Primer / činjenice:

Preduzeće X i preduzeće Y su vlasnici sa po 50% udela novoosnovanog društva sa ograničenom odgovornošću Z. Njihovi ulozi su identični, u novcu (po RSD 1 milion) i u stvarima i pravima (u vrednosti po RSD 1 milion). Član X je svoj ulog u novcu i u stvarima i pravima u potpunosti uplatio i uneo u društvo Z. Član Y je svoj ulog u novcu u potpunosti uplatio. Ugovor o osnivanju preduzeća Z predviđa da član Y svoj ulog u stvarima i pravima mora da unese u potpunosti u roku od 1 godine od osnivanja preduzeća Z. Istovremeno, ugovor predviđa da će oba člana već od osnivanja društva Z imati sva prava (po 50%) iz udela (pravo na upravljanje, dividendu i sva druga prava) već od osnivanja preduzeća, bez obzira na činjenicu što član Y nije uneo svoj ulog u stvarima i pravima u momentu osnivanja već to mora učiniti u roku od 1 godine. Nakon isteka 1 godine ispostavlja se da član Y nije uneo u preduzeće stvari i prava kako se obavezao. Članovi ne mogu da se dogovore mirnim putem.

 

Zadatak:

Član X dolazi u Vašu kancelariju sa pitanjem: Koja prava i mogućnosti imam u vezi neizvršenja obaveze člana Y da unese svoj ulog u društvo kako je dogovoreno?

 

Kratko uputstvo:

·         Izložiti sve alternative klijentu koje mu stoje na raspolaganju, sa pozivom na odgovarajuće odredbe zakona i drugih propisa.

·         Izložiti sve prednosti i mane svake od alternativa.

·         U zaključku dati svoju preporuku najbolje alternative.