Издања о којима су говорили проф. Др Сима Аврамовић, декан Правног факултета Универзитета у Београду, доц. Др Горан Дајовић и проф. др Драган М. Митровић, управник Центра за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду су: „Београдска Велика школа 1808-1813.“, аутора Андре Гавриловића, „Појам права“, аутора Херберта Л. А. Харта као и „О праведном праву“, аутора Божидара С. Марковића.

Присутнима се најпре обратио декан Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Сима Аврамовић. Он је представљајући издање „Београдска Велика школа 1808-1813.“, аутора Андре Гавриловића, говорио и о историјским чињеницама, које сведоче и потврђују да корени Универзитета у Београду, а самим тим и Правног факултета сежу до 1808. године и оснивања Велике школе. Књига „Београдска Велика школа 1808-1813.“ Први пут је објављена 1902. године и готово се нигде не може наћи. Ово репринт издање има велики значај како за Правни факултет тако и за расветљавање историјских чињеница везаних за Велику школу. Чак ни сам аутор, Андра Гавриловић, није сматрао да је Велика школа била заправо универзитет. Пре десетак година започела су опсежна истраживања, која су највећим делом обављена од стране професора Правног факултета, чиме је потврђено да је Београдска Велика школа била уствари претеча Универзитета у Београду. Њен наставни план предвиђао је три године студија, при чему је прва година била општа, друга година је имала половину правничких предмета, док су се на трећој години изучавали само правни предмети – уставно право, кривично право, судски поступак. Проф. Аврамовић је присутнима представио још две књиге о Доситеју Обрадовићу, објављене у оквиру библиотеке Трагови, „Доситије у Србији 1807-1811.“, аутора Андре Гавриловића и „Споменица Доситеју Обрадовићу“, групе аутора, такође репринт издања, која чине целину и говоре о времену настанка Велике школе и почетку озбиљнијег формалног образовања у Србији.

Декан је овом приликом указао на тежњу да се реши питање статуса београдског универзитета и да је сада право време да овај Универзитет постане Национални Универзитет у Београду. Он је подсетио да је Универзитет у Београду на Шангајској листи универзитета рангиран између 400 и 300 места од 20.000 универзитета у свету. На Лајденској листи, јединој таквој листи која се објављује у Европи, Универзитет у Београду је међу првих 500 универзитета, док је на СЦИ листи научних радова на око 330-том месту. Уз жеље да се на наредном сајму Правни факултет Универзитета у Београду представи као Правни факултет Националног Универзитета у Београду, проф. Аврамовић је нагласио да статус национални не значи никакве привилегије већ признање за више од два века дугу традицију.

О књизи „Појам права“, аутора Херберта Л. А. Харта, објављеној у оквиру библиотеке Светска правна баштина, говорио је један од преводилаца овог издања, доц. Др Горан Дајовић. Он је нагласио да се ради о трећем издању књиге и првом издању трећег издања, које је преведено на један страни језик и то баш српски. Доц. Дајовић се у свом излагању осврнуо на живот и дело Херберта Л. А. Харта и његов велики допринос у правној теорији. Харт је у књизи „Појам права“ писао о праву и правилима у праву. Сматрао је да се све заснива на правилима, па чак и суверен. Дајовић је указао на значај читања књига из области правне теорије, подсетивши на речи Аристотела да човек стално тежи за знањем.

О библиотеци Научна баштина Правног факултета Универзитета у Београду и њеној великој важности за право и правнике говорио је управник Центра за издаваштво и информисање Правног факултета Универзитета у Београду, проф. др Драган М. Митровић. Он је истакао да се у оквиру ове библиотеке објављују дела професора Правног факултета Универзитета у Београду, који више нису међу нама, а чија дела су до данас непревазиђена у стручном и научном смислу. Проф. Митровић је посебно представио књигу „О праведном праву“, аутора Божидара С. Марковића, професора Правног факултета, која је први пут објављена 1993. године. Проф. Божидар С. Марковић је дао огроман допринос правној филозофији. Значајна је његова поставка о дуалитету правног феномена. Право се не исцрпљује у позитивном праву. Постоји нешто што је изнад позитивног права, нешто што постоји изнад закона, а то су начела која управљају и самим законима. То је феномен који се појављује под различитим именима – правда, морал, природно право, објективно право, друштвено право и слично. Проф. Марковић је своја проучавања највише посветио управо том феномену – правди и правичности тј. Праведном праву.