Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

16. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за набавку студентских чип картица, рибона за штампање картица, и међународних  чланарина за остваривање попуста као и припадајућег осигурања - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (3.11.2015)

Обавештење о новом року за подношење понуда

Одлука о додели уговора за набавку студентских чип картица

Обавештење о закљученом уговору за чип картице

 

15. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Појашњење (19.10.2015)

Измењени ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - jИзмењена КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената (19.10.2015)

Продужење рока за подношење понуда за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената (19.10.2015)

Одлука о додели уговора - набавка рачунарске опреме (30.10.2015)

Обавештење о закљученом уговору за рачунарску опрему

Обавештење о закљученом уговору за рачунарске компоненте

 

14. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку мале вредности – услуге одржавања хигијене у  простору Правног факултета – КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА (08.09.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ у вези са јавном набавком услуге одржавања хигијене

Одлука о додели уговора - одржавање хигијене

Обавештење о закљученом уговору за одржавање хигијена у простору Правног факултета

 

13. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услугe посредовања при куповини авио карата  и других путних карата и резервацији хотелског смештаја  за службена путовања у земљи и иностранству – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (03.06.2015)

Појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку број  19/2015

Појашњење 2

Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку 19/2015 (17.06.2015)

Појашњење 3

Измена конкурсне документације за јавну набавку 19/2015

Обавештење о продужењу рока за јавну набавку 19/2015

Појашњење 4

Појашњење 5

Појашњење 6

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права путовања и смештај (3.09.2015)

Обавештење о закљученом уговору за авио карте, хотелски смештај (9.10.2015)

 

12. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку канцеларијског материјала – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (20.05.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ  У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ  канцеларијски материјал

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку канцеларијског материјала (26.05.2015)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуде  (26.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 18/2015

 

11. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  у отвореном поступку јавне набавке добара, набавка библиотечко – информационе грађе – часописа домаћих и страних издавача – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (15.05.2015)

ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТЦИЈУ за набавку часописа домаћих и страних издавача (12.06.2015)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуде

Обавештење о закљученом уговору за набавку часописа

 

10. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуга припреме и штампе монографија, зборника и часописа "Анали", дизајна, припреме и штампе билтена, каталога, лифлета, позивница, штампе образаца и папирне конфекције за потребе Правног факултета Универзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (8.05.2015)

Појашњење 1 у вези набавке 17/2015

Појашњење 2 у вези набавке 17/2015

Појашњење 3 у вези набавке 17/2015

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку 17/2015

 

9. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга обезбеђења зграде - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (8.05.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ У ВЕЗИ СА ЈАВНОМ НАБАВКОМ услуге обезбеђења зграде Правног факултета

ИЗМЕЊЕНА И ДОПУЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку услуга обезбеђења зграде Правног факултета (7.05.2015)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуде (7.05.2015)

Обавештење о закљученом уговору услуга обезбеђења зграде

 

8. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку добара – репрезентације -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (28.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору - репрезентација (20.05.2015)

 

7. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку потрошног материјала за тоалете - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (27.04.2015)

Обавештење о закљученом уговору - потрошни материјал за тоалете (12.06.2015)

 

6. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара - биротехнички материјал - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (27.04.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ за биротехнички материјал

Обавештење о закљученом уговору - биротехнички материјал

 

5. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку добара – репрезентације -  КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (8.04.2015)

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - репрезентација

 

4. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге изнајмљивања спортских сала за тренинг студената и рекреацију запослених Правног факултета у Београду – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (03.04.2015)

Oбавештење о закљученом уговору - изнајмљивање спортске сале (17.04.2015)

 

3. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  у отвореном поступку јавне набавке добара – електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (25.03.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Обавештење о закљученом уговору за електричну енергију (20.05.2015)

 

2. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке добара, ради закључивања оквирног споразума са више понуђача – набавка библиотечко - информационе грађе књига  и часописа домаћих и страних издавача – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (20.03.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Обавештење о закљученом уговору за набавку књига и часописа

 

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности  – набавка услуге кетеринга – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (17.03.2015)

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Обавештење о закљученом уговору - набавка услуге кетеринга (11.05.2015)

 

Правилник о јавним набавкама

 

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.