КОНКУРС
ЗА ВОЛОНТЕРСКУ ПРАКСУ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ

Armić &Partneri

 

ЕЛСА Београд организује конкурс за праксу за студенте Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији ‘Аrmić& Partneri”.

Број практиканата: 1 (један)

 

Трајање: месец  дана, уз могућност дужег обављања праксе. Пракса у адвокатској канцеларији ће започети након одабира кандидата.

Радно време: у складу са договором, односно у зависности од факултетских обавеза практиканта

Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије, Књегиње Зорке 2, у Београду.

Опис послова: Пракса ће се обављати у сарадњи са ментором и другим запосленим лицима у канцеларији. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета,  одлазак на суђења, као и обављање различитих послова из области права којима се канцеларија бави.

Пракса није плаћена.

Услови за учешће на конкурсу:

-
статус студента/студенткиње IV године основних студија или апсолвент/апсолвенткиња Правног факултета Универзитета у Београду

- познавање енглеског језика
-
познавање рада на рачунару
-
озбиљност и мотивисаност у раду

-просек оцена: 8

Критеријуми избора: Избор кандидата вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.


 

 

Начин пријављивања:
Попуњен апликациони формулар са назнакомПРАКСА“, послати на elsastepbeograd@gmail.com до 3. децембра 2013. године у 00.00h

Ocтале информације:  http://www.armicpartners.com/

 

Информације:

 

Цоља Дејан

(00) 381 63 708 28 61

dejan.colja@outlook.com

 

Гутовић Милица

(00) 381 65 55 44 262

mina.gutovic@yahoo.com