Такмичење, на коме учесници решавају хипотетички случај из области права страних улагања, састоји се из два дела. Први подразумева припрему и подношење писаних поднесака (у име тужиоца и у име туженог), након чега долази усмени део, током којег студенти износе своје аргументе пред трочланим арбитражним већем симулирајући поступак пред инвестиционом арбитражом. 

Овогодишњи случај је био посебно захтеван, имајући у виду да је обухватио нека од најактуелнијих питања међународног права страних улагања, као што су: обим и накнада штете због повреде пословног угледа и репутације улагача, дозвољеност примене мера заштите здравља и живота људи, несавесно стицање користи из међународних уговора о заштити страних улагања променом власничке структуре улагача и пузећа експропријација.

Победу на усменом делу такмичења остварио је Правни факултет Харвард универзитета (САД), прво место за најбољу тужбу освојио је Правни факултет Националног универзитета из Њу Делхија (Индија), за одговор на тужбу Правни факултет Универзитета Буенос Ајрес (Аргентина), док је у укупном пласману најбољи био Правни факултет Универзитета Минас Жераис (Бразила).