<<Nazad

Uputstvo za korišćenje elektronske baze inostranih časopisa

Zaposlenima na fakultetima i institutima Narodna biblioteka Srbije je omogućen pristup elektronskim servisima i člancima u punom tekstu ako su na Internet povezani sa adrese fakulteta ili instituta,  a ako koriste komercijalne internet provajdere kao što su EUNET, Beotel itd. treba da se obrate na adresu nainfo@nb.rs ili da preuzmu licencu za korišćenje proxy servera, odštampaju je, popune i donesu u Centar za naučne informacije, Narodne biblioteke Srbije. Licenca se nalazi u PDF formatu na adresi:

http://kobson.nb.rs/upload/documents/LicencaZaKoBSON.pdf

Posebna podešavanja nisu potrebna.

Ukoliko niste preuzeli licencu za korišćenje proxy servera, onda treba da unesete sledeći proxy: proxy.rcub.bg.ac.rs (ili 147.91.1.5) , port 8080.

(Uputstvo za podešavanje proxy servera u Internet Explorer-u:
Odaberite Tools -> Options ->Connections->LAN Settings, markirajte polje Use a proxy server ... i u polje adresa upišite jednu od ovih adresa. (Samo ako se nalazite na AKADEMSKOJ mreži!!!)).

Pristup elektronskoj bazi časopisa, koja sadrži 14.000 naslova časopisa, za korisnike akademske internet veze, je preko internet adrese http://nainfo.nb.rs

Kada se otvori naslovna strana, kliknete mišem na Servisi i na meniju koji se prikaže, izaberete Pretraživanje časopisa. Kada se otvori strana Pretraživanje časopisa, sa desne strane imate detaljno Uputstvo o načinu pretraživanja.

Ako znate ISSN broj časopisa unesete ga i pritisnete Pretraživanje. Ako ne znate ISSN broj časopisa, unesite naslov ili deo naslova časopisa (početna slova naziva časopisa: jour amer soc) i izaberite kategoriju u kojoj se časopis nalazi i zatim pritisnite Pretraživanje. U delu Servisi, zadržite default opciju Svi servisi.

Kada se otvori lista svih časopisa koji sadrže tražene ključne reči, pronadjite željeni časopis i kliknite na jedan od servisa koji se nude. Sada se otvara sledeći prozor gde su prikazani podaci o časopisu, i tu možete da pristupite odredjenom godištu i broju časopisa koji vas interesuje.