КОНКУРС
ЗА ВОЛОНТЕРСКУ ПРАКСУ У АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ

СМИЉКЕ НИНИЋ

 

ЕЛСА Београд организује конкурс за праксу за студенте Правног факултета Универзитета у Београду у адвокатској канцеларији Смиљке Нинић.

Број практиканата: 2 (два)

 

Трајање: два месеца, уз могућност дужег обављања праксе. Почетак праксе након завршетка конкурса.

Радно време: у складу са договором, односно у зависности од факултетских обавеза практиканта

Место обављања праксе: у радним просторијама адвокатске канцеларије, Илије Гарашанина 27, у Београду.

Опис послова: Пракса ће се обављати у сарадњи са ментором. Обухвата упознавање са начином рада канцеларије, евиденцијом предмета и писањем поднесака, одлазак на суђења, као и обављање различитих послова из области права којима се канцеларија бави. Области права којима се адвокатска канцеларија претежно бави су парница и радни спорови.

Пракса није плаћена.

Услови за учешће на конкурсу:

статус студента/студенткиње IV године основних студија или апсолвент/апсолвенткиња Правног факултета Универзитета у Београду
познавање енглеског језика

познавање рада на рачунару
озбиљност и мотивисаност у раду

Критеријуми избора: Избор кандидата вршиће се на основу података из апликационог формулара и интервјуа који ће бити обављен са кандидатима који су ушли у ужи избор. Посебно ће се узети у обзир посвећеност и мотивисаност кандидата.


 

 

Начин пријављивања:
Попуњен апликациони формулар са назнаком „
СТУДЕНТ“, послати на elsastepbeograd@gmail.com до 27. маја 2014. године у 00.00h

Информације:
Дејан Цољa

dejan.colja91@gmail.com

(00)381 637082861