Alan Watson Foundation – novi vebsajt i delatnosti

 

Fondacija Alan Votson je otvorila novo poglavlje u svom razvoju. Započela je 2005. godine kao studentski fond Pravnog fakulteta u Beogradu koji nagrađuje studente za stručne radove iz sfere difuzionističkih tendencija u istoriji prava, koji je za naše studente osnovao profesor Alan Watson, jedan od najistaknutijih savremenih civilista, romanista, komparativista i pravnih istoričara, koji sada predaje u SAD  na Univerzitetu u Džordžiji (University of Athens, Georgia). U međuvremenu, naša  Fondacija Alan Votson je pod predsedništvom prof. Sime Avramovića značajno proširila svoju delatnost, tako da danas predstavlja značajan izvor za naučno-istraživački rad u oblasti uporednog prava i pravne istorije. Ona danas ima posebnu internet prezentaciju (www.alanwatson.org) koja sadrži veći broj stručnih radova istaknutih profesora iz različitih zemalja sveta, novosti iz istorije prava i uporednog prava, kao i mnoštvo drugih informacija koje privlače priznate naučnike širom sveta.

 

Okupljajući međunarodnu stručnu javnost koja se bavi proučavanjem prava u njegovom socijalnom kontekstu, Fondacija je angažovana na promovisanju uporednog prava i pravne istorije, između ostalog putem razvoja međunarodne saradnje u tim oblastima, olakšavanjem pristupa informacijama, kao i objavljivanjem elektronskih publikacija. Istaknuti naučnik, prof. dr Dejvid Vestbruk sa Univerziteta države Njujork, ističe da „na mestu izmešanih i ponekad sukobljenih interesa, Fondacija Alan Votson radi na produbljavanju naših sposobnosti da razumemo druge kroz njihove zakone.“ Vestrbuk ukazuje na to da je mnogima širom sveta stalo do ovakvih diskursa i u tome vidi perspektivu ove inicijative. Predsednik Evropske mreže za pravo i društvo, prof. dr Andre Žan Arno, pozdravio je rad Fondacije i pružio podršku obaveštavanjem svojih članova i drugih naučnika iz francuskog govornog područja o aktivnostima Fondacije. Prof. dr Jan Smits koji rukovodi katedrom za Evrop­sko privatno pravo na Pravnom fakultetu Univerziteta u Mastrihtu je ocenio napore ove inicijative kao dobro zasluženi znak priznanja Alanu Votsonu i čestitao je rukovodstvu Fondacije na izvrsnoj internet prezentaciji. Prof. dr Marko Petrak sa Pravnog fakulteta u Zagrebu istakao je da mu je posebno drago što je prof. dr Sima Avramović, predsednik Fondacije Alan Votson, postavio mlade i perspektivne studente Anu Batrićević i Viktora Milosavljevića za koordinatore ovog projekta. Pohvale Fondaciji su uputili i drugi istaknuti naučnici, kao što su na primer prof. dr Gerhard Tir (direktor Instituta za rimsko pravo u Gracu i dopisni član Austrijske akademije nauka), prof. dr Pol de Plesis (profesor rimskog prava u Edinburgu) i prof. dr Andreas Helmis sa Pravnog fakulteta u Atini. Pored toga, u Biltenu pravne istorije Pravnog fakulteta Univerziteta u Gentu objavljena je vest o elektronskim publikacijama Fondacije uz poziv za slanje istraživačkih radova.

 

Fondacija Alan Votson nastoji da okupi što veći broj istaknutih komparativista i pravnih istoričara u nadi da će oni zajedničkom snagom i entuzijazmom doprineti da ona postane vodeće međunarodno udruženje za uporednopravne studije, istoriju države i prava, kao i za izučavanje difuzije prava u različitim socijalnim prostorima.

 

http://www.alanwatson.org/home.htm