Удружење правника Србије

             

          INTERNATIONAL COMMERCIAL LEGAL ENGLISH COURS

                             (Курс енглеског трговачког правног језика)

 

                                                       Предавач

 

                       JOHN HECKLES BA ( Hons)ATH TEP Solicitor

              (у просторијама Удружења правника Србије, Крунска 74)

 

         

 

          Коме је курс намењен ?  Курс је намењен онима који већ имају неко знање енглеског језика, а желели би да га побољшају и усаврше. Предавања имају у виду ниво средњег курса (intermediate and advanced level) за полазнике, који су заинтересовани да савладају енглески правни језик.

 

          Предавања су намењена првенствено онима који већ имају извесна знања из области права, (али то није услов!), као и онима који су запослени као правници, или раде у рачуноводственој области, банкарству,и  трговини.

 

          Циљеви курса?

1)     Да побољша Вашу способност да пишете правне документе на енглеском језику, на пример писма или меморандуме.

2)     Да побољша Вашу способност да читате и да разумете правне текстове, на пример, трговачке законе, правну (преписку) коресподенцију и комерцијална правна документа.

3)     Да повећа Ваше разумевање говорног енглеског језика када се користи у разговору на пословним састанцима, презентацијама, интервјуима, дискусијама, итд.

4)     Да повећа Вашу способност да говорите енглески и користите правну терминологију.

         

          Ко је предавач? Предавач на курсу је господин John Heckles, коме је енглески, матерњи језик. После завршених студија на Универзитету у Бристолу, Јоhn је положио специјалистички курс из области права, рачуноводства и пореза у Енглеској. Касније је радио као адвокат са странкама (solicitor) у Енглеској, (између осталог једно дуже време у Лондону), стекавши велико искуство у области права, рачуноводства и финансијског планирања, као и изузетно познавање енглеске стручне, пословне и трговачке правне терминологије, идиоматских израза и пословног језика.

          Одскора, John је настањен у Београду, где живи са супругом Грозданом и сином Иваном.

         

                    Трајање курса и место одржавања? Курс обухвата 60 часова. Часови ће се одржавати два пута недељно׃  понедељком и средом поподне од 17,30 од 19,30 часова у просторијама Удружења правника Србије, Крунска 74, Београд.Курс почиње 23. фебруара 2009. траје 15 недеља (са двонедељним прекидом) и завршава се у јуну 2009. године.

         

          Коју материју обухвата курс? Садржина курса, који је усредсређен на стручни језик пословних операција, обухвата савладавање речи и израза у областима као што су преузимање и спајање предузећа, пословна кореспонденција, вежбање и усавршавање изговора, као и утврђивање основа граматике.

         

          Цена курса? Цена курса износи 18.000,00 динара и може бити плаћена у три једнаке рате по 6.000,00 динара свака (у договору са организаторима курса).

         

         За пријављивање и обавештења молимо Вас обратите се на адресу John Heckles, Удружење правника Србије, Крунска 74, Београд (тел. 011/244-6910, факс 011/ 244-3024, e-mail upj@EUnet.yu).

 

 

 

  НАЦРТ САДРЖАЈА КУРСА

ТРГОВАЧКИ  ПРАВНИ  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

 

Недеља    1) Судска пракса – The practice of law

 

                 2) Компанијско право, оснивање предузећа и менаџмент предузећа

                   - Company law, company formation and management

         

                3) Компанијско право – Капитализација - Company law - capitalisation

 

1)     Компанијско право - фундаменталне промене у предузећу

    - Company law: fundamental changes in a company

 

2)      Уговори – закључење - Contracts: formation of contracts

 

3)     Уговори – правни лекови – Contracts: remedies

 

4)     Уговори – уступање (цесија уговорних права)- Contracts: assignments and third party right

 

5)     Радно право- Labour law ( Employment law)

 

6)     Послови промета услуга – Sale of goods

 

7)      Право својине (Property Law) – Real property law

 

8)      Интелектуална својина – Intellectual propery

 

9)      Хартије од вредности – Negotiable instruments

 

10)                        Обезбеђење потраживања – Secured transactions

 

11)                        Облигациони односи ( однос поверилац – дужник)

     - Debtor-creditor relations

 

12)                        Право конкуренције – Competition law