Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

Старешине и Декани Правног факултета


1888-1893
СТОЈАН МАРКОВИЋ

1893-1894
ГРГУР МИЛОВАНОВИЋ

1894-1896
ГЛИГОРИЈЕ ГЕРШИЋ

1896-1899
ДРАГУТИН МИЈУШКОВИЋ

1899-1903
АЛЕКСАНДАР БОРИСАВЉЕВИЋ

1903-1905
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

1905-1908
МИЛИЋ РАДОВАНОВИЋ

1908-1909
ЖИВОЈИН ПЕРИЋ

1909-1912
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ

1912-1919
ЖИВОЈИН ПЕРИЋ

1919-1920
БОЖИДАР МАРКОВИЋ

1920-1921
ЧЕДОМИЉ МИТРОВИЋ

1921-1923
ДРАГОЉУБ АРАНЂЕЛОВИЋ

1923-1926
ЧЕДОМИЉ МИТРОВИЋ

1926-1929
ТОМА ЖИВАНОВИЋ

1929-1932
МИЛЕТА НОВАКОВИЋ

1932-1935
ЖИВАН СПАСОЈЕВИЋ

1935-1938
ВЕЛИЗАР МИТРОВИЋ

1938-1941
ЂОРЂЕ ТАСИЋ
1945-1946
ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ

1946-1947
ДР МИОДРАГ АЋИМОВИЋ

1947-1948
ДР МИХАИЛО КОНСТАНТИНОВИЋ

1948-1950
ДР НИКОЛА СТЈЕПАНОВИЋ

1950-1951
ДР БОРИСЛАВ БЛАГОЈЕВИЋ

1951-1953
ДР МИХАИЛО КОНСТАНТИНОВИЋ

1953-1954
ДР ЈОВАН ЛОВЧЕВИЋ

1954-1955
ДР МЕХМЕД БЕГОВИЋ

1955-1956
ДР МИЛАН ЖУЈОВИЋ

1956-1958
ДР МИЛОШ РАДОЈКОВИЋ

1958-1959
ДР РАДОМИР ЛУКИЋ

1959-1960
ДР МИХАИЛО КОНСТАНТИНОВИЋ

1960-1962
ДР ЈОВАН ЂОРЂЕВИЋ

1962-1964
ДР ДРАГОСЛАВ ЈАНКОВИЋ

1964-1967
ДР МИХАЈЛО ЈЕЗДИЋ

1967-1969
ДР ПАВЛЕ ДИМИТРИЈЕВИЋ

1969-1971
ДР МИЛАН МИЛУТИНОВИЋ

1971-1973
ДР НИКОЛА СТЈЕПАНОВИЋ

1973-1975
ДР МИЛАН ДЕСПОТОВИЋ1975-1977
ДР ДРАГОМИР СТОЈЧЕВИЋ

1977-1979
ДР ПАВЛЕ РИСТИЋ

1979-1981
ДР МИРОСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ

1981-1983
ДР МИРКО МИРКОВИЋ

1983-1985
ДР ВЛАДИМИР ЈОВАНОВИЋ

1985-1987
ДР ЖИВОМИР ЂОРЂЕВИЋ

1987-1989
ДР ЉУБИЦА КАНДИЋ

1989-1991
ДР МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

1991-1993
ДР ОБРАД СТАНОЈЕВИЋ

1993-1995
ДР МИРОСЛАВ ПЕТРОВИЋ

1995-1997
ДР ДЕЈАН ПОПОВИЋ

1997-1998
ДР ДЕЈАН ПОПОВИЋ

1998-2000
ДР ОЛИВЕР АНТИЋ

2000-2001
ДР ДРАГУТИН ШОШКИЋ

2001-2002
ДР ВЛАДИМИР МИЛИЋ

2002-2004
ДР ВЛАДИМИР МИЛИЋ

2004-2006
ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ

2006-2009
ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ

2009-2012
ДР МИРКО ВАСИЉЕВИЋ

2012-2015
ДР СИМА АВРАМОВИЋ

2015-2018
ДР СИМА АВРАМОВИЋ

2018-
ДР ЗОРАН МИРКОВИЋ


Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.