Logo

Правни факултет

logo UB

Универзитет у Београду

ЈАВНЕ НАБАВКЕ    

 

План набавки за 2018. годину

План набавки за 2017. годину

Измена плана јавних набавки за 2017. годину- у вези извођења грађевинских радова (10.05.2017)

Измена плана јавних набавки за 2017. годину (2.11.2017)

Измена плана јавних набавки за 2017. годину (6.12.2017)

Правилник о јавним набавкама

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услуга-лиценци за MS WINDOWS – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за 53/2017 (19.12.2017)

Измене и допуне конкурсне документације за 53/2017 (20.12.2017)

Продужење рока за подношење понуда за 53/2017 (20.12.2017)

Одлука о додели уговора за 53/2017 (29.12.2017)

Обавештење о закљученом уговору 53-2017 (18.01.2018)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара - Канцеларијског намештаја за опремање новоформираног простора у поткровљу зграде Правног факултета у Београду Поступак јавне набавке мале вредности Број 49/2017 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 49/2017 (8.12.2017)

Појашњење у вези са припремањем понуде 49/2017 (12.12.2017)

Појашњење 2 у вези са припремањем понуде 49/2017 (13.12.2017)

Појашњење 3 у вези са припремањем понуде 49/2017 (13.12.2017)

Појашњење 4 у вези са припремањем понуде 49/2017 (15.12.2017)

Продужење рока за подношење понуда за 49/2017 (15.12.2017)

Одлука о додели уговора ѕа 49/2017 (22.12.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 49/2017  (10.01.2018)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку добара-материјала за техничко одржавање зграде - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 48/2017 (5.12.2017)

Одлука о додели уговора 48/2017 (19.12.2017)

Обавештење о закљученом уговору 48-2017 (18.01.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку радова на постављању и уградњи електричних грејача олука - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за 47/2017 (1.12.2017)

Одлука о додели уговора за 47/2017 (18.12.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 47/2017 (28.12.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку услугe обезбеђењa зграде Правног факултета – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА 42/2017 (2.11.2017)

Одлука о додели уговора 42/2017 (17.11.2017)

Обавештење о закључењу уговора 42/2017 (7.12.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку добара-потрошног материјала за тоалете КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за 39/2017 (19.10.2017)

Измене и допуне конкурсне документације (25.10.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 39/2017 (25.10.2017)

Одлука о додели уговора - потрошни материјал за тоалете 39/2017 (22.11.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 39/2017 (13.12.2017)

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку радова - грађевинско-занатских радова и машинских радова на адаптацији и реконструкцији дела таванског простора унутар зграде Правног факултета Универзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 40/2017  (12.10.2017)

Одлука о додели уговора за 40/2017  (18.10.2017)

Обавештење о закљученом уговору 40/2017 (20.10.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку рачунарске опреме и рачунарских компонената  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 35/2017 (15.09.2017)

Одлука о додели уговора за 35/2017 (28.09.2017)

Одлука о закључењу уговора за 35/2017 (9.10.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - услуге одржавања хигијене у простору Правног факултета Универзитета у Београду – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 32/2017 (1.09.2017)

Одлука о додели уговора за 32/2017 (13.09.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 32/2017 (20.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку услуге припремe за штампу и штампе образаца  за потребе Правног факултета Универзитета у Београду  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 33/2017  (31.08.2017)

Појашњења у вези набавке 33/2017 (4.09.2017)

Одлука о додели уговора за 33/2017 (13.09.2017)

Обавештење о закљученом уговору 33/2017 (27.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке чип картица и међународних чланарина за потребе Правног факултета Универзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 21/2017 (14.07.2017)

Одлука о додели уговора за 21/2017 (6.09.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 21/2017 (27.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у отвореном поступку јавне набавке услуге штампе књига, билтена, каталога и рекламног материјала за потребе Правног факултета Универзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 30/2017 (7.07.2017)

Одлука о додели уговора за 30/2017 (31.08.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 30/2017 (13.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге копирања за потребе Правног факултета Универзитета у Београду – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 23/2017 (5.07.2017)

Одлука о закључењу оквирног споразума 23/2017 (14.07.2017)

Обавештење о оквирном споразуму за копирање 23/2017 (14.07.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге припремe за штампу књига, билтена, каталога, рекламног материјала и припремe за штампу и штампа образаца за потребе Правног факултета Универзитета у Београду - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 29/2017 (4.07.2017)

Појашњења у вези набавке 29/2017 (6.07.2017)

Измена конкурсне документације за 29/2017 (6.07.2017)

Продужење рока за подношење понуда за 29/2017 (6.07.2017)

Одлука о додели уговора 29/2017 (14.07.2017)

Одлука о обустави поступка за партију 2 (14.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 29/2017 (26.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку радова на одржавању пасивних компоненти рачунарске мреже –KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  27/2017 (30.06.2017)

Одлука о додели уговора за 27/2017 (12.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 27/2017 (22.08.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку биротехничког материјала – KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  22/2017  (14.06.2017)

Одлука о додели уговора за 22/2017 (4.07.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 22/2017 (22.08.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге кетеринга KОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  24/2017 (26.05.2017)

Питања и одговори за 24/2017 (1.06.2017)

Одлука о додели уговора за 24/2017 (9.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 24/2017 (3.07.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  за јавну набавку грађевинских радова КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 18/2017 (12.05.2017) 

Питања и одговори 1 за 18/2017 (25.05.2017)

Питања 2 за 18/2017 (29.05.2017)

Одговори 2 за 18/2017 (29.05.2017)

Питања и одговори 3 за 18/2017 (31.05.2017)

Питања и одговори 4 за 18/2017 (2.06.2017)

Рок за подношење понуда истиче 12. јуна 2017. године, у 10,00 часова.
Отварање понуда је 12. јуна 2017. године у 11,00 часова, у Сали за седнице Факултета, на првом спрату.

Одлука о додели уговора 18/2017 (16.06.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 18/2017  (4.07.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку угоститељских услуга – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 9/2017 (28.04.2017)

Одлука о закључењу оквирног споразума за 9/2017 (22.05.2017)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за 9/2017 (13.07.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге кетеринга – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17/2017 (26.04.2017)

Одлука о обустави поступка за 17/2017 (10.05.2017) 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку репрезентације - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 12/2017 (31.03.2017)

Одлука о додели уговора за 12/2017 (19.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 12/2017 (10.05.2017) 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA  за јавну набавку услуге кетеринга   - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  13/2017 (30.03.2017)

Одлука о обустави поступка за 13/2017  (19.04.2017)

Обавештење о обустави поступка 13/2017 (26.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку електричне енергије - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 11/2017 (23.03.2017)

Одлука о додели уговора за 11/2017 (28.04.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 11/2017 (26.05.2017)


 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуге изнајмљивања спортске сале за тренинг студентских екипа и рекреацију запослених – КОНКУРСНА ДОКУМАНТАЦИЈА 10/2017 (16.03.2017)

Одлука о додели уговора 11/2017 (28.03.2017)

Обавештење о закљученом уговору за 10/2017j (5.04.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за јавну набавку библиотечко-информационе грађе часописа и књига домаћих и страних издавача  - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 8/2017 (15.03.2017)

Питања и одговори у вези 8/2017 (6.04.2017)

Питања, одговори и појашњења у вези 8/2017 (4.04.2017)

Измена конкурсне документације за 8/2017 (4.04.2017)

Измењена конкурсна документација за 8/2017 (4.04.2017)

Измена и допуна конкурсне документације за 8/2017 (12.04.2017)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за 8/2017(12.04.2017)

Одлука о закључењу оквирног споразума за 8/2017 (17.05.2017)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за 8/2017 (20.09.2017)

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA за јавну набавку услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања у земљи и иностранству  – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  4/2017 (3.02.2017)

Питања и одговори у вези 4/2017 (7.02.2017)

Питања и одговори 2 у вези 4/2017 (10.02.2017)

Измене и допуне конкурсне документације за 4/2017 (10.02.2017)

Питања и одговори 3 у вези 4/2017 (14.02.2017)

Измене и допуне конкурсне документације 2 за 4/2017 (14.02.2017)

Измењена и допуњена конкурсна документације  за 4/2017 (14.02.2017)

Одлука о закључењу оквирног споразума за 4/2017 (10.03.2017)

Обавештење о закљученом оквирном споразуму 4/2017 (27.03.2017)

 

Aрхива 2016
Архива 2015  

Архива 2014  

Сва права задржана. Правни факултет Универзитета у Београду 2012.