Predlog amadmana na Predlog zakona o visokom obrazovanju

              Na svojoj VI sednici održanoj 14. marta 2005. Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta je jednoglasno usvojilo predlog amadmana na Predlog zakona o visokom obrazovanju.

 


UNIVERZITET U BEOGRADU

PRAVNI FAKULTET

Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 67

07. mart 2005. godine

 

 

 

ZAKLjUČCI NAUČNO-NASTAVNOG VEĆA PRAVNOG FAKULTETA

 

 

 

 

              Imajući u vidu Zaključke usvojene na Konferenciji pravnih fakulteta, održanoj u Novom Sadu 05. marta 2005, diskusiju na Naučno-nastavnom veću Pravnog fakulteta u Beogradu, održanom 07. marta 2005, kao i nastale nedoumice oko autentičnosti Predloga zakona o visokom obrazovanju koji je upućen Skupštini Republike Srbije na usvajanje po hitnom postupku:

 

              Naučno-nastavno veće Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu jednoglasno je zaključilo da zatraži

 

              - da se iz procedure povuku sve postojeće različite verzije zakonskog teksta,

              - da budući Predlog zakona o visokom obrazovanju bude rezultat nove meritorne i blagovremene javne rasprave,

              - da Zakon o visokom obrazovanju bude donet u redovnom, a ne u hitnom postupku.

 

 

                                                                                                    Dekan Pravnog fakulteta

                          

                                                                                                  Prof. dr Mirko Vasiljević, s.r.