ISSN 2217-5571

  УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ПРАВНИ

  ФАКУЛТЕТ, БИБЛИОТЕКА

  БИЛТЕН ПРИНОВЉЕНИХ КЊИГА 3/2016

  с именским и предметним регистром

  Уредница Ивана Пајић,

  дипломирани библиотекар саветник

ОБАВЕШТЕЊЕ: Сигнатуре књига уписане су поред редног броја јединице.

Претраживање у регистрима: када изаберемо у регистру јединицу (аутора или предметну одредницу) кликнемо на редни број, што ће нас пребацити на ту јединицу.

◊ ◊ ◊ ◊

 

1            B III 168533
AHRENS, Hans-Jürgen

        Modellgesetz für Geistiges Eigentum : normtext und begründung / Hans-Jürgen Ahrens, Mary-Rose McGuire. - München : Sellier, 2012. - LI, 844 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-86653-198-7 (karton)
ISBN 978-3-86653-952-5 (e-book)
COBISS.SR-ID
512408267

2            B II 59706
        AKTUELNA pitanja prava intelektualne svojine i prava konkurencije : pogled sa Balkana = The current issues of intellectual property law and competition law : a view from the Balkans / [urednici, editors Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 295 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-638-1 (broš.)  
COBISS.SR-ID
224565260

3            Mas. 1751/+CD
ANDREJEVIĆ, Miloš

        Konvencija o zaštiti svetske kulturne i prirodne baštine iz 1972. godine : uslovi u kojima je doneta i izazovi njene primene i poštovanja : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Miloš Andrejević. - Beograd : [M. Andrejević], 2016. - 38 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514373297

4            B II 59674
ANĐELKOVIĆ, Mirjana, 1956-

        Familia pecuniaque Zakona XII tablica / Mirjana Anđelković. - [Beograd : b. i., 1984]. - Str. 85-100 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514070193

5            B III 168543
ANTONS, Christoph

        Intellectual property law in Indonesia / Christoph Antons. - The Hague ; Boston : Kluwer Law International, 2000. - XXIV, 414 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 2)

ISBN 90-411-9803-2
ISBN 978-90-411-9803-7
COBISS.SR-ID 514301617

6            Mas. 1765/+CD
ARSIĆ, Miloš

        Krivično delo navođenja na samoubistvo i pomaganja u samoubistvu : master rad iz Krivičnog prava / Miloš Arsić. - Beograd : [M. Arsić], 2016. - 56 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514376881

7            Poz.br. 844
AVRAMOVIĆ, Sima, 1950-
        Uporedna pravna tradicija / Sima Avramović, Vojislav Stanimirović. - 12. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 341 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-640-4
COBISS.SR-ID 224583180

8            Sem. 3664
BALNOŽAN, Kristina

        Radnopravna zaštita mladih i osnovni izazovi i prepreke za njihovu integraciju u tržište rada : seminarski rad / Kristina Balnožan. - Beograd : [K. Balnožan], 2016. - 59 listova ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514367153

9            B II 59694
BANDŽOVIĆ, Safet

        Bošnjaci i antifašizam : ratni realizam i odjek rezolucija građanske hrabrosti (1941.) / Safet Bandžović. - Sarajevo : S. Bandžović, 2010. - 467 str. ; 24 cm

ISBN 978-9958-891-65-6 (broš.)
COBISS.SR-ID 18413830

10            B I 121301
BASTA, Danilo N., 1945-

        Prust i violina u Zabeli : o Mihailu Đuriću povodom petogodišnjice njegovog upokojenja : (2011-2016) / Danilo N. Basta. - Beograd : Dosije studio, 2016 (Beograd : Dosije studio). - 201, [16] str. : fotogr., faks. ; 20 cm. - ( Biblioteka Filozofske staze / Dosije studio ; 1)

ISBN 978-86-6047-210-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID 224274956

11            B II 59614
BENYAMINI, Amiram

        Patent infringement in the European community / Amiram Benyamini. - Weinheim ; VCH Verlagsgesellschaft : New York, NY : VCH Publishers, ©1993. - XIX, 432 str. ; 24 cm. - (IIC studies, ISSN 0930-2395 ; v. 13)

ISBN 3-527-28530-X                                         ISBN 1-56081-290-7 (VCH, New York)
ISBN 978-1-56081-290-6                               ISBN 978-3-527-28530-3                             
COBISS.SR-ID 514300337

12            B II 59681
BERGMANN, Andreas

        Die Geschäftsführung ohne Auftrag als Subordinationsverhältnis : die Rechtsinstitute der negotiorum gestio in subordinationsrechtlicher Betrachtungsweise / Andreas Bergmann. - Tübingen : Mohr Siebeck, 2010. - XXII, 505 str. ; 24 cm. - (Jus privatum ; 152)

ISBN 3-16-150329-5
ISBN 978-3-16-150329-0 (karton sa omotom)
COBISS.SR-ID
514360241

13            D 980
BLAGIĆ, Dragan M.
        Maloletnički zatvor u krivičnom pravu Republike Srbije : doktorska disertacija / Dragan M. Blagić. - Beograd : [D. Blagić], 2015. - 314 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514337969

14            B III 168538
BLAGOJEVIĆ, Milan

        Građansko i privredno pravo u praksi sudova u Bosni i Hercegovini : (aktuelna sudska praksa 2009-2012.) / Milan Blagojević, Haso Tajić. - Sarajevo : Privredna štampa, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 984 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-637-50-6
COBISS.SR-ID
20441606

15            B I 121298
BLAGOJEVIĆ, Milan, 1965-

        Politička anatomija jedne presude : (mentalna desupstancijalizacija Republike Srpske) / Milan Blagojević ; [prevod na engleski Lidija Dangubić]. - Banja Luka : Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, 2016 (Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske). - 276 str. ; 20 cm

COBISS.SR-ID
5843224

16            B I 121299
BLAGOJEVIĆ, Milan, 1965-
        Ustavni dekatlon / Milan Blagojević ; [prevod na engleski Svetlana Mitić]. - Banja Luka : Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Gradski odbor : JU Službeni glasnik Republike Srpske, 2016 (Banja Luka : JU Službeni glasnik Republike Srpske). - 197 str. ; 20 cm

ISBN 978-99976-615-7-9 ( Prosvjeta)
COBISS.SR-ID
5813016

17            B I 121304
BLANCHET, Désiré, (1844-1918)

        Petite histoire ancienne : l'Orient, la Grèce, Rome / Désiré Blanchet. - Paris : Belin Frères, 1902. - 274 str. : ilustr. ; 19 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 514377137

18            Mas. 1732/+CD
BOGIĆEVIĆ, Igor

        Posredovanje u bračno-imovinskim odnosima : master rad / Igor Bogićević. - Beograd : [I. Bogićević], 2016. - 51 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514367665

19            Mas. 1728/+CD
BOROVIĆ, Nevena

        Zabrana ropstva : master rad iz predmeta Ljudska prava / Nevena Borović. - Beograd : [N. Borović], 2016. - 58 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514363825

20            B II 59637
BOŠKOVIĆ, Aleksandar, 1977-

        Krivično procesno pravo / Aleksandar Bošković, Tanja Kesić. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015 (Beograd : Službeni glasnik). - XVI, 418 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-310-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 213613580

21            D 974
BOŠKOVIĆ, Miloš J.
        Primjena doktrine polja slobodne ocjene u praksi Evropskog suda za ljudska prava : doktorska disertacija / Miloš J. Bošković. - Beograd : [M. Bošković], 2016. - XIV, 420, 10 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Karton)
COBISS.SR-ID 514324401

22            Mas. 1767/+CD
BOŽIĆ, Katarina

        Pravne norme o tradicionalnoj porodici u srpskom i uporednom pravu : master rad / Katarina Božić. - Beograd : [K. Božić], 2016. - 38 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514379185

23            B II 59713
BOŽOVIĆ, Jelena, 1973-

        Uticaj finansijske krize na bankarski sektor Srbije / Jelena Božović. - Beograd : Zadužbina Andrejević, 2013 (Beograd : Instant system). - 120 str. : graf. prikazi, tabele ; 24 cm. - ( Biblioteka Educatio, ISSN 1452-242X ; 41)

ISBN 978-86-525-0134-2 ( broš.)
COBISS.SR-ID 202267916

24            Mas. 1750/+CD
BOŽOVIĆ, Milena

        Sprovođenje vaspitnih mera u Centru za socijalni rad : sa posebnim osvrtom na pojačani nadzor organa starateljstva i posebne obaveze : master rad / Milena Božović. - Beograd : [M. Božović], 2016. - 52 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514373041

25            Mas. 1759/+CD
BUDIĆ, Marija

        Pravo na poštovanje imovine kao osnovno ljudsko pravo u međunarodnim instrumentima o ljudskim pravima : master rad / Marija Budić. - Beograd : [M. Budić], 2016. - 53 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514375345

26            D 971
BUHA, Milijana Lj.
        Zabrana ponovnog suđenja za isto kažnjivo djelo : doktorska disertacija / Milijana LJ. Buha. - Beograd : [M. Buha], 2016. - XII, 295 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Karton)
COBISS.SR-ID 514323633

27            Poz.br. 843
BUJUKLIĆ, Žika, 1952-
        Rimsko privatno pravo / Žika Bujuklić. - 6. izmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - XIII, 432 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-642-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID 224617740

28            B III 168572
BURK, Dan L.

        Fence posts or sign posts? : rethinking patent claim construction / Dan L. Burk & Mark A. Lemley. - [Philadelphia : s. n., 2009]. - Str. 1743-1799 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514350257

29            B I 121307
CICERO, Marcus Tullius

        M. Tullii Ciceronis Scholarum in usum scripta selecta. - Ed. minor, ed. stereotypa. - Lipsiae : Teubner, 1928. - 72 str. ; 17 cm. - (Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana)

COBISS.SR-ID 514367409

30            B II 59604
        COPYRIGHT law and the information society in Asia / Christopher Heath and Kung-Chung Liu (editors). - Oxford ; Portland, OR. : Hart, 2007. - XXV, 276 str. : ilustr. ; 23 cm. - (IIC studies. Studies in industrial property and copyright law ; v. 26)

ISBN 1-84113-654-9 (broš.)
ISBN 978-1-84113-654-7
COBISS.SR-ID 514299825

31            B III 168535
CRAWFURD-Price, Walter Harrington, 1881-1967

        Venizelos and the War : a study of personalities and politics / by Crawfurd Price. - London : Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co., cop. 1917. - 200 str. ; 19 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 1536270058

32            B II 59695
CUCIĆ, Vuk, 1983-
        Upravni spor pune jurisdikcije : modeli i vrste / Vuk Cucić. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 382 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-633-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 222598924

33            B II 59672
CVETKOVIĆ, Živojin

        Veliki ljudi u istoriji / Živojin Cvetković. - [Beograd : b. i., 1938]. - Str. 1-29 ; 23 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514076081

34            B III 168557
ČAJKA, Zoran, 1957-

        An English-Serbian Dictionary of Business English = Englesko-srpski rečnik poslovnog jezika / Zoran Čajka. - Beograd : Službeni glasnik, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 668 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Posebna izdanja)

ISBN 978-86-519-1147-0 (karton)
COBISS.SR-ID 220986380

35            B II 59646
ČAVOŠKI, Kosta, 1941-

        Moć i prevlast : Tukididova politička misao / Kosta Čavoški. - Beograd : Catena Mundi, 2015 ( Pirot : Pi-press). - 215 str. ; 22 cm. - ( Biblioteka Naša Evropa / [Catena Mundi, Beograd] ; kolo 1, knj. 1)

Sadrži i: Dodatak: Plutarhovo razumevanje delotvornosti zakona.

ISBN 978-86-6343-048-8 ( karton)
COBISS.SR-ID 216718348

36            B II 59609
ČAVOŠKI, Kosta, 1941-

        Veleizdaja / Kosta Čavoški. - Beograd : Catena mundi, 2014 ( Pirot : Pi-press). - 302 str. ; 22 cm. - ( Biblioteka Srpsko stanovište ; kolo 2, knj. 2)

ISBN 978-86-6343-021-1 ( karton)
COBISS.SR-ID 209426444

37            B III 168621
ĆERIMOVIĆ, Emina

        Anonimizacija sudskih i tužilačkih akata u Bosni i Hercegovini : (ne)mogući kompromis između zaštite ličnih podataka i prava na informaciju o krivičnim postupcima / Emina Ćerimović, Edin Hodžić, Amra Mehmedić. - Sarajevo : Analitika, Centar za društvena istraživanja, 2014 (Sarajevo : Blicdruk). - 95 str. ; 30 cm

ISBN 978-9958-1922-5-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 21142278

38            B II 59678
ĆULIBRK, Jovan, episkop lipljanski, episkop slavonski, 1965-

        Historiography of the holocaust in Yugoslavia / Jovan Ćulibrk. - Belgrade : Faculty of Orthodox Theology, Institute for Theological Research : Faculty of Security studies, 2014 (Smederevo : New Press). - 217 str. ; 22 cm

ISBN 978-86-7405-148-1 (karton)
COBISS.SR-ID 209552908

39            Sem. 3666
DACOVIĆ, Isidora

        Development of the EU common foreign and security policy and the Court of Justice of the European Union Jurisdiction in the common foreign and security policy area : seminar paper : [seminarski rad] / Isidora Dacović. - Belgrade [tj.] Beograd : [I. Dacović], 2016. - 23 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514380465

40            B III 168597
DAM, Kenneth W.

        The subprime crisis and financial regulation : international and comparative perspectives / Kenneth W. Dam. - [Chicago : s. n., 2010]. - Str. 581-638 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514344113

41            B II 59633
DAVIES, Gillian

        Copyright and the public interest / Gillian Davies. - Weinheim : VCH, 1994. - XI, 220 str. ; 24 cm. - (IIC studies : studies in industrial property and copyright law ; vol. 14)

ISBN 3-527-28638-1
COBISS.SR-ID 15750405

42            B II 59619
DEGMAIR, Stephan

        Urheberrecht in Chile / Stephan Degmair. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2002. - 280 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; Bd. 9)

ISBN 3-7890-8127-2
ISBN 978-3-7890-8127-9
COBISS.SR-ID
514298033

43            D 986
DEMONJA, Nikola D.
        Odnos države i Crkve u francuskom pravnom sistemu : doktorska disertacija / Nikola D. Demonja. - Beograd : [N. Demonja], 2016. - 253 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID
514365361

44            D 984
DIMITRIJEVIĆ, Marko B.
        Koordinacija i smernice ekonomske politike u Evropskoj uniji : doktorska disertacija / Marko B. Dimitrijević. - Beograd : [M. Dimitrijević], 2016. - 325 listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)  
COBISS.SR-ID
514356401

45            Sem. 3658
DOBRIĆ, Maja

        Category captainship : possible antitrust issues related to Category management agreements in EU law : seminar paper : [seminarski rad] / Maja Dobrić. - Belgrade [tj.] Beograd : [M. Dobrić], 2016. - 19 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514358961

46            Mas. 1758/+CD
DRAGOJLOVIĆ, Ivana

        Instrument za pretpristupnu pomoć Evropske unije IPA II : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Ivana Dragojlović. - Beograd : [I. Dragojlović], 2016. - 73 lista : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514375089

47            B II 59639
DRAKIĆ, Dragiša

        Teorija krivičnog prava : odabrane teme / Dragiša Drakić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2016 (Bački Petrovac : HL print). - 324 str. ; 23 cm. - ( Biblioteka Nomos)

ISBN 978-86-7543-315-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 304581895

48            B I 121309
DRAKIĆ, Dragiša, 1975-

        Krivično pravo i veštak psihijatar / Dragiša Drakić. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2014 (Novi Sad : Sajnos). - 166 str. ; 18 cm. - ( Biblioteka Elementi ; 112)

ISBN 978-86-7543-282-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 284747527

49            B II 59696
        DRUŠTVENI i pravni položaj osoba sa retkim bolestima i njihovih porodica u Srbiji / [urednici Marta Sjeničić, Marko Milenković]. - Beograd : Institut društvenih nauka, Udruženje pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo Srbije - SUPRAM, 2016 ([Beograd] : Dosije studio). - 267 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-80456-01-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 225239820

50            Mas. 1764/+CD
DUJOVIĆ, Slobodan

        Agrarna reforma i kolonizacija u Vojvodini : (1945-1948) : master rad / Slobodan Dujović. - Beograd : [S. Dujović], 2016. - 62 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514376625

51            Mas. 1736/+CD
DŽOMBIĆ, Bojana

        Imunitet države u međunarodnim trgovinskim odnosima : master rad / Bojana Džombić. - Beograd : [B. Džombić], 2016. - 49 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514368689

52            B II 59690/1
ĐORĐEVIĆ, Miroslav

        Politička istorija Srbije XIX i XX veka. 1 : (1804-1813) / Miroslav Đorđević. - Beograd : Prosveta, 1956 (Beograd : Beogradski grafički zavod). - 354 str. ; 22 cm

COBISS.SR-ID 77463559

53            B II 59658
ĐUKIĆ-Veljović, Zlatija, 1939-2016

        Izborno pravo u Kraljevini Srbiji u doba parlamentarizma / Zlatija Đukić-Veljović. - [Beograd : b. i., 1997]. - Str. 263-274 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514305713

54            B II 59657
ĐUKIĆ-Veljović, Zlatija, 1939-2016

        Priroda delegatskog mandata / Zlatija Đukić-Veljović. - [Beograd : b. i., 1988]. - Str. 275-287 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514305457

55            B II 59655
ĐUKIĆ-Veljović, Zlatija, 1939-2016

        Ustavnopravni problemi raspodele funkcija između federacije i federalnih jedinica / Zlatija Đukić-Veljović. - [Beograd : b. i., 1974]. - Str. 135-146 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514306481

56            B II 59656
ĐUKIĆ-Veljović, Zlatija, 1939-2016

        Ustavnopravni razvoj autonomije u Jugoslaviji / Zlatija Đukić-Veljović. - [Beograd : b. i., 1990]. - Str. 83-94 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514306225

57            D 979
ĐURIĆ, Đuro M.
        Sanaciona reorganizacija društava kapitala u stečaju : uporedna studija nemačkog, francuskog i srpskog prava : doktorska disertacija / Đuro M. Đurić. - Beograd : [Đ. Đurić], 2016. - V, 433 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Karton)
COBISS.SR-ID 514337713

58            B III 168556
EKMEČIĆ, Milorad, 1928-
        Ratni ciljevi Srbije 1914. / Milorad Ekmečić. - [3. izd.]. - Beograd : "Filip Višnjić" ; Gacko : SPKD Prosvjeta, 2014 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 528 str., [2] str. s kartama ; 25 cm. - ( Biblioteka Moderno doba ; knj. 1)

ISBN 978-86-6309-049-1 ( FV; karton)
COBISS.SR-ID 209557260

59            B III 168532
        FESTSCHRIFT honoring Chief Judge Rader's contribution to intellectual property law and practice. - [Seattle, WA] : University of Washington School of Law, ©2012. - str. [319]-535 ; 26 cm
Sadržaj: Foreword / Martin J. Adelman ; Developments in the jurisprudence on the use of experts / Hon. Marilyn L. Huff ; Tuning the obviousness inquiry after KSR / Mark D. Janis ; Patent law's Falstaff : inequitable conduct, the Federal Circuit, and Therasense / John M. Golden ; Chief Judge Rader's contribution to comparative patent law / Toshiko Takenaka ; Antiformalism at the Federal Circuit : the jurisprudence of Chief Judge Rader / Peter Lee ; Celebrating contributions of Chief Judge Rader to patent infringement jurisprudence / Katherine E. White ; Fostering the business of innovations : the untold story of Bowers v. Baystate Technologies / Robert W. Gomulkiewicz ; Chief Judge Rader's material contributions to geographic indicator analysis / Signe Naeve ; Influencing the evolving IP system and law of China through international outreach / Esther H. Lim ; Efforts to establish clear standards for exhaustion in Japan / Kaoru Kuroda and Eiji Katayama.

ISBN 978-0-615-65338-9
ISBN 0-615-65338-3
COBISS.SR-ID 514311089

60            B III 168570
FORUM on prevention of patent misuse

        Guidelines for prevention of patent misuse / Forum on prevention of patent misuse. - Seoul : Korea Institute of Intellectual Property, 2009. - 155 str. ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514350769

61            B Z I 3064
FRANCUSKA. Zakoni

        Code d'instruction criminelle et code pénal : annotés d'aprés la doctrine et la jurisprudence : avec renvois aux ouvrages de MM. Dalloz / publiés sous la direction de Gaston Griolet [et] Charles Vergé ; avec la collaboration de Henry Bourdeaux. - 16e éd. revue, corrigée et augmentée. - Paris : Dalloz, 1917. - VII, 649, 67 str. ; 16 cm. - (Petite collection Dalloz)

(Karton presvučen kožom)
COBISS.SR-ID 514370481

62            B III 168606
        FUNDAMENTAL rights : justification and interpretation / Kenneth Einar Himma & Bojan Spaić (eds.). - The Hague : Eleven Intl Publishing, 2016. - VII, 213 str. ; 25 cm. - (Democracy and the rule of law / series editor Miodrag A. Jovanović ; 6)

ISBN 978-94-6274-495-0 (e-book)                               ISBN 978-94-6236-656-5
COBISS.SR-ID 514358449

63            Mas. 1738/+CD
GAGIĆ, Kristina

        Radni status službenika lokalne samouprave : master rad iz Službeničkog prava / Kristina Gagić. - Beograd : [K. Gagić], 2016. - 69 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514369457

64            Mas. 1748/+CD
GAJIĆ, Lola

        Vanbračna zajednica u uporednom pravu : master rad / Lola Gajić. - Beograd : [L. Gajić], 2016. - 32 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514372529

65            D 989
GALANTIĆ, Miloš
        Međunarodno-pravni položaj i značaj globalnih sportskih organizacija : doktorska disertacija / Miloš Galantić. - Beograd : [M. Galantić], 2015. - IX, 362 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514366129

66            B III 168540
GANEA, Peter

        Intellectual property law in China / by Peter Ganea and Thomas Pattloch ; editor, Christopher Heath. - [Munich] : Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright, and Competition Law ; The Hague : Kluwer Law International, 2005. - xv, 388 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 11)
Sadržaj: 1. Patents, utility models and designs / Peter Ganea ; 2. Trade marks and related rights / Thomas Pattloch ; 3. Copyright / Peter Ganea ; 4. Technology transfer / Thomas Pattloch ; 5. Enforcement / Thomas Pattloch ; 6. Antitrust law / Peter Gonea.

ISBN 90-411-2340-7                                         ISBN 978-90-411-2340-4
COBISS.SR-ID 514308529

67            B II 59603
GEČ-Korošec, Miroslava

        Mednarodno zasebno pravo. Knj. 1, Splošni del / Miroslava Geč-Korošec. - Ljubljana : Uradni list Republike Slovenije, 1994. - 231 str. ; 24 cm. - (Zbirka Učbeniki)

ISBN 961-204-081-8
COBISS.SR-ID 44889088

68            B II 59622
GEFFERT, Alexandra

        Medienkonzentrations- und Medienwettbewerbsrecht in Italien / Alexandra Geffert. - Bern : Stämpfli, 2004. - XXIV, 341 str. ; 23 cm. - (Münchner Schriften zum Europäischen und Internationalen Kartellrecht = Munich series on European and international antitrust law ; Bd. 8)

ISBN 3-7272-9882-0
ISBN 978-3-7272-9882-0
COBISS.SR-ID
514299313

69            B II 59631
GILAT, David

        Experimental use and patents / David Gilat. - Munich : Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law ; [Weinheim] ; [New York] : VCH, ©1995. - XI, 141 str. ; 24 cm. - (IIC studies, studies in industrial property and copyright law ; v. 16)

ISBN 3-527-28660-8
ISBN 978-3-527-28660-7
COBISS.SR-ID 514300081

70            B II 59635
GIORDANI, Paolo
        Za srpsku vojsku : jedna zaboravljena priča / Paolo Đordani ; priredila Mila Mihajlović. - Beograd : Medija centar "Odbrana", 2015 (Beograd : Vojna štamparija). - 187 str. : ilustr. ; 21 x 23 cm. - (Biblioteka Vojna knjiga ; knj. br. 1963)

ISBN 978-86-335-0472-0 ( broš.)
COBISS.SR-ID 217486860

71            B III 168539
        GIURISPRUDENZA annotata di diritto industriale / diretta da Adriano Vanzetti ; redatta con Maurizio Ammendola ... [et al.]. - Milano : Giuffrè, cop. 2006. - v. ; 25 cm
Sadržaj: 38: 2009: 5339-5486 ; 40: 2011 : 5616-5616 ; 41: 2012 : 5785-5922 ; 42: 2013 : 5923-6063

ISBN 88-14-15857-6 (vol 38)
ISBN 88-14-16683-8 (vol 40)
ISBN 88-14-18548-4 (vol 41)
ISBN 978-88-14-19010-0 (vol 42)
COBISS.SR-ID 514311601

72            Sem. 3663
GLINTIĆ, Mirjana

        Isplativost dopunskog osiguranja od posledica nesrećnog slučaja : seminarski rad / Mirjana Glintić. - Beograd : [M. Glintić], 2016. - 29 listova ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 514366897

73            Mas. 1742/+CD
GOGIĆ, Vedrana

        Protection of workers in case of collective redundancies : with reference to labor law of the European Union : master thesis : [master rad] / Vedrana Gogić. - Belgrade [tj.]
Beograd : [V. Gogić], 2016. - 59 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514370737

74            B II 59701
GRIMANELLI, Paul

        L'Idéologie démocratique et la politique positive / P. Grimanelli. - Paris : Revue positiviste internationale, 1922. - 71 str. ; 23 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514371249

75            B II 59645
        GRUNDPFANDRECHTE 2016 in Europa und darüber hinaus : Eine Standortbestimmung zum XX. Workshop des Runden Tisches Grundpfandrechte / Tim Lassen, Andreas Luckow, Mario Thurner (Red.). - Berlin : Verband deutscher Pfandbriefbanken, 2016. - 214 str. ; 21 cm. - (VDP, Schriftenreihe des Verbandes Deutscher Pfandbriefbanken ; Bd. 54)
Iz sadržaja: Meliha Povlakić / Die Grundschuld in Bosnien und Herzegovina.

ISBN 978-3-944115-04-7
COBISS.SR-ID
512627403

76            Mas. 1747/+CD
GULIĆ, Igor

        Okružni i Sreski sud u Pančevu u periodu od 1918. do 1941. godine : master rad iz Istorije srpskog prava / Igor Gulić. - Beograd : [I. Gulić], 2016. - 63 str. : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)
( Broš.)
COBISS.SR-ID
514372273

77            B II 59605
HAASE, Heiko

        Die Patentierbarkeit von Computersoftware : eine Untersuchung unter juristischen und wirtschaftlichen Aspekten / Heiko Haase. - Hamburg : Kovač, 2003. - XXVI, 387 str. ; 21 cm. - (Studienreihe wirtschaftsrechtliche Forschungsergebnisse ; Bd. 52)

ISBN 3-8300-1152-0
ISBN 978-3-8300-1152-1
COBISS.SR-ID
514297777

78            B III 168560
HAJDIN, Marijana

        Prava poslanika u zemljama Jugozapadnog Balkana : magistarska teza / Marijana Hajdin. - Novi Sad : [M. Hajdin], 2015. - 158 str. ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
1026488993

79            B II 59615
HASSEMER, Michael

        Gewerbliche Schutzrechte im Mercosur : Patent-, Muster-, Sorten- und Kennzeichenschutz in Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay / Michael Hassemer. - Baden-Baden : Nomos, 2000. - 259 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; Bd. 3)

ISBN 3-7890-6672-9
ISBN 978-3-7890-6672-6
COBISS.SR-ID
514297521

80            B II 59602
HEINRICH, Peter

        PatG-EPÜ : Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens synoptisch dargestellt / Peter Heinrich. - 2., überarb. Aufl. - Bern : Stämpfli, 2010. - LXXIV, 1052 str. ; 22 cm

ISBN 978-3-7272-8740-4
ISBN 3-7272-8740-3
COBISS.SR-ID
514311345

81            B I 121297
HOLTZ, Catarina

        Due process for industrial property : European patenting under human rights control / Catarina Holtz. - [Stockholm] : [Handelshögskolan i Stockholm, Rättsveternskapliga institutionen], [2003?]. - 639 str. ; 20 cm

ISBN 978-91-628-5777-6
COBISS.SR-ID 514310065

82            B II 59601
        IDENTITETSKI preobražaj Srbije : prilozi Projektu 2015 : kolektivna monografija / priredile Radmila Vasić, Milena Polojac. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 268 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici)

ISBN 978-86-7630-636-7 ( broš.)
COBISS.SR-ID 223136012

83            B II 59697
        INFORMBIRO i Jugoslovenska (narodna) armija : zbornik dokumenata / priređivači Milan Terzić, Mihajlo Basara, Dmitar Tasić. - Beograd : Službeni glasnik, 2015 (Beograd : Glasnik). - 783 str. : tabele ; 24 cm. - ( Biblioteka Društvo i nauka / [Službeni glasnik, Beograd])

ISBN 978-86-519-1607-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 215234316

84            B II 59599
        INTELEKTUALNA svojina i internet (2016) / [urednik Dušan V. Popović]. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 215 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-635-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 223521036

85            B III 168541
        INTELLECTUAL property law in Korea / by Soo-Kil Chang [and others] ; editor, Christopher Heath. - London ; Boston : Kluwer Law International, 2003. - XVIII, 415 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 6)
Sadržaj: General introduction. History. Current basis of intellectual property protection. Enforcement and court structure / Ki-Su Lee ; Patents / Patrick Yangoh Kim ; Utility models / Patrick Yangoh Kim ; Plant variety protection / Byung-il Kim ; Designs / Ki-Su Lee ; Trade marks and related rights / Soo-Kil Chang ; Copyright / Ki-Su Lee ; Protection against unfair competition / Byung-il Kim ; Licensing and technology transfer / Byung-il Kim ; Enforcement / Jan (Young-June) Yang.

ISBN 90-411-9906-3
ISBN 978-90-411-9906-5
COBISS.SR-ID 514308273

86            B III 168544
        INTELLECTUAL property law in Taiwan / by Hubert Hsu [and others] ; editor, Christopher Heath. - London ; New York : Kluwer Law International, ©2003. - XVII, 380 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 7)
Sadržaj: Introduction. General matters. Intellectual property ; overview / Ming-Yan Shieh ; Patents / Hubert Hsu ; Utility models / Hubert Hsu ; Plant breeders' rights / Hubert Hsu ; Design patents / Hubert Hsu ; Trade marks and related rights / Jerry Fong, Robin Winkler ; Copyright law / George C.C. Chen, Grace Y. Lei ; Unfair competition and trade secrets protection / Kung-Chung Liu, Li-Chi Wu ; Licensing and antitrust / Kung-Chung Liu ; Enforcement of intellectual property rights in Taiwan / Che-Hung Chen.

ISBN 90-411-9920-9
ISBN 978-90-411-9920-1

COBISS.SR-ID 514301105

87            B III 168599
INTERNATIONAL Jean Monnet Conference "New developments in EU labour, equality and human rights law" (2015 ; Osijek)

        New developments in EU labour, equality and human rights law : proceedings from the International Jean Monnet Conference "New developments in EU labour, equality and human rights law", Osijek 21 and 22 May 2015 / edited by Mario Vinković. - Osijek : Faculty of Law, 2015. - 380 str. ; 25 cm. - (Lifelong Learning Programme)
Iz sadržaja: New developments in the EU and national labour law ; New developments in EU equality and human rights law and national legal systems ; Right of child and the European family law.

ISBN 978-953-8109-03-4
COBISS.SR-ID 1026505377

88            Mas. 1722/+CD
IVKOV, Sanja

        Uloga i značaj organa starateljstva u maloletničkom krivičnom pravu : sa posebnim osvrtom na Centar za socijalni rad u Bečeju : master rad iz Maloletničkog krivičnog prava / Sanja Ivkov. - Beograd : [S. Ivkov], 2016. - 41 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514361521

89            B II 59630
JACONIAH, Niteleka Jacob Nichaenzi

        The effects of trademark rights on the East African Common Market : Concocting an Appropriate East African Community Trade Mark Model based on the European Trade Mark System / Niteleka Jacob Nichaenzi Jaconiah. - 1.
Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 276 str. ; 23 cm. - (MIPLC-studies ; 16)
ISBN 978-3-8329-7700-9           ISBN 3-8329-7700-7
COBISS.SR-ID
514306993

90            B III 168553
JANEV, Igor, 1964-

        Uvod u diplomatiju / Igor Janev. - Beograd : AGM Knjiga, 2015 (Beograd : Paragon). - 308 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-86363-64-0 (karton)
COBISS.SR-ID
219351820

91            Mas. 1756/+CD
JANKOVIĆ, Danica

        Krivično delo falsifikovanja isprave sa krivičnopravnog i kriminalističkog aspekta : master rad iz Krivičnog prava / Danica Janković. - Beograd : [D. Janković], 2016. - 72 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514374577

92            Mas. 1723/+CD
JANJATOVIĆ, Tina

        Transpozicija horizontalnog zakonodavstva Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine u pravni sistem Republike Srbije : master rad iz Ekološkog prava / Tina Janjatović. - Beograd : [T. Janjatović], 2016. - 73 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514361777

93            B III 168545
        JAPANESE copyright law : writings in honour of Gerhard Schricker / edited by Peter Ganea, Christopher Heath and Hiroshi Saitô. - The Hague : Kluwer Law International ; Frederick, MD : Sold and distributed in North, Central and South America by Aspen Publishers, ©2005. - XIV, 249 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 12)
Sadržaj: ch. 1. Copyright history / Peter Ganea ; ch. 2. General introduction / Hiroshi Saito and Sinichi Isa ; ch. 3. Protected works / Peter Ganea ; ch. 4. Copyright ownership / Shigeki Chaen ; ch. 5. Moral rights / Tasuhiro Ueno ; ch. 6. Economic rights and limitations / Peter Ganea and Christopher Heath ; ch. 7. Copyright contract law / Hisao Shiomi and Peter Ganea ; ch. 8. Neighbouring rights / Shu Masuyama ; ch. 9. The enforcements of copyrights / Takuya Iizuka, Christopher Heath and Yasuto Komada.

ISBN 90-411-2393-8
ISBN 978-90-411-2393-0
COBISS.SR-ID 514301361

94            Sem. 3661
JERINIĆ, Vukašin

        Evolution of EU Parliament : seminar paper : [seminarski rad] / Vukašin Jerinić. - Belgrade [tj.] Beograd : [V. Jerinić], 2016. - [11] listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514359729

95            B III 168620
JOVANOVIĆ, Jovan Bl.

        Država kao predmet istorije / Jovan Bl. Jovanović. - Beograd : [b. i.], 1926 ([b. m. : b. i.]). - 16 str. ; 25 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 148505351

96            B II 59689
JOVANOVIĆ, Nebojša, 1962-

        Serbia / by Nebojša Jovanović. - Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016. - 436 str. : slika autora ; 24 cm. - (International Encyclopaedia of Laws : Transport Law ; Suppl. 47)

ISBN 978-90-654-4935-1 (broš.)
COBISS.SR-ID 514365105

97            D 978
JOVANOVIĆ, Tatjana A.
        Alkoholizam i narkomanija u selima Srbije : doktorska disertacija / Tatjana A. Jovanović. - Beograd : [T. Jovanović], 2016. - VIII, 297 listova : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514337457

98            B Z III 569
JUGOSLAVIJA. Zakoni (1918-1941)

        Predosnova građanskog zakonika za Kraljevinu Jugoslaviju : tekst. - Beograd : Državna štamparija Kraljevine Jugoslavije, 1934. - 280, III str. ; 25 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 13136903

99            B II 59683
JUNKER, Abbo

        Grundkurs Arbeitsrecht / Abbo Junker. - 14., neu bearbeitete Aufl. - München : Beck, 2016 . - 480 str. ; 24 cm. - (Grundkurse)

ISBN 978-3-406-67360-3
COBISS.SR-ID
514360753

100            B II 59682
JUNKER, Abbo

        Grundkurs Arbeitsrecht / Abbo Junker. - 15., neu bearbeitete Aufl. - München : Beck, 2016 . - 486 str. ; 24 cm. - (Grundkurse)

ISBN 978-3-406-68932-1
ISBN 3-406-68932-9
COBISS.SR-ID
514360497

101            B III 168536
KAIROFYLAS, Kostas, 1877-1961

        Eleftherios Venizelos : his life and work / by C. Kerofilas ; with an introduction by M. Take Jonesco ; translated by Beatrice Barstow. - London : J. Murray, 1915. - XVII, 198 sr. ; 19 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 1536272618

102            Mas. 1760/+CD
KAROVIĆ, Filip

        Specifičnosti pravne zaštite filmskih dela : master rad iz predmeta Pravo intelektualne svojine / Filip Karović. - Beograd : [F. Karović], 2016. - 69 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514375601

103            B II 56690/6
        KAZNENA reakcija u Srbiji : tematska monografija. Deo 6 / urednik Đorđe Ignjatović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - X, 306 str. : tabele ; 24 cm. - (Biblioteka Crimen / Pravni fakultet, Beograd ; 36)

ISBN 978-86-7630-639-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 224555020

104            B II 59634
KENNEDY, David

        O ratu i pravu / David Kennedy. - Zagreb : Mate : Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2012. - XI, 191 str. : slika autora ; 24 cm. - (Biblioteka Gospodarska misao)

ISBN 978-953-246-131-2
COBISS.SR-ID 515653052

105            Mas. 1734/+CD
KOČOVIĆ, Aleksandra

        Međunarodni instrumenti zaštite prava osoba sa invaliditetom : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Aleksandra Kočović. - Beograd : [A. Kočović], 2016. - 81 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514368177

106
KONSTANTINOVIĆ, Mihailo, 1897-1982
        Obligaciono pravo : (prema beleškama sa predavanja) / Mihailo Konstatinović [!]
Konstantinović. - Beograd : Savez studenata Pravnog fakulteta u Beogradu, 1965. - [192]? str. ; 29 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514351793

107            B III 168617
KOSTIĆ, Mita, 1886-1980

        Grof Koler kao kulturnoprosvetni reformator kod Srba u Ugarskoj u XVIII veku / od Mite Kostića. - Beograd : Srpska kraljevska akademija, 1932. - 206 str. ; 25 cm. - ( Posebna izdanja / Srpska kraljevska akademija ; knj. 88) (Filozofski i filološki spisi ; knj. 20)

COBISS.SR-ID
12822791

108            Sem. 3662
KOVAČEVIĆ, Ivana

        EU as security actor in international relations : seminar paper : [seminarski rad] / Ivana Kovačević. - Belgrade [tj.] Beograd : [I. Kovačević], 2016. - IV, 15 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514359985

109            B II 59721
KOVAČEVIĆ, Ljubinka, 1977-
        Valjani razlozi za otkaz ugovora o radu / Ljubinka Kovačević. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 630 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-652-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 225518604

110            B II 59650
KRASSER, Rudolf

        Äquivalenz und Abhängigkeit im Patentrecht / Rudolf Krasser. - [Tübingen : s. n., 1998]. - Str. 516-540 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514344881

111            D 972
KRSTIĆ, Miroslava M.

        Obavezno zdravstveno osiguranje i instrumenti njegovog finansiranja u Republici Srbiji : doktorska disertacija / Miroslava M. Krstić. - Beograd : [M. Krstić], 2016. - 333 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514323889

112            B II 59714
KULIĆ, Dimitrije, 1932-200?

        Ustavno pravo / Dimitrije Kulić. - Niš : Pravni fakultet Univerziteta, 1985 (Niš : Prosveta). - 334 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 27769095

113            B II 59627
KUNISAWA, Viviane Yumy Mitsuuchi

        The TRIPS Agreement implementation in Brazil : patents in the pharmaceutical area / Viviane Yumy Mitsuuchi Kunisawa. - 1. edition. - Baden-Baden, Germany : Nomos ; ; Augsburg : MIPLC, Munich Intellectual Property Law Center, 2015. - 274 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; volume 25)
Sadržaj: The framework of TRIPS ; The Brazilian patent system ; Analyzing the Brazilian case.

ISBN 978-3-8487-1897-9
ISBN 3-8487-1897-9
ISBN 978-3-8452-5962-8 !
COBISS.SR-ID
514308017

114            B II 59647
KUNSTADT, Robert M.

       
The protection of personal and commercial reputation : a study of the law in Western Europe and the United States / Robert M. Kunstadt. - Weinheim, Florida ; Basel : Verlag Chemie, 1980. - 98 str. ; 23 cm. - (IIC Studies ; Vol 3)

ISBN 3-527-25697-0 (Weinh.)
ISBN 0-89573-028-6
COBISS.SR-ID 514342833

115            Mas. 1744/+CD
LALETIN, Jelena

        The relations between the European Union and Latin America and the Caribbean : [master thesis : master rad] / Jelena Laletin. - Beograd : [J. Laletin], 2016. - 71 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514371505

116            B III 168592
LEE, Nari

        Fragmented infringement of computer program patents in the global economy / Nari Lee. - [S. l. : s. n., 2008]. - Str. 345-379 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514341041

117            B II 59653
LEE, Nari

        Patent term extension in Japan in light of the Pacif Capsule Decision / Nari Lee. - [S. l. : s. n., 2011]. - Str. 442-457 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514343345

118            B III 168542
        LEGAL rules of technology transfer in Asia / editors, Christopher Heath and Kung-Chung Liu. - The Hague ; New York : Kluwer Law International, 2002. - XXI, 278 str. ; 25 cm. - (Max Planck series on Asian intellectual property law ; v. 4)

ISBN 90-411-9883-0
ISBN 978-90-411-9883-9
COBISS.SR-ID 514301873

119            Mas. 1739/+CD
LEKOVIĆ, Vuk

        Kargo osiguranje i dokumentarni akreditiv : master rad / Vuk Leković. - Beograd : [V. Leković], 2016. - 63 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514369713

120            B II 59644
LEPORE, Ernest, 1950-

        Imagination and convention : distinguishing grammar and inference in language / Ernie Lepore and Matthew Stone. - First edition. - Oxford : Oxford University Press, 2015. - VIII, 292 str. ; 24 cm
Sadržaj: 1. Overview ; I: The Landscape of Pragmatic Inference ; 2. The Gricean Framework ; 3. The Linguistic Turn ; 4. The Psychological Turn ; II: The Interpretive Effects of Linguistic Rules ; 5. The Scope of Linguistic Conventions ; 6. Speech Act Conventions: Indirection and Relevance ; 7. Presupposition and Anaphora: The Case of Tense and Aspect ; 8. Information Structure: Intonation and Scalars ; III: Varieties of Interpretive Reasoning ; 9. The Scope of Interpretive Reasoning ; 10. Perspective Taking: Metaphor ; 11. Presenting Utterances: Sarcasm, Irony, and Humor ; 12. Leaving Things Open: Hinting ; IV: Theorizing Semantics and Pragmatics ; 13. Interpretation and Intention Recognition ; 14. Inquiry and the Formal Underpinnings of Communication.

ISBN 978-0-19-871718-8
ISBN 0-19-871718-0
COBISS.SR-ID 514340529

121            D 977
LEPOSAVIĆ, Vladimir
        Međunarodnopravna zaštita manjina : sa posebnim osvrtom na položaj Srba u zemljama bivše SFRJ : doktorska disertacija / Vladimir Leposavić. - Beograd : [V. Leposavić], 2016. - IX, 380 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514337201

122            B II 59669
LO Iacono, Pietro

        Impegno politico, facoltà di critica e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico : (traendo spunto dalla rimozione di un parroco) / Pietro Lo Iacono. - [Milano : s. n., 2004]. - Str. [287]-349 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514277041

123            B II 59670
LO Iacono, Pietro

        Il pontefice patriaca d'occidente / Pietro Lo Iacono. - [Bari : s. n., 1994]. - Str. [135]-156 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514277297

124            B II 59720
LOPIČIĆ, Đorđe N., 1938-

        Studije i ogledi iz međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i diplomatije / Đorđe N. Lopičić. - Beograd : Institut za međunarodnu politiku i privredu, 2016 (Beograd : Hadar). - 259 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7067-227-7
COBISS.SR-ID 225059340

125            Poz.br. 846
LUBARDA, Branko A., 1955-
        Uvod u radno pravo : sa elementima socijalnog prava / Branko A. Lubarda. - 4. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - XX, 557 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-646-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID 224814604

126            Mas. 1730/+CD
LUKIĆ, Marija

        Reforma tradicionalnog modela autorskog prava u digitalnom društvu : master rad iz predmeta Intelektualna svojina i informaciono društvo / Marija Lukić. - Beograd : [M. Lukić], 2016. - 52 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514364593

127            B II 59700
LUKIĆ, Radomir D., 1914-1999

        Šta je zajedničko međunarodnom i unutrašnjem pravu? / Radomir Lukić. - [Beograd : b. i., 1973]. - Str. 1-8 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514378161

128            Sem. 3657
MACANOVIĆ, Darjana

        Right to a healthy environment in the context of the European Court of Human Rights jurisprudence : [seminar paper : seminarski rad] / Darjana Macanović. - Belgrade [tj.] Beograd : [D. Macanović], 2016. - 16 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514358705

129            D 982
MAČAJI, Monika M.
        Pravni i međunarodno-politički aspekti intervencija protiv Iraka 1991. i 2003. godine : doktorska disertacija / Monika M. Mačaji. - Beograd : [M. Mačaji], 2016. - 229 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514342065

130            Mas. 1741/+CD
MARIĆ, Jovan

        Agresija kao međunarodni zločin : master rad iz Međunarodnog javnog prava / Jovan Marić. - Beograd : [J. Marić], 2016. - 44 lista : fotogr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514370225

131            B III 168565
MARKESINIS, B. S.

        The German law of contract : a comparative treatise / Basil Markesinis, Hannes Unberath, Angus Johnston ; forewords by Lord Bingham and Günter Hirsch. - 2nd ed. - Oxford [UK] ; Portland (Oregon) : Hart, 2006. - LIV, 979 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 1-84113-471-6 (ISBN-10, hardback)
ISBN 978-1-84113-471-0 (ISBN-13, hardback)
ISBN 1-84113-472-4 (ISBN-10, paperback)
ISBN 978-1-84113-472-7 (ISBN-13, paperback)
COBISS.SR-ID 8262993

132            D 970
MARKOVIĆ, Saša M.
        Uloga policije u otkrivanju i dokazivanju nasilja u porodici : doktorska disertacija / Saša M. Marković. - Beograd : [S. Marković], 2015. - XIII, 504, XLVI listova : graf. prikazi, tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)
( Karton)
COBISS.SR-ID 514323377

133            Poz.br. 848
MARKOVIĆ, Slobodan M., 1956-
        Pravo intelektualne svojine / Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović. - 4. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 365 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-645-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID 224814348

134            B II 59610
MARKOVIĆ, Velisav, 1969-
        Individualni preduzetnik : pravni okvir poslovanja / Velisav Marković. - 1. izd. - Beograd : Poslovni biro, 2016 (Beograd : Poslovni biro). - 216 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7889-604-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 221107212

135            B II 59608
MEĐUNARODNI naučni skup Antika i savremeni svet danas (9 ; 2015 ; Srbija)
        Antika i savremeni svet danas : Zbornik radova / [glavni urednik Ksenija Maricki Gađanski]. - Beograd : Društvo za antičke studije Srbije, 2016 (Beograd : Skripta internacional). - 375 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Edicija Antika i savremeni svet)

ISBN 978-86-89367-05-8
COBISS.SR-ID 224059660

136            B II 59640
MEĐUNARODNI naučni skup istoričara Sarajevski atentat 1914. (15 ; 2013 ; Gacko)
        Sarajevski atentat 1914. / Međunarodni naučni skup istoričara [(Gacko, 19-21. septembar 2013. goine)] [u okviru skupa] Ćorovićevi susreti 2013. godine ; [urednici Vojislav Maksimović, Draga Mastilović]. - 2. izd. - Gacko : CPKD Prosvjeta ; Beograd : "Filip Višnjić", 2014 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 454 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-6309-047-7 (broš.)
COBISS.SR-ID 208637964

137            B III 168534
MEĐUNARODNI naučni skup Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije (2014 ; Beograd, Andrićgrad)

        Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i pravne studije : zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa, Beograd, Andrićgrad 2014. / urednici Jovan Ćirić, Miroslav Đorđević. - Beograd : Institut za uporedno pravo : Intermeks : Zavod za udžbenike, 2014 (Beograd : Cicero). - 774 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-6411-001-3 ( IB; karton)
COBISS.SR-ID 207561740

138            B II 59624
MENTZEL, Tobias

        Solidarität im professionellen Fussballsport versus europäisches Wettbewerbsrecht / Tobias Mentzel. - Bern : Stämpfli Verl., 2007. - 280 str. ; 23 cm. - (Münchner Schriften zum Europäischen und Internationalen Kartellrecht ; 11)

ISBN 3-7272-9886-3
COBISS.SR-ID
514298801

139            B II 59638
MILETIĆ, Slobodan, 1948-

        Pravo unutrašnjih poslova / Slobodan Miletić, Sreten Jugović. - 3., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2016 (Beograd : Pekograf). - XVIII, 424 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-341-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
221672972

140            Mas. 1763/+CD
MILIĆEVIĆ, Jovana

        Nadležnost Međunarodnog suda pravde u postupku rešavanja sporova : master rad / Jovana Milićević. - Beograd : [J. Milićević], 2016. - 74 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514376369

141            B II 59613
MILKOV, Dragan, 1954-

        Upravno pravo. [Knj.] 2, Upravna delatnost / Dragan Milkov. - (8. izmenjeno i dopunjeno izd.). - Novi Sad : Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost, 2016 (Petrovaradin : Futura). - 345 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-165-5
COBISS.SR-ID
304934407

142            B III 168554
MILOJEVIĆ, Dobrivoje, 1930-

        Leksikon bankarstva : sa englesko-srpskim i nemačko-srpskim rečnikom / Dobrivoje Milojević. - 2. dopunjeno izd. - Beograd : "Prometej", 2015 (Beograd : "Prometej"). - 1005 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-87971-57-8 (karton)
COBISS.SR-ID
214289420

143            B II 59612
MILOŠEVIĆ, Goran

        Osnovi ekonomije / Goran Milošević. - Novi Sad : Pravni fakultet, 2016 (Petrovaradin : Futura). - 354 str. : ilustr. ; 24 cm

ISBN 978-86-7774-164-8 ( broš.)
COBISS.SR-ID
304462087

144            B II 59717
MILOŠEVIĆ, Ljubiša

        Obligaciono pravo / Ljubiša Milošević. - 2. dopunjeno i izmenjeno izd. - Beograd : Naučna knjiga, 1970 (Bor : "Bor"). - XXVI, 358 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
248174343

145            Poz.br. 845
MILOŠEVIĆ, Miroslav, 1948-2014
        Rimsko pravo / Miroslav Milošević. - 11. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 452 str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-643-5  
COBISS.SR-ID
224618252

146            D 976
MILJIĆ, Dražen S.
        Upravni ugovor i oblasti njegove primjene : doktorska disertacija / Dražen S. Miljić. - Beograd : [D. Miljić], 2016. - XIII, 371 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514336945

147            B II 59600
MIRČOV, Svetlana, 1951-
        Knjige i periodične publikacije objavljene tokom Prvog svetskog rata na Krfu, u Solunu i Bizerti : bibliografija / Svetlana Mirčov. - Beograd : Univerzitet, Pravni fakultet, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 182 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Tragovi / [Univerzitet, Pravni fakultet, Beograd])

ISBN 978-86-7630-637-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID 223194124

148            Sem. 3665
MITIĆ, Milena

        Common foreign and security policy before and after the Lisbon Treaty : seminar paper : [seminarski rad] / Milena Mitić. - Belgrade [tj.] Beograd : [M. Mitić], 2016. - 16 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514368945

149            Poz.br. 847
MITROVIĆ, Dragan M., 1953-
        Uvod u pravo / Dragan M. Mitrović. - 7. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - XV, 331, IV str. ; 24 cm. - ( Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-641-1
COBISS.SR-ID 224583692

150            Mas. 1745/+CD
MLADENOVIĆ, Stefan

        Participation of civil society in the process of Serbia's EU integration : master thesis : [master rad] / Stefan Mladenović. - Belgrade [tj.]
Beograd : [S. Mladenović], 2016. - III, 71 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514371761

151            B II 59676
MOLNAR, Aleksandar, 1963-

        Socijalna misao u pozadini kodifikacija Jovana Hadžića i Valtazara Bogišića / Aleksandar Molnar. - [Beograd : b. i., 1996] ([b. m. : b. i.]). - Str. 145-157 ; 24 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 215053836

152            B III 168574
MUELLER, Janice M.

        Biotechnology patenting in India : will bio-generics lead a ''sunrise industry'' to bio-innovation? / Janice M. Mueller. - [Kansas City : s. n., 2007]. - Str.
[437]-490 : tabele ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514349745

153            B III 168573
MUELLER, Janice M.

       
The tiger awakens : the tumultuous transformation of India's patent system and the rise of indian pharmaceutical innovation / Janice M. Mueller. - [Pitsburg : s. n., 2007]. - Str. 491-641 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514350001

154            Mas. 1733/+CD
NASTIĆ, Aleksandra

        Uloga međunarodnih organizacija u demokratizaciji država članica : primer standarda OEBS-a i Venecijanske komisije o demokratskim izborima i izborno pravo Srbije : master rad / Aleksandra Nastić. - Beograd : [A. Nastić], 2016. - 71 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514367921

155            B III 168602
NAUČNI skup sa međunarodnim učešćem Ljudska prava između ideala i izazova sadašnjosti (2016 ; Kosovska Mitrovica)

        Zbornik radova = Collection of papers / [Naučni skup sa međunarodnim učešćem]"Ljudska prava između ideala i izazova sadašnjosti" , Kosovska Mitrovica, 2016. = Human Rights: Ideals and Challenges ; [organizator] Pravni fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ; [glavni i odgovorni urednik Marija Krvavac]. - Priština [tj.] Kosovska Mitrovica : Pravni fakultet, 2016 (Kraljevo : Kvark). - 824 str. ; 25 cm

ISBN 978-86-6083-042-7 (karton)
COBISS.SR-ID 224201996

156            B II 59712
NAUČNI skup Stanje i perspektiva planiranja u svetlu savremenih društveno-ekonomskih i tehnoloških promena (1987 ; Beograd)

        Naučni skup Stanje i perspektiva planiranja u svetlu savremenih društveno-ekonomskih i tehnoloških promena, Beograd, decembar 1987. / [organizator] Savezni zavod za društveno planiranje. - Beograd : Savezni zavod za društveno planiranje, 1987. - 341 str. ; 24 cm

COBISS.SR-ID 142621964

157            B III 168561
NEDIĆ, Anto

        Međunarodni ugovori koji uređuju prava i obaveze pripadnika nacionalnih manjina i njihova implementacija u Republici Srbiji : magistarska teza / Anto Nedić. - Beograd : [A. Nedić], 2015. - 208 str. ; 30 cm 
( Plast.)    COBISS.SR-ID 514340273

158            Mas. 1754/+CD
NIČIĆ, Slađana

        Načelo obeštećenja u pomorskom osiguranju : master rad / Slađana Ničić. - Beograd : [S. Ničić], 2016. - 124 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514374065

159            B II 59648
NIEDERSÜß, Carl Dominik J.

        I don't even recognize you anymore : the limits of the protection of alteration and modernisation of fictitious characters / Carl Dominik J. Niedersüß. - Baden-Baden : Nomos, 2015. - 72 str. ; 23 cm. - (MIPLC Studies ; 24)

ISBN 978-3-8487-1545-9
ISBN 978-3-8452-5714-3 (ePDF)
COBISS.SR-ID 514342577

160            B III 168563
NOVKOVIĆ, Siniša

        Pripadnost privrednih društava kao element slobode nastanjivanja u praksi Suda Evropske unije : doktorska disertacija / Siniša Novković. - Novi Sad : [S. Novković], 2015. - 244 lista ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID 304836615

161            B III 168537
        ODŠTETNO pravo i pravo osiguranja u sudskoj praksi / Milan Blagojević ... [et al.]. - Sarajevo : Privredna štampa, 2013 (Laktaši : Grafomark). - 1378 str. ; 25 cm

ISBN 978-9958-637-52-0
COBISS.SR-ID 20488454

162            B II 59671
        OPASNOST od velike oblasti : (za osnivaoce zemljoradničkih zadruga). - [Beograd : b. i., 1900]. - Str. 1-7 ; 23 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514180273

163            B II 59617
PACÓN, Ana María

        Markenrecht und Verbraucherschutz in Lateinamerika : eine Untersuchung am Beispiel von Argentinien, Brasilien, Mexiko und Peru / Ana María Pacón. - Baden-Baden : Nomos, 1999. - 522 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; 1)

ISBN 3-7890-5860-2
ISBN 978-3-7890-5860-8
COBISS.SR-ID
514298289

164            B II 59623
PAPADIMITRIOU, Sofia

        Zum Belieferungsanspruch des Aussenseiters eines selektiven Vertriebsbindungssystems aus Art. 81 EG und deutschem Zivilrecht / Sofia Papadimitriou. - Bern : Stämpfli Verlag AG ; Athen : Ant. N. Sakkoulas, 2005. - XI, [1], 241 s. ; 23 cm. - (Münchner Schriften zum Europäischen und Internationalen Kartellrecht = Munich Series on European and International Antitrust Law ; Bd. 9)

ISBN 3-7272-9883-9 (Stämpfli)
ISBN 978-3-7272-9883-7 (Stämpfli)
ISBN 960-15-1245-4 (Sakkoulas)
ISBN 978-960-15-1245-7 (Sakkoulas)
COBISS.SR-ID
514299057

165            B II 59675
PAPADRIANOS, Ioannis A.

       
Der griechischen Gelehrte Georgios Zachariadis und sein Beitrag zum slawischen Schrifttum im 19. Jahrhundert / Ioannis A. Papadrianos. - Thessaloniki : [s. n.], 1976. - Str. 80-91 ; 24 cm

COBISS.SR-ID
203521548

166            Mas. 1729/+CD
PAUNOVIĆ, Marija

        Usluge socijalne zaštite u pozitivnom pravu Republike Srbije : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Marija Paunović. - Beograd : [M. Paunović], 2016. - 109 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514364337

167            B II 59652
PAVČNIK, Marijan

        Interpretation and understanding of the constitution : (on the example of Slovenian Constitution and the practice of the Slovenian Constitutional Court) / Marijan Pavčnik. - [Warszawa : s. n., 2005]. - Str. [175]-209 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514344369

168            B II 59651
PAVČNIK, Marijan

        On the edges of the pure theory of law : the contribution of Leonidas Pitamic to the theory of law / by Marijan Pavčnik. - [Berlin : s. n., 2005]. - Str. [21]-40 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514344625

169            Sem. 3656
PAVLOVIĆ, Ana, 1985-

        Ljudska prava žena sa invaliditetom u međunarodnom pravu i pravu Republike Srbije : sa posebnim osvrtom na problem višestruke diskriminacije : seminarski rad / Ana Pavlović. - Beograd : [A. Pavlović], 2016. - 27 listova ; 30 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514358193

170            B II 59692
PAVLOVIĆ, Zoran

        Izrada pravnih akata / Zoran S. Pavlović, Milan Počuča. - 1. izd. - Novi Sad : Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, 2015 (Novi Sad : Feljton). - 211 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-6019-061-3 (broš.)
COBISS.SR-ID 301673223

171            D 973
PEKOVIĆ, Rajka M.
        Obligacioni odnosi u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru i njihova primjena između dva svjetska rata : (1918-1941. godine) : doktorska disertacija / Rajka M. Peković. - Beograd : [R. Peković], 2016. - X, 335 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514324145

172            B II 59679
PERIĆ, Porfirije, 1961-

        Licem k licu : biblijsko-pastirska promišljanja o Bogu, čoveku i svetu / mitropolit zagrebačko-ljubljanski Porfirije (Perić). - Beograd : Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja ; Zagreb : Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, 2015 (Novi Sad : Artprint). - 215 str. ; 21 cm

ISBN 978-86-7405-160-3 ( PBF; broš.)

COBISS.SR-ID 217065996

173            II 57671/1
        PERSPEKTIVE implementacije evropskih standarda u pravni sistem Srbije : zbornik radova. Knj. 1 / priredio Stevan Lilić. - Beograd : Pravni fakultet, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2011 (Beograd : Dosije studio). - 302 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Zbornici / [Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu])

ISBN 978-86-7630-341-0 (broš.)
COBISS.SR-ID 188354572

174            B I 121310
        PETIT Dictionnaire français / publié sous la direction de Paul Augé. - 106e éd. - Paris : Larousse, 1936. - 820 str. : ilustr. ; 14 cm

(Karton)
COBISS.SR-ID 514380209

175            B III 168562
PETKOVIĆ, Dragana

        Pravne posledice otvaranja stečajnog postupka na potraživanja i pravne poslove : magistarska teza / Dragana Petković. - Novi Sad : [D. Petković], 2016. - 232 lista ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID 1026488481

176            B II 59685
PETROVIĆ, Milan, 1947-

        Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Milan Petrović, Miloš Prica. - 2. izd. - Niš : Sven, 2012 (Niš : Sven). - 140, 30 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7746-357-1 ( karton)
COBISS.SR-ID 194956044

177            Mas. 1755/+CD
PETROVIĆ, Petra T.

        Prelaz rizika u kupoprodaji robe : master rad iz Trgovinskog prava / Petra T. Petrović. - Beograd : [P. Petrović], 2016. - 54 lista : tabele ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514374321

178            Mas. 1737/+CD
PETRUŠIĆ, Ivana

        Regulativa Evropske unije iz oblasti javnih nabavki : master rad iz predmeta Pravo evropskih integracija / Ivana Petrušić. - Beograd : [I. Petrušić], 2016. - 41 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514369201

179            B II 59661
PLATSCHEK, Johannes

        Andrew Lintott, Cicero as Evidence. A Historian's Companion. Oxford University Press, Oxford 2008, X, 469 S. / Johannes Platschek. - [Wien : s. n., 2012]. - Str. 769-775 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514278065

180            B II 59662
PLATSCHEK, Johannes

        Militärdiplome. Die Forschungsbeiträge der Berner Gespräche von 2004, hg. von Michael Alexander Speidel/Hans Lieb (=Mavors. Roman Army Researches 15). Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, 414 S. / Johaness Platschek. - [Wien : s. n., 2012]. - Str. 780-786 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514277553

181            B II 59665
PLATSCHEK, Johannes

        Nochmals zur erbschaftsersitzung in Gai 2,54 / Johannes Platschek. - [Wien : s. m., 2013]. - Str.[405]-412 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514352049

182            B II 59663
PLATSCHEK, Johannes

        Nochmals: debet oder debetur in Gai. 4,73? / Johannes Platschek. - [Leiden : s. n., 2012]. - Str. [39]-46 ; 21 cm

(Broš.)
doi: 10.1163/157181912X626902
COBISS.SR-ID
514274993

183            B II 59668
PLATSCHEK, Johannes

        Pecunia constituta und stipulatio Grenzen des Rechtsschutzes für formlose Geschäfte im römischen Recht / Johannes Platschek. - [Wiesbaden : s. n., 2013]. - Str. [239]-249 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514275505

184            B II 59667
PLATSCHEK, Johannes

        Das responsum des Pontifikalkollegiums de domo Ciceronis / Johannes Platschek. - [Lecce : s. n., 2013]. - Str. 107-116 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514274225

185            B II 59666
PLATSCHEK, Johannes

        Zum aufbau von D. 45,1,83,5 : notiz ''aus anlass einer kontroverse'' / Johannes Platschek. - [Wien : s. n., 2012]. - Str. [571]-576 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514276785

186            B II 59664
PLATSCHEK, Johannes

        'Contra fidem veritas' : documenti greci nella prospettiva romana con un excursus sui 'nomina arcaria' negli archivi campani / Johannes Platschek. - [Napoli : s. n., 2013]. - Str. [251]-275 ; 21 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514273457

187            B II 59621
PODSZUN, Rupprecht, 1976-

        Internationales Kartellverfahrensrecht : ein Beitrag zur Konstitutionalisierung des globalen Wirtschaftsrechts / Rupprecht Podszun. - 1. Aufl. - Bern : Stämpfli, 2003. - LCIV, 340 str. ; 23 cm. - (Münchner Schriften zum europäischen und internationalen Kartellrecht = Munich series on european and international antitrust law ; Bd. 3)

ISBN 3-7272-9877-4
COBISS.SR-ID
14936806

188            B II 59702
POLIĆ, Ladislav

        O razvoju demokratske misli / Ladislav Polić. - Zagreb : Odbor za pučka sveučilišna predavanja, 1918. - 33 str. ; 24 cm. - (Pučka sveučilišna predavanja ; 12)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
132426247

189            B II 59654
POLOJAC, Milena, 1961-

        Liberum corpus aestimationem non recipit - istorijat i aktuelnost jedne pravne regule / Milena Polojac. - [Novi Sad : b. i., 2015]. - Str. 125-143 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514340017

190            B II 59705
POLOJAC, Milena, 1961-
        Praktikum za rimsko pravo : tekstovi i slučajevi rimskih pravnika iz stvarnog prava. 1 / Milena Polojac, Andreja Katančević. - 3. izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 98 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Priručnici / Pravni fakultet, Beograd)

ISBN 978-86-7630-647-3 (broš.)  
COBISS.SR-ID
224815116

191            B II 59598
POPOVIĆ, Dušan V., 1978-
        Registracija naziva internet domena i pravo žiga / Dušan V. Popović. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2014 (Beograd : Dosije studio). - 215 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Monografije / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)
Sadrži i: Uniform domain name dispute resolution policy (UDRP) ; Rules for Uniform domain name dispute resolution policy ; Pravilnik povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije.

ISBN 978-86-7630-521-6 (broš.)
COBISS.SR-ID
209935116

192            B I 121311
POPOVIĆ, Slavoljub B., 1912-2007

        Sećanja / Slavoljub Popović. - Beograd : Beogradska knjiga, 2003 (Beograd : Radunić). - 94 str. : autorove slike ; 20 cm

ISBN 86-7590-055-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID
109779212

193            B III 168531
        PRÁVO duševného vlastníctva v informačnej spoločnosti a v systéme práva / editor Ján Švidroň. - Bratislava : VEDA, vydavatelstvo Slovenskej akadémie vied, 2009. - 675 str. ; 25 cm

ISBN 978-80-224-1033-5
ISBN 80-224-1033-0
COBISS.SR-ID
514310833

194            B II 59715
        PREDLOZI za unapređenje pravnog okvira i prakse u oblasti sprečavanja i kažnjavanja zlostavljanja u Srbiji / [urednik Bojan Gavrilović]. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 67 str. ; 23 cm

ISBN 978-86-7202-136-3 (broš.)
COBISS.SR-ID
194418444

195            B II 59684
PREIS, Ulrich, 1956-

        Arbeitsrecht : Lehrbuch für Studium und Praxis. [1], Individualarbeitsrecht / von Ulrich Preis. - 4. Aufl. - Köln : Schmidt, 2012. - XLIX, 1040 str. ; 24 cm

ISBN 978-3-504-42020-8
ISBN 3-504-42020-0
COBISS.SR-ID
514361009

196            Mas. 1735/+CD
PRELEVIĆ-Palladino, Aleksandra

        Osnovna norma u međunarodnom pravu : master rad iz Teorije države i prava / Aleksandra Prelević Palladino. - Beograd : [A. Prelević Palladino], 2016. - 60 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514368433

197            B II 59628
PUNCHI Hewage, Nishantha Sampath

        Promoting a second-tier protection regime for innovation of small and medium-sized enterprises in South Asia : the case of Sri Lanka / Nishantha Sampath Punchi Hewage. - 1. edition. - Baden-Baden : Nomos ; ; Augsburg : MIPLC, Munich Intellectual Property Law Center, 2015. - 331 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; volume 26)

ISBN 978-3-8487-1885-6
ISBN 3-8487-1885-5
ISBN 9783845259505 !
COBISS.SR-ID 514307761

198            B II 59716
        RAD i efikasnost javnog tužilaštva u vezi sa krivičnim prijavama koje se odnose na povrede ljudskih prava : istraživanje / [priredio] Centar za mir i razvoj demokratije. - Beograd : Centar za mir i razvoj demokratije, 2012 (Beograd : Dosije studio). - 39 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 978-86-82297-91-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 190947084

199            Mas. 1727/+CD
RADIĆ, Sara

        Reforma prava žiga Evropeske unije i njen uticaj na pravo Srbije : master rad iz predmeta Pravo znakova razlikovanja / Sara Radić. - Beograd : [S. Radić], 2016. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514363313

200            D 991
RADOJEVIĆ, Mijodrag D.
        Preobražaj ombudsmana u savremenim pravnim sistemima : s posebnim osvrtom na instituciju Zaštitnika građana u Republici Srbiji : doktorska disertacija / Mijodrag D. Radojević. - Beograd : [M. Radojević], 2016. - 648 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514366641

201            B I 121300
RADOJEVIĆ, Mira, 1959-

        Milan Grol / Mira Radojević. - Beograd : "Filip Višnjić", 2014 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 347 str. ; 20 cm. - ( Posebna izdanja / ["Filip Višnjić", Beograd])

ISBN 978-86-6309-034-7 ( karton)
COBISS.SR-ID 204699916

202            B III 168558
RADOVIĆ, Nemanja

        Krivičnoprocesni i kriminalistički aspekti prikupljanja obaveštenja od građana : magistarska teza / Nemanja Radović. - Novi Sad : [N. Radović], 2014. - XV, 350 str. : graf. prikazi, tabele ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID 304835079

203            Sem. 3655
RAJIĆ, Jovana

        Zapošljavanje lica sa invaliditetom kao radnopravni problem : seminarski rad / Jovana Rajić. - Beograd : [J. Rajić], 2016. - 32 lista ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID 514357937

204            B II 59629
RANDAKEVIČIUTE, Jurgita

        The role of standard-setting organizations with regard to balancing the rights between the owners and the users of standard-essential patents / Jurgita Randakevičiute. - 1. edition. - Baden-Baden, Germany : Nomos ; ; Augsburg ; München ; Washington, DC : MIPLC, Munich Intellectual Property Law Center, 2015. - 66 str. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; volume 27)

ISBN 978-3-8487-2328-7 (print)
ISBN 3-8487-2328-X (broš.)
ISBN 978-3-8452-6427-1 ! (ePDF)
COBISS.SR-ID 514307505

205            Mas. 1740/+CD
RANKOVIĆ, Katarina

        Zaštita bezbednosti i zdravlja u oblasti rudarstva i energetike : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Katarina Ranković. - Beograd : [K. Ranković], 2016. - 124 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514369969

206            B III 168619
        RATNA šteta, Jugoslavija i međunarodno pravo : zbornik radova i dokumenata. 1 / (u redakciji Stevana Đorđevića). - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta, Centar za izdavaštvo i informisanje, 2016 (Beograd : Službeni glasnik). - 399 str. ; 25 cm. - ( Biblioteka Priručnici / Pravni fakultet Univerziteta, Beograd)

ISBN 978-86-7630-634-3 ( karton)
COBISS.SR-ID 222590988

207            B II 59607
        RECHT in Europa : Festgabe zum 30-jährigen Bestehen der Juristischen Fakultät Augsburg / Wilfried Bottke, Thomas M.J. Möllers, Reiner Schmidt (Hrsg.). - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos, 2003. - 378 str. ; 23 cm. - (Augsburger Rechtsstudien ; Bd. 34)
Sadržaj: Vorwort der Herausgeber ; Zur Geschichte der Juristischen Fakultät / Hebert Buchner ; Stafvollzug im Europäischen Vergleich / Frank Arloth ; Europäisierung des Zivilverfahrensrechts / Christoph Becker ; Europäisierung und Globalisierung des internationalen Prozessrechts / Volker Behr ; 'Bestrafungen' von Unternehmen und Betreben nach dem Recht der Europäischen Union in Deutschland / Wilfried Bottke ; Die Entwicklung der Eruopäischen Gemeinschaft zur Sozialunion: Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Arbeitsrecht in der Bundesrepublik / Herbert Buchner ; Kirchliches Individualarbeitsrecht und Europarecht / Wilhelm Dütz ; Die Europäisierung des Arzneimittelrechts / Ulrich M. Gassner ; Europa und Steuern im Lichte staatlicher Souveränität / Wolfgang Jkob, Hagan Kobor ; Der Schutz des Erwebers vor einem Verlust seiner Anzahlungen beim Vertrag mit dem Bauträger: 30 Jahre Rechtsentwicklung auf dem Weg zum Europäischen Recht / Rainer Kanzleiter ; Aliud, peius und indebitum im neuen Kaufrecht / Stephan Lorenz ; Abwahlpflicht bei mehrfacher Staatsangehörigkeit: ein schwieriger Kompromiss / Johannes Masing ; Einschränkung der Vertrags- und Gestaltungsfreiheit durch euopäische Rictlinien / Thomas M.J. Möllers ; Spannungs-oder Kooperationsverhältnis zwischen dem Bunesfinanzhof, dem Bundesverfassungsgericht und dem Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften / Klaus Offerhaus ; Europarechtliches Diskriminierungsverbot und Abschlussfreiheit des Arbeitgebers / Thomas Raab ; Der Einfluss des Eruoparechts auf die Mitbestimmung der Arbeitnehmer / Bernd Sandmann ; Öko-Abgaben aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht / Reiner Schmidt ; Auswirkungen des Europarechts auf das Beamtenrecht / Rudolf Summer ; Der Einfluss der Eruopäischen Menschenrechtsrechtskonvention auf das deutsche Strafverfahrensrecht / Jörg Tenckhoff ; Grundrechtsschutz in der Europäischen Union / Christopher Vedder ; Programmaufsicht im Fernsehen: Überlegungen zu einer öffentlich-rechtlichen Strategie unternehmensinterner Konventions- und Strandardbildung /Thomas Vesting ; Strukturen des europäischen Währungsrechts / Franz-Christoph Zeitler.

ISBN 3-8329-0019-5
ISBN 978-3-8329-0019-9
COBISS.SR-ID
514310577

208            Mas. 1726/+CD
RELIĆ, Milica

        Pravo deteta na izražavanje mišljenja : master rad / Milica Relić. - Beograd : [M. Relić], 2016. - 39 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514362801

209            Sem. 3660
RETRAWAN, Arifandy

        The charter of fundamental rights : [seminar paper : seminarski rad] / Arifandy Retrawan. - Belgrade [tj.] Beograd : [A. Retrawan], 2016. - 13 listova ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514359473

210            B III 168567/1  ;  B III 168567/2
RICKETSON, Sam

        International copyright and neighbouring rights : The Berne Convention and beyond. Vol. I, II / Sam Ricketson, Jane C. Ginsburg. - Oxford : Oxford University Press, 2006. - (2 vol.) 1540 str. ; 26 cm

ISBN 978-0-19-825946-6
COBISS.SR-ID 36343055

211            B II 59626
RIEMANN, Eva

        Contextual brand valuation : from fundamental issues and analysis of the state of the art to a systematic integrated approach to brand and intellectual property (e)valuation / Eva Riemann. - 1.
Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2012. - 303 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; v. 15)

ISBN 3-8329-7637-X
ISBN 978-3-8329-7637-8
COBISS.SR-ID
514307249

212            B III 168555
RYŽOV, Konstantin Vladislavovič, 1964-

        100 velikih Rusa / Konstantin Vladislavovič Rižov ; prevod s ruskog Vasilije Kornjača. - Beograd : Službeni glasnik, 2014 (Beograd : Glasnik). - 870 str. ; 25 cm. - ( Biblioteka Umetnost i kultura / Službeni glasnik)

ISBN 978-86-519-1361-0 ( karton)
COBISS.SR-ID
205217292

213            B III 168618
SALOMON, Max, 1884-

        Grundlegung zur Rechtsphilosophie / von Max Salomon. - 2., überarbeitete Aufl. - Berlin : W. Rothschild, 1925. - XI, 199 str. ; 25 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID
12120913

214            B II 59686
        SARAJEVSKI atentat / [priredili Milan Palević, Srđan Vladetić, Dejan Matić]. - Kragujevac : Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, 2015 (Kragujevac : Grafopromet). - 67 str. : portreti ; 21 cm

ISBN 978-86-7623-063-1 ( karton)
COBISS.SR-ID
220371212

215            B II 34997
        SCANDINAVIAN studies in law. Vol. 42, Intellectual property / edited by Peter Wahlgren. - Stockholm : Stockholm institute for scandinavian law, 2002. - 338 str. ; 24 cm. - (Scandinavian studies in law, ISSN 0085-5944)
Sadržaj s nasl. str.: Cumulative Index vol. 1-41.

ISBN 91-85142-56-5
COBISS.SR-ID 514310321

216            B I 121306
SEIGNOBOS, Charles, 1854-1942

        Histoire narrative et descriptive de la Grèce ancienne : avec 5 cartes colorièe - 100 gravures / par Ch. Seignobos. - 4. éd. - Paris, : A. Colin, 1898. - 598 str. : ilustr. ; 19 cm. - (Bibliothèque illustrée de l'enseignement secondaire)

COBISS.SR-ID 514378673

217            B I 121305
SEIGNOBOS, Charles, 1854-1942

        Histoire narrative et descriptive des anciens peuples de l'Orient : avec 5 cartes coloriées - 110 gravures / par Ch. Seignobos. - 10 éd. - Paris, : Armand Colin, 1901. - [2], 435, [1] str. : ilustr., 5 mapa ; 19 cm. - (Bibliothèque illustrée de l'enseignement secondaire)

COBISS.SR-ID 514377905

218            B II 59693
SHARMA, Malti

        Ambedkar and Indian constitution / Malti Sharma. - 1st ed. - New Delhi : Centrum Press, 2011. - VIII, 296 str. ; 22 cm

ISBN 978-93-80836-42-3
COBISS.SR-ID 528096404

219            B II 59632
SHYLLON, F. O.

        Intellectual property law in Nigeria / Folarin Shyllon. - München : C.H. Beck, 2003. - XXXI, 270 str. ; 23 cm. - (IIC studies ; v. 21)

ISBN 3-406-51279-8
ISBN 978-3-406-51279-7
COBISS.SR-ID 514300593

220            B II 59625
SILVA, Nuno de Araújo Sousa e

        The ownership problems of overlaps in European intellectual property / Nuno de Araújo Sousa e Silva. - 1. Auflage. - Baden-Baden : Nomos, 2014. - 116 str. : ilustr. ; 23 cm. - (MIPLC studies ; volume 21)
Sadržaj: Introduction : the problem ; The case of trade marks & designs ; The case of trade marks & copyright ; The case of registered designs & copyright ; The case of databases : sui generis right & copyright ; The case of software and computer implemented inventions.

ISBN 978-3-8452-5449-4
ISBN 3-8452-5449-1
ISBN 978-3-8487-1395-0
ISBN 3-8487-1395-0
COBISS.SR-ID 514306737

221            B II 59677
SKLJAROVA, Tat´jana Vladimirovna, 1967-

        Razvojna psihologija i pedagogija za nastavnike i roditelje: udžbenik / Tatjana Skljarova ; sa ruskog preveli Jelena i Ivan Nedić. - Beograd : Univerzitet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Pedagoško-katihetski institut, 2016 (Beograd : Štamparija Izdavačke fondacije Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke Srpske pravoslavne crkve). - 295 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7405-174-0
COBISS.SR-ID 222022924

222            B II 59620
        SOFTWARE-Patente : eine empirische Analyse aus ökonomischer und juristischer Perspektive / Knut Blind [and others] ; unter Mitarbeit von Michael Friedewald und Rainer Frietsch sowie Wolfgang Knappe. - Heidelberg : Physica-Verlag, 2003. - XII, 266 str. : ilustr. ; 24 cm. - (Technik, Wirtschaft und Politik : Schriftenreihe des Fraunhofer-Instituts für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) ; ; 49)

ISBN 3-7908-1540-3
ISBN 978-3-7908-1540-5
ISBN 3-7908-1413-X
ISBN 978-3-7908-1413-2
COBISS.SR-ID
514299569

223            B II 59711
SOLOV´ËV, Vladimir Sergeevič, 1853-1900

        Iz istorije filozofije / Vladimir Solovjov ; preveo s ruskog Andrij Lavrik. - Sremski Karlovci ; Novi Sad : Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, 2015 (Novi Sad : Sajnos). - 291 str. ; 23 cm. - ( Biblioteka Književnost, jezik, kultura / [Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Novi Sad])

ISBN 978-86-7543-302-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID
294551815

224            B II 59673
SPAIĆ, Vojislav

        Aktuelni problemi autorskog prava i predstojeća revizija Bernske konvencije za zaštitu književnih i umjetničkih djela / Vojislav Spaić. - [Sarajevo : b. i., 1965]. - Str. [2]-31 ; 23 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514070449

225            Mas. 1749/+CD
SPASENOVIĆ, Miloš

        Kriminalistički i krivično procesni aspekti saslušanja okrivljenog : master rad / Miloš Spasenović. - Beograd : [M. Spasenović], 2016. - 100 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514372785

226            166144/2
        SRBIJA pred Međunarodnim sudom pravde. Knj. 2, Presuda / priredio Radoslav Stojanović. - Beograd : "Filip Višnjić", 2007 (Beograd : "Filip Višnjić"). - 464 str. ; 25 cm. - (Biblioteka Diplomatske sveske / ["Filip Višnjić", Beograd])

ISBN 978-86-7363-527-9 (karton)
COBISS.SR-ID
141353484

227            Mas. 1753/+CD
SREDANOVIĆ, Nina

        Sudska praksa : tumačenje normi nasilja u porodici u porodičnom i krivičnom zakonodavstvu : master rad iz Porodičnog prava / Nina Sredanović. - Beograd : [N. Sredanović], 2016. - 41 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514373809

228            B II 59641
        SRPSKI WHO IS WHO / [izvršna redakcija Vladimir Gajić... i dr.]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2013 (Beograd : Glasnik). - 817 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-17-18446-7 ( karton)
COBISS.SR-ID
201693708

229            B III 168559
STANKOVIĆ, Jasmina

        Sudska i ustavnosudska zaštita političkih prava i sloboda : magistarska teza / Jasmina Stanković. - Novi Sad : [J. Stanković], 2014. - 127 listova ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
304843783

230            Mas. 1743/+CD
STANKOVIĆ, Miloš

        Freedom of movement of professional sportsmen in the European Union : master thesis : [master rad] / Miloš Stanković. - Belgrade [tj.]
Beograd : [M. Stanković], 2016. - 68 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk (CD ROM)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
514370993

231            B III 168564
STANKOVIĆ, Uroš

        Črezvičajni sud nad buntovnicima (1839) i Preki sud formiran povodom Katanske bune (1844) : doktorska disertacija / Uroš Stanković. - Novi Sad : [U. Stanković], 2016. - 274 lista ; 30 cm

( Karton)
COBISS.SR-ID
1026485665

232            Mas. 1752/+CD
STEŠEVIĆ, Slađana

        Načelo nepristrasnosti notara u postupku sastavljanja notarske isprave : master rad iz predmeta Javno beležništvo / Slađana Stešević. - Beograd : [S. Stešević], 2016. - 31 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514373553

233            B I 121302
STOJANOVIĆ, Nikola, 1880-1964

        Bosnie-Herzégovine / par Nikola Stoïanovitch ; préface de Maurice Muret. - Genève : Atar, 1917. - 119 str., [2] lista s geogr. kartom ; 19 cm. - (Annexions et désannexions)

(Broš.)
COBISS.SR-ID
139312903

234            B III 168549
STOJANOVIĆ, Zoran, 1947-
        Komentar Krivičnog zakonika : prema stanju Krivičnog zakonika od 18. oktobra 2014. godine i prema stanju zakonodavstva od 2. aprila 2016. godine / Zoran Stojanović. - 5. izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2016 (Beograd : Glasnik). - 1156 str. ; 25 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Komentari / Službeni glasnik, Beograd)

ISBN 978-86-519-0016-0
COBISS.SR-ID
223604748

235            D 990
STOJKOVIĆ, Ljiljana M.
        Pravni aspekti kontrole i upravljanja rizicima u akcionarskom društvu za osiguranje : doktorska disertacija / Ljiljana M. Stojković. - Beograd : [LJ. Stojković], 2016. - XV, 333 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514366385

236            D 985
STOJKOVIĆ-Zlatanović, Sanja N.
        Pravni status i zaštita lica obolelih od retkih bolesti : radnopravni, medicinskopravni i aspekt socijalne zaštite : doktorska disertacija / Sanja N. Stojković Zlatanović. - Beograd : [S. Stojković-Zlatanović], 2016. - XVI, 613 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514357425

237            B III 168596
STRAUS, Joseph
        Bargaining around the TRIPS Agreement : the case for ongoing public-private initiatives to facilitate worldwide intellectual property transactions : a comment on the paper presented by professors David Lange, Duke University, and J.H. Reichman, Vanderbilt University / Joseph Straus. - [Durham, NC : s. n., 1998]. - Str. 91-107 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514343857

238            B III 168598
STRAUS, Joseph
        Design protection for spare parts gone in Europe? : proposed changes to the EC directive: the commission's mandate and its doubtful execution / Joseph Straus. - [London : s. n., 2005]. - Str. 391-404 ; 29 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514343601

239            B II 59699
        SUDSKE takse i advokatske tarife / priredila Gordana Stanojčić. - 4. izmenjeno izd. - Beograd : Poslovni biro, 2014 (Beograd : Poslovni biro). - 104 str. ; 21 cm
Sadrži: Zakon o sudskim taksama ; Zakon o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji. Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.

ISBN 978-86-7889-557-9 (broš.)
COBISS.SR-ID 209569804

240            D 981
SURČULIJA Milojević, Jelena Ž., 1976-
        Dozvoljenost ograničenja slobode izražavanja u skladu sa evropskim instrumentima i medijskim zakonodavstvom Republike Srbije : doktorska disertacija / Jelena Ž. Surčulija Milojević. - Beograd : [J. Surčulija Milojević], 2016. - 397 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514341809

241            B II 59719
        SVOJINA i slobode : aspekt tranzicije / [uređivački odbor Pavle Vasić ... et al. ; autori Silvano Bolčić ... et al.]. - Beograd : Institut društvenih nauka, Centar za ekonomska istraživanja, 1996 (Beograd : S. Todorov). - 231 str. : graf. prikazi ; 24 cm

ISBN 86-7093-070-6
ISBN 86-77093-070-6 !
COBISS.SR-ID 46757132

242            Mas. 1757/+CD
ŠANTRIĆ, Dunja
        Eutanazija : master rad iz Međunarodnog prava / Dunja Šantrić. - Beograd : [D. Šantrić], 2016. - 40 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514374833

243            Mas. 1766/+CD
ŠARENAC, Justina
        Zaštita podataka o ličnosti : master rad / Justina Šarenac. - Beograd : [J. Šarenac], 2016. - 51 str. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514377393

244            B II 59680
ŠIJAKOVIĆ, Bogoljub, 1955-
        Biobibliografije istraživača na projektu Srpska teologija u dvadesetom veku : projekat pod evidencionim brojem 179078 / priredio Bogoljub Šijaković. - Beograd : Univerzitet, Pravoslavni bogoslovski fakultet, Institut za teološka istraživanja, 2015 (Beograd : Donat graf). - 211 str. ; 24 cm. - ( Bibliografija srpske teologije, ISSN 1821-1518 ; knj. 10)

ISBN 978-86-7405-166-5 ( broš.)
COBISS.SR-ID 219506188

245            B II 59643
ŠKOLA prava Evropske unije. Sesija (7 ; 2015 ; Bar)
        Zbornik Škole prava Evropske unije / VII sesija, Bar, 05-09. maj 2015. - Podgorica : Univerzitet Donja Gorica, Fakultet pravnih nauka, 2016 (Podgorica : Grafo Bale). - 142 str. ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514336433

246            B III 168571
TAKENAKA, Toshiko
        Serious flaw of employee invention ownership under the Bayh-Dole Act in Stanford v. Roche : finding the missing piece of the puzzle in the German Employee Invention Act / Toshikp Takenaka. - [Austin : s. n., 2012]. - Str. 281-326 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514350513

247            B II 59691
TANJEVIĆ, Nataša, 1976-
        Privredni kriminal u uslovima ekonomske tranzicije / Nataša Tanjević. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2012 (Beograd : Bariprint). - 300 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80059-77-8 (broš.)
COBISS.SR-ID 189725196

248            Mas. 1769/+CD
TAUŠAN, Ivana
        Predmet registrovane zaloge : master rad iz Stvarnopravnog obezbjeđenja potraživanja / Ivana Taušan. - Beograd : [I. Taušan], 2016. - 52 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514379697

249            B III 168601
        TAX authorities in the Visegrad Group countries : common experience after accession to the European Union / edited by Marcin Burzec, Paweł Smoleń ; The John Paul II University of Lublin. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016. - 311 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-83-8061-205-1 (karton)
ISBN 83-8061-205-1
COBISS.SR-ID 514351025

250            B II 59611
        TERORIZAM / Zlate Dimovski ... [et al.]. - Beograd : Fakultet za inženjerski menadžment, Institut za bezbednost, 2015 (Beograd : Draslar Partner). - 288 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-89691-08-5 (karton)
COBISS.SR-ID 216434188

251            Sem. 3659
TEŠANOVIĆ, Marko

        EU - NATO relations : seminar paper : [seminarski rad] / Marko Tešanović. - Belgrade [tj.] Beograd : [M. Tešanović], 2015. - 34 lista ; 30 cm

(Plast.)
COBISS.SR-ID 514359217

252            Mas. 1762/+CD
TODOROVIĆ, Milan
        Naknada štete izazvane saobraćajnom nezgodom : sa posebnim osvrtom na obavezno osiguranje od odgovornosti imalaca motornih vozila : master rad iz Prava osiguranja / Milan Todorović. - Beograd : [M. Todorović], 2016. - 80 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514376113

253            Mas. 1770/+CD
TODOROVIĆ, Sandra
        Svetska trgovinska organizacija i Evropska unija : master rad iz predmeta Međunarodne organizacije / Sandra Todorović. - Beograd : [S. Todorović], 2016. - 38 listova : ilustr. ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514379953

254            D 988
TOMIĆ, Mileva T.
        Pravno uređenje Dunavske banovine i koncepti državnopravnog statusa Vojvodine : 1929-1941. : doktorska disertacija / Mileva T. Tomić. - Beograd : [M. Tomić], 2016. - [270] listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514365873

255            B III 168609
TOMIĆ, Zoran R., 1956-
        Komentar Zakona o opštem upravnom postupku : sa sudskom praksom i registrom pojmova / Zoran R. Tomić, Vera Bačić. - 10. izd. - Beograd : Službeni glasnik, 2016 (Beograd : Glasnik). - 730 str. ; 25 cm. - ( Pravna biblioteka. Edicija Komentari)

ISBN 978-86-519-1451-8 ( karton)
COBISS.SR-ID 222508300

256            B II 59698
TOMUSCHAT, Christian
        Ljudska prava između idealizma i realizma / Kristijan Tomušat ; preveli Vojin Dimitrijević, Ana Jerosimić i Marko Milanović. - Beograd : Beogradski centar za ljudska prava, 2006 (Beograd : Dosije). - 370 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Ljudska prava / [Beogradski centar za ljudska prava, Beograd] ; 18)

ISBN 86-7202-084-7 (broš.)
ISBN 978-86-7202-084-7
COBISS.SR-ID 135479820

257            D 987
TREŠNJEV, Aleksandar M.
        Mere za obezbeđenje prisustva okrivljenog i za nesmetano vođenje krivičnog postupka : doktorska disertacija / Aleksandar M. Trešnjev. - Beograd : [A. Trešnjev], 2016. - XIX, 548 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID 514365617

258            B II 59718/1
TRIVA, Siniša
        Građansko procesno pravo. 1, Parnično procesno pravo / Siniša Triva. - 2. prerađeno izd. - Zagreb : Narodne novine, 1972. - XXII, 700 str. ; 24 cm. - (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu)

(Karton)
COBISS.SR-ID 1024631713

259            B II 59660
TRNAVCI, Genc
        The meaning and scope of the law of nations in the context of the Alien Tort Claims Act and international law. - [S. l. : s. n., 2005]. - Str. 193-266 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514309297

260            B II 59659
TRNAVCI, Genc
        The virtues and vices of the World Trade Organization and proposals for its reform / Genc Trnavci. - [S. l. : s. n., 2004]. - Str. 421-453 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514309553

261            B II 59616
UNTERGUGGENBERGER, Tobias
        Das Urheberrecht in der Andengemeinschaft / Tobias Unterguggenberger. - 1. Aufl. - Baden-Baden : Nomos-Verl.-Ges., 1999. - 199 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; Bd. 2)

ISBN 3-7890-6250-2
ISBN 978-3-7890-6250-6
COBISS.SR-ID
514298545

262            D 983
UROŠEVIĆ, Zorica M.
        Profesionalizacija, stručno usavršavanje i procesi razvoja lokalne samouprave : doktorska disertacija / Zorica M. Urošević. - Beograd : [Z. Urošević], 2016. - IV, 447 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514355377

263            B II 59618
USIETO-Blanco, Alberto
        Der Handelsname im ibero-amerikanischen Rechtskreis / Alberto Usieto-Blanco. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. - 365 str. ; 23 cm. - (Schriftenreihe zum Wirtschaftsrecht Lateinamerikas ; Bd. 4)

ISBN 3-7890-6765-2
ISBN 978-3-7890-6765-5
COBISS.SR-ID
514300849

264            B II 59636
VASILJEVIĆ, Dragan, 1961-
        Upravno pravo / Dragan Vasiljević. - 3., izmenjeno i dopunjeno izd. - Beograd : Kriminalističko-policijska akademija, 2015 (Beograd : Pekograf). - 399 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-7020-326-6 ( broš.)
COBISS.SR-ID
217975308

265            Mas. 1724/+CD
VELEVSKI, Andrija
        Pravna istorija Beogradske berze : master rad iz Berzanskog prava / Andrija Velevski. - Beograd : [A. Velevski], 2016. - 57 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514362289

266            B III 168607
        VERSICHERUNGSGESCHICHTE Österreichs = Istorija osiguranja Austrije : (zbornik). Bd. 12, Liegst dem Erdteil du inmitten, einem starken Herzen gleich / [verantwortlicher redakteur, odgovorni urednik Wolfgang Rohrbach]. - Beograd : Tronik dizajn, 2015 (Beograd : Tronik dizajn). - 876 str. : ilustr. ; 25 cm

ISBN 978-86-915647-5-9
COBISS.SR-ID
218792460

267            Mas. 1731/+CD
VEZMAR, Maja
        Sistem zdravstvene zaštite u Sjedinjenim Američkim Državama : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Maja Vezmar. - Beograd : [M. Vezmar], 2016. - 94 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514364849

268            Sem. 3654
VLAJNIĆ, Jelena
        Princip miroljubivog korišćenja kosmičkog prostora : seminarski rad / Jelena Vlajnić. - Beograd : [J. Vlajnić], 2016. - 32 lista ; 30 cm

( Plast.)
COBISS.SR-ID
514357681

269            B II 59687
VLAŠKOVIĆ, Ksenija, 1988-
        Razvoj pravne zaštite poznatih žigova u nemačkom pravu i pravu Evropske unije / Ksenija Vlašković. - Beograd : Institut za uporedno pravo, 2016 (Kragujevac : Grafičar). - 208 str. ; 24 cm

ISBN 978-86-80186-13-9 ( broš.)
COBISS.SR-ID
222007820

270            B II 59688
VODINELIĆ, Vladimir V., 1948-
        Građansko pravo : uvodne teme / Vladimir V. Vodinelić. - 2., neizmenjeno izd. - Beograd : Pravni fakultet Univerziteta Union : Službeni glasnik, 2012 (Beograd : Glasnik). - 172 str. ; 24 cm. - (Biblioteka Udžbenici / Pravni fakultet Univerziteta Union [i] Službeni glasnik, Beograd ; 37)

ISBN 978-86-519-1155-5 (SG)
COBISS.SR-ID
189833228

271            B I 121303
VRANJANAC, Dušan, 1952-
        Džeremi Bentam - jedan pokušaj konstruisanja pravne norme / Dušan Vranjanac. - Beograd : Službeni glasnik : Pravni fakultet Univerziteta Union, 2011 (Beograd : Glasnik). - 184 str. ; 20 cm. - (Biblioteka Monografije / [Službeni glasnik] ; 15)

ISBN 978-86-519-0958-3 (SG; broš.)
COBISS.SR-ID
184662284

272            Mas. 1768/+CD
VUČIĆEVIĆ, Matija
        Ugovori o radnom angažovanju kojima se ne zasniva radni odnos : master rad iz Radnog i socijalnog prava / Matija Vučićević. - Beograd : [M. Vučićević], 2016. - 141 list : obrasci ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514379441

273            Mas. 1761/+CD
VUČOVIĆ, Branimir
        Namirenje poverioca kod registrovane zaloge : master rad / Branimir Vučović. - Beograd : [B. Vučović], 2016. - 41 list ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514375857

274            Mas. 1746/+CD
VUJOVIĆ, Tamara
        Uslovi za usvojioce : master rad / Tamara Vujović. - Beograd : [T. Vujović], 2016. - 43 lista ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514372017

275            D 975
VUKADINOVIĆ, Jelena R.
        Uloga arbitrabilnosti u procesu rešavanja sporova pred međunarodnom trgovinskom arbitražom : doktorska disertacija / Jelena R. Vukadinović. - Beograd : [J. Vukadinović], 2016. - 337 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD-ROM)

( Karton)
COBISS.SR-ID
514336689

276            B III 168580
YU, Peter K.
       
Are developing countries playing a better trips game? / by Peter K. Yu. - [Los Angeles : s. n., 2011]. - Str. 311-343 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514347953

277            B III 168575
YU, Peter K.
        Cultural relics, intellectual property, and intangible heritage / Peter K. Yu. - [Philadelphia : s. n., 2008]. - Str. 433-506 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514349489

278            B III 168595
YU, Peter K.
        Digital copyright and confuzzling rhetoric / Peter K. Yu. - [Nashville, TN : s. n., 2011]. - Str. 881-939 ; 26 cm
(Broš.)     COBISS.SR-ID 514343089

279            B III 168582
YU, Peter K.
        Enforcement, enforcement, what enforcement? / Peter K. Yu. - [Concord : s. n., 2012]. - Str. 239-284 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514347697

280            B III 168581
YU, Peter K.
        Intellectual property and asian values / Peter K. Yu. - [Milwaukee : s. n., 2012]. - Str. [329]-399 ; 26 cm. - (International intellectual property scholars series)

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514348977

281            B III 168593
YU, Peter K.
       
Intellectual property and human rights in the nonmultilateral era / Peter K. Yu. - [S. l. : s. n., 2012]. - Str. 1045-1100 ; 26 cm

( Broš.)
COBISS.SR-ID 514341297

282            B II 59649
YU, Peter K.
        The middle kingdom and the intellectual property world / Peter K. Yu. - [S. l. : s. n., 2011]. - Str. 209-262 ; 24 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514345649

283            B III 168583
YU, Peter K.
        Moral rights 2.0 / Peter K. Yu. - [Fort Worth : s. n., 2014]. - Str. 873-900 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514347441

284            B III 168589
YU, Peter K.
        Of ACTA/TPP and SOPA/PIPA / Peter K. Yu. - [Iowa : s. n., 2012]. - 36 str. ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514345905

285            B III 168591
YU, Peter K.
        The political economy of data protection / Peter K. Yu. - [Chicago : s. n., 2010]. - Str. 777-801 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514345137

286            B III 168579
YU, Peter K.
        Region codes and the territorial mess / by Peter K. Yu. - [New York : s. n., 2012]. - Str. 187-264 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514348209

287            B III 168576
YU, Peter K.
        The rise and decline of the intellectual property powers / Peter K. Yu. - [Raleigh, NC : s. n., 2012]. - Str. 525-580 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514349233

288            B III 168586
YU, Peter K.
        Sinic trade agreements / Peter K. Yu. - [Davis : s. n., 2011]. - Str. 953-1028 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514346673

289            B III 168585
YU, Peter K.
        Six secret (and now open) fears of acta / Peter K. Yu. - [Dallas : s. n., 2011]. - Str. 975-1094 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514346929

290            B III 168578
YU, Peter K.
        Teaching international intellectual property law / Peter K. Yu. - [Saint Louis : s. n., 2008]. - Str. 923-950 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514348465

291            B III 168577
YU, Peter K.
        Ten common questions about intellectual property and human rights / Peter K. Yu. - [Atlanta : s. n., 2007]. - Str. 709-753 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514348721

292            B III 168588
YU, Peter K.
        Toward the development of a user-friendly copyright regime / Peter K. Yu. - [Iowa : s. n., 2014]. - 76 str. ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514346161

293            B III 168584
YU, Peter K.
        TPP and Trans-Pacific perplexities / Peter K. Yu. - [New York : s. n., 2014]. - Str. 1129-1182 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514347185

294            B III 168594
YU, Peter K.
        The TRIPS enforcement dispute / Peter K. Yu. - [S. l. : s. n., 2011]. - Str. 1046-1131 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514342321

295            B III 168590
YU, Peter K.
        The U.S.-China dispute over TRIPS enforcement. - [Iowa : s. n., 2010]. - 46 str. ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514345393

296            B III 168587
YU, Peter K.
        Virotech patents, viropiracy, and viral sovereignty / Peter K. Yu. - [S. l. : s. n., 2013]. - Str. 1564-1662 ; 26 cm

(Broš.)
COBISS.SR-ID 514346417

297            B II 59606
WAAGE, Eskil
        Principles of procedure in European patent law / Eskil Waage ; foreword by Dieter Stauder. - [Munich] : European Patent Office, 2002. - viii, 372 str. ; 24 cm. - (EPOscript, ISSN 1021-9390 ; v. 5)

COBISS.SR-ID 514309809

298            B II 58659
        ZBIRKA međunarodnih propisa i dokumenata / [zbirku pripremili Vesna Besarović, Slobodan B. Nikolić, Željko Orešković]. - Rijeka : Centar za radničko stvaralaštvo, 1986. - 359 str. ; 21 cm

COBISS.SR-ID 23045888

299            B III 168566
        ZÜRCHER Kommentar Obligationenrecht : Art. 143-150 OR : die solidarität / bearbeitet von Frédéric Krauskopf. - 3., völlig neu bearbeitete Auflage. - Zürich : Schulthess, 2016. - XXXIII, 566 str. ; 25 cm

ISBN 978-3-7255-7421-6
COBISS.SR-ID
514340785

300            Mas. 1725/+CD
ŽERAVIĆ, Branislav
        Disciplinski postupak u posebnim režimima radnih odnosa : master rad iz Službeničkog prava / Branislav Žeravić. - Beograd : [B. Žeravić], 2016. - 100 listova ; 30 cm + [1] elektronski optički disk ( CD ROM)

( Broš.)
COBISS.SR-ID
514362545

301            B II 59642
ŽIVANOVIĆ, Milan Ž.
        Pukovnik Apis : Solunski proces hiljadu devetsto sedamnaeste : prilog za proučavanje političke istorije Srbije od 1903. do 1918. god. / Milan Ž. Živanović. - Fototipsko izd. - Novi Sad : Prometej ; Beograd : Radio-televizija Srbije, 2015 (Novi Sad : Prometej). - XXV, 809 str. : ilustr. ; 24 cm. - ( Biblioteka Posebna izdanja)
Sadrži i: Moji savremenici / Slobodan Jovanović.

ISBN 978-86-515-0919-6 ( karton)
COBISS.SR-ID
295599623

302            B III 168616/1
ŽIVANOVIĆ, Toma, 1884-1971
        Osnovi krivičnog prava Kraljevine Jugoslavije : posebni deo. Knj. 1, (Krivična dela protiv opštih dobara). Sv. 3, (Kraj) / od Tome Živanovića. - 1.-3. potpuno prerađeno i znatno dopunjeno izd. - Beograd : [b. i.], 1939 ([Beograd] : "Skerlić"). - 100 str. ; 26 cm

COBISS.SR-ID
123079431

303            B III 168608
ŽIVOJINOVIĆ, Dragica, 1964-
        Medicinska istraživanja na ljudima prema Helsinškoj deklaraciji / Dragica Živojinović, Nina Planojević. - 1. izd. - Kragujevac : Pravni fakultet Univerziteta, Institut za pravne i društvene nauke, 2015 (Kragujevac : Zlatna knjiga). - V, 289 str. ; 26 cm

ISBN 978-86-7623-062-4 ( broš.)
COBISS.SR-ID
219410444

304            B I 121308
ŽUJOVIĆ, Jovan M.
        O republikanizmu u Srbiji / Jovan M. Žujović : javno predavanje držano u Kragujevcu 24. decembra 1922.god. - Beograd : "Skerlić", 1923. - 32 str. ; 19 cm. - ( Republikanska biblioteka ; 10)

COBISS.SR-ID
20926983


IMENSKI REGISTAR

 

·                     Ahrens, Hans-Jürgen 1

·                     Andrejević, Miloš 3

·                     Anđelković, Mirjana (1956-) 4

·                     Antons, Christoph 5

·                     Arnaudovski, Ljupčo (recenzent) 103

·                     Arsić, Miloš 6

·                     Arsić, Zoran (1952-, član komisije za odbranu) 175

·                     Augé, Paul (urednik) 174

·                     Avramović, Sima (1950-, mentor) 43

·                     Avramović, Sima (1950-, recenzent) 82, 137, 145

·                     Avramović, Sima (1950-) 7

 

·                     Bačić, Vera (autor) 255

·                     Bajović, Vanja (1978-, član komisije za odbranu) 26, 257

·                     Balnožan, Kristina 8

·                     Bandžović, Safet 9

·                     Banović, Božidar (1960-, član komisije za odbranu) 257

·                     Banović, Božidar (1960-, recenzent) 247

·                     Barstow, Beatrice (prevodilac) 101

·                     Bartoš, Milan (1901-1974, autor dodatnog teksta) 144

·                     Basara, Mihajlo (1952-, priređivač, sakupljač) 83

·                     Basta, Danilo N. (1945-) 10

·                     Bejatović, Stanko (1952-, recenzent) 137

·                     Benyamini, Amiram 11

·                     Bergmann, Andreas 12

·                     Berkuljan, Dragan (urednik) 228

·                     Besarović, vesna (1946-, redaktor prevoda) 298

·                     Besarović, Vesna (1946-, urednik) 298

·                     Bineli Manteli, Luiđi vidi Binelli Mantelli, Luigi

·                     Binelli Mantelli, Luigi (autor dodatnog teksta) 70

·                     Bjegović-Mikanović, Vesna (1961-, član komisije za odbranu) 236

·                     Bjelajac, Mile (autor dodatnog teksta) 301

·                     Blagić, Dragan M. 13

·                     Blagojević, Milan (autor) 161

·                     Blagojević, Milan (1965-) 15, 16

·                     Blagojević, Milan 14

·                     Blanchet, Désiré ((1844-1918)) 17

·                     Bogićević, Igor 18

·                     Bolčić, Silvano (autor) 241

·                     Bordaš, Bernadet (1951-, mentor) 160

·                     Borović, Nevena 19

·                     Bosna i Hercegovina. Zakoni itd. 14

·                     Bošković, Aleksandar (1977-) 20

·                     Bošković, Miloš J. 21

·                     Bottke, Wilfried (urednik) 207

·                     Bourdeaux, Henry (urednik) 61

·                     Bovan, Saša (1961-, član komisije za odbranu) 21, 97

·                     Božić, Katarina 22

·                     Božović, Jelena (1973-) 23

·                     Božović, Milena 24

·                     Brkić, Snežana (1961-, mentor) 202

·                     Budić, Marija 25

·                     Bugarski, Tatjana (član komisije za odbranu) 202

·                     Buha, Milijana Lj. 26

·                     Bujuklić, Žika (1952-, mentor) 171

·                     Bujuklić, Žika (1952-) 27

·                     Burk, Dan L. 28

·                     Burzec, Marcin (urednik) 249

 

·                     Centar za mir i razvoj demokratije (Beograd) 198

·                     Chang, Soo-Kil (autor) 85

·                     Cicero, Marcus Tullius 29

·                     Crawfurd-Price, Walter Harrington (1881-1967) 31

·                     Cucić, Vuk (1983-) 32

·                     Cvetković, Živojin 33

 

·                     Čajka, Zoran (1957-) 34

·                     Čavoški, Kosta (1941-) 35, 36

·                     Čiplić, Svetozar (1965-, član komisije za odbranu) 229

·                     Čiplić, Svetozar (1965-, mentor) 78

·                     Čolović, Vladimir (član komisije za odbranu) 57

·                     Čučković, Bojana (1979-, član komisije za odbranu) 65

 

·                     Ćerimović, Emina 37

·                     Ćirić, Jovan (recenzent) 247

·                     Ćirić, Jovan (1960-, recenzent) 103

·                     Ćirić, Jovan (1960-, urednik, autor dodatnog teksta) 137

·                     Ćulibrk, Jovan (episkop lipljanski episkop slavonski 1965-) 38

 

·                     Dacović, Isidora 39

·                     Dam, Kenneth W. 40

·                     Dangubić, Lidija (prevodilac) 15

·                     Davies, Gillian 41

·                     Davinić, Marko (1972-, član komisije za odbranu) 200, 262

·                     Davinić, Marko (1972-, mentor) 146

·                     Degmair, Stephan 42

·                     Delić, Nataša (1965-, mentor) 91

·                     Demonja, Nikola D. 43

·                     Denković, Dragaš (1910-1999, recenzent) 141

·                     Dimitrijević, Marko B. 44

·                     Dimitrijević, Vojin (1932-2012, prevodilac) 256

·                     Dimovski, Zlate (1958-, autor) 250

·                     Dinić, Jelena (1983-, autor) 250

·                     Dobrić, Maja 45

·                     Dragojlović, Ivana 46

·                     Drakić, Dragiša (1975-, član komisije za odbranu) 13

·                     Drakić, Dragiša (1975-) 48

·                     Drakić, Dragiša 47

·                     Drakić, Gordana (1974-, član komisije za odbranu) 231

·                     Draškić, Marija (1954-, mentor) 236

·                     Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982-, mentor) 92, 128

·                     Dujović, Slobodan 50

 

·                     Džombić, Bojana 51

 

·                     Đordani, Paolo vidi Giordani, Paolo

·                     Đorđević, Milena (1977-, mentor) 275

·                     Đorđević, Miroslav (urednik, autor dodatnog teksta) 137

·                     Đorđević, Miroslav 52

·                     Đorđević, Srđan (1967-, autor dodatnog teksta) 214

·                     Đorđević, Stevan (1927-, autor dodatnog teksta) 206

·                     Đorđević, Stevan (1927-, urednik) 206

·                     Đukić-Veljović, Zlatija (1939-2016) 53, 54, 55, 56

·                     Đundić, Petar (1978-, član komisije) 160

·                     Đurđević, Dejan (1974-, mentor) 232

·                     Đurić, Đuro M. 57

·                     Đurić, Mihailo (1925-2011, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 10

·                     Đurić, Vladimir (član komisije za odbranu) 43

 

·                     Ekmečić, Milorad (1928-) 58

·                     Epstein, Simon (recenzent) 38

·                     Epštajn, Simon vidi Epstein, Simon

·                     Etinski, Rodoljub (1952-, član komisije za odbranu) 65

·                     Etinski, Rodoljub (1952-, mentor) 157

·                     European Patent Office 297

 

·                     Forum on prevention of patent misuse 60

·                     Francuska 61

 

·                     Gađanski, Ksenija Maricki (1939-) vidi Maricki Gađanski, Ksenija (1939- )

·                     Gagić, Kristina 63

·                     Gajić, Aleksandar (1974-, član komisije za odbranu) 21, 65

·                     Gajić, Lola 64

·                     Gajić, Vladimir (urednik) 228

·                     Galantić, Miloš 65

·                     Ganea, Peter (urednik) 93

·                     Ganea, Peter 66

·                     Gavrilović, Bojan (urednik) 194

·                     Geč-Korošec, Miroslava 67

·                     Geffert, Alexandra 68

·                     Gilat, David 69

·                     Ginsburg, Jane C. (autor) 210

·                     Giordani, Paolo 70

·                     Glintić, Mirjana 72

·                     Gogić, Vedrana 73

·                     Golubović, Srđan (1965-, član komisije za odbranu) 44

·                     Gomulkiewicz, Robert W. (urednik) 59

·                     Grimanelli, Paul 74

·                     Griolet, Gaston (urednik) 61

·                     Gulić, Igor 76

 

·                     Haase, Heiko 77

·                     Hajdarević, Hajrudin (autor) 161

·                     Hajdin, Marijana 78

·                     Hassemer, Michael 79

·                     Heath, Christopher (urednik) 30, 66, 85, 86, 93, 118

·                     Heinrich, Peter 80

·                     Hiber, Dragor (1952-, mentor) 273

·                     Himma, Kenneth Einar (urednik, autor dodatnog teksta) 62

·                     Hiroshi, Saikô (urednik) 93

·                     Hodžić, Edin (autor) 37

·                     Holtz, Catarina 81

·                     Hsu, Hubert (autor) 86

 

·                     Ignjatović, Đorđe (1952-, autor dodatnog teksta) 103

·                     Ignjatović, Đorđe (1952-, član komisije za odbranu) 97

·                     Ignjatović, Đorđe (1952-, urednik) 103

·                     Ilić, Goran P. (1965-, član komisije za odbranu) 26

·                     Ilić, Goran P. (1965-, mentor) 257

·                     Ilić-Popov, Gordana (1964-, mentor) 111

·                     International Jean Monnet Conference "New developments in EU labour, equality and           human rights law" (2015 ; Osijek) 87

·                     IP Academy (Singapore) 30

·                     Ivanović, Mirjana Drenovak- vidi Drenovak-Ivanović, Mirjana (1982- )

·                     Ivanović, Periša (autor dodatnog teksta) 142

·                     Ivkov, Sanja 88

 

·                     Jaconiah, Niteleka Jacob Nichaenzi 89

·                     Janev, Igor (1964-) 90

·                     Janković, Danica 91

·                     Janjatović, Tina 92

·                     Janjić-Komar, Marina (1950-, član komisije za odbranu) 132

·                     Jelić, Marina (autor dodatnog teksta) 198

·                     Jerinić, Vukašin 94

·                     Jerosimić, Ana (prevodilac) 256

·                     Johnston, Angus Charles (autor) 131

·                     Jončić, Vladan (1950-, mentor) 19, 25

·                     Jonesco, Take M. (autor dodatnog teksta) 101

·                     Jovanović, Jovan Bl. 95

·                     Jovanović, Marko (1983-, mentor) 51

·                     Jovanović, Miodrag (1971-, mentor) 196

·                     Jovanović, Miodrag A. (1971, urednik za određenu oblast) 62

·                     Jovanović, Nebojša (1962-, mentor) 177, 265

·                     Jovanović, Nebojša (1962-) 96

·                     Jovanović, Predrag (1951-, recenzent) 125

·                     Jovanović, Slobodan 301

·                     Jovanović, Tatjana A. 97

·                     Jugoslavija 98

·                     Jugović, Sreten (1966-, autor) 139

·                     Junker, Abbo 99, 100

 

·                     Kairofylas, Kostas (1877-1961) 101

·                     Kairofylas, Kwstas (1877-1961) vidi Kairofylas, Kostas (1877-1961)

·                     Kandić, Ljubica (1925-, recenzent) 7

·                     Karamzin, N. M. (autor dodatnog teksta) 212

·                     Karović, Filip 102

·                     Katančević, Andreja (1984-, autor) 190

·                     Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydawnictwo (izdavač) 249

·                     Kavran, Dragoljub (1933-, član komisije za odbranu) 262

·                     Kennedy, David 104

·                     Kerofilas, C. (1877-1961) vidi Kairofylas, Kostas (1877-1961)

·                     Kesić, Tanja (1969-, autor) 20

·                     Knežević, Saša S. (1963-, član komisije za odbranu) 202

·                     Kočović, Aleksandra 105

·                     Kolarić, Dragana (član komisije za odbranu) 132

·                     Koljanin, Milan (recenzent) 38

·                     Komar, Marina Janjić- vidi Janjić-Komar, Marina (1950- )

·                     Konstantinović, Mihailo (1897-1982) 106

·                     Kornjača, Vasilije (prevodilac, autor dodatnog teksta) 212

·                     Korošec, Miroslava Geč- vidi Geč-Korošec, Miroslava

·                     Kostić, Mita (1886-1980) 107

·                     Košutić, Budimir (1941-, član uredničkog odbora) 245

·                     Košutić, Budimir (1941-, recenzent) 125

·                     Kovačević, Ivana 108

·                     Kovačević, Ljubinka (1977-, član komisije za odbranu) 236

·                     Kovačević, Ljubinka (1977-, mentor) 8, 63, 73, 166, 203, 205, 230, 267, 272, 300

·                     Kovačević, Ljubinka (1977-) 109

·                     Kranjc, Janez (recenzent) 27

·                     Krasser, Rudolf 110

·                     Krauskopf, Frédéric (urednik) 299

·                     Kreća, Milenko (1947-, član komisije za odbranu) 121, 129, 157

·                     Kreća, Milenko (1947-, mentor) 21, 65

·                     Krstić, Ivana (mentor) 268

·                     Krstić, Ivana (1975-, član komisije za odbranu) 21, 240

·                     Krstić, Ivana (1975-, mentor) 121

·                     Krstić, Miroslava M. 111

·                     Krvavac, Marija (glavni i odgovorni urednik, autor dodatnog teksta) 155

·                     Kulić, Dimitrije (1932-200?) 112

·                     Kunisawa, Viviane Yumy Mitsuuchi 113

·                     Kunstadt, Robert M. 114

 

·                     Laletin, Jelena 115

·                     Lassen, Tim (urednik) 75

·                     Lavrik, Andrij (prevodilac) 223

·                     Lee, Nari 116, 117

·                     Leković, Vuk 119

·                     Lemley, Mark A. (autor) 28

·                     LePore, Ernest (1950-) 120

·                     Leposavić, Vladimir 121

·                     Lilić, Stevan (1948-, autor dodatnog teksta) 173

·                     Lilić, Stevan (1948-, mentor) 146

·                     Lilić, Stevan (1948-, urednik) 173

·                     Liu, Kongzhong (1961-, urednik) 30, 118

·                     Lo Iacono, Pietro 122, 123

·                     Lopičić, Đorđe N. (1938-) 124

·                     Lubarda, Branko (1955-, član uredničkog odbora) 245

·                     Lubarda, Branko (1955-, mentor) 236

·                     Lubarda, Branko A. (1955-) 125

·                     Luckow, Andreas (urednik) 75

·                     Lukić, Maja (1977-, mentor) 108, 115, 150, 251

·                     Lukić, Marija 126

·                     Lukić, Radomir D. (1914-1999) 127

 

·                     Macanović, Darjana 128

·                     Mačaji, Monika M. 129

·                     Maksimović, Vojislav (urednik) 136

·                     Malenica, Antun (1940-, recenzent) 27

·                     Manteli, Luiđi Bineli vidi Binelli Mantelli, Luigi

·                     Mantelli, Luigi Binelli vidi Binelli Mantelli, Luigi

·                     Maricki Gađanski, Ksenija (1939-, glavni urednik, autor dodatnog teksta) 135

·                     Marić, Jovan 130

·                     Marinković, Tanasije (1976-, autor dodatnog teksta) 255

·                     Marinković, Tanasije (1976-, član komisije za odbranu) 240

·                     Marjanski, Vladimir (1977-, mentor) 175

·                     Markesinis, B. S. 131

·                     Marković, Ivanka (član komisije za odbranu) 26

·                     Marković, Ratko (1944-, član komisije za odbranu) 200

·                     Marković, Ratko (1944-, recenzent) 139, 141

·                     Marković, Saša M. 132

·                     Marković, Slobodan (1956-, recenzent) 84

·                     Marković, Slobodan G. (urednik) 228

·                     Marković, Slobodan M. (1956-) 133

·                     Marković, Slobodan V. (1956-, autor dodatnog teksta) 2

·                     Marković, Slobodan V. (1956-, urednik) 2

·                     Marković, Velisav (1969-) 134

·                     Mastilović, Draga (urednik, autor dodatnog teksta) 136

·                     Matić, Dejan (1975-, priređivač, sakupljač) 214

·                     Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Patent-, Urheber- und           Wettbewerbsrecht 5, 30, 66, 85, 86, 93

·                     McGuire, Mary-Rose (autor) 1

·                     Međunarodni naučni skup Antika i savremeni svet danas (9 ; 2015 ; Srbija) 135

·                     Međunarodni naučni skup istoričara Sarajervski atentat 1914. (15 ; 2013 ; Gacko) 136

·                     Međunarodni naučni skup Sto godina od početka Prvog svetskog rata - istorijske i           pravne studije (2014 ; Beograd ; Andrićgrad) 137

·                     Mehmedić, Amra (autor) 37

·                     Mentzel, Tobias 138

·                     Meško, Gorazd (recenzent) 103

·                     Mihajlović, Mila (priređivač, sakupljač, prevodilac, autor dodatnog teksta) 70

·                     Mikanović, Vesna Bjegović- vidi Bjegović-Mikanović, Vesna (1961- )

·                     Milanović, Marko (prevodilac) 256

·                     Milenković, Marko (urednik) 49

·                     Miletić, Slobodan (1948-) 139

·                     Milićević, Jovana 140

·                     Milisavljević, Bojan (1975-, član komisije za odbranu) 65, 121, 129

·                     Milisavljević, Bojan (1975-, mentor) 3, 105, 140

·                     Milkov, Dragan (1954-) 141

·                     Milojević, Dobrivoje (1930-) 142

·                     Milojević, Jelena Ž. Surčulija- vidi Surčulija Milojević, Jelena Ž. (1976-)

·                     Milošević, Goran 143

·                     Milošević, Ljubiša 144

·                     Milošević, Miroslav (1948-, recenzent) 190

·                     Milošević, Miroslav (1948-2014, recenzent) 7

·                     Milošević, Miroslav (1948-2014) 145

·                     Milovanović, Dobrosav (recenzent) 82

·                     Milovanović, Dobrosav (1964-, član komisije za odbranu) 146

·                     Milovanović, Dobrosav (1964-, mentor) 243, 262

·                     Miljić, Dražen S. 146

·                     Mirčov, Svetlana (1951-) 147

·                     Mirković, Zoran (1965-, član komisije za odbranu) 231

·                     Mirković, Zoran (1965-, mentor) 50, 76

·                     Mitić, Milena 148

·                     Mitić, Svetlana (prevodilac) 16

·                     Mitrović, Dragan M. (1953-) 149

·                     Mitrović, Milovan (1948-, mentor) 97

·                     Mladenović, Stefan 150

·                     Möllers, Thomas M. J. (urednik) 207

·                     Molnar, Aleksandar (1963-) 151

·                     Mrđenović, Dušan (urednik) 228

·                     Mrkšić, Dragan (član komisije za odbranu) 175

·                     Mrvić-Petrović, Nataša (1961-, recenzent) 247

·                     Mueller, Janice M. 152, 153

·                     Mure, Moris (1870-1954) vidi Muret, Maurice (1870-1954 )

·                     Muret, Maurice (1870-1954, autor dodatnog teksta) 233

 

·                     Naeve, Signe H. (urednik) 59

·                     Nastić, Aleksandra 154

·                     Naučni skup sa međunarodnim učešćem Ljudska prava između ideala i izazova           sadašnjosti (2016 ; Kosovska Mitrovica) 155

·                     Naučni skup Stanje i perspektiva planiranja u svetlu savremenih društveno-ekonomskih           i tehnoloških promena (1987 ; Beograd) 156

·                     Nedić, Anto 157

·                     Nedić, Ivan (prevodilac) 221

·                     Nedić, Jelena (prevodilac) 221

·                     Ničić, Slađana 158

·                     Niedersüß, Carl Dominik J. 159

·                     Nikolić, Dragan (1955-, član komisije za odbranu) 171, 231

·                     Nikolić, Slobodan (urednik) 298

·                     Novković, Siniša 160

 

·                     Obradović, Saša (autor dodatnog teksta) 226

·                     Orešković, Željko (urednik) 298

·                     Orlović, Slobodan (član komisije za odbranu) 78

·                     Orlović, Slobodan (1972-, mentor) 229

 

·                     Pacón, Ana María 163

·                     Palević, Milan (1970-, priređivač, sakupljač) 214

·                     Palladino, Aleksandra Prelević- vidi Prelević-Palladino, Aleksandra

·                     Panov, Slobodan (1964-, mentor) 18, 22, 64, 132, 208, 227, 274

·                     Papadimitriou, Sofia 164

·                     Papadrianos, Ioannis A. 165

·                     Pattloch, Thomas (autor) 66

·                     Paunović, Marija 166

·                     Pavčnik, Marijan 167, 168

·                     Pavlović, Ana (1985-) 169

·                     Pavlović, Marko (1956-, član komisije za odbranu) 254

·                     Pavlović, Momčilo (recenzent) 137

·                     Pavlović, Zoran S. vidi Pavlović, Zoran

·                     Pavlović, Zoran 170

·                     Peković, Rajka M. 171

·                     Perić, Porfirije (1961-) 172

·                     Perović, Jelena (1969-, član komisije za odbranu) 275

·                     Petković, Dragana 175

·                     Petrov, Vladan (1975-, član komisije za odbranu) 78, 229

·                     Petrović, Milan (1947-) 176

·                     Petrović, Nataša Mrvić- vidi Mrvić-Petrović, Nataša (1961- )

·                     Petrović, Petra T. 177

·                     Petrović, Vesna M. (1955-, autor) 194

·                     Petrović-Tomić, Nataša (1980-, mentor) 72, 119, 158, 235, 252

·                     Petrušić, Ivana 178

·                     Pilipović, Dragan (autor) 161

·                     Planojević, Nina (1963-, autor) 303

·                     Platschek, Johannes 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186

·                     Počuča, Milan (autor) 170

·                     Podszun, Rupprecht (1976-) 187

·                     Polić, Ladislav 188

·                     Polojac, Milena (1961-, priređivač, sakupljač) 82

·                     Polojac, Milena (1961-) 189, 190

·                     Popov, Gordana Ilić- vidi Ilić-Popov, Gordana (1964- )

·                     Popović, Dejan (1950-, član komisije za odbranu) 111

·                     Popović, Dušan (1978-, član komisije za odbranu) 240

·                     Popović, Dušan (1978-, mentor) 45, 102, 126, 199

·                     Popović, Dušan V. (1978-, autor dodatnog teksta) 2, 84

·                     Popović, Dušan V. (1978-, autor) 133

·                     Popović, Dušan V. (1978-, urednik) 2, 84

·                     Popović, Dušan V. (1978-) 191

·                     Popović, Slavoljub B. (1912-2007) 192

·                     Porfirije (jegarski episkop 1961-) vidi Perić, Porfirije (1961-)

·                     Porfirije (vladika 1961-) vidi Perić, Porfirije (1961-)

·                     Porfirije (zagrebačko-ljubljanski mitropolit 1961-) vidi Perić, Porfirije (1961-)

·                     Povlakić, Meliha 75

·                     Pravni fakultet (Priština [tj.] Kosovska Mitrovica) 155

·                     Preis, Ulrich (1956-) 195

·                     Prelević-Palladino, Aleksandra 196

·                     Prica, Miloš (1980-, autor) 176

·                     Punchi Hewage, Nishantha Sampath 197

 

·                     Rader, Randall R. (1949-, osoba ili ustanova kojoj je knjiga (rukopis) posvećena) 59

·                     Radić, Sara 199

·                     Radišić, Jakov (1931-, recenzent) 270

·                     Radojević, Mijodrag D. 200

·                     Radojević, Miodrag (autor dodatnog teksta) 255

·                     Radojević, Mira (1959-) 201

·                     Radojević, Mira Ž. (1959-) vidi Radojević, Mira (1959-)

·                     Radović, Nemanja 202

·                     Radović, Vuk (1976-, član komisije za odbranu) 57

·                     Radulović, Branko (1972-, član komisije za odbranu) 44

·                     Radulović, Ljiljana (1950-, mentor) 24, 88

·                     Raičević, Božidar (1941-, član komisije za odbranu) 111

·                     Rajić, Jovana 203

·                     Rakić, Branko (1961-, član komisije za odbranu) 21

·                     Rakić, Branko (1961-, mentor) 39, 46, 94, 129, 148, 150, 154, 178, 209, 242, 253

·                     Rakić, Branko B. (1961-, mentor) 130

·                     Rakić, Branko M. (1961-, mentor) 169

·                     Randakevičiute, Jurgita 204

·                     Ranković, Katarina 205

·                     Relić, Milica 208

·                     Retrawan, Arifandy 209

·                     Ricketson, Sam 210

·                     Riemann, Eva 211

·                     Ristivojević, Branislav (recenzent) 47

·                     Rižov, Konstantin Vladislavovič (1964-) vidi Ryžov, Konstantin Vladislavovič (1964-)

·                     Rohrbach, Wolfgang (član komisije za odbranu) 235

·                     Rohrbach, Wolfgang (odgovorni urednik) 266

·                     Rorbah, Volfgang vidi Rohrbach, Wolfgang

·                     Ryžov, Konstantin Vladislavovič (1964-) 212

 

·                     Salomon, Max (1884-) 213

·                     Savezni zavod za društveno planiranje (Beograd) 156

·                     Schmidt, Reiner (1936-, urednik) 207

·                     Seignobos, Charles (1854-1942) 216, 217

·                     Sharma, Malti 218

·                     Shyllon, F. O. 219

·                     Silva, Nuno de Araújo Sousa e 220

·                     Simbeck, Karl (urednik) 29

·                     Sjeničić, Marta (urednik) 49

·                     Skljarova, Tat´jana Vladimirovna (1967-) 221

·                     Skljarova, Tatjana Vladimirovna (1967-) vidi Skljarova, Tat´jana Vladimirovna (1967-)

·                     Smoleń, Paweł (urednik) 249

·                     Solov´ëv, Vladimir Sergeevič (1853-1900) 223

·                     Solovjov, Vladimir Sergejevič (1853-1900) vidi Solov´ëv, Vladimir Sergeevič (1853-          1900)

·                     Solov´ ë v, Vladimir Sergeevič (1853-1900) vidi Solov´ëv, Vladimir Sergeevič (1853-          1900)

·                     Spaić, Bojan (1983-, autor dodatnog teksta) 62

·                     Spaić, Bojan (1983-, urednik) 62

·                     Spaić, Vojislav 224

·                     Spasenović, Miloš 225

·                     Srbija 234

·                     Srbija 239

·                     Sredanović, Nina 227

·                     Stanimirović, Vojislav (1964-, autor) 7

·                     Stanković, Jasmina 229

·                     Stanković, Miloš 230

·                     Stanković, Obren (1939-1996, recenzent) 270

·                     Stanković, Uroš 231

·                     Stanojčić, Gordana (priređivač, sakupljač) 239

·                     Stefanovski, Mirjana (1956-, mentor) 254

·                     Stefanovski, Mirjana (1956-) vidi Anđelković, Mirjana (1956-)

·                     Stešević, Slađana 232

·                     Stoïanovitch, Nikola vidi Stojanović, Nikola (1880-1964)

·                     Stojanović, Nikola (1880-1964) 233

·                     Stojanović, Radoslav (1931-2011, urednik) 226

·                     Stojanović, Zoran (1947-, mentor) 13

·                     Stojanović, Zoran (1947-) 234

·                     Stojković, Ljiljana M. 235

·                     Stojković-Zlatanović, Sanja N. 236

·                     Stone, Matthew (autor) 120

·                     Straus, Joseph 237, 238

·                     Surčulija Milojević, Jelena Ž. (1976-) 240

 

·                     Šaljić, Eldar (1980-, autor) 250

·                     Šantrić, Dunja 242

·                     Šarenac, Justina 243

·                     Šarkić, Srđan (1948-, mentor) 231

·                     Šaula, Valerija (član komisije za odbranu) 160

·                     Šijaković, Bogoljub (1955-, član komisije za odbranu) 43

·                     Šijaković, Bogoljub (1955-) 244

·                     Škola prava Evropske unije. Sesija (7 ; 2015 ; Bar) 245

·                     Škulić, Milan (1968-, član komisije za odbranu) 257

·                     Škulić, Milan (1968-, mentor) 26, 132, 225

·                     Švidroň, Ján (1952-, urednik) 193

 

·                     Tajić, Haso (autor) 14, 161

·                     Takenaka, Toshiko (urednik) 59

·                     Takenaka, Toshiko 246

·                     Tanjević, Nataša (1976-) 247

·                     Tasić, Dmitar (1973-, priređivač, sakupljač) 83

·                     Taušan, Ivana 248

·                     Terzić, Milan (1960-, priređivač, sakupljač) 83

·                     Tešanović, Marko 251

·                     Thurner, Mario (urednik) 75

·                     Todorović, Milan 252

·                     Todorović, Mirjana (1940-, član komisije za odbranu) 97

·                     Todorović, Sandra 253

·                     Tomić, Duško (1966-, autor) 250

·                     Tomić, Mileva T. 254

·                     Tomić, Nataša Petrović- vidi Petrović-Tomić, Nataša (1980- )

·                     Tomić, Zoran R. (1956-, autor dodatnog teksta) 32

·                     Tomić, Zoran R. (1956-, član komisije za odbranu) 200

·                     Tomić, Zoran R. (1956-) 255

·                     Tomuschat, Christian 256

·                     Tomušat, Kristijan vidi Tomuschat, Christian

·                     Trajković, Borjanka (1952-, recenzent) 147

·                     Trajković, Marko (recenzent) 47

·                     Trešnjev, Aleksandar M. 257

·                     Triva, Siniša 258

·                     Trkulja, Jovica (1952-, član komisije za odbranu) 254

·                     Trkulja, Jovica (1952-, mentor) 200

·                     Trnavci, Genc 259, 260

·                     Tubić, Bojan (1980-, član komisije za odbranu) 157

 

·                     Unberath, Hannes (autor) 131

·                     Universität Augsburg. Juristische Fakultät 207

·                     University of Washington. School of Law 59

·                     Unterguggenberger, Tobias 261

·                     Urošević, Zorica M. 262

·                     Usieto-Blanco, Alberto 263

 

·                     Vanzetti, Adriano (urednik) 71

·                     Vasić, Pavle (član uredničkog odbora) 241

·                     Vasić, Radmila (1950-, priređivač, sakupljač, autor dodatnog teksta) 82

·                     Vasić, Radmila (1950-, recenzent) 149

·                     Vasiljević, Dragan (1961-) 264

·                     Vasiljević, Mirko (1949-, član komisije za odbranu) 235

·                     Vasiljević, Mirko (1949-, mentor) 57, 275

·                     Velevski, Andrija 265

·                     Veljanovski, Rade (1952-, član komisije za odbranu) 240

·                     Veljović, Zlatija Đukić- vidi Đukić-Veljović, Zlatija (1939-2016)

·                     Vergé, Charles (urednik) 61

·                     Verlag C. H. Beck (izdavač) 99, 100

·                     Vezmar, Maja 267

·                     Vinković, Mario (urednik) 87

·                     Vladetić, Srđan (1970-, priređivač, sakupljač) 214

·                     Vlajnić, Jelena 268

·                     Vlašković, Ksenija (1988-) 269

·                     Vodinelić, Vladimir V. (1948-) 270

·                     Vranjanac, Dušan (1952-) 271

·                     Vučić, Olivera (1953-, član komisije za odbranu) 254

·                     Vučićević, Matija 272

·                     Vučović, Branimir 273

·                     Vujović, Tamara 274

·                     Vukadin, Emilija (1949-, mentor) 44

·                     Vukadinović, Gordana (1949-, recenzent) 149

·                     Vukadinović, Jelena R. 275

·                     Vuković, Igor (1973-, član komisije za odbranu) 13, 132

·                     Vuković, Igor (1973-, mentor) 6

·                     Vuković, Igor (1973-, recenzent) 47

·                     Vuletić, Vladimir (1978-, član komisije za odbranu) 171

 

·                     Yu, Peter K. 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289,           290, 291, 292, 293, 294, 295, 296

 

·                     Waage, Eskil 297

·                     Wahlgren, Peter (urednik) 215

 

·                     Zhong yang yan jiu yuan 30

·                     Ziegler, Konrat (urednik) 29

·                     Zlatanović, Sanja N. Stojković- vidi Stojković-Zlatanović, Sanja N.

 

·                     Žeravić, Branislav 300

·                     Živanović, Milan Ž. 301

·                     Živanović, Toma (1884-1971) 302

·                     Živković, Miloš (1972-, mentor) 248

·                     Živković, Miloš D. (1972-, mentor) 240

·                     Živojinović, Dragica (1964-) 303

·                     Žujović, Jovan M. 304


PREDMETNI REGISTAR

 

·                     Adiministrativno pravo vidi Upravno pravo

·                     Administrativno pravo vidi Upravno pravo

·                     Advokati - Tarife vidi Advokatske tarife

·                     Advokatske tarife - Srbija 239

·                     Agrarna reforma - Vojvodina - 1945-1948 50

·                     Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (1994 April 15) 113

·                     Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 113

·                     Akcionarska društva za osiguranje 235

·                     Alkoholizam - Srbija 97

·                     Ambedkar, Bhimrao Ramji 218

·                     Andean Community 261

·                     Andenpakt - Urheberrecht 261

·                     Andenstaaten 261

·                     - Urheberrecht 261

·                     antička umetnost, grčka vidi Umetnost, grčka antička

·                     Antifašizam - Bošnjaci - Jugoslavija 9

·                     associations 187

·                     Austro-Ugarska - Istorija - 20v - Zbornici 136

·                     Autorsko pravo

·                     - Azija 30

·                     - Čile 42

·                     - Digitalna informaciona tehnologija 126

·                     - Evropa 30, 220

·                     - Indonezija 5

·                     - Internet - Zbornici 84

·                     - Japan 93

·                     - Javni interes

·                     - Engleska 41

·                     - Nemačka 41

·                     - Međunarodni sporazumi 210

·                     - Sjedinjene Američke Države 30

·                     avtorske pravice 41

 

·                     Bankarsko poslovanje - Leksikoni 142

·                     Bankarstvo

·                     - Leksikoni 142

·                     - Srbija 23

·                     Benizelos, Eleutherios 31

·                     Benizelos, Eleygerios vidi Benizelos, Eleutherios

·                     Benizelos, Eleygerios vidi Benizelos, Eleytherios

·                     Benizelos, Eleytherios - Biografije 101

·                     Bentam, Džeremi 271

·                     Bentham, Jeremy vidi Bentam, Džeremi

·                     Bezbednost - Evropska unija 108

·                     Biblija vidi Sveto pismo

·                     BiH vidi Bosna i Hercegovina

·                     Biomedicinska istraživanja

·                     - Etički aspekt 303

·                     - Međunarodnopravni aspekt 303

·                     Biznis - Englesko-srpski rečnici 34

·                     Bogišić, Valtazar 151

·                     Bolesnici

·                     - Društveni položaj - Srbija - Zbornici 49

·                     - Pravni položaj - Srbija - Zbornici 49

·                     Bosna i Hercegovina - Aneksija 1908 233

·                     Brak - Imovinski odnosi 18

·                     Brand name products - Law and legislation 211

·                     business corporations 187

·                     business law 187

 

·                     communication de masse - concentration - Italie 68

·                     communication de masse - concurrence économique - Italie 68

·                     company law 187

·                     company takeovers 187

·                     competition 187

·                     competitivity 187

·                     Computer programs - Patents 222

·                     Contracts - Germany 131

·                     Copyright infringement - Japan 93

·                     Copyright

·                     - Asia 30

·                     - Europe 30, 220

·                     - European Union countries 220

·                     - Japan 93

·                     - United States 30

·                     Court of Justice of the European Union - Privredna društva - Doktorske disertacije 160

 

·                     Članstvo - Pretpristupna pomoć - Evropska unija 46

·                     Črezvičajni sud vidi Vanredni sudovi

 

·                     Demokratska stranka - Jugoslovensko pitanje - 1919-1946 201

·                     Deutschland 77

·                     - Software

·                     - Computer - Patent - Patentrecht 77

·                     - Patentrecht - Europäische Union - USA - Japan 77

·                     Digitalizacija - Autorska dela 126

·                     Dimitrijević, Dragutin Apis 301

·                     Diplomatija 90, 124

·                     Dokumentarni akreditiv 119

·                     Drugi svetski rat - Bošnjaci - Jugoslavija 9

·                     Drugs - Patents - Brazil 113

·                     Društva kapitala - Stečaj - Uporedno pravo 57

·                     Društvena kriza - Srbija - 20-21v 36

·                     Društveno planiranje - Jugoslavija - 1947-1985 - Zbornici 156

·                     država i pravo vidi Teorija države i prava

·                     Država

·                     - Crkva 43

·                     - Separati 95

·                     državna politika 41

·                     Državni službenici - Disciplinska odgovornost 300

·                     Državno-crkveno pravo 43

·                     Due process of law - Europe 81

 

·                     Đurić, Mihailo 10

 

·                     Ekonomija

·                     - Leksikoni 142

·                     - Srbija - Udžbenici 143

·                     Ekonomska kriza - U svetu 23

·                     Ekonomska politika - Evropska unija 44

·                     Elektronsko bankarstvo - Leksikoni 142

·                     etika 213

·                     Etika 213

·                     Europäische Gemeinschaften 11

·                     Europäisches Patentübereinkommen 80

·                     European Court of Justice vidi Court of Justice of the European Union

·                     Eutanazija 242

·                     EU - Proces stabilizacije i pridruživanja vidi Evropska unija

·                     Evropska unija - Pridruživanje - Srbija - Zbornici 82

·                     Evropski Sud pravde vidi Court of Justice of the European Union

·                     Evropski sud za ljudska prava 21

·                     Experimental use (Patent laws and legislation) 69

 

·                     Falsifikovanje isprave vidi Krivično delo falsifikovanja isprave

·                     Filmska dela - Pravna zaštita 102

·                     filozofija prava 213

·                     Filozofija prava 213

·                     Finansije - Leksikoni 142

·                     Francija 41

 

·                     Globalne sportske organizacije vidi Sportske organizacije

·                     gospodarske družbe 187

·                     gospodarsko pravo 71, 187

·                     Građansko pravo

·                     - Bosna i Hercegovina - Sudska praksa 14, 161

·                     - Jugoslavija - Zakonski propisi 98

·                     - Srbija - Udžbenici 270

·                     Građansko procesno pravo - Parnični postupak - Udžbenici 258

·                     grčka umetnost, antička vidi Umetnost, grčka antička

·                     Grčka - Istorija - 20v 31, 101

·                     Greece 216

·                     - History 216

·                     Grol, Milan 201

·                     Grupa Wyszehradzka 249

·                     - a Unia Europejska - finanse 249

 

·                     Hadžić, Jovan 151

·                     Haški tribunal vidi Međunarodni sud pravde

·                     Helenizam - Zbornici 135

·                     hipoteka 75

·                     History, Ancient 217

·                     History 216

·                     Holokaust - Istoriografija - Jugoslavija 38

·                     Humanitarna pomoć

·                     - Italija - 1915 70

·                     - Srbija - 1915 70

 

·                     Indija 218

·                     Individualno radno pravo - Nemačka 99, 100, 195

·                     Industrial property

·                     - South Asia 197

·                     - Sri Lanka 197

·                     industrijska lastnina 41

·                     Industrijska svojina 41, 81

·                     - Azija 197

·                     - Italija - Sudska praksa 71

·                     - Južna Amerika 79

·                     - Latinska Amerika 163

·                     - Šri Lanka 197

·                     Informbiro - Jugoslavija - 20. v - Istorijska građa 83

·                     Inovacije - Međunarodni dokumenti 298

·                     Intelektualna svojina vidi Pravo intelektualne svojine

·                     Intelektualna svojina 133

·                     Intelektualna svojina 211, 220

·                     - Indonezija 5

·                     - Internet 191

·                     - Zbornici 84

·                     - Kina 66

·                     - Koreja 85

·                     - Medicina - Brazil 113

·                     - Međunarodni sporazumi 113

·                     - Nemačka - Zakoni 1

·                     - Nigerija 219

·                     - Sjedinjene Američke Države 59

·                     - Skandinavija 215

·                     - Slovačka 193

·                     - Tajvan 86

·                     Intellectual property lawyers - United States 59

·                     Intellectual property

·                     - China 66

·                     - Europe 220

·                     - European Union countries 220

·                     - Indonesia 5

·                     - Korea (South) 85

·                     - Nigeria 219

·                     - Slovakia 193

·                     - Taiwan 86

·                     international business 187

·                     international cooperation 187

·                     international law 187

·                     Internet domen - Pravna zaštita 191

·                     - Zbornici 84

·                     Interpersonal communication 120

·                     Istorija države i prava vidi Pravna istorija

·                     Istorija filozofije 223

·                     Italija 71

·                     - Vojna istorija - 1915 70

·                     Izdavačka delatnost - Srbi

·                     - Grčka - 1916-1918 - Bibliografije 147

·                     - Tunis - 1916-1918 - Bibliografije 147

 

·                     Javne nabavke - Evropska unija 178

·                     Javno tužilaštvo - Srbija 198

·                     Jevreji - Progoni - Jugoslavija - 1939-1945 38

·                     Jezik - Tumačenje 120

·                     Jugoslavija

·                     - Istorija - 20. v - Istorijska građa 83

·                     - Političke prilike - 1918-1946 201

·                     - Spoljna politika - 20. v - Istorijska građa 83

·                     - Vojna istorija - 20.v - Istorijska građa 83

 

·                     Kargo osiguranje 119

·                     Katanska buna 1844 - Preki sudovi - Doktorske disertacije 231

·                     Kolektivno radno pravo - Nemačka 99, 100

·                     Koler, Imre Ferenc vidi Koller, Imre Ferencz

·                     Koller, Imre Ferencz 107

·                     Kolonizacija - Vojvodina - 1945-1948 50

·                     Kompjuterski programi 222

·                     Kompjuterski softveri 77

·                     Komunikacija 120

·                     konkurenca 187

·                     konkurenčnost 187

·                     Konzulati - Srbija 124

·                     Korporativno upravljanje - Upravljanje rizicima 235

·                     Kosovsko pitanje - Međunarodna zajednica - 20-21v 36

·                     Kriminalistička obrada - Svedoci - Magistarske teze 202

·                     Kriminalitet - Srbija - Zbornici 103

·                     Krivična dela - Javna uprava - Jugoslavija 302

·                     Krivični postupak

·                     - Dokazi - Magistarske teze 202

·                     - Francuska - Zakoni 61

·                     - Mere za obezbeđenje pristustva okrivljenog 257

·                     - Načela 26

·                     - Srbija 20

·                     Krivični zakonik - Srbija 234

·                     Krivično delo falsifikovanja isprave 91

·                     Krivično delo navođenja i pomaganja u samoubistvu 6

·                     Krivično pravosuđe - Ljudska prava - Zaštita ličnih podataka - Bosna i Hercegovina 37

·                     Krivično pravo - Psihijatrija 48

·                     Krivično pravo 47

·                     Krivično procesno pravo - Srbija 20

·                     Krivično zakonodavstvo - Srbija - Zbornici 103

·                     Kulturna dobra - Međunarodna zaštita 3

·                     Kupoprodaja - Rizici 177

 

·                     Laicitet 43

·                     Law - Europe 207

·                     Lekovi - Patentno pravo 113

·                     Lica obolela od retkih bolesti - Socijalna zaštita 236

·                     Lokalna samouprava - Profesionalizacija 262

 

·                     Ljudska prava vidi Prava čoveka

·                     Ljudska prava vidi Pravo ljudskih prava

·                     Ljudska prava 21

·                     - Međunarodna zaštita 25

·                     - Zaštita - Srbija 194, 198

 

·                     Mala i srednja preduzeća - Patentno pravo - Azija 197

·                     Maloletnici

·                     - Krivične sankcije - Srbija 13

·                     - Krivično pravo 88

·                     Maloletnički zatvor - Srbija 13

·                     Maloletničko krivično pravo 88

·                     Manjine - Međunarodnopravna zaštita 121

·                     - Srbija 157

·                     - Zaštita - Srbija 121

·                     Marija Terezija - Reforme 107

·                     Markenrecht 89

·                     Medicinsko pravo - Patenti - Brazil 113

·                     Medijsko pravo - Srbija 240

·                     mednarodno poslovanje 187

·                     mednarodno pravo 187

·                     mednarodno sodelovanje 187

·                     Međunarodna politika vidi Međunarodni odnosi

·                     Međunarodna trgovina - Imunitet države 51

·                     Međunarodna trgovinska arbitraža - Arbitrabilnost 275

·                     Međunarodne organizacije 154

·                     Međunarodni odnosi 90

·                     - Bezbednost 108

·                     - Irak - Sjedinjene Američke Države 129

·                     - Jugositočna Evropa - 20v - Zbornici 136

·                     - Srbija - 1914-1918 58

·                     Međunarodni sud pravde

·                     - Istorijska građa 226

·                     - Nadležnost 140

·                     Međunarodni terorizam 250

·                     Međunarodno humanitarno pravo 104

·                     Međunarodno krivično pravo - Suđenja - Bosna i Hercegovina 15

·                     Međunarodno pravo 124

·                     - Autorska prava 210

·                     - Teorija prava 196

·                     Međunarodno privatno pravo - Slovenija - Udžbenici 67

·                     Međunarodno ratno pravo 104

·                     Međunarodno upravno pravo 176

·                     MERCOSUR 79

·                     mergers 187

·                     morala 213

·                     mučenje vidi Tortura

 

·                     Nacionalne manjine 157

·                     Načelo zabrane ponovnog suđenja za isto delo 26

·                     Naknada štete - Sudska praksa - Zakoni s komentarom 161

·                     Narkomanija - Srbija 97

·                     Nasilje u porodici

·                     - Krivično zakonodavstvo - Sudska praksa 227

·                     - Policija 132

·                     nekretnine 75

·                     Nemčija 41

·                     Neosnovano obogaćenje - Nemačka 12

·                     Notari - Načelo nepristrasnosti 232

·                     Notarske isprave 232

 

·                     Obavezno zdravstveno osiguranje - Finansiranje - Srbija 111

·                     Obligacioni odnosi

·                     - Crna Gora - 1918-1941 171

·                     - Švajcarska - Zakoni - Komentari 299

·                     Obligaciono pravo 106, 144

·                     - Knjaževina Crna Gora vidi Obligacioni odnosi

·                     - Švajcarska - Zakoni - Komentari 299

·                     Ombudsman vidi Zaštitnik građana

·                     Opšti imovinski zakonik - Crna Gora 171

·                     Osiguranje od autoodgovornosti 252

·                     Osiguranje

·                     - Akcionarska društva 235

·                     - Austrija - Zbornici 266

·                     - Bosna i Hercegovina - Zakoni - Komentari 161

·                     Osnovna norma - Međunarodno pravo 196

·                     Osobe sa invaliditetom - Međunarodnopravna zaštita 105

 

·                     Parlamentarno pravo - Jugozapadni Balkan - Magistarske teze 78

·                     Parnični postupak 258

·                     Patent infringement

·                     - Europe 81

·                     - European Economic Community countries 11

·                     Patent laws and legislation 204

·                     - Europe 297

·                     - South Asia 197

·                     - Sri Lanka 197

·                     Patent licenses 204

·                     Patent medicines - Law and legislation - Brazil 113

·                     Patent suits - Europe 81

·                     Patenti 297

·                     - Evropska unija 11

·                     - Švajcarska 80

·                     Patentno pravo 60, 81, 297

·                     - Eksperimenti 69

·                     - Evropa - Komentari 80

·                     - Evropska unija 11, 77

·                     - Indonezija 5

·                     - Softveri 222

·                     - Šri Lanka 197

·                     - Švajcarska 80

·                     Patentrecht - Schweiz - Kommentar 80

·                     Pedagogija 221

·                     Plutarh - Zakonodavstvo 35

·                     Podatek

·                     - Kraje Unii Europejskiej 249

·                     - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - od 1989 r. 249

·                     Policija - Pravni aspekt 139

·                     Policijsko pravo vidi Policija

·                     Politička moć 35

·                     Politička prava - Ustavnosudska zaštita - Magistarske teze 229

·                     Političke prilike

·                     - Jugositočna Evropa - 17v-20v - Zbornici 136

·                     - Republika Srpska - 2015-2016 - Članci 16

·                     Politika - Zloupotreba 35

·                     Polityka podatkowa - Kraje Unii Europejskiej 249

·                     Pomorsko osiguranje - Načelo obeštećenja 158

·                     Pomorsko pravo - Srbija 96

·                     Popović, Slavoljub - Autobiografija 192

·                     Poslanici - Pravni aspekt - Jugozapadni Balkan - Magistarske teze 78

·                     pozitivno pravo 213

·                     Pragmatics 120

·                     prava čoveka vidi Ljudska prava

·                     Prava čoveka vidi Pravo ljudskih prava

·                     Prava čoveka

·                     - Kršenje 256

·                     - Međunarodna zaštita 256

·                     - Zbornici 155

·                     Prava deteta - Evropska unija - Zbornici 87

·                     Pravna istorija - Srbija - Udžbenici 7

·                     Pravna klinika 170

·                     Pravna norma 271

·                     Pravne norme vidi Pravna norma

·                     Pravni akti - Pisanje 170

·                     Pravni sistem

·                     - EU - Zbornici vidi Pravni sistem

·                     - Evropska unija - Zbornici 245

·                     pravo družb 187

·                     Pravo intelektualne svojine vidi Intelektualna svojina

·                     Pravo intelektualne svojine

·                     - Afrika 89

·                     - Zbornici 2

·                     Pravo konkurencije

·                     - Evropska unija 138

·                     - Zbornici 2

·                     Pravo ljudskih prava - Evropska unija - Zbornici 87

·                     Pravo na poštovanje imovine 25

·                     Pravo na život 242

·                     Pravo unutrašnjih poslova 139

·                     Pravoslavna antropologija 221

·                     Pravoslavna teologija 172

·                     Pravoslavno bogoslovlje vidi Pravoslavna teologija

·                     pravoznanstvo 213

·                     Pravo

·                     - Evropa - Zbornici 207

·                     - Harmonizacija - Evropska unija - Srbija - Zbornici 173

·                     - Istorija 7

·                     - Srbija - Zbornici 82

·                     - usklađivanje - EU vidi Pravo

·                     Preduzetništvo - Pravni aspekt 134

·                     prevzemi podjetij 187

·                     Prirodna dobra - Međunarodna 3

·                     Privatizacija - Postsocijalističke države - Zbornici 241

·                     Privredna društva

·                     - Sanacija - Stečaj 57

·                     - Sloboda kretanja - Evropska unija - Doktorske disertacije 160

·                     Privredni kriminal 247

·                     Privredno pravo - Bosna i Hercegovina - Sudska praksa 14

·                     Profesionalni sportisti - Fudbal 138

·                     Prvi svetski rat 1914-1918 31

·                     - Evropa - Zbornici 136

·                     Prvi svetski rat

·                     - Srbija - 1914-1918 58, 70

·                     - Zbornici 137

 

·                     Rader, Randall R. - Contributions in intellectual property 59

·                     Radni odnosi - Disciplinski postupak 300

·                     Radni odnos - Raskid 109

·                     Radno pravo

·                     - Evropska unija - Zbornici 87

·                     - Nemačka 99, 100, 195

·                     - Srbija - Udžbenici 125

·                     Rat u Iraku 129

·                     Ratna šteta - Jugoslavija - 1941-1945 - Zbornici 206

·                     Razvojna psihologija 221

·                     Registrovana zaloga vidi Zaloga

·                     regulacija 187

·                     regulation 187

·                     Retke bolesti

·                     - Lečenje - Pravna regulativa 236

·                     - Zbornici 49

·                     Rimsko pravo 27, 145

·                     Rimsko pravo - Vežbe 190

·                     Ropstvo - Zabrana 19

·                     Rusija - Istorija 212

 

·                     Saobraćajne nesreće - Naknada štete 252

·                     Saobraćajno pravo - Srbija 96

·                     Sarajevski atentat 1914

·                     - Zbornici 136

·                     - 1914-1918 - Zbornici 137

·                     Sarajevski atentat - Pravni aspekt - 1914 214

·                     Schricker, Gerhard 93

·                     Schweiz 80

·                     Semantics 120

·                     Semantika 120

·                     Sloboda izražavanja 240

·                     sloboda nastanjivanja vidi Privredna društva

·                     Službenici - Lokalna samouprava - Radni odnosi 63

·                     Socijalna zaštita - Srbija 166

·                     sodna praksa 71

·                     sodne odločbe 71

·                     Softveri

·                     - Patenti vidi Kompjuterski softveri

·                     - Zaštita 222

·                     Software protection - Law and legislation 222

·                     Software 77

·                     Solunski proces - 1917 301

·                     Sportske organizacije - Međunarodno-pravni položaj 65

·                     Srbija

·                     - Leksikoni 228

·                     - Politička istorija - 19-20. v. 52

·                     - Političke prilike - 1922 304

·                     - Tranzicija - Zbornici 82

·                     - Ustav 36

·                     - 1914-1918 - Zbornici 137

·                     Srbi - Kulturna istorija

·                     - Ugarska - 1717-1780 vidi Srbi

·                     - Vojvodina (Srbija) - 1769-1779 107

·                     - Stradanja - Bosna i Hercegovina - 1992-1995 15

·                     Srpska teologija u dvadesetom veku - Bibliografije 244

·                     Srpske knjige

·                     - Grčka - 1916-1918 - Bibliografije 147

·                     - Tunis - 1916-1918 - Bibliografije 147

·                     Srpsko pitanje

·                     - Crna Gora - 21v 36

·                     - Kosovo i Metohija - 20-21v 36

·                     - Politički aspekt - 1914-1946 201

·                     Stečajni postupak - Pravni poslovi - Magistarske teze 175

·                     Stečaj - Reorganizacija 57

·                     Stručno usavršavanje - Lokalna samouprava 262

·                     stvarno pravo 75

·                     Sud pravde Evropske unije vidi Court of Justice of the European Union

·                     Sudske takse - Srbija - Zakonski propisi 239

·                     Sudski veštaci - Psihijatri 48

·                     Sveto pismo - Tumačenja 172

·                     Svojina - Transformacija - Postsocijalističke države - Zbornici 241

 

·                     Technology transfer - Law and legislation