Seminar je bio podeljen u dva bloka predavanja u kojima su držana predavanja na četiri teme i bila je jedna prezentacija novinara. Studenti, učesnici takmičenja, držali su predavanja o komparativnom pristupu u medijskom pravu i kako su pomenuta pitanja regulisana u svetu, dok su gostujući predavači dali pregled situacije u Srbiji. Uvodno predavanje o regulisanju Interneta i radio-difuzije kroz sistem licenciranja i registracije je dala Adriana Minović. Zatim je Nevena Krivokapić, održala predavanje o kaznama za novinare i smernicama za utvrđivanje visine kazni koje je dao Evropski Sud za Ljudska Prava. Slobodan Kremenjak, advokat iz Živković-Samardžić advokatske kancelarije, predavo je o srpskom Zakonu o javnom informisanju i našoj sudskoj praksi u tom pogledu.  Konačno, na kraju prvog bloka, Sava Pavlović govorio je o zaštiti privatnosti javnih ličnosti i anonimnih lica.

Drugi blok počeo je sa Petrom Radosavljev, koji je održao predavanje o presretanju informacija u SAD-u i Evropi, a zatim je Stefan Dragojević govorio o presretanju u Rusiji, Južnoj Koreji i Blek Beri slučaju u Indiji. Nakon toga, Slobodan Kremenjak je govorio o presretanju u našoj zemlji i dao pregled Zakona o elektronskim komunikacijama i relevantnoj domaćoj sudskoj praksi. Na kraju, Vukašin Obradović, predsednik NUNSA, je objasnio nekoliko nedavnih slučajeva koji se tiču prava novinara i obrazložio je  teškoće sa kojim se suočavaju novinari tokom izvještavanja. Seminar je na kraju zaključila Milica Janačković koja je bila koordinator studenata na ovom projektu.

Ovaj seminar je deo projekta o medijskom pravu, na kojem su studenti počeli sa radom u oktobru 2010. Projekat se sastojao od formiranja baze podataka napada na medije i novinare u Srbiji, praćenja suđenja iz oblasti medijskih sporova i organizovanju tri seminara o medijskom pravu u Nišu, Beogradu i Novom Sadu.  Program svih seminara bio je isti, dok su Dragana Kocić i Dragan Lazarević učestvovali u Nišu i Nenad Cvejtičanin i Željko Bodrožić u Novom Sadu.  Cilj projekta je bio da se podigne svest o medijskim zakonima i da se edukuju nove generacije pravnika u ovoj oblasti, koji će preneti svoja znanja i iskustva  budućim generacijama. Studenti su bili uključeni u ovaj projekat, zahvaljujući Nezavisnom Udruženju Novinara Srbije i IREX/USAID-a. Njihov cilj je bio da kroz ovaj projekat stvore nove generacije dobro obučenih pravnika koji će moći da počnu da rade u ovoj oblasti što pre. Projekat je sproveden u saradnji sa fondom "Osmeh na dar", i uz nesebičnu podršku Pravnog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.