Studenti koji su položili sve ispite sa prethodne godine studija sa prosečnom ocenom od 9,00 do 10,00 ( zaključno sa 31. oktobrom 2006. godine, a nisu ponovili ni jednu godinu studija )

- uspeh postignut u školskoj 2005 / 2006. godini-

 

 

PRVA GODINA  

 

1. KOVAČEVIĆ STEFAN                            05-2                6                      10.00

2. PEROVIĆ MARKO                                   05-7                6                      10.00

3. VUJOVIĆ TIJANA                                    05-15              6                      10.00

4. OBRADOVIĆ JELENA                            05-25              6                      10.00

5. RELIĆ BOJAN                                          05-36              6                      10.00

6. PEJČINOVIĆ LIDIJA                                05-102            6                      10.00

7. PERIĆ TIJANA                                          05-158            6                      10.00

8. SMILjANIĆ VELjKO                                  05-263            6                      10.00

 

9. ŽIVADINOVIĆ MINA                                 05-45              6                      9.83

10. MARTINOVIĆ IVA                                  05-377            6                      9.83

 

11. ČUKANOVIĆ ANA                                 05-38              6                      9.67

12. STOJANOVIĆ VLADISLAV                  05-96              6                      9.67               

13. MILOVANOVIĆ MILOŠ                          05- 252           6                      9.67

 

14. MILIĆ VLADISLAVA                              05-52              6                      9.50

15. SOVILj RANKO                                      05-104            6                      9.50

16. CINCOVIĆ NIKOLA                               05-139            6                      9.50

17.TARABIĆ OGNjEN                                  05-376            6                      9.50

18. STOŠIĆ IVAN                                         05-425            6                      9.50

19. ŠUŠA JELENA                                      05-490            6                      9.50

 

20. NOVAKOVIĆ BOJANA                         05-5                6                      9.33

21. PJANO JELENA                                    05-127            6                      9.33

22.KOČIĆ DIJANA                                       05-150            6                      9.33

23. BRADIĆ MARIJANA                              05-219            6                      9.33

24.TRBOJEVIĆ ANA                                   05 – 266         6                      9.33

25. HAS MAŠA                                             05-324            6                      9.33

26. KOPRIVICA SONjA                               05-475            6                      9.33

27. PANDUREVIĆ NEMANjA                     05-981            6                      9.33

 

28. KRIVOKAPIĆ DANILO                          05-16              6                      9.17

29. MIJATOVIĆ MILICA                               05-137            6                      9.17

30.  MARINKOVIĆ JOVANA                       05-144            6                      9.17

31. ZLATANOVIĆ SANjA                            05-156            6                      9.17

32. SLOMIĆ OLIVERA                                 05-204            6                      9.17

33. ODOVIĆ JANKO                                    05-454            6                      9.17

34. ZACERO DRAŽEN                                05-525            6                      9.17

35. GVOZDENOVIĆ NENAD                      05-594            6                      9.17

36. PURIĆ NEBOJŠA                                  05-636            6                      9.17

37. OSTOJIĆ IVANA                                    05-865            6                      9.17

38. KALUĐEROVIĆ NIKOLA                      05-961            6                      9.17

39. SAMARDžIĆ MILICA                             05-1000         6                      9.17

40. MIRJANIĆ MIRKO                                  05-1528         6                      9.17

41. JANKOVIĆ ANDREJ                             05-1533         6                      9.17

 

42. TEODOROVIĆ NIKOLA                        05-14              6                      9.00

43. DAMJANOVIĆ NINA                              05-120            6                      9.00

44. ERKIĆ RADE                                         05-126            6                      9.00

45. BEZAREVIĆ BOJANA                          05-148            6                      9.00

46. DIVOVIĆ ALEKSANDAR                     05-210            6                      9.00

47. GRKOVIĆ VLADIMIR                            05-319            6                      9.00

48. LjUBIČIĆ SAŠKA                                   05-408            6                      9.00

49. JOVANOVIĆ JOVANA                          05-493            6                      9.00

50. STAMENKOVIĆ  BOBAN                     05-888            6                      9.00

 

 

DRUGA  GODINA

 

1. VUČIĆ MIHAJLO                                      04-20              6                      10.00

2. ŽIVKOVIĆ VELIMIR                                  04-22              6                      10.00

3. LUKIĆ NATALIJA                                    04-102            6                      10.00

4. MILOŠEVIĆ VLADIMIR                           04-186            6                      10.00

5.  KRSTIĆ NEVENA                                   04-244            6                      10.00

6. KRŠLjANIN NINA                                     04-1502         6                      10.00

 

 

7. ŽIVKOVIĆ UROŠ                                      04-75              6                      9.83

8. POPOVIĆ SONjA                                     04-96              6                      9.83

9. STOJANOVIĆ NENAD                            04-335            6                      9.83

10. DESPOTOVIĆ DAMJAN                      04-440            6                      9.83

 

11. MIĆOVIĆ STOJAN                                 04-116            6                      9.67

12. DRAMIĆANIN SRĐAN                          04-1361         6                      9.67

 

13. PRIJIĆ MARIJA                                      04-50              6                      9.50

 

14. ŠLjUKIĆ MILICA                                     04-19              6                      9.33

15. BOROVIĆ IRINA                                     04-218            6                      9.33

16. UGARKOVIĆ TIJANA                            04-246            6                      9.33

 

17. JOVANOVIĆ SNEŽANA                       04-32              6                      9.17

18. ADAMOVIĆ MILICA                               04-62              6                      9.17

19. LUKIĆ NEMANjA                                   04-114            6                      9.17

20. KRSTIĆ GORDANA                              04-138            6                      9.17

21. ALEKSIĆ BOJANA                                04-150            6                      9.17

22. DEBELjAČKI MILORAD                       04-158            6                      9.17

23. GRUBOVIĆ IVANA                                04-490            6                      9.17

 

24. DAMJANOVIĆ JAKŠA                          04-4                6                      9.00

25. MILUTINOVIĆ MARKO                          04-13              6                      9.00

26. KALMIĆ IRENA                                      04-316            6                      9.00

27. SIMIĆ ANĐELA                                      04-452            6                      9.00

28. MANOJLOVIĆ SAVO                            04-1028         6                      9.00

 

 

TREĆA GODINA

 

1. DOLOVIĆ KATARAINA                           03-21              10                    10.00

2. ĐUROVIĆ MATEJA                                 03-354            10                    10.00

 

 

3. JOVIĆ ROBERT                                       03-10              10                    9.90

4. KATANČEVIĆ ANDRIJA                         03-28              10                    9.90

5. MRVIĆ MARKO                                        03-222            10                    9.90

6. GAVRILOVIĆ JELENA                            03-358            10                    9.90

 

7. PANjKOVIĆ SANjA                                  03-177            10                    9.80

8. LOPIČIĆ LUKA                                         03-178            10                    9.80

9. PAVLOVIĆ ANA                                       03-202            10                    9.80

10. MARKOVIĆ NIKOLA                             03-323            10                    9.80

 

11. DRAGIĆ MINA                                        03-190            10                    9.70

12. MIUCA MARIJA                                      03-226            10                    9.70

13. MILOŠEVIĆ LUKA                                 03-329            10                    9.70

14. ĆETKOVIĆ SANjA                                 03-616            10                    9.70

 

15. VELjKOVIĆ VLADIMIR                          03-8                10                    9.60

16. BULATOVIĆ MARINA                           03-160            10                    9.60

17. MILjUŠ IVANA                                        03-193            10                    9.60

18. ŽIVADINOVIĆ MILjANA                        03-194            10                    9.60

19. MINA MITIĆ                                             03-223            10                    9.60

20. BINGULAC MILOŠ                                 03-391            10                    9.60

21. KOSOVČIĆ MAJA                                 03-642            10                    9.60

 

22. LAKIĆ BRANKO                                    03-292            10                    9.50

 

23. ČOKANOVIĆ DRAGICA                       03-113            10                    9.40

24. DIMIĆ IVANA                                          03-236            10                    9.40 

 

25. VALjAREVIĆ NEMANjA                        03-11              10                    9.30

 

26. TOSKIĆ TIJANA                                     03-456            10                    9.10

 

 

ČETVRTA GODINA

 

1. MARKOVIĆ ALEKSANDRA                   02-98              9                      10.00

2. PETROVIĆ IVANA                                   02-55              9                      9.89

3. JOVANOVIĆ MARKO                              02-269            9                      9.88

4. VLADIĆ SANjA                                         02-81              9                      9.77

5. STEVANOVIĆ MILOŠ                             02-831            9                      9.66

6. NIKČEVIĆ JOVAN                                   02-923            9                      9.55

7. STANIĆ MILOŠ                                         02-424            9                      9.44

8. VIDANOVIĆ JELENA                              02-75              9                      9.33

9. STOJKOVIĆ JELENA                             02-53              9                      9.00

10. KOCIĆ JELENA                                     02-179            9                      9.00

11. RAMIĆ GORAN                                      02-260            9                      9.00