Pretraživanje baza bibliotečkog fonda Pravnog fakulteta
 

Upit:

Baza:

 

Po polju:

Ime autora

Naslov dela

Prikaz:

skraćeni  prošireni bilten

Napomene: 
znak $ koristiti kao zamenu za ostatak reči
npr: prav$ zamenjuje pravo, prava, pravni...

Kod pretrage po imenu autora uvek unositi: prezime, ime a poželjno je na kraju staviti i znak $ zbog česte pojave srednjeg slova, npr: Marković, Marko$

Koristiti logičke operatore
 + - and , * - or, ^ - not, 

The CDS/ISIS Search Language

 

   

Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299