Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

 

Pretraživanje baza bibliotečkog fonda Pravnog fakulteta

Brza pretraga po svim poljima

Katalog:
Upit:
             

Brza pretraga je pretraga po svim poljima, dok se u naprednoj pretrazi polja i termini po kojim se pretražuje (autor, naslov, deskriptor) mogu povezivati logičkim operatora and ili or.

Pretragu naslova dela sa više pojmova obavezno razdvojiti sa ';' bez razmaka (npr. teorija;prava).
Autori se pretražuju u formatu prezime, ime.

Slovo đ kucati kao dj, a simbol $ koji se ranije koristio kao zamena za ostatak reči sada se automatski dodaje.


Search engine : WWWISIS BIREME/PAHO/OPS - UNESCO

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.