Biblioteka – službe

e-mail: biblioteka@ius.bg.ac.rs
 


Upravnica
,  tel. 3027627

             Vanja Eror: e-mail
 

Zamenica upravnice

              Branka Dragosavac: e-mail
 

Odeljenje za rad sa korisnicima, tel 3027-735,  radno vreme 8:00 -19:00h
                                                                                                  

Vladimir Popović: e-mail
Vuk Bećković:

Odeljenje tekuće periodiketel. 3027-742, radno vreme 8:00 -19:00 h

Ivana Marić :  e-mail
 

Služba nabavke i obrade monografskih publikacija, tel. 3027-731

Autorski katalog
Ivana Pajić, autorski katalog: mail
Katarina Stefanović:  e-mail

Predmetni katalog
Viktorija Budić :  e-mail

Magacin Biblioteke, tel. 3027-626, radno vreme 8:00 -  19.00

Boro Marković : e-mail
 

Služba za rad sa korisnicima sa oštećenim vidom i pristup elektronskim publikacijama

         Ana Pavlović, tel 3027-628 : mail

   
 
Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 67, Beograd
tel. (011) 3027-600, fax. (011) 3221-299