Logo

Pravni fakultet

logo UB

Univerzitet u Beogradu

Starešine i Dekani Pravnog fakulteta


1888-1893
STOJAN MARKOVIĆ

1893-1894
GRGUR MILOVANOVIĆ

1894-1896
GLIGORIJE GERŠIĆ

1896-1899
DRAGUTIN MIJUŠKOVIĆ

1899-1903
ALEKSANDAR BORISAVLjEVIĆ

1903-1905
SLOBODAN JOVANOVIĆ

1905-1908
MILIĆ RADOVANOVIĆ

1908-1909
ŽIVOJIN PERIĆ

1909-1912
SLOBODAN JOVANOVIĆ

1912-1919
ŽIVOJIN PERIĆ

1919-1920
BOŽIDAR MARKOVIĆ

1920-1921
ČEDOMILj MITROVIĆ

1921-1923
DRAGOLjUB ARANĐELOVIĆ

1923-1926
ČEDOMILj MITROVIĆ

1926-1929
TOMA ŽIVANOVIĆ

1929-1932
MILETA NOVAKOVIĆ

1932-1935
ŽIVAN SPASOJEVIĆ

1935-1938
VELIZAR MITROVIĆ

1938-1941
ĐORĐE TASIĆ


1945-1946
JOVAN ĐORĐEVIĆ

1946-1947
DR MIODRAG AĆIMOVIĆ

1947-1948
DR MIHAILO KONSTANTINOVIĆ

1948-1950
DR NIKOLA STJEPANOVIĆ

1950-1951
DR BORISLAV BLAGOJEVIĆ

1951-1953
DR MIHAILO KONSTANTINOVIĆ

1953-1954
DR JOVAN LOVČEVIĆ

1954-1955
DR MEHMED BEGOVIĆ

1955-1956
DR MILAN ŽUJOVIĆ

1956-1958
DR MILOŠ RADOJKOVIĆ

1958-1959
DR RADOMIR LUKIĆ

1959-1960
DR MIHAILO KONSTANTINOVIĆ

1960-1962
DR JOVAN ĐORĐEVIĆ

1962-1964
DR DRAGOSLAV JANKOVIĆ

1964-1967
DR MIHAJLO JEZDIĆ

1967-1969
DR PAVLE DIMITRIJEVIĆ

1969-1971
DR MILAN MILUTINOVIĆ

1971-1973
DR NIKOLA STJEPANOVIĆ

1973-1975
DR MILAN DESPOTOVIĆ


1975-1977
DR DRAGOMIR STOJČEVIĆ

1977-1979
DR PAVLE RISTIĆ

1979-1981
DR MIROSLAV ĐORĐEVIĆ

1981-1983
DR MIRKO MIRKOVIĆ

1983-1985
DR VLADIMIR JOVANOVIĆ

1985-1987
DR ŽIVOMIR ĐORĐEVIĆ

1987-1989
DR LjUBICA KANDIĆ

1989-1991
DR MIROSLAV PETROVIĆ

1991-1993
DR OBRAD STANOJEVIĆ

1993-1995
DR MIROSLAV PETROVIĆ

1995-1997
DR DEJAN POPOVIĆ

1997-1998
DR DEJAN POPOVIĆ

1998-2000
DR OLIVER ANTIĆ

2000-2001
DR DRAGUTIN ŠOŠKIĆ

2001-2002
DR VLADIMIR MILIĆ

2002-2004
DR VLADIMIR MILIĆ

2004-2006
DR MIRKO VASILJEVIĆ

2006-2009
DR MIRKO VASILJEVIĆ

2009-2012
DR MIRKO VASILJEVIĆ

2012-2015
DR SIMA AVRAMOVIĆ

2015-2018
DR SIMA AVRAMOVIĆ

2018-
DR ZORAN MIRKOVIĆ

Sva prava zadržana. Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu 2012.