Услови за пријављивање:
1) Уписана година мастер или завршна година основних студија на државном или приватном универзитету са седиштем у Београду ;
2) Ангажман на друштвено корисним пројектима у домаћим и међународним институцијама, компанијама, невладиним организацијама или омладинским групама.

Пријава за конкурс треба да садржи:
1) Кратку биографију
2) Мотивационо писмо (400-600 речи);
3) Кратак есеј - анализу одабраног проблема из области којом се кандидат бави (око 1000 речи).
 

Пријављивање се врши слањем конкурсне документације на адресу: kancelarijan@narodnakancelarija.rs

Критеријуми за вредновање пријава:
1) Спремност да своју професионалну каријеру развијају у Србији;
2) Мерљива достигнућа у бављењу професијом и пројектима од значаја за друштво;
3) Академска достигнућа;
4) Лидерски потенцијал.

Одабир кандидата ће се вршити на основу приложене биографије, кратког есеја о проблемима у области којом се баве, мотивационог писма, резултата теста знања и теста личности, као и на основу интервјуа са комисијом.

Циљ додељивања стипендије је смањивање тренда „одлива мозгова“ из Србије пружањем подршке студентима који су својим професионалним ангажманом и активизмом остварили допринос ширем друштвеном окружењу. Велики број махом младих и образованих људи су деведесетих година прошлог века трајно напустили Србију услед недовољног улагања у њихове потребе и потенцијале. Истраживање из 2003. године показује да је свака друга млада особа у Србији и даље спремна да напусти земљу, а међу њима велики удео чине управо високообразовани. Међутим, одлазак кадрова који већ имају резултате у професионалном ангажману и бризи за друштво, највећи је губитак за развој Србије. Народна канцеларија кроз програм „1000 младих лидера Србије“ успоставља сарадњу са привредним сектором и подстиче одговорност друштва за младе таленте који ће сутра бити лидери демократског, економског, научног и културног развоја Србије.

Добитници стипендије се обавезују да ће након завршетка студија провести најмање две године у Србији. Уколико добитник стипендије након дипломирања упише студије у иностранству, обавеза повратка у Србију ступа на снагу након завршетка школовања на страном универзитету.

 

Контакт:
Тел: 011/361-23-93
E-пошта: kancelarijan@narodnakancelarija.rs