Принудни откуп акција : мастер рад / Радомир Лукач. - Београд : [Р. Лукач], 2014. - 33 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513342641

 

146          B I 121127
LUKIĆ, Slavko M.
        Основи уставног права : општи и посебни дио : елементи за нову концепцију уџбеника / Славко М. Лукић. - Подгорица : Културно-просвјетна заједница, 1994. - 241 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Јустиција)

COBISS.SR-ID 13206543

 

147          Sem. 3582
LJUBISAVLJEVIĆ, Ana
        Right to an Effective Remedy under the European Convention on Human Rights : seminar paper : [seminarski rad] / Ana Ljubisavljević. - Beograd : [A. Ljubisavljević], 2014. - 15 listova ; 30 cm

COBISS.SR-ID 513384113

 

148          Mas. 1045/+CD
MAGDELINIĆ, Draga
        Улога Генералног секретара Уједињених нација у мирном решавању спорова : мастер рад / Драга Магделинић. - Београд : [Д. Магделинић], 2014. - 87 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513339313

 

149          Mas. 1048/+CD
MAJSTOROVIĆ, Nena
        Признање окривљеног као доказ у кривичном поступку : мастер рад / Нена Мајсторовић. - Београд : [Н. Мајсторовић], [2014]. - 62 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513340081

 

150          B II 58450
MAKSIMOVIĆ, Ivan, 1924-2007
        Прилог проучавању проблематике критерија код одређивања субјеката друштвене својине / Иван Максимовић. - [Београд : б. и., 1989]. - Стр. [63]-76 ; 24 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513252017

 

151          Mas. 1068/+CD
MALOVIĆ, Ana
        Улога Покрета несврстаних у време Хладног рата : мастер рад из Међународног јавног права / Ана Маловић. - Београд : [А. Маловић], 2014. - 111 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513345201

 

152          B II 58508
        MALVINSKA ostrva: jedna duga kolonijalna istorija : istorijsko-pravni aspekti / [urednik Slobodan S. Pajović ; prevod Silvija Monros Stojanović]. - Beograd : "Prometej", 2013 (Beograd : "Prometej"). - 263 str. ; 22 cm

ISBN 978-86-87971-50-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 203139340

 

153          Mas. 1038/+CD
MANDIĆ, Lidija
        Заштита потрошача на нивоу Европске уније : са посебним освртом на Чешку и Србију : мастер рад из Права европских интеграција / Лидија Мандић. - Београд : [Л. Мандић], 2014. - 89 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513337521

 

154          B II 58588
MARCUSE, Herbert, 1898-1979
        Counterrevolution and revolt / Herbert Marcuse. - Boston : Beacon Press, [1972]. - 138 str. ; 24 cm

ISBN 0-8070-1532-6 (karton sa omotom)
ISBN 978-0-8070-1532-2
COBISS.SR-ID 513391025

 

155          Mas. 1076/+CD
MARIĆEVIĆ, Ivana Z.
        Казнена политика у Србији : мастер рад из Кривичног права / Ивана З. Марићевић. - Београд : [И. Марићевић], 2014. - 39 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513347249

 

156          Mas. 1007/+CD
MARKOVIĆ, Miroslava
        Савремена породица : правне последице : мастер рад [из предмета] Нови и реформисани институти породичног права / Мирослава Марковић. - Београд : [М. Марковић], 2014. - 39 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513329585

 

157          B III 168196
MARKOVIĆ, Nikola, 1951-
        Забрањивање књига у окупираној Србији 1941-1944. / Никола Марковић, Даница Филиповић. - Београд : Универзитетска библиотека "Светозар Марковић", 2012 (Београд : Кућа штампе). - 191 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-7301-058-8 (картон)
COBISS.SR-ID 195549452

 

158          B II 58597
MCNALLY, Maya
        Recht der Sicherung und der Finanzierung von Luftfahrzeugen : unter besonderer Berücksichtigung des Übereinkommens über internationale Sicherungsrechte an beweglicher Ausrüstung und des Protokolls betreffend Besonderheiten der Luftfahrzeugausrüstung (Kapstadt) / Maya McNally. - Zürich [etc.] : Dike-Verlag, cop. 2009. - XLII, 284 str. ; 23 cm. - (CFAC-Schriften zur Luftfahrt ; Bd. 3) (CFAC-Schriften zur Luftfahrt ; Band 3)

ISBN 978-3-03751-197-8 (broš.)
ISBN 3-03751-197-4
COBISS.SR-ID 513392561

 

159          B II 58559
MEĐUNARODNA naučna konferencija Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije (2011 ; Beograd)
        Spoljna politika Srbije i zajednička spoljna i bezbednosna politika EU : [zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije, Beograd, 10-11. oktobar 2011. godine] / priređivači Dragan Đukanović i Miloš Jončić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2012 (Beograd : Želnid). - 576 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7067-171-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 194354956

 

160          B I 121095
MEĐUNARODNI naučni skup Osiguranje i naknada štete (16 ; 2013 ; Zlatibor)
        Osiguranje i naknada štete : [zbornik radova] : XVI Međunarodni naučni skup / [organizator] Udruženje za odštetno pravo, Beograd ; urednici Zdravko Petrović i Nataša Mrvić-Petrović. - Beograd : Intermex, 2013 (Beograd : Dis public). - 462 str. : graf. prikazi, tabele ; 20 cm

ISBN 978-86-83437-97-9 ! (broš.)
COBISS.SR-ID 512923568

 

161          B II 58519
MEĐUNARODNI naučni skup "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić" (10 ; 2013 ; Novi Sad)
        Aktuelnosti privredne legislative kao determinante razvoja ekonomija država u regionu = Current economic legislation as determinants of economies of the countries in the region : [zbornik radova X tradicionalnog međunarodnog naučnog skupa "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić"] / priredila, edited by Marijana Dukić-Mijatović. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija = Faculty of Law for Business and Justice University Business Academy, 2013 (Novi Sad : Mala knjiga). - 208 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-037-8 (karton)
COBISS.SR-ID 282042887

 

162          B III 168205
MEĐUNARODNI naučni skup Vladavina prava i pravna država u regionu (2013 ; Pale)
        Zbornik radova / Međunarodni naučni skup "Vladavina prava i pravna država u regionu", održan 26. oktobra 2013. god. na Palama ; [urednik Goran Marković]. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2014. - XIV, 981 стр. ; 25 cm

ISBN 978-99938-57-31-0 (karton)
COBISS.SR-ID 513021104

 

163          B II 58565
MEĐUNARODNO savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (12 ; 2014 ; Neum)
        Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova / Dvanaesto međunarodno savjetovanje, Neum, 20., 21. i 22. lipnja 2014.godine ; glavna urednica Silvija Petrić. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2014 (Široki Brijeg : Logotip). - 464 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512142791

 

164          Mas. 1031/+CD
MIJAILOVIĆ, Ivona
        Дисциплинска одговорност запослених у општем режиму радних односа : мастер рад из Радног и социјалног права / Ивона Мијаиловић. - Београд : [И. Мијаиловић], 2014. - 88 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513335729

 

165          Sem. 3583
MIJALKOVIĆ, Tijana
        International Cooperation in Counter-Terrorism : [seminar paper : seminarski rad] / Tijana Mijalković. - Beograd : [T. Mijalković], 2014. - 23 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513384369

 

166          Mas. 1044/+CD
MIKIĆ, Jelena
        Уговор о банкарском новчаном депозитом : мастер рад из Трговинскоправних послова / Јелена Микић. - Београд : [Ј. Микић], 2014. - 42 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513339057

 

167          D 934
MIKIĆ, Vladimir T.
        Спољнополитичке надлежности америчког шефа државе у нередовним околностима : докторска дисертација / Владимир Т. Микић. - Београд : [В. Микић], 2014. - 323 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513308337

 

168          B II 58537
MILENKOVIĆ, Branislav
        Bankarsko-investicioni rečnik / Branislav Milenković. - Cirih : B. Milenković ; Beograd : Mrlješ, 1994 (Beograd : Mrlješ). - 184 str. : graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 86-82271-04-4 (karton)
COBISS.SR-ID 70241287

 

169          B II 58596
MILENKOVIĆ, Dejan, 1970-
        Javna uprava : odabrane teme / Dejan Milenković. - Beograd : Fakultet političkih nauka : Čigoja štampa, 2013 (Beograd : Čigoja štampa). - 376 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7558-959-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 197087756

 

170          B I 121100
MILENKOVIĆ, Dejan, 1970-
        Upravni ugovori : teorija, zakonodavstvo, praksa / Dejan Milenković. - Beograd : Centar za javnu upravu, lokalnu samoupravu i javne politike Fakulteta političkih nauka : Čigoja štampa, 2014 (Beograd : Čigoja štampa). - 205 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-531-0041-4 (ČŠ; broš.)
COBISS.SR-ID 206099980

 

171          D 931
MILENKOVIĆ, Marko P.
        Јавне агенције и заштита животне средине у праву Европске уније и у праву Србије : докторска дисертација / Марко П. Миленковић. - Београд : [М. Миленковић], 2014. - 293, 2 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513303473

 

172          B II 58550
MILENKOVIĆ-Kerković, Tamara, 1965-
        Faktoring - pravo i poslovna praksa u Srbiji / Tamara Milenković-Kerković, Željko Atanasković. - 1. izd. - Niš : Ekonomski fakultet, 2013 (Vrnjačka Banja : SaTCIP). - XVIII, 328 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6139-081-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 202547724

 

173          B II 58461
MILIĆ, Vladimir, 1938-2013
        Osnovi metodologije iskustvenog istraživanja u društvenim naukama / Vladimir Milić. - Beograd : Zavod za proučavanje sela, 2011 (Beograd : Kum). - 294 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-87067-06-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 181637388

 

174          Mas. 1074/+CD
MILIĆEVIĆ, Milica
        Развој латинског нотаријата и његов утицај на савремено српско законодавство : мастер рад / Милица Милићевић. - Београд : [М. Милићевић], 2013. - 53 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513346737

 

175          Sem. 3581
MILIŠIĆ, Tijana
        EU-NATO relations : [seminar paper : seminarski rad] / Tijana Milišić. - Beograd : [T. Milišić], 2014. - 22 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513384625

 

176          Mas. 1075/+CD
MILKIĆ, Ema
        Права и обавезе ратних заробљеника у међународним оружаним сукобима : мастер рад / Ема Милкић. - Београд : [Е. Милкић], 2014. - 63 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513346993

 

177          Mas. 1051/+CD
MILOŠEVIĆ, Tamara
        Право радника на партиципацију у периоду самоуправљања : мастер рад из Радног и социјалног права / Тамара Милошевић. - Београд : [Т. Милошевић], 2014. - 76 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513340849

 

178          B III 168212
MILOVANOVIĆ, Dobrosav
        Survey on the Improvement of the Legislative Process in the Republic of Serbia / Dobrosav Milovanović, Nemanja Nenadić, Vladimir Todorić ; comparative analyses Ksenija Mihovar Globokar, Bastian Jantz, Vedran Đulabić ; translation Duška Tomanović, Alisa Koljenšić Radić ; [editors Dragoljub Kavran ... et al.]. - Beograd : Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), 2012 (Beograd : Glasnik). - 294 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
Sadržaj: Legislative process - general overview / Dobrosav Milovanović ; Stakeholder and public participation in the legislative process / Nemanja Nenadić ; Regulatory reform and modern legislative techniques / Dobrosav Milovanović ; Inter-institutional relations and coordination / Dobrosav Milovanović ; Alignment with the EU Acquis communautaire / Vladimir Todorić.

ISBN 978-86-87737-54-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 193604364

 

179          B II 58494
МИЛЬЧАКОВА, О. В.
        Конституционная юстиция в Хорватии : становление, развитие, основы организации / О. В. Мильчакова. - Москва : ДПК Пресс, 2013. - 172 стр. ; 21 cm

ISBN 978-5-91976-045-0 (брош.)
COBISS.SR-ID 512456416

 

180          B II 58493
МИЛЬЧАКОВА, О. В.
        Конституционный контроль в странах бывшей Югославии / О. В. Мильчакова. - Москва : ДПК пресс, 2014. - 304 стр. ; 21 cm

ISBN 978-5-91976-050-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 513309105

 

181          B III 168130
MILJKOVIĆ, Strahinja
        Правни односи код уговора о франшизингу : докторска дисертација / Страхиња Миљковић. - Нови Сад : [С. Миљковић], 2013. - 409 листова ; 30 cm

COBISS.SR-ID 1025480609

 

182          Mas. 1039/+CD
MILJKOVIĆ, Vladan
        Правни положај спортских агената и професионалних фудбалера у условима миграције : мастер рад / Владан Миљковић. - Београд : [В. Миљковић], 2014. - 149 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513337777

 

183          B II 58563
MINALE, Valerio Massimo
        Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino : genesi di un'eresia / Valeri Massimo Minale. - Napoli : Jovene ed., cop. 2013. - XIX, 279 str. ; 23 cm. - (Diaphora ; 15)

ISBN 978-88-243-2275-1 (broš.)
ISBN 88-243-2275-1
COBISS.SR-ID 513388721

 

184          Mas. 1049/+CD
MIRKOVIĆ, Jelena
        Право на ограничено радно време : [мастер рад] / Јелена Мирковић. - Београд : [Ј. Мирковић], 2014. - 75 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513340337

 

185          B II 58535
MIRKOVIĆ, Mirko, 1924-1997
        Pravoslavna crkva u Srba na njihovom putu od naroda do nacije : (o nekim istoriografskim saznanjima i problemima istraživanja) / Mirko Mirković. - [S. l. : b. n., s. a.]. - Str. 57-71 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513367985

 

186          B II 58497
MITROVIĆ, Dragan M., 1953-
        Правна теорија / Драган М. Митровић. - 1. изд. - Београд : Правни факултет : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 235 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Монографије / Правни факултет [и] Службени гласник, Београд ; 7)

ISBN 978-86-7549-661-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 140742412

 

187          Mas. 1012/+CD
MITROVIĆ, Tanja
        Трговина људима : мастер рад из предмета Људска права / Тања Митровић. - Београд : [Т. Митровић], 2014. - 73 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513330865

 

188          B II 58582
MOLNAR, Aleksandar, 1963-
        Ustavni haos prve revolucionarne rotacije u Srbiji : 5. oktobar 2000 - 27. jul 2012 / Aleksandar Molnar. - Beograd : Fabrika knjiga : Fondacija za otvoreno društvo, 2013 (Beograd : Standard 2). - 218 str. : tabele ; 22 cm. - (Edicija Reč / [Fabrika knjiga] ; knj. 79)

ISBN 978-86-7718-127-7 (FK; broš.)
COBISS.SR-ID 197629964

 

189          B I 121124
        МОРАЛ и демократија / приредио Маринко Вучинић. - Београд : Демократска странка, Истраживачко-издавачки центар, 2008 (Крагујевац : Графостил). - 303 стр. : илустр. ; 20 cm. - (Мала библиотека Србија 21 - нови почетак. Српска демократска мисао)

ISBN 978-86-7856-082-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 145785868

 

190          B II 58462
        NARRATIVE and social control : critical perspectives / editor Dennis K. Mumby. - Newbury Park : Sage Publications, cop. 1993. - 244 str. ; 22 cm. - (Sage annual reviews of communication research ; vol. 21)

ISBN 0-8039-4932-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 512766039

 

191          B II 58556
        NATIONALSTAAT - Monarchie - Mitleleuropa : zur Erinnerung an den "Advokaten der Nation", Ferenc Deák / Hrsg. von G
ǎbor Mathě, Barna Mezey. - Budapest : Gondolat, 2004. - 147 str. ; 24 cm. - (Bibliotheca Iuridica. Acta Congressuum ; 13)

COBISS.SR-ID 513387185

 

192          B II 58477
        NATO Aggression Against Yugoslavia : testimony of Dr Ramsey Clark, U.S. Attorney General in the Governments of J. F. Kennedy and L. B. Johnson / [prepared by Miloš Aleksić]. - Belgrade : University, Center for Strategic Studies, 1999 (Belgrade : Graphics Institute, Faculty of Technology and Metallurgy). - 96 str. : ilustr. ; 24 cm

COBISS.SR-ID 74775308

 

193          B III 168213/1
NAUČNI skup Kultura i obrazovanje (2007 ; Banja Luka)
        Култура и образовање. Том 1 : зборник радова са научног скупа (Бања Лука, 10-11. новембра 2006) / [редакциони одбор Драго Бранковић ... и др. ; главни уредник Драго Бранковић ; одговорни уредник Ранко Поповић]. - Бања Лука : Филозофски факултет, 2007 (Бања Лука : Цомесграфика). - 453 стр. ; 25 cm. - (Научни скупови ; књ. 7)

ISBN 978-99938-34-66-3 (картон)
COBISS.SR-ID 548376

 

194          B III 168189
NAUČNI skup Novi svetski poredak i politika odbrane Savezne Republike Jugoslavije (1993 ; Beograd)
        Novi svetski poredak i politika odbrane Savezne Republike Jugoslavije : naučni skup / [organizator] Savezno ministarstvo odbrane, Uprava za strategijske studije i politiku odbrane. - Beograd : Savezno ministrarstvo odbrane, 1993 (Beograd : Vojna štamparija). - 597 str. : tabele ; 25 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 6937615

 

195          B III 168208/1
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem Pravo i društvena stvarnost (2014 ; Kosovska Mitrovica)
        Научни скуп са међународним учешћем Право и друштвена стварност, Косовска Митровица, 2014. Св. 1 / [организатор] Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици ; [главни и одговорни уредник Петар Станојевић]. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2014 (Жича : Кварк). - 494 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-039-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 207949836

 

196          B III 168208/2
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem Pravo i društvena stvarnost (2014 ; Kosovska Mitrovica)
        Научни скуп са међународним учешћем Право и друштвена стварност, Косовска Митровица, 2014. Св. 2 / [организатор] Правни факултет, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици ; [главни и одговорни уредник Петар Станојевић]. - Приштина [тј.] Косовска Митровица : Правни факултет, 2014 (Жича : Кварк). - 422 стр. ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-035-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 207951116

 

197          Mas. 1046/+CD
NIKOLIĆ, Ivan
        Тешка убиства квалификована ниским побудама : мастер рад / Иван Николић. - Београд : [И. Николић], 2014. - 82 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513339569

 

198          Mas. 1047/+CD
NIKOLIĆ, Marina
        Odmeravanje naknade štete kada je ugovor raskinut prema odredbama Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe : master rad iz Međunarodne prodaje robe / Marina Nikolić. - Beograd : [M. Nikolić], 2014. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513339825

 

199          Mas. 1035/+CD
NIKOLIĆ, Miomira
        Правни статус независних директора : мастер рад из Компанијског права / Миомира Николић. - Београд : [М. Николић], 2014. - 31 лист ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513336753

 

200          B I 121097
NIKOLIĆ, Ružica, 1951-
        Акредитација у високом школству Републике Србије / Ружица Николић, Вељко Малбаша. - Београд : Алтернативна академска образовна мрежа, 2002 (Београд : Досије). - 101 стр. : табеле ; 20 cm

ISBN 86-84151-01-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 184154119

 

201          B I 121128
        NOTARIJAT i pravna država : bilans i perspektive notarijata Bosne i Hercegovine i Hrvatske / uredio Edin Šarčević. - Sarajevo : Fondacija Centar za javno pravo, 2013. - 153 str. : graf. prikazi ; 20 cm

ISBN 978-9958-1960-7-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 20737286

 

202          B II 58505
NOVAKOVIĆ, Milan
        Pravdovanje. Knj. 1, Zanemarivanje / Milan Novaković. - Foča : Medicinski fakultet, 2004 (Bijeljina : MIX-press). - 230 str. ; 21 cm

ISBN 978-99938-765-0-2 (broš.)
ISBN 99938-765-0-X
COBISS.SR-ID 1621528

 

203          B II 58510
OCIĆ, Časlav
        Увод у региономику / Часлав Оцић. - 1. изд. - Београд : Знамен, 2003 (Београд : Панграф). - 126 стр. : илустр. ; 23 cm. - (Библиотека Звоник)

ISBN 86-81653-30-X (брош.)
COBISS.SR-ID 109688332

 

204          B II 58540
        ОД агресије до сецесије. 2 : Поводом 14. годишњице агресије НАТО / приредио за штампу Радован Радиновић. - Београд : Београдски форум за свет равноправних, 2013 (Београд : Хадар). - 258 стр. ; 24 cm

 

Садржи и: Резолуција 1244 (1999) ; Бриселски споразум (19. април 2013.) ; Резолуција Народне скупштине Републике Србије о основним принципима за политичке разговоре са привременим институцијама самоуправе на Косову и Метохији ; Извештај о политичком и техничком дијалогу са привременим институцијама у Приштини и текст Бриселског споразума ; План примене Бриселског споразума = Implementation plan.

ISBN 978-86-83965-40-3 (картон)
COBISS.SR-ID 199810060

 

205          B II 58562
        ODABRANE presude / Evropski sud za ljudska prava ; [urednik Vladan Joksimović ; prevod Biljana Obradović, Danica Kraljević, Ljiljana Latinović ; stručna redakcija prevoda Tatjana Papić]. - Beograd : Savet Evrope, Kancelarija u Beogradu, 2005 (Beograd : Dosije). - 605 str. ; 24 cm

ISBN 86-84437-16-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 125223180

 

206          Mas. 1014/+CD
OPAČIĆ, Vanja
        Правила сукцесије у односу на међународне уговоре : мастер рад / Вања Опачић. - Београд : [В. Опачић], 2014. - 52 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513331377

 

207          Mas. 1066/+CD
OPALIĆ, Ana
        Трговина људима (чл. 388 КЗ) : домаћи и међународно правни аспект : мастер рад / Ана Опалић. - Београд : [А. Опалић], 2014. - 66 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513344689

 

208          B II 58560
OPPERMANN, Thomas
        Europarecht : ein Studienbuch / von Thomas Oppermann. - München : C. H. Beck, 1991. - XLII, 786 str. ; 23 cm. - (Juristische Kurzlehrbücher)

ISBN 3-406-31325-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 30509056

 

209          B II 58593
PAJVANČIĆ, Marijana, 1946-
        Rečnik osnovnih pojmova i termina o izborima / Marijana Pajvančić. - Beograd : Centar za slobodne izbore i demokratiju, 2001 (Beograd : Tipografic). - 71 str. : tabele ; 23 cm. - (CeSIDova Mala Biblioteka)

ISBN 86-83491-03-X (broš.)
COBISS.SR-ID 94343692

 

210          B II 58448
PAJVANČIĆ, Marijana, 1946-
        Уставно право / Маријана Пајванчић. - 3. измењено и допуњено изд. - Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 2014 (Петроварадин : Футура). - XII, 344 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-139-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 284093959

 

211          Mas. 1033/+CD
PANTIĆ, Vladimir
        Однос САД-СССР током "хладног рата" : мастер рад [из предмета] Међународно јавно право / Владимир Пантић. - Београд : [В. Пантић], 2014. - 119 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513336241

 

212          B Z I 2961
        PARNIČNI postupak / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 196 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; septembar 2014 / Intermex, ISSN 1450-7137)

COBISS.SR-ID 516595900

 

213          B II 58585
PAUNOVIĆ, Žarko, 1966-
        Civilno društvo u Srbiji - utopija i realnost / Žarko Paunović. - Novi Sad : Vojvođanska politikološka asocijacija, 2014 (Novi Sad : Tampograf). - 111 str. ; 24 cm. - (Edicija Politeja ; knj. 1)

ISBN 978-86-89611-04-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 287245063

 

214          B II 58485
PAVKOVIĆ, Nikola F.
        Етнографски записи Јеврема Грујића : критичко издање и превод необјављене архивске грађе / Никола Ф. Павковић. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1992 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). - 169 стр., [16] стр. с таблама ; 24 cm. - (Српски етнографски зборник / Српска академија наука и уметности ; 96. Расправе и грађа / Одељење друштвених наука ; књ. 10)

ISBN 86-7025-157-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 28298503

 

215          Mas. 1073/+CD
PAVLIČIĆ, Milica
        Право на социјално становање : с посебним освртом на домаће право : мастер рад / Милица Павличић. - Београд : [М. Павличић], 2014. - 96 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513346481

 

216          B II 58521
PAVLOVIĆ, Zoran, 1965-
        Seksualna zloupotreba dece : kriminološki i krivičnopravni aspekti / Zoran Pavlović. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2013 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 366 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-038-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 282007559

 

217          B III 168191
PEDESET godina
        50. godina : Udruga pravnika u gospodarstvu Split 1962.-2012. / [uredništvo Dragan Bolanča... et. al.]. - Split : Udruga pravnika u gospodarstvu Split, 2014. - 166 str. : ilustr. ; 28 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513326513

 

218          B III 168183/4
PEJOVIĆ, Svetozar, 1931-
        The collected writings of professor Svetozar (Steve) Pejovich. Vol. 4, 2002-2009 / Lauren Chilton [ed.]. - [S. l. : s. n., s. a.]. - razl. pagin. : tabele, graf. prikazi ; 29 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 513308849

 

219          B II 58543
PEROVIĆ, Radoslav
        Прилози за историју Првог српског устанка / Радослав Перовић. - Београд : Слово љубве, 1980. - 271 стр. ; 22 cm

COBISS.SR-ID 59975180

 

220          B II 58545
        PERSPECTIVES for the Unification and Harmonisation of Family Law in Europe / Edited by Katharina Boele-Woelki. - Antwerp ; Oxford ; New York : Intersentia, 2003. - XXV, 573 str. ; 24 cm. - (European Family Law Series ; 4)

ISBN 90-5095-287-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 2523947

 

221          Mas. 1050/+CD
PETRAŠINOVIĆ, Nikola
        Општи колективни уговор о раду у Србији : настанак и развој : мастер рад из Радног и социјалног права / Никола Петрашиновић. - Београд : [Н. Петрашиновић], 2014. - 70 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513340593

 

222          B II 58538
PETRONIJEVIĆ, Branislav, 1875-1954
        Хегел - Шопенхауер - Хартман / Бранислав Петронијевић. - [3. поправљено и проширено изд.]. - Београд : Југоисток, [1944]. - 232 стр., [3] листа с таблама : слике ; 21 cm

COBISS.SR-ID 32426759

 

223          Mas. 1052/+CD
PETROVIĆ, Nikola
        Незаконити докази у кривичном поступку : мастер рад из предмета Кривично процесно право / Никола Петровић. - Београд : [Н. Петровић], 2013. - 121 лист ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513341105

 

224          B II 58455
PETRUŠIĆ, Nevena N., 1958-
        Коментар Закона о забрани дискриминације / Невена Петрушић, Ивана Крстић, Танасије Маринковић. - Београд : Правосудна академија, 2014 (Београд : Corporative Image). - 382 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-86871-04-6 (брош.) ; COBISS.SR-ID 206261772

 

225          B II 58501
        PLANETA Čitalac : priručnik o razvoju publike u bibliotekama / [priredila] Ivana Jovanović Arsić ; [prevod Ana Vanjek i Sandra Milojević]. - Pančevo : Gradska biblioteka ; Beograd : Udruženje Kulturis, 2014 (Pančevo : Alkan). - 66, 66 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-85131-25-7 (GB; broš.)
COBISS.SR-ID 204176652

 

226          R II 1011
PLATO, 427-347 p.n.e.
        Platonis opera omnia. Vol. 2. sect. 1, Continens Gorgiam / recensuit, prolegomenis et commentariis illustravit Godofredus Stallbaum. - editio secunda multis partibus aucta et emendata. - Gothae : Sumptibus Hennings ; Londini : D.Nutt, 1840. - 323 str. ; 21 cm. - (Bibliotheca Graeca. B, Scriptorum orat. pedestris ; 12, sect. 1)


COBISS.SR-ID 513310385

 

227          B III 168181
        POGODBA o Ustavi za Evropo : s komentarjem / [avtorji komentarja David Brozina ... et al.] ; redaktorici Katarina Vatovec, Radica Nusdorfer. - 1. natis. - Ljubljana : GV založba, 2005. - 770 str. ; 25 cm

ISBN 86-7061-381-6 (karton)
COBISS.SR-ID 219407104

 

228          Mas. 1077/+CD
POPOVIĆ, Branko
        Проширење Европске уније и политика економско-социјалне и територијалне кохезије : мастер рад из Права европских интеграција / Бранко Поповић. - Београд : [Б. Поповић], 2014. - 47 листова : илустр. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513347505

 

229          B II 58569
POPOVIĆ, Dejan, 1950-
        Poreski sistem / Dejan Popović. - Beograd : Viša poslovna škola, cop. 1997 (Beograd : Nauka i društvo Srbije). - 315 str. : tabele ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513389489

 

230          B I 121123
POPOVIĆ, Dragoljub M., 1951-
        Short essays on Serbian constitutional problems / Dragoljub Popovic. - Belgrade : Center for Serbian studies, 1997. - 42 str. ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512080805

 

231          B II 58584
        PRAKSA kršenja ljudskih prava u vreme oružanog sukoba. - Beograd : Fond za humanitarno pravo, 1995 (Beograd : Slovograf). - 140 str. ; 24 cm. - (Pod lupom / Fond za humanitarno pravo)

ISBN 86-82599-01-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 94333959

 

232          B II 58512
        PRAKTIČNI uvod u Evropske standarde protiv diskriminacije / [prevod za pojedine delove publikacije Ines Meštrović]. - Beograd : IRZ, 2014 (Beograd : IRZ). - 308 str. : tabele ; 24 cm
Sadržaj: Značaj teme "Zaštita od povrede ljudskih prava i diskriminacije" / Zlatan Meškić, Stefan Pürner ; Razgraničenje odredaba o zabrani diskriminacije Evropske konvencije o ljudskim pravima u odnosu na druge mehanizme zaštite / Zlatan Meškić, Stefan Pürner ; Zaštita ljudskih prava prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima / Zlatan Meškić, Stefan Pürner ; Zaštita rodne ravnopravnosti / Zorica Mršević ; Zaštita prava transseksualnih osoba / Zorica Mršević ; Dodatne informacije o zaštiti od rasizma i antiromskih aktivnosti / Zorica Mršević ; Dodatne informacije o seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu / Jovan Kojičić.

ISBN 978-86-85117-20-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 205147404

 

233          B III 168192
        ПРАВНИ факултет Универзитета у Источном Сарајеву : 1946-2011 / [главни уредници Милан Томић, Оливер Антић ; уређивачки одбор Станка Стјепановић ... [и др.]]. - Пале : Правни факултет, 2011 (Лакташи : Графомарк). - 169 стр. : фотогр., факс. ; 30 cm

ISBN 978-99938-57-22-8 (картон)
COBISS.SR-ID 2268184

 

234          B II 58458
        ПРАВНИ и рачуноводствени аспекти пореског саветовања / уредник Гордана Илић-Попов. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2012 (Београд : Планета принт). - 664 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm. - (Библиотека Приручници / Правни факултет Универзитета, Београд)

ISBN 978-86-7630-363-2 (брош.) 
COBISS.SR-ID 190510348

 

235          B III 168190
        PRAVNI mehanizmi sprečavanja korupcije u Jugoistočnoj Evropi : sa posebnim osvrtom na sektor odbrane / [urednik Aleksandra Rabrenović ; prevod Maja Medić, Ana Knežević Bojović]. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2013 (Beograd : Goragraf). - 325, 349 str. : tabele ; 25 cm
Iz sadržaja: Istorijski razvoj mehanizama za sprečavanje korupcije u zemljama Jugoistočne Evrope / Aleksandra Rabrenović... [et. al.] ; Parlamentarna kontrola sektora odbrane / Jelena Ćeranić ; Specijalizovana antikorupcijska tela / Marina Matić ; Sukob interesa / Jelena Vukadinović, Mirjana Glintić ; Slobodan pristup informacijama od javnog značaja / Ana Knežević Bojović ; Interna i eksterna revizija / Ivana Rakić ; Ombudsman / Miroslav Đorđević ; Javne nabavke i raspolaganje državnom imovinom / Vesna Ćorić, Ksenija Sorajić Baković ; Upravljanje ljudskim resursima / Aleksandra Rabrenović ; Kontrola i nadzor nad radom obaveštalno-bezbednosnih službi / Milan Milošević ; Razvoj pravnih mehanizama za sprečavanje korupcije u Jugoistočnoj Evropi : šta smo naučili? / Aleksandra Rabrenović.

ISBN 978-86-80059-92-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 203844364

 

236          B II 58489
        PRAVO - regije - razvoj / Mirela Župan, Mario Vinković (eds.). - Pečuh : Pravni fakultet Sveučilišta u Pečuhu ; Osijek : Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2013. - 637 str. : tabele, graf. prikazi ; 21 cm

ISBN 978-953-6072-74-3 (karton) ;ISBN 978-953-6072-75-0 (online)
COBISS.SR-ID 4655147

 

237          B II 22304
        PREDLOG Zakona o opštoj carinskoj tarifi : sa uvoznim i izvoznim carinama : sa pravilima o dari, propisima o uverenju o poreklu robe, pravilnikom o davanju car. tarifskih obaveštenja, spiskom zabranjene robe za uvoz, izvoz i provoz i registar robe : sa svima izmenama i dopunama do 30 maja 1940 / prikupili i sredili Dragutin Prpić - Slobodan Sterđević - Dragomir Stojković referenti Ministarstva finansija - Odeljenja carina. - Beograd, 1940 ([Beograd : Za štampariju "Zora" Kosmajska 26. - Telefon 29-920 Josip Klimpl, Varšavska 36 1940). - 573 str. ; 24 cm

COBISS.SR-ID 513309361

 

238          B II 58580
        PRIMENJENA etika / urednici Duška Franeta i Evangelos Protopapadakis. - Novi Sad : Mediterran publishing, 2014 (Novi Sad : Art print). - 314 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Arhetip ; knj. 12)
Sadržaj: Uvod / Duška Franeta ; Pravni položaj kiborga / Ksavije Labe ; Kako se neuroetika razlikuje od bioetike i da li je to uopšte važno? / Veljko Dubljević ; Zahvati na mozgu: glavna etička pitanja o neuroetici / Juli I. Papaioanu ; Genski doping / Demetrios Kuretas i Anatoli Petridu ; Abortus / Fereniki Panagopulu-Kutnadzi ; Ljudska reprodukcija i odgovornost za "novi život" u svetlu etičkih i medicinsko-pravnih razmatranja / Hajrija M. Mujović-Zornić ; Potpomognuta prokreacija, anonimnost donora i surogat majčinstvo u pravnim okvirima Grčke / Izmini Krijari-Katranis ; Etički aspekti različitih sistema saglasnosti za post mortem presađivanje organa / Tanja Kirjaku ; Između činjenja i propuštanja: etika aktivne i pasivne eutanazije / Evangelos D. Protopapadakis ; Koreni ljudske moralnosti u opasnosti / Eleni M. Kalokerinu ; Profesionalna etika i problem paternalizma / Duška Franeta ; Era svetskih korporacija / Džon Tanopulos ; Duboki utilitaristički činilac u ekološkoj politici / Jan Vavžinjak ; Individualizam i ekocentrizam - primenjena etika Čuang Cea / Dušan Pajin.

ISBN 978-86-86689-90-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 283166727

 

239          B II 58567/+CD
        ПРИРУЧНИК за примену Законика о кривичном поступку / [аутори Станко Бејатовић ... и др.] ; уредници Станко Бејатовић, Милан Шкулић, Горан Илић. - Београд : OEBS, Мисија у Србији, 2013 (Београд : Фидуција 011). - XIV, 418 стр. ; 24 cm + [1] електонски оптички ЦД-РОМ

ISBN 978-86-85207-97-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 202767116

 

240          B II 58555
        ПРИВРЕДНИ преступи у судској пракси : практикум / приредио Драган Јовановић. - Београд : Службени гласник, 2001 (Београд : Гласник). - 298 стр. ; 24 cm

ISBN 86-7549-218-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 174732039

 

241          Mas. 1078/+CD
PRODANOVIĆ, Nikola
        Посредовање у осигурању : статусни и уговорни аспекти : мастер рад / Никола Продановић. - Београд : [Н. Продановић], [2013]. - 92 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513347761

 

242          B II 58333
PRŽIĆ, Ilija A., 1899-1944
        Оснивање Правног факултета у Србији : поводом стогодишњице / Илија А. Пржић. - Репринт. - [Б. м. : б. и., 200?]. - 19 стр. ; 24 cm

COBISS.SR-ID 157575180

 

243          B II 58504
        ПУТОКАЗ за Европу : препоруке за будући развој српске јавне управе / [аутори Војин Ракић ... и др. ; превод Весна Подгорац]. - Београд : Агенција за унапређење државне управе, 2003 (Београд : СД Публик). - 224 стр. : граф. прикази ; 21 cm

ISBN 86-83599-16-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 108461836

 

244          B II 58599
QUARONI, Pietro, 1898-1971
        Diplomatic bags : an ambassador's memoirs / Pietro Quaroni ; translated from the Italian and edited by Anthony Rhodes. - London : Weidenfeld and Nicolson, 1966. - XIII, 158 str. ; 23 cm

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513393329

 

245          B II 58533
RADBRUCH, Gustav, 1878-1949
        Rechtsphilosophie / Gustav Radbruch ; herausgegeben von Erik Wolf und Hans-Peter Schneider. - 8. Aufl. - Stuttgart : K. F. Koehler, cop. 1973. - 403 str. : portret autora ; 23 cm

ISBN 3-8742-5113-6 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513327025

 

246          Mas. 1041/+CD
RADETA, Predrag
        Еутаназија са аспекта међународног права људских права : мастер рад из предмета Људска права / Предраг Радета. - Београд : [П. Радета], 2014. - 39 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513338289

 

247          Mas. 1053/+CD
RADIČEVIĆ, Vesna
        Analiza finansijskih izveštaja za potrebe eksternih korisnika : master rad / Vesna Radičević. - Beograd : [V. Radičević], 2014. - 47 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513341361

 

248          B II 58140
RADOJEVIĆ, Mira, 1959-
        Србија у Великом рату 1914-1918 : кратка историја / Мира Радојевић, Љубодраг Димић. - Београд : СКЗ : Београдски форум за свет равноправних, 2014 (Београд : Графипроф). - 398 стр. ; 23 cm. - (Посебна издања / [Српска књижевна задруга])

ISBN 978-86-379-1257-6 (СКЗ)
COBISS.SR-ID 204338700

 

249          Mas. 1079/+CD
RAJIĆ, Jovana
        Скривљено понашање запосленог као разлог за отказ уговора о раду : повреда радне обавезе и кривично дело на раду или у вези са радом : мастер рад из Радног и социјалног права / Јована Рајић. - Београд : [Ј. Рајић], 2014. - 76 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513348017

 

250          Mas. 1040/+CD
RAKIĆ, Branko, 1961-
        Усклађивање права Републике Србије са прописима Европске уније : мастер рад из Права европских интеграција / Весна Бојић. - Београд : [В. Бојић], 2014. - 78 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513338033

 

251          B II 58144
        РАЗВОЈ правног система Србије и хармонизација са правом ЕУ : прилози Пројекту 2010. : колективна монографија / приредио Светислав Табороши. - Београд : Правни факултет Универзитета, Центар за издаваштво и информисање, 2011 (Београд : Досије студио). - 291 стр. : граф. прикази ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-303-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 183334668

 

252          B II 58553
        REFORMA sistema pravno-institucionalne zaštite maloletnih prestupnika / [Ivana Stefanović ... [et al.] ; Milosav Milosavljević, redaktor]. - Beograd : Socijalno-humanitarno udruženje "Sačuvajmo decu", 2005 (Beograd : Intergraf MM). - 205 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-906063-1-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 124291596

 

253          B Z II 197
REPUBLIKA Bosna i Hercegovina (1995 ; Dejton). Zakoni
        Mirovni sporazum : Rajt-Peterson, vazduhoplovna vojna baza, Dejton, Ohajo, 01.-21.11.1995. godine. - [S. l. : s. n.], 1995. - 82 str. ; 24 cm
Sadrži: Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513390257

 

254          B II 58527
        RESEARCH conferences on organised crime at the Bundeskriminalamt in Germany. Vol. 2, Organised crime - research and practice in Western and Northern Europe 2011-2012 / edited by Ursula Töttel, Gergana Bulanova-Hristova, Heinz Büchler. - Köln : Luchterhand, cop. 2013. - XI, 245 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (BKA. Polizei + Forschung / herausgegeben vom Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut ; Bd. 45)

ISBN 978-3-472-08177-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 2785770

 

255          B II 58590
REUTTER, Thomas, 1967-
        Das bedingte Übernahmeangebot / vorgelegt von Thomas Reutter. - Zürich : Schulthess, 2002. - XXXIII, 269 str. ; 23 cm

ISBN 3-7255-4372-0 (broš.)
ISBN 978-3-7255-4372-4
COBISS.SR-ID 513391281

 

256          B III 168210
        The RIGHTS of man; the Universal declaration of human rights / illustrations by Eva Sandor; commentary by Georgette Coty. - Melbourne, ; Canberra : Cheshire, 1968. - 1 vol. (nepaginirano) : ilustr. ; 29 cm

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513392049

 

257          B II 58532
        SÆCULA Confluentia : зборник радова са научног скупа посвећеног 120-годишњици наставе класичне филологије на Београдском универзитету одржаног 23. новембра 1995. године / priredio Aleksandar Loma. - Beograd : Filozofski fakultet, 2004 (Beograd : Akademija). - 154 str. : portreti ; 24 cm

ISBN 86-80269-70-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 113152268

 

258          Mas. 1061/+CD
SANJIN, Pita
        Grupno oporezivanje u poreskom pravu Evropske unije : master rad iz predmeta Poresko pravo / Pita Sanjin. - Beograd : [P. Sanjin], 2014. - 59 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513343409

 

259          B II 58454
SAVETOVANJE Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi (2014 ; Palić)
        Зборник радова = Proceedings / Саветовање Модерно право осигурања: текућа питања и трендови, Палић, 11.-13. април 2014. = Conference Modern Insurance Law: current trends and issues. - Београд : Удружење за право осигурања Србије, 2014 (Београд : Планета принт). - 357 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-903105-7-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 206018316

 

260          B II 58568
SCHUMPETER, Joseph A., 1883-1950
        Теорија привредног развоја : истраживање профита, капитала, кредита, камате и пословног циклуса / Јозеф Шумпетер ; с енглеског превела Милена Бумбуловић. - Београд : Службени гласник, 2012 (Београд : Гласник). - 305 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Друштво и наука. Едиција Великани економске мисли / [Службени гласник, Београд])

ISBN 978-86-519-1360-3 (картон)
COBISS.SR-ID 193953036

 

261          B I 121115
SIMEUNOVIĆ, Dragan, 1953-
        Državni udar ili revolucija : (rekonstruktivni ogled o nasilju i revoluciji) / Dragan Simeunović. - Beograd : Simtrade, 1991 (Beograd : Studio plus). - 232 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Politička teorija)

ISBN 86-901181-1-X (broš.)
COBISS.SR-ID 1492748

 

262          B II 58523
SIMOVIĆ, Darko, 1975-
        Људска права / Дарко Симовић, Драгутин Аврамовић, Радомир Зекавица. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2013 (Београд : Службени гласник). - VII, 453 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-259-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 202106892

 

263          B II 58524
        SMERNICE za uređenje delovanja političkih stranaka : usvojila Venecijanska komisija na 84. plenarnoj sednici, Venecija, 15-16. oktobar 2010. - 1. izd. - Beograd : Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, 2011 (Beograd : Original). - 102 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-85207-72-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 187809292

 

264          Mas. 1059/+CD
SOKOVIĆ, Nada
        Медицинска, социјална и професионална рехабилитација особа са професионалним болестима : кључни правни аспекти : мастер рад из Радног и социјалног права / Нада Соковић. - Београд : [Н. Соковић], 2014. - 136 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513342897

 

265          B Z I 2959
SRBIJA. Ustav
        Устав Републике Србије / [приредили Владан Кутлешић и Богољуб Милосављевић]. - Београд : Службени гласник Републике Србије, 1990 (Смедерево : "Димитрије Давидовић"). - 168 стр. ; 17
cm
Садржај с насл. стр.: Уставни закон за спровођење Устава Републике Србије ; Закон о избору народних посланика ; Закон о избору председника Републике ; О принципима Устава Републике Србије ; Регистар појмова из Устава Републике Србије.

ISBN 86-7549-003-8
COBISS.SR-ID 1072908

 

266          B Z I 2966
SRBIJA. Ustav
        Устав СР Србије. Устав САП Војводине. Устав САП Косова : са уставним законима за спровођење устава. - Београд : Службени лист СФРЈ, 1974 (Београд : Београдски издавачко-графички завод). - 576 стр. ; 17 cm. - (Прописи Социјалистичке Републике Србије)

(брош.)
COBISS.SR-ID 88239367

 

267          B Z I 2960
SRBIJA. Zakoni
        Кривични законик / предговор Зоран Стојановић. - 3. изд. - Београд : Службени гласник, 2008 (Београд : Гласник). - 261 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Право, законодавство и судска пракса. Едиција Изворни закони и прописи / [Службени гласник, Београд] ; књ. 32)

ISBN 978-86-7549-843-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 147196428

 

268          B Z I 2958
SRBIJA. Zakoni
        Privatno obezbeđenje i detektivske usluge / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 126 str. - (Biblioteka Pravni informator ; januar 2014 / Intermex, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o privatnom obezbeđenju ; Zakon o detektivskoj delatnosti ; Strategija nacionalne bezbednosti Republike Srbije ; Indeks - Određenja pojmova upotrebljenih u zakonima.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513320113

 

269          B Z I 2963
SRBIJA. Zakoni
        Закон о прекршајима : са регистром појмова / предговор написао Ђорђе Ђорђевић. - Београд : Јустинијан, 2005 (Београд : Full Moon). - 158 стр. ; 20 cm

ISBN 86-84315-31-6 (брош.)
ISBN 978-86-84315-31-3
COBISS.SR-ID 127183372

 

270          B Z I 2968
SRBIJA. Zakoni
        Збирка прописа о локалним изборима / [приредила Љиљана Бенаћ-Шантић]. - Београд : Службени гласник, 2002 (Београд : Гласник). - 171 стр. : обрасци ; 20 cm. - (Републички прописи / Службени гласник, Београд)

ISBN 86-7549-240-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 181164551

 

271          B I 121111
        СРПСКЕ жртве на српско-турској граници : са списком погинулих и опљачканих војника и грађана / средио Никола Козаревић пређ. гранични официр. - Београд : Штампарија Доситије Обрадовић, 1907 (Београд : Штампарија Доситије Обрадовић). - 45 стр. : табеле ; 18 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513310129

 

272          B II 58456
SRPSKI narod od Sarajevskog atentata do Haškog tribunala
        Српски народ од Сарајевског атентата до Хашког трибунала / приредио Милојко Будимир. - Београд : Удружење Срба из Хрватске, 2014 (Београд : Беокњига). - 451 стр. : табеле ; 24 cm

ISBN 978-86-89877-01-4 (брош.)
COBISS.SR-ID 206345228

 

273          B I 121129
STAKIĆ, Budimir
        Komentar Zakona o deviznom poslovanju / Budimir Stakić. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2003 (Beograd : Birografika). - 170 str. ; 20 cm
Sadrži i: Zakon o deviznom poslovanju.

ISBN 86-7889-136-X (broš.)
COBISS.SR-ID 108887820

 

274          Mas. 1043/+CD
STAMENOVIĆ, Tijana
        Права радника у Европској унији : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Тијана Стаменовић. - Београд : [Т. Стаменовић], 2014. - 47 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513338801

 

275          Sem. 3579
STANKOVIĆ, Miloš
        Бродско завештање у српском праву и у упоредном праву : семинарски рад / Милош Станковић. - Београд : [М. Станковић], 2014. - 37 листова ; 30 cm

COBISS.SR-ID 513328561

 

276          B II 58552
STANOJEVIĆ, Obrad, 1934-2011
        E Drejta Romake / Obrad Stanojeviq. - Beograd : Perollo, 2009 (Beograd : Print Shop). - 371 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-83253-12-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 169899276

 

277          B II 58517
        STATE and Democracy / edited by Milan Podunavac ; texts translated from Serbian by Gordana Ristić. - Beograd : Službeni glasnik : Fakultet političkih nauka, 2011 (Beograd : Glasnik). - 671 str. : tabele ; 24 cm. - (Edition Society and Science)

ISBN 978-86-519-0949-1 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID 184695564

 

278          Sem. 3578
STEPANOVIĆ, Vuk
        Access to environmental information and the Aarhus Convention : [seminar paper] / Vuk Stepanović. - Beograd : [V. Stepanović], 2014. - 17 str. ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513328305

 

279          Mas. 1032/+CD
STOJANOVIĆ, Jelena
        Раздвајање оператора дистрибутивног система и јавног снабдевача електричне енергије у Републици Србији : мастер рад / Јелена Стојановић. - Београд : [Ј. Стојановић], [2014]. - 61 лист : илустр. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Картон)
COBISS.SR-ID 513335985

 

280          Mas. 1063/+CD
STOJANOVIĆ, Sanja
        Животиње - субјекти или објекти права и њихова заштита : мастер рад / Сања Стојановић. - Београд : [С. Стојановић], 2014. - 51 лист ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513343921

 

281          Mas. 1037/+CD
STOJKOV, Stefan D.
        Уставни суд и забрана политичких и других организација : мастер рад из Уставног права / Стефан Д. Стојков. - Београд : [С. Стојков], 2014. - 63 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513337265

 

282          B II 58581
STRUČNI skup Unapređenje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj Skupštini (2010 ; Novi Sad)
        Unapređivanje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj skupštini : zbornik referata sa stručnog skupa / [urednici Ljubica Đorđević, Aleksandra Popović] ; prevod Sanja Katarić ; organizatori skupa Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) Univerziteta Singidunum ... [et al.]. - Beograd : Fondacija Konrad Adenauer, 2010 (Beograd : Sanimex). - 109 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-86661-50-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 182426380

 

283          Mas. 1036/+CD
SUDAREVIĆ, Marko
        Европа између функционализма и федерализма : мастер рад из Права европских интеграција / Марко Сударевић. - Београд : [М. Сударевић], 2014. - 33 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513337009

 

284          B II 58514
SULEJMANOV, Dejan
        Филозофија на правото / Дејан Сулејманов. - Куманово : Флексограф, 2013. - 909 стр. ; 24 cm

ISBN 978-608-65427-1-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 93109514

 

285          B I 121132
        СВЕ српске владе / [уредник Драгана Ротер-Црквењаков]. - Београд : Министарство за информације Републике Србије, 1992 (Београд : Управа за заједничке послове републичких органа). - 127 стр. ; 20 cm

(Брош.)
COBISS.SR-ID 11896588

 

286          B II 58502
        SVEZNADAR : nauka i znanje u riječi i slici. - Zagreb : Seljačka sloga, 1954 (Zagreb : Hrvatska seljačka tiskara). - 878 str., [7] str. s tablama, [1] savijen list : ilustr. ; 22 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 48248071

 

287          B II 58600
SYSOEV, Genadiî
        Balkanski prorok / Genadij Sisojev, Sergej Grizunov ; prevela s ruskog Zorana Bojić-Sisojeva. - Beograd : Laguna, 2011 (Beograd : Margo-art). - 199 str., [16] str. s fotogr. ; 21 cm

ISBN 978-86-521-0729-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 183622412

 

288          B II 58531
        SWEDEN - Serbia and Europe : periphery or not? / editor Thomas Lundén. - Stockholm : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2014. - 130 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Konferenser / Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien ; 85)

ISBN 978-91-7402-424-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 45078287

 

289          B II 58566
ŠARKIĆ, Srđan, 1948-
        Општа историја државе и права / Срђан Шаркић. - Београд : Драганић, 2008 (Београд : Графичка школа). - 271 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Студије / [Драганић])

ISBN 978-86-441-0114-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 151966732

 

290          B I 121109
ШЕСТОВ, Лев Исаакович
        Апотеоза искорењености : покушај недогматског мишљења / Лав Шестов ; с руског превео Мирко Ђорђевић. - Подгорица : ЦИД, 1996 (Београд : Војна штампарија). - 193 стр., [1] лист с ауторовом сликом ; 20 cm. - (Библиотека Софиа)

ISBN 86-495-0003-X (брош.)
COBISS.SR-ID 107177735

 

291          B II 58498
ŠIJAKOVIĆ, Bogoljub, 1955-
        Присутност трансценденције : хеленство, хришћанство, философија историје / Богољуб Шијаковић. - Београд : Православни богословски факултет Универзитета : Службени гласник, 2013 (Београд : Гласник). - 344 стр. ; 23 cm

ISBN 978-86-7405-129-0 (ПБФ; брош.)
ISBN 978-86-519-1770-0 (СГ; брош.)
COBISS.SR-ID 199701004

 

292          B I 121110
ŠKALJIĆ, Abdulah
        Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku / Abdulah Škaljić. - 3. izd. - Sarajevo : Svjetlost, 1973. - 661 str. ; 20 cm. - (Biblioteka kulturno nasljeđe)

COBISS.SR-ID 100934151

 

293          B II 58518
ŠKOLA prava Evropske unije. Sesija (5 ; 2013 ; Bar)
        Zbornik Škole prava Evropske unije / V sesija, Bar, 7-10. maj 2013. - Podgorica : Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka, 2014 (Podgorica : Grafo Bale). - 163 str. ; 24 cm
Iz sadržaja: Osnovne slobode i osnovna prava u pravu Evropske unije / Budimir Košutić ; Izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje-kandidata : (sa posebnim osvrtom na poglavlja o vladavini prava i zaštiti životne sredine) / Stevan Lilić ; Evropski standardi o rodnoj ravnopravnosti : sa posebnim osvrtom na pravo na rad / Ivana Jelić ; Razvoj i problemi Europske konvencije u zaštiti temeljnih ljudskih prava pojedinaca / Maša Marochini ; Privremeno zapošljavanje posredstvom agencije / Milica Kovač-Orlandić ; Evropski nalog za hapšenje / Jelena Popović ; Međunarodna nadležnost za potrošačke ugovore u evropskom pravu / Bojan Božović ; Does the Lisbon treaty overcome the democratic deficit? / Petar Marković ; Europe and the culture of human rights protection / Mirko Đuković.

ISBN 978-9940-560-04-1
COBISS.SR-ID 24929552

 

294          B II 58515
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
        Vodič za primenu Zakonika o krivičnom postupku : sa tekstom Zakonika / autor tekstualnog dela Vodiča Milan Škulić, autor obrazaca Goran Ilić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 333 str. : obrasci ; 24 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu, ISSN 2217-7027)
Sadrži i: Zakonik o krivičnom postupku.

ISBN 978-86-89527-11-7 (PC)
COBISS.SR-ID 202913804

 

295          B III 168186
ŠUŠIĆ, Slavoljub B.
        Од Бриона до Дејтона : хронологија кризе на простору Југославије 1990-1995. / Славољуб Б. Шушић, Златоје Терзић. - Београд : Војноиздавачки завод, 2003 (Београд : Војна штампарија). - 599 стр. : илустр. ; 25 cm. - (Војна књига ; књ. 1348)

ISBN 86-335-0130-9 (картон)
COBISS.SR-ID 106954252

 

296          B II 58463
ŠUTOVIĆ, Milojica, 1960-
        Политика заточеника / Милојица М. Шутовић. - Београд : Чигоја штампа ; Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 243 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-531-0007-0 (ЧШ; брош.)
COBISS.SR-ID 201825548

 

297          B II 58464
ŠUTOVIĆ, Milojica, 1960-
        Социолог као извидница : Иво Андрић и албанско питање / Милојица М. Шутовић. - Београд : Чигоја штампа ; Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2013 (Београд : Чигоја штампа). - 117 стр. ; 21 cm

ISBN 978-86-531-0006-3 (ЧШ; брош.)
COBISS.SR-ID 201820940

 

298          B II 58589
        ТЕМАТСКИ зборник радова Правног факултета у Нишу "Усклађивање права Србије са правом ЕУ" / [главни и одговорни уредник Мирослав Лазић]. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2014 (Ниш : Атлантис). - [12], 581 стр. ; 24 cm. - (Пројекат Усклађивање права Србије са правом Европске уније)

ISBN 978-86-7148-187-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 207216396

 

299          Mas. 1062/+CD
TEODOROVIĆ, Zorana
        Држављанство у међународном праву : са освртом на праксу Републике Србије : мастер рад из предмета Међународно јавно право / Зорана Теодоровић. - Београд : [З. Теодоровић], 2014. - 62 листа ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Пласт.)
COBISS.SR-ID 513343665

 

300          B II 58548
TERRÉ, Franţcois, 1930-
        L'influence de la volonté individuelle sur les qualifications : [suivi de] Retour sur la qualification / par Franţcois Terré ; préface de Robert Le Balle. - Reprint. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2014, cop. 2014. - VIII, 614 str. ; 24 cm. - (Anthologie du droit, ISSN 2272-2521)

ISBN 978-2-275-04404-0 (broš.)
ISBN 2-275-04404-3
ISBN 978-2-275-04184-1 (broš.)
ISBN 2-275-04184-2
COBISS.SR-ID 513380785

 

301          B II 58539
TILLOTSON, John
        European Community law : text, cases & materials / John Tillotson. - [Reprint]. - [London] : Cavendish, 1994. - XLIV, 547 str. ; 23 cm

ISBN 1-874241-14-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 681003

 

302          B Z II 196
TODOROVIĆ, Vladimir
        Denacionalizacija između nacionalizacije i privatizacije / Vladimir Todorović. - Beograd : Službeni list SRJ, 2001 (Kraljevo : Slovo). - 577 str. : tabele ; 24 cm
Sadrži zakonske propise o denacionalizaciji, konfiskaciji, nacionalizaciji i eksproprijaciji.

ISBN 86-355-0492-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 174697223

 

303          B II 58558
TOMAŠEVSKI, Katarina
        Development aid and human rights revisited / Katarina Tomaševski. - London ; New York : Pinter Publishers ; New York : Distributed in the United States and Canada by St. Martin's Press, 1993. - XVII, 223 str. ; 24 cm

ISBN 1-85567-085-2 (karton)
ISBN 978-1-85567-085-3
COBISS.SR-ID 513386929

 

304          Mas. 1030/+CD
TOMIĆ, Bojana
        Цена акција у поступку обавезног преузимања акционарских друштава : мастер рад / Бојана Томић. - Београд : [Б. Томић], 2014. - 57 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513335473

 

305          B I 121122
TOŠIĆ, Desimir, 1920-2008
        Личне белешке / Десимир Тошић. - Београд : Демократска странка, Истраживачко-издавачки центар, 2007 (Београд : Evro Giunti). - 105 стр. : фотогр. ; 20 cm. - (Библиотека "Милан Грол")

ISBN 978-86-7856-069-9 (брош.)
COBISS.SR-ID 142483980

 

306          B II 58598
TOWNLEY, Ralph
        The United Nations : a view from within. - New York : Scribner's, 1968. - XII, 353 str. : maps ; 21 cm
Sadržaj: The war years ; The six pillars of collective wisdom ; The parts of its sum ; Peacemaking ; Peacekeeping ; The road to emancipation ; The international public servant ; The role of law ; A great wild goose chase? ; More economic than social ; A commonwealth of agencies ; The reversed swiftian theory ; The social cosmos

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513393585

 

307          B II 58549/3/1
        TRAITÉ théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle. Tome 3. Vol. 1 / Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, Franţcois Chabas ; préface par Henri Capitant. - [Reproduction en fac-sim.]. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2014 ((53-Mayenne : : Impr. Jouve)). - 932 str. ; 24 cm. - (Anthologie du droit)

ISBN 978-2-275-04193-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 513382065

 

308          B II 58549/3/2
        TRAITÉ théorique et pratique de la responsabilité civile, délictuelle et contractuelle. Tome 3. Vol. 2, Conventions de responsabilité, clause pénale, assurances de responsabilité (contrats), fonds de garantie / Henri et Léon Mazeaud, Jean Mazeaud, Franţcois Chabas ; préface par Henri Capitant. - [Reproduction en fac-sim.]. - Paris : LGDJ-Lextenso éd., DL 2014 ((53-Mayenne : : Impr. Jouve)). - 646 str. ; 24 cm. - (Anthologie du droit)

ISBN 978-2-275-04194-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 513382321

 

309          B II 58595/1
        TRGOVINA i obligacije : 87 multilateralnih i bilateralnih međunarodnih konvencija i drugih akata. [T. 1] / [priredio] Vladimir Todorović. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2004 (Beograd : Glasnik). - 667 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Međunarodni ugovori ; knj. 5, tom 1)

ISBN 86-7549-374-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 117867020

 

310          B I 121121
TRIFKOVIĆ, Milijana
        Једнаке шансе за боље могућности : јачање Рома и Ромкиња у борби против дискриминације / [Милијана Трифковић, Јасмина Миковић, Ивана Станковић ; превод на енглески Александра Кукољ]. - Београд : Повереник за заштиту равноправности, 2014 (Београд : Avantguarde design). - 32, 32 стр. : илустр. ; 20 cm

ISBN 978-86-88851-23-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 205280012

 

311          B II 58480
TRIFUNOVIĆ, Darko, 1971-
        Islamic terrorism and Al Qaeda in the Balkans : testimony of former Al Qaeda lieutenant / Darko Trifunovic. - Alexandria : International Strategic Studies Association, 2014. - 196 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-1-892998-20-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 512332725

 

312          B II 58583
TRKULJA, Jovica, 1952-
        Приручник за припрему пријемног испита : за школску 2008/2009. / [Јовица Тркуља, Жика Бујуклић, Војислав Станимировић]. - Београд : Правни факултет Универзитета, 2008 (Београд : Гласник). - 653 стр. ; 24 cm. - (Библиотека Varia / [Правни факултет] ; 6)

ISBN 978-86-7630-110-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 147141132

 

313          Mas. 1065/+CD
TUBIĆ, Kristina
        Институција Повереника за заштиту равноправности : мастер рад из Уставног права / Кристина Тубић. - Београд : [К. Тубић], 2014. - 68 стр. ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513344433

 

314          B III 168198
TWOMEY, David P.
        Anderson's business law and the legal environment / David P. Twomey, Marianne Moody Jennings. - 22nd ed. - Mason, Ohio : South-Western Cengage Learning, 2014. - XLII, 1190, [160] pages : ilustr., mape ; 26 cm

ISBN 1-133-58758-5 (karton)
ISBN 978-1-133-58758-3
COBISS.SR-ID 513380017

 

315          B I 121099
        UPUTSTVA i kriterijumi za evaluaciju i akreditaciju visokog obrazovanja / [pripremila] Komisija za akreditaciju visokog obrazovanja ; [urednik Aljoša Mimica]. - Beograd : Alternativna akademska obrazovna mreža, 2004 (Beograd : Dosije). - 143 str. : tabele ; 20 cm

ISBN 86-84151-09-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 117543180

 

316          B II 58520
        UVOD u pravo Francuske = Introduction au droit français / urednici, rédacteurs Oliver Nikolić, Vladan Petrov. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Goragraf). - 506 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7630-474-5 (PF; broš.)
ISBN 978-86-80059-91-4 (IUP)
COBISS.SR-ID 203822604

 

317          B II 58491
        УВОЂЕЊЕ судске надлежности за царинске и остале финансијске прекршаје : збирка радова. - Београд : Министарство правде, 2006 ([б. м. : б. и.]). - 172 стр. : обрасци ; 21 cm. - (Пројекат "Јачање прекршајног система и судова за прекршаје у Републици Србији")

(Брош.)
COBISS.SR-ID 158085388

 

318          B III 168170
VASILJEVIĆ, Mirko S., 1949-
        Компанијско право : право привредних друштава Србије и ЕУ / Мирко С. Васиљевић. - 3. изд. - Београд : Правни факултет : Службени гласник, 2007 (Београд : Гласник). - 698 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Уџбеници / Правни факултет [и] Службени гласник, Београд ; 4)

ISBN 978-86-7549-758-5 (СГ; картон)
COBISS.SR-ID 145001228

 

319          Mas. 1055/+CD
VESIĆ, Milica
        Уговор о привременом раду : домаће и упоредно право : мастер рад из Радног и социјалног права / Милица Весић. - Београд : [М. Весић], 2014. - 66 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

COBISS.SR-ID 513341873

 

320          B II 58459
        VIKTIMOLOGIJA / Ljubomir Čimburović ... [et al.]. - Beograd : Lj. Čimburović ; Novi Pazar : Univerzitet, 2013 (Beograd : Megraf). - 245 str. ; 24 cm

ISBN 1-929612-60-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 197308940

 

321          B II 58576
VISKOVIĆ, Nikola
        Osnove prava / Nikola Visković. - 2. izd. - Zagreb : Birotehnika, 1987. - 111 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Upravno-pravna biblioteka / Birotehnika)

ISBN 86-7351-001-5 (Broš.)
COBISS.SR-ID 144901127

 

322          Sem. 3584
VLAJKOVIĆ, Marija
        International relations of the European Union : seminar paper : [seminarski rad] / Marija Vlajković. - Beograd : [M. Vlajković], 2014. - 16 str. : graf. prikazi ; 30 cm

COBISS.SR-ID 513384881

 

323          B Z I 2967
VODINELIĆ, Vladimir V., 1948-
        Model Zakona o pravnoj pomoći / Vladimir V. Vodinelić, Srećko Kosanović, Saša Gajin. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija, 2006 (Beograd : Dosije). - 36, 17 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Reagovanja ; 11)

ISBN 86-7546-024-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 136559116

 

324          Mas. 1015/+CD
VUČKOVIĆ, Marko
        Европски омбудсман и Европски парламент : мастер рад / Марко Вучковић. - Београд : [М. Вучковић], 2014. - 41 лист : граф. прикази ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513331633

 

325          Mas. 1072/+CD
VUJIČIĆ, Novak
        Повреда ауторског и сродних права коришћењем онлајн платформи за директну размену садржаја између корисника интернета : мастер рад из предмета Право интелектуалне својине и информационо друштво / Новак Вујичић. - Београд : [Н. Вујичић], 2014. - 70 листова ; 30 cm + [1] електронски оптички диск (CD-ROM)

(Брош.)
COBISS.SR-ID 513346225

 

326 D 883
VUKOVIĆ, Danilo
        Друштвени услови стварања и примене социјалног права у Србији : докторска дисертација / Данило Вуковић. - Београд : [Д. Вуковић], 2012. - 295 листова : табеле ; 30 cm

COBISS.SR-ID 512518833

 

327          B II 58446
VUKOVIĆ, Slaviša, 1977-
        Превенција криминала / Славиша Вуковић. - 2. измењено и допуњено изд. - Београд : Криминалистичко-полицијска академија, 2014 (Београд : Службени гласник). - VIII, 288 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-270-2 (брош.)
COBISS.SR-ID 204284428

 

328          B III 168187
WELLS, Herbert George
        Историја света : свакоме јасна историја живота и човечанства / написао Х. Џ. Велс ; [у преводу Манојла Озеровића]. - Београд : Народно дело, 1929 (Загреб : Типографија). - [6], 759 стр., [38] листова с таблама : илустр. ; 28 cm

(Картон)
COBISS.SR-ID 129327367

 

329          Sem. 3580
WEPS, Olga
        Constitutional review in Marbury v. Madison case, 5 U.S. 137 (1803) : seminar paper for Comparative Constitutional Law course / Olga Weps. - Beograd : [O. Weps], 2013. - 11 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513328817

 

330          B II 58574
WOLFER, Simon
        Die elektronische Überwachung des Arbeitnehmers im privatrechtlichen Arbeitsverhältnis / Simon Wolfer. - Zürich : Schulthess, 2008. - 254 str. - (Luzerner Beiträge zur Rechtswissenschaft (LBR) ; Bd. 38)

ISBN 978-3-7255-5740-0 (broš.)
ISBN 3-7255-5740-3
COBISS.SR-ID 513387441

 

331          B Z I 2962
        ZAKON o veterinarstvu / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2005 (Beograd : Radunić). - 96 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; novembar 2005, ISSN 1450-7137)
Sadrži i: Zarazne bolesti životinja određene zoosanitarnim kodeksom Međunarodne organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE).

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512026549

 

332          B I 121134
        ZALEČENJE nacije? / priredili Aleks Borejn i Dženet Livi ; s engleskog prevela Vanja Savić. - Beograd : K.V.S., 2000 (Beograd : Standard 2). - 187 str. ; 18 cm. - (Самиздат / FreeB92)

ISBN 86-7464-013-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 159368199

 

333          B II 58509
        ZAŠTITA tajnih podataka u Srbiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. - Beograd : Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija OEBS u Srbiji : Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka, 2012 (Beograd : Original). - 74, 78 str. : graf. prikazi ; 24 cm
Iz sadržaja: Sistem zaštite tajnih podataka u Republici Srbiji ; Sistem zaštite tajnih podataka u Republici Sloveniji ; Sistem zaštite tajnih podataka u Crnoj Gori ; Sistem zaštite tajnih podataka u Bosni i Hercegovini.

ISBN 978-86-85207-88-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 193895948

 

334          B II 58522
        ЗАШТИТА узбуњивача / [уреднице Бојана Меденица, Невена Ружић]. - Београд : Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 2013 (Београд : Службени гласник). - 204 стр. ; 23 cm
Из садржаја: Узбуњивање у Европи: правна заштита за узбуњиваче у ЕУ ; Шта је потребно за добар закон о узбуњивачима / Paul Stephenson ; Повратак кући холандских узбуњивача / Chris Moll ; Закон о заштити узбуњивача у Уједињеном Краљевству / Francesca West ; Заштита узбуњивача у Републици Србији : правни оквир и планови борбе против корупције / Немања Ненадић ; Узбуњивање у сектору безбедности / Benjamin S. Buckland, Aidan Wills ; Улога организација цивилног друштва у остваривању права и заштити узбуњивача / Thomas Devine ; Узбуњивање: изазов цивилног друштва / Anna Myers ; Узбуњивачи и медији - култивисање извора, рад са изворима и заштита извора / Миранда Патруцић ; Информационе технологије у служби узбуњивања - стварање Перуна / Предраг Благојевић ; Завршна реч / Саша Јанковић.

ISBN 978-86-912589-8-6 (брош.)
COBISS.SR-ID 203369996

 

335          B II 58513
        ZAŠTO glasam kako glasam ako uopšte glasam : zbornik radova sa konferencije / [urednik Zoran Stojiljković]. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2012 (Beograd : Grafolik). - 222 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-83767-35-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 193186572

 

336          B II 58592
        ZAŠTO je Srbiji potreban novi Ustav? / [urednici] Jadranka Jelinčić i Dejan Ilić. - Beograd : Fondacija za otvoreno društvo : Fabrika knjiga, 2013 (Beograd : Standard 2). - 111 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm
Prištampano: Istraživanje: zašto Ustav mora biti promenjen? : (oktobar 2011 - januar 2012) / Fondacija za otvoreno društvo [i] Ipsos Strategic Marketing.

ISBN 978-86-7718-128-4 (FK; broš.)
COBISS.SR-ID 198084876

 

337          B II 58587
        ЗБОРНИК радова студената докторских студија права / [уредници Војислав Ђурђић, Мирослав Лазић]. - Ниш : Правни факултет Универзитета, 2014 (Ниш : Атлантис). - 322 стр. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-186-1 (брош.)
COBISS.SR-ID 207022348

 

338          B II 58594
ZIHLMANN, Peter
        Mietrecht : ein Ratgeber aus der Beobachter-Praxis / Peter Zihlmann, Martin Jakob. - 4., aktualisierte Aufl. - Zürich : Beobachter-Buchverlag, 2002. - 280 str. : ilustr. ; 21 cm. - (Beobachter-Ratgeber)

ISBN 3-85569-247-5 (broš.)
ISBN 978-3-85569-247-7
COBISS.SR-ID 513391793

 

339          B III 168172
ZLATIĆ-Ivković, Zorica, 1949-
        Стефан Немања : 900 година од рођења : 1113-2013 / Зорица Златић Ивковић ; [превод на руски језик Марина Владимировна Окс, превод на енглески језик Љубомир Васојевић]. - Београд : Графопринт, 2014 (Београд : Графопринт). - 323 стр. : илустр. ; 29 cm + [1] икона Св. Симеона

ISBN 978-86-7432-071-6 (картон са омотом и заштитна кутија)
COBISS.SR-ID 204111884

 

340          B II 58536
        ЗНАМЕНИТИ Јевреји Србије : биографски лексикон / [уредник Александар Гаон]. - Београд : Савез јеврејских општина Србије, 2011 (Батајница : Спринт). - 277 стр. : илустр. ; 24 x 24 cm

ISBN 978-86-915145-0-1 (картон са омотом)
COBISS.SR-ID 187807244

 

341          B II 58443
ŽARKOVIĆ, Nebojša, 1958-
        Животна осигурања / Небојша Жарковић. - Нови Сад : Сконто, 2011 (Шид : Илијанум). - V, 188 стр. : граф. прикази, табеле ; 24 cm

COBISS.SR-ID 268125447

 

342          B I 121126
ŽIVKOVIĆ, Mirko
        Еволуција идеја о решавању сукоба закона / Мирко Живковић. - 1. изд. - Ниш : Правни факултет, Центар за публикације, 2004 (Ниш : Свен). - 84 стр. ; 20 cm

ISBN 86-7148-043-7 (брош.)
COBISS.SR-ID 114725644

 

343          B I 121131
ŽIŽIĆ, Milorad A.
        О држави / Милорад А. Жижић. - Приштина : Нови свет, 1996 (Приштина : Нови свет). - 112 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Наука. Едиција Право ; књ. 3)

ISBN 86-7967-071-5 (брош.)
COBISS.SR-ID 119182855

 

344          B I 121130
ŽIŽIĆ, Milorad A.
        О праву / Милорад А. Жижић. - Приштина : Нови свет, 1996 (Приштина : Нови свет). - 238 стр. ; 20 cm. - (Библиотека Наука. Едиција Право ; књ. 4)

ISBN 86-7967-061-8 (брош.)
COBISS.SR-ID 119188999

 


IMENSKI REGISTAR

 

Aćimović, Vera (autor) 243

Adomeit, Klaus (1935-, autor) 102

Alazawi, Omar vidi Al-azawi, Omar

Alazawi, Omar 1

Aleksić, Aleksandar 2

Aleksić, Miloš (urednik) 192

Aleksić, Nikola (1981-) 3

Aleksić, Selena (autor) 243

Aleksić, Živojin L. (1931-2012, autor dodatnog teksta) 17

Aleksić-Pejković, Ljiljana (urednik, autor dodatnog teksta) 57

Aleksić-Pejković, Ljiljana (urednik) 56, 58, 61, 62

Aleksić-Pejković, Ljiljana (1926-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 59

Aleksić-Pejković, Ljiljana (1926-, priređivač, sakupljač) 60

Alink, B. (autor) 66, 67, 68

Ališić, Vladimir 4

Al-Azawi, Omar vidi Alazawi, Omar

Al-azawi, Omar 6

Anderson, Ronald Aberdeen (1911-1999, začetnik/osnivač) 314

Andrejević, Snežana (glavni i odgovorni urednik, autor dodatnog teksta) 29

Aničić, Nikola 7

Anić, Života (urednik) 57, 58

Antal, Ádám (recenzent) 142, 236

Антал, Адам vidi Antal, Ádám

Antić, Oliver (1950-, član komisije za odbranu) 63

Antić, Oliver (1950-, glavni i odgovorni urednik) 233

Antić, Oliver (1950-, mentor) 33, 52, 275

Antić, Oliver (1950-, recenzent) 192

Antonić, Slobodan (1959-) 9, 10

Arsenović, Suzana 11

Arsić, Ivana Jovanović- (1978-) vidi Jovanović-Arsić, Ivana (1978-)

Arsić, Zoran (1952-, član komisije za odbranu) 21, 22

Atanasković, Željko (autor) 172

Avramović, Ana 12

Avramović, Dragutin (1980-, autor) 262

Avramović, Sima (1950-, mentor) 75

Avramović, Sima (1950-, recenzent) 289, 316

 

Babić, Ilija (1951-) 14

Babić, Ilija 13

Babić, Jovan (1951-) 15

Bajagić, Mladen (1962-) 16

Balević, Vukosav 17

Balog, Nikola (1913-1986, ime povezano s jedinicom) 340

Bandžović, Safet 18, 19, 20

Banić-Nikolić, Ružica vidi Nikolić, Ružica (1951-)

Banović, Božidar (1960-, urednik) 69

Бар, Николас vidi Barr, Nicholas

Baroš, Nenad 21

Baroš, Predrag 22

Barr, Nicholas 23

Bassney, Kevin 24

Basta, Danilo (1945-, član komisije) 137

Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 90

Баста-Флајнер, Лидија Р. vidi Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-)

Basta-Flajner, Lidija R. vidi Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-)

Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-, autor dodatnog teksta) 122

Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-, autor, pisac izjave o poklonu) 86

Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-, urednik) 122

Bazzani, Claudio 25

Bejatović, Stanko (autor, urednik, autor dodatnog teksta) 239

Benać-Šantić, Ljiljana (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 270

Benc, Rankica (autor) 201

Benmansur, Jasmina (autor) 243

Beogradski forum za svet ravnopravnih (Beograd) 26

Besarović, Ines (1953-) 27

Beširević, Violeta (1961-, recenzent) 224

Bjeletić, Milorad (urednik) 95

Blagojević, Srđan 30

Бодански, Јозеф vidi Bodansky, Yossef

Bodansky, Yossef (autor dodatnog teksta) 311

Bodiroga-Vukobrat, Nada (recenzent) 142, 236

Boele-Woelki, Katharina (urednik) 220

Bojanić, Jelena 31

Bojić-Sisojeva, Zorana (prevodilac) 287

Bojović, Ana Knežević- (1977-) vidi Knežević-Bojović, Ana (1977-)

Bolanča, Dragan (urednik) 217

Bolkovac, Kathryn 32

Болковац, Кетрин vidi Bolkovac, Kathryn

Boraine, Alex (priređivač, sakupljač) 332

Борејн, Алекс vidi Boraine, Alex

Bosiljčić, Kristina 33

Božanić, Dragan (1968-) 34

Božović, Branislav 35

Branković, Drago (član uredničkog odbora, glavni urednik) 193

Brčin, Dragutin (autor dodatnog teksta) 107

Breitenmoser, Stephan 36, 37, 38

Brkić, Miroslav (1967-, autor) 252

Brozina, David (autor) 227

Buchanan, James M. 39

Büchler, Heinz (urednik) 254

Budimir, Milojko (priređivač, sakupljač) 272

Bühler, Stefan P. (autor) 38

Bujuklić, Žika (1952-, autor) 312

Bukvikio, Đani (autor dodatnog teksta) 263

Bulanova-Hristova, Gergana (urednik) 254

Bumbulović, Milena (prevodilac) 260

 

Cabo, Jovo 40

Capitant, Henri (autor dodatnog teksta) 307, 308

Carss-Frisk, Monica 41

Central and Eastern European Forum for Legal, Political and Social Theory (5th ; 2013 ; Greifswald, Germany) 42

Cerar, Miro (1963-, autor) 227

Chabas, François (autor) 307, 308

Chilton, Lauren (urednik) 218

Cimirot, Mišo (urednik) 107

Clark, Christopher 43

Clark, Ramsey (autor dodatnog teksta) 192

Conference Modern Insurance Law: current trends and issues vidi Savetovanje Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi (2014 ; Palić)

Conić, Emilija 45

Copley, Gregory R. (autor dodatnog teksta) 311

Coty, Georgette (komentator) 256

Crispus, Caius Sallustius vidi Crispus, Gaius Sallustius (86 B.C.-34 B.C)

Crispus, Gaius Sallustius (86 B.C.-34 B.C) 46

Crkvenjakov, Dragana Roter- vidi Roter-Crkvenjakov, Dragana

Cvejić-Jančić, Olga 47

 

Čekerinac, Bora 48

Čimburović, Ljubomir (1946-, autor) 320

Čović, Ante (recenzent) 238

Čurić, Slavica (autor) 201

 

Ćirić, Jovan (1960-, recenzent) 316

Ćirić, Jovan 49

Ćulibrk, Vanja 50

Ćupić, Danilo B. 51

 

Damnjanović, Maja 52

Daneva, Ana Pavlovska- vidi Pavlovska-Daneva, Ana

Davinić, Marko (1972-, mentor) 324

Davitkovski, Borče (autor) 96

Delević, Milica (autor dodatnog teksta) 178

Delibašić, Veljko (1967-) 53

Diklić, Momčilo (1954-) 54

Diligenski, Andrej (1984-) 55

DiMatteo, Larry A. (autor) 106

Dimić, Ljubodrag (1956-, autor) 248

Dimić, Ljubodrag D. (1956-) vidi Dimić, Ljubodrag (1956-)

Dimitrijević, Predrag M. (1959-, član komisije za odbranu) 171

Dodić, Ratoljub (prevodilac) 123

Dolović, Katarina G. (1984-, izdavač) 63

Dolović, Katarina G. (1984-) 63

Drača, Jelena 64

Dragičević, Antonija Krstulović- vidi Krstulović-Dragičević, Antonija

Dramićanin, Lana 65

Draškić, Božidar (autor predgovora) 35

Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, član komisije za odbranu) 171

Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, komentor) 12

Дринећи, Тимеа vidi Drinóczi, Tímea

Drinóczi, Tímea (urednik) 142

Drury, Robert R. (urednik) 80

Dukić-Mijatović, Marijana (urednik, autor dodatnog teksta) 161

Dvornić, Mirjana Prošić- vidi Prošić-Dvornić, Mirjana

 

Džambazovski, Kliment (priređivač, sakupljač) 59, 60

Džambazovski, Kliment (urednik) 61, 62

Džinić, Dragan 70

 

Đelić, Vladimir 71

Đokić, Marko 72

Đorđević, Dragiša (autor) 239

Đorđević, Đorđe (autor dodatnog teksta) 269

Đorđević, Đorđe (recenzent) 135

Đorđević, Ljubica (urednik) 282

Đorđević, Ljubica 73

Đorđević, Milena (1977-, mentor) 24, 198

Đorđević, Miloš 74

Đorđević, Mirko (prevodilac) 290

Đukanović, Dragan (priređivač, sakupljač) 159

Đukić, Dalibor (izdavač) 75

Đukić, Dalibor 75

Đulabić, Vedran (drugo) 178

Đurđević, Marko (1961-, član komisije za odbranu) 63

Đurđić, Vojislav (autor) 239

Đurđić, Vojislav D. (1952-, urednik) 337

Đurić, Jelena 76

Đurić, Natalija 77

 

Etinski, Rodoljub (1952-, član komisije za odbranu) 92

Eussner, Adam (urednik) 46

Evropska unija 227

Evropski sud za ljudska prava (Strazbur) 205

 

Facultatea de Drept (Timişoara) 44

Фалке, Мајк vidi Falke, Mike

Falke, Mike (autor dodatnog teksta) 178

Fatić, Aleksandar (urednik) 69

Fatić, Branislav 83

Фернандес, Рикардо vidi Fernández, Ricardo

Fernández, Ricardo (autor dodatnog teksta) 152

Filipović, Danica (1950-, autor) 157

Filipović, Nikola 84

Flacelière, Robert 85

Flajner, Lidija R. Basta- vidi Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-)

Флајнер, Томас vidi Fleiner, Thomas (1938-)

Flaselijer, Rober vidi Flacelière, Robert

Фласљер, Робер vidi Flacelière, Robert

Fleiner, Lidija R. Basta- vidi Basta-Fleiner, Lidija R. (1948-)

Fleiner, Thomas (mentor) 329

Fleiner, Thomas (1938-) 86

Fond za otvoreno društvo (Beograd) 336

Franeta, Duška (urednik) 238

 

Gačević, Ana 88

Гајгер, Рајнер vidi Geiger, Rainer

Gajin, Saša (1965-, autor) 323

Gallo, Paolo 89

Gams, Andrija (1911-1997, ime povezano s jedinicom) 340

Gaon, Aleksandar (1949-, urednik) 340

Gavrilović, Aleksa (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 90

Gavrilović, Kosara (priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 90

Gavrilović, Milan (1882-1976) 90

Geiger, Rainer (autor dodatnog teksta) 121

Geiß, Karlmann 91

Geisler, Antonia (urednik) 42

Geršković, Leon (1910-1992, ime povezano s jedinicom) 340

The Global Challenge of International Sales Law (2011 ; Florida) 106

Globokar, Ksenija Mihovar vidi Mihovar Globokar, Ksenija

Glodić, Duško Z. 92

Gordanić, Jelica 93

Gorkić, Savo 94

Greiner, Hans-Peter (autor) 91

Grizo, Naum 96

Grizunov, Sergej vidi Gryzunov, Sergeî

Grozdić, Valerija B. 97

Gryzunov, Sergeî (autor) 287

Guggenheim, Daniel 98

Gujaničić, Nataša 99

Günther, Andreas M. (1974-) 100

Gvero, Sanda 101

 

Hanau, Peter (1935-) 102

Hasanbegović, Jasminka (1956-, mentor) 137

Hediger, Christian 104

Hein, Michael (1980-, urednik) 42

Helajzen, Višnja (autor) 243

Hiber, Dragor (1952-, mentor) 50, 63

Holst, Christa Jessel- vidi Jessel-Holst, Christa

Holst, Christa Jessel- vidi Jevremović-Petrović, Tatjana

Hristova, Gergana Bulanova- vidi Bulanova-Hristova, Gergana

Hummel, Siri (1983-, urednik) 42

Husheer, André (autor) 36, 37

 

Ignjatović, Đorđe (1952-, recenzent) 49

Igrački, Jasmina (1972-, autor) 320

Ikonić, Irena 105

Ilić, Dejan (urednik) 336

Ilić, Goran (autor, urednik, autor dodatnog teksta) 239

Ilić, Goran (javni tužilac, autor) 294

Ilić, Goran P. (1965-, mentor) 149, 223

Ilić, Slađana (prevodilac) 23

Ilić, Zoran P. (1953-, autor) 252

Ilić-Popov, Gordana (1964-, autor dodatnog teksta) 234

Ilić-Popov, Gordana (1964-, mentor) 74, 136, 143, 247, 258

Ilić-Popov, Gordana (1964-, urednik) 234

International Counseling "Legal Days prof. dr Slavko Carić Ph. D." (10 ; 2013 ; Novi Sad) vidi Međunarodni naučni skup "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić" (10 ; 2013 ; Novi Sad)

Ipsos stratedžik marketing (Beograd) 336

Ivaniš, Željko (urednik) 194

Ivanović, Mirjana Drenovak- vidi Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-)

Ivković, Zorica Zlatić- (1949-) vidi Zlatić-Ivković, Zorica (1949-)

 

Jablanov Maksimović, Jelena (urednik, autor dodatnog teksta) 81

Jakob, Martin (autor) 338

Jakšić, Vladimir 109

Јанц, Бастијан vidi Jantz, Bastian

Jančić, Olga Cvejić- vidi Cvejić-Jančić, Olga

Jantz, Bastian (drugo) 178

Janjević, Milutin 110

Jeličić, Mladen 111

Jelinčić, Jadranka (urednik) 5, 336

Jennings, Marianne (autor) 314

Jerković, Ranko 112

Jessel-Holst, Christa (recenzent) 113

Jevremović-Petrović, Tatjana (pisac izjave o poklonu) 113

Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-, mentor) 145

Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-) 113

Jevtić, Nenad (1971-, autor) 3

Jevtović, Aleksandra 114

Jevtović, Miroslav (1949-) 116

Jevtović, Miroslav 115

Joksimović, Vladan (urednik) 205

Jončić, Miloš (priređivač, sakupljač) 159

Jončić, Vladan (1950-, mentor) 45, 176, 246

Jončić, Vladan (1950-, recenzent) 187

Jovanić, Tatjana (1978-, mentor) 40, 112, 279

Jovanović, Dragan (urednik) 240

Jovanović, Marko Z. (1983-, izdavač) 117

Jovanović, Marko Z. (1983-) 117

Jovanović, Miodrag A. (1971-, recenzent) 224, 238

Jovanović, Miodrag A. (1971-, urednik za određenu oblast) 122

Jovanović, Nebojša (1962-, član komisije za odbranu) 117, 144

Jovanović, Nebojša (1962-, recenzent) 113

Jovanović, Olga 118

Jovanović-Arsić, Ivana (1978-, priređivač, sakupljač) 225

Jovašević, Dragan 119

Jugoslavija (SR) 273

Jugoslavija 120

Jugović, Aleksandar (1971-, autor) 252

 

Kapa, Mátyás (urednik) 103

Kardelj, Edvard (autor predgovora) 120

Károli Gáspár Református Egyetem (Budapest) 103

Карс-Фриск, Моника vidi Carss-Frisk, Monica

Katarić, Sanja (prevodilac) 282

Kavran, Dragoljub (1933-, recenzent) 121, 251

Kavran, Dragoljub (1933-, urednik) 178

Кејнз, Џон Мајнард vidi Keynes, John Maynard (1883-1946)

Kerković, Tamara Milenković- vidi Milenković-Kerković, Tamara (1965-

Keynes, John Maynard (1883-1946) 123

Kitanović, Elizabeta (1979-, urednik, autor dodatnog teksta) 81

Kiurski, Jasmina (autor) 239

Klaić, Vita (prevodilac) 85

Кларк, Ремзи vidi Clark, Ramsey

Knez, Rajko (recenzent) 142, 236

Knežević, Gašo (1953-2014, mentor) 117

Knežević, Radule 124

Knežević-Bojović, Ana (1977-, prevodilac) 235

Knežić, Branislava (urednik, autor dodatnog teksta) 135

Kojić, Jovan 125

Koljenšić Radić, Alisa (prevodilac) 178

Komar, Goran Ž. 126

Komisija za akreditaciju visokog obrazovanja 315

Komlen Nikolić, Lidija (autor) 239

Kopaonička škola prirodnog prava. Susret (23 ; 2010) 127

Kopaonička škola prirodnog prava. Susret (25 ; 2012) 128

Kopaonička škola prirodnog prava. Susret (26 ; 2013) 129

Копли, Грегори Р. vidi Copley, Gregory R.

Kosanović, Rajko 130

Kosanović, Srećko (1953-, autor) 323

Kosić, Mirko 131

Косово и Метохија 266

Košutić, Budimir (1941-, recenzent) 108

Košutić, Budimir (1941-, urednik) 293

Košutić, Budimir P. (1941-) 133

Kovačević, Dušan (autor) 243

Kovačević, Filip 134

Kovačević, Ljubinka (1977-, mentor) 114, 177, 249, 264

Kozarević, Nikola (priređivač, sakupljač) 271

Kraljević, Danica (prevodilac) 205

Kreća, Milenko (1947-, član komisije za odbranu) 92, 167

Kreća, Milenko (1947-, mentor) 77

Kreća, Milenko (1947-, recenzent) 133

Krestić, Vasilije (urednik) 61, 62

Krestić, Vasilije (1932-, urednik) 57, 58

Krestić, Vasilije Đ. (urednik) 56

Krestić, Vasilije Đ. (1932-, urednik) 59, 60

Kron, Leposava (urednik, autor dodatnog teksta) 135

Krsmanović, Marija 136

Krstić, Aleksandar 137

Krstić, Helena 138

Krstić, Ivana (1975-, mentor) 65, 147

Krstić, Ivana J. (1975-, autor) 224

Krstić, Vesna (autor) 243

Krstulović-Dragičević, Antonija (autor) 140

Kukolj, Aleksandra (prevodilac) 310

Kulić, Mirko 139

Kurtović-Mišić, Anita 140

Kutlešić, Vladan (urednik) 265

 

Lainović, Bojana 141

Latinović, Ljiljana (prevodilac) 205

Lazarević, Gordana (1978-, urednik) 178

Lazić, Miroslav R. (1961-, urednik) 298, 337

Lazić, Radovan (autor) 239

Lazović, Golub (urednik) 26

Le Balle, Robert (autor dodatnog teksta) 300

Le Roy, Katherine (prevodilac) 86

Lekić, Miloš 143

Lenarčič, Janez (autor dodatnog teksta) 263

Lepetić, Jelena D. (1983-, izdavač) 144

Lepetić, Jelena D. (1983-) 144

Levy, Janet (priređivač, sakupljač) 332

Lilić, Stevan (1948-, mentor) 12, 97, 171, 278

Лин, Кари vidi Lynn, Cari

Ливи, Џенет vidi Levy, Janet

Loma, Aleksandar (1955-, urednik) 257

Lubarda, Branko (1955-, mentor) 31, 71, 101, 164, 182, 184, 215, 221, 319, 326

Lukač, Radomir 145

Lukić, Maja (1977-, mentor) 105, 175

Lukić, Radomir (1914-1999, recenzent) 108

Lukić, Slavko M. 146

Lundén, Thomas (urednik) 288

Lynn, Cari (autor) 32

 

Ljubisavljević, Ana 147

 

Magdelinić, Draga 148

Majstorović, Nena 149

Maksimović, Ivan (1924-2007) 150

Maksimović, Jelena Jablanov vidi Jablanov Maksimović, Jelena

Maksimović-Tomić, Ivana (prevodilac) 32

Malbaša, Veljko (1951-, autor) 200

Malović, Ana 151

Mandić, Lidija 153

Marcuse, Herbert (1898-1979) 154

Marićević, Ivana Z. 155

Marinković, Tanasije (1976-, autor dodatnog teksta) 122

Marinković, Tanasije (1976-, autor) 224

Marinković, Tanasije (1976-, urednik) 122

Marković, Goran (urednik) 162

Marković, Miroslava 156

Marković, Nikola (1951-) 157

Marković, Ratko (1944-, recenzent) 265

Marković, Ratko (1944-, urednik) 178

Máthě, Gábor (urednik) 191

Matić, Marina (autor) 239

Mazeaud, Henri (autor) 307, 308

Mazeaud, Jean (autor) 307, 308

Mazeaud, Léon (autor) 307, 308

McKee, Martin (urednik) 79

McNally, Maya 158

Medenica, Bojana (urednik, autor dodatnog teksta) 334

Medić, Maja (prevodilac) 235

Međunarodna naučna konferencija Usklađivanje spoljne politike Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije (2011 ; Beograd) 159

Međunarodni naučni skup Osiguranje i naknada štete (16 ; 2013 ; Zlatibor) 160

Međunarodni naučni skup "Pravnički dani prof. dr Slavko Carić" (10 ; 2013 ; Novi Sad) 161

Međunarodni naučni skup Vladavina prava i pravna država u regionu (2013 ; Pale) 162

Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (12 ; 2014 ; Neum) 163

Meštrović, Ines (prevodilac) 232

Mezey, Barna (urednik) 191

Mihovar Globokar, Ksenija (drugo) 178

Mijailović, Ivona 164

Mijalković, Tijana 165

Mijatović, Marijana Dukić- vidi Dukić-Mijatović, Marijana

Mikić, Jelena 166

Mikić, Vladimir T. 167

Miković, Jasmina (autor) 310

Miladinović, Jasna (autor) 243

Milanković-Vasović, Ljiljana (glavni i odgovorni urednik) 212, 268, 331

Milanković-Vasović, Ljiljana (priređivač, sakupljač) 28

Milašinović, Srđan (1965-, autor) 116

Milenković, Branislav (izdavač) 168

Milenković, Branislav 168

Milenković, Dejan (1970-) 169, 170

Milenković, Marko P. 171

Milenković-Kerković, Tamara (1965-) 172

Milić, Vladimir (1938-2013) 173

Milićević, Milica 174

Milisavljević, Bojan (1975-, mentor) 148, 151, 153, 206, 211, 274, 299

Milišić, Tijana 175

Milkić, Ema 176

Milojević, Dragomir (autor) 239

Milojević, Sandra (prevodilac) 225

Milosavljević, Bogoljub J. (1953-, urednik) 265

Milosavljević, Milosav (1941-, autor dodatnog teksta) 252

Milosavljević, Milosav (1941-, urednik) 252

Milošević, Ivana (prevodilac) 23

Milošević, Nikola (autor) 252

Milošević, Tamara 177

Milovanović, Dobrosav (autor dodatnog teksta) 121

Milovanović, Dobrosav 178

Мильчакова, О. В. 179, 180

Miljković, Strahinja 181

Miljković, Vladan 182

Mimica, Aljoša (urednik) 315

Minale, Valerio Massimo 183

Ministarstvo finansija. Odeljenje carina (Beograd) 237

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije 200

Mirković, Jelena 184

Mirković, Mirko (1924-1997) 185

Mišić, Anita Kurtović- vidi Kurtović-Mišić, Anita

Mišić, Đorđe (autor) 243

Mitrović, Dragan M. (1953-) 186

Mitrović, Milovan (1948-, mentor) 326

Mitrović, Tanja 187

Mojović, Irena (autor) 201

Molnar, Aleksandar (1963-) 188

Momčilović, Vladimir (autor) 243

Mónros Stojaković, Silvia (prevodilac) 152

Монрос Стојаковић, Силвија vidi Mónros Stojaković, Silvia

Mrkšić, Dragan (član komisije za odbranu) 21

Mrlješ, Radojko (izdavač) 168

Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, recenzent) 135

Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, urednik) 160

Mumby, Dennis K. (urednik) 190

 

Naučni skup Kultura i obrazovanje (2007 ; Banja Luka) 193

Naučni skup Novi svetski poredak i politika odbrane Savezne Republike Jugoslavije (1993 ; Beograd) 194

Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i društvena stavrnost (2014 ; Kosovska Mitrovica) 195, 196

Nemanjić, Miloš (recenzent) 135

Nenadić, Nemanja (autor) 178

Nenadić, Nemanja 178

Nenadić, Svetlana (autor) 239

Nikolajević, Dragana (autor) 243

Nikolić, Ivan 197

Nikolić, Lidija Komlen vidi Komlen Nikolić, Lidija

Nikolić, Marina 198

Nikolić, Miomira 199

Nikolić, Oliver (urednik, autor dodatnog teksta) 316

Nikolić, Pavle (1928-, recenzent) 316

Nikolić, Ružica (1951-) 200

Нол, Ридигер vidi Noll, Rüdiger

Noll, Rüdiger (autor dodatnog teksta) 81

Novaković, Jelica (prevodilac) 66, 67, 68

Novaković, Milan 202

Nuni, Ardian (urednik) 87

Nusdorfer, Radica (autor, urednik) 227

 

Obradović, Biljana (prevodilac) 205

Ocić, Časlav 203

Oks, Marina Vladimirovna (prevodilac) 339

Opačić, Vanja 206

Opalić, Ana 207

Oppermann, Thomas 208

Orlić, Miodrag V. (1939-, urednik) 87

Ozerović, Manojlo (prevodilac) 328

 

Pajović, Slobodan S. (1952-, urednik, autor dodatnog teksta) 152

Pajvančić, Marijana (1946-, recenzent) 224

Pajvančić, Marijana (1946-) 209, 210

Panov, Slobodan (1964-, mentor) 30, 52, 156

Pantić, Vladimir 211

Papić, Tatjana (1975-, redaktor prevoda) 205

Paunović, Žarko (1966-) 213

Pavić, Vladimir (1971-, član komisije za odbranu) 117

Pavković, Nikola F. 214

Pavličić, Milica 215

Pavlović, Zoran (1965-) 216

Pavlovska-Daneva, Ana (autor) 96

Pejković, Ljiljana Aleksić- (1926-) vidi Aleksić-Pejković, Ljiljana (1926-

Pejković, Ljiljana Aleksić- vidi Aleksić-Pejković, Ljiljana

Pejovich, Svetozar Steve vidi Pejović, Svetozar (1931-)

Pejović, Stiv vidi Pejović, Svetozar (1931-)

Pejović, Svetozar (1931-) 218

Пејовић, Светозар Стеве vidi Pejović, Svetozar (1931-)

Pelegrinis, Teodosios N. (recenzent) 238

Penev, Slavica (urednik) 121

Perović, Jelena (1969-, član komisije za odbranu) 117

Perović, Radoslav 219

Perović, Slobodan (1930-, recenzent) 309

Perović, Slobodan (1930-, urednik) 87

Petrašinović, Nikola 221

Petrić, Silvija (glavni urednik) 163

Petronijević, Branislav (1875-1954) 222

Petrov, Vladan (1975-, član komisije za odbranu) 51

Petrov, Vladan (1975-, mentor) 281

Petrov, Vladan (1975-, urednik) 178, 316

Petrović, Dragana Stojiljković- vidi Stojiljković-Petrović, Dragana

Petrović, Miroslav (1935-1997, recenzent) 229

Petrović, Nataša Mrvić- (1961-) vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961-)

Petrović, Nataša Mrvić- vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961-)

Petrović, Nikola 223

Petrović, P. M. (autor dodatnog teksta) 328

Petrović, Tatjana Jevremović- (1974-) vidi Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-)

Petrović, Tatjana Jevremović- (1974-) vidi Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-)

Petrović, Zdravko (1958-, urednik) 160

Petrović-Tomić, Nataša (1980-, mentor) 84, 241

Petrušić, Nevena N. (1958-) 224

Pitjan, Barni (autor dodatnog teksta) 332

Plato (427-347 p.n.e.) 226

Платон vidi Plato (427-347 p.n.e.)

Plazinić, Miodrag (autor) 239

Podgorac, Vesna (prevodilac) 243

Podunavac, Milan (urednik, autor dodatnog teksta) 277

Popov, Gordana Ilić- (1964-) vidi Ilić-Popov, Gordana (1964-)

Popov, Gordana Ilić- vidi Ilić-Popov, Gordana (1964-)

Popović, Aleksandra (urednik) 282

Popović, Branko 228

Popović, Dejan (1950-) 229

Popović, Dragoljub (1951-, recenzent) 289

Popović, Dragoljub M. (1951-) 230

Popović, Dušan (1978-, mentor) 325

Popović, Jelena (1958-, autor, autor dodatnog teksta) 34

Popović, Ranko (odgovorni urednik) 193

Povlakić, Meliha (autor) 201

Pravni fakultet (Beograd) (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 312

Pravni fakultet (Priština [tj.] Kosovska Mitrovica) 195, 196

Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu 162

Prlja, Dragan (1959-, autor) 55

Probert, Rebecca (urednik) 82

Prodanović, Nikola 241

Prošić-Dvornić, Mirjana (prevodilac sažetka) 214

Protopapadakis, Evangelos (urednik) 238

Prpić, Dragutin (priređivač, sakupljač) 237

Pržić, Ilija A. (1899-1944) 242

 

Quaroni, Pietro (1898-1971) 244

 

Rabrenović, Aleksandra (1972-, urednik) 235

Rackov, Aleksandra (autor) 243

Radbruch, Gustav (1878-1949) 245

Радбрух, Густав (1878-1949) vidi Radbruch, Gustav (1878-1949)

Radeta, Predrag 246

Radičević, Vesna 247

Radić, Alisa Koljenšić vidi Koljenšić Radić, Alisa

Radinović, Radovan (080, priređivač, sakupljač) 204

Radojević, Mira (1959-) 248

Radojević, Mira Ž. (1959-) vidi Radojević, Mira (1959-)

Radosavljević, Duško (autor dodatnog teksta) 213

Radović, Vuk (1976-, mentor) 11, 304

Raičević, Božidar (recenzent) 229

Rajčević, Marko (član komisije za odbranu) 144

Rajić, Jovana 249

Rakić, Branko (1961-, član komisije za odbranu) 92

Rakić, Branko (1961-, mentor) 1, 6, 92, 93, 165, 228, 280, 322

Rakić, Branko (1961-) 250

Rakić, Branko M. (1961-, mentor) 283

Rakić, Vojin (1967-, autor) 243

Regionalna konferencija (2 ; 2012 ; Skoplje) 87

Republika Bosna i Hercegovina (1995 ; Dejton) 253

Republika Hrvatska (1995 ; Dejton) 253

Reutter, Thomas (1967-) 255

Rhodes, Anthony (prevodilac, urednik) 244

Ristić, Gordana (prevodilac) 277

Roter-Crkvenjakov, Dragana (urednik) 285

Ružić, Nevena (urednik, autor dodatnog teksta) 334

 

Salma, Jožef (1948-, član komisije za odbranu) 63

Sandor, Eva (ilustrator) 256

Sanjin, Pita 258

Sapientia Foundation - Sapetia University (Cluj-Napoca) 103

Savetovanje Moderno pravo osiguranja: tekuća pitanja i trendovi (2014 ; Palić) 259

Savezna Republika Jugoslavija (1995 ; Dejton) 253

Savić, Vanja (prevodilac) 332

Schneider, Hans-Peter (urednik) 245

Schumpeter, Joseph A. (1883-1950) 260

Simeunović, Dragan (1953-) 261

Simić, Miroljub D. (autor predgovora) 343, 344

Simović, Darko (1975-) 262

Sisojev, Genadij vidi Sysoev, Genadiî

Sisojeva, Zorana Bojić- vidi Bojić-Sisojeva, Zorana

Soković, Nada 264

Србија 3, 14, 34, 119, 224

Srbija 265, 266, 267, 268, 269, 270, 294

Srpski narod od Sarajevskog atentata do Haškog tribunala 272

Stakić, Budimir 273

Stallbaum, Godofredus vidi Stallbaum, Gottfried (1793-1861)

Stallbaum, Gottfried (1793-1861, komentator) 226

Stamenović, Tijana 274

Stanimirović, Vojislav (1964-, autor) 312

Stanivuković, Maja (1963-, član komisije za odbranu) 117

Stanivuković, Maja (1963-, mentor) 4

Stanković, Aleksandra (autor) 243

Stanković, Ivana (autor) 310

Stanković, Miloš 275

Stanojević, Obrad (1934-2011) 276

Stanojević, Petar (glavni i odgovorni urednik, autor dodatnog teksta) 195, 196

Stanojeviq, Obrad vidi Stanojević, Obrad (1934-2011)

Stepanović, Vuk 278

Sterđević, slobodan (priređivač, sakupljač) 237

Stevanović, Ivana (autor) 252

Stevanović, Zoran (1949-, autor) 320

Stjepanović, Stanka (član uredničkog saveta) 233

Stojaković, Silvia Mónros vidi Mónros Stojaković, Silvia

Stojaković, Silvija Monros vidi Mónros Stojaković, Silvia

Stojanović, Dragan (član komisije za odbranu) 51

Stojanović, Dragan M. (1954-, član komisije za odbranu) 167

Stojanović, Jelena 279

Stojanović, Sanja 280

Stojanović, Zoran (1947-, autor dodatnog teksta) 267

Stojanović, Zoran (1947-, mentor) 155

Stojiljković, Zoran (1953-, urednik, autor dodatnog teksta) 335

Stojiljković-Petrović, Dragana (autor) 118

Stojkov, Stefan D. 281

Stojković, Dragomir (priređivač, sakupljač) 237

Stručni skup Unapređenje kvaliteta zakonodavnog postupka u Narodnoj Skupštini (2010 ; Novi Sad) 282

Stupar, Milorad (recenzent) 277

Subašić, Tatjana (autor) 243

Subotić, Danilo (autor) 239

Sudarević, Marko 283

Sulejmanov, Dejan 284

Sysoev, Genadiî 287

 

Šabić, Rodoljub (autor dodatnog teksta) 334

Šaljić, Eldar (1980-, autor) 320

Šantić, Ljiljana Benać- vidi Benać-Šantić, Ljiljana

Šarčević, Edin (urednik) 201

Šarkić, Srđan (1948-) 289

Šćepanović, Nela (autor) 243

Шестов, Лав Исакович vidi Шестов, Лев Исаакович

Шестов, Лев Исаакович 290

Šijaković, Bogoljub (1955-) 291

Škaljić, Abdulah 292

Škaljić, Merdžana (autor) 201

Škola prava Evropske unije. Sesija (5 ; 2013 ; Bar) 293

Škulić, Milan (1968-, autor dodatnog teksta) 239

Škulić, Milan (1968-, autor) 239

Škulić, Milan (1968-, mentor) 2, 88, 111, 141

Škulić, Milan (1968-, urednik) 239

Škulić, Milan (1968-) 294

Šljukić, Srđan (1964-, recenzent) 296

Šogorov, Stevan (mentor) 181

Šogorov, Stevan (1946-, mentor) 21, 22

Štolc, Tobijas (autor dodatnog teksta) 34

Šulejić, Predrag (1934-, recenzent) 251

Шумпетер, Јозеф (1883-1950) vidi Schumpeter, Joseph A. (1883-1950)

Šušić, Slavoljub B. 295

Šutović, Milojica (1960-) 296, 297

Šutović, Milojica M. (1960-) vidi Šutović, Milojica (1960-)

Шварцман, Лев Исаакович vidi Шестов, Лев Исаакович

 

Taboroši, Svetislav (1946-, autor dodatnog teksta) 251

Taboroši, Svetislav (1946-, urednik) 251

Teodorović, Zorana 299

Terré, Franţcois (1930-) 300

Terzić, Zlatoje (autor) 295

Tillotson, John 301

Tintor, Jugoslav (autor) 239

Todorić, Vladimir (autor) 178

Todorić, Vladimir 178

Todorović, Mirjana (1940-, recenzent) 296

Todorović, Vladimir (urednik) 309

Todorović, Vladimir 302

Tomanović, Duška (prevodilac) 178

Tomaševski, Katarina 303

Tomić, Bojana 304

Tomić, Ivana Maksimović- vidi Maksimović-Tomić, Ivana

Tomić, Milan (glavni i odgovorni urednik) 233

Tomić, Nataša Petrović- (1980-) vidi Petrović-Tomić, Nataša (1980-)

Tomić, Zoran (1956-, urednik) 178

Tomović, Nenad (prevodilac) 81

Tošić, Desimir (1920-2008) 305

Töttel, Ursula (urednik) 254

Townley, Ralph 306

Trifković, Milijana 310

Trifunović, Darko (1971-) 311

Trkulja, Jovica (1952-, recenzent) 296

Trkulja, Jovica (1952-) 312

Trninić, Verica (autor) 239

Tubić, Kristina 313

Turajlić, Srbijanka (autor dodatnog teksta) 118, 200

Twomey, David P. 314

 

Udruženje za odštetno pravo (Beograd) 160

United Nations. General Assembly 256

Universitatea de Vest din Timiýsoara 103

Univerzitet Singidunum. Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) (Beograd) 282

 

Vajs, Albert (1905-1964, ime povezano s jedinicom) 340

Vanjek, Ana (prevodilac) 225

Vasiljević, Mirko (1949-, član komisije za odbranu) 117

Vasiljević, Mirko (1949-, mentor) 7, 64, 70, 84, 144, 166, 199

Vasiljević, Mirko (1949-, recenzent) 113

Vasiljević, Mirko S. (1949-, mentor) 138

Vasiljević, Mirko S. (1949-) 318

Vasojević, Ljubomir (prevodilac) 339

Vasović, Ljiljana Milanković- vidi Milanković-Vasović, Ljiljana

Vatovec, Katarina (autor, urednik) 227

Велс, Херберт Џорџ vidi Wells, Herbert George

Veress, Emtod (urednik) 103

Vesić, Milica 319

Vilus, Jelena (1930-2013, recenzent) 251

Vinković, Mario (urednik) 236

Vinuesa, Raul Emilio (1943-, autor dodatnog teksta) 152

Visković, Nikola 321

Vitez, Miroslav (član komisije za odbranu) 22

Vlajković, Marija 322

Vodinelić, Vladimir V. (1948-) 323

Vojvodić, Mihajlo (recenzent) 192

Војводина 266

Vučić, Olivera (1953-, mentor) 51, 167, 313

Vučićević, Dragomir (urednik) 8, 26, 132

Vučinić, Marinko M. (urednik, autor dodatnog teksta) 189

Vučković, Marko 324

Vujačić, Ivan (autor dodatnog teksta) 123

Vujadinović, Dragica (1954-, recenzent) 277

Vujičić, Novak 325

Vukadin, Emilija (1949-, mentor) 72, 99

Vukadinović, Gordana (1949-, priređivač, sakupljač) 108

Vukadinović, Gordana (1949-, recenzent) 186

Vukadinović, Radovan (recenzent) 113

Vukčević, Dragan K. (urednik) 124

Vukobrat, Nada Bodiroga- vidi Bodiroga-Vukobrat, Nada

Vuković, Danilo (izdavač) 326

Vuković, Danilo 326

Vuković, Igor (1973-, mentor) 125, 197, 207

Vuković, Slaviša (1977-) 327

Vuletić, Vladimir (1978-, mentor) 174

 

Xuereb, Peter G. (urednik) 80

 

Wells, Herbert George 328

Weps, Olga 329

Wolf, Erik (urednik) 245

Wolfe, Ingrid (urednik) 79

Wolfer, Simon 330

 

Zečević, Miodrag (urednik, autor dodatnog teksta) 8

Zekavica, Radomir (1971-, autor) 262

Zerouki-Cottin, Djoheur (urednik) 78

Zihlmann, Peter 338

Златић Ивковић, Зорица (1949-) 339

Zlatić-Ivković, Zorica (1949-) 339

Zorić, Milanko (urednik) 194

 

Žarković, Nebojša (1958-) 341

Živković, Miloš (1972-, član komisije za odbranu) 63

Živković, Mirko 342

Živković, Nela (autor) 243

Žižić, Milorad A. 343, 344

Župan, Mirela (urednik) 142, 236

 


PREDMETNI REGISTAR

 

Acquis Communautaire 97

Agencija za licenciranje stečajnih upravnika 11

Akcije

- Cena 304

- Otkup 145

Akcionari - Informisanje 7

Akcionarska društva

- Akcionari 7

- Manjinski akcionari 64

- Preuzimanje 304

Albansko pitanje 297

Alibi 17

Analiza diskursa - Zbornici 190

Andrić, Ivo - Albansko pitanje 297

Antidiskriminacijsko pravo - Zbornici 232

 

Bankarstvo - Rečnici 168

Banke - Stečaj 161

Beogradski forum za svet ravnopravnih - Dokumenti 26

Beograd - Istorijska građa - 1918-1914 35

Bezbedonosna politika

- Evropska unija 159

- Srbija 159

Bezbedonosni sektor - Evropska unija 110

Biračko pravo - Zbornici 335

 

Carinske tarife - Predlozi - Zakoni 237

Crkva - Ljudska prava 81

 

Deca

- Seksualno zlostavljanje 216

- Socijalna zaštita 79

- Zdravstvena zaštita 79

Demokratija

- Moral 189

- Srbija 10

- Zbornici 86, 277

Denacionalizacija - Jugoslavija 302

Detektivska delatnost - Srbija - Zakoni 268

Devizni kurs - Pravna lica 74

Devizno poslovanje - Jugoslavija - Zakoni 273

Disciplinska odgovornost - Radni odnosi 164

Diskriminacija

- Sprečavanje - Srbija 310

- Zabrana

- Srbija - Zakoni - Komentari 224

- Zbornici 232

Dobrovoljni penzijski fondovi 31

Dobrovoljno penzijsko osiguranje 341

- Srbija 31

Dokazi - Nezakoniti 223

Doprinosi - Zdravstveno osiguranje - Srbija 136

Droga - Zloupotreba 2

- Suzbijanje 53

Drugi svetski rat 66, 67, 68

Društvena svojina 150

Društvene nauke - Metodologija istraživanje 173

Društveni ugovor 39

Društvo - Modernizacija - Srbija 10

Država blagostanja 23

Države - Sukcesija 206

Državna imovina - Raspolaganje 235

Državni službenici - Makedonija 96

Državni udar 261

Državnost - Srbija 10

 

Ekološko pravo

- Evropska unija 171

- Srbija 171

Ekonomija 123

Ekonomska politika

- Engleska 23

- Evropska unija 99

Ekonomski razvoj vidi Privredni razvoj

Ekonomsko pravo - Zbornici 196

Eksterna revizija 235

Elektronsko poslovanje - Ugovori 50

Enciklopedije - Opšte 286

Etika 238

- Policija 115

Etnički odnosi - Srbija 10

Etnologija 214

Eutanazija - Ljudska prava 246

Evropska unija 110

- Institucije 208

- Proširenje 228

Evropske ekonomske integracije 99

Evropske integracije 38, 110, 227, 228, 283

- Ljudska prava 159

Evropski ombudsman 324

Evropski parlament 324

Evropski sud za ljudska prava - Presude 205

Evropsko pravo 36, 37, 38, 133, 208, 301

Evrpska centralna banka 72

E-biznis 161

E-marketing 161

 

Facebook 55

Faktoring 172

Fakulteti - Diplome - Nostrifikacija 118

Federalizam - Evropska unija 283

Fejsbuk - Zaštita privatnosti 55

Filozofija istorije 291

Filozofija prava 137, 245, 284, 344

Filozofija 134

Filozofska antropologija 76

Finansijski izveštaji - Eksterni korisnici 247

Fiskalna politika - Evropska unija 99

Foklandska ostrva - Politička istorija 152

Foklandski rat - Istorijska građa 152

Franšizing 181

Fudbal - Profesionalni igrači 182

Funkcionalizam - Evropska unija 283

 

Gavrilović, Milan 90

Globalizacija 76, 86

Gradonačelnici - Beograd - 1918-1941 35

Građanska prava - Evropska unija 42

Građanski nadzornik - Srbija 95

Građansko pravo

- Jugoistočna Evropa - Zbornici 87

- Zbornici 195

Građanskopravna odgovornost - Lekari 91

Grujić, Jevrem 214

Grupno oporezivanje - Evropska unija 258

 

Harmonizacija prava

- Porodično pravo - Evropska unija 220

- Srbija

- Evropska Unija 250

- Evropska unija - Zbornici 251, 298

Hartije od vrednosti - Tržište - Republika Srpska 21

Helenizam 291

Hladni rat 151, 211

Homoseksualnost 9

Hrišćanstvo 291

 

Intelektualna svojina 314

- Srbija 161

Interna revizija 235

Internet 50, 314

- Autorska prava 325

Investiciono bankarstvo

- Rečnici 168

- Republika Srpska 70

Investiciono-razvojna banka - Republika Srpska 70

Islamski fanatizam 19

Islam 19

- Balkan 20

Istopolni brakovi 9

Istorija civilizacije 328

Istorija države i prava 289

Istorija

- Boka Kotorska 126

- Evropa

- 1914-1918 43

- 1939-1945 66, 67, 68

- Grčka (antička) 85

- Jugoslavija - 1990-1995 295

- Srbija

- Zbornici 272

- 1802-1819 219

Izbeglice - Zbornici 107

Izbori

- Glasanje 335

- Leksikoni 209

Izborna odluka 335

Izjava volje - Raskid ugovora 63

Izvršitelji - Privatni 161

 

Javna administracija - Makedonija 96

Javna preduzeća - Osnivanje 161

Javna uprava

- Makedonija 96

- Unapređenje - Srbija 243

Javne agencije - Ekologija 171

Javne nabavke

- Afrika 95

- Latinska Amerika 95

- Srbija 95

- Zbornici 235

Javni prihodi

- Krivičnopravna zaštita 139

- Utaja poreza 139

Javno beležništvo

- Bosna i Hercegovina - Zbornici 201

- Hrvatska - Zbornici 201

- Istorija 174

Javno pravo - Zbornici 44

Javnobeležničko pravo - Uporedno pravo 22

Jevreji - Srbija - Leksikoni 340

Jugoslavija - Rat - 1990-1995 295

Jugoslovensko pitanje - 1990-1995 295

 

Kamata 123

Kaznena politika - Srbija 155

Kazne - Saobraćaj - Prekršaji 28

Knjige - Cenzura - Srbija - 1941-1944 157

Kolektivni ugovori - Srbija 221

Kompanijsko pravo 27

- Evropska unija - Zbornici 80

- Grupe privrednih društava 113

- Srbija - Udžbenici 318

Kompjuterski kriminal - Zbornici 44

Komunitarno pravo 36, 37, 301

Kontrola ustavnosti vidi Ocena ustavnosti

Korporativno upravljanje 199

- Srbija - Zbornici 259

Korupcija

- Sprečavanje - Jugoistočna Evropa - Zbornici 235

- Suzbijanje - Zbornici 334

Kosovo - Agresija NATO 26

Kosovsko pitanje 26

Kriminal vidi Kriminalitet

Kriminalistika

- Alibi 17

- Medicinska 94

Kriminalitet

- Prevencija 327

- Suzbijanje - Srbija 53

Krivična dela

- Na radu 249

- Opojne droge 53

- Poreska 141

- Teško ubistvo - Kvalifikacije 197

- Zloupotrebe opojnih droga 2

Krivični postupak

- Dokazi - Srbija 149

- Nezakoniti dokazi 223

- Primena - Srbija - Zakonici 294

- Srbija - Priručnici 239

- Vanraspravno veće 111

Krivični zakonik - Srbija 267

Krivični zakoni - Srbija 267

Krivično delo

- Poreska utaja 139

- Trgovine ljudima 207

- Učestvovanje u tuči 125

Krivično pravo

- Hrvatska - Udžbenici 140

- Zbornici 44, 142, 195

Kulturne prilike - Srbija - 20.vek 54

Kvazi kontrakti 89

 

LGBT pokret 9

Lingvistika 190

 

Ljudska prava 49, 86, 256, 262

- BiH 77

- Demokratija - Zbornici 277

- Hrišćanski aspekt 81

- Konvencije - Zbornici 232

- Kršenje - Rat - SFRJ(bivša) 231

- Verske zajednice 75

- Zaštita 41, 45

- Internet 55

- Zbornici 196

- Zemlje u razvoju 303

- Životna okolina 12

Ljudski resursi - Upravljanje 235

 

Maloletnici - Delikventi - Resocijalizacija - Srbija 252

Maloletnička delikvencija - Srbija - Zbornici 252

Manjinski akcionari - Prava 64

Medicinsko pravo - Odgovornost lekara 91

Međunarodna arbitraža - Zbornici 106

Međunarodna prodaja robe

- Raskid ugovora 198

- Uporedno pravo - Zbornici 106

Međunarodna trgovinska saradnja - EU - SAD 24

Međunarodne organizacije - Evropska unija 92

Međunarodni odnosi - SAD

- EU 24

- SSSR 211

- Srbija - Švedska - Zbornici 288

- SRJ - Zbornici 194

- Velika Britanija - Argentina 152

Međunarodni ugovori - Sukcesija 206

Međunarodno privatno pravo

- Rešavanje sukoba zakona 342

- Zbornici 106

Međunarodno trgovinsko pravo 27

Međunarodnopravni subjektivitet - Evropska unija 92

Metodologija društvenih nauka 173

Ministarstva - Organizacija 243

Mirno rešavanje sporova - Ujedinjene nacije 148

Monetarna politika - Evropska unija 72, 227

Muslimani

- Balkan 18, 19

- Istorija - Balkan 20

 

Nacionalna bezbednost - Srbija - Zakoni 268

Nacionalni identitet - Srbi 296

Naknada štete - Zbornici 160

Nasleđivanje - Supružnici 30

Nauka - Leksikoni 286

Neosnovano obogaćenje 89

Nesvrstani vidi Pokret nesvrstanih

Nezavisni direktori 199

Notarijat vidi Javno beležništvo

Notarijat

- BiH vidi Javno beležništvo

- Istorija 22, 174

Novac 123

Novčani depozit - Ugovori 166

Nužni deo

- Jugoslavija 52

- Srbija 52

 

Obaveštajna služba 16

Obaveštajni rad 16

Obaveštajno-bezbedonosne službe 235

Ocena ustavnosti 51

Odbrana

- Parlamentarna kontrola 235

- SRJ 194

Odgovornost

- Deliktna 307

- Građanskopravna 308

- Ugovorna 307, 308

Odgovornst - Građanskopravna 307

Održivi razvoj - Srbija 40

Ograničeno radno vreme 184

Ombudsman

- Evropska unija 324

- Zbornici 235

Onfre, Mišel 134

Organizacija Srpska odbrana 56, 57, 58

Organizovani kriminalitet

- Ljudska prava 49

- Zbornici 69

Organizovani kriminal - Suzbijanje - Evropa - Zbornici 254

Oružani sukobi - Ljudska prava - Zaštita 231

Osiguranje od odgovornosti 307

Osiguranje života 341

Osiguranje

- Posredovanje 84, 241

- Srbija - Zbornici 259

- Upravljanje portfoliom 161

- Zbornici 160

Osmansko carstvo 18, 19, 20

Osobe sa profesionalnim bolestima - Rehabilitacija 264

 

Parnični postupak - Srbija

- Sudska praksa 3

- Zakoni 3, 212

PDV vidi Porez na dodatu vrednost

Pejovich, Svetozar 218

Penzijsko osiguranje - Srbija 31

Philosophy, Ancient 226

Pokret nesvrstanih 151

Policijska etika 115

Policijski rad - U zajednici 159

Politička ekonomija 39

Politička istorija - Srbija 90, 285

Politička kultura 124

Političke organizacije - Zabrana 281

Političke partije vidi Političke stranke

Političke prilike

- Jugoslavija 54

- Srbija - 2000-2012 188

Političke stranke 263

Političke teorije 42

Politički identitet 124

Politika 124

Poreske olakšice 143

Poreski kriminalitet - Suzbijanje 141

Poreski sistem

- BiH 258

- Oslobođenja 143

- Srbija 229

Poresko planiranje - Srbija - Zbornici 234

Poresko pravo - Srbija - Zbornici 234

Porez na dobit pravnih lica - Srbija - Zbornici 234

Porez na dodatu vrednost 143

- Srbija - Zbornici 234

Porez na dohoadak građana - Srbija - Zbornici 234

Porez na imovinu - Srbija - Zbornici 234

Porodice - Herceg Novi 126

Porodični zakon - Srbija - 2005 - Komantari 14

Porodično pravo

- Unifikacija - Evropska unija - Zbornici 220

- Zbornici 82

Porodičnopravni odnosi - Zbornici 82

Poslovno pravo 314

Posrednici osiguranja 84

Posredovanje u osiguranju 241

Potrošači

- Kolektivni interesi 112

- Zaštita

- Češka 153

- Srbija 153

Potrošačko pravo 112

- Srbija - Zbornici 259

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti 313

Povraćaj u pređašnje stanje 89

Povreda radne obaveze 249

Pravna država - Zbornici 162

Pravna ličnost - Proboj - Hrvatska 161

Pravna shvatanja

- Vrhovni kasacioni sud 29

- Vrhovni sud 29

Pravni fakultet u Beogradu - Prijemni ispiti - Priručnici 312

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu vidi Pravni fakultet u Beogradu

Pravni fakultet

- Istočno Sarajevo - 1946-2011 233

- Istorija - Srbija 242

Pravni sistem

- Francuska - Zbornici 316

- Srbija - Zbornici 251

Pravnici - Obrazovanje - Istorija 242

Pravo na imovinu 41

Pravo na privatnost 159

Pravo na slobodu izražavanja 45

Pravo na slobodu - BiH 77

Pravo osiguranja 84

Pravosuđe - Evropska unija 110

Pravo - Evropska unija 38, 133, 208

Predizborna kampanja 335

Prekršaji - Srbija - Zakoni 269

Pretkrivični postupak

- Maloletnici - Zbornici 252

- Vanraspravno veće 111

Prijemni ispit - Pravni fakultet u Beogradu 312

Privatizacija

- Jugoslavija 302

- Zbornici 218

Privatna svojina - Nacionalizacija - Jugoslavija 302

Privatno obezbeđenje - Srbija - Zakoni 268

Privredna društva

- Direktori - Pravni status 199

- Dužnosti 144

- Evropska unija - Zbornici 80

- Grupe 113

- Javni beležnici 22

- Ogranak - Porezi 138

- Povezivanje 113

- Registracija - Zbornici 161

- Srbija 318

- Statusne promene 71

- Vanparnični postupak 161

Privredni razvoj 260

Privredno pravo - Notari 22

Priznanje okrivljenog - Krivični postupak - Srbija 149

Profesionalna etika 238

Profesionalne bolesti - Rehabilitacija bolesnika 264

Profesionalni fudbaleri 182

Prvi srpski ustanak 219

Prvi svetski rat 43

- Istoriografija - Zbornici 272

- Srbija - Zbornici 272

- 1914-1918 248

Psihijatrija 202

 

Računovodstveni standardi 74

Rad kod kuće 114

Rad od kuće 114

Rad u domaćinstvu 114

Radni odnos - Prestanak 101

Radnici

- Prava - Evropska unija 274

- Pravo na participaciju - Samoupravljanje 177

Radno pravo - Nemačka 102

Radno vreme - Ograničeno 184

Raskid ugovora zbog neizvršenja 63

Ratni zarobljenici - Međunarodni oružani sukobi 176

Ravnopravnost - Zaštita - Srbija 313

Razvod braka 47

Regionalna politika 203

Regionalni razvoj 203

- Zbornici 142, 236

Rentno osiguranje 341

Revolucija 261

Rimsko pravo 276

Rodna ravnopravnost 232

Romi - Prava - Prava - Srbija 310

 

Samoupravljanje - Prava radnika 177

Saobraćaj - Bezbenost - Srbija - Zakoni 28

Savremeno društvo - Brak 156

Seksualna zloupotreba - Deca 216

Simeon Mirotočivi vidi Stefan Nemanja

Sloboda izražavanja - Zaštita - Međunarodni instrumenti 45

Sloboda udruživanja 263

Socijalna patologija 116

Socijalna psihijatrija 202

Socijalni stanovi vidi Socijalno stanovanje

Socijalno pravo - Srbija - Doktorske disertacije 326

Socijalno stanovanje 215

Socijalnopatološke devijacije 116

Sociologija politike 296

Sociologija - Zbornici 190

Spoljna politika

- Kraljevina Srbija - 1903-1914 - Istorijska građa 59, 60, 61, 62

- Srbija 159

- 1903-1914 - Dokumenti 56, 57, 58

Sport - Agenti 182

Srbija

- Evropske integracije - Zbornici 288

- Istorija

- 12v 339

- 1914-1918 248

Srbi - 1991-1995 - Hrvatska - Zbornici 107

Srpski književni glasnik - Srbija - Bibliografije 73

Srpsko pitanje 248

Standardizacija - Srbija - Zakoni 34

Stečajni postupak - Srbija 11

Stečajni upravnici - Licenciranje - Srbija 11

Stečaj - Međunarodni - BiH 161

Stefan Nemanja 339

Strana ulaganja

- Direktna - Odgovornost 117

- Sporazumi 4

Studentski pokret - Jugoslavija - 1938-1941 305

Sudska praksa - Evropski sud za ljudska prava 205

Sukob interesa 235

- Kompanijsko pravo 144

Sukob zakona - Rešavanju 342

Surogat materinstvo 156

Svetski poredak - Zbornici 194

 

Šef države - Nadležnosti - SAD 167

Štampa - Srbija 109

Švedska - Međunarodni položaj - Zbornici 288

 

Tajni podaci

- BiH vidi Tajni podaci

- Zaštita

- Bosna i Hercegovina 333

- Crna Gora 333

- Slovenija 333

- Srbija 333

Tasić, Đorđe - Filozofija 137

Teorija države 289, 321, 343

Teorija prava 186, 289, 321, 344

- Zbornici 108

Terorizam 261

- Suzbijanje 88, 159

- Međunarodna saradnja 6, 165

Teška ubistva - Kvalifikovana niskim pobudama 197

Tošić, Desimir 305

Transseksualnost 232

Tranzicija

- Strane investicije 4

- Zbornici 218

Trgovina ljudima 207

- Suzbijanje 32, 187

Trgovinsko pravo 27

Truska - Istorija 18

Tržišna ekonomija - Zbornici 218

Tržište kapitala - Nadzor - Republika Srpska 21

Turcizmi - Srpski jezik 292

Turska - Istorija 19

 

Učestvovanje u tuči - Inkriminacija 125

Udruženja pravnika - Hrvatska - 1962-2012 217

Ugovor o depozitu - Banke 166

Ugovor o distribuciji 33

Ugovor o faktoringu 172

Ugovor o franšizingu 181

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima 319

Ugovor o privremenom radu 319

Ugovor o radu

- Otkaz 249

- Srbija 221

Ugovori

- Efekti - Švajcarska 98

- Sloboda volje 300

Ugovorno pravo 300

- Švajcarska 98

Ujedinjene nacije - Generalni sekretar - Rešavanje sporova 148

Univerzalna deklaracija o pravima čoveka 256

Uprava grada Beograda - 1918-1941 35

Upravljanje kvalitetom - Srbija - Zakoni 34

Upravni ugovori 170

Upravno pravo - Zbornici 196

Ustavna kontrola

- Hrvatska 179

- SFRJ(bivša) 180

Ustavni sudovi 42

Ustavni sud

- BiH 77

- Hrvatska 179

Ustavno pravo

- Crna Gora 146

- Evropska unija 227

- Hrvatska 179

- Jugoistočna Evropa 42

- SFRJ 180

- Srbija 210

- Zbornici 122

Ustavnost 51

- SFRJ 180

- Srbija 188

- Zbornici 122, 277

Ustav

- Srbija 265, 266

- Vojvodina 266

Uzbunjivači - Zbornici 334

Uzbunjivanje

- Bezbednost 334

- Zbornici 334

 

Vanbračna zajednica 156

Vantelesna oplodnja 156

Verske zajednice - Evropski sud za ljudska prava 75

Verski lideri 75

Veterinarstvo - Srbija - Zakoni 331

Viktimologija 320

Visko školstvo - Kontrola kvaliteta 200

Visoko obrazovanje

- Akreditacija - Srbija 200

- Diplome - Ekvivalencija 118

- Kontrola kvaliteta 315

Visoko školstvo

- Evaulacija vidi Visokoškolsko obrazovanje

- Kontrola kvaliteta 315

- Nostrifikacija 118

Visokoškolsko obrazovanje - Akreditacija 315

- Srbija 200

Vlada Srbije - Istorija 285

Vladavina prava 86

- Zbornici 44, 162

Vrhovni kasacioni sud - 1964-2014 - Bilteni 29

 

Zabranjene knjige - Srbija - 1941-1944 157

Zakonik o krivičnom postupku 294

Zakonodavna vlast - Srbija - Zbornici 282

Zakonodavni postupak - Unapređenje - Srbija - Narodna skupština 282

Zakonski naslednici - Supružnici 30

Zaposleni

- Disciplinska odgovornost 164

- Kolektivno otpuštanje 101

- Promena poslodavca 71

- Višak 101

Zaposlenost 123

Zaštita na radu - Evropska unija 274

Zatvorska kazna - Alternativa - Zbornici 5

Zdravstveni sistem - Deca - Zaštita 79

Zdravstveno osiguranje - Srbija 136

 

 

Životinje

- Prava 280

- Pravna zaštita 65

- Zaštita 280

Životna osiguranja 341

Životna sredina

- Regionalna zaštita - Zbornici 236

- Srbija - Zakoni 119

- Zaštita 12, 97, 171

- Harmonizacija propisa - Srbija 97

- Međunarodni standardi 119

- Zbornici 142

 


  

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

   БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду, Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Dostupno i na:                              

http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/bilten2011

-1.htm. - Тромесечно. – Текст ћир. и лат. - 

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига 

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849