ISSN  2217-5571

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 2/2015

с именским и предметним регистром

 

Уредница Ивана Пајић,

дипломирани библиотекар саветник

 

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице. Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

 

1            B II 58956
        AKTIVNOST sudova na suzbijanju pojava narušavanja socijalističkog morala. - Beograd : Redakcija "Zbirke sudskih odluka" pri Saveznom sudu, 1983. - 80 str. ; 24 cm. - (Serija "Pravosudni organi u društvenoj samozaštiti")

COBISS.SR-ID 36906247

2            Sem. 3600
ALEKSIĆ, Miona
        The role of the European External Action Service in the common foreign and security policy : seminar paper / Miona Aleksić. - Belgrade : [M. Aleksić], 2015. - [11] listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513782705

3            B II 58897
        ALEXANDER von Humboldt-Stiftung : 1953-1993 : 40 Jahre im Dienst von Wissenschaft und Forschung = 40 years in the service of science and research / [Redaktion Ulrike Lakemeier Kurt-Jürgen Maaß ; Übersetzung Dorothea Noisternig]. - Bonn ; Bad Godesberg : Alexander von Humboldt-Stiftung, 1993. - 321 str., [1] presavijen list : ilustr. ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 235695367

4            Mas. 1306/+CD
ANDREJIĆ, Aleksandra
        Odnos radnog i ekološkog prava : sa osvrtom na zaštitu radne i životne sredine u gradu Pančevu : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Aleksandra Andrejić. - Beograd : [A. Andrejić], 2015. - 68 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513742513

5            B II 58854
ANDRIĆ, Aleksandar, 1967-
        Istorija Srba : novi vek do 1918. / Aleksandar Andrić. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2014 (Beograd : ATC). - 392 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-6289-029-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 209153548

6            B II 58853
ANDRIĆ, Aleksandar, 1967-
        Istorija Srba : srednji vek / Aleksandar Andrić. - 1. izd. - Beograd : Utopija, 2014 (Beograd : ATC). - 300 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-6289-028-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID 209153292

7            Poz.br. 806
ANTIĆ, Oliver, 1950-
        Obligaciono pravo / Oliver Antić. - 5. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 450 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 6)

ISBN 978-86-519-1867-7 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID 210844940

8            B II 58917
ARSIĆ, Zoran
        Pravo privrednih društava / Zoran Arsić, Vladimir Marjanski. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2015 (Petrovaradin : Futura). - 337 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-146-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 293661191

9            B II 58887
ARSIĆ, Zoran
        Transportni terminali : pravni aspekti / Zoran Arsić. - Beograd : Naučna knjiga, 1987 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 115 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-05003-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 24354567

10            Mas. 1365/+CD
AVRAMOVIĆ, Ana
        Positive measures : legal framework and development : master thesis : [master rad] / Ana Avramović. - Beograd : [A. Avramović], 2014. - 57 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513844657

11            B II 58985
AVRAMOVIĆ, Sima, 1950-
        Katoikodomeõ in Isaeus, VIII 41 : imprisonment, hybris and atimia in Athenian law / Sima Avramović. - [Wien : s. n., 2010]. - Str. [263]-274 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513827761

12            B II 58964
        AZBUKA prava / [priredili] Rade Knežević i grupa autora. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 146 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Varia / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu)

ISBN 978-86-7630-542-1 ( broš.) 
COBISS.SR-ID 213214988

13            Poz.br. 807
BABIĆ, Ilija, 1951-
        Uvod u građansko pravo i stvarno pravo / Ilija Babić. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 509 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 2)

ISBN 978-86-519-1912-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 214667788

14            Mas. 1312/+CD
BABIĆ, Nikola
        Ugovorne obaveze građevinara kod ugovora o građenju : master rad / Nikola Babić. - Beograd : [N. Babić], 2015. - 54 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513753521

15            B I 121196
BADIOU, Alain, 1937-
        O mračnom slomu : pravo, država, politika / Alen Badiju ; s francuskog prevela Olja Petronić. - Beograd : Centar za medije i komunikacije, Fakultet za medije i komunikacije, Univerzitet Singidunum, 2013 (Beograd : Cicero). - 64 str. ; 18 cm

ISBN 978-86-87107-18-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 202103308

16            B II 58902/2
BAJEC, Jurij
        Savremeni privredni sistemi. Deo 2, Zemlje u razvoju / Jurij Bajec. - Beograd : Naučna knjiga, 1983 (Beograd : Privredni pregled). - 172 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 21301004

17            B I 121207
BALETIĆ, Marko
        Zakon o jugoslovenskom državljanstvu : s objašnjenjima / [priredili Marko Baletić, Milovan Buzadžić]. - Beograd : Službeni list SRJ, 1996 (Beograd : MB Grafika). - 107 str. ; 17 cm. - ( Savezni propisi)

ISBN 86-355-0292-2
COBISS.SR-ID 512012983

18            B II 58974
BARILLI, Bruno, 1880-1952
        Srpski ratovi / Bruno Barili ; priredio Đorđo Pelegrini ; pogovor Radovan Popović ; [prevod Marija Živković-Fiati]. - 2. izd. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 144 str. : ilustr. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 6)

ISBN 978-86-515-0915-8 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 286408199

19            Sem. 3604
BARJAKTAREVIĆ, Dragana
        Implementacija propisa Evropske unije iz oblasti zaštite životne sredine u okvirima Ugovora o osnivanju Energetske zajednice : seminarski rad / Dragana Barjaktarević. - Beograd : [D. Barjaktarević], 2015. - 23 lista ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 513783985

20            B I 121206
BASTA, Danilo N., 1945-
        Samopoštovanje i puzavost : najnoviji tekstovi s povodom. 3 / Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 383 str. : ilustr. ; 19 cm. - ( Biblioteka Politika i društvo ; 82)

ISBN 978-86-6047-179-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID 215327500

21            Poz.br. 805
BEGOVIĆ, Boris, 1956-
        Ekonomska analiza generalne prevencije / Boris Begović. - Beograd : Pravni fakultet, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 240 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen ; br. 30)

ISBN 978-86-7630-563-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 214972684

22            B II 58877
BEJATOVIĆ, Milorad
        Pravni položaj privrednih organizacija / Milorad Bejatović. - Novi Sad : Privredna akademija, 2007 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 187 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84613-69-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 225604359

23            B II 58878
BEJATOVIĆ, Milorad, 1952-
        Pravni položaj privrednih organizacija / Milorad Bejatović. - 2. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe : Privredna akademija, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 251 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84613-92-1 (PA; broš.)
COBISS.SR-ID 241870855

24            Mas. 1359/+CD
BIJELOVIĆ, Aleksandra
        Sharia Law in the European Union : master thesis : [master rad] / Aleksandra Bijelović. - Beograd : [A. Bijelović], 2014. - 54 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513843121

25            B II 58923
BLAGOJEVIĆ, Milan, 1965-
        Neustavna retroaktivna primjena inkriminacije zločini protiv čovječnosti u praksi suda Bosne i Hercegovine : (poremećena precedentizacija prava) / Milan Blagojević ; [prevod na engleski Lidija Dangubić]. - 2. dopunjeno izd. - Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske : Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Banja Luka, 2015 (Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske). - 182, 182 str. : slika autora ; 21 cm

ISBN 978-99938-22-50-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 4843544

26            B III 168301
BLAGOJEVIĆ, Milan, 1965-
        Praktikum za upravni spor : (sa upravnosudskom praksom) / Milan Blagojević. - Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske : Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment, 2014 (Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske). - 647 str. : obrasci ; 25 cm

ISBN 978-99938-22-46-2 (karton)
COBISS.SR-ID 4651032

27            B III 168302
BLAGOJEVIĆ, Milan, 1965-
        Ustavnost i zakonitost u upravnom sporu u Republici Srpskoj / Milan Blagojević. - Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske : Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka, 2014 (Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske). - 207 str. ; 25 cm. - ( Edicija Pravni eseji)

ISBN 978-99938-22-45-5 ( karton)
COBISS.SR-ID 4615960

28            B II 58937
BOBIĆ, Mirjana, 1960-
        Brak ili/i partnerstvo : demografsko sociološka studija / Mirjana Bobić. - Beograd : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2003 (Beograd : Čigoja štampa). - 224 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 86-80269-66-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 110268684

29            Sem. 3602
BOGUNOVIĆ, Mirjana
        Porijeklo ugovora o mandatu : seminarski rad / Mirjana Bogunović. - Beograd : [M. Bogunović], 2015. - 39 listova ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513783473

30            Sem. 3606
BOJIĆ, Filip, 1986-
        Pravci reforme sistema invalidskog osiguranja u Srbiji : seminarski rad / Filip Bojić. - Beograd : [F. Bojić], 2015. - 28 listova ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 513784497

31            B II 58921
BOŠKOVIĆ, Milo, 1943-
        Socijalna patologija / Milo Bošković, Dušan Marinković. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2015 (Petrovaradin : Futura). - 347 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-147-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID 294180103

32            B I 121201
BOUTROS-Ghali, Boutros, 1922-
        Global leadership and global systemic issues : south, north and the United Nations in a 21st century world / Boutros Boutros-Ghali and Branislav Gosovic. - [Oslo] : Transcend University Press : : Kolofon Press, [2011] . - 96 str. ; 19 cm. - (TRANSCEND University Press popular ; 4)

ISBN 978-82-300-0739-6 ( broš.)
ISBN 82-300-0739-X ( broš.)
COBISS.SR-ID 513799857

33            B II 58867
BOŽIĆ, Ivan
        Postanak i razvoj Univerziteta u Beogradu / Ivan Božić. - Beograd : Univerzitet, 1988 (Beograd : Republički zavod za statistiku SR Srbije). - 36 str. : tabele ; 23 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 56834828

34            B III 168315
BRDAR, Milan, 1952-
        Nauka i istina : zapostavljene perspektive filozofije nauke / Milan Brdar. - Beograd : Institut društvenih nauka ; Kragujevac : Centar slobodarskih delatnosti, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - 504 str. : autorove slike ; 25 cm. - ( Biblioteka Kartagina)

ISBN 978-86-7093-146-6 ( IDN; karton s omotom)
COBISS.SR-ID 205163532

35            Mas. 1345/+CD
BRKIĆ, Milica
        Prva humanitarna pravila u Starom veku : sa osvrtom na Egipat i Grčku : master rad iz Međunarodnog humanitarnog prava / Milica Brkić. - Beograd : [M. Brkić], 2015. - 48 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513832369

36            B II 58916
BRKIĆ, Snežana
        Krivično procesno pravo. [Deo] 1 / Snežana Brkić. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 427 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-136-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 289581319

37            B II 58855
        Les CANTONS face au défi de l'adhésion à l'Union européenne : rapport du groupe de travail "Réformes-europe des cantons" / Jean-François Aubert ... [et al.] ; Conférence des gouvernements cantonaux (éd.). - Zurich : Schulthess, 2001. - 353 str. ; 23 cm. - (Schriften zur schweizerischen Rechtspolitik)

ISBN 3-7255-4236-8 (broš.)
ISBN 978-3-7255-4236-9 (br.)
COBISS.SR-ID 513766577

38            B II 58950
CASA per la pace
        Solidarità per Belgrado. - Trento : Casa per la pace, 2000?. - 11 str. : ilustr. ; 21 cm

COBISS.SR-ID 513818801

39            B II 58986
CEISAL. Foro Científico (2006 ; Beograd)
        Interculturalidad en los procesos de la formación identitaria de América Latina : percepciones e interpretaciones / Foro Científico de CEISAL, Belgrado, 8 de Septiembre de 2006 ; coordinador Slobodan S. Pajović. - Belgrado : Megatrend Universidad, 2007 (Belgrado : Megatrend Universidad). - 322 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7747-264-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 139357196

40            B III 168284
CONARD, Alfred Fletcher, 1911-2009
        Corporations in perspective / by Alfred F. Conard. - Mineola, N.Y. : Foundation Press, 1976. - LXXVI, 456 str. : graf. prikazi ; 27 cm. - (University textbook series)

ISBN 978-0-88277-405-3
COBISS.SR-ID 513737137

41            B II 58961
CONFERENCE on Individual Liberty and Governmental Policies in the 1970's, (1975 ; Ohio University)
        Governmental controls and the free market : the U.S. economy in the 1970's / edited by Svetozar Pejovich. - 1st ed. - College Station : Texas A & M University Press, cop. 1976. - 225 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-89096-020-8
COBISS.SR-ID 513823665

42            B I 121205
CRNIĆ, Jadranko
        Zakon o stambenim odnosima s komentarom / priredio Jadranko Crnić. - 3. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 1987 (Čakovec : "Zrinski"). - 601 str. ; 17 cm. - (Zbirka pravnih propisa ; 250)
Sadrži i: Zakon o stambenim odnosima.

ISBN 86-337-0045-X (broš.)
COBISS.SR-ID 12423687

43            D 950
CUCIĆ, Vuk V., 1983-
        Upravni spor pune jurisdikcije : modeli i vrste : doktorska disertacija / Vuk V. Cucić. - Beograd : [V. Cucić], 2015. - [9], 412 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513847729

44            Mas. 1337/+CD
CUMPF, Predrag
        Repatrijacija ratnih zarobljenika : master rad iz Međunarodnog humanitarnog prava / Predrag Cumpf. - Beograd : [P. Cumpf], 2015. - 78 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513817009

45            D 947
CVJETKOVIĆ, Cvjetana M.
        Porez na imovinu u statici : doktorska disertacija / Cvjetana M. Cvjetković. - Beograd : [C. Cvjetković], 2015. - 306 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513802929

46            Mas. 1339/+CD
ČVORO, Tamara
        Zaštita dece učesnika oružanih sukoba : master rad iz predmeta Međunarodno humanitarno pravo / Tamara Čvoro. - Beograd : [T. Čvoro], 2015. - 48 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513830577

47            Mas. 1296/+CD
ĆUK, Vladeta
        Prestanak radnog odnosa državnih službenika : sa posebnim osvrtom na zaposlene u policiji : master rad iz Radnog prava / Vladeta Ćuk. - Beograd : [V. Ćuk], 2015. - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513739185

48            B I 121216
DANILOVIĆ, Tomislav, 1935-
        Ograničenje i isključenje ugovorne odgovornosti / Tomislav Danilović. - 1. izd. - Beograd : Svet knjige, 2012 (Zemun : Pekograf). - 395 str. ; 20 cm. - ( Edicija Nauka)

ISBN 978-86-7396-344-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 189931532

49            B I 121215
DANILOVIĆ, Tomislav, 1935-
        Ugovorna kazna : u pravu, praksi i teoriji / Tomislav Danilović. - 1. izd. - Beograd : Svet knjige, 2011 (Zemun : Pekograf). - 414 str. ; 20 cm. - ( Edicija Nauka)

ISBN 978-86-7396-321-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID 187549196

50            B III 168300
        DAVČNO pravo / Bojan Škof ... [et al.]. - Maribor : Pravna fakulteta : Davčno-finančni raziskovalni inštitut, 2007 (Maribor : Ma-tisk). - 658 str. : graf. prikazi ; 25 cm

ISBN 961-6399-52-7
ISBN 978-961-6399-52-4 (karton)
COBISS.SR-ID 59067905

51            B III 168311
DE Vergottini, Giuseppe, 1936-
        Uporedno ustavno pravo / Đuzepe de Vergotini ; prevela Ljiljana Grubač ; stručna redaktura prevoda Ratko Marković. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 738 str. ; 25 cm. - (Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti / Miodrag Radojević, Tanasije Marinković)

ISBN 978-86-519-1680-2 (karton)
COBISS.SR-ID 516794556

52            Mas. 1357/+CD
DIČIĆ-Kostić, Nevena
        Status of private applicants in the action for annulment procedure before the Court of Justice of the European Union : master thesis : [master rad] / Nevena Dičić Kostić. - Beograd : [N. Dičić-Kostić], 2014. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513842609

53            B II 58946
        DIRITTO e politiche dell'Unione Europea : DPUE / [direttore responsabile Maurizio Maresca ... et al.]. - Torino : G. Giappichelli, cop. 2007. - 149 str. ; 24 cm. - (Diritto e politiche dell'Unione Europea : DPUE ; 2007)

ISBN 978-88-348-7336-6
COBISS.SR-ID 1024061025

54            B II 58957
        DIVERSITY in Action : local public management of multi-ethnic communities in central and eastern Europe / edited by Anna-Mária Bíró ... [et al.]. - Budapest : Open Society Institute, Local Government and Public Service Reform Initiative, 2001. - XXIV, 390 str. : tabele ; 24 cm. - (LGI Books, ISSN 1586-1317)

ISBN 963-7316-70-1
COBISS.SR-ID 99119884

55            B II 58920
DRAKIĆ, Gordana
        Pravosudne prilike na području Vojvodine : 1918-1934. / Gordana Drakić. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2015 (Petrovaradin : Futura). - 160 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-144-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 293309959

56            B III 168288
        DRŽAVA socijalne pravde u makazama finansijskog kapitala = The Welfare State - At the Mercy of the Financial Markets : [Berlin, 21. jun 2013. godine]. - Beograd : Društvo sudija Srbije, [2013] ([b. m.] : Fiducija 011 Print). - 66 str. : ilustr. ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 516750268

57            B II 58993
DURMIŠEVIĆ, Enes
        Uvod u razvoj pravne misli u Bosni i Hercegovini / Enes Durmišević. - 1. izd. - Sarajevo : Pravni fakultet Univerziteta, 2014 (Sarajevo : Dobra knjiga). - 157 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Manualia facultatis iuris Sarajevo)

ISBN 978-9958-14-004-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 21738502

58            B III 168313
DVADESET prvi vek
        XXI vek - vek usluga i uslužnog prava. Knj. 4 / urednik Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2013 (Kraljevo : Kvark). - VI, 450 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-7623-046-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 203261196

59            Mas. 1330/+CD
ĐOKIĆ, Minja
        Ekonomska analiza naknade nematerijalne štete : master rad iz predmeta Ekonomska analiza prava / Minja Đokić. - Beograd : [M. Đokić], 2015. - 57 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513765553

60            B II 58884
ĐURĐEV, Dušanka
        Odgovornost železničkog prevozioca / Dušanka Đurđev. - Beograd : Naučna knjiga, 1987 (Beograd : Kultura). - 301 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-05007-X (broš.)
COBISS.SR-ID 32833543

61            B II 58971
ĐURIĆ, Đorđe, 1971-
        Srbija u Prvom svetskom ratu : ilustrovana hronologija / Đorđe Đurić. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 473 str. : ilustr., fotogr. ; 21 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 3)

ISBN 978-86-515-0918-9 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 287987975

62            B II 58869
ĐURIĆ, Rajko
        Seobe Roma : krugovi pakla i venac sreće / Rajko Đurić. - Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1987 (Beograd : Beogradski izdavačko-grafički zavod). - 292 str. : ilustr. ; 22 cm. - (Biblioteka Publicistika)

ISBN 86-13-00022-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 30977031

63            B III 168305
ĐURIĆ, Vladimir, 1971-
        Pravni aspekti prikupljanja, upotrebe i značaja statističkih podataka o nacionalnoj, jezičkoj i verskoj pripadnosti stanovništva / Vladimir Đurić. - Beograd : Republički zavod za statistiku : Institut za uporedno pravo, 2014 (Beograd : Republički zavod za statistiku). - 70 str. ; 27 cm

ISBN 978-86-6161-128-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 210945292

64            Mas. 1326/+CD
ĐURMEZ, Andrej
        Fond za zaštitu investitora na tržištu kapitala : master rad iz Berzanskog prava / Andrej Đurmez. - Beograd : [A. Đurmez], 2015. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513760177

65            B II 58898
EGGENBERGER-Argote, Niklaus
        Die gesellschaftliche Entwicklung Kubas zwischen Anspruch und Wirklichkeit : eine Analyse der politischen Sozialisationsinstanzen und ihrer Wirkungen / Niklaus Eggenberger-Argote. - Bern : Verlag Paul Haupt, cop. 2002. - 320 pages ; 23 cm. - (St. Galler Studien zur Politikwissenschaft ; Bd. 26)

ISBN 3-258-06476-8 (broš.)
ISBN 978-3-258-06476-5
COBISS.SR-ID 513801393

66            B II 58943
        EKONOMSKI razvoj Jugoslavije i maloletnička delinkvencija / Desanka Lazarević...[et al.]. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1975 (Čačak : Litopapir). - 75 str. : tabele ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 517277847

67            B II 58865
ELLINGER, Eliahu P.
        Modern banking law / E.P. Ellinger and Eva Lomnicka. - 2. ed. - Oxford : Clarendon Press, 1994. - LXXVII, 756 S : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-19-825758-9 (broš.)
ISBN 978-0-19-825758-5
ISBN 0-19-825759-7 (karton)
ISBN 978-0-19-825759-2
COBISS.SR-ID 513773489

68            B II 58914
ETINSKI, Rodoljub, 1952-
        Međunarodno javno pravo / Rodoljub Etinski, Sanja Đajić. - 6. izmenjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 752 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-142-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 291089159

69            B III 168320
EUROPEAN bank for reconstruction and development
        Law in transition journal / European Bank for Reconstruction and Development. - London : European bank for reconstruction and development, 2015. - 30 str. : ilustr. ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513846193

70            B III 168316
FARNSWORTH, Edward Allan, 1928-2005
        Contracts / E. Allan Farnsworth. - 2nd ed. - Boston : Little, Brown, ©1990. - XXIII, 1089 str. ; 27 cm

ISBN 0-316-21462-3 !
ISBN 0-316-27462-3 (karton)
COBISS.SR-ID 513828017

71            Mas. 1302/+CD
FEMIĆ, Tamara
        Posebna zaštita žena u radnom i penzijskom zakonodavstvu : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Tamara Femić. - Beograd : [T. Femić], 2015. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( broš.)
COBISS.SR-ID 513740721

72            B II 58915
FIŠER-Šobot, Sandra, 1977-
        Pravo međunarodne prodaje / Sandra Fišer Šobot. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 220 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-143-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID 291880967

73            B II 58934
FLEGAR, Ivana I., 1981-
        Papirni novac : izrada i falsifikovanje / Ivana I. Flegar. - 1. izd. - Beograd : Humanitas, 2014 (Novi Sad : Mala knjiga). - 183 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-917265-0-8 ( karton)
COBISS.SR-ID 204673292

74            B III 168290
FOLSOM, Ralph Haughwout
        International business transactions / by Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon. - St. Paul, Minn. : West Pub. Co., 1995. - XLIII, 967 str. ; 27 cm. - (Hornbook series)

ISBN 0-314-06533-4 (karton)
ISBN 978-0-314-06533-9
COBISS.SR-ID 513780401

75            B II 58958
FRIEDRICH-Schiller-Universität (Jena). Collegium Europaeum Janense
        Zoran Đinđić : za demokratsku Srbiju u Evropi = Zoran Djindjić : für ein demokratisches Serbien in Europa / Collegium Europaeum Jenense an der Friedrich-Schiller-Universität Jena ; Milovan Božinović, Gabriella Schubert, Ulrich Zwiener (Hrsg.). - 1. Aufl. - Jena : Glaux, 2005 ([s. l.] : Gera). - 136 str. : fotogr. ; 21 cm. - (Schriften das Collegium Europaeum Janese : Sonderband)

ISBN 3-931743-82-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 29067791

76            B II 58929
GAJIĆ, Dejan
        Istočno proširenje Evropske unije i položaj Srbije i Crne Gore / Dejan Gajić. - Beograd : G17 Institut, 2005 (Beograd : Venino). - VII, 191 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7642-028-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 124514060

77            Mas. 1317/+CD
GAJIĆ, Marija
        Uticaj građanskih revolucija na dalji razvoj međunarodnog humanitarnog prava : master rad / Marija Gajić. - Beograd : [M. Gajić], 2015. - 54 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513750705

78            B II 58954
GALJAK, Ilija, 1947-
        Međunarodno privredno pravo / Ilija Galjak, Ana Opačić. - 1. doštampano izd. - Beograd : Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, 2012 (Valjevo : Valjevoprint). - 214 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6069-061-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 194537740

79            B II 58970
        GAVRILO Princip : dokumenti i sećanja / [priredio] Miloš Ković ; [izrada indeksa Svetlana Zejak Antić]. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 1000 str. : fotogr., faks. ; 21 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 10)

ISBN 978-86-515-0913-4 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 287824391

80            B II 58999/2
GAVRILOVIĆ, Slavko
        Građa za istoriju Vojne granice u XVIII veku. Knj. 2, Banska krajina XVII-XVIII vek / [priredio] Slavko Gavrilović ; urednik Vasilije Krestić. - Beograd : SANU, 1997 (Beograd : Novi dani). - XII, 760 str. : faks. ; 24 cm. - ( Zbornik za istoriju, jezik i književnost srpskog naroda / Srpska akademija nauka i umetnosti. Odeljenje 2, Spomenici na tuđim jezicima ; knj. 34)

ISBN 86-7025-259-7
COBISS.SR-ID 56132364

81            B II 58912
GERSTON, Larry N.
        Public policy making : process and principles / Larry N. Gerston. - 3rd ed. - Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, cop. 2010. - X, 160 str. ; 24 cm
Sadržaj: The context of public policy ; Triggering mechanisms : catalysts for public policies ; The public agenda : focal point for policy decisions ; The policy makers : roles and realities ; Implementation : converting policy commitments into practice ; Evaluation : assessments and directions ; Public policy making in an evolutionary context.

ISBN 978-0-7656-2534-2 (broš.)
ISBN 0-7656-2534-2 (broš.)
ISBN 0-7656-2535-0
ISBN 978-0-7656-2535-9
COBISS.SR-ID 513803697

82            B II 58883
        The GLOBAL expansion of judicial power / edited by C. Neal Tate and Torbjörn Vallinder. - New York : New York University Press, 1995. - XII, 556 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 0-8147-8209-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 513787313

83            B I 121204
GOLUBOVIĆ, Zagorka, 1930-
        Ja i drugi : antropolološka istraživanja individualnog i kolektivnog identiteta / Zagorka Golubović. - Beograd : Republika, 1999 (Beograd : Vikom grafik). - 110 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Res publica)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 73057292

84            B II 58977
GORGOLINI, Luca, 1975-
        Prokleti sa Azinare : odiseja austrougarskih zarobljenika u Prvom svetskom ratu / Luka Gorgolini ; predgovor Paolo Sorčineli ; [preveo s italijanskog Ivan Dimitrijević]. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 252 str. : ilustr. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 9)

ISBN 978-86-515-0909-7 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 285873927

85            B II 58895
GOŠOVIĆ, Branislav
        The south shaping the global future : six decades of the South-North development struggle in the UN : published on the occasion of the year of the 50th anniversary of the Group of 77 and UNCTAD : dedicated to the memory and life's work of Julius K. Nyerere, Raúl Prebisch, Abdus Salam / Branislav Gosovic. - [Oslo] : Kolofon Press : Transcend University Press, 2014. - 185 str. ; 23 cm. - (Transcend University Press ; 17)

ISBN 978-82-300-1172-0
COBISS.SR-ID 513800113

86            B I 121200
GOŠOVIĆ, Branislav
        UNCTAD: north-south encounter / Branislav Gosovic. - New York : Carnegie Endowment for International Peace, 1968. - 80 str. ; 20 cm. - (International conciliation ; no. 568)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513799345

87            Mas. 1335/+CD
GRIJAKOVIĆ, Dragana
        Mere bezbednosti medicinskog karaktera : master rad / Dragana Grijaković. - Beograd : [D. Grijaković], 2015. - 70 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513815985

88            B I 121194
        La GUERRE et ses théories, / par Norberto Bobbio ... [et al.]. - 1. éd. - Paris, : Presses universitaires de France, 1970. - 215 pages ; 18 cm. - (Annales de philosophie politique ; 9)

COBISS.SR-ID 513727665

89            B III 168322
GÜRSES, Özlem
        Marine insurance law / Özlem Gürses. - Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2015. - XXX, 343 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-415-72702-0 (karton)
ISBN 0-415-72702-2 (karton)
ISBN 978-0-415-72701-3 ( broš.)
ISBN 0-415-72701-4 ( broš.)
ISBN 9781315855950 ! (ebk)
COBISS.SR-ID 513846705

90            B II 58996
HALAPIĆ, Edin
        Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država : (1790-2005) / Edin Halapić. - Sarajevo : Pravni fakultet, 2015. - 365 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Studije)

ISBN 978-9958-14-006-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 22050566

91            B II 58870
HALITI, Bajram
        Romski sa izgovorom : [preko 4000 reči i izraza] / priredio Bajram Haliti. - 2. izd. - Beograd : Nolit, 2008 (Bor : Tercija). - 82 str. ; 21 cm. - (Biblioteka Svet u džepu : mali rečnici / [Nolit])

ISBN 978-86-19-02423-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 146488332

92            B II 58860
HENRY, Gary T.
        Practical sampling / Gary T. Henry. - Newbury Park [etc.] : Sage Publications, 1990. - 139 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm. - (Applied social research methods series ; vol. 21)

ISBN 0-8039-2959-5
COBISS.SR-ID 29232143

93            B II 58963
HIBER, Dragor, 1952-
        Obezbeđenje i učvršćenje potraživanja. Knj. 1 / Dragor Hiber, Miloš Živković. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 492 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-560-5 ( broš.)  
COBISS.SR-ID 214486540

94            B II 58932
HÖLTKEMEIER, Kai
        Sponsoring als Straftat : die Bestechungsdelikte auf dem Prüfstand / von Kai Höltkemeier. - Berlin : Duncker und Humblot, 2005. - 260 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Strafrechtliche Abhandlungen ; N.F., Bd. 160)

ISBN 3-428-11693-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 512215484

95            B II 58980
HRISTIĆ, Ljubomir, 1976-
        Politics of Culture and the Modernity : society and change / Ljubomir Hristić. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - 91 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7093-154-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 211967244

96            B Z I 2999
HRVATSKA. Zakoni
        Zakon o stambenim odnosima. - 3. izd. - Zagreb : Narodne novine, 1977 (Čakovec : "Zrinski"). - 59 str. ; 18 cm. - (Zbirka pravnih propisa ; 118)

COBISS.SR-ID 87650311

97            B II 58856
HÜFFER, Uwe
        Gesellschaftsrecht / Uwe Hüffer. - 4., völlig neubearbeitete Aufl. - München : C.H. Beck, 1996. - XXI, 382 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe der Juristischen Schulung ; Heft 57)

ISBN 3-406-40212-7 (broš.)
ISBN 978-3-406-40212-8
COBISS.SR-ID 513768625

98            B II 58894
        HUMAN Rights in Serbia and Montenegro 2003 : legal provisions, practice and consciousness in the State Union of Serbia and Montenegro compared to international human rights standards / [editors Vojin Dimitrijević, Tatjana Papić]. - Belgrade : The Belgrade Centre for Human Rights, 2004 (Belgrade : Dosije). - 435 str. : graf. prikazi ; 23 cm. - (Series Reports / [The Belgrade Centre for Human Rights] ; 7)

ISBN 86-7202-066-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 113293580

99            B II 58960
        HUMAN Rights Violation by The UK. - Tehran : Ministry of Foreign Affairs Islamic Republic of Iran, Human Rights Department Monitoring Center, 2008. - 129 str. : ilustr. ; 22 cm

COBISS.SR-ID 512380087

100            B II 58945
        HUMAN Rights Violation by The United States of America. - Tehran : Monitoring Center Human Rights Department, 2007. - 93 str. ; 22 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 143383052

101            Poz.br. 804
IGNJATOVIĆ, Đorđe, 1952-
        Kriminologija / Đorđe Ignjatović. - 12. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 290 str. : graf. prikazi ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici)

ISBN 978-86-7630-562-9 (PF; broš.)
ISBN 978-86-6047-182-8 (DS)  
COBISS.SR-ID 214864396

102            Mas. 1363/+CD
IKONIĆ, Irena
        The role of the high representative for the CFSP : example of normalization of relations between Belgrade and Pristina : master thesis : [master rad] / Irena Ikonić. - Beograd : [I. Ikonić], 2014. - 55 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513844145

103            B II 58965
        INTELEKTUALNA svojina i internet : nazivi internet domena, autorska dela, žigom zaštićene oznake / urednik Dušan V. Popović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 157 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-565-0 (broš.)  
COBISS.SR-ID 215212044

104            B I 121197
ISAKOVIĆ, Miloš
        Zakon o zastarelosti potraživanja : sa objašnjenjima i sudskom praksom / Miloš Isaković, Petar Šurlan. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1972 (Beograd : "Branko Đonović"). - 117 str. ; 20 cm. - (Pravna biblioteka)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 109668359

105            B II 58972
ISKRULJEV, Toša, 1885-1974
        Raspeće srpskog naroda u Sremu 1914. godine i Madžari / Toša Iskruljev ; predgovor Slobodan Bjelica. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 392 str. : fotogr., faks. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 4)

ISBN 978-86-515-0914-1 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 286146055

106            B II 58910
IVANOVIĆ, S.
        Russko-serbskohorvatskiî slovar´ : 38000 slovar´ / sastavili S. Ivanovič i I. Petranovič. - Moskva : Sovetskaja Ènciklopedija, 1965. - 784 str. ; 22 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID 21448460

107            Mas. 1364/+CD
IVANOVSKI-Đosan, Jelena
        EU support to reforms in EU Non-member States : master thesis : [master rad] / Jelena Ivanovski Đosan. - Beograd : [J. Ivanovski-Đosan], 2014. - 51 list : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513844401

108            B III 168309
IVOŠEVIĆ, Zoran M., 1936-
        Komentar Zakona o radu : sa odabranim podzakonskim propisima, sudskom praksom i obrascima za primenu propisa : prema stanju zakonodavstva od 29. jula 2014. godine / Zoran M. Ivošević, Milan Z. Ivošević. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 912 str. : obrasci, tabele ; 25 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Komentari / Službeni glasnik, Beograd)
Sadrži i: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu.

ISBN 978-86-519-1866-0 ( karton)
COBISS.SR-ID 213613324

109            B II 58968
JANZ, Oliver, 1960-
        '14 : Veliki rat / Oliver Janc ; [preveli s nemačkog Miloš Kazimirović, Ira Prodanov Krajišnik i Ljiljana Bugarski ; registar Svetlana Zejak Antić]. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 491 str. : fotogr. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 1)

ISBN 978-86-515-0911-0 ( karton)
COBISS.SR-ID 288097287

110            B I 121218
JASPERS, Karl, 1883-1969
        Maks Veber / Karl Jaspers ; preveo Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 30 str. : autorova slika ; 20 cm. - ( Biblioteka Parerga / [Dosije studio] ; 29)

ISBN 978-86-6047-184-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 215230732

111            B II 58947
JEŠIĆ, Mirjana, 1988-
        Fleksibilni oblici zapošljavanja / Mirjana Ješić. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2013 (Beograd : Klik tim). - 77 str. ; 21 cm. - ( Biblioteka Initium / Zadužbina Andrejević, ISSN 1821-2484 ; 40)

ISBN 978-86-525-0124-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID 199210764

112            B II 58885
JEVTIĆ, Ljubomir
        Iz upravnog i upravno sudskog postupka / Ljubomir Jevtić. - Beograd : Savremena administracija, 1964 (Beograd : "R. Timotić"). - 203 str. ; 21 cm. - (Biblioteka za kadrove u upravi i društvenim službama)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 92026887

113            Mas. 1314/+CD
JEVTIĆ, Stefan
        Značaj životnog osiguranja za materijalnu sigurnost u starosti : master rad iz Prava osiguranja / Stefan Jevtić. - Beograd : [S. Jevtić], 2015. - 74 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513751729

114            B II 58903
JEŽ, Zdravko, 1950-
        Opšta metodologija naučnoistraživačkog rada u društvenim naukama / Zdravko Jež. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2015 (Novi Sad : Alfagraf). - XI, 142 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-046-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 294245895

115            B II 58940
JOLDŽIĆ, Vladan, 1954-
        Zaštita živog sveta i radom stvorenih vrednosti životne sredine : (teorijsko praktički pristup) / Vladan Joldžić. - Beograd : Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 2014 (Beograd : Skripta internacional). - 211 str. ; 24 cm. - ( Edicija Ekološko pravo i zakonodavstvo ; knj. 5)

ISBN 978-86-83287-73-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 205538572

116            Sem. 3607
JONČIĆ, Miloš V.
        Uporedna analiza prava nacionalnih manjina u evropskim, odnosno susednim zemljama : seminarski rad / Miloš V. Jončić. - Beograd : [M. Jončić], 2015. - 23 lista ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 513803441

117            Poz.br. 803
JONČIĆ, Vladan, 1950-
        Međunarodno humanitarno pravo / Vladan Jončić. - 2. izd. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 329 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-559-9 ( broš. ; PF)
ISBN 978-86-6047-176-7 ( DS)  
COBISS.SR-ID 213952012

118            Mas. 1361/+CD
JOVANOV, Jovana
        European External Action Service (EEAS) : master thesis : [master rad] / Jovana Jovanov. - Beograd : [J. Jovanov], 2015. - 46 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513843633

119            B II 58989
JOVANOVIĆ, Predrag, 1951-
        Radno pravo / Predrag Jovanović. - 7. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2015 (Petrovaradin : Futura). - 494 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-150-1 ( broš.)
COBISS.SR-ID 296347655

120
JOVOVIĆ, Miljan S.
        Nova doktrina NATO-a u svetlosti međunarodnog prava : doktorska disertacija / Miljan S. Jovović. - Beograd : [M. Jovović], 2014. - 225 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513785777

121            B R III 168297
JOYCE, Joseph Asbury
        A treatise on the law of insurance of every kind / by Joseph A. Joyce. - 2nd ed. - Rochester, N.Y. : Lawyers Co-operative Pub. Co., 1917-1918. - 5 v. ; 25 cm

COBISS.SR-ID 513801905

122            B Z I 2997 ;  B Z I 2997/Suppl. 1 ;  B Z I 2997/Suppl. 2
JUGOSLAVIJA (SR). Zakoni
        Carinski zakon : za 1996. godinu : (prečišćeni tekstovi) / [priredila Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, [1996] (Beograd : Biro Radunić). - 333 str. : tabele ; 17 cm
Sadržaj s nasl. str.: Carinski zakon ; Pravilnik o sadržini i korišćenju isprava u carinskom postupku ; Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku ; Index pojmova iz Carinskog zakona.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 59541516

123            B Z I 2988
JUGOSLAVIJA. Zakoni
        The family law. - Beograd : Institute of Comparative Law, 1962 (Yugoslavia). - 61 str. ; 20 cm. - (Collection of Yugoslav laws ; 4)
Sadrži i: The law on marriage ; The law on adoption ; The law on guardianship ; The law on relationships between parents and children.

COBISS.SR-ID 107343623

124            B Z I 2996
JUGOSLAVIJA. Zakoni
        Zakon o finansijskom poslovanju. Zakon o menici. Zakon o čeku. Izvod iz Zakona o obligacionim odnosima / [urednik Vidinka Japundža ; predgovor Slavoljub Stanić, Jovan Matović]. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni list SFRJ, 1989 (Gračanica : Grafopak). - 145 str. ; 20 cm. - (Savezni propisi)

ISBN 86-355-0031-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 512290965

125            B Z I 2992
JUGOSLAVIJA. Zakoni
        Zbirka zakona o sudovima i državnim tužiocima / [glavni i odgovorni urednik Blagoje Nikolić]. - Beograd : Službeni list SRJ, 1995 (Pirot : Pigment). - 127 str. ; 17 cm. - ( Savezni propisi)

ISBN 86-355-0216-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID 512589232

126            B II 58859
KANDIĆ, Ljubica, 1925-
        Pravne studije na Velikoj školi : (1863-1905) / Ljubica Kandić. - Beograd : Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 1997 ([B. m. : b. i.]). - Str. [185]-386 : fotogr. ; 24 cm

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513772721

127            B II 58882
KANDŽIJA, Vinko
        Perspectives Européennes des pays des Balkans / Vinko Kandžija, Srdjan Redžepagić. - Nice : CEMAFI, 2014. - 202 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-2-9544508-3-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 512272482

128            B II 58891
KARYMPALIS-Tsiptsioy, Gianna
        Legal status of monuments : collectors, archaiopwles, traders newer monuments / Gianna Karympalis-Tsiptsioy. - Athens : Sakkoulas, 2009. - 279 str. ; 24 cm

ISBN 978-960-445-427-3
COBISS.SR-ID 513798321

129            B III 168310
KAZIMIROVIĆ, Vasa, 1921-1997
        Crna ruka : ličnosti i događaji u Srbiji od [Majskog] prevrata 1903. do Solunskog procesa 1917. godine / Vasa Kazimirović. - Fototipsko izd. - Novi Sad : Prometej, 2013 (Novi Sad : Prometej). - 806 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-86-515-0864-9 ( karton)
COBISS.SR-ID 280918535

130            Poz.br. 809
KEČA, Ranko, 1950-
        Građansko procesno pravo / Ranko Keča. - 10. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 639 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 7)

ISBN 978-86-519-1797-7 ( SG; broš.)
COBISS.SR-ID 214542604

131            B II 58852
KIDWELL, David
        Financial institutions, markets and money / David Kidwell, Richard L. Peterson, David W. Blackwell. - 5th ed. - Fort Worth [etc.] : The Dryden Press, cop. 1994. - [VIII], 231 str. : graf. prikazi, tabele ; 23 cm

ISBN 0-03-012512-X
COBISS.SR-ID 513736369

132            B II 58998
KISSINGER, Henry, 1923-
        World order : reflections on the character of nations and the course of history / Henry Kissinger. - London : Allen Lane, 2014. - 420 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 9780--241-00426-5
COBISS.SR-ID 22236390

133            B II 58857/1
        KLASSIKER des politischen denkens. Bd. 1, Von Plato bis Hobbes / hrsg. von Hans Maier ... [et al.]. - 4., durchgesehene Aufl. - München : C. H. Beck, 1972. - XIV, 435 str. ; 21 cm. - (Beck'sche sonderausgaben)

ISBN 3-406-02517-X (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513767345

134            B II 58858/2
        KLASSIKER des politischen denkens. Bd. 2, Von Locke bis Max Weber / hrsg. von Hans Maier ... [et al.]. - 2., durchgesehene Aufl. - München : C. H. Beck, 1969. - VIII, 423 str. ; 21 cm. - (Beck'sche sonderausgaben)

(Karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513768113

135            B III 168293
KLOEPFER, Michael
        Umweltrecht / von Michael Kloepfer ; unter Mitarbeit von Klaus Messerschmidt. - München : C.H. Beck, 1989. - XXXIX, 905 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 3-406-33349-4 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 513786545

136            Mas. 1315/+CD
KLJEČANIN, Tatjana
        Dokazna snaga notarske isprave : master rad iz Javnobeležničkog prava / Tatjana Klječanin. - Beograd : [T. Klječanin], 2015. - 28 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513751217

137            Mas. 1348/+CD
KOMEL, Dubravka
        Međunarodni položaj i državnopravno uređenje Bosne i Hercegovine : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Dubravka Komel. - Beograd : [D. Komel], 2015. - [65] lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513833137

138            B III 168294
        KOMMENTAR zum Einheitlichen UN-Kaufrecht : das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf : CISG-Kommentar / von Caemmerer, Schlechtriem ; von Hans Hermann Eberstein ; herausgegeben von Peter Schlechtriem. - 2., völlig neubearbeitete Aufl. - München : C. H. Beck, 1995. - LXXIX, 923 str. ; 25 cm

ISBN 3-406-38722-5
COBISS.SR-ID 2242129

139            B II 58991
KOSANOVIĆ, Rajko, 1959-
        Pravnoekonomski leksikon = Legal-Economic Lexicon / Rajko Kosanović, Sanja Paunović. - Beograd : Savez samostalnih sindikata Srbije = Confederation of Autonomous Trade Unions of Serbia, 2015 (Beograd : Službeni glasnik). - 263 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-89757-01-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 215188748

140            B III 168285
KREĆA, Milenko, 1947-
        Case concerning application of the convention on the prevention and punishment, of the crime of genocide, judgement, merits, 2015 : separate opinion of judge Kreća / (Signed) Milenko Kreća. - [S. l. : s. n., 2015]. - Str. 1-82 ; 30 cm

(Broš.)  
COBISS.SR-ID 513755569

141            B II 58995
KREŠIĆ, Boris
        Zajednice života osoba istog spola u pravu zemalja Evropske unije / Boris Krešić. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar, 2015. - 152 str. ; 24 cm. - (Edicija Ljudska prava / Sarajevski otvoreni centar ; knj. 37)

ISBN 978-9958-536-33-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 22164230

142            B II 58908/2
        KRIMINALISTIČKO-forenzička obrada mesta krivičnih događaja : tematski zbornik radova. 2 / [urednik Ljiljana Mašković]. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - XI, 215 str. : ilustr. ; 24 cm
Iz sadržaja: Biometrijski aspekt ljudskog hoda / Ljiljana Mašković, Smilja Teodorović, Dragutin Ratković ; Sinergističko dejstvo heroina i alkohola kao uzrok smrti heroinomana / Goran Ilić ; Prostorno-vremenske karakteristike krivičnog dela silovanja / Valentina Baić, Dag Kolarević, Vesna Gojković ; Ljudski hod : sistemi identifikacije / Ljiljana Mašković, Dragutin Ratković, Nikola Milašinović ; Teorijske osnove forenzičke instrumentalne analize glasa / Lazar Nešić, Jovan Kovačević, Saša Paunović ; Analiza tačkastih polimorfizama RFLP metodom i metodom automatskog sekvenciranja / Ana Branković, Biljana Koturević ; Primena alata '' ObserveIT'' za obezbeđenje dokaza / Dragan Ranđelović ; Zaštita vidljivih i nevidljivih digitalnih dokaza u forenzičkoj istrazi / Slobodan Miladinović ; Tehnologija proizvodnje nitroceluloznih baruta : elementi za forenzička istraživanja / Radovan V. Radovanović, Vesna Nikolić, Toma Štrk ; Forenzički značaj određivanja parametara dejstva pištoljskih projektila / Radovan V. Radovanović, Marko Z. Ristić, Jelena V. Milić ; Specifičnosti kriminalističko-forenzičke obrade mesta eksplozije u slučaju korišćenja sredstva s brizantnim eksplozivom / Ivana Bjelovuk, Tanja Kesić, Milan Žarković ; Forenzički aspekti kriminalističkih istraga ubistva / Darko Marinković ; Kriminalistička analiza računovodstvene dokumentacije : identifikacija činjenica značajnih za finansijsku istragu organizovanog kriminala / Goran Bošković, Nenad Radović ; Pretresanje stana i lica u finansijskim istragama / Oliver Lajić, Milan Žarković, Zvonimir Ivanović.

ISBN 978-86-7020-304-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 212344332

143            B II 58925
KULIĆ, Mirko, 1957-
        Upravno pravo / Mirko Kulić. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2012 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - XIII, 296 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-030-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 275106567

144            Mas. 1329/+CD
KUZMANOVIĆ, Ninoslav
        Oporezivanje bitkoina : master rad iz Poreskog prava / Ninoslav Kuzmanović. - Beograd : [N. Kuzmanović], 2015. - 42 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513761201

145            B II 58901
KUZMANOVIĆ, Rajko
        Traktat´i o konstitucionno-pravovom položenii Respubliki Serbskoî : monografija / Raîko Kuzmanovič ; [recenzenty Trunov Igop´ Leonidovič, Stanko (Vidak) Bejatovič, Trebkov Alekseî Adamovič]. - Moskva : Izdatel´stvo Juraît, 2013. - 463 str. ; 21 cm

ISBN 978-5-9916-2449-7 ( karton)
COBISS.SR-ID 512901552

146            B RZ II 58900
        LANGENSCHEIDTS Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache : das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende / Herausgeber Dieter Götz, Günther Haensch, Hans Wellmann ; in Zusammenarbeit mit der Langenscheidt-Redaktion. - 5. Aufl. - Berlin [etc.] : Langenscheidt, 1997. - XXVI, 1182 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 3-468-49000-3
COBISS.SR-ID 476802

147            B III 168299
        LAW and jurisprudence in American history : cases and materials / [edited] by Stephen B. Presser, Jamil S. Zainaldin. - 3rd ed. - St. Paul, Minn. : West Pub. Co., 1995. - XLVII, 1101 str. : ilustr. ; 26 cm. - (American casebook series)

ISBN 0-314-06359-5 ( nekiseli papir)
COBISS.SR-ID 513803185

148            B II 58899
LAZOVIĆ, Marina, 1959-
        Srpska periodika Narodne biblioteke Smederevo : građa za bibliografiju : 1824-1945 / Marina Lazović, Mirjana Radovanović. - Smederevo : Narodna biblioteka, 2011 (Smederevo : Newpress). - 228 str., [30] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - ( Edicija Bibliografije / [Narodna biblioteka, Smederevo] ; knj. 4)

ISBN 978-86-81623-58-9 ( karton)
COBISS.SR-ID 188172300

149            Mas. 1351/+CD
LESJAK, Jasna
        Uloga i značaj Organizacije za bezbednost i saradnju u Evropi u unapređivanju i zaštiti ljudskih prava : master rad iz predmeta Ljudska prava / Jasna Lesjak. - Beograd : [J. Lesjak], 2015. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513833905

150            B II 58862
LEWY, Guenter
        Outlawing genocide denial : the dilemmas of official historical truth / Guenter Lewy. - Salt Lake City : The University of Utah Press, 2014. - VIII, 201 str. ; 23 cm

ISBN 978-1-60781-372-9
COBISS.SR-ID 516209751

151            B II 58967
LOMOVIĆ, Boško, 1944-
        Knjiga o Dijani Budisavljević / Boško Lomović. - 1. izd. - Beograd : Svet knjige, 2013 (Beograd : Donat-graf). - 166 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Edicija Vekovi / [Svet knjige, Beograd])

ISBN 978-86-7396-445-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 202867980

152            Mas. 1332/+CD
LUKIĆ, Ana
        Dete kao žrtva nasilja u porodici : master rad / Ana Lukić. - Beograd : [A. Lukić], 2014. - 44 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513766833

153            Mas. 1366/+CD
LJUBISAVLJEVIĆ, Ana
        European standards on asylum seeker's right to obtain an effective remedy : master thesis : [master rad] / Ana Ljubisavljević. - Beograd : [A. Ljubisavljević], 2014. - V, 70 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513844913

154            B II 58979
        LJUDSKA prava i vrednosti u biomedicini : aspekt odlučivanja u zdravstvu / [priredila Hajrija Mujović Zornić]. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2014 (Smederevo : Newpress). - 303 str. ; 21 cm
Sadrži i: Anex pozitivnih propisa Republike Srbije iz oblasti odlučivanja.

ISBN 978-86-7093-155-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 212684812

155            Mas. 1320/+CD
MALIĆ, Maja
        Ugovor o alotmanu : master rad iz: Ugovorna odgovornost za štetu / Maja Malić. - Beograd : [M. Malić], 2015. - 39 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513748657

156            B II 58948
MARKOVIĆ, Darko, 1964-
        Zajednički zločinački poduhvat / Darko Marković. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2013 (Beograd : Apollo graphic production). - 143 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja, ISSN 1450-801X ; 341)
Sadrži i: Joint Criminal Enterprise.

ISBN 978-86-525-0128-1
COBISS.SR-ID 200169996

157            Mas. 1355/+CD
MARKOVIĆ, Dušan
        Globalizacija i Evropska unija : master rad iz Međunarodnih organizacija / Dušan Marković. - Beograd : [D. Marković], 2015. - 84 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513842097

158            Mas. 1318/+CD
MARKOVIĆ, Goran
        Krivično delo ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika iz čl. 373. KZ RS : završni master rad iz Krivičnog prava / Goran Marković. - Beograd : [G. Marković], 2015. - 60 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513749937

159            Mas. 1327/+CD
MARKOVIĆ, Ilija P.
        Ostvarivanje prava članova na uvid u dokumentaciju privrednih društava : master rad iz Kompanijskog prava / Ilija P. Marković. - Beograd : [I. Marković], 2015. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513760689

160            B III 168304
MASON, John Kenyon
        Mason and McCall Smith's Law and Medical Ethics / J.[John] K.[Kenyon] Mason, G.[Graeme] T. Laurie. - 9th ed. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - XLIX, 724 str. ; 25 cm

ISBN 978-0-19-965990-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 516220860

161            B II 58959
MATOVIĆ, Violeta
        Suicide Bombers : who´s next / Violeta Matović. - Beograd : Nacionalni komitet za borbu protiv terorizma, 2007 (Beograd : Studio line). - 305 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-908309-1-6 (karton)
COBISS.SR-ID 144872460

162            B II 58863
MCCARTHY, Justin, 1945-
        Sasun : the history of an 1890s Armenian revolt / Justin McCarthy, Ömer Turan, Cemalettîn Taşkiran. - Salt Lake City : University of Utah Press, 2014. - XIII, 351 str. ; 24 cm

ISBN 978-1-60781-384-2
COBISS.SR-ID 516210007

163            B III 168323
MCMAHON, Joseph A., 1960-
        EU agricultural law / Joseph A. McMahon. - Oxford ; New York : Oxford University Press, 2007. - XLII, 412 str. ; 25 cm

ISBN 978-1-90-450165-7 (karton)
ISBN 1-90-450165-6
COBISS.SR-ID 513846961

164            B II 58952
MEĐUNARODNA konferencija o jugoslavenskoj ljevici Praxis-filozofija i korčulanska ljetna škola (1963-1974) (2011 ; Korčula)
        Praxis : društvena kritika i humanistički socijalizam : zbornik radova sa Međunarodne konferencije o jugoslavenskoj ljevici: Praxis-filozofija i Korčulanska ljetna škola (1963-1974) / [autori i autorke tekstova Katarzyne Bielińska-Kowalewska ... et al.] ; uredili Dragomir Olujić Oluja i Krunoslav Stojaković ; [prevodi Luka Bogdanić ... [et al.] ; fotografije Zdravko Kučinar, Rajko Grlić]. - Beograd : Rosa Luxemburg Stiftung, Regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu, 2012 (Beograd : Pekograf). - 417 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-86-88745-04-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 195721228

165            B III 168312
MEĐUNARODNA konferencija Položaj i perspektiva ustavnog sudstva (2013 ; Beograd)
        Položaj i perspektiva ustavnog sudstva : [Međunarodna konferencija, Beograd, 16-18. oktobar 2013. godine / organizator Republika Srbija, Ustavni sud ; priredili Agneš Kartag Odri ... i dr.]. - Beograd : Ustavni sud Republike Srbije : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 495 str. ; 25 cm : ilustr.

ISBN 978-86-519-1887-5 ( tvrd pov.)
COBISS.SR-ID 211903244

166            B II 58953
MEĐUNARODNA naučno-stručna konferencija Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka (2014 ; Sjenica)
        Zbornik radova / Međunarodna naučno-stručna konferencija Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka, Sjenica, 4-5. april 2014. ; [organizatori] Departman za pravne nauke Internacionalnog Univerziteta u Novom Pazaru [i] Internacionalna asocijacija kriminalista Banja Luka ; [urednik Aleksandar R. Ivanović]. - Novi Pazar : Univerzitet, 2014 (Beograd : Fiducia 011). - 374 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-84389-41-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 206270732

167            B III 168314
MEĐUNARODNI naučni skup Uslužno pravo (2013 ; Kragujevac)
        Uslužno pravo : [zbornik referata sa Međunarodnog naučnog skupa održanog 10. maja 2013. godine, na Pravnom fakultetu u Kragujevcu u organizaciji Instituta za pravne i društvene nauke Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu] / urednik Miodrag Mićović. - Kragujevac : Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2013 (Kraljevo : Kvark). - XII, 1209 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-7623-043-3 ( karton)
COBISS.SR-ID 198137100

168            B II 58909
MEĐUNARODNI naučno-stručni skup Unapređenje policijskih poslova u bezbednosti saobraćaja (2014 ; Tara) (13)
        Unapređenje policijskih poslova u bezbednosti saobraćaja : zbornik radova / XIII međunarodni naučno-stručni skup,Tara, 4-6. novembar 2014. = Improvement of road safety policing : conference journal / XIII International Scientific Conference , Tara, November 4-6, 2014. ; [organizator] Kriminalističko-policijska akademija ; [urednici Krsto Lipovac, Miladin Nešić]. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - 126 str. : ilustr. ; 24 cm
Iz sadržaja: Praćenje osnovnih obeležja saobraćajnih nezgoda u Srbiji, u skladu sa CADaS preporukama Evropske Komisije / Dalibor Pešić... [i dr.] ; Bezbednost dece putnika : sa aspekta analize saobraćajnih nezgoda i upotrebe sistema zaštite za decu / Duško Pešić...[i dr.] ; Mapiranje saobraćajnog rizika na području Republike Srpske : po centrima javne bezbjednosti i policijskim stanicama za bezbjednost saobraćaja / Bojan Marić...[i dr.] ; Prostorni prikaz baze saobraćajnih nezgoda : studija primera: CJB Banja Luka - iskustva / Milan Tešić...[et al.] ; Stavovi javnosti o radu saobraćajne policije u Srbiji / Miladin Nešić, Krsto Lipovac, Miroslav Rosić ; Značaj obrazovanja policijskih službenika u oblasti bezbednosti saobraćaja / Nataša Tomić-Petrović ; Najčešći prekršaji u pogledu vremena upravljanja i odmora vozača i korišćenja tahografa u R. Srbiji : njihovo efikasno uočavanje i sprečavanje / Vladimir Momčilović, Aleksandar Manojlović ; Indikatori bezbednosti saobraćaja koji se odnose na brzinu : sa posebnim osvrtom na policijsku prinudu / Boris Antić...[i dr.] ; Study on traffic law violation scoring system towards motor vehicle drivers in China / Shang Fangjian, Ma Shuncheng ; Administrative and legal measures to ensure road safety implementing in the Republic of Belarus / Zinovenko Vitalij Vladimirovich.

ISBN 978-86-7020-308-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 212391692

169            B II 58942
        MEĐUNARODNI sud za ratne zločine na području bivše Jugoslavije / predgovor, uvod i izbor tekstova Davor Krapac. - Zagreb : Hrvatski Helsinški odbor za ljudska prava : Hrvatski pravni centar, 1995. - XXVII, 380 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ratni zločini)

ISBN 953-96343-1-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 761643

170            B II 58997
MEĐUNARODNO savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (13 ; 2015 ; Neum)
        Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse : zbornik radova / Trinaesto međunarodno savjetovanje, Neum, 12., 13. i 14. lipnja 2015.godine. - Mostar : Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2015. - 534 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 46793231

171            B III 168321
MERKIN, Robert M.
        Insurance and the law of obligations / Rob Merkin and Jenny Steele. - 1st ed. - Oxford : Oxford university press, cop. 2013. - XLII, 414 str. ; 26 cm

ISBN 978-0-19-964574-9
COBISS.SR-ID 1567457

172            Mas. 1316/+CD
MIHAILOVIĆ, Andreja
        Društvena odgovornost kompanija u odnosu na državu i lokalnu zajednicu : master rad, predmet Kompanijsko pravo, modul Poslovno-pravni / Andreja Mihailović. - Beograd : [A. Miahilović], 2015. - 60 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 513748913

173            Mas. 1370/+CD
MIJALKOVIĆ, Tijana
        EU policies on equal access and protection in employment : master thesis : [master rad] / Tijana Mijalković. - Beograd : [T. Mijalković], 2014. - II, 73 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513845937

174            Mas. 1303/+CD
MIJATOVIĆ, Petar
        Pravo na sindikalno udruživanje : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Petar Mijatović. - Beograd : [P. Mijatović], 2015. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513737649

175            Mas. 1346/+CD
MILIĆ, Jelena
        Krivična dela terorizma : master rad / Jelena Milić. - Beograd : [J. Milić], 2015. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 513832625

176            B I 121198
MILIĆEVIĆ, Stevan
        Menica, ček, akreditiv i garancija kao instrumenti obezbeđenja plaćanja / [Stevan Milićević, Dragoslav Mitrović]. - Beograd : Biro za organizaciju i unapređenje trgovine, ugostiteljstva i turizma, 1976 (Kikinda : Grafika). - 155 str. : obrasci ; 17 cm
Sadrži i: Zakon o obezbeđivanju plaćanja između korisnika društvenih sredstava ; Zakon o menici ; Zakon o čeku.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513793713

177            Mas. 1358/+CD
MILIŠIĆ, Tijana
        European security and defence policy and the European security architecture : master thesis : [master rad] / Tijana Milišić. - Beograd : [T. Milišić], 2014. - 67 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513842865

178            Mas. 1321/+CD
MILIVOJEVIĆ, Marija
        Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života : (aspekt sudske prakse) : master rad iz Naslednog prava / Marija Milivojević. - Beograd : [M. Milivojević], 2015. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513748401

179            B I 121213  ;  B I 121213/Suppl.
MILOŠEVIĆ, Milan
        Political guide to Serbia 2000 / Milan Milošević ; [translation Spomenka Grujičić]. - 2nd revised ed. - Beograd : Media Center, 2000 (Belgrade : Standard 2). - 224 str. : tabele ; 20 cm. - (Press documents edition ; 11)

ISBN 86-82827-20-4
COBISS.SR-ID 177590279

180            Mas. 1343/+CD
MILJANIĆ, Ljubiša
        Sankcije u međunarodnom humanitarnom pravu : master rad iz Međunarodnog humanitarnog prava / Ljubiša Miljanić. - Beograd : [LJ. Miljanić], 2015. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513831857

181            Mas. 1319/+CD
MINIĆ, Jelena
        Odnos međunarodnog humanitarnog prava i ljudskih prava : master rad iz predmeta Međunarodno humanitarno pravo / Jelena Minić. - [Beograd : J. Minić], 2015. - 61 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513749425

182            B II 58982
MIRČOV, Velizar A., 1980-
        Leva kritika ekonomske globalizacije u srpskoj sociologiji. - [Pale : s. n., 2014]. - Str. [365]-384 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513826737

183            Mas. 1350/+CD
MITROVIĆ, Dušan
        Groups of companies in the EU : recognition of the interest of the group : master thesis in European Company Law : [master rad] / Dušan Mitrović. - Beograd : [D. Mitrović], 2015. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513833649

184            B II 58886
MITROVIĆ, Jezdimir
        Upis u sudski registar prema Zakonu o preduzećima : (propisi sa komentarom, stavovi privrednih sudova, sudska praksa, nomenklatura delatnosti i popunjeni obrasci prijava za upis u sudski ragistar) / Jezdimir Mitrović. - Beograd : Savremena administracija, 1989 (Bor : Bakar). - 314 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 86-387-0102-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 7116546

185            B Z I 3007
        MODEL zakona o pravima civilnih žrtava povreda ljudskih prava u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu od 1991. do 2001. godine / [autori Saša Gajin ... et al.]. - Beograd : Centar za unapređivanje pravnih studija : Fond za humanitarno pravo, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 55, 59 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Suočavanja ; 55)

ISBN 978-86-7546-096-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 214529804

186            B II 58936
MOJIĆ, Dušan, 1969-
        Između sela i grada : mladi u Srbiji u prvoj deceniji trećeg milenijuma / Dušan Mojić. - Beograd : Čigoja štampa : Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 2012 (Beograd : Čigoja štampa). - 138 str. : tabele ; 23 cm

ISBN 978-86-7558-947-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 195271436

187            B II 58875
        MOSTOVI : rasejanje-matica. 3 / priredili Živadin Jovanović, Slavko Vejinović. - Beograd : Beogradski forum za svet ravnopravnih, 2013 (Novi Sad : Prometej). - 303 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-83965-41-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 199914764

188            B III 168292
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954-
        Kvalitativna analiza medijskog izveštavanja o nasilju nad ženama u Srbiji / Zorica Mršević. - Beograd : Program Ujedinjenih nacija za razvoj, 2013 (Beograd : DMD). - 165 str. ; 26 cm

ISBN 978-86-7728-202-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 200280332

189            B II 58988
MRŠEVIĆ, Zorica, 1954-
        Nasilje i mi - domaće nasilje u Republici Srpskoj / Zorica Mršević. - Beograd : Institut društvenih nauka, 2014 (Smederevo : Newspress). - 197 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7093-156-5 (broš.)
COBISS.SR-ID 212366092

190            B III 168286
MULTIDONATORSKI poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji
        Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji : izveštaj br. 94014-YF / Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji. - [Beograd] : World Bank Group [etc.], 2014. - XII, 434 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513773233

191            B II 58864
MULTIDONATORSKI poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji
        Funkcionalna analiza pravosuđa u Srbiji : kratak pregled nalaza sa preporukama : izveštaj br. 94014-YF / Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji. - [Beograd] : World Bank Group [etc.], 2014. - 90 str. : ilustr. ; 21x21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513772977

192            B II 58983
NAUČNI skup Nauka i sloboda (2014 ; Pale)
        Nauka i sloboda : filološke nauke : zbornik radova sa naučnog skupa (Pale, 6 - 8. juni 2014.) / [glavni urednik Miloš Kovačević]. - Pale : Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2015 (Pale : Dis company). - Str. [547]-1107 ; 24 cm. - ( Posebna izdanja / Filozofski fakultet, Pale. Naučni skupovi ; knj. 9, tom 1/2)

ISBN 978-99938-47-70-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 5034008

193            B III 168308
NAUČNI skup Nauka i sloboda (2014 ; Pale)
        Zbornik radova sa naučnog skupa Nauka i sloboda (Pale, 6 - 8. juni 2014.). Filozofske nauke / [glavni urednik Vera Vujević]. - Pale : Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 2015 (Pale : Dis company). - 630 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Posebna izdanja / Filozofski fakultet, Pale. Naučni skupovi ; knj. 9, tom 2/1)

ISBN 978-99938-47-67-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 5016856

194            B II 58992
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici (2 ; 2010 ; Kragujevac)
        Pravo i forenzika u kriminalistici : zbornik radova / Drugi naučni skup sa međunarodnim učešćem, Kragujevac, 15.-17. septembar 2010. ; [urednik Željko Nikač]. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2010 (Beograd : Inpress). - VII, 459 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-171-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 177999628

195            B II 58880
        NAUČNO nasleđe Radomira D. Lukića : naučni skup : knjiga sažetaka. - Beograd : SANU - Odeljenje društvenih nauka : Pravni fakultet Univerziteta, 2014. - [49] str. : ilustr. ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513786289

196            B II 58966
NENADIĆ, Bosa M., 1953-
        O jemstvima nezavisnosti ustavnih sudova : sa posebnim osvrtom na Ustavni sud Srbije / Bosa M. Nenadić. - Beograd : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 184 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Pravna biblioteka. Edicija Ustav i ustavni koncepti)

ISBN 978-86-519-1215-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 189355788

197            B II 39431/2
NEŠKOVIĆ, Ratibor
        Postupak pred privrednim sudovima. 2. deo / Ratibor Nešković, Ratimir Kašanin. - Beograd : Finansijski studio, 1970 (Beograd : Prosveta). - 253 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 512381616

198            B II 58928
NEUBAUER, David W.
        Judicial process : law, courts, and politics in the United States / David W. Neubauer. - 2nd ed. - Fort Worth : Harcourt Brace College Publishers, cop. 1997. - XVI, 544 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 0-030193842-2 ! (broš.)
COBISS.SR-ID 513813169

199            B II 58944
        NEUE Allianzen gegen Kriminalität und Gewalt : ganzheitlicher Ansatz zur Kriminalitätsbekämpfung - national und international : Vorträge anlässlich der Herbsttagung des Bundeskriminalamtes vom 2. bis 3. November 2005. - München : Luchterhand, cop. 2006. - 151 str. : ilustr. ; 23 cm. - (BKA. Polizei + Forschung / herausgegeben vom Bundeskriminalamt (BKA) Kriminalistisches Institut ; Bd. 32)

ISBN 3-472-06664-4
COBISS.SR-ID 1221354

200            Mas. 1299/+CD
NIKIĆ, Nina
        Praktična primena treće ženevske konvencije u međunarodnim oružanim sukobima u drugoj polovini dvadesetog veka : master rad / Nina Nikić. - Beograd : [N. Nikić], 2015. - 74 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513740209

201            B II 58918
NIKOLIĆ, Dušan, 1962-
        Uvod u sistem građanskog prava / Dušan Nikolić. - 12. izmenjeno i dopunjeno izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2014 (Petrovaradin : Futura). - 377 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-145-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID 292786439

202            Mas. 1307/+CD
NIKOLIĆ, Marko
        Najbolji interes deteta i Haška konvencija o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece : master rad iz predmeta Novi reformisani instituti porodičnog prava / Marko Nikolić. - Beograd : [M. Nikolić], 2015. - 39 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513738417

203            D 949
NOVAKOVIĆ, Marko S.
        Pravni položaj međunarodnih službenika : doktorska disertacija / Marko S. Novaković. - Beograd : [M. Novaković], 2015. - 393 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513841585

204            Mas. 1324/+CD
OBRADOVIĆ, Dragomir
        Podijeljena odgovornost za prouzrokovanu štetu : master rad iz Obligacionog prava / Dragomir Obradović. - Beograd : [D. Obradović], 2014. - 92 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513759665

205            Mas. 1300/+CD
OBUĆINA, Ivana
        Postupak prijema u članstvo Evropske unije : sa posebnim osvrtom na Zapadni Balkan : master rad iz Prava evropskih integracija / Ivana Obućina. - Beograd : [I. Obućina], 2015. - 54 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513740465

206            B III 168289
        OBUKA sudija i javnih tužilaca u funkciji kvaliteta pravosudnog sistema = Training of judges and public prosecutors in the function of quality of judicial system : [Beograd, 4. jul 2014. godine / organizatori Društvo sudija Srbije i Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije]. - Beograd : Društvo sudija Srbije, [2014] ([b. m.] : Fiducija 011 Print). - 83 str. : ilustr. ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 516750012

207            Mas. 1344/+CD
OLEVIĆ, Sarita
        Perspektive i razvoj životnog osiguranja u Srbiji : master rad / Sarita Olević. - Beograd : [S. Olević], 2015. - 74 lista : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513832113

208            B II 58876
ORTEGA y Gasset, José
        Pobuna masa / Hose Ortega i Gaset ; prevod sa španskog Branko Anđić ; pogovor Trivo Inđić. - Čačak : Dom kulture, 1988 (Čačak : Litopapir). - 183 str. ; 24 cm. - (Alef : Biblioteka časopisa Gradac ; knj. 7)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 2718722

209            B II 58861
PALABIYIK, Mustafa Serdar
        Understanding the Turkish-Armenian controversy over 1915 / Mustafa Serdar Palabiyik. - Istanbul : Beta, 2015. - 132 str. ; 21 cm

ISBN 978-605-333-208-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 525507479

210            B II 58889
PANČIĆ, Viden
        Priručnik za primenu Zakona o preduzećima, Zakona o stranim ulaganjima, Zakona o zadrugama i Zakona o društvenom kapitalu / Viden Pančić. - 2., prerađeno i prošireno izd. - Beograd : Poslovni biro, 1991 (Šabac : "Dragan Srnić"). - 296 str. : obrasci ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 3599116

211            B II 58919
PAREZANOVIĆ, Marko, 1977-
        Energetska bezbednost / Marko Parezanović. - Beograd : Nova srpska politička misao, 2014 (Čačak : Svetlost). - 344 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-84321-21-5 ( karton)
COBISS.SR-ID 212120588

212            B III 164197
PARIS, Edmond, 1912-1996
        Genocide in Satellite Croatia 1941-1945 : a Record of Racial and Religious Persecution and Massacres / Edmond Paris. - Chicago : The American Institute for Balkan Affairs, 1962. - 322 str. : ilustr. ; 29 cm

ISBN 1-258-05936-3  
COBISS.SR-ID 9153295

213            Mas. 1310/+CD
PAUNOVIĆ, Mina
        Ženska ljudska prava, istorijski razvoj i međunarodno pravni okvir : master rad / Mina Paunović. - Beograd : [M. Paunović], 2015. - 71 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513754289

214            Mas. 1367/+CD
PAVLOVIĆ, Petar
        Western Balkans on the crossroad of history : is the attracting force of European integration stronger than tendencies of balkanization : master thesis : [master rad] / Petar Pavlović. - Beograd : [P. Pavlović], 2014. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Karton)
COBISS.SR-ID 513845169

215            B III 168307
        PERCORSI del federalismo in Italia e non solo / a cura di Giampaolo Ladu. - Roma : Scuola superiore della pubblica amministrazione, cop. 2005. - 212 str. : tabele, graf. prikazi ; 25 cm. - (Collana Studi e ricerche ; 9)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513822129

216            B II 58868
PEROVIĆ, Blažo
        Jugoslovenstvo i nacional-feudalizam / Blažo Perović. - Beograd : Gardoš, 1988 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 216 str. ; 24 cm. - (Posebna izdanja / Gardoš)

(Broš. sa omotom)
COBISS.SR-ID 87988487

217            B III 168295
PETANOVIĆ, Srboslav
        Zbirke sudskih odluka iz oblasti izgradnje objekata, urbanizma i prostornog planiranja i vodoprivrede / Srboslav Petanović, Zaharije Ratarac. - Beograd : Sloboda, 1989 (Čakovec : Zrinski). - 256 str. ; 25 cm

ISBN 86-421-0095-8 (karton)
COBISS.SR-ID 24803073

218            B I 121199
PETROVIĆ, Milić
        Komentar Zakona o pomilovanju Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ; Komentar Zakona o pomilovanju Socijalističke Republike Srbije ; Obrasci / Milić Petrović, Slobodan Batrićević. - Beograd : Centar, 1986 (Beograd : Centar). - 69 str. : obrasci ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513794225

219            B II 58938
PETROVIĆ, Zdravko, 1958-
        History of Insurance in Serbia, Montenegro and Yugoslavia Until 1941 = Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine / Zdravko Petrović, Vladimir Čolović, Duško Knežević ; [translation into english, prevod na engleski Borivoje Vavić]. - Beograd : Beogradska bankarska akademija : Dosije studio : Institut za uporedno pravo, 2013 (Beograd : Margo art). - 190 str., [28] str. s tablama : ilustr. ; 22 x 22 cm

ISBN 978-86-6047-031-9 (DS; karton)
ISBN 978-86-80059-89-1 (IUP)
COBISS.SR-ID 203279372

220            B II 58873
PISARRI, Milovan, 1980-
        Stradanje Roma u Srbiji za vreme Holokausta / Milovan Pisari. - Beograd : Forum za primenjenu istoriju, 2014 (Beograd : Centar). - 159 str. ; 22 cm

ISBN 978-86-916789-1-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 210808844

221            Mas. 1338/+CD
PLAČIĆ, Tatjana
        Konvalidacija ugovora : master rad / Tatjana Plačić. - Beograd : [T. Plačić], 2015. - 62 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513829553

222            Mas. 1311/+CD
PLAVŠIĆ, Jelena
        Povezana lica u stečaju : master rad iz Stečajnog prava / Jelena Plavšić. - Beograd : [J. Plavšić], 2015. - 103 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 513753777

223            B Z II 1943
        POLISH constitutional law : the constitutional act and selected statutory materials = Polskie prawo konstytucyjne : ustawa konstytucyjna i wybrane ustrojowe akty prawne / [edit. Albert Pol]. - Wyd. 1. - Warsaw : Sejm Publishing Office, 1996. - 561 str. ; 24 cm

ISBN 83-7059-277-5 (broš.)
ISBN 978-83-7059-277-6
COBISS.SR-ID 513819313

224            Mas. 1340/+CD
POPOVIĆ, Dušan
        Vezana trgovina kao oblik zloupotrebe dominantnog položaja : master rad iz predmeta Pravo konkurencije / Mile Orlović. - Beograd : [M. Orlović], 2015. - 33 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513831089

225            B I 121214
POTEŽICA, Oliver
        Vehabije : između istine i predrasuda / Oliver Potežica. - Beograd : "Filip Višnjić", 2007 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 245 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Chronogram)

ISBN 978-86-7363-543-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 143891212

226            B Z III 1940
PRAVNI fakultet Univerziteta (Beograd). Statuti
        Statut : OOUR ''Pravni fakultet Beograd'' / Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 1974. - 37 str. ; 30 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513765297

227            B Z III 1939  ;  B Z III 1939/Suppl.
PRAVNI fakultet Univerziteta (Beograd). Statuti
        Statut Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu / Pravni fakultet Univerziteta. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 1976. - 65 str. ; 30 cm + dodatak [4] lista

(Karton)
COBISS.SR-ID 513766065

228            B II 58866
        PRAVNI izazovi na početku XXI veka : zbornik radova / [glavni urednik Muamer Nicević]. - Novi Pazar : Univerzitet, 2011 (Beograd : Megraf). - 328 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-84389-33-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 187361036

229            B II 58951
        PRINCIPLES of international law concerning friendly relations and cooperation / edited by Milan Šahović. - Belgrade : Institute of international politics and economics ; New York : Oceana Publications, 1972. - 450 str. ; 23 cm

ISBN 0-370-00020-2 ! (Oceana; karton sa omotom)
COBISS.SR-ID 512203979

230            B II 58905
        The PRIVATIZATION process in Central Europe : economic environment, legal and ownership structure, institutions for state regulation, overview of privatization programs, initial transformation of enterprises / Roman Frydman, Andrzej Rapaczynski, John S. Earle...[et al.]. - Budapest ; New York : Central European University Press, 1993. - XIII, 262 str. : tabele, geogr. karte ; 23 cm. - (CEU privatization reports ; v. 1)

ISBN 1-85866-000-9
COBISS.SR-ID 512149436

231            B II 58924
        The PRIVATIZATION process in Russia, Ukraine and the Baltic States : economic environment, legal and ownership structure, institutions for state regulation, overview of privatization programs, initial transformation of enterprises / Roman Frydman, Andrzej Rapaczynski, John S. Earle...[et al.]. - Budapest ; London ; New York : Central European University Press, 1993. - XIV, 276 str. : tabele, geogr. karte ; 23 cm. - (CEU privatization reports ; Vol. 2)

ISBN 1-85866-001-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 512714071

232            B II 58904
        PROBLEMI filozofije prava : o filozofiji prava akademika Radomira D. Lukića / [uredio Milijan Popović]. - Novi Sad : Matica srpska, 1994 (Novi Sad : Grafo-ofset). - 411 str. : slika R. Lukića ; 24 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID 74690311

233            Mas. 1354/+CD
PROTIĆ, Jovan
        Uticaj troškova povreda na radu i profesionalnih oboljenja na konkurentnost preduzeća u Republici Srbiji : master rad na Pravno-ekonomskom smeru / Jovan Protić. - Beograd : [J. Protić], 2015. - 105 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513841841

234            B II 58931
QUANTZ, Tobias
        Besitz und Publizität im Recht der beweglichen Sachen / von Tobias Quantz. - Berlin : Duncker und Humblot, 2005. - 341 str. ; 24 cm. - (Schriften zum bürgerlichen Recht ; Bd. 329)

ISBN 3-428-11802-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 512177596

235            Mas. 1301/+CD
RADIĆ, Snježana
        Raskid ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života : master rad / Snježana Radić. - Beograd : [S. Radić], 2015. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513741233

236            B II 58955
RADOVANOV, Aleksandar, 1947-
        Obligaciono pravo : opšti deo / Aleksandar Radovanov. - Novi Sad : Pravni fakultet za privredu i pravosuđe : Univerzitet Privredna akademija, 2009 (Novi Sad : Alfa-graf NS). - 312 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-84613-91-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 240242183

237            B II 58976
RADOVANOVIĆ, Zoran, 1959-
        Srbi na Korzici : 1914-1918 / Zoran Radovanović. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 200 str. : ilustr. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 8)

ISBN 978-86-515-0917-2 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 286949895

238            B II 58984
        RADOVI Filozofskog fakulteta : filološke nauke / [glavni i odgovorni urednik Miloš Kovačević]. - Pale : Filozofski fakultet Pale, 2013. - Str. 469-922 ; 24 cm. - ( Filološke nauke ; br. 16, knj. 1, deo 2, ISSN 1512-5858)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513827249

239            B I 121195  ;  B I 121195/Suppl.
RAJAKOVIĆ, Radivoj
        Komentar Zakona o stanovanju : sa Uputstvom o načinu utvrđivanja otkupne cene stana : Uredbom o održavanju stambenih zgrada i stanova : Propisima o posebnim uslovima prometa i privremenoj zabrani prometa : Obrascima za praktičnu primenu / Radivoj Rajaković. - 3. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 1995 (Beograd : Bina). - 182, III str. ; 20 cm
Dodatak: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stanovanju ; Zakon o održavanju stambenih zgrada.

ISBN 86-7549-038-0
COBISS.SR-ID 102186503

240            B II 58941
RAJIĆ, Jovan, 1726-1801
        Priručnik iz retorike Jovana Rajića / autograf identifikovao, kritičko izdanje teksta priredio, preveo i uvodnom studijom i komentarom propratio Nenad Ristović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2013 (Novi Sad : Magyar szo). - 322 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-17-18063-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 196359948

241            Mas. 1342/+CD
RAJKOVIĆ, Milica
        Ugovori ograničeno poslovno sposobnih lica : master rad iz Obligacionog prava - Punovažnost ugovora / Milica Rajković. - Beograd : [M. Rajković], 2015. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513831601

242            Mas. 1298/+CD
RAJNOVIĆ, Aleksandra
        Osiguranje života vezano za investicione fondove : master rad iz Prava osiguranja / Aleksandra Rajnović. - Beograd : [A. Rajnović], 2015. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513738929

243            Mas. 1352/+CD
RAKOČEVIĆ, Marko
        Kažnjavanje za kršenje ljudskih prava u unutrašnjem pravu : master rad iz predmeta Ljudska prava / Marko Rakočević. - Beograd : [M. Rakočević], 2014. - 57 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513834161

244            B III 168296
REGIONAL Conference (3 ; 2013 ; Tirana)
        Civil law forum for South East Europe : collection of studies and analyses / Third Regional Conference, Tirana, 2013 ; [editorial board Ardian Nuni ... i dr.]. - Skopje : Centre for South East European law school network, 2014. - 569 str. : tabele ; 25 cm

ISBN 978-608-4697-05-3
COBISS.SR-ID 95326986

245            Mas. 1347/+CD
RILAKOVIĆ, Ilija
        Ekonomska analiza autorskog prava : master rad iz predmeta Ekonomska analiza prava / Ilija Rilaković. - Beograd : [I. Rilaković], 2015. - 54 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513832881

246            B II 58913
RISTIVOJEVIĆ, Branislav
        Mit o trgovini ljudima u međunarodnom krivičnom pravu / Branislav Ristivojević. - 1. izd. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2015 (Petrovaradin : Futura). - X, 144 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-148-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID 295603207

247            Mas. 1308/+CD
RODIĆ, Jovan
        Princip supsidijarnosti i proporcionalnosti : master rad [iz predmeta] Pravo evopskih integracija / Jovan Rodić. - Beograd : [J. Rodić], 2015. - 47 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513743025

248            B II 58872
        RROMANIPE(N): o kulturnom identitetu Roma : promovisanje i zaštita kulturnih prava u Programu javnog zastupništva, 2003-2005. / urednica Barbara Davis. - Beograd : CARE International u Srbiji i Crnoj Gori, 2005 (Budisava : Krimel). - 199 str. : ilustr. ; 23 cm
Sadrži i: Izveštaj sa Seminara Kulturni identitet Roma, Cigana, Putnika i srodnih grupa u Evropi, Strasbourg, 15-16. septembar 2003.

ISBN 86-907747-0-X (broš.)
COBISS.SR-ID 208971271

249            Mas. 1331/+CD
RUPAR, Milena
        Ekstradicija kao ustanova međunarodne krivičnopravne pomoći u pravnom sistemu Republike Srbije : master rad / Milena Rupar. - Beograd : [M. Rupar], 2015. - 50 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513766321

250            B II 59000
        Les SANCTIONS administratives communales / sous la coordination de Christine Guillain et de Yves Cartuyvels ; GREPEC (Groupe de recherche en matière pénale et criminelle) Université Saint-Louis Bruxelles. - Bruxelles : La Charte professional publishing, 2015. - V, 180 str. ; 24 cm. - (Les dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie ; 23)

ISBN 978-2-87403-367-4 ( broš.)
ISBN 2-87403-367-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID 513847985

251            Mas. 1304/+CD
SAVIĆ, Zaga
        Odnos javne uprave i civilnog društva u zakonodavnom postupku : master rad iz predmeta Uprava i regulatorna reforma / Zaga Savić. - Beograd : [Z. Savić], 2015. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513738161

252            B II 57700/4
SCHILDBERG, Cäcilie, 1976-
        Socijaldemokratska čitanka. 4, Evropa i socijaldemokratija / Cecilija Šildberg ; [prevod Sanja Katarić]. - Beograd : Friedrich Ebert Stiftung, 2012 (Beograd : Grafolik). - 160 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-83767-40-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 195042828

253            B III 168306
SCHMITTHOFF, Clive M.
        Schmitthoff's export trade : the law and practice of international trade / Clive M. Schmitthoff. - 7th ed. - London : Stevens & Sons, 1980. - XXXVII, 515 str. ; 25 cm

ISBN 0-420-45740-2 (broš.)
COBISS.SR-ID 512691632

254            B I 121203
        SELF-organising utopias : conference and forum / [special edition editor Péter Bózsó]. - Budapest : Eszmélet, 2008. - 156 str. ; 20cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513802161

255            B II 58978
SEQUI, Eros
        Garibaldi e gli Slavi del Sud / di Eros Sequi. - Belgrado : Istituto Italiano di Cultura, 1982. - 34 str. ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513826481

256            Mas. 1353/+CD
SIMIĆ, Ana
        Lica bez državljanstva (apatridi) u međunarodnom pravu ljudskih prava : master rad iz predmeta Ljudska prava / Ana Simić. - Beograd : [A. Simić], 2015. - 44 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513836209

257            B II 58994
SIMIĆ, Predrag, 1954-2015
        Put u Rambuje : Kosovska kriza 1995-2000 / Predrag Simić. - Beograd : Nea, 2000 (Novi Beograd : Cicero). - 365 str. ; 21 cm

ISBN 86-7204-027-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 86011660

258            B II 58888
SIMONETTI, Petar
        Pravo građenja / Petar Simonetti. - Sarajevo ; Beograd : Službeni list SR BIH : Službeni list SFRJ, 1986 (Travnik : Borac). - 327 str. ; 24 cm

ISBN 86-7163-036-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 512025264

259            B II 58906
SIMOVIĆ, Darko, 1975-
        Ustavno pravo / Darko Simović, Vladan Petrov. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - XII, 454 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-296-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 211354380

260            B III 168303
SIMOVIĆ, Miodrag N.
        Međunarodno krivično pravo / Miodrag N. Simović, Milan Blagojević, Vladimir M. Simović. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Istočno Sarajevo : Pravni fakultet, 2013 (Sarajevo : Amos graf). - 604 str. ; 25 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 3919384

261            B II 58930
SINGHOF, Daniela
        Legitimation gegenüber Kreditinstituten : eine Untersuchung über die rechtliche Bedeutung der Verwendung von Legitimationsmedien / von Daniela Singhof. - Berlin : Duncker und Humblot, 2005. - 259 str. ; 24 cm. - (Untersuchungen über das Spar-, Giro- und Kreditwesen / B ; Bd. 162)

ISBN 3-428-11734-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 512230332

262            B II 58922
        SISTEMI zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja : uporednopravna analiza u evropskim zemljama / urednica Katarina Jovičić. - Beograd : Sindikat lekara i farmaceuta Srbije - Gradska organizacija Beograda : Institut za uporedno pravo, 2014 (Beograd : Goragraf). - [10], 212 str. : tabele ; 24 cm

ISBN 978-86-80059-99-0 (IUP; broš.)
COBISS.SR-ID 210424588

263            B II 58949
SKOTI, Đakomo
        Croazia, Operazione Tempesta : la "liberazione" della Krajina ed il genocidio del popolo serbo / Giacomo Scotti ; prefazione di Tommaso Di Francesco. - 1. ed. - Roma : Gamberetti, 1996. - 279 str. ; 24 cm. - (Orienti ; 9)

ISBN 88-7990-021-8 (broš.)
ISBN 978-88-7990-021-8
COBISS.SR-ID 513817777

264            B III 168287
SOLOMON, Lewis D.
        Corporations : examples and explanations / Lewis D. Solomon, Alan R. Palmiter. - 2nd ed. - Boston : Little, Brown, ©1994. - XIX, 628 str. ; 26 cm. - (The Little, Brown examples and explanation series)

ISBN 0-316-80371-5 (broš.)
ISBN 978-0-316-80371-7
COBISS.SR-ID 513773745

265            B Z I 3003
SRBIJA. Zakoni
        Krivični zakonik : prema stanju zakonodavstva od 18. oktobra 2014. godine / predgovor Zoran Stojanović. - 7. izmenjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 257 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1908-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID 213950220

266            B Z II 1940
SRBIJA. Zakoni
        Novi propisi iz oblasti javnih finansija Republike Srbije : podzakonska akta. Knj. 3 / [urednik Svetlana Stojković]. - Beograd : Službeni glasnik, 2001 (Beograd : Glasnik). - 183 str. : obrasci ; 24 cm. - ( Republički propisi)

ISBN 86-7549-216-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 174732551

267            B Z I 2993
SRBIJA. Zakoni
        Propisi iz oblasti javnog informisanja Republike Srbije / [priredio Nebojša Rodić]. - Beograd : Službeni glasnik Republike Srbije, 1991 (Zemun : Zemunska štampa). - 53 str. ; 20 cm

ISBN 86-7549-006-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 3427852

268            B Z I 2995  ;  B Z I 2995/Suppl.
SRBIJA. Zakoni
        Spoljnotrgovinski propisi za 1996. godinu : Spoljnotrgovinski zakon sa pratećim propisima : (prečišćeni tekstovi važećih propisa) / [priredila Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, [1996] (Beograd : Biro ''Radunić''). - 355 str. : obrasci ; 17 cm
Sadrži i: Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju ; Zakon o kontroli kvaliteta poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u spoljnotrgovinskom prometu ; Zakon o merama za otklanjanje i ublažavanje posledica primene sankcija međunarodnih organizacija.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 59979020

269            B Z I 2994
SRBIJA. Zakoni
        Vanparnični postupak / [glavni i odgovorni urednik Ljiljana Milanković-Vasović]. - Beograd : Intermex, 2014 (Beograd : Cicero). - 152 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Pravni informator ; novembar 2014 / Intermex, ISSN 1450-7137)
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o vanparničnom postupku ; Porodični zakon [izvodi] ; Zakon o nasleđivanju [izvodi] ; Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama [izvodi] ; ABC indeks.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 516724412

270            B Z I 2991
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o menici i Zakon o čeku : (sa sudskom praksom od 1953. do 1995. godine, registrom pojmova i zbirkom tužbi, presuda i rešenja) / priredila Radmila Petaković. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 1996 (Beograd : Birografika). - 128 str. ; 20 cm

( Broš.)
ISBN 86-7889-011-8 !
COBISS.SR-ID 513792433

271            B Z I 3006
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o planiranju i izgradnji : prema stanju zakonodavstva od 17. decembra 2014. godine / [urednik Miodrag Radojević]. - Beograd : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 162 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1889-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 212057868

272            B Z I 3002
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o prekršajima : prema stanju zakonodavstva od 1. marta 2014. godine : sa odabranim podzakonskim aktima (Pravilnikom o obrascu prekršajnog naloga i Pravilnikom o pristupu podacima iz jedinstvenog registra neplaćenih novčanih kazni i drugih novčanih iznosa) / objašnjenja i registar pojmova Nataša Mrvić Petrović. - 2. izmenjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 196 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi)

ISBN 978-86-519-1892-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 212747788

273            B Z I 3001
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o privrednim društvima : prema stanju zakonodavstva od 21. januara 2015. godine / predgovor i registar pojmova Zlatko Stefanović. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 307 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1909-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 214380556

274            B Z I 3000
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o stečaju : prema stanju zakonodavstva od 13. avgusta 2014. godine / [urednik Miodrag Radojević]. - 2. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 130 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1858-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 212995084

275            B Z I 3005
SRBIJA. Zakoni
        Zakon o vanparničnom postupku : sa izvodima iz Zakona o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama i Zakona o uređenju sudova : prema stanju zakonodavstva od 31. maja 2014. godine / objašnjenja, tumačenje i stvarni registar Gordana Stanković. - Beograd : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 181 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1862-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 210208012

276            B Z II 1941
SRBIJA. Zakoni
        Zakoni o privatizaciji / [urednik Svetlana Stojković]. - Beograd : Službeni glasnik, 2001 (Beograd : Glasnik). - XXIV, 48 str. ; 24 cm. - ( Republički propisi)
Sadrži i: Zakon o privatizaciji ; Zakon o Agenciji za privatizaciju ; Zakon o Akcijskom fondu.

ISBN 86-7549-214-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 174683399

277            B Z I 3004
SRBIJA. Zakoni
        Zakonik o krivičnom postupku : prema stanju zakonodavstva od 31. maja 2014. godine / predgovor Slobodan Beljanski, Goran P. Ilić, Miodrag Majić. - 6. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 322 str. ; 20 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Zakoni i propisi / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-1905-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 214061836

278            B Z I 2989
SRBIJA. Zakoni
        Zbirka krivičnih zakona / [priredio Mihajlo Vražalić]. - 4. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni list SFRJ, 1982. - 734 str. ; 20 cm. - (Zbirka saveznih propisa)
Sadržaj s nasl. str.: Krivični zakon SFRJ, sa napomenama ; Krivični zakoni republika i autonomnih pokrajina ; Registar za sve krivične zakone.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 602653

279            B Z I 2990
SRBIJA. Zakoni
        Zbirka novih sistemskih propisa / priredila Radmila Petaković. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 1996 (Beograd : Birografika). - 222 str. ; 20 cm
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o preduzećima ; Zakon o osnovama promene vlasništva društvenog kapitala ; Antimonopolski zakon ; Zakon o osnovama radnih odnosa ; Zakon o štrajku ; Zakon o stranim ulaganjima.

ISBN 86-7889-011-8 ! ( broš.)
COBISS.SR-ID 513791921

280            B Z II 1939
SRBIJA. Zakoni
        Zbirka propisa iz oblasti unutrašnjih poslova Republike Srbije / priredio Slobodan Trkulja. - Beograd : Savremena administracija, 1991 (Bor : Bakar). - VII, 144 str. ; 24 cm

ISBN 86-387-0290-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 2418700

281            B Z II 1942
SRBIJA. Zakoni
        Zbirka propisa o pravosuđu / priredio Nikola Ožegović. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2001 (Beograd : Birografika). - 96, 24 str. ; 21 cm
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o uređenju sudova ; Zakon o sudijama ; Zakon o Visokom savetu pravosuđa ; Zakon o javnom tužilaštvu ; Zakon o sedištima i područjima javnih tužilaštva.

ISBN 86-7889-067-3 ( broš.)
COBISS.SR-ID 187678988

282            Mas. 1295/+CD
SRDIJA, Jelena
        Posljedice povrede ugovornog prava preče kupovine : master rad iz Ugovorne odgovornosti za štetu / Jelena Srdija. - Beograd : [J. Srdija], 2015. - 30 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513739441

283            B II 58975
        SRPSKA pisma iz svetskoga rata 1914-1918. / sakupio Vladislav Pandurović. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 299 str. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 7)

ISBN 978-86-515-0916-5 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 286347015

284            B II 58892
STAKIĆ, Milan
        Međunarodni transport i špedicija / Milan Stakić, Miodrag Stanković. - 1. izd. - Beograd : Viša ekonomska škola : Naučna knjiga, 1987 (Beograd : ''Sava Todorov''). - IV, 243 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 45124367

285            Mas. 1368/+CD
STAMENKOVIĆ, Jovana
        EU energy policy and Serbia's perspective : master thesis : [master rad] / Jovana Stamenković. - Beograd : [J. Stamenković], 2014. - 63 lista : graf. prikazi ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513845425

286            B II 58969
STANKOVIĆ, Đorđe, 1944-
        Srbija 1914-1918 : ratni ciljevi / Đorđe Stanković. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 484 str. : ilustr. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 2)

ISBN 978-86-515-0912-7 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 286406151

287            B II 58926
STANKOVIĆ, Miroslav, 1945-
        Advokatska čitanka : saveti, rokovi, obrasci, izvori / Miroslav Stanković, Oliver Injac. - Beograd : "Štampar Makarije" ; Podgorica : Oktoih, 2013 (Novi Sad : Artprint). - 739 str. : obrasci ; 24 cm. - ( Pravna biblioteka)

ISBN 978-86-6311-043-4 ( ŠM; broš.)
COBISS.SR-ID 200761868

288            Mas. 1369/+CD
STEFANOVIĆ, Andrej
        Accession of the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms : master thesis : [master rad] / Andrej Stefanović. - Beograd : [A. Stefanović], 2015. - 77 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513845681

289            B Z I 2998
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Krivični zakon Savezne Republike Jugoslavije : sa komentarom i registrom pojmova / Zoran Stojanović. - Beograd : Službeni list, 1995 (Pirot : Pigment). - 271 str. ; 20 cm. - ( Savezni propisi)

ISBN 86-355-0226-4
COBISS.SR-ID 512012904

290            Mas. 1349/+CD
STOJČIĆ, Miloš
        Tumačenje u krivičnom pravu : master rad iz Krivičnog prava / Miloš Stojčić. - Beograd : [M. Stojčić], 2015. - 80 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513833393

291            Mas. 1360/+CD
STOJILJKOVIĆ, Jelena
        A development of international importance in the case-law of the European Court of Justice : the Kadi case : master thesis : [master rad] / Jelena Stojiljković. - Beograd : [J. Stojiljković], 2014. - 57 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513843377

292            Mas. 1322/+CD
STOŠIĆ, Marko
        Imunitet državnih zvaničnika od krivične jurisdikcije stranih država : master rad iz predmeta Međunarodno javno pravo / Marko Stošić. - Beograd : [M. Stošić], 2015. - 52 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513758641

293            B II 58973
STURZENEGGER, Catharina, 1854-1929
        Srbija u ratu 1914-1916 : istiniti doživljaji ilustrovani sa 120 fotografija Švajcarkinje nemačkog porekla u službi Crvenog krsta / Katarina Klara Šturceneger ; pogovor Vladimir Stojančević ; [preveo s francuskog Milivoje Marković]. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2014 (Novi Sad : Prometej). - 228 str. : fotogr., faks. ; 22 cm. - ( Edicija Srbija 1914-1918 ; 5)

ISBN 978-86-515-0907-3 ( Prometej; karton)
COBISS.SR-ID 285647111

294            B II 58927
ŠKOLA prava Evropske unije. Sesija (6 ; 2014 ; Bar)
        Zbornik Škole prava Evropske unije / VI sesija, Bar, 7-11. maj 2014. - Podgorica : Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka, 2015 (Podgorica : Grafo Bale). - 144 str. ; 24 cm

ISBN 978-9940-560-05-8
COBISS.SR-ID 27185168

295            B II 58939
ŠKRLEC Lomnički, Nikola
        Stanje hrvatskog gospodarstva krajem XVIII. stoljeća / Nikola Škrlec Lomnički. - Zagreb : Dom i svijet : Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2005 (Zagreb : Gipa). - 355 str. : portret autora ; 24 cm. - (Biblioteka Hrvatska ekonomska misao)

ISBN 953-238-009-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 31331170

296            Mas. 1334/+CD
ŠPICA, Marija
        Zastupnici u osiguranju : statusni i ugovorni aspekti : master rad iz predmeta Pravo osiguranja / Marija Špica. - Beograd : [M. Špica], 2015. - 90 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513815729

297            B I 121202
ŠURLAN, Petar
        Zakon o prinudnom poravnanju i stečaju : sa objašnjenjima i sudskom praksom / Petar Šurlan, Zoltan Biro. - 2. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1970 (Beograd : "Branko Đonović"). - III, 177 str. ; 20 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 105153287

298            B II 58907
ŠURLAN, Tijana, 1972-
        Univerzalna međunarodna ljudska prava : mehanizmi zaštite / Tijana Šurlan. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2014 (Beograd : Službeni glasnik). - 194 str. ; 24 cm. - ( Edicija Monografije / [Kriminalističko-policijska akademija] ; knj. 21)

ISBN 978-86-7020-290-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 210658828

299            Sem. 3603
TADIĆ, Miloš
        ECJ jurisprudence on the UN Security Council Resolution : Kadi case : seminar paper / Miloš Tadić. - Belgrade : [M. Tadić], 2014. - 25 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513783729

300            Mas. 1328/+CD
TARANOVSKI, Aleksandra
        Uslovi za usvojioca : master rad / Aleksandra Taranovski. - Beograd : [A. Taranovski], 2014. - 29 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513760945

301            Mas. 1297/+CD
TERZIĆ, Ivana
        Ustavna žalba kao sredstvo za zaštitu socijalnih prava : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Ivana Terzić. - Beograd : [I. Terzić], 2015. - 102 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513738673

302            B II 58896
        THE legal science. Realities and perspectives : collection of studies dedicated to prof. Victor Duculescu Ph. D. for his 70 anniversary / Central European Academy of Science and Art ; foreword by Francis Dessart ; co-ordinating : Vasile Popa, Georgeta Duculescu. - Constanta : Muntenia & Leda ; Berlin : Propeller-Verlag, 2001. - 683 str. ; 23 cm

ISBN 973-9286-97-6 (broš.)
ISBN 978-973-9286-97-8
ISBN 9739082529 !
ISBN 3926858913 !
COBISS.SR-ID 513800881

303            Mas. 1323/+CD
TODOROVIĆ, Marija
        Zakonsko izdržavanje supružnika i vanbračnih partnera : master rad / Marija Todorović. - Beograd : [M. Todorović], 2015. - 52 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513759153

304            Mas. 1341/+CD
TOMIĆ, Vladimir
        Ugovorni aspekti životnih osiguranja : master rad iz predmeta Pravo osiguranja / Vladimir Tomić. - Beograd : [V. Tomić], 2015. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513831345

305            Poz.br. 808
TOMIĆ, Zoran R., 1956-
        Upravno pravo / Zoran R. Tomić. - 5., inovirano izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 298 str. ; 20 cm. - ( Edicija Udžbenici i priručnici. Priručnici za polaganje pravosudnog ispita ; knj. 9)

ISBN 978-86-519-1864-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 210043148

306            Sem. 3601
TOSKIĆ, Ana
        Protection of medical data in the employment relations - who is responsible? : seminar paper / Ana Toskić. - Belgrade : [A. Toskić], 2015. - 33 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 513782961

307            Mas. 1356/+CD
TOSKIĆ, Ana
        Protection of personal data in the employment relations : master thesis : [master rad] / Ana Toskić. - Beograd : [A. Toskić], 2015. - 86 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513842353

308            B II 58893
TRAJKOVIĆ, Miodrag
        Pomorsko pravo / Miodrag Trajković. - 3. izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1989 (Beograd : "Radiša Timotić"). - 331 str. ; 24 cm

ISBN 86-23-05056-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 29637383

309            B II 58890
TRNINIĆ, Mirjana
        Usklađivanje sa Zakonom o preduzećima i postupak upisa u sudski registar preduzeća / Mirjana Trninić. - Beograd : Službeni glasnik, 1997 (Kraljevo : Slovo). - 523 str. : obrasci, tabele ; 24 cm

ISBN 86-7549-079-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID 122598407

310            Mas. 1305/+CD
USKOKOVIĆ, Danica
        Uloga građevinske dozvole kod ugovora o građenju : master rad / Danica Uskoković. - Beograd : [D. Uskoković], 2015. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 513737905

311            D.F. 1393
VASILJEVIĆ, Mirko, 1949-
        Kompanijsko pravo : pravo privrednih društava / Mirko S. Vasiljević. - 9. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Udruženje pravnika u privredi Republike Srbije, 2015 (Beograd : Planeta print). - 601 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-901703-8-8 ( karton)
COBISS.SR-ID 215333644

312            B III 168319
VASILJEVIĆ, Zoran
        Pravna teorija kredita / Zoran Vasiljević. - Banja Luka : Pravni fakultet, 2013 (Banja Luka : Grafopapir). - 375 str. ; 25 cm

ISBN 978-99938-50-59-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 4036888

313            B II 58990
VESELINOV, Dragan, 1950-
        Muhamed na Isusovom krstu : politička ekonomija islama / Dragan Veselinov. - Beograd : Čigoja štampa, 2009 (Beograd : Čigoja štampa). - 157 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7558-706-4 (broš.)
COBISS.SR-ID 171882252

314            Mas. 1362/+CD
VLAJKOVIĆ, Marija
        Civil protection policy and the European Union : master thesis in subject: International relations of the European Union : [master rad] / Marija Vlajković. - Beograd : [M. Vlajković], 2014. - 51 list : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513843889

315            Mas. 1309/+CD
VOJINOVIĆ, Ana
        Položaj žene u srpskom i šerijatskom pravu : master rad, predmet Novi i reformisani instituti Porodičnog prava / Ana Vojinović. - Beograd : [A. Vojinović], 2015. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513755057

316            Mas. 1313/+CD
VUČIĆ, Dušan
        Istorijska i uporednopravna analiza socijalnog osiguranja sveštenika Srpske pravoslavne crkve : master rad / Dušan Vučić. - Beograd : [D. Vučić], 2015. - 68 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513753265

317            D 948
VUČIĆ, Mihajlo A.
        Pravo neplovidbene upotrebe međunarodnih vodenih tokova u svetlosti principa održivog razvoja : doktorska disertacija / Mihajlo A. Vučić. - Beograd : [M. Vučić], 2015. - XX I, 502 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID 513841329

318            B II 58874
VUKANOVIĆ, Tatomir P.
        Romi (Cigani) u Jugoslaviji / Tatomir Vukanović. - Vranje : Nova Jugoslavija, 1983. - 453, XXIV str. s tablama : ilustr. ; 24 cm + [1] presavijen list s geogr. kartom

(Broš.)
COBISS.SR-ID 3958543

319            B II 58871
VUKANOVIĆ, Tatomir P.
        Vranje : etnička istorija i kulturna baština vranjskog gravitacionog područja u doba oslobođenja od Turaka 1878 / T.[Tatomir] P. Vukanović. - Vranje : Radnički univerzitet, 1978. - VIII, 225 str., [3] presavijena lista, [20] str. s tablama : ilustr. ; 24 cm. - ( Posebna izdanja / Radnički univerzitet ; knj. 13)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 91609356

320            Sem. 3605
VUKOIČIĆ, Andrea
        Primena načela efikasnosti i ekonomičnosti pri izdavanju ličnih dokumenata u Republici Srbiji : seminarski rad / Andrea Vukoičić. - Beograd : [A. Vukoičić], 2015. - 15 listova ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 513784241

321            B II 58981
VUKOTIĆ, Manojlo, 1938-
        Milan Panić : godine nade / Manojlo Manjo Vukotić ; [prevod Nela Trošt-Maciv]. - Beograd : Vukotić media, 2014 (Beograd : Publikum). - 335 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-86-89613-26-1 (karton)
COBISS.SR-ID 211631628

322            B II 58911
VUKOTIĆ, Manojlo, 1938-
        Misija mira / Manojlo Manjo Vukotić. - Beograd : Vukotić media, 2014 (Beograd : Publikum). - 397 str. : ilustr. ; 22 cm

ISBN 978-86-89613-15-5 (karton)
COBISS.SR-ID 206272780

323            Poz.br. 802
VUKOVIĆ, Igor, 1973-
        Prekršajno pravo / Igor Vuković. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje : Dosije studio, 2015 (Beograd : Dosije studio). - 218 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-554-4 ( broš.; PF)
ISBN 978-86-6047-170-5 ( DS)  
COBISS.SR-ID 213494284

324            B I 121208
VUKOVIĆ, Špiro
        Pravna pravila izvršnog i vanparničnog postupka : sa objašnjennjima sudskom praksom i obrascima / Špiro Vuković. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : Savremena administracija, 1975 (Beograd : "Branko Đonović"). - 372 str. : obrasci ; 20 cm

Sadržaj s nasl. str.:
Zakon o izvršenju i obezbeđenju
Zakon o sudskom vanparničnom postupku

COBISS.SR-ID 115781895

325            B II 58879
WESTERMANN, Harm Peter
        [Grundbegriffe des Bürgerlichen Gesetzbuches]
        Grundbegriffe des BGB : eine Einführung an Hand von Fällen / [Harm Peter] Westermann ; begründet von Harry Westermann. - 14., überarbeitete Aufl. / von Harm Peter Westermann. - Stuttgart ; Berlin ; Köln : Kohlhammer, 1994. - 173 str. ; 24 cm

ISBN 3-17-012643-1
COBISS.SR-ID 110522

326            B II 58881
WITZ, Wolfgang
        International Einheitliches Kaufreht : Praktiker-Kommentar und Vertragsgestaltung zum CISG / von Wolfgang Witz, Hanns-Christian Salger, Manuel Lorenz. - Heidelberg : Recht und Wirtschaft, cop. 2000. - 811 str. ; 24 cm. - (Schriftenreihe Recht der Internationalen Wirtschaft ; Bd. 55)

ISBN 3-8005-1183-5
COBISS.SR-ID 11182566

327            B II 58933
WORTMANN, Florian
        Die Vererblichkeit vermögensrechtlicher Bestandteile des Persönlichkeitsrechts / von Florian Wortmann. - Berlin : Duncker und Humblot, 2005. - 419 str. ; 24 cm. - (Münsterische Beiträge zur Rechtswissenschaft ; Bd. 158)

ISBN 3-428-11726-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 512208572

328            B I 121217
        ZABILJEŽENE : žene i javni život Bosne i Hercegovine u 20. vijeku / [autorice i autori Aida Spahić ... [et al.] ; priredila Jasmina Čaušević]. - Sarajevo : Sarajevski otvoreni centar : Fondacija CURE, 2014. - 292 str. : ilustr. ; 20 cm. - (Edicija Gender ; knj. 4)

ISBN 978-9958-536-18-2 (Sarajevski otvoreni centar)
ISBN 978-9958-0988-3-3 (Fondacija CURE)
COBISS.SR-ID 21466630

329            B Z II 1938
        ZAKONI o oduzimanju i vraćanju nepokretnosti : (sa sudskom praksom) / priredila Mirjana Lazin ; [recenzent Aleksandar Dončić]. - Beograd : Pravno istraživački centar, 1997 ([Beograd] : Uprava za zajedničke poslove republičkih organa). - [8], 129 str. ; 21 cm
Sadržaj s nasl. str.: Zakon o vraćanju zemljišta ; Uredba o sprovođenju Zakona o vraćanju zemljišta ; Zakon o eksproprijaciji ; Zakon o građevinskom zemljištu ; Zakon o vraćanju imovine stečene radom zadruga i zadrugara ; Zakon o samovlasnom zauzeću zemljišta u društvenoj svojini.

(Broš.)
COBISS.SR-ID 513734833

330            Mas. 1333/+CD
ZARIĆ, Nikola
        Upravni i inspekcijski nadzor u organima uprave i državnim institucijama Republike Srbije : (model funkcionisanja inspekcijskog nadzora u zemljama Evropske unije i zemljama bivše SFRJ) : master rad iz Upravnog prava / Nikola Zarić. - Beograd : [N. Zarić], 2015. - 66 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513815473

331            B II 58987
        ZBORNIK radova Društva bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope / [glavna urednica Sanja Golijanin]. - Beograd : Društvo bibliotekara pravnih i srodnih biblioteka Jugoistočne Evrope : Intermex, 2015 (Beograd : Intermex). - 159 str. : ilustr. ; 21 cm

ISBN 978-86-6411-006-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 215422988

332            Mas. 1336/+CD
ZEC, Jelena
        Evropski sud za ljudska prava i islam : master rad iz Evropskog prava / Jelena Zec. - Beograd : [J. Zec], 2015. - 45 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513816241

333            Mas. 1325/+CD
ŽIVOJINOVIĆ, Ivana
        Odnos kvalifikovanog investitora i profesionalnog klijenta u trgovini vrednosnicama : master rad iz Berzanskog prava / Ivana Živojinović. - Beograd : [I. Živojinović], 2015. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 513759921


IMENSKI REGISTAR

 

·         Adamovič, Trebkov Alekseî (recenzent) 145

·         Aganović, Arijana (autor) 328

·         Aleksić, Miona 2

·         Andrejić, Aleksandra 4

·         Andrić, Aleksandar (1967-) 5, 6

·         Anđić, Branko (prevodilac) 208

·         Antić, Oliver (1950-, mentor) 235

·         Antić, Oliver (1950-) 7

·         Arsić, Zoran 8, 9

·         Aubert, Jean-François (autor) 37

·         Avramović, Ana 10

·         Avramović, Sima (1950-, mentor) 316

·         Avramović, Sima (1950-) 11

 

·         Babić, Branislava (priređivač, sakupljač) 165

·         Babić, Ilija (1951-) 13

·         Babić, Nikola 14

·         Bačić, Edita (autor dodatnog teksta) 331

·         Badiou, Alain (1937-) 15

·         Bajec, Jurij 16

·         Baletić, Marko 17

·         Barilli, Bruno (1880-1952) 18

·         Barjaktarević, Dragana 19

·         Basta, Danilo N. (1945-, autor dodatnog teksta) 110

·         Basta, Danilo N. (1945-) 20

·         Basta, Danilo N. (1954-, prevodilac) 110

·         Batrićević, Slobodan (autor) 218

·         Bavčić, Elmaja (autor) 328

·         Begović, Boris (1956-, mentor) 233

·         Begović, Boris (1956-) 21

·         Begović, Mehmed (1904-1991, autor dodatnog teksta) 123

·         Bejatović, Milorad (1952-) 23

·         Bejatović, Milorad 22

·         Bejatović, Stanko (1952-, recenzent) 145

·         Beljanski, Slobodan (autor dodatnog teksta) 277

·         Besarović, Vesna (1946-, recenzent) 103

·         Bezbradica, Radovan (priređivač, sakupljač) 165

·         Bielińska-Kowalewska, Katarzyna (autor) 164

·         Bijelović, Aleksandra 24

·         Bíró, Anna-Mária (prerađivač, autor dodatnog teksta) 54

·         Bíró, Zoltán (autor) 297

·         Bjelica, Slobodan (1975-, autor dodatnog teksta) 105

·         Blackwell, David W. (autor) 131

·         Blagojević, Milan (autor) 260

·         Blagojević, Milan (1965-) 25, 26, 27

·         Bobbio, Norberto (1909-2004, autor) 88

·         Bobić, Mirjana (1960-) 28

·         Bogdanić, Luka (prevodilac) 164

·         Bogunović, Mirjana 29

·         Bojić, Filip (1986-, izdavač) 30

·         Bojić, Filip (1986-) 30

·         Boljević, Dragana (autor dodatnog teksta) 56

·         Bošković, Milo (1943-) 31

·         Boutros-Ghali, Boutros (1922-) 32

·         Bózsó, Péter (urednik) 254

·         Božić, Ivan 33

·         Božinović, Milovan (urednik) 75

·         Brdar, Milan (1952-) 34

·         Brkić, Milica 35

·         Brkić, Snežana 36

·         Brlek, Tomislav (prevodilac) 164

·         Bugarski, Ljiljana (prevodilac) 109

·         Bujošević, Dragan (autor dodatnog teksta) 179

·         Buzadžić, Milovan (komentator, autor dodatnog teksta) 17

 

·         Caemmerer, Ernst von (komentator) 138

·         Carić, Slavko (autor dodatnog teksta) 9

·         Cartuyvels, Yves (urednik) 250

·         Casa per la pace 38

·         CEISAL. Foro Científico (2006 ; Beograd) 39

·         Conard, Alfred Fletcher (1911-2009) 40

·         Conference on Individual Liberty and Governmental Policies in the 1970's, (1975 ; Ohio University) 41

·         Convegno internazionale 'Federalismo e devolution' (2004 ; Bologna) 215

·         Crnić, Jadranko 42

·         Cucić, Vuk V. (1983-, izdavač) 43

·         Cucić, Vuk V. (1983-) 43

·         Cumpf, Predrag 44

·         Cuore amico - regalo ricco di solidarietà 38

·         Cvejić-Jančić, Olga (1945-, recenzent) 154

·         Cvetić, Dušan (recenzent) 262

·         Cvijović, Obrad (recenzent) 218

·         Cvjetković, Cvjetana M. 45

 

·         Čaušević, Jasmina (urednik) 328

·         Čok, Mitja (recenzent) 50

·         Čolović, Vladimir (recenzent) 262

·         Čolović, Vladimir (1966-, autor) 219

·         Čvoro, Tamara 46

 

·         Ćirić, Jovan (1960-, autor dodatnog teksta, recenzent) 262

·         Ćosić, Dobrica (1921-2014, autor dodatnog teksta) 322

·         Ćuk, Vladeta 47

 

·         Dangubić, Lidija (prevodilac) 25

·         Danilović, Tomislav (1935-) 48, 49

·         Davinić, Marko (1972-, član komisije za odbranu) 43

·         Davis, Barbara (urednik, autor dodatnog teksta) 248

·         De Vergottini, Giuseppe (1936-) 51

·         Delić, Nataša (1965-, mentor) 175

·         Dessart, Francis (autor dodatnog teksta) 302

·         Dičić-Kostić, Nevena 52

·         Dimitrijević, Duško (član komisije za odbranu) 317

·         Dimitrijević, Ivan (prevodilac) 84

·         Dimitrijević, Vojin (1932-2012, urednik) 98

·         Dončić, Aleksandar (recenzent) 329

·         Dračo, Ivana (autor) 328

·         Dragišić, Zoran (autor dodatnog teksta) 161

·         Drakić, Dragiša (recenzent) 246

·         Drakić, Gordana 55

·         Drašković, Božo (1954-, recenzent) 139

·         Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, mentor) 285

·         Drobnjak, Tanja (autor) 185

·         Duculescu, Georgeta (urednik za određenu oblast) 302

·         Duculescu, Victor (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 302

·         Durmišević, Enes 57

 

·         Đajić, Sanja (1971-, autor) 68

·         Đerasimović, Sonja (prevodilac) 164

·         Đokanović, Bojana (autor) 328

·         Đokić, Minja 59

·         Đorđević, Dragoljub B. (autor dodatnog teksta) 248

·         Đorđević, Srđan (1967-, autor dodatnog teksta) 145

·         Đorđević, Stevan (1927-, recenzent) 68, 117

·         Đurđev, Dušanka 60

·         Đurđević, Marko (1961-, mentor) 204

·         Đurić, Đorđe (1971-) 61

·         Đurić, Rajko (autor dodatnog teksta) 248

·         Đurić, Rajko 62

·         Đurić, Vladimir (1971-) 63

·         Đurmez, Andrej 64

·         Đurović, Đuro (recenzent) 22

 

·         Earle, John S. (autor) 230, 231

·         Eberstein, Hans Hermann (urednik) 138

·         Eggenberger-Argote, Niklaus 65

·         Ellinger, Eliahu P. 67

·         Etinski, Rodoljub (1952-, član komisije za odbranu) 203, 317

·         Etinski, Rodoljub (1952-) 68

·         European bank for reconstruction and development 69

 

·         Farnsworth, Edward Allan (1928-2005) 70

·         Femić, Tamara 71

·         Ferčič, Aleš (autor) 50

·         Fišer-Šobot, Sandra (1977-) 72

·         Flegar, Ivana I. (1981-) 73

·         Folsom, Ralph Haughwout 74

·         Friedrich-Schiller-Universität. Collegium Europaeum Janense (Jena) 75

·         Frydman, Roman (autor) 230, 231

 

·         Gajić, Dejan 76

·         Gajić, Marija 77

·         Gajin, Saša (1965-, autor) 185

·         Gajin, Saša (1965-, urednik) 185

·         Galjak, Ilija (1947-) 78

·         Gavrilović, Slavko 80

·         Gerston, Larry N. 81

·         Giomi, Fabio (autor) 328

·         Golijanin, Sanja (glavni urednik) 331

·         Golubović, Vidoje (recenzent) 237

·         Golubović, Zagorka (1930-) 83

·         Gordon, Michael W. (autor) 74

·         Gorgolini, Luca (1975-) 84

·         Gošović, Branislav (autor) 32

·         Gošović, Branislav 85, 86

·         Götz, Dieter (urednik) 146

·         Grandov, Zorka (recenzent) 22, 23

·         GREPEC (Groupe de recherche en matière pénale et criminelle) Université Saint-Louis Bruxelles) 250

·         Grijaković, Dragana 87

·         Grlić, Rajko (fotograf) 164

·         Grubač, Ljiljana (prevodilac) 51

·         Grujičić, Spomenka (prevodilac) 179

·         Guillain, Christine (urednik) 250

·         Gürses, Özlem 89

 

·         Haensch, Günther (urednik) 146

·         Halapić, Edin 90

·         Haliti, Bajram 91

·         Henry, Gary T. 92

·         Hiber, Dragor (1952-, mentor) 136, 155, 221, 241, 282

·         Hiber, Dragor (1952-) 93

·         Höltkemeier, Kai 94

·         Hristić, Ljubomir (1976-) 95

·         Hrvatska 96

·         Hüffer, Uwe 97

 

·         Ignjatović, Đorđe (1952-, recenzent) 21

·         Ignjatović, Đorđe (1952-) 101

·         Ignjatović, Ignjat (autor) 66

·         Ikonić, Irena 102

·         Ilić, Goran P. (1965-, autor dodatnog teksta) 277

·         Ilić, Goran P. (1965-, recenzent) 323

·         Ilić-Popov, Gordana (1964-, mentor) 45

·         Inđić, Trivo (autor dodatnog teksta) 208

·         Internacionalna asocijacija kriminalista (Banja Luka) 166

·         Internacionalni univerzitet. Departman za pravne nauke (Novi Pazar) 166

·         International Court of Justice (The Hague) 140

·         Injac, Oliver (1969-, autor) 287

·         Isaković, Miloš 104

·         Iskruljev, Toša (1885-1974) 105

·         Ivanović, Aleksandar R. (urednik) 166

·         Ivanović, S. 106

·         Ivanovski-Đosan, Jelena 107

·         Ivošević, Milan Z. (1968-, autor) 108

·         Ivošević, Zoran M. (1936-) 108

 

·         Janz, Oliver (1960-) 109

·         Japundža, Vidinka (urednik) 124

·         Jaspers, Karl (1883-1969) 110

·         Jašović, Žarko (autor) 66

·         Jerman, Saša (autor) 50

·         Ješić, Mirjana (1988-) 111

·         Jevremović-Petrović, Tatjana (1974-, mentor) 183

·         Jevtić, Ljubomir 112

·         Jevtić, Stefan 113

·         Jež, Zdravko (recenzent) 23

·         Jež, Zdravko (1950-) 114

·         Joldžić, Vladan (1954-) 115

·         Jončić, Miloš V. 116

·         Jončić, Vladan (1950-, mentor) 35, 46, 77, 149, 180, 181, 200, 243, 256

·         Jončić, Vladan (1950-, recenzent) 44

·         Jončić, Vladan (1950-) 117

·         Jovanov, Jovana 118

·         Jovanović, Mića (autor dodatnog teksta) 39

·         Jovanović, Nebojša (mentor) 310

·         Jovanović, Nebojša (1962, mentor) 14

·         Jovanović, Nebojša (1962-, mentor) 333

·         Jovanović, Predrag (1951-) 119

·         Jovanović, Živadin (1938-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 187

·         Jovičić, Katarina (1965-, autor dodatnog teksta) 262

·         Jovičić, Katarina (1965-, urednik) 262

·         Jovović, Miljan S. 120

·         Joyce, Joseph Asbury 121

·         Jugoslavija (SR) 17, 122

·         Jugoslavija 289

·         Jugoslavija 123, 124, 125, 324

 

·         Kandić, Ljubica (1925-) 126

·         Kandžija, Vinko 127

·         Kanzleiter, Boris (autor dodatnog teksta) 164

·         Kartag Odri, Agneš (1951-, priređivač, sakupljač) 165

·         Karympalis-Tsiptsioy, Gianna 128

·         Kašanin, Ratimir (autor) 197

·         Katarić, Sanja (prevodilac) 252

·         Kavran, Dragoljub (1933-, član komisije za odbranu) 43

·         Kazimirović, Miloš (prevodilac) 109

·         Kazimirović, Vasa (1921-1997) 129

·         Keča, Ranko (1950-) 130

·         Kidwell, David 131

·         Kissinger, Henry (1923-) 132

·         Kloepfer, Michael 135

·         Kljakić, Slobodan (autor dodatnog teksta) 225

·         Klječanin, Tatjana 136

·         Knežević, Duško (1959-, autor) 219

·         Knežević, Rade (1988-, autor dodatnog teksta) 12

·         Knežević, Rade (1988-, autor) 12

·         Kobal, Aleš (1971-, autor) 50

·         Kolarić, Dragana (recenzent) 246

·         Komel, Dubravka 137

·         Komnenić, Slobodanka (recenzent) 148

·         Konferenz der Kantonsregierungen. Arbeitsgruppe "Europa-Reformen der Kantone" 37

·         Konferenz der Kantonsregierungen 37

·         Kosanović, Rajko (1959-) 139

·         Kostić, Milica (autor) 185

·         Košutić, Budimir (1941-, član uredničkog odbora) 294

·         Kovačević, Ljubinka (1977-, mentor) 71, 174

·         Kovačević, Miloš (glavni i odgovorni urednik) 238

·         Kovačević, Miloš (1953-, glavni urednik) 192

·         Ković, Miloš (1969-, urednik, autor dodatnog teksta) 79

·         Krapac, Davor (prerađivač) 169

·         Kreća, Milenko (1947-, autor posvete) 140

·         Kreća, Milenko (1947-, mentor) 120, 203, 317

·         Kreća, Milenko (1947-, recenzent) 68, 298

·         Kreća, Milenko (1947-) 140

·         Krestić, Vasilije (urednik) 80

·         Krešić, Boris 141

·         Kriminalističko-policijska akademija (Beograd) 168, 194

·         Krstić, Ivana (mentor) 213

·         Krstić, Ivana (1975-, mentor) 10, 137

·         Krstić, Ivana (1975-, recenzent) 298

·         Krstić, Ivana J. (1975-, mentor) 153

·         Kučinar, Zdravko (fotograf) 164

·         Kulić, Mirko (1957-) 143

·         Kuzmanović, Ninoslav 144

·         Kuzmanović, Rajko 145

 

·         Ladu, Giampaolo (urednik) 215

·         Lakemeier, Ulrike (urednik) 3

·         Laurie, Graeme T. (autor) 160

·         Lazarević, Desanka (autor) 66

·         Lazarević, Ljubiša (1931-, recenzent) 218

·         Lazin, Mirjana (priređivač, sakupljač) 329

·         Lazović, Marina (1959-) 148

·         Leonidovič, Trunov Igor´ (recenzent) 145

·         Lesjak, Jasna 149

·         Lewy, Guenter 150

·         Lilić, Stevan (1948-, mentor) 320, 330

·         Lipovac, Krsto (urednik) 168

·         Lomnicka, Eva (autor) 67

·         Lomović, Boško (1944-) 151

·         Lorenz, Manuel (autor) 326

·         Lubarda, Branko (1955-, član uredničkog odbora) 294

·         Lubarda, Branko (1955-, mentor) 4, 30, 47, 173, 301, 306, 307

·         Lubarda, Danijela (priređivač, sakupljač) 165

·         Lukić, Ana 152

·         Lukić, Maja (1977-, mentor) 2, 177, 288, 291, 299

·         Lukić, Radomir D. (1914-1999, autor dodatnog teksta, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 232

 

·         Ljubisavljević, Ana 153

 

·         Maaß, Kurt-Jürgen (urednik) 3

·         Maier, Hans (urednik) 133, 134

·         Majić, Miodrag (autor dodatnog teksta) 277

·         Malić, Maja 155

·         Maresca, Maurizio (urednik) 53

·         Marinković, Dušan (autor) 31

·         Marinković, Tanasije (1976-, mentor) 52

·         Marinković, Tanasije (1976-, urednik za određenu oblast) 51

·         Marjanski, Vladimir (autor) 8

·         Marković, Darko (1964-) 156

·         Marković, Dušan 157

·         Marković, Goran (pisac izjave o poklonu) 254

·         Marković, Goran 158

·         Marković, Ilija P. 159

·         Marković, Milivoje (prevodilac) 293

·         Marković, Ratko (1944-, član komisije za odbranu) 43

·         Marković, Ratko (1944-, recenzent) 259

·         Marković, Ratko (1944-, redaktor prevoda) 51

·         Mason, John Kenyon 160

·         Mašković, Ljiljana (autor dodatnog teksta, urednik) 142

·         Matović, Jovan (autor dodatnog teksta) 124

·         Matović, Violeta 161

·         McCarthy, Justin (1945-) 162

·         McMahon, Joseph A. (1960-) 163

·         Medaković, Dejan (1922-2008, autor dodatnog teksta) 187

·         Međunarodna konferencija o jugoslavenskoj ljevici Praxis-filozofija i korčulanska ljetna škola (1963-1974) (2011 ; Korčula) 164

·         Međunarodna konferencija Položaj i perspektiva ustavnog sudstva (2013 ; Beograd) 165

·         Međunarodna naučno-stručna konferencija Razmena teorijskih znanja i praktičnih iskustava vezanih za rad po modelu tužilačke istrage i konceptu adverzalnog krivičnog postupka (2014 ; Sjenica) 166

·         Međunarodni naučni skup Uslužno pravo (2013 ; Kragujevac) 167

·         Međunarodni naučno-stručni skup Unapređenje policijskih poslova u bezbednosti saobraćaja (13 ; 2014 ; Tara) 168

·         Međunarodno savjetovanje Aktualnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse (13 ; 2015 ; Neum) 170

·         Merkin, Robert M. 171

·         Messerschmidt, Klaus (autor) 135

·         Meštrović, Ines (prevodilac) 164

·         Mićović, Miodrag (1954-, urednik) 58, 167

·         Mihailović, Andreja 172

·         Mijalković, Tijana 173

·         Mijatović, Petar 174

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (glavni i odgovorni urednik) 269

·         Milanković-Vasović, Ljiljana (priređivač, sakupljač) 122, 268

·         Milić, Jelena 175

·         Milićević, Stevan 176

·         Milisavljević, Bojan (1975-, član komisije za odbranu) 120, 203, 317

·         Milisavljević, Bojan (1975-, mentor) 292, 314

·         Milišić, Tijana 177

·         Milivojević, Marija 178

·         Milosavljević, Boško (prevodilac) 229

·         Milosavljević, Margot (prevodilac) 229

·         Milošević, Milan 179

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, član komisije za odbranu) 43

·         Milovanović, Dobrosav (1964-, mentor) 251

·         Miljanić, Ljubiša 180

·         Minić, Jelena 181

·         Mirčov, Velizar A. (1980-) 182

·         Mitrović, Dragan M. (1953-, autor dodatnog teksta) 12

·         Mitrović, Dragoslav (autor) 176

·         Mitrović, Dušan 183

·         Mitrović, Jezdimir 184

·         Mojić, Dušan (1969-) 186

·         Mojović, Irena (recenzent) 287

·         Mršević, Zorica (1954-) 188, 189

·         Mrvić-Petrović, Nataša (autor dodatnog teksta) 272

·         Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, recenzent) 323

·         Mujović-Zornić, Hajrija (1960-, urednik, autor dodatnog teksta) 154

·         Multidonatorski poverenički fond za podršku sektoru pravosuđa u Srbiji 190, 191

 

·         Naučni skup Nauka i sloboda (2014 ; Pale) 192, 193

·         Naučni skup sa međunarodnim učešćem Pravo i forenzika u kriminalistici (2 ; 2010 ; Kragujevac) 194

·         Nenadić, Bosa M. (1953-) 196

·         Nešić, Miladin (urednik) 168

·         Nešković, Ratibor 197

·         Neubauer, David W. 198

·         Nicević, Muamer (glavni urednik) 228

·         Nikač, Željko (urednik) 194

·         Nikić, Nina 200

·         Nikolić, Blagoje (glavni i odgovorni urednik) 125

·         Nikolić, Dušan (1962-, recenzent) 103

·         Nikolić, Dušan (1962-) 201

·         Nikolić, Marko 202

·         Nikolić, Pavle (1928-, osoba u čiju je čast ili spomen knjiga bila poklonjena) 215

·         Noisternig, Dorothea (prevodilac) 3

·         Novaković, Marko S. 203

·         Nuni, Ardian (urednik) 244

 

·         Obradović, Dragomir 204

·         Obućina, Ivana 205

·         Odović, Janko (priređivač, sakupljač) 165

·         Ohio University, Athens. Department of Economics 41

·         Olević, Sarita 207

·         Olujić, Dragomir (urednik, autor dodatnog teksta) 164

·         Opačić, Ana (1982-, autor) 78

·         Orlić, Miodrag V. (1939-, član uredničkog odbora) 244

·         Orlović, Sandra (autor) 185

·         Ortega y Gasset, José 208

·         Ožegović, Nikola (urednik) 281

 

·         Pajović, Slobodan S. (urednik, autor dodatnog teksta) 39

·         Pajvančić, Marijana (1946-, recenzent) 196

·         Palabiyik, Mustafa Serdar 209

·         Palević, Milan (1970-, član komisije za odbranu) 120

·         Palmiter, Alan R. (autor) 264

·         Pančić, Viden 210

·         Pandurović, Vladislav (1876-?, urednik, autor dodatnog teksta) 283

·         Panić, Milan (1929-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 322

·         Panov, Slobodan (1964-, mentor) 152, 178, 202, 300, 303, 315

·         Papić, Tatjana (1975-, urednik) 98

·         Parezanović, Marko (1977-) 211

·         Paris, Edmond (1912-1996) 212

·         Paunović, Mina 213

·         Paunović, Sanja (1971-, autor) 139

·         Pavlović, Petar 214

·         Pejić, Irena (recenzent) 196

·         Pejović, Svetozar (1931-, urednik, autor dodatnog teksta) 41

·         Pellegrini, Giorgio (autor dodatnog teksta) 18

·         Perović, Blažo 216

·         Perović, Slobodan (1930-, član uredničkog odbora) 244

·         Perović, Slobodan (1930-, recenzent) 201

·         Petaković, Radmila (priređivač, sakupljač) 270, 279

·         Petanović, Srboslav 217

·         Peterson, Richard L. (autor) 131

·         Petranović, I. (autor) 106

·         Petronić, Olja (prevodilac) 15

·         Petrov, Vladan (1975-, autor) 259

·         Petrović, Milić 218

·         Petrović, Miroslav (1935-1997, recenzent) 284

·         Petrović, Zdravko (1958-) 219

·         Petrović-Škero, Vida (autor dodatnog teksta) 108

·         Petrović-Tomić, Nataša (1980-, mentor) 113, 207, 242, 296, 304

·         Petrušić, Nevena (recenzent) 287

·         Petrušić, Nevena (1958-, recenzent) 154

·         Pisarri, Milovan (1980-) 220

·         Plačić, Tatjana 221

·         Plavšić, Jelena 222

·         Pol, Albert (urednik) 223

·         Polojac, Milena (1961-, mentor) 29

·         Popa, Vasile (urednik za određenu oblast) 302

·         Popović, Dejan (1950-, član komisije za odbranu) 45

·         Popović, Dejan (1950-, mentor) 144

·         Popović, Dušan (autor dodatnog teksta) 283

·         Popović, Dušan (1978-, mentor) 224

·         Popović, Dušan V. (1978-, autor dodatnog teksta) 103

·         Popović, Dušan V. (1978-, urednik) 103

·         Popović, Dušan 224

·         Popović, Milijan (urednik, autor dodatnog teksta) 232

·         Popović, Radovan (autor dodatnog teksta) 18

·         Potežica, Oliver 225

·         Pravni fakultet Univerziteta (Beograd) (osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 140

·         Pravni fakultet Univerziteta (Beograd) 226, 227

·         Pravni fakultet. Institut za pravne i društvene nauke (Kragujevac) 167

·         Presser, Stephen B. (1946-, autor) 147

·         Prodanov-Krajišnik, Ira (prevodilac) 109

·         Protić, Jovan 233

 

·         Quantz, Tobias 234

 

·         Radić, Snježana 235

·         Radojević, Miodrag (urednik, autor dodatnog teksta) 271

·         Radojević, Miodrag (urednik za određenu oblast) 51

·         Radojević, Miodrag (urednik) 274

·         Radosavljević, Ozren (autor dodatnog teksta) 105

·         Radovanov, Aleksandar (1947-) 236

·         Radovanović, Dobrivoje (autor) 66

·         Radovanović, Mirjana (1966-, autor) 148

·         Radovanović, Zoran (1959-) 237

·         Radović, Vuk (1976-, mentor) 64, 159, 222

·         Radulović, Branko (1972-, mentor) 59, 245

·         Radulović, Ilija (recenzent) 287

·         Raičević, Božidar (1941-, član komisije za odbranu) 45

·         Rajaković, Radivoj 239

·         Rajić, Jovan (1726-1801) 240

·         Rajković, Milica 241

·         Rajnović, Aleksandra 242

·         Rakić, Branko (1961-, član komisije za odbranu) 317

·         Rakić, Branko (1961-, mentor) 19, 24, 102, 107, 118, 157, 205, 214, 247, 314, 332

·         Rakić, Ljubiša (autor dodatnog teksta) 321

·         Rakočević, Marko 243

·         Rapaczynski, Andrzej (autor) 230, 231

·         Ratarac, Zaharije (autor) 217

·         Redžepagić, Srđan (1978-, autor) 127

·         Regional Conference (3 ; 2013 ; Tirana) 244

·         Republika Srbija. Ustavni sud (Beograd) 165

·         Rilaković, Ilija 245

·         Ristivojević, Branislav 246

·         Ristović, Nenad (1969-, priređivač, sakupljač, prevodilac, autor dodatnog teksta) 240

·         Rodić, Jovan 247

·         Rodić, Nebojša (priređivač, sakupljač) 267

·         Rupar, Milena 249

 

·         Salger, Hanns-Christian (autor) 326

·         Savić, Zaga 251

·         Schildberg, Cäcilie (1976-) 252

·         Schlechtriem, Peter (1933-2007, komentator, urednik) 138

·         Schmitthoff, Clive M. 253

·         Schubert, Gabriella (urednik) 75

·         Seminar Kulturni identitet Roma, Cigana, Putnika i srodnih grupa u Evropi (2003 ; Strazbur) 248

·         Sequi, Eros 255

·         Simić, Ana 256

·         Simić, Predrag (1954-2015) 257

·         Simonetti, Petar 258

·         Simović, Darko (1975-, recenzent) 298

·         Simović, Darko (1975-) 259

·         Simović, Miodrag N. 260

·         Simović, Vladimir M. (autor) 260

·         Singhof, Daniela 261

·         Skoti, Đakomo 263

·         Solomon, Lewis D. 264

·         Sorcinelli, Paolo (autor dodatnog teksta) 84

·         Spahić, Aida (autor) 328

·         Srbija 108, 276

·         Srbija 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281

·         Srdija, Jelena 282

·         Stakić, Milan 284

·         Stamenković, Jovana 285

·         Stanić, Slavoljub (autor dodatnog teksta) 124

·         Stanković, Đorđe (1944-) 286

·         Stanković, Gordana (autor dodatnog teksta) 275

·         Stanković, Miodrag (autor) 284

·         Stanković, Miroslav (1945-) 287

·         Steele, Jenny (autor) 171

·         Stefanović, Andrej 288

·         Stefanović, Zlatko (autor dodatnog teksta) 273

·         Stojaković, Krunoslav (autor dodatnog teksta) 164

·         Stojaković, Krunoslav (urednik) 164

·         Stojančević, Vladimir (autor dodatnog teksta) 293

·         Stojanović, Božo (recenzent) 21

·         Stojanović, Zoran (1947-, autor dodatnog teksta) 265

·         Stojanović, Zoran (1947-, mentor) 87, 158, 249

·         Stojanović, Zoran (1947-, recenzent) 323

·         Stojanović, Zoran (1947-) 289

·         Stojčić, Miloš 290

·         Stojiljković, Jelena 291

·         Stojković, Svetlana (urednik) 266, 276

·         Stošić, Marko 292

·         Sturzenegger, Catharina (1854-1929) 293

 

·         Šahović, Milan (autor dodatnog teksta) 229

·         Šahović, Milan (urednik) 229

·         Škof, Bojan (autor) 50

·         Škola prava Evropske unije. Sesija (6 ; 2014 ; Bar) 294

·         Škrlec Lomnički, Nikola 295

·         Škulić, Milan (1968-, recenzent) 25, 246

·         Špica, Marija 296

·         Šurlan, Petar (autor) 104

·         Šurlan, Petar 297

·         Šurlan, Tijana (1972-) 298

 

·         Tadić, Boris (autor dodatnog teksta) 75

·         Tadić, Miloš 299

·         Taranovski, Aleksandra 300

·         Taşkiran, Cemalettîn (autor) 162

·         Tate, Chester Neal (urednik) 82

·         Terzić, Ivana 301

·         Tičar, Bojan (1965-, autor) 50

·         Todorović, Marija 303

·         Tomašić, Ljiljana (recenzent) 262

·         Tomić, Vladimir 304

·         Tomić, Zoran (1956-, mentor) 43

·         Tomić, Zoran R. (1956-) 305

·         Toskić, Ana 306, 307

·         Trajković, Miodrag 308

·         Trkulja, Slobodan (urednik) 280

·         Trninić, Mirjana 309

·         Trošt-Maciv, Nela (prevodilac) 321

·         Turan, Ömer (autor) 162

 

·         United Nations Conference on Trade and Development 86

·         Uskoković, Danica 310

 

·         Vallinder, Torbjörn (urednik) 82

·         Vasiljević, Mirko (1949-, mentor) 172

·         Vasiljević, Mirko (1949-, recenzent) 103

·         Vasiljević, Mirko (1949-) 311

·         Vasiljević, Zoran 312

·         Vavić, Borivoje (prevodilac) 219

·         Vejinović, Slavko (1949-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 187

·         Veselinov, Dragan (1950-) 313

·         Vesnić, Milenko (1862-1921, autor dodatnog teksta) 293

·         Vlahović, Aleksandar (autor dodatnog teksta) 276

·         Vlajković, Marija 314

·         Vodinelić, Vladimir V. (1948-, recenzent) 201

·         Vojinović, Ana 315

·         Vranjican, Stjenko (autor dodatnog teksta) 295

·         Vražalić, Mihajlo (urednik) 278

·         Vučetić, Slobodan (recenzent) 196

·         Vučić, Dušan 316

·         Vučić, Mihajlo A. 317

·         Vučinić, Zoran (recenzent) 117

·         Vujević, Vera (glavni urednik) 193

·         Vukanović, Tatomir P. 318, 319

·         Vukoičić, Andrea 320

·         Vukotić, Manojlo (1938-) 321, 322

·         Vuković, Igor (1973-, mentor) 290

·         Vuković, Igor (1973-) 323

·         Vuković, Špiro 324

 

·         Wakounig, Marian (autor) 50

·         Wellmann, Hans (urednik) 146

·         Westermann, Harm Peter 325

·         Westermann, Harry (začetnik/osnivač) 325

·         Witz, Wolfgang 326

·         Wörgötter, Andreas (autor dodatnog teksta) 161

·         Wortmann, Florian 327

 

·         Zainaldin, Jamil S. (1948-, autor) 147

·         Zarić, Nikola 330

·         Zec, Jelena 332

·         Zejak-Antić, Svetlana (autor dodatnog teksta) 79, 109

·         Zwiener, Ulrich (urednik) 75

 

·         Ždralović, Amila (autor) 328

·         Živković, Boško (recenzent) 21

·         Živković, Miloš (1972-, autor) 93

·         Živković-Fiati, Marija (prevodilac) 18

·         Živojinović, Ivana 333

·         Žmak, Petar (autor) 185

·         Žuna, Emina (autor) 328


PREDMETNI REGISTAR

 

·         adhésion - conséquences - canton - Union européenne - Suisse - [études diverses] 37

·         administrativno pravo vidi Upravno pravo

·         Advokati

·         - Priručnici 287

·         - Stručni ispiti - Priručnici 7, 13, 130, 305

·         Advokatura - Priručnici 287

·         Agrarno pravo 163

·         Agricultural laws and legislation - European Union countries 163

·         Alexander von Humboldt-Stiftung - 1953-1993 vidi Zadužbina Aleksandra fon Humbolta

·         Antikviteti - Trgovina 128

·         Antimonopolski zakon 279

·         Apatridi vidi Lica bez državljanstva

·         Arbitražno pravo - Jugoistočna Evropa - Zbornici 244

·         Autorska prava vidi Autorsko pravo

·         Autorsko pravo - Ekonomska analiza 245

 

·         Bankarsko pravo

·         - Krediti 312

·         - Velika Britanija 67

·         Barili, Bruno 18

·         Barilli, Bruno vidi Barili, Bruno

·         Beograd. Licej vidi Licej

·         Beograd. Univerzitet vidi Univerzitet

·         Beograd. Velika škola vidi Velika škola

·         Besedništvo vidi Retorika

·         Bezbednost - Evropska unija 177

·         Bezbedonosna politika - Evropska unija 2, 177

·         Bibliotekarstvo - Zbornici 331

·         Biblioteka - Pravni fakultet u Beogradu 126

·         Biljke - Pravna zaštita - Srbija 115

·         Biomedicina

·         - Ljudska prava vidi Biomedicina

·         - Prava čoveka - Zbornici 154

·         Bitcoin 144

·         Bitkoini - Oporezivanje 144

·         BKA 199

·         Bosanska Krajina 263

·         Bračni odnosi - Tranzicija 28

·         Bračno stanje vidi Nupcijalitet

·         Brak - Partnerstvo - Tranzicija 28

·         Budisavljević, Dijana 151

 

·         canton

·         - fédéralisme - intégration européenne - Union européenne - Suisse - [études diverses] 37

·         - intégration européenne - Suisse - [études diverses] 37

·         Carine - Jugoslavija (SR) - Zakonski propisi 122

·         Carinski postupak - Jugoslavija (SR) 122

·         Cigani vidi Romi

·         Cigani - Istorija - Jugoslavija 318

·         ciganski jezik vidi Romski jezik

·         Civilno društvo - Zakonodavni postupak 251

·         civilno pravo 53

·         Crna ruka vidi Ujedinjenje ili smrt

 

·         Ček - Srbija

·         - Sudska praksa 270

·         - Zakoni 124, 270

·         Članstvo - Evropska unija 107, 205

 

·         Deca

·         - Otmice 202

·         - Pravna zaštita - Haška konvencija 202

·         - Žrtve nasilja 152

·         Demokratija

·         - Srbija - Zbornici 75

·         - Zbornici 254

·         Devijantno ponašanje vidi Socijalne devijacije

·         Digitalna valuta 144

·         Diplomatski imunitet vidi Imunitet

·         direktive 53

·         Direktna demokratija - Zbornici 254

·         Dokazi - Krivični postupak 142

·         Dokazne radnje - Krivični postupak 228

·         Drumski saobraćaj - Bezbednost - Zbornici 168

·         Društvena odgovornost - Privredna društva 172

·         Društvene nauke - Naučnoistraživački rad - Metodologija 114

·         Društvene promene 95

·         Društveni kapital - Jugoslavija - Zakoni 210

·         Država blagostanja - Zbornici 56

·         država socijalne pravde vidi Država blagostanja

·         država 132

·         Države

·         - Krivična jurisdikcija vidi Države

·         - Krivična nadležnost 292

·         Državljanstvo - Jugoslavija (SR) - Zakoni - Komentari 17

·         Državna bezbednost - Srbija - Zakoni 280

·         Državno uređenje - BiH 137

 

·         Đinđić, Zoran - Zbornici 75

 

·         Ekološki kriminalitet - Srbija 115

·         Ekološko pravo vidi Pravo zaštite okoline

·         Ekološko pravo - Nemačka 135

·         ekonomija 295

·         Ekonomija

·         - Istorija - Hrvatska 295

·         - Leksikoni 139

·         Ekonomski odnosi

·         - EU vidi Ekonomski odnosi

·         - Evropska unija 76

·         Ekonomski razvoj

·         - Maloletnička delinkvencija - Jugoslavija 66

·         - Sociološki aspekt - Kuba 65

·         Eksproprijacija - Srbija - Zakoni 329

·         Ekstradicija 249

·         Elite 208

·         Energenti - Međunarodna zaštita 211

·         Energetika

·         - Evropska unija 285

·         - Srbija 285

·         Energetska bezbednost 211

·         Energetska politika - EU vidi Energetika

·         Energetska zajednica - Evropska unija 19

·         England 89

·         Epistemologija 34

·         Etika - Zdravstvo - Zbornici 154

·         Etnicitet - Pravni aspekt - Srbija 63

·         etnički identitet vidi Nacionalni identitet

·         Etnički konflikti - Turska 162

·         Etnički odnosi - Istorija - Vranje 319

·         EU vidi Evropska unija

·         Europäische Integration

·         - EU-Beitritt - Kanton - Eidgenossenschaft - Aufgabenteilung - Föderalismus - Revision(Rechtssetzung) - Schweiz 37

·         - Kanton - Zuständigkeit - Schweiz - Aufsatzsammlung 37

·         European Union 37

·         - Switzerland 37

·         EU-Beitritt - Wirkung 37

·         EU - proces stabilizacije i pridruživanja - SCG vidi Evropska unija

·         Evropa - Latinska Amerika - Zbornici 39

·         Evropska unija 53

·         - Članstvo - Jugoistočna Evropa 76

·         - Pridruživanje - Srbija i Crna Gora 76

·         - Proširenje 107

·         Evropske integracije 76

·         Evropski sud za ljudska prava 332

·         evropsko pravo 53

 

·         Falsifikovanje novca 73

·         - Srbija 73

·         Federal government 37

·         - Switzerland 37

·         Federalizam - Italija - Zbornici 215

·         Fenomenologija 34

·         Filozofija nauke 34

·         Filozofija politike 15

·         Filozofija prava - Zbornici 20, 232

·         Filozofija - Zbornici 133, 134

·         Finansije 131

·         - Federalizam - Zbornici 215

·         Finansijske institucije 131

·         Finansijsko poslovanje - Jugoslavija - Zakoni 124

·         Finansijsko pravo - Slovenija 50

·         Fond za zaštitu investitora 64

·         Forenzičke nauke vidi Forenzika

·         Forenzički metodi 194

·         Forenzika - Zbornici 142

·         Free enterprise - Congresses 41

 

·         Generalna prevencija - Ekonomska analiza 21

·         Genocid 150

·         - Romi

·         - Evropa - 1941-1945 220

·         - Srbija - 1941-1945 220

·         - Srbi - Hrvatska - Drugi svetski rat 212

·         Geopolitics 132

·         Geopolitika 132

·         Globalizacija 85

·         - Evropska unija 157

·         Globalization - Political aspects 32

·         Globalno društvo - Ujedinjene nacije 85

·         gospodarska povijest 295

·         gospodarstvo 295

·         Građanske revolucije - Istorija 77

·         Građansko pravo

·         - Nemačka - Zakoni 325

·         - Potraživanja - Jugoslavija - Zakoni - Komentari 104

·         - Pravosudni ispiti - Priručnici 13

·         - Socijalizam 1

·         - Srbija - Udžbenici 201

·         Građansko procesno pravo - Pravosudni ispiti - Priručnici 130

·         Građevinari - Ugovorne obaveze 14

·         Građevinarstvo - Pravna regualtiva 258

·         Građevinska dozvola 310

·         Građevinski objekti - Srbija - Zakoni 271

·         Građevinsko zemljište - Srbija - Zakoni 271

·         Guerra - discursos, ensaios, conferjencias 88

·         Guerre 88

 

·         Harmonizacija prava - Evropska unija - Bosna i Hercegovina - Zbornici 170

·         Hartije od vrednosti - Trgovina 333

·         Hermeneutika 34

·         history 132

·         Hrvatska 295

·         - Pokrštavanje - Srbi - Drugi svetski rat 212

·         - Srbi - Genocid - 1991-1995 263

·         Humanitarno pravo - Istorija - Stari vek 35

·         Humanitrano pravo - Međunarodno 117

 

·         Identitet 83

·         Imovinski odnosi - Socijalizam - Sudska zaštita 1

·         Imunitet - Državni zvaničnici 292

·         Informisanje - Srbija

·         - Zakoni 267

·         - 21v 188

·         Inspekcijski nadzor - Srbija 330

·         Institucije - Evropska unija - Zbornici 302

·         Intelektualna svojina - Internet - Zbornici 103

·         International and municipal law 37

·         - Switzerland 37

·         International organisations 132

·         International organization 32

·         International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991 vidi Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

·         Internet domen - Pravna zaštita - Zbornici 103

·         Internet - Autorsko pravo - Zbornici 103

·         Invalidska penzija 30

·         Invalidsko osiguranje - Srbija 30

·         Investicije 64, 333

·         - Sjedinjene Američke Države 74

·         Investicioni fondovi 242, 333

·         Islamski fundamentalizam 161

·         Islamsko pravo - Evropska unija 24

·         Islam 332

·         - Politički aspekt 225

·         Istorija - Srbija - 1914-1918 18, 61, 237, 283, 286

·         istospolni brakovi 141

·         Izbori - Jugoslavija - 1990-2000 179

·         Izdržavanje - Supružnici 303

·         Izvršni postupak - Jugoslavija - Zakoni - Komentari 324

 

·         Javen politike - Sjedinjene Američke Države 81

·         Javna administracija - Reforma - Jugoistočna Evropa - Zbornici 54

·         Javna uprava

·         - Civilno društvo 251

·         - Reforma - Zbornici 54

·         Javne finansije - Srbija - 2001 - Zakoni 266

·         Javne politike - Jugoistočna Evropa - Zbornici 54

·         Javni tužioci - Obuka - Zbornici 206

·         Javno beležništvo - Isprave 136

·         Jemstvo 93

·         Jermeni - Genocid 162

·         - Turska 150

·         - 1915 209

·         Jermensko pitanje - Nesuglasice - Turska - 20v 209

·         Jovanović, Slobodan 20

·         Judicial review of administrative acts 82

·         Jugoslavija

·         - Adresari 179

·         - Političke prilike - 1990-2000 179

·         - Raspad 321

·         - 1991-1995 322

·         Jugoslovensko pitanje - Međunarodna zajednica - 1991-1995 322

·         Jugoslovenstvo 216

 

·         Kanton - Europäische Integration - Zuständigkeit - Schweiz - Aufsatzsammlung 37

·         Kapital, inostrani - Jugoslavija - Zakoni 210

·         Književnost

·         - Srbija - Zbornici 238

·         - Zbornici 192

·         Kohabitacija - Beograd - 1971-1999 28

·         komentarji 138

·         Kompanijsko pravo 8

·         - Evropska unija 183

·         - Srbija 311

·         - Nemačka 97

·         Komparativno ustavno pravo vidi Uporedno ustavno pravo

·         Komunitarno pravo - Zbornici 53

·         Konsenzualna unija vidi Kohabitacija

·         Korčulanska letnja škola - 1963-1974 164

·         Korporativna društvena odgovornost 172

·         Korporativno upravljanje

·         - Nemačka 97

·         - Sjedinjene Američke Države 40, 264

·         Kosovsko pitanje - Međunarodna zajednica 257

·         Kragujevac. Licej vidi Licej

·         Krediti 312

·         Kriminalistika - Zbornici 194

·         kriminaliteta 199

·         Kriminalitet - Suzbijanje

·         - Ekonomska analiza 21

·         - Zbornici 194, 199

·         Kriminologija - Udžbenici 101

·         Krivična dela

·         - Ekološka vidi Ekološki kriminalitet

·         - Nemačka 94

·         Krivična odgovornost 156

·         Krivični postupak

·         - Srbija - Zakoni 277

·         - Zbornici 166

·         Krivični zakonik - Srbija 265

·         Krivični zakoni 289

·         Krivični zakon - Jugoslavija 278

·         Krivično delo

·         - Falsifikovanje novca vidi Falsifikovanje novca

·         - Primanja i davanja mita 94

·         Krivično pravo

·         - Analogija 290

·         - Jugoslavija - Zakoni 278

·         - Komentari 289

·         - Tumačenje 290

·         Krivično procesno pravo - Srbija - Udžbenici 36

·         Kuba 65

·         - Društveno-politički sistem - 1959- 65

·         kupci 138

·         kupoprodaja 138

 

·         Levica (političke nauke) - Jugoslavija - 20v - Zbornici 164

·         Lica bez državljanstva 256

·         Licej - 1838-1863 33

·         Lična dokumenta - Izdavanje 320

·         Lični podaci - Zaštita

·         - Radni odnosi - Evropska unija 307

·         - Zdravstveni 306

·         Lukić, Radomir D. - Zbornici 232

 

·         Ljudska prava vidi Prava čoveka

·         Ljudska prava 181, 306, 332

·         - Evropa - Zbornici 302

·         - Istorija 213

·         - Kršenje - Velika Britanija - 2000-2008 - Izveštaji 99

·         - Međunarodna zaštita 117, 298, 299

·         - Muslimani - Evropska unija 24

·         - Pravna zaštita 243

·         - Srbija - 2003 98

·         - Zaštita 180

·         - Evropska unija 288

 

·         Maloletnička delinkvencija 66

·         manjine vidi Manjinske grupe

·         Manjinske grupe - Sloboda izražavanja - Srbija 63

·         Marine insurance - Law and legislation - England 89

·         Marksistička filozofija - Jugoslavija - 20v - Zbornici 164

·         Masovni mediji - Srbija - 21v 188

·         mass media vidi Masovni mediji

·         mas-mediji vidi Masovni mediji

·         Medicinska etika 160

·         - Zbornici 154

·         Medicinsko pravo 160

·         Mediji - Zbornici 193

·         mednarodna trgovina 138

·         mednarodno sodelovanje 199

·         Međunarodna krivičnopravna pomoć - Srbija 249

·         međunarodna politika vidi Međunarodni odnosi

·         Međunarodna politika - Evropska unija 2

·         Međunarodna prodaja robe 72, 138

·         - Konvencije 326

·         Međunarodna trgovina 78, 138, 163, 253

·         - Sjedinjene Američke Države 74

·         Međunarodne ekonomske integracije 127

·         Međunarodne organizacije 132

·         - Doktorske disertacije 120

·         Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju - Sudska praksa 156

·         Međunarodni odnosi - Latinska Amerika - Zbornici 39

·         Međunarodni odnosi - Doktorske disertacije 120

·         Međunarodni položaj

·         - BiH 137

·         - Bosna i Hercegovina vidi Međunarodni položaj

·         Međunarodni službenici - Pravni položaj 203

·         Međunarodni sud za ratne zločine - SFRJ (bivša) 169

·         Međunarodni terorizam 161

·         Međunarodni tribunal za suđenje licima koja su odgovorna za teške povrede humanitarnog prava na teritoriji bivše Jugoslavije od 1991. godine vidi Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju

·         Međunarodno humanitarno pravo 77, 181

·         - Sankcije 180

·         - Srbija - Udžbenici 117

·         - Zbornici 302

·         međunarodno javno pravo 229

·         Međunarodno javno pravo - Srbija - Udžbenici 68

·         Međunarodno krivično pravo 25, 150, 260

·         Međunarodno pravo 169

·         - Evropski sud pravde 299

·         - Prodaja robe 72

·         - Zbornici 302

·         Međunarodno privredno pravo 74, 78

·         Menica - Srbija - Zakoni 270

·         Menice - Srbija

·         - Zakoni 124

·         - 1953-1995 - Sudska praksa 270

·         Mera bezbednosti - Obavezno psihijatrijsko lečenje 87

·         Mere bezbednosti medicinskog karaktera 87

·         mirno rješavanje sporova 229

·         Mlada Bosna - Dokumenti 79

·         Multikulturalizam - Latinska Amerika - Zbornici 39

 

·         Nacionalna bezbednost 228

·         Nacionalne manjine - Uporednopravna zaštita 116

·         Nacionalni identitet 83

·         Nacionalno pitanje - Jugoslavija 216

·         Naknada štete 204

·         - Ekonomska analiza 59

·         narodi 132

·         Narodna biblioteka. Fond periodičnih publikacija - 1824-1945 - Bibliografije 148

·         Nasilje u porodici 152

·         Nasilje - Republika Srpska - Zbornici 189

·         nations 132

·         NATO 120

·         Nauka - Zbornici 193

·         Nemački jezik - Rečnici 146

·         Nematerijalna šteta 59

·         Nepokretnosti - Oduzimanje i vraćanje - Srbija - Zakoni 329

·         Notarska isprava - Dokazna snaga 136

·         Nupcijalitet - Beograd - 1971-1999 28

 

·         Obezbeđenje potraživanja 93

·         Obligacije 236

·         obligacijsko pravo 171

·         Obligaciono pravo 171, 236

·         - Srbija - Pravosudni ispiti - Priručnici 7

·         Odgovornost za štetu - Podeljena 204

·         odgovornost 171

·         odškodnine 171

·         Ograničena poslovna sposobnost - Punovažnost ugovora 241

·         Omladina

·         - Društveno-ekonomski položaj - Srbija 186

·         - Vrednosne orijentacije - Srbija 186

·         Organizovani kriminal 228

·         Oružani sukobi - Jugoslavija - 1991-2001 185

·         Osiguranje života vidi Životno osiguranje

·         Osiguranje života 242

·         Osiguranje

·         - Istorija - Jugoslavija - -1941 219

·         - Potrošači - Ugovori 171

·         - Sjedinjene Američke Države 121

·         - Sveštenici 316

·         - Zastupanje 296

 

·         Pacijenti - Pravna zaštita 306

·         Panić, Milan 321, 322

·         Papirni novac - Falsifikovanje 73

·         Partnerska zajednica vidi Kohabitacija

·         Penzijski sistem - Zaštita 71

·         Periodične publikacije vidi Serijske publikacije

·         pogodbeno pravo 171

·         Policija - Radni odnosi 47

·         Politička ekonomija - Islam 313

·         politička filozofija vidi Filozofija politike

·         Politička filozofija 133

·         - Zbornici 134

·         Politička kultura - Latinska Amerika - Zbornici 39

·         Politička kultura 95

·         Politička misao - Zbornici 133, 134

·         Političke nauke 81

·         Političke partije - Jugoslavija - 1990-2000 179

·         Političke stranke - Evropa 252

·         Politički ekstremizam 228

·         Politički identitet 83

·         Politika - Evropska unija - Zbornici 53

·         Poljoprivreda - Pravna regulativa 163

·         Pomilovanje

·         - SFRJ - Zakoni - Komentari 218

·         - Srbija - Zakoni 218

·         Pomorsko osiguranje - Pravna regulativa 89

·         Pomorsko pravo 308

·         - Osiguranje 89

·         Popis stanovništva - Pravni aspekt - Srbija 63

·         Poreski sistem - Srbija - Propisi 266

·         Poresko pravo - Slovenija 50

·         Porez na imovinu 45

·         Porezi

·         - Slovenija 50

·         - Srbija 45

·         Porodično pravo

·         - Jugoslavija - Zakonski propisi 123

·         - Ljudska prava - Homoseksualnost - Brak - Evropska unija 141

·         Poslovna sposobnost - Ograničenja 241

·         Postkomunizam - Filozofija 15

·         Povrede na radu 233

·         Praksis (časopis) - 1964-1974 164

·         Prava čoveka vidi Ljudska prava

·         Prava čoveka

·         - Kršenje - SAD 100

·         - SCG vidi Ljudska prava

·         Pravna lica - Krivična odgovornost 228

·         Pravna nauka - SAD 147

·         Pravne biblioteke - Jugoistočna Evropa - Zbornici 331

·         Pravni fakultet u Beogradu

·         - Istorija 126

·         - Statuti 226

·         - 1977 - Statuti 227

·         Pravni sistem

·         - BiH 137

·         - BiH vidi Pravni sistem

·         - EU - Zbornici vidi Pravni sistem

·         - Evropska unija - Zbornici 294

·         Pravnici - Stručni ispiti - Priručnici 7, 13, 130, 305

·         Pravo građenja 258

·         pravo na samoodređenje 229

·         Pravo na sindikalno udruživanje 174

·         Pravo osiguranja - Sjedinjene Američke Države vidi Osiguranje

·         Pravo preče kupovine 282

·         Pravo privrednih društava vidi Kompanijsko pravo

·         Pravo privrednih društava vidi Privredna društva

·         Pravo privrednih društava - EU vidi Kompanijsko pravo

·         pravo trgovačkih društava - usklađivanje - EU vidi Kompanijsko pravo

·         Pravo zaštite okoline - Srbija 115

·         Pravosudni sistem - Kvalitet - Zbornici 206

·         pravosuđe vidi Pravosudni sistem

·         Pravosuđe - Srbija 191

·         - Zakoni 281

·         - Vojvodina - 1918-1934 55

·         Pravo

·         - BiH - Zbornici 170

·         - Bosna i Hercegovina - Udžbenici za fakultete 57

·         - Evropa 302

·         - Evropska unija - Zbornici 53

·         - Hrvatska - Zbornici 170

·         - Institucije - Sjedinjene Američke Države 198

·         - Leksikoni 12, 139

·         - Nemačka 325

·         - Sjedinjene Američke Države 147

·         - Zbornici 228

·         Preduzeća - Jugoslavija

·         - Zakoni 210

·         - Zakonski propisi 184

·         - 1996 - Zakoni 279

·         - Registracija 184

·         - Jugoslavija (SR) - Priručnici 309

·         Prekršaji - Srbija - Zakoni 272

·         Prekršajno pravo - Srbija - Udžbenici 323

·         preprečevanje 199

·         Prestanak radnog odnosa - Policija 47

·         Prevencija - Kriminalitet 21

·         primerjalno pravo 53

·         Princip, Gavrilo - Dokumenti 79

·         Princip proporcionalnosti 247

·         Princip supsidijarnosti 247

·         Prinudno poravnanje - Srbija - Zakoni 297

·         Privatizacija

·         - Baltičke zemlje - Zbornici 231

·         - Centralna Evropa - Zbornici 230

·         - Rusija - Zbornici 231

·         - Srbija - Zakoni 276

·         - Ukrajina - Zbornici 231

·         Privreda

·         - Kapitalizam 16

·         - Poslovanje 22, 23

·         Privredna društva 22, 23

·         - Članovi - Prava 159

·         - Nemačka 97

·         - Povezana lica 222

·         - Pravni aspekt 8

·         - Sjedinjene Američke Države 40, 264

·         - Srbija 311

·         - Zakoni 273

·         - Troškovi - Srbija 233

·         Privredni sistemi 16

·         Privredni sporovi - Srbija 197

·         Privredni sudovi - Postupak 197

·         Privredno pravo 22, 23

·         Problems, exercises, etc 264

·         Produce trade - Law and legislation - European Union countries 163

·         Profesionalna oboljenja 233

·         Proporcionalnost vidi Princip proporcionalnosti

·         Prostorno planiranje

·         - Srbija - Zakoni 271

·         - Zakoni 217

·         Prvi svetski rat 79

·         - Italija - 1914-1918 84

·         - Srbija

·         - U uspomenama 293

·         - 1914-1918 18, 61, 105, 237, 286

·         - Srem - 1914 105

·         - 1914-1918 109, 283

 

·         Radni odnosi

·         - Evropska unija 307

·         - Srbija

·         - Obrasci 108

·         - Zakoni - Komentari 108

·         Radno pravo

·         - Ekologija 4

·         - Srbija 119

·         Rad - Srbija - Zakoni - Komentari 108

·         Rajić, Jovan - "Kratak i sažeti priručnik iz celokupne retorike" 240

·         Raseljenici - Srbi - Agresija NATO - 1999 187

·         Raspodela imovine za života 178

·         - Raskid ugovora 235

·         Ratni zarobljenici

·         - Prepiska - Prvi svetski rat 283

·         - Prvi svetski rat - Italija - 1914-1918 84

·         Ratni zločini 169

·         - Ustaše

·         - NDH vidi Ratni zločini

·         - Nezavisna Država Hrvatska - 1941-1945 151

·         Ratno pravo - Istorija - Stari vek 35

·         Rat - Jugoslavija, bivša - 1991-1995 263

·         Rečnici - Rusko-srpskohrvatski 106

·         Regionalizacija 215

·         religija 132

·         religion 132

·         Retorika 240

·         Romi

·         - Kulturna istorija - Zbornici 248

·         - Kulturna prava - Zbornici 248

·         - Kulturni identitet - Zbornici 248

·         - Seobe 62

·         - Zaštita - Zbornici 254

·         - Žrtve rata - Srbija - 1941-1945 220

·         Romski jezik - Priručnici 91

 

·         samoodređenje naroda 229

·         saobraćajna milicija vidi Saobraćajna policija

·         Saobraćajna policija - Zbornici 168

·         Saobraćajne nesreće - Zbornici 168

·         saobraćajne nezgode vidi Saobraćajne nesreće

·         Sarajevski atentat 1914 - Dokumenti 79

·         Schweiz - Europäische Integration - Kanton - Zuständigkeit - Aufsatzsammlung 37

·         Serijske publikacije - Srbija - 1824-1945 148

·         Sindikalno udruživanje 174

·         Sjedinjene Američke Države 70

·         Sloboda - Filozofski aspekti - Zbornici 193

·         Služba državne bezbednosti - Srbija 280

·         Služba unutrašnjih poslova - Srbija - Zakoni 280

·         Službenici - Međunarodne organizacije 203

·         Socijaldemokratija - Evropa 252

·         Socijalistička etika - Aktivnost sudova 1

·         Socijalistički moral - Sudska zaštita 1

·         Socijalizam - Kuba 65

·         Socijalna patologija 31

·         Socijalna prava

·         - Ustavnopravna zaštita 301

·         - Zbornici 56

·         Socijalna statistika - Uzorci 92

·         Socijalne devijacije 31

·         Socijalno osiguranje - Sveštenici 316

·         Socijalno pravo - Evropska unija 307

·         Sociologija 95

·         - Mase 208

·         Spoljna trgovina 253

·         - Jugoslavija (SR) - Zakonski propisi 268

·         Spomenici - Pravna zaštita 128

·         Sponzorstvo - Krivično pravo - Nemačka 94

·         Spor pune jurisdikcije 43

·         spor 229

·         Srbija

·         - Evropska unija - Zbornici 75

·         - Istorija

·         - Srednji vek 6

·         - 16v-20v 5

·         - 1903-1917 129

·         - Političke prilike

·         - 1903-1917 129

·         - 20v 321

·         Srbi - Istorija

·         - Srednji vek 6

·         - 16v-20v 5

·         - Korzika - 1914-1918 237

·         - Stradanja - Srem - 1914 105

·         sredstva masovnih komunikacija vidi Masovni mediji

·         Srpska dijaspora - 1999-2012 - Dokumenti 187

·         Srpska krajina - Hrvatska - 1991-1995 263

·         Srpska pravoslavna crkva 316

·         Srpski jezik - Srbija - Zbornici 238

·         Srpsko-turski rat - 1912-1913 18

·         Stambene zgrade - Srbija - Zakoni 239

·         Stambeni odnosi - Hrvatska - Zakoni 96

·         - Komentari 42

·         - Srbija - Zakonski propisi - Komentari 239

·         Stanovanje - Srbija - Zakoni - Komentari 239

·         stanovništvo vidi Popis stanovništva

·         Starost - Osiguranje 113

·         state 132

·         Statistička merenja 92

·         Stečajni postupak - Srbija - Zakoni 274

·         Stečaj

·         - Jugoslavija - Zakoni - Komentari 297

·         - Povezana lica 222

·         - Srbija - Zakoni 274

·         Strana ulaganja - Jugoslavija 279

·         strategija 132

·         strategy 132

·         Sturzenegger, Catharina vidi Šturceneger, Katarina

·         Stvarno pravo - Pravosudni ispiti - Priručnici 13

·         Sudije

·         - Obuka - Zbornici 206

·         - Stručni ispiti - Priručnici 7

·         Sudovi - Jugoslavija - Zakoni 125

·         Sudski postupak

·         - Sjedinjene Američke Države 198

·         - Uporedno pravo - Zbornici 82

·         Sudski registar - Preduzeća - Priručnici 184

·         Sudski registri - Preduzeća - Jugoslavija 309

·         Sudstvo

·         - Nezavisnost - Uporedno pravna analiza - Zbornici 82

·         - Sjedinjene Američke Države 198

·         Supsidijarnost vidi Princip supsidijarnosti

·         suverenitet država 229

·         Svetski poredak 132

·         svet 132

·         Switzerland 37

 

·         Šerijatsko pravo - Evropska unija 24

·         Školstvo - Srbija 126

·         Škrlec Lomnički, Nikola - Biografije 295

·         Špedicija 284

·         Štrajk - Jugoslavija - Zakoni 279

·         Šturceneger, Katarina 293

 

·         terminologija 53

·         Terorizam

·         - Psihološki aspekt 161

·         - Suzbijanje 175

·         Transportni terminali - Operateri 9

·         Transport

·         - Kontejnerski terminali - Pravni aspekt 9

·         - Međunarodni 284

·         trgovci 138

·         Trgovina ljudima

·         - Deca 202

·         - Međunarodno krivično pravo 246

·         Trgovina - Istorija - Hrvatska 295

·         Trgovinska društva vidi Privredna društva

·         Trgovinsko pravo 138

·         - Nemačka 326

·         Tržište kapitala 64, 131

·         Tržište novca 131

·         Tumačenje prava - SAD 198

·         Tužilačka istraga - Zbornici 166

·         Tužilaštva - Jugoslavija - Zakoni 125

·         Tužilaštvo - Uloga - Zbornici 166

·         tveganje 171

 

·         Ugovor o alotmanu 155

·         Ugovor o građenju 14, 310

·         Ugovor o kreditu vidi Krediti

·         Ugovor o mandatu 29

·         Ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života 178

·         - Raskid 235

·         Ugovor o zastupanju 29

·         Ugovori - Sjedinjene Američke Države 70

·         Ugovorna kazna 49, 93

·         Ugovorna odgovornost 48

·         Ugovorno pravo

·         - Osiguranje 171

·         - Sjedinjene Američke Države 70

·         - Srbija vidi Ugovori

·         Ujedinjenje ili smrt - 1903-1917 129

·         United Nations 32

·         United States

·         - Economic policy - Congresses 41

·         - Politics and government 81

·         Univerzitet

·         - Srbija 126

·         - 1905-1988 33

·         Unutrašnji poslovi - Srbija - Zakoni 280

·         Uporedno ustavno pravo 51

·         Upravni nadzor - Srbija 330

·         Upravni postupak 112

·         Upravni sporovi - Sudska praksa 26

·         Upravni spor 112

·         - Praktikumi 26

·         - Republika Srpska 27

·         - Vrste 43

·         Upravno pravo 143

·         - Pravosudni ispiti - Priručnici 305

·         Urbanističko planiranje - Srbija - Zakoni 271

·         Urbanizam - Zakoni 217

·         Usluge - Pravna zaštita - Zbornici 58, 167

·         Uslužne delatnosti - Pravni aspekt - Zbornici 58, 167

·         Ustavna žalba 301

·         Ustavni sud Republike Srbije vidi Ustavni sud Srbije

·         Ustavni sud Srbije

·         - Nezavisnost 196

·         - 1963-2013 - Zbornici 165

·         Ustavni sudovi - Nezavisnost 196

·         Ustavno pravo

·         - Poljska 223

·         - Republika Srpska 145

·         - Srbija - Udžbenici 259

·         - Uporedno 51

·         - Zbornici 165

·         Ustavno sudstvo - Srbija - Zbornici 165

·         Ustavnopravni položaj - Republika Srpska 145

·         Ustav - Poljska 223

·         Ustupanje imovine za života 178

·         - Raskid ugovora 235

·         Usvojenje - Uslovi 300

·         Uviđaj 142

·         Uzorkovanje - Statistika 92

 

·         Vahabizam

·         - Balkanske države 225

·         - Istorija 225

·         Vanbračni odnosi - Tranzicija 28

·         Vanbračni partneri - Izdržavanje 303

·         Vanparnični postupak

·         - Jugoslavija - Zakoni - Komentari 324

·         - Srbija

·         - Zakoni 275

·         - 1982 - Zakoni