dr Olga Popović – Obradović

 

 

1954-2007

 

Rođena je 1954. godine u Mariboru, Slovenija. Gimnaziju je završila u Beogradu 1972. godine. Iste godine upisala se na Pravni fakultet u Beogradu, na kome je diplomirala 1977, sa prosečnom ocenom 9,86. Po završetku studija, upisala se na Pravno-istorijski smer poslediplomskih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu. Magistarski rad pod naslovom Državno uređenje u nacrtu ustava Stojana Protića (1920. god.) odbranila je s odlikom 1985, a doktorsku disertaciju pod naslovom Parlamentarizam u Kraljevini Srbiji 1903-1914, takođe s odlikom, 1996. godine. U dva navrata, od novembra 1981. do marta 1982. i od decembra 1988. do marta 1989. bila je na stručnom usavršavanju na Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales u Parizu.

 

Godine 1997. izabrana je u zvanje docenta na predmetu Nacionalna istorija države i prava. Kao predavač po pozivu učestvovala je u nastavi na poslediplomskim studijama na Centralnoevropskom univerzitetu u Budimpešti, 2000 godine. Od 1999. do 2002. bila je voditelj kursa i predavač na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u Beogradu. Bila je član više domaćih i međunarodnih istraživačkih projektnih timova, između ostalih i Modernisierung des osteuropäischen Rechts bis zum Ersten Weltkrieg (Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte, Frankfurt am Main) i Nationalism and Ethnic Violence in Twentieth-Century Southeastern Europe (Regional Graduate Training and Archival Preservation Center, Dubrovnik, Hrvatska).

 

 Autor je dve monografije, Stojan Protić i ustavno rešenje nacionalnog pitanja u Kraljevini SHS, Beograd 1988. i Parlamentarizam u Srbiji 1903-1914, Beograd 1998. Koautor je još dve monografije, Parlamentarizam u Crnoj Gori, Podgorica 2002. i Moderna srpska država 1804-2004, Hronologija, Beograd 2004. Napisala je preko trideset članaka i studija iz oblasti moderne pravne istorije Srbije i Balkana.