english >>

Fondacija Alan Watson
 

 

<< nazad 


O Alanu Votsonu i Fondaciji


Dr Alan Votson (Alan Watson) se s pravom može smatrati jednim od najistaknutijih živih civilista, romanista, komparativista i pravnih istoričara u drugoj polovoni XX veka. Rođen u Škotskoj (Hamilton, 1933), u kojoj je ukorenjena tradicija kontinentalnog evropskog prava, Votson je svoja prva pravnička znanja stekao na Univerzitetu u Glazgovu. Svoju akademsku karijeru kao predavač je započeo u Oksfordu, gde je doktorirao 1960. godine pod mentorstvom poznatog romaniste Dejvida Daubea (David Daube). Profesorski poziv je još nekoliko godina nastavio u Oksfordu, potom se vratio u Glazgov kao profesor “civilnog prava”, da bi potom više od pune decenije vodio Katedru za civilno pravo na Univerzitetu u Edinburgu. Od 1980. godine prelazi na Univerzitet u Pensilvaniji, a potom svoju univerzitetsku karijeru u SAD nastavlja na Univerzitetu u Džordžiji (University of Athens, Georgia), gde se i sada nalazi.

Njegov impozantni opus neverovatnog spektra i obima (više od četrdeset knjiga), kao i osobito široka pravnička kultura, krunisani su objavljivanjem monumentalnog prevoda celokupnih Justinijanovih Digesta na engleski jezik. Svetskoj javnosti je poznat i kao tvorac nove teorije o razvoju prava putem pravnih pozajmica, koja je objavljena u delu Legal Transplants - An Approach to Comparative Law.

Prilikom boravka na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu tokom aprila 2005. godine, prof. Alan Votson je odlučio da za naše studente osnuje fondaciju pod njegovim imenom. Prema njegovim rečima, odluku o formiranju svoje Fondacije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je doneo imajući u vidu kvalitet naših studenata, a naročito njihovo opšte obrazovanje i sposobnost da pravo tumače u istorijskom i društvenom kontekstu, sa željom da stimuliše njihovo bavljanje naučnim radom. U pomenute osobine naših studenata se lično uverio prilikom većeg broja poseta našem Fakultetu prethodnih godina, a naročito tokom dužeg boravka 2004. godine, kada mu je dodeljen počasni doktorat Univerziteta u Beogradu.  Alan Watson Foundation preko Katedre za pravnu istoriju, koja administrira ovu Fondaciju, jednom godišnje raspisuje konkurs sa temom “Legal Transplants and …”, pri čemu svaki put studenti dobijaju novi zadatak kroz koji se preispituje Votsonova teorija o pravnim pozajmicama. Nagrade se dodeljuju 27. januara svake godine, na Savindan.
 

Zvanična internet prezentacija Fondacije Alan Votson
         


Gostovanje prof. Alana Votsona na Pravnom fakultetu

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu ce od 23. aprila do 2. maja boraviti poznati profesor uporednog prava i pravne istorije Alan Votson sa Univerziteta u Džordžiji, počasni doktor Univerziteta u Beogradu i stalni gost našeg Fakulteta.

Tokom boravka prof. Votson će održati nekoliko predavanja, ostvariti niz kontakata vezanih za funkcionisanje Alan Watson Foundation koju je osnovao na Pravnom fakultetu u Beogradu pre dve godine, kao i niz susreta sa studentima.

U okviru posete, prof. Alan Votson će održati i predavanje za studente prve godine studija u četvrtak, 26 aprila u 9 časova u amf. V, satemom "Teorija pravnih transplanata danas".

 


 

Za 2007. godinu nagradni temat je nosio naslov “Legal Transplants and Dushan’s Code“, a dodeljene su dve prve nagrade Ani Batrićević i Nikoli Selakoviću.

           


 

Prvi nagradni temat za 2006. godinu nosio je naslov “Legal Transplants and Serbian Civil Code of 1844“. Prvu nagradu osvojio je Miroslav Đorđević, a drugu Radivoje Ranković.