ISSN  2217-5571

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

 

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 4/2014

 

Уредница Ивана Пајић,

дипломирани библиотекар саветник

 

 

1                                                B II 58680
ACEMOGLU, Daren, 1967-
        Zašto narodi propadaju : poreklo moći, prosperiteta i siromaštva / Daron Asemoglu i Džejms A. Robinson ; prevod s engleskog Đorđe Trajković i Stefan Trajković Filipović. - Beograd : Clio, 2014 (Subotica : Rotografika). - 565 str., [16] str. s tablama : ilustr. ; 23 cm

ISBN 978-86-7102-468-6 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID
209493516

2                                                Mas. 1104/+CD
ADAMOVIĆ, Ivana
        Ugovor o konzorcijalnom kreditu : master rad / Ivana Adamović. - Beograd : [I. Adamović], 2014. - 77 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

COBISS.SR-ID
513408689

3                                                B III 168229
        AKTUELNI problemi ustavnih promena : (komplet referata) : savetovanje [održano] 18. aprila 1988. godine, Niš / [urednik Dušan Paravina]. - Niš : Pravni fakultet, 1988 ([s. l. : s. n.]). - 268 str. ; 29 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
512286613

4                                                Mas. 1127/+CD
ALEKSIĆ, Marina
        Republika Srbija i povreda člana 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama : master rad / Marina Aleksić. - Beograd : [M. Aleksić], 2014. - 74 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID
513527729

5                                                Mas. 1181/+CD
ALINČIĆ, Tamara
        Veštačenje vatrenog oružja : master rad iz Kriminalistike / Tamara Alinčić. - Beograd : [T. Alinčić], 2014. - 61 list : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513546417

6                                                B II 58646
ALIYEV, Etibar Ali ogly
        International transport law : textbook / E.A. Aliyev ; translator, lecturer Nargiz Asafgizi Aliyeva. - 651 str. ; 22 cm

ISBN 978-9952-440-39-8 !
COBISS.SR-ID
513497777

7                                                Sem. 1371/+CD
AL-Tamimi, Hayder Ajeel Fadhil
        Kako tumačiti član 51 Povelje Ujedinjenih nacija : seminarski rad / Hayder Ajeel Fadhil Al-Tamimi. - Beograd : [ H. A. F. Al-Tamimi], 2014. - 18 listova ; 30 cm + 1 elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Plast.)
COBISS.SR-ID
513516465

8                                                Mas. 1157/+CD
ANDROVIĆ, Igor
        Takse u Republici Srbiji : master rad iz Javnih finansija i poreskog prava / Igor Andrović. - Beograd : [I. Andrović], 2014. - 48 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513528497

9                                                Poz.br. 767
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Nasledno pravo / Oliver Antić. - 5. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 152 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 5)

ISBN 978-86-519-0824-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID
203180044

10                                              B II 58702
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Obligaciono pravo / Oliver Antić. - 8. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 595 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd [i] Dosije studio, Beograd)

ISBN 978-86-7630-529-2 ( PF)
ISBN 978-86-6047-156-9 ( DS)
COBISS.SR-ID
211554060

11                                              Mas. 1150/+CD
ANTONIJEVIĆ, Vladimir
        Uticaj nepravičnih odredbi u potrošačkim ugovorima na konkurenciju : master rad iz Ekonomskog prava / Vladimir Antonijević. - Beograd : [V. Antonijević], 2013. - 64 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513524913

12                                              Poz.br. 769
BABIĆ, Ilija, 1951-
        Uvod u građansko pravo i stvarno pravo / Ilija Babić. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2013 (Beograd : Glasnik). - 517 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 2)

ISBN 978-86-519-1780-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
201354252

13                                              Mas. 1112/+CD
BAJIĆ, Slavica
        Održivi razvoj u međunarodnim i evropskim organizacijama : master rad iz Prava evropskih integracija / Slavica Bajić. - Beograd : [S. Bajić], 2014. - 63 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513537457

14                                              Mas. 1110/+CD
BALNOŽAN, Kristina
        Socijalna zaštita - pravo na materijalnu podršku : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Kristina Balnožan. - Beograd : [K. Balnožan], 2014. - 77 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513406641

15                                              Sem. 3593
BASSNEY, Kevin
        Unionization and Unemployment : [seminar paper] : [seminarski rad] / Kevin Bassney. - Beograd : [K. Bassney], 2014. - 34 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
(Broš.)
COBISS.SR-ID
513564849

16                                              B II 58660
BEGOVIĆ, Boris, 1956-
        Ekonomija za pravnike / Boris Begović, Miroljub Labus, Aleksandra Jovanović. - 5. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 597 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta ,Beograd])

ISBN 978-86-7630-522-3 ( PF)
ISBN 978-86-6047-150-7 ( DS)
COBISS.SR-ID
210686220

17                                              Sem. 3592
BIJELOVIĆ, Aleksandra
        Could Turkey's European Union Membership Improve the EU's Influence in the Midle East and North Africa? : seminar paper : [seminarski rad] / Aleksandra Bijelovic. - Beograd : [A. Bijelović], 2013. - 34 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513564593

18                                              B II 58677
BING, Jon, 1944-
        Legal decisions and information systems / by Jon Bing [and] Trygve Harvold. - Oslo : Universitetsforlaget, 1977. - 272 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Publications of the Norwegian Research Center for Computers and Law Karl Johans ; gt. 37)

ISBN 82-00-05031-9 (karton)
COBISS.SR-ID
89747458

19                                              Mas. 1109/+CD
BLAGOJEVIĆ, Maja
        Tretman amortizacije prema računovodstvenom i poreskom zakonodavstvu : master rad / Maja Blagojević. - Beograd : [M. Blagojević], 2014. - 30 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513406385

20                                              Mas. 1115/+CD
BLAŽEVIĆ, Iva
        Upravni spor i ćutanje uprave : master rad iz Upravnog prava / Iva Blažević. - Beograd : [I. Blažević], 2014. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513536945

21                                              B I 121153
BOGDANOVIĆ, Boško
        Latinsko-srpski rečnik : sa kartama staroga sveta / izradili Boško Bogdanović, Svetomir Ristić. - 3, popravljeno i umnoženo izd. - Beograd : Knjižarnica Rajkovića i Đukovića, [1931] (Beograd : "Davidović"). - X, 649 str. ; 19 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
98287111

22                                              Mas. 1240/+CD
BOJOVIĆ, Marko
        Ličnopravni odnosi roditelja i dece : master rad iz predmeta Novi i reformisani instituti porodičnog prava / Marko Bojović. - Beograd : [M. Bojović], 2014. - 64 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513566129

23                                              Mas. 1235/+CD
BOJOVIĆ, Stefan
        Odgovornost za povredu autorskog prava i srodnih prava putem onlajn platformi za direktnu razmenu sadržaja između korisnika : master rad iz predmeta Autorsko pravo i srodna prava / Stefan Bojović. - Beograd : [S. Bojović], 2014. - 70 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513529521

24                                              Mas. 1111/+CD
BORIČIĆ, Đurđa
        Patentna zaštita pronalazaka u oblasti biotehnologije : master rad iz predmeta Patentno pravo / Đurđa Boričić. - Beograd : [Đ. Boričić], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513406897

25                                              Mas. 1194/+CD
BOSANAC, Vasja
        Punovažnost arbitražnog sporazuma : master rad / Vasja Bosanac. - Beograd : [V. Bosanac], 2014. - 50 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513547953

26                                              Sem. 3588
BOŽIĆ, Marija
        Collective identity and the future of the European Union : seminar paper : [seminarski rad] / Marija Božić. - Belgrade [i. e.] Beograd : [M. Božić], 2014. - 10 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513522353

27                                              B II 58671
BRACANOVIĆ, Slobodan N., 1956-
        Ekonomija, država i društvo / Slobodan N. Bracanović. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Ekonomski fakultet, 2014 (Žiča : Kvark). - 454 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-86-80127-72-9 ( karton)
COBISS.SR-ID
206312716

28                                              Mas. 1179/+CD
BRKOVIĆ, Jelena
        Tragovi kod saobraćajnih krivičnih dela : master rad iz Kriminalistike / Jelena Brković. - Beograd : [J. Brković], 2014. - 83 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513545393

29                                              B I 121152
BRZEZINSKI, Zbigniew, 1928-
        Amerika - Kina i sudbina sveta : strateška vizija / Zbignjev Bžežinski ; [sa engleskog preveo Slobodan Divjak]. - Beograd : Albatros Plus, 2013 (Beograd : Draslar partner). - 212 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Biblioteka Chronogram)

ISBN 978-86-6081-114-3 (broš.)
COBISS.SR-ID
198065420

30                                              Mas. 1147/+CD
BULATOVIĆ, Milica
        Uloga nezavisnih direktora i nadzornog odbora u unutrašnjoj kontroli privrednog društva : master rad / Milica Bulatović. - Beograd : [M. Bulatović], 2013. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513525681

31                                              Mas. 1227/+CD
BURGIĆ, Dušica
        Međunarodno pravna zaštita dece u oružanim sukobima : master rad iz Međunarodnog humanitarnog prava / Dušica Burgić. - Beograd : [D. Burgić], 2014. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Broš.)
COBISS.SR-ID
513557681

32                                              B II 58695
        CASES illustrating general principles of the law of contract, / by John C. Miles and J.L. Brierly. - Oxford, : Clarendon Press, 1923. - XVI, 528 str. ; 23 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID
513561009

33                                              B II 58692
CIGLER, Snežana
        Načelo legaliteta i oportuniteta krivičnog gonjenja / Snežana Cigler. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 1995 (Novi Sad : Futura). - 132 str. ; 23 cm

ISBN 86-80769-28-2 (broš.)
COBISS.SR-ID
93306887

34                                              B III 168223
        COMPUTER and telecommunications law review : the journal of e-commerce, technology and communications / [editor M. T. Michèle Rennie]. - London : Sweet & Maxwell, 2014. - Str. [185]-221, NI-129-NI-149 ; 30 cm. - (CTLR, ISSN 1357-3128 ; Vol. 20, iss. 7)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513498289

35                                              B II 58686
CORTEN, Olivier, 1964-
        Le droit contre la guerre : l'interdiction du recours à la force en droit international contemporain / Olivier Corten ; préface de Bruno Simma. - 2e édition revue et augmentée. - Paris : Ed. Pédone, cop. 2014. - VII, 932 str. ; 24 cm

ISBN 978-2-233-00700-1 (broš.)
ISBN 2-233-00700-X
COBISS.SR-ID
513541041

36                                              B II 58685
        CROSS currents : family law and policy in the United States and England / edited by Sanford N. Katy, John Eekelaar, Mavis Maclean. - Reprinted ed. - Oxford : Oxford University Press, 2005. - XII, 667 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-19-826820-3 (karton)
COBISS.SR-ID
513540529

37                                              Mas. 1221/+CD
CUCIĆ, Vanja
        Izuzeća od zabrane vertikalnih sporazuma u pravu Srbije i Evropske unije : master rad iz Prava konkurencije / Vanja Cucić. - Beograd : [V. Cucić], 2014. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513556145

38                                              Mas. 1118/+CD
CVETIĆANIN, Nataša
        Mogućnost shodne primene stečajnih propisa u postupku dobrovoljne likvidacije privrednih društava : master rad / Nataša Cvetićanin. - Beograd : [N. Cvetićanin], 2014. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513529265

39                                              Mas. 1158/+CD
CVETKOVIĆ, Marija
        Nasilje u porodici : mere zaštite sa aspekta sudske prakse : master rad iz predmeta Nasilje u porodici / Marija Cvetković. - Beograd : [M. Cvetković], 2014. - 47 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513530801

40                                              Mas. 1237/+CD
CVIJIĆ-Metlić, Jelena
        Pravo na djelotvoran pravni lijek u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava : master rad / Jelena Cvijić Metlić. - Beograd : [J. Cvijić-Metlić], 2014. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513565361

41                                              Mas. 1108/+CD
ČEČAR, Marijana
        Međunarodna pravila o odgovornosti država prema Nacrtu Komisije za međunarodno pravo Ujedinjenih nacija : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Marijana Čečar. - Beograd : [M. Čečar], 2014. - 48 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513407153

42                                              B II 58694
ČITAONICA srpska (Novi Sad)
        Ustav za Čitaonicu srpsku u Novom Sadu / [priredili Dragan Kojić, Vladimir Jokanović]. - Fototipsko izd. - Novi Sad : Narodna biblioteka, 1993 (Novi Sad : Dobra vest). - 33 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Blago zavičaja)

ISBN 86-82275-01-5 ( karton)
COBISS.SR-ID
50624519

43                                              Mas. 1133/+CD
ĆETKOVIĆ, Mina
        Forma zaključenja braka : master rad / Mina Ćetković. - Beograd : [M. Ćetković], 2014. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513531057

44                                              Mas. 1168/+CD
DABIĆ, Daliborka
        Zaštita potrošača i primaoca usluga u Evropskoj uniji : master rad iz Prava evropskih integracija / Daliborka Dabić. - Beograd : [D. Dabić], 2014. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513541553

45                                              Mas. 1166/+CD
DAČIĆ, Tamara
        Razvoj pravila o međunarodnim ugovorima između međunarodnih organizacija i država u radu Komisije za međunarodno pravo : master rad iz predmeta Međunarodno javno pravo / Tamara Dačić. - Beograd : [T. Dačić], 2014. - 59 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513540273

46                                              Mas. 1201/+CD
DEDOVIĆ, Miljana
        Funkcionisanje Jugoslovenske kinoteke u svetlu međunarodnog i evropskog sistema zaštite audiovizuelnog kulturnog nasleđa : master rad / Miljana Dedović. - Beograd : [M. Dedović], 2014. - 45 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513549745

47                                              B II 58684
DELIBAŠIĆ, Veljko, 1967-
        Titula advokat oduzima mi pravo na strah : moje završne reči / Veljko M. Delibašić. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet, 2014 (Novi Sad : Mala knjiga). - 232 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-044-6 ( karton)
COBISS.SR-ID
290899719

48                                              B II 14925/A/1
DEMANGEAT, Charles, 1820-1896
        Cours élémentaire de droit romain : contenant 1° un abrégé de l'histoire externe du droit romain, 2° l'explication complète des institutes de Gaius et des institutes de Justinien, 3° l'explication des principaux textes du digeste et du code, ainsi que des novelles qui s'y rapportent. T. 1, Correspondant aux livres 1 et 2 des institutes / par M. Charles Demangeat. - 3e éd. revue et augmentée. - Paris : A. Marescq ainé, 1876. - 880 str. ; 23 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID
513383345

49                                              Mas. 1097/+CD
DESPOTOVIĆ, Ana
        Prava pacijenata i odgovornost lekara u Republici Srbiji : master rad iz predmeta Radno i socijalno pravo / Ana Despotović. - Beograd : [A. Despotović], 2014. - 80 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513404337

50                                              Sem. 3585
DIČIĆ-Kostić, Nevena
        Compliance with Court of justice of the European Union's judgements : step towards building democracy in the EU : seminar paper : [seminarski rad] / Nevena Dičić Kostić. - Beograd : [N. Dičić Kostić], 2014. - 11 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513410737

51                                              B II 58197
DOKMANOVIĆ, Mirjana, 1957-
        Globalizacija i razvoj zasnovan na ljudskim pravima iz rodne perspektive / Mirjana Dokmanović. - Novi Sad : Zavod za ravnopravnost polova, 2012 (Petrovaradin : Futura). - 210 str. : tabele ; 21 x 24 cm

ISBN 978-86-86259-13-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
269043975

52                                              Mas. 1163/+CD
DOMIĆ, Branka
        Vanbračna zajednica : pravne dileme u našem i uporednom pravu : master rad / Branka Domić. - Beograd : [B. Domić], 2014. - 42 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513539505

53                                              Mas. 1159/+CD
DROBNJAKOVIĆ, Danka
        Problem demokratskog deficita u Evropskoj uniji : master rad / Danka Drobnjaković. - Beograd : [D. Drobnjaković], 2014. - 29 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513534897

54                                              B II 13350
DUBOIS, Louis-Paul, 1868-1938
        Opštinske finansije / od L. Pol-Diboa ; s piščevim dopuštenjem preveo Mil. R. Vesnić. - Beograd : Finansijski pregled, 1900 (Beograd : Miloš Veliki - Štamparija Bojovića i Mićića). - VIII, 214 str. : tabele ; 24 cm. - ( Finansijska biblioteka ; knj. 2)

COBISS.SR-ID
133260295

55                                              B II 58636
DUČIĆ, Nićifor
        Krmčija moračka : opis rukopisa : Fotijevi predgovori : gradski zakon / opisao i izdao N. Dučić. - Beograd : Državna štamparija, 1877. - 134 str. ; 23 cm. - ( Glasnik Srpskog učenog društva. Odeljenje 2 ; knj. 8)

COBISS.SR-ID
2881287

56                                              Mas. 1137/+CD
DURAN, Srđan
        Javni beležnik kao poverenik suda u ostavinskom postupku : master rad iz predmeta Ostavinski postupak i upućivanje na parnicu / Srđan Duran. - Beograd : [S. Duran], 2014. - 50 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513532337

57                                              Mas. 1172/+CD
ĐAKOVIĆ, Nikola
        Radnopravni položaj maloletnika : sa posebnim osvrtom na zabranu dečijeg rada : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Nikola Đaković. - Beograd : [N. Đaković], 2014. - 98 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513543089

58                                              B II 58609
ĐILAS, Milovan, 1911-1995
        Slutnja postkomunističkog haosa / Milovan Đilas ; predgovor Latinke Perović. - Beograd : Simunsen, 1997 ( Novi Beograd : Centar za unapređenje poslovanja). - IV, 32 str. ; 21 cm. - ( Biblioteka "Milan Grol")

ISBN 86-901725-1-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID
512591965

59                                              Mas. 1174/+CD
ĐOKIĆ, Milica
        Pismeno zaveštanje pred svedocima : uporednopravno : master rad iz Naslednog prava / Milica Đokić. - Beograd : [M. Đokić], 2014. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

COBISS.SR-ID
513543601

60                                              Mas. 1189/+CD
ĐORĐEVIĆ, Ana
        Evropski standardi prava na slobodu udruživanja : master rad / Ana Đorđević. - Beograd : [A. Đorđević], 2014. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513553841

61                                              B II 58625/1/1
ĐORĐEVIĆ, Andra, prof. prava u Velikoj školi, 1854-1914
        Sistem privatnoga (građanskoga) prava Kraljevine Srbije : u vezi s međunarodnim privatnim pravom. Knj. 1, Opšti deo : (prva polovina) / napisao Andra Đorđević. - U Beogradu : Kraljevska-srpska državna štamparija, 1893 (Beograd : Kraljevska-srpska državna štamparija). - 350 str. ; 23 cm
COBISS.SR-ID
85407751

62                                              B II 58625/1/2
ĐORĐEVIĆ, Andra, 1854-1914
        Sistem privatnoga (građanskoga) prava Kraljevine Srbije : u vezi s međunarodnim privatnim pravom. Knj. 1, Opšti deo : druga polovina / napisao Andra Đorđević. - U Beogradu : Kraljevska-srpska državna štamparija, 1896 (Beograd : Kraljevska-srpska državna štamparija). - 319 str. ; 23 cm

COBISS.SR-ID
86131207

63                                              Mas. 1225/+CD
ĐORĐEVIĆ, Miroslav
        Locatio conductio operis faciendi : uporedno pravni pristup : master rad iz Rimskog prava / Miroslav Đorđević. - Beograd : [M. Đorđević], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513557425

64                                              Mas. 1113/+CD
ĐORĐEVIĆ, Nenad
        Antidampinške mere u pravu Srbije, uporednom pravu i praksi STO : master rad iz Međunarodnog privrednog prava / Nenad Đorđević. - Beograd : [N. Đorđević], 2014. - 69 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513537713

65                                              Mas. 1220/+CD
ĐULČIĆ, Sandra
        Mera bezbednosti obaveznog lečenja narkomana : master rad / Sandra Đulčić. - Beograd : [S. Đulčić], 2014. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513556401

66                                              B II 58655/2
ĐURĐEV, Aleksandar B.
        Ustavno pravo. [Knj.] 2, Organizacija državne vlasti / Aleksandar B. Đurđev. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2001 (Budisava : Krimel). - 271 str. ; 24 cm. - ( Edicija Udžbenici / Pravni fakultet)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
167166215

67                                              Sem. 3589
ĐURIĆ, Đuro M.
        Akcioni plan Evropske komisije za modernizaciju evropskog kompanijskog prava i korporativnog upravljanja : pravci delovanja organa EU ka uspostavljanju modernog pravnog okvira poslovanja : seminarski rad / Đuro M. Đurić. - Beograd : [Đ. M. Đurić], 2014. - 25 listova ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID
513538225

68                                              Mas. 1236/+CD
ĐUROVIĆ, Bojana
        Jemstva nezavisnosti sudija ustavnih sudova : master rad iz Ustavnog prava / Bojana Đurović. - Beograd : [B. Đurović], 2014. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513531825

69                                              Mas. 1230/+CD
EROR, Vanja
        Uporedno pravna analiza zaštite stare i retke knnjige : master rad / Vanja Eror. - Beograd : [V. Eror], 2014. - 78 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513545649

70                                              B Z I 2972
        EVROPSKA konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. - Beograd : Paragraf Co ; Novi Sad : Paragraf Lex, 2012 (Nova Pazova : Beograf). - 84 str. ; 20 cm. - (Pravni instruktor : časopis za pravnu teoriju i praksu)

Sadržaj: Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda ; Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda izmenjena u skladu sa Protokolom br. 11 ; Brajtonska deklaracija (2012) ; Brighton declaration (2012) ; Deklaracija iz Interlakena (2010) ; Preporuka br. R (20014) 5 Komiteta ministara zemljama članicama o proveri usaglašenosti predloga zakona, postojećih zakona i upravne prakse sa standardima navedenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima ; Preporuka br. R (2004) 6 Komiteta ministara zemljama članicama o poboljšanju domaćih pravnih sredstava.

ISBN 978-86-915793-2-6 (broš.)
COBISS.SR-ID
192882956

71                                              B II 58603
        EX iusta causa traditum : essays in honour of Eric H. Pool / editor Rena van den Bergh. - [Pretoria] : University of South Africa, 2005. - XVII, 441 str. : slika Erica H. Pool-a ; 24 cm. - (Fundamina : editio specialis, ISSN 1021-545X)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513408177

72                                              B II 58632/+CD
        FAKULTET političkih nauka : 1968-2003. / [urednik Čedomir Čupić]. - Beograd : Fakultet političkih nauka Univerziteta, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). - 248 str. ; 24 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

ISBN 86-84031-04-0 (broš.)
COBISS.SR-ID
110293004

73                                              Mas. 1197/+CD
FILIPOVIĆ, Marija
        Pojam i uloga običaja prema odredbama Bečke konvencije o međunarodnoj prodaji robe : master rad iz predmeta Međunarodna prodaja robe / Marija Filipović. - Beograd : [M. Filipović], 2014. - 35 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513549233

74                                              Mas. 1144/+CD
FILIPOVIĆ, Vladan
        Primena analiza efekata propisa Mađarske, Rumunije i Srbije : komparativna analiza : master rad iz Tržišne regulacije / Vladan Filipović. - Beograd : [v. Filipović], 2014. - 72 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513530545

75                                              B II 58627
FLAŠAR, Miron
        Sobria ebrietas : u spomen na Mirona Flašara / Filozofski fakultet. - Beograd : Filozofski fakultet, 2006 (Beograd : Čigoja štampa). - 397 str. ; 24 cm. - ( Zbornik Filozofskog fakulteta : Istorijske nauke. Serija A ; knj. 20)

COBISS.SR-ID
222188807

76                                              B II 58699
FROMM, Erich, 1900-1980
        The Dogma of Christ : and other essays on religion, psychology and culture / Erich Fromm. - New York : Holt, Rinehart and Winston, [1963]. - X, 212 str. ; 22 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID
513564081

77                                              B II 58653
GAĆINOVIĆ, Radoslav, 1955-
        Terorizam u političkoj i pravnoj teoriji / Radoslav Gaćinović. - Beograd : Evro-Giunti, 2010 (Novi Sad : Budućnost). - 449 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-505-1619-5 (karton)
COBISS.SR-ID
177064460

78                                              Mas. 1185/+CD
GALIĆ, Jefimija
        Kratkotrajna kazna zatvora i alternative : master rad iz predmeta Krivično pravo / Jefimija Galić. - Beograd : [J. Galić], 2013. - 66 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513548977

79                                              B II 58658
GAVRILOVIĆ, Zoran, 1973-
        Istraživanje profesionalnog integriteta javnih tužilaca i sudija / Zoran Gavrilović, Marko Milanović. - Niš : Centar za ljudska prava : Galaksija, 2014 (Niš : Galaksija). - 96 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-6233-044-4 (Galaksija)
COBISS.SR-ID
206773004

80                                              B II 58657
GOATI, Vladimir
        Elections in FRY : from 1990 to 1998 : will of people or electoral manipulation? : addendum: elections 2000 / Vladimir Goati ; [translators Vladimir B. Zimonjić, Slobodan S. Štetić]. - 2nd extended ed. - [Belgrade] : Center for Free Elections and Democracy, 2001 (Beograd : Tipografic). - 271 str. : tabele ; 24 cm

COBISS.SR-ID
92625164

81                                              B III 160659/6
        GRAĐA za Leksikon pisaca Jugoslavije. Tom 6, P / [glavni urednik Ljiljana Pešikan-Ljuštanović]. - Novi Sad : Matica srpska, 2014 (Novi Sad : Sajnos). - 495 str. ; 29 cm

ISBN 978-86-7946-122-3 (broš.)
COBISS.SR-ID
283352583

82                                              B III 168217
GRAHOVAC, Borislav
        Privatization in former socialist states : legal and financial aspects of the ownership transformation of social enterprises into capital companies / by Borislav Grahovac. - Huntington, NY : Nova Science Publishers, 2001. - XIV, 170 str. : tabele ; 26 cm

ISBN 1-56072-941-4 (karton)
ISBN 978-1-56072-941-9
COBISS.SR-ID
513413041

83                                              Mas. 1162/+CD
GRUJIĆ, Aleksandar
        Uloga stečajnog upravnika u postupku reorganizacije : master rad iz Stečajnog prava / Aleksandar Grujić. - Beograd : [A. Grujić], 2014. - 39 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513539249

84                                              B II 58649
HAGUE, Rod
        Uporedna vladavina i politika : uvod / Rod Hague, Martin Harrop ; prevela sa engleskog Gordana Ristić ; stručna redaktura prevoda Jovan Teokarević. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2014 (Beograd : Čigoja). - XVI, 589 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Katedra / Fakultet političkih nauka)

ISBN 978-86-84031-66-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
205597708

85                                              B II 58029/2
        HARMONIZACIJA srpskog i mađarskog prava sa pravom Evropske unije : tematski zbornik. Knj. 2 = A szerb és magyar jog harmonizációja az Európai Unió jogával : tematikus tanulmánykötet. 2.köt. = Harmonisation of Serbian und Hungarian law with the European Union law : thematic collection of papers. Vol. 2 / [glavni i odgovorni urednik Ranko Keča]. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost = Újvidék : Jogtudományi Kar, Kiadói Központ = Novi Sad : Faculty of Law, Publishing Center, 2014 (Petrovaradin : Futura). - VIII, 600 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-140-2 (karton)
COBISS.SR-ID
287808519

86                                              B II 58656
HILAIRE, Max
        International law and the United States military intervention in the Western hemisphere / by Max Hilaire. - The Hague ; London ; Boston : Kluwer Law International, cop. 1997. - X, 148 str. ; 24 cm. - (Nijhoff law specials ; vol. 28)

ISBN 90-411-0399-6 (broš.)
COBISS.SR-ID
17899357

87                                              Mas. 1091/+CD
HORVAT, Marija
        Računovodstvena evidencija javnih nabavki : na primeru Ministarstva odbrane : master rad iz predmeta Javne finansije i poresko pravo / Marija Horvat. - Beograd : [M. Horvat], 2014. - 35 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513405873

88                                              B II 58669
IGNJATOVIĆ, Aleksandar, 1947-
        Međunarodno krivično pravo / Aleksandar Ignjatović, Mitar Kokolj, Aleksandar B. Đurić. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe : Privredna akademija, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 222 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-86121-17-2 (broš.)
COBISS.SR-ID
237845255

89                                              Mas. 1178/+CD
IGNJATOVIĆ, Mirjana
        Uporedna analiza praktičnih posledica utvrđivanja ništavosti ugovora i poništaja rušljivih ugovora : master rad / Mirjana Ignjatović. - Beograd : [M. Ignjatović], 2014. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513545137

90                                              Mas. 1161/+CD
ILIĆ, Ivana
        Uloga zaštitnika građana u zaštiti lica lišenih slobode : master rad / Ivana Ilić. - Beograd : [I. Ilić], 2014. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513534385

91                                              Mas. 1192/+CD
ILIĆ, Nikola
        Patentna zaštita pronalazaka iz oblasti genetičkog inženjeringa u pravu EU : master rad / Nikola Ilić. - Beograd : [N. Ilić], 2014. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513547441

92                                              Mas. 1149/+CD
ISAILOVIĆ, Julijana
        Uslovi za zaključenje braka u srpskom i šerijatskom pravu : master rad / Julijana Isailović. - Beograd : [J. Isailović], 2013. - 31 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Spirala)
COBISS.SR-ID
513524145

93                                              Sem. 1863
IVANOVSKI-Đosan, Jelena
        EU accession criteria and process : the example of Serbia : seminar paper : [seminarski rad] / Jelena Ivanovski Đosan. - Belgrade [i. e.] Beograd : [J. Ivanovski Đosan], 2014. - 15 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513481393

94                                              Mas. 1232/+CD
IVKOVIĆ, Marko
        Dejstvo i izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava : master rad / Marko Ivković. - Beograd : [M. Ivković], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

COBISS.SR-ID
513534129

95                                              B Z I 2971
        IZVRŠENJE i obezbeđenje / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014. - 208 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; jun 2014, ISSN 1450-7137)

Sadržaj s nasl. str.: Zakon o izvršenju i obezbeđenju sa Izmenama i Odlukom Ustavnog suda ; ABC Indeks pojmova.

COBISS.SR-ID
516613820

96                                              B II 58648
JANIĆIJEVIĆ, Dejan T., 1972-
        Osnovi multilateralnosti u arbitraži / Dejan Janićijević. - Niš : Centar za publikacije Pravnog fakulteta, 2014 (Niš : Medivest). - 212 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-192-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
208782348

97                                              B II 58670
JANKOVIĆ, Ivan, 1946-
        Zabrana zlostavljanja : priručnik za policiju i zatvorsko osoblje / Ivan Janković ; [Radmila Dičić autor poglavlja 7, Vesna Petrović autor poglavlja 8 (osim odeljka 8.3 i 8.4.2) i Žarko Marković autor odeljka 8.4.2]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2010 (Beograd : Dosije studio). - 297 str. : ilustr. ; 23 cm. - (Biblioteka ljudska prava ; 22)

 

Prilozi: Evropska zatvorska pravila ; Kodeks ponašanja lica odgovornih za primenu zakona ; Standardna minimalna pravila za postupanje prema zatvorenicima ; Načela medicinske etike koja se odnose na ulogu zdravstvenog osoblja, naročito lekara, u zaštiti zatvorenika i lica u pritvoru od mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka ; Deklaracija o osnovnim načelima pravde u vezi sa žrtvama krivičnih dela i zloupotrebe vlasti.

ISBN 978-86-7202-125-7 (broš.)
COBISS.SR-ID
180591884

98                                              Mas. 1103/+CD
JANJIĆ, Iva D.
        Žalba kao upravno i ustavno sredstvo u zaštiti prava preduzetnika : master rad iz Javnog prava / Iva D. Janjić. - Beograd : [I. Janjić], 2014. - 37 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513408945

99                                              Mas. 1141/+CD
JERINIĆ, Velibor
        Izborni sistem Bosne i Hercegovine : savremene kontroverze : master rad / Velibor Jerinić. - Beograd : [V. Jerinić], 2014. - 45 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513527217

100                                            Mas. 1207
JEROTIĆ, Jelena
        Specifičnosti finansijskog izveštavanja budžetskih korisnika : master rad / Jelena Jerotić. - Beograd : [J. Jerotić], 2014. - 41 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513551793

101                                            Mas. 1243/+CD
JEŠIĆ, Mirjana
        Fleksibilni oblici zapošljavanja i radnog angažovanja : master rad / Mirjana Ješić. - Beograd : [M. Ješić], 2012. - 111 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513566897

102                                            B I 121140
JEVTIĆ, Miroljub, 1955-
        Šiptari i islam / Miroljub Jevtić. - 1. izd. - Prnjavor : Grafomotajica, 1995 (Banja Luka : Atlantik BB). - 193 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Ratna izdanja)

ISBN 86-7116-003-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID
52386828

103                                            Mas. 1175/+CD
JEVTIĆ, Nevena
        Plaćeni rad u domaćinstvu poslodavca : usklađenost zakonodavstva i prakse Republike Srbije sa standardima Međunarodne organizacije rada : master rad iz Međunarodnog radnog prava / Nevena Jevtić. - Beograd : [N. Jevtić], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513543857

104                                            Mas. 1226/+CD
JOKOVIĆ, Marija
        Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga (član 246a KZ) : master rad iz Krivično-pravnog modula / Marija Joković. - Beograd : [M. Joković], 2014. - 53 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513557937

105                                            B II 58614
JOKOVIĆ-Tijanić, Slavica
        Finansijska pomoć Evropske unije PHARE / Slavica Joković Tijanić. - Beograd : Autor, 2001 (Mladenovac : Pečat). - XVI, 243 str. ; 24 cm

 

Iz sadržaja s nasl. str.: Prestruktuiranje preduzeća i privatizacija ; Razvoj malih i srednjih preduzeća ; Sanacija banaka.

ISBN 86-902337-1-7 (broš.)
COBISS.SR-ID
174692103

106                                            B I 121149
JOSIMOVIĆ, Slobodan, 1974-
        Unapređen pristup javnog tužioca u zaštiti žrtava porodičnog nasilja / Slobodan Josimović, Olivera Milojević, Marina Matić Bošković. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2014 (Beograd : Corporative Image). - 115 str. : graf. prikazi ; 16 cm

ISBN 978-86-87259-36-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
206339596

107                                            Mas. 1101/+CD
JOVANOVIĆ, Jovana
        Subjektivna odgovornost poslodavca za štetu koju zaposleni pretrpi na radu : u domaćem pravu : master rad / Jovana Jovanović. - Beograd : [J. Jovanović], 2014. - 110 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513409713

108                                            Mas. 1176/+CD
JOVANOVIĆ, Mina
        Načelo teritorijalnosti žiga i globalni karakter interneta : master rad iz predmeta Pravo intelektualne svojine i informaciono društvo / Mina Jovanović. - Beograd : [M. Jovanović], 2014. - 40 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513544369

109                                            Mas. 1186/+CD
JOVANOVIĆ, Nenad
        Krivično delo iznude u krivičnom pravu Srbije : master rad / Nenad Jovanović. - Beograd : [N. Jovanović], 2013. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513550001

110                                            Mas. 1190/+CD
JOVOVIĆ, Katarina
        Zaštita oznaka geografskog porekla u pravu Svetske trgovinske organizacije i pravu Evropske unije : master rad iz predmeta Intelektualna svojina i informaciono društvo / Katarina Jovović. - Beograd : [K. Jovović], 2014. - 48 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513546161

111                                            B Z II 198
JUGOSLAVIJA. Zakoni
        Ustavni zakon o saveznim i republičkim organima vlasti : nacrt. Povodom objavljivanja Nacrta ustavnog zakona o najvišim organima vlasti / Edvard Kardelj. - [Beograd] : Borba, 1952 (Beograd : Borba). - 38 str. ; 22 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
36855047

112                                            B II 58690
        KA sociologiji : zbirka socioloških tekstova / priredili Đokica Jovanović, Jovan Živković. - 2. dopunjeno izd. - Kosovska Mitrovica : Filozofski fakultet, 2002 (Kraljevo : Ofset press). - 311 str. ; 24 cm

ISBN 86-80273-07-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
103270156

113                                            Mas. 1165/+CD
KANJO, Vesna
        Zaštita potrošača u oblasti elektronske trgovine : master rad iz Ekonomskog prava / Vesna Kanjo. - Beograd : [V. Kanjo], 2014. - 78 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513540017

114                                            Mas. 1122/+CD
KARLIČIĆ, Miljkan
        Otkrivanje i dokazivanje krivičnih dela privrednog kriminaliteta : sa posebnim osvrtom na poresku utaju : [master rad iz Krivičnog procesnog prava] / Miljkan Karličić. - Beograd : [M. Karličić], 2013. - 45 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513526705

115                                            B II 58693
KATZ, Alfred
        Staatsrecht : grundkurs im öffentlichen recht / Alfred Katz. - 10., überarbeitete Aufl. - Heidelberg : C. F. Müller, 1991. - XX, 396 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Jurathek)
ISBN 3-8114-3191-9 (broš.)
COBISS.SR-ID
513560497

116                                            Poz.br. 773
KEČA, Ranko, 1950-
        Građansko procesno pravo / Ranko Keča. - 9. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 639 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 7)

ISBN 978-86-519-1797-7 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID
208512780

117                                            Poz.br. 772
KNEŽEVIĆ, Gašo, 1953-2014
        Međunarodno privatno pravo / Gašo Knežević, Vladimir Pavić. - 4. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 115 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 11)

ISBN 978-86-519-1832-5 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID
205917708

118                                            B II 58605
KNEŽEVIĆ-Predić, Vesna, 1961-
        Ogled o međunarodnom humanitarnom pravu : izvori, domen primene, subjekti / Vesna Knežević-Predić. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2007 (Beograd : Čigoja štampa). - 326 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-25-1 (broš.)
ISBN 978-86-910561-0-0 !
COBISS.SR-ID
143341580

119                                            Mas. 1169/+CD
KOCIĆ, Ljubica
        Izdržavanje deteta : master rad [iz predmeta] Prava deteta / Ljubica Kocić. - Beograd : [Lj. Kocić], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513542065

120                                            Mas. 1164/+CD
KOJIĆ, Jelena
        Načelo oficijelnosti u modernom založnom pravu : master rad / Jelena Kojić. - Beograd : [J. Kojić], 2014. - 36 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513539761

121                                            B II 58664
KONSTANTINOVIĆ-Vilić, Slobodanka, 1948-
        Sistem izvršenja krivičnih sankcija i penalni tretman u Srbiji / Slobodanka Konstantinović-Vilić, Miomira Kostić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Niš : Pravni fakultet, 2013 (Beograd : Službeni glasnik). - 260 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7148-171-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID
199744012

122                                            Mas. 1088/+CD
KOSTADINOVIĆ, Ana
        Sudska zaštita socijalnih prava u Republici Srbiji : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Ana Kostadinović. - Beograd : [A. Kostadinović], 2014. - 136 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513401265

123                                            Mas. 1080/+CD
KOSTIĆ, Jelena
        Povrede na radu i profesionalne bolesti : radnopravni i socijalnopravni vidovi : master rad iz predmeta Radno i socijalno pravo / Jelena Kostić. - Beograd : [J. Kostić], 2014. - 105 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513403313

124                                            Poz.br. 776
KOŠUTIĆ, Budimir, 1941-
        Uvod u pravo evropskih integracija / Budimir Košutić, Branko Rakić, Bojan Milisavljević. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Planeta print). - 293 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-491-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
205112076

125                                            Mas. 1100/+CD
KOVAČEVIĆ, Ivana
        Sporazum stranaka kao osnov pojednostavljenja krivičnog postupka : master rad / Ivana Kovačević. - Beograd : [I. Kovačević], 2014. - 92 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513405105

126                                            B I 121148
KOVAČEVIĆ, Nikola, 1989-
        Ostvarivanje prava nacionalnih manjina - sprovođenje preporuka nezavisnih institucija za zaštitu ljudskih prava u Srbiji / Nikola Kovačević, Nevena Nikolić, Dušan Pokuševski. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2013 (Beograd : Dosije studio). - 65 str. ; 20 cm

ISBN 978-86-7202-140-0 (broš.)
COBISS.SR-ID
196978188

127                                            B II 58624
KRBEK, Ivo
        Upravno pravo FNRJ. Knj. 3 / Ivo Krbek. - Beograd : Savremena administracija, 1958. - 147 str. ; 24 cm

COBISS.SR-ID
512093542

128                                            B II 58635
KRESTIĆ, Vasilije Đ.
        Prilozi za noviju istoriju SANU : (o memorandumu, SANU i njenom rukovodstvu) / Vasilije Đ. Krestić. - Beograd : "Beograd", 2014 (Žitište : Sito print). - 179 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-84057-52-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID
285190919

129                                            B Z I 2974
        KRIVIČNI zakon Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije : sa objašnjenjima / [priredili Špiro Vuković i Obrad Cvijović]. - 7. izmenjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1985 (Bor : Bakar). - III, 131 str. ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
512469591

130                                            B II 58679
KRIVOKAPIĆ, Boris, 1958-
        Međunarodno javno pravo / Boris Krivokapić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2014 (Beograd : Megatrend univerzitet). - 757 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7747-515-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
210700556

131                                            B I 121147
        KVALITET političkih institucija / priredio Vukašin Pavlović. - Beograd : Fakultet političkih nauka Univerziteta, Centar za demokratiju, 2010 (Beograd : Čigoja štampa). - 248 str. : tabele ; 20 cm

Sadržaj: Kvalitet političkih institucija / Vukašin Pavlović ; Srbija pred izazovom promena / Zoran Stojiljković ; Re-dizajniranje političkih institucija / Slaviša Orlović ; Poverenje političkih i ekonomskih elita u nacionalne i evropske političke institucije / Vladimir Vuletić ; Kulturna politika i slaba država / Branimir Stojković ; Analiza dometa institucionalnog razvoja Srbije u periodu od 2006. do 2010. godine / Vladimir Pavićević ; Političke partije kao prepreka u razvoju novih demokratija / Dušan Spasojević ; Inkluzivnost političkih institucija / Jelena Lončar ; Većinski izborni sistem u multietničkim sredinama: lokalni izbori u Srbiji / Daniel Bochsler, Florian Bieber, Slaviša Raković ; U susret novim izbornim zakonima / Bojan Klačar ; Uloga nezavisnih državnih organa u borbi protiv korupcije / Čedomir Čupić.
ISBN 978-86-84031-46-6 (broš.)
COBISS.SR-ID
181041932

132                                            R II 4982
LABBÉ, Joseph-Émile, 1823-1894
        Dissertation sur les effets de la ratification des actes d'un gérant d'affaires / par J.-É. Labbé. - Paris : A. Durand, 1856. - 95 str. ; In-8
ǎ

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513564337

133                                            B I 121145
LAKIĆEVIĆ, Snežana, 1965-
        Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje / Snežana Lakićević. - Beograd : Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, 2014 (Beograd : Glasnik). - 352 str. : tabele ; 20 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; 19)

ISBN 978-86-519-1839-4 (SG)
COBISS.SR-ID
208174348

134                                            Mas. 1188/+CD
LAKIĆEVIĆ, Stefan
        Patentna zaštita i načelo slobodne konkurencije : master rad / Stefan Lakićević. - Beograd : [S. Lakićević], 2014. - 50 listova : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513553073

135                                            Mas. 1102/+CD
LAUŠEV, Maja
        Žalba protiv drugostepene krivične presude : master rad / Maja Laušev. - Beograd : [M. Laušev], 2014. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513409201

136                                            Mas. 1089/+CD
LAZIĆ, Ivan
        Žalba i žalbeni zahtev u upravnom postupku : master rad / Ivan Lazić. - Beograd : [I. Lazić], 2014. - 48 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513409457

137                                            Mas. 1156/+CD
LAZIĆ, Sanja
        Pozitivne obaveze prema Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama : master rad iz Prava evropskih integracija / Sanja Lazić. - Beograd : [S. Lazić], 2014. - 66 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513535153

138                                            Poz.br. 766
LILIĆ, Stevan, 1948-
        Upravno pravo ; Upravno procesno pravo / Stevan Lilić. - 8. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Planeta print). - 631 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet, Beograd])

ISBN 978-86-7630-487-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID
204653580

139                                            B III 168227
LLAMAZON, Aloysius P.
        Corruption in international investment arbitration / Aloysius P. Llamzon. - Oxford : Oxford University Press, cop. 2014. - XXVII, 328 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-871426-2 (karton)
COBISS.SR-ID
1572577

140                                            B I 121138
        LOKALNE finansije : poreski sistem i poreska politika u Novom Sadu / redaktori Ksente Bogoev...[et al.]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 1990 ([s.l.] : [s.n.]). - 362 str. : tabele, graf. prikazi ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
512304304

141                                            B II 58612
LOPANDIĆ, Duško
        Regionalne inicijative u Jugoistočnoj Evropi : institucionalni oblici i programi multilateralne saradnje na Balkanu / Duško Lopandić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu : Evropski pokret u Srbiji, 2001 (Beograd : Prometej). - 257 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 86-7067-078-X (broš.)
COBISS.SR-ID
93941260

142                                            B II 58667
LOPIČIĆ-Jančić, Jelena Đ., 1972-
        Albert Vajs : (1905-1964) : život i delo / Jelena Đ. Lopičić Jančić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2014 (Beograd : Altera books). - 271 str. : fotogr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7067-205-5 (broš.)
COBISS.SR-ID
208308492

143                                            B II 58651
LOUW, P. Eric, 1951-
        Mediji i politički proces / P. Erik Lou ; preveo s engleskog Siniša Atlagić. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd : Čigoja). - 284 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Katedra / Fakultet političkih nauka)

ISBN 978-86-89031-66-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
203882252

144                                            Mas. 1213/+CD
LUKIĆ, Mirjana
        Doktrina unutrašnjeg polja slobodne procene u jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava : master rad / Mirjana Lukić. - Beograd : [M. Lukić], 2014. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Karton)
COBISS.SR-ID
513555377

145                                            Mas. 1138/+CD
LJUBIČIĆ, Jana
        Sindikalno organizovanje zaposlenih u javnom sektoru : master rad / Jana Ljubičić. - Beograd : [J. Ljubičić], 2014. - [114] listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513531313

146                                            Mas. 1204/+CD
LJUMOVIĆ, Jelena
        Upotreba arbitraže u rešavanju potrošačkih sporova : master rad / Jelena Ljumović. - Beograd : [J. Ljumović], 2014. - 42 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513551281

147                                            Mas. 1211/+CD
MACURA, Ivan
        Krivično delo obljube nad nemoćnim licem (čl. 179 Krivičnog zakonika) : master rad iz Krivično-pravnog modula / Ivan Macura. - Beograd : [I. Macura], 2014. - 47 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513553585

148                                            Mas. 1130/+CD
MAĆOŠ, Marina
        Participacija zaposlenih u upravljanju preduzećem : usklađivanje prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije : master rad iz Međunarodnog radnog prava / Marina Maćoš. - Beograd : [M. Maćoš], 2014. - 85 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513533361

149                                            Mas. 1132/+CD
MAKSIMOVIĆ, Ana
        Brak u srpskom i ruskom pravu : master rad iz predmeta Novi i reformisani instituti porodičnog prava / Ana Maksimović. - Beograd : [A. Maksimović], 2014. - 33 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM) 
COBISS.SR-ID
513533617

150                                            Mas. 1139/+CD
MAKSIMOVIĆ, Igor
        Primena klauzule sukoba interesa na bankarske poslove : master rad / Igor Maksimović. - Beograd : [I. Maksimović], 2014. - 38 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513530289

151                                            B III 168218
MAKSIMOVIĆ, Ivan, 1925-2007
        Uvod u privredni sistem SFRJ. Sv 1, Teorije privrednog sistema / Ivan Maksimović. - Beograd : Udruženje studenata sociologije, 1964 ([Beograd : s. n.]). - 121 str. ; 30 cm

COBISS.SR-ID
513443505

152                                            Mas. 1151/+CD
MARINKOVIĆ, Jovana
        Međunarodna nadležnost za otvaranje glavnog stečajnog postupka : master rad iz Stečajnog prava / Jovana Marinković. - Beograd : [J. Marinković], 2013. - 72 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513525169

153                                            Mas. 1193/+CD
MARINKOVIĆ, Svetlana
        Izvršenje odluka u porodičnim odnosima predaja i oduzimanje deteta : master rad / Svetlana Marinković. - Beograd : [S. Marinković], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513547697

154                                            Mas. 1131/+CD
MARINKOVIĆ, Zlatan
        Institucija lokalnog ombudsmana u Srbiji : sa posebnim osvrtom na princip "dobre uprave" : master rad / Zlatan Marinković. - Beograd : [Z. Marinković], 2014. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513532849

155                                            Mas. 1241/+CD
MARKOVIĆ, Dušan
        Građanskopravna odgovornost javnog beležnika u pravu Republike Srbije : master rad iz predmeta Javno beležništvo / Dušan Marković. - Beograd : [D. Marković], 2014. - 40 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513566385

156                                            Sem. 3591
MARKOVIĆ, Ivana
        Krivična dela terorizma : nova koncepcija u srpskom Krivičnom zakoniku ; Korak ka neprijateljskom krivičnom pravu? : seminarski rad / Ivana Marković. - Beograd : [I. Marković], 2014. - 36 listova ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID
513560753

157                                            Mas. 1136/+CD
MARKOVIĆ, Ivana
        Pravni okvir održivog razvoja u sektoru energetike : master rad iz predmeta Ekonomsko pravo / Ivana Marković. - Beograd : [I. Marković], 2014. - 74 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513532081

158                                            B I 121150
MATIĆ, Miroslav
        Kulturna dobra u sudskoj praksi / Miroslav Matić. - Novi Sad : Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, 2006 (Novi Sad : Tos). - 43 str. ; 20 cm

ISBN 86-907443-1-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
216077063

159                                            B III 168100
MATIJA Vlastar, 1290-1360
        Sintagma / Matija Vlastar ; sa srpskoslovenskog jezika prevela T.[Tatjana] Subotin-Golubović ; urednik Kosta Čavoški. - Beograd : SANU, 2013 (Beograd : Službeni glasnik). - XXV, 435 str. : tabele ; 25 cm. - ( Izvori srpskog prava / Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenje društvenih nauka ; 18)

ISBN 978-86-7025-617-0 ( karton)
COBISS.SR-ID
203493644

160                                            B II 58608
        MEDICINA in pravo : sodobne dileme / [urednik Jelka Reberšek Gorišek...[et al.]. - Maribor : Pravna fakulteta Univerze v Mariboru : Splošna bolnišnica Maribor, 2006 ([Maribor] : ALDA Studio). - 358, III str. ; 24 cm

ISBN 978-961-6399-30-2 (broš.)
ISBN 961-6399-30-6
COBISS.SR-ID
512291004

161                                            B II 58617
MEGUNARODNA interdisciplinarna konferencija Bioetikata - znak na novoto doba (1 ; 2011 ; Ohrid)
        Bioetikata - znak na novoto doba : bioetika, mediumite, pravoto i medicinata : zbornik / Prva megunarodna interdisciplinarna konferencija , Ohrid, R. Makedonija, 21-23 oktomvri 2011 = Bioethics - the sign of a new era : bioethics, media, law and medicine : proceedings / First international interdisciplinary conference, Ohrid, October, 21-23, 2011 ; [urednik/editor Dejan Donev]. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi" = Skopje : Justinianus Primus Faculty of Law, 2012. - 224 str. ; 24 cm

ISBN 978-608-4655-15-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
91123466

162                                            B III 168225
MEĐUNARODNI skup "Srbija između Istoka i Zapada" (2014 ; Beograd)
        Srbija između Istoka i Zapada : zbornik radova Fakulteta za diplomatiju i bezbednost. Br. 3 / [urednik Željko Simić]. - Beograd : Fakultet za diplomatiju i bezbednost, 2014 (Beograd : Beopress). - V, 318 str. : ilustr. ; 25 cm


Sadržaj: Budućnost naše mudrosti / Violeta Rašković Talović ; Srbija između Istoka i Zapada / Nenad Đorđević ; Srbija bez iluzija / Siniša Borović ; U potrazi za izgubljenim identitetom: sumrak srpskog intelektualca / Željko Simić ; Srbija između Zapada i Rusije: geopolitička pitanja / Elena Georgijevna Ponomarjeva ; Riski i opcii transgraničnosti / Elena Arljapova ; Srbija na Istoku i Zapadu / Jan Varšo ; Srbija u Jugo-istočnoj Evropi / Branko Krga ; Kuda ide Srbija? / Vladan Ćetković ; Srbija - granični deo Istoka pod kontrolom Zapada / Dušan Proroković ; Osvrt na neke karakteristike današnjeg položaja Srbije u svetlu dihotomije Istok/Zapad / Vladimir Leposavić ; Značaj institucionalizacije kao razvojnog prioriteta zemalja Jugoistočne Evrope u procjepu između Istoka i Zapada / Mimo Drašković ; Promene krivičnog procesnog zakonodavstva u Srbiji od kontinentalnog ka anglosaksonskom / Gordana Božilović Petrović ; Međunarodnopravni aspekt Srbije između Istoka i Zapada / Jelena Lopičić Jančić ; Izazovi i ograničenja bezbednosti Evropske unije / Andreja Savić ; Informaciona bezbednost između Istoka i Zapada: komparativni prikaz informacione bezbednosti / Lazar Petrović ; Pitanje readmisije i priznavanja Kosova u kontekstu politike bezbednosti i zajedničke odbrane Evropske unije / Milijana Danevska, Nada Debeljački ; Spoljna politika Milana Stojadinovića 1937-1939: aktuelnost jedne paradigme / Branko Nadoveza.

ISBN 978-86-87545-20-5 ( karton)
COBISS.SR-ID
208171020

163                                            B III 168226
MERGES, Robert P.
        Patent law and policy : cases and materials / Robert Patrick Merges, John Fitzgerald Duffy. - 6th Ed. - New Providence, NJ : LexisNexis, 2013. - XVII, 1263, 17, 7 str. : ilustr. ; 27 cm

ISBN 978-0-7698-5768-8 (karton)
ISBN 0-7698-5768-X
COBISS.SR-ID
513540785

164                                            B II 58647
METZGER, Stephan
        Rechtliche Aspekte und Perspektiven der Telemedizin : unter besonderer Betrachtung des Vertragsrechts / Stephan Metzger. - Basel : Helbing Lichtenhahn, 2009. - LXXXVII, 346 str. ; 23 cm. - (Grundlegendes Recht ; 13)

ISBN 978-3-7190-2880-0 (broš.)
ISBN 3-7190-2880-1
COBISS.SR-ID
513498033

165                                            Mas. 1084/+CD
MILENKOVIĆ, Ana
        Kazna zatvora bez napuštanja prostorija u kojima osuđeni stanuje - "kućni zatvor" : master rad iz Krivičnog prava / Ana Milenković. - Beograd : [A. Milenković], 2014. - 47 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513402289

166                                            B II 58604
MILENOVIĆ, Dara B., 1946-
        Pravo društava / Dara B. Milenović. - Niš : Punta, 2013 (Niš : Punta). - 246 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7990-102-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID
199624204

167                                            Mas. 1200/+CD
MILETIĆ, Nemanja
        Međunarodni komitet Crvenog krsta i međunarodno humanitarno pravo : master rad iz Medunarodnog humanitarnog prava / Nemanja Miletić. - Beograd : [N. Miletić], 2014. - 42 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513550257

168                                            Mas. 1202/+CD
MILOŠEVIĆ, Marijana
        Pravo na obrazovanje Roma : između zakona i prakse : master rad / Marijana Milošević. - Beograd : [M. Milošević], 2014. - 46 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513550769

169                                            Mas. 1095/+CD
MILOVANOVIĆ, Irena
        Svojeručno (olografsko) zaveštanje : master rad / Irena Milovanović. - Beograd : [I. Milovanović], 2014. - 30 listova : faksim. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513403569

170                                            Mas. 1203/+CD
MIRJANIĆ, Dragan
        Vremensko važenje krivičnog zakona : master rad iz Krivičnog prava / Dragan Mirjanić. - Beograd : [D. Mirjanić], 2014. - 46 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513551025

171                                            B II 58606
        MISAO, reč, kazna : verbalni politički delikt / [urednici Ljubo Bavcon, Nebojša Popov, Vladan A. Vasilijević]. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1989 (Čačak : Litopapir). - 182 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Institut za kriminološka i sociološka istraživanja)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
1024086455

172                                            Mas. 1121/+CD
MIŠKOVIĆ, Maša
        Ugovor o prodaji u anglosaksonskom pravu : master rad iz Trgovinskopravnih poslova / Maša Mišković. - Beograd : [M. Mišković], 2014. - 104 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513529009

173                                            Mas. 1187/+CD
MIŠOVIĆ, Andrijana
        Odluke Saveta bezbednosti na osnovu glave VII Povelje Ujedinjenih nacija u svetlosti fundamentalnih ljudskih prava : master rad / Andrijana Mišović. - Beograd : [A. Mišović], 2013. - 103 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
COBISS.SR-ID
513552049

174                                            Mas. 1087/+CD
MITRAŠINOVIĆ, Aleksandar
        Okrivljeni saradnik u krivičnom postupku : završni master rad / Aleksandar Mitrašinović. - Beograd : [A. Mitrašinović], 2014. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513401521

175                                            Mas. 1199/+CD
MITROVIĆ, Aleksandra
        Međusobni odnos kanona tumačenja prava : sa posebnim osvrtom na sociološki metod u tumačenju : master rad / Aleksandra Mitrović. - Beograd : [A. Mitrović], 2014. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513550513

176                                            B II 58691
MITROVIĆ, Milovan, 1948-
        Naše selo između prošlosti i budućnosti / Milovan Mitrović. - Beograd : Naučna knjiga, 1989 (Bor : Bakar). - 157 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-03023-0 (broš.)
COBISS.SR-ID
4689666

177                                            Mas. 1120/+CD
MLADENOVIĆ, Slobodan
        Poštovanje Međunarodnog humanitarnog prava u Aprilskom ratu : sa osvrtom na Leskovac i njegovu okolinu : master rad / Slobodan Mladenović. - Beograd : [S. Mladenović], 2014. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513536433

178                                            Mas. 1081/+CD
MLINAR, Slobodanka
        Specifičnosti krivičnog postupka prema maloletnicima : master rad iz predmeta Krivično-procesno pravo / Slobodanka Mlinar. - Beograd : [S. Mlinar], 2014. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513403057

179                                            B II 58663
        MONITORING rada sudova u krivičnim postupcima / Aleksandar Cvejić ... [et al.]. - Niš : Centar za ljudska prava : Galaksija, 2014 (Niš : Galaksija). - 288 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6233-043-7 (Galaksija)
COBISS.SR-ID
206770956

180                                            B III 168215/1
MOŠIN, Vladimir
        Ćirilski rukopisi Jugoslavenske akademije. Dio 1, Opis rukopisa / Vladimir Mošin. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1955 (Zagreb : Izdavački zavod Jugoslavenske akademije). - 255 str., [4] str. s ilustr. : ilustr. ; 35 cm.

(Karton)
COBISS.SR-ID
179297287

181                                            Mas. 1229/+CD
MRDAK, Rade
        Evidencija etažne svojine : master rad iz Zemljišnoknjižnog prava / Rade Mrdak. - Beograd : [R. Mrdak], 2013. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513558705

182                                            B II 58683
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954-
        Nasilje i mi - ka društvu bez nasilja / Zorica Mršević. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2014 (Smederevo : Newpress). - 278 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7093-153-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
210319884

183                                            B I 121136
        NACIONALNA strategija reforme pravosuđa za period 2013-2018. godine ; Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine : sa komentarima / [glavni i odgovorni urednik Dušan Pavlović ; autori komentara Milica Kolaković-Bojović, Mirjana Mihajlović]. - Beograd : Paragraf Co ; Novi sad : Paragraf lex, 2013 (Nova Pazova : Beograf). - 104 str. ; 20 cm. - (Pravni instruktor)

ISBN 978-86-89527-08-7 (broš.)
COBISS.SR-ID
199873292

184                                            B II 58652
NAFIKOV, Ildus Saidovich
        Schattenwirtschaft und organisierte kriminalität in der Groąstadt / Ildus S. Nafikow; redaktor V.P. Malkow. - 283 str. : tabele ; 21 cm

ISBN 978-5-8399-0471-2 (karton)
ISBN 5-8399-0471-6
COBISS.SR-ID
513499313

185                                            B I 121141
NAKARADA, Radmila, 1950-
        Raspad Jugoslavije - izazov evropskoj bezbednosti : (projekat: Evropska kolektivna bezbednost nakon Mastrihta) / Radmila Nakarada, Obrad Račić. - Beograd : Institut za evropske studije, 1998 (Beograd : Mrlješ). - 133 str. ; 20 cm. - (Edicija Analize ; sv. 10)

ISBN 86-82271-33-8 (broš.)
COBISS.SR-ID
134550023

186                                            B II 58634
NAUČNI skup Braća Ruvarac u srpskoj istoriografiji i kulturi (1996 ; Sremska Mitrovica)
        Zbornik radova Naučnog skupa Braća Ruvarac u srpskoj istoriografiji i kulturi, Sremska Mitrovica od 18. do 20. septembra 1996. / [prevod Ana Vasić]. - Novi Sad : Srpska akademija nauka i umetnosti, Ogranak ; Sremska Mitrovica : Muzej Srema, 1997 (Novi Sad : Feljton). - 357 str. ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
120847111

187                                            B I 121139
        NEPOSLUŠNOST / priredili Snježana Prijić-Samaržija i Petar Bojanić. - Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2011 (Beograd : Original). - 248 str. ; 20 cm. - (Edicija Rizom ; knj. 6)


Sadržaj: Parlamentarna demokracija i granice legitimiteta građanskog neposluha / Elvio Baccarini ; Afirmativna akcija i građanska neposlušnost / Snježana Prijić-Samardžija ; Građanska neposlušnost i neodlučivost: Rols, Čomski, Tjuring / Sanja Todorović ; Figure (a)simetrije. "Gusari" i svet kao zatvorena trgovačka država / Petar Bojanić ; Srbi u Hrvatskoj (1989-1991): između lojalnosti, neposlušnosti i pobune / Drago Roksandić ; Billy Budd i "hejtovanje" - slučaj odsustva neposlušnosti i homofobija / Sanja Milutinović Bojanić ; Intencija, konvencija i neposlušnost / Ivan Mladenović ; Psihoanaliza u akciji: diskursi poslušnosti i diskursi neposlušnosti / Filip Kovačević ; Kooptacija kao intrinzični fenomen kapitalističkog sustava: slučaj alternativno-supkulturnih praksi / Hajrudin Hromadžić ; Kako artikulirati marginu? / Nikola Petković.

ISBN 978-86-7035-238-4 (broš.)
COBISS.SR-ID
186231308

188                                            B II 58698
NESTOROVIĆ, Đorđe, 1864-1935
        Menično pravo u teoriji i sudskoj praksi : s četrnaest obrazaca i pitanjima udešenim za učenike Meničnog prava / od Đ. B. Nestorovića. - 2. izd. - Beograd : Beogradska trgovačka omladina, 1912 (Beograd : Štampano u novoj štampariji 'Davidović'). - VIII, 319 str. ; 23 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
513563057

189                                            Mas. 1083/+CD
NIJEMČEVIĆ, Marija
        Usluge socijalne zaštite u funkciji podrške porodici : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Marija Nijemčević. - Beograd : [M. Nijemčević], 2014. - 116 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513402801

190                                            Mas. 1184/+CD
NIKODINOVIĆ, Mira
        Bilateralni ugovori kao instrument za rješavanje problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja dohotka : master rad iz Poreskog prava / Mira Nikodinović. - Beograd : [M. Nikodinović], 2013. - 54 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513548465

191                                            Mas. 1099/+CD
NIKOLIĆ, Milica
        Otkaz ugovora o radu zbog potreba poslodavca : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Milica Nikolić. - Beograd : [M. Nikolić], 2014. - 133 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513404849

192                                            Mas. 1082/+CD
NIKOLIĆ, Sofija
        Evidencija nepokretnosti u jugoistočnoj Evropi : uporednopravni prikaz : master rad iz Zemljišnoknjižnog prava / Sofija Nikolić. - Novi Sad [tj.] Beograd : [S. Nikolić], 2014. - 95 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513402545

193                                            Mas. 1126/+CD
NIKŠA, Miloš
        Primena međunarodnog humanitarnog prava u Vojsci Srbije tokom priprema za učešće i učešća u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije : master rad / Miloš Nikša. - Beograd : [M. Nikša], 2014. - 45, [ XVI] listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513528241

194                                            Mas. 1216/+CD
NOVAKOVIĆ, Jovana
        Zaštita bezbednosti i zdravlja na radu : sa posebnim osvrtom na poslove sa povećanim rizikom : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Jovana Novaković. - Beograd : [J. Novaković], 2014. - [82] lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513554609

195                                            Sem. 2433
NOVAKOVIĆ, Uroš, 1981-
        Lični odnosi između deteta i roditelja koji ne vrši roditeljsko pravo nakon razvoda braka ili prestanka zajednice života roditelja : seminarski rad na doktorskim studijama / Uroš Novaković. - Beograd : [U. Novaković], 2014. - 22 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513516721

196                                            Mas. 1228/+CD
OBRADOVIĆ, Ana
        Posebni tipovi subjektiviteta u međunarodnom pravu : master rad / Ana Obradović. - Beograd : [A. Obradović], 2013. - 79 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513558449

197                                            Mas. 1086/+CD
OSTOJIĆ, Ljubica
        Transferne cene i izbegavanje rizika ekonomskog dvostrukog oporezivanja : master rad iz Javnih finansija i poreskog prava / Ljubica Ostojić. - Beograd : [Lj. Ostojić], 2014. - 59 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513401777

198                                            Mas. 1123/+CD
PANIĆ, Branko
        Individualno pravo akcionara na informisanje : master rad / Branko Panić. - Beograd : [B. Panić], 2014. - 38 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Spirala)
COBISS.SR-ID
513533105

199                                            B II 58662
PANOV, Slobodan I., 1964-
        Porodično pravo / Slobodan I. Panov. - 5. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2014 (Beograd : Dosije studio). - XIV, 408 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta [i] Dosije studio, Beograd)

ISBN 978-86-7630-523-0 ( PF)
ISBN 978-86-6047-151-4 ( DS)
COBISS.SR-ID
210710540

200                                            Poz.br. 771
PANOV, Slobodan, 1964-
        Porodično pravo / Slobodan I. Panov. - 5. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 147 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 14)

ISBN 978-86-519-0779-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID
207874060

201                                            B I 121143
PANTELIĆ, Nikola, 1982-
        Hajdučija u Srbiji : 1804-1860 / Nikola Pantelić. - Beograd : Utopija, 2013 (Beograd : Zuhra). - 92 str. : ilustr. ; 20 cm

ISBN 978-86-6289-012-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
196119308

202                                            Sem. 3594
PAPA, Carmine Emanuele
        Comparison of Serbian and Italian constitution : the aspect of Trentino Alto Adige and Kosovo : [seminar paper] : [seminarski rad] / Carmine Emanuele Papa. - Beograd : [C. E. Papa], 2014. - [6] listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513565105

203                                            Mas. 1128/+CD
PAPIĆ, Nikola
        Medijacija : aspekt sudske prakse : master rad iz predmeta "Medijacija" / Nikola Papić. - Beograd : [N. Papić], 2014. - 38 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513533873

204                                            Poz.br. 777
PAUNOVIĆ, Milan, 1956-2009
        Međunarodna ljudska prava / Milan Paunović, Boris Krivokapić, Ivana Krstić. - 3. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Planeta print). - 365 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-490-5 (broš.)
COBISS.SR-ID
205151500

205                                            M 841
PAVIĆ, Dragan, 1959-
        Dužnička docnja u ispunjenju ugovorne obaveze : magistarski rad / Dragan Pavić. - Beograd : [D. Pavić], 1994. - 249 str. ; 29 cm

COBISS.SR-ID
12502543

206                                            Mas. 1093/+CD
PAVLOVIĆ, Ana
        Odnos krivičnog i prekršajnog prava u svetlu načela ne bis idem : master rad iz predmeta Krivično (materijalno) pravo / Ana Pavlović. - Beograd : [A. Pavlović], 2014. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513405361

207                                            Sem. 3587
PAVLOVIĆ, Katarina
        The role of Council of Europe in strengthening the international relations with special emphasis on its legislative work : seminar paper : [seminarski rad] / Katarina Pavlović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [K. Pavlović], 2014. - 16 str. ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513519537

208                                            Sem. 1278
PAVLOVIĆ, Ljubica
        The role of The Court of Justice of the European Union in protection of judicial independence : case C-286/12 (Commission v. Hungary) : seminar paper : [seminarski rad] / Ljubica Pavlović. - Belgrade [i. e.] Beograd : [Lj. Pavlović], 2014. - 20 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513516209

209                                            Mas. 1231/+CD
PAVLOVIĆ, Marko
        Uporednopravna analiza crkvenih opština u pomesnim pravoslavnim crkvama : master rad iz predmeta Uporedna pravna tradicija / Marko Pavlović. - Beograd : [M. Pavlović], 2014. - 70 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513554353

210                                            Mas. 1098/+CD
PEČENČIĆ, Nataša
        Specifičnosti međunarodnog standarda izveštavanja finansijskih organizacija : master rad / Nataša Pečenčić. - Beograd : [N. Pečenčić], 2014. - 36 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513404593

211                                            Mas. 1191/+CD
PEJČIĆ, Ivana
        Dužnost kupca da pregleda robu i dâ obaveštenje o nesaobraznosti prema odredbama Bečke konvencije : master rad iz Međunarodne prodaje robe / Ivana Pejčić. - Beograd : [I. Pejčić], 2014. - 70 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513546673

212                                            Mas. 1180/+CD
PEJIN, Sanja
        Free movement of goods : removing technical barriers to trade : master thesis : [master rad] / Sanja Pejin. - Beograd : [S. Pejin], 2014. - 60 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513545905

213                                            B II 58687
PENNA, Dafni
        The Byzantine imperial acts to Venice, Pisa and Genoa, 10th-12th centuries : a comparative legal study / Dafni Penna. - The Hague, The Netherlands : Eleven International Publishing, cop. 2012. - XVII, 344 str. : ilustr. ; 24 cm


Sadržaj: Acts directed at Venice ; Acts directed at Pisa ; Acts directed at Genoa ; The acts directed at Venice, Pisa and Genoa : a comparative study.

ISBN 978-94-90947-77-4 (broš.)
ISBN 94-90947-77-6 (broš.)
COBISS.SR-ID
513541809

214                                            B II 58678
PERAZIĆ, Gavro, 1923-2004
        Međunarodno ratno pravo / Gavro Đ. Perazić. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Vojnoizdavački i novinski centar, 1986. - 344 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Savremena vojna misao i ONO. Naši pisci ; knj. 164)

(Karton)
COBISS.SR-ID
42952967

215                                            Mas. 1170/+CD
PERIĆ, Branislava
        Građanskopravna odgovornost revizora : master rad iz Kompanijskog prava / Branislava Perić. - Beograd : [B. Perić], 2014. - 41 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513542577

216                                            Mas. 1195/+CD
PERIĆ, Lela
        Muškarac kao žrtva nasilja u porodici : master rad, predmet Nasilje u porodici / Lela Perić. - Beograd : [L. Perić], 2014. - 32 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513548209

217                                            B III 168230/1/1
PERIĆ, Živojin M., 1868-1953
        Građanski sudski postupak. Deo 1, O suđenju. Knj. 1, O ustrojstvu sudova i njihovoj nadležnosti / predavanja na Pravničkome fakultetu Živojina M. Perića i Dragoljuba Aranđelovića. - Beograd : Geca Kon, 1920. - 250 str. ; 25 cm

COBISS.SR-ID
95438855

218                                            B II 58689
PEROVIĆ, Krsto
        Krivični zakon Socijalističke Republike Crne Gore : sa komentarom / priredili Krsto Perović, Branislav Tomković, Milić Anđelić. - Titograd : Službeni list Crne Gore, 1982 (Cetinje : Obod). - 499 str. ; 24 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
34282503

219                                            Mas. 1210/+CD
PEŠIĆ, Jelena
        Odnos krivičnog dela silovanja sa krivičnim delom nedozvoljene polne radnje : master rad iz Krivičnog prava / Jelena Pešić. - Beograd : [J. Pešić], 2014. - 82 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513554097

220                                            Mas. 1215/+CD
PEŠIĆ, Milica
        Glasanje akcionara preko punomoćnika : master rad iz Kompanijskog prava / Milica Pešić. - Beograd : [M. Pešić], 2014. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513555121

221                                            Mas. 1085/+CD
PETKOVIĆ, Dina
        Skraćivanje radnog vremena : sa posebnim osvrtom na rad sa nepunim radnim vremenom : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Dina Petković. - Beograd : [D. Petković], 2014. - 84 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513402033

222                                            B I 121146
PETRONIJEVIĆ, Branislav, 1875-1954
        Spiritizam / Branislav Petronijević ; [predgovor Vladislav A. Gigov]. - Bibliofilsko izd. - Beograd : Zajednica književnih klubova Srbije, 1988. - 68 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Hermetika. Edicija `88)

ISBN 86-7429-015-9 (broš.)
COBISS.SR-ID
36866

223                                            Mas. 1094/+CD
PETROVIĆ, Jelena
        Evropski parlament i demokratski deficit : master rad iz Prava evropskih integracija / Jelena Petrović. - Beograd : [J. Petrović], 2014. - 29 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513403825

224                                            B I 121144
PETROVIĆ, Kosta
        Istorija Srpske pravoslavne velike gimnazije karlovačke / Kosta Petrović. - Novi Sad : Matica srpska, 1991 (Beočin : Efekt). - XV, 422 str. : ilustr. ; 20 cm. - ( Naučna izdanja Matice srpske ; knj. 12)

(Karton)
COBISS.SR-ID
18547975

225                                            Mas. 1223/+CD
PETROVIĆ, Marko
        Položaj Evropske komisije u institucionalnom sistemu Evropske unije : master rad / Marko Petrović. - Beograd : [M. Petrović], 2014. - 36 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513556913

226                                            B III 168228
PETRUŠIĆ, Nevena, 1958-
        Porodičnopravna zaštita od nasilja u porodici u pravosudnoj praksi Srbije / Nevena Petrušić, Slobodanka Konstantinović Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar, Program razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici ; Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2010 (Vršac : Tuli). - 128 str. : graf. prikazi, tabele ; 26 cm

ISBN 978-86-87505-04-9 (AŽC; broš.)
COBISS.SR-ID
177428492

227                                            Mas. 1142/+CD
PILIPOVIĆ, Dejan
        Ugovorna odgovornost za nematerijalnu štetu : master rad iz Obligacionog prava / Dejan Pilipović. - Beograd : [D. Pilipović], 2014. - 123 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513532593

228                                            B II 58607
        POLITIČKE stranke kao faktor suvremenog političkog sistema / [priredio] Stjepan Pulišelić. - Zagreb : Naprijed, 1971 (Zagreb : "Ognjen Prica"). - 431 str. ; 21 cm. - (Hrestomatija političke znanosti)

COBISS.SR-ID
108064519

229                                            B II 58661/1
POLOJAC, Milena, 1961-
        Praktikum za rimsko pravo : tekstovi i slučajevi rimskih pravnika iz stvarnog prava. 1 / Milena Polojac, Andreja Katančević. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2014 (Beograd : Glasnik). - 96 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-519-3 (PF)
COBISS.SR-ID
210501132

230                                            Mas. 1183/+CD
POPOVIĆ, Dragan
        Pravo na istinu u međunarodnom pravu : master rad / Dragan Popović. - Beograd : [D. Popović], 2014. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513547185

231                                            Mas. 1209/+CD
POPOVIĆ, Natalija
        Bioetika i pravo : master rad / Natalija Popović. - Beograd : [N. Popović], 2014. - 45 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513553329

232                                            B II 58602
        POVODOM 100 godina od početka Prvog svetskog rata : posebno izdanje / [tekstove odabrala, priredila i napisala Ljiljana Milanković-Vasović]. - Reprint. - Beograd : Intermex, 2014. - 128 str. ; 24 cm. - (Pravni informator : posebno izdanje, ISSN 1450-7137 ; God. 17, [P])

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513389745

233                                            B II 58642
PRADEL, Jean, 1933-
        Droit pénal général : á jour au 18 aout 2014 / Jean Pradel. - 20e édition revue et augmentée. - Paris : Éd. Cujas, impr. 2014, cop. 1974. - 777 str. ; 24 cm. - (Référence, ISSN 0761-5256)

ISBN 978-2-254-14409-9 (broš.)
ISBN 2-254-14409-X
COBISS.SR-ID
513496753

234                                            B II 58643
PRADEL, Jean, 1933-
        Droit pénal spécial : droit commun, droit des affaires / Jean Pradel, Michel Danti-Juan. - 6e édition revue et augmentée au 4 aõut 2014. - Paris : Ed. Cujas, DL 2014, cop. 1994. - 788 str. ; 24 cm. - (Référence, ISSN 0761-5256)

ISBN 978-2-254-14410-5 (broš.)
ISBN 2-254-14410-3
COBISS.SR-ID
513497009

235                                            B II 58644
PRADEL, Jean, 1933-
        Les grands arrêts de la procédure pénale / Jean Pradel, André Varinard. - 8e édition. - Paris : Dalloz, 2013, cop. 2013. - XXI, 498 str. ; 21 cm. - (Grands arrêts, ISSN 1272-0135)

ISBN 978-2-247-12982-9 (broš.)
ISBN 2-247-12982-X
COBISS.SR-ID
513497265

236                                            B II 58645
PRADEL, Jean, 1933-
        Les grands arrêts du droit pénal général / Jean Pradel, André Varinard. - 9e édition. - Paris : Dalloz, impr. 2014, cop. 2014. - XXIII, 845 str. ; 21 cm. - (Grands arrêts, ISSN 1272-0135)

ISBN 978-2-247-13696-4 (broš.)
ISBN 2-247-13696-6
COBISS.SR-ID
513497521

237                                            B III 168216/1
        PRAVEN fakultet "Justinijan Prvi". Kn. 1, Istoriski razvoj : 1951-2006 / [Vlado Popovski glaven i odgovoren urednik, Mišo Dokmanovik, Mirjana Mitrovska urednici]. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2007. - 303, [27] str. : ilustr. ; 25 cm


Sadrži i: Prilog: Fotografii od arhivata na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje.

ISBN 978-9989-194-17-7 ( karton sa kožom)
COBISS.SR-ID
71487242

238                                            B III 168216/2
        PRAVEN fakultet "Justinijan Prvi". Kn. 2, Istoriski razvoj : 1962-2005 / [Goran Koevski glaven i odgovoren urednik]. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2011. - 494 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-608-4655-01-5 ( karton)
COBISS.SR-ID
89853962

239                                            B I 121135
        PRIMENA Zakona o radu : zbornik radova / [odgovorni urednik Mladen Krvavica]. - Beograd : Glosarijum, 2002 (Beograd : Glosarijum). - 88 str. ; 20 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513410993

240                                            B II 58633
        PROMENE klasne strukture savremenog jugoslovenskog društva, Split, 9-12. februar 1966 / Drugi stručni sastanak Jugoslovenskog udruženja za sociologiju ; [za štampu pripremio Redakcioni odbor: Radomir D. Lukić, Mihajlo V. Popović, Miroslav Pečujlić, Milosav Janićijević]. - Beograd : Jugoslovensko udruženje za sociologiju, 1967. - 614 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
11752207

241                                            B Z I 2975
        RADNI odnosi u državnoj upravi, državnim organima i javnim službama / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 200 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pravni informator / [Intermex])
Sadržaj: Zakon o javnim službenicima ; Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ; Zakon o platama u državnim organima i javnim službama ; Zakon o državnoj upravi ; Zakon o radnim odnosima u državnim organima.

(broš.)
COBISS.SR-ID
513481137

242                                            Mas. 1212/+CD
RADONJIĆ, Marija
        Prekomerno oštećenje i zelenaški ugovor - domeni primene i razgraničenje : master rad iz Obligacionog prava / Marija Radonjić. - Beograd : [M. Radonjić], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513552817

243                                            Mas. 1125/+CD
RADONJIĆ, Marija
        Savesno sticanje hipoteke : master rad iz Stvarnopravnog obezbeđenja potraživanja / Marija Radonjić. - Beograd : [M. Radonjić], 2014. - 24 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513526449

244                                            Mas. 1153/+CD
RADOSAVLJEVIĆ, Tanja
        Razvod braka : aspekt deteta : master rad iz Novih i reformisanih instituta porodičnog prava / Tanja Radosavljević. - Beograd : [T. Radosavljević], 2014. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513535921

245                                            B III 168224
RADOVANOVIĆ, Boriša, 1950-
        Parlamentarna istorija Srbije u XIX veku : skupštine u Kragujevcu 1813-1880. 1 : zbornik radova / Boriša Radovanović. - Kragujevac : B. Radovanović, 2014 (Kragujevac : Interprint). - 457 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-86-904521-4-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
210711052

246                                            Mas. 1135/+CD
RAĐENOVIĆ, Olja
        Krivično delo uvreda (čl. 170 KZ) : master rad iz Krivičnog prava / Olja Rađenović. - Beograd : [O. Rađenović], 2014. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513526193

247                                            Mas. 1182/+CD
RAKONJAC, Aleksandra
        Finansijska pomoć koju Evropska unija pruža kandidatima i predkandidatima za ulazak u Evropsku uniju : IPA projekti : master rad iz Prava evropskih integracija / Aleksandra Rakonjac. - Beograd : [A. Rakonjac], 2013. - 104 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID
513546929

248                                            Mas. 1219/+CD
RANKOVIĆ, Marija
        Javni oblici zaveštanja : master rad [iz predmeta] Nasledno pravo / Marija Ranković. - Beograd : [M. Ranković], 2014. - 47 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513556657

249                                            Mas. 1238/+CD
RANKOVIĆ, Tijana
        Lišenje roditeljskog prava : master rad [iz predmeta] Novi i reformisani instituti porodičnog prava / Tijana Ranković. - Beograd : [T. Ranković], 2014. - 46 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM) 
COBISS.SR-ID
513565617

250                                            Mas. 1096/+CD
REKOVIĆ, Jelena
        Pravo na socijalnu pomoć : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Jelena Reković. - Beograd : [J. Reković], 2014. - 98 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513404081

251                                            B I 121154
RISTIĆ, Milovan
        Ustanički zakonopisac Teodor Filipović (Božidar Grujović) / Milovan Ristić. - Beograd : Prosveta, 1953. - 61 str. ; 17 cm. - ( Biblioteka Likovi i događaji iz srpske prošlosti ; 14)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
13221383

252                                            Mas. 1140/+CD
RISTIĆ, Pavle
        Oporezivanje prihoda nerezidentnih fizičkih lica : master rad iz Javnih finansija i poreskog prava / Pavle Ristić. - Beograd : [P. Ristić], 2014. - 43 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513531569

253                                            B II 58688
ROLAND, Sébastien, 1968-
        Le triangle décisionnel communautaire à l'aune de la théorie de la séparation des pouvoirs : recherches sur la distribution des pouvoirs législatif et exécutif dans la Communauté / par Sébastien Roland ; préface de Jean Rossetto. - Bruxelles : Bruylant, 2008. - XXIII, 722 str. ; 24 cm. - (Collection Droit de l'Union européenne, Thèses ; 13)

ISBN 978-2-8027-2548-0 (broš.)
ISBN 2-8027-2548-3
COBISS.SR-ID
513542321

254                                            Sem. 3590
SABLIĆ, Milena
        Legal instruments for the promotion of Roma posititon in EU : [seminar paper : seminarski rad] / Milena Sablić. - Beograd : [M. Sablić], 2014. - 26 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513538481

255                                            B II 58613
SAVEZNI ustavni sud (Beograd)
        Savezni ustavni sud. - Beograd : Savezni ustavni sud, 1997 (Beograd : Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider). - 95 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
62447884

256                                            Mas. 1116/+CD
SIMIĆ, Dejana
        Uloga Zaštitnika građana u zaštiti prava deteta : master rad / Dejana Simić. - Beograd : [D. Simić], 2014. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513536689

257                                            B II 58665
SLAVNIĆ, Ljiljana, 1946-
        Istorija pravnih institucija / Ljiljana Slavnić. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2008 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 368 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-000-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
236149255

258                                            B II 58673
        SLOBODAN Milošević: put ka vlasti = Slobodan Milošević: Road to Power : Osma sednica CK SKS = the Eight Session of the LCS CC : uzroci, tok i posledice : Srbija 20 godina kasnije = Serbia 20 years later : 1987-2007 = 1987-2007 : zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa, održanog u Beogradu 21-22. septembra 2007. = edited volume from international conference held in Belgrade on 21/22 September 2007 / [urednici, editors Momčilo Pavlović, Dejan Jović, Vladimir Petrović]. - 1. izd. - Beograd : Institut za savremenu istoriju = Institute for Contemporary History ; Stirling : Univerzitet, Centar za proučavanje evropskog susedstva = University, Centre for European Neighbourhood, 2008 (Beograd : Glasnik). - 303 str. ; 23 cm. - (Biblioteka Zbornici radova ; knj. 10)

ISBN 978-86-7403-131-5 (broš.)
COBISS.SR-ID
154706444

259                                            B II 58676
        SLOBODAN pristup informacijama : stavovi i mišljenja Poverenika / [urednik Stanojla Mandić]. - Beograd : Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2013 (Beograd : Službeni glasnik). - 99 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-912589-7-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
200987916

260                                            B II 58696
        SOCIJALNA politika i kriza / priredili Drenka Vuković, Mihail Arandarenko. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 318 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-84031-39-8 (broš.)
COBISS.SR-ID
171932172

261                                            B I 121151
SOTIROVIĆ, Vladislav B.
        Srpski Komonvelt : lingvistički model definisanja srpske nacije Vuka Stefanovića Karadžića i projekat Ilije Garašanina o stvaranju lingvistički određene države Srba / Vladislav B. Sotirović. - Vilnius : Pedagoški univerzitet, 2011. - 140 str. : mape ; 20 cm

ISBN 978-609-408-206-1 (broš.)
COBISS.SR-ID
514551383

262                                            Mas. 1173/+CD
SOVILJ, Dejan
        Harmonizacija domaće regulative sa Bazel II standardima i izazovi za implementaciju Bazel III standarda u Srbiji : master rad / Dejan Sovilj. - Beograd : [D. Sovilj], 2014. - 73 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513543345

263                                            B II 58610
SPICKER, Paul, 1954-
        Socijalna politika : teorija i praksa / Pol Spiker ; prevele s engleskog Jelena Vidojević (1-10 glave), Natalija Perišić (11-20 glave). - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2013 (Beograd : Čigoja). - 426 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Edicija Katedra)

ISBN 978-86-84031-69-5 (broš.)
COBISS.SR-ID
204105740

264                                            B II 58611
        SRBIJA i evroazijski geopolitički prostor : [naučni skup] / priredili Milomir Stepić, Živojin Đurić. - Beograd : Institut za političke studije, 2013 (Beograd : Eseloge). - 446 str. : ilustr. ; 23 cm. - ( Edicija Rasprave ; knj. 4)


Sadržaj: Evropa prema Aziji - Evroazija / Miloš Knežević ; Moguće osnove izgradnje evroazijskog geopolitičkog prostora / Branko Krga ; Makinderov geopolitički poredak i evroazijska integracija / Željko M. Budimir ; Geokulturni aspekti evroazijstva u delu Aleksandra Panarina / Nebojša Vuković ; Stvarni problemi Evropske unije i nestanak njene privlačne moći / Momir Bulatović ; Promovisanje odnosa između Kine i Srednje i Istočne Evrope, i odnosa između Kine i Srbije za postizanje boljeg razvoja / Ju Hongdžun ; Geopolitičke posledice kineske energetske strategije u Centralnoj Aziji / Dragana Mitrović, Dragan Trailović ; Evroazijska geopolitička i geostrategijska perspektiva Narodne Republike Kine / Ivan M. Zarić ; Argumenti: zašto Evroazijski savez umesto Evropske unije - primer Kine / Zoran Petrović - Piroćanac ; Geopolitika Indije u evroazijskom kontekstu / Marko Pejković ; Geografske i etno-civilizacijske osnove evroazijskog geopolitičkog integrisanja Srbije / Milomir Stepić ; Energetska diplomatija Rusije kao faktor evroazijskih integracija (na primeru Srbije) / Elena Georgievna Ponomareva ; Srbi i četiri pravca ruskog evroazijstva / Branimir Kuljanin ; Evroazijstvo, atlantizam i teorija "sukoba civilizacija" na Balkanu / Dušan Proroković ; Srbija i Evroazija: geoekonomska strana / Blagoje S. Babić ; U geopolitičkom procepu: Srbija između Evropske unije i Evroazijskog saveza / Aleksandar Saša Gajić.

ISBN 978-86-7419-268-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
202444812

265                                            B Z I 2970
SRBIJA. Zakoni
        Krivični zakon Republike Srbije : (prečišćen tekst) / [glavni i odgovorni urednik Đorđe Lazin]. - Beograd : Pravno istraživački centar, 2002 (Beograd : Uprava za zajedničke poslove republičkih organa). - 99 str. ; 21 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
512364464

266                                            B II 58666
SRBIJA. Zakoni
        Krivični zakonik : sa registrom pojmova / priredila Gordana Stanojčić. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Poslovni biro, 2013 (Beograd : Birografika). - 296 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7889-524-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID
203223820

267                                            Mas. 1134/+CD
STAJKOVIĆ, Ivana
        Izvršenje ugovora o prevozu robe železnicom : master rad / Ivana Stajković. - Beograd : [I. Stajković], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Spirala)
COBISS.SR-ID
513526961

268                                            Mas. 1124/+CD
STANKOVIĆ, Stefan
        Odgovornost za pravne nedostatke : master rad / Stefan Stanković. - Beograd : [S. Stanković], 2014. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513529777

269                                            B II 58681
STANKOVIĆ, Vladan, 1973-
        Pravoslavno društvo : kultura, ustanove, razvoj : osnovi sociologije religije (sociologije pravoslavlja) i sociologije razvoja / Vladan Stanković. - Beograd : Institut za političke studije, 2014 (Beograd : Eseloge). - 363 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7419-273-3 (karton)
COBISS.SR-ID
210755084

270                                            Mas. 1092/+CD
STANOJEVIĆ, Mirjana
        Specifičnosti finansijskih izveštaja jedinice lokalne samouprave : master rad / Mirjana Stanojević. - Beograd : [M. Stanojević], 2014. - 54 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513405617

271                                            B III 168219
STIPČEVIĆ, Aleksandar
        Povijest knjige / Aleksandar Stipčević. - Zagreb : Nakladni zavod Matice Hrvatske, 1985 (Rijeka : Liburnija). - 561 str. : ilustr. ; 25 cm. - (Prometej : knjižnica temeljnih djela o civilizaciji, kulturi i umjetnosti)

COBISS.SR-ID
49365767

272                                            Mas. 1222/+CD
STOILJKOVIĆ, Milan
        Privatizacija i restruktuiranje bankarskog sektora u zemljama u tranziciji : primer Vojvođanske banke u Republici Srbiji : master rad iz Ekonomske politike / Milan Stoiljković. - Beograd : [M. Stoiljković], 2014. - 78 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513555889

273                                            Mas. 1217/+CD
STOJANOVIĆ, Miroljub
        Problemi otklanjanja posledica u vezi povrede prava na mirno uživanje imovine posle 1945. do danas : master rad / Miroljub Stojanović. - Beograd : [M. Stojanović], 2013. - 35 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM) 
COBISS.SR-ID
513558193

274                                            Mas. 1117/+CD
STOJANOVIĆ, Petar
        Glasanje preko punomoćnika u skupštini akcionarskog društva : master rad iz Kompanijskog prava / Petar Stojanović. - Beograd : [P. Stojanović], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Spirala)
COBISS.SR-ID
513530033

275                                            Poz.br. 770
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Krivično pravo / Zoran Stojanović. - 4. izmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 382 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 3)

ISBN 978-86-519-1828-8 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID
205919244

276                                            Sem. 3586
STOJILJKOVIĆ, Jelena
        The EU and issues of human rights protection : seminar paper : [seminarski rad] / Jelena Stojiljković. - Belgrade [i. e.] Beograd : [J. Stojiljković], 2014. - 15 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID
513519281

277                                            B II 58629
STOJILJKOVIĆ, Zoran, 1953-
        Rečnik demokratije / Zoran Stojiljković. - Beograd : Građanske inicijative, udruženje građana za demokratiju i civilno obrazovanje, 1998 (Novi Sad : Yutopag). - 182 str. ; 21 cm. - (Biblioteka "Rušimo prepreke - gradimo mostove")

ISBN 86-7408-004-9 (broš.)
COBISS.SR-ID
141502215

278                                            Mas. 1171/+CD
STOŠIĆ, Slobodan
        Položaj hipotekarnog poverioca u sudskom i vansudskom postupku namirenja : master rad / Slobodan Stošić. - Beograd : [S. Stošić], 2014. - 46 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513542833

279                                            B II 58668
        SUDSKA građanskopravna zaštita od diskriminacije / [urednica Nevena Petrušić]. - Beograd : Poverenik za zaštitu ravnopravnosti : Pravosudna akademija, 2012 (Beograd : Beoprint). - 315 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-88851-04-6 ( PZZR; broš.)
COBISS.SR-ID
195788300

280                                            Mas. 1196/+CD
ŠKIPINA, Branko
        Žena kao žrtva nasilja u porodici : master rad iz oblasti prava deteta / Branko Škipina. - Beograd : [B. Škipina], 2014. - 43 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513548721

281                                            Poz.br. 774
ŠKULIĆ, Milan, 1968-
        Krivično procesno pravo : (prema Zakoniku o krivičnom postupku iz 2011. godine) / Milan Škulić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 519 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 4)

ISBN 978-86-519-1824-0 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID
206049292

282                                            B II 58640
ŠOGOROV, Stevan, 1946-
        Ugovori trgovinskog prava / Stevan Šogorov, Zoran Arsić. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014 (Petrovaradin : Futura). - XIV, 207 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-134-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID
287195655

283                                            B III 168214/1
ŠTEFANIĆ, Vjekoslav
        Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Dio 1, Uvod, Biblija, apokriti i legende, liturgijski tekstovi, egzorcizmi i zapisi, molitvenici, teologija, crkveni govori (homiletika), pjesme / Vjekoslav Štefanić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1969 ([s. l. : s. n.]). - 300 str. ; 34 cm. - (Historijski institut jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti)

(Karton)
COBISS.SR-ID
122613767

284                                            B III 168214/2
ŠTEFANIĆ, Vjekoslav
        Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije. Dio 2, Zbornici različitog sadržaja, regule i statuti, registri, varia, indeksi, album slika / Vjekoslav Štefanić. - Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1970 ([s. l. : s. n.]). - 297 str., [102] str. s tablama ; 35 cm. - (Historijski institut jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti)

(Karton)
COBISS.SR-ID
122614023

285                                            Mas. 1154/+CD
TEPAVAC, Maja
        Samoregulacija banaka putem kodeksa dobre bankarske prakse : master rad / Maja Tepavac. - Beograd : [M. Tepavac], 2014. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513535409

286                                            Mas. 1198/+CD
TEŠIĆ, Tatjana
        Ukidanje poslaničkog imuniteta u praksi Narodne skupštine Republike Srbije : master rad iz Parlamentarnog prava / Tatjana Tešić. - Beograd : [T. Tešić], 2014. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513549489

287                                            Mas. 1114/+CD
TODIĆ, Nina
        Status, organizacija i upravne funkcije javnih agencija : master rad iz predmeta Upravno pravo / Nina Todić. - Beograd : [N. Todić], 2014. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513537969

288                                            Mas. 1090/+CD
TOMIĆ, Vladimir
        Pravni aspekti Metanolsko sirćetnog kompleksa kao akcionarskog društva : master rad iz Kompanijskog prava / Vladimir Tomić. - Beograd : [V. Tomić], 2014. - 53 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513406129

289                                            Mas. 1145/+CD
TOMOVIĆ, Gordana
        Krivična dela nasilničkog ponašanja : master rad / Gordana Tomović. - Beograd : [G. Tomović], 2014. - 54 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513525937

290                                            Mas. 1205/+CD
TOPKA, Maja
        Zajedničke politike u Evropskoj uniji : master rad iz predmeta Ekonomska politika / Maja Topka. - Beograd : [M. Topka], 2014. - 71 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513551537

291                                            Mas. 1160/+CD
TRAVICA, Zorana
        Međunarodno pravo i nasilje nad ženama : master rad / Zorana Travica. - Beograd : [Z. Travica], 2014. - 35 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513536177

292                                            B I 121142
        TRIBUN slobode - Dragoljub Mićunović / priredila Sanja Jovičić. - Beograd : Demokratska stranka, Istraživačko-izdavački centar, 2007 (Beograd : Evro Giunti). - 125 str. : slike D. Mićunovića ; 18 cm. - ( Srpske demokratske ideje)

ISBN 978-86-7856-068-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
141744908

293                                            Mas. 1214/+CD
TRIFKOVIĆ, Milijana
        Međunarodni standardi sprečavanja apatridije po rođenju : master rad / Milijana Trifković. - Beograd : [M. Trifković], 2014. - 65 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513554865

294                                            Mas. 1152/+CD
TROSKOT, Jelena
        Subjekti u postupku sastavljanja javnobeležničke isprave : master rad iz Javnobeležničkog prava / Jelena Troskot. - Beograd : [J. Troskot], 2014. - 40 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513527985

295                                            B II 58672
        U Sokratu se krije Sokrates : (zbornik) / [urednici Zoran Arsović, Željko Škuljević]. - Zenica ; Banja Luka : Udruženje Hijatus, 2011. - 125 str. ; 21 cm

ISBN 978-9958-716-26-3 (broš.)
COBISS.SR-ID
18535942

296                                            B II 58674
        USTAVNE promjene u SFRJ : glavni referati za Znanstveno savjetovanje 23. i 24. travnja 1987. u Zagrebu / [urednik Zvonimir Šeparović]. - Zagreb : Gradska konferencija SSRNH : Pravni fakultet ; Samobor : "Zagreb", radna organizacija za grafičku djelatnost, 1987 (Samobor : "Zagreb", radna organizacija za grafičku djelatnost). - 159 str. ; 24 cm


Sadržaj: Izlaganje u povodu obilježavanja 40. godišnjice prvog Ustava Narodne Republike Hrvatske i prijedloga Predsjedništva SFRJ da se pristupi promjeni Ustava SFRJ / Anđelko Runjić ; Delegatski sistem i ustavne promjene / Smiljko Sokol ; Ustavne promjene i federalizam / Nikola Filipović ; Odgovornost izvršnih organa federacije u svjetlu ustavnih promjena / Branko Smerdel ; Ustavni položaj republika, pokrajina i općina u području oporezivanja / Božidar Jelčić ; Historijski legitimitet federalizma po ustavu iz 1974. godine / Dušan Bilandžić ; Jugoslavenski federalizam i nove ustavne promjene / Zdravko Tomac ; Koliko ustavne promjene pridonose deetatizaciji materijalne reprodukcije i demokratizaciji političkih odnosa vlasti / Tomislav Jantol ; Neka pitanja društveno-ekonomskih odnosa vezana za promjene Ustava SFRJ i Zakona o udruženom radu / Mato Crkvenac, Ivan Starčević ; Ustavne promjene - efikasnost sistema rješavati ekonomijom / Marijan Korošić ; Udruživanje prometnih i proizvodnih OUR-a i pravni položaj osnovne organizacije udruženog rada u prijedlogu izmjena Ustava / Deša Mlikotin-Tomić ; Prijedlog Predsjedništva SFRJ da se pristupi promjeni Ustava SFRJ.

(Broš.)
COBISS.SR-ID
31650823

297                                            Poz.br. 775
VASILJEVIĆ, Mirko, 1949-
        Kompanijsko pravo : pravo privrednih društava / Mirko S. Vasiljević. - 8. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2013 (Beograd : Planeta print). - 634 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / [Pravni fakultet Univerziteta, Beograd])

ISBN 978-86-7630-467-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID
203357196

298                                            B I 100357
VERGILIUS Maro, Publius, 70 BC-19 BC
        P. Vergili Maronis Aeneis : in usum scholarum / iterum recognovit Otto Ribbeck. - Ed. stereotypa. - Lipsiae : B. G. Teubner, 1910. - Str. 101-409 ; 18 cm. - (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

COBISS.SR-ID
15469063

299                                            Mas. 1106/+CD
VESELINOVIĆ, Aleksandar
        Radnopravni položaj pomoraca : master rad / Aleksandar Veselinović. - Beograd : [A. Veselinović], 2014. - 84 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513407665

300                                            Mas. 1167/+CD
VIĆIĆ, Marija
        Menični regres : master rad / Marija Vićić. - Beograd : [M. Vićić], 2014. - 77 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513541297

301                                            Mas. 1177/+CD
VINŠ, Vladimir
        Problemi naknade štete prouzrokovane povredom prava intelektualne svojine : master rad / Vladimir Vinš. - Beograd : [V. Vinš], 2014. - 84 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513544625

302                                            Mas. 1107/+CD
VIŠNJEVAC, Jelena
        Solidarnost kao vrijednost u institucijama radnog i socijalnog prava : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Jelena Višnjevac. - Beograd : [J. Višnjevac], 2014. - 82 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513407409

303                                            Mas. 1146/+CD
VOJINOVIĆ, Milan
        Pravni status ogranka privrednog društva : master rad iz predmeta Kompanijsko pravo / Milan Vojinović. - Beograd : [M. Vojinović], 2014. - 72 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513527473

304                                            B III 168220
VOLAREV, Tatjana
        Nekorektno poslovanje trgovaca prema potrošaču u pravu Evropske unije i Srbije : magistarski rad / Tatjana Volarev ; mentor Dušanka Đurđev. - Novi Sad : [T. Volarev], 2013. - 177 listova ; 30 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID
1025564833

305                                            Mas. 1119/+CD
VRANČIĆ, Milena
        Jedinstveno tržište osiguranja Evropske unije : master rad iz Prava osiguranja / Milena Vrančić. - Beograd : [M. Vrančić], 2014. - 59 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513537201

306                                            B II 58615
VRANJICAN, Stjenko
        Politička ekonomija / Stjenko Vranjican. - Zagreb : Pravni fakultet Sveučilišta, 2004. - VII, 416 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Udžbenici Pravnog fakulteta u Zagrebu = Manualia Facultatis iuridicae Zagrabiensis)

ISBN 953-6714-70-1 (karton)
COBISS.SR-ID
512017840

307                                            B I 121137
VRHOVNI sud Srbije (Beograd)
        Vrhovni sud Srbije / [priredila i uredila Ljubica Pavlović] = The Supreme Court of Serbia / [prepared and edited by Ljubica Pavlovic]. - Beograd : Vrhovni sud Srbije, 2006 ([Vrnjačka Banja] : Interklima-grafika). - 69 str. : ilustr. ; 20 x 21 cm

ISBN 86-908787-0-X ( broš.)
COBISS.SR-ID
132705548

308                                            Mas. 1143/+CD
VUJADINOVIĆ, Ivana
        Upravljanje ljudskim resursima kao način unapređenja rada lokalne samouprave : master rad iz predmeta Upravno pravo / Ivana Vujadinović. - Beograd : [I. Vujadinović], 2014. - 58 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513524657

309                                            Mas. 1155/+CD
VUJIČIĆ, Ksenija
        Odnos Srbije i Europola : master rad / Ksenija Vujučić. - Beograd : [K. Vujučić], 2014. - 40 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513525425

310                                            Mas. 1234/+CD
VUJIĆ, Dragan
        Odnosi organa jedinica lokalne samouprave : na primerima Republike Srbije i Republike Srpske : master rad / Dragan Vujić. - Beograd : [D. Vujić], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513535665

311                                            Mas. 1206/+CD
VUJOŠEVIĆ, Marija
        Krivično delo krađe (član 203 KZ) : master rad iz Krivičnog prava / Marija Vujošević. - Beograd : [M. Vujošević], 2014. - 61 list : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513552305

312                                            B II 58639
VUKADINOVIĆ, Gordana, 1949-
        Uvod u pravo / Gordana Vukadinović, Dragutin Avramović. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 352 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-137-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
289772551

313                                            Mas. 1129/+CD
VUKADINOVIĆ, Jelena
        Zaštita civilnog stanovništva u međunarodnim oružanim sukobima : master rad iz Međunarodnog humanitarnog prava / Jelena Vukadinović. - Beograd : [J. Vukadinović], 2014. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513528753

314                                            B II 58654
VUKADINOVIĆ, Radovan D., 1953-
        Pravni odnosi iz međunarodnog dokumentarnog akreditiva / Radovan D. Vukadinović. - Beograd : Naučna knjiga, 1989 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 157 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-05045-2 (broš.)
COBISS.SR-ID
4704514

315                                            Mas. 1148/+CD
VUKADINOVIĆ, Vuk
        Zakonska evolucija vanbračne zajednice u Srbiji : master rad / Vuk Vukadinović. - Beograd : [V. Vukadinović], 2013. - 46 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513523889

316                                            B II 58616
VUKČEVIĆ, Dragan K.
        Iza normi : sociološki i pravni eseji / Dragan K. Vukčević. - Podgorica : CID, 2003 (Beograd : Vojna štamparija). - 307 str. ; 21 cm. - ( Biblioteka Posebna izdanja / CID)

ISBN 86-495-0226-1 ( karton)
COBISS.SR-ID
106487564

317                                            B II 58628
VUKIĆEVIĆ, Dejan, 1965-
        Zavičajni fondovi / Dejan Vukićević. - Beograd : Službeni glasnik ; Inđija : Narodna biblioteka "Dr Đorđe Natošević", 2011 (Beograd : Glasnik). - 293 str. : tabele ; 24 cm. - ( Biblioteka Društvo i nauka / [Službeni glasnik])

ISBN 978-86-519-0818-0 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID
183024396

318                                            Mas. 1105/+CD
VUKMIROVIĆ, Ivan
        Humanitarne intervencije i preventivni napadi u Međunarodnom krivičnom pravu : master rad iz Međunarodnog krivičnog prava / Ivan Vukmirović. - Beograd : [I. Vukmirović], 2014. - 65 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
513407921

319                                            Mas. 1208/+CD
VUKŠA, Marko
        Krivično delo falsifikovanja isprave (čl. 355. KZRS) : master rad iz Krivičnog prava / Marko Vukša. - Beograd : [M. Vukša], 2014. - 50 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513552561

320                                            B II 58650
WENDT, Alexander, 1958-
        Društvena teorija međunarodne politike / Aleksandar Vent ; preveli s engleskog Marko Kovačević (Deo prvi), Nikola Vujinović (Deo drugi) ; redakcija prevoda Filip Ejdus. - Beograd : Fakultet političkih nauka, 2014 (Beograd : Čigoja štampa). - XVII, 365 str. ; 24 cm. - (Katedra)

ISBN 978-86-84031-64-0 (broš.)
COBISS.SR-ID
204143116

321                                            B II 58675
        ZAŠTITA konkurencije i suzbijanje monopola / [Dragan Dobrašinović ... et al.]. - Beograd : Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 2014 (Beograd : Corporative Image). - 84 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

Sadržaj: Zaštita konkurencije: nakon svega, na početku? / Dragan Dobrašinović ; Zaštita konkurencije u Srbiji - funkcionisanje mehanizma zaštite / Marina Matić Bošković ; Zašto je potrebna politika konkurencije? / Miroslav Prokopijević ; Javne nabavke i konkurencija - lek ili podstrek korupciji / Andrej Plahutnik ; Zloupotreba dominantnog položaja / Čedomir Radojčić.

ISBN 978-86-87259-37-9 (broš.)
COBISS.SR-ID
207817996

322                                            B II 58659
        ZBIRKA međunarodnih propisa i dokumenata / [zbirku pripremili Vesna Besarović, Slobodan B. Nikolić, Željko Orešković]. - Rijeka : Centar za radničko stvaralaštvo, 1986. - 359 str. ; 21 cm

COBISS.SR-ID
23045888

323                                            B Z I 2973
        ZBIRKA zakona : sa komentarima / [priredila] Milica Milićević-Stojanović. - Beograd : Stručna knjiga, 2003 (Beograd : Stručna knjiga). - 311 str. ; 20 cm. - ( Biblioteka Pozitivno pravo ; knj. br. 3)


Sadržaj s nasl. str.: Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ; Zakon o radu ; Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ; Zakon o zdavstvenom osiguranju.

ISBN 86-419-0242-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID
110600972

324                                            B II 58626
        ZBORNIK na Pravniot fakultet "Justinijan Prvi" vo Skopje : vo čest na Todor Pelivanov / [redakciski odbor Jasna Bačovska ... i dr.] = Proceedings in honour of professor Todor Pelivanov ; [editorial board Jasna Bachovska ... et al.]. - Skopje : Praven fakultet "Justinijan Prvi", 2012. - 422 str. ; 24 cm


Sadržaj: Biografija [Todora Pelivanova] / Jasna Bačovska ; Megunarodnite standardi za traenjeto na preventivnoto lišuvanje od sloboda / Nikola Matovski ; 20 godini od monetarnoto osamostojuvanje / Kiki Mangova Ponjavik ; Kolizionite normi kako specifični normi na megunarodnoto privatno pravo / Poliksena Gavroska ; Civilni i naturalni obligacii / Gale Galev, Jadranka Dabovik-Anastasovska ; Pravni instituti od upravnoto pravo kako del od konfiskacijata na graganskoto pravo / Borče Davitkovski, Elena Davitkovska, Dragan Gocevski ; Komuniciranjeto i opštestvoto / Tome Gruevski ; Deontološko (samo)razumevanje ustavnosodnih pristojnosti / Andraž Teršek ; Ptolemaïka za imotot na pir ( pyrrhus) / Dimitar Gelev ; Položbata na bračniot drugar vo makedonskoto i vo sporedbenoto nasledno pravo / Dejan Mickovik, Angel Ristov ; Za ustavot na Republika Makedonija - dve decenii podocna / Renata Deskoska ; Od politička sorabotka na zaednicata do zaednička nadvorešna i bezbednosna politika na EU / Tanja Karakamiševa-Jovanovska ; Sokratoviot metod within jurisprudentia transatlantica / Dobrinka Taskovska ; Približuvanje na makedonskata javna administracija kon "administrativniot sistem na Evropskata Unija / Ana Pavlovska-Daneva, Timčo Mucunski ; Vienskata konvencija za dogovorite za megunarodna prodažba na stoki od 1980 godina kako merodavno pravo za rešavanje na sporovi od dogovorite za megunarodna prodažba na stoki / Toni Deskoski ; Razvojot na lokalnata finansiska samostojnost vo Republika Makedonija (1991-2011) / Aleksandra Maksimovska Veljanovska, Elena Nešovska ; Načeloto na servisna orientacija na administracijata / Nataša Pelivanova, Mirjana Ristovska ; Metodologijata na opštestvenite istražuvanja vo novinarskata praktika / Jasna Bačovska ; Transformacija na prašanjeto za suverenitetot vo kontekst na evrointegraciite / Ljubica Karamandi ; Klasifikacija i lični karakteristiki na recidivistite / Aleksandra Gruevska-Drakulevski ; Posebna administrativna prekršočna postapka vo Republika Makedonija - nužnost ili potreba / Ivana Šumanovska ; Dikcijata kako sredstvo za ubeduvanje / Daniela Blaževska ; Postmoderen separatizam vo Evropskata Unija (slučajot na Škotska) / Aleksandar Lj. Spasov ; Lisabonskiot dogovor i institucionalnite promeni na Unijata / Milena Apostolovska ; Pravnata priroda na Evropskata Unija - pomegu država i politički sistem / Hristina Runčeva ; Primena na strategijata na targetiranje na inflacija vo Velika Britanija / Biljana Petrevska ; Dualizmot na srednovekovnata država i pravo / Biljana Popovska ; Vajmarskata Republika / Ivanka Dodovska.

ISBN 978-608-4655-24-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID
92452362

325                                            Mas. 1218/+CD
ZEJAK, Mario
        Komparativno istorijski razvoj pojma terorizma : sa posebnim osvrtom na međunarodnopravnu regulativu : [master rad] / Mario Zejak. - Beograd : [M. Zejak], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513555633

326                                            Mas. 1239/+CD
ZIMONJIĆ, Mitar
        Uticaj Bečkog kongresa na razvoj međunarodnih odnosa do Prvog svetskog rata : master rad iz predmeta Međunarodno javno pravo / Mitar Zimonjić. - Beograd : [M. Zimonjić], 2014. - 80 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513565873

327                                            Mas. 1233/+CD
ZRNIĆ, Mirko
        Terenska kontrola obračunavanja i plaćanja poreza : master rad / Mirko Zrnić. - Beograd : [M. Zrnić], 2013. - 63 str. : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513534641

328                                            B II 58697
ZWEIG, Stefan, 1881-1942
        Joseph Fouché / Stefan Zweig ; traduit de l'allemand par Alzir Hella et Olivier Bournac. - Paris : B. Grasset, [1929]. - 309 str. ; 21 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID
513562545

329                                            Mas. 1242/+CD
ŽIVOTIĆ, Jelena
        EU economic governance : stability and growth pact, problems and recent changes : master thesis : [master rad] / Jelena Životić. - Beograd : [J. Životić], [2013]. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD-ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
513566641

330                                            Mas. 1224/+CD
ŽIVOTIĆ, Srđan
        Prevare u osiguranju : master rad / Srđan Životić. - Beograd : [S. Životić], 2014. - 67 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
513557169

331                                            M 840
ŽORIĆ, Srđan
        Konvencija Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (1980) : neophodnost autonomnog tumačenja, jednoobraznosti u primeni i poštovanja načela savesnosti u međunarodnoj trgovini : magistarski rad / Srđan Žorić. - Beograd : [S. Žorić], 2014. - 131 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk CD-ROM
( Karton)
COBISS.SR-ID
513482417

 

CIP - Каталогизација у публикацији

Народна библиотека Србије, Београд

 

017/019

 

БИЛТЕН приновљених књига / Правни факултет у Београду, Библиотека ; [приредила] Ивана Пајић. - 1991, бр. 1-    . - Београд   (Булевар краља Алаксандра 67) : Правни Факултет у Београду, Библиотека, 1991-   . - 29 cm

 

Dostupno i na:

http://www.ius.bg.ac.rs/biblioteka/bilten2011

-1.htm. - Тромесечно. – Текст ћир. и лат. -

Варијанта наслова: Билтен приновљених књига Библиотеке.

ISSN 2217-5571 = Билтен приновљених књига

(Библиотека Правног факултета у Београду)

COBISS.SR-ID 512124849