DARODAVCI

 

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu najsrdačnije zahvaljuje darodavcima koji su svojim poklonima obogatili njene fondove.

 

 

Oktobar, novembar 2016.

Institucije: Pravni fakultet, sveučilište u Osijeku, Tref Treid , Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, USAID, Libertarijanski klub - LIBEK

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović, doc. dr Ljubinka Kovačević, prof. dr Jovica Trkulja, dr Đorđe Lopičić, prof. dr Dušan Popović, dr Svetlana Mirčov, Dragan Gostović, Duško Medić, prof. dr Vojislav P. Jelić, Goran Đorđević, prof. dr Vladimir Pavić, Zoran Jelić, Marija Bunjevac, Nedeljko Jovančević, prof. dr Zoran Mirković, Mirjana Tadić, Radoica Luburić, Nedžad Bašić, Zoltan Vig, Massimo Foglia, Ljiljana Siber, Vanja Eror, Viktorija Budić, prof. dr Boris Begović

 

Maj, juni, juli, avgust, septembar 2016.

Institucije: Europa-Institut, Saarland University, Saarbrücken, Germany, Institut društvenih nauka, Kopaonička škola prirodnog prava, Pravni fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku, Predsedništvo Republike Srpske, Ustanova za unapređenje ekonomske, naučno-tehničke, kulturne i sportske saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Univerzitetska  biblioteka Svetozar Marković, Fakultet za inženjerski menadžment

Pojedinci:  Prof. dr Sima Avramović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Boris Begović, Milan Belić, prof. dr Milan Blagojević, asist. Filip Bojić, Viktorija Budić, prof. dr Žika Bujuklić, prof. Dr Igor Vuković, Tamara Gajinov, Mihajlo Đorđević, prof. dr Stevan Đorđević, Gorazd Đurović, prof. dr Miloš Živković, prof. dr Tatjana Jevremović-Petrović, prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Aleksandra Jovanović, prof. dr Miodrag Jovanović, prof. dr Nebojša Jovanović, doc. dr Ljubinka Kovačević, prof. dr Marina Komar, prof. dr Budimir Košutić, prof. dr Pietro Lo Iacono, Iva Lučić, prof. dr Dijana Marković Bajalović, prof. dr Gorazd Meško, prof. dr Momir Milojević, prof. dr Božidar Mitrović, dr Dragan Novaković, prof. dr Gordana Pavićević, prof. dr Vladan Petrov, prof. dr Milena Polojac, Danijela Radonić, porodica počivšeg prof. dr Vladana Stankovića, prof. dr Jovica Trkulja, Ricardo Fernandi, Ambassador of the Argentine Republic to the Republic of Serbia, prof. dr Jasminka Hasanbegović, Petar Hinić, članovi našeg tima Air Law Moot Court takmičenja: Tatjana Radivojević Aleksandar Stevanović, Ognjen Mirković i mentor Branislav Radović

 

 

Januar, februar, mart i april 2016.
 

Institucije: Autonomni ženski centar, Dosije studio, Institut društvenih nauka, Narodna biblioteka Srbije, Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Paragraf, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad, Vis Moot tim 2015/16, Udruženje banaka Srbije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Fakultet političkih nauka, Centar Živeti uspravno.
 

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović, dr Žarko Anđelković, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Boris Begović, prof. dr Saša Bovan, dr Čedomir Bogićević, Viktorija Budić, dr Dejan Vukićević, Slavica Grahovac, dr Dušan Dabović, prof. dr Nataša Delić, prof. dr Stevan Đorđević, ass. Uroš Živković, Slađan Zdravković, dr Vladeta Jerotić, prof. dr Aleksandra Jovanović, prof. dr Predrag Jovanović, Mijat Jokanović, Stefan Kovač, doc. dr Ljubinka Kovačević, prof. dr Budimir Košutić, doc. dr Nina Kršljanin, doc. dr Jelena Lepetić, Bora Marković, prof. dr Ratko Marković, Jelena Milunović, prof. dr Zoran Mirković, dr Svetlana Mirčov, prof. dr Časlav Ocić, prof. dr Slobodan Perović, prof. dr Vladan Petrov, Jovan Protić, Zoran Radovanović, Aleksandar Radujko, prof. dr Branislav Ristivojević, Dragan Savić, prof. dr Zoran Stojanović, prof. Dr. jur. Dres. h. c. Joseph Straus, prof. dr Damjan Tatić, Ilija Todorić, prof. dr Jovica Trkulja, Prof. dr Genc Trnavci, prof. dr Jasminka Hasanbegović, ambassador of India in Belgrade Narinder Chauhan, prof. dr Kosta Čavoški, Jovan Šarac, prof. dr Bogoljub Šijaković, prof. dr Milan Škulić.
 

Naša biblioteka je poklonila publikacije: Narodnoj biblioteci Srbije, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.
 

 

 

Oktobar, novembar i decembar 2015.


Institucije: Aktiv brigadira studenata Pravnog fakulteta; Ambasada Republike Turske u Beogradu; Institut za uporedno pravo; Muzej žrtava genocida; Narodna biblioteka Srbije; Srpska akademija nauka i umetnosti; Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske; Udruženje za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Ustavni sud Bosne i Hercegovine; Ustavni sud Republike Srbije; Ustavni sud Republike Hrvatske; Fakultet političkih nauka.


Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; Aleksandar Andrić; doc. dr Mihael Antolović; prof. dr Danilo Basta; asist. Filip Bojić; Đorđe Vesić; prof. dr Zoran Gudović; dr Veljko M. Delibašić; prof. dr Jovan B. Dušanić; prof. dr Stevan Đorđević; dr Ivan Janković; doc. dr Tatjana Jevremović-Petrović; Danica Jovanović; prof. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Ivana Krstić; doc. dr Nina Kršljanin; Ivana Marić; dr Mileta Marković; prof. dr Momir Milojević; Velizar Mirčov; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Vladan Petrov; Jelena Popov; Cecilija Prela, (diplomu Pravnog fakulteta u Beogradu oca Boža); prof. dr Branko Radulović; doc. dr Emir Ćorović; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Edin Šarčević; prof. dr Milan Škulić.


Naša biblioteka je poklonila publikacije: Narodnoj biblioteci Srbije; Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Hramu knjige i putovanja.

 

April, maj, juni, juli, avgust i septembra 2015.

Institucije: Advokatska komora Vojvodine;  Ambasada Republike Turske;  GTZ  (Nemačka organizacija za tehničku saradnju);  Grafolik;  Dosije studio; Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije; Institut društvenih nauka, Beograd; Institut za međunarodnu politiku i privredu; Intergovernmental Panel on Climate Change; Ministarstvo finansija Republike Srbije; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Nišu; Pravni fakultet Univerziteta Union; Republički zavod za statistiku; Republički odbor Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije; Srpska akademija nauka i umetnosti; Univerzitet u Beogradu - Informativni centar; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, Odeljenje za sociologiju; Fond za humanitarno pravo.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; Aleksandar Andrić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; prof. dr Milan Blagojević; Milan Božinović, asist. Filip Bojić; Miljko Valjarević; doc. dr Zoran Vasiljević; prof. dr Mirko Vasiljević; Ljiljana Davidović; prof. dr Tomas Davulis, Vilnius University, Faculty of Law, Lithuania; dr Tomislav Danilović; prof. dr Đorđe Ignjatović; prof. dr Miroljub Jevtić; porodica počivšeg profesora Mihaila Jezdića; doc. dr Tatjana Jevremović-Petrović; prof. dr Miodrag Jovanović; Dušan D. Kanazir; prof. dr Ljubica Kandić; dr Tatjana Kandić; prof. dr Vinko Kandžija; Miljkan Karličić; doc. dr Ljubinka Kovačević; dr Rajko Kosanović, prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Milenko Kreća; prof. dr Miroljub Labus; porodica počivšeg prof. dr Ljubiše Lazarevića;  prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; dr Mileta Marković; prof. dr Momir Milojević; Velizar Mirčov; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Zorica Mršević; prof. dr Slaviša Orlović; dr Sanja Paunović; dr Konstantin Polovčenko; prof. dr Dejan Popović; Jovana Pujčić; prof. dr Branko Radulović; prof. dr Božidar Raičević; Verica Rajačić; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Dragor Hiber; prof. dr Milan Škulić.

Naša biblioteka je poklonila publikacije: Narodnoj biblioteci Srbije; Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu;  Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu; Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu; Hramu knjige i putovanja; Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu.

 

Decembar 2014. i januar, februar i mart 2015.


Institucije:
Gradska biblioteka, Vršac; Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Čačak; Grafolik doo; Ministarstvo unutrašnjih poslova; Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet u Nišu; Zaštitnik građana Republike Srbije; SEELS, South East European Law School; Srpska akademija nauka i umetnosti; Transparentnost Srbija; Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Filozofski fakultet u Novom Sadu; Centar za javno pravo, Sanski Most.

 

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; dr Žarko Anđelković; prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; porodica Broćić; prof. dr Mirko Vasiljević; doc. dr Vladimir Vuletić; Svetlana Gošović; prof. dr Tomas Davulis, Vilnius University, Faculty of Law, Lithuania; prof. dr Dejan Đurđević; Marija Ercegović; doc. dr Miloš Živković; prof. dr Miroljub Jevtić; Mirjana Ješić; prof. dr Nebojša Jovanović; prof. dr Vladan Jončić; prof. dr Vinko Kandžija; doc. dr Ljubinka Kovačević; asist. dr Nina Kršljanin; dr Marinko Lolić; dr Đorđe Lopičić; dr Mila Medigović Stefanović; Miloš Meljanac; prof. dr Zoran Mirković; Maša Mišković; prof. dr Zorica Mršević; prof. dr Slobodan Perović; prof. dr Vladan Petrov; Dejan Pilipović; Vladimir Popović; prof. dr Dragoljub Popović; prof. dr Boško S. Prokić; prof. dr Vuk Radović; Aleksandar Radujko; prof. dr Božidar Raičević; dr Živorad Rašević; dr Stefanie Ricarda Roos; prof. dr Petar Simonetti; doc. dr Bojan Spaić; prof. dr Zoran Stojanović; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Jasminka Hasanbegović; doc. dr Zoran Čvorović; prof. dr Uroš Šuvaković.

 

Naša biblioteka je poklonila publikacije: Narodnoj biblioteci Srbije; Pravnom fakultetu u Kragujevcu; Pravnom fakultetu u Novom Sadu; Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske; Viktoru Laziću za Hram knjige i putovanja; Univerzitetskoj biblioteci u Kragujevcu.
 

 

Juli, avgust, septembar, oktobar i novembar 2014.

Institucije: Institut društvenih nauka; Institut za političke studije; Kancelarija za ljudska i manjinska prava; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta Union; Profisistem, Smederevo; Tref treid; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Udruženje Jasenovac, Donja Gradina; Udruženje ratnih i mirnodopskih vojnih invalida Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Fakultet bezbednosti; Fond za humanitarno pravo.

 

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; prof. dr Slobodan Antonić; prof. dr Ilija Babić; dr Safet Bandžović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; prof. dr Milan Blagojević; asist. Filip Bojić; Miljko Valjarević; prof. dr Slaviša Vuković; Ljubiša D. Vučetić; dr Veljko M. Delibašić; doc. dr Tatjana Jevremović Petrović; prof. dr Miodrag Jovanović; doc. dr Ljubinka Kovačević; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Boris Krivokapić; prof. emeritus Šefko Kurtović; prof. dr Jelena Lopičić Jančić; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Zorica Mršević; prof. dr Ranko Orlić; Šime I. Oštrić; doc. dr Tanasije Marinković; prof. dr Tamara Milenković Kerković; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Zoran Mirković; dr Svetlana Mirčov; mr Žarko Paunović; prof. dr Vladan Petrov; Zorica Petrović; Jasenka Senja Petrujkić; Boriša Radovanović; prof. dr Vuk Radović; dr Vladan Stanković; Simo S. Stokić; prof. dr Borjanka Trajković; prof. dr Jovica Trkulja; Emina Ćirić; prof. dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Bogoljub Šijaković.

 

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu; Biblioteci Pravnog fakulteta u Osijeku; Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu, Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, Viktoru Laziću za Hram knjige i putovanja.

 

 

April, maj i juni 2014.

Institucije: GTZ (German Organisation for Technical Cooperatin/Nemačka organizacija za tehničku saradnju); Dosije studio; Institut za uporedno pravo; Intermex; Poverenik za zaštitu građana; Pravni fakultet u Osijeku; Pravni fakultet Univerziteta Union; Praxis; Savet Evrope; Udruženje za pravo osiguranja Srbije; Udruženje pravnika Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Universitas Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata; Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju-FEFA, Helsinški odbor za ljudska prava.

 

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; dr Safet Bandžović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Lidija Basta Fleiner; prof. dr Boris Begović; prof. dr Dragan Bolanča; Mirjana Vračar; prof. dr Igor Vuković; doc. dr Davor Derenčinović; dr Momčilo Diklić; doc. dr Mirjana Drenovak; prof. dr Nebojša Žarković; prof. dr Đorđe Ignjatović; prof. dr Miroljub Jevtić; Živadin Jovanović; doc. dr Ljubinka Kovačević; Dragoslava Koprivica; dr Đorđe Lopičić; Slađana R. Lukić; Dejan Milenković; O. V. Milьčakova; prof. dr Momir Milojević; doc. dr Bojan Milosavljevići; prof. dr Zoran Mirković; dr Svetlana Mirčov; dr Miloš Nemanjić; prof. dr Dušan Popović; Galina Ranđelović; Dubravka Savić; porodica Sulejmanov; Goran Trailović; dr Darko Trifunović; Jovan Ubavić; dr Branislav Fatić; Rikardo F. Fernandes, ambasador Republike Argentine u Srbiji.

 

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu; Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Osijeku; Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu, Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, Viktoru Laziću za Hram knjige i putovanja.

 

 

Januar, februar i mart 2014.  

Institucije: Beogradski forum za svet ravnopravnih; Društvo sudija Srbije; Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Narodna biblioteka Srbije; Organization for Security and Co-operation in Europe (OEBS); Praven fakultet Justinijan Prvi u Skoplju; Pravni fakultet u Kragujevcu; Srpska akademija nauka i umetnosti; Tref treid; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; dr Žarko Anđelković; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; prof. dr Milan Blagojević; dr Veljko M. Delibašić; Đuro Zatezalo; prof. dr Goran Ilić; dr Ivan Janković, dr Tatjana Jevremović Petrović; prof. dr Aleksandra Jovanović; prof. dr Miodrag Jovanović; Vladimir Leposavić; prof. dr Stevan Lilić; prof. dr Ratko Marković; prof. dr Zlatan Meškić; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Zoran Mirković; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Dragan Mitrović; dr Miloš Nemanjić; prof. dr Nikola F. Pavković; asist. Marko Perović; prof. dr Vladan Petrov; Aleksandra Petrović; Vladimir Radovanov; prof. dr Zoran Stojanović; Milutin G. Stojanović; Dijana Subotički; prof. dr Jovica Trkulja; Jovan Ubavić; dr Branislav Fatić; Milena Cibin; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Ljubomir Čimburović; prof. dr Bogoljub Šijaković; prof. dr Milan Škulić; prof. dr Željko Škuljević; Milojica Šutović.

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, Viktoru Laziću za Hram knjige i putovanja, Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu; Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu.

 

Oktobar, novembar i  decembar 2013.  

Institucije:  Narodna biblioteka Srbije; Savez Srba u Rumuniji; Univerzitetska biblioteka Svetozara Marković; Fakultet političkih nauka, Beograd; Centar za javno pravo, Sarajevo.

Pojedinci:  prof. dr Sima Avramović: Nikola Aleksić; prof. dr Slobodan Antonić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris  Begović; dr Čedomir Bogićević; doc. dr Vladimir Vuletić; Moma Glavinić; Ljiljana Davidović; prof. dr Jovan B. Dušanić;  doc.  dr Aleksandar B. Ivanović; prof. dr Miodrag Jovanović; Mihael M. Jurman; prof. dr Marija Karanikić-Mirić; doc. dr Ljubinka Kovačević; dr Đorđe Lopičić; Slađana Lukić; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Zoran Mirković; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Milovan Mitrović; Natko Nemec; prof. dr Marko Pavlović; prof. dr Vladan Petrov; prof. dr Dušan Popović; prof. dr Mirjana Todorović; prof. dr Jovica Trkulja; Jovan Ubavić; Marko Ubavić; dr Branislav Fatić; prof dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Milan Škulić.

Naša Biblioteka je poklonila publikacije svim članovima Društva bibliotekara pravnih i srodnih  biblioteka Jugoistočne Evrope za njivove biblioteke:  Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu, Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Mostaru, Biblioteci Pravnog fakulteta u Osijeku, Biblioteci Pravnog fakulteta u Zagrebu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Podgorici, Biblioteci Pravnog fakulteta u Banjoj Luci,   Biblioteci Tužilaštva Bosne i Hercegovine, Biblioteci Suda Bosne i hercegovine, Biblioteci Ustavnog suda Bosne i Hecegovine, kao i  Narodnoj biblioteci Srbije i Hramu knjige i putovanja Viktora Lazića.

 

Мaj, juni, juli, avgust i septembar 2013.  

Institucije: Ekonomski fakultet u Kragujevcu; Zadužbina Andrejević; Narodna biblioteka Srbije; Paragraf; Udruženje za međunarodno krivično pravo; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Harmonius.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; Srboljub Atanasijević; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Miljko Valjarević; prof. dr Mirko Vasiljević; prof. dr Dragica Vujadinović; dr Sreten M. Vuković; Miladin Dabić; Ljiljana Davidović; prof. dr Miroljub Jevtić; asist. mr Irina Kovačević; doc. dr Ljubinka Kovačević; asist. mr Nina Kršljanin; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; dr Darko Marinković; prof. dr Ratko Marković; dr Mila Medigović-Stefanović; prof. dr Momir Milojević; Bogdan Milošević; prof. dr Zoran Mirković; Velizar Mirčov; dr Svetlana Mirčov; Tamara Momirov; Marko Novaković; Blažo M. Radović; prof. dr Miodrag Ranković; prof. dr Vladislav B. Sotirović; prof. dr Milorad Todorović; prof. dr Jovica Trkulja; Jovan Ubavić; dr Branislav Fatić.

Naša Biblioteka je poklonila publikacije Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Narodnoj biblioteci Srbije, Hramu knjige i putovanja Viktora Lazića.

 

 

Februar, mart i april 2013.  

Institucije: Arhiv Jugoslavije; GTZ  (German Organisation for Technical Cooperatin); Istorijski institut u Beogradu; Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije; Narodna biblioteka Srbije; Narodni muzej u Požarevcu; Pravni fakultet u Kosovskoj Mitrovici; South East European Law School; Srpsko sociološko društvo; Udruženje za pravo osiguranja Srbije; Univerziteska biblioteka Svetozar Marković; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; Fond za humanitarno pravo.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; Snežana i Stanimir Atanacković; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Saša Bovan; prof. dr Boris Begović; doc. dr Igor Vuković; prof. dr Željko Vučković; Svetlana Gošović; doc. dr Miloš Živković; dr Momčilo Isić; doc. dr Ljubinka Kovačević; prof. dr Stevan Lilić; dr Jelena  Lopičić-Jančić; dr Vladimir Marić; Boro Marković; Miloš Marković; prof. dr Ratko Marković; Miloš Meljanac; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Milovan Mitrović; ma Stojan Mićović; prof. dr Marko Pavlović; Zorica Petrović; doc. dr Vuk Radović; Katarina Rašić Mihajlović; dr Vladislav B. Sotirović; doc. dr Vojislav Stanimirović; Simo S. Stokić; dr Nataša Tanjević; Marko St. Tasić; prof. dr Jovica Trkulja; Marko Ubavić; dr. dr. h. c. mult. Bernd Schünemann. 

Naša Biblioteka je poklonila publikacije:  Hramu knjige i putovanja Viktora Lazića,  Gradskoj biblioteci u Kraljevu, Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu,  Fakultetu za evropske pravno političke studije u Novom Sadu.

 

 

Novembar, decembar 2012.  i januar 2013.

Institucije:  Autorska agencija;  Institut društvenih nauka; Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Jevrejski istorijski muzej u Beogradu;  Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu;  Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu; Savez jevrejskih opština Srbije; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za sociologiju; Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo.

Pojedinci:  prof. dr Sima Avramović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; prof. dr Vesna Besarović; Tatjana Delić; doc. dr Milena Đorđević; doc. dr Mirela Župan; prof. dr Đorđe Ignjatović; doc. dr Tatjana Jevremović-Petrović; prof. dr Nebojša Jovanović; Miloš Jončić; dr Vesna Klajn Tatić; dr Saša Kristić; Viktor Lazić; dr Đorđe Lopičić; doc. dr Tanasije Marinković; Boro Marković; doc. dr Goran Marković; doc. dr  Bojan  Milisavljević; prof. dr Momir Milojević; Ljubica Milutinović; prof. dr Ljubiša Nikolić; dr Negoslav P. Ostojić; prof. dr Marko Pavlović; doc. dr Vladan Petrov; doc. dr Dušan Popović; doc. dr Vuk Radović; doc. dr Radosav Risimović; dr Branislav Ristivojević; asist. mr  Bojan  Spaić; dr Mila Stefanović; Simo S. Stokić; prof. dr Svatislav Taboroši; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Milan Škulić.

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Pravnom fakultetu u Kragujevcu; Pravnom fakultetu u Nišu, Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu; Viktoru  Laziću za Hram knjige i putovanja

 

 

Septembar i oktobar 2012.

Institucije: Arhiv Jugoslavije, Zaštitnik građana Republike Srbije, Matica srpska, Narodna biblioteka Srbije, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Pravni fakultet Justinijan Prvi  u Skoplju, Pravni fakultet u Novom Sadu, Tref treid, Udruženje banaka Srbije, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović, prof. dr Ilija Babić, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Žika Bujuklić, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Radovan D. Vukadinović, doc. dr Miloš Živković, doc. dr Marija Karanikić-Mirić, Milena Lazić, prof. dr Stevan Lilić, doc. dr Velisav Marković, prof. dr Dobrosav Milovanović, prof. dr Zoran Mirković, Gordana Mihailović, dr Sreto Nogo, Milan Trešnjić, prof. dr Jovica Trkulja, dr Aleksandar Fatić.    

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Biblioteci Narodne skupštine, Viktoru Laziću za Hram knjige i putovanja, Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Biblioteci Pravnog fakulteta u  Kragujevcu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Mostaru, Ustavnom sudu u Sarajevu i Centru za ljudska prava u Sarajevu.

 

 

April, maj, juni i juli 2012.

Institucije: Ambasada Švajcarske u Srbiji; Arhiv Jugoslavije; Gerontološko društvo Srbije; Zavičajni muzej u Vrnjačkoj Banji; Institut društvenih  nauka, Casa Editrice  Jovene, Napoli, Narodna  biblioteka  Srbije; Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest; Pravni fakultet Univerziteta Union; Fakultet političkih nauka; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; Jelena Angelovski; prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Nevenka Bogojević-Gluščević ; prof. dr Žika Bujuklić; prof. dr Mirko Vasiljević; Marko Veković; prof. dr Vildana Vranj; prof. dr Dragica Vujadinović; Miodrag Danić; Ljiljana Davidović; dr Momčilo Diklić; doc. dr Ana Dimiškovska; prof. dr Marko Đurđević; dr Tadija Ivanović; Radomir Jergić; prof. dr Aleksandra Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; dr Rajko Kosanović; prof. dr Budimir Košutić; asist. mr Nina Kršljanin; Milena Lazić; dr Đorđe Lopičić; Miloš Meljanac; dr Milorad Milovanović; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Vladimir Pavić; mr Sanja Paunović; Slavoljub Đera Petrović; doc dr Vuk Radović; Peđa Radosavljević; prof. dr Hajrija Sijerčić-Čolić; doc. dr Vladislav Sotirović; doc. dr Vojislav Stanimirović, prof. dr Zoran Stojanović; porodica počivšeg prof. dr Obrada Stanojevića; prof. dr Jovica Trkulja.

Biblioteka svim darodavcima najsrdačnije zahvaljuje na poklonjenim publikacijama.

Naša Biblioteka je poklnila publikacije: Fakultetu politiičkih nauka,  Pravnom fakultetu u Kragujevcu i Pravnom fakultetu u Novom Sadu.

 

Januar, februar i mart  2012.

Institucije: Advokatska komora Srbije; Narodna biblioteka Srbije; Nippon Foundation; Pravni fakultet u Lucernu; Praxis; Udruženje građana Sloboda; Fakultet bezbednosti; Fondacija Heinrich Böll, Regionalna kancelarija za Jugoistočnu Evropu u Beogradu.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; asist. prof. dr Nada Bakić; prof. dr Danilo Basta; Branislav Božović; prof. dr Mirko Vasiljević; Miladin Vilotić;Nada Vukićević; mr Svetislav R. Vuković; doc. dr  Vladimir  Vuletić; doc. dr Goran Dajović; dr Ljiljana Dapčević-Marković; prof. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Milenko Kreća; Viktor Lazić; prof. dr Stevan Lilić; dr Jelena Lopičić-Jančić; Aleksandar Marković; asist. mr Ivana Marković; prof. dr Ratko Marković; Natko Nemec; prof. dr  Vukašin Pavlović; Nada Petrović, asist. dr Mirjana Radović; prof. dr Branko Rakić; asis. mr Nikola Selaković; doc. dr Vladislav Sotirović; prof. dr Zoran Stojanović; Milutin Stojanović; prof. dr Jovica Trkulja; Jovan Ćulibrk; Jovan Ubavić; prof. dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Milan Škulić.

Naša biblioteka je poklonila publikacije: Hramu knjige i putovanja Viktora Lazića, Gradskoj biblioteci u Kraljevu i  Zavičajnom muzeju u Vrnjačkoj Banji.

 

Septembar, oktobar, novembar i decembar 2011. 

Institucije: Elektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd; Institut za uporedno pravo; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta Union; Rekonstrukcija Ženski fond; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković. 

Pojedinci: Milan Avramović; prof. dr Žarko Anđelković; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; mr Luka Breneselović; Emina Brzaković; prof. dr Mirko Vasiljević; dr Dušan Vrekić; Jelena Vukša; Ljiljana Eror; prof. dr Miodrag Zečević; prof. dr Goran Ilić; dr Vojislav Jović; Mihael Miša Jurman; mr Nikola Knežević; dr Rajko Kosanović; prof. dr Budimir Košutić; Obrad Kujović; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; mr Milana M. Ljubićić; Ivana Marić; Boro Marković; prof. dr Duško Medić; porodica počivšeg Žarka Milatovića; Nedeljko Milijević; prof. dr Momir Milojević; doc. dr Igor Milinković; prof. dr Goran Milošević; dr Aleksandar Momirov; prof. dr Zorica Mršević; prof. dr Časlav Ocić; prof. dr Vladimir Pavić; prof. dr Nikola Pavković; dr Miroslav Paunović; mr Sonja Paunović; dr Miroslav Svirčević, asist. mr Bojan Spaić; doc. dr Vojislav Stanimirović; Ivana Topalov-Paunović; prof. dr Jovica Trkulja; Mira Čatipović; prof. dr Kosta Čavoški.    

Naša biblioteka je poklonila veliki broj publikacija Biblioteci Pravnog fakulteta u Nišu, Biblioteci Pravnog fakulteta u Sarajevu i Tužilaštvu u Sarajevu. 

 

April, maj, jun, jul i avgust 2011.  

Institucije: Arhiv Srbije; Društvo za antičke studije; Istorijski arhiv u Pančevu; Narodna biblioteka Srbije; Potenza group int; Pravni fakultet Univerziteta Union; Sellier, European law publishers; Srpska akademija nauka i umetnosti; TransConflict Serbia; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Ustavni sud Republike Srbije; Fakultet političkih nauka.

Pojedinci:prof. dr Danilo Basta: prof. dr Boris Begović; doc. dr Milan Blagojević; asist. Filip Bojić; prof. dr Gordana Buzarovska; prof. dr Mirko Vasiljević; doc. dr Vladimir Vuletić; Vladimir Vučinić; porodica Gošović; dr Momčilo Drašković; asist. mr Milena Đorđević; Ljiljana Eror; doc. dr Miloš Živković; asist. mr Ljubinka Kovačević; dr Rajko Kosanović; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Herbert Kronke, dr Christoph Liebscher; prof. dr Ksenija Maricki Gađanski; Mileta Marković;Dobrivoje Milojević; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Dragan Mitrović; dr Miloš Nemanjić; Milan Pavlović, Tref terid; Ivana Pajić; mr Sonja Paunović; doc. dr Vladan Petrov; prof. dr Snežana Petrović; prof. dr Milena Polojac; prof. dr Miodrag N.Simović; doc. dr Vladimir M. Simović; dr Slavenko Terzić; Mladen Tišma; prof. dr Jovica Trkulja; doc. dr Aleksandra Čavoški; Ljubomir Čimburović; prof. dr Vladimir Čolović.

Naša Biblioteka je poklonila publikacije: Fakultetu političkih nauka; Univerzitetskij biblioteci u Kragujevcu; Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu; Kriminalističko-policijskoj akademija

 

 

Januar, februar i mart 2011.  

Institucije: Akademija  nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka; Narodna biblioteka Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad; Fond Slobodan Jovanović; Fondacija Centar za javno pravo, Sarajevo.

Pojedinci: Žarko Anđelković; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Emina Brzaković; prof. dr Žika Bujuklić; prof. dr Mirko Vasiljević; dr Marius Văcărelu; prof. dr Dragica Vujadinović; mr Svetislav R. Vuković; dr Ljubica M. Zjalić; prof. dr Stevan Lilić; Hrvoje Magazinović; prof. dr Momir Milojević; dr Vojislav Simić; doc. dr Vojislav Stanimirović; prof. Dr Jovica Trkulja; doc. dr Aleksandra Čavoški.

Našim poklonima obogatili smo biblioteke: Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Pravnog fakulteta u Zenici; Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, manastira Žiče; Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom  Sadu.

 

 

Novembar i decembar 2010.

Institucije: Narodna biblioteka Srbije; Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), Kancelarija za pravnu reformu; Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju; Facultatea de drept şi ştiinte administrative.

Pojedinci: Asist. dr Dragutin Avramović; prof. dr Sima Avramović; dr Nada Bakić; asist. Filip Bojić; prof. dr Žika Bujuklić; Miljko Valjarević; prof. dr Mirko Vasiljević; asist. Mirjana Drenovak Ivanović; prof. dr Jovan B. Dušanić; Prof. dr Predrag Jovanović; dr Ivan Joksić; dr Djurica Krstić; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; prof. dr Branko Lubarda; dr Gojko Malović; doc. dr Darko Marinković; doktorand Marko Milenković; prof. dr Momir Milojević; počivši Bogdan Lj. Popović; doc. dr Milan Počuča; doc. dr Vuk Radović; prof. dr Zoran Stojanović; Mladen Tišma; asist. Vuk Cucić.

Naši pokloni: Pravnom fakultetu u Kragujevcu; Osnovnoj školi "Jelena Ćetković" u Beogradu; Osmoj gimnaziji u Beogradu.

 

 

Septembar i oktobar 2010.

Institucije: Arhiv Srbije i  Crne Gore; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta Union; Ustavni sud Republike Srbije.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; Luka Breneselović; prof. dr Žika Bujuklić; prof. dr Vladimir V. Veković; Dragoljub Vujović; Vanja Eror; asist. dr Miloš Živković; prof. dr Đorđe Ignjatović; doc. dr Tatjana Jevremović-Petrović; prof. dr Budimir Košutić; Nebojša Krstić; dr Đorđe Lopičić; asist. mr Maja Lukić; Boro Marković; mr Marko Milenković; prof. dr Momor Milojević; Milica Nenadić; Milica Mima Ružičić-Novković; Nenad Spasojević; doc. dr Slobodan Stanišić; prof. dr Obrad Stanojević; Ljubica Tešanović; Mladen Tišma; prof. dr Jovica Trkulja; prof dr Kosta Čavoški.

Biblioteka svim darodavcima najsrdačnije zahvaljuje na poklonjenim publikacijama.

Naši   Biblioteka je poklonila publikacije: Akademija nauka Bosne i Hercegocine; Fakultetu za evropske pravno političke studije Novi Sad – Sremska Kamenica; Pravnom fakultetu u Banja Luci; Pravnom fakultetu u Istočnom Sarajevu; Pravnom fakultetu u Kragujevcu; Pravnom fakultetu u Novom Sadu; Pravnom fakultetu Univerziteta Union.

 

 

April, maj, juni, juli i avgust  2010. godine

Institucije: Beogradski forum za svet ravnopravnih; Ekonom : East Media Groups; Intermex; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Pravni fakultet Univerziteta Union; Udruženje za međunarodno krivično pravo; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Udruženje pravnika Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu; Fond dr Zoran Đinđić; Fond za humanitarno pravo; Centar za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu; Centar za obrazovne politike.

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Filip Bojić; prof. dr Mirko Vasiljević; Divna Vujasinović-Dučić; mr Svetislav Vuković; asist. mr Milena Đorđević; prof. dr Olivera Vučić; asist. dr Miloš Živković; dr Zoran Jelić; prof dr Aleksandra Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; Mihael Jurman Miša; Tomica Kerčulj; dr Rajko Kosanović; mr Saša Kristić; dr Đorđe Lopičić; doc. dr Bojan Milisavljević; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; Kaliopa Mladenović; Dragutin Nenezić; mr Svetozar R. Nikitović; doc. dr Vlada Pavić; Milan Pavlović, Tref treid; mr Sonja Paunović; doc. dr Vladan Petrov; Zoran Rambosek; Milan Sablić, sin počivšeg profesora Branka Sablića; Vladana i Vladislav Ž. Stanković; prof. dr Mirjana Stefanovski; doc. dr Snežana R. Stojanović; prof. dr Svetislav Taboroši; prof. dr Jovica Trkulja; Njegovo Preosveštenstvo Episkop dalmatinski  Gospodin Fotije; prof. dr Kosta Čavoški.

Naša Biblioteka je poklonila Domu za invilalidna lica i Pravnom fakultetu Univerziteta u Mostaru veći broj publikacija.

 

Januar, februar i mart 2010. godine

Institucije: Ambasada Finske; Banja Luka koledž; Ministarstvo finansija, Poreska uprava, Biblioteka; Misija OEBS-a u Beogradu; Narodna biblioteka Srbije; Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), Kancelarija za pravnu reformu; Okružni sud u Nišu; Pravni fakultet u Nišu; Pravni fakultet Univerziteta Union; Universitatea de Vest din Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinte Administraţive; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Filozofski fakultet u Beogradu.

Pojedinci: Prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Miljko Valjarević; prof. dr Mirko Vasiljević; Dragoslav Veljković; Jelena Vukša; Veljko Guberina; doc. dr Dejan Đurđević; dr Rajko Đurić; asist. mr Miloš Živković; Mina Zirojević; doc. dr Tatjana Jevremović-Petrović; prof. dr Miroljub Jevtić, prof. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; prof. dr Predrag Jovanović; doc. dr Marija Karanikić Mirić; Tomica Kerčulj; asist. mr Ljubinka Kovačević; doc. dr Ivana Krstić; dr Đorđe Lopičić; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Milovan Mitrović; Radiša Prokić; dr Dubravka Stajić; prof. dr Radoslav Stojanović; prof. dr Jovica Trkulja; dr Aleksandar Fatić; Vojin Hadživasiljević; prof dr Kosta Čavoški; prof. dr Vladimir Čolović; prof. dr Bogoljub Šijaković.

Naša Biblioteka je poklonila Fakultetu za evropske pravno političke studije u Novom Sad – Sremskoj Kamenici 180; Fakultet pravnih nauka u Podgorica 150; Univerzitetu privredna akademija, Pravnom fakultetu u Novom Sadu 80 publikacija.

 

 

Oktobar, novembar i decembar 2009

Institucije: Beogradski krug; Institut za međunarodnu politiku i privredu; Kanadski projekat za reformu pravosuđa u Srbiji; Narodna biblioteka Srbije; Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ); Matica srpska; Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Srbiji; Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Univerzitet u Beogradu; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Odsek za istoriju; Fondacija Heinrich Böl; Hrvatska nacionalna i sveučilišna knjižnica; Hrvatski pravni centar.

Pojedinci:  Dobrilo Aranitović; doc. dr Sanja Barić; Luka  Breneselović; Radmila Bukurov; prof. dr Mirko Vasiljević; Miladin Vilotić; prof. dr Dragica  Vujadinović; mr Svetislav Vuković; prof. dr Michael Geistlinger; doc. dr Velizar Golubović; Ljiljana Davidović; Dušan Đorđević Mileusnić; asist. mr Milena Đorđević; prof. dr Stevan Đorđević; doc. dr Dejan Đurđević; prof. dr Goran Ilić; prof. dr Nebojša Jovanović; dr Goran Ž. Komar; prof. dr Stevan Lilić; prof. dr Branko Lubarda; dr Mileta Marković; prof. dr Ratko Marković; prof. dr Momir Milojević; Đorđe D. Pavlović; Milan Pavlović, Tref treid; prof. dr Gordana Pavićević Vukašinović; porodica počivšeg prof. dr Milana Paunovića; doc. dr Vladan Petrov; protojerej-stavrofor, prof. dr Radomir V. Popović; prof. dr Aleksandar Praščević; prof. dr Svetozar Radišić; Milan Radulović; Mirela Rožajac-Zulčić; dr Miroslav Svirčević; prof. dr Zoran Stojanović; prof. dr Jovica Trkulja; dr Branislav Fatić; prof. dr Marinka Cetinić; doc. dr Aleksandra Čavoški; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Milan Škulić; mr Dragan Štavljanin.

Naša biblioteka je poklonila Pravnom fakultetu u Kragujevcu 170,  Pravnom fakultetu u Banja Luci  100 i Fakultetu političkih nauka 80 knjiga.

 

Juni, juli, avgust i septembar 2009.

Institucije: Narodna biblioteka Srbije; Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Signature Publishing; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Ustavni sud Republike Srbije; Fakultet političkih nauka, Beograd; Curriculum Resource Centre.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; prof. dr Esbergon O. Alauhanov; prof. dr Miloš Babić; Pavle Bakić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Mirko Vasiljević; prof. dr Dragica Vujadinović; prof. dr Simeon Gelevski; doc. dr Aleksandar Gordić; asist. mr Miloš Živković; prof. dr Aleksandar Jakšić; Mihael Jurman; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; prof. dr Ivanka Marković; prof. dr Ratko Marković; prof. dr Momir Milojević; Olga Naumović; Milan Pavlović, Tref treid; prof. dr Slobodan Perović; Oliver Potežica; dr Dimitrije Prodanović; mr Zdravka Radulović; dr Dubravka Stajić; prof. dr Jovica Trkulja.

Naša biblioteka je poklonila Fakultetu političkih nauka, 9 publikacija; Ministarstvu unutrašnjih poslova, Sektoru finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova, Upravi za stručno obrazovanje, osposobljavanje, usavršavanje i nauku 60 publikacija; Narodnoj biblioteci Srbije 30 publikacija; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 100 publikacija.

 

 

Mart, april i maj 2009.

 

Institucije: Beogradski centar za ljudska prava; Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu; The English book; Institut za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu; Narodna biblioteka Srbije; Praven fakultet Justinijan Prvi u Skoplju; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pravni fakultet u Nišu; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; UNDP (United Nations Development Programme); Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu; Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji.

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Luka  Breneselović, prof. dr Mirko Vasiljević; Bogoljub Vuković; mr Svetislav Vuković; doc. dr Nataša Delić; prof. dr Stevan Đorđević; doc. dr Dejan Đurđević; Ljiljana Eror; prof. dr Miroljub Jevtić; prof. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; prof. dr Vladimir Krivokapić; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe Lopičić; prof. dr Branko Lubarda; asist. dr Tanasije Marinković; Slavjanika Milatović; prof. dr Momir Milojević; mr Tatjana Milosavljević; prof. dr Marko Mladenović; Milan Pavlović, Tref treid; prof. dr Milena Polojac; prof. dr Nenad Popović; Milivoj O. Rodić; doc. dr Vojislav Stanimirović; prof. dr Obrad Stanojević; prof. dr Zoran Stojanović; Jovan Ubavić; prof. dr Jaminka Hasanbegović; prof. dr Ljubomir Čimburović; dr Milojica Šutović.

Naša Biblioteka je poklonila Narodnoj biblioteci Srbije 50 publikacija sa razmenu sa najznačajnijim svetskim Bbliotekama; Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadu 100 publikacija; Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu 150 publikacija i Biblioteci Pravnog fakulteta u Bijeljini 50 publikacija.

 

 

Januar i februar 2009.

 

Institucije: Narodna biblioteka Srbije; Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ), Kancelarija za pravnu reformu; Pravni fakultet u Nišu; Privredna komora Srbije; Rektorat Univerziteta u Beogradu; Službeni glasnik; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Fond za otvoreno društvo.

Pojedinci: Prof. dr Danilo Basta; dr Mitchell Belfer; asist. mr Nikola Bodiroga; Luka Breneselović;  prof. dr Žika Bujuklić; prof. dr Dragica Vujadinović; mr Svetislav Vuković; Kemal Gözler; prof. dr Simeon Gelevski; prof. dr David Đ. Dašić; prof. dr Aleksandar Đurić; asist. mr Miloš Živković; Miroslav Ivanović; prof. dr Mustafa Imamović; prof. dr Miroljub Jevtić; asist. mr Tatjana Jovanić; prof. Dr Thomas H. Koening; asist. mr Ljubinka Kovačević, doc dr Dragana Kolarić; prof. dr Dragan Mitrović; prof. dr Milovan Mitrović; dr Božidar Mitrovič; dr Branko Pavlica; mr Vladimir Radivojević; mr Zoran Simonović; doc. dr Vojislav Stanimirović; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Vincent R. Johnson; Petar Šušnjar.

Naša biblioteka je poklonila vredne publikacije Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu i Biblioteci Pravnog fakulteta u Bjeljini.

 

 

Oktobar, novembar i decembar 2008.

 

Institucije: Biblioteka grada Beograda; Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut, Minhen; The World Bank; Kulturni centar Islamske  Republike Irana u Beogradu; Narodna biblioteka Srbije; Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Zagreb; Nezavisne novine, Banja Luka; Pravni fakultet Univerziteta u Nišu; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Rektorat Univerziteta u Beogradu; Srpska akademija nauka i umetnosti; Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković; Ustavni sud Bosne i Hercegovine; Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; Dobrilo Aranitović; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; Luka Breneselović; Stevan Bugarski; prof. dr Žika Bujuklić; doc. dr Zoltan Vig; dr Marat Gibov; prof. dr John Glover; prof. dr Miroljub Jevtić; prof. dr Vladan Jončić; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Janez Kranjc; doc. dr Софія Якивна Лихова, Київ; dr Đorđe N. Lopičić; dr Mileta M. Marković; dr Božidar Mitrovič; Radoje Nilolić; Milan Pavlović-Tref treid; doc. dr Vladan Petrov; Oliver Potežica; Protojerej-stavrofor, prof. dr Radomir V. Popović; mr Vladimir Radivojević; doc. dr Vuk Radović, Mr Zoran Simonović; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Marinka Cetinić; prof. dr Kosta Čavoški; prof. dr Vincent R. Johnson.

Naša biblioteka je poklonila vredne publikacije:

Višoj poslovnoj školi iz Blaca, Gradskoj  biblioteci u Šapcu, Narodnoj biblioteci Srbije, Biblioteci Pravnog fakulteta u Banja Luci, Biblioteci Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

 

Jun, jul, avgust i septembar 2008.

Institucije: Centar za civilno-vojne odnose; Dosije;  Društvo za antičke studije Srbije; Inicijativa mladih za ljudska prava; Ministarstvo finansija Republike Srbije; Nacionalni komitet za borbu protiv  terorizma; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta u Nišu; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Fakultet političkih nauka.

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; prof. dr Ilija Babić; prof dr Miloš Babić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Arsen Bačić; prof. dr Boris Begović; dr Husnija Bitić; prof. dr Mirko Vasiljević; mr Svetislav Vuković; Ljiljana Davidović; prof. dr Stevan Đorđević; Dragana Jevtić; dr Goran Komar; prof. dr Budimir Košutić; mr Saša Kristić; Obrad Kujović; dr Đorđe N. Lopičić; Miloš Marinković; prof. dr Ivanka Marković; Violeta Matović; mr Ljubinka Milašinović; Saša Milinković; Velizar Mirčov; dr Svetlana Mirčov; dr Božidar Mitrovič; Dragutin Nenezić; dr Radoslav Raspopović; prof. dr Svetislav  Taboroši; prof. dr Kosta Čavoški.

Biblioteka svim darodavcima najsrdačnije zahvaljuje na poklonjenim publikacijama

 

 

 

April i maj 2008.

Institucije: Intermex; Institut društvenih nauka; Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava; Fakultet civilne odbrane i Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; prof. dr Danilo Basta; dr Radosav Bošković; Dragoljub M. Vujović; asist. dr Igor Vuković; asist. mr. Goran Dajović; dr Svetlana Đuričić; porodica počivše prof. dr Zagorke Jekić; prof. dr Aleksandra Jovanović; prof. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; Mihael Jurman Miša; dr Dobrivoje Mladenović; dr Sreto Nogo; prof. dr Ranko Orlić; Milan Pavlović -Tref treid; Slavka Radanović-Hohf; doc. dr Vuk Radović; prof. dr Milan  Škulić; prof. dr Svetislav  Taboroši; prof. dr Ljubomir Čimburović.

Biblioteka svim darodavcima najsrdačnije zahvaljuje na poklonjenim publikacijama.

Naša  biblioteka je poklonila publikacije Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 300 publikacija i Biblioteci Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru  200 publikacija.

 

 

Februar i mart 2008.

Institucije:Arhiv Srbije i Crne Gore; Beogradska berza, PR i marketing; Komisija za hartije od vrednosti; Ministarstvo pravde Republike Srbije; Narodna biblioteka Srbije; Praven fakultet Justinijan Prvi, Skoplje; Pravna fakulteta Univerza v Mariboru; Pravni fakultet  Univerziteta u Banja Luci; Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković u Beogradu: Fond za humanitarno pravo; Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID).

Pojedinci: dr Miroslav Antevski; prof. dr Danilo Basta; doc. dr Milan Blagojević; Vladimir Brguljan; Luka Breneselović; prof. dr Mirko Vasiljević; Željko Vujotić; Vanja Eror; asist. mr Miloš Živković; prof. dr Nebojša Jovanović; asist. mr Ljubinka Kovačević; acd. Božidar V. Lazić; Dragutin Nenezić; mr Nada G. Novaković; prof. dr Ranko Orlić; Milan Pavlović; doc. dr Aleksandra Čavoški; prof. dr Kosta Čavoški.

Biblioteka svim darodavcima najsrdačnije zahvaljuje na poklonjenim publikacijama.

 

 

Decembar 2007.i januar 2008.

Institucije: Ambasada Islamske Republike Irana u Beogradu; Arhiv Srbije i Crne Gore; Institut društvenih nauka; Institut za međunarodnu politiku i privredu; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Skoplje; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Službeni glasnik; Tempus - Post-Graduate Studies for European Integration, (POGESTEI); Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije; Udruženje pravnika Srbije; Fond za otvoreno društvo; Curriculum Resource center, Budimpešta.

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović;  Nevena  Barbirević, student;  Luka Breneselović, student;prof. dr Mirko Vasiljević; Vladeta Vojinović;  Strahinja Grublješić, student; dr Dušan  Dabović;Ljiljana  Davidović;  mr Nada Varnićić Donžon;  Porodica  počivšeg  Luke Dragojlovića;  prof. dr Stevan Đorđević; doc. dr Aleksandar Đurić; Đorđe Ivković; dr Vera Janićijević; doc. dr Miodrag Jovanović; Miloš Kikić; prof. dr Stevan Lilić; Vojislav  M. Lopičić; dr Đorđe N. Lopičić; asist. mr Goran Marković; Jovan B. Markuš; prof. dr Duško Medić; asist. mr Bojan Milisavljević; prof. dr Slobodan Perović; protojerej-stavrofor, prof. dr Radomir V. Popović; Oliver Potežica; Dragiša Potić; prof. dr Ljiljana Slavnić, doc. dr Aleksandra Čavoški; prof. dr Kosta Čavoški.

Naša biblioteka je poklonila Biblioteci Univerziteta u Novom Pazaru 200 knjiga i časopisa, a manji broj publikacija Biblioteci Pravnog fakulteta u Novom Sadi i Biblioteci Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 

 

Oktobar i novembar 2007.

 

Institucije: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji; Narodna biblioteka Srbije; Pravni fakultet Univerziteta U Prištini, Kosovska Mitrovica; Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji; Centar za ženske studije, Beograd; Centar  za publikacije Pravnog fakulteta u Beogradu.

Pojedinci: Prof. dr Danilo Basta; prof. dr Boris Begović; mr Nada Varničić Donžon; prof. dr Mirko Vasiljević; mr Svetislav Vuković; doc. dr Nataša Delić; Porodica počivšeg Luke Dragojlovića; prof. dr Stevan Đorćević; prof. dr Radomir Đurović; doc. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; prof. dr Vladan Jončić; asist. mr Ljubinka Kovačević; Goran Žarkov Komar; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Đorđe Lazin; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; dr Dobrivoje Mladenović; dr Zorica Mršević; Milan Pavlović; Ivana Pajić; prof. dr Vladimir Pak; prof. dr Obrad Perić; assist. mr Roberto Pisciotta, Universita degli studi di Udine, Italija; Protojerej-stavrofor, prof. dr Radomir V. Popović; prof. dr Zoran Stojanović; prof. dr Radoslav Stojanović; prof. dr Kosta Čavoški.

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je poklonila knjige i periodiku sledećim institucijama: Biblioteci Više poslovne škole,  Blace; Uredu registara suda Bosne i Hercegovine, Sarajevo; Narodnoj biblioteci Srbije, Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković, Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci; Biblioteci  Pravnog fakulteta Univerziteta  u Nišu i Biblioteci Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu.

 

 

Juni, juli, avgust i septembar 2007.

 

Institucije: Intermex, Narodna biblioteka Srbije i Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru.

Pojedinci:  Prof.dr Sima Avramović, prof. dr Žarko Anđelković, mr Nada Bakić, prof.dr Danilo Basta, prof.dr Boris Begović, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Nikola Visković, mr Svetislav Vuković, prof. dr John Glad, asist. mr Marko Davinić, doc. dr Nataša Delić, prof. dr Stevan Đorđević, asist. mr Ivana Krstić, prof. dr Stevan Lilić, dr Đorđe N. Lopičić, prof. dr Momir Milojević, prof. dr Dragan Mitrović, Oliver Potežica, prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Mijal Stojanović, prof. dr Jovica Trkulja i mr Vojislav Škrbić.

 

 

April i maj 2007.

 

Institucije: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), Misija u Sbiji; Narodna biblioteka Srbije; Intermex; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Knjižnica Pravni fakultet u Zagrebu; Fond za humanitarno pravo

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović; prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; mr Nada Bakić; prof. dr Mirko Vasiljević; Jelena Grol; prof. dr Živojin D. Denić; Dušan Dubajić; asist. mr Milena Đorđević;prof. dr Aleksandra Jovanović; Živadin Jovanović; Tomislav Krsmanović; prof. dr Rajko Kuzmanović; prof. dr Stevan Lilić; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Marko Mladenović; Slobodan M. Obradović; doc. dr Vladimir Pavić; doc. dr Gordana Pavićević Vukašinovi; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Panajotis G. Haritos; prof. dr Kosta Čavoški; dr Ljubomir Čimburović.

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu poklonila je knjige i časopise sledećim bibliotekama: Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu.

 

 

Februar i mart 2007.

 

Institucije: Američka ambasada u Beogradu; Arhiv Srbije i Crne Gore; Beogradski centar za ljudska prava; The English book; Institut društvenih nauka; Institut za međunarodnu politiku i privredu; Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Skoplje; Pravni fakultet Univerziteta u Banja Luci; Pravni fakultet Univerziteta  u Nišu; Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani; Finska ambasada u Beogradu; Fond za humanitarno pravo.

Pojedinci: Asist. Dragutin Avramović; prof. dr Sima Avramović ; mr Vladimir Anđelkovi; prof. dr Oliver Antić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Dragan Bolanča; prof. dr Žika Bujuklić; Milica Velizarić; mr Svetislav Vuković; Mateja Đurović, student prava; mr Mladenka Ivanković; asist. Ljubinka Kovačević; doc. dr Miograg Jovanović; prof. dr Đorđe Lazin; dr Đorđe N. Lopičić; prof. dr Momir Milojević; Dd Svetlana Mirčov; pof. dr Milovan Mitrović; dc. dr Vladimir Pavić; Milan Pavlović; Uroš Pavlović, student prava; prof. dr Milan Paunović; doc. dr Milena Polojac; porodica doc. dr Olge Popović-Obradović; prof. dr Marija Salma; doc. dr Vojislav Stanimirović; dr Savo Strugar; prof. dr Svetislav Taboroši; Desimir Tošić; prof. dr Jasminka Hasanbegović; prof. dr Kosta Čavoški; Mira Čatipović.

Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu poklonila je knjige i časopise sledećim bibliotekama: Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; Biblioteci Više poslovne školi u Blacama; Biblioteci Policijske akademije u Beogradu; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu; Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković u Beogradu i Biblioteci Ekonomsko-trgovačke škole u Kruševcu.

 

 

Decembar 2006. i januar 2007.

 

Institucije: AIRE Centar, London, Balkanski centar za izučavanje lokalne samouprave, Niš, Kuća štampe, Zemun, Narodna biblioteka Srbije, Institut društvenih nauka, Beograd, Inteligentna privreda, agencija za usluge inteligentnoj privredi, Beograd, Pravna fakulteta, Univerza v Mariboru, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Pravni fakultet Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Project "Support for Competition and State Aid in Bosnia and Herzegovina", Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd, Ustavni sud Bosne i Hercegovine.

Pojedinci: James H. Anderson,  prof. dr Ilija Babić, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Vesna Besarević, dr Radosav Bošković, prof. dr Žika Bujuklić, Vladimir Bulović, prof. dr Milan Vanku, prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Slavoljub Vićić, prof. dr Radovan Vukadinović, prof. dr Radoslav Gaćinović, Cheryl W. Gray, Marina Davidović,  prof. dr Aleksandar Jakšić, prof. dr Vladan Jončić, dr Dragana Knežević-Popović, prof. dr Ratko Marković,  Prof. dr Momir Milojević, pof. dr Miroslava Mirković, dc. dr Gordana Pavićević Vukašinović, Milan Pavlović, prof. dr Dejan Popović, asist. mr Dušan Popović, prof. dr Drago Radulović, dr Dubravka Stajić, prof. dr Obrad Stanojević, doc. dr Nikola Fabris.

Manastir Mileševu Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu darivala sa 212 knjiga.  

 

 

Oktobar i novembar 2006.

 

Institucije: Dosije autorska izdavačka zadruga, Beograd; Narodna biblioteka Srbije, Beograd; Pravna fakulteta Univerze v Mariboru; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Fond za humanitarno pravo, Beograd.

Pojedinci: prof. dr Oliver Antić; asistent Dragutin Avramović; prof. dr Sima Avramović; dr Žarko Anđelković; prof. dr Danilo Basta;  prof. dr Mirko Vasiljević;mr Svetislav R. Vuković; Rajko Golubović; dr Zoran Gudović; mr Mališa Đukić; dr Aleksandar B. Đurić; Alain d'Iribarne, Administrateur de Maison des sciences de L'Homme, Pariz; Vera Janićević; prof. dr Budimir Košutić; dr Živko Lazić; prof. dr Stevan Lilić; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; prof. dr Zoran Stojanović; prof. dr Mirjana Todorović; prof. dr Jovica Trkulja; Marija Halupka.

 

 

Juli, avgust i septembar 2006.

 

Institucije: Društvo za obnovu manastira Podlastva-Grbalj i Manastir Podlastva, Kanadska fondacija za obrazovanje, Maison Des Sciences de L̀Homme Aide aux bibliothe, Narodna biblioteka Srbije, Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Projekat Tempus, Philip Morris d.o.o..Beograd.

Pojedinci: prof. dr Ilija Babić, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Mirko Vasiljević, mr Svetislav R. Vuković, Rajko Golubović, Vanja Eror, Porodica počivše prof. dr Zagorke Jekić, mr Blaša Kašćelan, Tomislav Krsmanović, Vera Leko, Dr Đorđe N. Lopičić, prof. dr Momir Milojević, dr Svetlana Mirčov, prof. dr Obrad Stanojević, prof. dr Jovica Trkulja, prof. dr Kosta Čavoški.

 

Maj i juni 2006.

 

Institucije: Beogradski forum za svet ravnopravnih; Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut, Minhen; Ministarstvo za međunarodne ekonomske odnose SCG; Muzej žrtava genocida, Beograd; Narodna biblioteka Srbije; Policijska akademija, Beograd; Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Knjižnica; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Skoplje; Pravni fakultet u Splitu; Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu; Pravni fakultet Univerziteta  u Nišu; Rektorat Univerziteta  u  Beogradu; Udruženje za medjunarodno krivično pravo; United Nations Environment Programme (UNEP), USAID (SEDP - Serbia Educator Development Project - Projekat za usavršavanje obrazovnog kadra u Srbiji); USAID (National Center for State Courts, Serbia Rule of Law Project); Ustavni sud Bosne i Hercegovine; Fakulteta za upravo Univerza v Ljubljana; Central European and Eurasian Law Initiative, Belgrade Office.

Pojedinci: Milan Aleko; prof. dr Ilija Babić; prof. dr Danilo Basta; prof. dr Žika Bujuklić; dr Milan Bulajić; Miljko Valjarević; prof. dr Mirko Vasiljević; Dragoljub Vujović; mr  Svetislav  R. Vuković, doc. dr Goran P. Ilić; Živadin   Jovanović; prof. John Keane; mr Saša Kristić; Božidar V. Lazić; prof. dr Stevan Lilić; Violeta Matović; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; Radoje Nikolić; dr Sreto Nogo; Ranko Orlić; prof. dr Dragan Pantić; Milan Pavlović; prof. dr Lucija Spirović-Jovanović, prof. dr Obrad Stanojević; Zdenka Šramek-Jovanović; Milena Trikić; prof. dr Jovica Trkulja; prof. dr Panajotis G. Haritos; prof. dr Jasminka Hasanbegović; dr Aleksandra Čavoški; prof. dr Kosta Čavoški.

Naši pokloni: Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu 60 publikacija, Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, 34 publikacije, Biblioteci Fakulteta organizacionih nauka 7 publikacija, Biblioteci Pravnog fakulteta  u Novom Sadu 86 publikacija.

 

Mart i april 2006.

 

Institucije: Beogradski forum za svet ravnopravnih; Ekonomist media group, Novinsko izdavačko preduzeće, Beograd; Multidisciplinarni centar za podsticanje integracionih procesa i harmonizaciju prava, Beograd; Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova, Novi Sad; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Pravna fakulteta Univerze v Mariboru; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Skoplje; Pravni fakultet, Niš; Pravni forum, Beograd; Rektorat Univerziteta u Beogradu; Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Beograd; Tref treid, Beograd; Fond za humanitarno pravo; Centar  za unapređenje pravnih studija.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; prof. dr Danilo Basta; dr. Marinko Bošnjak; prof. dr Mirko Vasiljević; Dragoslav Veljković, sudija Vrhovnog suda u penziji;asistent mr Goran Dajović; prof. dr Radmila Danić, Pravni fakultet, Priština; Nebojša i Ljiljana Đorđević; Episkop Atanasije Jevtić; prof. dr Milan N. Jovanović, Fakultet političkih nauka, Beograd; doc. dr Miodrag A. Jovanović; prof. dr Stevan Lilić; dr Đorđe N. Lopičić, ambasador u penziji; prof. dr Momir Milojević; prof. dr Pavle Nikolić; doc. dr Vladan Petrov; Jovan P. Popović, advokat; protojerej stavrofor dr Radomir V. Popović; prof. dr Obrad Stanojević; prof. dr Jovica Trkulj;episkop dalmatinski Fotije.

Naši pokloni: Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je dato 40 knjiga (suvišci iz poklona Narodne biblioteke Srbije), a za Knjigu solidarnosti je prikupljeno 30 knjiga za decu, poklon naših korisnika.

 

Januar i februar 2006.

Institucije: Beogradska otvorena škola, Biro za zaštitu sloboda i prava,   Beograd, Bundeskriminalamt Kriminalistisches Institut, Minhen, Viša škola unutrašnjih poslova, Zemun, Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis, Čačak, Narodna biblioteka Srbije, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru, Pravni fakultet, Beograd, Pravni fakultet, Banja Luka, Pravni fakultet, Podgorica, Pravni fakultet, Sarajevo, Udruženje pravnika Srbije, Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla, Niš, Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Fakltet civilne odbrane, Beograd, Fond za humanitarno pravo

Pojedinci: Prof. dr Sima Avramović,  Nada Bakić, prof. dr Danilo Basta,  prof. dr Boris Begović, prof. dr Vesna Besarović,  prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Dragica Vujadinović-Milinković, dr Radoslav Gaćinović,  naučni savetnik, prof. dr Zoran Gudović, Viša škola za obrazovanje vaspitača, Beograd, prof. dr Dragan Jakovljević, Pravni fakultet, Podgorica, prof. dr Stevan Lilić, prof. dr Momir Milojević, Milka Milošević,  dr Božidar Mitrovič, advokat iz Moskve, prof. dr Zoran Ponjavić, Pravni fakultet, Kragujevac,  protojerej stavrofor dr Radomir V. Popović, Katarina Rašić Mihajlović, asistent mr Vuk Radović, prof. dr Mirjana Stefanovski, dr Džeklin  Stivens, Notingemski Trent univerzitet, prof. dr Vladimir Stipetić, Pravni fakultet, Zagreb,  prof. dr Dragić Stojadinović, Ekonomski fakultet, Beograd, Jagica Ferenc, student prava, prof. dr Jasminka Hasanbegović,  dr Slavoljub V. Carić,  doc. dr Vladimir Čolović, Pravni fakultete, Istočno Sarajevo

Naši pokloni: Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu je poklonila 80 knjiga Narodnoj biblioteci Srbije koje će ova poslati bibliotekama i slavističkim centrima u inostranstvu. U pitanju su knjige čiji je autor naš profesor u penziji  dr Marko Mladenović; Biblioteci Pravnog fakulteta Univerziteta u Banja Luci smo poklonili  52 i Biblioteci Pravnog fakulteta univerziteta u Kragujevcu  30 knjiga.

 

Novembar i decembar 2005.

Institucije: Beogradska otvorena škola; Beogradski forum za svet ravnopravnih; English book i Notingemski univerzitet;  Zadužbina Andrejević, Izdavačka kuća Punta, Niš; Narodna biblioteka Srbije,  Policijska akademija, Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu,  Rektorat Univerziteta u Beogradu; Udruženje pravnika Srbije; Fakultet za upravo, Univerza v Ljubljani.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; prof. dr Oliver Antić; prof. dr Danilo Basta; Breneselović Luka, student prava, prof. dr Žika Bujuklić; prof. dr Mirko Vasiljević; prof. dr Olivera Vučić; prof. dr Dragica Vujadinović-Milinković; Veljko Guberina, Ljiljana Davidović, Ljubica Dinić-Gavrilović; prof. dr Stevan Đorđević, Ivković Đorđe iz Pirana; doc. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Branko Lubarda; prof. dr Momir Milojević; dr Svetlana Mirčov; Milan Pavlović; prof. dr Slobodan Perović; asistent dr Vladan Petrov; Ljubinko Petrović, predsednik suda u Arilju; asistent Dušan Rakitić; prof. dr Zoran Stojanović; Ilijana Uzelac, student prava; prof. dr Jasminka Hasanbegović.

 

Avgust, septembar i oktobar 2005.

Institucije: Alternativna akademska obrazovna mreža; Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti; Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu; Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju (Deutche Stiftung für Internationale Rechtliche Zusammenarbett) Bon; Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije; Narodna biblioteka Srbije, Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci; Udruženje pravnika Republike Srpske; USAID i Fond za humanitarno pravo.

Pojedinci: prof. dr Sima Avramović; mr Žarko Anđelković;  prof. dr Danilo Basta, prof. dr Boris Begović; dr Blaž Bošković;  prof. dr Mirko Vasiljević; prof. dr Radmila Vasić; prof. dr Dragica Vujadinović-Milinković; mr Svetislav Vuković; Veljko Guberina; asistent Marko Davinić; mr Tomislav R. Đoković; doc. dr Miodrag Jovanović; prof. dr Ljubica Kandić; prof. dr Budimir Košutić; prof. dr Branko Lubarda; Ivana Martinović; prof. dr Momir Milojević; doc. dr Miroslav Milošević; prof. dr Milovan M Mitrović; doc. dr Vladimir Pavić; dr Branko Pavlica; prof. dr Vuk Stambolović; prof. dr Obrad Stanojević;  prof. dr Jovica Trkulja; Mira Čatipović; dr Aleksandra Čavoški i prof. dr Kosta Čavoški.

 

Juni i juli 2005.

Institucije: Nemačka fondacija za međunarodnu pravnu saradnju, Bon; Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu; Udruženje za međunarodno krivično pravo, Beograd; Fond za humanitarno pravo, Beograd; Centar za antiratnu akciju, Beograd; Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd; Centar za civilno-vojne odnose, Beograd.

Pojedinci: prof. dr Ilija Babić, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Lidija R. Basta Flajner; asistent-pripravnik Miloš Zdravković; prof. dr Aleksandra Jovanović; prof. dr Nebojša Jovanović; dr Svetislav Jovanović; prof. dr Đorđe Lazin; dr Jelena Lopičić-Jončić; doc. dr Bojan Milosavljević; dr Svetlana Mirčov; Joca Ristić; Zoran Stojanović; dr Snežana R. Stojanović; dr Borjanka Trajković, kao i studenti našeg fakulteta Milan Avramović i Mirjana Đukić. 

 

April i maj 2005. godine:

 

Institucije:

bullet

Beogradski centar za ljudska prava

bullet

Matica srpska, Novi Sad

bullet

Međunarodni Crveni krst

bullet

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

bullet

Nezavisno udruženje novinara Srbije

bullet

Prvi opštinski sud, Beograd

bullet

Udruženje penologa Federacije Bosne i Hercegovine

bullet

Udruženje pravnika Srbije, Beograd

bullet

UNICEF

bullet

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd

bullet

Centar za civilno vojne odnose, Beograd

 

Pojedinci:

prof. dr Danilo Basta, prof. dr Boris Begović, doc. dr Žika Bujuklić,   prof. dr Mirko Vasiljević, prof. dr Stevan Vračar, Dragan M. Gačić, doc. dr Nataša Delić, doc. dr Miodrag Jovanović, prof. dr Đorđe Lazin, Snežana Lalović, dr Jelena Lopičić-Jančić, prof. dr Momir Milojević,  profesori Pravnog fakulteta u Mariboru, porodica počivšeg prof. dr Pavla Ristića, Stevan Sušić, prof. dr Jovica Trkulja, prof. dr Jasmnika Hasanbegović, prof. dr Borivoje Šunderić

Februar i mart 2005. godine:

Institucije:

bullet

Narodna biblioteka Srbije, Beograd

bullet

Udruženje pravnika Srbije, Beograd

bullet

Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd

Pojedinci:

prof. dr Sima Avramović, prof. dr Danilo Basta, prof. dr Saša Bovan, prof. dr Radmila Vasić, mr Svetislav Vuković, Ljiljana Davidović, prof. dr Vladan Jončić, prof. dr Đorđe Lazin, prof. dr  Stevan Lilić, prof, dr Branko Lubarda, Mirko Mikerević, dr Svetlana Mirčov, Slobodan Ninković, dr Branko Pavlica, Dragoljub S. Petrović, prof. dr Obrad Stanojević, prof. dr Jasminka Hasanbegpvoć, prof. dr Milan Škulić

 

   
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299